"Dikter från när och fjärran"

I denna avdelning kommer jag lägga ut dikter från "när och fjärran", från kända och mindre kända personer. Dikter som jag själv anser har ett budskap och förtjänar att spridas.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GUDS STORHET OCH MAKT 

Skogens dyrbara guld täcker mossar och myrar.

Hjortronens gula färg lyser som blinkande fyrar.

Skogsbrynet bjuder lingonröda, glänsande klasar.

I Dalarnas ljusa skogar vandrar kullor och masar.

Skönheten i blånande berg och i skärgårdens öar.

Näckrosor vita, gula och röda i spegelblanka sjöar.

Varenda blomma sitt ansikte mot solljuset vänder.

Guds ljus lyser, när vi i bön knäpper våra händer.

 

I horisonten förenas himlen med havets alla vågor.

Solnedgångens färger liknar eldens rödgula lågor.

Silvergatan lyser på vattnet av månens kalla sken.

Ekan sakta glider på mareldens turkosa fenomen.

Norrskenet så skiftande, flammade på himlens sfär.

Det vackra färggranna skådespelet helt sagolikt är.

Blickar mot himlen upp, till Paradiset tanken går.

Allenast vår Gud över hela jorden och himlen rår.

 

CARIN C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

HÖSTEN

 

Kantareller lyser med sina gula hattar.

Vi handen om lingonröda klasar fattar.

Träden dinglar av mogen frukt som lockar.

Av hjärtats lust med glädje vi dem plockar.

Hösten är gåvornas Gudomliga skördetid.

Vid brasans eld vi finner stillhet, ro och frid.

Dagen blir kortare, natten mörk och lång.

Tystnat har flyttfåglarnas kvittrande sång.

 

Gässen V- tecken på klarblå himlen formar.

Vid oväder de landar, vilar när det stormar.

En frostknäpp smyger sakta fram på natten.

Vackra, doftande blommor vissnar i rabatten.

Trädens alla blad lämnar sina trygga grenar.

I ett mjukt gyllengult täcke de sig alla förenar.

I Guds stora Katedral får vi njuta och vandra.

Ge tro, hopp, kärlek och glädje till varandra.

                                                            

CARIN C.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

ÖRTAGÅRDEN

 

Jesus kär, låt mig vara i Din hydda.

Med Ditt dyra blod mig så beskydda.

Hjälp mig att villigt smala vägen gå.

Stadigt upp på Kristus Klippan stå.

Mitt klappande hjärta sätt i brand.

Tag mig för evigt i Din starka hand.

Dagligen jag önskar att i Din åker gå.

Liksom en såningsman ädla säden så.

 

Tänk att vila i Herrens sköna örtagård.

Njuta och koppla av i min Herres vård.

Jesus, släck min törst i Din klara källa.

Ur Kristus källan nåd och kärlek välla.

Tack Jesus, Du villigt sändes till vår jord. 

Och dog för mig med dessa kärleksord.

Du är fri och allt är förlåtet och glömt!

All din synd och skuld du på Mig tömt.

 

 

CARIN C.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

HUMLAN                       

 

När solen sken från en klarblå sky.

Dök minnet upp från mitt Gunnesby.

Såg en humla flyga, i blommor tumla.

Välkommen till staden du lilla humla!

Vägen har varit så mödosam och lång.

Äntligen landade du på vår balkong.

Klädd i vackra gula och svarta ränder.

Tack, att du Himlens hälsning sänder.

 

Barndomens humla så mjuk och gullig.

Kroppen tung och päls så rufsigt ullig.

Suger nektar med en snabel såsom bin.

Guds skapelse är förunderlig och så fin.

Kan inte flyga, vingarna är korta, små.

Under att hon flyger mot himlen ändå.

Drottningen sover tills värmen väcker.

Vi uppstår om vi Jesus handen räcker.

 

CARIN C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

GUDS  KRAFT

 

I Ordets kraft blev allting till, som nu är till.

Allt fullbordas och allt blir som Herren vill.

Guds Rike består inte i ord, utan i kraft.

Samma kraft som lärjungarna, heliga haft.

Evangeliet Guds kraft till vår frälsning är.

Genom lidande, förföljelse den kraften bär.

Bönerna i Andens Enhet och Fridens band.

Hörs ifrån vår arma jord till himlens land.

 

Ingen makt kan oss från vår Fader skilja.

När vi vandrar i tro och lyder Guds vilja.

Då den sjuka kvinnan Jesu hörntofs rörde.

Han sin helande kraft till henne överförde.

Blott Skaparen är värd att äras och dyrka.

Ger den trötte, modlöse ny kraft och styrka.

Frukta ej mörkret, pesten på gator och torg.

Herren är vår tillflykt och vår säkra borg.

 

Den Gamle av Dagar Mose och Sinai berörde.

Med storm, åska, blixtar, dån så alla det hörde.

På Pingstdagen Andens eld på lärjungarna föll.

3000 döptes när Petrus i Guds kraft talet höll.

Uppståndelse kraften mänsklighetens gåta är.

Graven är tom, Jesus lever, visade sig åter där.

Döden är besegrad, alla skall stå upp en dag.

I dag, Guds frälsande kraft i hjärtat emottag.

 

Carin C.

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

CORONA  ”KRONA”   

 

Allt står väl till har många falska profeter sagt.

Plötsligt en Corona epidemi mycket blev ödelagt.

Städer ligger öde, jobben försvinner, börsen rasar.

Sjukvården oförberedd, för patientsäkerhet fasar.

Folk tvingas sitta i ofrivillig eller frivillig karantän.

I världen och från norr till söder i alla våra län.

 

Munskydd, respiratorer, skyddsutrustning fattas.

Tältsjukhus, men kön för vårdbehövande ej mattas.

Konkurser, hemlöshet, fattigdom, samhället skakar.

Många länder digitalt sina medborgare övervakar.

Corona, ett märkligt namn på en fruktansvärd pest.

Världen blir aldrig mer sig lik, vad händer härnäst?

 

Jo, i den sena midnattstimman vill Gud på oss kalla.

Gud Den Allsmäktige, Allvetande, Frälsaren för alla!

Gud är hoppets Gud, ger oss en framtid och ett hopp.

Läker hjärtats sår, helar både ande, själ och kropp.

Gud är vår tillflykt i nöden, väl beprövad, under sker!

GUD ÄLSKAR DIG! Han lyssnar, svarar när vi ber.

 

I hopplöshetens kaos kan Jesus ge oss lugn och frid.

Väckarklockan klämtar! ”Kom till Jesus än finns tid!”

Guds trofasthet består, Löftesbågen vittnar uti skyn.

Jesus våra fötter på Klippan sätter, ifrån djupa dyn.

Herren skall förnya jord, himmel och allt upprätta.

Krona av renaste guld på de rättfärdigas huvud sätta.

 

 

Carin C.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

LÄRJUNGEN JOHANNES

 

På Patmos såg Johannes en märklig syn.

Han fick se en öppen dörr högt i skyn.

Liksom en basun han hörde Guds röst.

Guds stämma uppfyllde hela hans bröst.

Johannes, kom hit upp, han höra fick.

I Tronhimlen han var på ett ögonblick.

 

 

En regnbåge runt tronen han ock fick se.

JAG skall visa dig vad härefter skall ske.

Guds rena Lamm som blev sårad, slaktad.

Fick all makt, härlighet, men var föraktad.

Lejonet av Juda stam har vunnit seger nu.

Värdig öppna bokrullen, bryta sigillen sju.

 

Runt tronen också tjugofyra troner var.

De tjugofyra äldste kritvita kläder bar.

Kronor av rent guld på deras huvud satt.

Fyra väsen sjöng Helig, Helig dag och natt.

Allsmäktige, som var, är och komma skall.

Jesus hämtar alla som han räddat ifrån fall.

 

Ett glashav klar som kristall vid tronen låg.

Sju brinnande facklor han vid tronen såg.

Guds Ande med vishet, förstånd, styrka, råd,

kunskap, fruktan för Herren, förunderlig nåd.

Trofast, Sann heter Ryttaren på sin vita häst.

Alla ser honom från norr, söder, öst och väst.

 

Frälsaren dömer och strider i rättfärdighet.

Vem som är Konungarna Konung nu alla vet.

De som bjudits till Lammets bröllop är otaliga.

De som fått skinande, vita kläder prisas saliga.

Manteln doppad i blod, Hans namn Guds Ord.

Brudgum prisas, äras vid himlens bröllopsbord.

 

Carin C.

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

KOM TILL MIG!

 

Glädjen fullkomnas i Dig min Gud.

Lycklig du som lever i Guds bud!

Du som lyssnar och hör Herren tala.

Väcks fort ur sömnens djupa dvala.

Jesus ger dig nytt hopp, nya vingar.

När svårigheter dig helt omringar.

Herren till högre höjder då dig för.

Hjärtats allra innersta djup berör.

 

Jesus håller allt Han dig lovat har.

Ger häpnadsväckande bönesvar.

Bergfast klippa är Guds trofasthet.

Inget är fördolt, Herren allting vet.

Jesu kärlek är gränslös, helt unik.

Ingen religion i världen är den lik.

Bara Jesus är värd att hylla och ära.

Jesu återkomst är nu mycket nära.

 

Frid, glädje, mening du av Jesus får!

Söker dig som utan mål, mening går.

Hopplöshet finner numer inget slut.

Inre mörkret breder alltmer sig ut.

Du ställer många gånger denna fråga.

Varför är livet denna hemska plåga?

Jesus öppnar famnen: ”Kom till Mig!”

Du är så dyrbar och Jag älskar dig!

 

Jesus ger dig en framtid och ett hopp.

Han är med dig hela ditt levnadslopp.

Herren aldrig någonsin dig sviker.

Jesus Kristus ifrån dig aldrig viker.

För dig till vatten där du finner ro.

Erbjuder dig evigt hos Herren få bo.

Äger all makt i himmel och på jord.

Dukar för dig himlens bröllopsbord.

 

CARIN C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

KAMPEN

 

Herre, låt bönerna bli hörda!

Befria oss från all vår börda.

