Uppdaterat den 14 maj 2017

 

>>Var på din vakt mot filmen "Ödehuset"

 

Uppdaterat den 28 jan. 2017

 

>>Västerlänningars rosafluffiga bild av buddhismen

 

Uppdaterat den 22 jan 2017

 

>>Missa inte denna väckande appell.

 

Uppdaterat den 6 jan. 2016

 

>>Psykolog: Mindfulness kan vara förödande

 

Uppdaterat den 10 augusti 2016

 

 Ytterst handlar yoga om att släcka livet

 

Erika Järnkvists starka vittnesbörd finns återgivet i tidningen >>Världen idag. Hon berättar om hur hon drogs djupt in i Yoga. Och efter denna bittra mörka erfarenhet så konstaterar hon:  "Ytterst handlar yoga om att släcka livet". Sedan gör hon också ett intressant och mycket viktigt konstaterande, där jag antar att hon syftar på Tikva,(som blivit populärt i frikyrkosammanhang) utan att nämna det rent ut. Hon säger nämligen så här:

 

”Yoga är avgudadyrkan! Och om man vill leva ett kristet liv så skulle inte jag hålla på med yoga, oavsett om man i denna yoga nämner Jesus eller använder bibelord som mantran. Du är fortfarande under den hinduiska andligheten genom att göra yogans rörelser.” SLUT CITAT (understrykningarna och fetstil ärmina)

 

Detta är ju annars vad de brukar säga som pläderar för Tikva, dvs att det inte är Yoga eftersom man använder bibelord. Från en Tikvainstruktörs hemsida kan jag citera följande:

 

>>”Stretch, avslappning, specialskriven musik och ord från Bibeln. En träningsform som bygger upp självkänslan.”

 

Som sagt, artikeln om Erika Järnkvists vittnesbörd och befrielse nämner inte Tikva, men det hon säger i citatet från Världen idag kan knappast uppfattas som annat än att det är adresserat mot just Tikva. För i vilka andra sammanhang håller man på med Yogarörelser och använder bibelord istället för ”aum”? Men som Erika konstaterar så sätts det in i en hinduisk andlighet genom Yogarörelser.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat den 9 juni 2015

 

Yoga med "aum" till de minsta

Svensk skola är ju idag i flera avseende utsatt för ett bombardemang av mycket destruktivt inflytande som går ut över barnen. Inte minst alla new age-influenser i skolvärlden. I Alingsås skolor storsatsar man nu på Yoga. Istället för gymnastik får barnen nu Yogapass där  yoga-ordet ”aum” används trots att det innebär ett åkallande av demoniska krafter med alla de risker det medför för barnens själsliga hälsa. Vill rekommendera denna artikel från tidningen >>INBLICK och låt oss sprida den - för den är mycket väckande och informativ - till småbarnsföräldrar, skolpersonal, skolpolitiker m.fl.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 1 juni 2015

 

 

New age i samhälle och kyrka

Expressen har idag en skakande artikel med rubriken >>”Nu finns New age- idéerna överallt”. Den handlar om hur New age och dess ockultism nu på ett nytt sätt blivit etablerat och bejakat på bred front i samhället. Som vi vet så är det dessutom så att man även i kyrkorna bejakar dessa ockulta övningar. Mindfulness har som jag uppfattar det varit en inkörsport för New age i många kyrkor. Sedan har man gått vidare med Tikva, ”Onenessblessing” Yoga och mycket annat liknande som man oblygt annonserats som kurser att gå ÄVEN i många kyrkors egen regi.

 

Och detta i sin tur tror jag vi ska se som EN DEL i den interreligiösa agenda som syftar till den nya Världsreligionen som väntar runt nästa hörn, nämligen den kult som kommer uppstå kring personen Antikrist. Han som kommer bjuda på andliga upplevelser och mirakler och snart själv bli tillbedd som ”Gud”. Han vars välde blir en terrorregim värre än världen någonsin skådat. Hans dagar blir dock inte många innan Jesus kommer åter.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 30 april 2015

 

 

Desirée Kjellin - Från ockultism till Jesustro >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 28 december 2014

 

 

Påfallande likheter mellan Oneness Blessing

och Joel Osteens "lyckobudskap"

 

Deeksha/Oneness Blessing är något mycket djupt ockult och som sprids över världen, inte minst i vissa kyrkor. Här under en lista på vad Oneness Blessingens företrädare utlovar att man kan få om man tar emot den. Och lägg märke till de oerhörda likheter som finns i denna lista med det som exempelvis en sådan som Joel Osteens utlovar. Likheterna är påfallande. Den så kallade trosförkunnelsen finner sin "trosfrände" inom bland annat Oneness rörelsens ockultism.

 

Saxat från Oneness Nordics hemsida:

 

Vilka effekter kan Deeksha/Oneness Blessing ha?
Deeksha/Oneness Blessing..

* Öppnar dörrarna för enhetsmedvetande
• Ökar upplevelsen av förening med allt omkring dig
• Löser upp känslan av separation
• Ökar förmågan att vara närvarande i nuet
* Väcker upp intelligensen
• Förbättrar minnesförmågan
• Förbättrar förmågan att lära sig
• Balanserar hjärnans alfavågor
• Skapar bättre synkronisering mellan hjärnhalvorna
• Minskar det ”mentala tjattret” och gör sinnet till ett verktyg som man använder när det behövs
* Skapar kärlek i relationer
• Läker inre sår
• Förbättrar lyssnandet
• Hjälper till att kunna uppleva den andre
• Väcker upp Hjärtat
• Förstärker upplevelsen av vänskap
• Ökar acceptansen och kärleken för dig själv som du är
* Ökar vitaliteten
• Läker kroppen genom att läka sinnet (psykosomatiska sjukdomar)
• Förbättrar matsmältningen
• Slappnar av kroppen
• Hjälper till att känna kärlek och uppskattning för kroppen
• Väcker upp kroppens energicenter (chakror)
* Öppnar upp för yttre framgång
• Skapar ett framgångsrikt medvetande
• Tar bort blockeringar som hindrar framgång
• Skapar en välståndsmentalitet

 

http://onenessnordic.ning.com/page/deeksha-1

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat den 1 mars 2014

 

Tala tydligt om Mindfulness!

Norska DAGEN skriver en ledare om >>Mindfulness

 

En kristen gjør klokt i å være kritisk når en blir konfrontert med østlig inspirerte religiøse impulser, skriver Dagen på lederplass.slut citat

 

Tänk att det ska vara så svårt av vara riktigt tydlig i något som ändå är så uppenbart; att Mindfulness är av främmande religion och något som en kristen inte bara ska vara kritiks till utan direkt avvisande till. Aldrig någonsin att vi ska befatta oss med Mindfulness, Tikva, Qigong och liknande metoder genom vilka avgudadyrkan försöker smyga sig in bland Guds folk. Artikeln i norska DAGEN har det typiska ”hit och dit” resonemanget där man inte ger människor den tydliga signal man ska kunna ge vad gäller exempelvis Mindfulness.

 

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 20 oktober 2013

 

 

Österländska andliga metoder på Arkens bibelskola

 

>>Läs HÄR

 

 

Uppdaterat den 25 juli 2013

 

 

New Age förenas med stora delar av kristenheten

 

Framgångsteologen  T.D. Jakes skall nu ha Oprah Winfrey som hedersgäst på en s.k. kristen konferens i Texas den 29 augusti se >>HÄR .. Oprah Winfrey är ju onekligen en stor supporter av New Age. Hon har sedan tidigare ett sammarbete med framgångsteologen Joel Osteen. Detta är tydliga signaler om hur den falska karismatiken och framgångsteologerna med allt öppnare armar förenas med New Age och dess ockulta läror. I dagarna har det också uppmärksamamts hur framgångsteologen Yonggi Cho under Europakonferensen talat  om hur änglar kommer med akupunktur för att ge helande. Detta är säkerligen bara några få exempel på hur stora delar av kristenheten förbereds för en global antikristlig världsreligion, som kommer kännetecknas av mysticism, mirakler, falska änglauppenbarelser och ett budskap som kommer bedra många. Ett budskap utan omvändelse, men som kittlar och lockar.

 

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 30 maj 2013

 

Oneness-aposteln Louise Linder

talar i Sommarprogram

 

 

Louise Linder, kyrkoherde i Kungsholms församling i Stockholm, ska vara sommarpratare i Sommarprogrammet i p1 den 12 juli. Och vem är då Louise Linder närmare bestämt? Jo, den främste företrädaren i vårt land för det ockulta fenomen som kallas Onenessblessingen (eller deeksha). Något som bäst kan beskrivas som ett ockult andedop. Människor vittnar om en drogliknande andlig upplevelse, där det till att börja med kan upplevas som ljust och positivt med snart blir en nedåtgående spiral i mörkaste ockultism och demonbesättelse.

 

Att Louise Linder kommer propagera och predika för Onenessblessing i sitt sommarprogram kan vi nog utgå ifrån. Och då kan det få en mycket stor och förödande påverkan i många människors liv. Risken är stor att det kan bli många människor till andlig förförelse in under ockulta makters inflytande.

 

Bibelfokus har en artikel om vad Onenessrörelsen och Onenessblessing handlar om. Läs >>HÄR

 

Berndt

 

Relaterat, saxat från DAGEN:

 

Louise Linder, kyrkoherde i Kungsholms församling i Stockholm, ska sommarprata fredag den 12 juli. Hennes vurm för okonventionella gudstjänster har gjort henne omskriven och hon vet hur man fångar journalister. Som när hon liknar kyrkan vid en andlig gymnastiksal. Hon brinner för att ta kyrkan till folket och då är det svårt att tänka sig någon bättre möjlighet än att få en och halv timme att prata och spela musik för svenska folket på under vinjetten ”Sommar”. – Otroligt roligt – och stort – att kunna nå så många och få tala personligt om tro. Men det gäller att hitta rätt ton, säger hon till Dagen.” slut citat

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 11 december

 

En synkronisering är på gång

 

Det är verkligen slående hur hela språkbruket och begrepps-användandet inom den djupt oculta Onenessrörelsen, med deras ockulta förmedlande av Deeksha  (ett demoniskt andedop), sammanfaller både med det maktspråk som används inom herraväldestologin och likaså starka likheter med den ”lycko- och framgångsteologi” som exempelvis Joel Osteen representerar.

 

Här under ett insaxat stycke från en Onenessblogg, och lägg märke till den påfallande likheten. Notera hur det nu sker en synkronisering i språkbruk och budskap mellan sådana rörelser som Onenessrörelsen och sådant som herraväldesteologins olika varianter. Det är knappast ett tillfällighet helller att Joel Osteen allt flitigare samarbetar med sådana som Oprah Winfrey som blivit ett verkligt språkrör för både Osteens läror och sedan länge för djupaste New Age.

 

Saxat från Oneness Nordics hemsida:

 

* Är du redo att sjunka in i en högre dimension av ditt varande?
* Upplever du de magiska gåvor av din vibration?
* Har du några rädslor/tvivel fortfarande som ligger gömda som motsätter sig din fulla potential?

Detta blir det sista webbseminarium för 2012 och det kommer blir kraftfullt fokus i dessa 2 timmar som hjälper dig genom till det Uppvaknande som nu sker. Det blir en dialog av inskickade frågor och genom aktivt deltagande av dessa kan du få aha-insikter och försättas in i komplett tillstånd av lycksalighet och expansion ... så kraftfull är Nåden nu - det är bokstavligen bara att ta emot!

Många upplever nu"Ascension symptom" och detta är att gå in i obekant territorium, som ibland kan vara skrämmande och ändå på samma gång så himla fantastiskt.

I varje ögonblick får vi en möjlighet att samskapa med Universum som ger överraskande extraordinära resultat. Något som är så magnifikt att du inte längre kan förneka vem du verkligen är - rent ljus och kärlek är i gryningen.

Kom med på en resa att fördjupa och ytterligare antända din passion för Uppvaknande där alla de bästa möjligheterna enkelt kan komma till dig. Börja leva dina mest värdefulla drömmar och dina käraste önskningar. Lyckans tid är här och det är din tur att glänsa i den gudomliga lågan helt!

Är du beredd att öppna ditt hjärta helt, släppa på inspärrade hål och andas in den fullständiga Närvaron i dig?

Följ med att dyka in i det oändliga väsen du är. Detta är tiden i ditt liv där att endast bara överleva är över, där känslan att inte känna sig bra nog är föråldrad och kampen med finanserna tillhör en gammal konversation. Hela vår verklighet håller på att bli ombyggd, omorganiserad och återupprättad i varje ögonblick som vi expanderar och vårdar vår enastående uppstigning i denna upplysta tidsera.

Effekt av vår storhet är här nu och du är en del av det, kom och ta emot! Många Oneness Deekshas ges!SLUT CITAT

 

http://onenessnordic.ning.com/events/illumination-ascension-webseminarium-med-deeksha

 

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 5 november

 

 

Yoga – ingen religionsneutral övning >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 23 oktober

 

Skolan har nu rätt att påtvinga

våra barn det ockulta

 

Nu har Skolinspektionen gett klartecken till att våra skolor har rätt att på lektionstid påtvinga våra barn den ockultism som Yoga-utövning med  aum-mantrat innebär. Trots uppenbart och välkänt faktum förnekar Skolinspektionen detta för att möjliggöra för skolorna att påtvinga barnen detta som en självklarhet som exempelvis matteundervisning eller geografi.

 

Jag är tacksam att jag inte längre har egna barn i skolåldern, men känner sorg för alla föräldrar som nu inte kan räkna med myndigheternas stöd när de vill förhindra att deras barn på skoltid tvingas in i denna österländska ockultism.

 

 

 

Berndt

 

Relaterat >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den22 oktober

 

På bloggen Deeksha Danger som varnar för det ockulta andedop som Deekshagivandet (Onenessblessingen) är, finns det bland annat en artikel skriven som undertecknats med namnet Dennis.

 

Jag översätter det här under i all hast, och det engelska orginalet finns >>HÄR   

 

Berndt

 

Bhagavans hjärnkirurgi

Kalki Bhagavan säger mycket glättigt till oss att Deeksha (Onenessblessing) är att jämföras med hjärnkirurgi. Energin går ded i din hjärna och förändrar sånt som behöver förändras. Men hur kan du vara säker på att dessa förändringar verkligen blir av god? Faktum är att det kan du inte alls vara säker på!

Skulle du gå till din allmänläkare på på ditt sjukhus och låta honom göra en hjärnoperation på dig? Det skulle du inte göra. Men varför skulle du då tillåta Kalki Bhagavan eller någon av hans anhängare utsätta dig för deras operationer ... Åh, ursäkta mig ... Jag menar deras "gudomliga operation" i ditt huvud? Jag skulle sätta mina pengar på den riktige hjärnkirurgen. Han vet åtminstone vad han gör. Deeksha förmedlarna verkar inte ha någon aning om vad som händer (var  energin kommer från etc.): Men man lovar att "Energin går in i hjärnan och energin är mycket intelligent och den vet vad som behöver göras". Wow! Men den energi som gick ner i mitt huvud visste tydligen vad den gjorde då jag fick en psykos och hamnade på mentalsjukhuset. Verkligen en ”intelligent” energi!

Kanske är det så att Bhagavan en dag ska få operera din hjärna in i det  "högsta tillståndet". Då du lovas bli en kosmisk varelse (Läs vad Janekke och Freddy Nielsen säga om kosmiska varelser nedan). Du kommer att sitta i trance hela dagen och du kommer att behöva hjälp med att äta och dricka, eftersom du inte längre vet hur man gör det själv. Du kommer även behöva hjälp med dina toalettbesök precis som en gammal senil människa. Bhagavan behöver 8000 av dessa människor i ett vegetabiliskt tillstånd (kanske han har ändrat den uppgiften nu då han märker att folk i allmänhet inte är så tilltalade av den idéen) för att rädda världen. Men är inte detta kanonbra? Jag undrar bara  varför han inte själv vill bli en kosmisk gurka (kosmiskt väsen). Åh, visst, jag glömde ju att det måste finnas någon kvar som kan dra i trådarna och hålla Onenessrörelsen vid liv ... och att någon måste ju då vara han och hans hustru.Nä, kom igen!

