Uppdaterat den 16 oktober 2017

 

>>Kan vi veta när Jesus kommer tillbaka?

 

 

Uppdaterat den 13 oktober 2017

 

Professor Hans Rosling, som dog tidigare i år, blev känd och uppskattad av många. Hans signum var att ständigt hävda att vi inte alls går mot någon global katastrof, utan att det finns så mycket positivt som sker som uppväger de mörka domedagsscenariona. Hans motto var ungefär ”den ljusnande framtiden är vår”.

Men tyvärr är tiden fram till Jesu tillkommelse mörk och kuslig, inte minst vad det globala klimathotet beträffar och alla de följdeffekter det för med sig av globala flyktingströmmar, krig, hungersnöd m.m. Tycker Holger Nilsson i denna >>artikel speglar en mer realistisk bild än den som Hans Rosling gav.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 16 augusti 2017

 

>>Om Ryssland anfaller

 

 

 

Uppdaterat den 3 april 2017

 

>>Profetiskt ljus i en mörk värld

 

Uppdaterat den 2 0kt. 2016

 

>>Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 2/10-2016

 

Uppdaterat den 25 september 2016

 

 

>>Jonathan Cahn-We Are at a Dangerous Point

 

 

Uppdaterat den 4 september 2016

 

Walid Shoebat och Joel Richardson har det gemensamt att de båda är övertygade utifrån Skriften att Antikrist inte kommer ha EU som plattform, utan att han kommer från muslimvärlden. Om de tolkar rätt vill jag ha osagt...

http://www.himlentv7.se/vod/player/47522/

 

https://vimeo.com/180051645

Uppdaterat den 18 augusti 2016

 

>>Prophecy Update End Time Headlines 8/17/16

 

Uppdaterat den 3 september 2015

 

Janne Ohlin: >>Profetisk uppdatering

 

 

Uppdaterat den 29 december 2014

 

 

Funderingar inför år 2015

 

Vad kommer 2015 att medföra? Ja, det vet ju bara Gud, Han som läser framtiden som en uppslagen bok. Vi kan bara ana och vi kan spekulera vad vi tror att kommande år kommer medföra.

Kommer det bli ett år av ökad kristen enhet? På den frågan kanske någon tycker att vi absolut ska önska det. Och visst ska vi önska och be om det, men inte utan ett tydligt förbehåll, dvs inte en fördjupad enhet till vilket pris som helst. Jag menar att om man föser samma en enhet utan att vara noga med vad den enheten bygger på och handlar om, så kan det bli som när man bygger ett hus med virke som innehåller mögel eller på något sätt är otjänligt som byggmaterial, trots att det kanske för blotta ögat ser bra ut. Med det menar jag att en fördjupad kristen enhet som sopar viktiga lärofrågor under mattan därmed bygger ett människoverk och inte ett verk som är Guds. Därmed blir det då också ett verk som tar en ände med förskräckelse. Tyvärr är det så mycket som pekar på att just en sådan falsk enhet är på väg att växa fram i kristenheten. En enhet som är politiskt och religiöst korrekt. En enhet som är så anpassad att det verk man bygger inte ska behöva stöta sig med den sekulariserade världen ELLER med dess många religioner. En enhet där allt ryms med undantag för en sak – den exklusiva bekännelsen av Jesus som världens ENDE möjlige Frälsare. Jag tror att den falska enheten kommer växa fram än mera under 2015 och att det kommer bli dramatiskt mycket trängre för alla bibeltroende som envisas med den exklusiva bekännelsen av Jesus från Nasaret, Han som exklusivt sa om sig själv: ”Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar.” Matt. 12:30

Vidare så tror jag att den tetrad (serie av 4 blodröda månar) som påbörjades påskdagen 2014 och ändas med den sista blodröda månen på Lövhyddohögtiden 2015, är ett tecken Gud satt i skyn och som kommer visa sig markera något riktigt stort som snart kommer ske i judafolkets historia. Precis som de föregående tetraderna på Herrens Högtider har gjort det. Jag tror att denna nuvarande tetrad kommer kunna knytas till ett stort och viktigt vägskäl i den kedja av händelser som hör samman med åren kring Jesu Återkomst. (OBS! Vad upptäcken om tetraderna som tecken i skyn handlar om kan du läsa mera om längre ned i denna flik. Och du kan även läsa om det >>HÄR och >>HÄR

Jag tror också att vi kommer få se flera falska så kallade ”väckelsehärdar” flamma upp för att lämna människor besvikna och djupt desillusionerade. Karismatiska ledartyper som dyker upp och som säger sig utföra under och tecken och som lovar framgång om man bara offrar generöst till just hans/hennes privata organisation. Alltså det av Jesus tydligt förutsagda beträffande ändetiden där Han i Matt. 24:24 säger ” Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” Många kommer tänka och känna att det är ju ”något som händer” när de följer dessa falska profeter och undergörare. De kommer kännetecknas av sånt som är påtagligt mirakulöst, men likväl osunt och vilseledande.  Här kommer krävas andlig vaksamhet och överlåtelse för att inte bli bedragen. Vi kommer inte kunna förlita oss på vårt intellekt, utan vi kommer mer än någonsin vara beroende av den andebedömning som bara Guds Helige Ande kan upplysa våra hjärtan med.

 

Ordet uppmanar oss:"Spänn därför bältet om livet , var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig.1 Petr 1:13

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 27 september 2014

 

 

Mark Biltz - "Wake Up Call">>HÄR

 

Uppdaterat den 1 januari 2014

 År 2014 är här!

Detta år är året då den omtalade Tretraden 2014/2015 tar sin början. (Se det som är skriviet tidigare i denna avdelning ang. detta.) Kritik riktas mot att detta överhuvudtaget omnämns om uppmärksammas. Personligen vill jag se detta som ett observandum om vad som skett kring tidigare Tretrader, och att det därför kan vara av intresse att vara observant på om även denna kommande Tretrad äger rum kring något riktigt stort i judafolkets historia, antingen av negativ eller positiv art.

Att Gud har satt solen och månen och himlaljusen för att signalera särskilda tider är ju en biblisk sanning och Herrens Högtider i 3 Mos. styrs ju av hur nymånen infaller.

