Uppdaterat den 5 september 2017

 

 

>>Steve Cioccolanti - His Take On Revelation 12 - Woman in Heaven 23 Sep 2017

 

 

Uppdaterat den 3 februari 2017

 

23 september 2017 infaller Basunhögtiden (Rosh Hashana)

 

Joel Richardson förnekar i detta >>program att Rosh hashana  är en biblisk högtid. Ofattbart att han kan påstå något sådant. Rosh hashana  är alltså den första av hösthögtiderna i det som kallas  Herrens Högtider (först infaller fyra under våren och sedan fyra under hösten). Rosh hashana kallas ju också för Nyårshögtiden eller Basunhögtiden och är tydligt angiven i 3 Mos. 23 om när  den infaller i det bibliska året. I år (2017) infaller Basunhötiden (Rosh Hashana) i vår kalender den 23 september. Joel Richardson som jag respekterar visar dock i denna fråga en allvarlig okunnighet när han förnekar att Rosha Hashana skulle vara en av Herrens Högtider, dvs den högtid som handlar om Uppryckandet, det som sker 10 dagar före Jesu synliga tillkommelse på Yom Kippur. Vilket år detta kommer ske vet vi inte men vi kan veta att Uppryckandet kommer ske på Rosh Hashana vid den sista Basunens ljud.

 

Nyårshögtiden

3 Mos:23-24 ”Herren talade till Mose. Han sade: 24 Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst.”

 

 Berndt

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 6 juli 2016

 

Inför uppfyllelsen av Daniels uppenbarelse

Daniels profetia i Gamla Testamentet handlar bland annat om de världsriken som ska uppstå och om det sista imperiet som kommer ledas av Antikrist. Så här förklarar ängeln Gabriel den uppenbarelse som Daniel fått se:

 

"Ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid." Medan han talade med mig, föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Men han rörde vid mig och reste mig upp igen. Därefter sade han: "Jag skall låta dig veta vad som skall ske när det lider mot slutet av vreden, för detta syftar på ändens tid. Baggen som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens kungar. Men den raggiga bocken är Javans kung, och det stora hornet mellan hans ögon är den förste kungen. Men att det brast sönder och att fyra andra uppstod i stället, det betyder att fyra riken skall uppstå av hans folk, men hans kraft skall de inte ha. Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå. Han skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör. Han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand. Synen om kvällar och morgnar, som det talats om här, är sann. Men göm du synen, för den syftar på en avlägsen framtid." Dan. 8:17-26

 

Detta handlar alltså om Antikrist och den makt han KOMMER ATT GES. För observera hur detta uttrycks med orden: ” Han skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka.” Och trots hans fräckhet och det fördärv han orsakar så sägs det ändå om honom att man förundrar sig över det han gör och att han lyckas väl med sitt verk. Och det sägs att han strider mot furstarnas Furste, dvs Jesus Kristus, och att han kommer besegras ”utan människohand”, dvs på ett övernaturligt sätt i samband med Jesu tillkommelse.

 

Det kaos som nu råder i världen gör att vi som bibeltroende förstår att denne Antikrist snart kommer att framträda som en mycket ”lovande” ledare och konfliktlösare, men som samtidigt kommer vara fräck och en skymfare av allt vad heligt är. Ängeln Gabriel säger om denne Antikrist att det i hans klokhet finns ett ”svek” samt att han är ”överlägsen” och att människorna drabbas av fördärv trots att de trodde att han skulle ge trygghet.

 

Tiden och andan i världen är verkligen nu redo för det som Daniel fick se som något som låg i en ”avlägsen framtid”. Världen ropar efter den ledare som Bibeln, bland annat Danielsboken och Uppenbarelseboken, tydligt förutsagt.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 18 mars 2016

Jon Andersen skriver i en blogg på Aletheia:

 

Nu skall profetiorna uppfyllas

 

"Ja, det är sant att vi har kommit in i en fruktansvärd tid med vedermödor för hela världen. Vi kan inte veta säkert, men det kan vara så att den sju-års syklusen som började i september förra året är den sista ”veckan” som profeten Daniel talade om." >>HÄR

 

Uppdaterat den 14 september 2015

Vad såg egentligen sir Isac Newton?

 

Vi är nu inne i den tid i den bibliska kalendern då Hösthögtiderna infaller. Den 13/14 september  inföll Basunhögtiden som också är en slags Nyårshelg i den bibliska kalendern och nästa Högtid är Yom Kippur som kommer den 23 september. Ett datum som av olika anledningar ses som ett ödesdatum just detta år. 

