Uppdaterat den 17 dec 2018

 

>>Kenneth Copelands falska evangelium om "smörjelsen"

 

 

Uppdaterat den 9 jan 2018

 

>>Svajig teologi i Bethels nätverk

 

 

Uppdaterat den 4 december 2017

 

En nygammal lära har börjat spridas och den hotar det som är något fundamentalt i den kristna tron och läran. Det engelska uttrycket är "hyper-grace".

Det handlar om en extrem nådesförkunnelse där ingen omvändelse anses nödvändig. Här en artikel, på engelska, som lite kort förklarar vad denna villolära handlar om: >>HÄR

 

Och här en 3 timmar lång film som ger en bra insikt om vad den extrema nådesförkunnelsen (hyper-grace) handlar om: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 8 november 2017

 

J Lee Grady: >>Här är min lista över nödvändiga reformer i den moderna karismatiska/pentekostala rörelsen

 

 

 

Uppdaterat den 4 november 2017

 

>>En Annan Jesus – The Last Reformation

 

 

Uppdaterat den 14 juli 2017

 

 

>>WATCH DEMONS WORK - LIVE IN CHURCH!

 

Uppdaterat den 12 juli 2017

 

 

Kära vänner, sprid denna varnande >>video

 

 

UPPDATERAT DEN 27 JUNI 2017

 

>>Kalla Fakta granskar Jens Garnfeldt

 

Uppdaterat den 26 juni 2017

 

New Wine och Bethel Redding

Pastorn/ riksevangelisten Torsten Åhman skriver:

"Men nu har jag gjort en sådan sökning som Lars beskriver. Och vad jag funnit har gjort mig förskräckt. Är hälften av detta sant är situationen mycket värre än jag trodde. I så fall står Bethel för rena religiösa vanvettet. Är det sant? Det överlåter jag åt andra att bedöma." SLUT CITAT  Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 30 maj 2017

 

>>Villfarelsen om ”holy drunkness" (andlig berusning)

 

Uppdaterat den 21 mars 2017

 

>>Nya kusliga avslöljanden om vad som pågår hos Bill Johnson och Bethel Church.

 

 

Uppdaterat den 17 mars 2017

 

>>Problemet med Bill Johnson och Jesus culture

 

 

Uppdaterat den 16 februari 2017

 

>>Joyce Meyer

 

Uppdaterat den 6 februari 2017

 

Cindy Jacobs - en av de värsta....

De grövsta och mest vulgära villolärare som finns i vår tid är de s.k. herraväldespredikanterna. Och en av de värsta bland dem är Cindy Jacobs. Tragiskt att signaturen Alias på Aletheia vill torgföra denna Cindy Jacobs´ >>trams

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Uppdaterat den 29 jan. 2017

 

 

>>2017: Den långsamma tillvänjningens strategi snärjer allt fler!

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Det är exakt dessa knep som den falska karismatikens företrädare, Benny Hinn m.fl. använder sig av för att få människor att falla eller att känna vissa saker. Gammal beprövad hypnos. Se >>HÄR

 och >>HÄR  och >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Många minns David Wilkersons starka väckelseappell när han för sista gången talade i Filadelfiakyrkan i Stockholm. I tanke på det ”bethelchurch arrangemang" som hölls för en tid sedan i Friends Arena i Stockholm så kan man verkligen behöva påminna om David Wilkersons >>starka varning för dylik falsk karismatik.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Ben Fitzgerald m.fl. hämtar kraft vid gravarna!

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Jesus Culture: The Next Generation of Heretics

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 5 december 2016

 

>>>Exposing the False Teaching of Bill Johnson at Bethel Church in Redding, CA.

 

Uppdaterat den 4 december 2016

 

>>An Appeal to Charismatic Pretenders 

 

 

>>Karismatiska rörelsen avslöjad

 

Uppdaterat den 30 november 2016

 

>>Den falske profeten Bill Johnson är avslöjad

>>Problems with Bill Johnson and Jesus Culture

>>A Kundalini Spirit in church leaders?  

 

Uppdaterat den 28 oktober 2016

 

>>Kenneth Hagin and The Spirit of The Serpent. (Word of Faith Movement) 

 

 

 

 

Uppdaterat den 8 augusti 2016

 

>>BARGAINS IN THE MARKET PLACE (Pt 26 of Seven Mountains Heresy)

 

 

Uppdaterat den 23 juli 2016

 

Låt ingen ta dopet ifrån dig!

 

Det finns en villolära som från och till, i olika sammanhang, ger sig till känna; nämligen den lära som vill frånta troende kristna deras tilltro till det dop de en gång mottagit. Kristna människor i hela kristenheten från Katolska Kyrkan till Pingst- och trosrörelsesammanhang, genom 2000 år, har på Jesu egen missionsbefallning mottagit dopet i "Faderns, Sonens och den Helige Andes namn" Matt 28:19.

Sen finns det också exempel i Nya testamentet på hur de döpte dem som kommit till tro med formuleringen "I Jesu namn". Självklart är det ett sant riktigt dop oavsett om det är med formuleringen från Missionsbefallningen eller med formuleringen "I Jesu namn". Men den villolära som emellanåt dyker upp och som förvirrar en del människor går ut på att hos dem så in tvivel på äktheten i det dop de fått - i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn - och som kristna praktiserat i 2000 år skulle vara ett icke giltigt dop och att man således måste döpas om.

 

Till dig som är på Jesus troende och en gång blev döpt, vare sig du blev döpt som spädbarn eller senare i livet döptes med "I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn" - vill jag på Jesu Kristi befallning tillsäga dig att du fullt ut kan vila i och bekänna dig till det dop du en gång mottagit. Har du däremot aldrig blivit döpt, vare sig som spädbarn eller senare i livet så ska du skyndsamt låta dig döpas. Dopet är viktigt och en stor Guds gåva.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 13 juli 2016

 

>>Tidstecken att vara vaksam på

 

Uppdaterat den 14 maj 2015

 

Vad hindrar Antikrist att träda fram?

Vad är det som håller Antikrist tillbaka? Paulus talar ju om att det är något - ”han” - som måste röjas undan INNAN Antikrist kan träda fram. Han säger inte rent ut vad det är, och bibelläsare har i alla tider spekulerat och grubblat på vad det kan vara. Finns många förslag som att det handlar om den Helige Ande, församlingen, lagen osv. Sven Recihmann har vad jag tycker den mest trovärdiga tolkningen om vad det kan vara. Han säger att det är den ”splittringens ande” som Gud sände i samband med människornas bygge av Babelstornet, då sedan den stora förbistringen skedde och mänskligheten splittrades i mer än en bemärkelse.

 

Antikrist kommer lyckas med det som ingen tidigare  har lyckats med – att ena mänskligheten i en aldrig tidigare skåda enhet, nämligen i efterföljelsen och dyrkan av Vilddjuret (Antikrist). Men för att denne Antikrist ska lyckas med detta krävs att den splittringens ande som kom vid förbistringen i Babel röjs undan och att människorna blir prisgivna åt ”villfarelsens makt” och resultatet blir enhet under Antikrist.

 

Ungefär så säger Sven Reichmann, och jag tror han har rätt i den tolkningen. Ca. 50 minuter in i denna länk kommer han in på detta:>>HÄR

 

 

 

 Berndt Isaksson

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 15 mars 2014

 

TB JOSHUA SLUTLIGEN AVSLÖJAD!

 

 

Uppdaterat den 14 mars 2014

Bill Johnson avslöjad:

 

 

Uppdaterat den 8 augusti

 

Jareteg skriver om "holy drunkness"

 

Lennart Jareteg har en lång utförlig artikel om ”holy drunkness”, dvs sånt som vi ser hos bland annat Rodney Howard Brown, John Arnott, John Crowder, Matthew  Ford, Bill Johnson, Randy Clark  m.fl.

Punkt 8 i Jaretegs artikel säger detta:

” 8. Antikristliga krafter!

Begrunda nu sanna, bibliska verkningar av den Helige Ande, och jämför med vad som pågår i kristenheten där man släppt in holy drunkness (gapskratt, ragglande, fallande, hoppande, krypande, djurläten, skrik, hysterisk dans, etc.). Det finns ingen överensstämmelse alls! Som jag nämnde inledningsvis handlar istället holy drunkness om att kundalinikrafterna genom falska förkunnare fått fritt fram i väldigt många församlingar idag. Det handlar om krafter som vill förena kristenheten med bl.a. New age och mystik där ursprunget är babylonisk hedendom. Dessa krafter betjänar också framväxten av den yttersta tidens antikristliga globala rike, eftersom holy drunkness är en drog som förblindar till en oönskad ekumenik med alla dem som upplever samma manifestationer. Berusningens upplevelser är denna ekumenikens grundsten istället för klippan Jesus! Man är inte noga med sanningen utan följer hellre tecken och under, precis det som Bibeln varnar för.

 • 2 Tess 2:9-12 (Bibel 2000): Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.

Istället för ”falska tecken och under” står det i King James översättning ”signs and lying wonders” vilket vi kan översätta till ”tecken och under som ljuger”. De manifestationer som syns i de falska karismatiska kretsarna ses där som verkliga under, men de ljuger om sitt ursprung! Ursprunget är inte Guds Ande utan en annan ande!SLUT CITAT

 

Läs hela artikeln >>HÄR

 

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Uppdaterat den 1 juni

 

Vad menar jag med ”extrem nådesförkunnelse”?


Men anledning av några frågande mail om vad jag menar med ”extrem nådesförkunnelse” vill jag göra ett ytterligare förtydligande i den frågan.

Kan nåden vara extrem? Ja, nåden är extrem i så mening att vi kan få alla våra synder förlåtna genom Jesu Kristi försonande blod. Precis alla våra synder ty Jesus har dött för alla våra synder en gång för alla.

Så det är inte det jag förnekar eller vänder mig emot när jag talar om en extrem och förvrängd nådesförkunnelse. Frälsning kan inte vinnas genom laggärningar eller genom att hålla vissa bud, för där kommer vi alla till korta ständigt och jämt.
Men när man som vissa säger att buden inte gäller för en kristen som lever under nåden, så blir det fel och för övrigt i strid med hur kristna har läst och tolkat Bibeln genom 2000 år. Tio Guds budord och de bud Jesus ger oss är inga redskap med vilka vi kan bli frälsta, för där gäller som sagt bara Jesu blod som frälsningsgrund. Men buden gäller som riktlinjer och som kompass i vårt liv. Och när då någon säger att den kompassen inte gäller – då blir den en extrem nådesförkunnelse som är i strid med Guds ord och som dessutom lätt leder till att man syndar på nåden.

Därför vänder jag mig minst lika mycket mot den extrema nådesförkunnelsen som jag vänder mig mot den lagiskhet och gärningslära som exempelvis MFS predikar. Det är två diken som vi har anledning att be Guds Ande bevara oss för att hamna i.


Berndt

 

Förvrängd nådesförkunnelse

- ett verk av Satan

 

 

Satan är en mästare i att skapa läror som ligger nära Evangeliet, men likväl är en förvrängning och därmed ett falskt och vilseledande evangelium. På vissa bloggar flödar nu något som kan  benämnas som extrem nådesförkunnelse och som i praktiken är något mycket antikristligt, ja i linje med det som kommer känneteckna den Laglöse (Antikrist). De extrema nådesförkunnarna ondgör sig över allt som kan kallas bud, exempelvis 10 Guds budord eller Jesu budord kallat det Dubbla Kärleksbudet eller budet kallat den Gyllene Regeln.

 

Om någon säger att dessa bud gäller för en kristen så förvränger de extrema nådesförkunnarna detta till att vara Lagiskhet, alltså gärningslära. Om detta görs i okunskap eller illvilja vet jag inte men de går verkligen den Laglöses ärende och tjänar i samma anda som kommer känneteckna tiden då den Laglöse tar makten i den korta Antikristliga eran.

 

Rom 6:19

- För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.

 

2 Tess 2:3

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.

 

2 Tess 2:7

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

 

Tit 2:14

Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 13 januari

 

 

Jesus - min Herre och min Gud!

Jag vill än en gång ta upp frågan som blivit något av en hjärtefråga för mig. Nämligen tron och läran på att Jesus är Sann Gud och Sann Människa.  Detta är en central sanning i Bibeln och den är helt grundläggande för vår kristna tro, lära och bekännelse.
Men nu lever vi i interreligiösa tider där man vill ena de stora världsreligionerna plus finna enhet med det som går under samlingsbegreppet New Age. Och det är inga större problem att ena vår kristna tro med andra religioner om man gör det till priset av att man inte längre bekänner Jesus som Gud. Tar man bort den bekännelsen så blir inte heller Jesu försoningsdöd på korset någonting mera än en historisk händelse, men inte något som har frälsningsbetydelse.

