Uppdaterat den 3 juni 2018

 

 

>>Förnyade, eller nya församlingar?

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 28 juni 2018

 

>>Allt är tillåtet - men...

 

Uppdaterat den 21 maj 2018

 

>>En okänd Gud

 

Uppdaterat den 14 maj 2018

 

>>Israel 70 år i vår tid. Gratulerar

 

 

Uppdaterat den 7 maj 2018

 

>>Kallade att rädda jorden?

 

 

Uppdaterat den 30 april 2018

 

>>Guds bud eller människors stadgar?

 

 

Uppdaterat den 23 april 2018

 

>>Cirkeln är snart fullbordad

 

 

Uppdaterat den 27 mars 2018

 

 

Gästartikel från Stig Melin

 

Vänd inte bort blicken när kristna förföljs

 

Sakine Madon i VLT för ca ett år sedan

Lika aktuellt i dag

 

För somliga beslutsfattare och andra i Sverige känns kanske länder som Irak och Syrien fjärran. Men för många som har rötter i Mellanöstern är det som sker där "nära". När Turkiet än i dag vägrar erkänna folkmordet på kristna för ett sekel sedan, ett folkmord den svenska riksdagen erkände 2010, berör det assyrier och syrianer även här. Det är en del av människors släkthistoria och arv.

 

Att människor reagerar och har ett engagemang för det som sker i fjärran märktes även när terrorsekten Islamiska staten utropade sitt kalifat 2014 och dödade kristna, kurder och andra. När yazidiska kvinnor inför tv-kameror på kurdiska berättade om hur de våldtagits och förlorat anhöriga är vi ganska många som förstår orden utan översättning. Ortsnamn som Aleppo, Mosul och Kobane är inte särskilt främmande. En som lyfter fram det fruktansvärda förföljelserna av kristna i Mellanöstern är journalisten Nuri Kino. Han påminde nyligen i tidningen Dagen om hur terrorsekten tvingat människor konvertera, betala religionsskatt och fly i panik. Människor har avrättats i "skrytfilmer" på nätet. Pojkar har hjärntvättats och flickor våldtagits (25/3).

 

Kino är även medgrundare till nätverket "A demand for action" som jobbar för just kristna minoriteter i Iran och Syrien. Men inte bara där; under påsken besöker nätverket Libanon för att dela ut mat, hjälpa sjuka och arrangera en påskfest för flyktingbarn. Nätverket gör en stor insats för att uppmärksamma kristna gruppers utsatthet.

 

I artikeln i Dagen nämner Kino att FN, Europarlamentet, den amerikanska kongressen och det brittiska parlamentet erkänner IS krigsbrott som folkmord, medan den svenska riksdagen inte velat det.

 

Men det som kanske är mest besvärande är den svenska regeringens tafatthet. Kino igen: "Ungefär 150 svenskar som deltog i folkmordet har återvänt till Sverige. Inte nog med att de inte har gripits och testats för medskyldighet till mord, man har inte ens koll på vilka de är eller var de befinner sig."

 

Efter demokratiminister Alice Bah Kuhnkes (MP) direkta felaktigheter i intervjuer i medier står det klart att Kuhnke som ansvarig minister missköter frågan. Kan en förklaring vara att Mellanöstern - och kanske även svenska förorter där fundamentalister stör människor - känns fjärran? Hur kan regeringsföreträdare annars vara så ointresserade av det som sker? Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson har tidigare presenterat ytterligare en tes, och det är att många har "förtvivlat svårt att tänka sig en kristen som ett offer" (18/9 2016). När förövarna, som i Mellanöstern är muslimer, menar Helmerson att hjärnan går i baklås, och att "till och med den mest engagerade aktivist för mänskliga rättigheter börjar flacka med blicken". Det påminner om att det tog lång tid att se antisemitismen mot judar i Malmö, och trakasserierna mot muslimer i Södertälje.

 

Kristna hör till Mesopotamiens ursprungsfolk, men få tillåts leva kvar. Blunda inte för den utsatthet Mellanösterns minoriteter lever i. Erkänn det som sker, se offren och glöm inte att det som kan verka fjärran i själva verket kan vara väldigt nära.

 


Det som i dag är nära där – kommer en dag bli nära här

 

Stig Melin

 

Uppdaterat den 21 mars 2018

 

 

Gästartikel från Stig Melin

Fred i vår tid...

 

trodde Neville Chamberlain efter att ha förhandlat med Hitler och efter att ha fallit till föga inför Hitlers allt aggressivare krigshot.

 

För att, som han trodde, förhindra krig offrades tjeckerna. Avtalet skrevs under i München den 29 september 1938. Freden är tryggad, sade han vid hemkomsten till London. Vi vet hur det gick. Andra världskriget bröt ut. Chamberlain trodde att det gick att förhandla med den tidens ondska och förlorade.

 

Är vår situation annorlunda på något vis?

 

Låt oss backa bandet till tiden för Jesus första besök ock lärjungarnas frågor, och hur de informerades om att Jesus under andra former skulle komma tillbaka.

 

När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: "Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"

 

Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.

 

Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna

 

Så långt kan vi känna igen oss i den tid som nu är när vi läst igenom texten. Åtminstone globalt, själva befinner vi oss bara i början på detta skede. Men tiden går fort och jag tror att vi bör förbereda oss på något sätt. För en sorts folk blir det plågsamt, nämligen de kristna. Vi har redan sett hur judar och kristna som bekänner Jesus har det trångt. Vi börjar ana utvecklingen även i vårt land, hur kristen verksamhet alltmer börjar ifrågasättas. Än så länge är det de små stegens tyranneri vi ser. Men islam kommer att få allt större inflytande, ett inflytande som inte lämnar någon plats för kristna tankar och tro. När tiden är inne släpps det loss.

 

Jesus fortsätter:

 

Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra.

 

Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.”

 

Det blir inte fred i vår tid heller, inte heller vi kan förhandla med ondskan

 

Det som har hänt kommer att hända igen, det som är gjort kommer att göras igen.

 

Det finns inget nytt under solen, säger Predikaren i bibeln.

 

Det pågår en kamp för tron från början till slut, Jesus mot fariseerna och sadukeerna, Paulus mot judaisterna och hedniska visdomslärare, Jakob mot en död och teoretisk tro, Petrus mot Kristusförnekelsen och libertanism, Johannes mot gnostiska tendenser.

 

Vad pågår vår kamp emot? Vi har både inre och yttre fiender som Jesus säger.

 

Vår tröst är att det finns något nytt under solen, trots vad Predikaren säger.

 

Tro när det mörknar på färden, snart du ju hemma är,

då skall i åskådning bytas det som du trodde här

 

 

 

 

Uppdaterat den 26 augusti 2017

 

Byggandet av det tredje Templet

 

Jag vill visa på några intressanta saker som sker just nu och som ev. kommer att ske inför Jesu återkomst.

 

Som du vet så skall det ske en hel del saker innan Jesus kommer tillbaka. Nu saknas det några pusselbitar varav att det tredje templet skall byggas upp innan Jesus kommer tillbaka (därom tviste de lärde).

 

Men om vi antar att det tredje templet skall byggas upp innan Jesus kommer tillbaka, så måste vi titta lite närmare på det.

 

I nedanstående video så påvisar arkeologerna att det sista templet som revs år 70 mycket troligt låg strax söder om dagens tempelberg.

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJpuw5-33y0

 

För att sammanfatta filmen så skall det flyta en liten å vid templet (om jag fattade det rätt).

 

Två hörn på tempelmuren skall vara från en bergssida till en annan bergssida och den skall vara 600 fot.

 

Templet stod på en tröskplats, vilket rimligtvis borde ha varit lättillgänglig och användbart vilket inte moskéernas plats är.

 

Klagomuren är det forna rommerska borgen som borde ha inrymt ca 10000 soldater, och inte 600 soldater som Israelerna menar i sitt museum.

 

Sedan är det intressant att om Judarna accepterar det nya läget, så finns det all möjlighet för antikrist att stifta fred i området och tillåta ett tredje tempel.

 

Frågan är om det judarna kan bortse från traditionen som de säger i videon och tillåta en "ny" plats.

 

Om jag förstod filmen rätt så har de forskat och sett dessa bevis i åtminstone 15 år, så dessa fakta måste rimligtvis vara kända för rabbinerna. De borde också  vara medveten om de fakta som är framlagda, och fundera på om det är rätt att hävda traditionen istället för bibliska fakta.

Skulle moskén rivas till förmån för templet, så blir det världskrig.
Alternativet är att en jordbävning eller ett "sne-skott"  från palestinierna raserar moskén.
Jag tror ändå inte muslimerna skulle acceptera att judarna får ta över tempelplatsen, de vill ju absolut inte lämna över ens en kvadratcemtimeter till dem.