 

Och den 23 september 2015 är förutsett som ett nyckeldatum för något stort redan på 1600-talet av vetenskapsmannen sir Isac Newton, som också var kristen och med ett stort intresse för profetiorna i Danielsboken och dess tal om Årsveckor - 7 årsveckor + 62 årsveckor + 1 årsvecka = 70 Årsveckor som är bestämda över judafolket. Isac Newton menade att de 7 årsveckor som de facto gick från det att profetian gavs på Daniels tid till dess att Jerusalem blev återuppbyggt (alltså 49 bibliska år senare) kommer en gång i ändetiden få en ANDRA  uppfyllelse. Han menade att om judarna någon gång i framtiden får tillbaka Jerusalem så kommer det gå 7 Årsveckor till Messias kommer. Med facit i hand vet vi att judarna fick tillbaka Jerusalem den 6 juni 1967. Räknar man då 7 Årsveckor från det datumet så hamnar man exakt på den 23 september 2015, vilket råkar vara Yom Kippur.

 

Jag tror inte att Isac Newton kommer få rätt så tillvida att Jesus kommer tillbaka den 23 september i år. Men det ska bli intressant att se om detta datum ändå i någon bemärkelse kommer visa sig vara ett nyckeldatum eller vägskäl i ändetidens händelser. Ja, vad såg egentligen sir Isac Newton? Den 23 september är bara några dagar bort och då kommer det visa sig om det ligger något i Isac Newtons uträkning eller inte.

 

Vi är nu inne i en ny årsvecka. Denna Årsvecka kan (bara Gud vet) vara den sista och 2017 är också förmodligen ett Jubelår som kan tala för att vi även i det har ett stort vägskäl i ändetiden.

 

Berndt Isaksson

 

http://www.wnd.com/2015/08/did-isaac-newton-predict-major-turn-in-bible-prophecy/

 

http://memra.me/2015/09/12/jubelar-i-fn-med-paven-och-erkannande-av-palestina/

 

http://www.wnd.com/2015/09/is-7-year-biblical-tribulation-about-to-start/

 

http://aletheia.se/2015/09/04/de-bibliska-hosthogtiderna-och-andens-tid-del-1-2/

 

http://aletheia.se/2015/09/12/metodistpastor-berndt-isaksson-i-morgon-den-13-september-borjar-en-ny-arsvecka/

 

 

 

 

Uppdaterat den 12 september 2015

I morgon den 13 september börjar en ny Årsvecka

 

Herrens Högtider som instiftades i 3 Mos. 23 är åtta till antalet. Fyra på våren och fyra på hösten.

 

Vårhögtiderna som talar om Jesu död, gravläggning, uppståndelse och Pingsten fick sin uppfyllelse på exakt rätt Högtidsdag. Och allt hände dessutom samma år, den våren när Jesus dog, begravdes, uppstod och sände Anden "när Pingstdagen var inne". Obs. Det var inte så att Jesus dog det ena året, uppstod några år senare och sände Anden ytterligare några år senare. Nej, allt skedde samma år, och under samma vår.

 

OM, observera OM, Herren avser att följa samma MÖNSTER beträffande Hösthögtidernas uppfyllelse så kommer deras respektive innebörd gå i uppfyllelse samma år och samma höst. Det vill då säga att om MÖNSTRET upprepas så kommer Uppryckandet ske på Basunhögtiden, och tio dagar senare på Yom Kippur kommer Jesus tillbaka synligen med alla de heliga, och efter ytterligare några dagar kommer Lövhyddohögtiden då Tusenårsriket proklameras och som är en helt ny tidsålder. Den sista högtiden som kallas den Åttonde dagen symboliserar Evigheten som väntar bortom Tusenårsriket.

 

I morgon den 13 september i vår kalender börjar en ny Årsvecka i den bibliska kalendern med Basunhögtiden. OM, observera om, det är början på den sista Årsveckan så skulle det innebära att vi har sju år kvar av nuvarande tidsålder. OM det är den sista årsveckan som går  av stapeln så lär det i så fall komma en rad av tecken på det under de närmaste veckorna.