 

Och var inte Jesus också Gud så blir talet om hans uppståndelse något man kan se som att det lika gärna bara var något symboliskt eller en liknelse på hur man fortsatte att tro på honom osv. Eller med andra ord, ta bort bekännelsen av Jesus som Gud – ja, vad händer då? Jo, allt vi tror på som kristna vittrar sönder till en tro inte mera värd än tron på denna världens falska gudar.


Men nu är Jesus Sann Gud och Sann Människa och därför är hans ord och hans frälsningsverk den absolut enda frälsningsgrund som blivit oss människor given. Hans frälsningsverk på Korset är det enda verk som sonar våra synder och ger oss evig salighet. Låt oss aldrig i något sammanhang börja förneka eller ens ifrågasätta denna helt frälsningsavgörande sanning. Ormen från urtiden har alltid haft som strategi att så ut ifrågasättande av vad Guds ord säger för att genom ifrågasättandet så in tvivlets dödande gift – otro och andlig död.

1 Joh. 5:20-21
Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

UPPDATERAT DEN 22 NOVEMBER

 

Väktare har alltid varit hatade

 

Det är uppenbart att det den senaste tiden kommit in en växande aggressivitet mot allt och alla som varnar för det stora avfall som sker inom kristenheten idag.

 

Verkligheten är dock den att det är ytterst få som varnar som väktare på muren, det stora flertalet antingen tiger och samtycker om man inte rent av aktivt deltar i påskyndandet av den stora avfällighet som Bibeln förutsagt skulle komma strax innan Jesus uppenbarar sig i makt för att döma levande och döda.

 

Det finns egentligen ingen speciell väktartjänst, utan varje dräng och piga i Gus rike är kallad  att vaka och be och stå upp för Guds ord i tid och otid, vilket ju är en allmän väktartjänst vi är kallade till var och en.

 

Gud hjälpe oss alla så att vi var och en på sin plats och i sitt sammanhang får vara en Guds väktare som inte dras med i det stora Avfallet utan om möjligt kan varna andra och bli dem till hjälp.

 

Om denna hemsida på något litet hörn kan få vara ett redskap som Gud på något sätt kan använda så är jag evigt tacksam för det.

 

Och låt oss aldrig glömma det bästa av allt: JESUS KOMMER SNART!!!

 

 

mvh

 

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Uppdaterat den 4 oktober

 

”Kingdom now” teologin

Det kommer nu något som verkligen är kusligt som en förlängning av den falska karismatiken som vi sett växa fram under ett antal årtionden. Ohlins bevakar detta på ett förnämligt sätt och har redan skrivit en helt del varnande och väckande artiklar om vad som kallas ”Kingdom now” teologin, dvs (Riket Nu teologin). Vid första anblicken kan ju själva begreppet verka bra och bibliskt, men vi närmare granskning handlar det om någon mycket främmande för vad som är det sanna evangeliet om Guds Rike.

 

Läs här Ohlins senaste artikel i denna fråga:

 

>>GRUNDEN TILL KINGDOM NOW TEOLOGIN

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 28 juli

 

 

Varningen

Kommentar av Roger Oakland

Det finns ett mönster som vi finner genom hela Guds Ord. Gud varnar alltid innan Han låter domen falla över den syndfulla människan. Gud är barmhärtig och reagerar aldrig snabbt utan att ge syndare en chans att omvända sig. Trots att Han hatar synd har Han ofta tillåtit människor att fortsätta även om de inte gensvarar. Men det blir alltid konsekvenser av synd. Bibeln slår fast att syndens lön är döden. Ofta avslöjas synden offentligt, och andra påminns om att få det rätt ställt med Gud.

När vi läser genom Bibeln ser vi hur Gud alltid har rest upp män och kvinnor för att varna folket för kommande domar. Första gången detta skedde i historien var innan den stora floden i Noas tid. Väldigt få lyssnade på Noa. Gud använde Noa för att varna, och sedan kom domen. För den stora majoritet som vägrade lyssna blev resultatet att de utplånades i en global katastrof.

Av alla profeter verkar Jeremia vara den som hade det tuffaste jobbet. Så gott som ingen ville lyssna på honom när han försökte varna Israels ledare för domen som de skulle möta. De hade vänt bort från Gud och följde sina förfäder vilka hade vänt sig till avgudarna. Gud använde Jeremia för att varna folket och dömde sedan Israels barn genom att skicka iväg dem i landsflykt där de tvingades leva i ett samhälle som var fullständigt hedniskt.

Om historien upprepar sig som Bibeln säger, borde det vara rimligt att förutsäga att samma mönster skulle upprepas idag. Människor som förklarar sig vara efterföljare till Gud slutar med att följa människor vilka följer djävulen och som sedan blir Satans redskap. Som Salomon sa, det finns inget nytt under solen.

En kortfattad överblick över vad vi kallar den ”nya” evangelikala rörelsen ger oss ett bra exempel på vad som händer idag. Enligt Bibelns profetior kommer de Sista Dagarna att få se genomförandet av en global Världsreligion som bereder vägen för antikrist. Detta skulle betyda att vi kommer att få se alla religioner enas för fredens sak. Inte enbart världens religioner kommer att slå ihop sig i en ekumenisk enhet, utan också majoriteten av dem som kallar sig kristna kommer också att göra det.

Vi har sett denna trend pågå under två årtionden. Utan att veta om det har ”protestantiska evangelikaler” blivit förledda så de vare sig är protestanter eller evangelikaler. Många kyrkor och samfund har letts vilse av Purpose Driven (Mål och mening) emerging church- (spirande kyrkan)-rörelsens råttfångare från Hameln, vilka tydligt omfattar ett falskt hopp fokuserat på en P.E.A.C.E. (F.R.E.D.S.)-plan som är tänkt att ena alla världens religioner för att göra gott. Denna plan underblåses av tron att vi kan komma närmare Gud genom olika kontemplativa österländska sedvanor som yoga och kontemplativ bön. Kristus nämns med namn, men den ”Jesus” och det ”evangeliet” är inte den Jesus Kristus och det evangeliet som stöds av Skrifterna.

Även om jag bara har varit en pånyttfödd kristen i lite mer än tre årtionden har det varit tillräckligt länge för att se ett paradigmskifte äga rum när det gäller betydelsen av att vara en kristen idag. Många kyrkor och samfund har räckt hedningarna händerna. Flera kyrkor och samfund, som en gång var bibelgrundade och Jesuscentrerade, har rört sig bort från budbärare för evangeliet mot program för församlingstillväxt drivna av företagsliknande politik som lämnar biblisk kristendom bakom sig. I stället för att titta på den Gode Herden, Jesus Kristus, tränas eller hjärntvättas fåren till att titta på en människa som de tror är svaret på alla deras problem. Denna kultliknande typ av kristet ledarskap är inte bara farligt, det står också för ryggraden som leder mot en Världsreligion med ett ekumeniskt högkvarter styrt av påven i Rom.

Dessa pseudokyrkor har avlägsnat sig från tron på ett sådant sätt att många inte ens märkt det. När någon visar på villfarelsen som sker anses de vara villolärarna. De som har urskillningsförmåga blir hånade och uppmanas tiga. Ännu värre är att de som är uthålliga i att belysa avfallet marginaliseras, man håller sig undan från dem eller säger att de är galna.

Slutsatsen blir denna: ledarna för de Sista Dagarnas avfall är oftast alltför stolta för att ta emot tillrättavisning från någon. De kallar dem som står upp och varnar dem för obalanserade, utan verklighetsförankring, ”hatare”, eller till och med psykotiska missanpassade på gränsen till dårskap.

Den Sista, Sista, Sista Varningen

Precis innan jag skulle sätta mig ner och skriva denna kommentar var jag på John Wayne flygplatsen i södra Kalifornien och väntade på ett plan till San Francisco. Eftersom jag hade tid över innan min flight tog jag fram ett anteckningsblock ur min ficka och började anteckna ett utkast över den här kommentarens ämne. Helt oväntat hörde jag ett meddelande i högtalarna: ”Detta är sista – sista – sista utropet för United Airlines Flight 322 till San Francisco.” Jag tittade på min klocka och insåg att jag nästan hade missat min flight. Utropet var till mig.

Vi lever i en period av kyrkohistorien när det sista-sista-sista utropet görs för att varna kyrkan till att vakna upp. Avfallet som är på gång blir större för var dag som går. Ännu värre är att färre och färre bekännande kristna inser vad som händer. De verkar ha somnat. Pastorer bekymrar sig mer och mer över egendomar, makt och prestige än över människor. Under det att många borde omvända sig från sina synder använder de tiden de har kvar här på jorden till att skyla över sin synd för att beskydda det de tror är deras arv. Andra har uttömt sin energi och fokus på att försöka ”vända tillbaka” Amerika till en kristen nation, och de hävdar att vi måste återvända till våra kristna rötter och ta över vårt land för Jesus. Även om det helt klart funnits många kristna i Amerikas historia som har tjänat Honom troget under de senaste tvåhundra åren är det ett faktum att inget land är ”kristet”. Bibeln refererar till de troende som ”gäster och främlingar på jorden” (Hebreerbrevet 11:13, 1 Petrusbrevet 2:11). Den enda lösningen på vårt problem med synd är frälsning genom Jesus Kristus och det fullbordade verket på korset. Vårt hem är inte på jorden utan i himlen. Så medan majoriteten av kristna distraheras av sina världsliga köttsliga ambitioner missar de det sista utropet.

Nyligen sände vi ut ett allmänt öppet brev till alla pastorer och försökte väcka upp dem som borde veta bättre. Brevet var skrivet till alla pastorer även om majoriteten av kyrkorna jag har talat i tidigare var brödraskap som tillhör Calvary Chapel-rörelsen. Enligt min uppfattning är den tid vi har innan Guds domslut kommer kort. När kyrkan är mer intresserad av agendor gjorda av människor än Guds agenda är kyrkan inte längre användbar. Gud kommer helt enkelt att resa upp andra till att göra jobbet. Faktum är att jag tror vi snabbt närmar oss en tid när den avfälliga ”kyrkan” kommer att förenas med Världsreligionen, och kroppen av äkta troende på Jesus Kristus kommer att tvingas ut på sidolinjerna och till och med gå under jorden på grund av förföljelse.

Ni som följt Understand The Times ministry vet att vi har försökt varna kyrkorna under de senaste två årtiondena för domen som kommer. Böcker och kommentarer har skrivits. Presentationer har gjorts sedan omkring 1990. Några av dessa böcker som skrevs inkluderar: New Wine Or Old Deception (Nytt Vin eller Gammal Villfarelse), When New Wine Makes a Man Divine (När Nytt Vin gör Människan Gudomlig), New Wine and the Babylonian Vine (Nytt Vin och den Babyloniska Vinstocken), When Marian Apparitions Plan to United the World Religions (När Mariauppenbarelser Planerar att Förena Världsreligionerna), Another Jesus: The Eucharistic Christ and the New Evangelization (En Annan Jesus: Den Eukaristiske Kristus och Den Nya Evangelisationen) och Faith Undone (Upplöst Tro).

Jag uttryckte inte bara offentligt mina bekymmer över riktningen kyrkan slagit in på, utan jag skrev även personliga brev till ledarna inom Calvary Chapel vilka vi nu gör offentliga så att världen kan se. Du kan läsa några av dessa brev genom att gå till följande länk: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=5258.

Varför gör jag detta? Svaret är väldigt enkelt. Under de senaste åren har jag anklagats av några av mina kolleger för att vara mentalt obalanserad och hämndlysten på grund av att jag helt enkelt berättat fakta. Man har till och med sagt till mig att jag hädat den Helige Ande eftersom jag har ifrågasatt rötterna till Calvary Chapel-rörelsen. Uppenbarligen har ingen, ända tills nu, vågat göra detta.

Trots att jag hört ryktena och sett några av mejlen vad gäller det som sagts gör jag uttalandet igen: Herren har lett mig till att varna för vad som sker. Ingen lyssnar. Jag har gjort detta enligt Skrifterna. När du ser bröder på väg in i avfall ska du varna dem, och om man inte bryr sig om varningen, två dina händer.

Till sist, jag fruktar inte någon människa. Jag vördar och fruktar Jesus Kristus och Hans Ord.