Är det så att templet stod på en annan plats, så kommer Gud öppna ögonen/hjärtat på judarna så att de kan acceptera det nya stället.
Det finns en sak som har fascinerat människor i alla tider och som spännande äventyrsfilmer bygger sina historier på, och det är förbundsarken.
Skulle det vara så att man hittar förbundsarken söder om dagens tempelberg som kan påvisa den verkliga platsen som templet stod på så kommer alla Judar att acceptera det nya platsen för tempelbyggnaden.
 
Nu till en intressant spekulering som kan vara nog så träffande.
 

 

7 juni 1967 intog Judarna Jerusalem som de har blivit lovade att de en gång skall få.
Ett jubelår är 50 år
50 år innan judarna intog Jerusalem var år 1917.
2 nov 1917 så antogs Balfourdeklarationen. En deklaration som skulle ge Judarna ett eget hemland (gränserna för Palestina drogs upp som Judarna ).
I år är det 50 år sedan Judarna intog Jerusalem, precis ett jubelår.
Kl 18:00 den 20 sep. infaller det bibliska nyåret Rosh Hashanah.

Lek med tanken att det tredje templet kommer att påbörjas i år, då ett nytt jubelår inleds.
Kan det vara så att i samband med det judiska nyåret så kommer arkeologerna att hitta förbundsarken på den plats som ligger söder om tempelberget, vilket möjliggör att Judarna kommer att acceptera att bygga templet på en plats som de inte historiskt har accepterat som det ursprungliga tempelplatsen.

 

 

 

Tänk så här:

 

1:a jubelåret 1917 drogs riktlinjerna upp för landet Israel

 

2:a jubelåret 1967 fick judarna tillbaka sitt Jerusalem

 

3:a jubelåret 2017 Hittas förbundsarken som möjliggör ett påbörjande av det tredje templet?

 

När det tredje templet påbörjas så tror jag att vi har startat den 7:åriga perioden

 

 
Jan-Åke
 
 

 

Uppdaterat den 1 april 2017

 

SYNDANÖD, SYNDABEKÄNNELSE och ÄRLIGHET

 

När det gäller Bibelns kändisar så har jag ofta undrat varför Gud valde så bedrövliga människor till att leva med honom.
Mose tex som mördat en människa och för att inte tala om kung David.

 

Var David något lysande exempel i liv och leverne? Nej det tycker jag verkligen inte.
David åtrådde en annan mans hustru-Urias hustru Bat-Seba och begår äktenskapsbrott med henne. I 2 Samuelsboken 11 står det om hur David sänder några män för att hämta denna Bat-Seba. Han visste mycket väl redan innan han begick äktenskapsbrottet med henne att hon var en annan mans hustru. Vers 3 "Det är Bat-Seba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria". Efter denna information så skickar han alltså några män att hämta denna kvinna till sej och så begår han äktenskapsbrott med henne med öppna ögon-han struntar helt i vetskapen att hon var en annan mans hustru. Han gör henne med barn, ett barn som sedan dör.
Fortsättningsvis från vers 14 så står det vidare om vilka onda planer David fortsätter att göra upp-detta för att Bat-Sebas man Uria ska bli dödad i striden. David tänker mycket övervägt igenom hur detta ska gå till-och han lyckas med det också-en torped kan man säga att han är.

 

Med denna mörka beskrivning kan man då fråga sej varför vi läser så här i Apostlagärningarna 13:22b "Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta."

 

"Efter mitt hjärta"? Vad var det i Davids hjärta som behagade Gud?

 

Tror att en sak var Davids FÖRKROSSELSE över sin synd som det står om i både 2 Sam 12 men främst i Psaltaren 51-där i Psaltaren blir denna SYNDANÖD så tydlig-detta att när profeten Natan konfronterar David med hans synd blir han mycket förkrossad och ångrar sin synd.

 

Vi ser även Davids ÄRLIGHET och att han inte försöker urskuldra sin synd och sitt brott.

 

Detta att David var en ärlig man inför Gud förstår man även när man läser vad han skriver på flera ställen i Psaltaren-och som ett exempel på det är kapitel 55 och verserna 5 och 6. Det är nakna ord och inga fromma visor som får ta plats där.
"Mitt hjärta ängslas i mitt bröst,
dödens fasor faller över mig.
Fruktan och bävan drabbar mig,
förfäran lamslår mig."

 

Längre fram i verserna 17-19a säger David:
"Men jag ropar till Gud,
och HERREN ska frälsa mig.
Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga,
och Han ska höra min röst.
Han friköper min själ och ger den frid...."

 

SYNDANÖD, SYNDABEKÄNNELSE och ÄRLIGHET.

 

Gud blir inte nervös när vi som i Psaltarkapitlet 55 är genomärliga-och som David gjorde i detta kapitel sätter ord på sin ångest och fruktan.

 

Och det bästa stället att uttrycka oss GENOMÄRLIGT är just hos den person-hos Gud som skapat oss och som även födde oss till liv genom Jesus.

 

Sist orden som Johannes skriver i 1 Johannes 1:7-10 "Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu hans Sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss."

 

Anonym

 

 

 

 

Uppdaterat den 27 december

 

Kommer FN erkänna en palestinsk stat före 20 januari?

 

Den 23 december kom en dolkstöt från Obama-administrationen när man lade ner sin röst i FN:s säkerhetsråd och därmed öppnade vägen för FN-resolution 2334 vilken förklarar alla israeliska bosättningar på Västbanken som illegala.

 

Rapporter kommer nu om att den amerikanske utrikesministern John Kerry jobbar för högtryck för att kunna presentera ett förslag till FN-resolution innan 20 januari. Källor talar om ett dokument som Obama-administrationen hoppas kommer att kunna utgöra grunden för en resolution i FN:s säkerhetsråd som officiellt skulle erkänna en palestinsk stat före utgången av Barack Obamas presidentperiod den 20 januari. 

 

Kerry har klargjort att han inom några dagar skall hålla ett tal om situationen i Mellanöstern och lägga ut sin vision för ett fredsavtal i regionen. Sannolikt skulle ett sådant tal hållas för döva öron om man inte tänker arbeta vidare på dessa ”lösningar” före utgången av 20 januari och därmed ha siktet inställt på ytterligare en resolution i säkerhetsrådet.

 

Den 26 december skrev den israelisk/franske reportern Julien Bahloul på Twitter fritt översatt följande: Utrikesminister John Kerry arbetar med en text för ett erkännande av en palestinsk stat.

 

Netanyahu varnar också för att ytterligare åtgärder mot Israel kan vara planerade före 20 januari.

 

Sedan tidigare vet vi att en fredskonferens om Mellanöstern med 70 deltagande länder kommer att hållas i Paris den 15 januari. Frankrikes utrikesminister Jean-Marc Ayrault har sagt att han hoppas mötet åter skall bekräfta nödvändigheten av en lösning med två stater.

 

Tveklöst har den nu förändrade amerikanska attityden skapat ytterligare påfrestningar på ett redan pressat Israel. Oavsett vad som sker eller inte sker före 20 januari så verkar hela Mellanösternkonflikten ha gått in i ett nytt tillspetsat tillstånd.

 

Bibeln säger dock tydligt att Gud skall välsigna dem som välsignar Israel och kommer att förbanna dem som förbannar Israel.

 

1 Mos 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

 

 1 Mos 13:15 ”Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid.”

 

/Rune Johansson

 

 

Uppdaterat den 23 december 2016

 

Frid på jorden

Snart kommer vi att fira Jesu Kristi födelse i Betlehem för tvåtusen år sedan.

Han som var Gud själv, valde att lämna sin gudomlighet för att födas som en av oss.

Allt för att frälsa oss.

Jesaja skriver i 9:e kapitlet om hur detta barn skulle födas-han vars namn skulle vara:
Underbar i råd
Väldig Gud
Evig Fader
Fridsfurste.

Natt ska inte förbli där ångest råder skriver Jesaja.

De människor som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus.

Och över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset skina klart.

Gud ska nu bryta sönder människors bördors ok och det gissel som plågar dem, och deras plågares stav.

Även Sakarias, Johannes döparens far talar i Lukas kapitel 1 om Barnet som skulle födas.

Genom hans födelse så skulle nu vi människor kunna tjäna Gud utan fruktan-i helighet och rättfärdighet under alla dagar i våra liv.

Sakarias talar om att i kraft av Guds kärlek, ska en soluppgång från höjden besöka oss, "för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg."

Och när änglarna kommer till herdarna den natten när Jesus föddes, då prisar de Gud och säger "Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, till människor hans välbehag."

Vad är detta för frid?

Det är den övernaturliga frid som övergår allt annat.

Den frid som bara Gud själv kan ge.

Som mitt i det djupaste mörker krossar fruktans makt över våra liv.

Som mitt i själens djupa ångest kommer med den frid som vi alla människor djupt i vårt innersta längtar så efter.

Kanske är det denna frid som vi människor ropar efter mer än allt annat.

FRID PÅ JORDEN

Tack vare Fridsfursten Jesus Kristus

En julhälsning från mig; en fridsmottagare

 

 

Uppdaterat den 20 december 2016

 

Gästartikel från anonym

 

Där Isebel tronar

Så här står det i Uppenbarelseboken kap 18:7 "Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg'."