Ryggen blir av tyngder böjd.

Lyft oss upp på högre höjd!

Natten är så mörk och lång.

Låt oss få se Din soluppgång.

 

 Tycks drabbas mer än andra.

När med Jesus vi vill vandra.

Fienden vill oss helt förgöra.

Från Guds Son bort oss föra.

I Guds löfte med starka band.

Vi vilar trygga i Hans Hand.

 

Jesus Är Livet, Helig och Sann.

Över döden evig seger vann.

Älskar oss som dyrbar skatt.

Vakar över oss dag och natt.

En dag vår Frälsare få skåda.

Där härligheten, friden råda.

 

CARIN C.

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

JOBS VÄNNER

 

Jobs vänner lever än idag.

Tungor talar av skilda slag.

Då nöden på dörren knackar.

Snabbt bakåt många backar.

Det är inte lätt att vara lugn.

Uti prövningarnas heta ugn!

 

Den som är syster och bror.

Är kanske inte den jag tror.

Flera vänner ifrån mig viker.

Bara Jesus mig aldrig sviker!

Tröstar mig vid nådens bord.

Mättar mig med kärleksord.

 

Jesu agape kärlek saknar gräns.

Förvandlar hjärtat så det känns.

Endast Mannen ifrån Gallilé.

Vill jag i evighet ära och tillbe.

Med blodköpt, vitklädd skara.

Till Faderns heliga boning far.

 

Carin C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

KRUKAN

 

I Herrens trädgård står en dyrbar kruka.

Herren själv vill den använda och bruka.

Fylld av vatten från källan djup och klar.

Klingar vid Mästarens beröring sitt svar.

Blir kantstött och får sprickor med åren.

Börjar läcka och ut rinner vatten-tåren.

Krukan sprack, skärvorna utspridda låg.

Bara Krukmakaren högt värde i dem såg.

 

Den misslyckade krukan mycket betytt.

Krukmakaren drejar en kruka på nytt.

Väntar på krukan som är borta och gömd.

Förkastad, besviken, av Gud inte glömd.

Mästaren formar den kruka Han vill ha.

Lägger oss på drejskivan om vi säger ja.

Krukan visar på nådens och Livets Källa.

Guds Rike där Jesu kärlek över oss välla.

 

Carin C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ÄNGLARS UPPGIFT

 

Änglarna är Guds tjänare och sändebud.

De har alla uppdrag ifrån Herren Gud.

Daniel i 21 dagar fastade och bad och led.

Gabriel hindrades för att komma hit ned.

Ängeln Mikael stred i himlarymdens sfär.

Mot mörkrets furste och fallen änglahär.

 

Guds två änglar gästade Abrahams hem.

Sara fick en mäktig profetia utav dem.

O, äntligen skulle 90 åriga Sara bli mor.

Ett svagt leende över hennes läppar for.

Änglarnas budskap helt i uppfyllelse gick.

Sara inom ett år deras Löftesson Isak fick.

 

Esau och Jakob låg i Rebeckas moderliv.

De skulle gå skilda vägar i strid och kiv.

Jakob brottades med Gud, höften gick ur led.

Såg änglar på himlastegen gå upp och ned.

Jakob ditt namn är Israel du segrande står.

Alla som välsignar Israel välsignelse får.

 

Till Sakarias Gabriel kom, höjde sin röst.

Elisabet skall föda en son på ålderns höst.

Sakarias tvivlade, blev stum och fick veta.

Bana vägen för Messias och Johannes heta.

Ropade vid Jordanfloden ”Se Guds Lamm.”

Predikade omvänd er från synd och skam!

 

Gabriel till Jungfru Maria en profetia bär.

Du fått nåd, Den Helige Ande över dig är.

Om natten vaktade herdarna fårahjorden.

I ljusskenet sjöng änglarna: ”Frid på jorden.

Ära vare Gud i höjden till folkets välbehag.”

I Davids stad är Jesus, Frälsaren född idag.

 

Änglarnas närvaro, en ovärderlig skatt.

Beskyddar Guds barn både dag och natt.

Stridsänglarna redo med dragna svärd.

Strider mot all ondska i vår fallna värld.

Tack för Jesu blod! Vi lever om än vi dör.

Två änglar Jesu brud till Paradiset för.

 

CARIN C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

KARTAN

 

Kartan visar vägen på vår jord.

Men till Guds Rike Bibelns Ord.

Vägens namn försoning och nåd.

Vägskylten är förstånd och råd.

Vishet viktig för vår navigation.

Exakt inställd på himlens ton.

 

Helige Ande är av största vikt.

Varnar för fara och skymd sikt.

Uppmuntrar oss, när vi går rätt.

Ger oss tröst på kärleksfullt sätt.

Väg som är mörk, backig och svår.

Förvandlas, när vi med Jesus går.

 

Vägen till Jesus är öppen och fri!

Alla som vill kan Jesu lärjunge bli.

Guds Rike är vårt härliga hopp!

En gång uppstår varenda kropp.

Pärleporten i härlighetens ljus!

Saliga, de som går in i Guds Hus!

 

 

CARIN C.

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

FRID

Tänk dig att få Jesu hörntofs röra!

I Jesu närhet kan ingen ofrid störa.

Så, underbart att i Jesu knä få sitta!

I Hans varma, strålande ögon titta.

Helt innesluten i Jesu starka armar.

Jesus av äkta kärlek sig förbarmar.

Han säger: ”Mitt älskade barn du är.

I med o motgång är Jag dig alltid när.”

 

Samla skatter i himlens trygga bank.

Skepp o dyrbar last går aldrig i sank.

Inte skatterna där mask o mal förstör!

Tjuvar bryter sig in och mycket förgör.

Akta på orden, vad örat hör o ögat ser!

Det klar återspegling på hela livet ger.

Drick ur källans klara, porlande vatten!

Ät av Livets bröd den omätbara skatten!

 

CARIN C.

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

SKÖRDETID

 

Vetefältet lyser gyllengult med stora ax.

Då vetet mognat, visar sig ogräset strax.

Med stolt blick hade bonden sett sitt fält.

Men i mörkret en ovän ogräs i vetet hällt.

Vad ovännen hade gjort, han inte förstått.

I jorden hade ju bonden endast vete sått.

Veteskörden hade nu plötsligt ryckts upp.

Förvirrad, han tittade på fältet med lupp.

 

I den himmelska ladan vetet bärgat var.

Ogräset var fortfarande på fältet kvar.

Bonden väntade på en stor, riklig skörd.

Han var mäktig, ansedd, av finare börd.

Han trodde aldrig på Herrarnas Herre.

Upptäckte sanningen för sent, dessvärre.

Bonden måste nu slita, kämpa för bröd.

Guds vredesskålar skapar fasansfull nöd.

 

Bruden och skökan även tillsammans är.

En dag skall Herren Gud skilja dem isär.

Bruden skinande, vita kläder på sig har.

Skökan mörka, svarta kläder föredrar.

I himlens bröllops sal är stort överflöd.

Salighet, frid, ingen sjukdom, ingen död.

Allt är fullkomligt i hela evigheten lång.

Tack för Frälsningen på Korset en gång.

 

 

Carin C.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Törnekrönte Kristus

 

TÖRNE-KRONAN

 

Det står om en Steglits i en gammal legend.

En liten fink blev till korset av Fadern sänd.

Den försökte kärleksfullt Jesu smärta lindra.

Ingen kunde denna Guda sända pippi hindra.

Steglitsen törne-taggar från Jesu panna drog.

Då Jesus slagen, sargad för mig på korset dog.

Budbäraren har ett så förtjusande vinge-par.

Lik gyllengul eld som lyser så stark och klar.

 

Klädd i många granna färger ja, riktigt bjärt.

Steglitsen är unik har svart-vit, kluven stjärt.

Fjädrar på huvud och bröst var i vitaste vitt.

Steglitsen sjöng ljuvligt tick, tickeli, tickelitt.

Plötsligt genom näbbet trängde taggen lång.

Två genomborrade på korset på samma gång.

Steglitsens vita huvud blev av blod färgat rött.

Men bara Jesu blod oss räddar, Han för alla dött.

 

Gud är så god! Hans omsorg är så oändligt stor.

Fadern dem omsluter som på Jesus Kristus tror.

Min Herre är Allsmäktig, Allvetande och så Vis.

Till mig sändes två Steglitser som kärleksbevis.

Vassa taggar som sårat min panna de båda drog.

Steglitserna den tunga bördan jag bar även tog.

Till Frälsaren de flög med både taggar och börda.

Tack, älskade Fader att mina böner blev hörda!

 

CARIN C.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

PILGRIMEN 

Pilgrim vandrar i hopp och tro.

Möter Frälsaren på Guds bönebro.

Samtalar med Jesus natt och dag.

Kristusdoft med Guds välbehag.

Jesus sträcker ut sår märkt hand.

Visar vägen till salighetens land.

 

Stor vitklädd skara flyttar utan last.

Lämnar lidande och strid i all hast.

Guds blodköpta folk till himlen når.

Pärleporten för oss vidöppen står.

Från myriader änglar, lovsångsljud.

Äran, äran tillhör allenast vår Gud.

 

Bröllopssalen av kärlek dukad står.

Brud o brudgum i evig förening går.

Himlens glädjefyllda bröllopsfest!

Lycksalig är ock var bröllopsgäst.

Där är härlighet, skönhet utan gräns.

Oförtjänt nåd djupt i hjärtat känns.

                                                    

CARIN C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ROSEN  

Du späda, röda rosen knopp.

Viskar tyst om tro och hopp.

Bladen är så glänsande gröna.

Doftande blommor så sköna.

Även taggar hårda och vassa.

Varning! Du bör dig noga passa.

 

Gå inte för nära min lilla flicka.

Du kan tyvärr svårt dig sticka.

Det kan också hända att du får.

Kraftigt blödande, svårläkta sår.

Det gör ont att i törnbuske trilla.

Törnen river och gör dig så illa.

 

Pärlor av regn rosen dekorerar.

Droppar taggarna kamouflerar.

Regnbågens färger kan blända.

Falska, grumliga signaler sända.