 

Det är också logiskt, som Mark Biltz brukar påtala, att om den sista Årsveckan inte börjar i år, så lär den inte börja förrän om tidigast ytterligare sju år. Herren har gett oss sina Högtider och kejsaren i Rom "berövade" oss dem. Men vi behöver återupptäcka deras budskap, deras hjälp att förstå det mönster Herren själv valt att följa när han uppfyller frälsningshistorien.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 29 augusti 2015

 

>>September 2015 - Pope visits / Obama / CERN - Opening portal

 

 

 

 

Uppdaterad den 24 augusti 2015

 

Missa inte denna mycket intressanta artikel:

 

>>Did Isaac Newton predict major turn in Bible prophecy?

 

 


Uppdaterat den 20 augusti 2015

 

>>September 2015 - En ödesmånad?

 

 

Uppdaterat den 15 juli 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mysteriet med Herrens Shemitah

Jag håller på och läser Jonathan Cahns bok >>”Mysteriet med Herrens Shemitah" . En intressant sanning som konstateras är att ett Jubelår äger rum efter ett Shemitah-år. Här under saxar jag in (blåmarkerat) vissa valda delar från sista kapitelt i boken, sidorna 272-274 och i slutet har jag en liten egen "spekulation".

Berndt

 

"De israelsika soldaterna gick in genom Lejonporten den 7 juni 1967. Året före var ett Shemitha-år. Shemitaha-året inleddes den 27 september 1965 och avslutades den 14 september 1966. Jerusalem befriades under åtet som följde efter Shemitha-året, i enlighet med Jubelåret.

Jubelåret handlar om återlösning.

Jubelåret infaller en gång på sammanlagt sju stycken sjuårsperioder, det vill säga efter sju Shemitah-år. Det femtiondeåret (jubelåret) räknas också som det första året i nästa sjuårscykel. 

Både 1917 och 1967 var oerhört viktiga år i judisk historia och i profetiorna om den yttersta tiden. Bägge åren innebar ett maktskifte i landet. Bägge innebar att de som tagit över marken tvingades lämna ifrån sig den, som de ottomanska turkarna behövde göra 1917 och den jordanska armén 1967. Bägge händelserna var kopplade till krig, 1917 till det första världskriget och 1967 till Sexdagarskriget. Bägge innebar strider på israelisk mark. Bägge innebar att ett uråldrigt folk fick återvända till sitt land och till sina förfäders arvedel.

Den första upprättelsen följde efter Shemitha-året 1916-1917. Om vi räknar49 år framåt i tiden hamnar vi vid det sjunde Shemitha-året1965-1966. Det sjunde Shemitha-året leder fram till ett år som innebär en annan stor upprättelse, Jerusalems. Om samma cykel skulle fortsättain i framtiden, när infaller då nästa år av samma slag? Det sjunde Shemitha-året skulle då vara Shemitha-året 2014-2015. Alltså skulle det följande året pågå från september 2015 till september 2016." SLUT CITAT

Min personliga spekulation: Kan det möjligen bli så att Shemitha-året 2014-2015 leder fram till att judarna får tillbaka tillgången till deras heliga Tempelplats och får påbörja sitt Tempelbygge?

 

Landet, Staden... Temelplatsen...?

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 3 juni 2015

 

 

Jonny Widell, från Sundsgruppen, undervisar

om Daniel kap. 9.

Daniel kapitel - 9 vad står det egentligen?

 

Inledning

 

Varför talar vi så mycket om de sista 7 åren?

 

Antikrist skall regera i 7 år! Var kommer den uppfattningen ifrån?

 

Antikrists skall sluta ett 7-årigt förbund med Israel! Var kommer den uppfattningen ifrån?

 

Uppryckande före, mitt i, eller efter de sista 7 åren (!) grundar sig på en gemensam uppfattning,

 

nämligen att alla dessa påståenden har sitt svar i en tolkning av ett enda Bibelord; Daniel 9:25-27. Samtliga ovan nämnda påståenden grundar sig på tolkningen att Dan 9: 26-27 skulle syfta på Antikrist.

 

Men tänk om det är fel!

 

För det första måste jag säga att det verkligen inte är någon självklarhet, om man tittar närmre på detta Bibelställe, även om man läser t ex Folkbibeln, trots att den har en mycket vågad översättning, speciellt i verserna 25-27.

 

Med tanke på hur svårt och oklart detta Bibelställe är, när man läser det första gångerna, blir jag alldeles svettig av tanken på, hur mycket som vi byggt våra eskatologiska pussel kring just denna hörnbit. För kom inte och säg, att inte även du funderade lite över vem det syftade på, första gången du läste vers 26 och 27 i Daniels 9:e kap. Men ganska snart vaggas man in i en tolkning, att det skulle syfta på Antikrist, för det verkar vara så gott som allas rådande uppfattning. Alla kan väl inte ha fel, tänker man, så man funderar kanske inte så mycket på detta Bibelställe.

