Mikael Walfridssons hörna

 


 

Uppdaterat den 19 augusti 2016

 

>>Har CERN öppnat en ockult portabel dörr?

 

 

 

Uppdaterat den 8 juni 2015

 

Erdogan – Den kommande Antikrist?

 

 

 

Upp 13: 1-2 - Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon.

 

AKP har precis vunnit det turkiska valet även om partiet tappade över nio procent i förhållade till förra valet mot det kurdiska partiet HDP.

 

Även om det betyder att AKPs ledare Recep Tayyip Erdoğan Erdogan inte just nu kan realisera sin dröm om mer makt, så liknar Erdoğan en politisk ledare med ambitioner som får en allt mer central plats i Mellanöstern. När man ser Erdogans utveckling de senaste åren och det han står för, kan man ställa sig frågan om just han är den man som bibeln omtalar som ”syndens människa”, ”det lilla hornet” och ”en fräck och illasinnad kung”?

 

Antikrist rike

 

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden.

 

När vi ser på de områden som Antikrist ska komma ifrån, så är det utifrån det islamiska riket, eller den östra delen av det gamla romerska riket. Länder som dessa riken har gemensamt är bland andra Turkiet, Syrien och Irak.

 


Erdogan vill upprätta ett kalifat

 

http://shoebat.com/2015/06/01/erdogan-announces-the-ottoman-caliphate-the-fourth-kingdom-of-daniel-2-is-resurrecting-again/

 

Turkiet styrs i dag av det islamistiska partiet AKP, som leds av Erdogan som president.  

 

Före valet lovade Erdogan att om han skulle vinna, så skulle han ändra landets författning som omedelbart skulle ge president Erdogan mer makt än det han har i förvägen. Erdogan skulle i så fall bli den mäktigaste politiska man i Turkiets historia i mycket lång tid. De senaste åren har Ergodan förändrat landets politik i en allt mer auktoritär riktning, och dragit landet mot något som allt mer liknar en islamistisk stat.

 

Den 29:e maj i år hölls ett stort jubileum där Turkiet firade erövringen av Istanbul, och födelsen av det Osmanska riket eller det muslimska kalifatet den 29. maj 1453. Runtomkring i Istanbul kunde man se affischer med foton på Erdogan där det stod: ”Uppståndelsen igen, stiger upp igen”, som syftar på just det Osmanska rikets återuppståndelse. Ett rike som Erdogan menar ska stå klart och återupprättat i år 2023.

 

Tillbes som gud

 

2 Thess 2:3-4 - Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

 

I Turkiet har Erdogan närmast gudastatus bland sina tillhängare, och hälsas med titeln ”Welcome, O Messenger of God!” Det är en titel som normalt refererar till profeten Mohammed.

 

http://shoebat.com/2015/03/31/shocking-and-amazing-erdogan-has-now-declared-himself-to-be-god/

 

Andra uttalandes om Erdogan kommer från personer inom det egna partiet:

 

”In another example, AK Party Bursa deputy Hüseyin Şahin at one point said that touching Erdoğan is a form of prayer, while AK Party Düzce deputy Fevai Arslan said Erdoğan has all the attributes of God.”

 

I ett annat exempel uttalar Huseyin Sahin från AKP, att röra vid Erdogan är en form av bön, medan Fevai Arslan säger att Erdogan har guds alla attributer”.

 

Vi vet att det profetiska ordet säger att just Antikrist, en dag ska sätta sig i ett återuppbyggt tempel, utropa och göra sig själv till gud. Om Erdogan är den man som kommer att fullborda och uppfylla det profetiska ordet återstår att se, men Antikrist och det kommande och sista världsriket är på gång och uppfylls i dag inför våra ögon. Det vi kan vara säkra på att det profetiska ordet kommer att fullbordas till punkt och pricka.

 

Vildduret och hans rike – Tage Bergman

 

För snart ett år sedan hade jag glädjen av att ha min gode vän Tage Bergmans mycket intressanta inlägg utlagt – ”Vilddjuret och hans rike”, där Tage argumenterar för en muslimsk Antikrist, och ett kommande islamistisk kalifat.

 

Just detta inlägg från Tage har varit ett av de allra mest populära, och ett av de mest lästa inlägg på hemsidan ”Jesus kommer snart” någonsin. Om du inte har tagit del av detta inlägg, vill jag på det varmaste rekommendera att ta del och läsa detta inlägg som är mer aktuellt än någonsin.

 

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2014/08/vilddjuret-och-hans-rike-ett-gastinlagg.html

 

Jesus kommer snart!

 

>>Mikael W

 

 

Uppdaterat den 30 maj 2015

 

Netanyahu är klar till en tvåstats lösning >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 17 maj 2015

 

FN kallar till möte för globala lösningar den 25 september 2015

 

 

Det är bara fyra månader kvar till september 2015 och flera tecken pekar på en väldigt intressant höst, där vi för allvar kan få se ändetidens slutskeende accelerera och ta form.

 

Ännu en händelse utspelar sig i september som kan visa sig ha profetiska dimensioner, och något som långtifrån liknar en tillfällighet men i stället ännu en bricka i ändetidens scenario. Det är FN som har kallat in till konferens den 25-27 september där ämnet är: ”Time for Global action for People and Planet.”

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1064&type=13&menu=1300

 

Världens ledare förenas

FN har planer om att lansera en helt ny plan som gäller lösningar och strategier för hur man ska hantera hela världens många problem. Men det är inte bara ett flertal av världens ledande röster som kommer att vara närvarande, men även påven kommer att delta och tala i detta toppmöte.

Förutom klimatförändringar kommer denna konferens att ta upp ämnen som ekonomi, jordbruk och jämställdhet. Det kommer att presenteras globala lösningar för både människan och jorden, något som bäddar och kommer att vara ännu ett steg emot en väldsregering och NWO (New World Order).

Ytterligare ett tidstecken

Herren har talat tydligt till mitt hjärta att utvecklingen i Mellanöstern och världsekonomin, är två tecken som visar och pekar på den här tidens avslutning och Jesu dyrbara återkomst.

Men ett tredje område, och som på senare år bara har växt och på samma sätt blivit ett lika tydligt vittnesbörd, är den globala agenda som finns i dag på både det religiösa, politiska och det ekonomiska området. Det är något som är helt i linje med det som vi vet kommer att ta form och finnas till under den sista årsveckan och vedermödans tid.

Ett globalt rop

I dag finns ett tydligt globalt rop efter globala lösningar. Hotet om världskrig, stigande terrorism och den kollapsande världsekonomin, har gjort att världens ledare har blivit allt mer medvetna om att människan lever i en tid av oförmåga där den nuvarande världsordningen kollapsar och något som kräver omedelbara globala lösningar.

En ekonomisk kris och en världsregering

Ett av de ämnen som ska diskuteras i New York i september är världsekonomin. När det gäller världsekonomin har NWO varit på tal i många år, men som nu allt mer ser ut till att bli en verklighet.

Redan i 1994 uttalade David Rockefeller, en av de ledande inom Bilderberggruppen och en av företrädarna för kapitalismen i USA:

 

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”

 

“Vi är på kanten till en global omvandling. Allt vi behöver är den rätta stora krisen, och alla nationer kommer att acceptera den nya världsordningen”

Det finns alltså en stark övertygelse, om att en global ekonomisk kris kan vara ett stort steg emot en ny världsordning (en världsregering). Man menar att den internationella finanskrisen har gett världens ledare en unik möjlighet för att skapa ett globalt samhälle.

En långsam överlåtelse

Behovet av en världsregering med en stark ledare, har varit en långsam överlåtelse, och något som sakta med säkert har implementerats och blivit en allt mer fast övertygelse för världens ledare.

I 2012 uttalade Nigel Farage, en av medlemmarna i Europa parlamentet:


“It is very, very difficult to ignore those voices, who have been telling me for twenty years that behind all of this [the economic crisis] there are a group of people that want to create “a one world government.” I’ve tried to ignore those arguments and say, “Look, let’s not be too conspiratorial about this.” But goodness me its [a one world government] beginning to stare us in the face.

”Det är mycket, mycket svårt att ignorera dessa röster, som har talat om för mig i tjugo år, att bakom allt detta (den ekonomiska krisen) finns en grupp människor som vill skapa ”en världsregering”. Jag har prövat att ignorera dessa argument och säga, ”Låt oss inte vara alltför konspiratoriska omkring detta, men hjälpe mig om inte början av detta börjar visa sitt rätta ansikte.

 

FN och Påven

Ännu en sak som är intressant med denna konferens är att det inte bara är politiska och ekonomiska ledare som kommer att vara närvarande, men även påve Franciskus kommer att delta i mötet.

Det är med andra ord ett förenande av den politiska, ekonomiska och den religiösa agendan, för att hitta gemensamma mål och lösningar. Jag tror aldrig att någon påve tidigare har varit så politisk som denne är, och att det är första gången att FN arbetar så nära tillsammans med katolska kyrkan - världens största och mest inflytelserika religiösa institution.

Jag är helt övertygad om att påven kommer att vara en central figur under vedermödans tid, där han kommer att representera den sista tidens skökokyrka, och kommer ha ett nära samarbeta med Antikrist och den falske profeten.

 

En stark man med en ny världsordning

Vi ser alltså tydliga tecken på denna NWO ta form mitt framför våra ögon i dag. Jag tror inte på tillfälligheter när FN och påven i spettsen kallar in till möte i september. Det finns en tydlig agenda och tydlig strategi.

Det oroliga världsläget och det allt mer ökade press på världsekonomin, pekar på en ny världsordning och en ny stark ledare. Antikrist kommer att ge det som världen ropar efter. Han kommer att tala om en ny tid, en ny världsordning och han kommer att presentera globala lösningar.

Kära vänner, vi lever i en mycket sen tid, där tidens tecken pekar på Jesu dyrbara och snara återkomst.

 

Mikael

 

 

Uppdaterat den 13 april 2015

 

Iran och det profetiska ordets uppfyllelse

 

Iran gör sig bemärkt på flera fronter just nu, och det är inget tvivel om att vi är på väg mot det profetiska ordets uppfyllelse när det gäller Iran och deras roll i ändetiden. 

 

Vi har i de senaste åren sett Iran upprusta för fullt, och avhålla enorma militärövningar tillsammans med Kina och Ryssland. Samtidigt så fortsätter man att hota Israel, och vägrar erkänna det judiska folket och en judisk stat. Iran kämpar också med omvärlden för att få igenom ett avtal, så att man i hemlighet kan fortsätta att utveckla kärnvapen. Man är samtidigt indirekt i krig mot Saudiarabien då man stödjer Houthirebellarna i Jemen, något som liknar en konfrontation och ett uppgörande mellan shia- och sunnimuslimer om makten i Mellanöstern.

 

Iran ser också sig själva som en viktig och central del i ändetidens profetior, där Irans andlige ledare Ayatollah Khamenei varnar för att en ny världsordning är på väg, och att Iran kommer ha en stor roll i att utforma denna nya världsordning.

 

Irans kärnkraftsprogram

 

Irans kärnkraftsprogram började redan på 1950-talet med hjälp från USA, och i 1967 stod det första forskningscentret för kärnkraft färdigt i Teheran. I 2011 stod Irans första kärnkraftverk färdigt med stor hjälp från ryska myndigheten.

 

I 2011 rapporterade det atomenergiorganet IAEA – en rapport som bevisade att Iran faktiskt hade bedrivit forskning och experiment i syfte att utveckla kärnvapen. Något som Iran genom alla år har förnekat.

 

Förhandlingar om Irans kärnprogram

 

Just nu pågår förhandlingar om Irans kärnprogram där länder som USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland också deltar. Det slutliga avtalet ska vara klart senast den 30 juni 2015.

 

Samtidigt med att omvärldens reaktioner på ramöverkommelsen är övervägande positiva, har Netanyahu ett flertal gånger gett uttryck för att Irans kärnkraftsprogram är hot mot hela Israels existens, och till och med ett större hot än Islamiska staten.

 

Hotar omvärlden med krig

 

http://www.timesofisrael.com/irans-revolutionary-guards-said-preparing-for-war-in-case-deal-collapses/

 

Enligt uppgifter från den arabiska underrättelsetjänsten, så förbereder sig Iran för krig och militära åtgärder, i händelse av att förhandlingarna skulle bryta ihop senast den 30 juni.

 

Wall Street Journal var tidigare ute och rapporterade att även USA förbereder sig militärt med avancerade ”bunker buster” bomber, som har möjlighet för att penetrera tunga befästningar såsom underjordiska anläggningar.  Ett anfall av USA eller Israel skulle omedelbart föra till att Iran skulle stänga Hormuzsundet.

 

Hormuzsundet

 

Hormuzsundet är ett sund mellan Musandamhalvön på Arabiska halvöns nordkust och Iran.

 

Sundet är enormt strategiskt, eftersom den som kontrollerar sundet därmed kontrollerar större delen av oljeflödet från Mellanöstern. Dagligen skeppas mellan 20-40 % av världens olja genom sundet främst från Saudiarabien, Irak, Iran och Kuwait. Iran har flera gånger hotat att stänga av Hormuzsundet om Iran attackeras av Israel.

 

Skulle Iran stänga sundet skulle det vara en direkt krigsförklaring mot stora delar av världen, och skulle få fatala följder för världens oljelevering och den redan i förvägen skröpliga världsekonomin. 

 

Persien och Elam

 

Hesekiel och Jeremia var samtida, och profeterade under det babyloniska riket runt 600 år före Kristus.

 

Namnet Iran togs i bruk och har använts sedan 1935, men innan dess var landet känt för västvärlden som Persien. I forna tider var Iran uppdelat i två territorier, Persien och Elam. När Hesekiel profeterade över Iran använder han namnet Persien, som vi bland annat känner från Gog/Magog kriget i Hes 38, medans Jeremia använde Elam när han profeterar över dagens Iran.

 

Jeremias profetia

 

I Jer 49:35 framför Jeremia en stark profetia där han förutser nio profetiska händelser som berör Iran (Elam).

 

1. Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder Elams båge, deras yppersta makt.

 

2. Och från himmelens fyra ändar skall jag låta fyra vindar komma mot Elam,

 

3.och skall förströ dess folk åt alla dessa väderstreck; och intet folk skall finnas, dit icke de fördrivna ifrån Elam skola komma.

 

4. Och jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som stå efter deras liv,

 

5. och jag skall låta olycka komma över dem, min vredes glöd, säger HERREN.

 

6. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.

 

7. Och jag skall sätta upp min tron i Elam

 

8. Och förgöra där både konung och furstar, säger HERREN.

 

9. Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Elam, säger HERREN.

 

Det kommer med andra ord en dag där Herrens kommer att bryta Irans makt (båge), och låter fyra vindar komma mot landet (Herrens domar).

 

Är det här ett ord, där en del av profetian kan ha sin uppfyllelse i Irans kärnkraftsprogram, och i en kommande attack och en militär konfrontation från USA eller Israel? Tiden får visa om den här profetian står till sin uppfyllelse.

 

Profetia om ett krig mellan Israel och Iran

 

http://www.apg29.nu/index.php?artid=9046

 

På Christer Åbergs hemsida APG29, hittade jag denna profetia från 2011, som just omhandlar ett krig mellan Israel och Iran:

 

Augusto Maqyengo fick en drömsyn om en israelisk attack mot Iran med bistånd av USA:s flygvapen. Han berättar:

 

Idag den 25:e december 2011, efter att vi (han och hans fru) hade hade haft en bönestund vid midnatt blev jag visad en direkt kärnvapenattack mot Iran. I synen blev jag tagen till Iran i luften och på avstånd kunde jag se israeliska krigsplan som flög mycket högt i det iranska luftrummet och bombarderade den iranska flygradarn. När den iranska radarn blev förstörd, hamnade den iranska armén i panik och försökte att förstå vad som hade hänt medan de amerikanska och israeliska krigsplanen omedelbart bombarderade Irans nukleära faciliteter och jag såg eldknallar och enorm rök stiga upp från scenerna. Iranierna försökte att svara med mycket små kanoner men det var för sent, därför att de israeliska och amerikanska planen hade redan orsakat allvarlig skada och förödelse på deras ställningar. Jag var förvånad och började säga: Iranierna skröt över att ha missiler, hur kunde det ske att de inte kunde svara på attacken? Sedan såg jag nukleär strålning sprida sig i den iranska luften genom stoft och rök. Attacken mot Iran var så snabb att den tog iranierna med förvåning och de var oförmögna att göra någonting, sedan så var inom få sekunder den israeliska arméns plan och den amerikanska backupstyrkan borta och återvände lugnt till sina positioner utan någon motattack från Iran. Vid denna tidspunkt vaknade jag upp och berättade för min fru vad jag hade sett.

 

Augusto Maqyengo är från Angola eller Kongo, men bor i Tunisien och missionerar bland muslimer enligt uppgifter på Internet.

 

Irans kommande attack

 

HES 38-39

 

I följe det profetiska ordet, så vet vi att Iran är ett av de länder som en dag kommer att attackera Israel. Det kommer med andra ord en dag, då Iran som nation kommer att göra allvar av sina år långa hot mot det judiska folket. Iran och tillsammans med många andra nationer, kommer att dra upp mot Israel, mot det obefästa landet för att plundra och röva och angripa dem som bor i trygghet.

 

Det är Herrens själv som just nu förbereder Iran, och har satt en krok i dennes käft. Tillsammans med många andra nationer kommer dessa att bli dragna av Herren för att dra upp mot Jerusalem. Orsaken till att Herren gör detta, är att Herren ska visa omvärlden och nationerna sin storhet och helighet, och att hans namn ska bli känt. Nationerna ska inse att han är Herren, Israels Gud.

 

Jesus kommer snart!

 

 

 

 Mikael W

 

 

Uppdaterat den 18 mars 2015

 

Netanyahu och det kommande förbundet  

 

 

Netanyahu har precis vunnit valet i Israel, där han överraskade och slog alla med häpnad. Det betyder att Benjamin Netanyahu kommer att fortsätta som premiärminister under den nästa valperioden.

 

Men det betyder också samtidigt, att om vi är så långt som vi tror i ändtidens skeende och om det är på det sättet att vi med stora steg är på väg mot vedermödans tid, så kommer Netanyahu att få en allt mer framträdande roll i bibliska profetior och i tiden framöver.

 

Desvärre kommer att vara på det sättet, att det kan vara Netanyahu som kommer att vara den Israeliska ledare som kommer att sluta det betydande och profetiska förbundet med Antikrist som kommer att inleda och påbörja den sista årsveckan och vedermödans tid.  

 

Årsveckan inleds med ett förbund

 

Dan 9: 27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och mato0ffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

 

I Danielsboken 9 finns en av de allra viktigaste profetiorna vi kan hitta i skriften med hänsyn till ändetiden och Guds konkreta framtidslöften för Israel. Denna profetia får sin början nästan 500 år före korset, och får sin fullbordan då Jesus sätter sina fötter på oljeberget, och upprättar riket för Israel.

 

Den sista och 70:e årsveckan kommer att inledas med att ”en kommande furste” kommer att sluta och stadsfästa ett förbund med de många som framför allt berör Israel. För Israel kommer det här att vara ett förbund, som först kommer att brytas 3,5 år senare när Antikrist invaderar Jerusalem.

 

Ett förbund med döden

 

Jes 28: 15 – Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden,
vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.

 

Utan att veta om det, så kommer det att vara Satan själv som Israel kommer att gå i förbund med, och kommer alltså att vara ett förbund med döden. Ett förbund som kommer att ha stora konsekvenser för det judiska folket.

 

Det har funnits många ”antikrister” och många världsriken som om igen har prövat att tillintetgöra och förstöra det judiska folket. Men den värsta och den grymmaste ledaren kommer att vara i förbund med Satan själv, och kommer att bedriva den största judeförföljelse som världen någonsin har upplevt och sett.

 

Profetia angående Netanyahu

 

Det finns en intressant profetia angående Benjamin Netanyahu som just omhandlar hans tid som premiärminister. På samma sätt som att den första delen redan har gått i uppfyllelse, kan vara på det sättet att vi samtidigt är på väg att se en uppfyllelse av den sista delen av profetian, som har med vedermödans och nödens tid att göra för Israels folk.

 

Det var Michael Evens som talade profetiskt över Netanyahu för över trettio år sedan. Michael är en inflytelserik person, och är både journalist, författare och en av världens ledande experter på Mellanöstern. Han är väl förtrogen med det israeliska ledarskapet, såväl den tidigare premiärministern Menachem Begin, som den nuvarande Benjamin Netanyahu.Han talade då profetiskt över Netanyahu, och sa att han skulle bli premiärminister två gånger och under den andra perioden skulle en av de allvarligaste tiderna i Israels historia komma.

 

Även om Netanyahu nu har blivit vald för en tredje mandatperiod i rad, är det intressant med hänsyn till just det att det skulle vara Netanyahu som kommer att vara Israels lederare under denna svåra och kommande period för Israel.

 

Det kommande förbundet

 

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om detta kommande förbund som Israel kommer att sluta med syndens människa Antikrist. Var varmt välkommen att ta del av detta här:

 

Jesus kommer snart!

 

http://jesus-kommer-snart.blogspot.in/2014/02/ett-forbund-med-doden_14.html

 

 

 

 Mikael W

 

 

Uppdaterat den 1 mars 2015

 

 

                    Ett brådskande budskap på Herrens hjärta

 

 

 

 ”Jag böjer mina knän inför Herren. Låt mitt hjärta vara ödmjukt inför dig, och låt ditt ord vara mig när. Låt mina öron få lyssna till det du säger, och låt min mun få tala de ord du lägger på mitt hjärta. Låt din Ande visa och uppenbara din vilja och dina tankar för den tid vi lever i.

 

Där, vid en urgammal höjd och en helgedomsplats, hör vi dig tala i den stilla susningen. Det är platsen där du förvandlar, talar och välsignar våra liv. Dra mig nära dig, och låt mitt hjärta få tillhöra dig, så jag blir helt överlåten, helig och avskild för den tid som är”

 

Guds Ande talar

 

Upp 2:7 – Den som har öron han hör vad Anden

 

Det är en tid då den helige Ande talar, kallar och pekar på den tid vi lever i. För varje generation har den helige Ande ett specifikt ord, där han drar i våra hjärtan för att göra oss uppmärksamma på det han talar till sitt folk.

 

En gång vart i breven till de sju församlingarna, uppmanar och förmanar Herren oss att höra vad Anden talar till församlingarna. Dessa församlingar som representerar församlingens profetiska och historiska tidslinje, allt från dess födelse på pingstdagen till Jesu synliga återkomst.

 

På samma sätt har Herren i dag ett specifikt budskap till sin församling och till varje enskilt hjärta. Det finns inget viktigare, än att höra och vara uppmärksam på vad Anden talar till sitt folk. Herren önskar att församlingens blick och uppmärksamhet enbart ska vara på honom. Med en svartsjuk kärlek drar han i våra hjärtan för att göra det helt till sitt, då han inte önskar att dela det med någon eller något annat.

 

Herren fullbordar sitt ord

 

Markus 13:30-35 – Himel och Jord ska förgå, men mina ord ska inte gå förtapt.

 

Det vi upplever i världen i dag är inte något tillfälligt, utan det är Herren själv som iordningsställer, förbereder och iscensätter det vi nu ser ta form.

 

Vi kan inte vara helt säkra på vilket sätt att ändetiden scenario kommer att utforma sig, men det vi kan vara helt säkra på är att varje ord, löfte och profetia kommer att få sin fullkomliga uppfyllelse. Herren kommer att fullborda varje enskilt löfte som har med hans återkomst att göra.

 

Allt tjänar Guds syfte

 

Varje domsslut, ond andemakt och Antikrist själv, tjänar Guds syften i den sista tiden för att fullborda hans ord. Det betyder att Herren är huvudarkitekten och har full kontroll över ändtidens utveckling. Han tillåter inget annat ske än det som han har tänkt och planlagt ska ske i rätt ordning, i rätt tid och på rätt sätt.

 

Det är därför att vilddjuret fortfarande är inlåst i Abyssus, och Antikrist hålls tillbaka så han först kan träda fram när hans tid har kommit. Det är också därför att de fyra vindarna fortfarande är bundna vid floden och håller Guds domslut tillbaka, och att de två vittnen ännu inte trätt fram.

 

Ändetidens löften får bokstavligt talat sin uppfyllelse i dag inför våra ögon. Genom att Herren fullborda dessa löften bevisar han att han har allt, och hela ändetidens utveckling i sin hand

 

Ett brådskande budskap

Egentligen var jag igång med att skriva på ett helt annat inlägg, när jag kände att jag var tvungen att vänta med det andra för att skriva det här. Jag upplever att det finns ett brådskande budskap på Herrens hjärta i dag, och en ”urgency” att få ut det som Herren talar i den tid som är.

 

Herren har i dag ett konkret budskap till den här världen, ett till hans väntande brud, och ett till den avfällige människan som har kommit efter på vägen. Det är ett brådskande budskap som Herren delar, för att få vår uppmärksamhet och visa på den tid vi lever i.

 

Himlens dörr är öppnad

 

Upp 4:1 – Sedan fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen; och den röst, lik ljudet av en basun, som jag förut hade hört tala till mig, sade: »Kom hit upp, så skall jag visa dig, vad som skall ske härefter

 

På Herrens dag, blir Johannes uppryckt till himlen. En röst, likt ljudet av en basun kallar Johannes att ”Komma hit upp”. Det första Johannes ser i himlen är en vid öppen dörr. Jag har hört samma vittnesbörd från flera olika syskon, där Herren bokstavligt talat har visat dem att himlens dörr står öppen.

 

Om någon skulle ställa mig frågan om hur långt jag tror att vi är i ändetidens slutskeende, och hur nära vi är uppryckelsens dag så är mitt svar att ”himlens dörr är nu öppen”. Det är en symbol som säger och uttrycker allt.

 

Den dörr som tidigare har varit stängd är nu öppen. Himlen är förberedd, och änglarna är på plats. Sonen själv har öppnat himlens dörr och väntar bara på Faderns befallning. Han väntar på att vända tillbaka till jorden för att hämta sin utvalda och väntande brud. 

 

Det fyra viktigaste inläggen

 

Det har varit en otrolig resa de senaste par åren, där vi bokstavligt talat har fått se ändetidens tecken och födslovåndorna tillta i både storlek och kraft. Om jag på något sätt inte skulle ha möjlighet att skriva fler inlägg är det fyra inlägg jag gärna skulle vilja lyfta fram, som jag tror att Herren och på ett särskilt sätt har lagt på mitt hjärta. 

 

Guds sista varning i en sen tid: (sep 2013)

 

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2013/09/guds-sista-varning-i-en-sen-tid.html

 

Herren talar och kallar sin brud: (dec 2013)

 

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2013/12/herren-talar-och-kallar-pa-sin-brud.html

 

Varning: andligt stormoväder på gång: (maj 2014)

 

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2014/05/varning-andligt-stormovader-pa-gang.html

 

2015 – Uppryckelse och vedermöda: (dec 2014)

 

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2014/12/2015-uppryckelse-och-vedermoda.html

 

Jag tror att dessa budskap följer den utveckling vi har sett de senaste par åren, där vi har sett födslovåndorna och tidens tecken som blir allt tydligare.

 

En stormvind från Herren

 

Jer 23: 19-20 – Se, Herrens stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Herrens vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

 

Herren har tagit ett djupt andedrag, och kommer snart att blåse en vredens vind över vår jord. Vi har sett dessa mörka moln dra ihop sig på horisonten, och vi kan märka dessa vindar som drar upp till storm. Det är en vind och ett stormoväder som Herren profeterade om för flera tusen år sedan, men som kommer att bli uppenbarad och manifesterad i den absoluta yttersta tiden.

 

Det är en tid där Herren kommer att döma, pröva och gå till rätta med människorna på den här jorden. Efter uppryckelsen kommer den här världen att få uppleva en tid som är utan jämförelse och motstycke i mänsklighetens historia. Guds vrede kommer att bli utgjuten, och den här jorden kommer att få uppleva Herrens dag.

 

Varnande tecken

 

Men Herren kommer med ett varnande ord till den här världen för att ge möjlighet till omvändelse och frälsning.

 

På samma sätt som Noa varnade den dåvarande världen i 120 år, varnar, kallar och ömkar Herren sig över den här världen då han önskar att så många människor som möjligt ska lyssna. Genom tidens tecken varnar han för detta mörker som är på väg in över världen, som är vedermödans och domens stormoväder.

 

Födslovåndornas tid

 

Vi har bara upplevt cirka tre månader av det nya året i 2015, men jag vill ändå lyfta fram några av de händelser som vi har upplevt den allra sista tiden, för att visa och peka på detta mörker som bara växer i kraft och styrka.

 

Skillnaden på dessa födslovånder som vi upplever i dag, och dem vi ser under vedermödan är storleken och antalet av dem. Det som förut hände lokalt kommer i vedermödan att vara globalt, och kommer att påverkan hela jorden.

 

Två av de områden som jag tror att Herren vill att vi ska vara ekstra uppmärksamma på är utvecklingen i Mellanöstern, och världsekonomin.

 

Ett hån mot Gud

 

När ISS kidnappade och halshögg 21 kristna egyptier, var det ingen tillfällighet att det skedde på stranden vid Libyens kust. När det skedde vid havet, så var en öppen demonstration och ett hån från Satans sida mot både Gud och människor.

 

Det är fruktansvärt det vi upplever just nu i Mellanöstern, där vi ser land efter land bryta ut i fullständig kaos och upplösning. Men ändå är det på det sättet att Herren i dag håller detta mörker tillbaka. När den helige Ande i församlingen först träder tillbaka, finns ingen gräns för detta mörkers påverkan och dess inflytande på den här jorden.

 

Omedelbart, och redan vid andra sigillet under den sista årsveckan, kommer den röda hästen att träda fram, som kommer att få jordens folk att slakta varandra. Den kommer omedelbart att förlösa krig, och en ännu högra grad av brutala terrordåd och krig över hela jorden.

 

Islam i ändtiden

 

Det är ingen tillfällighet när ISS har utropat ett Islamiskt kalifat, där vi samtidigt ser Irans frimodighet och agression växa gentemot Israel och omvärlden.

 

Det som förenar dessa två ”länder” och rörelser, är dess hängivenhet och övertygelse gentemot Islamiska ändetidsprofetior. De är bägge övertygade om att de är med till att forma och är delaktiga i ändetidens skeende, och de tror på ett snarligt framträdande av den muslimska messias Mahdi.

 

När vi jämför de områden som Antikrist, vilddjurets rike och andra bibliska profetior omhandlar, är det precis dessa länder och landområden som bibeln beskriver och profeterar om.

 

Antikrists rike

 

Upp 17: 9-12

 

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden.

 

De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista och ottonde riket i ändens tid.

 

Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket.

 

Världsekonomin

 

Flera av världens topp ekonomer pekar på att världen står på randen till en ekonomisk kollaps.

 

Världsekonomin är ett tidstecken, som vittnar om den tid vi lever i, och vart vi är på väg.  Det är en utveckling vi har sett accelerera med våldsam hastighet de senaste par åren, och vi kan bara konstatera att tillståndet i världsekonomin är så dårlig att vårt finansiella system är på väg mot en oundviklig kollaps.

 

Samma tecken som visar sig just nu på aktiemarknaden, genom fallande oljepriser och i det generella tillståndet i världsekonomin är, precis samma mönster som vi tidigare har sett och upplevt konsekvenserna av före krisen i 2008.

 

Ett globalt rop på en stark ledare

 

Samtidigt med att vi kan se hur område efter område skakar, och i den tid där den internationella världsordningen kollapsar, finns det ett desperat rop från världens ledare och nationer. Det är ett rop efter någon, som utifrån och mitt i allt detta kaos kan skapa fred och trygghet.

 

Det ropet bäddar och gör scenen klar för det första sigillets som kommer brytas, som resulterar i den vita hästen och Antikrist framträdan.

 

Bevara din krona och din klädnad

 

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast i det du har, så att ingen tar din krona.

 

Upp 3:4 – Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty der är värdiga.

 

Det är två saker som Herren har talat starkt till mitt hjärta, och det är att inte låta någon eller något stjäla vår krona och att inte låta något befläcka vår klädnad.

 

Många saker önskar att stjäla kronan och segern i våra liv. Synden önskar att stjäla och ta ifrån oss allt det av liv, kraft och välsignelse som Herren har gett oss, och den vill snärja oss till den grad att vi inte längre kan, eller har möjlighet för att fullborda vårt lopp.

 

Synden håller fast i oss, och den drar oss bort från närheten och den första kärleken till Jesus. Den stjäler vår glädje, vår hängivenhet, renhet och kraft. Den anklagar och dömer oss som förlorade, utan möjlighet för nåd eller upprättelse från Gud. Den ger oss inga valmöjligheter eller alternativ, men leder och lockar oss in på en enda väg, den breda vägen, som är fördömelsens väg mot förtappelse och död.

 

Låt inget stjäla din krona, och låt inte något befläcka dina kläder, så att vi är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Löftet är att vi en dag ska vandra tillsammans med Herren i hans härlighet.

 

Ha blicken rättat uppåt

 

Håll ut ännu en liten tid, och fortsätt att ha blicken rättat uppåt och på Honom. Ge inte upp och se dig inte tillbaka. Han som är vår tro, seger och hopp är samtidigt vår styrka, tröst och kraft, och han är allt det som gör att vi kan fortsätta vandra mot löfteslandet.

 

Fortsätt att lyssna efter en Guds befallning, en ärkeängels röst och efter basunens mäktiga ljud, för det är då han kommer för att hämta sitt folk. Det är ögonblicket då vi kommer förvandlas och bli honom lika. Det är just då vi ska se honom sådan som han är, i all sin makt och i all sin härlighet.

 

Brudgummens tröst

 

Vintern och mörkret är över, och våren är här. Du har vänt blicken mot mig, och du är driven av kärlek till din brud. Jag ropar högt, och ger luft för min längtan att han snart må komma tillbaka. Min förberedelsetid är över och jag är klar, klar till att möta min brudgum och vän.

 

Du såg och utvalde henne före världens grundval var lagd, och du har älskat henne med en evig, outtröttlig kärlek. I två tusen år har du har sett hennes väntan. Du har sett hennes vandring genom mörka dalar, och du har sett henne uthärda lidande för ditt namns skull. Nu längtar du efter att trösta henne, och hålla henne nära ditt hjärta.

 

Hennes vedermöda är över, och hon har äntligen fått frid. Hon behöver inte längre frukta dagens farsot, eller pilarna som flyger om natten. Aldrig mer behöver hon vara rädd, vara ängslig eller förtvivlad. Vandringstiden, väntan och saknaden är över. Brud och brudgum är förenade, för att aldrig någonsin bli åtskiljda igen. Natt har bytits ut med dag, fruktan med trygghet, och avsaknad med hans närhet.

 

Han är mer än allt jag kan önska eller be. Han är svaret på allt, och större än livet själv. Ändå såg och utvalde han just mig. 

 

Jer 31:3 - Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.

 

Brudgummen kommer snart!

 

Mikael W

 

 

 

Uppdaterat den 29 december 2014

 

 

Ytterligare ett försvar för Pre-trib

 

Jag kan se att samtidigt med att många av oss andra har firat jul så har Axelsson jobbat över lite och skrivit ett inlägg i ämnet. Jag vet inte om eller hur mycket ämnet är debatterat men jag vill ändå tillåta mig att skriva en slut kommentar kring det som har skrivits.

 

Efterfrågade argument

 

Jag har ju tidigare efterfrågat argument som just talar för att församlingen, Jesu egen brud kommer att få gå igenom den fruktansvärda tid av dom som kommer att gå ut i den här världen under den sista och sjuttionde årsveckan.

 

Min konklusion efter att ha läst igenom Axelssons inlägg är att jag är lite överraskad över de ”avgörande argument och slutsatser” som används och frågar mig följande:

 

1. Hur mycket känner Axelsson egentligen till Pre-trib läran och speciellt Darby som han hänvisar till? Många av de lärosatser som Axelsson menar att både Darby och Pre-trib läran står för är inget jag känner igen, och jag är frestad till att be om källhänvisningar till vad dess information kommer ifrån. Det kan ju hända att Axelsson har läst några böcker av John Darby som jag själv inte har läst?

 

2. Jag har en känsla av att Axelsson inte riktigt har följt med i samtalsforum på det sista, då många av dessa frågeställningar redan har blivit besvarade ett flertal gånger. Men för en god ordnings skull vill jag gärna besvara dessa igen, för att reda ut evt missförståelser och läror som Pre-trib läran helt enkelt inte predikar eller står för. 

 

3. Det kan också vara på det sättet att det helt enkelt inte finns, och i brist på andra, bättre argument som talar för församlingens närvaro i den sista årsveckan?

 

Den kristnes lidande

 

Ett av de påståendes och motargument som gör mest ont är när man påstår att Pre-trib läran är en flyktteologi. Det är helt enkelt ett hån mot våra kära syskon som ger sina liv och lider för namnet Jesu skull runt om i världen. Jesus har aldrig lovat eller gett församlingen löften om att slippa för lidande för evangeliets skull.

 

Omvänt så talar Herren om att det är en nåd om vi får lida för Herrens skull, och att Herren förhärligas genom våra liv när vi lider för evangeliets skull. Smyrna den förföljda församlingen i Uppenbarelseboken (Upp 2:10) fick på samma sätt starka löften (som är generella löften till alla kristna) att vara trogen intill döden, så skulle Herren ge denne livets krona som belöning. Med andra ord så har millioner av människor fått gett sina liv för Herrens skull igenom församlingens 2000 åriga historia, och det väntar en stor belöning för dessa trossyskon i himlen.

 

Den enda lidande som Herren har lovat att bevara församlingen ifrån, är inte det generella lidande jag talar om, men för den lilla men ändå så betydningsfulla sju-årsperioden som är den sista årsveckan. Det är den enda tidsperiod som inte har något med församlingen att göra, och därför ger Herren löften till församlingen om att inte vara närvarande eller en del av den. I och med att Post-trib läran inte gör någon skillnad på denna period, förutom Guds vredesskålar, så kan man tala om en flyktteologi. Pre-trib skiljer med andra ord på den sista årsveckan och den övriga tidsperioden för församlingen.   

 

Guds vrede blir uppenbarad

 

Det är intressant att Axelsson medger att ”församlingen inte ska vara med om vredesdomen, men vi skall vara med under vedermödan”. Lite tidigare i samma text har han hänvisat till Matt 24:29 där Herren sänder ut sina änglar för att församla de utvalda från hela jordens gränser.

 

För det första så är den en bladnings teologi av Post-trib och Pre-wrath läran. Man kan säga att man både vill blåsa och ha mjöl i munnen på samma gång. Det är omöjligt att församlingen både ska slippa för de avslutande vredesskålar som jag tror Axelsson syftar på, och samtidigt ryckas upp vid Jesu synliga återkomst. Det vill automastisk ge en tidsskillnad som gör att man inte kan hänvisa till Matt 24 som tidspunkt för uppryckelse.

 

Guds vrede – Orge

 

När man påstår att Guds vrede, eller vredesdomen först blir uppenbarad i slutet av den stora nöden, är det helt enkelt inte sant och obibliskt. Jag har förklarat detta flera gånger förut, men gör det gärna igen.

 

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

 

Herren har gett församlingen ett tydligt löfte, inte det att bli bevarad igenom, eller mitt i, eller under själva vreden, men från själva vredens tid. Alltstå distanserad och tagen från tid och plats. Församlingen har ingen del och är inte ämnad för Guds vrede som går ut genom de 21 domarna i den sista årsveckan.

 

Drabbas av vredesdomen

 

1 Tess 5: 9 – Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

 

Här är ordet kanske ännu tydligare och bekräftar föregående bibelord. Här talar ordet om att församlingen inte ska träffas eller drabbas av vredesdomen som uppenbaras genom sigill, basuner och vredesskålar. För att man inte ska drabbas av något, eller att något inte ska ha någon inflytande på dig så kan du helt enkelt inte vara en del av den tidsperiod av dom som går ut i världen.

 

När uppenbaras vreden

 

Det ser ut som att Axelsson precis som många andra har en uppfattning om att det endast är de avslutande domarna, eller vid Jesu synliga återkomst som är uppenbarelsen av Guds vrede, men det stämmer inte. Upp kap 15:1 visar oss att de sista sju plågorna är själva fullbordan och avslutningen på Guds vrede.

 

Upp 6: 17 – Ty deras vredes (Orge) stora dag har kommit, och vem kan bestå.

 

Det grekiska ordet i grundtexten för vrede är orgé, och har på engelska betydelsen ”anger, wrath, passion och punishment.  Det är alltså den tid då Guds vrede och straff blir utgjuten över den här jorden.

 

Grundtext ordet för Guds vrede som vi läser om i 1 Tess 1:10 är samma ord som blir använt här, nämligen ordet Orge.

 

Första gånge vi möter detta ord vrede (orge) i Uppenbarelseboken är vid sjätte sigillet. Verbet ”har kommit” är ett verb (Aorist) som betyder och visar på något som redan har funnits till tidigare, men som nu konstateras finnas till vid sjätte sigillet.

 

När man ser tillbaka på de tidigare sigill som har varit före det sjätte, är det heller inte svårt att se att denna vrede också har genomsyrat de första fem sigillen, som bland annat har resulterat i globala krig, ekonomisk hyperinflation, hungersnöd och virus utbrott, som har orsakat att en fjärdedel av jordens befolkning har omkommit. 

 

Vedermödan är ramen för den kommande vreden

 

Den sista årsveckan är med andra ord ramen och tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden, och den uppenbaras genom sigill, basuner och vredesdomar. Hela den sista årsveckan är ett utryck för Guds vrede, och inte enbart den sista delen av den.

 

Det är denna tid som Herren har lovat att distansera församlingen ifrån så att vi inte drabbas eller träffas av dess domar. Herren bekräftar detta och lovar församlingen i Filadelfia att bevara dem från hela denna prövningens tid.

 

Församlingen i Filadelifa

 

Församlingen i Filadelifa som är en förebild på ändetidens församling fick föjande ord:

 

Upp 3:10Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig, och rädda dig ur prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

 

Det grekiska ordet för bevara är det grekiska ordet (TEREO). Verbet är använt två gånger i den här versen. Första gången blir det översatt bevara, men andra gången rädda dig uri den svenska översättningen. I KJV är båda orden översatta med bevara vilket ger en helt annan betydning:

 

Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. (King James Version)

 

Alltså inte igenom, eller under, eller mitt i, men från och distanserad från hela prövningens tid som är hela den sista årsveckan.  

 

Petrus exempel till församlingen

 

När Petrus skriver och undervisar församlingen i ett av sina brev ger han ett praktiskt exempel på hur Herren räddar sitt folk från tid och plats när det gäller Guds domar.

 

2 Pet 2: 6-9 – Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. – Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. – Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag.

 

Engelsk översättning: to rescue the godly from temptation

 

Exemplet med Lot

 

Petrus undervisar alltså församlingen och ger oss Lot som en prototyp på hur och på vilket sätt att Herren dömer och frälser sitt folk från prövningen (from trial eng översättning)

 

Abraham påminde Herren i sin argumentation om Sodom och Gomorra att det strider mot hans natur att förgöra de rättfärdiga tillsammans med de ogudaktiga (1 Mos 18:23). Petrus undervisar oss genom att ge oss exemplet med Lot för att visa att Lot inte var ett tillfälligt exempel men en generell princip från Guds sida, att Herren ”frälser de gudfruktiga ur frestelsen”

 

Sättet att Herren frälste Lot från den dom som skulle gå ut över staden var att flytta honom fysiskt från Sodom. Herren kunde inte helt enkelt inte döma staden och göra något så länge att Lot var där. Lot är en bild på församlingen som blir tagen från tid och plats innan Guds domar går ut.

 

Det ligger alltså i Herrens natur att inte döma de rättfärdiga tillsammans med det orättfärdiga.

 

Jes 57:1 – Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort, utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan.

 

För vem är vedermödans tid

 

Ja, ordet säger själv vem denna domstid är till för och hänvänder sig till. Den nämns eller blir aldrig någonsin använt som en renings eller prövningsperiod för församlingen. Den tiden gäller Israel och människorna på jorden.

 

Jer 30: 11 - Ty jag är med dig, säger HERREN, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig.

 

Det ena syftet är att döma och gå straffa de nationer där judarna har varit utspridda i världen, och det andra syftet är att rena, disciplinera och gå till rätta med den judiska nationen. Under vedermödan ska Israel ska få lov att välja mellan Kristus och den falska messias Antikrist, och Israel ska renas och förberedas för det kommande 1000 års riket.

 

Upp 3:10 - prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

 

Att prövningens stund är ett utryck för Guds vrede och det som ska komma över värden är de flesta eniga om. Men varför kommer den? Är det för att pröva och rena församlingen? Nej, det är för att sätta dess invånare, över hela värden, på prov. Detta riktar sig till människor som är kvar på jorden efter uppryckelsen, och som har anslutit sig till Antikrist.

 

Ordet ”dess invånare” (katoikeo), som är använt här är ett starkt ord. Ordet handlar om något varigt och konstant. Det betyder att domen gäller dem som har gjort jorden till deras riktiga hem, och identifierar sig med jordens handel och religion. De har gjort jorden till sitt permanenta hem, vilket omöjligt kan referera till församlingen.

 

Den sanna kyrkan består av främlingar och gäster på denna jord. (1 Pet 2:11), och som söker det som är därovan (Kol 3:1-2), som har deras medborgarskap i himlen (Efe 2:19), och som har sitt hem i himlen (Joh 14:2).

 

Skyggklapps teologi

 

För att få Post-trib läran att gå ihop måste man både se bort och tillägga skriften ett antal saker:

 

Man måste tillämpa ersättningsteologi och sätta in församlingen på Israels plats, där man tar Herrens löften och Israels kallelse under den sista årsveckan. Man måste se bort från Herrens eget ord att den sjuttionde och sista årsveckan är för Israel och det judiska folket. Man måste i sin tur ersätta de 144 000 utvalda judarna och sätta in församlingen i dess ställe. Man måste ta martyrerna och den grupp av människor som kommer levande ut ur vedermödan (Upp kap 7), och göra dessa till församlingen.

 

Man måste samtidigt se bort ifrån att uppryckelsen är ”Imminent”, och att församlingens väntan och kallelse har alltid varit att vänta på Kristus från himlen. All utslag av imminent är utesluten om det först ska ske några tecken först.

 

Man måste se bort ifrån att de 24 äldste redan är i himlen och har fått sin nådalön innan det första sigillet bryts.

 

Man måste också se bort ifrån ordets kraftiga löften om att församlingen ska bli sparad från Guds vrede, och inte i, igenom, eller under.

 

Man måste också se bort från församlingens totala avsaknad i Uppenbarelseboken från kap 6-19. Man måste utesluta Herrens ord som visar att Herren inte kan döma de rättfärdiga tillsammans med de rättfärdiga, där Lot är ett tydligt exempel på.

 

Man blir tvungen till att se bort ifrån det tidsgap som är tvungen till att finnas till mellan uppryckelsen och Jesu synliga komma till doms för den här världen.

 

Man blir tvungen till att jämföra den vedermöda som alla kristna lever i, vårt lidande för evangeliet och vedermödans lidande.

 

Man blir tvungen till att placera Guds vrede till endast slutet av vedermödan vid Jesu synliga komma.

 

Man blir tvungen till att gå på kompromiss med Guds löften om att helvetes portar aldrig skulle bli församlingen övermäktig, då Antikrist får makt att besegra församlingen under vedermödans tid.

 

Man ska tillsido se den totala avsaknaden av styrkande ord och löften om evigt liv till den som håller ut och ger sitt liv under vedermödans lidande, eller löften om kraft under Antikrists regerande.

 

Man måste framför allt förhålla sig till att Jesu egen brud, som är köpt med hans eget blod, där straffet och priset redan är betald, ska dömas tillsammans med den orättfärdige genom Guds domar. Det skulle resultera i att uppryckelsen av Jesu brud skulle bestå av ett mycket fåtal människor, då nästan alla människor omkommer genom de domar som går ut i världen, och människan blir lika dyrbar än guld från Ofir (Jes 13:12).

 

Jesus kommer snart

 

           

>>Mikael Walfridsson

 

Uppdaterat den 13 december 2014

 

 

2015 – Uppryckelse och Vedermöda

 

 

"Herre, din brud längtar efter dig. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, törstar vår själ efter dig. Som djup ropar till djup, ropar och sträcker sig vårt innersta efter att få se din härlighet.

 

Din återkomst är vår bön, vårt hopp och vår seger. Låt detta jordiska, dödliga och förgängliga uppstå i härlighet och oförgänglighet. Låt mig förvandlas så jag kan se dig i all din ljuvlighet och i all din kraft. Låt mig förvandlas, så jag kan leva i din närhet för evigt.

 

Kom Herre till ditt folk, och kom till din väntande brud. Kom i denna sena tid och bryt en mörk och brusten sky. Vi har lyft våra huvuden, våra händer i lov och våra ögon skådar efter himmelens Son. Vi ropar och vi kallar att tiden är snar, att Konungen kommer och det är hög tid att göra sig klar.”    

 

Inledning

 

Varje enskilt tecken, varje profetisk händelse, och Guds Andes vittnesbörd talar gemensamt om en enda sak: Jesus kommer snart tillbaka. Vi blåser i basun, och ropar högt till den som vill höra:

 

”Gör dig redo, för han kommer! Gör upp med synd och världslighet, för han kommer! Överlåt ditt liv på nytt i hans hand, för han kommer!

 

Budskapet om brudgummens återkomst går ut i denna tid. Vi lever i den sena midnattstimmen, och Herrens profetiska klocka slår snart tolv. Natten är på väg, då ingen människa mera kan verka.

 

Uppryckelse och Vedermöda

 

Vi är på väg mot vedermödans tid, och därmed också uppryckelsen av församlingen.

 

Blir det i 2015 att vi kommer att få uppleva en av historiens största händelser, att Herren väljer att stiga ner från himlen och kalla sin församling till sig? Är det i 2015 att vi kommer att få uppleva en värld i fullständigt kaos, efter det att millioner av människor helt plötsligt har försvunnit spårlöst från den här jorden? Blir det i 2015 att vi kommer att få uppleva att det första sigillet bryts, och att syndens människa öppet kommer att träda fram?

 

Jag tror att många frågetecken kommer att bli besvarade det här året som ligger framför. För det kan vara på det sättet, att vi är i gång med den allra sista nedräkningen, och att vi nu ser början på den allra sista och avslutande tiden i den här tidsåldern.

 

Drömmar och Visioner

 

Herren talar genom tidens tecken, men också på ett påtagligt sätt genom direkta tilltal. Tusentals människor upplever att Herren ger dem syner, drömmar och visioner som vittnar och pekar på hans snara återkomst.

 

Jag läste följande vittnesbörd av en broder på Christer Åbergs hemsida, som talade starkt till mitt hjärta:

 

”Jag besökte en familj i förra veckan. Mamman i familjen hade haft en drömsyn, som hon beskrev för mig. Hon berättade att hon befann sig i en enormt vacker kyrka, där allt var tillverkat av guld. Många glada människor fanns runt omkring henne. Denna kyrka lyftes helt plötsligt rakt upp i luften och for svävande upp till den himmelska världen. I från detta perspektiv tittade hon ner mot Jorden och fick se sin egen grav som var tom. Hon frågade mig nu vad detta kunde betyda? Mitt svar var först osäkert, men strax fick jag en uppenbarelse genom Den Helige Ande att svara. Jag tror också starkt att denna dröm gavs av GUD. Hennes färd upp till Himmelen var uppryckandet av Guds församling. När hon tittade ner mot sin tomma grav, så var det för att se, att i den kommer aldrig hennes kropp att läggas. Det måste betyda att hon inte hinner dö här på Jorden innan Jesus hämtar sina trogna.”

 

Du kan läsa och ta del av hela vittnesbördet på apg29: http://www.apg29.nu/index.php?artid=16956

 

Renad i guld

 

Det här var en dröm som talar om en uppryckelse i vår tid, där Herren kommer för att hämta en brud och församling som är redo.

 

Allt i denna kyrka var tillverkat av guld, och i bibeln står guld för renhet och fullkomlighet. Det tror jag symboliserar och visar på Herrens rena, överlåtna och väntande församling. Vi är inte rena i egen kraft, men vi tillåter Herren att arbetar och helga våra liv. Ändtidens församling är Guds rena och väntande brud, där grunden och församlingens byggmaterial är guld, silver och dyrbara stenar. 

 

Mitt vittnesbörd

 

I 2013 upplevde jag själv att jag hade en dröm om Jesu återkomst och den korta tid vi har kvar som Guds folk:

 

”Jag upplevde i min dröm att jag körde i min bil när vägen helt plötsligt förändrades. Den blev helt plötsligt till en jättebred väg med lysande lampor på bägge sidor. Till min stora förvåning upptäckte jag att det var en flygplats, och vi körde nu på startrampen där flygplanen åker innan de lättar. Det var inget gemensamt flygplan vi satt i, men det var i stället massa små bilar som körde på startrampen tillsammans med hög hastighet. Det var precis i det ögonblick, och före det att man på samma sätt som flygplan lättar och flyger upp i luften. Därefter slutade drömmen och jag vaknade.”

 

Jesu återkomst i 5775

 

Hur nära kan vi känna till Herrens ankomst, och kan Herren dela vilket år han kommer tillbaka med sina barn?

 

Jag har kontakt med en kär broder Conrad Utvåg, som vittnar om att han fick Herrens tilltal efter det att han hade frågat Herren om tidspunkt för uppryckelsen. Conrad hade läst en artikel från tidningen Karmel av Johan Henrik Jørgensen, som hade skrivit om just uppryckelsen. När Conrad hade läst igenom artikeln talar han högt ut i luften: - Jag är bjuden på bröllop, när är uppryckelsen? Då talade Herren klart och tydligt till hans inre på samma sätt som han gjort det många gånger tidigare:

 

”Året som inleder den sjuttionde årsveckan måste kunna delas med sju. Året som avslutar den sjuttionde årsveckan måste också kunna delas med sju, och det ska vara sju år i mellan”

 

Här i september 2014 gick vi in i det judiska året 5775 som efter en sjuårsperiod avslutas med 5782. Bägge årtal kan delas med talet sju. Nästa gång att det sker är först om ytterligare sju år igen.

 

Den yttersta tiden

 

Under2014 upplevde jag en maning att inte bara dela undervisning om Jesu återkomst, men att samtidigt peka på alla dessa konkreta tidstecken som vi upplever i dag.

 

I augusti startade jag därför hemsidan www.denytterstatiden.blogspot.dk för att lyfta fram dessa tecken som både ropar, kallar och pekar på att Herren mycket snart kommer tillbaka. Min upplevelse av att ha fokuserat och tagit del av dessa tidstecken, har både varit våldsamt och överbevisande på samma gång.

 

Det är tydligt att se dessa födslovåndor tilltar i både kraft och styrka, och jag upplever ett intensivt och påtagligt mörker som sveper över den här världen.

 

Vedermödans Tetrad

 

Joel 2: 30-31 - Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

 

Den 15 april visade den första blodmånen sig på himlen, och i kölvattnet på den har vi upplevt en skrämmande acceleration och en förökad intensitet av tidstecken i den här världen.

 

Samtidigt som att dessa blodmånar vittnar om avgörande händelser för det judiska folket, tror jag samtidigt att denna Tetrad som avslutas på hösten 2015 är vedermödans Tetrad.

 

Joel profeterar om att före Herrens dag, alltså för den tid av dom som ska gå ut i världen, ska solen att vändas i mörker och månen i blod. Det kan med andra ord vara denna Tetrad som Joel vittnar om, som alltså ska föregå Herrens vredes dag.

 

Vedermödans tecken

 

Det är vedermödans tecken som har burit sitt vittnesbörd det här året. Det har dels gett oss en klar förståelse för den tid vi lever i, men också för den tid vi är på väg in i. Några av de tydliga tecken vi har upplevt i 2014 är bland annat dessa:

 

Mellanöstern i kaos

 

På våren 2014 lärde den här världen på allvar att lära känna extremistgruppen IS (Islamiska staten)   

 

IS har redovisat en femårsplan som visar ett kommande Kalif, som inte bara inkluderar hela Mellanöstern och halva Afrika, men också länder som Spanien, Portugal, Österrike, Ungern och Rumänien.

 

Det vi ser i Mellanöstern är inget annat än Sataniska och demoniska krafter som utspelar sig genom IS. Genom terrorhandlingar sprider denna organisation skräck i Mellanöstern på sin framfart.  Vardagen har blivit en mardröm för irakiska och syriska befolkningen, då de mördar, halshugger, våldtar och driver en massiv förföljelse mot kristna och mot dem som inte vill böja sig för IS krav.

 

IS budskap är enkelt; konvertera till Islam, betala en religiös skatt eller dö. Bara i Irak är två tredjedelar av landets en million kristna på flykt för att undgå att bli slaktade.

 

Ökad oro för islamistisk terror

 

Efter IS framfart finns en ökad oro för islamistisk terror runt om i världen. IS är inte bara begränsad till sin arme nere i Mellanöstern, men kan också utföra angrepp genom bland annat sovande celler i Europa.

 

Flera internationellt kända terrorismexperter menar att det bara är en tidsfråga innan IS eller en snarlik islamistisk terrorgrupp försöker genomföra ett dåd i Europa.

 

Vem kan skapa fred

 

Upp 6:1-2 – Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

 

Frågan har ställts många gånger, men med tanke på den utveckling vi ser i Mellanöstern, med först den arabiska våren och sedan IS, är frågan mer aktuell än någonsin.  

 

Många undrar vem den person är som både IS och hela den muslimska världen vill och kommer att lyssna till? Vem kan och vem kommer, på trots av det kaos som råder och på trots av den enorma klyfta som finns mellan Israel, den muslimska världen och väst, att träda fram och förmå att skapa en lösning som kommer att innebära ett fredsavtal i Mellanöstern?

 

Bibeln är tydlig med att det är Antikrist, syndens människa som träder fram vid det första sigillet, och precis i början av den 70:e och sista årsveckan.

 

Psalm 83 – En profetisk profetia

 

Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

 

 

 

Mellanöstern står i dag bokstavligt talat i brand! Utvecklingen har den senaste tiden varit skrämmande, och den överordnande bilden i Nordafrika och Mellanöstern är kaos, upplösning och sammanbrott.

 

 

 

Mitt i detta skeende ligger Israel, som i allt större grad upplever påtryckningar från sina grannländer och organisationer som är fast beslutna på att utrota det judiska folket. Något som både den senaste konfrontation med Hamas bekräftar, men också IS framfart, där mycket tyder på att IS redan är inne i Libanon, ett land som gränsar till norra delen av Israel. Staten Israel har sex millioner judar som är omringade av 22 arabiska länder, med nästan en milliard araber som inte önskar att staten Israel ska existera.  

 

Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi i Psalm 83 en attack mot Israel från länder och folkgrupper som ligger runt omkring Israel. Det er med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem.

 

Israel i krig

 

I slutet av juni upplevde vi Gazakriget, där Israel ännu en gång var i väpnad konflikt med de palestinska motståndsrörelserna, däribland Hamas. Den inleddes i samband med kidnappningen och mordet på tre israeliska bosättningsungdomar, och Israel svarade igen med en storskalig operation på Västbanken.  