Personligen kommer jag att hålla mig borta från alla typer av energiinvigningar, healings etc. Jag anser inte att det är värt risken.

Med kärlek

 

 

 

/ Dennis

 

 

 

Cosmic beings. Janekke:

"These people are damaged for life!"

 

Janekke was there at the Golden City and met the cosmic beings. This is from Janekke's letter:

http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2005/Janneke.htm


I also was stunned to see some dasa’s who were totally out of their body. They gave deeksha’s to us! Very young people, who are not able to walk, talk, dress themselves anymore. I saw other dasa’s who helped them to walk, feeding them like babies.

These children are out of their bodies. I asked: will the spirit of these children return into their bodies again ? The answer is: No. Never. I was shocked. I said: these people are damaged for life! But they explained that I need to think the opposite: people in a high state like this are a blessing for the the world. But I did not believe that. I was stunned: Than the woman told me that many many more people are supposed to come into that high state and to sit and meditate daily in the huge Oneness temple, when the temple is ready- only to radiate their high energy to enlighten the masses and the world. 
 

 

Freddy Nielsen says this about cosmic beings:

 

Many of them cannot even go to the toilet or eat. They need to be taken care of as a very old or very handicapped person.

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 3 augusti

 

Ockult mobilisering inför 21 december 2012

 

Det var väl signaturen Undrande i Samtalsforumet som här om dagen frågade om datumet den 21 december 2012. Det påpekades att inkafolket pekat ut det som något slags ödesdatum. Såg nu idag att Onenessrörelsens ledare också i sin ockultism talar om 21 december 2012 som det stora avgörande datumet. På Oneness Nordics blogg fanns ett inlägg av en viss Hasse Hellström som säger följande:

 

”Det var bra att Bhagavan såg så lugn och nöjd ut, som du skriver. Enligt mina beräkningar så kommer det att finnas 70 000 uppvaknade globalt vid slutet av augusti 2012. Vid höstdagjämningen bör det finnas ca 80 000 uppvaknade globalt och vid vintersolståndet kommer det troligtvis att finnas 160 000 uppvaknade globalt. Vad jag kan förstå. Det är närmast omöjligt att veta vad Bhagavan menar. Han är alldeles för ordknapp och tolkningar av det han sagt har ofta visat sig vara felaktiga. Man måste fråga honom och inte gissa.  Enligt min tolkning av Bhagavan är tidpunkten den 21 december 2012 viktigare än själva antalet uppvaknade människor. Det händer ingenting före detta datum, oavsett hur många som är uppvaknade. Att vara uppvaknad är inte detsamma som att vara upplyst.” Slut citat HÄR

 

Vad ska vi då tro och tänka om detta med den 21 december? Tja, vi kan bara konstatera att det finns ockulta rörelser som mobiliserar inför detta datum. Vi har som Jesustroende inget att frukta, men vi får vara vakande och bedjande för slutdrabbningen i denna tidsålder rycker närmare det är helt uppenbart.

 

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 1 maj

 

Harry Månsus roll i det som nu sker

Lennart Jareteg skriver om hur vi i svensk kristenhet ser grupper som vi kanske trodde var oförenliga nu finner varandra i en ohelig allians, och hur man mitt i allt detta också nu ser att inte heller ekumenik med New age-rörelsen är långt borta. Många ”kristna” mystiker är faktiskt redan där.

Det tror jag är en rätt analys av läget och ett relevant antagande om vad som ligger bakom nästa krön - att ekumenik snart på ett påtagligt sätt kommer inbegripa det ockulta smörgåsbord som New Age erbjuder.

 

Jag skulle tro att den som mer än de flesta i svensk kristenhet har förberett för det vi nu ser komma är Harry Månsus. Allt sedan 1980-talet har han med böcker och förkunnelse förberett marken för att kristenheten ska öppna upp för New Age-rörelsen. Hans mjuka, trygga och sympatiska framtoning har gjort att hans budskap har tagits emot och många har uppfattat det som intressant och låtit sig kittlas av vad man trott var en sund nyfikenhet på andlighet och mysticism.

Det skulle vara intressant om någon forskade i (om det inte redan har gjorts) vilket inflytande Månsus haft på svensk frikyrklighet och i vad mån han krattat manegen för det vi nu ser komma.

Och det vi ser är mycket dramatiskt - att direkt ockulta övningar från New Age tas in i kristnheten, och att inte många reagerar och varnar för detta. Men jag tror som sagt personligen att Harry Månsus mångåriga lobbande för new age nu börjar visa sina tragiska konsekvenser.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 18 april

 

Kundalinikraften slutparkerar i hjärtat

En viss Elisabet Ernström vittnar på >>Oneness Nordics blogg om hur Kundalinikraften äntligen har parkerat i hennes hjärta, efter att tidigare ha slumrat i nedre delen av buken. Det hon beskriver lyriskt är i själva verket hur människor som tar emot Onenessblessingen, med dess Kundalinikraft, successivt blir besatt av demoniska krafter.

Hjärtat har alltid stått för det som är människans allra heligaste inre, hela personlighetens centrum. Den som är på tronen i människans hjärta har henne i sitt våld. Onenessblessingens hela syfte är att människans hjärta ska komma helt under Kundalinkraften som också med rätta kallas Ormkraften. Vilken orm det handlar om vet vi – Ormen från urtiden, Satan.

 Därför blir det så vemodigt och tragiskt när den unga kvinnan, Elisabet Ernström, i god tro säger att hon här om dagen upplevde att ”Kundalinin hade flyttat upp i hjärtchakrat och Awakening är på G! Oj, vad glad jag blev! Vilken lycka! Det händer - och det händer nu!”

Det hon tror är lycka är början till ett djupt andligt mörker och evig förtappelse om hon inte vänder om till den ende Frälsaren, Jesus Kristus.

Elisabet Ernström är säkert en mycket fin, god och vänlig människa som nu blir ett av många offer för det ockulta budskap som Onenessrörelsen bedrar människor in i. Hur många sedan Elisabet kommer bli redskap för att förleda in i samma andliga besättelse vet vi inte. Vi vet dock att denna ockulta förförelse sprids som ringar på vattnet. Varje vecka är det människor i din och min närhet som lockas in i detta.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 12 december

 

”Mysigt” Luciafirande med deekshagivning

Onenessrörelsen hittar alla möjliga vägar att bedra och förleda människor in i det ockulta andedop som Onenessblessingen är. Eller vad sägs om Luciafirande kombinerat med deekshaförmedling (dvs Onenessblessing). Allt förmedlat i äkta traditionell trygg svensk Luciastämning, ja, med sånt som många uppfattar som kristet och beprövat sedan generationer. Det blandningen erbjuds i >>Alingsås på Luciakvällen. Vad blir nästa steg: Julotta med Onenessblessing?

 

   Via Oneness Nordics hemsida försöker jag följa vad som händer inom denna djupt ockulta rörelse, och det är så uppenbart hur det är en snabbt växande rörelse som tilltar i styrka även i vårt land Sverige. Internet används som ett samlande kommunikationsmedel i denna globala rörelse, där ledaren i Indien, Sri Bhagavan, kan tala i direktsändning till deeksahagrupper över hela världen vid ett och samma tillfälle.

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat detn 13 november

Ytterligare ett vittnesbörd från en kvinna vid namn Noni som blev psykotisk av oneness-välsignelse (deeksha)  >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 5 november

 

 

Ockult mobilisering inför 11/11/11

 

11/11/11 är ett datum som den ockulta Onenessrörelsen planerar som nästa stora globala deeksha/Onenessblessing manifestation.  Syftet den dagen är ”Afrikas och Världens Andliga Uppvaknande.”

 

Globalt är ett ständigt återkommande uttryck i Onenessrörelsen, i teorin och i praktiken. Exempelvis så är ju facebook ett verktyg som dessa ockulta krafter tar i bruk när människor ska fångas in i garnet.

 

http://onenessnordic.ning.com/notes/index/show?noteKey=Hur_man_f%C3%B6ljer_11%2F11%2F11_webbs%C3%A4ndningen

 

 

Constance Combey citeras på Ohlins hemsida, och hon säger bland annat så här:

 

Det handlar om en New age-revolution och ett förändrat tankesätt. Den ockulta onenessblessingen är ett av medlen för att påverka människor in i ett antikristligt tänkesätt och för att öppna för ockult andlighet. Det är ett enda stort förberedande för Antikrist.SLUT CITAT

 

 

Den enorma turbulens vi nu ser i världen - ekonomiskt och politiskt - är andligt betingat. Det finns en ockult mobilisering som kanske är utan motsvarighet, djävulen vet nämligen att hans tid nu är mycket kort. Det handlar nu, som Constance Combey säger, om ett enda stort förberedande av Antikrist, Vilddjuret, och dess sista strid mot de heliga och mot Kristus.

 

 

Berndt

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Andreas Frost har på sin blogg ”Vakna Sverige”

en videofilm som heter:

 

>>Carina Mirberger om sitt liv inom nyandligheten

 

Titta på den och sprid den till så många som möjligt, särskilt till dem som lockas av New Age. Carina Mirbergers vittnesbörd kan bli dem till hjälp att inte fastna i det ondskans garn som New Age är.

 

 

Mvh

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 3 november

 

 

 

Villoandar och onda andars läror

 

Onenessblessingen/Deeksha sprider sig nu snabbt över hela landet. Nu talar man också i klartext om att det handlar om Kundalini, dvs djupt demoniska krafter som är verksamma.

 

Ett exempel är >>Göteborgs Kundaliniyogacenter som nu lockar med den ena ockulta övningen efter den andra.

Det mest smärtsamma att läsa är det som kallas >>Kundaliniyoga för gravida Alltså gravida som öppnar själ och ande för Kundalinianden, och som därmed också utsätter  barnet i moderlivet för detta demoniska inflytande och påverkan. Vad kan vara värre än att utsätta de barn som är i moderlivet under det som också har namnet Ormkraften.

 

Det verkar nu som att New Age, med alla dessa olika varianter, börjar att kasta masken och man visar att det är ockultism och direkt demontillbedjan.

 

Paulus profeterar om ändetiden och det finns vissa saker han riktigt understryker att han ser profetiskt, exempelvis detta: ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.” 1 Tim 4:1

 

Jag tror vi nu ser att uppfyllelse av den specifika profetian nu accelererar över hela jorden.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 29 oktober

 

 

>>Oneness eller Deeksha/Diksha varning – Vittnesbörd – Dennis blev allvarligt psykiskt sjuk

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 26 oktober

 

 

Här finns en mycket bra sammanfattning om vad Onenessrörelsen, Onenessblessingen/Deeksha handlar om, klicka här >>Onenessrörelsen –

falsk enhet och ockult frälsningsväg

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 23 oktober

 

 

Vi får inte svika de som riskerar

att luras in i Oneness-mörkret

 

I ”Citatet för dagen” har jag idag detta:

 

Djupmeditation i en eller annan form har i alla tider varit den främsta metoden för en antikristen djupmission baserad på en subjektiv upplevelse, men vägen till själva upplysningen kan vara lång. Eftersom tiden för Jesu återkomst närmar sig och dödens herre har bråttom, erbjuds nu en genväg till enhetsmedvetande och upplysning, nämligen en direkt energiöverföring kallad Oneness blessing.”  >>Solveig Hendriksen

 

De orden är föredömliga i sin klartext, det som förmedlas i Oneness Blessingen är något som kommer direkt från Djävulen. Någon har också träffande beskrivit Oneness Blessingen som ”ett ockult andedop” .

 

Prästen Louise Linder som är en av de främsta förmedlarna, i Sverige, av detta ockulta andedop och hon har tränats i Indien för detta. Hon var tidigare präst i Engelbrektskyrkan, men är tydligen numera kyrkoherde i Kungsholms kyrka/församling. Onemässorna, som det numera kallas anordnas regelbundet i Kungsholms kyrka, och människor erbjuds detta ockulta andedop som drar in dem i djup ockultism från vilka få någonsin återvänder.

 

Detta att det inte bara är i skumma newage-lokaler som denna Oneness Blessingen, även kallad Deeksha, erbjuds utan också i högt respekterade kyrkor av kyrkoherdar och präster, är ju något alldeles enormt. Vi sörjer över att kyrkor hyrs ut för tvivelaktiga konserter, men när kyrkornas företrädare förmedlar ockulta andedop så är det något långt mycket värre.

 

Men ack så tyst det är, även från annars frispråkiga personer inom kristenheten i fråga om Onemässor där människor aktivt förleds till att öppna sin själ och ande för detta ockulta andedop. Att kyrkolokaler skymfas är tråkigt, men det är långt mycket värre när människors inre tempel öppnas för de ockulta krafter som är verksamma i Oneness Blessingen, och när detta dessutom uppmuntras och förmedlas av präster.

 

Företrädarna för Onenessrörelsen försöker ibland lura människor att Oneness Blessingen egentligen är religiöst neutralt, att det ”bara” handlar om neutrala kosmiska krafter som inte är beroende av vilken religion man tillhör eller om man rent av är ateist. Sanningen är dock att detta i allra högsta grad är något religiöst, det handlar om direkta djävulska krafter där människor kommer in under besättelse och ett demoniskt inflytande.

 

Men varför finns det då ingen nöd, ingen upprördhet, inom kristenheten över detta? Det kan ju inte bara bero på okunskap, för det har ju i alla fall varit några artiklar, bland annat i DAGEN, om detta. Vi har säkert alla nära och kära som har kommit i kontakt med sammanhang där Oneness Blessingen erbjuds, eller så kommer de förr eller senare möta sådana sammanhang.

 

Tonåringar som konfirmeras kommer säkert i fler och fler sammanhang erbjudas Oneness Blessingen, och inte är det något som föräldrarna kommer informeras om. I den mån föräldrarna skulle ställa frågor om det, så lär prästerna/pastorerna med djup fromhet i blicken försäkra att Oneness Blessingen handlar om enhet, förståelse och global tolerans och andra liknade vackra begrepp. Att det i själva verket handlar om en andlig våldtäkt av konfirmanderna kommer man aldrig då att erkänna. Det finns ett begrepp som vi ibland använder; underlåtenhetssynd. Alltså det som handlar om en indirekt synd, när det finns något man som kristen är förpliktigad att göra men underlåter att göra det av någon anledning som feghet eller bekvämlighet. Jag vill hävda att det är en underlåtenhetssynd att inte varna våra medmänniskor, särskilt nära och kära och människor vi har i vår egen krets, för vad det innebär att ta emot Oneness Blessingen.

 

Erbjudandet om Oneness Blessingen sprids snabbt, men inte med några braskande rubriker och annonseringar, över vårt land. Ibland i skumma newage-lokaler ibland i stora kyrkliga katedraler, och varje vecka växer skaran av människor som öppnat sitt liv för det ockulta andedopet i den s.k. Oneness Blessingen.Nu utlovas ännu starkare upplevelser av Deeksha (Oneness Blessing) som kallas Arogya Deeksha, och det stämmer säkert så tillvida att det inom Onenessrörelsen finns starkare och starkare andliga krafter verksamma som en del i ändetidens mobilisering från mörkrets rike. Men som alltid kommer det djävulska förklätt som en ljusets ängel, allt för att människor ska bli vilseledda. På Oneness Nordics hemsida finns nu följande exempel på annonsering:

 

">>Välkomna till en ny kraftfull process, Arogya Deeksha som läker fysisk och mental hälsa och hjälper dig gå in i uppvaknande! Efter en kortare ceremoni äter vi en lätt medhavd måltid, därefter en ritual som förberedelse att ta emot Deeksha från padukas."

 

Men var finns vår nöd för människorna som lurats in i detta och de som riskerar att luras in i det?

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 oktober

 

 

 

Onenessrörelsen förbereder Steg Två till den 28 okt.

 

Vi bor i ett land där det än så länge kan sägas råda total religions- och mötesfrihet. Det ska vi verkligen tacka Gud för och vara tacksamma för. Vi kan samlas varje söndag och vilken dag vi vill till gudstjänster och bönesamlingar och bibelstudier och glädjas över allt det som Gud välsignar oss med.

 

Samtidigt som vi samlas till våra olika kristna samlingar i namnet Jesus, så är det människor som samlas i ett snabbt växande antal, för att ta emot Onenessblessingen, dvs ett ockult andedop där människors allra innersta öppnas för ett demoniskt inflytande.