Se upp, överallt finns rosen snår.

Titta vart vägen leder dit du går.

 

Fly skyndsamt till Faderns famn.

Vägen dit är endast Jesu namn.

Herrens Ande för sanning står.

I Jesu namn läks alla djupa sår.

Tack för visdom och tack för råd.

Tack för försoning och tack för nåd.

 

CARIN C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LITEN FÅGEL 

Den lilla fågeln har haft brutna vingar.

Lycklig i himmelsblå sky nu sig svingar.

Den lilla fågeln svävar i Herrens vind.

Vilar kvittrande, glad i blommande lind.

Den lilla fågeln med sitt blodröda bröst.

Sjunger till Herren med sin ljuvliga röst.

 

Rödbröstade fåglar sjunger i samma kör.

Om under, mirakler som deras Herre gör.

Gud älskar sin fågel och på den tänker.

Från förrådshuset han maten skänker.

Människor gärna den lilla fågeln matar.

Men all dålig mat den lilla fågeln ratar.

 

Ingen kan rycka dig lilla fågel ur min hand.

Kära, lilla fågel kom och flyg till mitt land.

Där flyger du fritt och är mig mycket nära.

Du får kvittra och sjunga och ge mig all ära.

Där är frid och skönhet, det allt överglänser.

Salighet och härlighet i evighet utan gränser.

 

CARIN C.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

GUDS NÄRHET 

Tänk, att få lyssna till Frälsarens ljuva röst!

Alla årstider både vinter, vår, sommar och höst.

Dina ögon såg mig, där jag låg och var illa slagen.

Du var hos mig, när jag var sargad, avsidestagen.

Inför Dig jag smälter ner, när jag Dig ser och hör.

Din gränslösa kärlek ande, själ och kropp berör.

 

Såsom läkande, balsam är Dina tröstande Ord.

Tack, älskade Jesus att Du dukat nådens bord!

Du har banat vägen och öppnat himlens port.

O, min Gud, min Gud, allt är så oerhört stort.

Evig Fader, Väldig Gud, Emanuel, Gud med oss!

Allsmäktig, Underbar i Råd, Fridsfurste i kosmos.

 

Carin C.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

NAMNET JESUS

Ingen annan än Jesus är Gud o människa sann.

Ingen annan än Jesus seger över döden vann.

Ingen annan än Jesus för dig på korset dog.

Ingen annan än Jesus dina synder på sig tog.

 

Ingen annan än Jesus av kärlek ger dig nåd.

Ingen annan än Jesus ger dig kraft och råd.

Ingen annan än Jesus dig full förlåtelse ger.

Ingen annan än Jesus dig svarar, när du ber.

 

Bara Jesus, kan hjälpa dig i all din nöd.

Bara Jesus, mättar dig med himlens bröd.

Bara i Jesu blod du rättfärdiggjord är.

Bara Jesus, älskar dig och har dig så kär.

 

Bara Jesus, på dig kallar, viskar ömt ditt namn.

Bara Jesus, vet allt, vill ta dig i sin öppna famn.

Bara Jesus, ger dig tröst, glädje, hopp, evigt liv.

Bara Jesu namn, djupt inne i ditt hjärta skriv.

 

Bara Jesus, ger Den Helige Ande och änglavakt.

Bara Jesus, har i himlen och på jorden all makt.

Bara Jesus, har makten som Fadern honom givet.

Bara Jesus, Guds Son är Vägen, Sanningen och Livet!

 

Bara Jesus, kommer tillbaka en dag på himlens sky.

Bara Jesus, gör allting nytt och sargad jord blir ny.

Ingen sorg, ingen plåga mer, frid i tusen år en gång.

En evighet i Guds Rike lovsjungande Lammets sång.

 

Carin C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Mose

Gud sa: Gå ut ifrån Gosens slit och möda.

Till Det Land där mjölk och honung flöda.

Faraos härar dem jagade i häftig galopp.

De förlorade framtidstro, glädje och hopp.

Guds budskap var vid Röda Havets strand.

Mose, över havets vågor räck ut din hand.

 

Havet klövs itu av en östanvind så stark.

Torrskodda gick folket på havets mark.

Vattnet som en mur på båda sidor stod.

Israels barn fylldes åter av hopp och mod.

I ökenhettan de drabbades av väldig törst.

Herren sa då till Mose, slå på Klippan först.

 

Klippan brast, friskt vatten ur den rann.

Miraklernas Gud är både Helig och sann.

Manna och massa vaktlar ifrån himlen föll.

Under 40 år folkets skor och kläder höll.

Vandringen var dock mödosam och lång.

Guds röst sa, tala till Klippan nästa gång.

 

Precis som förut, Mose på Klippan slog.

På grund av denna synd, han i öknen dog.

Gud talade till Mose, på Sinai berg stig upp.

Säg så, helga och rena er, hela Israels grupp.

Molnsky, blixtar, rök, eldslågor berget rörde.

Ett starkt basunljud, Herrens röst de hörde.

 

Hela berget skakade våldsamt i samma stund.

Med sitt egendomsfolk, slöt Gud ett förbund.

På stentavlor skrev Guds finger lagens bud.

Aron gjöt en guldkalv, som blev Israels gud.

Herrens vrede brann, ville folket meja ned.

Mose bönföll, bad Herren tänka på given ed.

 

Molnstoden på dagen framför folket gick.

Och Eldstodens ledning på natten de fick.

Herrens Härlighet Tabernaklet övertäckte.

Över Uppenbarelsetältet Härligheten räckte.

I Det Allra Heligaste, Förbundsarken låg.

Ner på nådastolen två gyllene keruber såg.

 

I Templet offrades olika djur varje dag.

Synd, bara blod kan sona, så är Guds lag.

Jesus, Guds Lamm sitt blod för alltid göt.

Ett Nytt Evigt Förbund, Jesus med oss slöt.

På Olivberget skall Messias fötterna ställa.

Det Nya Förbundet skall även Israel gälla.

 

På den vita hästen skall vår Konung rida.

Genom stjärnor och galaxer i rymder vida.

Kristus många kronor på sitt huvud bär.

Liksom flammande eldslågor Hans ögon är.

Han strider i rättfärdighet på Herrens Dag.

Seger vinner vid Harmagedons stora slag.

 

Frid och fred det blir i tusen år en gång.

Rymden fylls av Mose och Lammets sång.

Vargar och lamm tillsammans beta och bo.

Spenabarn vid huggormens håla, leka i ro.

Livets Bok öppnas, deras namn skrivna står.

Som i Guds Härlighets Rike, eviga livet får.

 

Halleluja!

 

Carin C.

                                                           

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

NAKEN INFÖR GUD

Gud, gör mej till en fri människa, en människa som vågar vara ärlig och sann. En människa som inte gömmer sej bakom en mask och yttre fasader.

Inför dej får jag vara som jag är, naken, och du beklär mej med din härlighet. Du ser ju ändå bakom alla masker och fasader, varför skulle jag då försöka vara någon jag inte är?
Det kanske är svårare för dej att trösta mej, att möta mej om jag stänger in mej.

Du säger ju: Stå upp min älskade, du min sköna och kom hitut. Jag vill se ditt ansikte, jag vill höra din röst, för din röst är så ljuv och ditt ansikte är så täckt.

 

Anonym

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

EN SYN OM ETT NYSTAN

 

Fadern och Jesus vi tillber, lovar och prisar.

Plötsligt, en klar och tydlig syn Han visar.

Ett stort nystan, liksom en boll jag skådar.

Intrasslade i allehanda garner och trådar.

Ylle, bomull, nylon, akryl i skiftande färg.

Järntråd, mässing, koppar, dock utan ärg.

 

I nystat det rödaste av röda garn jag ser.

Utanför nystat hänger garnet 1 dm ner.

Ta tag i räddningstampen som är utanför.

Tampen leder till det Liv, som aldrig dör. 

Garnet i mjuka svängar genom nystat går.

Nåden, genom Jesu blod in i himlen når.

 

På andra sidan nystat kommer garnet ut.

Röda garnet fortsätter, det finns inget slut.

Fadern vet och ser allt med röntgenblick.

Jesus syndfri, istället för oss till korset gick.

De ihop trasslade trådarnas betydelse är.

Världsreligionerna fångats i fiendens sfär.             

 

Omöjligt att de tilltrasslade trådarna sära.

Allting blandas, samma religioner de bära.

Förförisk lögn att alla ber till samma gud.

Emanuel är Herren, står i Guds första bud!

Vägen, sanningen och livet endast Jesus är.

Ingen kan som Jesus älska och ha oss så kär.

 

TACK JESUS!                                      

                     

Carin C.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VÄGEN

Sveriges blå-gula flagga med korset på.

Vajar i vinden mot Guds himmel blå.

Israels, Löftets flagga, hissas vit o blå.

Konungsligt med Davidsstjärnan på.

Vandraren går tyst i bön på Helig mark.

Herrens närhet är uppenbar och stark.

 

I världen förändringens vindar blåser.

En del öppnar hjärtedörren, andra låser.

Om köttets gärningar får stora övertag.

Då lider Andens goda frukter nederlag.

Stormen raserar byggnader, fäller träd.

Herren sållar snart agnarna från säd.

 

Stannar vid vägkorsningen och tvekar.

Vägskyltarna till olika platser pekar.

O, så många vägar det finns att välja på.

Sanningen är att det finns endast två.

Viktigt att ”Den Levande Vägen” välja!

Och inte sila myggor och kameler svälja.

 

Breda autostrador lyser i förföriskt ljus.

Men leder förbi målet till Faderns hus.

Smal är den urgamla stigen, svår att finna.

Den som söker och finner har allt att vinna.

Hör, bäckens porlande sång och musik.

Den sjunger: ”Urtidens Gud är helt unik”!

 

Månen och stjärnorna de lyser om natten.

Han pekar på källan med levande vatten.

Solens livgivande strålar når varje lem.

Ljuset är vägen till vårt himmelska hem.

Jesus kommer åter, alla knän skall böjas.

Konungarnas Konung i jubelsång upphöjas!