 

Resultatet av detta krig blev ett ännu större rop efter en tvåstatslösning, då man menar att detta kommer lösa problemen i det oroliga Mellanöstern. 135 länder har nu erkänt Palestina, och även Sverige är med på den sorgliga listen över länder som vill erkänna Palestina som ett land.

 

Iran är farligare än IS

 

Israels ambassadör i USA uttalade sig med hänsyn till Irans kärnenergiprogram. I flera år har omvärlden, och särskilt Israel utryckt bekymmer över att Iran kommer att använda sitt kärnenergiprogram till att utveckla kärnvapen. Ron Dermer, Israels ambassadör i USA, uttalade sig om att ett Iran med atomvapen är ett långt större hot mot omvärlden än det som IS är.

 

Om det inte lyckas att förhandla ett överbevisande avtal med Iran, kan det tränga upp Israel upp i ett hörn där man är tvungen till en militär aktion mot Iran. Ett nukleärt Iran är en av de allvarligaste saker som kan hända Israel, där hela deras existens är hotad.

 

Ebolavirus i utbrott

 

Virusangrepp var något som de flesta människorna inte kände speciellt mycket till före år 2014. I dag har de flesta människor hört om Ebolaviruset, som omvärlden kämpar emot för att undgå en världsvid pandemi.

 

Organisationen ”Läkare utan gränser” varnar och rapporterar om tusentals döda i det värsta utbrottet av den smittsamma, plågsamma och dödliga blödarfebersjukdomen Ebola i Västafrika någonsin. Trots att tolv länder vid ett krismöte enats om åtgärder för att stoppa smittspridningen, varnar WHO för att utbrottet kan fortsätta länge till.

 

Man kallar ebolaviruset för ett domedagsvirus, då man befarar att nästa Ebolautbrott kan sprida sig över hela världen. Virus förändras hela tiden, och det värsta scenariot är om det afrikanska ebolaviruset skulle mutera och bli luftburet. Det skulle resultera i att vi skulle stå inför ett mycket allvarligt scenario.

 

Ökade virusutbrott i hela världen

 

Luk 21: 11 - Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

 

Men det är inte bara Ebola som skakar världen just nu. Även virus som Marburgvirus, Enterovirus och Chikungunya är något som sätter sina spår runt om i världen. Men varför händer allt detta just nu, och är det ett tidstecken som pekar på att vi är på väg mot vedermödans tid?

 

Jesus undervisade att just pest som är det samma som virus, är en del av ändetidens tecken som pekar på hans återkomst.

 

Världsekonomin skakar

 

Inom finansvärlden blinkar varningslamporna, och det är stor fruktan för att den ekonomiska kris vi ser i Japan, och Europa just nu kommer att utveckla sig till ännu en global kris. Det är David Cameron, Storbrittaniens premiärminister som varnar för att allt fler tecken pekar mot att världen är på väg mot en ny ekonomisk kris.

 

Skulle det ske, kommer den nuvarande finanskrisen som fick sin början i 2008 att blekna i jämförelse med det som kommer, och vi skulle uppleva en redan skakad världsekonomi i knä. Många andra länder skakar redan och svåra ekonomiska svårigheter.

 

Vi har redan sett Argentina gå bankrutt för andra gången på 13 år, men också tio andra länder som till exempel Cypern, Grekland, Egypten och Ukraina, har betalningsproblem och är snäppet ovanför bankrutt.

 

Flera länder i recession

 

Något som talar sitt tydliga språk med hänsyn till tillståndet i världsekonomin, är att tre av de tio största ekonomier i världen redan är i tillbakagång och recession. Brasilien som är den sjunde största ekonomi i världen har varit i recession i flera månader. Det samma gäller Italien som är världens nionde största ekonomi. Till och med Israel har gått tillbaka för första gången sedan 2009.

 

Men det land som allra mest sticker fram är Japan. Japan som har den tredje största ekonomi i världen, är i verklig gungning just nu. Många har tittat på USA i många år och har trott att nästa stora ekonomiska nedgång skulle komma därifrån. Men mycket tyder på att det i stället är mot öst man ska titta.  Ekonomiska experter menar nämligen att det just är Japan som kommer att vara det land som kommer att dra ner världen i nästa globala kris. Japan som har den tredje största ekonomi i världen upplever just nu hur deras ekonomi skakar, och landet är i deras fjärde recession på bara sex år. 

 

Fallande oljepriser är ett tecken på recession

 

Oljepriserna fortsätter sin kraftiga bana neråt, och är den värsta tillbakagång sedan det sammanbrottet vi upplevde i den globala ekonomin i 2008. 

 

Det spekuleras mycket i vad orsakerna till den snabba nedgången är, men många menar att det här kan vara en signal om kommande problem i den globala ekonomin. Det kan samtidigt se ut som att vi ännu inte har sett slutet på fallande oljepriser. Murray Edwards, ordförande vid Canadian Natural Resources, tror att oljepriset kan falla över 50 procent helt ned till 30 dollar per fat.

 

Det betyder att vi har en situation som liknar väldigt mycket den som vi hade före den finanskrisen i 2008, där oljepriset orsakade en global recession. Det höga oljepriset pressade ner konsumtionen och det blev ett överskott på olja som orsakade ett snabbt prisras.

 

En ekonomisk sjuårscykel

 

Genom att studera tidigare konjukturcyklus kan man se att dessa konjunkturer fungerar i en slags sjuårscykel, som betyder att ekonomin på något sätt blir speciellt berörd vart 7 år. Denna utveckling kan man bekräfta och kan spåras helt tillbaka till den stora depressionen som fick sin början i USA 1929.

 

Skulle det här mönstret fortsätta kommer vi alltså att få se en ytterligare ekonomisk världskris i 2015, och vi står inför en mycket allvarlig situation. Världsekonomin balanserar på kanten till katastrof, och skulle knappast överleva en ytterligare 1929, 1987 eller 2008. Herren skakar allt som inte är byggt på honom, och världsekonomin är under allvarlig skakning.

 

Ryssland i krig mot Europa

 

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina trappades upp i slutet av februari 2014, efter att demonstrationer och blodiga kravaller i Ukrainas huvudstad Kiev lett till att den politiska oppositionen tagit över makten. Efter det har vi sett en upptrappning av Ryska militär vid Ukrainas gräns och i följe FN så dödas minst 36 människor i snitt nu varje dag.

 

Litauens president Dalia Grybauskaite menar att när Ryssland kämpar mot Ukraina, så är Ryssland indirekt i krig mot resten av Europa.

 

Samtidigt som Ryskt militär gick över gränsen i det östliga Ukraina varnade och påminde Putin omvärlden att Ryssland är en kärnvapen makt. Putin har precis varnat omvärlden att han inte kommer tillåta att rebellerna besegras av regeringstrupper i östra Ukraina.

 

Tredje världskrig

 

Hur nära är vi ett tredje världskrig, och finns det risk för ett storkrig i Europa? Vilken roll spelar Isis för världsfreden, och innebär Rysslands annektering av Krim en återgång till det kalla kriget?

 

Experter varnar för att utvecklingen i världen tyder på att vi är på kanten till ännu ett världskrig. Med tanke utvecklingen i Mellanöstern, IS framfart och den ömtåliga situationen mellan Ryssland och Ukraina, så finns gnistan som kan få det tredje världskriget att bryta ut. Ett tredje världskrig som denna gång inte skulle inte bli ett erövringskrig, men ett förintelsekrig.

 

Gud träder till sida

 

Det är mörka och Sataniska krafter som i dag mobiliserar och vädrar luft. De väntar på att Gud själv ska träda till sida, och ge plats till att de kan förstöra, plåga, och tillintetgöra en hel mänsklighet.

 

Vi är med stormsteg på väg mot vedermödan, och mot en tid av nöd som den här mänskligheten aldrig känt till eller tidigare skådat. Syndens människa och hans profet kommer snart att uppenbaras och bli mottagen som en frälsare i den här världen. Med glädje kommer man att ingå förbund med denna Antikrist, som egentligen är ett förbund med döden och ett förbund med själva mörkrets furste.

 

Som en tjuv om natten

 

1 Tess 5: 1–3 - Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.  

 

Herrens dag kommer plötsligt, överraskande och som en tjuv för den här världen. Den uppenbarar sig med smärta på samma sätt som en kvinna som är i födslovånda, och man är utan tid till att förbereda sig eller undgå det som ligger framför. Det finns ingen utväg eller någon möjlighet att stå emot, för Herren har bestämt att en tid av Dom ska gå ut över den här världen.

 

För Herrens väntande brud kan den här dagen inte komma som en tjuv. Vi är ljusets barn, och vi lever inte i mörkret. Vi kan se att Herrens dag närmar sig, och vi förbereder oss och lever i en daglig förväntan till Herrens återkomst. Vi är inte tilltänkta eller ämnade för denna prövningens och smärtans tid. Herren har lovat att han vill stiga ner från himlen, hämta sin väntande brud, och rädda oss från denna vredens tid.

 

Han kallar oss in i sina kamrar, hem till det himmelska Jerusalem, och stänger igen dörren efter oss till dess att mörkret och vreden har gått förbi. 

 

Jag kommer snart

 

Upp 22:7 – Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.

 

Hela tre gånger i det avslutande kapitlet i Uppenbarelseboken proklamerar Herren att han snart kommer tillbaka. Är det något som Herren önskar, så är det att hans återkomst ska vara en levande och dyrbar sanning i våra liv.

 

Ordet snart i grundtexten är ordet ”tachú”, som lika gärna kan betyda snabbt, snart, strax och fort. Flera översättningar har översatt tachú med hastigt eller snabbt.

 

Ändetidens avslutas med hast

 

Det är inte bara Jesu återkomst som beskrivs som en händelse som sker väldigt plötsligt och snabbt, men det kan se ut som att hela ändetidens utveckling är något som sker och utvecklar sig med hög hastighet. Daniels profetia bekräftar detta och talar om att ”slutet ska komma som en störtflod”. (Dan 9:26).

 

Det betyder att hela ändetidens utveckling, som inleds med församlingens plötsliga bortryckelse, vedermödans lidande och Jesu synliga återkomst är alla händelser som beskrivs som något som kommer både plötsligt och hastigt.

 

Avslutning

 

Vi lever i en tid där Herren förbereder Satan, Antikrist och den falske Profeten. Dessa centrala figurer måste vara förberedda att utföra sin del i detta avslutande skeende i mänsklighetens historia.

 

Vi kan inte vara helt säkra på vilket sätt att ändetiden scenario kommer att utforma sig, men det vi kan vara helt säkra på är att varje ord, löfte och profetia kommer att få sin fullkomliga och bokstavliga uppfyllelse.

 

Herren kommer att fullborda varje enskilt löfte som har med hans återkomst att göra där varje domsslut, ond andemakt och Antikrist själv tjänar Guds syften i den sista tiden för att fullborda hans ord. Det betyder att Herren är huvudarkitekten och har full kontroll över ändtidens utveckling. Han tillåter inget annat att ske än det som han har tänkt och planlagt ska ske i rätt ordning, i rätt tid och på rätt sätt.

 

Ett liv i ständig förväntan

 

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

 

Huvudbudskapet till församlingen i Tessalonika, är samma budskap som Herren har talat och uppmanat sin församling genom alla tider, nämligen att leva i en ständig förväntan till att Jesus ska komma och hämta sin församling till sig. Vi är klara till att resa i väg till vårt älskade löftesland. Våra huvuden är rättade uppåt, och våra hjärtan längtar efter att den dagen snart ska bli en verklighet.

 

Det mörker vi upplever i världen och hoppet om Jesu återkomst går hand i hand. När mörkret tilltar, ger det oss samtidigt hopp att Herren snart ska komma tillbaka för att hämta oss hem. Det är ett levande hopp om en kommande frälsning som skapar bestående frukter i våra liv. Den ger oss en längtan efter Herrens återkomst, men också att bevara den första kärleken och att leva i en nära och i en daglig överlåtelse till Herren.

 

Jesus Kommer Snart!

 

>>Mikael Walfridsson

 

 

 

Uppdaterat den 16 oktober 2014

 

Det ska bli pest på den ena platsen efter den andra

 

 Virusangrepp var något som de flesta människorna inte kände speciellt mycket till före år 2014. I dag har de flesta människorna hört om Ebolaviruset, som omvärlden kämper emot för undgå en världsvid pandami. Det är en stor utmaning då det rejält inte finns något botmedel mot detta virus, som slår ihjäl cirka 70% av de smittade.

 

Vedermödans tecken

 

Luk 21: 11 - Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

 

Men det är inte bara Ebola som skakar världen just nu. Även virus som Marburgvirus, Enterovirus och Chikungunya är något som sätter sina spår runt om i världen. Men varför händer allt detta just nu, och är det ett tidstecken som pekar på att vi är på väg mot vedermödans tid? Jesus undervisade att just pest som är det samma som virus, är en del av ändetidens tecken som pekar på hans återkomst.

Här är en snabb genomgång av några av de virsusangrepp som vi upplever just nu:

 

Ebola kan bli ”världens nästa HIV”

 

http://abcnews.go.com/Health/ebola-worlds-aids-cdc-director-warns/story?id=26071855

 

Antalet dödsoffer för dem som har dött genom Ebola i Västafrika fortsätter att stiga, och är nu uppe på över 4000 människor. Samtidigt med att vi har sett ett drastiskt stigande antal dödsoffer, har vi sett hur Ebola smittade nu har spridit sig till i över sju olika länder, och nu senast i Tyskland som har haft sitt första dödsfall av Ebola.

Antalet av Ebola smittade fördubblas var tredje till fjärde vecka, och utan en global insatts kommer den världen att stå för mycket svåra problem. Experter uttalar att Ebola sprider sig med en sådan fart att den har kapacitet att bli en global pandami som kan jämföras med AIDS.

USA:s smittskyddsmyndighet CDC målar upp en ännu mörkare bild i en ny rapport. Den säger att mellan 550 000 och 1,4 miljoner människor i Västafrika kan vara smittade runt slutet av januari nästa år 2015.

 

Ebola liknar HIV

 

Sättet som Ebola sprider sig på, gör att den liknar väldigt mycket HIV. Båda två använder ett sorts protein som kallas Tsg101, som man använder på celler man infekterar. Sedan tar dessa virsus över och ”kaprar” cellerna, och förvandlar dem till små virusfabriker som sedan sprider sig i kroppen.

Dr. Tom Freiden, som är director på CDCP (Centers for Disease Control and Preventsion) uttalar sig:

“In the 30 years I´ve been working public health, the only thing like this has been AIDS, and we have to work now so that this is not the world´s next AIDS”

 

Ebola är luftburet

 

Man vet fortfarande inte hur det kan vara att den norska kvinnan som arbetade för Läkare utan gränser blev smittad av Ebola. Hon följde de rättningslinjer som finns, och använde den skyddsutrustning som man ska.

Bo Niklasson, tidigare chef för den försvarsmikrobiologiska enheten vid dåvarande Smittskyddsinstitutet påstår att Ebola är luftburet. Bo menar inte om frågan är om Ebola är luftburet eller inte, utan graden av den och om risken finns för att den ska öka?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5981371

 

Marburgvirus

 

Marburgvirus är ett virus som orsakar blödarfeber, som är nära besläktat med Ebolaviruset och finns i samma områden i Afrika. Även Sverige (Linköping) hade ett fall av detta virus på 90-talet.

Marburgfeber är en infektionssjukdom som tillhör en större grupp av sjukdomar som gula febern, denguefeber och lassafeber. Symptomer är bland annat feber, huvudvärk, muskelvärk, diarreér samt både invärtes och utvärtes blödningar. Marburgfebern smittar vid kontakt mellan människor, och sprids med kroppsvätskor som blod, urin, svett och tårar. Sjukdomen har en hög dödlighet, och det finns ingen specifik behandling som kan bota detta virus.

Sjukdommen förekommer med jämna mellanrum i Central- och Västafrika, och har precis just nu utbrott i Uganda. Hittils har man identificerat cirka 150 personer som man övervakar, och som har visat symptomer som linkar Marburgvirus.

http://www.who.int/csr/don/10-october-2014-marburg/en/

 

Enterovirus (EV-D68)

 

Enterovirus är en grupp virussort som bland annat orsakar förkylning och polio. Viruset drabbar runt 50 miljoner människor i USA varje år, och troligen ca en miljard eller mer människor i hela världen. De flesta som smittas av viruset är barn, och de med nedsatt immunförsvar.

Viruset smittar via vatten, födoämnen, avföring och kontaktsmitta. Sjukdomar som orsakas av Enterovirus är hjärnhinneinflamation, hjärtmuskelinflamation och kroniskt trötthetssyndrom.

Sedan mitten av augusti 2014 pågår ett utbrott av enterovirus D68 i USA och Kanada. Hittils har mer än 700 personer i 44 delstater har diagnotiserats med allvarlig luftvägssjudom orsakad av detta virus, och de allra flesta har varit barn. Staden Kansas i delstaten Missouri, har drabbats värst. 50-talet barn ska vårdas på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Smittskyddsläkaren Mary Anne Jackson uttalar sig:

”Jag har aldrig varit med om något liknande under mina 30 år som barnläkare. Slut citat”

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usa-lungvirus-slar-mot-barn_3895866.svd

 

Chikungunya

 

I början av december 2013 rapporterades för första gången spridningen av virussjukdomen chikungunya i västra hemisfären. Under de månader månader utbrottet har pågått har viruset spridit sig till mer än 25 av de karibiska öarna liksom till bland annat El Salvador, Costa Rica och Venezuela i Central- och Sydamerika.

Sjukdomen överförs inte från människa till människa, men smittar från en slags mygga som inte finns i Sverige. Symtomer är hög feber, huvudvärk, ledbesvär och muskelvärk. Det finns inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot insektsbett minskar man risken att bli smittad.

I år har över 650 000 fall av chikungunya rapporteras, och har enligt rapporter nu även spridits till Florida i södra USA. Folkhälsomyndigheten skriver att det finns en viss risk för att den sprider sig till Europa och medelhavsområdet.

 

Övriga

 

Tidigare i år hörde vi om en ny obotlig virussjukdom Mers som härjade i mellanöstern där över 100 personer fick sätta livet till. WHO var ute och varnade för att det kunde utveckla sig till en världsomspännande pandami. Här i början av oktober 2014 har Saudi-Arabien haft nya fall detta MERS virus.

I Venezuela har samtidigt ett nytt virus dykt upp som läkarna inte vet vad det är. På många sätt liknar både Ebola och Margburg, med symptomer som feber, fläckar på huden och intre och yttre blödningar.

 

Varför alla dessa virusutbrott?

 

Upp 6:8 – Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

 

Pest eller virusutbrott är en del av ändetidens utveckling, och är ett av de tecken som pekar på ändens och denna avslutnings tid.

 

Den gulbleka hästen

 

När Lammet bryter det fjärde sigillet, ropar och kallar det fjärde väsendet fram en gulblek häst, och den person som rider hästen är döden själv.

Uppenbarelseboken visar oss att i den yttersta tiden kommer det finnas sjukdomar som människan inte kommer att rå på. Det kommer att vara en del av de straffdomar som Herren sänder genom sigill, basuner och vredesskålar över den här jorden. När det fjärde sigillet är över, har det resulterat i över 1 miljarder människors liv. Det är människor som bland annat har dött i krig, hungersnöd och pest.

 

Tidstecken för den yttersta tiden

 

Tidens tecken pekar på att Jesus snart kommer tillbaka. Vi är onekligen och odiskutabelt på väg mot den sista årsveckan och vedermödans tid.

Syftet med den här hemsidan, är att peka på dessa tydliga tecken som manar oss att lyfta blicken mot himlen, och förvänta att Herren snart hämtar sin brudeskara hem. Alla dessa tidstecken visar på tidens allvar, men samtidigt skapar de hopp då vi vet att dessa födslovåndor pekar på uppryckelsen av Herrens församling.

 

Vad kommer härnäst?

 

Alla människor undrar vad som kommer hända härnäst, och vilka fler tidstecken som kommer visa sig i himlen och på jorden.

Vi kommer med all säkerhet fortsätta att se födslovåndorna tillta genom Mellanösterns skrämmande utveckling. Vi kommer fortsätta att se världsekonomin skaka i sina grundvalar, och vi kommer att fortsätta att se tidstecken genom naturkatastrofer, massdöd av djur och virus utbrott. Vi kommer med andra ord att se födslovåndor som kommer att tillta i både kraft och styrka, till den dag att Herren hämtar oss hem.

 

Bevara hoppet i hans tillkommelse

 

På det sista har Herren talat starkt till mig om vikten att bevara hoppet i hans tillkommelse. Det är lätt att bli orolig och nedtyngd när man studerar tidens tecken, och tar del av allt det förfärliga som sker runt om på vår jord. Men mitt i allt detta önskar Herren att våra huvuden ska vara rättade uppåt, och att vår förväntning ska vara att ”vänta på Jesus från himlen” (1 Tess 1:10)

Tidens tecken måste ge oss hopp, och en daglig förväntning till att Herren hämtar oss hem. Vi blåser i basun för att väcka och göra människor uppmärksamma på den tid vi lever i, och att vår frälsare snart kommer tillbaka. Tidens allvar och hoppet om hans tillkommelse går hand i hand, och Guds Ande talar om en kort tid och att vi är på väg mot denna tidens avslutning.

Herrens välsignelse i hoppet om hans tillkommelse

 

 

Mikael

 

Uppdaterat den 12 augusti 2014

 

 

Vår kropps förlossning och den kommande härligheten Del 2

 

”Det här är en fortsättning, och den sista delen om vår kropps förlossning och den kommande härligheten”

 

Ändetidens tidsplan för församlingen

 

1 Tess 4: 16-17 – Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

 

På samma sätt som att Gud har en profetisk tidsplan för Israel och den här världen, har han det på samma sätt med församlingen. Den nästa stora händelse på Herrens tidsskema är uppståndelsen och uppryckelsen av församlingen.

 

Det första som kommer att ske efter det att Herren har ryckt upp sin församling för att möta honom på skyn, är att vi kommer att bli prövade och bedömda inför Kristi domstol.

 

De olika domstolarna

 

Bibeln talar tydligt om tre olika domstolar vilka är Kristi domstol, Jesu härlighets tron och domen framför den stora vita tronen.

 

Framför Kristi domstol står bara frälsta människor som har levt från korset och fram till uppryckelsen av församlingen. Framför Jesu härlighetstron står bara levande människor som har överlevt vedermödans nöd. Där kommer Jesus att döma nationerna. Framför den stora vita tronen står bara döda människor från alla tidsåldrar. Alla dessa människor blir dömda till evig förtappelse.   

 

Syftet med Kristi domstol

 

2 Korintierbrevet 5:10  - Ty vi måste ALLA träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

 

För att bättre förstå föremålet med Kristi domstol, så måste vi förstå vad Paulus menar. Det grekiska ordet för domstol som Paulus använder är ”Bema”.

 

Denna ”Bema” domstol var en domstol för segervinnare, där sportsutövare som hade vunnit eller gjort någon särskild sportsprestation blev framställda, för att man skulle bestämma vilken form av belöning man skulle ge personen. Kristi domstol är med andra ord Guds möjlighet för att belöna sina barn för deras trofasthet och goda gärningar vi har gjort i hans kraft här nere på jorden.

 

Frälsningen hör ihop med tron, men lönen efter trofasthet. Som barn tar vi emot hans liv, och som tjänare hans lön.

 

Om man som kristen inte har samlat skatter i himlen, eller vandrat i förut beredda goda gärningar, så kommer ens verk att bränna upp och man går miste om sin lön, men själv kommer man att bli frälst.

Våra liv blir prövade genom eld

 

1 Kor 3: 11-15 - Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. "Den dagen" skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurdant vars och ens verk är, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, blir bestående, så skall han få lön; men om hans verk brännas upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men såsom igenom eld.

Belöningen ved Kristi domstol ges i förhållande till det material vi har valt att bygga våra liv med. Om vi har byggt våra liv med guld, silver och dyrbara stenar eller byggt med trä, hö och strå. Om vi valt att vandra i de gärningar han redan har berett för oss eller om har vi valt att vandra vår egen väg och bygga vårt liv utan honom

 

Den dagen kommer våra liv att bli prövade genom eld som då kommer att förtära allt som inte är byggt på honom. Elden är en bild på Guds dom, och domen börjar alltid med Guds hus.

 

Kransar, kronor och rättfärdighetsdräkter

 

2 Tim 4:7-8 – Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig

 

Vid Kristi domstol kommer det att delas ut olika sorters kransar, kronor och rättfärdighetskläder som belöning. Det grekiska ordet ”stefanos” som blir översatt krans, kan också betyda krona.

 

Särskilda kransar och kronor kommer att bli utdelade till dem som har stridit den goda striden och fullbordat sitt lopp. Ett annat slag av krans kommer att ges till församlingens herdar som har värnat över Guds församling, och en tredje till dem som har visat uthållighet i förbindelse med speciella prövningar i livet.

 

De olika nådelönerna

 

På samma sätt som att Herren kommer att ge och belöna den enskilde för sin vandring på jorden, finns det också generella löften och nådelön för varje troende. Det är löften som både handlar om vår kropps förlossning, våra andliga välsignelser i Herren, och vårt kommande regerande med Herren under 1000 års riket.

 

I Uppenbarelseboken och i breven till de sju församlingarna ger Herren också generella löften till hans barn, som är givna till alla troende genom alla tider:

 

”Han ska få äta av livets träd som står i Guds paradis. Han skal få livets krona. Han ska få del av det dolda mannat, och han skall få en vit sten med ett okänt namn. Han ska få makt över folken, och ska styra dem med järnspira. Han ska bli klädd i vita kläder, och hans namn ska aldrig bli stryken ur livets bok. Han ska bli en pelare i Guds tempel”.

 

Församlingens uppgift i 1000 års riket

 

Upp 2:26 - Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader.

 

1 Kor 6: 2-3 – Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting

 

Församlingens kommande uppgifter under 1000 års riket är bland annat att vara domare och medregenter tillsammans med Kristus i det kommande Guds riket på jorden. Vi är ett konungarike av präster, och kommer att vara bindeled mellan Gud och folkslagen.

 

1000 års riket har både en himmelsk och en jordisk del, och församlingen är ett kungarike från himlen som ska regera på jorden. Där kommer vi att styra med Kristus, och undervisa, hjälpa och leda folkslagen i Herrens sanningar.

 

Upp 5: 9-10 – Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem (oss) till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de (vi) skall regera på jorden.

 

Det är med andra ord inte i himlen att församlingen ska regera tillsammans med Kristus, men i det kommande jordiska riket som Herren upprättar vid sin återkomst.

 

Herrens tron i himlen och på jorden

 

Jes 33:5 – Upphöjd är HERREN, ty han bor i höjden (himlen). Han uppfyller Sion (Jerusalem) med rätt och rättfärdighet. 

 

Under 1000 års riket kommer Guds tempel och tron att finnas både i himlen, och i det jordiska Jerusalem där Kristi tron och det uppbyggda templet kommer att stå.

 

Herrens tron kommer att stå i Jerusalem, och Jesus kommer att styra folken med rättfärdighetens spira. Herrens lag och hans ord kommer att gå ut från Jerusalem, och folkslagen kommer att strömma dit. Rättfärdighet, frid och frälsning kommer att råda på den här jorden.

 

Den som är trogen i det lilla

 

Vår kommande lön vid Kristi domstol kommer också att vara grundlaget och utgångspunkt för de uppgifter som vi kommer att få av Herren i 1000 års riket.

 

Matt 25:23 - Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

 

Luk 19: 17 - Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer

 

Många av de första ska bli det sista, och de sista kommer att bli de första. Den som har varit trogen i det lilla, ska bli belönad med större uppgifter och kommer att härska över 10 städer på jorden i 1000 års riket. Det kommer alltså att vara ett samband mellan vår trofasthet och våra gärningar under vårt jordeliv, och våra kommande uppgifter för Herren. 

 

Det kommer att ske en omprioritering vid Kristi domstol. Många av de första ska bli de sista, och många av de sista ska bli de första. Gud som har sett i det fördolda kommer att belöna därefter. Många av dem som genom egen kraft har byggt upp positioner och blivit upphöjda av människor här nere på jorden kommer att mista den. Samtidigt tror jag tror att många av dem som anses minst här på jorden, kommer att belönas för att de har förvaltat deras möjligheter och varit trofasta de gåvor som Gud gett dem.

 

Vårt kommande vittnesbörd

 

Vår trosvandring med Herren kommer snart att bytas ut mot åskådning, och vi kommer att se honom sådan som han är. Vi kommer samtidigt att bli vittnen till hela ändetidens scenario allt från uppryckelsen och uppståndelsens dag, till själva tidens avslutningen med skapelsen av en ny himmel och en ny jord.

 

Det här är i stora drag det som en dag kommer att bli en verklighet, och vårt kommande vittnesbörd:

 

Uppryckelsen

 

Snart en dag, kommer en befallning kommer att ljuda, och vi kommer att få höra en ärkeängels röst och en Guds basun. Då kommer vår frälsare att stiga ner från himlen för att hämta oss hem till vårt himmelska hem.

 

Vi kommer att få se och uppleva hur millioner av gravar blir tomma, de döda uppstår, och att vi som lever och är kvar kommer att förvandlas. Herren kommer att ikläda oss härlighetskroppar och vi kommer att förvandlas för att bli lika honom som är huvudet för sin kropp.

 

Kristi domstol

 

Det första vi kommer att uppleva i himlen är att Herren kommer att ställa oss inför Kristi domstol, och vi kommer att få lön efter våra gärningar här på jorden. Den lön som Herren ger oss kommer att vara grundlaget för våra uppgifter och på det sätt att Herren kommer att använda oss i 1000 års riket.

 

När domen är över och Herren har lönat sitt folk efter sin trofasthet, kommer vi att få delta i himlens bröllopsfest för att fira att brud och brudgum äntligen är förenade. Från himlen kommer vi att se på när Herren bryter det första sigillet, att Antikrists träder fram och vedermödans domslut blir iverksatta genom sigill, basuner och vredesskålar.

 

Återvänder till jorden

 

Efter den sista årsveckan återvänder vi med Jesus till jorden för att se honom sätta sin tron i det jordiska Jerusalem. Vi kommer att bevittna när Satan bli bunden och nedslängd i avgrunden för 1000 år, och vi kommer att få se den här jorden förvandlas och förnyas, och att Herrens härlighet kommer att fylla den.

 

Vi kommer att regera tillsammans med Herren från det himmelska Jerusalem, men också på jorden och vi kommer att tjäna Herren i de uppgifter som han ger oss.

 

Satan blir utsläppt

 

Efter 1000 år kommer vi att uppleva en sista motattack från Satan, som då har blivit utsläppt från avgrunden, för att också pröva de människor som har blivit födda och kommit till i detta fredsrike där synden inte regerar. Vi kommer att se hur Satan mobiliserar en styrka för en allra sista gång för att strida mot Herren själv i Jerusalem.

 

Vi kommer att bevittna hur Herren besegrar sina fienden, som låter eld falla ner från himlen som förtär dem. Satan kommer äntligen att få sin dom och blir nedslängd i den brinnande eldsjön där antikrist och den falske profeten redan finns.

 

Den stora vita tronen

 

Vi kommer sedan att bli vittne till något storslående. Vi kommer att se hur denna himmel och jord kommer att försvinna och inte längre finnas till, och någonstans i rymden kommer vi att få se en stor vit tron sättas fram. Vi kommer att se vår mäktige skapare sätta sig på den tronen för att hålla dom. Där kommer varje enskild människa från alla tider stå och göra räkenskap för sitt liv på jorden.

 

Alla dessa människor är redan dömda till en evighet utan Herren. Eldsjön står nu klar och kommer att ta emot varenda människa som inte har tagit emot Herren som sin frälsare, och tillsammans med Satan blir också döden och dödsriket nedkastade.

 

De förtappade

 

Dessa människor som dör i tron utan Herren, kommer också att bli förvandlade. På samma sätt som att vi får evighetskroppar och blir lika Herren, tror jag också att dessa kommer att förvandlas, och bli lika Satan. Fullständigt genomsyrade av synd och förbannelse till både ande, själ och kropp.

 

Dessa människor blir utan förmåga att tänka goda tankar eller någonsin göra något gott igen. De är dömda, förtappade och helt utan hopp.

 

Det nya Jerusalem

 

Sedan kommer vi att få skåda en helt underbar och fantastisk syn. Vi var inte med från begynnelsen när Herren skapade himmel och jord. Men den här gången kommer vi att få vara med och se på när han skapar en ny himmel och en ny jord. Vi kommer att få se det nya Jerusalem, vårt himmelska hem, komma ner från himlen som en smyckad brud för sin brudgum.

 

Vi kommer att se hur Gud själv kommer ned från himlen för att bo tillsammans med oss, och vi kommer att få se hans underbara ansikte. Vi kommer att uppleva att Herren gör allting nytt, och att han kommer att torka varje tår från vår kind. Död, sjukdom eller synd finns inte längre, och vi kommer att finnas till i fullkomliga härlighetskroppar, som är skapade för en evighet tillsammans med Herren.

 

Han talar ljuvligt till mig

 

Jag kommer att få se Herrens härlighet med mina fysiska ögon, och jag kommer att få röra och omfamna honom med mina händer. Jag kommer för första gången få höra honom tala ljuvligt till mina öron, och jag kommer att få känna och andas hans härlighet. Framför allt kommer min mun att tillbe och lovsjunga min underbare skapare och frälsare i all evighet.

 

Det är vår kroppsförlossning och vår kommande härlighet.

 

Herrens välsignelse

 

Mikael

 

 

 

Uppdaterat den 28 juli 2014

 

  Vår kropps förlossning och den kommande härligheten

 

Inledning

 

Fil 3:20 – Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsaren. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. 

 

Uppståndelsen från de döda är de frälstas stora hopp. Det finns inget hopp om evigt liv eller frälsning, om det inte vore för Jesus uppståndelse från de döda. Uppståndelsen är själva hörnstenen och fundamentet i vår tro, och utan den är både vår tro och predikan meningslös. (1 Kor 15:14)

 

Jesu uppståndelse är min uppståndelse

 

Jesus är själva förstlingen av uppståndelsen, som betyder att hans uppståndelse blev min uppståndelse. När han uppstod från de döda så gav det mig hopp, att jag och en dag på samma sätt kommer uppstå och förvandlas, och för alltid ska vara med Herren.

 

På samma gång är Jesu uppståndelse tvådelad, då han har ”två olika kroppar”. Han har sin egen kropp som han uppstod med från de döda för 2000 år sedan, men han är samtidigt huvudet för resten av sin kropp som är församlingen. Jesu uppståndelse fullbordas därför när resten av hans kropp uppstår vid hans tillkommelse, och huvud och kropp förenas.

 

Frågor om vår kroppsförlossning

 

1 Kor 15:35 – Nu kan någon fråga: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer?

 

I Paulus brev till Korinterna besvarar Paulus frågor som berör de dödas uppståndelse, och vad för slags kroppar vi ska ha när vi uppstår?

 

”Men vad händer egentligen när vi dör, och vart någonstans befinner sig de frälsta själarna i väntan på uppståndelsen? Var är de rättfärdiga från det gamla testamentet och när uppstår de? Vad händer med församlingen efter uppryckelsen, och vilka härlighetskroppar är det vi kommer att få? Vad är egentligen församlingens uppgift, och på vilket sätt kommer vi att tjäna Jesus i det kommande 1000 års riket”?

 

Det här inlägget kommer att ta upp och besvara några av dessa frågor, som handlar om vår kropps förlossning och vår kommande härlighet.

 

Den första och andra uppståndelsen

 

Joh 5:28-29 – Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och dem som har gjort ont skall uppstå till dom.

 

Bibeln skiljer mellan den första och den andra uppståndelsen. Den första uppståndelsen är till liv och den andra är till dom. Den första uppståndelse är också den som Jesus kallar livets uppståndelse. Andra namn på livets uppståndelse i NT är ”de rättfärdigas uppståndelse”, ”uppståndelsen på den sista dagen”, ”en bättre uppståndelse” och ”den första uppståndelsen”.

 

Alla heliga genom alla tider får del av den första uppståndelsen, och kommer att få härlighets kroppar som aldrig mera kan dö, och den andra döden får ingen makt över dem.

 

Men uppståndelsen av de rättfärdiga i GT och församlingen sker på olika tidspunkter. Min överbevisning är att uppståndelsen och uppryckelsen av församlingen sker före den sista och den 70:e årsveckan, medans uppståndelsen av de troende från GT sker omedelbart efter vedermödans tid.

 

Uppståndelsen av de rättfärdiga i GT

 

Dan 12: 1-2 – ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människorna blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk (judarna) bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

 

Daniel talar både om de rättfärdigas, och de orättfärdigas uppståndelse, och förkunnar att alla de troende judarna från det Gamla testamentet kommer uppstå efter vedermödans tid, alltså innan det messianska riket början.

 

Joh 11:23 – Jesus sade: ”Din bror skall uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen.”

 

Jesus talade, eller nämnde aldrig församlingens uppryckelse eller uppståndelse från de döda. Jesus hänvisade bara och bekräftade Daniels ord om de rättfärdiga judarnas uppståndelse, dessa som dog i tron på Gud före korset. 

 

Vid Lasarus död, så sa Martha till Jesus att Lasarus skulle uppstå ”på den yttersta dagen”. Denna sista dag, som är den sista dagen i denna tidsålder, är den samma som de rättfärdigas uppståndelse, eller livets uppståndelse. Det är den samma uppståndelses dag, som enligt ängeln sker vid dagarnas ände efter vedermödan. Den yttersta dagen är alltså sista dagen i denna tidsålder som är avslutningen på vedermödan.

 

Även om inte Daniel eller Jesus nämner det så vet vi att det minst är 1000 år mellan dessa två uppståndelser, då den andra uppståndelsen, som är till doms för de orättfärdiga, sker efter tusenårsriket och är beskrivet i Upp kap 20.  

 

Abrahams sköte i dödsriket

 

Efe 4:8 – Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor.

 

När Jesus vann segar över synd och döden på korset, gick han i Anden ner som en segerfurste i dödsriket, och tog nycklarna från döden och dödsriket från Satan.

 

Alla troende från gamla testamentet befanns sig då i dödsriket (Hades) vid Abrahams sida. Före korset bestod dödsriket (Hades) av två olika avdelningar, en för de orättfärdiga och en för de rättfärdiga. Dessa två avdelningar var åtskilda av en stor gapande klyfta. (Luk 16:19)

 

Abrahams sköte är nu tomt då Jesus ”tog fångar” i dödsriket, och tog vid sin uppståndelse dessa själar med sig in i Paradiset, som är en förgård till själva himlen. I dag är Hades (dödsriket) bara en plats för de ofrälsta som dör utan tron på Jesus. Där väntar de på domen framför den vita tronen (Upp 20) där de kommer att dömas för att sedan förvisas till ett evigt helvete (Gehenna).  

 

Vem är himlen i dag

 

Hebrebrevets författare ger oss en bild över vem som är i himlen i dag, som alltså är tiden efter korset och Jesu död och uppståndelse:

 

Heb 12: 22-23 – Nej, ni har kommit till Sions berg (i himlen) och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen (de troende i GT som uppstod i förbindelse med Jesu uppståndelse), till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen (alla troende från GT och NT som ännu inte har fått uppståndelsekroppar).

 

 

 

De grupper som är representerade här i Heb 12 är alltså änglarna, de troende i GT som uppstod i förbindelse med Jesu uppståndelse, Herren Gud och alla troende från GT och NT som ännu inte har fått sina uppståndelsekroppar.

 

 

 

De troende från NT får sina härlighetskroppar i förbindelse med uppryckelsen, och de troende från GT får vänta till efter vedermödan i förbindelse med 1000 årsrikets början.

 

Döden berövas sin makt

 

Döden kan ta våra kroppar till graven, men den har ingen värklig makt över oss. För flera tusen år sedan gav Herren oss hopp, när han profeterade till oss genom Hosea:

 

Hos 13:14 - Från dödsrikets våld skall jag friköpa dem, från döden skall jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Ånger är fördold för mina ögon.

 

På korset besegrade Jesus döden, och tog nycklarna till dödsriket. Men det betyder inte att döden inte finns eller inte existerar. På samma sätt som med Satan, kommer döden stegvis att mista sitt inflytande, för att till sist besegras och mista all sin makt:

 

 1. Jesus övervann döden på korset där han klädde av och triumferade över väldena och makterna och förevisat dem offentligt. Kol 2:15
 2. Vid uppryckelsen av församlingen, ”då detta dödliga kläs i odödlighet”, kommer ”döden att bli uppslukad och segern vunnen” (1 Kor 15:54)
 3. Efter 1000 årsriket kommer döden att kastas i eldsjön (Upp 20:13), och Jesus överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Som den siste berövas döden all sin makt. (1 Kor 15: 24-27)

 

Ett himmelskt folk

 

Efe 2:6 - Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus

 

Församlingen har aldrig som sådan blivit lovade ett jordiskt rike, men vi har vårt medborgarskap i himlen och har det nya Jerusalem som mål.

 

Vi är ett himmelskt folk, utvalda före det att den här världens grund blev lagd. Redan nu är vi sittandes med Kristus i den himmelska världen, och är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser.  I himlen finns vår lön, vår skatt och vårt arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Där finns också vår eviga boning bevarad, som Herren kommer ikläda oss med vid sin återkomst, som är vårt barnaskap och vår kropps förlossning.  

 

Våra kommande härlighetskroppar

 

1 Kor 15:42 – Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft.

 

I förbindelse med Jesu återkomst blir varje pånyttfödd människa överklädd med en ny härlighetskropp, som är skapat för ett evigt liv i himlen.

 

I 1 Kor 15:35-50 visar Paulus oss att vår kommande härlighetskropp är av ett helt annat slags, och har en helt annan glans än den jordiska. Vår himmelska kropp är oförgänglig och kommer att uppstå i härlighet och kraft, och den kommer att likna den kropp Jesus har. 

 

Syndens konsekvens

 

Genom Adam fick vi våra jordiska kroppar. På samma sätt som att Adam var jordisk är resten av människorna också det. Av jord är vi komna och av jord ska vi åter bli. 

 

Adam hade ingen härlighetskropp, men hade en naturlig kropp som var anpassad till ett fullkomligt och harmoniskt liv här på jorden. Före syndafallet hade människan evigt liv och en odödlig kropp, och hon var skapat till att leva ett liv i nära gemenskap med Herren. Människan blev till en ”levande varelse” som hade liv i sig själv, och hade inte människan syndat hade hon heller inte åldrats och dött.

 

Vi var skapade i fullkomlig avbild av Gud själv, men på grund av synden är det fullkomliga blivit förgängligt, och härligheten byttes mot vanära.

 

Varför vi ska ha nya kroppar

 

Varför kommer Jesus att ge oss nya kroppar? Dessa jordiska kroppar kan inte existera på andra platser än på jorden. Vår gamla kropp är anpassad den här världen, men vårt kommande mål är vår Faders hus och det himmelska Jerusalem.

 

Våra kroppar är tyngda av syndens konsekvens, så därför ger han oss nya kroppar utan synd. Vår nuvarande kropp är tyngd av syndens och dödens lag, men vår nya härlighets kropp kan aldrig mer dö, och kommer på samma sätt som Adam att ha liv i sig själv. På samma sätt som att Adam skapades för ett liv här på jorden, kommer Herren att ge oss kroppar som är skapade för ett evigt liv i himlen, och anpassad den eviga och andliga världen.

 

Ett frö som sås

 

1 Kor 15: 36 – Du förståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som skall bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag.

 

Paulus beskriver nödvändigheten för ett frö att läggas i jorden och dör. Om det inte dör har det heller inte möjlighet för att uppstå som något helt nytt och oförgängligt.

 

Vi kan inte se hur en växt eller grönsak ska bli genom att titta på dess frö. Man blir därför tvungen att planta fröet för att vänta och se hur den ser ut tills den växer upp ur jorden. Även om det frö som är planterat är helt olik det som kommer upp ur jorden, så kan bonden känna igen den växt eller planta som kommer upp utifrån det slags av frö han har sått.

 

Av ett helt nytt slag

 

1 Kor 15: 48 - Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska

 

På samma sätt måste vår gamla jordiska kropp dö och begravas, för att en dag kunna uppstå till något nytt av ett helt nytt slags än det som blev sått. Vi dör som en jordisk människa, men uppstår som en himmelsk. Vi dör ofullkomliga men uppstår fullkomliga. Vi dör med sjukdom, synd och nöd, men vi uppstår till ett evigt liv utan tårar, frestelser och död.  

 

I stället för kroppar som bryts ner och dör, kommer vi att ha eviga kroppar som aldrig kommer att brytas ner eller åldras. Vi kommer aldrig mer kunna känna smärta, frustration eller svek. Satan kommer inte längre ha möjlighet för att fresta eller förföra, och synden har definitivt mist sin makt över oss. Vi kommer att leva i fullständig harmoni med varandra och med Herren.

 

Lika Jesu härlighetskropp

 

1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

 

1 Kor 15: 49 - Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild

 

Många frågar sig hur den härlighetskropp som Herren en dag kommer att ge oss blir. Paulus visar oss i v.49 att på samma sätt som att vi i dag liknar och bär den jordiska människans bild (Adam), så kommer vi att likna och bära den himmelska människans bild (Jesus).  

 

Den härlighetskropp som Herren kommer att ge oss kommer alltså att bli lik den uppståndelsekropp som Jesus fick efter sin uppståndelse. 

 

Efter uppståndelsen

 

Luk 24:39 – Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har

 

Till skillnad från en ande som inte har någon kropp, kan vi se att Jesu härlighetskropp är en verklig kropp av kött och ben. Samtidigt kan vi se att det finns ett samband mellan Jesus jordiska och hans uppståndelses kropp.

 

Efter uppståndelsen kunde Jesus vara osynlig, visa sig och försvinna som han önskade. Han var inte längre begränsad av den här fysiska världen och kunde gå genom dörrar och väggar. Jesus åt mat tillsammans med lärljungarna och förflyttades sig som han önskade från den ena platsen till den andra.

 

Den nya kroppen är en himmelsk kropp, och skapad för himmelens härlighet. Den är levandegjord och upprätthålls av Andens eviga livskraft. Den kan existera både i den andliga, och i den fysiska världen samtidigt.

 

Olika härlighets glans

 

2 Mos 34:29 - När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN.

 

Våra härlighetskroppar kommer att ha sin helt egen glans, som är genomstrålad av Herrens härlighet. På samma sätt som att Mose ansikte strålade av Herrens härlighet när han kom ner från berget Sinai, så kommer våra härlighetskroppar att återspegla Herrens härlighet.

 

Matt 13: 43 - Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

 

Dan 12: 3 - De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

 

Det kommer att vara skillnad på den glans eller härligheten som Herren ger oss, och som kommer att vara en del av vår belöning som vi får inför Kristi domstol. Dem som har vunnit många själar för Herren kommer att skina starkare, som stjärnorna på himlen.

 

”Det är dessa kroppar Herren kommer att ge oss. Förhärligade och fullkomliga kroppar av kött och blod, som är skapade för ett evigt liv i det himmelska med Herren.

 

Vi kommer då att återspeglar Herrens härlighet och skina som stjärnor på himlen.  Vi är inte längre beroende av fysiska begränsningar i den här världen, men kan förflytta oss från det himmelska Jerusalem och ner till jorden där vi ska regera med Herren. Vi kommer också att ha möjlighet för att äta och ta till oss mat och dricka”

 

Del 2 följer snart  

 

Mikael W

 

Uppdaterat den 5 maj 2014

 

Varning: andligt stormoväder på gång

 

 

 

 

 

Joel 2:1 - Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg

 

Han väckte mig ur min djupa sömn. Han talade högt, tydligt och klart med en vädjan i sin röst. Jag steg upp ur min säng och ställde mig på husets tak. Jag satte trumpeten mot min mun och blåste alarm. Jag ropade med mina lungors fulla kraft, och proklamerade det ord han hade gett mig. Herrens budskap brann som en eld i mitt hjärta, med hopp om att någon ska lyssna och ta vara på hans ord:

 

”Jag har sett tidens tecken, och jag har hört den helige Andes rop. Jesus kommer snart tillbaka, för att hämta sin vakande och väntande brud. Gör dig redo mitt folk, och vakna upp ur din sömn. Skaka stoftet av dig och lös banden från din hals. Tiden är kort, och Guds vredestid är när. Andligt stormoväder är på gång, och mörka moln drar in över vårt land. Han vädjar till våra hjärtan att göra sig redo och att få sin sak klar med Gud”

 

Herren varnar

 

I 120 år varnade Herren mänskligheten genom Noa. Arken som Noa byggde var en symbol som vittnade och talade om den kommande floden, och Guds dom över den dåvarande världen. Men på trots av otaliga varningar, och Herrens ständiga vädjan till omvändelse genom Enok och Noa, så var det endast ett fåtal människor som blev räddade.

 

De flesta människorna ville inte lyssna, och till slut så var det för sent. Dom stängde sina öron för Herrens varningar, och man ville inte ge akt på Herrens ord. Arkens dörr blev till sist stängd, och floden kom som en störtflod och ryckte bort de ogudaktiga människorna från jorden.  

 

Vem vill lyssna

 

Hur många människor kommer att vara lyhörda för dessa varnande och vädjande ord från Herren som går ut i dag i denna sena tid? Hur många människor kommer att lyssna och omvända sig från sina onda gärningar innan det är för sent? Hur många ljumna kristna kommer att fortsätta att leva i sömnens rus, för att helt plötsligt upptäcka att tiden är slut, Jesus kom och man blev lämnad kvar?

 

Hur många människor kommer att fortsätta att stå emot Herrens kallande röst, och avvakta hans inbjudan när han klappar på hjärtats dörr?

 

Uppryckelsen

 

På samma sätt kommer uppryckandet av församlingen att både väcka och skaka den här världen. Millioner av människor kommer att uppleva det att bli förvandlade när de blir uppryckta, och får lov till att möta Herren på en brusten sky. Resten av mänskligheten kommer att bli oberörda av denna händelse, och kommer i stället att bli kvarlämnade. Dom är kvarlämnade till en värld som är mogen och redo för en förlösning och en uppenbarelse av Herrens vrede och dom.

 

Dessa människor kommer att få uppleva Antikrist träda fram tillsammans med den falske profeten, och de kommer att få uppleva Herrens straffdomar gå ut över jorden likt en syndaflod. Det är en domstid som inte kommer att lämna någon människa oberörd.  

 

En profetisk röst

 

På samma sätt som Noa varnade sin generation för den kommande vredesdomen, har Gud kallat den sista generationen av hans folk, att varna och peka på den här tidsålderns slut.

 

Han kallar sin församling att vara en profetröst i den här tiden. Kallade att stöta basun på Sion, och ropa ut till den som vill höra. Han älskar den här världen och han ger en sista möjlighet för omvändelse, för att ta emot hans utsträcka hand till frälsning, upprättelse och nåd.  

 

Tecken som pekar på hans återkomst

 

Luk 21:25 – Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån

 

Varje tidstecken och varje domslut som går ut framkallar en känsla av ångest och uppgivenhet, som gör att människor till sist står fullständigt rådlösa inför det som sköljer in över världen. På område efter område ser vi dessa mörka moln fylla himlen, som inte lämnar någon plats för hopp, eller ger någon möjlighet för ljuset att tränga igenom. 

 

Under vedermödan kommer några av dessa domar att vara så våldsamma och kraftiga att människorna kommer att önska sig döden, men utan att hitta den.

 

Allt som kan skakas

 

Herren skakar i dag allt som kan skakas, och inget verkar längre förbli oberört. Allt det som vi tidigare trodde var hållbart och fast, upplever vi i dag att det är värk som endast är byggt på lösan sand. Det är början på en skakning som kommer att fortsätta in i vedermödan, och avslutas vid Jesu ankomst vid Harmagedon.

 

Varje område som inte är byggt på klippan kommer att skakas och falla, och vi kommer att se att Herren kommer att döma både det politiska, ekonomiska, och det religiösa systemet i den här världen.        

 

Världsekonomin

 

Upp 6:5-6 - När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

 

I dag står människor bokstavligt talat rådlösa, och utan möjlighet för att se någon utväg när vi talar om världsekonomin. Sedan krisen tog fart i 2008, har det varit uppenbart att världsekonomin är tillsynes i ständig gungning, och att denna skakning bara blir starkare som tiden går. Hyperventilerade marknader, miljoner arbetslösa, och skyhöga skulder gjorde att finanskrisen spred sig över världen.   

 

Många har uttalat att det bara är en tidsfråga innan vi ser en krasch och en total upplösning av det ekonomiska system vi känner till i dag.

 

Något är helt fel

 

Att det är något som är helt fel, och att det är något som är på gång bakom kulisserna inom den finansiella världen, vittnar den senaste tidens händelser om. Bara i de första månaderna i 2014 har över ett dussin människor i högt uppsatta positioner inom bank och finansvärden, helt omotiverat tagit sina egna liv eller dött under mystiska omständigheter.

 

Vad var det som dessa människor kände till, som inte vi vet, eller som media inte väljer att publicera?

 

Världsekonomin kommer att skakas på ett sätt vi inte trodde var möjligt, som gör att krisen på 30-talet kommer att blekna i jämförelse med det som ligger framför. Det kommer att vara det definitiva slutet på det system vi känner till i dag, men början på ett antikristligt system där vilddjurets märke kommer att introduceras. 

 

Ukraina krisen

 

Upp 6: 3-4 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

 

Den 21 november avbryter Ukraina samtal om ett avtal med EU och väljer ett ekonomiskt samarbete med Ryssland. Hundratusentals demonstranter samlas på Självständighetstorget i Kiev, och det utbryter sammandrabbningar som resulterar i många dödsoffer. Putin får stöd för militärt ingripande i hela Ukraina, och situationen upptrappas. 

 

Plötsligt är det inte längre bara en lokal angelägenhet men något som sprider sig och utvecklas till en internationell konflikt där både Nato, USA och EU är inblandade. Omvärlden försöker att pressa Ryssland och hota med sanktioner, men utan framgång. Putin backar inte i frågan, i stället rapporterar USA om att 40 000 ryska soldater, helikoptrar, jaktflygplan och specialstyrkor står beredda vid den Ukrainska gränsen för att invadera.

 

Vi har nu den största internationella krisen sedan det kalla kriget på 1960-talet.

 

Världsfreden är hotad

 

Flera röster talar för att utvecklingen i Ukraina är så allvarlig att det kan påverka och hota hela världsfreden, alltså något som snabbt kan utvecklas till ett tredje världskrig. Även Nato anser att Rysslands agerande är det allvarligaste hotet i Europa och varnar för allvarliga följder.

 

Även trygga Sverige känner sig hotad över utvecklingen i Öst, och för första gången på många år har Säpo varnat Sverige för det Ryska hotet, och uppmuntrar till omedelbar upprustning av svenska försvaret.

 

Mystiska basunljud från rymden

 

Jag har skrivit om det tidigare, men jag tycker att det ska nämnas igen, då vi fortsätter att höra och uppleva dessa mystiska ljud från himlarymden.

 

Över hela världen hör vi rapporter från människor som på samma sätt upplever dessa mystiska och oförklarliga basunliknande ljud som inte kan förklaras på naturligt vis.

 

Varningar från Gud

 

Sef 1:14 – Herrens stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag. Eng övers. (even the voice of the Day of the Lord)..

 

Jag tror att dessa basunljud är varningar från Herren om den tid som ligger framför. I alla tider har Herren varnat människorna innan han dömde och straffade folken. Dessa ljud här är en alarmklocka för jordens invånare, som ska visa oss att vi med stormsteg är på väg mot den sista årsveckan, och vedermödans domsslut.

 

Sefanja fick på samma sätt höra Herrens röst i förbindelse med en kommande domstid över människorna, och fick förmedla varnande ord från Herren. Före Herrens dag och i samband med en domstid, så hör vi Herrens röst som förkunnar att dagen är när. Ordet hör (eng.voice) i grundtexten betyder just röst, ljud och åska.

 

Är det så att Herren låter höra sin röst, genom dessa basunljud, som ett tecken och en signal för det som ligger framför oss? Det som är en förberedelse och en varning till nationerna för Herrens dag, är samtidigt ett tecken till oss församlingen, att göra sig redo för hans återkomst.

 

Bina dör

 

Hos 4:1-3 - Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

 

Einstein har sagt att den dagen när bina är borta, dör människorna fyra år senare. Bina är jordens viktigaste bindeled, och är på många håll på väg att oförklarligt försvinna. Att bina dör kan få stora konsekvenser för hela omvärlden. Försvinner en art får det effekter på det ekosystem som ger oss mat, rent vatten och en rik natur.

 

Bidöden kan med andra ord få allvarliga konsekvenser för Europas livsmedelsproduktion, eftersom de flesta grödor och växter pollineras av bin.

 

Massdöd bland bin

 

Massdöden bland bin har varit dokumenterat i över 15 år, och bara i USA försvinner en tredjedel av bina varje år. Under de senaste åren har antalet bin i Europa minskat med ungefär 10 % varje år, men i vissa europeiska regioner är dödligheten hela 80 procent.

 

Bina er en termometer som visar oss hur tillståndet är i vår natur, på grund av de våldsamma klimatförändringar vi har upplevt de senaste år.

 

Vilddjurets märke är här

 

Upp 13:16-17 - Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

 

Det ekonomiska system som kommer att finnas till i världen under den stora nöden, kommer att kännetecknas av att ingen människa inom vilddjurets rike kommer ha möjlighet för att kunna köpa eller sälja utan att ha Antikrists märke på sin hand eller panna.

 

Det är med andra ord den yttersta formen av kontroll, och erkännande av Antikrist och hans regim.

 

2000 år gammal profetia

 

Det är på bakgrund av den 2000 år gamla profetian i Uppenbarelseboken som vi nu börjar se uppfyllelsen på. Det är inte längre science fiction, eller något som först är möjligt långt ute i framtiden. Det är ett system som är fullt ut utvecklat och som redan fungerar på många områden och platser runt om i världen.

 

Tillpassningen och förberedelsen av detta system är redan i full gång, och Obama har till exempel utryckt önska om att chippa alla människor i USA innan år 2017. Chippen kommer att bli insprutad i högra handen och kommer att innehålla alla data och informationer om den som bär den.

 

Vedermödan

 

Vedermödan, som är ett utryck för Guds vrede, kaos, och en värld i ruiner, är medlet som kommer att föra fram Antikrist och hans märke. När världen skakar och upplever en total upplösning av allt det vi känner till i dag, är den mogen för att ta emot ett antikristligt system.    

 

Vulkanutbrott

 

Joel 2: 30-31 - Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

 

Herren visar oss att i de sista dagarna kommer vi att se ”tecken i himlen och på jorden” som inkluderar blod, eld och rökpelare. Det första jag tänker på när man nämner eld och rökpelare är just vulkaner. Vulkaner kan alltså på samma sätt som jordbävningar vara ett tidstecken som ska komma i förbindelse med Herrens dag.

 

Vulkanutbrott på Island

 

Vi kommer ihåg vulkanutbrottet från Eyjafjallajökul på Island som gick i utbrott och förorenade atmosfären med aska över Europa. Under vulkanutbrottet transporterades vulkanaska i hela skiktet från marken helt upp till 10 km höjd. Normalt upplever världen mellan 50 till 60 vulkanutbrott per år men i 2013 slogs nytt rekord med hela 83 vulkanutbrott, som är en drastisk ökning med cirka 38 %.