 

Onenessrörelsen har ju år 2012 som det år då det stora genombrottet för vad de kallar ett andligt uppvaknande ska komma. Men redan i november 2010 höll gurun för Onenessrörelsen ett tal där han sa att februari 2011 kommer vara en tid då ”den stora andliga förvandlingen kommer accelererar påtagligt för det stora genombrottet 2012.” Vi vet att det faktiskt hände något i denna värld under våren 2011, nämligen det som kallas den arabiska våren, vars verkliga konsekvenser vi ännu bara kan ana. Personligen är jag övertygad om att den ”arabiska våren” handlar om just ett andligt skifte i denna värld i riktning mot Harmagedon.

 

 

Den 12 oktober skrev Onenessrörelsen i ett nyhetsbrev att den 28 oktober 2011 kl. 15.00 kommer det bli en global Onenessmanifestation där ”ett andra energiskifte” ska välkomnas. Ett energiskifte som ytterligare förbereder världen inför det stora genombrottet 2012. Den 28 oktober utlovas också som en särskilt gynnsam dag att ta emot ” Deeksha” dvs Onenessvälsignelsen. Läs >>HÄR 

 

Man säger bland annat så här: ”Den 28:e oktober är födseln av den Gyllene Tidsåldern och det kommer att hållas en direktsänd webbsändning med Sri AmmaBhagavan den dagen, kl. 15.00 svensk tid. Oneness Trainers och Deekshagivare världen över rekommenderas att hålla evenemang på denna dag och motta Deeksha, då energierna kommer vara extra gynnsamma för Uppvaknanden, just denna dag.” >>HÄR

 

 

Jag vill därför uppmana dig som är Jesustroende att på samma dag och klockslag, den 28 oktober kl. 15.00  gå in i bön, i grupper eller enskilt, och be till vår Herre Jesus Kristus, att denna Onenessmanifestations mörka krafter ska stoppas.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 16 oktober

 

 

”Arabisk vår” och ”Occupy Together-rörelsen”

 

Nu är det inte så många veckor kvar av år 2011, och hitintills har detta år varit fullt av händelser som jag tror är mycket mera profetiskt avgörande än vad många förstår. Under våren började något hända i de arabiska länderna som förvånade de flesta, det som kallas den arabiska våren där regimer faller och flera är för tillfället på fallrepet. Vi anar att dessa nya regimer kommer att medföra att konfrontationen med Israel blir ännu mycket allvarigare än vad det var innan ”den arabiska våren”.

 

Samtidigt pågår nu sedan mitten av september, med snabbt växande styrka, det som kallas "Occypy Wall Street protester” eller ” Occupy Together-rörelsen”.  Lördagen den 15 oktober var det sådana demonstrationer i 82 länder.

 

I en faktaruta i en artikel i Expressen står förljande att läsa om vad ”Occypy Wall street protesterna” handlar om:

 

Den globala Occupy Together-rörelsen har sin upprinnelse i de Wall Street-kritiska protesterna i New Yorks finanskvarter som startade i mitten av september – och som i sin tur säger sig hämta inspiration från bland annat den arabiska våren. Bakom konceptet Occupy Wall Street ligger den kanadensiska anti-konsumtionsgruppen Adbusters. Protesterna har spridit sig snabbt. Arrangemang är planerade i 1 440 städer världen över, enligt den icke-officiella hemsidan Occupy Together. Rörelsen uppges sakna ledare och aktivisternas agenda varierar från land till land. De flesta säger sig dock demonstrera mot sociala och ekonomiska orättvisor, hög arbetslöshet och storbolagens girighet.”

 

Observera att dessa protester ” säger sig hämta inspiration från bland annat den arabiska våren”. Visst kan vi ana att detta är andligt och något som har med iordningställande av ändetidens slutscen att göra. Idag har det på vissa hålla varit våldsamma ”Occupy Wall Street protester”, medan det i exempelvis var så att deltagarna i Madrid utövade meditation. Det senare var säkerligen ingen tillfällighet, utan ett tecken på den andliga dimensionen i denna ”Occypy Wall Street” rörelsen som nu sveper fram över världen. Vad som kommer ut av allt detta kommer säkert tydliggöras mer och mer redan närmaste året, men som bibelläsare kan vi anan hur det förbereder för ett nytt globalt ledarskap, det som kommer innehas av Antikrist.

 

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 5 september

 

 

Intensiva förberedelser bland ockultiserna

 

Den ockulta Onenessrörelsen och dess grundare indiern Bhagavan talar i klarspråk om hur en ny tid står för dörren. Som bibelläsare vet vi dock att det han ser komma handlar om personen Antikrist och den förförelse som kommer drabba hela världen genom honom. Så här ”profeterar” Bhagavan om vad han ser komma:

 

Vi kommer se en ny världsordning skapas, en ny slags andlighet, en ny styrning och ett nytt utbildningssystem. Allting kommer att förändras, för det kommer finnas en ny slags människa; helt annorlunda i sitt tankesätt, hur han fungerar, allting kommer att vara annorlunda för han kommer att fungera utan det separata jaget.” slut citat

 

Som bibeltroende vet vi också att det idag finns ondskans andemakter som intensivt förbereder och samordnar för att världen ska vara mogen att ta emot Antikrist. Detta ser också Bhagavan, även om han inte förstår att det är onskans makter. Han säger så här:

 

Jag anser att den gamla civilisationen håller på att dö och en ny civilisation håller på att födas. På ett sätt gynnar den här enorma krisen, som människan står inför, kundalinin att höjas. För när det finns ett hot, stiger kundalinin. Så det finns ett allmänt hot mot människans överlevnad och när överlevnaden hotas, skjuts kundalinin upp väldigt snabbt.” slut citat

 

I sin förvillelse har Bhagavan rätt i sin analys. Kundalinianden, ormkraften, /det sataniska/ gör nu sin allra sista mobilisering inför Antikrists framträdande. Ockultisterna vet detta och välkomnar redan nu sin herre.

 

Vi som bibeltroende vet att Antikrist ska komma, men det är inte honom vi väntar på i våra hjärtan. Det är inte honom vi välkomnar och tillber. Nej, vi väntar på vår Herre Jesus Kristus, som med sin muns ord skall tillintetgöra Antikrist.

 

Berndt

 

Källa: >>Bhagavan om de kommande förändringarna på jorden

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 1 augusti

 

Läs Holger Nilssons senaste artikel med rubriken:

 

>>Varning för deeksha/oneness blessing

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ett nödrop från Nisse vars flickvän fastnat i New Age-träsket

 

Saxat från Aftonbladet:

 

Veckans dilemma: Nisse misstänker att "terapeuten" manipulerar hans flickvän

Jag blev ihop med en rätt mycket yngre tjej. Tidigt uppfattade jag hennes tro på vitaminer och mineraler. Men när vi flyttade ihop efter ett år öppnades en helt ny värld för mig. 

Hon tjatade om att jag skulle besöka hennes “terapeut” vars alternativa behandlingar bestod av musikterapi, healing och så de där vitaminerna/mineralerna man skulle köpa. 

Jag gick tre gånger, sedan sa jag stopp. Min sambo blev otroligt ledsen och helt utom sig.

Hon åkte ensam till “terapeuten”, kom hem och ville göra slut. 

Följande veckor var ett rent helvete. Hon var tyst och konstig. Jag kände inte alls igen henne. Till sist sa jag ifrån rejält och undrade vad som stod på. 

Det blev hårda ord och hon stack hem till sina föräldrar. Dagen efter kom familjen och hämtade alla hennes saker.

Sedan dess når jag henne inte. Jag är som djävulen själv i familjens ögon. 

Nu förstår jag att mitt ex är fast hos “terapeuten” och hennes new age-metoder. I över 10 år har hon gått dit och betalat 1500 kronor varje gång. Hennes mamma är också new age:are. 

Hur ska jag få henne att inse att hon är manipulerad?

 

Nisse

 

Källa: >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 28 maj

 

 

Soaking, kontemplativ bön och kundaliniyoga

 

Har kontemplativ bön, soaking och Kundaliniyoga samma källa? Svaret på den frågan är definitivt JA. Det är också anledningen till att det är ett stort bekymmer (för att uttrycka det milt) att nu denna andligt orena källa, Kundalinianden, ges en öppen dörr rakt in i vårt lands kristenhet under begrepp som ”kontemplativ bön” och ”soaking”, ”tikva” och dylika till synes ofarliga andliga övningar, men som de facto har en direkt koppling till Kundalini.

 

Jag blev idag uppmärksammad på något som skrevs för något år sedan av Andy Glandberger.

 

Läs här under ett saxat avsnitt som Andy Glandberger har skrivit i denna fråga:

 

 

Saxat från bloggen glandberger.net  

>>Andy's forum för tro & kristet liv

 

 

 

”Det är intressant att se hur kundaliniyoga, yoga i olika former generellt, TM, soaking och kontemplativ bön verkar höra samman. De tillhör samma familj men har olika namn och form, men i sin natur verkar det gå ut på det samma: att få kontakt med det gudomliga genom olika tekniker och läror. Jag har alltid haft en känsla av att det kontemplativa inte är något bibliskt, utan en sammanblandning av olika österländska religioner och mystik. Det tycker jag ha fått bekräftat genom det material jag läst under arbetet med denna artikel, och det tragiska är att det inte baserar sig på fördomar, men fakta utifrån historiska källor och text och bildmaterial från nyare tid. Jag vet att jag i denna artikel endast berört en liten del av vad man kan finna inom kontemplation, och en del kommer säkert reagera på att kontemplativ bön framställs som något österländskt och ockult. Jag kan inte annat än beklaga om ni blir sårade av detta, men utifrån mitt perspektiv och mina kunskaper är kontemplativ bön något en bibeltroende kristen inte borde befatta sig med. Det öppnar upp för en andevärld som innehåller så ofantligt mycket mer än Gud, Jesus och den Helige Ande. Jag tror för övrigt inte att man genom kontemplativ bön såsom den presenteras i artikeln och de olika länkarna, öppnar upp för den Helige Ande, men för demoniska krafter, och det är allvarligt! Soaking är en förgrening av kontemplativ bön, och med tanke på vad jag läst om kontemplation under de sista veckorna, förundrar det mig att en del katoliker tagit avstånd från soaking. Det är ju det samma som flera av de andra kontemplativa meditationsteknikerna och borde välkomnas av de som omfamnar kontemplation! I en artikel som kommer snart kommer jag tillsammans med andra författare skriva om  den bibliska modellen för att vila i Herren, grunda på Ordet och bön generellt. Det omfattar inte österländska religioners meditationstekniker, extatiska upplevelser och spirituella upplevelser (talar inte om upplevelser man faktiskt kan ha med Fadern, Sonen och DHA).  Det är inte med glädje jag har skrivit och jobbat med den här artikeln, för jag är ledsen över utvecklingen i den frikyrkliga kristenheten där jag trots allt har mina rötter. Nyandlighet, österländska religioner och det jag menar är onda andars lära har smugit sig in i de flesta sammanhang inom kristenheten. Jag hoppas vi kommer se en uppvakning, och då talar jag inte om en kundalini awakening. Vad händer i kristenheten egentligen? ” SLUT CITAT

 

Berndt

 

Läs också:

>> Före detta ockultist varnar för Emerging Church och ockulta tekniker

 

 

>>Soaking, Flödesbön, Inre bön – ytterligare några steg närmare New age

 

 

>> Soaking – välsignelse från Gud eller ockult nyandlighet?

 

 

>> Om Tikva av f d new age:are

 

 

>>Är inte ”Tikva” ännu ett tecken på avfall i kristenheten?

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 27 maj

 

 

Sommarkonferensernas steg 2

 

I Samtalsforumet skriver Evert Andersson att Richard Fosters böcker kommer ”hårdlanseras” på sommarkonferenserna, och det är i så fall mycket allvarligt. Jag tror att det stämmer därför att jag har helt tappat allt förtroende för de ansvariga för dessa sommarkonferenser. Förra sommaren var det ju den ockulta Tikvayogan som lanserades och nu följs detta upp med steg nummer 2: kontemplativ bön och mysticism och annan uppenbar New-Age-smörja.

 

När vi ser tillbaka så kan vi se att det i flera år har pågått en successiv anpassning av frikyrkligheten till det som många trott var en from och sund andlighet, men som i själva verket strömmar upp ur de orena brunnar som vi sammanfattande kallar New Age. Kanske är det så som Evert Andersson skriver att det i sommar bli en medveten satsning att lansera det som har det fromma namnet ”kontemplativ bön”, men som bara är en av många vägar in i New Age och det som i sin tur det är en förberedelse för.

 

Jag måste erkänna att när jag första gången stötte på begreppet kontemplativ bön, så tyckte jag det lät vackert och lockande. Jag tyckte själva begreppet var beskrivande och jag tänkte att det är ett samlande begrepp för ”bön och stillhet och eftertanke”. Sånt tilltalar mig. Men ganska snart så började jag ändå se att det var något annat som läggs i detta begrepp och inte alls den enkelhet jag föst lite naivt trodde. Dessutom är det så att man hela tiden lägger till mer och mer till detta begrepp, för att nu vara uppenbara övningar i samma anda som New Age och dess falska evangelium.

 

I vår jäktade och högljudda tid blir det för många människor något lockande om kyrkorna erbjuder samlingar med kontemplativ bön. Själva begreppet uppfattas som en oas borta från stress och allt det högljudda. Men det är just så andlig förförelse och vilseledande går till – man erbjuder något som har ett sken av att erbjuda det som människor verkligen längtar efter och behöver. Därför befarar jag att den våg av mysticism och kontemplativa övningar, som nu börjar lanseras mera och mera brett, också kommer bli något som slår an och dessvärre guidar in människor i en osund andlighet under Kundaliniandens inflytande.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 25 maj

 

 

 

Radioprogram från Örnsköldsvik

 

Lyssna här till två mycket intressanta och högaktuella program med Janne Johansson och Jonny Widell:

 

 Del >> ETT

 

Del >> TVÅ


Del  >>  TRE

 

Del  >>  FYRA

 

Del   >> FEM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 14 maj

 

Kunglighet i ockultismens tjänst

 

Bland många människor står kungligheterna högt i anseende och respekt. I Sverige har kungahuset ett förhållandevis högt och skandalbefriat anseende, även om det senaste året funnits vissa saker som besudlat deras anseende. Men i ett internationellt perspektiv har vi ett tämligen högt ansett och respekterat kungahus. Samma sak gäller i Norge.

 

Men tänk er ett scenario där någon i vårt kungahus i Sverige aktivt skulle göra sig till talesman eller taleskvinna för en ockult verksamhet. En sådan kunglighet skulle då ha större möjligheter än de flesta att verkligen nå ut och bedra människor till att börja syssla med det ockulta.

 

I vårt älskade grannland Norge har något av detta mardrömsscenario uppstått med prinsessan Märtha Louises ockulta ”änglakontakt”. Man behöver inte studera det hon håller på med särskilt länge innan man förstår att det inte handlar om änglakontakt på någon biblisk kristen grund, utan att det är andevarelser från mörkrets rike utklädda som ljusets änglar, allt för att bedra människor in i något som är osunt och ockult. Det som sker runt den norska prinsessans ”änglaverksamhet” beskrivs som en ”väckelse” där hon samlar allt större skaror. Det hon håller på med är egentligen en typisk newage-verksamhet, och newage är ju ett nätverk av all möjlig andlig förförelse där huvudspindeln i nätet är Djävulen själv.

 

Den norska prinsessans budskap handlar på inget sätt om den grundläggande tron på Jesus som vår Frälsare, men om att vi ska söka kontakt med vår personliga skyddsängel. Då ska ju alla larmklockor börja ringa.

 

För alla de människor som idag längtar efter en andlighet i all den tomhet som materialismen och ateismen gett, så blir talet om en personlig skyddsängel, frånkopplat mötet med Jesus som sin Frälsare, ett lockande erbjudande. En andlighet som inte kräver någon omvändelse, utan bara ett lovande andligt erbjudande om en personlig överjordisk följeslagare och rådgivare kallad min personliga skyddsängel.