 

Denna tronande BABEL DROTTNING  är ISEBEL  som inte skulle vara änka, och som bara ville ha glättigt liv med dans och sång, ingen sorg över synden, bara vällust lyx överflöd de var hon som understödde Baalsprofeterna  i gamla testamentet, hennes namn var Isebel  och var besatt av onda Andar  som är oerhört verksam  i dag precis som då  I nutid har hon  lyckats infiltrera sinnena på många kristna, förkunnelsen om synd och rättfärdighet och försakelsen som innebär  egna jagets död, är inte något, man vill höra idag!

 

Nej man vill (kärleksfull) köttslig  predikan som kliar i öronen som liknar något, men inte stör! skönsång gärna lite teatral dans, med fina liturgiska inslag! Och dela ut Nåden innan folk ens känner sin egen syndanatur. Så har Isebel  fått makt över oss idag, och hennes man Ahas är en toffelhjälte som lyder henne. Idag är dessa toffelhjältar de som ska förkunna Guds rena ord, de vågar inte tala emot denna drottning Isebel, och många av folket vill ha det så! Saltet har förlorat sin sälta! I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna. (Matt. 5:13) 

 

Förkunnen detta bland folken och kungören det, och resen upp ett baner; kungören det, döljen det icke. Sägen: Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad, ja, dess avgudar hava kommit på skam, dess eländiga avgudar äro krossade. (Jer. 50:2)

 

Men  en dag kommer allt detta att krossas, då må vi se till  att vi har  dragit ut och flytt  ur  detta skökosystem  där Isebel tronar , annars blir vi krossade  i detta fall  !

 

 

 

 

Uppdaterat den 19 dec. 2016

 

Gästartikel från anonym

 

Läser vad du skrivit ang >>Ryska Hotet !

 

Ja stormakterna har sin agenda men Gud har sin klar från begynnelsen!

Det som kom för mej är när Jesus vandrade här nere och imperiet stormakten Rom ockuperade Israel  Sade Jesus ingenting ofördelaktigt eller nedlåtande !

Nog Kommer det att ske stora oerhörda fruktansvärda  krig, med ockupationer , det ser vi ju redan i Syrien, och andra mindre bevakande platser !

Men nog har Gud sista ordet  både i vad som gäller ledare ,länder och människor i allt det som sker!

Det som jag hörde här om veckan var att kränkningar av vårt lands gränser hade ökat , men det var inte Ryssland som stod för de flesta , det var Nato med Amerika i spetsen! 

Dessutom är det märkligt det är  ju Merkel och  Tyskarna som vill köpa gas av Ryssland , men det talas väldigt lite om detta ! Det låter i massmedia som om Ryssarna har hittat på något som ingen vill! 

Ingen eller få talar om vad USA har gjort ,De  påstod och trodde frukten av deras agerande skulle bli den Arabiska våren ,jo mörkaste höst blev det ! De ljög också om massförstörelsevapen i Irak.

Har läst en del vad USA har sysslat med från slaveriets tid  infiltration i andra länder och beväpnat både gerillastyrkor och andra fraktioner som passat deras intressen och med stora  leveranser av vapen!

 

Hur många länder har USA  härjat i med vapen i modern tid Vietnam ,Irak och Afghanistan  men då var det ganska tyst om deras förehavanden, och när  de placerade  ut i sina raketramper i det forna östblocket.

När Sovjet föll sönder nästan utan folkspilla ! Vi vet ju hur USA agerade när Sovjet tänkte placera ut vapen arsenal i Cuba , då hotade USA med Atomkrig , då var vi och västvärlden tysta , och tyckte Ryssarna var hemska , men när NATO placerar och trappar upp i länder  granne med Ryssland , då är det legalt , så nog förstår jag att de retar Ryssarna , eftersom både Ryssland och USA vill dominera världen med sina   ideologier , den ena förförisk den andre mer totalitär , men samma mål ändå ! 

Men det mest förödande är väl Materialismens  fälttåg och de Andemakter som följer i dess fotspår som vi anammat från detta land USA , filmindustrin Hollywood , porren , musikförförelsen av alla slag , lyxen som kallas för den Amerikanska drömmen ,  drogkulturen , flover pover tiden när allt gammalt skulle upplösas och dessa åberopade frihet.

Vi tillhör nog Babelsdöttrarna  som aldrig varit på vår vakt i kyrkor och samfund och varnat mot denna förförelse av aldrig skådat slag ! detta land har blandat materialismen med Jesus ! (Guldkalvens lära) då liksom nu

: och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde därav en gjuten kalv. Och de sade: "Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land." (2 Mos. 32:4På samma sätt har vi gjort som på Mose tid , en blänkande material Gud har vi prisat!

Sedan tog han kalven som de hade gjort, och brände den i eld och krossade den till stoft; detta strödde han i vattnet och gav det åt Israels barn att dricka. (2 Mos. 32:20

Liktydligt med detta kommer att ske en gång de som tillbett materialismen och sagt det är GUD VÄLSIGNELSE !

Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust." 

4.Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. 

5.Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. 

6.Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänken DUBBELT åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. 

7.Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg'.  

Det är inte så konstigt att vi blir blinda när vi tror och följer mamma Babel då får  Andemakterna  fritt spelrum in i våra själar !

Jag är inte Kommunist eller kapitalist eller inget som har med ismer att göra !

Men ett vet jag det Gud har sagt angående sådd och skörd,  det vi sår får vi skörda ! Om vi nu blir anfallna beror det inte på Ryssland , eller något annat land ,det beror hur vi i Sverige och framför allt vi Kristna är och har varit under en lång tid av  att vi vänt oss bort från Gud med våra hjärtan , men med munnen har vi prisat  Gud : Och HERREN har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud, (Jes. 29:13)  

När nu Gud har sagt att han ska sätta krokar i käftarna på Gog , då blir det så ,Den som har fått en krok i käften följer nog den som drar honom .  och det är ju på grund av deras ogudaktighet , men Gud använder dessa också att utföra sitt verk !

 

 Anonym

 

 

Uppdaterat den 11 december 2016

 

Gästartikel från anonym

 

Bibelord till eftertanke...

 

Dock, glädjens icke över att andarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen." (Luk. 10:20) 

 

Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt, förvilla jämväl de utvalda. (Matt. 24:24)  

 

Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke. (Matt. 24:26)  

 

Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i "ödmjukhet" och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne (Kol. 2:18)  

 

Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas 'rabbi'. Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder. Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader' [1], ty en är eder Fader, han som är i himmelen. Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus. Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare. Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd. Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.  

 

 Och det hände sig en gång, då vi gingo ned till bönestället, att vi mötte en tjänsteflicka, som hade en spådomsande i sig och genom sina spådomar skaffade sina herrar mycken inkomst. Denne följde efter Paulus och oss andra och ropade och sade: "Dessa män äro Guds, den Högstes, tjänare, och de förkunna för eder frälsningens väg." Så gjorde hon under många dagar. Men Paulus tog illa vid sig och vände sig om och sade till anden: "I Jesu Kristi namn bjuder jag dig att fara ut ur henne." Och anden for ut i samma stund.  Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.' 

 

Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. 

 

Jag säger eder: Han skall SNART skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?" (Luk. 18:8)

 

 Vad menar Jesus med snart skaffa dem rätt !? Jo han ska låta nådegåvorna komma i funktion! Det är Guds NÅD och GUDS meningen är att människor ska bli helade till kropp och själ , men det ABSOLUT viktigaste är förhärligandet av honom själv  och förstå GUDS EXISTENS och att människor  kommer till tro på honom och blir  frälsta = räddade för evigheten!

 

  Men det tragiska är att MÅNGA kommer att flyga i taket av eufori i köttet och göra sej SJÄLV STORA, och MÅNGA ledare , predikanter kommer att dra stora massor och bli upphöjda , MÅNGA kommer att springa än hit än dit efter dem! Dessa har aldrig  gått  korsets väg eller så avfallit från denna smala väg!

 

VAR PÅ ER VAKT DENNA FÖRFÖRELSE  KOMMER SNART !

 

Tänk vilken tragik att låta sej  bli bedragen ,eller av sej själv  och få höra JESU ORD!

 

Många skola på 'den dagen' [1] säga till mig: 'Herre, Herre, hava VI icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' (Matt. 7:22) 

 

 

Men då skall jag BETYGA för dem: 'Jag har ALDRIG känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.' (Matt. 7:23)


1. Gå varsamt, min kristen, giv akt på din gång!
Den vägen är smal och den porten är trång 
som leder till livet, och de äro få 
som finna den vägen och vilja den gå. 

2. Man bygger sig själv en bedrägelig bro 
av otrogen kärlek och kärlekslös tro. 
På den vill man komma till himmelens port, 
men faller, och fallet blir evigt och stort. 

3. Man tror ej att vägen kan vara så smal, 
som leder till bröllop i himmelens sal. 
Man vill den i ostörd bekvämlighet gå, 
ej världen försaka, ej synden försmå. 