 

Kamjatkas vulkaner slog också nytt rekord förra året vad som gäller mängden av eruptioner sedan början på 1900-talet. Rekorden gäller såväl mängden utbrott som deras intensitet.  Utbrotten överträffar till och med åren 1956, 1964 och 1975-1976 då vulkanerna hade katastrofliknande eruptioner.

 

Profetia om vulkanutbrottet på Island

 

David Wilkerson fick en profetia från Herren på 70-talet, om just ett kommande vulkanutbrott på Island:

 

Drastiska väderförändringar i väderleken som slår alla rekord äger rum runt om i världen. En del av experterna tror att detta beror på vulkanisk aska efter ett utbrott på Island och som nu förs vidare av jetströmmen i troposfären. För min del tror jag en del av förklaringen kan ligga häri.

 

I gångna århundranden har världen varit vittne till ödeläggande jordbävningar, värmeböljor med stora antal dödsoffer som följd. fruktansvärda översvämmningar och alla slag av bisarra förändringar i väderleken. Men sedan har allting gått tillbaka igen till det normala. I min syn såg jag mycket lite av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar som vi sett hitintills.

 

Man jag ser nu mycket tydligt ett Gudomligt ingripande i allt som sker i världen. Det är bäst att världen förbereder sig för väderförändringar som inte kan förklaras med andra termer än "Övernaturliga". Världen skall snart se begynnelsen till "födslovåndorna" genom historiens mest dramatiska väderförändringar, Jordbävningar, Fruktansvärda naturkatastrofer som vida överträffar allt annat skådat.

 

Resistenta bakterier

 

WHO– World Health Organizationvarnar nu för att antibiotikaresistens är ett större hot och kris än aids var på 1980- talet.

 

Det är spridningen av dödliga superbakterier som kringgår, och som inte ens kan bekämpas med den mest kraftfulla antibiotika, som är det stora problemet.

 

Globalt problem

 

Resistenta bakterier sprider sig på samma sätt som andra bakterier. Det sker genom direktkontakt, till exempel med händerna, eller indirekt via kläder eller utrustning. Infektioner sprider sig lätt i sjukhusmiljö där svaga och gamla människor vistas tillsammans. Bristande hygienrutiner och överbeläggningar på sjukhus bidrar till smittspridning.

 

Men resistenta bakterier sprids även utanför sjukhus. I takt med att vi reser mer kan resistenta bakterier lättare sprida sig över världen och antibiotikaresistens är därför ett globalt problem. Det berör också flera sektorer av samhället eftersom både djur och människor använder antibiotika. Resistenta bakterier sprids mellan olika djurslag och mellan djur och människa.

 

Förödande effekt

 

Effekterna av resistenta superbakterier kommer att bli förödande för människorna som gör att ett enkelt sår eller en enkel infektion kan döda en människa.

 

I vissa länder är det helt upp till hälften av både nyfödda babyer och intensivvårdspatienter som antibiotika inte har någon effekt på. På 1980-talet när dessa läkemedel infördes existerade inte detta problem över huvud taget.

 

Kraftiga jordbävningar

 

Flera amerikanska forskare utrycker bekymmer för att det inom en snar framtid kan komma en jordbävning på 9,0 eller kraftigare utanför Kaliforniens kust.

 

Det är 314 år sedan sist att Kalifornien utsattes för en jordbävning av den här storleken, och genom att studera mönster vid andra jordbävningar av samma slags, är man bekymrad då man värderar att risken för att det sker igen är stor. 55 forskare är på plats i regionen för att förbereda en kommande jordbävning av den här storleken.

 

Jordbävningar har intensiverats

 

Kraftiga jordbävningar har intensiverat den sista tiden, och är helt i linje med Guds ord. I vedermödan kommer jordbävningar att vara ett av de kännetecken som Herren kommer att använda genom de domar som går ut i världen.   

 

Avfall

 

Ingen har väll undgått att höra Ekmans konvertering till katolicismen, som är något som verkligen har skakat om kristenheten den sista tiden.

 

Ulf Ekmans konvertering är en av frukterna av den utveckling vi har sett ta form, och som har blivit allt tydligare de sista par åren. Den katolska kyrkan och den kristna församlingen dras närmare för att hitta varandra i gemensam ekumenik.

 

I stället för en enhet som är byggd på ordets grund, ser man bort från de stora skillnader som finns för att finna den nya enheten och uppfylla Jesus bön om att ”de alla må bli ett”.  

 

Avfall från tron

 

1 Tim 4: 1 - Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror

 

I de sista tiderna talar den helige Ande om att människor ska avfalla från tron, gå bort från den sunda läran, och i stället lyssna till villoandar. Vi lever i dessa tider.

 

Församlingens uppgift och stora utmaning har blivit att gå tillbaka till den första grunden, bygga tron och hålla fast i den sunda läran.  En äkta och genuin väckelse borde vara präglad av att Guds församling komma tillbaka och upptäcker grundsanningar i Guds ord, och att vi bevarar det äkta och urgamla evangeliet.  

 

Höga Visan 5:7 - Väktarna fann mig där de gick omkring i staden. De slog mig och sårade mig, de ryckte av mig manteln (brudslöja eng. översättning), väktarna på murarna.

 

Dessa väktare som borde beskydda och omsluta folket, har i stället på samma sätt som i Höga Visan, blivit dem som stjäl, förför och utövar andligt våld på Guds församling.

 

Dom har avfallit från tron, gått bort från den första grunden, och håller sig nu till onda andars läror. Dessa människor borde vara ett varnande exempel för oss.

 

Andligt stormoväder på gång

 

Det är ett andligt stormoväder på gång. Ett stormoväder, med tunga moln som består av Guds vredesdomar över den här världen, där område efter område kommer att skakas och raseras. Dessa moln kommer inte att lätta eller försvinna, men kommer i stället att växa till i kraft, för att till sist att täcka hela himlen.

 

Det vi ser uppenbara sig just nu är ett förspel och en försmak på det som ska komma. Natten är på väg mot sitt slut, och tiden kommer då ingen kan längre kan verka. Herrens uppmaning att höra vad Anden säger till församlingen, är viktigare och mer betydningsfull än någonsin.

 

Församlingens kallelse

 

Gud kallar sin församling att höja ett varningens ord i den tid som är. Han kallar oss att sätta trumpeten vid vår mun och basunera ut det som Herren talar till oss om. Han önskar att buskapet om Jesu snara tillkommelse ska höras klart och tydligt bland sitt folk. Han önskar att församlingen ska vara en väktare på muren, satta för att varna för avfall från Herrens ord, och från det urgamla evangeliet.

 

Han önskar att församlingens ljus ska skina klart, och att inte någon ska ta miste eller vara i tvivel om dess buskap. På samma sätt som Noa har vi en kallelse att varna vår generation, och vara en profetröst i den här tiden. Arken är snart klar, och Herren kommer att stänga arkens dörr. Det är ett andligt stormoväder som är på gång.  

 

-Jesus kommer snart-

 

Mikael W

 

   

 

 

 

  

 

Uppdaterat den 3 april 2014

 

Låt ingen stjäla din krona

”Låt mig få leva nära dig och i din vilja, i denna korta tid innan du kommer tillbaka. Låt mig få vara ett rent kärl, helgad och överlåten din mäktiga hand. Jag ger dig mitt liv, och jag ger dig mitt hjärta. Till dig, du den Helige, min Herre, Konung och Gud”

Upp 22:17 – Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!"

Människosonen har stigit ner från tronen, och är på väg efter sin blodköpta brudeskara. I två tusen år har han hört ropet från sin brud, som samstämmigt med den helige Ande har ropat om att han snart må komma tillbaka. Det ropet har varit en lovsång och en välbehaglig rökelse som stigit upp inför Guds tron.   

Sedan den helige Ande blev utgjuten på pingstdagen har Jesu återkomst varit församlingens hopp, tröst och styrka under prövningar och i svåra tider. På grund av det hoppet har människor gett sina liv, och hållit ut i lidande för evangeliets skull. Det har lyst som en brinnande fackla på den smala vägen, och har lyst upp i omständigheternas svarta mörker. 

Ett evigt hopp

Det är ett hopp som sträcker sig från frälsningens dag och in i evigheten. Jesu död på korset blev min död, och hans uppståndelse från graven blev min uppståndelse. När han hängde på korset så dog jag med honom, och när han uppstod från de döda så gav det mig hopp, att jag en dag och på samma sätt, kommer uppstå och bli förvandlad.

Vårt hopp och förväntning är att Jesus en dag kommer tillbaka för att hämta oss hem till sig, för att vi ska vara hos honom för alltid. Vi har löfte om att leva tillsammans med honom och i hans närhet för evighet.

Med en evig kärlek

Efe 1:4 - liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom

Han såg mig från urminnes tid, långt innan dess att jordens grund var lagd. Han utvalde mig, kallade mig, och älskade mig från evighet. Långt innan jag fanns till, skrev han in mitt namn i livets bok. Jag var i hans tankar när han skapade himmel och jord, och jag var inför hans ögon när han fäste himlens stjärnor och galaxer.

När han hängde på korsets trä och hans kropp vred sig i smärta, så bar han mig i sitt hjärta. Han viskade mitt namn när han såg upp mot himlen, och varje blodsdroppe som rann från hans kropp, ropade om förlåtelse och försoning med Gud.

Han älskade mig från begynnelsen, med en evig outgrundlig kärlek. Jag skapades för att leva i hans närhet, i nära gemenskap med skaparen själv. Han utgöt sin kärlek i mitt hjärta, och lovade att inget någonsin skulle skilja mig från hans kärlek och nåd. Min vän är min och jag är hans.

Till den som segrar

Upp 3:5 - Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar

Den som älskar Herren och hans återkomst gör sig klar till att möta sin brudgum, och Gud vädjar till sitt folk att inte låta något stjäla vår uppmärksamhet eller vår kärlek till honom.

Genom alla brev i Uppenbarelseboken ger Herren löften till dem som håller ut, och till den som segrar. Vilka är egentligen dessa som segrar, och som får del i alla dess underbara löften?

Det grekiska ordet ”noun” är översatt ”segrare”, och används först och främst i Upp kap 2 och 3, Johannes evangeliet och 1 Johannes brev. Ordet blir ibland översatt ”att erövra”, ”härska”, och andra gånger att segra, antingen i mänskliga (Rom 12:21), eller i andliga konflikter (1 Joh 2:13,14)

Sju löften

I breven i uppenbarelseboken får vi sju löften till dem som segrar och övervinner:

Han ska få äta av livets träd som står i Guds paradis. Han skal få livets krona. Han ska få del av det dolda mannat, och han skall få en vit sten med ett okänt namn. Han ska få makt över folken, och ska styra dem med järnspira. Han ska bli klädd i vita kläder, och hans namn ska aldrig bli struken ur livets bok. Han ska bli en pelare i Guds tempel.

Församlingen i Filadelfia

Upp 3:11 - Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona

Församlingen i Filadelfia var en församling som kännetecknades av att de hade hållit fast i Herrens ord. Dom hade stått emot falsk undervisning, bevarat Guds ord, och varit uthålliga under förföljelse och hårda tider. På grund av deras äkta tro och trofasthet så hade Herren välsignat dem och ställt dem framför en öppen dörr.

Utifrån ett profetiskt perspektiv tror jag att Filadelfia församlingen tillsammans med Laodicea representerar ändetidens två församlingar. Där Filadelfia representerar den väntande och rena bruden, är Laodicea den avfälliga församlingen som Herren kommer att spy ut, och in i vedermödan.

Den enda förmaning som Herren har till Filadelfia, var att inte förlora det som Herren har gett dem, genom att låta någon stjäla deras krona. Målet med budskapet till ”brud församlingen” är att ge henne hopp och uppmuntran, såväl som varningar när hon går igenom sin förberedelsetid. 

Brudslöjan

Höga V 5:7 – Väktarna fann mig där de gick omkring i staden. De slog mig och sårade mig, de ryckte av mig manteln (brudslöja eng. översättning), väktarna på murarna.

 

I följe judisk tradition pryddes bruden med vackra kläder och utsmyckades med juveler, och hon bar vanligtvis en slöja som hon inte tog av förrän hon kom in i brudkammaren. Brudslöjan är en traditionell symbol för brudens oskuld, men står också för lydnad och underordnande (1 Kor 11:5-13). Ett av brudens kännetecken är med andra ord hennes brudslöja.

 

I Höga Visan möter vi bruden som är ute och letar efter sin brudgum, då väktarna i staden överfaller henne och stjäl hennes dyrbara slöja.

 

Vem är väktarna

 

1 Tim 4:1- Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror

 

Vem är dessa ”väktare på muren” som överfaller och stjäler från bruden? Det är nutidens andliga väktare på ”frälsningens mur”, och är med andra ord vår tids andliga ledare. Dessa väktare som egentligen skulle beskydda och värna om Guds hjord, har blivit dem som plundrar, stjäler och utövar andligt våld på Guds församling. Dessa väktare som skulle stå för det som är rätt, rent och sant, har i stället blivit dem som förmedlar och står för något som är falskt, orent och som leder till andlig förförelse.

 

I motsats till Filadelfia som stod emot falsk undervisning och falska doktriner, har man i stället öppnat upp och själv börjat predika falska läror. I stället för att predika nödvändigheten av ett heligt och avskilt liv för Herren, har man öppnat sig för denna världens ande och börjat tillåta synd i sina egna liv och i Guds församling.

 

Man kämpar inte längre den goda kampen, och man har för länge sedan gett bort sin krona. Man har gett bort sin renhet, och förlorat den dyrbara första kärleken till Jesus. Det är väktare som är långt annat än det som de är ämnade att vara.

 

Paulus vittnesbörd

 

2 Tim 4: 7-8 - Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Paulus vittnesbörd var att han i sin vandring med Herren hade kämpat den goda kampen. Han hade alla ursäkter för att ge upp och låta sig övermannas av omständigheter och lidande. Men han gav inte upp utan bevarade tron och fullbordade sitt lopp.

Paulus visste att den lön som väntade honom var rättfärdighetens segerkrans.  

Låt ingen stjäla din krona

Heb 12:1 - När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Många saker önskar att stjäla kronan och segern i våra liv. Synden önskar att stjäla och ta ifrån oss allt det av liv, kraft och välsignelse som Herren har gett oss, och den vill snärja oss till den grad att vi inte längre kan, eller har möjlighet för att fullborda vårt lopp.

Synden håller fast i oss, och den drar oss bort från närheten och den första kärleken till Jesus. Den stjäler vår glädje, vår hängivenhet, renhet och kraft. Den anklagar och dömer oss som förlorade, utan möjlighet för nåd eller upprättelse från Gud. Den ger oss inga valmöjligheter eller alternativ, men leder och lockar oss in på en enda väg, den breda vägen, som är fördömelsens väg mot förtappelse och död.

Låt inte den här världens ande ta kronan och allt det dyrbar som Herren har gett oss. Låt inte oförlåtenhet fylla våra hjärtan och ersätta platsen för Herrens kärlek med bitterhet. Låt inte falska läror och lockande ord förblinda våra andliga ögon så att vi inte längre kan se.

En förlorad krona

En gång vandrade dessa människor starkt med Herren, och hade sin sak klar med Gud. Dom var brinnande i anden, och i sin iver att tjäna Herren.

Men någon gång på vägen, och någon gång i deras vandring med Herren, förlorade dom deras första kärlek till Jesus. Dom öppnade upp för den här världen, och lät synden tränga ut och ersätta Guds renhet. Dom började kompromissa med sanningen i Guds ord, och öppnade upp för falska läror. De tillät att någon eller något stal deras krona.

Jag kommer snart

Upp 3:11 – Jag kommer snart. (gr. tachu)

Daniel 9:26 – Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Det grekiska ordet för snart är ”tachu” som också betyder snabbt, snart, fort eller strax. Även om det har gått tvåtusen år sedan dessa profetord uttalades, så kan det tyda på att när först ändetidens tid går igång så kommer allt att gå väldigt snabbt, och att Herrens återkomst kommer hastigt och snabbt.

Daniel bekräftar detta och delar att slutet, det vill säga slutet på den sista och 70:e årsveckan kommer som en störflod, alltså något som talar för att ändetidens profetior kommer att uppfyllas i snabb takt. Inom sju år så kommer vedermödans alla profetior att uppfyllas till punkt och pricka. 

Han kommer snart

Joel 2:28 – Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner

Joel talar om att i de sista dagarna kommer kännetecknas av att de unga ska profetera från Herren och få uppenbarelser och syner. Det ger Herren ger för att bekräfta och visa på hans snara återkomst. För ett tag sedan fick min yngste dotter på 12 år den här drömmen som jag vill dela med dig:

I min dröm befann jag mig på min skola tillsammans med mina skolkamrater. Skolan var uppdelad i två olika grupper barn. De flesta tillhörde den första gruppen av barn och dom var slaver på skolan, där dom var tvungna att tjäna under en väldigt ond konung som härskade där. (Jag tolkar detta som de ofrälsta som är ”andliga slavar under Satan”). Den onde kungen tvingade barnen att slava och tjäna honom, och han krävde hela tiden mer av dom.

Den andra gruppen av barn var dem som skulle resa bort och bli hämtade i en buss. Men det var inga av mina skolkamrater som skulle med i bussen, bara mina kristna vänner från kyrkan som jag känner var med.

Jag fick veta att jag skulle skynda mig att packa mina saker för bussen kom snart och skulle hämta oss, och när bussen först hade åkt var det för sent att följa med. Jag skyndade mig allt vad jag kunde för att vara klara när bussen kom. Varje gång jag frågade när bussen kom, fick jag samma svar: -Skynda dig att göra dig klara, den kör alldeles snart! Till slut stod alla vi barn på rad och väntade, och var klara till att stiga på bussen

Avslutning

Vi står inför en av historiens mäktigaste händelser. Herren kommer snart att komma tillbaka och rycka sin församling till sig. Guds Ande talar om en kort tid, och genom tidens tecken och vårt inre vittnesbördet förstår vi att den tiden som är kvar är mycket kort.

Det finns en nöd och ett rop på Guds hjärta! Det är hög tid att göra sig klar, och vara redo att bryta upp. Han kommer snart, och denna tidens avslutning kommer med hast. Efter uppryckelsen kommer vi att få se slutet komma som en störtflod över den här världen, och ändetidens slutscenario kommer att utspela med rasande fart.

Ge inte upp

Låt ingen stjäla din krona. Håll fast i det dyrbara pris som Herren har förberett åt dig, och ge inte bort den för någonting annat. Låt inte synd, världslighet, oförlåtenhet, falska läror, eller det som är åtråvärt i den här världen stjäla kronan och segern i ditt liv, men låt Jesus få din fulla uppmärksamhet och kärlek.

Till den som segrar och håller fast har Herren underbara löften, och ett av dem är att få vandra i vita kläder med honom i himlen. Ge inte upp, men kämpa den goda kampen, fullborda ditt lopp, och fortsätt vandra i Guds väldiga nåd och kraft. Han är den som leder och upprätthåller oss med sin rättfärdighets högra hand. Han kommer mycket snart, och han har lön och vedergällning med sig för var och en av oss.

Jesus kommer snart

 

Mikael W

 

Uppdaterat den 13 mars 2014

 

Den Falske Profeten

Upp 12:18 – Och draken stod på sanden vid havet.

 

Draken står på stranden vid havet. Han har precis förlorat en strid i himlarymden som har pågått mellan Guds heliga änglar, och hans egen härskara av fallna änglar.

 

Han har blivit nedkastad från himlarymden, där han har haft sin bas och sitt territorium sedan den dag han blev utkastad från Guds himmeltron. Han står och väntar på sina två vänner och medhjälpare som är på väg upp ur vattnet och jorden för att förenas med honom.

 

Satanisk treenighet

 

Dessa två vilddjur stiger upp ur elementen och förenas med draken, och tillsamman bildar de en satanisk treenighet som kommer att förlösa och utöva stor ondska på jorden. Dessa tre är Satan själv, Antikrist och den falske Profeten.

 

Draken vet att hans tid är kort och begränsad, därför ger han och överlåter all sin makt och myndighet till Antikrist det första vilddjuret, och i 42 månader får vilddjuret tillåtelse och makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Intill änden är förödelse och dom fast besluten över den här världen.

 

De två vittnen

 

Upp 11: 3 - Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg

 

Det andra veropet är över, och vi har nått mittpunkten för den sista årsveckan. Under den första delen av vedermödan har de två vittnen profeterat, och på Guds befallning utfört mäktiga gärningar i Jerusalem.

 

Samtidigt med alla domslut som världen har upplevt genom sigill och basuner, har dessa två vittnen varit en stötesten för både Antikrist och för människorna på jorden. Sedan den dag att Antikrist slöt ett förbund med Israel har världen inte varit sig lik. Det som skulle vara ett fredsförbund och början på en ny epok, har i stället utlöst en lavin av krig, ekonomisk kollaps, hungersnöd och död.

 

Odjuret från avgrunden

 

Upp 17:8 - Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet.

 

Samtidigt med mittpunkten för vedermödan blir en andemakt utsläppt från avgrunden, där den har varit instängd under lång tid. Den har funnits till tidigare och blir nu fri för en kort tid för att besätta och smörja Antikrist. Detta odjur som kommer upp ur avgrunden besegrar och dödar de två vittnen i förbindelse med att han ockuperar Jerusalem, och startar en massiv förföljelse av det judiska folket.

 

De två vittnens tid är över. De har förmedlat sitt budskap, utfört Guds gärningar och varit trofasta sitt uppdrag.

 

Vilddjuren i Uppenbarelseboken

 

I Uppenbarelseboken beskriver Johannes fyra olika vilddjur som uppträder i ändetiden:

 

Det första vilddjuret Johannes beskriver, är det som kommer upp ur avgrunden (Upp 11:7, 17:8). Det andra är det som kommer upp ur havet (Upp 13:1). Det tredje som Johannes ser kommer upp från jorden (Upp13:11), och det sista är ett scharlakansrött vilddjur som skökan sitter på (Upp 17:3).

 

Jag tror att tre av dessa vilddjur är synonymt med Antikrist och är en beskrivning av hans kommande världsrike. Det vilddjur som kommer upp från jorden beskriver Uppenbarelseboken som ”den falske Profeten”

 

Det första vilddjuret

 

Upp 13: 1-2 – Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

 

När Johannes ser det första vilddjur som stiger upp ur havet beskriver han det med sju huvuden med hädiska namn, tio horn och med tio kronor på dessa huvuden. Vilddjuret liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Det får samtidigt all sin makt och myndighet från Draken.

 

Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, uppkomst och utbredelse i ändetiden.

 

Sju världsriken

 

Dan 17: 9-12 - Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg (världsriken) som kvinnan (skökan/falsk religion) sitter på. De är också sju kungar. Fem (världsriken: Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien och Grekland) har fallit, en är (Rom), och en har ännu inte kommit (10 hornsriket), och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. Vilddjuret (det lilla hornet) som var och inte är, han är själv den åttonde (åttonde världsriket) men hör till de sju, och han går mot sin undergång. Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme

 

De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar.

 

De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det återuppståndna romarriket i ändens tid.

 

Det sista världsriket

 

Antikrists välde kommer att bli det åttonde och sista världsriket som kommer att verka och vara under Satans inflytande. Eftersom vilddjuret som Johannes ser har symboler från de andra världsriken, visar detta att Antikrist kommande rike kommer att bestå och vara en kombination av de tidigare riken och landsområden.

 

Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det i det återuppståndna romerska väldet.

 

Antikrists ursprung

 

Dan 8: 8-9 - Bocken blev mycket mäktig. Men när han var som starkast brast det stora hornet sönder och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe, riktade åt himlens fyra väderstreck. Från ett av dem sköt ett nytt litet horn ut, som växte till kraftigt mot söder och öster och mot 'det härliga landet

 

Symbolerna för det makedoniska (grekiska väldet) imperiet var leoparden (Dan 7:6) och bocken (Dan 8: 5-12).

 

De fyra hornen på bocken

 

Efter Alexander den stores plötsliga död, blir det grekiska väldet uppdelat i fyra delar.Det var det stora hornet som bröts av och delades upp till fyra horn. Där utgör bland annat Grekland, Turkiet, Syrien och Egypten de fyra styckade delarna av Alexander den stores rike.

 

I följe profetian kommer det lilla hornet (Antikrist) att skjuta upp som ett nytt litet horn på bocken (Grekiska väldet), där han växer till i kraft där han sedan drar söder och österut mot Israel.

 

Det största världsriket

 

Dan 7: 7-8 - Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt

 

Antikrist blir sedan en del av det återuppståndna romarriket, då han skjuter upp som ett litet horn bland de tio hornen. Det lilla hornet blir till sist större än alla andra ord och visar oss att Antikrists rike kommer att bli större än alla andra tidigare världsriken.

 

När kungarna inom 10 hornsimperiet överlåter sin makt till Antikrist betyder det att hans rike blir ett världsrike som kommer att vara en kombination av det antika grekiska imperiet och ett återuppstått romerskt välde. Det kommer att bli världens mäktigaste rike någonsin med Antikrist som ledare, men kommer att vara ett rike som kommer att ”krossas, men inte genom människohänder” (Dan 2:45).

 

Det andra vilddjuret - den falske profeten

 

Upp 13:11 - Och jag såg ett annat (gr. ”allas” som betyder ”ett annat av samma slag”) vilddjur stiga upp ur jorden.

 

Till skillnad från det första vilddjuret som kommer upp ur havet, kommer detta vilddjur upp från jorden.

 

Många tolkar det på det sättet att Antikrist, det första vilddjuret är en hedning då han kommer från havet (folkhavet), och att den falska profeten är en jude, då han kommer från jorden (Israel). Ordet jorden kan lika gärna översättas med landet, och med andra ord Israel.

 

Andra tolkningar går på att ”jorden” representerar något mer fast och beständigt än till exempel havet, som kan betyda att den falske profeten både är en politiker och en religiös ledare.

 

En demonisk treenighet

 

Denne falske profet kommer hävda att vara från Gud, men kommer i stället att vara driven och förförd av en satanisk andemakt.

 

Satan prövar på alla sätt att kopiera och ersätta alt det heliga och gudomliga som Herren har och står för. Det samma kommer Satan, Antikrist och den falske Profeten att göra.

 

Dessa tre består av en ohelig allians, där Draken försöker att kopiera och ersätta Fadern. Antikrist försöker att kopiera och ersätta Kristus, och den falske profeten försöker att ersätta och ta den helige Andes plats.

 

Ger sitt vittnesbörd

 

Upp 13:11 - Det hade två horn som ett lamm

 

Till skillnad från andra lamm så har denne två horn. Det två horn kan vara en symbol på den kraft som den falske profeten har, som till skillnad från Antikrist som har tio horn.

 

Talvärdet för talet två symboliserar både harmoni och gemenskap, men står också för vittnesbörd. Det betyder att den falske profeten kommer att vara i harmoni med Antikrist och kommer att ge sitt vittnesbörd om honom.

 

Joh 15:26 - När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig

 

Vittnesbördet om den helige Ande var att han skulle vittna om Jesus. På samma sätt som att den helige Ande drar människor till Jesus, så drar den falske profeten människor till Antikrist. Detta ”lamm” kommer inte att ta äran eller tala av sig själv, men kommer att vittna och peka på Antikrist, det första vilddjuret.

 

På samma sätt som att den helige Ande förhärligar Jesus (Joh 16:14) kommer den falske Profeten att förhärliga Antikrist, och han kommer att få världen till att tillbe och lovsjunga den här världens nya Messias och frälsare.

 

Talar som en drake

 

Upp 13:11 - men talade som en drake.

 

Den falske profeten kommer att se ut och liknas vid ett lamm. Sett utifrån kommer han att framstå som en man som står för fred och enhet, men hans tal kommer att vara som en drakes och kommer att avslöja det bedrägeri och falsarium han står för.

 

Det som kommer ut ur hans mund är demoniskt och är inte i harmoni med det han kommer att utge sig att vara. Att han talar som en drake visar hans sataniska natur och karaktär. Den demoniska natur som denna treenighet består av visar sig tydligt i Uppenbarelseboken.

 

Upp: 16: 13-14 – Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag

 

Det är ur Satans, Antikrists och den falske profetens mun att det kommer onda andemakter som liknas vid paddor. Dessa paddor förleder kungarna i hela världen att dra mot det heliga landet Israel.

 

Joh 15:26 – När hjälparen kommer, som jag skal sända från Fadern, sanningens Ande.

 

Den helige Ande är sannings Ande, och talar endast det som är rent, rätt och sannfärdigt, där varje ord är livgivande och kraft. Det står i kontrast till den falske Profeten vars ord är falska, och har sin källa från avgrundens djupa brunn. Hans tal och ord förlöser död och demonisk aktivitet över jorden.

 

Hans budskap

 

Med hjälp av paranormala krafter kommer den falske Profeten att överbevisa världen om att han är vår tids störste profet och Guds talerör. Det kommer att lyckas honom att sprida sitt budskap ut över hela världen, för att presentera en falsk Jesus som den här världens hopp.

 

Han kommer att deklarera att varje enskild människa måste bli en efterföljare till denna nya Kristus, om man vägrar blir konsekvensen att man blir ihjälslagen. I förbindelse med förödelsens styggelse när Antikrist sätter sig i Guds tempel och gör sig själv till gud, så kommer den falske Profeten att tvinga människorna att ta emot vilddjurets märke och tillbe hans bild.

 

Den falske profetens sanna natur

 

Den falske profeten som till att börja med ser ut som ett fridfyllt lamm, kommer snart att visa sin sanna natur.

 

Det är den falske profeten som vilseleder människorna på jorden genom under och tecken. Det är denne som tvingar jordens befolkning att ta emot vilddjurets märke på sin hand eller panna, och det är den falske profeten som befaller hela jorden att tillbe Antikrist och låter döda dem som inte deltar i denna tillbedjan av Antikrits bild.

 

En falsk världsreligion

 

Upp 13:12 - Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt

 

Då Antikrist till stor del kommer att vara en politisk makthavare, så kommer den falske profeten kommer att vara ett religiöst överhuvud.

 

I Upp 17 kan vi se att skökan rider på det scharlakansröda vilddjuret, som betyder att Antikrist kommer att samarbeta och utnyttja skökan till sin egen fördel i den första delen av vedermödan. Den falske profeten kommer att bygga en plattform med Antikrist, där han tillsammans med skökan kommer att förena världen i en ”One World Religion”.

 

En av Antikrists kommande uppgifter blir att förena världens religioner under samma tak. Detta blir en slags världskyrka, eller den yttersta formen för synkretism.

 

Denna skökokyrka, och detta samarbete kommer att finnas fram till mitten av vedermödan, då Antikrist tillsammans med de tio kungarna kommer att förgöra skökan och det religiösa Babylon, och i stället vänder all tillbedjan till sig själv. Då finns inte längre plats för andra religioner eller något annat kyrkoväsende än honom själv.

 

Jesu liknelse om skökokyrkan

 

Genom två liknelser i Matteusevangeliet visar Jesus hur skökokyrkan kommer att expandera i ändetiden, och hur genomsyrad den kommer vara av falska läror:

 

Matt 13:31-32 - Han framställde också en annan liknelse för dem: "Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna."

Liknelsen visar oss på Guds rikes expansion intill Jesu återkomst. Det kommer att bli som ett stort träd, så att till sist himmelens fåglar kommer och bygger bo i dets grenar. Det visar på kyrkans onormala växt och expansion i ändens tid. Den kommer att omfatta hela världen, på det sätt att alla religioner kommer att söka gömställe i kyrkoträdets grenar.

 

Liknelsen visar på skökokyrkan (den falska kyrkan) i ändetiden som kommer att inkludera främmande och falska religioner. Det är först i Rikets tid att Gudsriket kommer att få den expansion som är beskrivet här. Gudsriket kommer då att bli så stort att det kommer att omfatta hela jorden. Centrum för Gudsriket blir Israel och Jerusalem. Jesus kommer tillbaka och kommer då att styra hela världen från Jerusalem, och då kommer alla hedningar att söka sig till det messianska riket.

 

Matt 13:33 - Ännu en liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat." Liknelsen visar oss på den falska lära som skökokyrkan kommer att ha i ändetiden.

 

Surdegen är igenom hela skriften en bild på det som är ond och falsk lära. Kvinnan är en bild på skökokyrkan i ändenstid. I följe moselagen var det förbjudet att blanda in surdeg i mjöloffret.

 

På samma sätt som att hela matoffret blev genomsyrat av surdegen kommer skökokyrkans lära att genomsyra det religiösa systemet som vi kommer få i ändens tid. Det kommer att bestå av både judiska, kristna och hedniska elementer.

 

Upp 18:3 – Jordens konungar har horat med henne

 

Att jordens konungar har horat med skökan visar att Babylon inte endast är knuten till den katolska kyrkan eller ändetidens avfall, men att detta skökosystem representerar all falsk religion, och all avfallen kristendom genom alla tider.

 

Guds dom över skökan

 

Upp 17:15-16 – Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld.

 

I det sista och det åttonde världsriket kommer ledarna i skökosystemet att förlora sin makt, då Antikrist tar skökans plats. Tillsammans med de tio kungarna (hornen) så bryter de skökans makt och inflytande och bränner upp henne i eld.

 

Ledarna i det nyuppståndna romarriket kommer att hata skökan. Så länge som Antikrist har haft nytta av henne, har hon fått lov att rida på vilddjuret och ”hålla fast i tyglarna”. På grund av avundsjuka för hennes rikedomar och henne stora inflytande över jordens befolkning beslutar de att göra en ende på henne.

 

Skökan och Bruden

 

Skökan och Guds utvalda brud är varandras motsättningar och kontraster. Skökan symboliserar och representerar all falsk religion, och all avfällig kristendom som funnits genom alla tider och i alla världsriken. Hon bor ”vid stora vatten”, som är en symbol på folkhavet, människomassorna och länder.

 

Johannes ser henne i öknen som är en bild på den här världen, en plats där det inte finns något liv eller någon möjlighet för livsfrukt. Världens kungar och ledare har horat och berusats sig med hennes otukts vin.

 

Till det yttre är hon mäktig, och imponerande med glänsande guld. Hon har präktiga kläder och har all världens rikedomar, men hennes inre är fyllt av orenhet, svek, otukt och död. Hon har de heligas blod på sina händer och hennes samvete är svart. På hennes panna är ett namn skrivet: det stora Babylon.

 

Dra ut i från henne

 

Upp 18:4 – Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor

 

Genom alla tider har Guds vädjan och rop till sitt folk varit att dra ut från Babylon, denna världens ande och inte ta del i dess synder. Herren önskar ett helgat och överlåtet folk, som lever mitt i den här världen, men inte är den del av den.

 

Babylon

 

Upp 18:1-2 - Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

 

En ängel kommer ner från himlen och proklamerar Babylons undergång och slut. Herren kommer till sist att döma och tillintetgöra det ekonomiska, religiösa och politiska Babylon med sin förtärande eld.

 

På grund af sitt högmod, synd, avgudadyrkan, trolldom och ogudaktighet kommer Babylon kommer att bli dömd och kommer att få möta sin undergång. Det har förtryckt Israel och utövat martyrskap för millioner av människor genom alla tider. Kvar kommer bara att lämnas rök och aska, en symbol på dets totala upplösning. Babylons undergång kan vi läsa om i Upp kap 17 och 18.

 

Stenen som krossar

 

Skökan, det religiösa Babylon kommer att möta sin dom genom Antikrist och de 10 kungarna i mitten av vedermödan (upp 17), medans det kommerciella och politiska Babylon kommer att bli störtat i slutet av vedermödan (Upp 18). När Babylon är störtat så proklamerar ängeln att det aldrig mer någonsin kommer att finnas till.

 

Enligt Daniel vision (Dan 2:34-35,44-45) så kommer det nuvarande gudlösa och ogudaktiga systemet att krossas när en sten (Jesus) träffar statyn. Jesus använder på samma sätt kvarnstenen som en symbol på förförelse och dom i Luk 17, där han visar oss att det vore bättre för den som förför hans barn att denne fick en kvarsten kring halsen och kastades i havet.

 

Den stora staden

 

Upp 18:2 – Störtat är det stora Babylon

 

Babylon representerar både ett ogudaktigt system och en fysisk stad som kommer att fungera som ett återuppbyggt Babylon i ändetiden. Den kommer att vara centrum för skökan och falsk religion.

 

Det finns tolkningar att denna stad som kommer att vara centrum för vedermödans kommerciella och religiösa system kan vara Rom, eller ett återuppbyggt Babylon i Irak.

 

Falsk eld, under och tecken

 

Upp 13:13 - Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.

 

På olika sätt försöker den falske Profeten att ta den helige Andes plats och kopiera hans sätt att verka. Han får falsk eld att komma ner från himlen, och en förundrad värld kommer se på när han kommer att utföra stora mirakler.

 

Det är en eld som tjänar till att förvilla och bedra människorna till att tro på den lögn som den falske profeten förkunnar. Jesu varningsord om falska profeter i ändetiden kommer bokstavligt talat att få sin fullbordan med denne.

 

Matt 24: 24 - Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

 

Jesus varnade tydligt att i ändens tid skulle det kommer falska profeter. Denne kommer inte bara att vare en falsk profet i mängden av alla andra. Men kommer att utmärka sig på flera sätt.

 

Syftet med alla falska profeter och all falsk religion under denna tid är att vilseleda, och bedra jordens folk att tillbe vilddjuret och dess bild.

 

Den laglöses ankomst

 

2 Thess 2: 9-10 – Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

 

Antikrists framträdan kommer att vara i samtåg med den falske profeten som kommer att bereda marken för honom. Med lögnens alla tecken och under kommer dessa två att bedra en hel värld.

 

Satan har makt att utöva övernaturliga tecken och under genom människor som har överlåtit sig till honom.

 

Upp 13.14 - Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden

 

Draken ger sin makt åt Antikrist, som i sin tur ger sin makt åt den falske profeten. Det betyder att det hela den falske profetens tjänst och kraft, fungerar och verkar genom Antikrist inflytande.

 

Livsande åt vilddjurets bild

 

Upp 13: 14-17 - Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

 

Vid frälsningen så blir vi födda på nytt genom Guds Ande (Joh 3:6). Det är Herren som kommer med sin livsgivande Ande och föder oss på nytt. Församlingen har på ett speciellt sätt fått den helige Ande som pant på vårt kommande hopp, genom ett sigill i våra hjärtan. Vi är beseglade med den helige Ande, som är beviset på vår frälsning.

 

Den falske Profeten kommer på samma sätt att ge livsande åt vilddjurets bild, så at den blir levande och kan tala. Han inför också vilddjurets märke som är Antikrists form för sigill, och beviset för människans tillhörsförhållande och mottagande av den falske messias och hans system.  

 

Guds stora måltid

 

Upp 19: 17-18 – Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora."

 

När sista striden infinner sig är Antikrist inte ensam. Med honom är både den falske profeten, tiohornsunionen och större delen av världen som är på väg mot Israel för den slutliga striden.

 

Slaget vid Harmagedon beskrivs som Guds stora måltid. Det är Herren själv som bjuder in till denna måltid. Han ropar till alla fåglar som flyger högst upp på himlen att församlas. Måltiden är köttet från alla Presidenter, Kungar, soldater och människor som är delaktiga i det avgörande slaget mot Kristus och Israel.

 

Upp 19:20 - Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.

 

När Herren har besegrat Satan, Antikrist och den falske Profetens med sin muns ord, blir Satan inlåst i avgrunden för 1000 år för att han inte längre ska ha möjlighet för att bedra människorna. De två vilddjuren, Antikrist och den falske Profeten, blir båda kastade levande i eldsjön.

 

Efter 1000 år, och då Satan för sista gången har förvillat och bedragit människorna att gå mot Jerusalem, blir han slutligen kastad och förenad med Antikrist och den falske Profeten i sjön av eld och svavel. Där ska dessa tre plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

 

Avslutning

 

I det kommande världsriket som kommer att finnas till i ändetiden, kommer två personer att träda fram. Det är de två vilddjuren Antikrist och den falske Profeten.

 

Som en varg i fårakläder kommer den falske Profeten att förvilla och bedra världen med sitt förförande budskap. Med falsk eld, under och tecken kommer han att peka och bereda vägen för Antikrist, och låta honom framstå som världens frälsare. Slutmålet är ett rike med global och gemensam politik, ekonomi och religion, där Antikrist upphöjs som gud.

 

Vid sin ankomst kommer Jesus att krossa statyn och bli till ett stort berg (rike) som kommer uppfylla hela jorden. Jesus blir konung och härskare i detta rike, och för all evighet.

 

God Bless!

 

Mikael W

 

 

 

Uppdaterat den 15 februari 2014

 

Ett förbund med döden

 


”Israel och palestinierna är närmare ett fredsavtal än de har varit på flera år, sade USA:s utrikesminister John Kerry när han sammanfattade sitt senaste besök i regionen”


Den senaste omgången fredsförhandlingar mellan Israel och palestinierna inleddes sommaren 2010, men bröt samman efter bara en månad, sedan Israel inte velat förlänga ett tillfälligt byggstopp för nya bostäder på ockuperad mark.
I Juli 2013 gjorde John Kerry en nystart i förhandlingarna mellan Israel och Palestina, där målet är ett fredsavtal och upprättande av en Palestinsk stat inom nio månader. Om denna tidsplan håller hamnar vi omkring Mars månad i 2014. Det målet ser ut till att bli svårt att nå, men det är inget tvivel om att det arbetas på högtryck just nu för ett kommande fredsavtal, och en ytterligare delning av landet Israel som skulle betyda land mot fred för det judiska folket.


Netanyahu vill offra land mot fred
Det ser ut som att Netanyahu är beredd till att offra både land mot fred, och att dela upp Jerusalems heliga platser mellan olika religioner. Planerna har funnits ett tag och kommer att genomföras i olika etapper, med start från Påvens besök i Maj.
I följe Netanyahu så är Israel villiga till att släppa helt upp till 90 % av kontrollen på Västbanken.


Påven vill framskynda en palestinsk stat
I Maj 2014 åker Påven till Israel för att påskynda och propagera för en palestinsk stat.
En nära vän till Påven, och medlem av det Argentinska parlamentet, påstår att Påvens hänsikt är att vara en slags Palestinsk frihetskämpe och talerör. Det är intressant att Påven försöker ta en central plats i fredförhandlingarna, och att man redan nu kan ana hans kommande och nära samarbete med Antikrist under vedermödan.


Antikrists förbund med Israel
Dan 9: 27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och mato0ffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."


Om vi är så nära ett fredsavtal som vi tror, kan betyda att vi är väldigt nära en fullbordan av det förbund som är omtalat i Dan 9:27, där Antikrist själv kommer att träda fram och sluta ett förbund med ”de många” (Israel) under en vecka (sju år).
Antikrist är samma vilddjur som Johannes ser stiga upp ur havet, som beskrivs med tio horn och sju huvuden. Detta förbund med Israel kommer att vara början på den sista årsveckan, eller vedermödans tid.


Ett förbund med döden
Jes 28: 15 – Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.


Utan att veta det så kommer det att vara Satan själv som Israel kommer att gå i förbund med, och kommer alltså att vara ett förbund med döden. Ett förbund som kommer att ha stora konsekvenser för det judiska folket.


Det har funnits många ”antikrister” och många världsriken som om igen har prövat att tillintetgöra och förstöra det judiska folket. Men den värsta och den grymmaste ledaren kommer att vara i förbund med Djävulen själv, och kommer att bedriva den största jude förföljelse som världen någonsin har sett och upplevt.


De sju världsriken
Upp 13: 1 – Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.


När Herren uppenbarar det kommande världsriket för Johannes som kommer att uppstå under den sista årsveckan, och som kommer att vara det rike som Antikrist kommer att verka utifrån, ser han ett vilddjur komma upp ur havet med sju huvuden.


Dessa sju huvuden representerar sju världsriken som har funnits, som alla har förföljt eller förtryckt Israel, Guds egendomsfolk.


De sju världsriken är Egypten, Assyrien, Babel, Medien-Persien, Grekland, romarriket (på Johannes tid), och det återuppväckta romarriket i ändens tid. Antikrists välde kommer att bli det åttonde och sista världsriket som kommer att verka och vara under Satans våld. De tio hornen är liksom de tio tårna på Nebukadnessars bildstod i Daniel 2 en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det återuppståndna romerska väldet.


Johannes och den lilla boken
Upp 10: 1-2 – Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av
eld. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden.


Johannes ser en väldig ängel (kan vara Jesus) sätta sin högra fot på havet och den vänstra på jorden. Det är en symbol på att Kristus är den rättmätiga ägaren till hela jorden och skapelsen.
Kristus visar att han har auktoriteten över elementen och är Herre över både land och hav. Hans budskap är universellt och berör hela skapelsen.


Ta den och ät upp den
Upp 10: 9 – Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: "Tag den och ät upp den! Den skall ge en svidande smärta i din mage, men i din mun skall den vara söt som honung."


Ängeln bjuder Johannes att äta upp bokrullen som han hade i sin hand. Resultatet av att äta boken skulle vara söt som honung i Johannes mun, men med en smidande smärta i hans mage.
Att ”äta en bok” är ett hebreiskt utryck som visar på det sätt man tar emot kunskap. Sanningen är alltid ”söt” då denna mottags som en uppenbarelse från Gud, men för Johannes blev den bitter när innehållet visar sig vara profetior om fruktansvärda domshandlingar och kommande svåra vedermödor över hans eget folk Israel.


Abraham ser Israels lidande.
1 Mos 15:7-12 – Och rovfåglarna slog sig ner på de döda kropparna, men Abram drev bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abram, och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom.

 

Herren utvalde Abraham för att göra honom till en nation bland många nationer, och Gud kallade Abraham att dra upp till det land som Gud hade gett honom.När Gud skulle stadsfästa förbundet, och Abraham hade lagt djuren på altaret kom rovfåglar och slog sig ner på förbundsoffret. Abraham var tvungen att själv jaga bort rovfåglarna från offeraltaret.

 

Fiendens attack på Israel

Rovfåglarna är en bild på Satans attack på Israel genom alla tider, för att förhindra att Guds löften, och förbundets uppfyllelse. Det har alltid varit krig om landet Israel och dess existens, och det kommer att fortsätta till den dag då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. På samma sätt som att Abraham själv var tvungen att jaga bort rovfåglarna från altaret, måste Israel själva kämpa och visa att de önskar Herrens löften och hans förbund.
När Abraham sedan sov tungt sänkte sig ett stort mörker och fruktan kom över honom. Jag tror att Abraham såg Israels kommande vedermödor och förföljelse för Israels folk genom alla generationer, innan det messianska rikets äntligen blir upprättat vid Jesu återkomst.


Förbundsarken blir synlig
Upp 11:19 - Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.
När Herren gjorde ett förbund med Israel på Sinai berg, så var det ett evigt förbund. Israel skulle vara Guds egendomsfolk till evig tid, bärare av hans löften och hans förbund.
Herren påminner oss om hans löfte till Israel i Uppenbarelseboken då förbundsarken blir synlig. Arken är en symbol på Herrens trofasthet och eviga löfte till Israel. Uppenbarelseboken är på ett speciellt sätt knutet till Herrens handlande med Israel och det judiska folket under den sista årsveckan.


En kvinna klädd i solen
Upp 12: 1-6 – Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.
Det finns två kvinnor som är beskriven i Uppenbarelseboken och det är dels kvinnan Israel, och det är den stora skökan, som är ändetidens religiösa system, som rider på vilddjuret.


Kvinnan är Israel
På samma sätt som att vi ser ett återuppbyggt tempel i Jerusalem där tempeltjänsten återigen har blivit införd, och att vi upplever Guds förbundsark som blir synlig i himlen som vittnar om Guds trofasthet mot det judiska folket, är det naturligt att tro att kvinnan på samma sätt är en symbol för det utvalda Israel.


En krona av tolv stjärnor
1 Mos 37:9 – Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. "Lyssna", sade han, "jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.
Kvinnan har en krona med tolv stjärnor på sitt huvud. Det är samma symboler som Josef upplevde i en av sina profetiska drömmar. Han såg solen (Jakob), månen (hans hustrur) och elva stjärnor (Josefs bröder) buga sig för honom.
Jakobs tolv söner, representerar Israels tolv stammar och liknas vid tolv stjärnor. Det är samma symboler som kvinnan har i sin krona i uppenbarelseboken, och visar att kvinnan representerar det nationella Israel. Kronan hon bär på sitt huvud är en symbol på frälsning, rättfärdiggörelse och kungavärdighet.
Klädd i solen
Mal 4:2 – Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.
För församlingen är Jesus beskrivet som ”morgonstjärnan” (Upp 2:28), men för det frälsta Israel i ändetiden och i tusenårsriket är Jesus ”rättfärdighetens sol”.
När Israel har tagit emot Jesus som sin Messias, och sin personliga frälsare, blir hon helt omsluten och klädd med Herren.


Hon är i födslovånda
Församlingen framställs aldrig som en födande kvinna i bibeln, men det gör däremot Israel. Kvinnan är en bild på både de messianska judarna på Jesu tid, och de messianska judarna under vedermödan.
Israel har tre olika födslar som hon måste gå igenom, innan hon går in i 1000 års riket. Alla dessa tre födslar beskrivs i Jesaja kap 66:
Jes 66: 7-8 – Innan Sion har känt någon födslovånda, föder hon barnet (Jesus). Innan kval kommer över henne, har hon fött ett gossebarn. Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag (1948), eller ett folk födas på en enda gång (Israels frälsning), eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar?
Den första födelse som Israel upplever är gossebarnet Jesus, som både är världens frälsare och judarnas Messias. Den andra födelsen är den judiska nationen som blev en verklighet i 1948, när Israel fick tillbaka sitt land efter 2000 år i exil. Den tredje födelsen är frälsningen av det judiska folket i slutet av vedermödan. Det är den födslovånda som Jesus talar om i Matt 24 i sitt eskatologiska tal på Oljeberget.


Israel flyr ut i öknen
Upp 12:6 - Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.
Matt 24: 15 - När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen
Under den stora nöden kommer förföljelsen av de troende judarna att bli så stor och våldsam att de kommer att bli tvungna till att fly bort från Jerusalem, och ut i bergsöknen. De utvalda judarna flyr till Moab och Edom, som ligger i det nuvarande Jordanien.


Petra i Jordanien
Många tolkar det nämligen som att den plats dit judarna flyr är samma plats som Petra, som ligger i det nuvarande Jordanien.
Petra var huvudstad i Edoms rike, och en Egyptisk kung byggde en fästning där i Seirs berg. (Obadja v. 3). Jes 33:16 talar också om ett klippfäste uppe på en höjd som ska vara ett värn för Israels barn.


Tillflyktsort för Israel
Enligt Dan 11:41 kommer Jordanien att vara ett av de länder som kommer att undkomma att bli ockuperat av Antikrists härar, och bli en tillflyktstort för Israel. Vid förödelsens styggelse kommer dessa judar kommer att fly ut i öknen till den plats som Herren har förberett åt henne.
Folket som bor runt omkring kommer att vara en del av dem som kommer att förse judarna med mat och förnödenheter under den tiden.
Jes 16: 4 – Låt mina fördrivna (Israel) bo hos dig, Moab (Jordanien) var ett gömställe för dem undan fördärvaren (Antikrist). Ty utpressaren finns inte mer, skövlingen är slut och förtryckaren försvunnen ur landet
På samma sätt som att korparna försedde Elias med mat när han gömde sig öster om Jordanien, och på samma sätt som Herren försedde Israels barn med manna under deras ökenvandring, kommer Herren på ett övernaturligt sätt att förse sitt folk under ettusen tvåhundrasextio dagar, som är hela den stora nödens tid.


Draken strider mot kvinnans andra barn
Upp 12:17 – I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.
När draken upptäcker att han inte kan rå på de flyende Israeler som undkommer hans attack, blir han rasande och vänder sig mot kvinnans andra barn, som är övriga judar och troende hedningar.
Under den stora nöden kommer Antikrist kommer att strida mot de heliga, och få makt att övervinna och besegra dem. (Upp 13:7)


Israels nöd
Jer 30:7 - Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.
Jakobs nöd pekar på den fruktansvärda nödtid som drabbar Israel genom Antikrists förföljelse av det judiska folket.
I Danielsboken kan vi läsa om denna nödtid som både innebär Antikrists tyrraniska regim i ändetiden, hans ockupation av Jerusalem, avskaffandet av det dagliga offret, förödelsens styggelse och hans krig mot de heliga. Både Jeremia, men också Daniel och Jesus själv beskriver denna nödtid för det judiska folket.
Dan 12:1 – På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken
Matt 24:21 – Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.
Att denne nöd ligger i ändetiden kan vi se utifrån det att bägge dessa verser talar om ett lidande som är knutna till ändetidens händelser som uppståndelsen av de rättfärdiga, och Messias återkomst.


Antikrists utrotningskrig
Sak 13: 8 – Det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar.
Denna profetia talar om den fruktansvärda nöd som Israel kommer att gå igenom, och som kommer att resultera i att endast 1/3 av befolkningen kommer att överleva. Vi kan inte se om den grupp av judar som flyr till öknen ingår i denna tredjedel, eller om det bara är tala om ”Jerusalem folket” som blir kvar i staden efter förödelsens styggelse.
Till den dag då det judiska folket har erkänt Jesus som deras Messias och frälsare, och deras nöd övergår till en födslovånda av djup ånger och omvändelse, kommer de att vara prisgivna åt Antikrist och hans förföljelse (Mika 5:3-4). I en sista ansträngelse kommer Satan att en gång för alla försöka att utrota det judiska folket.


Kvarlevan blir frälst
Rom 11:25-26 – Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.


Kvarlevan av Israel kommer till slut att erkänna att det endast finns frälsning genom tron på Kristus och genom hans fullkomliga seger på korset. Paulus profeterar om hela Israels frälsning, och den slutliga födsel och frälsningen av det judiska folket.
Gud har inte förkastat sitt utvalda folk. När hedningarna i fullt antal har kommit in, så kommer dessa födslovåndor som har föregått Jesu återkomst resultera i, att ett helt folk kommer att födas på en enda dag, och det är då att hela Israel kommer att bli frälst!


Syftet med Jakobs nöd
Jer 30: 11 - Ty jag är med dig, säger HERREN, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig.
Jeremia kap 30 är en profetia som delvis har blivit uppfylld. Vers tre talar om att först, innan Jakobs nöd, måste Israel vara tillbaka i sitt hemland, som senare kommer att resultera i att Israel kommer att tjäna Messias som den kommande konungen i Israel (vers 9).
Syftet med Jakobs nöd och vedermödan är tvåfaldig, och i vers elva kan vi tydligt se vad syftet är med den tid av lidande som kommer över världen.
Det ena syftet är att döma och gå straffa de nationer där judarna har varit utspridda i världen, och det andra syftet är att rena, disciplinera och gå till rätta med den judiska nationen. Under vedermödan ska Israel ska få lov att välja mellan Kristus och den falska messias Antikrist, och Israel ska renas och förberedas för det kommande 1000 års riket.


Avslutning
Det är farofyllda tider för Israel. I följe Guds ord så kommer Israel att skriva på ett falskt fredsavtal, som kommer att innebära en falsk trygghet och en falsk fredsperiod för det judiska folket. Israel måste finnas till för att ändetidens profetior ska kunna uppfyllas. Med Israel tillbaka i sitt land, och med Jerusalem som huvudstad kan ändetidens profetior börja och få sin fullbordan. Det här vet fienden, som gör sitt yttersta för att tillintetgöra det judiska folket och nationen Israel.


Ett förföljt folk
Inte mindre än 30 gånger har Jerusalem varit belägrad av arméer och har blivit mer eller mindre förstört. Två gånger har Jerusalem bränts ner till grunden och helt jämnats till marken, och hela området har varit en upplöjd åker och legat öde under långa tider.
På samma sätt har det judiska folket i hela deras historia förföljts, hatats och bekämpats. Varje världsrike som har uppstått har prövat att utrota och bekämpa det Israeliska folket.


Guds trofasthet
Det som gör skillnaden för Israel och det judiska folket är Guds trofasthet mot sina löften. Det är inte på grund av Israels trofasthet som Herren bevarar Israel, men för att han har bestämt det.
Israel skulle vara Guds egendomsfolk framför andra folk på jorden, bärare av Herrens förbund och löften, och genom det judsiska folket skulle frälsningen komma.
Önska Jerusalem frid Psalm 122:6 – Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.

När vi ber för Jerusalems frid, så ber vi samtidigt om Guds perfekta vilja och fullbordan, både när det gäller Guds domslut och de profetior som ska ”garantera” Guds kommande frid för Jerusalem. Med en bön om frid över Jerusalem så är det ett önska om Guds fullkomliga vilja för Israel genom hela ändetidens skeende, tills den dag de når fram till fullständig förlossning och frälsning både som nation och folk. Guds rika välsignelse!

 

Mikael W

 

 

Uppdaterat den 27 januari 2014

 

Sigill, Basuner och Vredesskålar

- Del 2 klicka >>HÄR

 

Uppdaterat den 9 januari 2014

 

Sigill, Basuner och Vredesskålar

- Del 1 klicka >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 24 november 2013

 

Det ska bli jordbävningar på den ena platsen efter den andra >>HÄR

Uppdaterat den 7 november 2013

 

Jesu återkomst före vedermödan - Del 3 >>Här

Uppdaterat den 20 september 2013

 

>>Guds sista varning i en sen tid

 

 

 

Uppdaterat den 11 augusti 2013

De 7 församlingarna i Uppenbarelseboken – >>Del 2

 

Uppdaterat den 28 juli 2013

 

 

Mikel W`s senaste artikel har rubriken:

 

De 7 församlingarna i Uppenbarelseboken Del 1

Klicka >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 26 maj 2013

 

 

Det profetiska ordet för den sista tiden

 

Det profetiska ordet

 

2 Pet 1: 19-21 - Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud

 

Det profetiska ordet ger oss upplysningar om framtiden, och det samstämmer med andra profetiska uttalanden. Profeterna var inspirerande av Gud och drivna av hans Ande, till att profetera det som Gud önskade att de skulle tala. Gud förkunnar att han inte låter något ske före det att han har talat om det för sina profeter (Amos 3:7)

 

Paulus uppmanar oss att hålla fast i det profetiska ordet ”som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan” Bibliska profetior ger oss med andra ord trygghet om Kristi återkomst, och ger oss både styrka och kraft genom livets omständigheter, tills dess att den dagen blir en verklighet.

 

Den frälsning och det hoppet, var något som profeterna ville veta mer om, och sökte efter. Dom profeterade om Kristi lidande, och den kommande frälsning som är förberett för oss. (1 Pet 1: 10-12). Det visar oss betydelsen och den plats som Gud önskar att hans profetiska ord ska ha i våra hjärtan.  

 

På rätt plats i rätt tid

 

Man måste hela tiden se efter modtagaren av det profetiska ordet, för att se om det är skrivet till Israel, hedningarna eller till den kristna församlingen. Samtidigt måste vi också säkra oss till vilken bestämd tidsperiod ordet rättar sig till, för att få den rätta förståelse och tolkning av det.