 

Prinsessan Märtha Louise har varit ganska kritiserad för sin verksamhet nu under ett antal år, men vad jag kan förstå är detta inget hon backar ifrån, utan snarare är hon mycket aktiv i att lansera sina ockulta änglakontakter och det beskrivs som en väckelse.

 

Här är två videoklipp som ger en aning om hur skickligt denna andliga förförelse lanseras. Ja, något som verkligen kan sägas komma förklätt som en ljusets ängel, men i själva verket handlar om mörkrets krafter. Lägg också märke i videoklipp nr. 2 den påfallande likheten med Tikva i ordvalet och framtoningen.

 

 

http://www.vg.no/nyheter/utrolige-historier/artikkel.php?artid=10093747

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zQXBXvw11Sk&feature=related

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 28 februari

 

 

Läs om ett Upprop angående

Deeksha-givarna >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 17 februari

 

 

Deeksha Danger

 

Blev idag tipsad om en hemsida där en viss Dennis efter egen smärtsam erfarenhet varnar för Deeksha (Onenessblessingen) och han berättar om hur mentalt sjuk han blev då han tog emot detta ockulta andedop.

 

Läs HÄR

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 11 februari

 

 

Det som nu händer i Egypten kommer Onenessrörelsen och dess ledare Sri Bhagavan se som att han hade rätt i sin "profetia". Jag skrev om detta i denna flik den 2 februari, så här:

 

Med början i februari 2011

 

Onenessblessingen - som varje vecka delas ut till människor i kyrkor och andra sammankomster - är något som bara kan beskrivas som ett ockult andedop.

Ledaren för Onenessrörelsen i världen är indiern Sri Bhagavan. Han höll ett tal i november 2010 där han talar om februari 2011 som den tidpunkt då den stora andliga förvandlingen kommer accelererar påtagligt för det stora genombrottet 2012. Den globala förvandlingen av mänskligheten och även själva jordklotet ska sedan vara helt fullföljt år 2035.

 

Detta skulle man kunna avfärda som det strunt det är, men dessvärre är det ett strunt som ändå handlar om demoniska makter som förleder människor in i lögn och andlig bundenhet.

 

Sri Bhagavans tal kan både ses och läsas utskrivet på länken här under. Det är med tvekan jag lägger ut denna länk eftersom jag ju inte vill bidra till att göra reklam för den ockulta Onenessrörelsen. Samtidigt är det ändå viktigt att vi har ett visst hum om vad detta handlar om, för många har blivit bedragna och ännu fler riskerar att dras in i sammanhang där de förleds till att öppna sitt liv för det ockulta andedop som Onenessblessingen de facto är.

 

Se och läs HÄR

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Upptaterat den 7 februari

 

Bön och information mot Onenessrörelsen!

Jag har följt det som den ockulta Onenessrörelsen skriver på deras svenska hemsidor sedan man etablerade sig i Sverige för några år sedan. I början skrev man mycket mera ”inlindat” och flummigt om vad Deeksha (Onenessvälsignelsen) är för något. Men numera skriver man av någon anledning mera i klartext, och man säger nu uttryckligen att det handlar om att ”aktivera kundalinin”. Och Kundalinianden har ABSOLUT INGET  att göra med Guds Ande, utan kundalinianden är en demonisk kraft, även kallad med det passande namnet ”ormkraften”.

 

Så här skriver  Oneness Nordic när man inbjuder till en Awakening Initieringskurs i Mölndal

 

På kursen kommer vi att använda urgamla ceremonier för att aktivera kundalinin, balansera våra chakror och starta Awakening processen. Våra hjärtan öppnas upp och vi känner oss i samhörighet med livet och varandra. Vi finner en vacker och självklar relation med det vi kan kalla för Gud eller det högre jaget eller Universums Intelligens. Kom och omfamna allt du är!Vi kommer att chanta, sjunga mantras och dansa så ta på bekväma kläder. Vi går även djupt in i meditation och tystnad så tag gärna med liggunderlag och kudde så du har det bekvämt.Många Deekshas kommer att ges - är du inte initierad till Deekshagivare blir du det under kursen. Den varvas med lite lätt undervisning och det finns även plats för sharings. Ett speciellt inslag blir en direktsänd Webcast med Sri Bhagavan från Indien! Kursen är upplevelsebaserad - det är endast din upplevelse som räknas!slut citat

 

Vad är vår kristna uppgift när vi ser denna andliga förförelse av människornas eviga själar? Ja, vår uppgift skulle jag vilja kalla för en tvåfaldig sådan: Bön och information, och i den ordningen. Detta handlar om ett andligt krig, inte mott kött och blod, i andevärlden. Ett andligt krig för människornas själar och eviga väl. Låt oss be att Onenessrörelsens verksamhet i Sverige blir avslöjad som den mörka och destruktiva rörelse den är.

Men låt oss också sakligt varna och informera i de sammanhang vi befinner oss – i församlingar och bland vänner och bekanta – och på så sätt avslöja att detta med Oneness inte alls är något ljust och oskyldigt, utan snarare demoniska mörka krafter - kundalinianden.

Godtrogenheten bland många människor – inte minst bland frikyrkofolket – är stor, och därför blir människor också ofta ”lätta offer” när Onenessrörelsen med lockande ord utlovar att man ska få öppnade hjärtan och stor samhörighet med andra människor och med hela universum. Din och min information och våra varningar för detta kan med Guds hjälp bli många av våra medmänniskor till hjälp.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 3 februari

 

 

Bed för Söderhamn den 3 februari!!!

 

Ikväll den 3 februari behöver Söderhamn våra förböner på ett särskilt sätt. Den djupt ockulta Onenessrörelsen inbjuder nämligen till en Deeksha kväll på Mittersta ”Tullhuset” på Sjötullsgatan i Söderhamn. Som eventbeskrivning skriver man:

 

Oneness Blessing/deeksha är designad för att öppna ditt hjärta, fördjupa din meditation och ge dig mer närvaro i stunden. Upplevelsen är individuell, men många berättar att de upplever ett stort lugn inombords, mer glädje i livet och en starkare närvarokänsla.
Oavsett vad du upplever, så sätts en process igång, och fördjupas, inom dig när du får Oneness Blessing. En process som leder till ett fullständigt accepterande av nuet, oavsett vad som händer runt omkring dig.SLUT CITAT

 

LÅT OSS BE att männiksor blir varnade och beskyddade från att ta emot det ockulta andedop Oneness Blessing/deeksha förmedlar. Låt oss be att de som redan tagit emot detta blir befriade, och låt oss be att de som kommer i kontakt med detta får Guds Andes hjälp att genomskåda och avvisa Oneness Blessinggivarnas ”lockande” erbjudande.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 2 februari

 

 

Med början i februari 2011

 

Onenessblessingen - som varje vecka delas ut till människor i kyrkor och andra sammankomster - är något som bara kan beskrivas som ett ockult andedop.

Ledaren för Onenessrörelsen i världen är indiern Sri Bhagavan. Han höll ett tal i november 2010 där han talar om februari 2011 som den tidpunkt då den stora andliga förvandlingen kommer accelererar påtagligt för det stora genombrottet 2012. Den globala förvandlingen av mänskligheten och även själva jordklotet ska sedan vara helt fullföljt år 2035.

 

Detta skulle man kunna avfärda som det strunt det är, men dessvärre är det ett strunt som ändå handlar om demoniska makter som förleder människor in i lögn och andlig bundenhet.

 

Sri Bhagavans tal kan både ses och läsas utskrivet på länken här under. Det är med tvekan jag lägger ut denna länk eftersom jag ju inte vill bidra till att göra reklam för den ockulta Onenessrörelsen. Samtidigt är det ändå viktigt att vi har ett visst hum om vad detta handlar om, för många har blivit bedragna och ännu fler riskerar att dras in i sammanhang där de förleds till att öppna sitt liv för det ockulta andedop som Onenessblessingen de facto är.

 

Se och läs HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 2 december

 

 

 

Holger Nilsson på tidningen Flammor har två mycket läsvärda artiklar, dels en med rubriken:

Läkare varnar för meditation och Yoga

 

Bland annat konstaterar Holger detta:

"Satans och demoners krafter kan alltså frigöras genom olika tekniker, som ofta presenteras på ett tilltalande sätt inom det som betecknas New Age. Det är klokt att ta varning när även läkare konstaterar riskerna med att laborera med mörkrets makter. "

 

Läs artikeln i sin helhet  >> HÄR.

 

Vidare har Holger en artikel med rubriken:

Sataniska krafter frigörs

 

Läs den HÄR

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 november

Guds församling i Sverige under attack

Jasmine skriver under sin flik om att Rodney & Adonica H Browne är på väg till Sverige, än en gång. De har varit här ett antal gånger. Likaså i Danmark och Norge. Man behöver inte titta på särskilt mycket från paret Rodney & Adonica H Brownes möten för att se att de representerar något som inte alls är sunt, utan snarare mycket sjukt och obibliskt. Och att nu Norge Visonen och Kanal 10 gärna sänder konferensmöten där paret Browne medverkar är mycket bekymmersamt. Guds församling i Sverige bombarderas nu av ett allvarligt osunt och obibliskt inflytande från olika håll. Är det inte från klassiskt liberalteologiskt håll (som KG Hammar och Jonas Gardell) så kommer det från Emerging Church-apostlarna, eller från den osunda/sjukliga karismatik som sådana som Rodney & Adonica H Browne  representerar. Dessutom har vi de direkta new age inspirerade attackerna såsom Tikva, Mindfulness, Onenessblessing o.d. Och långt in i frikyrkoleden har vi sådana som idag föraktar reformationen och dess upprättelse av grundläggande kristna sanningar, genom att vilja föra in kristenheten på nytt under påven och katolska kyrkans läror.

Vad gäller paret Rodney H Browne så finns här några exempel som väl visar vad det handlar om:

http://il.youtube.com/watch?v=BoW0uP7zWlw&feature=related

 

Och här ”talar” hans hustru på ett möte i London

http://il.youtube.com/watch?v=DRumt--B8CI

 

Fler exempel:

http://www.youtube.com/watch?v=EscftE3XIVM&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wneq9dgztBI&NR=1

 

 Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 2 november

 

Starkt vittnesbörd

Lyssna här till Helena Nilsson som vittnar om hur hon drogs in i ett andligt mörker genom kontakt med olika yttringar inom new age. Hon varnar för hur new age smyger sig in i kyrkorna, bland annat genom Tikva.

 

LYSSNA HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 23 oktober

Stiftelsen Berget kastar loss

Det är ett antal personer som under senare år varnat för det som pågår på Stiftelsen Berget. Varningarna har handlat om att man där ”i smyg” leder in människor i hinduiska och zenbuddistiska yogaformer. På senare har också den bilden blivit ännu tydligare. Stiftelsen Berget fungera nu verkligen som en inkörsport in i kyrkorna för religionssynkretism och direkta ockulta övningar. När jag nu tittat på de länkar som Jasmine hänvisar till så blir det nästan chockernade hur man nu på Stiftelsen Berget tycks ha släppt alla förtöjningar och ger sig helt hän i de olika ockulta yogaformerna.

 

Om någon tvekar på att så verkligen är fallet, så läs i så fall hur programmet ser ut för kommande halvår:

 

http://www.berget.se/program_med.php

 

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 20 oktober

Tvillingarna Tikva och Mindfulnes

 

Under denna flik har det senaste halvåret skrivits en hel del om den yogaform som kallas  Tikva, och som kan sägas vara en tillsynes oskyldig form av yoga, men just därför är så mycket mer förrädisk. Det som förefaller oskyldigt blir ofta en inkörsport till det som är mera uppenbar ockultism, precis som ”lätta droger” blir inkörsport till tyngre.

 

En tvillingyoga/ meditationsform till Tikva är det som kallas Mindfulnes, och som nu visar sig vara ännu mera spritt inom kyrkorna och samhället i övrigt än vad Tikva hunnit bli. Men inte ens Mindfulnes egna lanserare förnekar att det handlar om religion, dvs inte bara någon neutral meditationsform. På deras hemsidor säger man i klartext: ”Mindfulness är en meditationsteknik med rötter i zenbuddismen.”

 

Och det är ju allt vi behöver veta för att bestämt ta avstånd från och varna för Mindfullnes. Det har sina rötter i österländsk religion – zenbuddismen. Var vår Herre anser om att i vår kristna tro och överlåtelse ta in inflytande från andra religioner, är ju inte svårt att förstå: Han ser det som en styggelse. Jesaja 2:6 ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.” 

 

2 Mos 34:14 ”Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han.”

 

Lennart Jareteg har skrivit en hel del om Mindfullnes, och jag citerar här ett stycke, och längre ned finner du länken till att läsa Jaretegs artikel i sin helhet.

 

Saxat från Lennart Jaretegs hemsida:

 

”Man kan alltså säga att en fokusering på "nuet" är det mantra som används i denna form av meditation till skillnad från t.ex. TM där man använder ett mantra-ord som upprepas. Men teknikerna är ändå i princip de samma, och målet är att uppnå ett förandrat medvetande (eng: altered state of consciousness)! Många kristna debattörer varnar för att försätta sig i detta tillstånd av förändrat medvetande. I den stora amerikanska handboken om häxkonst förespråkas just meditation som den absolut snabbaste vägen fram i andlig utveckling. Då kan man förstå något av hur farligt meditation är i alla former. Meditation handlar alltså inte om att bli ett Guds barn, bli en Jesu lärjunge eller att växa till som kristen, vilket jag hoppas alla läsare förstår. Mindfulness kan definitivt räknas in i New age. New age är ju ett nyandligt smörgåsbord som omfattar andliga föreställningar och tekniker jämte idéer om kost och kroppsövningar, m.m. Mindfulness dyker upp mer och mer i kyrkorna, och främst har jag sett det på väldigt många håll i Svenska kyrkan, vilket ju är djupt tragiskt och bedrövligt. Du kan läsa lite mer om mindfulness på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness  

 

Mindfulness kan av somliga tyckas vara oskyldigt, men som alltid med dessa former av New age-tekniker, så blir de en inkörsport/en dörröppning in till en andlighet som inte är av Gud. En annan sak som jag tycker är tragisk med mindfulness och liknande tekniker är den idag så vanliga fokuseringen på mitt eget välbefinnande TROTS att kristen tro egentligen handlar om att mer och mer se bort från sig själv, alltså att korsfästa sitt gamla liv. Därför är alla typer av "narcissistisk kristendom" (jag menar "egenkär" kristendom) också en farlig väg. Den leder oss fel; vi fängslas av ALLT som kan lindra lidandet för oss. Jag tänker ofta på vad Paulus säger om Guds kraft: att den fullkomnas i svaghet. Vi kan som troende få del av Guds kraft via den Helige Ande, men för att denna kraft skall komma till sin rätt i oss måste vi acceptera svaghet. Så frågar vi efter Guds kraft måste vi också kalkylera med svaghet i våra liv. Denna svaghet kan komma på alla möjliga sätt, och vi får inte vara så oerhört fokuserade på att alltid vara i tipp-topp kondition att vi missar Guds plan och väg för våra liv. Det är när vi är svaga som vi är starka! Kanske det är för att vi tappat bort denna sanning som kristenheten är så oerhört fattig och kraftlös idag? SLUT CITAT

 

 

Läs artikeln i sin helhet HÄR

 

 

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 oktober

 

Låt ingen bedra er

Vad är den stora risken just nu för oss själva, för våra nära och kära när det gäller faran att dras in i ändetidens sista stora andliga förförelse? Jag tror att det som kan förefalla som oskyldiga meditationsövningar, av olika slag, är den mest akuta och vanligaste snara som nu läggs ut

 

Precis som det Rapportinslag, som uppmärksammandes i Samtalsforumet i helgen , så är det meditation som nu framställs som det som kan skapa harmoni mellan människor och mellan länder. Ja, det som ska skapa det stora paradigmskifte som gör vår värld till ett paradis.

 

När vi hör ordet meditation kanske vi tänker på att det handlar om att man tänker och funderar djupt på något. Men meditation i den andliga förförelsen handlar inte om det, utan det är snarare dess motsats: man använder sig av ett mantra, eller något uttryck man upprepar i det oändliga, just i syfte att stänga av allt tänkande och så öppna sitt inre för vad man kallar kosmiska krafter, eller ”ditt högre jag” eller för medvetenheten ”att du är gud” och andra liknande andliga lögner och förförelsekonster.