Förkastelsen och åtlöjet som vi fått ta emot från flera av mina tidigare kollegor skulle räcka till en hel bok, vilken vi troligtvis kommer att skriva vid ett senare tillfälle. Även om jag vägrar läsa bloggarna och till och med de hotfulla mejlen som kommer till mig från pastorer och kyrkoledare vilka jag en gång delade en gemensam plattform med, har det blivit dags för mig att tala. Understand The Times kommer inte att tystas; vi kommer att berätta fakta vad det än må kosta. Synd får inte skylas över.

Precis som med Jeremia har man sagt att vi är galna och att vi ska hålla tyst. Läs Jeremia kapitel 21.

Förutsägelse

Sanningen segrar alltid. Som någon har sagt, sanningen kommer alltid att jaga ut lögnen genom bakdörren. Trots att jag inte har någon personlig vendetta mot dem som trollar fram lögner och rykten om mig gör jag en sista vädjan till samvetena hos dem som vet bättre.

Det är dags att frukta Gud och få ordning på saker och ting. Du kan inte fortsätta låtsas att allt är all right. Det är dags att varna Kristi kropp för dagarna som vi lever i. Ditt läger är fullt av surdeg. Synden kommer att avslöja dig.

Låt er inte bli vilseförda. Gud låter inte gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon också skörda. Den som sår i sitt kött skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden skall av Anden skörda evigt liv. (Galaterbrevet 6:7-8, Reformationsbibeln)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 7 juli

 

Artikeln här under är från bloggen beyond grace och har översatts till svenska.

Tack  till översättaren.

 

Druckna strömmar – nedsmutsade vatten

 

 

Allt började med ”Guds bartender” Rodney Howard Browne. Det utvecklades vid ”Torontovälsignelsen”. Vi har redan i en tidigare artikel dokumenterat ett exempel på ”andligt fylleri” som ägde rum för fem år sedan på ett Torontomöte. Det verkar som att ”församlingen”, efter en kort paus på ungefär 2000 år, i dessa sista dagar har skapat en teologi om andligt fylleri.

Wes Hall, talesmannen för ”IHOPU Awakening”, bär den formella titeln rektor, vice ordförande för akademiska ärenden, “Director of Forerunner School of Ministry” (ung. rektor för grundutbildningen till bibelskolan). Han talade nyligen på ”uppvaknandet”. Jag ska citera honom utförligt här för att ge er hela sammanhanget och verkan av vad han säger.

“Och Herren började tala och säger ”Jag ska befria – Jag ska påbörja det (uppvaknandet) med vin – min ande.” Och det finns flera olika beskrivningar av den Helige Ande i bibeln. Och den Helige Ande är inte en ”den”. Han är den tredje personen i treenigheten, men Han avbildas på olika sätt i skriften och en av de bilderna är vin.”

Och grejen med vin är att när du dricker vin blir du ibland oförutsägbar i ditt beteende. Sättet som du handlar på förändras, du blir mindre medveten om dig själv och mer medveten om effekten som vinet har på dig. När du blir berusad glömmer du bort dina omständigheter, men du är förälskad i den upplevelsen och det möte som du har i det naturliga, om du är berusad av alkohol i det naturliga. Men när du är berusad av anden blir du berusad av Guds kärlek. Över allt annat och Höga Visan 1, vers 2: Bruden ropar till Jesus, hon säger ”din kärlek är bättre än vin.” Hans kärlek antas vara mer tillfredsställande än de största njutningarna i denna värld.”

Egentligen är ditt beteende med vin oftast väldigt förutsägbart. Fråga vilken upprätthållare av lag och ordning som helst. Naturliga, Guda-givna förbud försvinner. Lägg även märke till här att tolkningen av Höga Visan att den är en konversation mellan Jesus och Församlingen – ibland kallad ”brudeparadigmet” – är allmänt identifierad med IHOP och Mike Bickle, och är inte på något sätt representativ för den kristna trosläran som helhet.

“Ha ha ha. Herre. Kom Helig Ande.”

Jag vill be dig vara i ett tillstånd av mottagande. En gång till, du satte dig ner, sitt inte ner i ditt hjärta. Stå upp i ditt hjärta och säg ”Jag vill ha dig Helige Ande. Jag vill ha mer av din närvaro i mitt liv.”

Jag säger till dig, kraften till att leva ut vad Mike (Bickle) delade är att vara fylld av den Helige Ande. Det är att vara fylld av fullheten av Gud. Startpunkten för förelöparna, startpunkten för Johannes Döparen var att under 30 år bli fylld av den Helige Ande.

Förelöpare är ett annat namn som Mike Bickle har gett sina anhängare. Han knyter ihop det med ”Joels armé” genom att förklara att hans förelöpare kommer att frigöra “Guds världsliga domar”.

Jag sa det den här eftermiddagen, Johannes döparen uppenbarade det i sin moders liv. Tro mig inte, läs Lukas kapitel 1, han hoppade upp och ner när han mötte Jesus. Fylld av den Helige Ande. Han hörde brudgummens röst, hans glädje var fullständig, han verkade från en plats av högsta glädje och extas i Herrens närvaro.”

Bibeln säger inte att han hörde ”brudgummens röst”. Återigen är detta en del av det invecklade ”brudeparadigmet”. Vad Bibeln säger är ”När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv”. Representerar Maria Guds röst? När Hall förklarar ”han verkade från en plats av högsta glädje och extas”, måste man fråga sig: ”Hur vet Hall det?” Detta är ren, oförfalskad gnosticism.

Dessutom, som Hall ber dig, du ska inte tro honom. Läs Lukas 1, som han insisterar. Där står ”Ty han skall bliva stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han icke dricka, och redan i sin moders liv (New International Version: ”redan från födelsen”) skall han bliva uppfylld av helig ande”. Blev Johannes Döparen fylld av den Helige Ande i sin moders liv, eller snarare ”redan från födelsen?” Vilket påstående som helst som går längre än födelse (dvs. i moderlivet) är en ren hypotes, ändå så lärs det ut här som ett faktum. Det är nästan som att Hall talar när Herren inte har talat. Och anledningen till att det lärs ut som ett faktum är det stöder idén om ”berusade-härlighets-”manifestationer.

”Och problemet är (att) det finns så många barriärer som vi reser upp mot att faktiskt uppleva Guds kärlek så att många av oss faktiskt har börjat tänka att Guds kärlek bara är en idé och att sann njutning ska fås någon annanstans.”

Sannerligen, i Guds närvaro är det ”glädje tillfyllest.” Det verkliga problemet är att gudfruktig njutning inte är köttslig tillfredsställelse.

“Nej, Guds kärlek är en påtaglig substans.”

En marginalanteckning – i den gnostiska kyrkan är så gott som allt en “påtaglig substans.” Todd Bentley, till exempel, undervisar att smörjelsen är en påtaglig substans. Problemet med denna teologi är att den leder människor till att tro att det är något som kan förvärvas, och i Simons fall, köpas och säljas.

“På samma sätt som alkohol gör köttet berusat, är Guds kärlek skapad till att berusa vår ande med Guds njutning.”

Etymologi: Senlatin toxicus, från latin toxicum gift, från grekiska toxikon pilgift, från neutrum av toxikos från en båge, från toxon båge, pil

1. att det innehåller eller är ett giftigt ämne särskilt då det är kapabelt till att förorsaka död eller allvarlig kraftlöshet

2. uppvisar symptom på infektion eller toxikos (förgiftning)

3. extremt skarpt, elakartat eller skadligt

Jag har stora problem med att jämställa att bli fylld med den Helige Ande med förgiftning/berusning. Den Helige Ande är inget gift.

”Bibeln kallar oss till att dricka från njutningens flod.”

Referensen här är psalm 36:8, förklarad i vers 9:

Och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus.”

Naturligtvis har detta ingen likhet alls med förgiftning/berusning.

“Det är inte bara en idé – det är sann njutning. Det finns sann njutning vid Guds högra hand. Det finns en verklig flod som flödar med Hans närvaro som frigör hans njutning på jorden och in i hans folk och genom hans folk till nationerna.”

Vi håller med om detta. Men Hall går för långt genom att jämställa njutning med fylleri. Och för en pånyttfödd Jesu efterföljare är inte fylleri njutning.

“Och Herren sa, ”Jag ska släppa lös vin på IHOP. I första fasen ska jag släppa lös eld, jag vill släppa lös vind [puh!], jag vill frigöra helande – så att ingen av människan känd sjukdom kan bestå; jag vill släppa lös smörjelse – överbevisning om förkunnelsen av evangeliet, men jag vill börja med att få er att möte Guds kärlek, på den allra djupaste nivå som möjligt. Och vi har precis påbörjat den resan.”

I sammanhanget här säger Hall att Herren ska ”släppa lös vin” på IHOP på samma sätt som John Arnotts Torontovälsignelse.

“Och Herren började röra sig i vår studentgrupp. Direkt efter att vi hade firat tio år med bön natt och dag, började Herren röra sig bland våra studenter när studenter började vittna om Herren, hur Herren hade brutit barriärer av självförakt och skam som hade sitt ursprung i fruktansvärda saker som hade hänt i deras förflutna, och de hade aldrig älskat sig själv, och de hade aldrig sett sig själv som en som Gud kunde älska, de som aldrig hade mött Faderns kärlek. Herren bröt av barriärerna så att de för första gången kunde möta Faderns kärlek, och Brudgummens kärlek, som något verkligt, som en verklig påtaglig upplevelse.”

Nå, för detta är vi tacksamma. Mycket av detta verkar snarare grundläggande för kristendom och kan ses i Bibeln.

”Vi förväntas känna Guds kärlek som en realitet i våra liv. Och Herren började röra sig i vår studentgrupp och vi sa ”Herre, vad betyder detta?” och Herren sa ”Jag vill att ni ber mig om mer.” Och så började vi bedja om mer av honom i början av november. När han brakade loss i vårt studentkapell bara lite grann sa vi ”Gud, om detta är tiden för regn vill vi ha mer regn.” Om det här är tiden när du börjar utgjuta vin vill vi ha mer vin. Det är därför vi fastar och ber. Läs Matteus 9. Matteus 9 är när Jesus undervisar om fasta för mer av brudgummens omfamning {citat?}, säger han ”När jag inte längre är hos er”, så sa han till sina lärjungar ”då kommer ni att fasta.” Varför ska du fasta? Så att du kan ta emot mer av det nya vinet.”

Hall hittade helt uppenbart på grejen om ”mer av brudgummens omfamning“. Än en gång är det en del av det invecklade “brudeparadigmet” vars bibliska bevis existerar i icke-existerande hänvisningar. Tro det eftersom ”han sa så till dig” om du vill.

Sambandet i skriften mellan fastande och nytt vin är subtil som bäst, men om sambandet kunde göras skulle det inte vara för MERA nytt vin, utan bara nytt vin. Ändå viktigare är att om vers 13 innebär att vi fastar efter Jesu himmelsfärd, då är innebörden att vi fortsätter att fasta till dess Han återkommer.

”Vi fastar så att vi kan ta emot ett större mått av den Helige Ande som överför Guds kärlek till våra hjärtan så att vi kan vandra i kraft och vandra i hans auktoritet. Men Han säger ”när ni fastar ska det vara för det nya vinet. När ni fastar ska det vara för sådant som gör era hjärtan glada.”

Här antar jag att han upprepar en ”profetia” eftersom Jesus inte sa ”när ni fastar ska det vara för det nya vinet” i skrifterna. Vi har även många exempel ur skriften på troende som tar emot den Helige Ande utan att fasta.

“Jesus har inte ämnat oss till att vandra sörjande och i sorgsenhet. Han menar att vi ska vandra i glädjens fullhet.”

Verkligen. Så vi har väldigt olika syn på vad ”glädjens fullhet” är. Det här är vart detta leder – överdrifterna från igår (Toronto-fylleriet) accelererar nu till fullt utvecklad hädelse. När det är som värst ser det ut som denne John Crowders möten när församlingen tar emot ”Helig nattvard.” Lägg märke till vinflaskorna.

Varning – denna video är väldigt störande. >>HÄR

Crowder, en gång ansedd som perifer, håller på att bli ledande i det apostoliska/profetiska. Det här är vart det är på väg. Det håller på att fogas ihop. Crowders böcker finns i IHOPs bokaffär. Han har förrättat gudstjänster vid möten på Bethel. Bickle säger själv att de ”två strömmarna” Toronto och IHOP fogas ihop. Carol Arnott upprepar en profetia att ”de tre strömmarna” (Toronto, IHOP och Bethel) måste komma samman. Vaka och bed.

 

Se >>HÄR

Kärnpunkten. När vi läser om Johannes Döparen i Lukas 1 läser vi ”Vin och starka drycker skall han icke dricka, och redan i sin moders liv (redan från födseln, NIV) skall han bliva uppfylld av helig ande. När vi läser Ef 5:18, står det ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden.”