 

Carin C.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FÅRAHERDEN

 

Den gode Herden är dörren till fåren.

Hans röst de känner genom alla åren.

Han kärleksfullt vid namn dem kallar.

Med herdestaven han leder och vallar.

Alla fåren är för honom mycket kära.

De små lammen vill han i famnen bära.

 

Finner får utan herde i främmande land.

Vilsna, stackars får tar han väl om hand.

Med ömhet han för dem till fårens fålla.

Förbarmar sig över dem, vill dem kolla.

Förbinder de slagna, skadade och sjuka.

Hoppas att de inget ben mer skall stuka.

 

Fortsätter efter det försvunna fåret leta.

Alla fåren skall tillsammans i hagen beta.

Vargen härjar, lammen och fåren river.

Herden beskyddar och mot vargen kliver.

På ängarna i hagen får och getter strövar.

De stångas och sparkar med sina klövar.

 

Guds heliga, oskyldiga, rena offerlamm.

Hängde blodigt, sargad, på korsets stam.

Den Gode Herden sitt liv för alla fåren gav.

Men uppstod på tredje dagen från sin grav.

Jesus kommer tillbaka, hämtar trogna får.

Till Guds härlighets Rike som evigt består.

 

Carin C.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

UPPBROTTSTID

 

Herre, förbarma Dig och lär mig be de orden.

Ske Din vilja såsom i himlen så och på jorden.

Jesus lös mig ifrån världens lockelser och flärd.

Gör mig redo och klar för Din himmelska värld.

 

Tvätta mig i Livets och nådens porlande källa.

Ifrån Din tron låt rening och förlåtelse välla.

Tack för alla Guds löften som i evighet består!

Tack för Herrens härlighet och friden jag får!

 

Tack för många heliga, dyrbara bönestunder!

Tack för otaliga bönesvar och helande under!

Jag ber att Du min ande, själ och kropp bevarar.

Och att Du blott av kärlek frikänd mig förklarar.

 

Världen om våld, hot, krig och undergång larmar.

Mot oss sträcker Fadern Sina Allsmäktiga armar.

Jag lyfter nu blicken mot Jesus på himmelens sky.

Längtar också efter en himmel och jord som är ny.

 

För den som på Jesus tror, Han i himlen rum berett.

Obeskrivlig överraskning som ingen någonsin sett.

O, vilken glädje och salighet att hos Jesus få bo!

Endast Jesus är Begynnelsen och Änden A och O.

 

Amen, Amen!

 

 

CARIN C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

RANNSAKAN

 

Har vi Guds kärlek och för den ofrälsta nöd ?

Äter vi varje dag av Herrens heliga, sanna bröd?

Dricker vi vattnet ur den djupa, rena, klara källan?

Umgås vi med Jesus vår Frälsare ofta eller sällan?

Längtar vi att få känna Guds närhet och välbehag?

Vill vi att Den Helige Ande leder oss varje dag?

 

Jesus våra tankar, handlingar och allting känner.

De ödmjuka och pånyttfödda kallar Han vänner.

Guds Heliga, mäktiga under sker bara när Herren vill.

Inte när upplevelser och mirakler vi jagar och lägger till.

I Bibeln kunde trollkarlar också många under göra.

Deras lärljungar gör likadant idag, för att oss förföra.

 

I Jesu namn mirakler, tecken och många under sker.

Är det alltid ifrån Jesus, det vi förundras över och ser?

I vår tid behöver vi Ande bedömningens nådegåva.

Herre förbarma dig, ge oss den! Vi vill Dig tacka och lova!

Förklädd till ljusets ängel han kommer för att många förvilla.

Be till vår Fader i Jesu namn! Lyssna till Honom! Var stilla!

 

Ni ogärningsmän gå bort ifrån Mig, säger Jesus på domens dag.

Har vi inte gjort under och tecken i Ditt namn? Det var vår lag.

Jesus svarar dem: ”Aldrig någonsin har Jag er känt”.

De brukade Hans namn, men deras hjärtan hade de inte vänt.

Herre förbarma Dig över oss, så vi alltid troget vid Din sida står.

Helige Fader hjälp oss, så vi aldrig vilse i denna mörka tiden går.

                                                                       

                                                                                    CARIN C.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 
Natt i Nice
 
Leende havsvolanger,
kritvita stjärnesvall,
ljusblå himmel.
Dånets bränning.
Ensam i sorgehall,
barnet med rödstänkt klänning, 
i blåljusets natt så kall.

Gråtande havsvolanger,
reser med böner små.
Jorden suckar,
ropen larmar,
rör vid Guds hjärtevrå.
Räddningen är Jesu armar,
där själen sitt ankare få.
 
Sofia
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JA ELLER NEJ?

 

Bakom mörka moln har solen kanske gömt sig ibland.

Törnig, stenig och krokig är vägen med rullande sand.

Du snubblar, faller och blir riven och får blödande sår.

Glöm inte att din barnavän Jesus hela vägen med dig går.

Han bär i sin famn ömt sitt älskade barn över alla stup.

Han tröstar, lyssnar, ger dig nytt hopp med kärlek djup.

 

Jesus sträcker sina armar med sår-märkta händer emot dig.

Jag gav mitt liv för dig, mitt älskade barn kom nära, nära mig.

Jag ser din förtvivlan, all din smärta och ångest och din gråt.

Jag förlät rövaren hans synd och även dig när du säger förlåt.

Friköpt, lycklig och glad kan du mot det himmelska målet gå.

Efter den frikännande domen skall du av Herren kronan få.

 

Vad intet öga sett, intet öra hört och inget hjärta kunnat tänka.

Till dem som älskar Honom skall Fadern en gång detta skänka.

Du är bjuden till Brudgummen Jesus himmelska bröllopsfest.

Vill du komma till Jesus och vara Hans brud eller bröllopsgäst?  

Han längtar och väntar på dig, men ja eller nej måste du svara.

Snart möter Jesus oss på brusten sky, då vi till Fadern skall fara.

 

CARIN C.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRÖST OCH LJUS 

Jag låg och lyssnade på en predikan om att ta emot DEN HELIGE ANDE. I en syn såg jag ett par fötter i mörkret. Plötsligt blossade en stark, intensiv, gul ljuslåga upp framför fötterna.

Ljuslågan var ca 2 dm hög och c:a 1dm bred. Jag utbrast: ”Gode Gud vad var detta?” Svaret kom omgående: ”Mitt ORD är dina fötters lykta och ett ljus på din stig.” Jag blev väldigt omskakad och tacksam och ropade: ”Tack Gode Gud!” Sedan fick jag en längtan att fördjupa mig mycket mer i GUDS ORD. 

Denna dikt blev en följd av denna syn.

Löven hade fallit och det var en mörk, kall och stormig höst.

Precis så kan jag stundom också känna i mitt eget bröst.

Svårigheter, sjukdomar, terror och så mycket annat elände.

Jag upplevde det som om jag hade kommit till vägens ände.

Modlösheten och hopplösheten alltmer i mitt inre sig spred.

Mitt sinne och varenda lem i kroppen med tydlig smärta led.

Ett märkligt under som en blixt från en klarblå himmel hände.

FADERN med nåd och kärlek mig såg och Himlaljuset tände.

 

O, min Mästare och HERRE jag vill blott Din lärjunge vara.

Korrigera och undervisa mig och min hjärtebön besvara.

HERRE med Ditt Ord Du alltid stadfäster tecken och under.

I Din närhet blir det ljuvlig, underbar frid och heliga stunder.

Ditt ORD är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Du uppmuntrar, överraskar och på rätta vägar leder mig.

Bönen till Frälsaren ger läkedom för ande, själ och kropp.

Relationen med Mästaren ger tröst, glädje, tro och hopp.

 

CARIN C.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

GUDS VAPENRUSTNING

Till kärlekens, nådens, förlåtelsen källa vi måste överlåtna gå.

Innan vi Guds ogenomträngliga, vapenrustning kan ta på.

Vi måste alltid i hela Guds vapenrustning vara klädda.

Endast Jesus Guds Son kan oss ifrån den eviga döden rädda.

HERREN till Sin arme stridsdugliga, orädda soldater kallar in.

Klädda i Guds vapenrustning Han säger vårt namn och kallar oss Sin.

I Guds vapenrustning träder JESUS fram i helig, strålande glans.

Jesus säger: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet.” De Orden är Hans.

 

Det är inte mot varelser av kött och blod vi med GUDS vapen strida.

Utan det är mot ondskans andemakter i himlarymden vida.

Och mot mörkrets väldigheter, världshärskare härnere kampen står.

KUNGARNAS KUNG är vår Härförare och med oss Han i striden går.

Herre vi ber Dig, att Du Nådens och Bönens Ande över oss vill utgjuta.

Gode Gud beskydda och bevara oss! Vi vill mot Jesu kors oss luta.

NÅDENS MANTEL. Svep oss in i den och låt oss vara inneslutna.

Fyll oss med Din Helige Ande, så vi blir i Jesus Kristus helgjutna.

 

FRÄLSNINGENS HJÄLM. Våra tankar i Kristus skyddar och bevarar.

TRONS SKÖLD. Skyddar oss, så att vi satans vassa, otros pilar klarar.

ANDENS SVÄRD. Det är Guds Ord, som vi med Guds kraft bör svinga.

Endast Guds Mäktiga Ord kan alla fiendehärar totalt betvinga.

SANNINGENS BÄLTE. Skyddar oss från den ondes lögner och list.

VILLIGHETENS SKOR. De som vandrar Guds väg lider ingen brist.

RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR. Bevarar oss i Jesu rättfärdighet.

Ingen är rättfärdig! Av nåd är vi rättfärdiggjorda som fienden vet.

 

Rena våra läppar med kolet från Ditt Altare!

Tygla vår tunga och gör oss till Ordets förvaltare.

Ta bort slöjan från våra ögon, så vi klart Jesus ser.

Öppna våra öron, så vi hör Din röst, vår Gud vi ber.

Hjälp oss att kärleksfullt lyssna och ödmjuka vara!

Ge oss kunskap och vishet att med mildhet svara.

Fader omslut oss i Dina kärleksfulla, eviga armar.