 

Det profetiska ordet är knutet till både undervisning, bestraffning, upprättelse och till fostran i rättfärdighet. (2 Tim 3:16)

 

Ökad förståelse för ändetiden

 

Dan12: 4 – Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. ”

 

En ängel uppenbarar för Daniel att i den sista tiden, ska kunskapen och förståelsen för ändens tid bli stor. Förståelsen kommer med andra ord att vara dold, och ofta oförstående helt fram till ändens tid då Herren kommer att öppna upp för skriften, och den profetiska förståelsen av vår tids skeende.

 

Man kan jämföra ändetiden med ett pussel, där Herren visar och lägger bitarna allt eftersom att vi ser dem gå i fullbordan. Vår förståelse för ändetiden, och på det sätt att den kommer att utforma sig, kommer att bli alltmer tydlig i tiden framöver.

 

Kärnan i all profetia

 

I GT finns det 456 profetiska ord om Messias komma och det messianska riket. Vid Jesu första komma gick 333 av dessa i uppfyllelse. De andra 223 profetior kommer att få sin uppfyllelse vid Jesu återkomst.

 

Man menar att hela 27 procent av Guds ord är profetia, och att ungefär hälften har redan fullbordats. Det betyder att cirka 14 procent av det profetiska ordet ännu inte har fått sin fullbordan, men fortfarande väntar på sin uppfyllelse.

 

Upp 19:10 - Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.

 

Varför är så stor del av bibeln dedikerat till profetia? Det finns många orsaker, men till sist finns det egentligen bara en viktig orsak: att få mänsklighetens uppmärksamhet riktad mot Jesus Kristus. Kärnan i all profetia är alltså att ge ett klart vittnesbörd om Jesus.

 

Jesus undervisar oss

 

Matt 24:42 - Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer

 

Att studera bibliska profetior är en del av grunderna i ett kristet liv. Herren förväntade att hans lärljungar noggrant skulle undersöka Guds ord, och vara förberedd för hans återkomst. Jesus gick faktiskt så långt att han tillrättavisade dåtidens religiösa ledare som hade all kunskap om alla profetior angående Messias, men kunde ändå inte tro på honom när han kom.

 

Precis som att Jesus hade en förväntning om att hans folk skulle ha en förståelse och en förväntning inför hans första komma, förväntar Herren detsamma av hans folk inför hans andra komma.

 

Precisa förutsägelser

 

Psalm 12:7 – HERRENS tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger.

 

Det profetiska ordet är renat 7 gånger, och det betyder att man kan fullständigt kan lita och förtrösta på Herrens ord.

 

I genom flera tusen år så har Guds ord varit den enda boken som helt precist har kunnat förutse framtiden till punkt och pricka, och har därför bevisat sig själv att vara Guds eget ord. Många böcker, människor och profeter hävdar att tala på Guds vägnar, även om de i sin tur motsäger varandra. Om vi söker framtidsvar och ledning i den här världen, så letar vi i mörkret, och vi kommer att bli bedragna.

 

I sin visdom visste Herren att hans ord kunde bli befläckat, och uppblandat med falsk undervisning både genom Satans och människors händer, så Herren sätter sitt avtryck på det, för att säkra och visa på äktenheten i sitt ord.

 

Dubbel eller tredje uppfyllelse

 

Ett profetiskt ord kan ha en dubbel eller tredje uppfyllelse, som alltså uppfylls på ett nära eller på ett senare tidspunkt. Lukas ger oss ett exempel:

 

Luk 1: 32-33 - Han skall bli stor och kallas den Högstes Son (Jesu första komma), och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron (1000 års riket). Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut. (Både 1000 års riket, och de kommande tidsåldrarna)

 

Till hjälp för att sprida evangeliet

 

Ett sätt som den tidiga kyrkan spred evangeliet på, var genom att dela och peka på det profetiska ordets fullbordan. På pingstdagen, när Petrus stod fram och predikade evangeliet som resulterade i 3000 människors frälsning, så pekade Petrus på löften från Joels bok om den helige Andes utgjutande som blev uppfylld den dagen.

 

Senare möter vi också Filippus, som blir ledd av Gud att gå ner och dela evangeliet med etiopiske hovmannen. Där delar Filippus evangeliet utifrån Jesu fullbordan av Jesaja 53, som är en beskrivning av Jesu verk på korset.

 

Det profetiska ordets frukter i våra liv

 

Titus 2: 11-13 – Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet

 

När vi ser och upplever att det profetiska ordet går i fullbordan, leder det till en helig vandring inför Gud. Guds fullbordan av sitt ord är en ständig påminnelse av hans fantastiska kraft, hans härlighet och hopp i Jesus Kristus. Om vi lever i en påminnelse av hans ankomst, och i Jesu befallning om att vara vakande kommer vi att vara drivna till ett gudfruktigt och heligt liv. Kraften i profetia motiverar oss alltså till både ett heligt liv, och sätter vårt hopp till Jesu återkomst.

 

Petrus bekräftar detta när han talar om att vi som lydnadens barn inte längre ska styra av tidigare begär, men att i stället leva ett heligt liv, vara vakna, och sätta vårt hopp till Jesu återkomst. (1 Pet 1: 13-15)

 

Profetians välsignelse

 

Upp 1: 3 – Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

 

Uppenbarelseboken lovar en speciell välsignelse till dem som lyssnar och tar vara på det profetiska ordet. Uppenbarelseboken är egentligen inte Johannes men Jesu Kristi egen uppenbarelse som blir förmedlat där. Det är en detaljerad beskrivning av den sista årsveckan, och tiden som sträcker sig helt fram till det nya Jerusalem, och evigheten                                                                                                                 

 

Förakt för bibelns profetior

 

2 Pet 3:3 - Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst?

 

Millioner av kristna går regelbundet i kyrka utan att veta om, eller ha någon förståelse för det profetiska ordet. Man överser, eller blir inte rörd över de kraftiga varningssignaler vi upplever i världen i dag. I stället, visar många apati och förakt över för dem som pekar på Bibelns profetior och tidens tecken. Dessa människor blir faktiskt ett tidstecken i sig själva, då den sista tiden ska präglas av människor som kommer att ifrågasätta Jesus, och hans tillkommelse.

 

Att studera tidens tecken var inte en möjlighet som Jesus bara gav till dem som var intresserade. När Jesus sa: Var därför vaksamma (Matt 24:42) var det i stället en generell befallning som han gav till alla troende. Jesus bjuder oss att ständigt leva i en förväntning till hans återkomst, samtidigt med att han önskar att vi ska vara vakna inför den tid vi lever i.

 

Falska profeter

 

5 Mos 18 : 20-22 – Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.
Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom

 

När Gud talade genom en profet så skulle denne tala och förkunna vad Herren hade bestämt skulle ske framöver. Det skulle inte vara något tvivel om att dessa profeter skulle vara från Gud, då ändast Herren kan förutse framtiden.

 

Det finns, och har alltid funnits, falska profeter som av den ena eller den andra orsaken, kommer att framföra lögner i Herrens namn. I GT straffade Gud dem hårt som profeterade falskt i hans namn.  Med andra ord så måste personen vara helt säker i sina uttalanden, då man placerar både Herren, och hans ord mitt i sina förutseende. Man kan varken gäcka, eller driva med Herren. Han är suverän, helt fullkomlig på alla sätt, i alla sina vägar. När Herren talar till en profet om en kommande händelse, kommer det till att ske, då hans ord är heligt och sant.

 

Ett budskap som kittlar

 

Mika 2:11 – Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: "Jag kan profetera för dig om vin och starka drycker", då skulle han passa som profet för detta folk.

 

När människor lägger dövörat till Herrens ord, och hans uppenbarelse, öppnar man sig samtidigt för de fabler och de profetior som bara närar det egna köttet, och ett budskap som människor önskar att höra.

 

Falska profeter tillpassar sitt budskap, och framför ett budskap som kittlar våra öron, och som talar människor efter munnen. Människor får med andra ord det budskap de önskar att höra i stället för det ord som Herren egentligen önskar att förmedla.

 

Jesu och Paulus varnar oss

 

Matt 24:11 – Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

 

NT varnar oss också kraftigt för falska profeter, både genom Jesu och Paulus undervisning

 

1 Kor 14: 37 – Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud.

 

Paulus visar  oss att om någon har något att profera, skall man hela tiden säkra att Guds ord är grundlaget och den ultimativa aktoriteten i hans ord.

 

I Paulus brev till Titus visar han oss att det finns bedragare som man måste tysta munnen på, då de ödelägger och förstör sin omgivning. (Tit 1: 10-11). Paulus undervisar oss ytterligare att i de sista tiderna kommer troende att avfalla från tron, och i stället bli motagliga för villo andar och onda andars läror. (1 Tim 4:2)

 

Både Jesus och Paulus varnar oss skarpt att den sista tiden kommer att präglas av falska profeter. Hur många kristna tar egentligen Jesu ord på allvar och prövar vår tids profeter och dess ord? Och hur många kristna blir dagligen bedragna av dessa falska, självutnämda profeter? En viktig uppgift är att pröva andarna, och tysta munnen på dem som bedrar och förleder Herrens församling.

 

Herren utmanar ”profeterna”

 

Jes 41: 21-23 – För fram er sak, säger HERREN, kom med era bevis, säger Jakobs Konung. Låt dem komma och förkunna för oss vad som skall ske. Var finns era tidigare utsagor? Lägg fram dem, så skall vi ge akt på dem och se efter hur de har gått i fullbordan. Eller låt oss höra vad som skall komma. Tala om vad som skall hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det.

 

Jes 44: 6-7 – Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.  Vem är som jag? Låt honom ta till orda, ja, lägga fram för mig vad som har hänt alltsedan jag insatte det gamla folket, och vad som skall komma, ja, låt dem berätta vad som kommer att ske.

 

I dessa verser så utmanar Herren sin omgivning och dessa tiders ”profeter”, genom att be dem tala om vad som skal ske framöver. Herren frågar om vem som är som hans like? Låt den personen stiga fram och bevisa det genom att berätta om vad som ska komma, om både början och änden.

 

Gud som är Alpha och Omega, begynnelsen och änden, är inte begränsad av tid och rum. En del av Guds karaktär innebär hans unika förmåga att kunna se början till slutet på samma gång. Bara Gud ensam i all sin makt, kan förutse både början och slutet, och vet till 100 % vad som skall ske framöver.

 

Jesus bevisar sin gudomlighet

 

Joh 13:19 - Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att Jag Är.

 

Den ända person som har visat att han kan ta emot Guds utmaning, och bevisa sin gudomlighet genom att profetera framtidens händelser på förhand, är Jesus.  Jesus tog upp GTs princip i att profetera, och låta uppfyllelsen av hans ord bevisa hans trovärdighet.

 

I flera tusen år har Herren säkrat och bevisat äktheten i det profetiska ordet, genom att låta hans ord få sin bokstavliga fullbordan. Han som själv är ordet (Joh 1:1-2) kommer att vaka över sitt ord, och se till att det kommer att gå i fullbordan.

 

Tydliga löften för ändtiden

 

Jes 46: 9-11 – Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket.

 

Bibeln förutsäger många saker som ska hända i tiden innan Jesus kommer tillbaka. Jesus säger att det är dessa tecken som vill visa på att hans ankomst är nära. Han önskar och vill att det profetiska ordet ska lysa upp i våra liv. Kom i håg att när du läser dessa profetior att de blev skrivna för mellan 1900 och 3500 år sedan. Guds är trofast sitt ord och håller sina löften genom alla tider!

 

Även om en del av dessa löften inte kommer att få sitt uppfyllande under vedermödan men först efter, så är vår tids generation den som kommer att få uppleva och se dessa löften gå i fullbordan.

 

Mikael W

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 14 april 2013

 

 

                      Jerusalem i profetiskt ljus

 

 

 

Det himmelska och det jordiska Jerusalem

 

Jes 40:2 – Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder.

 

I vår längtan och i vår fokus på det himmelska Jerusalem, som också är församlingens kommande hem, glömmer vi ibland att under 1000 års riket kommer det samtidigt att finnas ett jordiskt Jerusalem också. Herrens tron kommer att stå i Jerusalem, och Jesus kommer att styra folken med rättfärdighetens spira. Herrens lag och hans ord kommer att gå ut från Jerusalem, och folkslagen kommer att strömma dit. Rättfärdighet, frid och frälsning kommer att råda på den här jorden.

 

Paulus refererar till båda dessa städer när han visar att det jordiska Jerusalem är en symbol på det gamla förbundet, och det himmelska Jerusalem är en symbol på det nya förbundet. (Gal 4: 24-26). Det här kommer att vara en beskrivning av det jordiska Jerusalem, ur både historiskt och profetisk perspektiv.

 

Jerusalems historia

 

Jerusalem är Israels huvudstad som ligger mitt i hjärtat av landet, och är omgivet av Judeas berg. Runt den gamla stadsdelen finns en fyra kilometer lång, och tolv meter hög mur, med 34 torn och åtta portar från den Osmanska tiden. I dag bor det cirka 900.000 människor i Jerusalem.

 

Första gången vi hör om Jerusalem är 1850 f.Kr. Kung David intog och grundade staden omkring år 1000 f.Kr, och gjorde staden till Israels huvudstad. I över 3000 år har Jerusalem varit den judiska huvudstaden. Efter 1948 års arab-israeliska kriget delades Jerusalem. Det arbabiska östra Jerusalem intogs av Jordanien, medan det judiska västra Jerusalem blev en del av Israel.

 

Jerusalem återerövrades år 1967 då det östra Jerusalem återtogs av Israel, en återförening som ännu inte har erkänts av omvärlden. 

 

Staden som Gud älskar

 

2 Krön 12:13 - och han regerade sjutton år i Jerusalem, den stad som HERREN hade utvalt ur alla Israels stammar för att där fästa sitt namn

 

Genom en gudomlig kallelse från Herren, är Jerusalem utvald till att ha en helt speciell plats genom alla tider. Jerusalem är hjärtat av de messianska profetiorna, och dess frälsande historia.

 

Vi ser exempel på Herrens hjärta när han talar genom psalmisten: HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar (psalm 87:2). Det är också den ända staden som Gud sätter sitt tillhörs förhållande till: Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. "Detta är min viloplats till evig tid. Här skall jag bo och hit längtar jag. (Ps 132:13-14) Det är också staden som både har status som en helig och utvald stad, men samtidigt är jordens centrum. (Hes 5:5).

 

Olika namn

 

Jerusalem är nämnd över 800 gånger på olika ställen i Guds ord, där 660 av dem finns i GT. Utöver att bli kallad Jerusalem möter vi också andra namn som Davids stad, Sion, Salem och Ariel. Vi möter också utryck som ”Sinai berg i Arabien” (Gal 4:25), och andliga symboler som Sodom och Egypten. (Upp 11:8)

 

Jerusalem i på Jesu tid

 

Jerusalem hade också en betydande plats i Jesu liv. Det var här att Jesus utförde under och tecken, blev frestad av Satan, blev hyllad som Messias när han red in i Jerusalem på en åsna, konfronterade köpmännen på tempelplatsen, gick korsets väg för en hel mänsklighet för att sedan uppstå på den tredje dagen.

 

Det var också i Jerusalem att församlingen föddes på pingstdagen, och apostlarna sedan verkade med under och tecken, och delade vittnesbördet om Jesus. Det är också samma stad, som senare blev invaderad och förstörd i år 70, precis som Jesus tidigare hade förutsagt.

 

En stad i slaveri

 

Gal 4: 25 - Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn.

 

Jerusalem lever i slaveri med sina barn. Hon är slav på grund av sin synd, sin orenhet och på grund av att hon förkastade Messias. Jerusalem har levt i slaveri sedan år 70 vid Jerusalems förstöring. Men en dag kommer Herren själv att lyfta slaveriets ok från hennes hals.

 

Två profetiska perioder

 

Jerusalem är en del av två stora profetiska händelser utifrån ett profetiskt och en historisk tidslinje för Israel. Dels är Jerusalem nämnd i förbindelse med hedningarnas tidsålder, och sedan när Daniel pekar på de 70 årsveckorna. I båda tillfällen så har Jerusalem en betydande roll.

 

Hedningarnas tidsålder

 

Luk 21:23-24 - Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

 

Den här profetiska tidsperioden fick sin början vid den babyloniska ödeläggelsen år 587 f.kr, och sträcker sig till Jesu synliga återkomst för Israel. Ordet är tydligt med att först när hedningarnas tidsålder är fullbordad kommer Jerusalem att bli helt fri. I 1967 fick Israel Jerusalem tillbaka, som är ett stort tecken på att hedningarnas tider håller på att ta slut.

 

Jesus ger oss här en profetisk bild av Jerusalem några få år efter korsfästelsen fram till Jesu synliga komma för Israel, och upprättelsen av Guds rike på jorden. De romerska härarna ledd av general Titus omringade och förstörde staden i år 70.e.Kr. Hedningarnas tidsålder kommer att fortsätta utan att stoppa till detta ”tills” kommer, som alltså betyder att hedningarnas tider är fullbordade.

 

Hedningarnas tidsålder inkluderar varje form för invasion, ockupation, politisk kontroll, eller någon som helst annan form för påverkan av Jerusalem av andra än judarna. Det betyder att vi kan förvänta att Jerusalem kommer att fortsätta, och på något sätt kommer att vara påverkat av Palestinska eller andra folkgrupper till den dag Jesus kommer tillbaka. Den sista härskaren som är Antikrist, kommer att försöka att inta eller kontrollera Jerusalem och sätta sin tron där.

 

Sak 12:2-3 – Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

 

Varje gång vi möter ordet ”intill” så är det en hänvisning på Harmageddon. Intill denna dag kommer Jerusalem vara under inflytande av hedningar, och vara en ”tung sten för alla folk”. Det kan komma tider av fred i Jerusalem, men inget som kommer att vara permanent. De profetiska löftena för Israel och Jerusalem kan inte fullbordas förens vi når detta ”intill”, som är Jesu synliga återkomst.   

 

Tider av förföljelse

 

Sak 13: 8 – Det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar

 

Även om det judiska folket har upplevt mycket förföljelse så är det ännu inte över. Ännu en gång väntar en förföljelse för judiska folket. Staden Jerusalem är förutbestämt för ännu mer ödeläggelse och lidande till den dag då de omvänder sig och tar emot Jesus som Messias. Det är omöjligt för Jerusalem att bli en fridens stad, innan den dag de tar emot själva Fridsfursten.

 

Ordet ”i hela landet” talar om en kommande förföljelse av judarna. Antikrist och den antikristliga anden kommer att jaga och förfölja varje jude för att pröva att tillintetgöra det judiska folket. Resultatet blir att två utav tre judar kommer att slås ihjäl. Det har sitt ursprung i ett demoniskt hat, som kommer att utlösa en förföljelse utan jämförelse.

 

Domen över hedningarna efter vedermödan

 

Matt 25: 31-46 – Människosonens dom.

 

Dessa verser talar om Jesu dom över de överlevande människorna från den stora nöden. Jesus dömer både nationer och den enskilde människan utifrån deras handlande över det judiska folket under vedermödan. Den som har hjälpt och stött det judiska folket i all deras lidande och förföljelse kommer att få gå in i tusenårsriket, medans de andra blir kastade i eldsjön.

 

Den 70 årsveckan

 

Daniel 9:24 – Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, för fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

 

Den 70 och den sista årsveckan kommer att markera avslutningen på den profetiska tidsåldern för judarna och för Jerusalem. De första 69 veckorna blev avslutade den dagen då Jesus red in i Jerusalem på en åsna, och blev hyllad som Davids son Messias.

 

Efter slutet på den 69 veckan stannade Guds klocka för Jerusalem och för det judiska folket, och vi har haft den stora parantes som har varit från palmsöndagen, och som kommer att sträcka sig till dess att vi går in i den sista och den 70 årsveckan, som samtidigt är vedermödans tid. Precis som att de första 69 veckorna på ett speciellt sätt var knutet till judarna och Jerusalem, är också den sista årveckan det. Jerusalem kommer igen att vara mittpunkten för denna tidens avslutning. 

 

Andra profetiska händelser

 

Förutom hedningarnas tidsålder och den 70 årsveckan, ser vi andra viktiga händelser utspela sig i Jerusalem, som har med ändetiden och den här tidens avslutning att göra. Det är här att vi kommer att möta de två vittnen, som under den stora nöden kommer att predika omvändelse och bot i 42 månader, och kommer att varna människor för att ta vilddjurets märke. Det är också Jerusalem som Antikrist, mitt under den sista årsveckan, kommer att invadera och vi kommer att uppleva förödelsens styggelse stå på helig mark. Framför allt så är det hit att Jesus kommer tillbaka när han sätter sina fötter på oljeberget vid sin ankomst.

 

Blinda ögon blir öppnade

 

Sak 12: 10 - Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde

 

I slutet av den stora nöden, kommer Herren att öppna ögonen på det judiska folket. Allt sedan Palmsöndagen för 2000 år sen, har det judiska folket varit blinda utan att kunna se att Jesus är deras utlovade Messias. Israel kommer att få öppnade ögon, och kommer att se vem som är deras frälsare och räddare, och de kommer att se upp till deras konung som de har genomborrat.

 

Davids hus och Jerusalems invånare ska ha en öppen källa till rening från synd och orenhet, som är Jesus (Sak 13:1).  

 

Konungen kommer

 

Sak 14:3  –  Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag.

 

Den här scenen utspelar sig vid Harmageddon som är precis i slutet av den stora nöden:

 

Israel har tillsammans med den här världen, upplevt historiens värsta tid någonsin. Det är en värld som har upplevt ett inferno av krig, naturkatastrofer, sjukdomar och nöd. Mitt i allt detta elände, som inte tycks ha haft någon ände och som på när har utrotat hela jordens befolkning, så har historiens värste diktator härjat i de sista 3,5 åren.

 

Det är en man som har utropat sig själv till Gud, och som har tvingat jordens befolkning i knä, och som själv kräver all tillbedjan. Hans karriär började väldigt lovande med ett fredsfördrag med Israel, och mellanöstern såg äntligen ut till att få den lugn och ro den så länge förtjänat. Men de sista 3,5 åren har varit inte mindre än ett helvete för det judiska folket. Allt sedan den dag han skändade templet och förbundet blev brutet, har han varit en besatt man som är driven av en enda tanke, att utrota det judiska folket och fullständigt förstöra den judiska nationen.

 

En splittrad nation

 

Israel har sedan början av den stora nöden varit en splittrad nation. Dem som stödde Antikrist i hans planer och i hans agenda, och dem som valde att fly för sina liv ut i öknen. Dom som flydde hade valt att lyssna på det profetiska ordet från de två vittnen och de 144.000 beseglade judarna, och visste att tiden var kommen för att fly ut i öknen.

 

De som inte valde att fly ut i öknen, och därmed fick Guds beskydd, upplevde en fruktansvärd tid av motstånd och förföljelse. Det är ett folk och en nation som är på väg att se sin dröm om en tryggad framtid gå i upplösning. Men då det ser som mest fruktansvärt ut, och där allt mänskligt hopp är ute. I den stunden då judarnas hopp endast står till den Messias som de har hört så mycket om de sista åren, och de väljer att ropa ut till honom som kan frälsa dem, så sker det ett mirakel.

 

På himlens sky kan man se människosonens tecken, och en man komma ridande på en vit häst. Han bär en mantel som är doppad i blod, och på hans höft står det ”Konungarnas Konung, och Herrarnas Herre. Han är utan jämförelsen, och liknar ingenting som den här världen förut har sett. Hans ögon är som eldslågor, han har ett svärd i sin mun, och han är fylld med kraft och auktoritet. Det är Messias som vänder tillbaka till räddning för sitt folk, och han dömer och strider i rättfärdighet (Upp 19:11). Men han är inte ensam. Med honom följer de himmelska härskarorna, som också kommer ridande på vita hästar klara till strid. 

 

Satans nederlag

 

I det ögonblicket vet Satan att hans tid är över. Han arbetat och lagt planer utifrån den sista årsveckan, och han vet mycket väl att efter den stora nöden är hans tid förbi. För 3,5 år sedan blev han nedkastad från himlarymden som har varit hans bas i många tusen år. Men i de sista åren, efter att han blev nedkastad på jorden, har han gått omkring som ett rytande lejon för att uppsluka, förvirra och förstöra så mycket som möjligt.

 

Men det blir en kort strid. Med Herrens blotta ord blir fienden besegrad, och Antikrist tillsammans med den falske profeten, blir levande kastade i eldsjön. På Herrens befallning kommer en ängel från himlen och Satan blir tillfångatagen, nerkastad, och låst inne nere i avgrunden för de nästa 1000 åren.

 

På ett ögonblick förändras allt. Den smorde konungen kommer tillbaka, och fienden kan ingenting göra åt saken. Bara ett enkelt accept att allt är slut.

 

Oljeberget delas

 

Sak 14: 4 – På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal.

 

Vid Herrens återkomst följer en jordbävning som får Oljeberget att dela sig. Den bildar en stor dal som judarna kommer att fly ner i till skydd för Antikrist. Den sträcker sig från Asel i väst, till Döda havet i öst. Den kommer att gå rakt igenom the tempelplatsen där både guld moskén, och det falska tempel som Antikrist tillåtit det Israeliska folket att bygga. Bägge tempel försvinner och förstörs i jordbävningen.

 

Herrens återkomst skapar omedelbart nederlag för både Antikrist och hans allierade. Herren vänder i triumf tillbaka till Jerusalem, tillsammans med sina legioner av härskaror. Första gången kom han som Guds oskyldiga lam, men denna gång kommer han som Konung, domare och regent. Det är Messias som gör krav på sitt land och sitt folk.

 

Psalm 2 och 110 kommer att få en bokstavlig uppfyllelse i förbindelse med att Herren sätter sin tron i Jerusalem, och gör krav på det som han har betalat priset för, nämligen hela sin skapelse. Jorden blir hans fotapall, och allt blir underlagt honom.

 

Östra porten

 

Hes 44: 2-3 – HERREN sade till mig: ”Denna port skall förbli stängd och inte mer öppnas, och ingen skall gå in genom den, ty HERREN, Israels Gud, har gått in genom den. Därför skall den vara stängd. Dock skall fursten, eftersom han är furste, få sitta där och äta sitt bröd inför HERRENS ansikte. Han skall då gå in genom portens förhus, och samma väg skall han gå ut igen.

 

Herren gav ett löfte till Hesekiel, att den östra porten kommer att förbli stängd till dess att Messias kommer tillbaka. Den östra porten, som ligger mellan oljeberget och tempelplatsen, är fortfarande stängd och igenmurad, och utan möjlighet för att bli använd.

 

Hesekiel får genom en syn av Herren se det kommande templet, och Herrens härlighet som kommer att vara där. (Hes 40:1-3). I kapitel 43 så ser Hesekiel Herrens härlighet komma in i templet genom den port som ligger mot öst. Senare avslöjar Herren för Hesekiel att den porten kommer att förbli stängd till den dag att Messias kommer att gå igenom den.

 

En igenmurad port

 

För mer än 400 år sedan fick profetian en del av sitt uppfyllande. I 1517 när Turkarna invaderade Jerusalem så återuppbyggde de den gamla muren i staden. Men när den Turkiska härföraren fick förståelsen av att Messias, skulle vara en stor kommande militärisk ledare, och skulle använda just den porten, så blev den igenmurad. För att säkra att ingen jude skulle använda eller gå den vägen så blev det också etablerat en muslimsk kyrkogård framför porten. I dag är porten fortfarande igenmurad, och det ligger fortfarande en muslimsk kyrkogård framför den.

 

När Jesus kom inridandes i Jerusalem för 2000 år sedan, kom han ridandes på en åsna. Han red hela vägen från oljeberget, igenom Kidron-dalen, in igenom östra porten, och upp till tempelberget för att undervisa. Hans andra återkomst kommer att likna den första, men på ett mycket starkare sätt. Han kommer att sätta sina fötter på oljeberget, den här gången ridandes på en övernaturlig vit häst. Ridandes genom Kidron-dalen mot den östra porten. Så snart han närmar sig porten så kommer den att öppna sig, och han kommer att gå in i staden under triumf, och kommer att krönas som Konungarnas Konung och Herrarnas Herre.

 

Psalmisten sammanfattar det väldigt bra när han säger:

 

Psalm 24: 7-8 – Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga döttrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem här denna konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid.

 

Jerusalem enligt Sakarja

 

Sakarja ger en kronologisk profetia som tydligt visar en period av nöd för staden, där vi ser en belägring av Jerusalem från alla nationer, (Sak 12:2-3, 14:2) som kulminerar i det slutliga anfallet mot Jerusalem som sker vid Harmageddon. (Sak kap 12-14)

 

Harmageddon kommer att föra med sig Israels nationella ånger, som kommer att börjar med Jerusalems invånare. (Sak 12:8 ) Kristus kommer tillbaka för att besegra Antikrist och hans allierade. (Sak 14:3, 12-15) Genom en jordbävning blir den judiska kvarlevan i staden räddad (Sak 14:3-4), och tusenårsriket upprättas. (Sak 14:9) Stadens topografi förändras, (Sak 14:8, 10) och templet blir återuppbyggt (Sak 6: 12-15). Herren kommer att kalla nationerna att dyrka honom (Sak 14: 16 -19), och staden blir renad och helgad för honom. (Sak 14:20-21),

 

Jerusalem enligt Jesaja

 

Jesaja visar också den kommande härligheten för Jerusalems och dess löften för det tusenåriga riket. "Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. "(Jesaja 65:18).

 

Profetens skildring av det återupprättade Jerusalem, där skapelsen lever i harmoni med varandra och Herren. (Jes 11:6-9, 65:25) Nationerna vänder sig till Kristus och blir Hans folk, (Jesaja 11:10, 12, 19:25) och får skåda hans härlighet i Jerusalem (Jes 66:18-20).

 

Jerusalem enligt Hesekiel

 

Profeten Hesekiel fokuserar på Jerusalems tempel under tusenårsriket, och stadens heliga status (Hes 40-48), Den skildrar också Herrens återkomst och hans härlighet i templet (Hes 43:1-7,.37:26-28)

 

Ändrad topografi

 

Sak 14: 8 - Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så.

 

Sak 14: 10 - Hela landet, från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall förvandlas till en slätt. Men staden skall vara upphöjd och förbli på sin plats, från Benjaminsporten till den plats där den förra porten stod, till Hörnporten, och från Hananeltornet till de kungliga vinpressarna.

 

Området som Sakarja beskriver innehåller dalen vid Jordanfloden, Döda havet och fortsätter till Röda havet. Stranden vid Döda havet är en av de lägsta platser på jorden, och ligger cirka 400 meter under havsnivån. Området söder om Jerusalem kommer att sänkas för att matcha det, medan själva staden kommer att höjas.

 

Enligt Hesekiel kap 47 kommer en källa att springa fram ur tempelberget i Jerusalem, och vattnet från denna kommer sedan att fylla Döda havet med friskt vatten. Resultatet kommer att bli ett rikt djurliv med mycket fisk. Man kan tro att denna källa kommer från den jordbävning som sker vid Herrens återkomst, då tempelplatsen delar sig. I den här dalen kommer att strömma med vatten från tempelberget och ner till Döda havet.

 

Ett nytt namn

 

Jes 62: 1-3 - För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma.

 

Hes 48:35 - och för all framtid skall dess namn vara: Här är HERREN.

 

Runt 150 år efter att Jesaja skrev dessa ord, uppenbarade Herren Jerusalems nya namn för Hesekiel. Hes 48 beskriver hur landet kommer att var uppdelat i 1000 år riket bland Israels stammar, som inkluderar templet och den heliga staden Jerusalem. I den allra sista versen i det sista kapitlet skriver Hesekiel vad stadens namn är: Här är HERREN.

 

Jerusalem är utvalt av Gud för att ha sitt namn där för evigt.

 

Framtidens tempel

 

Vi kan förvänta ytterligare två byggda tempel i Jerusalem. Det ena är det tempel som kommer att stå under vedermödan, och det andra templet som Messias kommer att bygga i den messianska tidsåldern.

 

Vedermödans tempel

 

2 Tess 2: 3-4 – Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

 

Det här templet kommer troligtvis att bli byggd på tempelplatsen med tillåtelse av Antikrist. Man kan föreställa sig att när Antikrist sluter ett förbund med Israel, och skapar en kortvarig fred mellan Israel och arabvärlden, så ingår ett byggt tempel i förbundet. Judarna kommer att få sitt tempel, men det är inte ett tempel som är byggd på ett erkännande av Jesus som messias, men mer en national önska om ett tempel som en religiös symbol.

 

Det kommer med andra ord att vara ett falskt tempel som kommer att stå intill att Jesus kommer tillbaka. Det är det här templet som Antikrist kommer att skända, avskaffa offertjänsten som återigen är införd, och kräva gudomlig tillbedjan. Han kommer att förstöra tempeltjänsten och vanhelga templet. (2 Tess 2:3-4). På samma sätt som Antiokus IV är en förebild på Antikrist då han skändade templet i sin tid, stoppade offrandet, och använde templet till hedniska föremål, så kommer också Antikrist att göra det.

 

I förbindelse med Jesu återkomst kommer det här templet att förstöras när Jesus sätter sina fötter på oljeberget, som kommer att delas mitt itu till en mycket stor dag. (Sak 14:4)

 

Templet i 1000 års riket

 

Sak 6:13 – Och du skall säga till honom: ”Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel.

 

När Messias kommer tillbaka till Israel, så kommer Herren själv att bygga det tempel som kommer att finnas i 1000 års riket. Han kommer att bygga det efter de föreskrifter som är beskrivet i Hes kap 40-44. Även hedningar från hela världen kommer att resa till Jerusalem för att delta i byggandet av templet. (Sak 6:15)

 

Det sista och slutliga angreppet

 

Upp 20: 8-9 – Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. Det drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem.

 

Det sista och det slutliga angreppet på Jerusalem förväntas ske i slutet av Kristi regeringstid på 1000 år. Det sker när Satan, som har befriats från sin fångenskap i avgrunden, bedrar nationerna och samlar en armé som marscherar mot Messias tron i Jerusalem. Som han har lovat, försvarar Herren Jerusalem, och förstör dessa sista motståndare mot hans heliga stad.

 

Guds ögonsten

 

Sak 2: 8 - Ty så säger HERREN Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: "Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten.

 

Sak 12:3 – Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

 

Judarna är Herrens ögonsten, och det rör hans hjärta när han ser hans stad och att hans folk har blivit tillsmutsat genom hat och blodsutgjutelser. Herren varnar, att han kommer att göra Jerusalem till en tung sten för alla folk, och att alla dem som försöker att flytta eller lyfta den kommer att göra sig illa.

 

Önska Jerusalem frid

 

Psalm 122:6 – Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig

 

Hela Psalm 122 talar om staden som Herren på ett speciellt sätt har utvalt, och den välsignelse som följer dem som älskar och välsignar den.

 

När vi ber för Jerusalems frid, så ber vi samtidigt om Guds perfekta fullbordan både när det gäller Guds domslut och de profetior som ska ”garantera” Guds kommande frid för Jerusalem. När vi ber om frid över Jerusalem så är det önska om Guds vilja för judarna genom hela ändetidens skeende, tills de når Herrens fullkomliga vilja, och Herren kommer och upprättar ett jordiskt rike för Israel.

 

Jerusalems frid kommer att betyda frid i varje stad, och för varje land i hela världen, då varje land är förbundet till löfteslandet i 1000 års riket.

 

Matt 23:37 – Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte

 

Herren varnade oss att Jerusalem måste lida innan han kunde sitta på Davids tron. Men Guds hjärta blir uppenbarat när Jesus går på Jerusalems gator och proklamerar Guds hjärta för staden.

 

Änglar som vakar

 

Jes 62:6 – På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro.

 

Om vi kunde se in i den andliga atmosfären över Jerusalem, så kunde vi se en arme av änglar som vakar och håller öga dag och natt. De kan inte förhindra Guds domar att gå ut över staden, eller över folket som bor där, men de kan garantera och strida för de löften som Herren har gett och försäkra att ingen någonsin kommer att kunna förstöra staden, eller utrota det judiska folket.

 

I stället ser de till att vi får en fullkomlig balans mellan Guds domar, och att de härlighets löften som ligger framför Jerusalem kommer att fullbordas.

 

Jerusalem i det Messianska riket

 

Jerusalem kommer att bli världens huvudstad, och speciellt för den judiska nationen, och Guds son kommer att sitta på Davids tron. Vi längtar alla efter att Israel ska få det landområde som Gud lovade Abraham, och att Israel ska få se Guds löften uppfyllda. Även om vi slog ihop allt det land som både Israel och Palestina har tillsammans så räcker det ändå inte med tanke på de geografiska löften som Gud har gett Israel.

 

Både staden och landet Israel kommer att expandera och få helt andra gränser än det vi ser i dag.

 

Avslutning

 

Jes 62: 3-4 – Du skall vara en härlig krona i HERRENS hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun

 

Just nu så är Jerusalem en stad i slaveri. Men Fadern som har gett löften till sitt folk, kommer snart en dag att vända sig till sin Son som sitter på hans högra hand och säga att ”nu är det nog”. Han kommer att proklamera att tiden har kommit för Jerusalems befrielse, och att det är tid för Sonen att vända tillbaka till jorden för att ta säte på Davids tron.

 

Herren kommer att kungöra att tiden har kommit då han kommer att fullborda alla sina löften till sitt folk, till den stad där han haft fäst sitt namn, och till den plats där han kommer att bo för evigt.

 

Det är en profetisk tid för Jerusalem.

 

 

Mikael W

 

 

 

Uppdaterat den 10 mars 2013

 

 

Som det var i Noas dagar 

 

 

Matt 24:37 – Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.


När Jesus profeterade och förutsåg den här tidens avslutning, så jämförde han tiden för Jesu återkomst med dagarna omkring Noa och Lots tid.

Jesus förkunnar att den här tidens avslutning inte skulle komma, innan vissa villkor kommer att bli uppfyllda. Vi ska med andra ord kunna känna igen tiden för Jesus återkomst genom att se på Noas dagar, som vi kan jämföra med vår tid, och därmed kunna se att ändens tid är när. För på samma sätt som det var på Noas tid, kommer det återigen att bli innan Jesus kommer igen, och Guds domar kommer att gå ut över jorden.

Om vi inte har studerat 1 Mos kap 6 kommer vi aldrig att ha en förståelse för Jesu häntydning i Matt 24. Men i och med att vi lever i de sista dagarna före Jesu återkomst, så kommer den helige Ande att öppna upp för sitt ord, och ge många troende en allt större förståelse för den tid vi lever i.

Är vi den sista generationen?

Precis som lärljungarna, är vi väldigt intresserade i de kännetecken som ska prägla den sista generationen innan Jesu kommer tillbaka. Hur kommer dessa tider att bli? Hur kan vi jämföra Noas och Lots dagar med våra? Kan vi vara den generation som Herren talar om, och som kommer att se och uppleva profetiorna i Matt 24 gå i fullbordan?  

I dag kan vi med våra egna ögon, se en värld som förändrar sig väldigt fort. Tidstecken och födslovåndor blir allt starkare, och Jesu profetiska ord lyser allt klarare. Vi kan både se och uppleva, att vi snabbt närmar oss avslutningen för den här världen.

Det är en ond tid

Efe 5: 16 – Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.

Vi lever i en värld som är uppfylld av ondska och genomsyrad av syndafallets konsekvens.  Falska religioner, våld, krig, mord, omoral, korruption och förtryck, är allt samman ett resultat från syndens intrång hos människan. I Joh 5:19 säger att hela den här världen är i den ondes våld. Från första dagen, har Satans plan varit att nedbryta och förstöra det som Herren har skapat.

När vi hör Jesu beskrivning av den sista generationen, kan det se ut som att livet före Jesu återkomst kommer att vara ganska normalt, då människan kommer fortsätta att leva som vanligt genom att ”äta, dricka och gifta sig”. Jag tror det betyder, att på ytan kommer allt se vanligt ut, men under ytan och bakom fasaden, ser vi precis som på Noas tid en tsunami av mörker, synd och perversion som genomsyrar vår tids generationMan kan också säga, att livet fortsätter att fungera som det brukar göra för de människor som inte känner till, eller vet om Guds intention för den här världen. Noa visste att Gud inom sin tid skulle döma människorna, och föra sin skapelse till ett slut, för att sedan starta om från början.

Mänskligheten går mot en framtid, där all ondska och allt mörker, känd som okänd, kommer att bli förlöst mot den här jorden. I vedermödans tid kommer avgrunden att förslösa både Antikrist ande och hans demoner, som kommer att plåga och härja på jorden till dess att de har fullfört sin uppgift. I de dagarna kommer människorna att söka och önska sig döden utan att finna den. (Upp 9:6)

Onda andar från avgrunden

Upp 17:8 – Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet


Vilddjuret (Antikrist) kommer upp ur avgrunden (abyssus). Det är en andemakt som en gång har varit verksam på jorden, men som inte är det längre. En andemakt som hålls fången i avgrunden tills hans tid kommer. Den kommer upp från avgrunden för att inta och besätta Antikrist, syndens människa, och kommer att verka genom honom under vedermödan.

Antikrist är ingen vanlig människa, precis som att vedermödan inte är en helt vanlig tid. De andliga och övernaturliga krafterna, både från det himmelska, och det underjordiska, kommer att vara tydliga.

Det stora bedrägeriet

Upp 12:9 – Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar med honom.

Satans primära uppgift, allt i från det att han föll i synd, och helt fram till den dag att han blir slängd i den brinnande eldsjön, är att bedra människorna på jorden. I ändetiden kommer de människor som inte känner sin Herre, att ge sig och falla som torra blad på ett träd, för det stora bedrägeri som kommer över jorden. Till och med efter 1000 års riket, där Herren själv har suttit i Jerusalem har regerat i 1000 år, kommer det att lyckas Satan att förvilla och bedra människorna på jorden, och få dem till att vända sig mot Kristus och Jerusalem. (Upp 20:8)

Det första Jesus säger i sitt eskatologiska tal i Matt 24 är: ”Se till att ingen bedrar er”. Ändetiden kommer att präglas av att många falska profeter och många messias gestalter kommer att träda fram med en sådan kraft, och med en sådan överbevisning, att det finns möjlighet för att till och med de utvalda kommer att bli bedragna. (Matt 24:24)  

Satan bedrar människor i dag att inte omvända sig från sin synd, och att inte ta emot frälsningen i Kristus, men att i stället utskjuta tanken om evigheten. I vedermödan kommer han att bedra människan att välja Antikrist i stället för Jesus. Han kommer få dem till att ta emot märket i stället för att lyssna på de två varnande vittnen i Jerusalem. Han kommer att uppmuntra människorna till att häda Gud för de domar som kommer över världen i stället för att omvända sig, och han kommer att överbevisa världen om att judarna är roten till allt ont. 

Ett fördärvat släkte

1 Mos 6:5 – Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.

Om vi följer patriarkernas livslängd i 1 Mos 5, kan vi se att det går 1656 år från Adam till syndafloden. På dessa 1600 år hade människan gått från att ha vandrat ansikte till ansikte med Herren, i fullständig harmoni med honom, till att bli ett släkte som var helt fördärvat och alltigenom ond. Den perfekta skapelse, som han hade gjort med sitt eget ord och hand, hade blivit allt annat än det han hade tänkt det skulle vara.

Kan vi föreställa oss hur djupt människans avfall rörde vid Herrens hjärta, och hur bedrövad han blev över människans ondska. Gud ångrade sin skapelse, och han önskade att utrota både djur och människor från jorden yta. Herren förklarade att det skulle gå 120 år, en slags tid av nåd och omvändelse, innan Guds dom gick ut över jorden. När tiden för Herrens dom kom över jorden, var det endast 8 personer som blev frälsta.

I den väntetiden, kunde Noa se med egna ögon hur ondskan växte, och hur jorden blev allt mer fördärvad. Jorden var till sist full av våld, och människan levde i fördärv på jorden. (1 Mos 6:12)

En jord sparad till eld

2 Pet 3:10 – Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

Vi vet med löften från Herrens ord, att det aldrig igen kommer en världsvid översvämning på samma sätt som det gjorde på Noas tid. Nästa gång kommer han i stället att använda eld i stället för vatten. När den här jorden är renad med Guds förtärande eld, väntar vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 

Noa fann nåd inför Guds ögon

1 Mos 6:8 – Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon

Vittnesbördet om Noa var att han hade funnit nåd inför Gud. Det är två ord som går igen när det gäller historien om Noa och syndafloden, och det är ordet ”bedrövad, och ”nåd”. Gud var bedrövad på grund av människans synd och ondska, och på bakgrund av det så sände han syndafloden för at döma människorna. Men Noa hade funnit nåd inför Gud, då han var ”perfekt” eller ”fullkomlig” i sin generation.

Tit 2:11 – Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,

Paulus är tydlig när han skriver att frälsningen, inte kommer från egen kraft, men är en gåva från Gud genom tron. (Efe 2:8-9). Allt eget beröm är med andra ord helt uteslutet.

Man skal ändå inte tro att Guds nåd tillåter allt, eller ser genom fingrarna med synd. Den samma nåd som frälste oss, fostrar oss samtidigt att leva ett heligt liv inför Gud. Den fostrar oss att säga nej till synd och världsliga begär, och till att leva ett liv i gudfruktighet. Det är en nåd som leder till helgelse till ande, själ, och kropp, så att vi kan stå ”utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst”. (1 Tess 5:23)

Vi måste precis som Noa, vara ett folk som skiljer sig ut från den här världen, både i vårt tal och i vår vandring. När den här världen blir allt mer fördärvat i synd och mörker, så måste Guds församling skilja sig ut, och i stället stå för det som är sant, värdigt, rätt och rent, och allt som är värt att älska och uppskatta. (Fil 4:8)

Lots tid

Luk 17: 28 – På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, med den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla.

1 Mos 18:20 – Sedan sade HERREN: ”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig.

Lots är också en tid som Jesus pekar på, som ska visa oss att Herrens återkomst är nära. När Lot blev skild från Abraham valde han att slå sig ner i det sköna Sodom och Gomorra, som är beskrivet som en HERRENS lustgård. (1 Mos 13:10)

Men Herren uppenbarar sina planer för Abraham, och berättar hur det egentligen stod till med dessa båda städer. Synden var så stark, och människan så perverterad att synden ropade inför Herren.

Synden ropar inför Herren

1 Mos 4:10 – Då sade han: ”Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken!

Redan från ganska början av skapelsens stund, har ropet från synden stigit upp inför Herren. Efter att Kain hade dödat sin bror Abel, så ropade Abels blod inför Herren! Syndafallets konsekvens fortsatte, och kulminerade på Noa och Lots tid då Herren hade fått nog.

Utifrån ordet kan vi se att det var en perverterad form för synd som rådde i Sodom och Gomorra. Människorna, både unga och gamla, som representerar alla generationer, samlades utanfor Lots dörr för att förgripa sig på de män (Herrens änglar) som var med Lot. Att Lot själv hade påverkats av det andliga tillstånd han levde i, kan vi se på bakgrund av att han erbjuder folket sina egna två döttrar, som de kan förgripa sig på i stället för männen.

När Lot dröjde med att fly, var Herrens änglar tvungna att dra ut honom och hans familj ut ur staden, och de befalla honom till att fly för sitt liv, utan att se sig tillbaka. Något som hans fru inte klarade, men då hon vände sig om blev hon förvandlad till en saltstod.

Guds rättfärdighet

Jak 1:15 – När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.

Genom att döma Sodom och Gomorra så bevisar och demonstrerar Herren sin rättfärdighet, och sin dom över synd för Abraham, som i sin tur representerar Guds utvalda och rättfärdiga folk. Abraham och hans familj är ett instrument för att visa och förklara Guds dom över en ogudaktig mänsklighet.

Även om Gud är kärlek och tålmodig, så visar Guds ord oss att all synd, om den inte är omvänd och renad, kommer att producera stolthet, lust, våld och destruktion. I och med att Herren inte bara är kärlek, men samtidigt också helig och rättfärdig, kan han inte acceptera människans rebelliskhet och själviska handlingar för evigt.  

Synd, som är uppror mot Guds heliga syften, och hans gudomliga auktoritet till att vägleda människan, leder alltid till utanförskap och dom. Så var det både på Noas och Lots tid.

Synden i våra dagar

1 Pet 3:11 - Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva

Vi lever i en värld som är på väg mot upplösning. Människan har utmanat och flyttat allt vad som finns av gränser och normer för vad som är tillåtet. Vi har förkastat det vi förr ansåg för heligt och normalt, och har i stället ersatt det med våra egna lustar och ambitioner. Det onda och fördärvade släkte vi ser på Noas och Lots tid är också kännetecknet för den generation som lever i dag.

Aborter

Abort i Sverige blev lagligt i 1938. Enligt lagen var man tillåten att utföra abort i Sverige på medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl. Lagen utökades i 1946 och inkluderade då också socialmedicinska anledningar, och återigen 1963 för att inkludera allvarliga fosterskador. Den nuvarande lagstiftningen är 1974 års abortlag. Enligt den lagen kan man göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten, och av vilken anledning som helst.

Sedan Sverige införde den nuvarande lagen från 1974 har det genomförts mellan 30.000 -37.000 aborter varje år. Det ger ett samlat antal på cirka 1.3 miljoner aborter bara i Sverige sedan 1974. På världsplan görs det uppskattningsvis cirka 50 miljoner aborter i världen varje år. Av dessa är närmare 30 miljoner legala och 20 miljoner illegala abortingrepp.

Antalet aborter i världen är svindlande, och de flesta av dem är lagliga, godkända mord på foster, och måste vara en av våra dagars största styggelser, och en av de synder som ropar inför Herrens ansikte.

Våld

I dag ser vi ett samfund som är genomsyrat av våld. Genom tv och internet har gränserna suddads ut för vad vi tar emot, och vad som accepteras som normalt. Våld och sex har blivit underhållning, och har blivit en ersättning för våra tråkiga och monotona liv. När en gräns är nådd, måste vi hitta en ny för att tillfredställa vårt egoistiska behov. Samtidigt med att vi har öppnat upp för våld genom tv och media så står vi undrande över de stigande våldsproblemen i vårt samhälle.

Statistiken talar inte för Sverige. Sverige ett av de länder i världen där det anmäls flest våldtäkter, närmare bestämt cirka 18 per dag. Bara i det lilla afrikanska landet Lesotho anmäls fler våldtäkter än här.  

Omoral

Från att ha varit något olagligt och tabubelagt, har porr sedan 1971 varit lagligt i Sverige. I följe Google så genomförs varje dag hela 68 miljoner sökningar på ordet ”Porn”. Före 1971 så var porr industrin förbjuden i Sverige, och internet var inget som vi kände till. Tråkigt nog kom Skandinavien, främst Sverige och Danmark, till att bli några av de föregångsländer när det gäller ”fri sex” i tidningar och på tv.

Det som förut var något privat, blev nu lätt tillgängligt för alla. Perverterad synd, av en slags, som är helt utan jämförelse, kan i dag ses och ta del av via internet. Millioner av människor är fångna i pornografiskt slaveri, som inte för med sig annat än död och fångenskap.

Droger

Omkring 200 miljoner människor i världen använder olagliga droger, enligt studier publicerad i den medicinska tidskriften Lancet.

Det är svårt att få fram exakta siffror, men en siffra man brukar använda är att omkring 1 miljon svenskar har ett "riskbruk” Ett riskbruk innebär att man dricker så pass mycket alkohol att risken för bestående skador är stor. Man räknar med att cirka 5000 – 7000 svenskar varje år dör på grund av sjukdomar eller skador i förbindelse med alkoholdrickande.

Bara under de senaste tio åren har antalet personer med tungt missbruk av alkohol och narkotika ökat med 20 respektive 15 procent, visar nya beräkningar. Många svenskar är med andra ord slavar av alkohol och narkotikamissbruk.

New Age

Nyandligheten har fått sitt grepp i den här generationen. Inom vanliga företag och institutioner talar man öppet om mindfullness, yoga och andliga övningar. New Age har blivit en ersättning och ett redskap för personlighets utveckling, och till företagsledaren för att få en harmonisk medarbetare.

Människor söker sig till healer, clairvoyants, själavandring, och tyr sig till Astrologi när det gäller framtiden. Yoga och meditation finns numera i varje fitness och motions klubb utan undantag, och sidoställs med annan vanlig sport. Sedan slutet av 60 talet har intresset för New Age ökat med rasande fart vårt i vårt samhälle.  Positivt tänkande och självhjälp växte fram i USA under 1800 och 1900 talet, och fick speciellt fokus genom Alice Bailey på 30 talet. Den röda tråden är att människan själv kan påverka sin hälsa med hjälp av andliga övningar och kristaller. 

New age öppnar upp för onda andemakter, och främjar samtidigt en världsreligion som är tillpassad vår tids mänsklighet.


Syndens konsekvens

Hos 4: 1-3 – Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgår

På grund av ogudaktighet och den laglöshet som råder så har Herren en kontrovers med nationerna. Det är ingen tillfällighet att vi får höra om massdöd av djur runt om på vår jord. Massdöd av fåglar, djur på marken, och fiskarna i havet är ett tydligt tecken på att Herren vill få vår uppmärksamhet. Han manar till omvändelse och visar att det är hög tid att ta i mot den nåd och upprättelse han erbjuder.

Syndens konsekvens och människans rebelliskhet mot Gud utlöser Guds dom över våra nationer. Det vi upplever just nu är inget annat än tecken som pekar på det andliga tillståndet i våra nationer, och i människors hjärtan.

 

Profetian från den 90 åriga kvinnan


En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget, och tiden som skulle föregå innan detta. Predikanten Emanuel Minos mötte denna kvinna, och fick förmedla det budskap som Herren hade lagt på hennes hjärta.

Här är ett utdrag från profetian, som väldigt tydligt och precist visar på tiden innan Jesu återkomst. En tid som beskriver ett samhälle i moralisk upplösning, perverterad synd, och ett avfall inom kristenheten:

"Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar utbredas, och de blir till och med godtagna i kristna kretsar.

Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas TV-program som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna. Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället.

Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du (riktat till Emanuel Minos) kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon."

Hans återkomst

Vi lever i en fallen värld, där synden precis som på Noas tid ropar inför Herren. Det är den uppenbara ondska och det uppenbara avfall som kommer att utlösa Herrens återkomst till jorden. Det är inget tvivel om att tiden före Herrens återkomst kommer att uppleva samma demoniska och fördärvade tillstånd som på Noa och Lots tid.

En värld som vänt Gud ryggen

Vi har alla syndat och är i avsaknad av Guds härlighet. Gud skapade en värld, fullständig i harmoni med sig själv. Vi levde i gemenskap med Herren, och vandrade i hans härlighet. När människan föll i synd, vände vi Gud ryggen, och vi förlorade den härlighet han hade för oss, och vi fick lida av syndens konsekvens.

Dömda att leva borta från Herrens ansikte, och dömda att gå evigt förlorade. Vi var utan Gud och utan hopp i den här världen. Vi vandrade i mörker, och vi var döda genom våra överträdelser och synder (Efe 2:1). Vi förtjänade inte hans kärlek, eller hans nåd, och skuldbrevet vittnade om vår skuld inför Gud, och hans rättfärdiga dom i våra liv.

Det finns hopp

Men Herren lämnade oss inte utan hopp. Han kom till oss, och bevisade sin kärlek till oss, genom att dö för oss. Det gjorde han medans vi fortfarande levde och vandrade i våra synder (Rom 5:8) En obeskrivlig kärlek till den här världen, som Gud försonade med sig själv, i Kristus på korset.

Blodet på korset vittnar om fullständig upprättelse, helande och befrielse för den som tar emot. På trots av att Noas tid håller på att upprepa sig i vår tid, så älskar Gud den här världen. Räddningen, precis som på Noas tid finns i arken, Jesus Kristus. Den ända som kan ta bort syndens konsekvens i våra liv.

 

 

God Bless! 

Mikael W

 

 

 

Uppdaterat den 9 februari 2013

 

På vandring till det nya Jerusalem

 

 

Vi är på vandring, och vi är på väg till det himmelska Jerusalem. Den dagen då Herren kallade på dig, och tog dig in i hans rike av ljus, så blev du samtidigt tagen ut ur den här världen. Var och en av oss vandrade på vår egen väg, med blicken och uppmärksamheten på oss själva. Vi var utan Gud, och utan hopp i den här världen, men genom hans frälsande kraft och nåd, har han fört oss ut ur mörkrets välde, och in i hans rike av ljus.

 

Tagna ut ur den här världen

 

 

Vi vandrade på den breda vägen. Vägen som leder mot fördärv och en evig förtappelse utan Gud. Ovetande så gick vi mot avgrundens rand, dömda och skyldiga inför Gud. Vårt ända hopp var Jesu nåd och korsets kraft.

 

Vid frälsningens ögonblick, så blev vi är tagna ut ur den här världen. Han kallade oss att gå igenom den trånga porten, och börja vår vandring på den smala vägen. Det är en väg som är långt mindre attraktiv för ögat, och utan den här världens prakt. Men för änden av den vägen, så finner vi vårt dyrbara hopp, som är det nya Jerusalem, vårt himmelska hem.

 

Människorna på den vägen

 

1 Kor 1:27-29 - Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud

 

Människorna på den smala vägen, är människor från olika bakgrunder och förutsättningar, men som alla har upplevt att Jesus har förvandlat deras liv. Människor, ofta utan egna förutsättningar i den här världen.  Oansenliga, föraktade och utstötta, men som alla har omfamnat Guds nåd, och gripit frälsningens hopp.

 

Genom dödskuggans dal

 

 

Psalm 23: 4 - Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig.

 

Det är en vandring, som Herren har lovat, att  inte alltid kommer att bli det lättaste. Den väg som leder till himlen är en smal väg, som ibland går genom dödskuggans dal. Ensamhet, synd, mörker och fruktan, prövar att ta modet från de människor som vandrar på den vägen. Tankar prövar att bita sig fast om att de är övergivna, uppgivna, och står själva i stridens kamp.

 

 

På varje sida av den smala vägen är det bara mörker, och kan bara beskrivas som svart. Han ber dig ömt om att bli mitt på vägen, och vara lyhörd för hans röst. Han ber dig om att inte lockas av från den väg som du en gång har börjat på, eller se dig tillbaka. Han har ju tagit din hand, och han upprätthåller dig. Han har lovat att hålla hårt fast i din hand, utan att släppa taget.

 

 

Upprätthåller dig med sin hand

 

Jes 41:10 – Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

 

Varje steg vi tar närmare löfteslandet, och i varje situation vi befinner os i, viskar Herren med sin milda och uppmuntrande röst: ”Jag är med dig”. ”Jag kommer aldrig att svika eller överge dig”. ”Lita helt och fullt på mig. ”Jag är med dig alla dagar intill tidensände”.

 

Det betyder helt enkelt att han är med oss, och har lovat att omsluta oss med all sin nåd, all sin kraft, och all sin kärlek, till den här tidåldersslut, och till vår vandringstid är över.

 

Med blicken på lönen

 

Heb 12:1-2 - När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare..

 

Med blicken på Jesus, och med blicken på det nya Jerusalem, så vandrar vi vår givna bana. Vi kan inte alltid se vart vägen den bär hen, men ljuset från himlen, Herrens röst och glansen från den gyllene staden, är där alltid för att leda oss. Hoppet om att vi snart är där bär oss framåt, och ger oss mod på vår resa.