4. Men nej, man bedrar sig, man löper ej rätt. 
Till hemmet i himlen det går ej så lätt. 
Den vägen är smal som till salighet bär, 
och uppfylld av törne, av kors och besvär. 

5. Den måste man varsamt, i ödmjukhet gå, 
i bön och i vaksamhet vandra därpå. 
Blott ett steg på sidan dig bringar i nöd, 
din köttsliga frihet är andelig död. 

6. Här gäller att kämpa mot djävul och värld, 
att icke bedåras av högmod och flärd, 
allt själviskt och syndigt försaka i grund 
och hålla sig redo att lida var stund. 

7. Din klädnad gör vit i din Frälsares blod, 
som styrker till dagelig bättring ditt mod. 
Ja, fly för ditt liv undan synder och last, 
bed Gud att han gör din utkorelse fast. 

8. Gå troget och stadigt i Frälsarens spår, 
och kraft till din vandring av honom du får. 
Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv. 
Han giver dig nåd till evinnerligt liv.

Text: Olof Kolmodin, finländsk bearb. 1869
Musik: Svensk-norsk folkmelodiE

 

Uppdaterat den 14 november 2016

 

Gästartikel av >>Alexander Grenehed

 

Skapelsens ålder i profetiskt ljus

 

Kanske detta ämne låter mer som det hör vetenskapen till än ett Bibelstudium, men efter att ha studerat bibeln har det framkommit en slags förvissning eller aning som jag inte kan låta bli att dela. Vi får genom Bibeln lära känna Gud, det är ju Guds ord, Ordet som blev kött är vår frälsare och Honom vi tror på. När vi äter brödet han gett oss, Guds ord, mannan i öknen, så får vi himlens kunskap till oss genom den helige Ande. Anden öppnar våra inre ögon så att vi ser Guds vilja och Guds tankar blir våra tankar. Vi är inga gudar, men skapta till avbild av honom som är jordens skapare.

 

När jag förra året fick en tanke om att skriva om Israel blev det så att jag var tvungen att börja ända från 1 Mos i skapelsen. Jag fördjupade mig i skapelsens skeenden där genom Anden Guds plan öppnades framför mig. Jag fick se hur Gud förberett de olika leden fram till Israel och slutligen Jesus Kristus och ibland brast jag i gråt av det stora och tydliga jag fick se. Hur han genom sig själv och sin påtagliga ordning skulle återupprätta det som förlorats i Eden där människan lyssnat på ormen. Allt är från början till slut Guds plan. Jag har i studiet om Det profetiska ordet och Israel skrivit om ordningen där människan utifrån Adam delades in en välsignad och en förbannad (icke välsignad) del. Det var då jag upptäckte, genom de olika bibliska personerna, hur kort tid som egentligen gått. Detta är ingen unik hemlighet utan går att läsa innantill i Bibelns första kapitel. Vi vet inte helt exakt hur många år vissa personer levde eller hur många år vissa skeenden var, men vi kan förstå av Ordet att det inte rör sig om några tusentals år mellan Adam och Noa.

 

Nästa gång tanken om en viss tid och en relativt ung skapelse kom till mig påtagligt var när jag året därpå, alltså i år tillfrågades vad jag ansåg om tiden för uppryckandet. Jag hade hört olika förkunnare, ingen direkt mer ansedd än den andre tala om detta, men alternativen var olika. Därför bestämde jag mig för att gå till botten med det själv utifrån Guds ord och inte utifrån olika förkunnare eller traditioner. Det ämnet får ni läsa/lyssna om under Det profetiska ordet och Jesus återkomst. När jag studerade Ordet i ämnet om Jesus återkomst blev det än tydligare hur Gud har en särskild plan med sin skapelse. Att han är ordningens Gud i tider, stunder och även med siffror såsom årtal och heliga tal som återkommer om och om igen. Han är inte en slumpens Gud, utan han vet exakt vad som sker och det bästa, han vill visa sina barn hur han tänker genom sitt ord. Vi får såklart inte all Guds kunskap, det vore fruktansvärt att tro det, då tar vi oss tankar som är ren och skär synd, men ordet; För den som bultar skall dörren öppnas, fick en ny innebörd för mig under Bibelläsningen för jag insåg att ju mer jag fördjupar mig i Ordet under den helige Andes ledning, desto mer får jag också av Herren. Min vän, du får se in i Guds tankar när du läser hans ord.

 

När du läser bibeln så umgås du med Herren. Tycker du att det är torrt och oförståeligt ska du be att Anden öppnar dina ögon och gör orden levande. Jesus är ju Ordet som kom till oss och han vittnade om allt det som står skrivet. Han är Oret personifierad så vi kan varken dra bort eller lägga till det ord som Gud gett oss, gör vi det lägger vi till och drar ifrån Jesus själv.

 

Joh 1:1-5 I begynnelsen var Ordet , och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

 

Jesus säger själv att han

 

Joh 6:31-34 Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta." 32 Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Det var inte Mose som gav er brödet från himlen, det är min Far som ger er det sanna brödet från himlen.33 Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv." 34 Då sade de till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!"

 

Joh 6:35 Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. 

 

Därför är det av så stor vikt att vi läser en Bibel med rätt översättning, grundad utifrån de sanna skrifterna och de ord som utgått från Guds mun.

 

2 Tim 3:16-17 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, 17 så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 

 

Utifrån Guds ord vet vi nu alltså att vi får föda och tillväxt som Guds barn och i slutet på detta studium kommer det visa sig vad mina tankar går ut på, men låt oss ta det från början.

 

 Bön.

 

1 Mos 1:1-5 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

 

Här ser vi också liksom i 1 Joh 1, ordet begynnelsen. Jesus fanns före allt eftersom Jesus är Gud och Gud skapat jord och himmel så är det också klart att han fanns före det. Gud har alltid funnits och kommer alltid att finnas, han är evig och säger om sig själv Jag är / Jahve 2 Mos 3:14 .

 

Gud skapade jorden och egentligen står det att tiden börjar räkna från den första dagen, alltså då han skiljer ljuset från mörkret. Gud säger att ljuset är dag och mörkret är natt, vilket sker när jorden och himlen redan är skapad så vi vet inte helt klart när jorden och himlen skapades, vilket är tämligen ointressant eftersom ingen tid heller då fanns utan det bara var. Utefter detta sker sedan skapelsen under sammanlagt sex dagar och en dags vila, vilket blir totalt sju dagar. Allt detta som sker i skapelseberättelsen gör för mig tanken på eventuellt liv på en annan planet helt främmande. Gud berättar i sitt ord om sitt verk och ingen sådan tanke lyfts fram, utan det är ett mänskligt påfund av människor som inte lärt känna Herren. 

 

Det enda som fanns före dag ett var himmel och jord. Inte ens solen fanns alltså, utan allt var mörkt. Gud tände solen och ljuset sken upp. Jag är fascinerad av Guds vishet hur han tänkt att just 24 timmar skulle bli ett dygn genom den tid jorden snurrade ett varv och hur skuggsidan blev halva tiden och den ljusa sidan blev halva sidan. Att det är Gud som styr allt detta och att han fortfarande besitter makten görs tydligt i talet om dagen för Jesu återkomst då Gud åter ska mörklägga allt igen.   

 

Matt 24:29-30 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

 

Vid skapelsen upprättade Gud sina fingrars verk, han skiljde mörker från ljus och som det står det lilla skall härska över natten, det är månen som så smart reflekterar solens ljus så att det inte lyser upp mer än lite grann i den mörka natten. Även stjärnorna satte han på himlavalvet, dessa skulle alla i harmoni få vara tecken som visar på tider, dagar och år. Han skiljde hav från land och skapade oliak växter såsom träd och buskar. Han skapade alltifrån insekter och kryp så små att de endast kan ses i mikroskop till elefanter och valfiskar. Efter allt detta skapade han en människa till sin avbild.
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss…” Här säger Gud ”oss” och eftersom det är utifrån himlens perspektiv så finns där redan skapelser såsom änglar, keruber och serafer, men det kan också innebära att det är treenigheten som åsyftas, det är ju endast Gud som är skaparen.    

 

Talet sex
Jag vill påvisa att detta med tal har en särskild betydelse för Gud, det är liksom det detta studium grundar sig på. Efter att Gud skapat Adam skapade han sedan Eva och detta skedde på den sjätte dagen. Utifrån detta är siffran sex människans tal. Det finns vissa ting och skeenden som har med just siffran sex att göra i Bibeln och som gäller i stora händelser där människan spelar en stor roll eller är orsak till händelsen. Det var människan som tog synden in i världen genom Adam och Gud vill visa oss att en del händelser blir som en påminnelse av det eller ett slags straff för det.  

 

Ex. var Noa exakt 600 år när floden kom över jorden och han gick in i arken. Gud sköljer bort alla människor utom de åtta han ville rädda genom att han ansåg Noa vara en rättfärdig man.