 

Till er som är småbarnsföräldrar, mor- och farföräldrar, vill jag särskilt uppmana er att se till att inte era barn och barnbarn utsätts för att luras in i dessa meditationsövningar som nu lanseras både i skolor och MÅNGA ANDRA sammanhang. Lämna inte era barn i sammanhang i god tro att de inte utan ert vetande skulle dras in i meditationsövningar av olika slag. Det pågår just nu ett massivt och systematiskt arbete från new-age-intressen för att lura in människor i den ockulta nyandligheten - man arbetar mycket medvetet för att fånga upp barn och ungdomar - som är ett förberedande inför vad man ser som det stora andliga paradigmskiftet.

 

Inom Onenessblessing-rörelsen menar man att det ska komma år 2012, och teologerna inom ”Den framväxande kyrkan (Emerging Church) talar om samma andliga paradigmskifte – den stora reformationen av Enhet där vi ska förstå att vi alla är gud, att vi alla är ett.

 

Problemet är dock bara vi som är bibeltrogna bakåtsträvare som håller fast vid bekännelsen av Jesus som enda vägen, bekännelsen av hans kors som den enda plats där vi i omvändelse kan få syndernas förlåtelse. De som håller fast vi den uråldriga tron kommer anses som fiender till enhet, som hatiska, som ondskefulla – och vi kommer inom en snar framtid utsättas för förföljelse för Jesusnamnets skull.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 september

 

 

Signaturen Jan-Åke har nedastående inlägg i Samtalsforumet, men jag lägger ut det även här:

 

2010-09-17 23:14:51 - Jan-Åke

Hej!

Jag tittade in på en onenessblessing sida för att informera mig om, var de står någonstans i sin ”evangelisations tidplan”
Det är skrämmande att så många kyrkor fortfarande ”köper” deras new age lära.
Gå in på nedanstående länk och se var de har för tidsplan för att införa sin tro. Man ser vilken iver de har att införa onesseblessing innan 2012, samt att det måste till mängder med deekshagivare (överföring av gudomlig energi) så att syftet men onenessblessingen uppnås innan 2012.
onenessnordic.ning.com/page/visionen-1

Varna alla kyrkoherdar och frikyrkoförsamlingar som håller på med onesseblessing
Ett bra sätt att nå representanter för kyrkan är att leta reda på församlingens egen hemsida och skicka email till berörda parter och påpeka deras osunda lära.

Jag brukar göra det, men räkna inte med att ni får något medhåll.

/Jan-Åke N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 2 augusti

 

 

Karismatisk avlatshandel

Nu finns artikeln av   Holly Pivec översatt till svenska, på Ohlins hemsida. Den artikeln belyser på ett mycket värdefullt  sätt den charlatanverksamhet som nu kommer in i kristenheten ofta via den osunda karismatiska rörelsen/rörelserna eller den apostolisk-profetiska rörelsen.  Benny Hinns smörjelseolja för 12 månaders framgång i hemmet, på kontoret och i kyrkan är ju ett exempel detta. 

Men artikeln tar upp många fler exempel på hur man nu säljer alla möjliga produkter som sägs utlova beskydd och framgång. När jag läser artikeln så kommer jag att tänka på det som vi har i Sverige kallat Tikva, som ju också är av samma art.

I artikeln står det exempelvis så här:  

Profetiska lovsångscd-skivor. En annan växande industri är ”profetiska” lovsångscd-skivor – kombination av musik, undervisning och profetior som sägs bringa helande, visioner och övernaturliga möten bara genom att lyssna på dem. Många av cd-skivorna är inspelade live, där musikerna och ”profeterna” uppträder spontant, utan förberedelse. Efter vad som påstås tas de över av den Helige Ande – komponerar musik och texter som kommer från ”Guds tronrum”. En av dessa cd-skivor, såld av Elijah List för 15 dollar, heter ”Invitation to Intimacy” (Inbjudan till intimitet). Den spelades in av James W. Goll, medgrundaren av ”Encounters Network” i Tulsa, Oklahoma, medan han ”fördes upp till ett annat rike”, enligt reklamen. Cd-skivan innehåller över en timme med ”profetisk, spontan lovsång och undervisning med keyboard och instrumentering i bakgrunden”. Gudomliga möten erbjuds av Ryan Wyatts cd-skiva med titeln ”The Overshadowing” (Den överskuggande). Wyatt – grundare av ” Abiding Glory Ministries” I Seymour, Tennessee – uppmanar sina lyssnare att ”sitta ner och koppla av när du tas in i de ’öppna himlarymderna’ och upplever visioner från Gud! Vila under Guds vingar när Han överskuggar dig och mättar dig med Sin tjocka, tunga, berusande närvaro!” ” slut citat

Onekligen ett tal som starkt påminner om vad som utlovas inom Tikvayogan.

Läs hela artikeln på Ohlins hemsida genom att KLICKA HÄR

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 30 juli

 

Öholm och Tikva

 

Siewert Öholm har ju inte precis gjort sig känd för att vara en man med god andlig bedömningsförmåga.Nu går han ut i en artikel i Världen idag och säger att han upplever personligen starkt att tikva är en andligt bibelförankrad kristen motkraft till alla kroppsfilosofier.”

 

Jo, jag tackar jag – hur kommer det sig då att det framkommit att vissa av dem som utbildats till Tikvainstruktörer samtidigt är djupt involverade i andra ännu värre ”newage-övningar”. De har inte alls känt att det varit någon andlig skillnad på Tikva och det övriga inom newage de sysslar med. Tikva är en mycket förrädisk inkörsport till tyngre andliga newage-övningar som leder till andligt mörker, ja precis som haschoch  marijuana för många blir en tillsynes  oskyldig drog till att börja med, så blir det ändå för många inkörsporten till tyngre droger.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 juli

 

Kära Vänner

 

Jag har skrivit en hel del under denna flik om den ockulta Oneness Blessing  även kallat  Deekshasom lanseras i Sverige, och som tog sin början i Enbelbrektskyrkan i Stockholm som brofäste. På kort tid har man nu byggt upp ett stort nätverk som i tysthet men med stor effektivitet sprids över landet. För bara någon månad sedan fanns förutom verksamheten i Enbelbrektskyrkan också ett nätverk för Onenessrörelsen i Sydsverige

 

Men nu finns detta utökat till närverk för :

 

  • Norrland,
  • Mellersta Sverige norr om Stockholm,
  • Stockholm,
  • Mellansyd och sydöstra Sverige,
  • Västra Sverige.

 

Alltså som en löpeld sprider sig denna djupt ockulta ” Oneness Blessing / Deeksha – rörelse” över Sverige, oftast inom kyrkornas värld men även i andra sammanhang. Dagligen mottar människor runt om i vårt land Onenessblessingen som i praktiken är ett ockult andedop  ,medan vi i kyrkorna sover och inte varnar människor för denna sataniska förförelse.

 

Denna ockulta förförelse går ut och lockar godtrogna andligen längtande människor med erbjudanden som för många låter mycket lockande, men handlar om att invigas i och till demoniska makter. För att ni ska förstå så vill jag återge några citat från Onenesssajterna på hur lockelserna kan låta:

Oneness Blessing / Deeksha arbetar individuellt inom varje person så att man landar i det som är ens egen djupaste sanning.Upplevelsen är att det här är ett redskap som verkligen fungerar när det gäller att transformera oss människor till mer sanna och lyckliga personer och därför vill vi förstås sprida detta vidare. Oneness Blessing/ Deeksha är en gåva till oss i den här tiden, då många människor upplever stress och oro i sina liv och inför jordens framtid.” SLUT CITAT

 Och vidare:

 

Öppna ditt hjärta för den Gudomliga Närvaron i alla former och på det sätt som känns naturligt och bekvämt för dig.

Be den Gudomliga Närvaron att fylla dig med Deeksha och att väcka dig till Oneness.

Efter du bett Närvaron komma, ta en minut eller så och låt dig
fyllas av Oneness och med en tacksamhet till den gudomliga.

Var inte oroad över vad du upplever, vad du gillar eller inte
känner.

Var bara medveten om att det sker.

Därefter kan du sitta i tystnad eller ligga på golvet i Shavasan, som är att ligga på rygg med händerna längs sidorna, handflatorna vända uppåt.

Hålla ögonen slutna, bara koppla av, släpp taget och njut.

Vila i den gudomliga närvaron i minst tio helst tjugo minuter.

Mot slutet, kom ut ur din meditation mycket långsamt innan du öppnar ögonen och rör dig.

Tacka det gudomliga för välsignelsen, vare sig du kände något eller inte, och var bara i tacksamhet.

Njut !SLUT CITAT

 

Om du inte har läst Lennart Jaretegs artikel om Onenessrörelsen så kan du göra det HÄR  

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 16 juli

 

 

I tanke på det tragiska som hänt i samband med den ockulta lanseringen av Onenessblessing och Tikva så ska det ställas i ljuset av det som Ohlins skriver idag ang. New Age. Jag citerar:

 

"Faran i dag i kristenheten är att vi inte ser att fienden kommer in i kyrkan genom att byta namn på New Age-termerna och istället sätter kristna namn på dem. Men resultatet blir detsamma. Man kommer inte i kontakt med Bibelns Gud, utan med mörkret. (1 Tim 4:1). En annan ande har börjat infiltrera en del kristna församlingar. Den mystiska upplevelsen av enhet ligger som grund för mångas tankesätt och därmed förvrids evangeliets raka budskap, som förvrängs. Det blir det   ordet för laglöshet på hebreiska innebär: man förvrider Guds ord/raka vägar så att det passar den nya upplevelsen istället. Laglöshetens hemlighet som står talas om i 2 Tess 2 och måste därför i ljuset av vad som sker just nu, i den religiösa världen, vara den agenda som mörkrets makter har att föra människan in i en ny gyllene tidsålder (New World Order)."

LÄS RESTEN HÄR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 26 juni

 

Magiska stenar

Magiska stenar är ett av många ”verktyg” som man idag använder sig av inom den ockulta new-age-religionen. Så här säger man exempelvis på en new-age sajt där man säljer dessa magiska stenar:

Vad som egentligen gör stenarna och kristallerna magiska - det vet vi inte... men vi vill här ge ett smakprov på de energier och symboler som våra kristaller och stenar kan förmedla till dig. Ha kul, njut och låt dig själv göra en djupdykning i en förundrande, magisk och kravlös värld där du har oanade möjligheter att gå på upptäcktsfärd och hitta in i nya vrår av dig själv.”  Slut citat

Jag har förstått på senare att detta är inte ovanligt bland frikyrkofolk, alltså att man börjat använda sig av ”magiska stenar” i tron att dessa ska kunna förmedla kraft och energi. En präst berättar på sin hemsida om hur han varit inne i en sådan affär där dessa magiska stenar säljs, och till min förvåning säger han följande:

Men det är samma kraft som finns i dig - det är inte stenen som innehåller kraften, det är du. Stenen är bara en förmedlare av kraft, ett verktyg.slut citat

Språket känns verkligen igen – det sägs förmedla kraft, energi som finns i kosmos. Precis samma ordval som används inom den ockulta Onenessblessingen.

 

Kära vänner – detta med Magiska Stenar kanske man kan rycka på axlarna åt och tänka, så naiva och lättlurade människor kan vara. Men jag är dock övertygad om att det är verkliga krafter som dessa stenar förmedlar när de kopplas till någon form av andlig övning, dock inte någon kraft som kommer från Gud, men från den fallne ängeln Lucifer. Det är ingen tillfällighet att magiska stenar används inom new age, ty de är verkligen förknippade med Lucifer. Det finns en profetia om Lucifer i Hesekiel 28 som verkligen kopplar ihop honom med just ädla stenar:

Hes. 28: 12-19

Så säger Herren, HERREN:
Du var en mönsterbild av fullkomlighet,
full av visdom och fullkomlig i skönhet.
13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar:
karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis,
safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade,
framställda den dag du skapades.
14 Du var en smord, beskyddande kerub,
och jag hade satt dig på Guds heliga berg.
Där gick du omkring bland gnistrande stenar.
15 Du var fullkomlig på alla dina vägar
från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.
16 Genom din stora handel fylldes du med våld,
och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg
och förgjorde dig, du beskyddande kerub
mitt bland de gnistrande stenarna.
17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet,
och du fördärvade din visdom på grund av din prakt,
kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas.
18 Genom dina många missgärningar och din oärliga handel
vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig,
och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken
inför alla som såg dig.
19 Alla som kände dig bland folken häpnade över dig.
Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till.
"

 

Att man nu inom new age och österländsk ockultism söker kraft i magiska ädla stenar har en direkt andlig koppling till de stenar i vilka Lucifer kläddes i då han en gång skapades som en ärkeängel innan han föll och blev ondskans furste.  Låt oss också vara medvetna om att ALLT inom new age syftar till att dra människor in under Lucifers inflytande och rike.

 

Ädla stenar i sig är inte magiska eller ockulta, de är bara neutrala föremål. Men i new age blir de något annat, där börjar man dyrka det skapade istället för Skaparen – Gud den Allsmäktige. Detta har i alla tider varit den stora förförelse som människor ständigt lurats in i – att man tillbett det skapade i stället för Skaparen, och slutet på sådant blir alltid mörker och förtappelse. Ibland har det visat sig i att människor gjort kroppens begär till sin gud, och människan har gått under i omoral och syndiga lidelser. Samma sak när man börjar tillbe och söka sin andliga tillfredsställelse i något skapat som stenar – slutet blir andlig vilseenhet och död.

 

Paulus säger i Rom 1:25  ”De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 24 juni

 

Signaturen Elisabet skriver på bloggen Isaskar följande tänkvärda ord:

"Ju mer man studerar hinduism desto mer ser man vad yogan betyder för de österländska religionerna. Aldrig trodde jag att jag skulle få se Kristus presenteras som hinduisk avatar inom kristenheten så detta är ju bara ett av många steg till nån sorts religionsynkretism"

Bloggen Isaskar bemöter HÄR nedastående artikel som DAGEN har idag om Tikva. Och Isaskar skriver bland annat så här:"

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

DAGEN skriver idag om Tikvapassen på Nyhem:

 

Tikvapassen måste därför paketeras så det är helt klart vad som erbjuds. Vi erbjuder inte en frälsningsupplevelse utan diakoni. Folk kommer med sin smärta och sina svarta tankar och behöver få hopp, säger Mimmi.” SLUT CITAT

 

Man erbjuder inte en frälsningsupplevelse, men en hjälp för smärta, svarta tankar och för att få hopp. Vad finns för hopp om inte frälsningen mottagits?

 

Bibeln säger i 1 Kor 15: "17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. 19 Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. 20 Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen* av de insomnade. 21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa."