Sedan är det ju också högintressant att observera att en Solförmörkelse äger rum på Basunhögtiden hösten 2015. Och inte nog med det. På försoningsdagen, yom Kippur, hösten 2015 är det EXAKT PÅ DAGEN  sju årsveckor sedan judarna fick tillbaka Jerusalem 1967.

ALLTSÅ. Hösten 2015 singaleras Basunhögtiden med en Solförmörkelse, Försoningsdagen signaleras med att det är exakt på dagen sju årsveckor sedan judarna återtog Jerusalem 1967. Och Lövhyddohögtidens första dag 2015 signaleras med den sista blodröda månen i Tretraden. Är allt detta tillfälligheter? Visst, det kan det vara och sannolikheten för en sådan tillfällighet får var och en avgöra och bedöma. Om det är något som signaleras från himmelens Gud angående hösten 2015 får också var och en bedöma. Vi behöver inte och ska inte göra eskatologisk teologi eller profetia av detta, men låt oss se det som observandum och där tiden får utvisa. Och även bortsett från vad solen och månen signalerar i förhållande till Herrens Högtider, så har vi ju också de många tecknen i tiden på att vi är inne i denna tidsålders absoluta slutskede och där Israel kommer vara i centrum för händelser som berör hela världen.

Berndt

Relaterat:

http://www.elvorochjanne.se/Mark_Blitz_tecken_i_himlen_del_1.html

http://www.elvorochjanne.se/Mark_Blitz_tecken_i_himlen_del_2.html

Uppdaterat den 11 februari 2013

 

Lägger här ut något jag lyfte fram i denna avdelning den 11 juni i fjol. Det handlar om ett program från Prophecy In The News där man talar om en profetia om att den nuvarande påven skulle komma att avgå under 2012. Det gjorde han inte, men nu idag är hans avgång tillkännagiven, den blir den 28 februari 2013. Titta på de båda programmen som det länkas till här under, för de är intressanta.

Skulle nuvarande Påve dö eller abdikera under detta år, 2012, och därmed öppna för sin efterträdare så kommer följande två program från Prophecy In The News bli mycket sedda, och boken Petrus Romanus bli en kioskvältare.

 

 

 

Programmen är onekligen intressanta, se dem här:

 

>>Del 1     >>Del 2

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 1 januari 2013

 

År 2013 är här!

 

Nu är år 2013 här! Ett år som jag sett fram emot med förväntan och spänning. Inte utifrån någon profetia som är uttalad om detta år, men utifrån ett mönster av händelser som skett efter ett visst tecken på himlavalvet. För nu ett antal år sedan upptäckte Mark Biltz med hjälp av den bibliska kalendern och NASAs hemsida att det några gånger under de senaste 2000 åren infallit en tetrad (FYRA mån- förmörkelser inom en 12 månadersperiod) och när dessa FYRA månförmörkelser samtidigt infallit på de bibliska Högtiderna kallade Herrens Högtider i ordningen - påskdagen, Lövhyddohögtiden, Påskdagen, Lövhyddohögtiden – så har det alltid varit i samband med att något riktigt stort har hänt i judafolkets historia.

 

Dessa tetrader har kommit året direkt efter själva den stora händelsen. Senast var 1968/1969 dvs direkt efter det att judarna fick tillbaka Jerusalem. För att finna nästa tetrad får vi gå till 1949/1950 dvs direkt efter det att judarna fick tillbaka landet Israel 1948. Sen får vi gå så långt tillbaka för nästa terad som 1493/1494 dvs direkt efter det att den stora inkvisitionen och förföljelsen påbörjades av de 120.000 judarna i Spanien som ledde till att de bokstavligen fördrev ut ur landet och många blev dödade i stora grymheter. Och år 1492 som brukar kallas ett ”apokalyptiskt år”  och som det år då en statskristendom fick världshärskarambitioner och att just 1492 är årtalet då världsimperiernas tidsålder startar. Alltså ett mycket ödesmättat årtal. Dessutom det år då Columbus upptäckte Amerika. Direkt efter detta årtal kom alltså en tetrad liknande den som kom när judarna fick landet 1948 och Jerusalem 1967. När inföll sedan tetraden dessförinnan? Ja, där är det om jag förstått Mark Biltz rätt svårare att avgöra, men att det förmodligen är så långt tillbaka i tiden som kring år 70 e.Kr. Dvs året då Jerusalem skövlades, Templet revs och judarna förskingrades ut över världen. Möjligen, jag säger möjligen, var det så att det inföll en tetrad av månförmörkelser året efter judafolkets förskingring år 70.

Men när infaller då nästa tetrad om vi istället blickar in i framtiden, med hjälp av NASAs kartläggning? Jo, den inträffar med början på påskdagen 2014 och avslutas med den fjärde och sista månförmörkelsen på lövhyddohögtiden 2015. Sedan dröjer det flera hundra år innan nästa tetrad på Herrens Högtider infaller. Om då tidigare mönster kommer upprepa sig så är det detta år som nu börjat, 2013, det ödesmättade året. Detta är alltså ingen profetia, utan bara ett observandum som säger att OM samma historiska mönster upprepar sig så blir detta år ett år då något riktigt stort händer i judafolkets historia – antingen av positiv eller negativ art.

 

Mina högst personliga funderingar angående 2013:

Kan det möjligen var en upprepning av det apokalyptiska året 1492 vi kommer att få se? Ett år då ett världsimperium av något slag föds och som vänder sig mot judarna och staten Israel? Eller är detta år det år då det stora Fredsavtalet mellan Israel och dess grannar kommer uppnås, det som kommer visa sig vara en falsk fred signerad av Antikrist? Eller blir detta år då den stora terrorvågen kommer slå in som en tsunami mot Israel och där terroristorganisationer för första gången kommer använda massförstörelsevapen mot judar och där dödsoffren kommer räknas i hundratusentals? Eller blir 2013 året då ett stort krig utbryter mellan Israel och Iran? Eller blir 2013 året då världsekonomin totalt kollapsar och judarna utpekas som syndabockarna? Eller bli 2013 året då världssamfundet tar överhögheten över tempelplatsen i Jerusalem och utropar den som en interreligiös helig plats och ett multireligiöst tempelbygge sätts upp på judarnas heliga tempelplats? Blir 2013 året som kommer anses som det år en ny världsordning tog vid?