Herre, vi ber att Du oss av nåd Dig förbarmar.

                                                                                                          

Carin C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MIDNATTS-TIMMAN         

Vi lever helt visst i den sena midnattstimman.

Kom Jesus, skingra den vilseledande dimman.

Evangeliet av kända predikanter totalt förvrängs.

Utan Jesus vägen till vår Fader fullkomligt stängs.

Det stora avfallet saknar gränser och blir bara värre.

Bibelns sanna fundamentalister blir färre och färre.

Religionerna blandas i hela världens stora avloppstank.

Blandat med ockultism och new age till en olidlig stank.

 

Sverige, Sverige, vårt kära gamla fosterland, vad har skett?

Gängbråk, kriminalitet, gatuvåld som vi aldrig tidigare sett.

Rumäner, Bulgarer, Zigenare överallt på gator sitter o ligger.

Somliga halta och lytta, med bedjande ögon de ber och tigger.

Beslöjade kvinnor i burka, niqab, hidjab man i folkvimlet träffar på.

I heltäckelsen blott ett par mörka ögon tittar fram och ser på oss då.

Polisen måste nu prioritera. Inbrott, skadegörelse försvinner bort.

Sedlarna o mynten blir ogiltiga, nya sedlar o mynt kommer inom kort.

 

Överbelastade de går i väggen läkare, sköterskor och vårdpersonal.

Regeringen är så splittrad, de tycks ha hamnat i helt otroliga kval.

Robotar skall sköta de gamla och kameror skall dem övervaka.

Det är så horribelt och förskräckligt, så man börjar nästan skaka.

I Frimurarorden och andra Ordnar har präster och pastorer medlemskap.

Från mörkret de begravs! Uppstår i Ordens ljus! Hamnar i fiendens gap!

Hängande kors, djävulsmasker, rinnande blod, dödskallar och skelett.  Halloween firande med hädelse och de vidrigaste syner man sett.   

 

Mörkrets furste, terrorister, grymma makthavare styr.

Utblottade, sargade människor ifrån krigets fasor flyr.

Våldet trappades upp i Jerusalem o hela Israel häromdagen.

Terrorn, skräcken, dödandet växer, mången blir slagen.

Det står i Koranen och dess kärna är det fasansfulla navet.

Judar skall förföljas, torteras, mördas och tvingas ut i havet.

Förtvivlan, hopplöshet, rådvillhet präglar numera vår jord.

I Bibeln det står att så skall ske. Det stämmer med Guds Ord.

 

Världens ledare, vise män kan inte längre problemen klara.

Ekonomin i hela världen gungar och en krasch kan nära vara. 

Människor vill ha stor makt, bli berömda och super-rika.

Politiker ger fagra löften, men sedan de lättvindig dessa svika.

Vem kunde tro att tältstäder skulle växa upp i Sveriges land?

En enorm flyktingvåg från Mellanöstern och länder i brand.

Kaoset kan bli så stort så samhällsfunktioner faller samman.

Det blir ett bittert uppvaknande och slut på glans och gamman.

 

Till Moderkyrkan Påven välkomnar protestanterna åter.

De skiljdes åt vid Reformationen, men nu han dem förlåter.

Gud allas Moder, Skapare och Livgiverska i himlen hör vår bön.

Fadern har blivit Moder, Den Helige Ande Livgiverska. De bytt kön!

Många ber till Maria och Helgon om allt och tror att de har makt.

Det är Den gamle Ormens listiga förförelse! Vakna och var på er vakt!

I de sista tiderna skall detta ske och med hast det nu verkligen landar.

Avfall från tron, de tror på onda andars läror och tror på villoandar.

 

I Paris skall ett klimatmöte hållas för att rädda vår planet.

De briljantaste hjärnorna i världen tror att de lösningarna vet.

”Himmel och jord skall förgås, men Mina Ord skall aldrig förgås.”

Jorden skall nötas ut såsom en klädnad, av Herrens budskap vi nås.

En ny himmel, en ny jord och Jerusalem skall från himlen komma ner.

Gud skall torka allas tårar, ingen gråt, ingen plåga, döden finns ej mer.

Se, Jag gör allting nytt! Jag är A o O Begynnelsen och Änden, det är Jesu Ord.

Guds basun skall ljuda, Jesus kommer och hämtar sin brud från sargad jord.

 

Shofarhornets starka basunljud ifrån himlen på olika platser hörs.

Människorna förundras och skakas om och klappande hjärtan berörs. 

Den klara morgonstjärnan strålar! Bröllopsfesten iordningsställs.

Jesu brud får en frikännande dom, de ej för sina synder fälls.

Jesus på Golgata kors allas våra synder och sjukdomar tog på sig.

Vilken gränslös kärlek och oändlig nåd att Han dog för dig och mig.

I himlen skall höras jubelsång, lovprisning  och tacksamt glädjeljud.

Helig, Helig, Helig, är Herren Den Allsmäktige vår Fader och Gud.

 

JESUS NAMNET I EVIGT BESTÅR    -     ALLA ANDRA NAMN FÖRGÅR

 

Carin C.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ditt namn  (Ps. 8)                             (sång i h-moll)

På dagen när jag ser din sol

på natten när jag ser din måne

himlen med alla sina stjärnor

som är dina händers verk

hur härligt är inte då ditt namn

 

om sommaren då himlen pryds av lätta moln

och av skyar som återger din glans

regnbågen med alla sina färger

som är dina händers verk

hur härligt är inte då ditt namn

 

och vad är då en människa

att Du tänker på henne

en människoson

att Du tar hand om honom?

 

då det dagas och gryningsdimmor stiger

över ängar som skimrar utav dagg

över skogar där alla fåglar sjunger

för att prisa dina verk

hur härligt är inte då ditt namn

 

om kvällen när skymningen sig sänker

över människor som trötta går till ro

över barnen som knäpper sina händer:

”Gud som haver barnen kär...”

hur härligt är inte då ditt namn

 

och vad är då en människa

att  du tänker på henne

en människoson

att du tar hand om honom?

 

regnet det speglar dina tårar

som Du för våra synder grät

vinden den viskar om din kärlek

Du som all vår synd förlät

hur härligt är inte då ditt namn

 

i nöd där ingen annan hjälper

i frestelser så svåra att motstå

i sorger som sargar våra hjärtan

Herre då får vi till dig gå

Jesus så härligt är ditt namn

ja, Jesus, så härligt är ditt namn

 

                                                                                                                                                        © Lars Löfdahl

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

KISTAN

 

En skattkista jag fann och ur den strömmade kärlek och ljus

Jag förstod att jag hittat fram till läkedomens hus

I huset fanns en skola där själar kunde få ro

Vi behövde bara lyssna och växa i vår tro

Många tårar rann från ögats vrå ner

Tröst och lindring gav det

Men vi längtade efter mer!

När skulle vi storma den största muren?

När skulle vi som kossan komma ut ur buren?

Kamp och frid

Nåd och lag

Nästan framme men ändå svag...

Så vi proklamerade Guds Ord och stod i tro

För här skulle vi leva och här ville vi bo

Gudstjänster täta utan chans att andas

Att stanna upp och höra vinden

Att se morgonen randas

Det sades att vi inte skulle prestera

och i starka stunder kunde vi det kamouflera

Men det var som om nådens bägare läckte

Trots att vi lärt oss att nåden räckte

Min kropp var som ett hus byggt på sand

En dag när Herren tog mig i sin hand

Den dag han öppnade kistan i läkedomens hus

Denna gång kom inga strömmar av ljus

Herrens härlighet fyllde inte denna kista

Däri låg istället lagens långa lista

Likdelar förruttnelse och orena andars lära

Jag skakade av chock så Herren fick mig bära

Men fjällen var nu borta och jag fick en nådens biljett

Han sa: ” Glöm inte, mitt ok är milt och bördan lätt”

Trygg fick jag äntra nådens rika hamn

Omsluten för evigt i min Faders trygga famn

 

Anna-Karin

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gal.6:7-9

(Sådd och skörd)

Vad man sår
får man skörda
är naturens lag.

Detsamma ska
också gälla
på domens dag.

 

Sådd i köttets
och jagets åker
ger den växt
för vilken det
varnas denna text!

 

Men sådd i andens
åker är ju en
mycket bättre giv
ty ur denna
ska du skörda
oförgängligt liv!

 

          Bernt R

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GUDS  RIKE

En djup, underbar hemlighet är GUDS RIKE.

Inget rike på jorden finns som är dess like.

GUDS RIKE består av kraft, glädje och frid.

Det är Guds väsen från evighet till evig tid.

Den Helige Ande öppnar GUDS RIKES dörr.

Allt förvandlas och inget blir mer som förr.

 

Den Helige Ande föder tro när vi hör Guds Ord.

Smörjer vårt huvud med olja, dukar nådens bord.

Gud skänker oss av gränslös kärlek rika håvor.

Gud fyller oss med Den Helige Andes nådegåvor.

Den Helige Ande pekar på Jesus som ger oss hopp.

Rättfärdiggjord av tro når vi tacksamhetens topp.

 

Konung Nebukadnesar en mäktig bildstod drömde om.

En sten men inte av en människohand ifrån himlen kom.

Statyn bestod av guld, silver, koppar, järn, järn och lera.

Stenen träffade dess fötter, den föll och fanns inte mera.

Spåmän, stjärntydare, försökte drömmen tyda, men gick bet.

Himlens Gud uppenbarade för Daniel drömmens hemlighet.

 

Alla mäktiga världsriken skall stenen fullkomligt krossa.

Gud skall plågade människor, djur, natur totalt förlossa.

GUDS RIKES härlighet skall sedan uppfylla hela vår jord.

Daniel uttydde drömmen för konungen med dessa ord.

Ingen orätt, ingen synd kan någonsin i GUDS RIKE komma in.

Endast HERRENS trogna skall med glädjetårar få gå ditin.

 

Johannes Döparen fick uppdraget att Guds budskap bära.

Han ropade i öknen: ”Omvänd er, ty GUDS RIKE är nära.” 

Fader Vår är bönen om GUDS RIKE och den innehåller allt.