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Uppdaterat den 17 juni

Saxat från Lennart Jaretegs hemsida:

 

"Man kan säga att Tikva ibland marknadsförs som ett ”kristet” alternativ till både yoga, avslappningsövningar, qigong och meditation, för det är vad Mimmi Edin själv säger till lyssnarna på Vineyard-konferensen 2009. Hon talar mot dessa andra träningsformer, men har själv liksom uppfunnit samma sak och bara satt in det i ett kristet sammanhang. Tikva sägs också vara ”ett redskap för helande, till upprättelse och befrielse” som ”står på kristen grund”. I detta påminner Tikva en hel del om den flödesbön som församlingen Arken erbjuder. I en intervju med tidningen Junia säger Mimmi att hon tog grunden direkt ur Bibeln. Men vad denna kristna grund skulle bestå av är svårt att begripa utifrån den intervjun. Det nämns inte heller ett ord om kristen tro, om Jesus eller Gud på Tikvas webbplats tikva.se, och jag ser eller hör inget om denna "kristna" grund någon annanstans heller. Av ovan nämnda inspelning förstår jag att det är en medveten strategi att Tikva inte skall uppvisa några tydliga kristna kopplingar, annars hade inte kommuner och landsting köpt deltagarplatser. Ändå menar Mimmi Edin att Tikva står på kristen grund och skall kunna leda människor till tro. Bibeln säger dock att tro kommer av förkunnelse (Rom 10:17), och då avses evangeliets förkunnelse. Ordet ”Tikva” är hämtat från hebreiskan och betyder ”hopp”. Men Tikva blir inte en kristen metod bara för att man säger att den står på kristen grund eller för att den utförs i en lokal som ägs av en församling etc. Dessutom är det ju faktiskt så, att metoder i sig, inte är Guds väg för oss. Metoder är vanligen frukt från Kunskapens träd; försök till att springa före Gud utan Gud. Är teknikerna i Tikva dessutom hämtade från Öst blir Tikva ännu mindre "kristet".SLUT CITAT

LÄS HELA ARTIKELN HÄR

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uppdaterat den 16 juni

 

SOLVEIG HENDRIKSEN hade redan den 31 oktober 2006 en insändare i DAGEN som känns högaktuell igen efter det att Tikva börjat marknadsföras inom kristenheten. Jag saxar in Solveigs insändare här under:

 

Saxat från DAGEN

 

All sorts yoga är en del av hinduismen

Det råder en andlig och teologisk förvirring inom kristenheten. Orsaken är en pågående integrering av två oförenliga religiösa system, judisk-kristen monoteism och indisk-hellenistisk panteism. Det handlar om religion som uppenbarelse eller metod. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är en kommunicerande Gud, som i historien, tydligt och klart, uppenbarat sig själv och sin vilja för enkla människor i ord, skrift och handling. Den fulla uppenbarelsen var Jesus Kristus, Ordet som blev kött. Efter honom skulle Anden hjälpa enkla lärjungar att fortsätta verket, i ord och handling. Alla skulle få en chans att höra och ta emot det livsviktiga frälsningsbudskapet. Att Gud är treenig innebär att de tre är oskiljaktiga och alltid samverkar. Anden visar på Ordet och Fadern bekräftar Ordet med tecken och under. När Guds Ande verkar blir budskapet tydligt och Jesus viktig. Han är Guds väg till människan (Joh. 3:16). Hinduismen kännetecknas av ortopraxi, det vill säga ren praktik. Religion och metod är ett, och metoden är yoga. Det Jesus är i kristendomen, är yogan i hinduismen. Yogan är människans väg till gudomliggörelse genom ”en metafysisk kunskap om självets och världens panteistiska enhet i Brahman eller Atman”, för att citera Nathan Söderblom i ”Den levande Guden” (1932). Allt i yogan har en religiös betydelse, som syftar till det mystiska skådandet av Självets enhet med Alltet, Varat, det Ena, alltså en okänd och opersonlig gud bortom religionernas mångfald. Det den helige Ande är i kristendomen, är kundalinikraften, ormkraften, i hinduismen. Kroppställningarna, andningsövningarna och de monotona bönerna samverkar till att tömma medvetandet och aktivera inre energier till en fullbordad kundalinistegring, med upplysning och fullkomlig insikt (gnosis) om verklighetens beskaffenhet som följd. För en kristen handlar det inte om att välja bort något. Man är helt enkelt på fel väg. Detsamma gäller för transcendental meditation, zenmeditation och kristen djupmeditation. De härstammar alla från yogan och är i grund och botten ”variationer av samma grundform” (Hof och Stinissen, Meditation och mystik, 1972, s 7). En fortsatt utövning av djupmeditation i en eller annan form innebär en gradvis omprogrammering till Uphanishadernas enhetsfilosofi, som är kärnan i den universella mystiken och Oneness-rörelsen. Resultatet är förvirring. Är det en enhet genom Jesus eller kundaliniormen vi ska verka för?

 

SOLVEIG HENDRIKSEN, GÖTEBORG

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 14 juni

 

På Ohlins hemsida finns bland annat en intressant artikel med rubriken:

Mystik - New - Age: Carina en F.d New Agare synar Tikva

 

Carina frågar sig hur det kan komma sig att sådana som är djupt inolverade i new age tillåts att vara Tikvainstruktörer. Det är en mycket berättigad fråga.

Dessutom tycker jag att man också ska fråga sig vad det är som gör att sådana som är djupt involverade i new age inte finner något problem i att engagera sig i Tikvas lanserande? New age accepterar det mesta, men aldrig ett tydligt evangelium med korset i centrum där omvändelsen och syndaförlåtelsen genom att bekänna Jesus står i centrum. Det vi kallar Korsets evangelium accepteras ALDRIG i new age sammanhang. Att Tikva tas emot med öppna armar av sådana som är djupt involverade i new age, och som ser Tikva som en av flera metoder de kan rekommendera, borde göra alla de pastorer och konferensansvariga som nu öppnar för Tikva djupt bekymrade.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 13 juni

 

Tikva och Hokey Pokey

 

Andliga övningar kombinerat med vissa kroppsrörelser utges nu vara en ny teknik för andligt och själsligt välbefinnande. Ibland kallas det Tikva ibland för något så otroligt som Den Helige Andes ”Hokey Pokey”.

Både inom Tikva och  ”Hokey Pokey” menar sig människor bli berörda, få kontakt med något som är större än dem själva och som ger dem ett inre välbefinnande. Men dessa människopåhittade tekniker som nu kommer ibland som yogaliknande metoder kombinerat med kroppsövningar, ibland med karismatiska yttringar kombinerat med vissa kroppsröelser leder människor in i ett falskt evangelium.

Människor blir dock i stora skaror förförda av detta, därför att det har klätts i ett kristet språkbruk som känns tryggt, men leder ändå så fel. Till och med djävulen använde bibelord för att fresta Jesus, men Jesus ägde dock andebedömning och genomskådade djävulens taktik och förförelseknep. Endast Jesus kan ge oss förmåga att rätt kunna genomskåda vad som ser ut som ett Guds verk, men i själva verket är andliga förförelsekonster.

Detta bibelord är mycket aktuellt i tanke på de förförelsekonster som nu kommer inom kristenheten:

Apg. 13:4-12

4 Sedan de hade blivit utsända av den helige Ande, for de ner till Seleucia, och därifrån seglade de till Cypern. 5 De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. 6 Sedan for de över hela ön ända till Pafos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom, en falsk profet vid namn Barjesus. 7 Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. 8 Men Elymas, trollkarlen - det är vad hans namn betyder - gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. 9 Saulus som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige Ande och spände ögonen i honom 10 och sade: "Du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, skall du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar? 11 Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du skall bli blind en tid och inte kunna se solen." I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom, och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. 12 När landshövdingen såg det som hände, kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära.

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 11 juni

Pingstpastor Sigvard Svärd skriver i en insändare införd i DAGEN så här:

Hur kunde det bli så här? Det jag tänker på är de "tillägg" till Bibeln som har dykt upp i karismatiska sammanhang under de senaste 30 åren. Exempelvis "andlig krigföring", "falla av Guds kraft", "framgångsteologi", "barnsnödsbön", "radbandsbön", "flödesbön", "kontakt med sin egen ängel" och nu senast "Tikva-övningar". Just Tikva (ett hebreiskt ord som betyder hopp) ska ju till och med finnas som annonserad tid på Nyhemsveckan, Torpkonferensen och Löttorps camping.” SLUT CITAT

Läs insändaren i sin helhet här:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=215100

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 9 juni

Bloggen Isaskar tar idag upp frågan om Tikva:

 

Tikva: Yoga eller inte yoga… -det är frågan

 

http://isaskar.wordpress.com/2010/06/09/tikva-yoga-eller-inte-yoga-det-ar-fragan/#more-2653

 

xxxxxxxxxxxxxxxx

Uppdaterat den 5 juni

 

Följande värdefulla tankar har John-Erik Hennersson sänt in:

 

Affärsområde religion

I vissa tidningar, men framförallt i bloggvärlden, pågår just nu en intensiv debatt om Tikva. Tikva som är en meditationsform, har utvecklats av Mimmi Edin, medlem av Kungsportskyrkan, Huskvarna. Därmed får också Tikva legitimation som något bra och hälsosamt för alla – inklusive kristna församlingars medlemmar.

Denna ”legitima” meditation har också gjort det enkelt att vinna insteg i flera av de stora kristna konferenser som hålls denna sommar. Det dra ju folk!

Eller finns det något annat bakom detta? Tikva passar utmärkt in i det som är ”affärsområde” religion. Alla företag talar idag om sina etiska regler. IKEA, som skövlar urskog, upp till 500 år gammal urskog för att få virke till möbler i sina affärer världen över, hänvisar till sina etiska regler som ger dom legitimation till detta.

Tikva har ”gratis” etisk legitimation. Ingen kan väl tro att det finns ett affärsintresse bakom! Men här, som på så många andra områden, finns detta med. Då är det, i mitt tycke, ett sätt att vilseleda konsumenterna och det i flera avseenden. Inte bara av hälsoskäl, utan även ekonomiskt. Tikva liknar i det avseendet Soaking kit, som erfordras för att blötläggas. Men framförallt, att det under kristna förtecken ”öppnar upp” för vidare utforskning och därmed nya lukrativa affärer. Liknelserna med flera andra meditationsformer kan Tikva inte förneka. Vad blir nästa steg?

Ägarna till det kommande varumärket Tikva, går en fin tid till mötes inom affärsområde religion.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tikva har blivit uppmärksammat  -  

nu upp till ansvariga

 

Det är bra att DAGEN nu äntligen ”tvingats” till att uppmärksamma detta med Tikva, som annars utan invändning tillåtits att bli lanserat på ett par av de stora sommarkonferenserna. Nu har ”Karins Nyhetsbrev” som jag tror var först ut, uppmärksammat detta och sedan följts av ett antal bloggar och hemsidor och insändare. Frågan har alltså blivit rejält uppmärksammad, och ingen av de som är ansvariga för Tikvas lansering ute i församlingar och konferenser kan längre sägas vara omedvetna om vad detta handlar om: - nämligen renodlad new age och yogametodernas alla kännetecken. Om man sedan väljer att blunda för den informationen så kan vi bara beklaga, men vi som på olika sätt bidragit till att varna för detta kan i vart fall veta att vi gjort vad vi rimligen kan göra. Låt oss nu fortsätta kampen mot Tikva på den rent andliga planet, ty vi strider inte mot kött och blod utan mot andemakter i himlarymderna. (Ef. 6:12)

Tikva är en av de många tankebyggnader som reser sig upp och döljer det verkliga evangeliet som handlar om omvändelse, syndaförlåtelse och frälsning från mörkrets makter in i det ljus som bara Jesus kan ge. Men som sagt, kampen mot allt som har med new age, inklusive Tikva, ska föras på det andliga planet på det sätta Bibeln bjuder oss, nämligen i bön.

Paulus uttrycker det så här:

”Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.”

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXX

 

Insändare i DAGEN ang. Tikva på Nyhem:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=214354

 

 

Vill uppmana er att läsa vad Jasmine skriver om Tikva i Samtalsforumet den:

2010-06-02 02:42:49.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Jag har senaste dagarna fått ett par bekräftelser  på att styrelsen för Nyhemsveckan inte avser att ta notis av den oro många känner inför att Tikvayogan ska lanseras på årets Nyhemsvecka. Låt oss be att styrelsen och ansvariga vaknar upp och tänker om.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Vänner

Det verkligt stora problemet med Tikva är SIGNALEN det sänder in i kristenheten att  yoga eller yogaliknande metoder är bra. När jag läser små vittnesbörd om hur positivt människor har upplevt dessa Tikvaövningar, så slår det mig att det också ord för ord sammanfaller med hur människor beskriver vilken positiv inverkan qigong haft på deras liv. Vittnesbörden är både i ord och sak identiska. Och så är det ju med sådant som har med newage att göra - till att börja med är det ljust och vackert, men det visar sig med tiden vara mörker och människor hamnar själsligen i en nedåtgående spiral.

I natt när jag skulle sova och började fundera på detta med Tikva, Oneness Blessingen och liknade saker som nu kommer, så slog det mig att detta är ju ett evangelium. Tikva, Onenessblessing är ett evangelium til vår tids människor, MEN det är ett ANNAT evangelium än det bibliska evangeliet med Kristi kors som den stora bekännelsen först och sist och där emellan. Vad skulle Paulus, den kristna trons och lärans store försvarare, ha sagt om Tikva och Oneness Blessing? När jag frågade mig det kom med kraft detta bibelord till mig med stort allvar och tyngd:

Gal. 1:6-10  6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 10 Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. 11 Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. 12 Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

 

Berndt

 

Förberedelser pågår febrilt men ändå under tystnad.

Det är både med sorg och förtvivlan jag konstaterar att rörelsen bakom den s.k Oneness Blessingen nu sprider sig över hela landet, i ett systematiskt uppbyggt nätverk. Både i och utanför kyrkornas värld. Bland kristna, hinduer m.fl.  religioner precis som new-ageare. Oneness Blessingen framställs som något gott, oskyldigt och något som skulle stå över vad vi vanligen menar med ord som religiöst, religioner o.d. men Oneness Blessingen är definitivt att öppna sig för mörka ockulta krafter om man mottar den, vilket nu många godtrogna  människor gör i tron att det är en verklig livskälla man öppnar sig för, men inget kan vara mera fel. Det är en avgrundsbrunn man öppnar sitt liv för.

Så här beskriver en av Oneness Blessingens egna hemsidor vad det handlar om och hur det stora problemet med denna värld har sin lösning i Onenessblessingen:

Oneness ämnar ta hand om detta problem. Det är det som är syftet med Deeksha/Oneness Blessing, som direkt påverkar hjärnan. När man reducerar aktiviteten i de överaktiva hjässloberna, börjar känslan av ett separat jag långsamt att lösas upp. Du börjar känna dig mer och mer i kontakt, mer och mer som ett, först med ditt eget inre, sedan med din familj och dina närmaste, och slutligen med Allting. Till slut börjar du uppleva enhet med Allt som finns, med den livskraft som genomsyrar hela Universum. Du blir ett med det Gudomliga. Oneness har grundats för att hjälpa människor att återvända till denna naturliga upplevelse av enhet med livet. Vi vänder oss till roten av alla problem. Oavsett vad det är för system vi lever i, kommer det då att bli fred.” SLUT CITAT

(    http://onenessnordic.ning.com/page/oneness-1     )

 

Detta är alltså något som t.o.m.  präster är engagerade i och utbildats i Indien för att förmedla till människor också i vårt land. En sak tycker jag är mycket tydlig med den Onenessrörelse som nu i all tysthet sprider sig över världen, och det är att det är en FÖRBEREDELSE för någon som skall komma som den store enande ledaren för världen. Den personen kallar Bibeln för Antikrist. Oneness översätts till Enhet på svenska, och Enhet blir Antikrists stora parollord för att ena världen i det som syftar till en tillbedjan av honom själv.

Berndt

XXXXXXXXXXXXXX

 

Vad är Tikva?

Här kan du läsa vad som sägs på Tikvas egen hemsida där Mimmi Edin som uppfann Tikva med egna ord beskriver det:

http://www.tikva.se/index.php/om-tikva.50.html

 

Jämför det sedan med hur den djupt ockulta Onenessblessingen beskrivs på deras egen hemsida, och se den påfallande likheten:

http://blessing.se/?page_id=2

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXX

 

Karins Nyhetsbrev 21/5-10 TIKVA

- Kristen Yoga 3

 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_21-5-10.html

 

XXXXXXXXXXXXXXXX

Lennart Jareteg har idag lagt ut en mycket utförlig och gedigen genomgång om vad Tikva handlar om. Han avslutar med orden:

Med anledning av allt vad jag här presenterat avråder jag alla från att utöva Tikva (och liknande tekniker).” slut citat

 

Läs Jaretegs redogörelse här:

http://bibelfokus.se/tikva

XXXXXXXXXXXXXXXX

”Ohlins funderingar” för 20 maj innehåller väldigt mycket läsvärt och tänkvärt, bland annat varningar i fråga om Tikva. Tack Elvor och Janne:

www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS20-5...


Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Först buddistisk djupmeditation sedan Tikva

 

Yoga är österländsk ockultism som smugits in i kristenheten i all tysthet under senare år. Tikva är enkanal. Men även på Stiftelsen Bergen, S:t Davidsgården, har man under ett antal år undervisat i österländsk meditation på retreatdagar som många kristna har besökt, ibland hela pastorsgrupper. Ledare för dessa retreatdagar är som regel Per Mases som praktiserar och undervisar i buddistisk djupmeditation. Jag finner det troligt att det är dessa retreatdagar på S:t Davidsgården som banat vägen för att också Tikvayogan fått öppna dörrar i flera församlingar och nu i sommarens stora kristna konferenser. Ställer man dörren på glänt för vad som kan förefalla som ofarlig meditationsteknik så dröjer det inte länge innan en flod av ockulta övningar väller in.

