Dagens dikt den 13 augusti

 

Allt skedde för mig

 

Man honom slog och misshandlade

tills hans utseende ej var tilldragande.

Det skedde för att jag genom honom

skulle bli Guds ögonsten

med ring på mitt finger

 

Han blev föraktad och bortglömd,

en som man inte ville tänka på.

Det skedde för att jag genom honom

skulle bli sedd och älskad

och klädd i renaste kläder.

 

Han blev gjord till synd och sjukdom

och ansedd som den Gud straffar.

Det skedde för att jag genom honom

skulle få frid i min förlorade själ

och finna ett hem genom hans sår.

 

(Jesaja 53)

 

 

Berndt Isaksson