Vad än detta nya år kommer medföra så vet jag dock en sak med fullständig säkerhet; att Gud har allt under kontroll och att Jesus snart kommer tillbaka. Han kommer när det är som mörkast och han kommer med stor makt och härlighet på himmelens skyar. Då blir ett möte i skyn för alla dem som hör honom till - då levande tillsammans med alla som genom seklerna hört Honom till.

Låt oss se detta nya år och framtiden an med frimodighet och förtröstan på Guds omsorg i stort och i smått.

 

I Jesu namn!

 

Berndt

 

Uppdaterat den 18 november

 

 

Ser vi början till en total scenförändring?

 

Nu återstår inte mycket av ”ödesåret” 2012, det mytomspunna året. Det som händer just nu i slutet av 2012 i Israel och Mellanöstern är förmodligen ännu mer dramatiskt än vad vi kanske anar. Dramatiken i kriget mellan Israel och Gaza gör att det minst lika dramatiska i Syrien (inbördeskriget)och Iran (kärnvapentillverkningen) kommer i bakgrunden. Vissa bedömare menar att de många raketbeskjutningarna under lång tid från Gaza in mot Israel, är på ett mycket direkt sätt Irans verk.

 

Vi vet inte hur detta kommer utvecklas under de närmaste veckorna, men risken är ju rimligen mycket stor att detta är början på en storkonflikt som under kommande månader kan komma att tvinga fram något som vi nu inte anar eller kan förutse.

 

Personligen tror jag att något mycket oförutsett kommer hända i konflikten mellan Israel och dess många fiender. Jag profeterar inte och är inte heller någon profet, men visst kan man ändå ana att det som nu händer kan vara början till en scenförändring som i sin tur är ett profetiskt vägskäl i ändetidens kedja av händelser. Är det möjligen så att den nu dramatiska upptrappningen av väpnad konflikt på något sätt ändå kommer leda till den ”falska fred” vi vet att Israel kommer luras in i, där man blir bedragna och bittert får ångra det man trodde var ett säkert fredsavtal?

 

Ja, man kan fråga sig om möjligen avslutet på 2012 och ingången i 2013, paradoxalt nog, blir fredsåret som man inom New Age kommer se som ett tecken på att världen är på väg in i en ny tidsålder med fred och samförstånd och mänsklig mognad? Blir 2013 året då en världsledare av icke tidigare skådat slag träder fram och skapar framtidstro efter både ekonomisk turbolens och eskaleradde militära konflikter? En ledare kring vilken det börjar växa fram en (o)kult och folkrörelse över alla slags gränser – religiösa, politiska, etniska. Den ledare som Bibeln talar om som Vilddjuret.

 

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 3 september

 

 

Signaturen Alias på Aletheia har en intressant artikel om Solen och vad som sker med den i dessa dagar och vad som vissa forskare befarar kan hända i december detta år:  

>>Solen som du aldrig sett den förut…

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Andra halvan av år 2012

Vi går nu snart in i andra halvan av det omprofeterade året 2012. Men man behöver dock inte längre vara profet för att se att närmaste halvåret kommer bli dramatiskt.

Vad kommer hända i det dramatiska läge Syrien befinner sig i? Närmar sig profetian om Damaskus sin uppfyllelse? Vad kommer hända om "greklandssjukan" med full kraft slår till mot något stort EU-land? Vad kommer hända i Egypten med islamfundamentalismens framflyttade maktposition? Kommer England skonas från de terrordåd som man befarar under OS-spelen i augusti? Vad kommer hända i Iran - kommer man backa i kärnvapenframställningen eller kommer det bli krig?

 

Vad kommer hända i Vatikanstaten - kommer en ny Påve tillträda?

 

Listan på dramatiska vägskäl närmaste tiden kan göras betydligt längre.

Men i allt - Gud har både dig och mig och hela historiens gång i sina händer. Så därför frukta inte du lilla hjord, det har behagat Gud att ge dig Riket.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 11 juni

 

 

Skulle nuvarande Påve dö eller abdikera under detta år, 2012, och därmed öppna för sin efterträdare så kommer följande två program från Prophecy In The News bli mycket sedda, och boken Petrus Romanus bli en kioskvältare.

 

Programmen är onekligen intressanta, se dem här:

>>Del 1

 

>>Del 2

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 19 februari

 

 

En profetisk ögonblicksvision

En morgon inom de närmaste månaderna kommer vi vakna till nyhetssändningar om att Israel, USA och England inlett massiva bombningar av Iran. Man bombar misstänkta kärnanläggningar och man bombar också sönder landets infrastruktur tillbaka till stenåldern. Statsministrar och premiärministrar möts samma dag till krismöte om hur väntade terrorattacker från Iran ska bemötas och stoppas. Första dygnet händer inget utanför Iran.

Men sedan på dag två bryter en terrorvåg ut över hela världen som en präriebrand i full orkan. Ingen hade kunnat ana att Iran hade vilande terrorgrupper i sådan omfattning runt om i världen och främst i Europa.

På dag tre lyckas Iran beskjuta Israel med ett regn av många tusen missiler och i en omfattning som inga missilförsvar hinner ta hand om och stora dela av Israel ödeläggs och dödade räknas i hundratusental. Kommande natt läggs Theran i ruiner och döda räknas i miljontals människor.

På dag fyra presenterar FN med stöd av stormakterna en global ledare med fulla befogenheter att besluta om hur Mellanösterns konflikt en gång för alla ska få sin lösning. Samma kväll talar den nye utsedde ledare i ett tv-tal till världens alla nationer och det blir ett tal som ger hopp i den hopplöshet och fruktan som greppat hela världen... äntligen en som talar övertygande om vad som måste göras.

 

Israelproblemet blir ett ord på allas läppar när man talar om vem som bär skulden till den globala katastrof världen på några få dagar slagits av… Den nye ledare får världens regeringar att tro att han ska kunna leda in världen i en tid av fred och återuppbyggande… Även Israel välkomnar den globale ledaren och som en tydlig symbol ger man honom fullmakt att besluta om Jerusalems framtida status.