Ang. dessa övningar i zen-meditation (buddistisk djupmeditation) som man under lång tid praktiserat och undervisat i på Stiftelsen Berget, S:t Davidsgården, under sken att det är något som går att förena med kristen tro och lära, så skrev Andréas Glandberger så här på sin blogg den 30 november 2008:

Det är ju anmärkningsvärt att det man tidigare ansåg vara ockult och Satans verk, numera knyter band med och stödjer både finansiellt. När Livets Ord använder S:t Davidsgården till en retreat för sina pastorer sänder man ut en signal till kristenheten om att detta är en plats som är acceptabel. Valet av Per Mases som retreatledare är inte bara kontroversiellt, det är exceptionellt kontroversiellt då denna man praktiserar buddistisk djupmeditation – zen meditation förklädd som kristen kontemplativ bön och meditation. Oavsett vilken etikett man sätter på detta så har Jesus inget med mörkret att göra, och om man tillämpar de östliga religioners mystiska tekniker och termer för att uppnå en inre frid har man verkligen hamnat i det djupaste av dikena.” SLUT CITAT

Lägg märke till vad Andreas Glandberger skrev om att dessa zen-buddistiska övningar inte alls är något oskyldigt, och att åka dit med kristna grupper sänder signalen att det skulle vara tal om något ofarligt och gott.

Jag tror som sagt att det finns ett klart samband mellan verksamheten på Davidsgården och Per Mases undervisning i buddistisk djupmeditation, och att det har gått så lätt att lansera Tikvayogan. Det första beredde marken för det senare, och vad Tikvayogan bereder mark för kan vi bara ana. Det finns ett talesätt som säger ”ger man djävulen lillfingret tar han hela handen”, och så är det verkligen också i denna fråga. Just nu är det viktigt att vi ber att Herren avslöjar för konferensansvariga vad Tikva faktiskt handlar om och att det stoppas från att bli lanserat i sommarkonferenserna. Allt detta som nu kommer av vad som med ett gemensamt begrepp kallas new-age, skulle egentligen kallas old-age, ty det är frågan om Ormens uråldriga lögner i syfte att leda människor bort från kunnskapen om Gud och den frälsning han ger genom syndaförlåtelse och befrielse i Jesus Kristi blods kraft. Låt oss inför allt detta inte tappa modet utan ta till oss löftet och uppmaningen i 2 Kor. 10:3-5

”Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.”

 

Berndt

Källa:

http://www.glandberger.net/2008/11/ulf-ekman-jesus-och-buddha/

 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10-Respons.html

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Min utgångspunkt är att österländsk Yoga, i dess olika former, är något ockult. På WikipediA kan man läsa följande om vad Yoga är för något, rödmarkeringarna är mina:

 

Yoga (sanskrit, Pāli: IAST: yóga, IPA: [joːgə]) betyder förening av kropp, tanke och själ, och betecknar en samling andliga och kroppsliga tekniker som troligtvis har sitt ursprung i Indusdalen för 3500–2500 år sedan.

Några viktiga grenar inom yogan är rajayoga, karmayoga, kundaliniyoga, jnanayoga, bhaktiyoga och hathayoga.[1][2][3]

Rajayoga beskrivs i Patanjalis Yoga Sutra, och räknas som en del av Samkhya-traditionen.[4] Olika aspekter av yoga tas också upp i många andra hinduiska skrifter, exempelvis Veda-skrifterna, Upanishaderna och Bhagavad-Gita.

Hathayoga och dess kroppsövningar, asana, är i Europa den mest kända formen, och många västerlänningar använder ordet yoga synonymt med dessa fysiska övningar. Utövaren strävar efter balans genom koncentration (meditation), andningsteknik (pranayama) och kroppsövningar (asana). Bland de mest kända formerna av hatha yoga återfinns Iyengar Yoga och Ashtanga Vinyasa Yoga (samt dess gymanpassade variant Power Yoga).”

 

Och vidare: ” Pratyahara är en av yogans åtta grenar. Pratyahara kan sägas vara ett kontrollerat intagande av sinnesintryck, något som förutsätter koncentration och många års träning. Enligt traditionen syftar utövandet av pratyahara, förenklat uttryckt, till att avstänga yttervärlden och fokusera på den inre människan. Sinnena kan hindra oss från självkännedom och att se rikedomen vi har inombords. De kontrollerar ofta våra tankar. Med pratyahara försöker man lägga yttre stimuli åt sidan och lyssna inåt genom att t.ex. blunda för att stänga ute synintryck. För att öva pratyahara kan man till exempel ägna sig mindre åt att se på tv och istället träna på avslappning och meditation. Till en början rekommenderas bara ett par minuter, efterhand kan man öka, och efter ett tag känns det mer naturligt.”

Samadhi är ett begrepp inom buddhismen och betecknar det högsta medvetandetillstånd som går att uppnå med hjälp av meditation. När en person når detta tillstånd blir han/hon ett med alltet och samtidigt fullständigt närvarande.  Slut på citat från WikipediA.

 

Min kommentar:  Alltså  lägg nu märke till likheterna med hur Tikva beskrivs på en av deras hemsidor där förespråkarna själva beskriver vad det handlar om, för mig blir likheten med Yoga överväldigande tydlig,  och till Yoga hör också som regel viss form av musik.. Det vore bara dumt att påstå annat än att Tikva är en yogaform.  Inom österländsk Yoga har man mantran, i form av ljudvibrationer, stavelser eller ord som ska upprepas under yogaövningarna. 

 

Saxat från hemsidan Tikva, och rödmarkeringarna är mina för att visa på likheten med Yoga. : http://www.tikva.se/index.php/om-tikva.50.html 

 

ÖVNINGAR FÖR HELA MÄNNISKAN
Kroppsrörelser, nya tankar, nya inre bilder. Kroppsövningarna är enkla men effektiva för smidighet, andning och blodcirkulation
Ord som talas under passet bygger upp och uppmuntrar, förändrar tankar. De inre bilderna är vad idrottare brukar kalla målbilder – positiva bilder av sig själv och andra. Deltagarna är med efter egen förmåga – alla kan delta.
De som kan är delaktiga i alla kroppsövningar, en del lyssnar sig bara igenom passet. Målet är att du som deltar ska förstå att du är en del av något större. Innanför inte utanför. Du är beroende men också utan att göra något mer än att finnas till bidrar du med mycket.

ÖVNINGAR & TIKVA-ORD

Enkla och effektiva kroppsövningar för smidighet, andning och blod-cirkulation. Uppmuntrande ord som bygger upp och ger dig positiva bilder av dig själv och din omgivning. Tikva finns i flera varianter, en del kräver inte ens klädombyte, speciella lokaler eller utrustning. Tikva ger träning för hela dig.

MUSIK
Självklart finns det mycket
musik som passar på ett Tikva-pass.Fördelen med den specialskrivna Tikva-musiken är just det att den är specialskriven för Tikva. SLUT CITAT

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fler och fler börjar nu uttrycka sin upprördhet över att Tikvayogan lanseras på kristna konferenser, och dessförinnan i flera kyrkor runt om i landet. Märkligt att inte DAGEN uppmärksammar detta. Men bloggen Isaskar gör det:

 

http://isaskar.wordpress.com/2010/05/11/yoga-pa-nyhem/

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXX

Här kan ni läsa reaktioner som Karin fick på sitt nyhetsbrev igår ang. Tikva.

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10-Respons.html

Låt oss be för Karin för nu ställer hon sig verkligen i gapet mot den andliga förförelse som är på väg på bred front in i svensk kristenhet, närmast via de stora sommarkonferenserna denna sommar. Karin och andra som går emot detta kommer säkert att möta både mänskligt och andligt motstånd och behöver därför våra förböner.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXX

Det är uppenbart att det nu håller på att ske ett andligt paradigmskifte i svensk kristenhet. Sommarens stora konferenser visar detta. Jag trodde inte först mina ögon när jag läste om hur yogametoden Tikva  nu etableras som new-ages inkörsport i svensk kristenhets stora sommarkonferenser.

Läs detta nyhetsbrev och sprid detta:

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10.html

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Länken här under leder till ett vittnesbörd från en kvinna som bittert fick erfara vilka ockulta makter som ligger i många av de meditationskurser som nu erbjuds även inom kyrkornas väggar.    Där man erbjuder ”andliga guider”, yoga i olika varianter (och inte minst Onenessvälsignelsen) som verkligen handlar om djävulska krafter förklädda som ljusets änglar. Någonting har på senare år hänt inom kristenheten så att den vaksamhet som för fanns inför allt de österländska hinduiska/ buddistiska inflytande är borta, och nu tycks det vara fritt fram för allt sådant under skenet av att det handlar om oskyldig Yoga, meditation och att det dessutom skulle gå att kombinera med kristen tro. Här har vi alla anledning att vara vaksamma och inte släppa in sådan i våra församlingar. Läs detta skakade vittnesbörd:

 

http://www.inblick.se/Default.aspx?ID=53&Action=1&NewsId=271&PID=416

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Likheter finns mellan österländsk ockultism

och ”Lakelandfenomen”.

 

Jag lyssnade på en trailer med Rick Joyner, som nu är något av ”handledare” för Todd Bentley inför hans comeback. Rich Joyner har ett annat sätt, men precis samma budskap. Det slår mig när jag lyssnar till honom och till Todd Bentley hur ”the bottom line” i det de säger är samma vision man finner inom den rörelse som sysslar med Oneness Deeksha. Det handlar inte så mycket om Jesus, utan mera om människans ego, hur människan lovas framgång, smörjelse och inte minst KUNSKAP OCH INSIKT (som ett eko av Ormens löfte)där man verkligen förstår syftet med sitt liv. Rich Joyner använder flitigt uttryck som ”förvandla världen, tramsformera världen, påverka historien, finna sitt livs mening”, vilket ju är exakt sånt man utlovas inom Onenessrörelsen.

Med risk för att göra reklam för Onenessrörelsen vill jag ändå återge något av vad man skriver om sin vision, och lägg märke till hur det finns beröringspunkter med sådana som Rich Joyner och Todd Bentley talar om. Alltså talet om att det snart ska komma en ny fantastisk tid med stor härlighet o.d.

Insaxat:

Sri AmmaBhagavans Vision

 

Vi går nu en aldrig tidigare skådad period till mötes i mänsklighetens historia, där vi erbjuds en mycket snabb utveckling av vårt medvetande. Det är vår vision inom Oneness, att aktivt och medvetet delta i dessa omvälvande energier och till fullo använda denna möjlighet. 2012 är inget datum, utan snarare en mycket specifik företeelse som mänskligheten uppmanas att vara en del av..
Som en del av visionen är vårt mål under 2010 och 2011, att initiera så många nya Deeksha- givare som möjligt - med hjälp av en stark grupp Oneness Trainer - i städer och länder runt om i världen. När vi går in i 2012 kommer vi börja samlas i grupper - meditera och dela Deeksha - och dra nytta av de speciella planetariska energierna och gå in i ett tillstånd av vidgat medvetande. När vi som individer och grupper går in i dessa högre nivåer, kommer detta att naturligt leda till att hela mänskligheten vaknar upp till sitt unika högre medvetande, fri från de begränsningar som kommer från separation.
.
Vi tror inte att varje människa kommer att vara fullt upplysta eller uppvaknade under 2012. I stället är det vår vision, att om vi arbetar tillsammans kan vi hjälpa den kollektiva ”medvetande-motorn”, som när det startas, kommer fortsätta av sig själv. Vi ser 2012 som ett år, där många andliga utövare i alla traditioner och trosinriktningar kommer att samlas och skapa det gemensamma mänskliga uppvaknandet.
.
Vad vi ser är att 2012 inte är en slutpunkt - ett datum i kalendern - där verkligheten som vi känner den, kommer att förändras i grunden över en natt. Vi tror inte att vi kommer att vakna upp en dag, i en annan tid och plats, i en förändrad upplevelse av verkligheten där vi inte känner igen oss själva, eller människor runt omkring oss. Vi tror snarare att var och en av oss har en möjlighet att gå in i en mycket personlig relation till detta fenomen - unikt för varje individ.
.
Det är också vår avsikt att bygga upp ett globalt nätverk av enskilda individer och grupper som är dedikerade till visionen om ett kollektivt uppvaknande och en förskjutning av det globala medvetandet. Vi inbjuder alla som känner en attraktion till denna vision att arbeta tillsammans med oss - som Deeksha- givare, kanske som en Trainer – eller alla som är intresserade av Oneness - att förbereda sig för fenomenet 2012 och att medvetet använda dessa unika planetariska energier – för en global förändring och utveckling.
.
2012 är inte slutet, utan snarare en början på en ny fas i mänsklighetens utveckling. Det är en början på en pågående global process som kommer att fortsätta under hela mänsklighetens framtid. Efter att 2012 har kommit och gått, är Oneness rörelsen upplöst. Var och en av oss kommer att gå vidare med våra liv, att möta vardagen och levandegöra alla våra relationer - för att skapa en ny värld.
.
Så, oavsett vilken tro eller andlig inriktning du har, låt oss arbeta tillsammans som en global familj och hjälpa till att öka människors medvetande till en högre nivå för fred och enighet/Oneness. Denna förändring kan inte göras av en enda person ensam. Den kräver passion och engagemang hos alla som känner en stark dragningskraft till att skapa en bättre värld.
Vi välkomnar alla att hjälpa oss med denna vision för 2012.
SLUT CITAT

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vad är Oneness Deeksa ?

 

Ju mera jag ”forskar” kring vad Oneness Deeksha handlar om, ju mera övertygad blir jag om att detta är något mycket stort i förberedandet för Antikrists framträdande, vilket företrädarna för Oneness Deeksha själva beskriver som att detta ”skapar ett skifte i din medvetenhet”.

Oneness Deeksha handlar om att förbereda så många människor som möjligt är inför det att Antikrist träder fram inför världen. Företrädarna för denna nu globala rörelse säger att det ”gäller att transformera oss människor till mer sanna och lyckliga personer”, vilket ju är ett demoniskt bedrägeri för att locka människor att böja sin nacke och ta emot det ockulta andedop som Oneness Deeksha handlar om.

Dessvärre är det idag nästan helt tyst från kristna ledare, kristna tidningar, kristna själavårdare när det gäller denna fråga. DAGEN har skrivit något om detta, men inte särskilt mycket. Jag befarar att man yrvaket och alldeles för sent kommer vakna upp över vilken oerhört andlig förförelse Oneness Deeksha är när det nu både inom kyrkorna och utanför dem lanseras över hela landet, i stort sett i smyg och inte alls med ”buller och bång”, men ändå som en löpeld i sin spridning.

På en av Onenessrörelsens hemsidor kan man läsa: ”Deekshan arbetar individuellt inom varje person så att man landar i det som är ens egen djupaste sanning. Upplevelsen är att det här är ett redskap som verkligen fungerar när det gäller att transformera oss människor till mer sanna och lyckliga personer och därför vill vi förstås sprida detta vidare.” SLUT CITAT

Människor som tar emot Oneness Deeksha gör verkligen ”andliga upplevelser” där det ena är märkligare än det andra, och det är också anledningen till att det på relativt kort tid blivit en global rörelse som är helt unik. Det handlar inte om några religiösa idéer eller läror i första hand, utan om "verkliga" andiga upplevelser. Det är ju något som många människor längtar efter, människan är ju trots allt obotligt andlig/religiös, som någon har uttryckt det. Därför blir nu många människor andligen förförda in i den mörka ockultism som Oneness Deeksha faktiskt handlar om, trots att man klär det i änglalika kläder.

Men Paulus säger i 2 Kor. 11:14 ”Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.

Det är ett ord och en varning som verkligen är relevant i fråga om Oneness Deeksha – det är ett av Djävulens redskap inför ändetidens stora andliga drabbning.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Onenessblessingen handlar om en ockult rörelse som är mycket mera etablerad i Sverige än vad jag förstått. Tills för någon dag sedan så trodde jag att det i stort bara handlade om Engelbrektskyrkan i Stockholm, men ack så är inte fallet.