Herre vi vill vara Dina tjänare och världens ljus och salt.

Jesus undervisade oss om GUDS RIKES stora hemlighet.

RIKET är DITT, MAKTEN och HÄRLIGHETEN I EVIGHET.

 

AMEN

                                                                                 CARIN C.

 

 

 

LÖFTESLANDET

Jerusalem, Jerusalem du Guds ögonsten och ljuva fröjd.

Jerusalem, Jerusalem du är kronan på jordens mittelhöjd.

Israels berg, Genesarets sjö likt en harpa och Jordans älv.

Israel, Israel, Löftesland av kärlek utvald av Herren själv.

 

I Judéen, Samarien, Galiléen vandrade Jesus omkring.

Han talade om Guds himmelrike och många andra ting.

Jesus uppväckte döda, botade sjuka, befriade de besatta.

Jesus gjorde så många under de går ej att räkna eller fatta.

 

Jesus Du bad så Du svettades blod i Getsemane örtagård.

För mig och en syndig värld som är så bortvänd och hård.

På Golgata kors Du naglades fast, ännu ekar hammarslagen.

Jesus vilken nåd och gränslös kärlek, till tårar blir jag tagen.

 

I gryende morgonstund Fadern två änglar till graven sände.

Av Guds uppståndelsekraft döden brast och livet återvände.

Vi skall alla en gång uppstå och förvandlade kroppar få.

En del till evig dom och andra skall till Jesus och Fadern gå.

 

O, Fader kär jag Dig ber, två mig ren från allt mitt slagg.

Till nådens flod mig för, tvätta mig med Din morgon dagg.

Min Älskade Frälsare, Konungarnas Konung Du är mitt allt.

Endast Du kan hjälpa mig att vara världens ljus och salt.

 

När jag går på vägen är på höjderna eller nere i djupa dalar.

Vill jag lyssna till Din milda stämma när Du till mig talar.

Jag helt och hållet säkert vet att Herrens Ord förändras ej.

I Bibeln står det tydligt att Hans ja är ja och Hans nej är nej.

 

Basunerna ljuder, vi lever i den sena midnatts timman.

O, käre Jesus kom nära oss och skingra ögon- dimman.

Fyll mitt hjärta med Din barmhärtighet och Din kärleks glöd.

Låt mig få dricka ur Livets källa, mätta mig med Livets bröd.

 

                                                                            CARIN C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Svaret

Frid, frid, vi ropar efter frid,

var kan vi finna dig?

förstånd, förstånd, vår värld behöver förstånd,

men var kan hon söka dig?

Fred och kärlek är lösningen på människans problem

men vad är adressen?

Jag tror att den är:

www.gyllene-regeln.org

och

förlåt@hjärtat.nu

 

Mercy Acquah Löfdahl

 

Dina drömmar

Vem vet i förväg vad man drömmer om,

varje natt har sin egen dröm.

Den formas av vad vi varit med om,

både av glädje och av sorg.

Vi drömmer om vågorna på havet

och om vinden på stranden,

om människor vi mött,

ibland minns vi inte alls vad vi drömt.

Det är bra om man får planera sin framtid,

göra verklighet av sina drömmar

så mycket det går,

men ibland krossas dom.

Våra drömmar och framtiden hör ihop

men livet blir ju inte alltid som vi drömt.

När Herren är din herde ska inget fattas i ditt liv,

om han leder dig kommer allt bli bra till slut!

 

Mercy Acquah Löfdahl

 

 

En vän får oss att må bättre

Söker du en vän så får du vara en vän för någon

söker du glädje så får du vara en glädje för någon

hur gör man?

Jo, kanske genom att bara säga hej till nån

nån som ingen annan ser och hälsar på

Måste en vän vara perfekt?

nej, eftersom jag inte heller är perfekt

men vi kan ändå uppmuntra varann

och tillsammans övervinna svårigheter

Vad ska min vän heta?

Hon eller han ska heta kärlek

och jag ska heta förlåt

när livet känns mörkt

kan vi ge lite ljus till varann

 

Mercy Acquah Löfdahl

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Tar jag morgonrodnadens vingar,
 gör jag mig en boning
 ytterst i havet,
 ska också där din hand leda mig
 och din högra hand hålla mig.
 
(Psalm 139:9-10).
 
Livet är vackert men oerhört svårt
Tänk om det var annorlunda
Inte så skrovligt, inte så hårt
Tankarna tvingar mig blunda
 
Så många frågor men inga svar
Så många tårar och tvivel
Var är du i allt, finns du här kvar?
Vad är det i sanden du skriver?
 
Jag väntar här än, på din trofasta hand
Som läker och tröstar en vilsen
Du stod ju där själv vid den yttersta rand
Till avgrunden, dit du villigt gick sen

Då vet du att livet är oerhört svårt
Men vackert, du själv är beviset
Du ville ju ingen enda nåt hårt
Du som är källan till ljuset

Livet är vackert men oerhört svårt
Jag ber dig att vara hos den
Som just nu kvävs av mörker och gråt
Som glömt han är välkommen hem

Som undrar: vad blir det av mig, är jag din?
Och varför är mörkret omkring mig?
Gå nu och säg: kära du, du är min!
Jag bär dig, jag går aldrig från dig!
 

Sofia Einebrant

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

HIMLAFÄRDEN

Jesus Du är trofast god och mild.

Inom mig jag ser Din sköna bild.

I Din famn jag hör kärlekens röst.

Du ger mig liv, kraft och tröst.

 

O, Gud jag ber, mig aldrig glöm!

Ditt Ord djupt i mitt hjärta göm.

Vill Du mig nådegåvor skänka?

Med Ditt blod mig helt bestänka.

 

Den Helige Ande de troende leder.

Om totalt beroende jag Dig beder.

Vishet och kunskap jag behöver.

Då kommer även smörjelsen över.

 

O, Jesus hjälp mig ödmjuk vara!

Längtansfullt Din kallelse besvara.

Blott av nåd jag trånga porten når.

Om Du hela vägen med mig går.

 

Himlaporten är en verklighet!

Jag det helt säkert tror och vet.

Krist-innan i sitt dödsögonblick.

Himlaporten öppen skåda fick.

 

Med ett leende hon gick ditin.

Där mötte hon Frälsaren sin.

Alltid hon Honom troget tjänat.

Paradiset var henne väl förlänat.

 

Gyllene porten skall öppnas en gång.

Under jubel, triumf och änglasång.

Konungarnas Konung träda därin.

Tänk Herrarnas Herre även är min.

 

Glöm inte att det finns en änglahär.

Faderns och Jesu sändebud de är.

Från himlen till jordens alla länder.

Jesus änglarna till de sina sänder.

 

En sjuk kvinna på Sahlgrenska låg.

Sjuksköterskorna plötsligt såg,

att där stod Guds änglar tvenne.

De kommit för att hämta henne.

 

Härlighet, salighet uppenbar!

De frälsta samlas hos vår Far.

Till himlen bli av änglar förd.

Jag blir så gripen, till tårar rörd.

 

Inför Guds ansikte jag faller ner.

Låt änglarna hämta mig jag ber.

Upp-ryckandet verkar dock så nära.

Då behöver änglarna mig inte bära.

 

Den sjunde basunen ljuder snart.

Må jag med Gud ha allting klart!

I den skinande vita dräkten stå.

Välkommen in i Faderns Rike gå.

 

                                                  CARIN C.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 Sårmärkta skaparhänder

 

Sårmärkta skaparhänder, vaggar en sargad jord. 

Dess sprickors djupaste gränder, samlar en tåraflod.

Floden är någons sorgeglöd - Guds, som skapade jorden. 
 
Allting är gott, så det en gång ljöd. Det var de ljuvliga Orden. 
 
Så gick vi till stigen som ledde oss bort, från ljuset och friden med Gud. 
 
Vi borde ha vetat vi borde förstått, vi brutit mot Skaparens bud. 


Det vi fick att vårda slog vi svårt, mitt i vår vilsenhet.
 

 I blindhet och mörker håller vi hårt, om det vi tror oss vet,   

kan fylla vårt inre tomrum med frid, men aldrig vi finner den, når den. 
 

Endast om vi vänder om på vår stig och springer mot Gud, vi får den. 
 
Faderns rop ekar än genom rymd: älskade barn, var är du? 
 
Han blev en av oss, bar all vår synd, uppstod, lever ännu. 

 
Sårmärkta skaparhänder, söker vart vilset får. 
 
Varningen till oss han sänder, att allt mot sin upplösning går. 
 
Jorden som sårad nu gungar, väntar på att få bli ny. 
 
Snart tusentals änglar där sjunger. Han kommer på brusten sky! 
 
Ja Jesus ska komma tillbaka, och hämta dem som har vänt om, 
 
och jorden för evigt ska grönska, i rikaste glädje och sång. 
 
 
 
Sofia Einebrant
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Himlafenomen

Jesus Kristus föddes av Urtidens Gud.

Före allt skapat och vindarnas ljud.

Jesus för en kort tid Fadern lämnade.

Rädda en förlorad värld Han ämnade.

 

Den Helige Ande Jungfru Maria berörde.

Herdarna i Betlehem änglasång hörde.

”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden.

I dag är Frälsaren Messias född”, ljöd orden.

 

Guds Son Hans enfödde har Han så kär.

Människosonen Jesus Kristus även är.

En eld på jorden ville Jesus tända.

Innan Han till Fadern skulle återvända.

 

Jesus är sann Gud och människa sann.

Han på korset över Satan seger vann.

Fader låt oss följa Lammet vart det går!

Både i välgång och motgång i våra år.

 

Den Allsmäktige talade om Sin makt.

Tecken skall visas har Fadern sagt.

I solen, månen och i stjärnorna.

Jesus gav liknelsen om tärnorna.

 

Stjärnan ledde österns vise män.

Morgonstjärnan oss leder än.

Jesus Den klara Morgonstjärnan är

Studera himlakropparna Gud oss lär.

 

Hjälp oss himlens tecken tyda!

Av kärlek till Gud buden lyda!

Om Faderns ledning vi ödmjukt ber.