Alkohol är inte den anti-Helige Ande. Skrifterna säger oss inte att den Helige Ande är den bisarra världens (bizarro-world) ersättning för Alkohol. Vi uppmanas snarare att undvika berusning av alkohol, och i stället låta oss fyllas av anden. Detta är på något sätt svårt för mig att förklara, men kärnpunkten är den här: att jämställa det Ande-fyllda livet med fylleri, som några smädare försökte göra i Apg 2:13, är helt enkelt bara idiotiskt. De två är inte lika varandra; det finns ingen jämförelse.

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse. (Titus 2:11-13)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 27 juni 

Ohlins blogg The True Reformation

har idag denna bloggpost:

 

>>Ett annat evangelium – en annan jesus – en annan ande 2 Kor 11:4

 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 20 juni

 

Att leva i tacksamhet

 

Jag har idag lyssnat till en predikan med Sven Reichmann som Elvor och Janne har en länk till på deras hemsida. Vill verkligen rekommendera alla att lyssna till detta. Sven R. säger bland annat angående  bibelorden som uppmanar oss att hålla oss vakna inför tidens slut, att det handlar om att inte ryckas med av läror, av rörelser som gör nåden till en rättighet och självklarhet.

 

Vi kanske då tänker på sammanhang där det liksom är övertydligt – trosrörelsesammanhang – att man gjort nåden till en rättighet, att Gud och hela änglavärlden med självklarhet ska betjäna oss med guld, rikedom och ständig hälsa.

 

Men faran att ramla ur tacksamheten över nåden till att se allt som en självklarhet, löper vi alla.

 

Lyssna till Reichmanns predikan med temat Pröva allt >>HÄR

 

Tack också till Elvor och Janne för en helt fantastisk powerpoint presentation till Reichmanns predikan.

 

Obs!!! Elvor har mailat och påpekat att det är Nils-Göran Antonsson som har gjort den powerpoint som så åskådligt och pedagogiskt presenterar Reichmanns predikan. Så tackas den som tackas bör :-)

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 

Uppdaterat den 17 februari

 

Så vill mitt folk ha det

 

Ett ord från Jeremia bok talar till mig med oerhörd styrka. Ja, det är som ett ord till Sverige och svensk kristenhet idag.

 

Jeremia 5;30-31

 

Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet.
Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer
?

 

Detta är i sanning ett ord som blir så träffande och beskrivande för hur situationen är i vårt lands kristenhet. Lyckoprofeter profeterar lögn, man profeterar att allt står väl till, att Gud vill välsigna utan att vi vänder om från synd och världslighet och avfällighet. Profeter som profeterar, men inte ord från Gud, men ord som kliar folk i öronen, ord som säger vad folk vill höra för att inte störas i sin andliga avfällighet.

 

Lägg märke till hur det står ”Så vill mitt folk ha det.” Det är just det som gör att det idag på vissa håll finns en enorm ”tillväxt” och stora megakyrkor växer upp på kort tid. Man predikar ett budskap som folk vill ha, det blir vad man kallar feed back, och karusellen snurrar på. Att det som predikas sedan länge har lämnat sin förankring i Guds ord och den sunda läran bryr man sig inte om, folk kommer ju, det är tillväxt tycker man. Men Guds Ande är bedrövad, som han alltid är när Guds ord trampas ned av falska profeter och ett avfälligt folk.

 

Vidare står det att när dessa falska profeter profeterar så blir resultatet att ”prästerna styr efter deras råd.” Även det är ju den tragiska beskrivningen av vad som har hänt. Profeter som profeterat om alla möjliga företagsliknande metoder som präster och pastorer sedan har anammat och styrt in sina församlingar i - och resultatet har blivit att hängivna och fromma församlingar förvandlats till klubbliknande kyrkor där var församling söker sin speciella ”nisch” . I allt detta frågar Herren som Han fordom gjorde: ”Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer?”

 

Och slutet kommer, allt kommer att skaka. Alla företagsmodeller som skändat Guds heliga församling kommer rasa. Alla ”lyckobudskap” om hur man blir framgångsrik kommer avslöjas som de villfarelser de är, all ljumhet kommer utspys som den vämjelighet den är .

 

Herren kallar nu en sista gång på dem som vill vara Honom trogen. Han kallar på dem som i kraft av hans Sons blod vill leva i renhet och helighet. Han kallar på dem som vill låta hans ord råda i tankar, vilja, i vittnesbörd och i handling. Han kallar på ett folk som har all sin rikedom i Jesus Kristus, och inte i denna världens förgängligheter.

 

 

Berndt Isaksson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 4 februari

 

En syster i Herren berättar följande om en dröm
hon nyligen haft:
 
"Vet du att jag drömde om just svärande kristna strax innan du tog upp det på hemsidan!  Jag befann mig i en kyrka och det var en massa unga människor där. Ungdomsledaren går framme på "estraden" och det står även en toalettstol där....låter konstigt, men så var det.  Han tittar ner i toastolen och svär till högt och ljudligt. Det äckliga är att han sen kräks....
Jag reagerar och säger något - men ingen lyssnar....   I samma dröm ser jag hur flera ungdomar blir liksom "förförda", gör saker som de egentligen inte vill o.s.v . Jag försöker fånga deras uppmärksamhet med Bibelord, men ingen lyssnar....  Usch, det var en otäck känsla kvar när jag vaknade. Då var det skönt att be en stund!"
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den  24 november

 

Det Stora Avfallet Vs  Väckelse

Jag har förstått att av er som läser denna hemsida och dess Samtalsforum, så är det många som uppskatta Lennart Jareteg och allt det han förmedlar bland annat på sin hemsida. Den uppskattningen känner också jag, ja, en djup tacksamhet till Herren att han rest upp en sådan sanningssägande och modig väktare som denne Lennart Jareteg är. Det är mycket man skulle kunna citera från det han skrivit på BibelFokus.se, men det som kankse är det allra viktigaste, som jag ser det, är följande stycket:

Saxat från Lennart Jaretegs hemsida: BibelFokus.se

 

"Låt oss minnas vad Bibeln säger om utvecklingen i den yttersta tiden:

 • 2 Tess 2:3: ”Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram." (Avser Antikrists framträdande)

 • Matt 24:11-12: "Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta."

 • 2 Petr 2:1-2: "bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas."

 • Luk 18:8: "Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer?" (Reformationsbibeln)

 • 2 Tim 4:3-4: "Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

 • Matt 7:14: ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den

 • 1 Kor 1:17: "Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft."

Visst kommer människor fortfarande till sann tro i världen (tack och lov), och så kommer det kanske att vara ända fram till Jesu återkomst. Men jag tycker inte bibelorden ovan lämnar någon öppning för en omfattande sant kristen väckelse eller andeutgjutelse och enhet i den yttersta tiden. Det finns egentligen inget bibliskt stöd för något sådant. Bibeln talar om ett andligt förfall och avfall. Det är få troende kvar när Jesus kommer tillbaka, vilket också Jesus antyder i Luk 18:8. Den andeutgjutelse som Bibeln talar om för den yttersta tiden (i Joels bok, kapitel 2) avser det judiska folket, tolkar jag det som. Det kan du läsa mer om här http://www.bibelfokus.se/joel.

Den enda världsvida enhet och det stora andliga uppsving som vi kommer att få se i den yttersta tiden är det som Uppenbarelseboken beskriver i sitt kapitel 13. Då skall ALLA jodens folk tillbe Antikrist i enhet - förutom Jesu sanna lärjungar. Så på något sätt måste världen förberedas på en sådan enhet, och vad är då bättre än en stark, spektakulär karismatisk rörelse som sätter fokus på välbefinnande för jaget, på andliga upplevelser, och på just enhet! Jag ser att många kristna sammanhang idag synkroniserar sina läror, satsningar, samarbete, osv. Jag är rädd att denna synkronisering inte främjar sann kristen tro utan just det stora avfallet! " SLUT CITAT

LÄS HELA ARTIKELN HÄR

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den  6 november

 

Nedanstående artiklar är författad av Janne Johansson i Domsjö. Mycket tänkvärda ord som jag gärna ser att vi hjälps åt att sprida.

 

Mvh

Berndt

====================================

 

Hur gick avfallet till?

 

Förr kunde man betrakta Sverige som ett kristet land eftersom våra attityder, lagsystem och normer hade Guds ord som källa. Sakta och steg för steg har vårt lagsystem förändrats, våra värderingar förändrats och våra normer förändrats till att vi idag har något helt annat som ligger till grund för hur vi reagerar, beslutar och agerar i vår nation. Vårt land har åtnjutit stort skydd och stor välsignelse alltsedan de stora väckelserna på slutet av 1800- och 1900 talet vilka drog upp vårt land från att ha varit ett u-land till att bli ett land i god tillväxt och välmående.

 

Herren Jesus lade sitt välsignande beskydd över vår nation så att vi inte blev allt för skadad av två världskrig. Vi har inte behövt uppleva några större naturkatastrofer och väldigt fort utvecklades vårt land så att det blev självklart för alla att äta mat varje dag och dricka vatten varje dag. Kläder att sätta på kroppen hade också alla. Skola och sjukvård för alla blev självklarheter. Omsorg om de svaga etablerades också. Det blev självklart att man skulle stödja den fattige, änkan, den faderlöse och främlingen. Att alla skulle vara lika inför lagen och de som skodde sig på den svagares bekostnad hamnade i skam. Precis som det ska vara i ett kristet land. Anledningen till detta var att Guds Ord fick ligga som en grund i vårt lagsystem och Herren valde att välsigna. Det finns ingen anledning att leta fram hjältar, politiska partier eller briljanta affärsmän eftersom om inte Herren välsignat så har det inte blivit någon framgång ändå.

 

 Det fanns en levande församling i landet, som hade Guds ord som grund i sina beslut och värderingar. Det var Herren nöjd med. Många olika gudsmänniskor utvecklades och fick förmedla Guds Ords vishet fritt och för intet där de gick fram. Självklarheter under denna tid inom Guds kropp var bön och bönesamlingar. Inom församlingen var det viktigt och betydande. Många deltog. Många personer lärde sig den goda livsstilen att i Jesu namn vädja till den Himmelska Gudomen. Man bad och vädjade för sina egna barn, egna föräldrar och sjuka. Man bad för regering och myndigheter. När olika profetiska hälsningar kom tog man dem på allvar och bad även över vad de innehöll. Om man fann att det var Herren Jesus som hade talat så gjorde man också vad han sade. Man bad när det fanns krigshot i närheten. Man bad även att ofrälsta själar skulle bli räddade och komma till tro. Herren svarade på dessa böner och Sverige blev ett land som kunde skicka ut missionärer för att sprida evangeliet vidare. Naturligtvis fanns det onda inslag i vår nation även under denna tid men det var ändå så att folket frågade sin Gud genom församlingarna. Därigenom fick Gud råda och Han valde att välsigna. Att Sverige var välsignande mot den Israeliska staten bidrog också till vårt välstånd.

 

Så småningom blev det ett trendbrott. Någon gång runt 60- och 70-talet hände väldigt mycket som gjorde att andra influenser fick större och större betydelse och det finns många exempel att nämna på det. Men av alla exempel som finns vill jag bara nämna ett: The Beatles. De är ett strålande exempel på vad som kan hända när ett gäng vanliga grabbar gör så populär musik att de nästan blir avgudade. Uppbackade av kommersiella krafter och idoldyrkande människor blev de enormt populära över hela jorden. I denna pop och rock -kultur som de verkade i florerade många droger. Främst ”medvetandevidgande” droger. Denna användning av droger skapade peacerörelsen i Kalifornien vars slagord blev ”Make love, not war” men det var hela tiden droger med. Denna stora användning av droger blev som en dyrkan av onda krafter. Denna dyrkan öppnade dörrar för mörkret och följden av det blev att Kalifornien har många öppna satanistkyrkor.

 

 Gruppen Beatles åkte till Indien och lärde sig att meditera och leddes av en guru som var deras andliga vägledare. John Lennon gifte sig med Yoko Ono. John Lennon är idag död men Yoko Ono är idag en betydande person inom Oneness- rörelsen. En rörelse som idag sprider en förförisk och manipulerande ande. Så förde man in dessa nya tankesätt i västvärlden och det blev en stor meditationskult i västvärlden. New Age  började att framträda. Därvid så började många människor i vår kultur fråga andra källor än Skaparen, den Himmelske Fadern, vars son heter Jesus Kristus och som är själva livet. Många började söka andra källor än det som fanns hos livet självt. Detta var ett exempel av mycket som skedde under 60- och 70-talet och som påverkar oss idag. Men de har ett gemensamt: man börjar bryta med den Heliges syn på allting. Man ville ha andra sanningar att hålla sig till.