 

Det var omkring år 600 f.Kr som Juda var deporterade till Babylon. Att deporteringen sker 600 år före Jesus tar världens synd i sin kropp upp på korset är verkligen speciellt. Det var just också i Babylon Daniel fick se in i framtiden, fram till Kristus men också om den sista årsveckan, de sju åren av de sjuttio årsveckor. Guds stora plan kommer att ha sin kulmen under den sista årsveckan.

 

Att Set, Sem, Isak, och Jakob tillhör den välsignade brodern och att Kain, Ham, Ismael och Esau tillhör den förbannade brodern och också har särskilda anknytningar till Israels grannar har jag talat om bl.a. i mitt studium om Israel. Dessa grannar är fienden till Israel, en mångtusenårig avundsjuka som ligger som ett andligt täcke över hela Mellanöstern och som når ut över världen. När vi känner till det blir vi inte förvånade att det är just 600 år e.Kr som Muhammed lever och skriver Koranen. Den religion som verkligen har sitt fäste hos samtliga Israels grannar och är så hatisk mot Guds folk judarna, men också mot kristna. Enligt min absoluta övertygelse är detta inte tillfälligheter, utan Gud vill visa oss hur saker och ting hänger ihop.           

 

Talet sju
Sju som är Guds tal, ett slags fullhetstal. Det var nämligen på sjunde dagen Gud vilade och en vecka är således sju dagar. Det var också sju antal av varje djurart som skulle tas med i arken och detta skulle Noa göra sju dagar innan regnet kom. Gud bevarade dem alltså i sju dagar. Här är det många som tänker sig en liknelse med att församlingen ska ryckas upp under Antikrist regeringstid som är sju år. Nu har jag i min förkunnelse inte hittat belägg för något mer uppryckande än det som sker i samband med Jesus återkomst, den dagen han kommer, men låt oss vara ödmjuka i den frågan.

 

Sju är antalet på de lyktor i Menoran. Där ser jag det som att Jesus är den mellersta pelarlyktan och de sexa armarna är människan, men tillsammans med Kristus fullbordas vi alltså i talet sju.

 

Sju är församlingsbreven i Upp.

 

Sju är sigillen, änglarna och vredesskålarna i Upp.

Talet sjuttio
70 är de årsveckor som Daniel får till sig som tider för olika skeenden där en årsvecka alltså är sju år. Bl.a. var det just 70 år kvar som profeten Jeremia tidigare profeterat att deras tid i Babylonsk fångenskap skulle vara. Det gick 70 år från Jesus födelse till Jerusalems förstörelse. Ja med tanke på år så ser jag med spänning fram mot när det gått 70 år från det att Israel åter blev omnämnd som eget land, vilket skedde 1948. 1967 blev Jerusalem erövrat av Judarna så även 70 år efter det kan ha en viss betydelse för Gud.  

 

Talet fyrtio
Fyrtio är de antal dagar och nätter som regnet varade när Noas familj var i arken. Fyrtio var de antal år Israels folk vandrade i öknen. Fyrtio dagar var det Jesus fastade i öknen inför sin kallelse. Även fyra är ett heligt Guds tal och det verkar som att det med fyrtio symboliserar en slags reningstid, en svår tid som man måste gå igenom för att Guds vilja ska få ske.

 

Andra tydliga tal i Bibeln med viss betydelse är 1, 2, 3, 4, 10 & 12. Säkert finns det fler som jag ej känner till, men sådant här finns i hela Bibeln och det är inget mystiskt utan bara Guds ordningsamma logik. Han talar också till oss genom dessa tal för att vi ska kunna se och förstå mer av hans tankar.

 

För att förtydliga detta med Guds ordning och tal som ju är en grund i detta studium så läser vi hur det gick till när Noa skulle gå ur arken.

 

1 Mos 8:6-13 Efter fyrtio dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken 7 och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka, till dess vattnet hade torkat bort från jorden. 8 Sedan lät han en duva flyga ut för att få se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. 9 Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken, eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. 10 Sedan väntade han ytterligare sju dagar innan han lät duvan flyga ut ur arken än en gång. 11 Mot kvällen kom hon tillbaka till honom, och se, då hade hon ett friskt olivlöv i näbben. Noa förstod då att vattnet hade sjunkit undan från jorden. 12 Men han väntade ännu sju dagar innan han lät duvan flyga ut igen. Då kom hon inte mer tillbaka till honom. 13 Det sexhundraförsta året, på första dagen i den första månaden, hade vattnet torkat bort från jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg att jordytan hade torkat. 

 

Hur kan man veta hur många år som gått?
Man kanske kan tro att det gick flera tusen år från Adam till syndafloden som täckte hela jorden, men det gick bara 1656år. Det ser man enkelt i 1 Mos genom de antal år fäderna hade till de omnämnda sönerna. Där står alltså omnämnt i nedåtstigande led från Adam till Noa. Noas far blev 777år, men dog 5 år före floden kom.
Räknar man vidare i nedåtstigande led föds Isak år 2046 enligt Svenska Folkbibeln.

 

Därefter går det drygt 2000 år till Jesu födelse. Enligt en uträkning närmare bestämt 2068 år vilket ger en ålder på skapelsen vid Jesu födelse av 4114. Nu vet vi ej om detta är exakt och rent logiskt borde det kanske vara 4000 år jämt. Det beror också vilket sätt man räknar åren med, om det är västerländska år eller judiska tidsräkning. Jag är inte helt insatt i olika tidräkningar, men jag vill påvisa ett mönster som blir väldigt tydligt. Det sker något speciellt varje tvåtusende år. Första gångenh är det förbundet med Abraham, nästa är Jesus Kristus födelse, död och uppståndelse som är det absolut största som hänt då han bar världens synd upp på korset. Adam som tar in synden i världen och två tusen år senare bildar Gud ett förbund med Abraham. Abraham får genom sonen Isak bevisa sin trohet och därigenom väljer Gud ett folk, Israel som ges åt Isaks son Jakob. Nu har det gått ytterligare ca två tusen år efter Jesus gick på jorden och Juda som blir av med sitt land år 70 då romarna raserar Jerusalem och Guds folk Judarna sprids över jorden. Gud har genom profeter lovat att återupprätta deras land och att löftet kvarstår.

 

Detta var löftet Israel (Jakob) gav sin son Juda då han låg på dödsbädden.

 

1 Mos 49:10 Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga.   

 

Med allt detta som är skrivet och genom vad jag uppfattar som Andens ledning i tankarna upplever jag att Guds stora plan för jorden har ett samband med skapelsens sju dagar att göra. När Gud sänder sina domar över jorden sker de på liknande sätt som då han skapade jorden, men den gången ska han rasera jorden för att en ny himmel och en ny jord skall upprättas enligt löftet.

 

Upp 21:1-4 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och Gud själv ska vara hos dem. 4 Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta."

 

En viktig sak i sammanhanget är detta med tusenårsriket. 

 

Upp 20:2 Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 
Upp 20:7-10 Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. 8 Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. 9 De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

 

Det skall alltså finnas en tid om just tusen år, det är den tid då Jesus skall regera på jorden och Satan ska vara bunden. Det står delvis i de gammaltestamentliga profetböckerna om detta, bl.a. Jer 60, men också i Uppenbarelseboken. Varför just tusen år kan man undra. Är det bara en siffra som en symbol för en lång tid eller är de faktiska tusen år? Ja jag tror personligen på att det är just tusen år.  Jag förstår ej varför det skulle stå så om Gud inte menar det och dessutom stämmer det oerhört bra in med tanken på denna jords livslängd. Det står i Bibeln att för Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Jag tror att Jorden skall vara i sin syndiga natur i 6000 år, det är människans tal då människan regerar i sin syndiga natur. Vilodagen är den sjunde dagen och således de tusen år Jesus regerar, en Guds dag, Guds år… tusen år av frid såsom han planerat ända från skapelsen.

 

Låt oss se i vilket samband Bibeln nämner just att för Gud är en dag tusen år, jo det nämner Petrus just i sammanhanget när han skriver om Jesu återkomst och jordens nedbrytning och att en ny jord ska komma. Det är ingen tillfällighet att Petrus säger så just i detta sammanhanget. Det är ett budskap för den som hör Anden. Bibeln vimlar av dessa budskap som vi inte kan uppfatta vid en första anblick i vårt eget förnuft, utan Anden måste visa oss i sanningens tankar. Detta är en övertygelse som bara klarnar och klarnar för mig.

 

2 Pet 3:3-13 Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 4 och säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början."5 De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. 6 Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.8 Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till . 
11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

 

Ja jag vill verkligen stämma in i Petrus ord och understryka att det ligger något alldeles speciellt i att för Gud är en dag som tusen år och vice versa. Han är ordningens Gud och gör inget av en slump. Han visar sina barn sina tankar när vi bultar på dörren. Bibelns dörr öppnas när Anden leder oss i sanning så jag ber er att pröva detta.