 

Den dagen vi går in genom porten, så är alla tårar glömda. All smärta, alla bekymmer och all strid är slut. Hoppet är nu utbytt med åskådning, och vandringens tid är förbi. Vi vet inte riktigt vad som väntar oss eller hur det helt kommer att bli en gång. Men vi vet att en dag är vi där, och vi kommer hem. Sabbatsvilan kommer få sin början, men som aldrig kommer att ha någon ände och slut.

 

 

Det nya Jerusalem

 

Ett av de mest fantastiska löfte vi har från Herren, till alla dem som älskar och tillhör honom, är skapelsen av det nya Jerusalem.

 

Både GT och NT talar ganska lite om evigheten och den plats som Gud kommer att sätta fram efter 1000 års riket. Många bibelord talar i stället om jorden under själva 1000 års riket, men inte så mycket om det som kommer efter det.

 

Orsaken till att vi inte får veta så mycket om själva evigheten, är att syftet och fokus på evigheten, är först och främst att de förlösta en dag kommer att få vara tillsammans med Gud, och få leva i hans närhet i hela evigheten, och att vi kommer att få se hans ansikte (Upp 22:3-4). Hur precis evigheten kommer att bli, bleknar i förhållande till det.

 

1 Kor 2:9 - Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

 

Johannes sammanfattar alltsammans, och säger ganska kort, att Herren har berett mer åt oss i all sin härlighet, än vi någonsin förut har sett, utöver all vår förväntan, eller vad vi någonsin kan förstå med vårt förstånd. Gud har en helt fantastisk framtid och en underbar plats för sitt folk.

 

Det himmelska staden har många olika namn i Guds ord:

 

 • Det nya Jerusalem (Upp 3:12, 21:2)
 • Den heliga staden (Upp 21:2, 22:19)
 • Jerusalem från ovan (Gal 4:26)
 • Staden med de fasta grundvalarna (Heb 11:10)
 • Staden som Gud har format och skapat (Heb 11:10)
 • Staden som Gud har ställt i ordning (Heb 11:16)
 • Det himmelska Jerusalem (Heb 12:22)
 • Den levande Gudens stad (Heb 12:22)
 • Staden som kommer (Heb 13:14)
 • Min Faders hus (Joh 14:1-3)

 

Abraham såg staden

 

För tusentals år sedan så såg Abraham efter staden vars byggare och grundläggare är Gud (Heb 11:10). Hebreerbrevets författare visar oss att ” I den här världen, har vi ingen varig byggnad, men vi söker en stad och ett land som kommer (Heb 13:14). Gud har förberett en stad för alla dem som älskar honom. ”Men vi söker ett bättre hemland” (Heb 11:16). Jesus lovade oss att han gick till Fadern, för att förbereda en plats åt oss i sin Faders hus, som också är det Nya Jersusalem.

 

Den fysiska beskrivning av Jerusalem målar en bild av en stad som helt enkelt är utan jämförelse av något annat slag. I Uppenbarelseboken kapitel 21 så fåt vi en glimt av det som väntar oss:

 

Stadens storlek

 

Upp 21:15-16 - Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur.  Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika.

 

Staden är byggd som en kub, med murar som är lika höga som de är långa. Tolv tusen stadier betyder att varje sida är cirka 2200 km i både sin längd och höjd, vilket ger en samlad areal som motsvarar det halva av USA, eller det halva Europa. Muren är samtidigt hela 65 m i sin bredd.

 

Hesekiel får i sin syn samma mått av Herren när han i en syn ser Guds stad (Hes 48:30-35). Staden är byggd på samma sätt som det allra heligaste i templet, och som i sin tur representerar Guds närvaro. (1 Kon 6:20)

 

En hög mur med 12 portar

 

Upp 21:21 – Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar. 13 I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. 14 Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar.

 

Runt om det himmelska Jerusalem finns en hög mur, med 12 portar. Varje port i muren är gjord av en genomgående stor pärla. På varje port finner vi namnet på en av Israels tolv stammar, som är en symbol på gamla förbundets del i staden. Stadsmuren som har tolv grundstenar, har apostlarnas namn skrivna, och är en symbol på nya förbundets del i staden. Både Nya och Gamla testaments heliga kommer att få del i staden och all dess härlighet.

 

En stad av rent guld

 

Upp 21:18 - 18 Muren var byggd av jaspis, och staden bestod av rent guld som liknade rent glas.

 

Hela staden är byggd av rent guld, som linknar rent glas. På samma sätt är huvudgatan som går genom staden, också byggd i det renaste guld. Stadsmuren runtomkring, är byggd av jaspis, och har tolv grundstenar, med tre på varje sida. Dessa grundstenar är smyckade med tolv olika slags ädelstenar, på samma sätt som Översteprästen i GT också hade 12 ädelstenar i sin bröstsköld. (2 Mos 28:17).

 

Det är svårt att med ord beskriva, och helt förstå, den kommande skönhet som Herren har berett. Han har skapat en stad för sitt folk, för att vi ska leva i den, ta del av den, och njuta av all dess skönhet och glans.

 

Livets flod

 

Upp 22:1 - Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron

 

Från Guds och lammets tron kommer livets vatten att flöda genom staden. Vi ser en stad som har överflod av liv, och som får sin näring från livets vatten, från Kristus. Livets vatten är en bild på Kristus, och hans livsgivande vatten. Livets vatten representerar gåvan vi har fått av evigt liv. (Joh 4:10, I Mos 2:10, Psalm 36:8)

 

Upp 22:17 uppmanar alla som är törstiga ska komma och dricka, fritt och förintet av livets vatten.

 

Livets träd

 

På varje sida av floden står livets träd som är en symbol på det eviga livet för varje troende. (1 Mos 3:22, Hes 47:12)

 

 

 

Folken skall vandra i dess ljus  

 

Upp 21:23-24 - Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den.

 

Att folken ska vandra i dess ljus, tror jag är en tid som pekar på 1000 års riket, som gör att vi måste skilja på det himmelska Jerusalem som evig bolig, och dess funktion under 1000 års riket.

 

När vi en dag får del av det himmelska Jerusalem så är det för evigt. Det är där att vi ska vara tillsammans med Herren, men också där att vi ska regera tillsammans med honom under den messianksa tidsåldern. Så jeg tror att i Uppenbarelseboken kap 21 och 22 ser vi både en präsentation av vår slutdestination, men samtidigt också dess funktion och uppgift i 1000 års riket.

 

Johannes ser det nya Jerusalem komma ner från himlen, men han säger aldrig att det landar på jorden. Här är en beskrivning av det nya Jerusalem som kommer att vara i luften under 1000 års riket, med församlingen boendes i den. Den heliga staden kommer att fungera som solen för nationerna under den tiden, och folken kommer att vandra i dess ljus.

 

Det nya Jerusalem och 1000 års riket

 

Genom att jämföra bibelord från Uppenbarelseboken, kapitel 21 och 22 med andra ord, kan vi se att det nya Jerusalem både är en beskrivning av vår eviga bolig med Herren, med samtidigt också en beskrivning av det nya Jerusalem under 1000 års riket.

 

Upp 21: 1 - Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.

 

Jes 65:17 - Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det.

 

Här ser vi ett ordagrant citat från Jesajas ord, som är en häntydning till 1000 års riket. Ordet ”ny”himmel och en ”ny” jord i teksten, kan också betyda en förnyad, eller i ett nytt skick. (refreshed or renewed)

 

Upp 22:1-5  - Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken.

 

Hes 47: 1-12 - ..och vid strömmens båda stränder skall alla slags fruktträd växa upp. Deras löv skall inte vissna och deras frukt skall inte ta slut. Varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom."

 

De första tolv verserna i Hesikiel kap 47 är en sammanfattning av det vi läser i de första fem verserna i Upp kap 22. Igen så ser vi att det är en referance till 1000 års riket, där livets träd kommer till att tjäna som läkedom för nationerna. I evigheten har ingen längre behov för läkedom, och ingen kommer heller att dö.

 

Gud kommer att bo bland sitt folk

 

Upp 21: 3 - Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.

 

Oavsätt hur fantastisk det nya Jerusalem är i all sin glans och skönhet, så kan det inte jämföras med det faktum att Guds själv kommer att bo i bland sitt folk.

 

När Johannes blir uppryckt och får inblick i himlen, så ser han samtidigt Guds härlighets tron, och honom som satt på den. I det nya Jerusalem kommer Herrens tron att stå mitt ibland oss, och i evigheten kommer Gud själv att vara bland sitt folk. Vi kommer att se hans ansikte, få vara i hans närhet,  och vi kommer att se honom sådan som han är. Det vill inte längre vara behov av sol eller måne, då Guds härlighet och hans ljus kommer att lysa upp staden.

 

Guds tron

 

Upp 4:2 – Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen.

 

 

 

Johannes såg en tron

 

I Upp kapitel 4 och 5 beskriver Johannes det fantastiska syn, där han blir uppryckt till himlen och får skåda Guds tron, hans härlighet och all hans prakt. Det första Johannes ser när han blir uppryckt till himlen är Guds tron, och honom som satt på den. 

 

Vi måste skilja på Guds tron som är i himlen, och på den tron som Jesus kommer att regera i från i Jerusalem. Vid Kristi himmelfart så satte Jesus sig på Faderns högra sida, och väntar på att han ska besegra alla sina fiender vid sin återkomst vid Harmageddon.

 

(Psalm 110:1). Vid sin ankomst kommer Jesus att sätta sig på sin egen tron som är i Jerusalem, och vara kung i 1000 år.

 

Guds tron fyller hela himlen

 

Upp 4:2 - Grundtexten säger att ”att en tron låg i himlen”. Det betyder att hela himlen är fyld med Guds tron.

 

 

 

Guds tron är en levande tron

 

Upp 4:5 – Från tronen utgår ”blixtar, röster och torden”. Det beskriver den aktivitet som är Guds tron, och en bild på de dommar som utgår från Guds tron under vedermödan.

 

 

 

Guds tron är en härlighets tron

 

Det är inte först och främst för att Guds tron är placerad i himlen, men för att Gud själv sitter på den, som gör den helig. Gud beskrivs som Jaspis och Karneol (Upp 4:3)

 

Guds tron är Dommens tron

 

Karneol är en symbol på Guds helighet och hans straffande rättfärdighet. I ändens tid kommer Herren att straffa och dömma människorna på jorden. Hänsikten med ändetiden är dubbeltydig. Dels att tvinga människor att välga mellan Antikrist och Jesus, men också för att Gud kommer att dömma världen på grund av deras gudlöshet. Samtidigt så kommer Satan och hans änglar också att bli dömda.

 

Guds tron är en nådens tron 

 

I och med att regnbågen omsluter Herrens tron, är det en tron av nåd och trofasthet. Regnbågen är en symbol på Guds trofasthet för hela skapelsen

 

Guds tron är en allmakts tron  

 

De 7 Guds andar (den helige Ande in fullhet), och de 4 livsväsender (de representerar hela Guds skapelse) som är både framför, och runt omkring tronen. De 4 livsväsender är fulla med ögon, som betyder att de ser allting. Gud fullbordar sina dommar med hjälp av dessa krafter (Upp 4:5-6)

 

Guds tron är en oförgänglig tron

 

När de 4 livsväsender tilber den treenige Guden, så faller de 24 äldste ner och tillber inför Herren. Det är en evig tillbedjan, och de tillber honom som lever för alltid. (Upp 4:9-10). De tillber med ett trefaldigt ”Helig”, som är en tilbedjan till både Fadern, Sonen och den helige Ande.

 

 

 

Glashavet framför Guds tron

 

Glashavet symboliserar hela Guds ord, och alla hans planer. Guds planer är uppenbara för Guds själv, och för de heliga i himlen. Vi förstår Guds planer bara styckvis och delvis, men i himlen kommer vi att förstå fullt ut. (1 Kor 13:12)

 

 

 

Snart är vi där

 

På muren i det nya Jerusalem står det änglar med basuner vid sin mun. De har lyft dem och är klara till att blåsa en sista gång. Vi är nära nu, och bara en liten bit kvar, så är vi där. Snart kommer den sista basunen bli ljuda, och himmelens port kommer att öppnas. Vi kommer då att tåga in, tillsammans med människor från alla folk och stammar.

 

För första gången då,  går vi in i det nya Jerusalem, den härliga staden, och vårt kommande hem. Vi är på väg mot ett hemland vi aldrig har sett, och till en stad vi bara har läst och hört om. Där finns Guds tron och all hans härlighet, en plats där hela atmosfären är fylld av hans ljuvlighet.

 

Han tröstar mig, och torkar varje tår från min kind. Han sätter en krona på mitt huvud, och en segerkrans om min hals. Han gör mig till en pelare i sitt tempel, och skriver stadens namn på min panna. Han ger mig sitt underbara löfte, att jag aldrig någonsin ska lämna denna plats igen.

 

Upp 3:12 - Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.

 

Till en stad jag är på vandring – till det nya Jerusalem.

 

Mikael W

 

 

 

Uppdaterat den 26 januari 2013

 

 

Israels kommande frälsning

 

Jes 54:5-7 – Ty den som har skapat dig är din man, HERREN Sebaot är hans namn. Israels Helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av HERREN, och som en förskjuten ungdomshustru, säger din Gud. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig.

 

I GT så var Israels folk de utvalda bärarna av Guds frälsningsplaner. GTs huvudtema är messias, hans komma, och det kommande Guds riket. I det messianska riket, kommer Israel  och Jerusalem att bli det geografiska, politiska, och andliga centrum för jordens befolkning.

 

I det kommande tusenårs riket kommer Jesus att styra folken med rättfärdighetens spira. Herrens lag och hans ord kommer att utgå från Jerusalem och folkslagen kommer att strömma dit. Rättfärdighet, frid och frälsning kommer att råda på den här jorden.

 

Israel – ändetidens stora tidstecken

 

Matt 24:32-34 – Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladet spricker ut, vet ni att sommaren (1000 års riket) är nära. När ni ser allt detta vet ni  på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer.

 

Många tidstecken i dag pekar på att vi är på väg mot den här tidens avslutning, och Jesu återkomst. Men det absolut största tidstecken på den tid vi lever i, är upprättelsen av staten Israel den 14 Maj 1948. Efter nästan 2000 års förskingring och förtryck, så upplevde Israel en nationell återfödsel som en suverän stat.

 

Israel är fikonträdets tecken. Den generation som upplevde Israels ”återfödsel” i 1948, kommer också att få uppleva det som är profeterat i Matt 24. Vi är med andra ord ände tidens generation!

 

Församlingen och Israel

 

Matt 25:34 – ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

 

Redan vid världens skapelse hade Gud planlagt och tillrättalagt det kommande messianska riket. Han visste vilket landområde han skulle regera ifrån, och var han skulle sätta sin tron.

 

Till skillnad från församlingen, som är utvald före världens skapelse (Efe 1:4), är Israel utvald från världens skapelse. Församlingen är ett himmelskt folk, medans Israel är ett jordiskt folk. Församlingen är Jesu himmelska brud, medans Israel är Herrens jordiska brud och hustru.

 

Ett utvalt folk

 

2 Mos 19:5-6 – Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rika av präster och ett heligt folk.

 

Genom alla tider har Gud utvalt enskilda människor för speciella uppgifter, men Israel är det ända folk i världen som har blivit utvalda som en nation. Kallade till att vara ett rika av präster och ett heligt folk.

 

Förbundet på Sinai berg

 

Det första förbundet Gud ingick med Israel var det Herren gjorde med Israels folk på Sinai berg. Det är där att Gud ingår ”äktenskap” med sin ungdomsbrud Israel (Jes 54:6)

 

Att det gamla förbundet slutade eller upphörde kan man konstatera genom att läsa Hebreebrevet. Gudstjänsten, det Levitiska prästedömme, templet och offren försvann allt eftersom efter långfredagen, då förhänget rämnade tvärs över.

 

Löftet till Abraham

 

1 Mos 12: 1-3 – ”I dig skall alla släktet på jorden bli välsignade”.

 

Förbundet med Abraham ingicks cirka 430 år före det gamla förbundet med Israel på Sinai berg. Förbundet med Abraham är alltså ett äldre förbund som både gäller oss hedningar, och de judar som har kommit till tro på Jesus.  Gal 3:16-19, 1 Joh 2:25, Joh 2:25)

 

Gud utvalde Israel för att bli de skulle vara det folk som skulle bära hans frälsningsplan för världen. Efter världens skapelse, dess uppror mot Gud och dess splittring i språk och nationer, så vänder sig Herren till Abraham, en invånare i landet Ur. Abraham får en speciell uppenbarelse och kallelse av Herren - I genom honom skulle alla släkter på jorden bli välsignade. (1 Mos 12:1-3)

 

I förbindelse av Herrens ord till Abram så ger Herren tre löften: Landet Kanaan, många efterkommande, och en välsignelse av alla jordens folk.

 

Herren sluter förbund med Abraham

 

1 Mos 15:7-12 –Och rovfåglarna slog sig ner på de döda kropparna, men Abram drev bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abram, och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom.  

 

Herren utvalde Abraham för att göra honom till en nation bland många nationer, och Gud kallade Abraham att dra upp till det land som Gud hade gett honom.

 

När Gud skulle stadsfästa förbundet, och Abraham hade lagt djuren på altaret så kom rovfåglar och slog sig ner på förbundsoffret. Abraham var tvungen att själv jaga bort rovfåglarna från offret.

 

Rovfåglarna är en bild på Satans attack på Israel genom alla tider, för att förhindra att Guds löften, och förbundets uppfyllelse. Det har altid varit krig om landet Israel och dess existens, och det kommer att fortsätta till den dag då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. På samma sätt som att Abraham själv var tvungen att jaga bort rovfåglarna från altaret, på samma sätt måste Israel själva kämpa och visa att de önsker Herrens löften och hans förbund.

 

När Abraham sedan sov tungt sänkte sig ett stort mörker och fruktan kom över honom. Jag tror att Abraham såg Israels kommande vedermödor och förföljelse för Israels folk genom alla generationer, innan det messianska rikets äntligen blir upprättat vid Jesu återkomst.

 

Liknelsen om Fikonträdet

 

Matt 21:18 – När Jesus tidigt på morgonen vände tillbaka till staden, blev han hungrig. Han fick då se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men fann inget annat än blad på det. Då sade han: ”Aldrig någonsin skall det växa frukt på dig.” Och genast vissnade fikonträdet.

 

Fikonträdet är en bild på både Israels avfall, och dess nationala uppresning. I Jeremia 8:13  liknas Israel med ett fikonträd som inte bär någon frukt, och var blad har vissnat.

 

Gud hade letat efter frukt på fikonträdet i 3,5 år men utan att hitta något. Trädets blad lovade frukt med gav ingenting. Det var i stället utan frukt, och utan liv. Gud sa till trädgårdsmästaren som är Jesus, att han skulle hugga ner det, och fikonträdet blev nerhugget i år 70 vid Jerusalems och templets förstörelse. (Luk 13:6-9)

 

När det kommer saft i fikonträdets grenar och bladen springer ut så är både Messias och det messianska riket nära.

 

Liknelsen om kungasonens bröllop

 

Matt 22:1-14 – ”Himmelriket (1000 års riket) är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.

 

Det här är en liknelse som kallas kungasonens bröllop. Kungen är Gud, och sonen var Jesus. Tjänarna är profeterna och apostlarna. Bröllopet är en bild på himlens rike (1000 års riket), och bruden i detta bröllop är de messianska judar.

 

Den första inbjudan gällde fram till Jesu försoning på Golgata. Judarna hade fått en inbjudan till detta bröllop i lång tid i förvägen. Det var ett bröllop som skulle hållas i förbindelse med Messias komma till det judiska folket.

 

Då judarna inte vill ta i mot den första inbjudan vid Jesu första komma, så sände kungen ut andra tjänare, som igen bjöd in judarna till bröllopet. Dom sa att oxen och gödboskapen var slaktat och att allt var klart till att bröllopet kunde hållas, men inte heller den här gången ville de inbjudna komma. Några av de inbjudna slog också ihjäl kungens tjänare. (v,4-6) Då blev kungen (Gud) blir vred och skickar ut sina soldater, och lät mörda och bränna deras stad (Jerusalems förstöring i år 70).

 

När hedningarna i fullt antal har kommit in, så kommer den tredje inbjudan till judarna till detta bröllop, för att få del i riket för Israel. Den här gången kommer Israel att ta i mot denna inbjudan, genom en kvarleva och en rest för Israel.

 

Till skillnad från den första inbjudan,  så var allt redan klart till att bröllopet kunde hållas vid den andra inbjudan. Efter Jesu forsoning på korset så är allt klart så att detta kan ske, och vi kan invänta Jesu återkomst och upprättelsen av det messianska riket. Herren är klar med ett nytt förbund med Israel, där han vill ge dem ett nytt hjärta och en ny ande i deras bröst.

 

I dag är allt klart för Israels frälsning och förlösning. Israel är Guds frånskilda hustru som han igen vil äkta. Israel gick från Gud, men kommer tillbaka. Hon fick skillsmässa på grund av otukt, men Herren återgifter sig med Israel, sin hustru från GT, och bröllopsfesten föregår i 1000 års riket.

 

Förstockelse över Israel

 

Hos 1:9 – Då sade han: ”Ge honom namnet Lo-Ammi, ty ni är inte mitt folk och jag är inte Jag Är för er.”

 

Vi kan känna igen Israels relation till Herren i dag när vi läser Hoseas ord. Denna profetia fick sin fullbordan när de förkastade deras Messias. I år 70 vid Jerusalems förstörelse blev Israel fördrivet från deras land och sedan utspridda ut över hela världen.

 

Rom 11: 25-27 - Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

 

Denna förkastelse kommer att vara till hedningarna kommer fulltaligt in, och då kommer Gud åter igen att återupptaga Israel som sitt folk.

 

Gud utvalde Israel bara på grund av sin egen beslutning (Rom 9:11) för att han på det sätt ville välsigna och frälsa världen. Men Guds välsignelser till Israel  var på bakgrund av att folket skulle hålla hans bud och hans förbund. Israels historia visar att Israel inte kunde hålla Guds förbund, och då han kom till dem, förkastade Gud dem, och gjorde dem till ”inte mitt folk”.

 

Judarna förkastar Messias

 

Matt 27:25 – Allt folket svarade: ”Hans blod må komma över oss och över våra barn.”

 

Jesus kom till Israel och erbjöd dom att upprätta 1000 års riket, men de ville inte ta i mot honom. I stället förkastade de Messias, korsfäste honom, och bad om att hans blod skulle komma över dem och deras barn. I år 70 blev deras bön hörd, då Titus omringade Jerusalem, förstörde staden och templet.

 

Jerusalems förstöring var bara en fullbordan på Mose ord i 5 Mos 28:64-65, som talade om en förskingring av Israels folk. Men Gud glömde aldrig Israel (3 mos 26:44) och hade en fantastisk plan för dem.

 

Även om Israel har varit förkastad av Gud i nästan 2000 år, och levt förskingrat bland andra folk, så har Herren bevarat och beskyddat dem, och vill igen församla, frälsa och återuppta sitt gamla egendomsfolk.

 

Utspridda bland alla folk

 

5 Mos 28:64-65 – HERREN skall sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra, och där skall du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt, gudar av trä och sten.

 

Redan Mose hade förutsagt att judarna skulle komma tillbaka till deras land, men att detta skulle ske i förbindelse med judarnas omvändelse i ändenstid. Upprättelsen av den judiska staten i 1948 visar att det messianska riket inte är långt borta.

 

När det gäller judarnas bortvisning och hemkomst kan vi konstatera följande:

 

 • De blev bortvista av Herren på grund av synd, och på grund av att de bröt de förbund de hade ingått med Herren
 • Herren avände hedningarna till att straffa judarna
 • Det finns två olika landsförvisningar. Dels den till Babylon som varade i 70 år, och den till alla värdens länder som har varat i 2700 år.
 • Judarnas återkomst sker i etapper
 • Alla judar ska hem till Israel – vid 1000 års rikets start kommer alla världens judar att vara församlade i Israels land.
 • Herren församlar judarna för att han ska frälsa dem och upphöja dem bland folken i 1000 år riket.

 

Gud räknar Davids tårar

 

Psalm 56: 9 – Du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål, de står ju i din bok.

 

Psalm 56 hör till den grupp ”klagosånger”, där Israels nöd, vedermödor och Israels behov för Guds frälsning är genomgående. Det är i denna psalm att vi ser att Herren räknar Davids suckar och samlar hans tårar i sin skål. Det blir ofta tolkat så, att när skålen eller bägaren är helt fylld upp så kommer Messias till frälsning för sitt folk.

 

En parallell till Davids tårar är de martyrerna som vi möter i Upp 6: 9-11. Där vi läser om själarna under altaret som är mördade för Guds ord skull och för deras vittnesbörds skull. De skulle, på samma sätt, uppmanas att ha tålamod och vänta på resten av skaran som skulle ge sina liv för Herren, till dess att ”tårarnas skål” är fylld.

 

Stjärnan, korset och kungakronan

 

Profeterna hade en förståelse av  att den ordningsföljd, och på det sätt som den kommande Davids son skulle regera och få sin makt ifrån, skulle vara på samma sätt som de tidigare kungarna David och Salomo också hade gjort. Med andra ord först stjärnan, sedan kungakronan och till sist korset. Att födas, regera och dö var något de kunde förstå. Men att först födas, för att sedan dö, och därefter regera, var något som profeterna förgäves forskade och skådade efter. 

 

Precis som för lärljungarna så var Jesu död på ett kors, uppståndelsen, Kristi himmelfart, och hans återkomsten dold för dem.

 

Matt 4:23 – Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.

 

Jesus kom och presenterade sig själv som den utlovade messias. Han kom och erbjöd Israels folk att upprätta riket för Israel, men blev i stället förkastad av det judiska folket. Lärljungarna hade också fått löfter om att sitta med honom på 12 troner, och regera över Israels tolv stammar.

 

På samma sätt som lärljungarna frågade också Johannes döparen om Jesus nu verkligen var den Messias som de väntade på? Messias hade jo kommit, men Riket för Israel var ännu inte upprättat. Så även för Johannes döparen så var korset dolt. 

 

En härlighet för Israels folk

 

Luk 2: 29-32 - "Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel."

 

Vi möter Simeon som var en av dem som väntade på Israels tröst. Herren hade talat till honom att han inte skulle dö, innan han hade sett Herrens smorde med sina egna ögon. När Simeon ser Jesus så prisar han Herren för att han har fått lov att se Guds frälsning. Simeon profeterar över Jesus att han ska vara ”Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna, och en härlighet för ditt folk Israel”.

 

I det här ordet ser vi både Jesus som världens frälsare, men också som den kommande tröst och härlighet för Israels folk. Simeon hade läst och tagit till sig det profetiska ordet om Israels kommande härlighet.

 

Den dagen då det återfödda Israel, i sin nöd kommer att bjuda Herren Jesus välkommen som den efterlängtade Messias, då ska de se honom och han kommer att bli en härlighet för sitt folk Israel.  Vi kommer då att få uppleva Simeons ord få sin bokstavliga fullbordan.

 

Jes 46:13 – Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel.

 

Ett nytt förbund

 

Jer 30:31 – Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

 

I Romarbrevet 11:25  konkluderar Paulus att Israels förhärdelse bara varar tills dess att hedningarna har gått fulltaligt in. Apostlen Jakob säger det samma i Apg 15:13-16 och visar oss att efter att hedningarnas fullbordan kommer Israels upprättelse och frälsning.

 

Hes 11: 10-20 – Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.

 

Att dessa ord gäller ändens tid kan vi se utifrån vers 17. Det vill ske när Herren samlar Israel från alla folkslagen där de i dag är utspridda.

 

Sak 12:10 – Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.

 

Israel kommer en dag att erkänna Jesus som både frälsare och messias, och det blir först då att Israel kommer in i den uppgift som Herren har för dem, och att de blir till den välsignelse de har tänkt att vara. Gud kommer att förlåta och upprätta Israel, och varje enkel Israel kommer att lära känna Herren.

 

Israel kommer alltså att få Guds kärlek och hans Ande i deras hjärtan. Den Ande utgjutelsen kommer att vara både starten och grundlaget för det messianska riket.  

 

Döda ben blir levande

 

Hes 37: 4-6 - Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv. Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är HERREN

 

Hesekiel kapitel 37 beskriver både Israels ”återfödsel” och deras kommande frälsning.

 

I Hes 37 ser profeten en massa döda ben. I vers 11 kan vi läsa att det är Israels hus som är beskrivet. I det naturliga ville det vara omöjligt att dessa döda ben kunde bli levande igen, men Herren visar Hesikiel att det både är möjligt, och att det en dag kommer att ske. Det är Gud själv som ger dem sin Ande. I vers 8 ser vi Israel återfödas som en nation.

 

Detta uppvaknande, från död till liv, kommer att ske när Israel är i nöd, och vänder sig till Herren, som i sin tur vänder sig till dem. I och med denna omvändelse så börjar Israels framtid och alla de övriga profetior gå i uppfyllelse.

 

Det är efter denna omvändelse att Herren kommer att sluta ett nytt förbund med Israel, och Israel kommer själva att bli ett förbund för folken. Jerusalem blir världens huvudstad, med ett nytt tempel i Jerusalem som Messias kommer att bygga.

 

En ny tid

 

Det väntar en ny andlig tid för Israel, som kommer att bli till välsignelse för både Israel själva och för hela jordens folk.

 

Israel erkänner inte Jesus i dag som deras messias, men snart en dag kommer det att bli en verklighet, när de tar i mot Jesus som deras frälsare och förlösare. Herren kommer att ta bort slöjan från deras ögon, och de kommer att se upp till honom de har genomborrat. Genom sin Ande kommer Herren sluta ett nytt förbund, och de kommer till sist att bli till den välsignelse Herren har tänkt att de ska vara.

 

Utvalda från världens grundlag blev lagt, bärare av frälsingens hemlighet, och en välsignelse för hela jordens folk. Det är Israels kommande frälsning. 

    

Mikael W

 

 

 

Uppdaterat den 11 januari 2013

                        

En befallning, en ärkeängelsröst och en Guds basun

 

1 Tess 4:16 – 17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.   

 

När Herren kommer för att hämta sin församling till sig, kan vi se att uppståndelsen, enligt Paulus i 1 kor 15:52, sker vid den sista basunens ljud. Där är då att de döda kommer att uppstå, och vi kommer att förvandlas. Vid själva uppryckandets ögonblick kommer det att ske följande händelser:

 

1.      En befallning ska ljuda från Herren själv

2.      En ärkeängels röst

3.      En Guds basun

 

Efter Guds basun, som är den sista basunen i förbindelse med uppståndelsen, stiger Herren själv ner från himlen, för att först låta de döda uppstå, och därefter rycka (Harpazo) dem som lever till sig. Tillsammans ska vi möta Herren i rymden, med det löfte att vi för alltid ska vara tillsammans med honom.

 

1. En befallning ska ljuda från Herren själv

 

King James, bland andra översättningar säger att det är från Herren själv att befallningen ska ljuda. (For the Lord himself will descend from heaven with a shout)

 

Tre gånger I Nya Testamentet, ser vi att Jesus ropar ut och ger befalling i olika situationer, som i sin tur skapar liv och väcker människor:

 

-          Vid Lasarus död - Jesus ropar på Lasarus, och han uppstår från de döda (Joh 11:43)

 

-          När Jesus, vid sin död, ropar för sista gången på korset - Gravar öppnas, och många heliga från GT uppstår (Matt 27:46, 52)

 

-          Vid uppryckelsen av församlingen - Millioner av döda uppstår tillsammans med de levande. (1 Tess 4:16)

 

Jesu röst har kraft och makt att väcka, och resa upp människor från själva döden. Han har vunnit seger över synden på korset, och har nycklarna till döden och helvetet. (Upp 1:18)

 

Vad Jesus kommer att ropa i denna stund vet vi inte, men det kan vara samma ord som Johannes fick uppleva på ön Patmos, som är en förebild på uppryckelsen av församlingen. Herren ropade ”Kom hit upp”, och Johannes blev uppryckt till himlen där han fick se vedermödans tid utspela sig.

 

Herrens röst  

 

Upp 1:10 – På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun.

 

Innan Johannes får uppgiften att skriva ner budskapet till de 7 församlingar, så kommer han i Anden och får höra Herrens röst. Jesu röst blir beskrivet som en basun, och som dånet av väldiga vatten. Jesu röst är så fantastisk och stark att den inte kan överdövas av någon annan röst. När Herren talar och lyfter sin röst måste alla lyssna.

 

2. En ärkeängels röst

 

Daniel 12:1 – På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän.

 

I Dan 10:21, 12:1, Judas 1:9 och Upp 12:7 ser vi referenser till ärkeängeln Mikael som är en av de mäktigaste änglarna. På Guds befallning står han som väktare och försvarare för Guds utvalda land Israel.

 

Samtidigt vet vi att fallna änglar dominerar, och har inflytande över platser och nationer runt om på den här jorden. (ex.fursten över Persien och Javan). Det som denna ängels röst ger befallning om, kan vara ett rop till Israel att den 70 årsveckan börjar.

 

Denna ärkeängels röst kan också vara en befallning till änglarna om beskydd över den uppryckta skaran i himlarymden. När vi möter Jesus i rymden så är vi samtidigt inne på fiendens territorium, då vi vet att Satan och hans änglar kallas, härskaren över luftens välde. (Efe 2:1-3).

 

3. En Guds basun

 

1 Kor 15:51-54 – Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall förvandlas. 

 

Paulus berättar att det är vid den sista basunens ljud att Herren rycker sin församling till sig, och vi kommer att förvandlas.

 

Den sista basunen blir ofta jämförd med den 7 basunen som vi möter i uppenbarelseboken, men Herren har många basuner, som alla har olika föremål och konsekvenser.

 

Den 7 basunen

 

Upp 11:15 – Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han skall vara konung i evigheters evigheter.”

 

 

 

Vi får inte förväxla den 7 trumpeten i Upp 11:15, med den sista basunen som hör till uppståndelsen.

 

 

 

För det första så är det skillnad på både föremål och konsekvens på dessa två basuner. Guds basun är en basun till frälsning, i motsats till de 7 basuner vi möter i uppenbarelseboken, som är till dom för den här världen. Guds basun är ett kall till uppståndelse, och till samling för Guds folk. 

 

 

 

Det är heller inte Herren som blåser i denna basun i uppenbarelseboken, men i stället en ängel. När ängeln blåser i basunen så är det en signal på att den stora nöden inleds, och de sista 3,5 åren kan ha sin början. Och till sist när Guds basun ljuder så förlöser det endast en stor händelse, medans den sjunde basunen förlöser flera olika händelser.

 

 

 

På Sinai berg

 

2 Mos 19:12-20 – Hela Sinai berg höljdes i rök därför att HERREN hade stigit upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. Basunljudet (the voice of the trumpet KVJ) blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst.

 

Första gången vi upplever ”Guds basun” är i 2 Mos kapitel 19, då Herren för första gången efter uttåget från Egypten, samlar hela Israel och förklarar, att de framför alla andra folk, ska vara ett utvalt folk och nation. Gud önskade att tala till dem, för att de framöver skulle tro på de ord Mose förmedlar från Herren.  

 

Han för dem till Sinai berg, där han vill uppenbara sig själv, och göra sin röst hörd. Gud kallar upp Moses på berget, som då är fyllt med Herrens kraft och härlighet, och därifrån låter han höra sin röst.

 

Senare på samma berg kommer Herren att ge Moses lagen, som samtidigt är en härlig parallell till uppryckelsen av församlingen.

 

En bild på uppryckelsen

 

Både lagen och uppryckelsen kommer, och är ett resultat av Guds hörbara röst. På Sinai berg hade Israeliterna blivit befriade från slaveriet i Egypten. Vid uppryckelsen blir vi på samma sätt befriade från synden här på jorden. Israel tvättade sina kläder, och vi kommer att få en ny klädnad av Herren (Himation) i himlen.

 

Gud kom till bergets topp för att möta Israels folk. Jesus kommer i luften för att möta sin församling. Moses och Aron gick upp på berget. Vid uppryckelsen så går vi på samma sätt upp i luften. På Sinai blev Israel gift med Gud. Vid uppryckelsen kommer församlingen att bli gift med Jesus. På Sinai så ”bodde” Gud hos Israels folk. Vid uppryckelsen kommer församlingen att bo och vara tillsammans med Jesus.

 

Herren blåste i basunen för att ge tecken till Israel. Basunen kommer igen att ljuda i förbindelsen med uppryckelsen.

 

Skillnader på uppryckelsen och Sinai berg

 

Samtidigt som det finns många jämförelser mellan uppryckelsen och lagen, finns det också många skillnader på dessa båda händelser.

 

På Sinai berg var det bara Moses och Aron som kunde gå upp på berget, då alla andra som prövade dog. Vid uppryckelsen så kommer hela Kristi kropp att möta Herren och inte bara en utvald skara. Herren lovade att vara hos Israel om de var lydiga honom. Vi kommer att få vara tillsamman med Jesus på grund av att han var lydig.

 

Israels förvandlades tillfälligt, men Jesus kommer att förvandla oss permanent. Israels möte med Gud skapade fruktan hos folket. Vårt möte med Jesus kommer att skapa stor glädje. Sinai berg var en presentation av lagen. Uppryckelsen är däremot en manifestation av hans nåd.   

 

En signal till att bryta upp

 

4 Mos 10:1-8 – HERREN talade till Mose. Han sade: ”Gör dig två silver trumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp.  

 

När Israelerna hörde de två trumpeter, så var det en signal till folket att det var tid att packa sina ägodelar och bryta upp till en annan plats. När vi på samma sätt kommer att höra den sista Guds basun, är det en signal att det är dags att lämna denna jord, och bli flyttade till vår permanenta hem i himlen.

 

Herrens basun är med andra ord en signal till församlingen att tiden på jorden är över. Vi blir tagna ut ur den här världen, blir församlade i skyn, för att därefter gå in i den sista vilan som vi finner i Kristus.

 

Basunklangens högtid

 

I 3 Mos 23:23-25 –  HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst.

 

Herren förklarar basunklanggens högtid för Moses, som skulle inledas i den första dagen i den sjunde månaden.

 

På samma sätt som att alla de 7 stora högtiderna i GT pekar fram mot viktiga händelser i NT, så pekar också den femte högtiden, som är basunklangdagens högtid, fram mot församlingens uppryckelse.

 

En kort beskrivelse av de 7 judiska högtider och vad de symboliserar:

 

 1. Påsken – Pekade fram mot Jesu försoningsdöd för alla människor på Golgata
 2. Det osyrade bröds högtid – symboliserar Jesu död och hans nedstigning till dödsriket
 3. Förstagrödans högtid – Symboliserar Jesu uppståndelse. Jesus är förstagrödan av de troende (1Kor 15:23)
 4. Viftoffersbröds högtid – Pingstdagen, där församlingen föddes som både består av judar och troende hedningar
 5. Basunklangens högtid – Den skulle hållas i första dag (söndag) i månaden tisjri, som är den sjunde månaden. Den symboliserar Jesu som stiger ned i himlarymden för att hämta sin församling
 6. Den stora försoningsdagen – symboliserar judarnas frälsning i ändetiden
 7. Lövhyddohögtiden – symboliserar själva 1000 års riket.

 

Skapelsens dag

 

Den här högtiden ska hållas på den första dagen i den 7. månaden,  som är månaden Tishri. Den månaden svarar till vår september eller oktober. I förhållande till judarnas religiösa kalender så är detta den sjunde månaden, men i följe den ”vanliga” judiska kalendern så är detta den första månaden i året. Judisk tradition lär att det var den dagen då Gud skapade både himmel och jord.

 

Den sista basunen

 

1 Kor 15:51-52 – Se, jag säger er en hemlighet: ”Vi skall inte alla insomna, men vi skal alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

 

Den här högtiden har en dubbel betydning då den både ser bakåt och framåt. Den ser tillbaka och kommer ihåg Guds skapelse, att Abraham offrade Isak och att Gud vill blåsa i en trumpet för att väcka de döda. Den ser framåt då den samtidigt talar för uppryckelsen av Jesu brud.

 

Det som kännetecknar denna högtidsdag, är de många gånger som det blir blåst i basuner. På den första dagen i varje månad i den judiska almanackan blir det blåst i den basunen. Varje dag i månaden Tishri blir det blåst i 3 olika serier, och varje serie har 30 olika blåsningar.

 

Vid slutet av dessa blåsningar kommer det en sista basun som heter ”Tekiah Gedolah”, som också betyder – den sista basunen. Den basunen blir högre och högre mot slutet av blåsningen – det är en fantastisk förebild på den sista basunens ljud som Paulus talar om. 

 

Gud talade till Mose och sade att när jubelhornet ljuder med utdragen ton fick de stiga upp på berget (2 Mos 19: 13). När den sista basunen ljuder, som på samma sätt i basunklangens högtid, avslutas med en lång ton så skall vi lyftas upp för att möta Herren.

 

Basunens tre toner

 

I GT har basunen tre olika toner, som samtidigt har tre olika budskap:

 

 • ”Malchujoth” – som betyder – Gud är kung, du skall lyda hans befallning
 • ”Zichronot” – som betyder – Gud glömmer oss inte.
 • ”Schofrot” – som betyder – Messias kommer.

 

Shofar

 

Det judiska folkets horn kallas för ”shofar”, och är inte gjort av mässing som vanliga horn, men är i stället gjord av horn från en bock, som ger en helt annan typ av ljud än de basuner som vi känner till.

 

Orsaken till att den judiska basunen är gjort av bockhorn är att då Abraham skulle offra Isak, sände Gud en bock som Abraham skulle offra i stället för. Judarna menar att denna bock är en förebild på Messias, och att hornet ska påminna judarna om Guds godhet.

 

Det högra och vänstra hornet

 

Judarna menar också att bockens vänstra horn var den basun som blåstes i på Sinai berg i förbindelse med att lagen blev given. De kallar denna basun för den första basunen. Det högra hornet från bocken används när det skall blåsas vid basunhögtiden.

 

Dagen eller stunden som ingen känner till

 

Alla hösthögtiderna är förknippade med Herrens återkomst, och basunhögtiden är på ett speciellt sätt knutet till uppryckelsen av bruden.

 

Matt 24:36  - Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlen änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

 

Basunhögtiden kallas också för den dolda dagen, eller dagen som ingen vet timmen eller stunden på. Denna högtid börjar alltid vid solnedgången, när det är fullmåne. Förr i tiden kunde man inte, liksom i dag, förutsäga när den första skymten av fullmånen skulle visa sig. Därför skulle det minst vara två vittnen som skulle intyga och bekräfta att så var fallet. Vid dårligt väder och man inte kunde se fullmånen blev högtiden utskjuten till det tidspunkt att man kunde se den klart. Därför är denna högtid, en högtid som man inte känner dagen eller timmen på.

 

Uppryckelsen en fullbordan av hösthögtiderna

 

Ingen vet tiden eller stunden när Herren hämtar hem sin församling, men precis som att de tre första HERRENS högtider bokstavligen blev uppfyllda vid Jesus första komma genom hans död och uppståndelse, och genom Guds Ande som blev utgjuten under på Pingstdagen, kan vi på samma sätt förvänta att den femte högtiden också blir det.

 

 Avslutning

 

Rom 8: 22-23  - Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

 

Vi längtar efter att höra denna Herrens befallning, och vi längtar efter att höra de förlösande orden ”Kom hit upp”. Precis som själva skapelsen, så suckar vi efter denna förlossningens dag, dagen då själva döden ska bli uppslukade av hans liv, och vi kommer att förvandlas och bli honom lik.

 

Då kommer vi inte längre att se styckvis, men vi kommer att se honom sådan som han är.  Hans röst kommer att kalla oss och dra oss till honom, och kommer ännu en gång att förvandla våra liv. Den röst som en gång kallade oss ut ur mörkret in i hans rike av ljus, kommer en dag att kalla oss hem för gott – genom en befallning, en ärkeängels röst och en Guds basun.  

 

 

Mikael W

 

 

Uppdaterat den 16 december 2012

 

 

2012 - Upptrappning till vedermödan

 

Matt 24:7-8 – Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

 

2012 var ett år som visar på en förberedelsetid och en upptrappning till själva vedermödan. I Matt 24 ser vi Jesus peka på tecken som både hör till födslovåndornas tid och själva vedermödan. Några av de tecken vi upplever just nu är förberedelser som banar väg, och visar på det som ska komma under vedermödans tid.

Vi ser förberedelser på det ekonomiska och politiska området, vi ser det på de naturkatastrofer och igenom det extrema väder vi upplever runt om i världen. Men framför allt så ser vi det i den allt mer spända situationen i mellanöstern. I allt detta så lyser Jesu uppmaning, att församlingen ska lyfta sina huvuden, för snart nalkas vår förlossning!

 

Extremt väder och klimatförändringar

2012 var ännu ett år med extrema väderfenomen, på samma sätt som vi upplevde det i 2011. Bara i 2011 så upplevde vi globala naturkatastrofer med utgifter på 366 milliarder dollar, och som krävde cirka 30 000 människors liv.  Runt 106 miljoner människor drabbades av översvämningar och 60 miljoner av torka, under det att 1,6 miljoner blev offer för jordbävningar.

Den region som drabbades hårdast i 2012 var Asien med 45 % av katastroferna och 89 % av det totala antalet katastrofoffer. Katastroferna hade både förödande och varierande konsekvenser och leder till att både människoliv, bostäder, skördar och utkomstmöjligheter går till spillo. Senaste åren har vi sett en eskalering utveckling på det sätt som klimatförändringarna har påverkat naturen. Att vi ser och upplever extremt väder och naturkatastrofer är helt i linje med Guds ord, och ett av de tecken som visar på att vi lever i födslovåndornas tid.

Under vedermödan kommer naturkatastrofer och extremt väder att avlösa varandra och kommer att vara utan jämförelse. Skillnaden på de naturkatastrofer vi upplever i dag, och dem vi ser under vedermödan är storleken och antalet. Det som förut hände lokalt kommer i vedermödan att vara globalt, och kommer att påverkan hela jorden. Forskare bekräftar bibelns påstående och varslar att framtiden kommer att bli ännu mer extrem än det vi ännu har upplevt.    

I dag sker klimatförändringar framför ögonen på oss. FNs meteorologiska organisation har gjort en översikt över årets våldsamma översvämningar, extrema torka, tropiska stormar och våldsamma snöoväder som vi har upplevt i 2012. Där nämns bland annat den extrema värmebölja som gick tvärs över USA och Europa. Värmeböljan resulterade i nästan 15 000 dagsrekord för max temperaturer, och är dubbelt så många som de rekord som blev slagen under torkan i Aug 2011.

Med värmeböljan följde torkan som har kostat det amerikanska landbruk och ekonomi dyrt, och som blir värderat till en förlust på cirka 77 milliarder dollar. Samtidigt med torkan upplevde USA's östkust, precis som Haiti, Jamaica och Cuba den tropiska orkan Sandy, som också har kostat dyrt för den amerikanska ekonomin.

 

 Men det är inte bara i USA att det extrema vädret har haft konsekvenser, men vi ser det samma mönster på många andra platser över hela jorden. Vi upplevde torka i det västliga Ryssland, Europa och Balkan. Kina upplevde allvarlig torka både under vintern och under våren. I Australien var nederbörden mer än 31 % mindre än normalt. Grönland upplevde också i september att hela 97 % av inland isen var påverkad av töväder, och även på Grönland blev det satt värmerekord.

 

Generellt fick många områden fick väldigt lite nederbörd, medans andra områden fick väldigt mycket i stället. WMO upplyser att efter de första 10 månaderna under 2012 var den globala temperaturen de varmaste någonsin sedan man började mäta i 1850. Det är bland annat på grund av de höga mark temperaturer som utlöste supertyfonen över Filippinerna i december månad. Den tyfonen kom upp på över 250 km/tim, och vi kan förvänta fler tyfoner i den storleken.


 

Massiva översvämningar upplevde vi i bland annat i det västliga Afrika, Niger och Chad. I våras upplevde till exempel Kina de mest våldsammaste regnväder på över 30 år. Samtidigt såg vi hur stora delar av Pakistan upplevde förödande effekter av en munson översvämning som drabbade landet. Havsisen omkring Nordpolen var i september månad nästan 50 % mindre än genomsnittet för perioden 1979-2000 – ett område som motsvarar hela USA`s areal. Sydamerika upplevde också rekord i nederbörd och översvämningar, och var påverkad av kraftig nederbörd det mesta av året. Bara i Nigeria var över tre millioner människor påverkade av de enorma översvämningarna.

 

Men samtidigt med att det var torka i vissa områden upplevde vi en extrem kyla i andra. I det östliga Ryssland låg temperaturen på minus 45-50grader, och i många olika områden som Nordeuropa rapporterades temperaturer helt ner på -30 grader. På grund av de extrema väder förhållande dog över 600 människor I Europa i 2012.

 

Jordbävningar

 

Matt 24: 7 -..och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

 

Naturkatastrofer som jordbävningar drabbar hårt, skoningslöst och oftast oväntat. De senaste tio åren har över 500 000 människor omkommit på grund av jordbävningar och av dess följdverkningar i form av flodvågor. Den inträffade jordbävningen med över 222 000 döda i Haiti i 2010 och katastrofen i Japan 2011 visar hur utsatta vi är, framförallt länder med dålig infrastruktur drabbas oftast värst.  

 

Seismologer är eniga i att jordbävningar blir allt större, och kommer allt oftare. USAs geologiska Survey säger att sedan 1990, alltså de senaste 20 åren, har jordbävningar ökat väldigt kraftigt. I år 2004 registrerades nästan 31 000 jordbävningar som är dubbelt så mycket som i 1990. Bara i USA har det varit en ökning på nästan 370 % i de sista 20 åren. Nationer som reser sig mot riken, hungersnöd och jordbävningar är alla tidstecken som Jesus ber oss att titta på för att förstå att tiden är nära.    

Ett axplock av alle de jordbävningar som har varit i 2012 kan nämnas Mexico som den 20 Mars 2012 drabbades av en kraftig jordbävning i närheten av Acapulco, med en styrka på 7,1. I augusti drabbades också Iran av en kraftig jordbävning på 6,4 där över 300 människor dog som följe av den. En våldsam jordbävning drabbade också de centrala delarna i Chile i februari meden styrka på 7,1. Jordbävningen hände cirka 27 kilometer nordväst for staden Talca. Chile blir ofta drabbade av jordbävningar och den senaste riktigt stora jordbävning var den 27 februari 2010 som hade en styrka på 8,8. Då omkom över 500 människor, där huvudparten dog i den efterföljande Tsunami som jordbävningen utlöste.

 

Mellanöstern

I förbindelsemed den ”arabiska våren, har vi settmånga länder gå mot ett allt mer islamistiskt inflytande. Egypten är ett av de länder som med stora steg på väg att bli en islamisk stat. Vid parlamentsvalet 2011 fick islamistiska partier minst 65 % av stämmorna. President Mohamed Mursi har vid ett dekret ordnat på det sättet att lagar efter juni i år inte kan appelleras vid domstol. Vi ser en president som allt mer liknar en religiös ledare, och som inte för länge sedan proklamerade att ”vi ska tåga mot Jerusalem”. Vi är på väg på uppfyllelsen av bibliska profetior där vi tydligt ser vilka Israels kommande fiender är.

Vi ser också västliga länder bli påverkade av den Islamiska framgång vi upplever i ögonblicket. För nyligen föreslog Italiens undervisningsminister att Islam skulle sidoställas med katolicismen i skolornas religionsundervisning. Vatikanen är mycket islam vänlig och tillhängare av att nya moskèer blir byggda i Italien. Denna framgång för Islam i Italien började i 2008 då tusentals marcherade i Milano mot Israels ”cast lead” i Gaza. Vi ser en växande anti-semitism i Italien, som samtidigt är det land som är högst rankad i Europa när det gäller hatfyllda Imaner och terrorister.  

 

Psalm 83 kriget

 

Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

 

Psalm 83 är troligen skriven omkring slutet av kung Salomos regeringstid, runt 900 före Kristus. I Psalm 83 ser vi igen en konstilation mot Israel. Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi här en attack mot Israel från länder och folkgrupper som ligger runt omkring Israel. Det er med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem.

 

I denna psalm möter vi länder som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinenser och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizabolla och Libanon), Ammon (Palestinenser och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak).

Bara de senaste 12 åren har Palestinier skjutit över 12 000 raketer mot Israel enligt Israelisk statistik. Vid Israels senaste konfrontation mot Hamas i november så upplevde Israel för första gången på 20 år hur Tel Aviv blev berörd av kriget. Iran stöder och förser Hamas med vapen och vi upplever raketer som når allt längre på Israelisk mark. I Guds ord kan vi se att Iran är ett av de länder som tillsammans med Ryssland kommer att anfalla Israel i GOG/Magog kriget.

Ännu har vi inte utifrån ett historiskt perspektiv sett dessa länder i Psalm 83 attackera Israel. Många menar att denna profetia fick sin början i 1948, men att den ännu inte fått sin fullbordan. Psalm 83 kriget kan vara föregångaren till Gog/Magog kriget som i sin tur kommer att starta vedermödan. Det kan vara på bakgrund av Psalm 83 och Gog/Magog kriget att Antikrist sluter ett 7 årigt förbund med Israel.

 

Syrien

Konflikten i Syrien bröt ut den 15. Mars 2011 med demonstrationer i förbindelse med den ”arabiska våren”, och utvecklade sig senare till ett landstäckande uppror. Upprörarna kräver ett slut på den nästan 50 årliga ledelsen av Baáth-partiet och Syriens president Bashar al-Assad avgång. Den 15 juli 2012 blev det deklarerat att det nu är reguljärt borgarkrig i Syrien, och senare har situationen i landet bara eskalerat.

I Jesaja möter vi en profetia som hänvänder sig till Damaskus, som också är huvudstaden i Syrien. Damaskus är en av, eller kanske den äldsta staden i världen med sina två millioner invånare, och fortfarande har vi inte sett fullbordan av denna profetia som talar om Damaskus som ska upphöra att vara en stad. Syrien får militärt stöd från Iran, och politiskt stöd från Ryssland och Kina.   

Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

Syriens ursprung har sitt ursprung från Sem som är fader till både Assur och Aram. Även om de två är bröder, så är de grundläggare för två helt olika nationer. Arem är förfader till det Syriska folket, och hans son Uz är i följe traditionen grundläggare av staden Damaskus. Assur är däremot är förfader till det Assyriska folket. Assyrien var en del av både Syrien, sydöstra Turkiet, nordvästra Iran, men framför allt norra Irak. Assyriens dåvarande huvudstad – Nineve, låg i det nuvarande Mosul, i Irak.

v10 - Ty du hade glömt din frälsnings Gud, du kom inte ihåg din styrkas klippa

S
yrien är i dag fullständigt muslimskt, och är ett land som har glömt sin frälsnings Gud. Dom har känt honom en gång, men har förkastat och förskjutit Herren. Samtidigt kan vi se löften i Jes 19:23 att i den messianska tidsåldern så kommer det att finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och att båda dessa länder kommer att tjäna HERREN tillsammans.

 

Världsekonomin

Upp 13:16-17 – Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal

 

Krisen i eurozonen hotar världsekonomin, sade president Barack Obama då G8-mötet avslutades i maj 2012. Det är inte bara Obama som kommer med dåliga utsikter för världsekonomin. Sedan 2008 har vi sett en Europakris och en världsekonomi som går balansgång, och man har den känslan att det inte kan bli värre än det är nu, och att utsikterna för världsekonomin har försämrats avsevärt.

 

David Wilkerson profeterade i sin bok synen att när väl den ekonomiska krisen kom ville världen aldrig bli den samma igen. ”Världens ekonomer kommer att stå rådvilla utan att kunna förklara vad som händer, vilket leder till internationella kriser och stor fruktan”

Vi som känner framtiden vet att vi är på väg med hastiga steg mot Uppenbarelseboken kap 13. För att ett nytt system ska kunne införas så måste det gamla gå under. Vi kommer att få se ett nytt ekonomiskt system, där det krävs ett märke på handen eller pannan för att sälja eller köpa. Det ekonomiska läget i världen är ett stort tidstecken som vittnar om att vi är nära vedermödan som innebär ett nytt ekonomiskt system.

 

I många år har man i EU pratat och lagt förslag om ett bättre styre och kontroll över ekonomin i världen. Nicolas Sarkozy proklamerade i 2010 att ”det kapitalistiska systemet måste tillpassas”. Det nya och ”förbättrade” system som kommer, vill vara plattformen för Antikrist och det ekonomiska system som kommer att bli infört i vedermödan.  

 

Bilindustrin

 

Flera storbystäder i USA kämpar med ekonomin och är praktiskt taget på väg mot ekonomisk konkurs. Der är en av konsekvenserna av utvecklingen i bilindustrin som går riktigt dårligt för tiden. Bara i oktober månad hade den amerikanska bilindustrin ett fall på 32 %. Detroit som har en befolkning på 700 000 är en af de städer som är mycket beroende av bilindustrin, och som gör allt vad de kan för att undgå konkurs.

 

Detroit har just nu en total skuld på mellan 12 och 17 milliarder dollar vilket gör det mycket svårt. USAs regering går inte in och stöder fusionen mellan General motors och Chrysler vilket kan förvärra situationen.

 

David Wilkerson profeterade just bilindustrin och säger i sin bok synen: Bilindustrin blir allvarligt skadad. Kristen slår särskilt hårt mot dem som tillverkar fordon för fritidsbruk.

 

Massdöd av djur

Precis som i 2011 så strömmar rapporter in med tal över massdöd av djur runt om på vår jord. Utan förklaring så dör fåglar, som praktiskt talat faller ner från himlen. Tonvis av fiskar blir uppsköljda på land, och vi ser till exempel massdöd bland bin som på längre sikt kan ge förödande konsekvenser. På många av de djur man hittar kan man helt enkelt inte förklara dödsorsaken, medans andra tyder på orsaker som olika former för virus, hudcancer och fågelinfluensa.

 

I juli hittade man över 500 pingviner som flutit i land längs Brasiliens kust. Veterinärer är förbryllade, dels den stora grupp med döda, men också att de inte verkar lidit av hungerbrist, utmattning eller har några tecken på skador som från olja. I Mexico såg vi Ett stort utbrott av fågelinfluensa har drabbat västra Mexico. Minst 870 000 hönsfåglar har dött sedan upptäckten I somras. Massdöden av fiskar fortsättar med full kraft. Tusentals av döda fiskar längs Japans, USA's och många andra kuster runt om i världen. Listan över massdöd av djur är oändligt stor och visar att något är helt fel i naturen i dag.

Hos 4: 1-3 – Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgår.

 

Herren ett svar på problemet att det han själv som går till rätta med landet. På grund av ogudaktighet och den laglöshet som råder så har Herren en kontrovers med nationerna. Massdöd av djur och fåglar är ett tydligt tecken på att Herren vill få vår uppmärksamhet. Han manar till omvändelse och visar att det är hög tid att ta i mot den nåd och upprättelse han erbjuder.

 

Tyd tidens tecken

 

Luk 12:56 – Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?