 

Under denna tid utvecklade vi i Sverige en lust att bli avgudadyrkare. Vi fick ett ökat behov av idoler, så småningom ville många bli idoler själva. Denna lust utvecklades mer och mer till självförgudning och vi började att sträva efter att bli våra egna avgudar. Lyx och överflöd, ära och rikedom började bli väldigt betydande mål att sträva efter. Titlar och positioner kunde få lika stor kraft som knarket har på narkomanerna. (Det stora babylon började att kalla.) Vi började att jämföra oss med de som hade blivit något i världen. Trots att Ordet säger att: ”Herren har behag till att utvälja de som ingenting är i denna världen för att de visa ska stå där med skam och ingen ska kunna berömma sig”

 

 Under 60- och 70-talet bröts också Guds ramar om hur sexualiteten bör vara. Fullständigt.

 

 Helt plötsligt började kyrkorna i Sverige att befinna sig i en miljö som inte var så grundat i Guds ord längre. Församlingarna själva höll ut under ett antal år till, där det skulle vara självklart att Guds ord - Bibeln (Skaparens instruktionsbok) låg till grund för vad som var mål och mening för våra värderingar, attityder, liv och lagsystem. Men miljön runt omkring där församlingen hade att verka – vår nation – förändrades snabbt. Själviskheten började växa i vår nation och det har gått så långt att den hyllas som något gott i vissa sammanhang. Det blev svårt för församlingar att hålla ut för de höll på att bli väldigt udda i det här samhället. Vilken församling skulle vilja stimulera själviskheten när Ordet lär oss att det är ett avguderi? Dessutom frestades församlingarna hårt. ”Det verkade så mycket roligare det liv som ickekristna människor levde.”

   Eftersom mentaliteten hos svenska folket förändrades och vår välfärd gjorde att vi inte behövde någon himmelsk hjälp längre så började kyrkor och församlingar tappa sin betydelse. Man glömde bort Guds betydelse för en nation och lärde sig snabbt att man måste klara sig själv. Man lärde sig att bli tillräckligt duktig i sig själv så att man kunde börja att konkurrera om resurserna och successivt slå ut de svagare. Och djävulen njöt över detta.

 

Det kom en tid då färre personer döptes och medlemssiffrorna sjönk. Frågorna började ställas: Hur ska vi ändra på denna utveckling? Man gick ofta till Gud och frågade och Herren gav sina svar. Det var ju trots allt bara några decennier sedan vi kunde se vad Herren kunde få för betydelse för vår nation. Herren har fortsatt att hålla sin hand med välsignelse över vår nation på grund av sina älskade barns skull. Ja, det var självklart i församlingarna att man fortsatte att fråga Gud om råd. När Gud inte svarade med tydlig röst eller genom profeterna så fanns kunskapen i Guds ord också. På grund av att nationen snabbt ändrade sina attityder mot att gå mer mot självförgudning, idoldyrkan, hylla sin egen prestation, tillbe sina egna händers verk så blev ju kyrkorna mindre intressanta. Medlemsantalet fortsatte att sjunka men det var egentligen ingen fara för församlingen. Det var ju miljön runt omkring där församlingarna verkade i som förföll.

 

Man började tycka att kyrkorna blev tråkigare och tråkigare trots att inget egentligen förändrades där och Herren var nöjd över att Han fick vara det centrala. Men även kyrkofolket påverkades genom media, genom olika utbildningscentra, på sina arbetsplatser och i sina relationsnät, och det är ju självklart, vi måste anpassa oss och leva i det land vi har att leva i. Gud förändrades inte men vi människor började att ställa andra krav på våra liv. Nu var det inte längre tillräckligt med tryggheten hos Gud. Vi ville förändra och förändra. Många ville ha sitt behov tillgodosett. Till slut ville vi även förändra även det som fungerade bra. Även det som Herren var nöjd med ville vi förändra och det som redan var efter Den Eviges ordning slängdes också ut. Ty nu hade ”jaget” kommit. Den självförgudande människan har ett stort behov att tala om att hon har anlänt. Men resultatet blev ju också att denna new age-anpassning, (New-Age går ut på att människan och mänskligheten ska bli Gud), kom in i kyrkorna. Och på grund av att kyrkorna måste överleva anpassade vi oss efter människors behov. 

 

Vi började fråga människor: Vad önskar ni? Hur ska vi ha det i kyrkorna för att ni ska komma? Hur ska vi vara för att ni ska bli nöjda med oss? Det blev helt plötsligt viktigare att ha mycket folk på mötena än att fråga vad Gud ville. Nu var det fara å färde för under denna period började församlingarna att fråga människor och inte sin Gud. Om en Gudstjänare strävar efter att tillfredsställa människoviljan istället för att följa Guds vilja då har Gud avsatt honom från den tjänst Gud gav honom. Han har inte längre kvar Andens sanktion i det han gör även om han kan stå kvar organisatoriskt under lång tid.

 

 Samtidigt så vann mammon stora segrar i världen och strävade efter att kommersialisera allt som gick. Det blev nästan som en desperation i kyrkorna när medlemssiffrorna sjönk. Den här situationen började utnyttjas av idémakare, nu gick det nämligen att börja sälja in olika koncept och idéer till Kristi kropp, och eftersom vi gärna ville utveckla församlingarna vidare så tog vi emot många nya idéer och ”köpte” många nya koncept. Vi började förändra gudstjänsterna till gudstjänster med ner renodlad underhållning. Vi hade lärt oss att underhållning drog folk.  Guds folk började tröttna. Kraften började sina för vi gick inte längre till vår Gud och frågade. Vi gjorde inte längre vad vår Gud tyckte vi skulle göra. Det hade blivit för oss torrt och inte fullt tillfredsställande att gå på gudstjänster och lyssna till Guds ord. Vi behövde underhållning också ty de krafter och makter som har släppts loss de senaste 4-5 årtiondena påverkar även den kristne. Vi höll inte stånd med hjälp av bön, helgelse och överlåtelse åt Gud. Vi frågade alltför ofta efter någonting annat. Nu ville vi inte längre dö bort från oss själva och betjäna vår Herres syften. Nej nu hade ”jaget” kommit och krävde att få använda församlingen som en plattform för sin egen upphöjelse och tillfredsställelse. Då blev det ju ännu viktigare att förändra så att folk kommer. För då blir ju  också JAG större. En ny gud behövdes. En som lät oss dansa runt våra egna händers verk, en gud som bejakade vårt begär efter guld och köttslig tillfredsställelse, en gud som log åt våra själiska lustar.

 - Ja kom alla ni som vill bidra till att satsa på det som gynnar oss själva. Låt oss bygga en guldkalv att dansa kring

 

 Vi insåg inte att den betydande roll som församlingarna haft för vår nation var möjligt att återgå till. De som visade på den vägen började kallas för bakåtsträvare. Vi ställer oss egentligen inte frågorna:

 

-        Har det blivit någon frälst denna vecka?

-        Hur många har lämnat psyket och fått återupprättelse i Guds kraft i församlingen?

       -   Hur många äktenskap har räddats?

       -   Hur ser omsorgen ut om de svagaste i församlingen?

-        Lever Guds kärlek kvar hos oss?

-        Har Den Helige Ande överbevisat om oss vår synd nyligen?

-        När fick jag be någon om förlåtelse senast?

-        Har det dykt upp några nya människor att ställa sitt hopp till (idoldyrkan) eller har jag hoppet kvar hos Herren?

-        Har någon blivit helad genom Herrens nåd nyligt?

-        Förkunnar vi befrielse för de bundna?

-        Får de fattiga ett glädjbud genom oss?

-        Förkunnar vi året som Herren har valt?

-        Är vi på väg mot himlen eller har någon villfarelse tagit över?

 

Skulle vi ställa oss de frågorna skulle vi inse att vi saknar någonting. Istället för att ställa oss dessa viktiga frågor började vi ändra våra värderingar. Vi lär oss att se allt det positiva istället för att älska sanningen. Vi förklarar delar av Guds Ord för ogiltiga. Andra bitar av ordet börjar att tolkas av vårt kött eller andra andar och krafter. Men vi kan se att församlingarna lider fortfarande brist och de är inte vad de borde vara. Då börjar vi söka efter nya metoder. Vi tittar mycket mot USA för att anamma och hitta metoder som fungerar men vi frågar inte Gud om vi ska göra så.

  Bedjarna blir färre. De äldre bedjarna dör bort och de yngre hamnar sällan i den tjänsten. Den profetiska Anden börjar släckas för vi frågar ju inte Gud utan går vår egen väg.......... för vi måste ju utveckla församlingen. Grupper inom församlingen förstår att någonting saknas och börjar fråga efter andlighet och på det smörgåsbordet finns det mycket i det New Age -anpassade Sverige. Sveriges kyrkor börjar erbjuda andlighet ur orena källor. Kyrkan måste ju hållas vid liv men vi frågar inte Kyrkans Skapare.

 

Djävulen erbjuder andlighet som tillfredsställer våra krav på upplevelser i många former. Men vi ser inte att dessa krafter fortsätter att stimulera egot och självet. Olika upplevelser blir viktigare än Jesus, Korset, Blodet , omvändelsen, församlingen, syndabekännelsen.

 

 Tre huvudgrupper har utvecklats i Guds kropp, den ena som strävar efter en felaktig självtillfredsställande andlighet och den andra gruppen som letar egna idéer och metoder i egen kraft utan att fråga Gud. I detta tillstånd har vi blivit väldigt öppna för vad som helst, vare sig det ser religiöst eller andligt ut så är vi med på det. Vi börjar samordna oss med andra rörelser utan att tänka på om Gud är där. Om Gud vill det.

 

 Låt oss bygga något stort så att alla kan se att vi är ett Rike. (Babels ande) Låt oss få många med oss på den vägen så att vår betydelse ökar.( Avguden själviskheten.) Låt oss använda Evangeliet som ursäkt för att genomföra detta ( Falsk ekumenik). Vi frågar fortfarande inte Gud. Bara det verkar vettigt från vårt sätt att se, vettigt för vårt förstånd så är vi med på det och vi glömmer bort hur djävulen motiverade människan i syndafallet:

 

- ”Du ska själv bli så som Gud, du ska själv kunna skilja på gott och ont”.

 

Så har new age-anpassningen blivit accepterad i kyrkorna. Det som ser tveksamt och halvockult ut ute i världen, det gör vi också i kyrkorna när vi frågar oss själva och inte Herren vår Gud.  Djävulen gör på olika sätt  inom och utanför kyrkorna. New-Age strävar ju efter att göra oss till gudar.

 

Hur långt har vi gått i vår kollektiva lust till självförgudning?

 

Betyder det här att Gud har övergivit sin älskade församling?

 -Nej!

 Den tredje gruppen. De som har kvar kärlek till sanningen, till den sanning som Jesus är, de utgör (fortfarande) Guds församling vart än de befinner sig. Herren välsignar och beskyddar för deras skull. Dock blir förlusterna stora när katastroferna börjar att komma till Sverige.  Men de delar av Guds kropp som har blivit vana att söka egna vägar och egna idéer behöver bli räddade. De som drivs tillbaka till Egypten (slaveriet i den egna kraften) behöver också bli räddade liksom de som strävar att återupprätta Babylon (Katolska kyrkan.) Och Herren vill göra det.

 

Ja, det vill jag sannerligen göra, säger Herren Jesus Kristus. Men det kommer att ske genom lidanden och nöd.

 

I Kristus

Jan Johansson

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den  6 november

 

 

"Jesus Manifesto"

Vi behöver idag ett rungade"Jesus Manifesto" som ett tydligt svar mot det Stora Avfallet från den sunda tron som nu sker. Ett "Jesus Manifesto" som kan formuleras så här: >> LYSSNA HÄR

 

Berndt

 

Uppdaterat den  20 OKTOBER

 

 

Joel Osteens imperium faller samman

 

Joel Osteen är förmodligen just nu den mest kände framgångsteologen och han är föreståndare för den största av USA´s megakyrkor. Hans förkunnelse är inte direkt det som kallas Emergent Church, utan han kristiseras faktiskt från just Emergent Churchs förespråkare. Men Osteen har istället kört ned i ett annat dike – den vulgära framgångsteologin som slår ”blå dunster” i ögonen på många människor. Osteens framgångsteologi kan närmast beskrivas som ”positivt tänkande”, men utan verklig biblisk förankring.