Herre hjälp oss så vi förstår och ser!

 

Profetiorna uppfylls en i sänder.

På Herrens högtider det nu händer.

2014-2015 fyra blodröda månar.

Två solförmörkelser oss förvånar.

 

Innan stjärnorna till jorden falla.

Vill Frälsaren kärleksfullt oss kalla.

Ett fridsrike väntar på Guds barn.

I tusen år utan förförelsens garn.

 

Josefs bröder var så avundsjuka.

Deras broder Josef de ville sluka.

När han berättat att han drömde.

De honom djupt i brunnen gömde.

 

De började alla av hatet skälva.

Solen, månen och stjärnor elva.

Skulle buga sig för stjärnan hans.

Det var högmod från vett och sans.

 

Josef blev ståthållare i Egyptens land.

Genom den mäktige Faraos hand.

I Egypten gav Farao Josef all makt.

Allt i riket blev honom underlagt.

 

Gud gav Jesus all makt i himmel och på jord.

Lyssna till Min Älskade Son var Faderns ord.

Messias kommer tillbaka i makt och härlighet.

Tillsammans med Jesus får vi vara i evighet.

 

Josef under tårar bröderna återser.

Förskräckta för honom de föll ner.

Vid Jesu återkomst blir också bröderna förfärade.

De kommer att bittert ångra att de Jesus ej ärade.

   

Josef räddade sina bröder med gröda.

Jesus gav oss livet. Vi vore annars döda.

På korset tog Jesus vår synd och skuld på sig.

Jesus en kvalfull smärta led för dig och mig.

 

Vilken kärlek att Du ville oss helt förlåta!

Hjärtat vill av gränslös tacksamhet bara gråta.

Jesus säger: ”Se Jag gör allting nytt. Jag är A och O”.

Saliga och lyckliga är alla som på vår Frälsare tro.

                                                                                                                     

                                                                     CARIN C. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kan du fatta                      (sång i G-dur)

 

Kan du fatta att Jesus ville lämna

allt det vackra och sköna som var hans

och gå från himlen och hit ner till jorden

där så mycket synd och elände fanns

 

att Han lämnade all härlighet och ära

för ett liv som enkel timmerman

där Han frivilligt och oskyldigt fick bära

all den skuld som var människans

 

då kan du förstå vad jag aldrig fattar

att Han led och dog för dig och mig

att Han gav sitt liv för mänskligheten

och lät sig offras på ett kors

 

Men genom korset har Jesus vunnit seger

över synden och över satans makt

som hans barn har vi bara till att tacka

och att tro på allt det som Han sagt

 

för om vi stadigt håller fast vid hoppet

som är grundat på Jesu egna ord

då kan ingen, nej ingenting oss stoppa

ty hans är makten i himmel och på jord

 

och du och jag vi är för evigt trygga

genom frälsningen i Jesu blod

och tillsammans får vi kraft att bygga

hans församling här på denna jord

 

Snart en dag så kommer Jesus åter

för att hämta oss till himmelen

så även om du nu här nere gråter

då Han torkar tåren bort min vän

 

för i hans rike där råder evig glädje

och vi återser våra käraste igen

men bäst av allt är att vi får Jesus tillbe

Han som är vår Frälsare och vän

 

varje dag ska vi Honom tacka

när vi får se vår Jesus som Han är

och vi ska prisa Herren med en ny sång

ja vi ska sjunga evigheten lång

vi ska sjunga Guds och Lammets sång!

 

                                            © Lars Löfdahl 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kom med din eld
 
Isande kall ligger världen vår.
Natten inför dörren står.
Människorna saknar båd frid och ro.
Har varken trygghet eller tro.
Kom med din eld. Kom med din eld
till vart hjärta.
 
Där går en flicka som ingen förstår.
Urblekta jeans och långt blont hår.
I själen finnes det ingen ro.
Hon har mistat sin barnatro.
Kom med din eld. Kom med din eld till vart hjärta.
 
Mannen i porten är också kall.
Många kan där betrakta hans fall.
Trasig rock och nötta skor.
Men i själen en längtan bor.
Kom med din eld, kom med din eld till vart hjärta.
 
Herre, du lidit för alla de.
Som inget ljus i mörkret kan se.
Giv dem du både värme och ljus.
För dem hem till ditt hus.
Kom med din eld, kom med din eld till vart hjärta.
 
BMW
 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

FÖRVANDLINGEN                                   

Hur kunde vår himmelske Far?

Utvälja det som ingenting var?

Känner vi oss helt värdelösa

då vill Gud oss rikligt överösa,

med Faderns kärlek utan krav.

Leda oss med Guds Herdestav.

 

Sandkornet är inte mycket värt.

Jesus har det ändå väldigt kärt.

Det växer till i snäckans skal.

Ett underbart, gudomligt val.

Ömt Han det i snäckan formar.

Skyddar det när havet stormar.

 

Pärlemor i Herrens snäcka är.

I samma dräkt Han pärlan klär.

Sandkornets ytor blir täckta.

Pärlan blir så dyrbar och äkta.

Fri i Jesu blod från all min skuld.

Portar av pärlor, gator av guld.

 

Kärleksfullt Han mig omsluter.

Med gränslös nåd mig begjuter.

Hjälp mig Kristusdoften sprida.

Och i Guds vapenrustning strida.

Blott i Jesu närhet förvandlas vi.

Det syns både utanpå och inuti.

 

Endast av kärlek för att rädda oss.

Han en sten i berget bryter loss.

Skatten ligger djupt i berget gömd.

Ädelstenen är ej av Herren glömd.

Med varsam hand Han mejslar ut.

En diamant som ingen sett förut.

 

När Han får göra som Han vill.

Fadern diamanten slipar till.

Som diamanten den rena, klara.

Låt mig färdigslipad för Dig vara.

Klädd i brudens rena, vita dräkt.

Bland molnen möta andlig släkt.

 

Tack för alla bönesvar jag fått!

Tack för att Du hos mig stått!

Herre låt mig komma så nära Dig,

så Fadern ser Jesus och inte mig.

Jesus led mig med Ditt milda ljus,

så jag får komma till Faderns hus.

 

 

                                            Carin C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guds Fred
 
Guds frid. Guds fred Israel.
Dina fiender är snart långt borta.
För din Herre med dig går.
Och till din räddning står.
En änglahär som murar runt omkring.
 
Guds frid, Guds fred Israel.
Herren Sebaot står på din sida.
Han sitt löfte hållit har.
Som han gav i forna dar.
Och Hans välsignelse följer dig ännu.
 
Guds frid , Guds fred Israel.
Han är ditt värn också mitt i nöden.
Och Hans härlighet på dig
skall uppenbara sig.
Till ett vittnesbörd för hela vår värld.
 
B M W.
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

LIVET   och   EVIGHETEN

 

Tänk så förgängligt livet är!                                                  

De som vi älskat är inte längre här.

Även träden står där nakna.

Deras klorofyllda blad de sakna.

Ett blomsterstånd med vita dunvippor mot himlen ödmjukt vajar.

Bredvid står stolta, svarta, höga stänglar som ej för vinden svajar.

Blomsterprakten är ett ljuvligt sommarminne blott.

Jorden ligger livlös, mörk och kall där blommor stått.

Sommarens trollsländor har slutat flyga.

Borta är violen den himmelsblå och blyga.

Myrorna har i sin stack sig gömt.

Mördarsniglarna har man glömt.

Fåglar har flyttat till ett varmare land.

Höga vågor smeker strandens sand.

 

Det verkar omöjligt att livet än en gång på jorden segrar.

Allt verkar fullkomligt dött och mörkret det bara stegrar.

Våren kommer dock åter med nytt liv, sol och värme som vi vet.

Fadern har för sina älskade barn uppenbarat en djup hemlighet.

 

Alla som tror på Jesus som sin Herre, vill Han ge denna tröst.

När en befallning ljuder en Guds basun och en ärkeängels röst.

Då skall gravarna öppnas och de som dött i Kristus Jesus skall uppstå.

De som lever och tror på Jesus Kristus skall också härlighetskroppar få.

Till himlen skall alla de troende tillsammans då ryckas upp.

Jesus kommer bland molnen och möter Sin friköpta trupp.

 

Blomsterlökar, frön och träd som verkat döda spirar åter.

Skönheten är så betagande så man av glädje nästan gråter.

Hur mycket tydligare blir det inte då att GUDS avbild skall uppstå!

Människan är skapelsens krona och någon bättre bild kan vi inte  få.

 

Gud tvingar ingen och därför har Han gett oss vår fria vilja.

De som en annan herre väljer, kan sig då från Honom skilja.

Ett är dock visst och sant att den som är vis och klok,

skulle aldrig i livet, frivilligt med ovännen gå i ok!

 

 

O, HERRE förbarma Dig över Din barnaskara!

Vi längtar och hoppas att i evighet hos Dig få vara.

Ingen sorg, ingen smärta, ingen sjukdom finns då mer.

Jesus och våra trossyskon, nära och kära vi återser.

 

En dag skall vi alla inför Kristi domstol stå.

Tänk att vi av bara NÅD frikända därifrån får gå!

 

Vi är bjudna till himmelens bröllopsfest.

Fadern välkomnar varje bröllopsgäst.

Brudgum och brud skall för evigt förenade vara.

Änglarna sjunger och amen, amen hörs de svara.

 

Det känns att något märkligt är på gång!

I mitt inre jag hör en gudomlig änglasång.

 

JESUS kommer snart !!!

Amen, kom HERRE JESUS!

 

Carin C.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ryska hotet

 

Ryssland vill hota och skrämmas

fast de borde ju skämmas

för Krim har man tagit

och in i Ukraina dragit.

 

Det strider mot fredens lagar

men ryssen gör som han behagar

och uti Baltikums länder

man vrider nu sina händer.

 

För den stora grannen i öst

man har oro i hjärta och bröst

ty man minns de gångna tider

och alla de hemska strider.

 

Och Sverige med minskat försvar

ingen förmåga längre har kvar

så man mot ryssen kan sätta

och visa dem kraftigt till rätta.