 

En broder i Herren

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 5 januari

 

Vad är profeterat om 2012?

Det är en allmän uppfattning att det finns så mycket profeterat, både inom kristna led och i andra sammanhang, angående detta år, 2012. Men vad finns det egentligen profeterat om detta år, förutom det som kommer från icke kristet håll som exempelvis Mayafolkets förutsägelse och uträkning?
Finns det några trovärdiga kristna profeter som profeterat något angående 2012?

Tacksam om du som känner till något om detta och sedan vill mejla mig eller skriva om det i >>Samtalsforumet.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 1 januari

 

Kära vänner

Låt oss be att år 2012 får bli ett år då förkunnelsen om tidens tecken och Jesus återkomst blir upprättad i kristenheten.

Som en del har påpekat i Samtalsforumet de senaste dagarna, så är det verkligen så mycket som tyder på att vi nu är nära den absoluta slutscenen inför Jesu tillkommelse. Vissa saker återstår, men mycket tyder på att vi är på väg in i den absoluta slutfasen av ändetidens händelser.

Världen kommer bli lamslagen av skräck och ångest inför allt det dramatiska som kommer, men som Guds barn får vi lyfta blicken i förväntan till Honom som skall komma åter. Vare sig vi lever eller dör hör vi Honom till - Jesus vår Frälsare och Gud.


Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 30 december

 

 

Onenessrörelsen mobiliserar för andligt paradigmskifte

Den ockulta Onenessrörelsen mobiliserar sina aktiviteter för fullt nu så här inför år 2012, som ju i deras ockulta övningar anses som ett vägskäl för ett andligt paradigmsikfte. När jag läser på deras hemsida nu senast >>HÄR så blir det så uppenbart att detta passar in som hand i handske dels inom framgångsteologin, dels inom den övriga new-age-rörelsen, dels inom den form av interreligiös regligion som Rick Warren företräder. Eller vad sägs om följande "löften"

"Du kan bära Varadeeksha Malan (Sri Amma Bhagavans medaljong i ett halsband) i 11 dagar med följande intentioner:
1. För att uppleva Nådens hand i form av sammanträffanden och mirakler.
2. För välstånd, hälsa, läkande av relationer och framgång i alla strävanden.
3. För hjärtats blomning.
4. För att hjälpa till att inleda den Gyllene Tidsåldern och frambringa global transformation. (Notera: Om du inte har en medaljong med Sri AmmaBhagavan [finns att köpa i Oneness-shopen på denna hemsida] eller en Mala, är det OK med ett annat slags halsband som är heligt för dig och som representerar det Gudomliga)"

 

"De Andliga Övningar som vi utför i 11 dagar:
1. Vakna före soluppgången och utför Arati till Sri Amma Bhagavans Sri Murti. (Arati är att cirkelvis rotera en ljusflamma framför Sri Murtin samtidigt som man sjunger moola mantrat t.ex 3 gånger, för att inkalla den Gudomliga Närvaron. Du kan använda dig av t.ex värmeljus om du inte har en arati lampa.)
2. Ta Deeksha från Sri Amma Bhagavans Sri Murti (bild på Sri Amma Bhagavan)
3. Vidrör dina föräldrars fötter i din inre värld och sök deras välsignelser.
4. Be för någon intention, antingen individuellt eller tillsammans som en familj.
5. Mata herrelösa djur eller fåglar någon gång under dagen.
6. Gör Amma Bhagavan Dhyana på kvällen som fungerar så här - När du andas in djupt, visualisera Amma Bhagavan i ditt hjärta. När du andas ut, visualisera dig själv i Amma Bhagavans hjärta. Upprepa detta 7 gånger.
7. Innan du går och lägger dig på kvällen, sök förlåtelse från dem som du har sårat under dagen och förlåt dem som har sårat dig. Uttryck din tacksamhet till de som har hjälpt dig den dagen och ta en intention att hjälpa dem också." SLUT CITAT

Onenessrörelsen är inte bara en filosofisk eller religiös ”tankesmedja”, utan en ytterst aktiv ockult utövande rörelse som påskyndar den tid då Antikrist träder fram som ”världsfrälsare” för att sedan visa sig vara Vilddjuret från avgrunden.

 

BerndtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 28 oktober

I ”Runes hörna” finns idag en bra artikel som avslutas med följande ord:

 

” Sannolikt kommer vi under 2012 att överösas med ockulta fenomen som kommer att stå under satans inflytande och vara mycket svåra att värja sig mot och mycket vanskligt att filtrera från den sanna läran och den äkta förkunnelsen. Vaccination mot denna ockulta storm kan vi bara få genom att ha ett djupt rotfäste i det sanna Gudsordet och genom den Helige Andes beskydd.”

 

Läs artikeln i sin helhet >>HÄR

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 1 juli

 

 

"Runes hörna" på Ohlins hemsida har idag en intressant artikel med rubriken

 

>>En höst med profetiska tecken

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 24 februari

 

Solen slår ut ett "Babelstorn?"

 

 

CNN rapporterade idag om den nu begynnande solaktiviteten (som kommer vart elfte år 11:e !!) och där det var ett första utbrott på solen den 14 februari och som tros vara bara en antydan på mycket starkare utbrott som kommer nu under kommande år och in i 2012. Reportaget från CNN berättade om vilka enorma kostnader och allvarliga effekter på vårt högteknologiska samhälle detta kan medföra. Där städer och länder läggs i mörker i flera månader, där telefonkommunikation slås ut, flygtrafik slås ut osv.

 

Visst blir det i så fall ännu ett exempel på hur människornas ”Babelstorn”, förlitandet på modern högteknologi, kan komma att slås ut av den sol Gud skapade bland annat som ett tecken för att vi skulle förstå vad ”tiden lider” och när Guds särskilda ingripanden i frälsningshistorien är förhanden. Det vi nu väntar på i frälsningshistorien och som Herrens Högtider, bestämda utifrån Solen och månen, är Jesu andra tillkommelse. Mäktiga tecken i solen och på himlavalvet är starkt förknippat med Bibelns texter om Jesu tillkommelse.