 

Många genomskådar dock hans bedrägliga förkunnelse och man ser att den faktiskt är fördummande. Men det finns något hos oss människor som ändå lockas av Osteens fördummande förkunnelse, när han lovar - ständig lycka, ständig framgång, hälsa, ja, ”guld och gröna skogar” - om man bara lär sig tekniken i hans ”positiva tänkande”.

 

Det är för människan i alla tider något lockande i den fåfänga tanken att det finns en teknik, en magisk hemlighet, som kan göra oss rika och framgångsrika. Den mänskliga fåfänga tanken spelar Osteen på och har skapat sig en enorm förmögenhet och han har blivit en maktfaktor. Men precis som Kristallkyrkan och Robert H Schullers imperium nu skakar i sina grundvalar, så kommer också Joel Osteens imperium brutalt att falla samman när hans cyniska spel med människors längtan blir blottlagd.

 

Svenska Dagbladet har idag en artikel om bland annat Joel Osteen. Den kan läsas HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den  14 OKTOBER

 

Missa inte denna intervju med evangelist Peter Ljunggren där han talar om den farliga feghet som kommit in i svensk kristenhet:

Klicka här

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den  4 OKTOBER

 

Lennart Jareteg har uppdaterat sin hemsida med en oerhört intressant och faktiskt omskakande artikel. Han visar på en hel del statistik om hur illa det står till med vårt land rent samhällsmässigt, men också hur illa det står till i vårt lands kristenhet.

 

Jag återger här under en del av punkt 6 i Jaretegs artikel:

 

Saxat från Lennart Jaretegs hemsida BibelFokus.se

6. Låt oss vakna upp!

När man ser dessa siffror, så kan man enkelt konstatera att:

 • Antal församlingar och antalet kristna ökar inte i Sverige och har inte gjort så på väldigt länge!
 • Den Karismatiska rörelsen hjälpte inte Sverige ur krisen!
 • Trosrörelsen hjälpte inte Sverige till ett bättre hälsotillstånd, tvärtom!
 • Vindarna från Toronto, Pensacola och Lakeland gjorde inte heller Sverige och kristenheten sunda, tvärtom!
 • Nya lärovindar som kommit på senare tid (t.ex. messianska rörelser och ny-judaism a la galaternas dårskap) stjälper mer än hjälper!
 • Inte heller den så omhuldade Ekumeniken förmår något som leder till Guds gillande.

När man ser hur illa ställt det är med Sverige, så blir därför många nutida företeelser i kristenheten väldigt banala. Det är dags att vakna upp ur den andliga sömnen och det karismatiska ruset! (Obs, jag är inte mot äkta andedop och nådegåvor som den Helige Ande delar ut!)

 • Vad hjälper det t.ex. Sverige om någon eventuellt fick ett knä helat för att man besökte Benny Hinn på Livets Ords Europakonferens? Hans tidigare besök har liksom detta ändå bara gett oss ett än mer eskalerande avfall från den sunda tron.
 • På vilket sätt har det hjälpt Sverige att massor av karismatiker fått ramla baklänges både en, två och flera gånger under de senaste 50 åren?
 • Vad hjälper det Sverige att tända ett ljus i en ljusbärare, eller kanske att dansa inför Herren?
 • Vad hjälper det Sverige att vi börjar kalla Jesus för Yeshua, när det fungerade utmärkt att säga Jesus i alla gamla tiders genuina väckelser?
 • Vad hjälper det Sverige med ännu mera lovsång?
 • Vad hjälper det att med andlig krigföring kasta ut satan ur Sverige? Om han nu verkligen blev utkastad så var han ju uppenbarligen tillbaka sekunden senare.
 • Vad hjälper det Sverige om vi får ett s.k. apostoliskt ledarskap?
 • Vad hjälper det oss om Jesusmanifestationen blir ännu större nästa år?
 • Och vad hjälper det oss om Benny Hinn kommer tillbaka till Sverige ännu en gång och helar två knän? Tvärt om kommer han att förvilla sinnet på ännu fler kristna syskon.

Med den här bakgrunden vill jag alltså säga att jag inte ser några som helst tecken på en sund väckelse i Sverige idag som på djupet förvandlar många människor ochdärmed hela vårt land. Vi har däremot en ökande mängd olika villfarelser, olustiga företeelser och märkliga rörelser som medverkar till både avfall, förvirring och ett förfall i Sveriges kristenhet. SLUT CITAT

 

LÄS HELA ARTIKELN HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den  15 augusti

 

Lyssna till David Wilkersons budskap angående ulvar i fårakläder = framgångsteologer  KLICKA HÄR

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den  7 augusti

 

När sanningen grävs fram

De amerikanska tv-evangelisterna är ju i praktiken internationella, eftersom de genom tv-stationer och internet når ut över hela världen.  Grävande journalistik är nödvändig och sådant  utförs också nu en hel del i Amerika för att avslöja dessa charlataner och bluffmakare.  Men även svensk media, i synnerhet kristen media, behöver börja ägna sig åt sådan granskande journalistik. DAGEN har denna sommar gett prov på att man börjar våga ifrågasätta dessa charlataner som exempelvis Benny Hinn. Det är bra och DAGEN ska ha en eloge för det. Tidningen ”Världen idag” har däremot förlorat mycket av sin trovärdighet genom sin okritiska och underdåniga hållning gentemot Benny Hinn och de konferensansvariga för Europakonferensen.

Här några exempel på vad media på olika nivåer tar fram i Amerika:

http://www.youtube.com/watch?v=rHxFB2t_dLE

www.youtube.com/watch?v=i0zLSmKnXPU


www.youtube.com/watch?v=i0zLSmKnXPU


www.youtube.com/watch?v=ODTXw5NiUdI


www.youtube.com/watch?v=YfVZnrg7e_E

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 6 augusti

 

Begreppen Torontoväckelsen och Lakelandväckelsen ska ses som en och samma rörelse. Någon väckelse i ordets verkliga betydelse handlar det inte om. Det var tydligt redan under det att det pågick i Toronto, men blev ännu tydligare i Lakeland under Todd Bentleys ledning. Det har redan gjorts försök att få detta etablerat i Sverige, senast i Göteborgi våras. Hur det har gått med den saken därefter vet jag inte. Men DAGEN skriver idag följande:

Nu ska den så kallade Torontoväckelsen exporteras. En ny organisation grundades i maj och församlingar finns redan i Oslo, Rejkavik och London. - Vi upplever att Gud vill att vi ska ge detta vidare, säger Steve Long, Torontoförsamlingens nuvarande pastor.” SLUT CITAT

Ett av kännetecknen för detta kallas Soaking som kan förefalla som ett modernt ord för att vara i bön inför Gud, men handlar i själva verket omnågot annat.  Lennart Jareteg som forskat mycket i vad Soaking i själva verket handlar om skriver så här:

” I de fenomen som vi sett både hos Toronto-rörelsen och i Lakeland, Florida, så ser jag stora likheter med det som sker inom New age. Soaking blir därför ytterligare ett steg närmare New age, dit så klart satan vill föra den avfälliga kristenheten. Alla avfallets och avguderiets vägar skall ju stråla samman till en bred antikristlig väg i ändetiden. Man är på god väg att hylla Antikrist! Att tömma sig själv, att tömma tankarna och att bara "ta in", är en ockult teknik som är grunden inom Yoga och meditation. Det är via denna teknik som människan öppnar sig för ockulta upplevelser som ofta leder fram till villfarelsen där man upplever sig själv som gudomlig. Soaking är helt klart ett starkt närmande till denna teknik. Det är intressant att konstatera att Todd Bentley framhåller meditation som en positiv andlig erfarenhet, men det är han ingalunda ensam om i den karismatiska kristenheten. SLUT CITAT

Läs hela Jaretegs redogörelse genom att  KLICKA HÄR.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 4 augusti

Herren kallar oss alla idag till att dela hans hjärtas nöd över allt det som idag ligger i ruiner:

 

KLICKA HÄR

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Villfarelsens ande som är Antikrists ande vill ALLTID skymfa Kristi namn och skymfa allt vad heligt är. Antikrists ande vill likt svinen trampa ”dyrbara pärlor” i smutsen.

Här ett exempel som jag dessvärre tror att vi snart kommer få se mycket av även i Sverige:

 

Drunken Glory

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 7 juli

Gudsförnekarna

Gudsförnekande liberalteologer till pastorer och präster gör att många i våra kyrkor inte får någon som helst undervisning om tidens tecken och inte några levande brinnande väckelseappeller om att Jesus snart kommer tillbaka. De som nu växer upp får ett i fel bemärkelse världstillvänt evangelium, då det enbart handlar om kulturkristendom eller enbart ett socialt evangelium, men inte det omvändelsbudskap som lyfter fram att nådatiden är kort och att den bara varar till det ögonblick då Jesus kommer tillbaka. Den aspekten måste alltid få finnas i det sanna evangeliet om frälsning i Jesus Kristus. Jag säger att dessa pastorer, präster och predikanter som predikar det vi med ett samlande begrepp kallar liberalteologi, i praktiken är förnekare av evangelium. Förnekar man, som liberalteologin gör, de centrala sanningarna i den kristna tron och däribland den att Jesus ska komma tillbaka så blir det ett falskt, vilseledande och andligen sövande evangelium man ger människor.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXx

Uppdaterat den 4 juli

 

Kära vänner.

Lyssna till detta, och sprid det vidare:

http://www.youtube.com/user/LABENDICIONVIENE#p/u/0/1vJJPwusI2U

 

Mvh

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ett citat från bibelfokus.se

 

"Men vi befinner oss nu i den tid då denna vaccination mot Antikrists ande håller på att mista sin kraft genom avfall från sanningen. Denna tid är den för-antikristliga tidsåldern, då alla människor, genom avfall från Gud och hans Ord och allt som är heligt, skall göras redo till att frivilligt acceptera ett medborgarskap i Antikrists rike. Frågan är då, var har du ditt medborgarskap idag? Om du redan har det i himlen så var rädd om det, håll fast vid det med hjälp av bibelläsning, bön och vaksamhet! Om du inte har ett himmelskt medborgarskap idag, så skaffa dig ett innan det är för sent! Vägen dit är gratis, men kostar samtidigt allt, för du måste överlämna hela ditt kära liv till Jesus för att få detta medborgarskap. Men det är värt allt detta, det kan jag garantera dig!".

 

Lennart Jareteg

http://media.bibelfokus.se/docs/ekumenik_5.html

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Torontovälsignelsen?

Läs här ett starkt vittnesbörd om vad den s.k.

Torontovälsignelsen faktiskt handlar om:

http://bibelfokus.se/robert

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Det finns uppenbarligen en växande skara även Sverige som beundrar och sätter tilltro till Todd Bentley. Hur är detta möjligt, frågar man sig när man lyssnat på detta:

http://www.youtube.com/watch?v=RH2qalwFn-4&feature=player_embedded#!

 

Och Todd Bentleys andlige vägledare – Rick Joyner har nu sammankomster i sin kyrka som bara kan beskrivas som… ja, se själva:

http://www.youtube.com/watch?v=YMxNwBwJ0XU&NR=1

 

 

Berndt

 

===========================

 

 

Uppdaterat den 27 maj

 

Nya angrepp på Korsets budskap

 

Nu duggar angreppen på Jesus tätt. Teologen Gunnar Samuelsson angriper den bibliska läran om att Jesus blev uppspikad på ett kors – alltså bokstavligen korsfäst. På vilken grund ifrågasätter han denna centrala bibliska sanning? Jo genom att säga så här:

Den handlar om huruvida den vitt spridda kunskapen om korsfästelsestraffet har täckning i de antika texterna.”

Alltså vad han säger är att Bibeln, Guds ofelbara ord, ska bedömas utifrån några antika texter, vilket ju är ett absurt sätt att läsa och förstå Bibeln. Bibeln är Guds ord och står ”på egna ben” och inte beroende av att bli bekräftad att några utombibliska skrifter.

 

Petrus konstaterar: ” Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.”

Det som händer nu är att det inte längre är några ytterlighetsfrågor som angrips av liberalteologer utan det är trons mest centrala sanningar som antingen förnekas eller på ett försåtligt sätt ifrågasätts. Gardell förnekar att Jesus dog för våra synder. Samuelsson menar att Jesus visserligen dog, men att det inte finns tydligt stöd för att han blev korsfäst på det sätt som den kristna kyrkan har läst och förstått Bibelns tydliga texter om just korsfästelsen.

Allt detta är olika angreppsvinklar för att undergräva tron och bekännelsen av Jesus som den som blev uppspikad på ett kors och som där på korset dog för våra synder. Alltså den händelse som totalt avgjorde evigheten för oss människor däri att vi kan bli räddande undan den eviga förtappelse som annars var allas vår dom och destinationsort. Kan djävulen så tvivel i den frågan så har han lyckats.