 

Gång på gång uppmanar Jesus oss att tyda tidens tecken, att vara vakna, och förstå den tid vi lever i. Allt det vi upplever i världen är tydliga tecken som pekar på en enda sak, vedermödans start och Jesu återkomst.  När jag gick igenom det som vi har upplevt på vår jord i 2012, upptäckte hur otroligt mycket det fanns att skriva och ta av.

 

Jag upptäckte att jag var tvungen att begränsa mig väldigt mycket, för listan kan göras otroligt lång. Naturkatastrofer, väder, världsekonomin, jordbävningar och mellanöstern - allt bokstavligen ropar ut och ger oss ett väldigt tydligt budskap om att Jesus snart kommer tillbaka.

 

Varför händer allt detta, och varför tillåter Gud det ske? Han önskar innerligt att vi ska tyda den tid vi lever i. Han vill att vi ska veta och förstå att vi är utvalda för en tid som denna. Vi är den generation som kommer att uppleva Jesus komma tillbaka på en brusten sky, och vi är den generation som kommer att uppleva förlossningens dag. Vi får inte låta mörkret runt om i världen trycka ner oss, men i stället låta det vara en påminnelse, att leva ett liv med huvuden som är lyfta uppåt, och med hjärtan som är saliga i hoppet om hans återkomst. 2012 är snart slut, och jag tror och upplever i mitt hjärta, att 2013 kan bli ett väldigt spännande år, där vi kommer se fler tydliga tecken på Jesu snara återkomst!

 

 

Mikael W

 

Uppdaterat den 30 november

 

 

             De 144.000 och de två vittnena

 

 

 

De 144.000

 

 

 

Utvalda för ändens tid.

 

 

 

I Uppenbarelseboken möter vi två grupper människor som har rest många frågor genom tiden. Dels frågan vem de är, och dels vad deras uppgift handlar om. Båda grupperna är bara verksamma i den avslutande tiden, som också är vedermödans tid. Genom alla tider så har Gud haft många olika frälsningsgrupper, med skilda uppgifter men som alla tjänar för Herrens syfte.

 

 

 

Vilka är de?

 

 

 

Upp 7:4 – Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar.

 

 

 

Det är många som har försökt att identifiera de 144.000, och det finns många olika tolkningar. En del tror att det är den församlingen som inte är uppryckt, andra menar att det är en särskild utvald grupp kristna, och en tredje tolkning är att det är en utvald grupp judar från Israels 12 stammar.

 

 

 

Min personliga tro är att de 144.000 är utvalda judar som alla kommer från Israels 12 stammar. Jag tror inte att de 144.000 är hedningar som bliver troende under vedermödan, eller att de representerar församlingen. Gud har en helt unik plan för Israel både under vedermödan och i det messianska riket, där han på ett helt speciellt sätt kommer att arbeta och fullborda den plan som Herren har för Israel, som folk och nation. Under vedermödans tid kommer han att utvälja en speciell grupp judar på 144.000 som han på ett helt speciellt sätt kommer att använda under vedermödans tid för sitt syfte.

 

 

 

Upp 14:3 – De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtio tusen, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är ljungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människor som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria.

 

 

 

V.3 säger att de är lösköpta från jorden. Det grekiska ordet för jorden är ”ge”, och betyder i detta tillfälle landet Israel. V.4 säger att de är som jungfrur som inte har orenat sig med kvinnor – Kvinnor i detta tillfälle är skökan och hennes döttrar som kommer ha en framträdande roll i ände tiden. De 144.000 är obesmittade av Satans, Antikrists och Babylons falska läror, och är överlåtna Jesus och följer Lammet, där varthelst lammet går. På grund af deras trofasthet i vedermödan kommer de att leva tätt på Jesus i det messianska riket.

 

 

 

Upp 6:17 – Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?

 

 

 

Uppenbarelsebokens sjätte kapitel avslutas med denna fråga: vem som kommer att kunna stå i mot eller bestå i vedermödans tid. Vi hittar två grupper som inte kommer att bli besegrade eller skadade av Antikrist välde eller regi. Det är dels de 144.000 men också den stora skara vi möter i Upp 7 som kommer levande ut ur vedermödan. Övriga heliga ser vi att Antikrist kommer att få makt att föra krig i mot och besegra dem (Upp 13:7).  Många människor kommer att bli förföljda eller kommer att få sätta livet till i denna period. Martyrerna kommer att få sin uppståndelse i början av tusenårsriket, medans resten av mänskligheten som dör ofrälsta under vedermödan, kommer att få sin uppståndelse efter tusenårsriket, och kommer där att bli dömda framför den stora vita tronen. (Upp 20:11-15)

 

 

 

Upp 7:1-8 –  Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hör och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Och jag såg en annan ängel med den levande Gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: ”Skada inte jorden och havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor.”

 

 

 

Världsomspännande dom och en ny dag

 

 

 

Första gången vi stöter på de 144.000 är i Upp kap 7, som samtidigt talar om Guds dom som kommer att gå ut i världen. De 4 änglarna som står vid jordens fyra hörn och håller tillbaka jordens fyra vindar är en symbol på de plågor och straffdomar som kommer att gå ut över hela jorden. En annan ängel kommer med ett budskap om att inte skada jorden och havet innan de 144.000 är beseglade med Herrens sigill i sina pannor. Det vill säga att innan straffdomarna kan börja kommer de 144.000 att beseglas så att de på ett speciellt sätt kommer att vara beskyddade under vedermödans tid.

 

 

 

Att änglarna står vid jordens fyra hörn betyder att hela jorden kommer att drabbas av Herrens straffdomar. Precis som att syndafloden täckte hela jorden, kommer också Herrens straffdomar att täcka hela jorden. Allt skapat kommer att bli berörda på grund av vedermödans konsekvenser. Men de 144.000 kommer på ett speciellt sätt att bli beskyddade och bevarade av Herren i denna tid, och kommer inte bli utsatta för de straffdomar som kommer gå över jorden.

 

 

 

Märkta med Guds sigill

 

 

 

Ängeln som kommer med budskapet om beskyddelse för de 144.000 kommer från öster (solens uppgång) som är ett tecken på att en ny dag börjar för Israel. Ängeln kommer också med Herrens sigill som han ska fullföra sin besegling av de 144.000 med. Ordet besegla i grundtexten är (sfragizein) som betyder: att sätta sitt märke på något eller någon. Romerska soldater brukade bli märkta i handen, och slavar brukade att bli märkta i pannan. Att bli märkt, visar på ett tillhörs förhåll, eller att vara under någons ägo. Utväljelsen börjar alltså, och är klar innan straffdomarna går ut över jorden.

 

 

 

Upp 14:1 – Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg, och med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Faders namn skrivna på sina pannor.

 

 

 

Vi kan läsa att det är Jesus och Faderns namn som är skrivet på deras pannor, som kan betyda att det kommer att stå JHVH i deras pannor. Det är en klar motsättning till det märke som Antikrist kommer att införa under vedermödan, som också kommer att bli satt på handen eller pannan.

 

 

 

Jes 66:19 – Jag skall sätta ett tecken ibland dem. Några av dem som blir räddade skall jag sända som budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttefolken, till Tubal och Javan, till kustländerna i fjärran, som inte har hört talas om mig eller sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland hednafolken.

 

 

 

Jesaja bekräftar att Herren vill sätta ett tecken på dem, och sedan skicka ut dem bland hednafolken. Det tecken kan alltså vara Jesus och Faderns namn som de får i sina pannor.

 

 

 

Korset

 

 

 

Det är Gud som beseglar och märker dessa 144.000 med sitt eget sigill. Det hebreiska ordet för tecken är ”tav”, som också är namnet på den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet.

 

 

 

I Hesekiel kap 9 fik sex änglar order om att slå ihjäl Jerusalems invånare förutom dem som var märkta med Guds tecken (märke) i sina pannor. I det alfabet som blev använt på Hesekiels tid, som alltså är ett annat än det som blir använt i dag, var detta bokstaven ”tav” utformat som ett kors. ”Korset” skulle alltså rädda dem från Guds vrede. Det är en bild på det sätt som vi också blir räddade i dag. Det är bara korset och Jesu försoning som räddar och frälser oss!

 

 

 

Evangeliet om Riket

 

 

 

Matt 24: - Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

 

 

 

Evangeliet om riket är något som kommer att bli predikat under vedermödan. De 144.000 är Guds speciellt utvalda vittnen och tjänare under vedermödan. De kommer att predika evangeliet om riket och sprida budskapet bland hedningarna. Gud har kallat judarna att fullföra kallelsen om att predika evangeliet om riket för alla folk, och efter det ska slutet komma – Förkunnelsen om Jesus och hans försoning, Jesu synliga komma till Israel, och upprättelsen av det messianska riket. De som fick missionsbefallningen kommer också att fullföra den.

 

 

 

De 144.000 utvalda judar kommer på ett helt speciellt sätt att bli utrustade och kommer att vara Guds missionärer under vedermödan. Herren kommer att skicka ut dem över jorden för att predika evangeliet om riket. Säkert är det på grund af dessa utvalda judars missionerande i ände tiden att vi kommer att få se den stora skara, som är beskrivna i Upp kap 7, som kommer levande ut ur vedermödan.

 

 

 

Vid Jesu synliga återkomst kommer det att ske två stora händelser. Dels kommer alla judar att bli församlade till Israels land. När vi går in i det messianska riket så är alla judar församlade i Israel igen. Det andra är den Dom som kommer att utföras vid Jesu synliga återkomst. I Matt 25:31-40 så dömer Jesus nationerna och den enskilde individen utifrån de sätt de har behandlat judarna (den minste av mina bröder) under vedermödan. När de 144.000 går ut med sitt budskap tvingar det människor att ta ställning för eller i mot Jesus och Antikrist, och för eller i mot det judiska folket. De värdiga kommer att få lov till att gå in i 1000 års riket, medans de andra blir kastade i den brinnande eldsjön.

 

 

 

De 144.000 är förstagrödan

 

 

 

Upp 14:4  - De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.

 

 

 

Den Ande utgjutelse vi fick på pingstdagen var början på den profetia som vi kan läsa om i Joel 2. Den utgjutelsen kommer att fortsätta som också kommer de 144.000 till del. Av den grunden kan man säga att denna grupp är en förstagröda för Herren. De är med andra ord en förstagröda av de judar som kommer att bli frälsta under vedermödan. Förstagrödan pekar på den första delen av skörden. Den skulle ges till Herren, som ett tack och ett bevis på att hela skörden tillhör Herren.

 

 

 

En stor del av GT profetior och löften till Israel handlar om deras kommande frälsning. När vi kan se att judarna återvänder till sitt hemland från hela världen, så har det nämligen ett bestämt syfte – deras upprättelse och frälsning!

 

 

 

I Hesekiel 37 kan vi både läsa om judarnas splittring till nationerna (v.1-7), upprättelsen av den judiska staten i 1948 (v.8-9), och löftet om judarnas frälsning i ändens tid (v.10). Israels frälsning kommer inte att ske utanför landet men i Israels land. Därför är det att Israel är så viktigt för judarna, och för fullbordan av Guds löften. Israel är landet dit Messias kommer tillbaka, och det land där judarna kommer att bli upprättade och frälsta.

 

 

 

En ny sång och martyrerna

 

 

 

Upp 14:3 – De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden.

 

 

 

De 144.000 sjunger en ny (gr.karinos) sång, som ingen annan kan lära sig förutom de 144.000 som är friköpta från jorden. Ordet ”karinos” betyder inte som i motsättning till ordet ”neos” som också betyder ny, något som precis har börjat existera, eller något helt nytt. Karinos som är använt här betyder ”något nytt i en annan kvalitet”, och med en annan hänsikt en tidigare”.

 

De som sjunger sången är martyrerna från himlen som har fått ge sina liv under vedermödan, vilket tyder på ett speciellt band mellan dessa båda grupper. Martyrerna sjunger för de 144.000, och de är bara dem som kan lära sig den nya sången.

 

 

 

En tredje grupp som vi också ser under vedermödan är martyrerna som till skillnad från de andra kommer att få ge sitt liv för sin övertygelse och tro. Både de 144.000 och martyrerna har kämpat mot Antikrist och hans regi, och båda grupperna har varit trofasta och inte gett efter för sin överbevisning. I Upp 15 hör vi igen denna sång av martyrerna, och vi kan se att det är Moses och Lammets sång de sjunger. Det betyder att denna grupp av martyrer kommer att bestå av både judar och hedningar.

 

 

 

Det är alltså en helt särskild grupp på 144.000 som kommer från Israels 12 stammar, som Gud har utvalt att missionera jorden med under vedermödan. De kommer att bli märkta med Guds sigill och kommer att vara beskyddade från alla straffdomar och Antikrist förföljelse. De kommer att sprida budskapet om Jesus, och det väntade rike som Jesus alldeles snart kommer tillbaka för att upprätta.

 

 

 

De två vittnen

 

 

 

Upp 11:3 – Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.” Dessa är de två olivträden och två ljusstakarna som står inför jordens Herre.

 

 

 

Antikrist kommer att vara verksam i 7 år, men hans verksamhet kommer att ha två helt olika ansikten i den första och sista delen av vedermödan. I första delen som en messias person, som kommer att ses som en frälsare med globala lösningar. Han kommer att vara en vän till Israel och en samarbetspartner. Den sista delen kommer han att visa sin rätta natur, och kommer att inleda den sista delen av vedermödan med att bryta förbundet med Israel och starta en förföljelse av judarna för att utrota det judiska folket.

Vilka är dessa två vittnen?

 

 

 

Vi läste att dessa är de två olivträden och två ljusstakarna som står inför jordens Herre.

 

 

 

En tolkning går ut på att det är Enok och Elias som kommer att träda fram i den sista tiden, med det argument att de två aldrig fick möta en fysisk död då Gud tog dem levande upp till himlen. En annan uppfattelse är att dessa två vittnen skulle vara Moses och Elias, som då skulle komma tillbaka i ändens tid. Det var dessa två personer som uppenbarades på förklaringsberget, och som talade med Jesus inför lärljungarna.

 

 

 

Det finns vissa likhetstecken mellan de under och tecken som följer de två vittnen som vi också hittar i Moses och Elias tjänst. Moses gjorde vatten till blod, vilket också de två vittnen kommer att göra. Elias höll tillbaka regnet i 3,5 år och det samma har det två vittnen fått makt att göra. På samma sätt som Elias fick eld att falla ner från himlen, så kommer det eld ut ur de två vittnes mun och förtär deras fiende. De kommer också att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

 

 

 

Oavsett vilken identitet de två vittnen kommer att ha, kan vi tydligt se att det är två profeter som står i tjänst för Gud, och som på ett speciellt sätt stöder det judiska folket.

 

Tiden för de två vittnen

 

 

 

Det finns olika tolkningar när vi kan förvänta oss de två vittnen att träda fram i tjänst. En del menar att det sker i den första delen av vedermödan, och andra att deras tjänst är i sista delen av vedermödan, som också är den stora nöden. På grund av Antikrist framfart under den stora nöden tror jag därför att vi tidsmässigt kommer att hitta de två vittnen i den sista delen av vedermödan. Det är helt enkelt inte behov för de två vittnen förrän i sista delen av årsveckan.

 

 

 

De två vittnen kommer på ett helt speciellt sätt att beskydda Israel under de sista 3,5 åren för att inte Antikrist helt ska förstöra landet och folket. De två vittnen beskrivs som vittnen, profeter och klädda i säck. Det betyder att de är utsända av Herren för att förkunna för judarna att de ska omvända sig och göra bot, just för att de vet att de som tar Antikrist märke är förlorade.

 

 

 

Jesu tjänst

 

 

 

Det finns vissa likhetstecken mellan de två vittnen och det liv och de gärningar Jesus gjorde:

 

 

 

 • Båda blir sända till judefolket – Joh 1:11-12
 • Båda får en bestämd uppgift av Fadern – Joh 1:29
 • Båda fick en fastsatt tid att verka i – Luk 13:32
 • Båda förkunnar bot, omvändelse och dom – Matt 4:17
 • Båda beskyddar judarna – Matt 23:37
 • Båda blir avlivade – Matt 27:50
 • Båda uppstår igen från de döda – Matt 16:21
 • Båda far upp i himlen – Apg. 1:11
 • Båda blir till frälsning för en del av judarna – Gal 4:4-5

 

 

 

De två vittnens död och uppståndelse

 

Då det finns vissa likheter mellan de två vittnes tjänst och Jesu tjänst, som Antikrist säkert är väldigt medveten om, så kommer kropparna få lov till att ligga kvar på Jerusalems gator efter att de är döda, så att alla kan komma och se att deras kroppar och kontrollera att de är döda.

 

 

 

Det som är skönt att veta är att ingen kan skada eller döda de två vittnes innan att de har fullfört sin uppgift. Till och med deras uppståndelse kommer att bli till välsignelse för Israel. Dom som inte blir dödade i den stora jordbävningen i Israel vid de två vittnes uppståndelse kommer att ära himlens Gud (Upp 11:13)

 

 

 

Upp 11:12 – Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: ”Kom hit upp!” Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem.

 

 

 

Uppdaterat den 11 november

 

Gog/Magog Kriget

– ett kommande ryskt anfall mot Israel

 

 

I Juni 2012 såg vi Kina, Ryssland och Iran hålla den största militärövning någonsin i mellanösterns historia. Cirka 90 000 soldater, 400 flygplan och 900 stridsvagnar blev sänt till Syrien för att hålla gemensam övning. Det var första gången någonsin som Kina och Ryssland samlade några av sina militära styrkor för att hålla en gemensam övning i mellanöstern. Kinesiska fartyg anlände till Syrien tillsammans med ryska atomdrivna ubåtar, hangarfartyg och jagare samt iranska stridsflyg. Det pekar på en tydlig upptrappning i mellanöstern, i den redan allt spända situationen runt omkring Israel. Samtidigt kan man tydligt se vilka framtidens fiender är för Israel, vilket också är helt i linje med Guds ord.

 

Vi tar utgångspunkt i den 2600 år gamla profetia som vi hittar i Hesekiels bok, och som de flesta är eniga om att den fortfarande väntar på att bli uppfylld. När samtidigt upplever tecken i världen som tyder på att vi allt mer närmar oss det som kallas ändens tid, och när vi i dag kan se den dramatiska utväckling i mellanöstern, samt Rysslands allt mer framträdande roll, då kan vi ana att vi börjar närma oss uppfyllelsen av Gog kriget och Hesekiel 38.

 

Tidspunkt för Gog kriget.

 

Hesekiels profetior är skrivna i kronologisk ordning, och vi hittar Gog/Magog kriget mitt i mellan Israels ”pånyttfödelse” (Hes 36-37), och det messianska riket beskrivelse (Hes 40-48). Det betyder att vi kan förvänta oss att Gog kriget utspelar sig någon gång mellan 1948 och den stora nödens slut, alltså precis innan 1000 års rikets start.

 

Hesekiel 37-39 beskriver en tid där Israel har blivit upprättat i sitt land, men kommer att få uppleva en invasion från bland annat länder från nord efter att Gud har satt krokar i deras käftar. Till skillnad från Harmagedon kriget, som står beskrivet på flera ställen i bibelen, så är Gog kriget bara utförligt beskrivet i Hesekiel. Många olika länder drar upp mot Israel för att invadera landet, men Gud bevisar sin makt och beskyddar Israel från deras fiender.

 

Det som gör det svårt att placera exakt tidspunkt för God kriget är att vi inte helt tydligt kan se detta krig beskrivet i Uppenbarelse boken, som i sin tur är en detaljerad beskrivning av den sista årsveckan, eller vedermödan. Därför finns det tolkningar som pekar på att detta krig kan utspela sig utanför den sista årsveckan,  det vill säga antingen före eller efter vedermödans tid. Andra menar att kriget kommer att utspela sig under själva vedermödan, och att Harmagedon och Gog är två olika krig.

 

En del tecken kan tyda på att Gog kriget är förbundet med det 6 sigillet i uppenbarelseboken och alltså inne i vedermödan. Vi ser bland annat en stor jordbävning i förbindelse med Gog kriget som kan vara den samma som vi ser i Upp 6:12.

 

En tredje åsikt går på att Gog kriget och Harmagedon är samma krig och som kommer att få sin uppfyllelse precis i slutet av vedermödan, innan Jesu synliga återkomst till Israel. Jag menar inte att Gog kriget och Harmageddon kriget är samma krig, och kommer senare att visa på några argumenter för att visa att det finns tydliga skillnader på dessa två händelser. 

 

Hes 38:14 – På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, skall du veta det.

 

Det finns olika tolkningar för vad man ska lägga i det att bo i trygghet, men ”åter bo” är ett verb som också kan översättas ”skall bo”, alltså något som hör framtiden till, och kan vara en häntydning till 1000 års riket. King James är en av dem som använder denna översättning. Det vill säga ”shall dwell”.

 

Gog kriget – ett mirakel

 

Hes 38:7 – Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är HERREN, den Helige i Israel.

 

Det är inte bara Israel som kommer att bli påverkad av detta krig. Hesekiel talar om att frukten av detta krig kommer att utlösa både ett uppvaknande både bland judar och hedningarna. Gog kriget kommer på ett mycket tydligt sätt att visa på Herrens beskyddande hand över Israel. Det sätt som Israel kommer att vinna seger på kommer att vara ett så stort och ett så tydligt tecken på att Gud är med Israel, att det kommer att utlösa en väckelse runt om på jorden. Det kommer inte längre att vara något tvivel om att Herren är med Israel.

 

Ett möjligt scenario kan vara att det just är detta krig som för allvar kommer att få judarna att åter vända hem till Israel igen, och kanske är det just denna händelse som kommer få Antikrist till att upprätta ett förbund med Israel, och i sin tur ger judarna lov till att bygga ett tempel, vilket får Israel till att införa tempelgudstjänsten igen med offrande. Det gör att vi för allvar går mot den stora nöden som inleds med att Anrikrist bryter förbundet med Israel och avskaffar offrandet.

 

Israel kommer i detta krig att ha alla odds imot sig. Fursten över Gog (möjligtvis Putin) kommer att dra upp mot Israel med alla sina allierade, för att invadera Israel. När vi studerar Hesekiel kan vi se att Magog (det moderna Ryssland) lång i från är ensamma om att anfalla Israel.

 

Vem är Magog deras alllierade?

 

Det finns olika tolkningar om vilka Magog och de allierade är, men de mest vanliga tolkningarna är följande:

 

 • Magog – Också kallat skyter. Alla historieböcker placerar de skytiska stammarna inom Ryssland. Vi hittar Magog i 1 Mos kap 10 och är ett av Noas barnbarn, som är son av Japeth. Över 130 olika referencer pekar på att Magog är fader till dagens Ryska folk.
 • Rosh – Ryssland heter Rossia på ryska. Dr Gesenius nämner i sitt Hebreiska lexikon att ”Ros eller Rus”var beteckningen på stammarna, som då bodde norr om Taurusbergen i grannskapet till Volga.
 • Mesek – Många menar att det hebreiska namnet Mesek är ursprunget till namnet Moskva. Det kan också omfatta den sydliga delen av Ryssland vid Svarta havet, samt Georgien och Armenien.
 • Tubal – Mesek och Tubal var två bröder till Magog, och är tillknytet samma område men troligtvis är det en också del av Ryssland mellan det Svarta havet och det Kaspiska havet. Det omfattar också Ukraina, Kasakhstan, möjligtvis också Georgien och Azerbadjan.
 • Perser – Det vi känner som Iran
 • Nubier – Är ibland översatt som Etiopien, och representerar den svarta delen av Afrika. 
 • Puteer – Put var son till Ham och Mizraim. Förut kallades Libyen ”Put”. Put representerar den nordliga delen i Afrika. 
 • Gomer – Många menar att Gomer bosatte sig på nordsidan av Svarta havet och spred sig sedan söderut och västerut till Europas yttersta gräns. Med andra ord: goter. Många menar att det Talmud betecknar Gomer som Germani/Germany. Avser sannolikt de västereuropeiska folken.   
 • Togarma – Det kan omfatta Armenien, många tror också att det omfattar Tyrkiet.
 • Många (eller nationer) med dem – det kan vara länder som är allierade med Rusland, som inte är beskrivet

 

Guds dom över Ryssland

 

Hes 38:3 – Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal

 

På grund av Rysslands många synder genom tiderna, och jag kan gissa, genom deras sätt att behandla judarna genom historien kommer Ryssland att bli dömd av Herren, och Ryssland kommer för alltid mista den position av stormakt som dom har haft. Gud kommer att använda det här kriget, till dels för att döma Israels fiender, men också för att bevisa sin härlighet för sitt utlovade folk.

 

 

Motivet för Gog kriget

 

Man kan fråga sig vad motivet kommer att vara för att Ryssland att anfalla Israel. För det första så visar ordet att Ryssland motvilligt kommer att dra mot Israel.

 

Hes 38:3 – Så säger HERREN, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand.

 

Ryssland vet att om de skulle dra mot Israel kommer det att utlösa en större dominoeffekt, som kan resultera i ett världskrig med atomvapen. När vi studerar dessa kapitel så ser det också ut som att just atomvapen blir använt i detta krig. Men det är Gud som lockar och har satt en krog i Rysslands käftar. Herren kommer att tvinga Ryssland till att inleda kriget även om det bara är motvilligt. 

 

Utrycket ”krok i dina käftar” syftar på ett speciellt sätt som man tyglar en vild häst för att göra den uppmärksam på ägarens kommando. Gud kommer att befalla och ge Ryssland kommando att anfalla Israel med dess allierade, och på trotts av att Ryssland vet att konsekvensen kan vara  katastofal. Rent symboliskt betyder det att Herren använder Ryssland för att få genomfört sina planer och sin vilja.

 

Men det finns också andra motiv som kan göra sig gällande för Magogs anfall på Israel. Några av de motiver kan vara antisemitism och antisionism. Vi ser ett växande jude hat över hela världen. Det kommer att accelerera och Antikrist kommer under den stora nöden att vara drivkraften bakom detta. Ett annat motiv kan vara Isreals fantastiska naturrikedomar och deras upptäckter när det gäller både olja og gas. Herren frågar Gog om han har kommit för att plundra och för att ta stort byte (Hes 38:13)

 

Hes 38:7-9 – Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. Det som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet. Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig.

 

Gör er redoRedan för 2600 år sedan så varnade Herren Israel för detta kommande krig. Ett ord som ännu inte har gått i uppfyllelse, men som väntar på sin fullbordan.

 

Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet

 

Hesikel pekar på att detta krig kommer att utspela sig i efter många år. Det är cirka 2600 år sedan att denna profetia kom, och det är i sig själv lång tid. Andra översättningar säger ”i de sista dagarna”. I följe NT så sträcker sig de sista dagarna sig från Jesu första komma till Jesu återkomst. I GT så är de sista dagarna ett utryck för Messias komma, tiden för ändens tid och det messianska riket. I kommande år kan också vara en referens till Israels missgärnings år som i följe Hesekiel är 430 år. 430-70=360 x 7 = 2520 år.

 

Ett folk som har samlade från många nationer –

 

 I dag bor cirka 6 millioner judar i Israel. Många av dom har blivit församlade från cirka 120 olika länder. Gud som spridde ut dem över jorden är också den som församlar Israel till sitt land igen. Ryssland är ett av de länder som många judar har emigrerat ifrån.  Från Guds löften vet vi att alla judar ska hem till Israel. När 1000 års riket startar så är alla judar församlade i Israel. Då kommer judarna att vara ett folk och kommer aldrig mer att delas i två riken. Jesus Kristus kommer att vara konung över dem. 

 

Ett folk som lever i trygghet –                                                                                                                 Gog kommer till ett land som lever i trygghet. Vi ser också att Israel på detta tidspunkt är ett land utan bommar och murar. Det kan låta konstigt med tanke på den konstanta militära beredskap som Israel lever i, men det kommer alltstå att finnas en viss form för trygget på detta tidspunkt som gör att Gogs angrepp på Israel kommer väldigt överranskande. En del menar att Psalm 83 kommer att få sin uppfyllelse innan detta krig, och kommer att vara det som gör att Israel kommer att vara invaggande i en form för falsk trygget.

 

Psalm 83 talar också om ett angrepp mot Israel, men som har helt andra aktörer i förhållande till de länder som är med i Hes 38. Psalm 83 talar om ett angrepp från Isreals grannländer som försöker att få bort Israel från världskartan. Det kan vara det krig som gör att Israel upplever en form för trygghet, och gör att det inte längre är behov för bommar och murar.

 

Islam är känt som svärdets religion, och det kan vara en häntydning till att Israel har blivit befriat från arabernas svärd. Bara efter upprättelsen av staten Israel har vi haft 4 stora krig som Herren har beskyddat Israel igenom. 1948, 1956, 1967 och 1973 – På samma sätt som Herren har beskyddat Israel under dessa krig, kommer han också att göra det under Gog kriget.

 

Ordet trygghet i grundtexten kan också betyda ”carelessly”, som kan betyda att de tror att de är trygga, men inte är det egentligen. Dom håller garden nere utan att försvara sig.   

 

Gog kommer som ett oväder och som ett moln –           

Det betyder att detta angrepp kommer att ske snabbt. Det kommer att vara som en storm, och att de kommer att täcka landet som ett moln. Vi kan förstå att det för det första är väldigt många soldater, men också att det kan komma fällskärmssoldater från flyg.

 

Herrens seger över Gog

 

Hes 38:22 – Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom.

 

På ett övernaturligt sätt griper Herren in och låter det regna eld och svavel över Gogs soldater. Herren sender eld över Magog, och över kustländerna. En del tolkar det som blir beskrivet som ett kärnvapen krig, som också är beskrivet i Upp 8:10-11. Israel kommer att använda 7 månader på att rena och rensa landet efter detta krig, och i hela 7 år kan de använda Gogs vapen och krigsmaterial som bränsle och energi källa.

 

Skillnader på Harmagedon och God Magog kriget

 

Det finns åsikter om att Harmagedon kriget och Magog kriget är det samma krig som kommer att utspela sig precis innan Jesu synliga återkomst till Israel. Även om det finns många likheter mellan dessa båda krig, så finns det ändå skillnader som gör att det mesta pekar på att det är två olika krig som kommer att utspela sig under vedermödan.

 

De länder vi blir präsenterade för i Hes 38 är inte samma länder som i Sak 14:2. Det är sant att Gog och Magog är nämnd i Uppenbarelseboken 20, men att det i detta sammanhang tyder på att det på detta tidspunkt är hela jorden som drar mot Jerusalem. Utrycket jordens fyra hörn pekar på en samlad värld som går mot Israel, i det sista slaget mot Gud och Israel. Det är ett slag som utspelar sig efter 1000 års riket, precis innan vi går in i evigheten. Andra skillnader som vi kan se mellan Gog kriget och Harmagedon är:

 

 • Gog består av en allians av stater medans Antikrist angrepp är från alla värdens nationer.
 • Gog är en regional och begränsad krig medans Harmagedon är en Global krig.
 • Gog kommer inte att lyckas att inta Jerusalem, det kommer Antikrist att göra.
 • Gogs motiv är strategi och rikedomar medans Antikrists motiver är en ”helig/andlig” krig.
 • Gog går till grund på grund av olika naturkatastrofer. Vid Harmagedon är det Herren själv som besegrar Antikrist.
 • Gog blir begravd i Israel medans Antikrist kastas levande i eldsjön.
 • Israel kommer att bo i trygghet när Gog anfaller. När Harmagedon infinner sig så har världen gått igenom den stora nöden som är långt ifrån en fredstid.
 • Vid Gogs anfall upplever vi en rad naturkatastrofer som orsakar mycket död. Det vill det bli i en ännu större grad vid Harmagedon.
 • Gog går motvilligt mot Israel. Antikrist går fullt och fast om Herradömet i världen och för att utplåna Israel och judarna.
 • Efter Gog kriget får vi ingen uppståndelse från de döda eller Dom över levande människor. Det sker det i förbindelse med Harmagedon.

 

Gud har allt i sin hand

 

Efter den ”arabiska våren” har vi sett tydliga förändringar ibland annat Turkiet. Då vi kan se att Turkiet är ett av de länder som kommer att gå i mot Israel, tillsammans med Iran och Ryssland så kan vi se att ändetidens nyckelspelare är på väg att inta sin roll och sin position.

 

En sak som vi kan vara helt säkra på är allt Herren har allt under kontrol. I Johannes Uppenbarelse boken kan vi se att det är Jesu egna ord som lägger grundlaget för det som Johannes delar med oss. Därför att vi vara trygga vid att Gud har allt under kontroll och han kommer att leda slagets gång i ändetiden.

 

Vid syndafloden när allt såg som mest kaotiskt ut, och när allt utifrån ett mänskligt synsvinkel såg allra mest kaotiskt ut, så är vittnesbördet om Herren att han satt på sin tron. Även på detta mörka tidspunkt i mänsklighetens historia så hade Gud allt under kontroll. Att Herren satt på sin tron är ett symbol på att han även i denna stund hade allt under kontroll, och allt i sin hand. Oavsett när vi kommer att se Gog kriget utspela sig, eller några av de andra våldsamma domar som kommer att gå ut över världen, så vet vi att Herren har allt under kontroll, och att det till sist blir som Herren vill.

 

 

 

God Bless!

 

Mikael W

 

 

Uppdaterat den 16 oktober

 

 

I en tid av väntan

 

Vi lever i en tid av väntan inför det som ska komma. Vi uppmanar Guds folk att vara redo och vakande för den tid vi lever i, och vi basunerar ut budskapet om Jesu snara komma för att väcka Guds folk. Men för egen del har jag varit klar i lång tid nu. Mitt hjärta är klart, och jag kan ärligt säga att det inte längre finns något som håller mig tillbaka på den här jorden, eller något som gör att jag inte är klar till att resa här ifrån. I mitt hjärta har jag sagt farväl till släkt och vänner som ännu inte har tagit i mot Jesus. Jobbet har långt ifrån samma status som det än gång hade, och materiella saker får allt mindre värde i mitt liv. Jag är helt enkelt resklar. Om Jesus kom tillbaka i dag så vet jag med 100 % säkerhet, att jag genom hans nåd, skulle få vara en av dem som får möta honom i skyn.

 

En tid av väntan

 

Det betyder att jag med många andra, lever i en tid av väntan. Vi har packat våra resväskor, och vi står klara på perrongen. Vi är klara till att resa i väg till vårt lovade löftesland. Vi spanar och ser efter tecken som kan bekräfta att tåget är på väg in. Vi ser efter speciella högtider, eller efter att stjärnorna ska stå i en bestämd ordning. Vi ser efter tecken i solen och månen, och vi håller noga öga med i den ekonomiska utvecklingen i världen, eller den spända situationen i mellanöstern. Men så är det att leva i en tid av väntan. Vi håller öga med det som händer runt omkring oss för att hitta bekräftelser på att tåget är på väg in. Vi längtar ju efter att Jesus snart ska komma, och att förlossningens dag ska bli en verklighet. Det är helt i linje med Guds ord då Jesus uppmanade oss att tyda tidens tecken och att studera skrifterna för att se den tid vi lever i.

 

Men jag har upptäckt för egen del, att i tider av väntan så finns risken att vi helt enkelt inte gör annat än just det att vänta. Vi blir så uppslukade av Jesu komma så att vi helt enkelt glömmer något av det andra som han också har bett oss om medans vi väntar och vakar. Men kan man både vänta och leva i vakenhet för det som ska komma och samtidigt fortsätta göra hans vilja? Kan vi samtidigt med att vi ropar ut budskapet om att vår Frälsare kommer, fortsätta att gå i förut beredda goda gärningar? Kan vi samtidigt forstsätta med att söka hans ansikte, och i nöd söka Gud för förtappade människors liv, och kan vi fortsätta med att sprida det glada budskapet om en levande Jesus, som kan förvandla människor i dag?

 

Jesus har påmint mig om att samtidigt som vi är bejakande för den tid vi lever i, också fortsätter att göra det han har kallat oss till. Det är en uppmuntran i en tid av väntan att inte stanna upp, men fortsätta att gå, och fortsätta att göra hans vilja.

 

Res upp bönens altare

 

Herren önskar att vi ska resa upp bönens altare i våra liv. Han önskar att vi ska söka hans ansikte i den tid som är. Han vill att hans barn ska söka sig tätt in till hans hjärta, så vi kan höra hans röst och låta oss bli ledda av hans hand. Aldrig någonsin har vi behövt hans kraft och ledning på det sätt som vi behöver i dag. Vi är fullständigt beroende av att han talar till oss och visar oss den väg vi ska gå. Vi kan helt enkelt inte se en förvandling i vårt land och i våra städer genom vår egen styrka eller kraft. Vi är helt beroende av att Gud kommer min sin frälsande kraft och låter sin Ande falla på människors liv. Vi utgjuter våra hjärtan inför Herren och vi ber att han ska dra människor till korsets fot och att han ska uppenbara sin frälsande kraft.

 

Hur ofta vill vi inte ge upp i bön! Vi suckar och bultar på dörren men ingenting i det naturliga ser ut att bli annorlunda. Men så kommer Herren på sitt och ofta ett oväntat sätt och ställer fram. Det är en uppmuntring till att fortsätta att lyfta våra händer till honom som förmår att förvandla och göra det omöjliga möjligt. En uppmuntring att fortsätta ropa till honom för våra ofrälsta barns liv, fortsätt ropa till honom för människors frälsning, och fortsätt be honom att du ska får vara ett enkelt redskap i hans mäktiga hand. Det är i hans närhet han kan tala till dig, och det är in hans närhet att han forma ditt liv.     

 

Predika evangeliet

 

Något av det första och något av det sista Jesus kallade oss till var att vi helt enkelt skulle gå ut och nå människor med evangeliet. Jag tror inte att församlingen helt har förstått Jesu hjärta för människor och hur dyrbar varje själ är för honom. Vi behöver en förståelse för Jesu blod, hans seger på korset och på vilket sätt det har betalat priset för varje individuell människa, och den stora tragedin att människor går förtappade till ett evigt helvete. Varje timme, och varje minut går människor in i evigheten utan Gud. En väldigt enkel, men en så oerhört fruktansvärd sanning. Det korta jordeliv vi har bestämmer vår evighetsdestination. Jag tror att himlen är långt mer fantastisk än vi någonsin kan föreställa oss, och jag tror samtidigt att helvetet är långt mer fruktansvärt än vi någonsin kan tänka oss.

 

När församlingen får en liten bit av den nöd, och den kärlek som strömmar ut från Guds hjärta till människor får prioritering en helt ny mening. Vi kan inte låta bli att predika det sanna, enkla evangeliet, och vi kan inte låta bli att sträcka oss ut till människor på samma sätt som Jesus gjorde. Det stora böneämnet är inte skörden, men människor som är villiga till gå ut med det glada budskapet. Herren söker i dag villiga hjärtan!

 

Samla skatter i himlen

 

2 Korintierbrevet 5:10 skriver:" Ty vi måste ALLA träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.”

 

En dag kommer alla troende att få stå inför Kristi domstol och göra räkenskap för sitt liv. Det är inte en domstol som handlar om din frälsning, men om din vandring i det här jordelivet med Kristus. Det blir en möjlighet för Herren att belöna det sätt som du har prioriterat ditt liv på. Det grekiska ordet för domstol är ordet ”bema” och var använt inom idrottssammanhang. När en idrottsman hade vunnit en idrottsgren kom han i en slags domstol, en ”bema”. Där blev det avgjort vilken belöning han skulle få för sin seger. En dag kommer vi att stå inför Kristi bema, där det kommer att bli avgjort vilken belöning vi kommer att få för vårt jordeliv.

 

Gud kommer att belöna trofasthet och lydighet. På områden där du har fortsatt med att vara trogen, och varit lydig hans förmaning kommer Gud att belöna. Allt det som växer under jorden: guld, silver och ädla stenar är en bild på de gärningar som har evighets värde inför Gud. Herren kommer att belöna när du har vandrat i förut beredda goda gärningar, och när du har samlat skatter i himlen. Han kommer att belöna när du har varit trofast och har gett i det fördolda och varit överlåten honom.

 

Ett överlåtet liv

 

Jos 1:16 – De svarade Josua: ”Allt som du har befallt oss skall vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå.

 

Innan Josua drog ner för att inta löfteslandet tillsammans med Israelsfolk så proklamerade folket enstämmigt till Josua: -”Allt som du har befallt oss skall vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå. Det var ett överlåtet folk som var klara inför det uppdrag Herren hade gett dem. Det var ett folk som var trötta på att gå omkring i öknen och som hellre ville in i löfteslandet. Josua är en förebild på Jesus. Med samma överlåtna hjärta som Israels folk hade så ställer vi oss till Herrens förfogande. Med samma gensvar som Jesaja hade, när han fick sin kallelse från Gud. ”Här är jag, sänd mig!” Oavsätt vart du sänder oss att gå, dit vill vi gå, och vi vill göra det du kallar oss att göra. Det handlar inte om min vilja, och det jag önskar, men de planer Herren önskar att förverkliga genom våra liv. Vi lägger ner egna ambitioner, önskningar och drömmar för att Guds planer ska bli synliga i våra liv. Vi låter ingenting komma i vägen för att han ska kunna använda oss i tjänst för sig.

 

Jag är så tacksam för mitt liv med Jesus, och jag har sett mycket fantastiskt av honom på min vandring. Men samtidigt vet jag att det finns mycket mer att få, än det lilla jag har smakat på. Det finns en längtan efter att se mer av hans förvandlande kraft i människors liv, en längtan efter att se hans nådegåvor i funktion, och se hans ord bli statsfäst med under och tecken. Jag vill helt enkelt se mer av Jesus, och framför allt att den här världen ska se mer av honom, och få uppleva kraften i hans nåd.

 

Lever vi ett helt överlåtet liv? Är första kärleken till Jesus och hans ord levande i våra hjärtan? Redan under det första århundradet då församlingen föddes hade de mist den första kärleken, och Jesu tillrättavisande ord var att omvända sig och tänka på varifrån vi har fallit.

 

Jak 4:5 – Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo ibland oss.

 

Herren vill ha oss helt för oss själva, och han vill inte dela oss med någon eller något annat. I den tid som är gör han anspråk på våra hjärtan och kommer att göra det helt till sitt. Vi får lägga ner våra liv för honom, och vi får ge allt vad vi har och allt vad vi är i hans händer.

 

God Bless!

 

Mikael W

 

Uppdaterat den 23 september

 

              Mitt namn står skrivet i Livets bok

 

Den dagen du böjde dina knän vid korset, och oförtjänt tog i mot Jesus som Herre i ditt liv, var inte bara något som berörde ditt liv här och nu, men något som var avgörande för hela din evighet. Du famlade i mörkret utan Gud och utan hopp i den här världen. Du var skild från Guds kärlek, och din destination var en evig skilsmässa från allt som har med Guds liv och hans närhet att göra. Yttre omständigheter var kanske bra i ditt liv, men ditt andliga liv var icke existerande. Du var andligt död på insidan, och bunden i länkar som man omöjligt kan bli fri ifrån genom egen kraft. Levande, men ändå i ett permanent tillstånd av slaveri, träldom och död.    

 

Men den dagen kom, då Han ropade ditt namn i mörkret. Han sträckte sig ut och tog dig ut ur mörkret och in i hans rike av ljus. Han drog dig upp ur den djupa dyn, och satte dina fötter på en klippa. Han tvättade dig ren med sitt eget dyrbara blod, och gav dig den bästa gåva som man någonsin kan ge - frälsningen i honom! En frälsning som bara fås genom hans dyrbara nåd. Fullständigt oförtjänt, och helt utan egen förtjänst.

 

När du vände dig om, och såg upp på korsets träd, som är det samma kors där blodet hade utgjutits som hade renat ditt liv från all synd, fick du se det skuldbrev som tidigare hade anklagat och fördömt dig hänga där. Det hade vittnat och pekat på varje synd, och på varje överträdelse som du någonsin hade gjort, och den obetalda skuld du har inför Gud. En skuld som du visste att du aldrig någonsin i egen kraft eller förmågan skulle kunna inlösa eller betala tillbaka. Men det skuldbrev som förut blev till fördömelse i ditt liv, var nu naglat fast vid korset. Skulden var inlöst, fullständigt betalad och uppfyllt till punkt och pricka.

 

Allt var plötsligt helt förändrat. Du hade blivit en ny skapelse i honom, och var nu fullständigt ren, helgad och rättfärdigjord. Dina gamla synder existerade inte längre, och din synd hade blivit ersatt av hans helighet och rättfärdighet. Fördömelsen som förut fanns i ditt liv var borta. Mörkret var utbytt med hans ljus, och den förbannelse du levde under fanns inte mer, utan i stället hans välsignelse, kärlek och kraft. Löften hade blivit dig givna. Löften om att han ska bära dig där du går fram, och att han ska vara med dig alla dagar till tidens ände. Löften om att ingenting från den dagen, kommer att kunna skilja dig från hans kärlek. Men ett ord stod starkare än något annat - Nåd!

 

Men du upptäckte också en annan dyrbar sanning som lyste starkt. Att ditt var skrivet i Livets bok!

 

Att ditt namn är skrivet i livets bok är en konsekvens av den beslutning du har tagit när du tog i mot Jesus som Herre i ditt liv. Alla de namn som har böjt sina knän vid korset finns skrivna i den boken. Ett bevis och en bokföring över de själar som genom tron på honom som Fadern har sänt, blir en av dem som får en plats i boken.

 

Livets bok

Första gången vi hittar antydningar till Livets bok är redan i 2 Mosebok 32, där Moses går i förbön för folket som hade syndat mot Herren genom att göra en guldkalv. Moses ber Herren om att förlåta folket deras synd. Om inte, för att själv bli utplånad i den bok som HERREN skriver i. (2 Mos 32:32).

 

Gud hade bestämt sig för att utplåna den som hade syndat mot honom från hans bok, men straffet på trots af Moses förbön, ville bli uppskjutet och i stället komma senare. HERREN straffade också folket för deras synd, vilket också måste betyda att de blev utplånade och bortagna från hans bok.

 

Heb 10:1-4 talar om att lagen, som Moses är en bild på, endast är en skugga av det goda som kommer, och lagen aldrig kan fullkomna dem som träder fram. v.4 – Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Så på trots av Moses förbön blev straffet bara utskjutet i stället för verkställt med detsamma. Rom 8:34 talar om att i dag går Jesus i förbön för oss. I motsatts till Mose förbön så betyder Jesu försoning och hans förbön för oss en permanent trygghet att våra namn förblir inskrivna i Lammets bok.

 

Psalm 139:16 – Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.  

 

Denna psalm pekar på att innan vi har levt eller ens påbörjat en enda dag av våra liv. Ja, redan innan tiden inne i vår moders liv, så var våra namn skrivna i livets bok, och att alla våra dagar var bestämda, tillrättalagde, och skrivna i hans bok. Nu är det inte så att Gud har bestämt vår framtid, på ett kontrollerat och slaviskt sätt som vi är tvungna at följa. Men Herren visste slutet redan från början. Han såg in i framtiden och kände till vår livshistoria, och våra beslutningar medans det fortfarande var framtid för oss.

 

Utvalda före världens skapelse

 

I Upp 17:8 läser vi att de invånare som inte från världens grundläggning har sina namn skrivna i livets bok kommer att förundras över vilddjuret i vedermödans tid.

 

Efe 1:4 – liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

 

 1 Pet 1:20 – Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa tider uppenbarats för er skull.

 

Precis som Jesus så är vi utvalda i honom redan innan världens grund blev lagd. Vi läste i Psalm 139 att våra dagar är nedskrivna innan vi är födda, men Paulus går ännu längre här och säger att vi redan före skapelsen var utvalda i honom. Herren såg utöver tiden, utvalde dig och skrev ditt namn in i Livets bok.

 

Rom 8:29-30 – Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

 

Om du är frälst så visste Gud om det före han skapade jorden. Före det att han gav Adam sitt första andedrag så tittade Herren ut över det stora tidsrummet, och såg det ögonblick där du tog din självständiga beslutning att följa och tjäna honom. (har känt) Och det var där han gjorde en ”plats reservation” för dig i hans rike, och han lovade att aldrig ta bort ditt namn ut ur livets bok. ( har förutbestämt.) När tiden var inne talade han till ditt hjärta, väl vetande att du ville ge respons. (han kallade) Och när du gjorde det så renade han dig från alla dina synder, och alla dem som du kommer att göra från det tidspunkt och fram. (förklarat rättfärdig) Och snart en dag kommer han att ge dig en ny evig kropp och en plats i närheten av Honom i hans rike. (förhärligat)

 

 I och med att han har sett änden från begynnelsen, har han alltid vetat att du en dag ville ta i mot det som Jesus gjorde för dig på korset. I hela ditt liv vakade han över dig och förberedde dig till den dag du tog din beslutning. Efter den dagen har han lovat att beskydda dig och vara med dig, för han lovade att han aldrig skulle mista någon af dem som Fadern hade givit honom (Joh 6:39-40) Han vet att det är den gode herdens uppgift att behålla fåren, och han är den gode Herden.

I NT är Livets bok nämnd åtta gånger, och sju av dem är i Uppenbarelseboken. Den vers utöver Uppenbarelseboken är Fil 4:3 - hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare, som har sina namn i livets bok.

 

I Luk 10:17-20 så kommer de sjuttio utsända väldigt upprymda, och förklarar att till och med de onda andarna måste böja sig för namnet Jesus. Jesus förklarar att han har all makt och att det kan förväntas ske när vi går i hans kraft och i hans namn, men att det inte ska vara vår största glädje i livet. En glädje som överstiger under och tecken, och att onda andar få ge vika i Jesu namn ska vara att våra namn är skrivna i himlen. Frälsningsglädjen i våra liv övergår allt.   

Israel och Livets bok

 

Dan 12:1 – Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

 

Daniel får bekräftat av ängeln att alla bland Daniels folk kommer att bli räddade under den stora nöden, alla dem som finns uppskrivna i boken. Det pekar på den rest av Israels folk som Herren kommer att bevara genom vedermödan och fullborda sina löften igenom. Uppenbarelse boken kap 12 och Matt 24 talar om de utvalda judar som måste fly ut i öknen under den stora nöden, och som Herren på ett speciellt sätt kommer att beskydda. Alla av Judarna som finns uppskrivna i boken kommer att bli frälsta.

 

Lammets bok

 

Upp 13:8 – Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sina namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

 

Det här är en bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Det finns tolkningar när det gäller Lammets bok, att denna är en särskild bok där församlingen eller Kristi kropp står skrivna i. Det andra och ända stället vi igen stöter på Lammets bok är i Upp 21:27 som talar om det Nya Jerusalem, och att det på det sättet identifierar församlingens kommande hem.

 

Före världens grundval blev lagd, såg och utvalde Herren dig (Efe 1:4). Han älskade dig då du fortfarande var död i dina synder och överträdelser (Efe 2:5). Före det att församlingen var född, bar han varje synd som funnits eller kommer att finnas, och spikade fast det skuldbrev som anklagade dig på korset (Kol 2:14). Det gör att han genom ett enda syndaoffer ser på dig som fullständigt rättfärdig och fullkomlig inför Gud(2kor 5:21,Heb 10:14). Du har blivit satt med Jesus i den himmelska världen, i Kristus Jesus (Efe2:6), och han har förberett ett rum åt dig, för att du ska vara där han är (Joh 14:2). Men han har också skrivit in ditt namn i Livets bok! 

 

Mikael W

 

 

Uppdaterat den 7 september

 

Jesu Återkomst Före Vedermödan - Del 2

 

Det här är en fortsättning på det första inlägget ”Jesu återkomst före vedermödan,” som på samma sätt är ett försvar för Pre-trib läran som betyder att uppryckandet av de troende sker innan vedermödan. Vi hittar många fantastiska berättningar i GT som är förebilder på uppryckelsen, vedermödan och den tid vi lever i. Jag vill visa på några av de berättningar från GT som kan visa och bekräfta en uppryckelse innan vedermödan.

 

Guds vrede

 

När vi talar om lidande måste vi börja med att skilja på det generella lidande vi möter i världen (gr.thlipsis) och det lidande vi möter i den stora nöden (gr.Thlipsis Megas) som Jesus talar om i Matt 24, och Daniel i kap 12. I den här världen kommer de troende att få uppleva en andlig kamp mot furstar och väldigheter, sitt eget kött, och lidande för evangeliets skull. Det slags lidande har Jesus aldrig lovat oss att vi kommer att bli fria ifrån. Den vreden vi möter i vedermödan är något annat och är något som ordet har lovat oss att vi inte behöver uppleva eller gå igenom.

 

På senare tiden har Guds vrede börjat ha olika betydningar för människor. Man nämner Lammets vrede, Människans vrede, Satans vrede och Guds vrede och blandar ihop det. Det är också delade meningar om både när och hur Guds vrede inträffar.

 

Vedermödans konsekvenser

 

I Uppenbarelseboken kan vi se att vedermödan startar i Kap 6 med att de sex första sigillen bryts av Lammet och slutar med Guds sju vredesskålar i kap 16-18. Redan under de sex första sigillen ser vi en förödande konsekvens för livet på jorden. De sex första sigillen för med sig krig, hungersnöd, plågor och orsaker död för en 1/4 av jordens befolkning. Med andra ord cirka 1,7 miljarder människor kommer att dö vid de första sex sigillen. Vid sidan av det här så kommer det att finnas martyrer av människor som blir troende under vedermödan. När änglarna blåser i de 7 basuner så utlöser det automatisk nya straffdomar mot jorden. De här domarna kombinerar kraftiga naturkatastrofer med övernaturliga plågor. När de 7 basuner är klara med sina plågor så har en tredjedel av vattnet förstörts, en tredjedel av allt livet i havet har dött, och en tredjedel på jorden kommer att brännas upp, och en 1/3 av de människor som överlevde de första sex sigillen kommer att dö. Med andra ord ytterligare cirka 1,7 miljarder människor av jordens befolkning.

 

Vi har inget tal på hur många människor som kommer att få lov till att sätta livet till under vredesskålarna men vi kan bara gissa. Jesus själv säger att om inte den tiden förkortas kommer inget människa att bli frälst (Matt 24:22). Dessa vredesskålar är ut över all beskrivelse, och det är svårt att förstå konsekvensen eller betydningen av dem. Dessa vredesskålar blir fullbordan av Guds domsslut. Upp 16:16-21 talar om en så stor jordbävning att det aldrig någonsin har funnits något liknande tidigare. Konsekvensen av den kommer att göra så att alla öar flyr, och bergen kommer inte att finnas mer. Tro mig när jag säger att ingen önskar att vara på jorden på den tiden.

 

Vedermödan är ramen för den kommande vreden

 

Med andra ord så är vedermödan tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden. Den kommande vreden är inte en enkel dag, precis som att Herrens dag inte är det heller. Guds vrede, den kommande vreden, Herrens dag, vredesdomen osv. är en tidsperiod som börjar med att det första sigillet bryts och kulminerar vid Jesu synliga komma för Israel och världen, där Guds vrede också blir uppenbarad.

 

Paulus gjorde det klart att församlingen inte skulle vara på jorden under den här tiden av domsslut som vedermödan är. I 1 Tess 1:10 så talar Paulus att Herren kommer att frälsa oss från den kommande vredesdomen. Ordet från i Grundtexten betyder från med hänsyn till både tid och plats, så att vi med andra ord inte kommer att vara närvarande när det händer. Ty Gud har inte bestämt oss för att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

 

Guds vrede varar hela vedermödan

 

När det handlar om Guds vrede så påpekar ofta människor att det inte är det samma som den stora nöden, och de har helt rätt. Den stora nöden är på 3,5 år som startar med förödelsens styggelse och Guds vrede eller vredesdomen varar i hela vedermödan på 7 år.

 

Upp 6:16-17 – ”Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?

 

 

 

Upp 15:1 – Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan.

 

 

 

Här ser vi att redan vid det sjätte sigillet så har Lammets vredes dag kommit, som är det samma som Guds vredes dag, då Lammet och Fadern är samma person. Ofta så påpekar man att de sju sista plågorna – som också är Guds vredesskålar är själva Guds vrede. Men i kap 15:1 kan vi se att Guds vrede når sin fullbordan med dessa sista plågor, alltså inte sin början. Det är alltså bara själva avslutningen av Guds vredes period som avslutas med de sista 7 plågorna.

 

 

 

Räddad från både tid och plats

 

 

 

Abraham påminde Herren i sin argumentation om Sodom och Gomorra att det strider mot hans natur att förgöra de rättfärdiga tillsammans med de ogudaktiga (1 Mos 18:23). Petrus undervisar oss genom att ge oss exemplet med Lot för att visa att Lot inte var ett tillfälligt exempel men en generell princip från Guds sida, att Herren ”frälser de gudfruktiga ur frestelsen” engelsk översättning: The Lord knows how to rescue godly men from trials”. Ordet from (ur) betyder från tid och plats från denna händelse.  

 

 

 

Frågan är om vi kan hitta ord där Herren talar tröst eller varningar till sin brud inför den kommande vredesdomen? Kan vi hitta ord där han lovar oss att beskydda och bevara oss genom denna fruktansvärda tid som vedermödan är? Kan vi överhuvudtaget se församlingens existens under själva vedermödan? Nej, det kan vi inte! Just därför att han hänvänder sig till Israel när församlingen är borta, och kan då fortsätta sitt program med Israel under den sista årsveckan, samtidigt att han lovar oss att vi inte ska bli drabbade av den kommande vreden.

 

 

 

Som på Noas tid

 

Matt 24:37 – Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.

 

Herren önskar att vi ska studera Noa och jämföra med denna tidens avslutning. I Matt 24:37 kan vi läsa att på samma sätt som det var i de dagar, då Noa levde ska det vara vid Herrens återkomst. Det vi kan lära oss av Noas dagar är om tiden före syndafloden, själva syndafloden och Herrens beskyddande hand över Noa och hans släkt.

 

 

 

Jesus fortsätter att förklara att de människor som överlever vedermödan kommer omedelbart att bli dömda innan 1000 års riket. Några blir bortryckta till doms och andra får lov till att gå in i det Messianska riket. På samma sätt som vid syndafloden kommer människor att bli bortryckta till doms. Människorna på Noas tid gick under på grund av syndafloden, och på samma sätt kommer människor att gå under i själva vedermödan, och straks efter vid Jesu dom.

 

 

 

Tre slags människor

 

 

 

Det fanns tre olika slags människor som levde på Noas tid innan syndafloden kom. Det var de otroende som förkastade Herrens ord, och alla gick under i syndafloden. Det var Noa och hans släkt som blev bevarade genom syndafloden, och det var Enok som blev uppryckt till Herren innan syndafloden kom. På var sitt sätt representerar dessa människor tre olika kategorier som vi kan jämföra med vår tid i dag. På precis samma sätt så ser vi tre slags människor i dag när vi är på väg mot vedermödan och den avslutande tiden:

 

 • Människorna som gick under i syndafloden på Noas tid representerar de icke troende, som inte har tagit i mot Jesus som sin frälsare. De människorna kommer att gå in i vedermödan, och bli utsatta för Guds vrede. Dom som inte omvänder sig i vedermödan kommer att bli dömda av Jesus och kommer sedan att bli kastade i den brinnande eldsjön.
 • Noa representerar den rest av Israel som Herren kommer att fullborda sina löften med i 1000 års riket. Noa är alltså det utvalda Israel, som på ett speciellt sätt kommer att bli beskyddade under vedermödan. 3,5 år in i vedermödan kommer de troende judarna att fly ut i öknen där Herren kommer att beskydda dem för Antikrist och hans förföljelse. Noa blev bevarad genom syndafloden och det kommer också en del av det judiska folket att bli.
 • Enok är en bild på församlingen som inte fick del av syndafloden och Guds Dom då han blir uppryckt och hämtad av Gud innan floden kom.