 

Och det kan bli vad det lider

helt andra förändrade tider

och detta kan bli ödets lott:

att frihet är ett minne blott.

 

Holger Nilsson 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

VÄNTAN

 

Det var en tystnad och stillhet av ovanligt slag.

En sammetslen, tung värme denna septemberdag.

På min bönevandring jag min Skapare lovade och prisade.

Plötsligt Han denna bild för mig kärleksfullt visade.

En tistel hade taggiga blad, men ändå blommor så sköna och lila.

Färgen lila lyste som en symbol för fasta, bön och vila.

Och även botgörelse från all min synd, skuld och kiv.

De taggiga bladen påminde mig om synden i mitt liv.

Några blommor hade förvandlats och fått en helt annan dräkt.

De stod liksom redo vid vägen och väntade på höstvindens fläkt.

I en ljuvligt, vitklädd slöja de stod där som en brud.

När vinden kom skulle de lyfta mot himlen och GUD.

 

                                                                 CARIN C.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

                        Andliga åskmoln      

O, Land, O Land vänd om till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud!

Urtidens Gud, Emanuel, Den Allsmäktige, och följ Hans bud!

Den Svenska flaggans gula kors mot Guds blåa himmel vajar.

Tron på att Jesus är enda vägen till Fadern i dödsryckning svajar.

Det finns inget så sekulariserat land i vår värld.

Oroligt man undrar vart hän går Sveriges färd?

I vågskålen ligger Sveriges forna kristna land.

Kanske att Herren ifrån Sverige tar bort Sin nådefulla hand?

 

Käre Fader över vårt fosterland Dig förbarma!

Folket är gudsförgätna, högmodiga och arma.

O, Herre den himmelska kompassen oss giv!

Vi går vilse! Det handlar om död eller liv!

Blott mot himlen öppna våra sinnen o, Gud.

Vi vill höra Din röst och Dina varningars ljud.

 

Älskar du Jesus och tror på Bibeln och dess bud?

Bed och fasta och ropa ut din nöd till Gud.

Sörjer du och ännu helhjärtat på vår Frälsare tror?

Fall ner på knä, kläd dig i säck och aska och sorgeflor.

Har du i hjärtat en brinnande glöd?

Bed då i ödmjukhet och i syndanöd!

O, vår älskade Herde förbarma Dig över Dina lamm och får,

så vi får möta Dig på himlens skyar och ej förlorade går.

Älskade vän, låt ej denna världens avgud i dig få fäste!

Kom till Jesus Frälsaren, ty där är fridens och glädjens näste.

 

På senare år har mörka, svarta moln över Sverige vilat.

Synder, våld, avguderi och lögnpredikningar som i öron kliat.

Stolta och högljudda utbreder sig regnbågsfolket.

Precis som i Sodom hatar Gud synden och solket.

Synderna har ökat och bägaren har fyllts med råge.

De har vanhelgat färgerna i Guds Heliga Löftesbåge.

I Sverige har en miljon människor ej fått födas.  

De har med grymhet i mammas mage dödats.

För vår nations synder vi ber Dig om förlåtelse ifrån vårt hjärta.

I Din kärleksfulla famn vill vi gråta ut all vår förtvivlan och smärta.

Många ropar ut: Kom och låt oss alla förenas i vår nya ekumenik!

Det är lögnens enhet som inte alls är Guds Helige Ande lik.

 

Uppmaningarna ifrån olika kyrkor och samfund sänds.

Falska läror predikas och falska förhoppningar tänds.

Förvillelser, förförelser och hädelser ökar för var dag.

Ljusbäraren, lögnens fader har lyckats med sitt bedrag.

Korset togs i en kyrka bort och pastorn sa:

”Några träpinnar är väl ingenting att ha.”

Korset är försoningens och frälsningens symbol.

Korsets kraft fienden hatar och absolut inte tål.

I Luleå kyrka har Guds Agape kärlek ändrats till kärlek erotik.

Kondomer delas ut och den ena synden är ej den andra lik.

En präst i svartrock dansade som i extas i kyrkans heliga rum.

Det var så främmande och skrämmande så man blev stum.

Pastorer ger till ångestfyllda, sökande människor nya rekommendationer.

Kom till kyrkan och dansa till härliga och häftiga musikaliska toner!

Det ger dig glädje, gemenskap och lycka.

Du skall säkert det gilla och om det tycka.

Det om Jesus och Hans återkomst det dock ej berättas.

Den andliga hungern och tomheten kan ej mättas.

 

På ungdomskonferenser demonisk hårdrocksmusik skvalar.

Blandat med starka drycker och svordomar om Gud de talar.

De hoppar, vrålar, skriker och gormar.

Med uppsträckta armar de med handen satans tecken formar.

Många också det brutna korset bär.

Det visar ju vem som herre är.

 

Det pågår en andlig kamp och strid.

Vi lever tydligt i världens sista tid.

Vår visdom och kunskap vi kan ej tillämpa.

Det är ej mot kött och blod vi har att kämpa.

Om vi Guds vapenrustning sakna,

är vi lättfångade byten ock nakna.

 

Vaka själ och bed!

Fienden är vred!

Han vet att hans tid är kort.

Han vill få alla ifrån Jesus bort.

Blott från Jesu rena, klara källa,

det livgivande vattnet kan välla.

Det var våra synder Han på sig tog.

Spottad och föraktad för oss Han dog.

Tack att Du för oss led Din offerdöd!

Tack att Du är Livets bröd!

Tack att Du som heter ”Jag Är”.

Nådegåvor oss rikligen beskär!

Tack för att Du har all makt!

Tack för att Du ger oss änglavakt!

Tack Jesus för Din Nåd och Kärlek som är så gränslöst stor!

Vi älskar Fadern, Sonen och Den Helige Ande och på dem tror.

 

I begynnelsen Gud Sitt namn JHWH på berget har präntat.

Det står mellan Betel och Ai som ingen hade väntat.

Judéen, Samarien och hela Israel är Guds och Judarnas land,

som Han vakar över och beskyddar med Sin mäktiga hand.

Den store Konungens stad Jerusalem är.

Den är Hans ögonsten som Han har kär.

Judarna är Guds egendoms och löftesfolk och våra minsta bröder.

Den gamle ormen och hans vänner avskyr dem så hatet glöder.

Jerusalem och Israel skall delas med palestinier det är också Påvens förslag.

Han försöker nu att få judar och muslimer att skriva på ett fredsfördrag.

Det står i Bibeln om avfallet och den falska freden.

Tänk att ormen startade avfallet redan i Eden!

 

Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet”.

Det står i Den Heliga Skriften skrivet.

”Ingen kommer till Fadern utom genom Mig” var Jesu ord.

Vakna upp innan nådetiden är förbi på vår gamla jord.

 

Om en kommande världskyrka utan Jesus det står på Bibelns blad.

De interreligiösa gudstjänsterna intar snart varje land och stad.

Religion, politik och ekonomin skakas.

Hela världen av tekniken övervakas.

Efter en stark världsledare folket ropar.

Guds suveräna ledning de fullkomligt slopar.

Kyrkans män åker till Rom som i ett lämmeltåg.

Påven godtar alla religioner som förr man aldrig såg.

Katolska ritualer och radband intar kyrkor mer och mer.

Till jungfru Maria, heliga helgon och änglar man ber.

Alla vägar bär till Rom är ett gammalt talesätt.

Nu tycks detta ordspråk verkligen få rätt.

 

Vår Ärkebiskop önskar och vill också alla religioner förena.

Det är samma gud vi tillber vill hon förförelsefullt mena.

Flera kända, starka kristna ledare har fallit i samma grop.

I det stora avfallet drar de med sig en stor förlorad hop.

När Bibelns förkunnare bedrar och förför människor till avgrundens stup,

då vore det bättre att en kvarnsten hängdes runt deras hals och de sänktes i havets djup.

 

Det skall bli hungersnöd, jordbävningar, krig, rykten om krig, våld och laglöshet.

Dessa katastrofer har ökat i världen och i Sverige som vi ser och vet.

Jesus talade om att allt detta skulle ske strax innan Han kommer tillbaka.

Han varnade oss för förvillelsen och manade oss att bedja och vaka.

Jesus sa med stor bedrövelse i Sitt älskande hjärta de här orden.

”Skall väl Människosonen när Han kommer finna tro på jorden?”

Till det eviga livet leder en väg som är smal och en port som är trång.

Den breda vägen och den vida porten leder till en evig förtappelse en gång.

Mänskligheten vägen för anti-krist banar!

Vi ser det klart och ej längre bara det anar.

Bruden och skökan går nu åt skilda håll.

Det är ett tydligt tecken på ändetidens soll.

 

Jesus sa: ”När ni ser allt detta hända

då skall ni blicken mot himlen vända.

Ty då är er förlossning nära,

Jag skall snart hämta mina kära.

Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på Mig”!

Bekänner du Jesus och i hjärtat tror, då skall Han aldrig övergiva dig.

På jorden vårt rätta hem ej är!

Vi längtar hem till vår Brudgum kär.

 

Vilken glädje att få mötas uti himlens bröllopssal!

Tillsammans med alla de Heliga i oräkneliga tal.

Vad inget öga sett och inget öra hört och ingen tanke kunnat tänka.

Det skall Fadern till Sonens Brud och Gäster med evig kärlek skänka.

O, vilken jublande glädje! O, vilken mäktig sång!

Det skall ljuda i himmelens gyllene salar en gång!

 

 

Carin C. 

2014-06-18

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Silverlyster"

När mörk tycks dig dagen
och otrons kalla vindar
blåser upp till höst i din själ
är det svårt att se det

när frustrationer och kaos
i egenlivets otillräcklighet
lagt ett istäcke över dina känslor
är det svårt att tro det

och när den totala besvikelsens vågor
sköljer som brännande lavaströmmar
genom ditt hjärta och ditt sinne
är det omöjligt att förstå det

men på andra sidan
Hans kärleks gryning
ska du se och veta
att smält bitterhet
får en lyster av silver
och att krossad stolthet
blir till glänsande guld
i den Allsmäktiges hand© Lars Löfdahl