 

Berndt

Källa:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=213715

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Denna artikel är saxad från Hemmets Vän

och författaren är Stanley Sjöberg:

 

Bibelforskares bedrägeri avslöjas

Angeläget Publicerad: 2010-05-06 Berlinmurens fall, ”glasnost” och ”perestrojka” öppnade världens ögon för kommunismens ondska och blev en positiv revolution som förändrade mycket i positiv riktning. Kanske jag överdriver något om jag säger att det som hänt i USA i relation till teologi och bibelsyn är något liknande.
I årtionden har västvärldens kristna plågats, förföljts och trakasserats av auktoritära teologiska system med stenhård bibelkritik och högmodig humanism i relation till Guds ord och fram för allt inför Jesus Kristus personligen.
Nu har en av de främsta inom den ”vetenskap” som kallas den ”historik-kritiska” bibelforskningen trätt fram och erkänt bedrägeriet. Det är teologie professor Scot McKnight vid North Park University i Chicago. Han har i tjugo år tillhört den inre kretsen av en styrelse som påverkat till en kritisk hållning mot Jesus och därmed angripit alla bibeltroende kristna.

Nu träder han fram och avslöjar vilka metoder som använts och hur det medverkat till andlig vilsenhet och ökad distans till kristendomens centralgestalt, nämligen Jesus. Det är i senaste numret (april 2010) av Christianity Today som Scot McKnight berättar om hur han omvärderat sin tro och nu avslöjar den akademiska teologins teknik.
Scot McKnight säger att den grundläggande idén för den här sortens teologi är att utgå från att evangelierna i Nya testamentet är historiskt opålitliga. Därför har ambitionen varit att rekonstruera bilden av Jesus. Istället för att studera bibeltexterna har forskarna sökt Jesus inom samtida utomkristna traditioner och dessutom studerat den urkristna församlingens budskap. En metod i sammanhanget kallas ”double dissimilarity”. Det betyder att man söker efter ord och händelser i relation till Jesus som är i dubbel mening helt annorlunda än vad som blev sagt eller gjordes inom judendomen eller i urkristendomens församlingar. Om alltså Jesus i Nya testamentet har en formulering eller gör något som känns igen från den judiska kulturen så underkänns det som äkta Jesusord.

Metoderna har varit olika men alla har det gemensamt att man betraktat evangeliernas vittnesbörd som ”överkok” i porträttet av Jesus. Dessutom menar dessa ”teologer” att Jesus själv inte var medveten om den förståelse av treenigheten som Nya testamentets evangelier ger vittnesbörd om.
”Jag kan räkna antalet ortodoxt troende teologer som är Jesusforskare på en hand”, skriver Scot McKnight. Akademisk teologi utgår från en kritisk hållning till evangelierna som påstås överdriva sitt vittnesbörd, menar Scott McKnight. Därmed ska den tro som formats inom den kristna församlingen betraktas som en grekisk filosofi och inte en gudomlig uppenbarelse.

I Sverige riskerar även de gamla väckelserörelserna att få predikanter som utbildats till att avvisa Bibeln som Guds ord och hålla Jesus på avstånd i sitt inre tänkande och bön. Teologisk litteratur som studeras med en sådan inriktning förkväver trons entusiasm. Visserligen kan man tala om Jesus med goda ord, men ser honom främst som en mänsklig förebild.
För några år sedan skrev jag till en av de mest kända kristna ledare som ofta besöker Sverige och förmedlar idéer för modernt ledarskap. Jag hävdade att det största problemet i Sverige är att många inte längre tror på budskapet. Vad spelar det då för roll om vi får lära oss nya metoder?
Stanley Sjöberg

http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=2317

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Hur långt ifrån sann biblisk kristendom har svensk kristenhet kommit? Ja, det kan man fråga sig när man ställer den frågan i ljuset av det sista Jesus sa innan sin himmelsfärd, dvs då han kungjorde vad som ska känneteckna dem som går ut i världen med evangeliet. Han sa detta:

”Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.  De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." Mark. 16:17-18

 

Alltså det första kännetecknet på de troende ska vara att de driver ut onda andar. Är det vad som kännetecknar svensk kristenhet överhuvudtaget idag? Är det vanligt förekommande med tungomålstal? Är det vanligt förekommande att vi har ett övernaturligt skydd även rent kroppsligt? Är det vanligt förekommande att sjuka blir friska efter handpåläggning och bön?

 

Allt i Bibeln är Guds ord, men jag vet att somliga menar att det som är direkta Jesuscitat har mer tyngd än annat. Då ska man också betänka att dessa kännetecken på vad som ska följa de troende är ett direkt citat av vad Jesus sa, och vad han sa som det allra sista innan han gjorde himmelsfärden.

Går vi till väckelsehärdar i exempelvis Brasilien, så är det just dessa kännetecken vi finner bland dem. Men svensk kristenhet har kommit så långt bort från dessa kännetecken så frågan är om vi ens kan kallas för kristenhet? Politisk korrekthet, förnekelseteologi. liberalteologi  och ljumhet är snarare vad som blivit kännetecknet allmänt sett i vårt lands religiositet. Må Gud förbarma sig över oss.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Kära vänner - lyssna till (om ni förstår engelska) detta lilla videoklipp ang. liberalteologin och om betydelsen av att vi vänder åter till det rena Bibelordet:

http://www.youtube.com/watch?v=Aj5n33xQFzA&feature=player_embedded

 

 Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DAGEN har idag en debattartikel skriven av Biörn Fjärstedt, biskop emeritus, och den MÅSTE bara läsas, för den är så bra. Han ger en svidande uppgörelse med liberalteologin.

 

Saxat från DAGEN

Vi måste rensa bland teologins fraser

Publicerad: 2010-04-01 03:00 |

Nästan en hel prästgeneration är offer för de teologiska frasernas dominans på marknaden sedan ett par decennier tillbaka.


Precis till påsk utspelade sig ett passionsdrama, en lidandeshistoria, i tv-reportaget om byn Bjästa nära Örnsköldsvik. En 14-årig flicka, som utsatts för våldtäkt gjordes av både kamrater och vuxna till ett syndoffer i brottslingens ställe. Hat, glåpord, lögner och förnedrande könsspråk gick runt på Facebook och i bloggar och sms. Varken lärare eller skolpersonal, inte ens församlingsprästen, hade förmått, eller ens velat, stå emot utan blev medlöpare i ondskans otäcka framfart.

Hur kunde kyrkorummet få bli platsen för orättfärdighetens triumf vid en skolavslutning? Förövaren tilläts dela ut rosor under jubel och handklappning. På fråga svarade prästen med klyschan att "kyrkan är öppen för alla".


Det är inte meningsfullt att hänga ut just den prästen och den församlingen. Däremot att påpeka att frasen han svarade med varit i omlopp i visst kyrkspråk en längre tid. Den är inte sann utan mycket tydliga förbehåll. Tyvärr har sådant frasmakeri stöd i den officiella beskrivningen av Svenska kyrkan som "öppen folkkyrka, demokratiskt uppbyggd och rikstäckande". Det är ingen rimlig definition av vad kyrkan är utan bara politiskt motiverade fraser. Där möter samma slarv i tanken som i det likaledes omhuldare talet om "låga trösklar" och liknande.


Trots att den beramade avslutningen ägde rum framme vid altaret i församlingskyrkan med dess tydliga symbolik kring det bärande i kristen tro, "att oskuld får straffet bära, där brottslingen strafflös går", kände ingen igen det som hände. På upprepade undringar svarade prästen att "det var ju otroligt fint" och "en tyst, stark demonstration för hela människovärdet på något sätt och vis". Det är ett problem att många kyrkorum i publikfriande syfte länge tillåtits bli scener för tillställningar med budskap av annat slag än evangeliets.

När det omtalade kyrkomötet i höstas beslöt att det kristna äktenskapet kunde omfatta också samkönade par, menades det i ledande kyrkobyråkratiska kretsar att det inte innebar någon ändring. "Vi vidgar tolkningen." Ändå hade det bifogade ordningsförslaget ändrat den bibliska texten, Jesus undervisning i saken.

Den kände prästen Dag Sandahl skulle inte ha använt de likaledes alltför kända orden i sitt svar till två kvinnliga kyrkomötesledamöter. Men det går ändå att förstå att de inbjöd till en motprovokation genom att säga: "Du röstar väl för kärleken, Dag."


Just "kärleken" och "Gud är kärleken" har odlats i den luddiga teologins sammanhang i en slags naivitet och omedvetenhet om bråddjupen i det som möter oss i Guds kärlek. Om det påminner inte minst påsktiden med läsningar om "Herrens lidande tjänare" hos profeten Jesaja och våra fastepsalmer: "Den kärlek du till världen bar, ett evigt kors dig gav. Din kärleks smärta ..."

Nästan en hel prästgeneration är offer för de teologiska frasernas dominans på marknaden sedan ett par decennier tillbaka. S:t Paulus noga genomtänkta och aktsamt kvalificerade ord om att "bokstaven dödar men anden gör levande" har använts för att misstänkliggöra bibeltroende under sken av att den frihet kritikerna själva tar sig i uttydningen har med Anden att göra. När bibeltexterna inte säger det som önskas, och heller inte kyrkans beprövade tradition, läggs ett "queerperspektiv" ovanpå eller en annan infallsvinkel på modet.


Som tur är finns det en annan trend jämsides med frasernas. På många håll, också i den svenska kristenheten, märks en ny kärlek till det realistiska bibelspråket hos profeterna, i Psaltaren och inte minst i evangelierna och ett intresse för den beprövade traditionen från kyrkans äldsta tid och framöver. I händelserna i Bjästa blev det uppväckande tydligt att det gäller för kristna att öva sig i att känna igen sitt eget grundläggande trosmönster. Det finns tydligt i evangelierna, men också i kyrkorummets bilder och symboler, i kyrkoårets dramatik, i mässans liturgiska texter och i den rika psalmskatten.


Det är förvisso lätt hänt, som varje ärlig kristen måste medge, att tappa siktet på trons sanningar och falla igenom i kritiska stunder. Men händelserna i Bjästa kunde bli en anledning att rensa rejält bland den återkomna liberala teologins fraser och återgå till det kristna språk som har täckning i det mandat som kyrkan tog emot från första början.

Biörn Fjärstedt, biskop emeritus
redaktionendagen.se

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Joh. 5:37-47 handlar om Jesu uppgörelse med fariséerna och de skriftlärda som verkligen var insatta i Skrifterna, men likväl var fullständigt blinda för vem Jesus var och blinda inför att Han var Gud, jungfrufödd och senare också blinda inför hans försoningsdöd och uppståndelse. De var blinda inför Jesu många underverk och kraftgärningar och konsekvent förnekade de Jesus trots alla bevis, både i Skriften och i Jesus liv och gärning på vem Han var. De förblev blinda. Parallellen till många (inte alla) av vår tids Skriftlärda är påfallande. Det finns VÄLDIGT många lärda på teologiska institut som verkligen ”kan sin Bibel”, kanske både på grekiska och hebreiska – men likväl förnekar de nästa allt det som har med Jesus som Gud att göra. Man förnekar eller i vart fall ifrågasätter Hans jungfrufödsel, att Han dog för våra synder, att Han uppstod i bokstavlig bemärkelse. Jesu underverk bortförklarar man och förnekar. Alltså parallellen till fariséerna och de skriftlärdas blindhet på Bibelns tid är påfallande. Exempelvis så har teologiska fakulteten i Lund, där några av vårt lands mest hyllade teologer arbetar, utnämnt Jonas Gardell till hedersdoktor i teologi för det som han presenterat i den hädiska boken ”Om Jesus”. En bok där han precis som de Skriftlärda och fariséerna forskat i skrifterna med likväl förblivit totalt blind för vem Jesus är, Hans jungfrufödsel och betydelsen av hans försoningsdöd m.m. Låt oss nu använda Stilla Veckan till att hylla den Jesus som är Gud i människogestalt, som föddes av en jungfru och som dog för våra synders skull och uppstod för vår rättfärdiggörelse skull. Den Jesus som snart ska komma tillbaka för att döma levande och döda.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bibelsyn är en ständigt aktuell fråga inom kristenheten. Hur ska man definiera sin syn på Bibeln? Ja, varför inte låta Bibeln själv uttala sig i frågan:

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim. 3:16-17)

Och detta fick då Paulus förmedla redan innan NT´s böcker var sammanställda i Bibeln, utan syftar då närmast på GT. Men hur mycket mera ska då inte Evangelierna och de övriga böckerna i Nya Testamentet gälla som Skrift utandad av Gud. Ibland används orden bibeltroende och fundamentalist som skällsord, men om de skällsorden används mot oss därför att vi tror på att Bibeln fullt ut är Guds ord, så ska vi ta emot de skällsorden med tacksamhet och se det som en ära.