 

Obs! Titta även på detta inslag från Prophecy in The News:

http://vimeo.com/20302679

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 22 februari

 

 

 

År 2011 öppnar för en ny världsordning och världsledare!

Bloggare och politiska bedömare talar nu överallt om att detta år – 2011 – har börjat som ett år i kaos och uppror på område efter område.

 

Kan det vara så att detta år blir den slutliga förberedelse som krävs för att världen ska vara ”mogen” för den ”starke ledaren” Antikrists framträdande? Han som kommer att framstå som den lysande stjärnan som med tydlighet visar på lösningar och inte behöver ta sig makt, utan blir given makt av världens ledare och regeringar, för att skapa ordning och reda.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 7 februari

 

Oavsett om år 2012 kommer visa sig bli ett profetiskt avgörande år ur bibliskt perspektiv, så kan kan vi ändå redan nu konstatera att det finns vissa tecken i själva skapelsen som signalerar för 2012/2013 som ett dramatiskt år. Men även i den ockulta världen mobiliserar man inför 2012 som det år då man vill få till ett genombrott för de mörka ockulta krafter man vill få massorna att öppna sig för. Ett riktigt obehagligt fenomen är den ockultism som förmedlas genom den s.k. Onenessvälsignelsen/ Onenessblessingen (även kallat deeksha). Mycket systematiskt sprids denna ursprungligen indiska rörelse över världen, och nu finns sedan något år även en avdelning för Oneness Nordic.

I Motala, där jag bodde i 16 år, upptäcker jag nu via en av Onenessrörelsernas hemsidor, att det finns en mycket aktiv grupp som lockar motalabor att ta emot Onenessblessingen. Mycket sorgligt och tragiskt, låt oss be för Motala.

Dessvärre sprids detta nu som en löpeld från avgrunden över hela vårt land, ja, över hela världen. Det som gör Onenessrörelsen så farlig är att den arbetar med denna andliga förförelse i all tysthet och mycket systematiskt. Det konceptet är ofta mer framgångsrikt än när det sker med att "slå på stortrumman". Det har man förstått och detta verkar nu spridas väldigt fort efter det att det först introducerades i Engelbrektskyrkan i Stockholm för något år sedan.

Här kan du läsa om hur Onenessledaren själv talar till sina anhängare inför det som ska ske nästa år:

 

Klicka >> Bhagavan om förändringarna 2012

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 23 januari

 

Ohlins länkar idag till sajten för  The Huffington Post som har en intressant artikel om att jorden möjligen kan komma att få en andra sol, tillfälligt. Ja, det hävdar Dr Brad Carter, universitetslektor i fysik vid ”University of Southern Queensland”. Han berättar om detta möjliga scenario som handlar om stjärnan Betelgeuse, som även har namnet Alfa Orionis och är en superjätte i stjärnbilden Orion. Sett från jorden räknas den som den 10:e starkast lysande stjärnan. Men nu visar det sig att den förlorar stora delar av sin massa, vilket indikerar att den håller på att kollapsa. Den kan ta slut på ”bränsle” och blir då först för en tid en super-nova och det kan ske snart. När det sker kommer det vara i ett par veckor, och för oss här på jorden skulle det bli som att ha två solar på himlen och under de veckorna skulle det förmodligen aldrig bli natt. Dr Brad Carter säger att detta kan möjligen komma att infall nästa år, alltså 2012,  men det kan också dröja längre tid. Andra forskare betvivlar dock att Carter kan ha rätt i att det skulle kunna vara så nära förestående som 2012. Läs HÄR 

Skulle detta ske så är det på inget sätt något som skulle vara farligt för vare sig människor eller annat liv på jorden trots att jorden skulle bli genomduschad av osynliga partiklar. Dessa är dock helt ofarliga.

Men som tecken på himlavalvet skulle det ju onekligen vara något enormt och verkligen något som skulle leda mångas tankar till Jesu ord ” stora tecken skall visa sig från himlen” Luk. 21:11 och likaså ” Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna” Luk 21:25  Eller ordet i Apg. 2:19Jag skall låta under synas uppe på himlen.” 

Jesus säger alltså att tecken ska visa sig dels i solen, dels i månen, dels i stjärnorna.

Mycket tyder på att tecknen i solen och månen möjligen kan handla om något så ”enkelt” som vanliga sol- och månförmörkelser åren kring Jesus återkomst.(Mark Biltz upptäckt)  Obs. jag säger att det möjligen kan vara det som åsyftas med tecken. Men vad skulle då kunna ge tecken i stjärnorna? Ja, från jordens perspektiv så har ju alltid vanliga meteoritnedfall sett ut som att det är himmelens stjärnor som faller, därför också kallat stjärnfall. Så tecken i stjärnorna kan ju då tänkas vara sådant ”enkelt” som just meteoritnedfall som äger rum åren kring Jesu återkomst. Men skulle stjärnan Betelgeuse förvandlas runt 2012 till vad som för oss skulle se ut som en andra sol på himlen så vore det ju onekligen ett väldigt bokstavligt tecken på stjärnhimlen som civilisationen förmodligen aldrig tidigare upplevt.

Uppdaterat

Obs. En god vän påpekar att Betelgeuse ligger 600 ljusår (+/- 40) från jorden och det ljus som nu når oss är sådant som skedde någonstans mellan år 1360 och 1440 e.Kr. Och så förhåller det ju sig med ljuset som idag når oss från andra stjärnor - det har färdats i hundratals, ibland tusentals år osv.

 

Så tror jag personligen att det också var med det ljus som Betlehemssjärnan gav. Den Gud som skapat detta oändliga universum är ju för att använda ett understatement : matematisk. Vill han låta någon stjärnas ljus markera något för oss människor som en signal för något som är på väg att hända i frälsningshistorien, så låter han en stjärna tändas eller slockna för att det sedan ska nå oss som en signal på himlavalvet hundratals eller tusentals år senare.