Idag fick jag del av nedanstående länk som visar hur etablerat detta är, och framför allt hur ockult det är. Men jag tror att det är viktigt att vi informerar oss själva om detta så vi kan bemöta det och framför allt varna människor för att ta emot den s.k, Onenessblessingen.

http://onenessivast.ning.com/

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Oneness Gudstjänst i Vikmanshyttans kyrka

 

Nu sprider sig den ockulta ”Onenessvälsignelsen” (onenesblessing) från Engelbrektskyrkan ut över landet. Precis som vi kunde ana att den ockulta agendan är. Nu ordnar man Onenessmässor även i Vikmanshyttans kyrka där denna ”Onenessvälsignelse” kommer att ges till människor (http://www.svenskakyrkan.se/hedemora/  ). Då ska vi veta att detta handlar om ett ockult andedop och det har inget med kristen tro att göra och absolut inget med Guds Ande att göra, utan det handlar om att öppna sitt liv för ett demoniskt inflytande. Människor tar emot detta i god tro, men blir andligen förförda in i det som blir början på en själslig mörkervandring. Att inte säga det i klartext och att låta bli att varna människor för detta är en underlåtenhetssynd. Låt oss hjälpas åt med att varna människor för dessa Onenessmässor, och låt oss be att det i Jesu namn blir avslöjat och nedlagt så inte fler människor dras i det ockulta globala nätverk som ”Onenessblessingen ” det facto handlar om.

Läs mera om saken i det jag tidigare har skrivit här under och på det som jag också länkar vidare till.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nästa våg av ockultism

Vi har under senaste månaderna hört om hur den ockulta Onenessblessingen kommit till Sverige och hur man i Engelbrektskyrkan i Stockholm har mässor där människor erbjuds denna ockulta ”välsignelse”, som bara kan beskrivas som ett ockult andedop människor luras att i god tro motta. Men nu kommer nästa våg av ockultism, även det i en Stockholmskyrka. Tidningen DAGEN skriver om hur det nu i Nacka Kyrka erbjuds att ”praktisera olika typer av nyandliga övningar i kyrkorummet.” Här ytterligare ett citat ur artikeln:” "Många samlades i det rum där ämnet reinkarnation skulle behandlas. Anna Lena Mellbom berättade en del och därefter var det dags för handling. Genom grupphypnos ledde hon oss ner i avslappning med syfte att vi (kanske) skulle landa i ett tidigare liv." slut citat.

 

Man tror knappt sina ögon när man läser detta, och man tänker att det måste vara någon enskild präst eller diakon som i smyg dragit in detta i Nacka Kyrka och att ansvarig biskop kommer se till att detta omgående stoppas. Men biskop emeritus Bengt Wadensjö ”tycker inte att det finns någon risk med att öppna för nyandliga frågor i kyrkan.”  Hur djupt avfallet i svensk kristenhet verkligen nått speglas i det som samme biskop säger med dessa oerhörda ord: ” - Fokus ligger inte längre på att Jesus dog för våra synder utan det handlar mer om att känna harmoni. Vi vill försöka förmedla denna harmoni och har bland annat använt oss av musik.”

 

Alltså biskopen säger att Jesu försoning är inte det viktiga, utan att människor får känna ”harmoni”. Men Bengt Wadensjö är som sagt ”biskop emeritus”, och då kan man ju hoppas att nuvarande och ansvarige biskopen för Nacka Församling har förstånd att sätta stopp för de ockulta övningar man praktiserar i Nacka kyrkan. Men icke så. Hon, biskop Eva Brunne, säger istället: ”att arbetet är väl förankrat i församlingen och ser inga problem med det de gör i Nacka kyrka. - Syftet med dess dialogarbete är att ge rum för människors andliga erfarenhet och längtan. Samtidigt med församlingens kristna profil finns en strävan att kunna se det som förenar och är gemensamt i andligheten.” SLUT CITAT.

Sammanfattningsvis: något mycket dramatiskt sker nu i andevärlden i detta land. En flodvåg från avgrunden väller upp och rakt in i kyrkliga sammanhang. En stor andlig förförelse sker med alla möjliga andliga lockbeten som för många kan se tilltalande och vällovliga ut. Vid en första anblick kan Onessblessingen och de ”andliga övningarna” och det som kallas Soaking m.m. se ofarligt ut, men handlar i själva verket om mörkaste ockultism.

Dessvärre tror jag att detta bara är början. Vi kommer snart få se stora övernaturliga manifestationer i dessa sammanhang, och ännu fler människor blir bedragna till att tro att det är ett Guds verk eller att det åtminstone är ofarligt. Men inget kan vara mera fel.

Ett ord som kommer till mig med kraft är:

 

1 Tim 4:1 ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. ”

 

Berndt Isaksson

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lördagen den 6 februari, kl.14.00 blir det information och

bön med anledning av Onenessmäxxssorna i Engelbrektskyrkan. 

 

Även Information om Maya kalendern och 2012.
Vad säger Bibeln?

Skall vi gå efter Mayakalendern eller Bibeln?

Plats Mahognysalen 2 tr. Adolf Fredriks kyrkogata 10 Stockholm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uppdaterat den 8 januari 2010

Jag vill ge ett förslag när det gäller Onenessmässorna i Engelbrektskyrkan. Låt oss vara i bön, enskilt eller i grupper, när dessa mässor pågår och låt oss be att det blir avslöjat så att människor ser att detta är ockulta krafter som inte på något sätt hör hemma i Guds hus eller i någon människas liv. Låt oss be att de präster och övriga som arbetar för att etablera Onenessrörelsen i Sverige bli omvända och lämnar detta. Är vi  många som samlas i bön för denna sak, så kan det få stor betydelse, för detta är en strid mot ondskans andemakter och inte mot människor.

 

De tider vi då särskilt ska be för denna sak om vi vill be samtidigt som mässorna pågår är nu närmast den 20 jan. kl 18.00 och samma tid den 10 februari. Men låt oss även däremellan be att detta ska upphöra och att det inte ska spridas till fler kyrkor.

 

Mvh

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Engelbrektskyrkan i Stockholm fortsätter under detta nya år med att en gång i månaden inbjuda till den ockulta Onenessmässan, där man under mässan avsätter tid för det som kallas Oneness Blessing. På Engelbrektskyrkans hemsida kan man se att prästen Louise Linder har ett särskilt ansvar för dessa mässor. Hon har varit i Indien och ”utbildats” i att förmedla det ockulta andedop som Oneness Blessingen i praktiken är, även om man vill ge sken av att det handlar om något ofarligt och gott. Jag tror att fi under detta år kommer få se hur dessa Onenessmässor med utdelandet av Oneness Blessingen kommer sprida sig ut till många sammanhang inom kristenheten i vårt land och övriga Europa. Det ligger nämligen i den tydliga agenda som finns för Oneness Blessingen  – att så många som möjligt ska förberedas för den andliga (läs ockulta) paradigmskifte man vill se komma år 2012.

 

Därför är det nu så viktigt att vi alla tar vårt ansvar och varnar människor i våra egna sammanhang för vad detta handlar om, så att ingen i god tro tar emot Oneness Blessingen om man skulle bli erbjuden detta i något sammanhang. Oneness Blessing förmedlar INGET som har med Gud att göra, utan det är ockulta demoniska krafter som människor öppnar upp sitt liv för.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Manifestation - Engelbrektskyrkan 8 December

Läs om detta på denna länk:

http://www.radikaltlivmission.viviti.com/vaknaupp

 

Låt oss be för denna manifestation att den får bli till välsignelse och räddning för många människor.

Mvh

Berndt

xxxxxxxxxxxx

Falsk nåd

Signaturen Sylvia skriver i denna hemsidas samtalsforum:

Jag känner sådan nöd för alla som nu blir inlurade i den ockulta Onenessvälsignelsen genom dess mässor i Engelbrektskyrkan här i Stockholm.”

Såsom Sylvia känner bör vi alla känna – för det handlar ju om medmänniskor som i god tro blir djupt andligen bedragna och lurade in i något som leder till andligt mörker. Dessvärre tror jag att det är så att denna ockulta Onenessblessing bara är början på en mycket värre ockultism som kommer välla fram över detta land.

 Kristenheten i stort är allting annat än några väktare på muren i det andliga försvaret av vårt land och folk. Tvärtom så är det nu präster, pastorer och biskopar och andra ledande personer som öppnar upp för sånt som är i absolut motsättning till Guds ord och sund kristen tro. Vi har sett detta i frågan om homovigslar där inte bara icke kristna makthavare talar sig varma för detta, utan även präster, pastorer och kyrkliga ledare i olika samfund.

New Age mässor i det som skulle vara kristna gudstjänster kommer nu på flera ställen, och sedan ett antal år har det blivit vanligt med interreligiösa ”gudstjänster” där man t.o.m. i kristna kyrkor tillber främmande gudar (avgudar). Exemplen  på hur avfällig kristenheten blivit i detta land skulle kunna göras till en mycket lång lista, men bilden blir att landet nu ligger öppet för ett inflytande av mörka makter, ja, landet har blivit prisgivet därför att kristenheten sover eller rent av samtycker och gillar den avfällighet man kallar tolerans, eller rent av beskriver som ”Guds nåd där inga gränser mot synd och omoral behövs”.

 

Begreppet synd anses som hopplöst förlegat och som något som vår tids moderna människor inte ska behöva höra talas om ifall de skulle komma till en Gudstjänst. Den kristendom som de predikar är en ”falsk nåd”, dvs en nåd som egentligen säger att ingen omvändelse behövs, ingen syndaförlåtelse är nödvändig, att ingen dom någonsin kommer. Men det är då fråga om en antikristlig religion. Därför att biblisk sann kristendom kännetecknas av det som Jesus säger om den helige Ande och hans verk: Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.Joh 16:8

 

Berndt Isaksson

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Det är verkligen nu värt att noga följa vad kristna ledare, samfundsledare och andra ledare, den närmaste tiden kommer säga ang. Onenessblessingen och dessa mässor där den utdelas.

Jag antar att man inte kommer säga särskilt mycket, utan att detta "sakta men säkert" kommer smygas in i gudstjänster, lovsångsmässor od. under skenet att det främjar den interreligiösa enheten. Tills vidare så verkar det nu alltså bli Engelbrektskyrkan i Stockholm som blir brofästet i Sverige för denna ockulta rörelse. Låt oss varna för detta i tid och otid, för det handlar alltså om ett ockult andedop. Att inte varna för detta är ju faktiskt att svika sina medmännsikor och att inte måna om deras eviga väl.

Och detta ockulta andedop har ett mycket klart syfte, det hänger inte löst i luften, så att säga. Syftet är att förbereda människor för den nya världsreligion som snart kommer ta form med Antikrist som den som blir tillbedd. Kanske är det så att det är runt året 2012 som detta kommer vara färdigt att lanseras, och det vi nu ser är en intensiv förberedelse för detta på det andliga området. När Antikrist träder fram kommer det finns en färdig religion/kult att koppla till honom. Och nu fogas bit efter bit samman i byggandet av denna antikristliga kult.

Det djupt sorgliga är att det idag även i kyrkliga sammanhang finns så många vilsna människor som saknar kunskap om dessa frågor och inte är väl förankrade i Kristus och i Bibelns ord, och därför kommer bli lätta byten.

Det finns ett mörker som är en personlig makt, nämligen Satan och hans rike. Utan Jesus Kristus blir vi alla lätta byten för denna mörkrets makt, och tror vi annat så bedrar vi oss själva. Endast i Jesu sällskap och med Guds ord som ljuset för vårt liv, kan vi bli bevarade från att bli ett offer för mörkrets makter. Satan kallas Mörkrets Furste men han kommer oftast förklädd som en ljusets ängel.

Och det senare uttrycket är verkligen relevant att använda för att beskriva vad Onenessblessingen handlar om. Människor som mottagit den gör till att börja med andliga upplevelser som upplevs som ljusa och goda upplevelser. Men så är det med nästan all ockultism - till att börja med känns det gott och givande och känslomässigt behagligt, ja som att få besök av en ljus ängel. Men fortsättningen blir allting annat än ljus.

Låt oss dagligen be att det brofäste som Onenessrörelsen fått i Sverige och därmed Europa, blir ett fäste som faller. Ja, låt oss konkret be att ansvariga präster och biskopar för Engelbrektskyrkan andligen vaknar upp över att de med dessa Onnessmässor tjänar ockulta, mörka krafter.

Skriv gärna direkt till Enbelbrektskyrkan, men gör det i all ödmjukhet, och vädja till ansvariga präster och biskop att de omgående lägger ned dessa ockulta Onenessmässor.

Mail-adressen till Engelbrektskyrkn är:

engelbrekts.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Berndt Isaksson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uppdaterat den 7 november

 

Nu skriver också Lennart Jareteg om vad denna

Onenessblessing faktiskt handlar om. Han kallar

det med rätta för ett ockult andedop. Ta del av

Jaretegs undervisning på denna länk:

http://www.bibelfokus.se/tecken6

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uppdaterat den 5 nov

Den andliga avfälligheten och otroheten mot Guds ord och vår Frälsare Jesus, tar sig nu mycket skrämmande uttryck. Det är som om alla avgrundens dammluckor har öppnats, och ett ockult och orent inflytande sprider sig över vårt land och rakt in i kristenheten.

 

Det som gör det hela än mer tragiskt och sorgligt och faktiskt dramatiskt är när det sker med kyrkliga ledares godkännande. Det senaste är det som skedde i går kväll i Engelbrektskyrkan i Stockholm där Europas första ockulta s.k. Oneness blessing ägde rum, utfört av bland annat prästen Louise Linder.

Per Henriksson, som är aktiv i Allhelgonakyrkan, säger i tidningen DAGEN att Oneness blessing handlar  om at känna frid och glädje och att han fått lära sig att de handlar ”inte om att söka utan om att uppleva ögonblicket, "it is not to be free, it is to see".  Redan där bör ju alla larmklockor ringa. Jesus sa: Joh 8:36 "Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.”

Men Oneness handlar defacto om motsatsen till sann verklig frihet, det vi får endast genom Jesu Kristi renande och befriande blod. Utan Jesu Kristi blod är människan ofri och bunden i mörker och andligt slaveri.

Så låt detta stå klart; den s.k. Onenessvälsignelseninget är på inget sätt sunt och det har inget med kristen tro att göra, utan det är fråga om en direkt ockultism. Man säger att man öppnar upp sig för ”kosmisk energi” och att det inte spelar någon roll vilken religion man tillhör, utan att det är en kraft man kan öppna upp sitt liv för. Här måste vi som bibeltroende vara MYCKET TYDLIGA och verkligen varna människor för detta – FÖR DET ÄR INGET ANNAT ÄN OCKULTISM DÄR MAN ÖPPNAR UPP SITT LIV FÖR ETT DEMONISKT INFLYTANDE.

Som ofta med allt demoniskt så kan det till att börja med verka postivit och ljust, men slutet blir andligt mörker, bundenhet och till slut evig förtappelse.

 

Lars Johansson, lärare i filosofi på Örebro teologiska säger i tidningen DAGEN med anledning av detta så här ang. Onenessrörelsen:

Huvudgurun där heter Sri Bagavan. Han har inga dåliga anspråk. Han menar att människor som mottar välsignelsen kommer att förändras och få övernaturliga förmågor. Om 60 000 människor tagit emot detta år 2012 så kommer vi dessutom att gå in i en ny tidsålder som innebär en förvandling av inte bara människan utan hela världen.” SLUT CITAT

Och då är det ju onekligen intressant att just året 2012 nämns, året då det finns vissa tecken som tyder på att vi då är i mitten av den nuvarande årsveckan, som kan vara den sista årsveckan. Och är det så börjar de 3 ½ sista åren just 2012, med den Stora Vedermödan och Antikrists framträdande.

 

Onenessrörelsen som nu klart etablerats i Europa och med början i Sverige, är säkerligen en puzzelbit i formandet av den antikristliga religion som kommer lanseras när Antikrist träder fram.

 

Berndt Isaksson

Källa:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191963

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191962