 Det finns de som menar att Jesus inte var såg noga med Skriftens ”bokstav”, vilket ju är ett helt felaktigt antagande. Jesus gick däremot i konfrontation med alla de befängda kringbud som skriftlärda och fariséer under århundradena fogat till Mose lag och profeterna. Men angående det som verkligen var Skriften (GT) säger Jesus med oerhörd tydlighet dessa ord:

Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav* inte en pricki lagen*förgå, förrän allt har skett.” Matt 5.18.

Jesus som själv är Gud, även när Han vandrade här på jorden, trodde fullt ut på allt det som står skrivet i Gamla Testamentet, inklusive berättelsen om Noa. Dvs. berättelsen om Noa brukar ofta i vår tid avfärdas som enbart en symbolisk berättelse och man förnekar att det är en verklig historisk händelse. Men som sagt, Jesus talar om den som en verklig händelse och då blir det väldigt förmätet när man i vår tid menar sig veta bättre än Jesus. Han sa exempelvis så här:

Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla.” Luk. 17:26-27.

Och att Jesus verkligen erkände HELA Gamla Testamentet som Guds ofelbara ord blir nästan övertydligt i Hans samtal med Emmausvandrarna:

Han sade till dem: "Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt.  Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?" Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.” Luk. 24:25-27.

Och Bibeln slutar med en oerhört allvarlig varning när det gäller frågan om att ändra, lägga till eller förneka, något i det som Gud har talat:

För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.” Upp. 22:18-19

Alla dessa och många andra Bibelord är Bibelns egen deklaration om dess tillförlitlighet som fullt ut Guds ord.

Det är grunden. Sedan säger samma Bibel så här:

Rom 7:6Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst”.

2 Kor 3:6Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.”

Dessa båda Bibelord brukar ibland användas av dem som avfärdar en fundamentalistisk Bibelsyn. Men inget kan vara mera felaktigt. Allt Guds ord skulle för oss vara ”dolt” och vi skulle aldrig kunna leva i enlighet med Guds ord, och kanske då allra minst nya förbundets bud eller överhuvudtaget kunna ta till oss Guds ord, om vi vore utlämnade åt vårt eget förstånd och mänskliga ”klokskap. Men orden här ovan säger oss att NU har vi fått Hjälparen den Helige Ande, som kan göra ordet levande och omsatt till Liv och till  ”upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”.

 

Berndt Isaksson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lennart Jareteg har nu ett nytt bibelstudium utlagt där han på ett överväldigande tydligt sätt utifrån grundtexten bevisar att Bibeln verkligen talar om Jesus som Gud. Alltså den sanning som varit en självklarhet för Bibeltroende i praktiskt taget alla kyrkor i 2000 år, tills nu i dessa yttersta dagar där tron på Jesus som Gud, alltså som Andra personen i Gudomen.

Messianska Föreningen Shalom gör ju gemensam sak med liberalteologer i förnekandet av Jesus som Gud. Alltså ett verkligt antikristligt angrepp som förebådar Antikrists framträdande.

Lennart Jaretegs Bibelstudium har rubriken:

Jesu gudomlighet och grundtexterna - en avslöjande jämförelse!

Det kan läsas på denna länk:

http://www.bibelfokus.se/jesu_gudomlighet_grundtexterna

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXX

Att bekänna eller förneka Jesus

Frälst blir man inte genom förnekelse av vem Jesus är, men frälst blir man genom att BEKÄNNA Jesus.

Här några bibelord angående betydelsen att att BEKÄNNA Jesus respektive FÖRNEKA vem Han är:

Matt 10:32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.

Matt 10:33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.


Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
Rom 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Luk 10:16 Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig.”

2 Tim 2:12 Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss.

1Joh 2:23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fader-

1Joh 4:2-3 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

1Joh 4:15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud.

2Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikris

 

Obs. dessa bibelord här ovan handlar om hur allvarligt det är när Jesus förnekas, oavsett om man förnekar att han är Gud eller förnekar att han är sann människa. Förnekar man något av detta, så blir det en annan ”jesus” man bekänner och tror på, inte den Jesus vi finner på Bibelns blad.

 

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Angreppen på Jesus

Debatten (eller kalla det striden) om huruvida Jesus är Gud eller inte, har ju funnits i alla tider, men som jag uppfattar det så har vi nu åtminstone i svensk kristenhet väldigt tongivande representanter, från helt olika håll, som angriper tron och läran om att Jesus verkligen var/är Gud fullt ut.

Vad kommer bli resultatet av denna strid?

Låt mig göra en jämförelse med en annan högaktuell stridsfråga: den om synen på homosexualitet. Där verkar det nu som att allt fler, även bland sådana som vi säger är Bibeltroende (evangelikala) börjar luta åt inställningen att vi får acceptera att vi har olika syn på huruvida det är en synd eller inte att leva i en utlevd homosexualitet. Alltså att vi inom församlingen och respektive samfund får försöka låta dessa båda synsätt leva sida vid sida. De som anser att det är en synd ska respekteras, precis som de som vill leva i homosexuella relationer ska tillåtas göra det och även kunna förena det med medlemskap och förtroendepositioner. Att de pastorer som inte vill viga samkönade par ska kunna neka, respektive att de som anser det rätt ska ha möjlighet att viga samkönade. Alltså att man låter de båda förhållningssätten leva sida vid sida.

Personligen menar jag att det till synes sympatiska förhållningssättet är förödande och helt i strid med Guds ord, eftersom Bibeln så tydligt anger utlevd homosexualitet som en synd.

Men nu då till parallellen. Jag tycker mig redan nu se hur ett liknande förhållningssätt kommer smygande när det gäller tron och bekännelsen av Jesus som Gud, respektive synsättet att han inte är Gud, utan något ”annat”. Alltså att vi i våra kyrkor kommer att säga att det är okey om man förnekar att Jesus är Gud – att han bara är ”Guds Son” eller bara ”en människa med en särskild gudomlig utkorelse”, men inte Gud. Att det inte är så viktigt vad vi tror och bekänner i frågan om vem Jesus är. I praktiken har nog detta ”öppna” synsätt tillämpats på många håll inom kristenheten, dvs att det är okey att tro som man själv vill och kommit fram till i frågan om Jesus, utan att det ska kopplas vare sig till frågan om medlemskap eller möjligheten att vara en ordets förkunnare.

Jag menar inte att man som kristen måste förstå allt som har med Treenigheten och relationer inom den eller hur det förhåller sig med att Jesus är människa fullt ut samtidigt som han är Gud fullt ut (100% människa och 100% Gud), för det finns INGEN som förstår det fullt ut. Men när man FÖRNEKAR att Jesus är Gud, eller för den delen förnekar att Han är Människa, så kommer frågan i ett helt annat läge. Givetvis blir det så mycket mer allvarligt om det då också är en förkunnare av Guds ord som förnekar dessa grundläggande sanningar om vem Jesus är och sanningen om att Gud är Treenig – Fader, Son och Helig Ande.

Men låt oss komma ihåg detta grundläggande: förnekar man att Jesus är sann Gud och sann människa, då har man en annan Jesus än den vi finner i Bibeln. Därför blir det också en falsk och fallen kyrka om man menar att det är i sin ordning att predika och bekänna vilken ”jesus” man finner lämplig.

Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

 

Berndt Isaksson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Kristenhet i fritt fall

 

Svensk kristenhet har nu i sin avfällighet nått så långt så

att landet och dess kristenhet blivit prisgivna. Eller som

Paulus uttrycker det:

 

"Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem

så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa

som inte har trott på sanningen utan njutit av

orättfärdigheten." 2 Tess 2.

Alltså uttrycket om att det kommer en gräns där Gud

säger hit men inte längre, "och sänder en kraftig

villfarelse över dem så att de tror på lögnen" tolkar

jag som ett uttryck för att man blivit prisgiven åt sin

egen ondska och otro. Avfälligheten i svensk kristenhet

har ju nu tagit enorma proportioner, och mycket tyder på

att vi redan befinner oss där villfarelsen blir som en

neråtgående spiral, djupare och djupare och fortare och

fortare.

 

På några få år har det skett ett skifte i svensk kristenhet

när det gäller sunda värderingar och trohet till Guds ord.

Idag är det ÄVEN i frikyrkoled

 

 • obskyrt att tro att Jesus ska komma tillbaka i vår generation,
 • obskyrt att tro på att hela Bibeln är Guds ofelbara ord,
 • obskyrt att tro på Skapelseläran,
 • obskyrt att avvisa evolutionsteorierna
 • obskyrt att vara abortmotståndare,
 • obskyrt att anse utlevd homosexualitet vara en synd,
 • obskyrt att anse Jesu vara enda vägen till frälsning,
 • obskyrt att anse att Israel tillhör judafolket
 • obskyrt att anse att judafolket alltjämt är Guds egendomsfolk

 

Alltså tydliga bibliska sanningar har på några få år kommit

att bli betraktade som obskyra och de som håller fast vid

dem anses som sekterister och farliga fundamentalister

som egentligen borde sitta inspärrade.

 

Berndt Isaksson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ledaren i DAGEN den 20 oktober 2009 är verkligen väl all

heder. Tack till Elisabeth Sandlund.

 

Saxat från DAGEN:

Opinion - Sverige

I splittringens tid

Det förestående kyrkomötesbeslutet i

äktenskapsfrågan leder till splittring

Publicerad: 2009-10-20 03:00

Äktenskapets syfte är att förena två människor som älskar varandra och som vill leva sina liv tillsammans, "tills döden

skiljer dem åt". Men när Svenska kyrkans kyrkomöte på torsdag

av allt att döma fattar beslut om att behålla vigselrätten och att utvidga denna till att omfatta även par där kontrahenterna har samma kön leder detta till precis motsatsen, till splittring.

Det är en splittring som inte bara gäller det egna samfundet utan hela den svenska kristenheten. Och det är en splittring som inte stannar inom landet utan får konsekvenser även på det internationella planet.

När strax över tio procent av medlemmarna, 28 personer, i Norrmalmskyrkan i Stockholm i söndags bestämde att det i denna en gång så stora och betydelsefulla baptistförsamling ska ske samkönade vigslar, är det en föraning om vad som kommer att ske på andra håll i Frikyrkosverige. En fråga som rör en liten minoritet hotar att leda till konflikter inom och mellan församlingar, samfund och kyrkofamiljer. Att effekten blir så stor beror på att det i grunden handlar om bibelsynen, kristenhetens stora vattendelare.

Exakt var sprickorna kommer att gå är omöjligt att förutse. Men att äktenskapsfrågan riskerar att sätta käppar i de ekumeniska hjulen är ställt utom allt tvivel.

Som det största samfundet i Sverige har Svenska kyrkan ett särskilt ansvar. Det har inte förvaltats väl. I Sveriges kristna råd nåddes samsyn. "Trots vissa skillnader är kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd eniga om att termen 'äktenskap' även framgent skall förbehållas par med olika kön", heter det i remissvaret från januari 2008, till yttermera visso undertecknat av dåvarande ordföranden ärkebiskop Anders Wejryd.

Men det var då det. När politikerna inte tog hänsyn till kyrkornas åsikter utan slog in på en annan väg ändrade kyrkostyrelsen raskt uppfattning utan att ta nämnvärda ekumeniska hänsyn, vare sig till övriga svenska samfund eller till samarbetskyrkorna inom Borgågemenskapen. Alternativet att stå fast vid den hållning som enighet rådde om och ge upp vigselrätten tycks aldrig på allvar ha övervägts, trots att en sådan lösning skulle ha medfört även andra fördelar.

Att Svenska kyrkan behåller vigselrätten gör det svårare för andra samfund att överge den.

Här hade det största samfundet chansen att visa vägen och befria sina befattningshavare från rollen som statliga tjänstemän i det ögonblick då tillkännagivandet om att äktenskap ingåtts görs.

Med bibehållen vigselrätt kan samfundsledningarna, även om de skulle vilja, inte behålla kontrollen över hur de enskilda vigselförrättarna agerar.

Den pastor som av staten tilldelats vigselrätt kan i framtiden med lagens stöd, med eller utan sin församlings samtycke, viga även samkönade par. Ett teoretiskt resonemang? Ja, möjligen i dag, men kanske inte i morgon.

 

Elisabeth Sandlund
Chefredaktör och ansvarig utgivare
elisabeth.sandlunddagen.se

08 - 619 24 73

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190349