 

Berndt


Källa:

http://www.huffingtonpost.com/2011/01/20/two-suns-twin-stars_n_811864.html

 

http://www.foxnews.com/scitech/2011/01/21/betelgeuse-explode-scientists-say/?test=faces

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 30 december

 

Solforskarna tror nu att kommande år, 2011, blir början på solens återuppvaknande efter den cykliska slummer som varat längre än väntat. Det är känt att solaktiviteten har en cyklisk period på ca 11 år. Den senaste slutade 1996, och den efterkommande borde då ha varit över ca 2007.

Av någon okänd anledning har solens slumrande tagit längre tid än väntat. Men nu finns fler och fler tecken på att solen vaknat ur sin dvala och att en solkaktivitet är i begynnande och att den kommer nå sitt maximum i mitten av 2013, enligt den senaste prognosen. Vi kan vänta en 2 ½ år lång aggressiv solaktivitet, som när den är som starkast kallas ” coronal mass ejections,  eller CME.” och att fördröjningen sedan ca, 2007 kan medföra en  uppdämd effekt.

 

Det handlar då om en enorm stötvåg som tar flera dagar på sig att nå fram till jorden, men när den når jorden kan den få konsekvenser som vi nu inte kan förutse om det visar sig, vilket man befarar, att den blir mycket starkare än vad vår civilisation varit med om tidigare. Detta solutbrott kallat CME ger då ett vackert norrsken, men dessvärre inte bara det utan även en statisk elektricitet med en kraft som kan bli mycket förödande på många viktiga högteknologiska samhällsfunktioner.


Givetvis gör man nu allt för att på alla sätt förebygga och förstärka våra högteknologiska system så att de ska stå emot solstormar och stötvågor från solen även när de kommer av icke tidigare känd styrka. Man försöker se till att det finns backup-system att sätta in osv.

Men med ”vädret” på solen är det som med vädret på jorden – ”människan spår och  Gud rår.”  Forskarna kan nu ha sina teorier och spekulationer om vad kommande kraftiga solaktivitet kan komma att medföra. Forskarna kan lika gärna överdriva faran som de kan underskatta den.

 

Men i ljuset av Bibelns profetior om Vedermödans tid, så talas det en hel del om just onormala solaktiviteter och tecken i solen och på himlavalvet. Det talas både om solen som bränner människor på jorden med förödande hetta, men också om hur solen av någon anledning förmörkas. Att nu denna kommande ”uppdämda” solaktivitet verkar sammanfalla med årtalen ca. 2011-2013 är ju extra intressant i tanke på annat som signalerar för att det är dramatiska profetiska år

Luk 21:25

Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

 

Apg 2:19

Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök.

 

Mark 13:24

Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken.

 

Upp 16:8

Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld.

 

 

Berndt

 

Källa: HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 1 november

 

 

 

Holger Nilsson skriver en intressant artikel om hur det kontantlösa samhället tros vara genomfört fullt ut till år 2012. Läs HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 september

 

Samma andes barn !

 

När BHAGAVAN, grundaren och gurun inom den ockulta Onenessrörelsen, ger sin vision inför 2012, så är det påfallande hur likt den visionen är den teologi/filosofi som finns inom Emerging Church, Tikva, och annan New Age. Det är inte svårt att se hur alla dess till synes av varandra oberoende rörelser likväl samverkar för en och samma ockulta världsreligion som vi vet kommer uppstå i samband med Antikrists framträdande.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 14 augusti

 

 

Kommande solstorm kan bli värre är världskrig

 

Kommande solstormar kan komma att kräva fler människoliv än vad de största naturkatastrofer hitintills gjort, och fler människoliv än vad andra världskriget krävde. Det är omöjligt att inte tänka på Uppenbarelsebokens beskrivning av hur solen skall bränna människorna .

Upp. 16:8-9 ”Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran.”

 

Förstår du engelska så läs denna skakande artikel från WorldNetDaily  Klicka här

 

Och lyssna till detta reportage från Fox News   KLICKA HÄR

 

Och även Patrick Geryl, en belgisk amatörforskare, kan trots att han är amatör vara intressant att läsa om (svensk text)  KLICKA HÄR

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 11 juni

 

 

 

Lugnet före Solstormen

 

I skuggan av de stora rubrikerna om oljekatastrofen, Ship to Gaza, jordbävningar m.m. så finns det en växande ”nyhet” som förmodligen kommer bli de stora svarta rubrikernas nyhet inom det närmaste året – nämligen konsekvenserna av stora solstormar och utbrott i solen.

Under senaste åren har solaktiviteterna vara lunga, vilket de är med jämna mellanrum, därför att solstormarna och utbrotten på solen följer ett visst cykliskt mönster som varit känt sedan lång tid tillbaka. Det nuvarande lugnet har dock varit längre än normalt, vilket oroar forskarna. Man befarar nämligen att det bokstavligen är lugnet före den Stora Solstormen.

Det finns ett cyklist mönster på 11 år för dessa solstormar. En sådan extraordinär solstorm befaras runt årsskiftet 2011/ 2012, ja att det kan komma att bli den största någonsin i mänsklighetens historia. Detta oroar forskarna mycket eftersom vår värld idag är i en helt annan känslighet för dessa solstormar än vad världen var för exempevis 100 år sedan eller bara för 50 år sedan. All elektronik, elförsörjning, sateliter,  internet m.m. kan komma att drabbas mycket hårt och grundläggande samhällsfunktioner slås ut med enorma konsekvenser.

Vissa åtgärder kan man vidta för att minska solstormens påverkan, men eftersom det beräknas bli något utöver vad tidigare upplevts så finns det en djup oro bland solforskarna.  Vad händer med människor om jordens magnetfält skulle allvarligt skadas? Skulle det kollaps så är det ”god natt” för allt liv på jorden. Personligen så tror jag att världen kommer få se solstormar som inte bara påverkar elektronik o.d. utan bokstavligen kommer drabba människor med brännande hetta. Jorden kommer inte gå under vi solstormen 2011/2012, med den kan komma att få mycket apokalyptiska konsekvenser.

 

Tidskriften MODERN TEKNIK nr.1  2009 skrev om detta och jag återger här några citat ur den artikeln.