 

Vi ska därför inte förvånas att vår fiende Djävulen bedrar så många människor med att skapelsen minsann är en evolution som pågått flera miljarder år. Ja tror man inte på en skapare, inte en Gud så kanske man måste dra till med sådana lögner. Det finns så oerhört mycket som talar emot denna så vedertagna evolutionsteori, men min tro som min skapare Gud själv lagt i mig räcker betydligt längre än så och jag hoppas den gör det för dig med älskade vän. Jag ser hur slug fienden är som bedrar på detta sätt, hur han vill få oss att tro att detta med årtal inte har någon betydelse utan många hundra tusentals år har passerat, men så är det icke enligt Guds ord som är Sanning! När jag kom fram till detta hade jag ingen som helst aning om den judiska årsräkningen. Då läser jag en dag i en Israelisk tidskrift att judarna har sin tidräkning från skapelsen och inte som vi i väst från Kristus födelse. Jag vet att judarna har bra koll på sådana saker och ting för de är ett mycket gammalt folk som vi i Bibeln kan följa ända till Adam. I år 2016 är de enligt deras tidräkning år 5777. De har dock ej exakt lika många dagar som vi per år men gissa om jag blev glad och kände enorm tacksamhet till Herren att jag fick dessa tankar med skapelsens antal dagar som likhet till jordens nedbrytnings år gånger tusen.  Med detta får vi ytterligare en nyckel till att tiden för Jesus återkomst är mycket nära. Kanske det inte är meningen att vi exakt kan räkna ut vilket år han kommer, men vi vet också att antikrist tid skall vara sju år och hans framträdande kommer att märkas, den som är vaken kommer också förstå när denne djävulska person tar makten.

 

2 Tess 2:8-9  Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under.

 

Matt 24:42 Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 

 

Jag kan tänka mig att hans ankomst skulle kunna ha med Herrens högtider att göra, men vi vet såklart inte säkert. Jag vill inte påstå att allt detta är spekulativt, utan har sin grund i Guds ord. Sedan med exakta år etc. har inte jag kunskap om, men som det står: Upp 22:13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. eller som Predikaren säger: Pred 3:15 Det som är, fanns redan förut. Det som kommer att ske, skedde också tidigare. Gud kallar på det förflutna.

 

Upp 22:13-16 Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. 15 Men utanför är hundarna och ockultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. 
16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan."

 

….20-21 Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom Herre Jesus!21 Herren Jesu nåd vare med alla.

 

(Alexander Grenehed 2016.11.14)

Besök Alexander Greneheds hemsida >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 11 november 2016

Gästartikel från >>Stig Melin

 

Gud, Adam och evigheten

 

Herren Gud sade:

 

"Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt."

 

(1 Mos 3:22)

 

Gud ville hindra Adam från att bli odödlig genom att äta också av livets träd. Det måste betyda att det finns ett evigt liv eftersom det kunde gå förlorat, enligt Gud.

 

Frågan måste då bli om Gud menade att detta liv för alltid skulle vara förlorat genom Adams handlande.

 

Vi får leta efter svaret i andra texter men redan innan vi börjar söka måste vi slå fast att hur än svaret blir så har det en alldeles avgörande betydelse för hur vi läser bibeln – nästan oavsett vilken text vi studerar.

 

För om Gud menade att han vill föra människorna tillbaka till det eviga livet, då är det livet också historiens slutmål. Allt vad han säger och gör under historien kommer då att ha det målet i sikte. Varje profetia och varje Guds handlande blir då steg på vägen mot det stora målet och texterna bör tolkas därefter.

 

Om de eviga livet å andra sidan inte är Guds slutmål, så kommer alla hans handlingar att ha ett annat mål. Därmed måste alla texter också få en annan tolkning och mening.

 

Nu är det ju ingen hemlighet att Nya Testementet förkunnar att det eviga livet står som slutmålet för Guds handlande. Men hur är det med Gamla Testamentet? Om vi skall kunna brygga över klyftan mellan judendom och kristendom, bör vi även här finna tydliga besked om att allt Guds handlande syftar till att ge oss tillbaka det eviga livet.

 

Kanske måste vi i så fall också se hur Gamla Testamentet uttrycker saken för för att vi skall förstå vilken roll judarna spelar, skriver Sven Reichmann i sin bok Judarna.

 

Ordet ”evig” finns på snart sagt varje sida i Bibeln när hans rättfärdighet, hans kärlek eller hans rike kommer på tal. Ett exempel:

 

Ja med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig” (Jer 31:3)”

 

Detta var en hälsning till Guds folk en kort tid före Jerusalems förstöring. Guds eviga kärlek skulle leda till att folkket inte gick under i den kommande katastrofen. Nog var det många som tyckte att den eviga kärleken var gåtfull och fördold, när staden ödelades. Ändå kunde man utbrista mitt i all klagan när det hade hänt:

 

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut på hans barmhärtighet. (Klag. 3:22)

 

Gud är evig och hans kärlek är också evig. Det är kanske i det perspektivet vi får se hur Gud handlar med oss.

 

PRÖVA ALLT MED SKRIFTEN SOM MÅTTSTOCK

 

>>Stig Melin

 

 

 

 

Uppdaterat den 10 november 2016

Gästartikel från Stig Melin

 

En haltande katolsk kyrka –

 

 

Efter lång tid av evangeliskt troende och engagemang tar somliga ändå språnget över Tibern. Tyvärr kan man konstatera mer än en gång hur evangeliskt kristna har saknat kunskap om den katolska tron. Eller bortsett från den kunskap man har.

Personer som känner katolicismen, har efter att ha kommit i kontakt med evangeliet gjort en egen andlig erfarenhet av evangeliets kraft. De har fått del av Guds kärlek och hans förlåtelse på ett sätt som tidigare var okänt för dem. De har funnit en glädje och en hjärtats frid som katolicismen inte kunnat ge dem. Trots sådana vittnesmål väljer ändå vissa, som borde ha insikt i förhållandena, att göra tvärtom. Svåra brister i den svenska kristenheten, beroende på dålig bibelkunskap är förmodligen en anledning och de väljer då att gå från en besvikelse beroende på bristande bibelkunskap, till en katolsk villa med dubbel bokföring, bibeln och traditionen. Ett tillvägagångssätt som ekonomiska brottslingar är förtrogna med

När Paulus fick uppdraget att föra evangeliet till hedningarna följde också att han skulle försvara detta evangelium mot falska apostlar och lärare. Hans olika brev vittnar också om allvaret i detta försvar

Traditioner
Låt oss anta, skriver André Thomas-Brés i sin bok ”Templets förhänge – åter på plats”, att jag genom ett mirakel lyckades få tag på alla skrifterna, fäder och lärare, monument och konstföremål. Vad skulle det tjäna till? Jag skulle behöva många liv för att ta del av allt detta. Dessutom skulle jag behöva lära mig ett flertal svåra språk som hebreiska, syriska, arameiska, koptiska med flera. Kyrkan har gett sig uppdraget att upptäcka dessa sanningar, påstår kyrkan själv. Upptäcka och använda. Ytterligare en anledning att vara misstänksam. Vet katolsk myndighet själva hur många traditionerna är?

En katolsk bloggare i ämnet uttalar sig ofta som den ende som har ljus i frågan, så mycket ljus att en bländningseffekt blivit följden. Ljuset har fallit fel så att säga. Jag citerade oraklet ifråga med anledning av något han skrivit, citat:

”Ingenting kan ens komma på fråga som en dogm utan att ha varit en mer eller mindre allmän uppfattning i hela eller stora delar av Kyrkan under en längre tid.”

En intressant formulering: ”en mer eller mindre allmän uppfattning”, bildar alltså underlag för en katolsk dogm, eller flera. Det torde betyda att RKK vilar på någon form av ett antal opinionsundersökningar. Underlaget för dessa behöver inte vara så stort men har man makt, så har man – – och glömmer Jesu ord om människobud:

Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Han sade också till dem: ”Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar”.
(Mark. 7-9)

Pröva allt med Skriften som måttstock,
och bara skriften

 

Besök Stigs blogg >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 30 september 2016

 

Gästartikel från /stigmelin.com

 

 

Regnbågens historia –

 

Efter det att Gud, på grund av synd, hade låtit floden dränka allt liv på jorden utom Noa och hans familj upprättade han ett förbund med Noa och alla hans efterkommande:

 

Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv”.

 

I samband med att Noas familj etablerade sig efter floden ingick Gud detta förbund, där regnbågen på himlen var tecknet på hans välsignelse. Gud lämnar med andra ord ett spår på himlen till sig själv och sitt förbund.

 

Nu har människor icke aktat för rov att kopiera det spåret. Kan Gud så kan väl vi, tycks man mena. Man gör sig själv till alltings mått. Och med flaggor, mattor och andra prylar sprider man sitt budskap. Trots att Gud i sitt ord uttryckligen sagt att detta är en synd som stänger himlen för sina utövare fortsätter man och lockar även andra att följa dem.

 

MIN regnbåge sätter jag i skyn, sade Gud som en bekräftelse på förbundet.