 

Enok/Hanok

 

1 Mos 5:24 – Sedan Hanok på detta sätt vandrade med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.

 

Hanok är en mycket talade förebild när det gäller församlingens uppryckelse i förhållande till tiden för den Antikristliga vedermödan. Hanok levde i det 7 ledet från Adam, och levde i en mycket speciell tid, nämligen i tiden före syndafloden. Ordet säger att på den tiden så var människornas ondska stor på jorden, och människors hjärtan och motiv var helt igenom onda. Mitt i detta syndiga människovimmel så fanns det en man, Hanok, som trodde på Gud och vandrade med honom.  (1mos 5:24) Vittnesbördet om Hanok är att han hade funnit nåd av Gud. (Heb 11:5)

 

Heb 11:5 -  Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig.

 

Hanok blev uppryckt utan att smaka döden för Gud hade tagit honom till sig. I tiden före sitt uppryckande så förkunnade Hanok, för människorna i hans samtid, om den kommande Gudsdom och straff över synd och gudlöshet. När syndens mål var nått kom också Guds dom över synden på Noas tid och han sände syndafloden, men då var Hanok redan uppryckt till Herren. Syndafloden är en bild på den vrede som Gud kommer att sända över jorden och de ogudaktiga människorna i ändens tid – den kommande vredesdomen (1 Thess 1:10)

 

Det grekiska ordet för ”tagit honom till sig” är metatithemi, och blir i KVJ översatt ”transportet”, dvs överflyttad, transporterat till ett annat ställe. Hanok blev med andra ord transporterad eller överflyttat till himlen för att han inte skulle smaka döden. 1 Kor 15 talar om att inte alla ska insomna, men alla ska förvandlas. Det är Paulus som beskriver uppryckelsen av församlingen där inte alla ska möta döden, men uppleva att Herren tar oss hem till sig.

 

Precis som att Hanok representerar församlingens uppryckelse innan vedermödan, så representerar Noa och hans familj, den lovade rest av Israel, som ska bli bevarade genom vedermödan, och som ska uppleva det messianska rikets välsignelser.

 

Det som kan vara intressant att nämna i sammanhanget är att Hanok var det sjunde släktsledet från Adam. Församlingen är på samma sätt den sjunde församlingen som blir presenterad i Uppenbarelseboken kap 3. Vi lever i Laodicea tiden, som utifrån en historisk och en profetisk tidslinje för församlingen också är den sista tidens församling innan uppryckelsen. Vi lever också i början av det sjutusende året efter skapelsen, där Hanok blev uppryckt som sjunde släktsled efter Adam.

 

Roten från namnet Hanok betyder träna och undervisa, vilket får oss att tänka på Jesu missions befallning till församlingen. –”Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar” (Matt 28:19) Enligt Hebreisk tradition så är Hanok född på själva Pingstdagen, som också är samma dag som församlingen blev född. Hanoks liv och hans uppryckelse före syndafloden är en tydlig förebild på uppryckelsen av församlingen.

 

Lot blev frälst undan Guds vrede

 

 

 

1 Mos 19:22 – ”Jag skall inte omstörta staden du talar om. Men skynda dig att fly dit, ty jag kan inte göra något förrän du är där”

 

 

 

Gud hörde ropet över Sodom och Gomorra, och såg den svåra synd som härskade i städerna. Abraham förhandlade med Herren över att inte förstöra städerna om det fanns helt ner till tio rättfärdiga i städerna. Nu fanns det inte tio rättfärdiga i städerna men bara en enkel - Lot.

 

 

 

På trots av att det inte var något som Herren hade bundit sig till, ville han inte förstöra och döma städerna på grund av denne ene. Sodom och Gomorra blev utsatta för Guds dom och vrede, och Gud lät det regna eld och svavel över städerna. Men Herren kunde inte påbörja sin vredesdom förrän att Lot hade lämnat staden och var i säkerhet i grannstaden Soar.

 

 

 

Luk 17:28-29 – På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla.

 

 

 

Lot blev borttagen från tid och plats där Guds dom skulle i värkställas. Änglarna som blev sända för att rädda Lot förkunnar att de inte kunde påbörja Guds dom innan Lot var i säkerhet. Lot är en bild på församlingen som blir räddad från både tid och plats för den kommande vreden.

 

 

 

2 Pet 2:7-9 – Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv.

 

 

 

Petrus undervisar om den Dom som drabbar all orättfärdighet, och visar oss att Gud inte dömer de rättfärdiga tillsammans med de orättfärdiga.   

 

 

 

Daniel och de tre mänd i den brinnande ugnen

 

 

 

Historien om Daniel, och de tre männen i den brinnande ugnen är en av de berättelser från GT som visar en tydlig bild på vedermödan och denna tidens avslutning.

 

Kung Nebukadnessar, som är en tydlig förebild på Antikrist, hade satt upp en staty av guld på Duraslätten i Babylon. Bemärk att statyn är sextio alnar hög och sex alnar bred, som kan sammanliknas med Antikrist tal som är 666. Nebukadnessar tvingar alla att falla ner och tillbe denna uppsatta staty, där konsekvensen för dem som inte lydde, var att bli kastad i den brinnande ugnen. Den brinnande ugnen är en bild på Guds vrede och den stora nöden i vedermödan. (Mal 4:1 – Se, dagen kommer, den brinner som en ugn.)

 

 

 

Sadrak, Mesak och Abed-Nego vägrade att böja knä för Nebukadnessars staty, och de blev kastade i den brinnande ugnen. Kungen befallde att ugnen skulle göras sju gånger hetare än man någonsin sett den vara, och det är en bild på fullkomlighetens tal. Herren sände sin ängel som beskyddade Sadrak, Mesak och Abed-Nego i den brinnande ugnen, och de kom ut utan någon som helst skada eller påverkan av elden.

 

 

 

Men det man måste fråga sig i denna historia är vart Daniel är någonstans. Var han en av dem som böjde knä för statyn? Varför var han inte närvarade, och varför blev han inte också slängd i den brinnande ugnen. Vi kan vara ganska säkra på att Daniel inte böjde knä för Nebukadnessars staty. Daniel var bara inte närvarande där alla skulle tillbe statyn, eller vid den brinnande ugnens lidande. Gud hade ”tagit bort honom”.

 

 

 

Beskrivningen som kungen fick av dessa män i den brinnande ugnen var att det var tre judiska män (Dan 3:12). De tre judiska männen är en bild på de utvalda Israel som blir bevarad genom vedermödan, och Daniel, den högt älskade (Dan 10:11) är en bild på församlingen som blir bevarad från vedermödan.  

 

 

 

Paulus undervisade om uppryckelsen

 

 

 

Paulus var den förste person på jorden som presenterade undervisningen och uppenbarelsen om uppryckelsen ungefär 20 år efter korset. Upp till den tiden var det okänt eftersom Jesus inte undervisade uppryckelsen till sina lärljungar på sin tid. Uppryckelsen av församlingen är främst beskriven i 1 Thess 4:16 och 1 Kor 15:52.

 

 

 

Ett av de tydligaste bibelverser från GT som vi kan relatera till församlingen i är från Jesaja 26:19-21. Jag vill pröva att jämföra det vi ser i Jesaja kap 26 och Paulus undervisning om uppryckelsen i 1 Tess 4:16-17 & 5:9.

 

Jesajas ord med svart text och Paulus med rött.

 

 

 

Jes 26:19 – Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. (först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå) Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. (Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden) Göm dig ett litet ögonblick, till dess att vreden har gått förbi. Ty se HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. (Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus)

 

 

 

Det är också närliggande att hänvisa till Joh 14:2-3 där Jesus talar om att i hans Faders hus finns många rum, och att han går bort för att bereda plats åt oss. Församlingen kommer att höra samma röst som Johannes hörde i Uppenbarelseboken: -”Kom hit upp”, och vi kommer att få ta del av de rum Herren har förberett åt oss. Vi kommer att få gå in i hans kamrar och stänga dörren efter oss. När det har hänt kommer HERREN ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning – som också är Guds vrede.

 

Det här löftet handlar inte om hans synliga återkomst där Herren kommer till Israel för att vara där de är. Det är ett löfte till församlingen, att han har gått hem till sin Fader för att bereda plats åt oss där.

 

 

 

De 24 äldste

 

 

 

I början av Uppenbarelseboken kap 4 så möter vi en skara som vi inte har stött på tidigare i bibeln. Det har tidigare varit tre andra profeter än Johannes som genom en syn har fått sett Guds tron, men ingen av de tidigare har förut sett denna skara. Jesaja såg dem inte i Jes kap 6. Hesekiel såg dem inte i Hes kap 1 & 10, och Daniel såg dom heller inte i kap 7. Det är de 24 äldste jag tänker på som sitter runt om Guds tron i Upp 4:4. Denna skara har med andra ord inte varit där tidigare, men nu, efter de sju församlingarna som representerar församlingen ur ett historiskt och profetiskt perspektiv, ser vi dem i himlen. De är på plats runt om Guds tron innan vedermödan ska ha sin start i Upp kap 6, och därför menar jag att de 24 äldste representerar den uppryckta församlingen som är på plats innan vedermödan får sin start.

 

 

 

De 24 äldste sitter på troner så de regerar. De sitter runt om Guds tron så dom hjälper och assisterar Herren. Dom sitter ner så deras arbete är klart. Dom är klädda i vitt så de är rättfärdigjorda. Deras kläder är Himation, som är det samma som församlingens och Jesu kläder. De bär kronor (Stephanos) så de är kungar. Dom kallas också äldste som är klar häntydning till församlingen.

 

 

 

När de sjungar så sjunger dom de förlöstas sång i Upp 5:9-10:

 

 

 

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor (oss) av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem (oss) till ett konungsdöme (kungar) till präster åt vår Gud, och de (vi) skall regera på jorden.

 

 

 

Som så många gånger är texten inte korrekt översatt från grundtexten. King James har bland andra översättningar satt första person plural i stället för. De 24 äldste identifierar sig själva med den lösköpta församlingen, som är klädda som dem, är präster och kungar som dem, och är på plats innan vedermödans start.

 

 

 

Sammanfattning

 

Vi ser alltså genom hela bibeln många exempel och förebilder som visar på att Herren kommer att flytta sin församling från både tid och plats när det gäller ändetidens domsslut som ska övergå jorden. Han kommer att rycka upp oss och gömma oss i sin Faders hus intill att hans vrede har gått förbi. Vi har löfte om att bli bevarade från det som ska övergå den här världen då syftet och ämnet för vedermödan inte är till för församlingen. Vi väntar inte på Antikrist men på det saliga hoppet att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. (Titus 3:4) Han som frälser oss från den kommande vredesdomen. (1 Tess 1:10)

 

 Mikael W

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Den stora skaran i Upp kap 7

 

Johannes får se denna stora skara som står inför tronen. En skara som består av människor från alla folkslag och stammar. Johannes kände tydligen  inte igen denna stora skara då han blev frågad om vilka det var, men låter den äldste svara på frågan i stället. Vid första ögonkast kan det nämligen se ut som att denna skara är församlingen, bestående av pånytt födda människor från alla tider, som nu är samlade omkring tronen. Det vill säga, potentiellt dig och mig, om vi är pånyttfödda. Men då vi studerar texten kan vi se att det är stora skillnader på församlingen och denna stora skara inför tronen. Jag vill visa på några av de saker som kan tyda på att denna skara inte är den samma som den uppryckta församlingen före vedermödan.

 

1.       Det första vi kan se är att denna text är en utav flera paranteser i Uppenbarelserboken. Uppenbarelseboken är skriven i kronologisk ordning, med undantag av flera olika paranteser. Det vill säga att tidsmässigt så hör händelsen hemma i ett tidigare eller på ett senare tidspunkt.  Det här är en av de paranteser. Egentligen hör händelsen hemma i slutet av vedermödan, då vi kan se att denna skara har kommit UT UR den stora nöden, och med andra ord efter vedermödans slut. Det som skiljer denna skara åt från Martyrerna vi möter i Uppenbarelseboken är att denna skara har kommit LEVANDE UT ur vedermödan i tron på Jesus.  En av huvudpunkterna i Uppenbarelseboken är att ge människor en möjlighet att omvända sig till Jesus och välga honom i stället för det Antikristliga system som kommer att sättas fram. Även att vi vet att många människor kommer att få sätta livet till under vedermödan, så kommer det också finnas människor som inte gör det. Evangeliet om riket kommer ju bland annat att bli predikat av de 144.000 utvalda judar under denna tid.                                                      

 

I skildringen av de rättfärdigas uppståndelse i Upp 20:4 ser vi tre olika grupper som är omtalade:

 

a. Dem som satte sig på troner för att döma

 

b. Det är martyererna från vedermödan

 

c. Det är ikke martyrer från vedermödan, som inte har tagit Antikrists märke och inte har  tilbett  Antikrist. (Upp 20:4)

 

 

2.        Dessa människor är klädda i vita kläder, precis som församlingen. Men denna klädnad är en annan frälsningsdräkt än den som församlingen bär. Församlingens klädnad heter Himation, men denna frälsningsgrupp har en klädnad som heter ”stola”. Olika frälsningsgrupper har olika klädnader för att vi ska känna skillnad på dem, och veta från vilken tidsperiod de hör hemma i. Om uppryckelsen inträffade efter vedermödan så borde denna skara i princip vara dig och mig, det vill säga den ouppryckta församlingen, och då skulle deras klädnad vara den samma som vi har, nämligen Himation. Det är det inte men i stället ”Stola”.

 

 

3.       Det är också en del skillnader på denna stora skara och de 24 äldste från Uppenbarelseboken som är den uppryckta församlngen innan vedermödan. De 24 äldste i kap 4 och 5 sitter på troner, blev gjort till kungar och präster, och ska REGERA med honom. Den stora skaran framför tronen TJÄNAR honom dag och natt i hans tempel i Jerusalem  i 1000 års riket(Upp 7:15). De 24 äldste har KRONOR på deras huvuden (Upp 4:4) men den stora skaran har PALMGRENAR i sina händer (Upp 7:9). Att dom har palmgrenar i sina händer måste peka på Judarnas lövhyddo-högtid (Sukkot), som på ett speciellt sätt pekar på Riket för Israel och Judarnas högtids fest.  Judarna byggde hyddor med palmgrenar och gick med palmgrenar i sina händer , runt om brännoffret i Jerusalem. Palmgrenar är en symbol på glädje, tacksamhet och seger. Detta kommer den stora skaran också att göra visa på.

 

 

4.       De äldste blir uppryckta bort till Gud till himlen före vedermödan, men den stora skaran som kommer ut ur vedermödan är de troende i slutet av vedermödan.

 

 

5.       När  denna stora skara tillber Gud och tackar honom för frälsningen, så fallar alla änglarna, de 24 äldste och de 4 väsen ner framför Guds  tron i himlen , och tackar och prisar honom. (Upp 7:10-12) Där kan vi se så kan vi se att den stora skaran blir skild från de 24 äldste som är församlingen, representerad i himlen.

 

 

Mikael W

 

 

 

Uppdaterat den 25 augusti

 

 

Snart ska vi se honom sådan som han är!

 

1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan som han är.

 

Ett av de helt stora och fantastiska löfte som Gud har gett till alla troende, är att vi en dag kommer att få se Herren sådan som han är! Vi älskar och följer en som vi aldrig har sett, och våra hjärtan suckar efter ett land vi bara har hört om. Ändå säger bibeln att vi har vårt medborgarskap i himlen, och att vårt hopp är förvarat där åt oss.

 

Egentligen är det ju inte himlen i sig själv som är vårt hopp och vår glädje, även om himlen är en underbar och obeskrivlig plats. Det som gör himlen till något helt fantastisk är ju att Herren själv är där, och att han har satt sin tron där. Den dagen vi kommer att få se Jesus som han är, kommer vår tro att bytas med åskådning, och våra ögon kommer att få se hans härlighet.  

 

Har du tänkt och reflekterat över denna förlossningens dag? Dagen då du äntligen kommer att få se honom som frälste ditt liv? Du kommer en dag att få möta honom som ropade ditt namn i mörkret, och frälste din övergivna och förtappade själ. Du kommer att få höra dens röst som drog dig upp ur den djupa dyn, bort från den missär och hopplöshet du vandrade i, och som satte dina fötter på den fasta klippan. Du kommer att få uppleva kärleken av honom som tog din hand, och förde dig ut ur ditt mörker, och in i hans rike av ljus. Du kommer att få se honom, som renade dig med sitt eget dyrbara blod, och som oförtjänt skrev ditt namn in i livets bok, och därefter lovade att aldrig någonsin ta bort det igen. Honom som lät sin nåd vara ny var dag över ditt liv, och som ständigt var vid din sida utan att någonsin lämna eller överge dig.  

 

Johannes fick nåden att se Jesus i all sin härlighet i Uppenbarelseboken kap 1:9-20

 

När Johannes får se Herren Jesus så kan han inte längre stå på sina fötter. Han faller ner som död inför Jesu fötter. Johannes blir fullständigt omkullslagen av Jesu härlighet, hans storhet och makt. Men Jesus lägger sin hand på Johannes, och tröstar honom med att han inte ska vara rädd. Han förklarar att han har allt makt, och har övervunnit allt det onda.

 

Här följer en beskrivning av den förhärligande Jesus som Johannes såg:

 

Upp 1:12 – Och när jag vände mig om , såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen,

 

Johannes såg Jesus mitt ibland ljusstakarna av guld. Det här är en bild på Jesus som vår överstepräst i himlen, och som står mitt ibland den kristna församlingen. Fast församlingen inte är uppryckt till Herren på det tidspunkt, så ser Johannes församlingen där. Det betyder att vi som troende har en full garanti för att vi ska hem till himlen en dag. När huvudet för kroppen, som är Jesus själv, är i himlen, så kommer också resten av hans kropp att vara säker på att komma dit.

 

Efe 2:4-6 talar om att vi redan nu sitter med Kristus i det himmelska!

 

 

 

v.13 – En som liknade en människoson

 

När Johannes såg Jesus såg han ut som en människa. Jesus antog en människas gestalt, då han kom till jorden, och blev till det yttre en människa (Fil 2:6) Jesus var Herren Gud som blev kött och tog sin bolig ibland oss. Han levde som en människa, på en människas premisser. Han bar människans synd och mörker fast han själv var syndfri. När han var uppstånden och satte sig på Faderns högra sida, så fick han den härlighet tillbaka som han har haft hos Fadern av evighet. Den är den förhärligade Jesus som Johannes ser.

 

 

 

v.13 – klädd i en fotsid klädnad. (gr. Poderes)

 

Det hebreiska ord som är översatt Poderes på grekiska är ordet ”efod”. Det är samma ord som används på översteprästens dräkt i GT. Jesus uppfyllde det profetiska orden angående Messias, genom att både vara konung och överstepräst. Denna dräkt är inte bara översteprästens dräkt, det är också konungens dräkt. Jesus förenar med andra ord dessa två ämbeten. Han är både överstepräst och konung i en och samma person.

 

 

 

v.13 – och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

 

Den dräkt som Jesus bär var samtidigt omgjordad med ett bälte av guld. Det var precis likadant med översteprästens dräkt i GT. Skillnaden på dessa två bälten är att översteprästens bälte var gjort av guldtrådar, medan Jesu bälte är av massivt guld. Guld är en symbol på den fulla frälsningen och Guds rättfärdighet. Jesus har ett högre prästämbete, och förmedlar ett bättre förbund som övergår det gamla, då det nya är stadsfäst med bättre löften (Heb 8:6)

 

 

 

v.14 – Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö

 

Den vita färgen på Jesu hår är en symbol för hans helighet, hans rättfärdighet och hans fulla visdom. I Dan 7:9 blir Fadern, den Gamle av dagar, också beskriven med hår som var som ren ull.

 

När Jesus är uppe på förklaringsberget tillsammans med några av lärljungarna blir Jesus också förvandlad inför dem med ett ansikte som solen, och skinande vita kläder.               

 

 

 

v.14 – och hans ögon var som eldslågor.

 

Det är en bild på att Jesus är den som både dömer och ser allting samtidigt. Ingenting är fördolt, men allt är uppenbarat för honom. Han är den som ser vårt hjärtas uppsåt och tankar. Hans genomborrande blick ser alla förhållande, och ser våra motiv för alla våra handlingar. Fadern har överlåtit hela domen till Sonen (Joh 5:22). Att Fadern har överlåtit hela domen till Sonen är på grund av att a) Jesus är själv människa, och vet vad det vill säga att vara människa (Joh 5:27) b) Jesus kan döma människan då han själv är syndfri och ren i både tankar, gärningar och ord. Han blev prövad i allt men dock utan synd (Heb 4:15) Vid Kristi domstol ska Herren pröva våra liv inför honom. Allt som inte är byggt på honom kommer att brännas upp, och det som är kvar är det som är byggt på honom själv.

 

 

 

v.15 – Hans fötter liknade glänsande malm som glöder i smältugnen

 

Vi kan inte se vilket ämne Jesu fötter är gjort av, men bara att det liknar glänsande malm. Men det kan vara närliggande att tro att det är koppar. Koppar är en symbol för Guds dom som vi kan se på flera ställen i bibeln. Offeraltaret i tabernaklet var också gjort av koppar. Brännoffret var en bild på Jesu kors, och med andra ord en bild på den Dom som blev lagd på Jesus för att människan skulle gå fri. Det var en kopparorm som Isrealiterna skulle se på i öknen om dom hade blivit bitna av de ormar som Herren hade skickat in i lägret. Den som såg på kopparormen blev räddad. Ormen som bet är en bild på syndens gift, och kopparormen en bild på Jesu försoning. Jesus tog Guds Dom på sig för att människan inte skulle behöva dö av syndens gift.

 

 

 

v.15 – och hans röst lät som dånet av väldiga vatten.

 

Jesu röst är så fantastisk och stark att den inte kan överdövas av någon annan röst. När Herren talar och lyfter sin röst måste alla lyssna.

 

 

 

Psaltaren 29:3 – HERRENS röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar, HERREN, över de stora vattnen. HERRENS röst är mäktig. HERRENS röst är majestätisk.

 

 

 

v.16 – I sin högra hand hade han sju stjärnor och ur hans mun utgick ett tveeggat svärd.

 

Det tveeggade svärdet är en bild på Guds allmakts ord. Herren skapade världen vid sitt ord, och han kommer också att döma Antikrist och denna världen med sitt ord. Efter 1000 års riket kommer han med sitt ord att skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Guds ord är skapande och har liv i sig själv. I Jes 49:2 blir Messias beskriven med en mun lik ett skarpt svärd.

 

 

 

v.16 – och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.

 

Gud är ljus och inget mörker finns i honom, och i hans ljus ser vi ljus. (Ps 36:10) Jesus är det stora ljuset som skulle komma till en mörk värld. Jesus blir beskriven som det stora ljuset både i GT och i NT. I NT så har ljuset tagit på sig en mänsklig skickelse genom Jesus.

 

 

 

Matt 4:16 – det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp.

 

Luk 2: 30-32 – Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.

 

 

 

Jesus är den klara morgonstjärnan, som nu är hos sin Fader i himlen, som också är ljus. Vi kan inte komma dit ännu, men en dag kommer han för att hämta oss till sig för att vi ska vara där han är.  Vi som tror på Jesus blir kallade ljusets barn, och ljus i världen. Vi som en gång var i mörker, är nu ljus i Herren och blir uppmanade att vandra som ljusets barn.

 

 

 

v.18 – Jag är den förste och den siste

 

Att Jesus ger utryck för att han är den förste och den siste är en tydlig identifikation med Fadern som också är den förste och den siste. Han och Fadern är ett, och en och den samma. Det är den treeninge Guden som uppenbarar sig för Johannes. I Upp 1:8 blir Gud uppenbarad som Alfa och Omega (A och O). Dessa två bokstäver är den första och den sista precis som Jesus uppenbarar sig själv med.

 

 

 

v.18 – och den levande. Jag var död, och se jag lever i evigheternas evigheter

 

Döden kunde inte hålla kvar Jesus. Han var helig och fullständig fläckfri.  Jesus dog en ställföreträdande död, och då han hade betalat priset för våra synder, hade döden ingen makt över Jesus. Han dog i kroppen, men blev levandegjord genom Anden. (1 Pet 3:18)

 

Han hade löftet av Fadern att han kunde ge sitt liv av fri vilja för att ta det tillbaka igen. (Joh 10:17-18) Efter att han hade gett sitt liv på korset gick han ner i dödsriket och predikade för andarna som var där. Han predikade om sin fullomliga seger på korset och om frälsningens väg genom tron på honom.   

 

 

 

v.18 – och har nycklarna till döden och helvetet.

 

Jesus tog nycklarna till döden och helvetet! Det betyder att Satan är besegrad, och att han inte längre härskar i dödsriket. Jesus har kontroll även där. Vid sin himmelfärd tog Jesus de frälsta med sig från dödsriket och förde dem till himlen. (Efe 4:8) Vid sin återkomst ska Satan bindas för 1000 år, och bevaras i Avgrunden (Upp 20:2) Jesus har nu all makt, både i himmel och på jorden.

 

 

 

Precis som Johannes så kommer jag en dag att få skåda den upphöjde och förhärligade Jesus. Jag vet att jag snart en dag, kommer att få se in i ögonen på honom som uttömde sig själv, för min skull på korset, med en evig och fullkomlig kärlek. Jagvet att jag mycket snart, kommer att få tåga in genom den saliga porten tillsammans med alle de heliga, till vårt eviga hemland, och till staden med de fasta grundvalarna. En stad som andas hans närvaro, hans kärlek och härlighet. Jag längtar efter att höra den himmelska sången, med toner av en obeskrivlig skönhet och klang. Änglar som aldrig tröttnar på att sjunga om Guds helighet, och som ger ära till honom som äran tillhör. Den dagen ska vi åter få möta nära och kära som har gått hem före oss, de heliga från alla tider, och människor som har levt för Gud, som alla har kämpat trons goda kamp. Om, och om igen, vill jag höra om Guds kärlek och om hur den har förändrat människors liv.

 

Men mest av allt vill jag se in i de mest kärleksfulla ögon som finns. Jag vill falla ner inför hans fötter och tillbe honom för den han är. Jag vill omfamna honom och hoppas på att han aldrig vill släppa mig igen. Min första, min största och min eviga kärlek. Han som är min tro, min kraft, min styrka och mitt hopp. Han som är min seger, mitt liv och mitt allt. Jag längtar….

 

 

 

God Bless!

 

Mikael W

 

Uppdaterat den 10 augusti

 

 

Födslovåndornas tid

 

I Matteus kapitel 24 så delar Jesus tecken som ska föregå både före och under själva vedermödan. Tecken som dels ska gå före och visa på vedermödans start, och under själva vedermödan för att visa på Jesu synliga komma. Tiden som ska föregå vedermödan kallar Jesus för födslovåndorna. Det är min överbevisning att vi ännu inte har gått in i den sista och avslutande tiden som också är den sista årsveckan, men att vi lever i det som bibeln kallar födslovåndorna. Men allt eftersom vi ser hur det profetiska ordet och tidens tecken går i fullbordan, kan vi därmed se vi att med hastiga steg är på väg mot vedermödans start och denna tidens slut.

 

Jesu svar på till lärljungarna där han berör födslovåndornas finner vi i Matt 24:4:

 

”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.  Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ”födslovåndorna”.

 

Jag vill dela några av de tydliga tecken som jag menar pekar på att vi är på väg mot denna tidens avslutning och Jesu återkomst:

 

Massdöd av djur och fåglar

 

Hos 4:3 – Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

 

Det är en otrolig beskrivning av det vi ser i dag med tanke på de otaliga dokumenterade fall av massdöd av djur som sker över hela vår jord. Jag var inne och tittade på en registrerad lista på massdöd av djur i 2012, och den är överraskande stor! Några exempel på de dokumenterade fall vi hittar på listan är bland annat: 20 ton döda fisk längs Norges kust, hundratals döda delfiner i Peru, 2000 döda fåglar i Chile, tusentals döda fiskar i Japan, hundratals döda fåglar i Australien, 20.000 kycklingar i Nepal, 82 valar i New Zeeland osv.. Mängder av olika djur dör helt plötsligt runt om på vår jord, och ofta utan förklaring.

 

I Hos 4: 1-2 ger Herren ett svar på problemet att det han själv som går till rätta med landet. På grund av ogudaktighet och den laglöshet som råder så har Herren en kontrovers med nationerna. Massdöd av djur och fåglar är ett tydligt tecken på att Herren vill få vår uppmärksamhet. Han manar till omvändelse och visar att det är hög tid att ta i mot den nåd och upprättelse han erbjuder.     

 

Mystiska ljud från himlen

 

Det är väl ingen som har undgått att läsa eller höra i nyheterna om de mysktiska ljud som hörs runt om på jorden för tiden. Sverige, Finland, Tyskland, Canada och många andra länder upplever samma typ av fenomen – basun liknande ljud som helt plötsligt börjar låta, för att lika plötsligt sluta ett par minuter senare. Människor springer skrämda ut och tittar mot himlen och försöker definera vad ljuden är och vart ifrån det kommer . Vetenskapsmän har intill vidare inte hittat någon naturlig förklaring till dessa fenomen. Är det bara ett naturligt fenomen där nuturen spelar oss ett spratt, eller är det ett tecken i himlen där Herren prövar att säga något till oss?

 

Sef 1:14 – Herrens stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag. Eng övers. (even the voice of the Day of the Lord)..

 

Vi ser i Sefanja att före HERRENS dag, det vill säga i samband med en domstid, så hör vi Herrens röst varna och förkunna att dagen är nära.

 

Ordet hör/voice I strongs är det Hebreiska #6963, qol som betyder röst, ljud, åska. Det hör i ihop med #6964, qolaya som betyder Yahweh´s röst!

 

Jer 25:29-31 Allt detta (en domstid) skall du profetera för dem och säga till dem: HERREN ryter från höjden, från sin heliga boning låter han sin röst höras. Eng övers: The Lord shall roar from on high and utter His voice from His holy...

 

Det är Jeremia som börjar det här kapitlet med uppfyllandet av domen av Juda, och som avslutat med en apokalyptisk dom. Det är intressant att se att detta ljud, Herrens röst, ska i det sammanhanget höras över hela jorden som en signal och ett tecken för den domstid som Jeremia profeterar om! Är det så att Herren låter höra sin röst, genom dessa basunljud, som ett tecken och en signal för det som ligger framför oss? Det som är en förberedelse och en varning till nationerna för Herrens dag, är samtidigt ett tecken till oss församlingen, att göra sig redo för hans återkomst.

 

Jordbävningar

 

Ett av de tydligaste tecken på att vi lever i Födslovåndornas tid är jordbävningar. Vem som helst kan gå in på www.earthquake.usgs.gov och se den tydliga tendens, att jordbävningar både kommer oftare och blir allt större. Naturkatastrofer har alltid funnits men skillnaden på ändetidens katastrofer och dem vi har upplevt tidigare är storleken och intensiteten på dem. Det som förut hände lokalt kommer plötsligt att omfatta hela jorden, och det som förut hade mindre dimensioner kommer att beröra länder. Uppenbarelse boken talar om kommande jordbävningar under vedermödan som kommer att beröra hela världen. En jordbävning i den storleken ville slå sönder den infrastruktur vi känner till i dag och ville medföra stora förändrade väderförhållande på jorden . Jesaja talar om en jord som raglar som en drucken.

 

När de säger: ”Fred och trygghet (Peace and Security)”

 

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

 

Herrens dag är en definition av den domstid som ska överfara hela jorden som bland annat innebär vedermödan. Ett av de helt stora tecken på att Herrens dag är väldigt nära, är när folk (eller de) säger ”Fred och trygghet”.  Texten kan tolkas på olika sätt: Antingen att det precis innan vedermödan kommer en tid av fred och trygghet i värden, eller att det just är fred och trygghet som politiker och människor efterlyser.  Jag tror inte att det är någon som inte har hört Obama eller Hillary Clinton närmast i munnen på varandra repetera orden fred och trygghet (peace and security) de sista åren.

Kvartetten har ropat ut ”peace and security” i många år nu för det verkar som att fred i mellanöstern skulle närmast vara nyckeln till hela världsfreden. Paulus beskrivning av den politiska situation som ska råda i avslutningen av denna tidsålder är inte mindra än mitt i prick. Jag tror inte att det är tillfälligheter när vi hör dess ord om och om igen. Det är en profetisk uppfyllelse av den tid vi lever i, och en av de absolut sista profetior som är knutna till vedermödans start.

 

Det grekiska ordet för fred som används här är: éiréne och betyder helt enkelt det motsatta av krig. Det grekiska ordet för trygghet är ásphalleia och understryker och bekräftar fredens trovärdighet. Ordet för plötsligt är áifnidios och står för det akuta och oväntade, precis som en kvinna som plötsligt får smärtor i förbindelse med födsel.

 

Sol och månförmörkelser

 

Joel 2:30-31 – Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

 

Här ser vi att innan jorden upplever Herrens dag eller en tid av Dom så kommer solen att vändas i mörker och månen i blod. Ofta har vi den tro att det har med katastrofer av något slag att göra, som gör att solen vänds i mörker och månen i blod. Så kan det ju också vara, men det var Mark Biltz som upptäckte att det helt enkelt kan vara talat om en vanlig sol och månförmörkelse.

 

1 Mos 1:14 säger Herren att solen och månen ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Men andra ord ska de peka och visa på speciella händelser eller speciella tider.

 

Genom att gå in på Nasas hemsida kan vi enkelt se när samtliga sol och mån förmörkelser inträffar framöver. I 2014 och 2015 ser vi 2 hela solförmörkelser och 4 månförmörkelser + 4 röda månar, som alla inträffar under nämnda år. I Judisk tradition står solförmörkelse för dom över hedningar och den blodröda månen för dom över Judarna. Något annat fantastiskt är att samtliga sol och mån förmörkelser inträffar på Judiska högtider som knappas kan vara en tillfällighet.  Joel proklamerar att innan HERRENS dag kommer, ska solen vändas i mörker och månen i blod. Om det är så att det är en vanlig sol och månförmörkelser som Joels bok visar på, så är det ännu ett tecken på att vi är nära den sista årsveckan.  

 

 

Mellanöstern

 

Efter den arabiska våren har mellanöstern inte varit sig lik. Det som först såg ut som en positiv utveckling ser efterföljande ut att få katastrofala följder, både för mellanöstern och för hela världsfreden. Att utvecklingen i mellanöstern är en del av det profetiska ändetids scenario är ganska tydlig. Den 24 Juni proklamerade den nyvalda islamistiska presidenten i Egypten att Jerusalem är deras kommande huvudstad. Vi ser ett nytt Egypten ta form som inte har en fredlig hänsigt mot Israel. Samtidigt ser vi ett Iran som är i full gång med att producera kärnvapen, och gång på gång hotar att attackera och utplåna Israel från världskartan. I Juni 2012 såg vi Kina, Ryssland och Iran hålla den största militärövning någonsin i Mellanösterns historia. Cirka 90 000 soldater, 400 flygplan och 900 stridsvagnar blev sänt till Syrien för att hålla gemensam övning. Man kan tydligt se vilka framtidens fiender är för Israel, som också är helt i linje med Guds ord.  Kina meddelade också i Februari 2012 att dom vill fördubbla sina försvarsutgifter i förhållande till det  budget dom har i dag. Upp 16:12-14 talar om att Eufrat en dag kommer att torka ut och det kommer att bereder vägen för kungarna från Östern att rycka fram.   

 

Världsekonomin / Antikristligt System

 

Den 6 Augusti 2012 gick tidningen ”The Telegraph” ut och varnade för den kommande europeiska stormen som är på väg. Det har väl knappast gått någon obemärkt förbi med tanke på den ohållbara ekonomiska situation som Europa och resten av världen upplever just nu. Det ekonomiska oväder som började i September 2008 har intill vidare inte stannat av, men tvärtimot accelererat med rasande fart. På trots av diverse hjälppaket och ekonomiska åtstramningar förklarade chefen för ECB (chefen för Europeiska central banken) Mario Draghis att man faktiskt inte längre kan hitta några lösningar på de ekonomiska problem som fortsättar att skjuta upp I Europa. Bara i de senaste 6 månaderna har tre städer i Californien gått i konkurs. Tio andra större städer i Italien upplever också stora ekonomiska svårigheter, och har också stor risk för konkurs. Det är en global finanskris som är mycket värre än många trott. Många varningar går på att vi är på väg mot en ny svart måndag för aktiemarknaden, som skulle betyda jätteras på världens börser. Det är oroliga tider, och inget tyder på att det blir bättre. För att ett nytt system ska accepteras och kunna införas så måste det gamla systemet först brytas ner. Vi kommer att uppleva en ny krasch och nästa gång kommer det att bli ännu större än det vi tidigare har upplevt. I dammet av det gamla systemets fall kommer vi att se ett nytt Antikristligt system ta form. Vi är med stormsteg på väg mot Upp 13 som beskriver ett nytt ekonomiskt system, vilddjurets märke, som är pådrivet av en ny stark ledare som ska rädda och leda världen ut ur dets problem.

 

Allt som kan skakas blir skakat för tiden och det nuvarande ekonomiska systemet är ett av de områden som Gud dömer och som är på väg mot sin upplösning.

 

Avfall

 

2 Tess 2:4 – Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först (innan Herrens dag) måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram  

 

På många stället ger bibeln en bild av den sista tiden där ett avfall från Guds och hans ord kommer att äga rum. Den första varningen Jesus ger i Matt 24 är en uppmaning till att inte bli bedragen. Det finns med andra ord möjlighet att bli bedragen i den tid vi lever i. Att bli bedragen betyder ju att något inte är eller har det innehåll utifrån vad det ger sig ut för att vara. Jesus säger att många ska komma i hans namn och leda många vilse. Man tror att det är Guds kraft och Guds välsignelse, men i stället är det något helt annat. På många stället i dag får New age, ny andlighet och falsk ekumenik allt mer plats samtidigt som den klara och rena förkunnelsen om korset och Jesu seger på korset tonas ner. Guds ord varnar för kommande tider där sund förkunnelsen får ge vika för ett tillpassat budskap och ett evangelium utan kraft, som i stället tillfredsställer det egna begäret. Under vedermödan kommer skökokyrkan att ha sin storhets tid, och vi ser i dag en tydlig förberedelse växa fram. Religionssynkretism, Christslam och interfaith rörelser bäddar för skökokyrkan som samlar de sina. Herrens ord till Johannes är det samma budskap igenom alla tider, nämligen att ”Dra ut ifrån henne”! Avfallet är ett tydligt tecken på att vi är på väg mot tidens avslutning.

 

Tecken är till för att visa på något! Det är till för att visa på den här tidens avslutning och Herrens återkomst. Om vi lever i den tid vi upplever och tror, så har vi men andra ord inte lång tid igen. Födslovåndornas tecken pekar på att vi är på väg mot denna tidens avslutning, och Herren prövar att få världens, nationernas, din och min uppmärksamhet. Det är tid att göra sig redo, och det är tid att lyfta blicken uppåt. Det är tid till att lyssna efter en ärkeängels röst, den sista basunen ljud, som också är vår förlossnings dag.

 

Amen!

 

Mikael W

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Antikrist

 

Dan 9:27 – Han skall stadsfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

 

 

 

Antikrist och den sista årsveckan är tätt förbundna med varandra. Herren tillåter helt enkelt inte att Antikrist träder fram förens vi är inne i den sista årsveckan som också kommer vara hans regeringstid. Det betyder att Antikrist tid är begränsad till 7 år som också är längden på vedermödan. Grundlaget för de 7 år hittar vi just i Dan 9:27 som talar om att Antikrist vill sluta ett 7årigt förbund med Israel. Det förbundet kommer att vara starten på vedermödan och den sista årsveckan. Det ser ut som att Antikrist kommer att ha två ansikten i sin regeringsperiod. De första 3,5 åren där han till en början blir mottagen som en frälsare och en messias gestalt, för att i de sista 3,5 åren visa sin rätta och Sataniska natur där han förföljer och slaktar Guds folk och kräver Guds status. Israel skulle knappast ingå ett förbund med Antikrist om de visste att det var djävulen själv de ingick ett förbund med. 

 

 

 

Upp 6:1 – Och jag såg när Lammet bröt de första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: ”Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som en segerherre, för att segra.

 

 

 

Ofta hör man tolkningar utifrån denna text att det är Jesus avsnittet skulle handla om. Dels på grund av att personen sitter på en vit häst, att han drar ut som en segerherre. Han får också en segerkrans och han har ett vapen. Men det är min överbevisning att det inte är Jesus som den här versen talar om, men i stället Antikrists uppenbarelse. Från kapitel 6-19 i Uppenbarelseboken ser vi en beskrivning av vedermödan som Antikrist inleder med sitt framträdande och sitt förbund med Israel. För det första så bär personen en båge. Herrens vapen är inte en båge men i stället ett svärd. Anledningen till at personen har en båge utan pilar är att han inte kommer att behöva använda våld för att få sin makt på jorden.

 

 

 

Upp 13:7 – Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.

 

 

 

På den tiden kommer de att ge sin makt till vilddjuret. Jag tror att ända orsaken till att Herren tillåter EU eller det gamla romarriket att resa sig upp i dag är att de en dag kommer att ge och överlåta sin makt till Antikrist. Han kommer med andra ord som en fredsmäklare som blir given sin makt. För det andra så bär personen fel sorts krona. Det grekiska ordet för en konungskrona är ”Diadem”. Men han bär en ”Stephanos eller segrarens krona. Det priset gavs till vinnare i offentliga spel/tävlingar som typiskt var en grön krans. Det identifierar bäraren som en erövrare, men inte som en kunglighet. I Upp 13 under den stora nöden, läste vi att Antikrist får makt att föra krig mot de heliga och att besegra dem. Vi ser också att han får makt över alla stammar, folk, språk och nationer (Upp 13:7).

 

 

 

Vem är han och var kommer han ifrån?

 

 

 

Upp 17:8 – Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden (Abyssus) och går sedan i fördärvet.

 

 

 

Antikrist är ingen vanlig människa, precis som att vedermödan inte är en helt vanlig tid. De andliga och övernaturliga krafterna både från det himmelska och det underjordiska blir tydliga. Vedermödan är en andlig kamp som slutar med att Messias besegrar Satan, den falske profeten och hans son Antikrist. När Antikrist och den falske profeten nämns, så omtalas de som djur. Johannes omtalar djuret som ”det”, i stället för den som man normalt gör, och förkunnar att det är ett dött djur som åter igen blir levande. Djuret framträder som en människa och låter sig tillbes av människor, men han är en övernaturlig människa. Vi kan se at det har existerat på jorden förut, det var, och är inte mer, men ska komma upp från avgrunden.

 

 

 

Upp 9:2 – Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden..

 

 

 

Det grekiska ordet för avgrunden i Upp 17:8 är ”Abyssus” och är samma ord som är använt i Upp 9:1-3 och i vers 11 som här kallas avgrundens brunn. Den öppnas och därifrån kom det gräshoppor (onda andar) som fick makt, som jordens skorpioner. Det är Antikrists vänner som kommer honom till hjälp. Det är dem som djuret har varit tillsammans med sedan sin död från jorden. De onda andar som möter Jesus i Luk 8:31 ber honom om att inte befalla dem att fara ner i ”Abyssus”, avgrunden. Det är samma avgrund som Satan kastas i när han kommer att bli bunden för 1000 år. (Upp 20:3) Anrikrist är alltså en andemakt som har varit förvarat i avgrunden (Abyssus) tillsammans med de onda andar, tills han träder fram i den här världen igen som Antikrist. Han är med andra ord odjuret från avgrunden, Abyssus!

När Johannes fick se djuret så fick han veta att det hade levt förut, men är inte mer, men det skall komma igen från avgrunden. Johannes visste vem der är för han fick se honom medans han levde och omtalar honom i Upp 17:9-11

 

Upp 17:9-11 – Detta  är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg (Rom) som kvinnan (den katolska kyrkan med huvudsäte i Rom) sitter på. Det är också sju kungar. (7 romerska kejsare) Fem har fallit (på Johannes tid), en är, och en har ännu inte kommit, och när han kommer får han bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot sin undergång.

 

 

 

Vi ser på de kejsare som Johannes omtalar utifrån sin tid. Den åttonde kungen är den kommande Antikrist. Här är en lista över de 7 första romerska kejsare:

 

AUGUSTUS - regerede från 27 f. Kr. til 14 e. Kr.
TIBERIUS - regerede från 14 e. Kr. til 37 e. Kr.
CALIGULA - regerede från 37 e. Kr. til 41 e. Kr.
CLAUDIUS - regerede från 41 e.Kr. til 54 e.Kr.
NERO - regerede från 54 e.Kr. til 68 e.Kr.
GALBA - regerede från 68 e.Kr. til 69 e. Kr.
OTHO - regerede från 69 e. Kr. til 69 e. Kr.

En del bibellärare har inte Kejsare Augustus med utan börjar med Tiberius i stället och slutar med Vitellius som också regerade från 69 e.Kr till 69 e.Kr. Men resultatet blir det samma: Nero är död i bägge tillfällen då Johannes får sin uppenbarelse.

 

 

 

Det Johannes skriver er alltså att det är sju kungar. Fem har fallit (döda), och bland dem är också Nero. En är nu, då Johannes levde (Galba). En har inte kommit, och när han kommer ska han bara vara där i kort tid. (Otho). Djuret som var och inte är mer, men som också är den åttonde kungen är samtidigt är ett av de sju. Här i raden ser vi Nero som den femte, alltså en av de sju kungar. Han är död, men ska komma igen som den åttonde. Nu är det jo inte Nero själv som återuppstår, men samma ande som var och verkade i Nero, och som den förbild Nero är på Antikrist, kommer igen som den åttende kungen, som alltså är Antikrist. Precis som Jesus är en Guds uppståndna son, så är Antikrist en återuppstånden Satans son.

 

 

 

Johannes ger en ytterligare bekräftelse på att det kan vara Nero som texten talar om:
UPP 13:18 – Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex

 

 

 

Johannes kunde naturligtvis inte utan vidare utropa kejsare Nero som den kommande Antikrist, men döljer kejsarens namn i talsystemet 666. Talet är sexhundrasextiosex och inte 6.6.6. Kejsare Neros namn på Hebreiska är och skrivs så här: Nryn Ksr. Dessa tal har följande värde: n=50, r=200, v=6, K=100, s=60. Lägger vi ihop talen på bokstäverna så får vi detta resultat: 50+200+6+50+100+60+200=666.

 

 

 

Denna messiasgestalt som intar scenen i början av den sista årsveckan är inte mindre än en andemakt från avgrunden. Denna person från Abbyssus upprättar sitt rike här på jorden i 7 år och förleder och bedrar invånarna på den här jorden. Han bespottar Guds namn och hans församling, och hans mål är att utrota och förstöra den judiska nationen Israel. Men vi som har läst slutet vet att Gud har allting under kontroll. Vid Harmagedon och vid Jesu synliga återkomst blir Antikrist besegrad och kastad levande i den brinnande eldsjön. I dag är scenen tillrätta lagd för sista tidens scenario. Ett återuppbyggt romersktrike, ett antikristligt system, en värld i konkurs är plattformen för hans framträdan.

Matt 24:21 – Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

 

 

Mikael W

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 11 juni

 

 Gå ut ifrån henne, mitt folk!

 

Upp 18:4 – Och jag hörde en röst från himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plåga.

 

David Wilkerson fick en syn där han talade om ändetidens världskyrka som kommer att resa sig upp i ändenstid. I dag ser vi tydliga tecken på att skökokyrkan håller på att förbereda och göra i ordning sin framträdande roll som den kommer att ha i den avslutande tiden. Skökokyrkan är motsatt allt vad Herren har kallas församlingen att vara. Jesus har kallat sin kropp att vara helig och ren, avskild från honom, fri från synd och bundenhet. Skökokyrkan är raka motsatsen. Den står för uppror mot Gud, förhärligandet av sig själv och ett dödande av Gudslivet. En röst från himlen varnade Johannes att gå ut från henne, och inte vara delaktig i hennes synder. Skökan representerar synd och allt vad som är falskt och fel. I dag ser vi katolska kyrkan stå för en falsk ekumenik som är genomsyrad av religionssynkretism. En gemenskap som är byggd på ett politiskt och ekonomiskt grundlag. Det är möjligt att bli besmittad av hennes synd, och det är möjligt att ta del i hennes mörker. Det går inte att bara öppna dörren lite på glänt, för att stilla sin nyfikenhet över hur det ser ut på andra sidan. Gud ber oss från djupet av sitt hjärta att inte öppna dörren till synd, avfall och bedrägeri. Vi får inte låta nyfikenhet, själviska ambitioner eller högmod driva oss. Rösten ropade till Johannes, men den ropar än i dag! Gå ut, dra ut, fly undan och kom inte vid det som är orent! Låt inte skökan ta din renhet och din oskuld. Låt inte hennes lockande med makt, pengar och prestige få din uppmärksamhet. På motsatt sida av skökan står i stället Herren och kallar. Med milda ord, men med en skarp förmaning att inte låta sig besmittas. En uppmaning att söka honom i stället, söka hans renhet och hans kraft. Herren kommer att visa, utstaka och gå framför på den väg som för till rättfärdighet och frälsning för sitt folk. Han önskar att vi ska vandra på den vägen, med ögonen skarpt fästa på honom.

 

Jes 30:21 - Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den."

 

Genom två liknelser i Matteusevangeliet visar Jesus hur skökokyrkan kommer att expandera i ändenstid, och hur genomsyrad den kommer vara av falska läror:

Matt 13:31-32 - Liknelsen om senapskornet

31 Han framställde också en annan liknelse för dem: "Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. 32 Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna."

 

Liknelsen visar oss på Guds rikes expansion intill Jesu återkomst. Det kommer att bli som ett stort träd, så att till sist himmelens fåglar kommer och bygger bo i dets grenar. Det visar på kyrkans onormala växt och expansion i ändens tid. Den kommer att omfatta hela världen, på det sätt att alla religioner kommer att söka gömställe i kyrkoträdets grenar. Liknelsen visar på skökokyrkan (den falska kyrkan) i ändetiden som kommer att inkludera främmande och falska religioner. Det är först i Rikets tid att Gudsriket kommer att få den expansion som är beskrivet här. Gudsriket kommer då att bli så stort att det kommer att omfatta hela jorden. Centrum för Gudsriket blir Israel och Jerusalem. Jesus kommer tillbaka och kommer då att styra hela världen, och då kommer alla hedningar att söka sig till det messianska riket.

Matt 13:33 – Liknelsen om surdegen

33 Ännu en liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått*mjöl, till dess alltsammans blir syrat."

 

Liknelsen visar oss på den falska lära som skökokyrkan kommer att ha i ändetiden. Surdegen är igenom hela skriften en bild på det som är ond och falsk lära. Kvinnan är en bild på skökokyrkan i ändenstid. I följe moselagen var det förbjudet att blanda in surdeg i mjöloffret. På samma sätt som att hela matoffret blev genomsyrat av surdegen kommer skökokyrkans lära att genomsyra det religiösa systemet som vi kommer få i ändens tid. Det kommer att bestå av både judiska, kristna och hedniska elementer.

 

Den katolska kyrkan vill samla alla religioner under sig.

I 1970 i Kyoto i Japan hölls det en religions och fredskonferens. Det var representanter från alla världens stora religioner: judendomen, hinduer, shintoister m.fl. Dr Eisendrath utryckte att ”det knappast var en religion från orienten eller Vesten som inte var representerad. Det var den romerske ärkebiskopen från New Delhi, som ledde mötet där 1600 deltog. Efter det har det varit liknande möten till expempel religionernas bön och fredsmöte i Asisi i 1986 där det också var representanter från all världens religioner. Vid detta möte kunde man se buddister tillbe en budda staty som var uppställd på altaret i Peterskyrken i Asisi, det var också tempeldansare i kyrken, en muslim som ropade på Allah från kyrkans tag osv. Ett nytt möte hölls i 1987, och där gick denna skara från olika religioner genom Rom i samlad flok. Johannes Paulus den ll proklamerade i 1978 att alla trosrättningar och alla religioner ska föras in under moderskyrkan med påven som ledare. New Age handlar som vi vet om en blandning av religioner där östens mystik, ockultism och New Age filosofi är bärande elementer.

 

Upp 18:4-5 – Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

 

Det är en sista varning till Guds folk att lämna det religiösa, politiska och ekonomiska system som skökan och Babylon står för, därför att Gud kommer att förstöra det. Om man inte går ut från detta system så kommer man själv att få del av det straff som Herren kommer sända, och ska själv drabbas av hennes plågor. Det betyder att Guds folk ska leva i renhet, och helighet för Jesus kommer snart. Han kommer inte bara att döma världen, men också bedöma varje troendes liv.

 

Vi har flere exempel på att Guds folk blir varnade på förhand, så att man har möjlighet för att lämna staden eller ett område som är ämnad för Guds straff.

Det hände med Lot och hans familj med hänsyn till Guds dom över Sodom och Gomorra (1 Mos 19:16-17). Det samma hände också vid Jerusalems förstöring i år 70 så det lyckedes för de troende i Jerusalem att slippa undan. De flydde till Pella och slapp på det sättet den dom som träffade Jerusalem. Det samma kommer också hända mitt i den sista årsveckan när Antikrist invaderar Jerusalem. De troende judar kommer att få möjlighet för att fly ut ur staden för att de inte ska utsättas för den förföljelse som Antikrist kommer att sätta i gång. De kommer att fly ut i öknen, troligen till staden Petra, där Herren kommer att beskydda dem.

 

I Uppenbarelseboken är begreppet ”Babylon” använt till att beskriva följande fyra områden:

 1. Det är använt om den katolska kyrkan, som utan tvivel är den stora skökan och moder till de andra skökor. Den katolska kyrkan har tagit upp och vidarefört ett religiöst system, och fört vidare lärosättningar och traditioner som kommer från det gamla Babylon.  På det sättet representerar den katolska kyrkan all falsk religion i världen. Påven söker relation med falska religioner i världen, och påven hävdar att dem som utöver dessa, för också del i frälsningen.
 2. Antikrist hör också med i begreppet Babylon, för han har ett tätt samarbete med den stora skökan i ändetiden. Till sist lösriver Antikrist sig samarbetet och inflytandet från skökan och förstör henne.
 3. Babylon är också ett politiskt system, som har herradöme över hela världen. Samtidigt att den katolska kyrkan är en religiös stormakt representerar den också en världslig stat. RKK utövar sin politiska makt genom religion och vanliga politiska kanaler.
 4. Babylon är ett ekonomiskt system som kommer att innefatta hela världen.
 5. Själva staden Rom blir också räknat som Babylon (Upp 18:10)

Laodicea församlingen var besmittat av skökotänkandet. Den trodde att den var rik, och egentligen inte behövde någonting. Rik på egna gärningar och rik på egen prestige. Den sanning som Jesus presenterade var en helt annan. Det var en kyrka som var eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Församlingen trodde att Herren var i församlingen men Jesus stod i stället utanför och klappade på. Jesus ger Laodicea församlingen möjlighet för omvändelse och upprättelse. På samma sätt kan vi naturligtvis inte döma alla människor som i dag befinner sig inom den katolska kyrkan. Men jag tror att om man som katolik blir frälst och upptäcker det system som kyrkan står för, så blir det svårt att bli kvar i kyrkosystemet och fortsätta att inordna sig dess struktur och lära.

 

Guds välsignelse

 

Mikael W

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Kan vi tyda tidens tecken?

 

 

 

Luk 12:56 – Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte inte tyda den här tiden?

 

 

 

Man kan leta förgäves efter ord i skriften som hävdar att den troende inte ska känna eller tyda den tid de lever i. I stället ser vi att Herren irättasätter de religiösa ledare som inte var vakna för Jesu messianska komma. De människor som kände till Guds löften, hade lyssnat till profeterna och skulle höra Guds röst kunde inte tyda den tid de levde i. Dom hade alla förutsättningar men kände inte igen den efterlovade Messias när han väl stod framför dem. Dom förkastade Messias utan att veta att Israels besökelses tid var just då. Bara den människa som tillåter den helige Ande uppenbara det för sig kan se de tecken vi upplever i dag. Enkla människor som inte alltid har den stora teologiska bakgrund, men som på grund af gudsfruktan och ett nära liv med den helige Ande ser tidens tecken och ser att vår förlossning står för dörren.

 

 

 

Luk 2:22-40 - När Jesus var två år gammal förde hans föräldrar honom till templet för att föra fram deras son för Herren. Precis den dagen förde den helige Ande den gamle Simeon upp till templet. När han såg Jesus visste han att det var den utlovade Messias och Simeon utbryter: -”Mina ögon har sett din frälsning”. Samma dag fanns profetissan Hanna i templet, och också hon förstod att Jesus var den som Israel hade väntat på. Precis som den helige Ande uppenbarade Jesu första komma för Simeon och Hanna önskar han också att uppenbara och göra hans andra komma levande för sitt folk i dag. Han önskar att vi ska tyda tidens tecken och låta den profetiska rösten om hans tillkommelse bli hörd. I ordet ser vi att Jesus uppmanar oss att studera tidens tecken och känna den tid vi lever i.

 

Vi ser att i Matt 24:15 att Jesus undervisar om förödelsens styggelse, och förmanar därmed att studera Daniels 70 årsveckor. I Matt 16:2-4 kritiserar Jesus fariseerna för att de inte kan tyda tidens tecken. I Luk 19:41-44 så gråter Jesus över Jerusalem för att den inte kände sin besökelses tid.

 

 

 

Skriften talar om många tecken som ska prägla ändetiden. Det är tecken på det ekonomiska, politiska, religiösa, sociala och det militära området. Det finns tecken som har att göra med stora naturkatastrofer och kosmiska störningar. Skillnaden på de tecken som alltid har funnits och som kommer att prägla ändetiden är storleken och intensiteten på det som händer. Det som förut hände mer sporadiskt kommer nu i stället att bli det vanliga. Det som förut hände mer lokalt kommer nu att beröra hela världen. När Lammet bryter det sjätte sigillet i Upp 6:12 så utlöser det en världsvid jordbävning som kommer att ha obeskrivliga konsekvenser för livet på jorden. En jordbävning av den dimensionen ville säkert flytta jordens axel, som i sin tur ville vända upp och ner på väderförhållanden och jorden ville aldrig bli den samma. Jesaja 24:19 talar om en jord som brister, rämnar och vacklar, ja raglar som en drucken.   

 

På en och samma gång kommer det i slutet på denna tidsålder att vara både krig, hungersnöd, laglöshet, falsk fred och naturkatastrofer av stora dimensioner.

 

 

 

Varför har Gud gett oss dessa tecken?

 

Jag tror att mer än någonsin så handlar det om vakenhet. Motsatsen till vakenhet är andlig sömnaktighet. Vi kan alla drabbas av slöhet i förhållande till Jesu återkomst, och det är säkert ingen tillfällighet att ju närmare vi kommer Jesu återkomst desto mindre förväntan och förkunnelse hör vi om ämnet. Talet om Jesu återkomst har tystnat i våra kyrkor, och de andligt vakna är frustrerade. Andlig sömnaktighet sopar undan all undervisning och förväntan till Herrens återkomst. Dessa två är fullständigt oförenliga.      