 

Människor och levande organ skyddas

normalt av jordens magnetfält. Men om

solstormen kommer med en kraft på 240

nanotesla (miljarder tesla!), trycks jordmagnetismen

bortåt solen och det magnetiska

skyddet på solsidan ”förtunnas” ut.

Solstormen når jordytan och bränner upp

all elektronik och elverk!”

 

Och vidare:

 

” När elverk är utslagna, stannar eltåg, tunnelbanetåg,

trafiksignalerna slocknar och

sjukhusen fungerar endast några timmar,

ifall de har egen reservkraft.

Radio och TV tystnar. Ingen information

kan ges till allmänheten.

Är det dessutom vinter, så kommer hus

och bostäder inte att kunna värmas upp.”

 

Och vidare:

 

”Nästa cykliska Solstorm vid årsskiftet

2011– 2012 över jordglotet kan bli kraftigast

någonsin. På hela 240 nanotesla!

NASA uppger att det kan ta ca 2 dygn för

Solstormen att nå jorden! Första signalen

om kommande storm syns som kraftiga

norrskensutbrott över hela jordklotet!

Tro´t om ni vill BBC:s redovisning, men

har myndigheterna i Sverige en beredskapsplan

för Solstormen, ifall den verkligen händer?”

 

På en hemsida kallad 2012 Domedagen hittade jag följande citat:

"Vårt solsystem är en del av en stor disc-formad samling stjärnor och planeter som kallas Vintergatan. Vi befinner oss någonstans på kanten av denna disc, en bit upp på ovansidan. Väldigt snart kommer vi dock att röra oss mot undersidan av disken. Denna förändring från översida till undersida börjar den 21:a december 2012. Detta är anmärkningsvärt, på samma dag som vår sol når sitt maximum kommer något att hända som aldrig hänt förut. Vårt solsystems eklips kommer att sammanfalla med det den så kallade galaktiska ekvatorn för vintergatan. Samtidigt kommer också jorden och solen att ligga i exakt linje med det svarta hålet i galaxens mitt och vårt solsystem kommer då att på verkas som mest av gravitationen som håller samman galaxen, något som bara händer ungefär vart 26000:e år. Mer gravitation betyder mer påverkan på solen och exponentiell ökning av utbrott av solstormar.
Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att den 21:a december 2012 är bara den absoluta peaken för solaktiviteterna och att effekten av galaxens gravitation redan börjat att influera solen. Vår färd mot den galaktiska eklipsen är relativt långsam och har alltså redan börjat. Det som gör det hela så anmärkningsvärt är hur allt sammanfaller samma dag, exakt samma dag som Maya-indianerna pekat ut som den sista." SLUT CITAT

 

I Uppenbarelseboken kap 16 talas det och de sju änglarna som en efter en får gå ut och tömma Guds vredesskålar, varav den fjärde ängelns skål tömdes över solen.

 

Upp 16:8-9 ”Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. 9 De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran.”

 

Expressen skrev så härden 21 april 2009:

"Supersolstormar kan slå ut Europa.Stora delar av Europa och USA kan slås ut på bara några sekunder.Miljoner kan dö i skräckscenariot. Nu varnar experter för supersolstormar." slut citat

Lägg märke till Europa (EU) det som av allt att döma bli Antikrists platform för sitt världsherravälde. Europa kan komma att läggas i mörker, jag kanske hela den rika västvärlden.

Då blir det än mer märkligt och intressant att om nästa ängel, med vredesskål nummer fem, sägs detta:

"Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan 11 och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar." Upp 16:10

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 6 februari

Läs Holger Nilssons artikel om 2012 här, en artikel med rubriken:

Undergångsstämning sprider sig

 

http://www.flammor.com/tidstecken/tidstecken140.asp

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ytterligare något som talar för 2012 som ett ödesår

 

USA talar nu om att en palestinsk stat ska etableras 2012. Alltså om 2 år. Och det årtalet är ju som bekant högintressant vad ändetiden beträffar, bland annat därför att vi under det året kommer till ”halvtid” i den bibliska/judiska årsvecka vi just nu befinner oss i. Alltså den sjuåriga årsvecka som började i september 2008. Om detta är den sista Årsveckan, Daniels 70:e Årsvecka, så kan onekligen en palestinsk stats grundande 2012 vara det samma som det Antikristliga fredsavtal som ska markera mitten av den sista årsveckan och som samtidigt utlöser den Stora Vedermödan, dvs de 3 ½ sista åren innan Jesus kommer tillbaka.

 

Här en artikel som talar om hur USA vill se en palestinsk stat etableras år 2012:

 

http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2010/0104/New-US-plan-sees-Palestinian-state-in-2012-but-Israel-wary

 

Berndt

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fredrik Jonsson skriver i samtalsforumet ett inlägg som jag väljer att svara på här.

 

Fredrik Jonsson skriver:

Hej Bernt, jag blev lite bestört när du så säkert skriver i kolumnen "2012" om det "unika astronomiska fenomen" som då ska äga rum. Vad kommer detta ifrån?
Det finns ingen som helst kristen eller vetenskaplig grund för de teorier som florerar runt 2012-myten. Grunden finns i stället i en påstådd mayaindiansk och hednisk tradition. Idag är teorierna om 2012 främst populära i vissa obskyra New Age-kretsar, som bygger sin tro på allmän vidskeplighet, feltolkningar och hednisk mysticism. Det finns alltså ingen forskar-uppslutning bakom detta!

 

SVAR: Hej Fredrik. Tack för dina raka frågor som ger mig tillfälle att göra några klarlägganden. Som jag uppfattar det så är det ett vetenskapligt faktum att den räta linjen – vintergatans svarta hål, solens mittpunkt och jordens mittpunkt – uppstår då den 21 december 2012. Vad man däremot är osäker på är ju om denna räta linje kommer att ge upphov till en magnetisk dragningskraft som kan få en inverkan både i det som händer på solen och i det som händer här på jorden. En del menar att det inte kommer ha någon betydelse och andra att det kan få förödande inverkan som börjar med att polerna byter plats, med allt som det i sin tur då kan föra med sig.

Jag kan som novis vad astronomi o.d. beträffar bara noterar vad det finns för funderingar kring detta. Och då både från ”religiöst” och från vetenskapligt håll.