 

Nu har människan satt SIN regnbåge, visserligen når man inte skyn, men man tror sig vara på väg dit och är stolt över sitt tilltag. Nimrod nådde inte heller skyn. Tornet han ville bygga blev en anledning för Gud att splittra tilltaget.Ytterligare en gång kommer Gud att splittra människors försök att på egen enighet vinna tillträde till himlen. Man gjorde uppror mot Gud då och man gör det igen i dag.

 

Dagens medier är fulla av våld, skandaler och politisk smutskastning. Det är inte särskilt uppbyggligt, och man undrar vart världen är på väg. Men Gud har en plan för framtiden som är annorlunda, som ger oss hopp och uppmuntran – vi vet ju att han kommer att gripa in i historien och besegra ondskan. När människan inser sin oförmåga och upplever hur förödande allas krig mot alla är, försöker man på olika sätt få till någon form av samordning, en världsregering, då har man inbjudit Antikrist.

 

Sverige är ett litet land på jorden med ett ledarskap som tror sig vara medelpunkten, frihetens stamort på jorden. En frihet som man svårt missbrukar genom att säga att den är vår egen förtjänst, vi har själva åstadkommit den, utan att förstå att Guds nåd har gjort den möjlig. Han skulle tackas, men avsätts i stället. Det är en svår synd. Nu söker man Gud där han inte finns, i yoga, mindfulnes och andra ockulta rörelser:

 

http://www.nsd.se/nyheter/lulea/yoga-i-skolan-kristdemokraten-rasar-buddhism-10272818.aspx

 

Hur vårt land handlat mot hans folk, Israel kommer också att påverka vår framtida situation, tror jag. Gud har alltid straffat synden, ofta genom att använda andra folk som genomför straffet.

 

 

/stigmelin.com

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Gästartikel från Lars Enarson

 

 

Varför vi behöver läsa Bibeln varje dag

 

Vi lever nu i de allvarliga tider som det profeterats om gång på gång av både apostlarna och vår Mästare. I de sista dagarna kommer många att avfalla från tron. Här är några av dessa varningar:

 

"Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.” Matt 24:4-5

 

Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Matt 24:10-11

 

Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Matt 24:24-25

 

Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son.” 2 Tess 2:3

 

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror. 1 Tim 4:1

 

Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta …De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 2 Tim 3:1-2,4-5

 

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. 2 Pet 2:1

 

”Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: ’Hur går det med löftet om hans återkomst?’ 2 Pet 3:3-4

 

Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. 2 Pet 3:17-18

 

Vår ENDA räddning mot all denna anstormning av villfarelse är att vi regelbundet läser Bibeln varje dag så att Guds Ande kan leda och upplysa oss. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” (Ps 119:105)

 

Och det är nödvändigt att vi läser HELA Bibeln. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning. (2 Tim 3:16) Summan av ditt ord är sanning.” (Ps 119:160) Det är en bra och beprövad vana att läsa igenom hela Bibeln varje år.

 

Här följer 8 punkter varför vi behöver läsa Bibeln varje dag:

1. Vi behöver äta mat varje dag. Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. (Matt 4:4)

 

Precis som vi behöver äta fysisk mat varje dag behöver vi läsa Bibeln varje dag.

2. Vi behöver tvättar oss varje dag. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara.” (Ef 5:25-27) ”Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. (Joh 15:3)

 

Precis som vi behöver tvätta oss varje dag behöver vi tvätta oss i badet från Guds Ord varje dag.

3. Vi behöver titta oss i spegeln varje dag. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.” (Jak 1:22-25)

 

Precis som vi behöver se oss själva i spegeln varje dag för att rätta till sådant som inte är OK behöver vi läsa Bibeln varje dag för att korrigera våra liv efter Guds Ord!

4. Vi behöver lära oss frukta Gud och lyda honom När han sitter på sin kungatron ska han låta göra sig en avskrift av denna lag enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. Den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta Herren sin Gud och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem.” (5 Mos 17:18-19)

 

Israels kung var befalld att läsa Guds Ord varje dag för att lära sig frukta Gud och lyda honom. Detta inkluderade kung David och världens visaste man Salomo som skrev en stor del av Bibeln. Hur mycket mer behöver inte vi då läsa i Bibeln varje dag för att lära oss frukta Gud och lyda honom?

5. Om vi vill bli verkliga lärjungar och förstå sanningen Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: ’Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.’” (Joh 8:31-32)

 

Det enda sättet att vara en verklig lärjunge till Jesus och förstå sanningen är att kontinuerligt förbli i hans ord varje dag. 

6. För att hålla oss rena från världens inflytande Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.” Rom 12:2

 

Vi behöver läsa Guds Ord framför all annan information vi tar in så att vi inte anpassar oss efter världens sätt att tänka och handla.

7. För att inte gå vilse i denna mörka tid Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. (2 Pe 1:19)

 

Vi har inte chans att hitta rätt om vi inte noggrant studerar det profetiska ordet under bön till dess ljuset går upp för oss i denna mörka tid.

8. Det är en befallning! Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. … tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.” (5 Mos 6:5-7)

 

Vi är befallda att älska Gud över allting genom att lägga hans ord på våra hjärtan och tala om dem varje dag! 

 

Varför ska vi läsa Bibeln på morgonen det första vi gör:

 

1. Mannat samlades in varje morgon De samlade sedan in av mannat varje morgon, var och en så mycket han behövde till mat. Men när solhettan kom smälte det bort.(2 Mos 16:21) Guds Ord liknas vid manna. Mannat samlades in varje morgon. När solen stod högt på himlen var det för sent.

2. På morgonen är vi öppna till att kunna höra från Gud Han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjunge.” (Jes 50:4) Gud öppnar våra öron till att kunna höra hans Ord varje morgon.

3. Vi behöver sätta det första först. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matt 6:33) Det du sätter först i dit liv är din gud!

 

Kom ihåg:

 

Du älskar aldrig Gud mer än du älskar hans Ord!

 

Alla har lika mycket tid! Det handlar om hur vi prioriterar vår tid.

 

Det allra bästa är utan tvekan att läsa Guds Ord. Om du inte hinner läsa Bibeln kan du lyssna på Bibeln på din mobil.

 

Vi behöver bli ”läsare” igen och läsa i Bibeln mer än vi lyssnar till predikan och undervisning.

 

Vad jag älskar din undervisning! Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, de är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. (Ps 119:97-99)

 

Dagligt bröd

 

Den 25 oktober i år börjar ett nytt läsår av Bibeln enligt den urgamla sed som även fanns på Jesu tid, se Apg 15:21 och Luk 4:16. Vi har utarbetat en speciell genomläsningsplan av hela Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet, som följer den ursprungliga uppläggningen och genomläsningen av Bibeln. Den heter Dagligt bröd och den är även en dagbok där du för anteckningar över det som Gud visar dig när du läser i Bibeln. Du kan läsa mer om denna bibelläsningsplan och även beställa den här http://arielmedia.tictail.com/product/dagligt-br%C3%B6d-5777.

 

Här är några kommentarer om Dagligt bröd:

 

”Efter att jag börjat läsa Bibeln i enlighet med upplägget i Dagligt bröd har jag fått en ökad insikt, och ett större djup i Guds Ord. Den hjälper mig att ”greppa” hela Bibeln, varje dag på ett nytt sätt. Jag är så otroligt tacksam för det.” E Samuelsson

 

”Dagligt bröd betyder så mycket för mig, att få hjälp med daglig bibelläsning.” B Åberg

 

”Jag kan ärligt säga att det är den bästa bibelläsningsplan jag har stött på.” B Dingle

 

”Det är ett mycket inspirerande sätt att läsa igenom Bibeln på ett år.” B Isaksson

 

”Ja har läst varje dag med behållning.” B F

 

 

 

Uppdaterat den 30 augusti 2016

Gästartikel från pastor Benny Julås

 

Guds undervisning

 

Gud kan vara förvånansvärd kortfattad ibland. Gud Fadern hade något väldigt viktigt att säga lärjungarna på förklaringsberget. Ett moln sänker sig över dem och ur molnet hörs en röst. ”Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!” Tänk vad kortfattat! Något så oerhört viktigt och ändå så kort. Ibland känns det typiskt för Gud.

 

Paulus bad att få bli fri från en törntagg i sitt liv. Gud svarar: ”Min nåd är allt du behöver”. Elia hade gått ända till Guds berg Horeb under 40 dygn. Där möter han Herren som undrar: ”Varför är du här Elia?” Vad kortfattat! Javisst, Herren pratade lite mer med Elia men kortfattat ändå. När Petrus vill göra som Jesus, gå på vattnet, så säger Jesus helt kort: Kom!

 

Då Jesus började förkunna så var det tydligen korta predikningar. Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"

 

Kort men väldigt omskakande för judarna som väntade på denna händelse, att Guds rike skulle komma.

 

När Jesus skickade iväg lärljungarna ut att predika så gav han dem en ganska kortfattat instruktion. Pastorer som ska ut på fältet idag får ofta läsa så kallad homiletik där man lär sig analysera predikan på längden och tvären. Lärjungarna läste ingen homiletik men det gick ju ganska bra ändå! Men det är ju klart, de kunde se och lära av Jesus. Det måste varit fantastiskt undervisning i sig!