 

Herren önskar att vi ska ge akt och handla på de tydliga tecken vi ser runt omkring oss. Tidens tecken borde alltid skapa en reaktion och ett handlade från Guds folk. Automatiskt borde lyfta våra huvud och göra oss klara till vår förlossning. Tidens tecken borde ge oss en längtan att på nytt överlåta oss till Herren på och se till att vi har omvända och ödmjuka hjärtan i våra liv.

 

I dag är vi omsvärmade av tidstecken. Det ena tidstecken avlöser det andra. Vi ser en världsekonomi som är på väg i upplösning, och ett nuvarande ekonomiskt system som är på väg i knä. Vi ser ett mellanöstern som allt mer liknar en tickande bomb. Vi ser ett Israel som blir pressade från omvärlden och en antisemitism som ökar i rekord fart. Massdöd av fåglar, fiskar och andra djur över hela vår jord. Solutbrott och mystiska basunljud från många olika platser. Jordbävningar som kommer allt oftare med stor förödelse. Ett andligt avfall i våra kyrkor från det sanna evangeliet och Guds sanna ord. 

 

 

 

Är vi som församling fortfarande medarbetare på Guds profetiska plan? Känner vi till Andens profetiska uppgift när det gäller församlingen, Israel och nationerna? Kan vi som Guds folk tyda tidens tecken eller hamnar vi under kategorien hycklare precis som fariseerna på Jesu tid? Det är möjligt att slå dövörat till. Det är möjligt att komma under inflytande av sömnaktighetens ande, och det är möjligt att fullständigt missa allt det som Guds vill säga och pekar på i dag. De andliga ledarna gjorde det på Jesu tid, och Guds församling riskerar att göra samma misstag igen inför hans andra återkomst. Låt oss vara vakna och bedjande i den tid vi lever i och med längtan se fram till förlossningens dag.

 

 

 

God bless!

 

Mikael W

 

Uppdaterat den 5 maj

 

 

Bevara det urgamla evangeliet

 

2 Kor 11:4 – Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, så fördrar ni bara allt för väl.

 

Gal 1:8 – Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall vara under förbannelse.

 

Paulus blev överraskad över att Galaterna i en så snabb fart hade vänt sig till ett annat evangelium än det Paulus hade predikat, och därmed avfallit från Jesus. Paulus anser det så allvarligt att predika ett annat evangelium att han understryker att om någon skulle våga sig på att predika ett annat evangelium än det han själv hade delat med Galaterna så var personen under förbannelse.

 

I en tid där new Age, falska karismatiska rörelser och nyandlighet bankar på församlingens dörr, är det viktigare än någonsin att allt blir sett i ljuset av Guds ord. Vi måste fråga oss själva vilken Jesus det är som blir presenterad, vilken ande det är som blir förmedlad, och vilket evangelium det är som blir proklamerat? Vårt största problem i dag är att ingen riktigt längre vet vad det äkta evangeliet är och vad det står för! Vi har helt enkelt glömt bort grundsanningar som korsets kraft, Jesu blod och hans nåds rikedom. Vi vet inte längre av betydelsen av hans tomma grav och hans fullständiga seger över Satan. Vi känner inte längre till kraften i hans namn, seger över synd och ogudaktighet.

 

Det har blivit väldigt populärt att predika sig själv i kyrkor i dag. Mängder av personliga vittnesbörd med alla möjliga och omöjliga upplevelser. I princip är det inget fel med upplevelser så länge det inte är i strid med ordet. Men vad är det som är i centrum för vårt vittnesbörd? Är det oss själva och våra upplevelser som är drivkraften och i centrum, eller är det Jesus som korsfäst? Det som är intressant är att se att dom stora apostlarna predikade nästan aldrig sina egna upplevelser med Gud. Petrus hade gått på vattnet och haft otaliga personliga upplevelser med Jesus men väljer att utelämna dessa när han vittnar om Jesus. Paulus, på trots av sina höga uppenbarelser och upplevelser, ville inte veta av något annat än Jesus som korsfäst. Egna upplevelser betydde inte så mycket i förhållande till Jesu värk på korset. Apostlarna predikade nämligen korsets evangelium för de visste att det är en Guds kraft till frälsning. Faran i att predika ett annat evangelium är ju att vi mister det viktigaste, nämligen frälsningen i honom.

 

Låt inte fienden stjäla det urgamla evangelium. Det är nämligen det som frälste syndare som dig och mig. Jesus som hängde mellan himmel och helvete, han som var föraktad, övergiven och slagen. Medans vi menade att han var slagen av Gud och pinad, så var det vår förbannelse, vår smärta och vårt mörker han bar. Hans kropp vred sig i smärta på grund av syndens tyngd, och varje blodsdroppe som rann ropade om nåd och försoning med Gud. Korset var helt enkelt beviset för hans kärlek och nåd. Har du glömt korsets kraft, låt Jesus fylla dig på nytt. Har betydelsen av den tomma grav falnat så låt den helige Ande göra det levande igen. Har ordet ”det är fullbordat” inte längre första platsen i ditt liv så be att Gud åter igen gör ditt hjärta fyllt med hans kärlek.

 

Jag vill gärna dela en sång som min dotter Sandra sjunger >>HÄR. ”Amazing Love” som just handlar om Guds fantastiska och förvandlade kärlek och kraft i våra liv. Gud välsigne dig!

 

Mikael W

 

 

 

Uppdaterat den 23 april

 

De 70 årsveckorna i Daniels bok

 

 

Profetian i Daniels bok omfattar de 70 årsveckorna som är en betydningsfull skiss över Israels historiska och profetiska tidslinje, som sträcker sig helt från den Babyloniska fångenskapen till Kristi andra komma som Israels Messias.

 

 

 

De flesta är eniga om att Daniels profetia ska tolkas utifrån den ”bokstavliga tolkningsprincipen”, och de 70 årsveckorna ska därför tolkas bokstavligt. Det betyder att om de första 69 årsveckorna fick en bokstavlig uppfyllelse, kan vi därför förvänta att den sista årsveckan får samma uppfyllelse. Genom att gå igenom de första 69 års veckorna ser vi en fantastisk precision där Gud uppfyller sitt ord och sina löften till punkt och pricka. Bara en allvetande Gud kunde mer än 500 år tidigare ha förutbestämt på vilken bestämd dag att Messias skulle rida in i Jerusalem och presentera sig själv som Judarnas Messias.  

 

Den största delen av Johannes Uppenbarelse är en detaljerad beskrivning av den sista årsveckan i Daniels bok. Den sista årsveckan delas i två lika stora delar på var 1260 dagar som är lika med 42 månader eller 3,5 år. Den sista årsveckan inleds med ett förbund mellan Antikrist och Israel. Den sista delen av årsveckan inleds med att fredsavtalen blir bruten mellan Israel och Antikrist, och vi ser ett antikristligt kontrollsamhälle ta form. Till sist ser vi Harmageddon kriget där Jesus kommer tillbaka som frälsande Messias till Israel.

 

 

 

En kort översikt

 

 1. Hela profetian handlar om Daniels folk, och Daniels heliga stad, det vill säga Israel och staden Jerusalem (v.24)
 2. Hela tidsperioden är indelat på tre tidsperioder. Först en på 7 års veckor och sedan 62 årsveckor, och en sista årsvecka på 7 år.
 3. Hela periodens början är fastsatt i Jerusalems återställning och uppbyggning.
 4. Avslutningen på de 69 veckor markeras vid Messias framträdande som den smorde fursten. (v25)
 5. Senare, efter de 69 årsveckorna, kommer Messias att bli förgöras, helt utblottad. (Jesu korsfästelse). Jerusalem och templet blir igen förstört av en annan furste som kommer (Romariket v.26)
 6. Mellan vers 26 och 27 uppstår en historisk ”parantes” på cirka 2000 år, som är församlingens tidsålder. De är de år som Israel är spridda bland nationerna. I den perioden kommer det att vara krig och oroligheter.
 7. Den sista årsveckan kommer att börja med en pakt mellan Antikrist och det Judiska folket på en period på en vecka (7 år) v.27
 8. I mitten af den sista årsveckan bryter fursten (Antikrist) förbundet med Israel, och han avskaffar det dagliga slakt och matoffer. v27. Han vänder sig mot det Judiska folket med vrede och förödelse intill dess att straffdom utgjuts över förödaren. V.27

 

 

 

Dessa 6 lovade löften och välsignelser är relaterade till Messias två handlingar: Hans död och hans regeringstid i tusenårsriket. De fyra första handlar om Jesu offerdöd på korset som är till frälsning för det Judiska folket. Den sista har en speciell referens till Messias i den messianska regeringstiden. Det messianska kungarike kan först etableras när Messias kommer att smörjas i templet i det Messianska riket. Nationerna kommer att bli vittne till Israels mottagelse av Messias och till Guds härlighet – shekinah – i templets allraheligaste. Messias kommer att frälsa och härska vid slutet av den omtalade tid i Daniels profetia. 

 

 1. Göra slut på överträdelse.
 2. Försegla synder -
 3. Försona skuld
 4. Föra fram en evig rättfärdighet
 5. Fullborda syn och profetia
 6. Smörja den Allra heligaste

 

Bakgrunden för denna profetia är judarnas bortförande och fångenskap i Babylon år 606-586 f.kr. Daniel hade i lång tid gått i förbön för sitt folk för att Israel skulle vända hem från fångenskapen. Ängeln Gabriel kommer till Daniel för att förkunna vad Herren har bestämt skal ske. Daniel hade lagt märke till att Jerusalem skulle ligga i ruiner i 70 år (Jer 25.11-12 och 29:10) och att tiden nu närmade sig sitt slut. Ängeln Garbriel delar de 70 årsveckorna med Daniel för att ge honom insikt i de tider som ligger framför. Varje vecka av de 70 årsveckorna innebär sju bibliska kalenderår som är på 360 dagar var. Vi ser också att profetian är indelad i tre ”tidsdelar”. Först en på 7 veckor (49 år), sedan en andra period på 62 veckor (434 år), och sedan en sista vecka på 7 år, som tillsammans ger 490 år.

 

I 445 f.Kr är starten på denna profetia då kung Artaxerxes genom ett dekret (påbud) i månaden nisan (ca mars) ger judarna lov att vända tillbaka till deras land och uppbygga Jerusalem. Detta är början på den första tidsperioden på 49 år då Jerusalem återigen blir restaurerad. (Neh 11:1). Följer vi de nästa 434 åren (62 veckor) så når fram till år 32 e.Kr. Från det att denna profetia börjar och till att den 69 årsveckan blir avslutad går det 483 år. Den 69 årsveckan blir på dagen avslutad när Jesus rider in i Jerusalem som Israels kung, som är uppfyllelsen av Sak 9:9.

 

 

 

En helt korrekt uträkning visar att perioden på 69 veckor, som är 173.880 dagar som började vid Araxerxes dekret i mars månad år 445 f. Kr avslutades Palmsöndag d. 6 april 32 e.Kr.

 

Det är en uppfyllelse av Dan 9:25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skal det gå sju veckor och sextiotvå veckor…

 

V.26 Efter de 62 veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad – När den tidsperioden var slut skulle den Smorde förgöras som är Jesu död och korsfästelse. Det vet vi också fullbordades då Jesus korsfästes några dagar senare.

 

V.26 Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer..Det är en förutsägelse av templets förstöring år 70 e.Kr som Jesus också förutsa skulle ske. (Luk 19:41-44)

 

Den romerska härföraren Titus dödade över 1 million människor och brände och förstörde Jerusalem. Jesu ord om att staden inte skulle lämnas kvar sten på sten gick bokstavligen i fullbordan.

 

 

 

V.26 ..men slutet kommer som en störtflod. Intill änden  skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Det är är en beskrivning av tiden som ligger mellan den 69 årsveckan och den sista årsveckan (den 70) som också kallas vedermödan. Man kan säga att efter uppfyllelsen av den 69 årsveckan stannade Guds profetiska och historiska tidslinje med Israel. Precis som att de första 69 årsveckorna har med Israel och Jerusalem att göra så har den sista årsveckan också på ett speciellt sätt med Israel och Jerusalem att göra. Herren förkunnade för Daniel att alla 70 årsveckorna var för Israel och staden Jerusalem. Den tid vi har i mellan den 69 och den 70 årsveckan är hedningarnas tidsålder som har varat i cirka 2000 år nu. Och utifrån det profetiska ordet kan vi se att vi är på väg in i den sista årsveckan som också är kallad vedermödan.

 

 

 

v.27 – Han skall stadsfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsens vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

 

I och med att Israel fick tillbaka sitt land i 1948 så kan därför den sista årsveckan starta när tiden är inne. Den sista årsveckan som man vid sidan av Daniel kap 9 kan läsa om i Matt 24 och framför allt i  Johannes Uppenbarelse kap 6-19. I Joh Upp får vi en detaljerad beskrivning av de straffdomar och den tid som skall vara i värden i vedermödan. 1 Tess 2 talar om att Herrens dag (vedermödan) börjar med att laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träder fram. Den sista årsveckan inleds med att Antikrist upprättar ett 7 årigt förbund med Israel, som senare mitt i veckan bryts då förödelsens styggelse inträffar. Antikrist sätter sig själv i templet och upphöjer sig själv till Gud. Det är starten på de sista 3,5 åren som betyder mörka tider i värden och starten på stor förföljelse för Israel och det judiska folket. Men Gud har en rest i Israel som han vill bevara och fullborda sina löften igenom i 1000 års riket. När det ser som mörkast ut för Israel och det ser ut som att det sist ska lyckas för Satan att omintetgöra Israel så uppenbarar sig Jesus synligt för värden, besegrar och tillintetgör Antikrist och den falske profeten. (Upp 19:11-21)

 

 

 

Med den här bakgrunden så har vi en förståelse för varför Israel och Jerusalem är så viktig i Guds ögon. Gud önskar att fullborda sina löften och förbund till Israel som han kommer att göra i 1000 årsriket. Satans plan är ta landet och huvudstaden från Israel för att omintet göra Guds planer för sitt folk. Ingen kan låta bli att se utvecklingen i mellanösten där Israel och Jerusalem alltmer kommer i fokus. Det är strid om det lilla landet Israel, och det är strid om Jerusalem som huvudstad. Men vi vet att Gud har gett sina löften som han är mäktig att hålla och fullborda.

 

Mikael W

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 5 april

 

 

När dom säger ”fred och säkerhet”

 

 

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

 

Herrens dag är en definering av den domstid som ska överfara hela jorden som bland annat innebär vedermödan. Ett av de helt stora tecken på att Herrens dag är väldigt nära, är när folk  (eller de) säger ”Fred och trygghet”.  Texten kan tolkas på olika sätt: Antingen att det precis innan vedermödan kommer en tid av fred och trygghet i värden, eller att det just är fred och trygghet som politiker och människor efterlyser.

 

Jag tror inte att det är någon som inte har hört Obama eller Hillary Clinton närmast i munnen på varandra repetera orden fred och trygghet (peace and security) de sista åren.

 

Kvartetten har ropat ut ”peace and security” i många år nu för det verkar som att fred i mellan östern skulle närmast vara nyckeln till hela värdsfreden. Paulus beskrivning av den politiska situation som ska råda i avslutningen av denna tidsålder är inte mindra än mitt i prick. Jag tror inte att det är tillfälligheter när vi hör dess ord om och om igen. Det är en profetisk uppfyllelse av den tid vi lever i.

 

Det grekiska ordet för fred som används här är: éiréne och betyder helt enkelt det motsatta av krig. Det grekiska ordet för trygghet är ásphalleia och understryker och bekräftar fredens trovärdighet. Ordet för plötsligt är áifnidios och står för det akuta och oväntade, precis som en kvinna som plötsligt får smärtor i förbindelse med födsel.

 

Punkt nr 5 under EUs beslutningsförslag från 2009 angående mellanöstern ”kräver en snabb aktion på högt nivå från kvartetten, som bör samarbeta tätt med de arabiska staterna för att göra en ende på den nuvarande konflikt och föra fram betingelser och garantier för en varig lösning på mellanösternkonflikten, där staten Israel ska existera sida om sida i fred och säkerhet med en leveduktig palestinsk stat”

 

För två år sedan i 2010 reste kvartetten till Ryssland och målet var att hitta en lösning på Israel-Palestina problemet inom två år. Nu skriver vi 2012 och vi närmar oss med hastiga steg det falska fredsavtal som Antikrist en dag kommer att upprätta med Israel för en 7 års period. Värden kräver fred i mellanöstern, oavsett om det är på bekostning av Israels säkerhet eller som land och folk. Land efter land har erkänt Palestina som en självständig stat och helt plötsligt så ser en kommande delning av landet Israel inte alls långt bort. Det kommer tider av fred, men det är en falsk fred som kommer att innebära de hårda tider för Israel.

 

Gud säger att han kommer att döma nationerna för att de har delat hans land (Joel 3:1-3). Det ser ut som att både vi som nation och att vi som enkelt individer kommer att stå till ansvars för hur vi har ställt oss i förhållande till Israel och judarna som folk. Principen, att den som välsignar Israel ska vara välsignad, och den som förbannar Israel ska vara förbannad, har aldrig blivit upphävd men är ett löfte som gäller för all framtid.  Vi behöver påminna oss om att Gud har kontroll och styr slagets gång även den allra sista tiden där det kommer att se mer kaotiskt ut än någonsin.

 

Vad kan vi förvänta ska ske framöver för Israel? Vi vet med säkerhet att den sista årsveckan, som också är vedermödan, ska enligt Daniels bok inledas med ett falskt fredsförbund mellan Antikrist och Israel. Den sista årsveckan gäller i hög grad Guds plan för Israel. Gud har inte glömt Israel och han tänker fullborda varje enkelt löfte han har gett sitt folk. Vedermödan eller Jakobs nöd blir en speciell tid där Israel kommer att prövas om dom vill erkänna Jesus som messias eller inte. Och genom nöd kommer Gud att dra i deras hjärtan för att fullborda sina löften genom Israel. I det messianska riket (1000 års riket) kommer vi se fullbordan av allt det som Gud har lovat Israel och det judiska folket. De kommer att bli den välsignelse för hela värden som Gud har bestämt. Messias kommer att bygga det nya templet där han kommer att regera ifrån. Detta tempel ska inte förväxlas med det falska tempel som Antikrist ska tillåta judarna att bygga i vedermödan. 3,5 år in i vedermödan kommer Antikrist att invadera Israel, skända templet och avskaffa mat och slakt offer. Det blir starten på den sista delen av vedermödan som betyder stor förföljelse av det judiska folket. Det kulminerar i Harmageddon där värden har beslutit sig för att utrota Israel och det judiska folket en gång för alla. Då kommer Israel att vända sig och ropa till Messias som kommer att rädda Israel i sista stund.

 

En fantastisk profetia som talar om Guds upprättelse med Israel från Hosea med min kommentar inom parantes:

 

Hos 5:15-6:3 – Jag (Jesus) vill gå min väg. Jag vill vända tillbaka till min boning, (himlen) till dess att de (judarna) erkänner sin skuld, och söker mitt (Messias) ansikte. I nöden (vedermödan) skall de vända sig till mig. Kom (säger dom), låt oss vända om till Herren. Ty han har rivit oss (på grund av judarnas synder), han skal också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om två dagar (efter 2000 år) på nytt göra oss (judarna) levande, ja, på tredje dagen (Tusen års riket) skall han låta oss stå upp, så att vi kan leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång (Jesu återkomst) är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss like ett regn, lik ett vårregn(den helige Ande) som vattnar jorden (landet)”.

 

Fortsätt att välsigna  och be för Israel!. 

 

Mikael W

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 21 mars

 

 

Inför Kristi domstol

 

 

 

2 Korintierbrevet 5:10 skriver:" Ty vi måste ALLA träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.”

 

 

 

Det är många som undrar, om den som har tagit emot Jesus och är född på nytt, kommer att ställas inför Kristi domstol på den yttersta dagen? Att man är osäker på den tanken är att man förbinder domstol med något negativt. Men låt oss slå fast att Jesu Kristi domstol är inte till doms för de rättfärdiga. Vi får inte blanda ihop Kristi domstol med domen framför den stora vita tronen i Upp 20:11.  Den stora vita tronen är platsen där alla ”icke-troende” skal dömas, och Kristi domstol har ett helt annat föremål och karaktär.

 

 

 

För att förstå föremålet med Kristi domstol så måste vi förstå vad Paulus menar. Det grekiska ordet för domstol som Paulus använder är ”Bema”. Denna domstol var en domstol för segervinnare. Vid denna domstol blev sportsutövare som hade vunnit eller gjort något speciellt framställda för att man då skulle bestämma vilken belöning man skulle ge den denne. I kraft av försoningen så vill Herren bestämma vilken lön han ska ge den enkelt. Kristi domstol är Guds möjlighet för att belöna sina barn för deras trofasthet och goda gärningar här nere på jorden. Det är alltså stor skillnad på Kristi domstol för de rättfärdiga och Guds domstol för de orättfärdiga. De ogudaktiga är redan dömda efter deras gärningar på jorden, men vi är redan rättfärdiga på grund av Jesu blod.

 

 

 

Så Jesu Kristi domstol är den stora belöningsdagen för oss! Där Gud kommer att belöna sina barn för deras trofasthet och belöna de gärningar vi har gjort i hans kraft. Om man som kristen inte har samlat skatter i himlen, eller vandrat i förut beredda goda gärningar, så kommer ens verk att bränna upp och man går miste om sin lön, men själv kommer man att bli frälst.

 

1 Kor. 3:11-15. - "Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. "Den dagen" skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurdant vars och ens verk är, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, blir bestående, så skall han få lön; men om hans verk brännas upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men såsom igenom eld." 1 Kor. 3:11–15.

 

Belöningen ved Kristi domstol ges i förhållande till det material vi har valt att bygga våra liv med. Om vi har byggt våra liv med guld, silver och dyrbara stenar eller byggt med trä, hö och strå. Om vi valt att vandra i de gärningar han redan har berett för oss eller om har vi valt att vandra vår egen väg och bygga vårt liv utan honom? Den dagen kommer våra liv att bli prövade genom eld som kommer att förtära allt som inte är byggt på honom.

 

 

 

Kransar och rättfärdighetsdräkt

 

Vid Kristi domstol kommer det att bli utdelat både kransar, kronor och kläder som belöning. Ordet nämner några olika typer av kransar och kronor. Det grekiska ordet ”stefanos” som blir översatt krans, kan också betyda krona.

 

1. 2 Tim 4:7-8 – Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig…

 

Den får alla troende. Alla som har stridit den goda striden och fullbordat loppet får denna segerkrans.                       

 

2.   I Pet 5:1-4 – När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar…

 

Den blir delad ut till församlingens herdar och äldste som med trofasthet har vakat och värnat över Guds församling.

 

3.  Jak 1:12 – Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona.

 

Denna krona står bara omtalad två gånger i NT, och bägge gånger i förbindelse med uthållighet i speciella prövningar i livet. (Upp 2:10)

 

4. Upp 3:5 – Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder…-  Gud kommer att ikläda oss vita kläder, en rättfärdighets klädnad.

 

Det kommer att ske en omprioritering ved Kristi domstol. Många av de första ska bli de sista, och många av de sista ska bli de första. Gud som har sett i det fördolda kommer att belöna därefter. Många av dem som genom egen kraft har byggt upp positioner och blivit upphöjda av människor här nere på jorden kommer att mista den. Och jag tror att många av dom som har varit minst anset här på jorden kommer att belönas för att dom har förvaltat deras möjligheter och varit trofasta de gåvor som Gud gett dom.

 

 

 

Åter igen önskar Gud att vi ska ha evighetsperspektiv i våra liv. Att vi ska börja samla skatter i himlen. Han önskar inte att ska bygga med material som inte har något värde. Han vill att Jesus ska vara det som vi bygger på, och med. Att Guds eld redan nu får rena oss från allt vårt eget, från våra egna ambitioner och själviskhet. Att vi får vara lydiga och känsliga för den helige Ande så vi kan vandra i de gärningar han har för oss. Vi behöver inte vandra i gärningar utifrån lagiskhet eller i egen kraft, men genom Guds Ande som bor i oss, och som hjälper oss till att utföra det som Gud har för oss. Herren ser inte som vi ser. Han belönar trofasthet och vår lydighet mot honom och hans ord. Låt guld, silver och dyrbara stenar vara det material som du bygger ditt liv med!

 

 

 

Upp 22:12 - Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är."

 

 

Mikael W

 

Uppdaterat den 8 mars

 

 

87 Profetior om den sista tiden.

 

 

 

Bibeln förutsäger många saker som ska hända i tiden innan Jesus kommer tillbaka.  Jesus säger att det är dessa tecken som vill visa på att hans ankomst är nära. Han vill att det profetiska ordet ska lysa upp i våra liv. Kom i håg att när du läser dessa profetior att de blev skrivna för mellan 1900 och 3500 år sedan. Guds är trofast sitt ord och håller sina löften!

 

 1. Falska lärare för in falsk undervisning i församlingen, de får många efterföljare, och får andra till att förkasta Guds ord. (2 Pet 2:1-2
 2. Dessa falska profeter kommer att vara giriga på pengar och ha ett smickrande tal (2 Pet 2:3)
 3. Evangeliet om riket skal predikas i hela värden till ett vittnesbörd för alla folkslag. (Matt 24:14)
 4. Global kommunikation förutses (Upp 11:9-11)
 5. Människor får möjlighet för att förstöra allt liv ( Matt 24:21-22)
 6. Atomvapen är förutsagt (Sak 14:12)
 7. Det ska vara ett globalt rop på fred (1 Thess 5:3)
 8. Antikrist vill införa falsk fred för att förstöra många (Dan 8:23-25)
 9. Antikrist vill ingå ett förbund med Israel som han först ingår och sedan bryter (Dan 9:27)
 10. Damaskus kommer att bli förstört (Jes 17:1, Jer 49:23-27)
 11. Kaotiskt väder (Luk 21:25-26)
 12. Global regering (Upp 13:7-8)
 13. Det bokstavliga Babylon (Babel) vill uppstå i landet Sineaer (Irak) 1 mos 10:10
 14. Det faktum att jorden en gång upplevde syndafloden bliver förnekat. (2 Pet 3:5-6)
 15. Ett ökat interesse för vegetarisme (1 Tim 4:3-4)
 16. Många krig vill bryta ut (Mark 13:7-8)
 17. Etniska konflikter vill vara dominerande ( Mark 13:7-8)
 18. Jorden bliver fullt med våld (Luk 17:26)
 19. Jesus förutsa att det vill komma fruktansvärda tecken (Luk 21:11)
 20. Många kommer att resa till och från (Dan12:4)
 21. Kunskapen kommer att ökas (Dan12:4)
 22. Dödliga sjukdomar kommer att bli vanliga (Matt 24:7)
 23. Den sista generationen kommer att vara motagliga för ett märke på hand eller panna (Upp13:16)
 24. Det kommer ett globalt ekonomiskt system (Upp 13:16-17)
 25. En mand kommer att kontrollera all bank och handel (Upp 13:17-18)
 26. Hungersnöd kommer att bli vanligt (Luk 21:11/Upp 6:5-8)
 27. Vi kommer se stora tecken på himlen (Luk 21:11)
 28. Solen kommer att bränna människorna på jorden (Upp 16:8-9)
 29. Nationen Israel kommer att födas på en dag (Jes 66:8)
 30. Judarna kommer att församlas igen till Israel (Jes11:11, Hes 37:21-22)
 31. Tillbaka vändande judar kommer från nord, syd, öst och väst (Jes 43:5-6, Jer31:7-10)
 32. Israel som en gång var en öken, ska blomstra i de sista dagarna och exportera grödor till omkringliggande länder (Jes 27:6, 35:1-2)
 33. Israel kommer att uppleva ekonomisk framgång (Hes 38:12-13)
 34. Israel kommer att plantera vingårdar på landets berg (Joel 3:18, Amos 9:13,15)
 35. Det hebreiska språket kommer att bli restuerat (Sef 3:9)
 36. Jerusalem kommer att bli återuppbyggt på gamla ruiner (Jer 30:18)
 37. Jerusalem kommer att bli nedtrampat av hedningar till hedningarnas tidsålder är förbi. (Luk 21:24)
 38. En värdsvid judeförföljelse förutses. (5 mos 28:37, Jer 29:18)
 39. Alla omkring liggande nationer kommer att vända sig mot Israel (Ps 83:4-8, Sak 12:2)
 40. Jerusalem kommer att vara en börda för alla nationer (Sak 12:3)
 41. Israel kommer att bli oövervinnerliga (Sak 12:6-9)
 42. Israel skulle bli delat /uppdelat (Joel 3:2, Dan 11:39)
 43. Den östliga porten i Jerusalem kommer att vara stängd till Messias kommer tillbaka. (Hes 44:1-3)
 44. Nationen Israel som har varit uppdelad i två kungadömmen, nord och syd  kommer att bil förenade i en nation (Hes37:15-22)
 45. De judar som vänder tillbaka kommer inte att ha någon kung förrens Messias kommer tillbaka.  (Hos 3:4-5)
 46. Ett återuppfört tempel är förutsett (Dan 9:27, Mark 13:14, Upp 11:1-2)
 47. Tempeloffer kommer att bli återinfört i Israel i de sista dagarna. (Dan 9:27, 12:11)
 48. Det antika Petra i Jordan kommer att bli en tillflyktsort för judar som flyr under vedermödan (Jes 16:1-4, Matt 24:16, Upp 12:6)
 49. Ryssland (Magog) kommer att växa millitärt och angripa Israel (Hes 38)
 50. Israel kommer att bo utan murar (Hes 38:8-11)
 51. Turkiet (Meshech) kommer också att sluta sig till angreppet på Israel (Hes 38)
 52. Iran (Persien), Sudan (Kush) och Libyen (Put) kommer också att delta i attack på Israel. (Hes 38)
 53. Egypten och Jordan kommer inte att delta i detta angrepp. (Hes 38)
 54. Rovfåglar kommer att äta av köttet från fienders härar som faller i kriget mot Israel (Hes 39:4)
 55. Floden Eufrat kommer att torka ut (Upp 16:12)
 56. Asien (kungarna från Östen) kommer att kunna skicka en här på 200 milj. mand. (Upp 9:14-16, 16:12)
 57. En expansion i befolkningsantalet är förutsett (Upp 7:9,14)
 58. Nationerna vill spira fram (Luk 21:29-32)
 59. Jordbävning kommer att hända olika ställen (Matt 24:7, Jes 24:19-20)
 60. Att bli gift kommer att bli förbjudet för många (1 Tim 4:3)
 61. Under och tecken som vilseför kommer att finnas i överflod. (Matt 7:22-23, 24:24)
 62. Människan kommer att älska sig själva (2 Tim 3:1-2)
 63. Ungdomarna kommer att bli mer upproriska (2 Tim 3:2-3)
 64. Människan blir mer materialistisk och njutningsälskande (2 Tim 3:1-5)
 65. Jesus sa att hans barn kommer att bli hatade för Hans namn skull (Luk 21:17, Upp 6:9-11)
 66. Välstånd och luksus är förutsett (Jak 5:1-3, Upp 3:17, Upp 18)
 67. Avfallet kommer att inträffa precis före att Antikrist uppenbarar sig (2 Tess 2:3)
 68. Värden rör sig mot en värds religion (Upp 13:8,12 Upp 17)
 69. Människor kommer att påstå att man kan finna Messias i kamrar eller de inre rummen. (Matt 24:26)
 70. Denna vildfarelse kommer att bli ledd av stora tecken och under. (Matt 24:23-27)
 71. (En kvinna kommer att kalla sig själv drottning och leda den falska, globala kyrkan. (Upp 17, 18:7)
 72. Kvinnan kommer också att representera en stor stad, som är byggda på 7 kullar (Upp 17:9)
 73. Kvinnan vill gå ut över hela jorden. Hun blir förbunden med global förbannelse. Hennes mål kommer att vara Babylon i landet Shinar (Sak 5)
 74. All trolldom som berör häxkonst, magi eller ockult praksis kommer att bli använt för att vilseleda. (Upp 9:21, 18:23, 21:8)
 75. Förberedelse till ett globalt krig är förutsatt (Joel 3:9-14, Matt 24:22, Upp 16:14)
 76. Det kommer att vara tecken i solen (Luk 21:25)
 77. Många kommer att kalla sig själva Kristus (Matt 24:5)
 78. Gud sa att hans namn kommer att bli stort bland nationerna (Mal 1:11, Fil 2:9-11)
 79. Till trots för många varningar och ändetids profetior kommer många människor inte att vara på sin vakt när dessa händelser kulminerar. (Luk 21:34-36, 1 Tess 5:2-6)
 80. Under vedermödan kommer många att vakna upp och omvända sig till Jesus och bli frälsta.  (Upp 7:9-17, Dan 12:10)
 81. Många från Egypten till Assyrien (Irak och mellanöstern) kommer att påkalla Herrens namn och bli frälsta. (Jes 19:16-25)
 82. En del kommer att lämna sanningen för att de lyssnar till förförande andar och demoniska lärdomar. (1 Tim 4:1)
 83. Människor kommer att förkasta den sunda läran och följa människors läror, som appellerar till sina egna lustar. (2Tim 4:3-4)
 84. Många kommer att gå bort från de 10 buden som moraliska kodex. (Matt 24:12, Upp 9:12)
 85. Avgudadyrkan kommer att bli större (2 Tim 3:2, Upp 16:9,11)
 86. Sexuell omoral kommer att bli ohämmad (Jud 18, Upp 9:21)
 87. Människor kommer att håna ändetidstecken och säga: Dessa tecken har alltid varit där. (2 Pet 3:3-4)

 

God Bless!

 

Mikael W

 

Uppdaterat den 27 februari

 

 

Jesu återkomst – Förväntningens glädje

 

 

 

1 Kor 15:51-52 – Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall alla förvandlas.

 

 

 

Jesu återkomst är förväntningens begivenhet. Jag är fullständig säker i min tro att jag en dag kommer att höra en ärkeängels röst och en Guds basun, en röst som säger det samma som Johannes fik uppleva på Patmos: ”Kom hit upp.” Till dess lever jag inte i åskådning men i tro. En tro på att den dagen snart ska nalkas. Vi älskar en vi aldrig har sett, och vi längtar till en plats vi bara har hört om. Liksom en brudgum som inte har lust till att utsatta sitt bröllop på obestämd tid, så väntar också vi med längtan till den dagen blir en verklighet för oss. Tillsammans med Anden så suckar och ber vi:”Kom”. ”Kom” till honom som har lovat att hämta oss hem, för att vi alltid ska vara hos honom.

 

 

 

Församlingen föddes i förväntning till hans återkomst. Redan efter uppståndelsen innan Kristi himmelsfärd så frågar lärljungarna om tiden nu var inne för Jesus att återupprätta riket åt Israel. Apg 1:6

 

Men någonstans på vägen så förlorade församlingen förväntningens glädje. Vi förlorade kärleken och tanken om att vi snart skulle se honom sådan som han är.

 

Tidstecken och den heliga Ande pekar på en sen tid och att Han är klar till hans återkomst. Men är vi klara till att möta honom?

 

 

 

Jag har upptäckt att i tider av synd och ljummenhet i mitt liv så har alltid Jesu återkomst aldrig varit mitt stora hopp. Synd och värdslighet står i motsatts till den första kärleken och längtan efter hans återkomst.

 

Den dagen du blev frälst fick du en nedlagd längtan i ditt hjärta att leva för det som ”vad ögat inte har sett, och örat inte har hört och människohjärtan inte kunnat ana.. 1 Kor 2:9. Evighetsperspektivet blev nedlagt i dig och du viste att detta livet inte var ditt allt och ett.

 

 

 

Ordet ”i ett nu” 1 Kor 15:52 står som ”Atomos” i grundteksten, betyder något som inte kan delas. Det kommer alltså att hända så snabbt att tiden inte kan delas ytterligare. Den kortaste tid man har kunnat mäta hittills är 10- 18 dvs 0,000000000000000001 sek.  

 

 

 

I ett nu, på ett ögonblick, ska vi alla förvandlas. På detta utvalda ögonblick blir allt fullständigt nytt. Om vi kunde förstå hur stor betydelse är av detta ”nu” har skulle det förändra våra hjärtan och våra liv.

 

Oavsett hur våra liv är eller har varit, så kommer det ögonblicket förändra allt. Dagar av seger och dagar av sorg, tider av motgång och tider av välsignelse, tider av vederkvickelse och tider av frustration, allt blir förvandlat i detta nu.

 

 

 

Jag hoppas att du också har en längtan efter detta ögonblicks sekund. Kanske har du förlorat den längtan du en gång hade efter hans återkomst? Kanske har andra saker blivit viktigare och tagit platsen i ditt liv? Du är kanske som jag var för ett par år sedan, när jag Gud manade mig att söka efter Jesu återkomst på nätet? För han viskade i mitt öra att tiden är knapp och jag fik en längtan efter honom. Jag kom till en skiljeväg där jag kunde välja mellan honom och mitt andra trygga och behagliga liv. Den här värden fick ge plats till honom och han blev mitt hjärtas skatt. Om du saknar Maranata ropet i ditt hjärta, och om du tycker att den dagen känns långt bort, så väntar han på dig och vill förnya sitt förbund med dig. Han har aldrig glömt eller övergivit dig, men han längtar mer än du gör för att få vara tillsammans med dig, i evighet.

 

 

 

I min ungdoms dagar sjöng vi denna sång i församlingen som jag tycker talar väldigt starkt:

 

Åter och åter jag manas av Anden, att söka ett djupare liv i min Gud. Till dess att hans bild helt igenom mig strålar så värden kan se jag är frälsarens brud.

 

 

 

Guds rika välsignelse!

 

Mikael W

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 16 februari

 

 

Ändetidens sista  församling

 

I Uppenbarelse boken kap 2-3 så talar Jesus till de 7 församlingarna. Sju brev till sju olika församlingar. Församlingar som också historiskt sett representerar de tider vi har haft de sista 2000 åren. De två sista breven är skrivna till Filadelfia och Laodicea som är varandras raka motsatser.

 

 

 

Har du ibland undrat dig över vad Gud skulle ha talat till oss som Guds folk, eller vilka tankar han har till den församling du kommer i, om det på samma sätt kom ord direkt från Jesus till oss som genom Johannes? Ville det vara uppmuntrande ord, där Gud proklamerar att bli bevarad och att stå framför en öppen dörr som till Filadelfia församlingen, eller ville han spy ut församlingen som Laodicea, och förklara den för fattig, blind och naken? Alla brev avslutas med orden: Den som har öron, hör vad Anden säger till församlingen.

 

 

 

Filadelfia församlingen

 

Filadelfia representerar en församling som når ut genom mission. Församlingen fick en särskild kallelse att evangelisera. Herren själv öppnade dörrarna och församlingen utnyttjade att det inte fanns något ställe evangeliet inte kunde få framgång. I motsatts till Laodicea så var församlingen svag i egen kraft, och de hade inget de varken kunde visa fram eller skryta med. Det ända de kunde göra var att leva och bevara det ord som Gud gett dem.  

 

 

 

Laodicea församlingen

 

Laodicea är den församling som får den hårdaste tillrättavisning av Jesus. Jesus proklamerar och ger diagnosen ljum i sin tro. Det måste ha varit en väldig överraskning då församlingen själva trodde att den omvänt var rik, välfungerande och inte just behövde någonting. Men Jesus ger själv svaret på ljummenheten i versen efter. Det var just därför att dom säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting.. Dom var nöjda med det tillstånd dom var i. Att vara ljum är med andra ord att tro sig vara rik! Hade de haft den rätta bilden av sig själv, så hade dom sett det som Anden talar till församlingen: att dom faktiskt var eländiga, beklagansvärda, fattiga, blinda och nakna.

 

 

 

Att höra vad Gud talar till sin församling i dessa dagar är nyckeln till att överleva andligt och hålla sig mitt på vägen. Det är många i dag som är rika i sin egen kraft. Kyrkostrukturer och kyrkoväxtstrategier är populärt för att skapa växt. Underhållning, lycko-kristendom och det som attraherar vårt kött präglar vår verksamhet. Jesus finns inte i församlingen, men han står utanför och klappar på dörren. (v.20)

 

Vågar vi låta Anden tala till våra liv, och vår församling? Hör vi det som Gud talar till sitt folk i dag? Kan vi se skriften på väggen, och låter vi hans ord forma och leda våra hjärtan?

 

 

 

 Mikael W

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 9 februari

 

Evighetsperspektiv  i en sen tid!

På insidan av min garderob har jag en liten lapp där det står: ”Only one life, it will soon be past, only what´s  done for Christ will last”

Det är en daglig påminnelse om att fortsätta ha evighetsperspektiv I mitt liv. Självklart lever vi ju vårt liv i den är värden, och vardagen har sin dagliga gång. Men att ha sina ögon fästa på Jesus, och gå efter det som värkligen betyder något i det här livet och det som betyder något för evigheten. Ordet  uppmanar oss att ha evighetsperspektiv, och se lite längre än bara de få år vi lever här på jorden. 

För vad betyder det att vara en gäst och en främling i ett land? Att inte bli för uppslukad eller för hemmastad, men veta att man är på väg någon annanstans, till sitt riktiga hemland?

Luk 21:34 - Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara…

 

Det är en varning till oss som lever i den sista tiden att inte låta vardagsbekymmer skymma sikten i våra liv,så att den dagen inte bliver en snara för oss. Många saker vill ta bort din uppmärksamhet från Jesus och hans snara återkomst. Det grekiska ordet för omsorger här är Merimna  som betyder djup depression, oro och fruktan.

Ordet sammanliknar bekymmer med att vara berusad helt enkelt. Det vill säga att det är svårt att bevara sitt andliga omdöme och vakenhet och samtidgt vara vara berusad.  En uppmaning från 1Pet 5:7 är att slänga bekymmer (merimna) på honom och låta honom vara Herre över det. Det betyder inte att vi ignorerar problemen, man att vi litar på att Han tager hand om det.  

 

I bland så ursäktar vi människor oss för vår svaghet.  Vi kanske har svåra tider, som i sin tur gör oss skröpliga. Som jag ser det så är det just styrkan i våra liv. Gud förbjude en fasad kristendom där allting utanpå är seger och framgång, men inuti är nederlag och kompromis. Ett liv som inte är genomskinligt men byggt på tomma fraser och tomma bekännelser.

 

Gud önskar att få oss ned på knä. Han önskar att vi ska vara svaga i oss själva, tömda på vår egen kraft och vårt eget kunnande. Det är bara när vi kommer ner på våra knä i våra liv, att korsets kraft kan komma till. Vi förmår inte att förvandla det här landet i oss själva. Vi förmår inte att skapa väckelse utifrån våra egna resurser. Vi förmår inte att se människor vid korset utan den helige Andes hjälp. Vi behöver resa bönens altare i våra liv, låta honom veta av vår avhängighet av hans kraft, lägga ner våra egna ambitioner, låta korsets kraft komma till, och låta honom vara Herre och Gud!

 

God Bless!

 

Mikael W

 

X

XXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 2 februari

Om nu det är så att Jesus kommer tillbaka snart…

 

Om det faktiskt är så att Jesus snart kommer tillbaka. Om det stämmer att vi står på tröskeln till en av historiens mäktigaste upplevelse, att vi kommer få uppleva att Jesus kommer tillbaka på en brusten sky för att hämta sin brud. Att Jesus sätter sina fötter på Oljeberget, och skapar en ny himmel och en ny jord.

Om det nu var en sanning som vi verkligen trodde på, levde för och andades. Hur skulle det så påverka våra liv, vår fokus och vårt sätt att leva på? Hur ville det påverka vår relation till Honom, och vår dagliga vandring med Gud?
Ville vi vara mer försiktiga vad vi släpper in i våra liv? Ville vår högsta önskan vara att leva i gudfruktighet och i välbehag till Jesus? Ville vi vara rädda för att ha synd i våra liv som inte är bekänd och förlåten? Ville våra egna problem och omständigheter bli mindre i förhållande till att vi har evigheten om hörnet? Ville bördan för människors frälsning bli större, och tanken om att våra närmaste kommer att gå förlorade bli en nöd och ett rop i våra liv! Ville ropet och suckan till Jesus bli högre i ditt liv, och ditt beroendeskap av honom ännu mer påtagligt? Ville din längtan att tränga in tätt på Guds hjärta bli större, och din längtan efter att se honom upphöjd vara ditt hjärtas längtan? Ville det att vara känd av honom ha mer betydning än erkännande och upphöjelse från människor? Ville dina egna ambitioner, drömmar och visioner bli mindre viktiga, och hans vilja ditt allt och ett? Ville den smala vägen, herdens röst och andens känslighet betyda mer? Ville stolthet och arrogans bli en synd i ditt liv, och utbytt mot ett ödmjukt och förkrossat hjärta? Ville kärleken till Jesus blir starkare för varje dag, och din längtan efter att snart få möta honom nästan outhärdlig? Ville du få ett mjukt hjärta, och ha lätt att förlåta människor som gjort dig ont, eller ville du fortsätta att bita dig fast i bitterhet? Ville du sträva efter vaksamhet, eller fortsätta följa med strömmen? Ville matriella saker inte ha så stor värde mer, men blev Jesus din dyrbara skatt i stället för? Ville det här livet vara där du utlevde alla lustar och egna ambitioner, eller ville du mer känna dig som en främling i det här livet, och väl vetande att himlen är ditt hemland? Ville du sätta mer pris på sanna syskon i Herren, och njuta av den andliga gemenskapen vi har gemensamt i Jesus? Ville andens frukter, din karaktär, och situationer där ingen ser, bli viktiga att leva honom när? Ville ordet bli mer dyrbart, och de dyrbara sanningarna i hans ord få bli rättesnöret och ljuset på din stig? Ville blodet och korsets kraft vara det som för dig segrande fram. Ville nåden, som är ny var dag bli desto mer dyrbar för dig? Ville Guds rättfärdighets högra hand vara den som upprätterhåller och leder dig igenom livet? Ville människors äkta frälsning och förvandling bli din dagliga bön? Ville lovsången och tacksamheten till Jesus komma på dina läppar allt oftare? Ville ditt huvud allt mer bli rättat uppåt då du visste att den dagen då Herren kommer nalkas med hast?

Om det nu verkligen är så, att Jesus snart kommer tillbaka! Hur ville det påverka ditt liv? Jag tror att Gud söker våra hjärtan i den tid som är, och önskar att göra det till sitt. Du behöver inte prestera, för det handlar inte om dig, men om honom, och vad han förmår. Överlåt ditt liv till honom, och låt honom vara ditt hjärtas längtan, för han kommer snart!

Guds rika välsignelse

Mikael W

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaderat den 30 januari

 

Tecken på tidsålderns avslutning

Här vill jag ge dig några tecken som jag tycker talar för att vi snabbt är på väg mot den här tidens avslutning, och Jesu snara komma.:

1.Israel /Mellanöstern. Det började i Israel, och historien kommer avslutas i Israel. Det är i Israel Jesus kommer att sätta sina fötter på när han kommer tillbaka. Israel kommer att stå ensamma mot resten av världen, och Israel kommer snart att uppleva mycket motgång innan Jesus kommer tillbaka. Jerusalem är ett tydligt tecken på den tid vi lever i.

2.Kraftiga naturkatastrofer. Bara se på vad vi upplevde i 2011 där vi upplevde naturkatastrofer utan like. (Se Mikaels Hörna)

3.Globalt samfund. Som jag ser det så är vi ruskigt snabbt på väg mot Upp 13, där ordet talar om en globalekonomi, religion och politik. En ekonomi som i ögonblicket skakar i sina grundvalar, och ser ut till att vara på vippen till ett jätte krash, vilket hastigt kommer för till ett nytt ekonomiskt system med vildjurets märke. Ohlins har en riktigt bra tolkning av vildjuret som Uppenbarelsesboken talar om vilket jag tycker passar riktigt bra med det vi ser framför oss i dag.

4.Avfall i våra kyrkor. Om man inte ser att det pågår ett kraftigt avfall av den kristna tron i vår värld så måste man vara andligt blind. Jag är överraskad hur snabbt det har gått på bara dom sista 5 åren, och jag vågar inte gissa på vart vi är om avfallet fortsätter i samma fart. Ny andlighet, new age, liberal teologi, katolska kyrkan är bara några saker som är gott på väg in i våra kyrkor. Jag ger dig rätt Josef. Vårt största problem är att vi inte längre predikar det sanna evangeliet. Där vi skäms, eller tar avstånd från evangeliet blir det plats till avfall, och allt det som följer med det. Intressant är just att avfall betyder just att ”gå bort och skilja sig från korset”.

5.Mån och sol förmörkelser. Mark Blitz undervisning om sol och mån förmörkelser har varit en ögonöppnare för mig. Vi ser att det stämmer med historiska händelser som varit, och vi kan därför dra slutsatsen att det kan hända avgörande händelser i de närmaste år som ligger framför.

6.1948 Generationen. Den generation som såg Israel bli ett land i 1948 ska i följe ordet inte dö ut förens Jesus kommer tillbaka. Om en generation är 70-80 år, hamnar vi senast år 2020/2030. Min gissning är att vi inte kommer att behöva vänta så länge.

Det jag sätter mest pris på vid denna hemsida är det fokus och det hopp den ger genom att ha Jesu återkomst levande och brinnande.

God Bless!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 29 januari

 

 

Tankar kring Jesu gudom

Jag tycker att det är riktigt bra, att i en tid där Jesus alltmer devalveras på alla möjliga tänkbara sätt, att vi fortsätter att lyfta fram den dyrbara sanningen, att Jesus är Gud kommen i köttet.
När Jesus själv uttalar i Joh  8:24 att i vi kommer att dö i våra synder om vi inte tror att han är Jag Är (Ego Eimi) så är den uttalelsen rätt allvarlig. Det betyder att vi måste ta ett val om Jesus bara skal vara en profet, en ängel, ett sändebud från Gud, eller en som är en del av gudomen.

Att Jesus skulle vara något annat än en del av gudomen ger logiskt sätt ingen mening utifrån det sätt som bibeln förmedlar Jesus på. Med tanke hans preexistens, en som är från evigheten och en som alltid har varit hos Gud. Han är skaparen, då allt skapat blev skapat i honom, genom honom och till honom. Vi ser den treeninge Guden samarbeta i skapelsen, där Jesus är ordet som skapar och ger liv. Samma ord som senare blir kött och tar sin boning ibland oss. Hela det gamla testamentet vittnar och talar om HERREN, som vi starkt ser Jesus identifiera sig med och gör sitt ett med. Det hela kulminerar i Uppenbarelseboken där identifikaktionen mellan Fadern och Sonen närmast tycks ”flyta  ihop”. De sitter på samma tron, de bär samma namn, båda är samma tempel, båda har samma ansikte, båda mottager ära och pris osv.
Den stora uppenbarelsen blir när Jesus kommer tillbaka som beskrivs i Sak 14:9. Då kommer vi förstå att HERREN är en och hans namn är ett. Dvs vi kommer att förstå att Jesus är Gud!

Om Jesus inte var någonting annat än ett sändebud eller en profet från Gud så är bibeln riktigt dålig på att kommunicera sitt budskap.  Allting från 1 Mos till Uppenbarelse boken talar för att Jesus har del i Guds natur. Jesus identificerar sig själv med Gud, bär hans namn, frälser och gör gärningar bara Gud kan göra.
Var Jesus bara ett enkelt sändebud ville ordet säga helt andra saker om Jesus, och Jesus ville aldrig någonsin göra anspråk på att vara Jag Är!

Treenigheten är helt klart en trosfråga! Som en broder utryckte det: ”Kyrkan har aldrig gjort anspråk på att förstå Guds natur på ett logiskt sätt, endast att formulera, försvara, tro och bekänna det apostoliska vittnesbördet angående Fadern, Sonen och den helige Ande”.


Att på ett logiskt sätt förstå Guds natur eller att försöka förklara det blir med vårt förstånd ganska begränsat. Men skönt att vi har hela evigheten på oss att lära känna Guds natur och hans fantastiska egenskaper. Jag tycker att solen är en bra bild på den treenige guden. Solen är Fadern, Jesus är solstrålarna och Guds Ande är värmen.  Gud är En, men ändå tre personer. Oskiljaktiga, och fullständig ett, och i fullständig harmoni med varandra.


God Bless!

 

Mikael W

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 26 januari

 

Hej Vänner!
I en tid då Jeus gudom blir diskuterat och i frågasatt, så är det viktigt att vi inte är okunniga i frågan. Den stora skillnaden på oss och andra villoläror  är just frågan om Jesus bara är en vanlig människa med en unik kallellse, eller om han är Gud kommen i köttet.
När jag själv har studerat frågan så har min övertygelse bara stärkts ännu mer, och öppnat mina ögon för den Jesus är, och vad han har gjort för oss. Han är värkligen Gud kommen i köttet, som valde att sätta sin härlighet till sida för att komma till oss. Han som är från evighet  kom till jorden, och levdelivet på samma villkår som oss. Blev drabbad av Guds vrede, då han bar all vår synd och föbannelse på sig. Vann evig seger över synd och Satan, och regerar för evigt! Sann människa, och Sann Gud!
Här kommer 24 skäl till varför Gud valde att bli människa. En undervisning jag har lånat av en dyrbar broder. Här är de första 9 skälen, och dom andra följer senare.
God Bless!

24 skäl till att Gud blev människa

1.Gud blev människa för att frälsa sitt folk från sina synder  -
 Matt 1:18-21. ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande”.

Jesus blev avlad genom den helige Ande för att frälsa sitt folk från sina synder.

2. Gud blev människa för att döma blinda som påstår att dom är seende.
Joh 9:39 – Jesus sade: ”Till en dom har jag kommit in i värden, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.”

Jesus kom inte bara för att frälsa dom som ödmjukar sig, men att också vara till dom för dom som bortvälger Jesus, för utan Jesus så är värden redan dömd.

3. Gud blev människa för att han vill vara med oss.
Matt 1:22-23 – Se jungfrun skal bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.
 Jes 7:14 – Därför skall Herren själv  ge er ett tecken: Se jungfrun skall bli havande….

Att jungfrun skulle bli havande skulle vara ett tecken för oss! Ett teckan på vad? Jo, ett tecken på att Han vill vara med oss.

4.Gud blev människa för att härska i all evighet.
Luk 1:30-33 –  ”Frukta inte Maria. Du  har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut”

Denna profetia uppsummerar en massa profetier från GT omkring  Guds herradömme genom sin smorde konung – David. Ett herradömme som inte blott är över Israel, men ska sträcka sig ut över hela jorden.

5. Gud blev människa för att bo mitt ibland oss.
Joh 1:14-18 – Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

I Gt var uppenbarelsetältet där Gud uppenbarade sig och talade till Israels folk. Möte stället mellan Gud och hans folk var uppenbarelsestältet.
Samma är i fokus när Gud bliver människa. Han kom för att ta bolig ibland oss. Det grekiska ordet ”att bo ibland oss” betyder bokstavligt talat att slå upp sitt tält.

Upp 21:3 –  ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem”

6. Gud blev människa för att göra Satan maktlös.
Heb 2:14-15 – Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen.

Gud blev som oss – tog blod och kött på sig, för att – göra Djävulen maktlös.
Satan har makten genom synden, men denna makt blev bruten på korset genom Jesu blod. Jesus tog synden på sig, och bröt syndens makt.

7. Gud blev människa för att lysa för oss.
Joh 12:46 – Jag är ljuset som har kommit till värden, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Apostelen berättar att  orsaken till att Gud kom som ljus till värden är att var och en som tror inte skall bli i mörkret .  

8. Gud blev människa för att vi kan ha liv och överflöd.
Joh 10:1-10 – Tjuven kommer bara för att för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Johannes evangeliet presenterar Jesus som bland annat som logos – ordet från begynnelsen. Han är ljuset, han är uppståndelsen och livet. Men han är också herde för sina får. Han är dörren in till fåren, och den som går in genom honom skall bli frälst. Han är också den, i motsättning till tjuvarna som kommer för att slakta och döda, som kom för att vi ska ha liv i överflöd.

Det uttalande som Jesus gör i Joh 10 skal ses i ljuset av Psalm 23, där Herren just beskrivs som vår herde, som leder oss på rätta vägar och smörjer våra huvuden med olja.

9. Gud blev människa för att synden kan fördömas i hans kött.
Rom 8: 1-3 – Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Ett av de mest citerade och ett av de starkaste bibelställen i NT. Det som försonar oss med Gud, är det samma som har tagit bort fördömelsen i våra liv. Varför är fördömelsen borta? För att Jesus har gjort det som lagen inte kunde. För dem som är i Kristus är synden redan blivit fördömd. Den har mottagit sitt straff, och blev fördömd i Jesu Kristi kött. Gud blev människa, för att i sitt kött ta i mot fördömelse  för dem, som nu inte kan fördömas i Kristus. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Hej Vänner!

Bibeln säger tydligt att i de sista tiderna kan vi förvänta naturkatastrofer på den ena platsen efter den andra. Nu är vi inne i 2012, men många tänker nog inte på hur våldsamt vädret var i 2011.

Här kommer en uppsummering med några av dom naturkatastrofer som vi upplevde förra året. För mig är det ett tydligt tecken på den tid vi lever i, och att naturen bokstavligt ropar ut att Jesus snart kommer tillbaka.


1.våldsamt vinterväder i hela Nordamerika, och Europa. Ryssland upplevde den hårdaste vinter i 100 år.

2.Australien får extrem mycket nederbörd på en gång. Det resulterade i stora översvämningar. 3 gånger så stort område som Storbritannien förklarades för katastrof område.

3.Christchurch i New Zeeland blir utsatt för en kraftig jordskakning.

4.11 Mars blir Japan utsatt för en kraftig jordskakning som varar i 5 långa minuter. Skalvet kom helt upp på 9,0 på richterskalan. Japans nordkust blir utsatt för en kraftig Tsunami som sköjde in 1 mil in i landet. Fukushima atom anlägg blir samtidigt skadat på grund av jordskakningen med oanade föjder.

5.I April träffas USA av tornadon Alley. På 48 timmar så går tornadon genom och härjar i 16 delstater.

6.Två veckor senare kommer en super tornado i USA. 336 tornador träffar USA på under 2 dagar. Den härjar och förstör allting på sin väg! Bara i Alabama är det 1600km långt tornadospår med flera hundra döda människor.

7.I Maj träffas USA igen av Joplin tornadon som träffar Missouri med våldsam kraft. 160 människor dör på grund av tornadon.

8.I Juni utbryter vulkanen Puyehue i Chile.

9.Tornadon Iren träffar igen USA den 24 Aug. Den träffar ön Bahamas med fortsatt kurs mot USA. Den mister sin kraft när den kommer in på land så New York blir aldrig utsatt för den katastrof som väntat. Men resultatet blir stora översvämningar i många delstater.

10.Thailand upplever de värsta översvämningar på över 50 år.

11.Den 23 Oktober blir Turkiet utsatt för ett jordskälv på 7,2 på richterskalen. 2000 hus blir jämnade med marken och mer än 600 människor dör.

Jesus kommer snart!!
God Bless!

 

Mikael W