Och jag kan inte heller låta bli att notera att detta fenomen sammanfaller med mitten av den årsvecka som vi är inne i. Skulle det vara så att detta också är den sista årsveckan, (alltså den som började den 29 september 2008) så borde det ju då vara så att den Stora Vedermödan (de 3 1/2 sista åren) börjar 2012…

Att man i new-age och andra ockulta kretsar talar om 2012 så kanske det inte behöver vara konstigare än att djävulen också vet att hans tid är kort, och han vill ju vilseleda människor in på fel spår. I new-age kretsarna så tror man ju exempelvis på att världen ska födas på nytt 2012 och komma in i en nya andlig medvetenhet o.d. Alltså ren villfarelse och andligt flum.

Sammanfattningsvis: jag gör absolut inte en lära av detta med den räta linje som uppstår 2012. Jag noterar bara vad det finns för tankar främst från vetenskapligt håll, och sedan frågar jag mig om detta möjligen är något som kan komma att sammanfalla med det som beskrivs i Bibelns beskrivning av vad som ska inträffa vid denna tidsålder slut.

Mvh

 

 

Berndt Isaksson

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Syd- och Nordpolen byter plats 2012 ?

Somliga forskare frågar sig om den astronomiska unika händelse som kommer att äga rum den 21 december 2012 kan komma att medföra att Syd- och Nordpolen byter plats. Alltså när den räta linje, som inträffar en gång på 26.000 år, från vintergatans svarta hål, solens mitt och jordens mittpunkt. Kan denna räta linje ge upphov till någon slags magnetisk dragningskraft som får polerna att byta plats? Forskarna vet att långt tillbaka i tiden, innan människan var skapad, har polerna bytt plats. Här under några länkar (på engelska) där man samtalar om vilka enorma konskevenser ett polbyte skulle få både vad gäller jordbävningar, vulkanutbrott och klimatförändringar med stormar och orkaner med en styrka som inte en kan jämföras med det vi har sett tidigare under mänsklighetens historia.

Är året 2012, som för övrigt är mitten av den årsvecka vi är inne i,  början på den Stora Vedermödan med de domscener som beskrivs i Uppenbarelseboken? Jag vet inte, men skulle inte alls hålla det för otroligt.

I Uppenbarelseboken talas det om vad som kommer att hända under de sista åren och dagarna, bland annat med följande ord:

Världens slut

17 Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: "Det har skett." 18 Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. 19 Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. 20 Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. 21 Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår.

I kommande nummer av tidningen Flammor så skriver Holger Nilsson ett flertal artiklar om detta. Men här är som sagt några länkar som hänvisades till här ovan:

http://www.youtube.com/watch?v=4Lhs7VR52Bg&NR=1

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ahoPGzL50Q

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat 15 nov.

Det sägs ibland att Inkakulturen gett en profetia om att världen kan gå under den 21 december år 2012, alltså om 3 år. Men rent sakligt så kan det vara så att det inte alls var någon profetia i andlig/religiös bemärkelse, utan en rent vetenskaplig observation och slutsats man gjorde. Det kan ha varit så att inkafolket hade en mycket större kunskap och förståelse av universum, vår vintergata, än vad mänskligheten därefter har haft fram till våra dagar.

 

Det är möjligt att inkafolket genom att studera stjärnhimlen rent vetenskapligt kunde räkna ut det vi i vår tid trodde att man bara kunde komma fram till med moderna vetenskapliga metoder såsom teleskop, sateliter m.m. I vilket fall så kan man idag rent vetenskapligt konstatera att årtalet 2012 den 21 december inträffar något på stjärnhimlen som bara inträffar en gång på 26.000 år, nämligen att en rak linje uppstår mellan Vintergatans svarta håll, solens mittpunkt och jordens mittpunkt.

 

Vad detta kommer innebära vet inte vetenskapen med säkerhet. Kommer det bli någon form att magnetisk dragningskraft som uppstår under de 10 sekunder som denna räta linje varar, och vad händer på jorden, i jorden och på solen under dess 10 sekunder? Kunde inkafolket förutse rent vetenskapligt eller åtminstone anta, att detta skulle komma att orsaka stora omvälvningar på jorden – i dess jordskorpa, i vårt klimat, och i solens påverkan osv?

 

Och som Bibeltroende är det ju då inte heller långsökt att fråga sig om det är detta som skildras i Uppenbarelsebokens dramatisk beskrivning av Vredesskålarna som uttömmes över jorden?

 

Berndt Isaksson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Titta gärna på detta avsnitt från Prohesy in the News, (länk längst ned) där J.R. Chruch intervjuar Mark Hitchcock som skrivit en bok om spekulationerna ang. år 2012 och om filmen som heter 2012. Alltså den film och de idéer som finns inom olika religioner att världen kommer gå under det året, närmare bestämt 21 dec 2012. Mark Hitchcock påpekar att all den rädsla som finns runt detta årtal och datum är djävulens försök att leda människor bort från den sanna och bibliska eskatologin, dvs läran om den yttersta tiden och Jesu tillkommelse.

Djävulen vet att hans tid nu är kort, och han vet att människor över hela världen på olika sätt anar och förnimmer (även sådana som inte är kristna) att denna värld går mot sitt avslut. Men den osäkerheten och rädslan vill Djävulen utnyttja för att leda människor bort från Jesus och inte i new-age och liknande villoläror. Titta på detta program och det intressanta samtalet mellan Mark Hitchcock och J.R. Church.

http://174.37.86.219/video/Dsl/6010-B.wmv

 Och kom ihåg att oavsett om något dramatisk händer idag, 2012 eller vid något annat datum, så är Jesus, och endast Jesus, ändetidens enda frälsningsark. I tron på honom behöver vi verkligen inte vara rädda för någonting, i tron på honom som vår personlige Frälsare och Herre, kan vi vara uppfyllda av hans frid. Vi har inget, absolut inget, att vara rädda för när vi lagt vårt liv i hans frälsarhänder. Men utan Jesus skulle vi övervinnas av mörkret som håller hela världen i sitt grepp.

 

 Berndt Isaksson