 

Ibland har jag undrat hurdan Jesus var? Den pratglade eller var han lite mer tystlåten, kortfattad? Kanske var han som en svensk, lite lagom, lite där i mellan? När de vandrade längs vägarna verkar det dock som att han kunde gå lite för sig själv medan lärljungarna funderar över olika spörsmål. Jesus visste om deras funderingar men slängde sig inte över dem på en gång. På ett ställe står det:

 

De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma, frågade han dem: "Vad var det ni talade om på vägen?" De teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst. (Mar 9:33-34)

 

Om Jesus satt med vid dagens kyrkkaffe så kanske han skulle sitta tyst och lyssna på våra funderingar. Inte hånfullt utan av intresse för att höra vad som rör sig i vårt inre. Vi hade kanske rent av fått fråga honom hur han ser på det vi funderar över!

 

Jesus själv tycks ha varit noggrann med vad som skulle sägas vid olika tillfällen - och hur mycket. ”Då han hade sagt allt som folket skulle höra gick han in i Kafarnaum”, skriver Lukas (Luk 7:1). Kort eller långt, det vet vi inte. Men det tycks varit ett visst mått av undervisning som var anpassat till denna stund. Han tycks inte malt på utan var lyhörd för hur mycket åhörarna kunde ta emot.

 

Vid ett tillfälle säger han till de tolv: Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu (Joh 6:12). Jesus säger vidare att när den helige Ande kommer så skall han hjälpa lärljungarna att förstå resterande. Pedagogiskt får man väl lov att säga!

 

Det är nog klokt, även för oss, att lämna utrymme för Anden i undervisningen! Att låta de som lyssnar få tid att reflektera. Ibland kan vi predikanter mala på, fylla ut med ord, förklara sönder, istället för att ge en viss tid för eftertanke.

 

Det slår mig också att Jesus var fri från anekdoter och hänvisningar till vilka kraftgärningar Gud gjort genom honom. Visst, han pekar på gärningarna för att samtiden skulle förstå vem han var, men det är ändå skillnad. Paulus kunde vittna om allt vad Gud gjorde under missionsresorna, men han var samtidigt försiktig att tala allt för mycket om de under som skedde genom honom.

 

Paulus tycks varit så lågmäld om sina erfarenheter att han måste försvara sig till slut när församlingen i Korint börjar undra om han var en riktig apostel. Paulus skriver: Jag har blivit en dåre. Ni har tvingat mig till det. Ni borde egentligen ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar, även om jag ingenting är. Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar (2Kor 12:11-12).

 

Jag gillar att lyssna på bibelstudier, gärna lite längre, där man gräver lite på djupet. Där ordet är i centrum. Men jag har lyssnat på undervisning där förkunnaren snarare är i centrum. Långa utläggningar, hela predikningar, om vad Gud gjort genom vederbörande. Och även om förkunnare vill ge Gud all ära så är det inte alltid så att fokus blir mot Gud.

 

En del undervisning kan få en att söka, fråga och längta efter mer från Gud. Ibland önskar man att den undervisningen fortsatte. Men det korta kan också få oss att ställa frågor, vilja fylla i, kunna förstå. Det var kanske en del av poängen med Jesu liknelser som rent av kunde kännas gåtfulla.

 

Benny Julås

 

 

Uppdaterat den 24 aug. 2016

 

Gästartikel av Stig Melin

 

Team Antje och team Annika

Joel Halldorf i Dagen:

”I dag verkar det finnas två lag i Svenska kyrkan. Det ena kan vi kalla team Antje efter ärkebiskopen, och det andra team Annika, efter den skicklige debattören och prästen Annika Borg. Mellan dessa lag löper snörräta skyttegravar, och det enda de två sidorna är överens om är att den andra sidan inte kan göra något rätt. Polariseringen omöjliggör vettiga samtal.”

Jag tror nog att polarisering är nödvändig ibland, men även där kan en hyfsad ton vara möjlig. Men i frågor som har med så viktiga ting som evigt liv eller död att göra blir tonläget lätt spänt. Vi har ju med himmelens och jordens skapare att göra och synen på honom. Vi har klara riktlinjer att följa, enligt många. De är synnerligen oklara säger andra, men att det finns riktlinjer, är man ense om. Spännvidden kan vara betydande, även om man utgår från samma källa, bibeln. Därav polariseringen.

Den viktigaste anledningen till vår verksamhet är att vi får fred och rättvisa här och nu säger SvK. Det betyder ett vänsterorienterat samhälle och en grönare jord, som j ag ser det. Längre sträcker sig inte SvK,s ambitioner, vad jag kan se.

I en kontrast till detta synsätt uppträder de som fortfarande tillmäter Gud en större betydelse och om man vill få det bekräftat går man till källan, inte till några bibelkritiska forskare eller lärdomspofeter. Att forska i skrifterna är ett säkrare sätt att få kunskap.

Kyrkans del i sekulariseringen är betydande

Med invandringen har ett nytt evangelium blommat upp från en annan källa, Muhammed och Koranen, plus lite annan utombiblisk verksamhet sedan tidigare.Och nu börjar olika intressen att röra på sig. Svk viker ner sig först och vill samtala med islam och kolla om det finns beröringspunkter att ta upp för ett samarbete i någon form. De ser immamer och islamska organisationer som kolleger i branschen. Det sker efter att redan långt tidigare accepterat politikernas, tillsammans med div. lobbyorganisationers, krav på anpassning till deras och därmed samhällets nya folkmoraliska värderingar, oftast i strid med Guds ord.

Politikerna vill involvera nysvenskar med sin annorlunda livssyn i politiken, de ser dem som väljare och bortser från vilken livsstil man har med sig. De kan assimileras tänker man kanske. Där sammanfaller politikerna också med kyrkans syn. Erfarenheten hittills har inte varit lovande, men det blir nog bättre tänker man. Men det blir det inte och anledningen är frånvaron av Gud i dessa kontakter.

 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten.
 (Jak.3:10)

 

Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre, skriver Paulus i stt brev till Korintierna.

Gud har tydligen lovat någonting, finns det någon som kan dra sig till minnes vad, och finns det olika religioner inkluderade i det löftet? Några som inte känner Jesus?


   

 

UPPDATERAT DEN 29 JUNI 2016

 

Framskridna planer på en EU-stat

                                                                                                                                               Det brittiska folkets beslut att lämna EU är idag på mångas läppar. Den 27 juni skrev Stanley Sjöberg bland annat följande beträffande återverkningarna av en Brexit.

”Brexit” kommer att liknas vid en ekonomisk och politisk jordbävning, ett ”Tjernobyl”, när demokratins värderingar började överges. Jag tror att det här är en blick in i en nära framtid. 

Nu visar det sig att Sjöberg kan ha mer rätt än han kanske själv anar. Tvärtemot vad många tror kan beslutet om en Brexit nu istället påskynda processen för att skapa en europeisk superstat.

Under lång tid har förespråkare för ökad europeisk integration drömt om att gå hela vägen och skapa ett verkligt "Europas Förenta Stater", men Storbritannien har alltid varit en av stötestenarna som stått i vägen.

Express, en av de största nyhetsorganisationerna i Storbritannien, rapporterar nu att utrikesministrarna i Frankrike och Tyskland har utarbetat "en plan för att på ett effektivt sätt göra sig av med de enskilda medlemsländerna" i vad som beskrivs som ett ultimatum.

Enligt det radikala förslaget kommer EU-länderna att förlora rätten att styra över sitt försvar, sin straffrätt, sitt skattesystem och sin centralbank, styret över samtliga dessa myndigheter skall överföras till Bryssel.

Medlemsstaterna skall också förlora sin återstående kontroll över sina egna gränser, inklusive hanteringen av flyktingproblematiken.

Följande uppges komma från ingressen till det aktuella förslaget

"Våra länder delar ett gemensamt öde och en gemensam värdegrund som ger upphov till en ännu närmare union mellan våra medborgare. Vi kommer därför att sträva efter en politisk union i Europa och bjuda in européerna att delta i denna satsning."

Den centraliserade elit som styr EU bryr sig egentligen inte om folkets vilja, och de kommer att arbeta mycket hårt för att förhindra att fler folkomröstningar hålls. EU lär vara en av de mest odemokratiska politiska institutionerna i hela västvärlden. Om någon tvivlar på detta, se vad Europaparlamentets talman Martin Schulz uttalade för ett par dagar sedan.

"Britterna har brutit mot reglernaDet är inte EU:s filosofi att folket kan bestämma sitt öde".

Kan det nu aktuella förslaget vara inkörsporten till skapandet av ett 10-statsförbund, ett återuppstått romarrike? Det är ännu för tidigt att fastställa men den fortsatta utvecklingen är onekligen mycket viktig att följa.

Upp 17:12 ”Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar.”

 

Hälsningar Rune