 

Dessutom vet vi att mycket av dessa texter i Daniel är låsta till ände-tiden, vilket borde göra oss ödmjuka inför tolkandet av dessa Ord.

 

Dan 12: 8-13: 8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: "Min herre, vad blir slutet på allt detta?" 9 Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände."

 

På grund av min kallelse från Gud, så har jag inte kunnat släppa tanken på att förstå Danielsboken. Jag har ständigt gått tillbaka till Daniel och väntat på att Gud skall öppna upp en större vishet kring den boken. Det är i och för sig inte så konstigt, eftersom Gud sa till mig, när jag var 12 år, att: ”Du skall bli en Guds tjänare lik Daniel i lejongropen”. Första boken jag läste, när jag blev frälst, var så klart Daniel, och jag läste även andra böcker, som handlade om profeten Daniel. Sen har jag ständigt gått tillbaka till Danielsboken, för att se om övriga Bibelläsandet låst upp något nytt i den.

 

Nu har summan av Ordet, andra Guds tjänare, plus att Gud har låst upp i alla fall en del av dessa texter, med olika nyckelhändelser i dessa sena tider, fått mig att bli alldeles kallsvettig. Nu uppmanar jag dig som läser detta, att inte stanna här, för nu skall jag försöka visa på vad jag tror att Gud har lett mig till att förstå, vad som faktiskt står här i Daniel, kapitel 9. Så från och med nu är det var och ens skyldighet som läser detta, att pröva vad jag skriver och i sin tur dela detta vidare om ni finner det vara sant.

 

Daniel kapitel 9

 

Innan vi kör igång vill jag att du läser Daniel 9: 25-27, så att du fräschar upp minnet av dessa verser innan vi går igenom dem vers för vers.

 

Så nu börjar vi med att läsa en del övriga delar av Daniel kapitel 9; Bibeltexterna i kursiv stil, mina kommentarer i vanlig text!

 

9 1 I Ahasveros son Darejaves första regeringsår - han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över kaldeernas rike – 2 i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år. 3 Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.

 

Här ser vi att Daniel lagt märke till de 70 åren, som det står skrivet om i Jeremia bok. Denna koppling är mycket viktig för att förstå detta som jag kommer till senare.

 

I verserna 4-19 ber Daniel till Gud i säck och aska, och medan han ber, kommer ängeln Gabriel till honom i flygande hast. Gabriel ger Daniel och alla som läser hans bok insikt och förstånd angående dessa 70 år från Herren (nämnda av profeten Jeremia) i verserna 20-27. Vi går igenom verserna:

 

De "sjuttio veckorna"

 

20 Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför Herren , min Gud, bar fram min förbön för min Guds heliga berg – 21 medan jag alltså ännu talade i min bön - kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. 22 Han undervisade mig och sade till mig: "Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. 23 Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen:
 

 

Lägg märke till att Gabriel har kommit, för att ge Daniel och oss förstånd och insikt. I Dan 12: 8-13 läste vi ju att de förståndiga skall förstå detta, och att detta kommer att vara förseglat till framtiden. Här kommer Gabriel med en nyckel till att förstå detta.

 

24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

 

Gabriel säger alltså om dessa 70 åren från Jeremia bok att 70 veckor är bestämda. Det handlar alltså förmodligen om års-veckor. Detta blir tydligare längre fram, på grund av saker som redan har hänt.

 

25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

 

Här måste vi nu börja titta på en Bibel som är översatt från de rätta grundtexterna. Jag använder One New Man Bible (ONMB), men det går även bra med King James Version. Parenteser efter citat = min översättning.

 

25 Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem until the Messiah Prince will be seven weeks:and during sixtytwo weeks it will be built again, with street and trench, even in troubled times.

 

Det första jag lägger märke till här, är att de i Folkbibeln skrivit gick ut och skulle återställas. Det borde väl ändå stå, går ut och ska återställas, eftersom det ännu inte har hänt när Daniel får detta, vilket vi också ser i den engelska översättningen.

 

Men den stora skillnaden här, är att Svenska Folkbibeln skriver att det skall gå ”sju veckor och sextiotvå veckor från att ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp, till dess den Smorde Fursten kommer, medan ONMB mest troligt menar att det skall gå sju veckor. För sen står det ”and during sixtytwo weeks” (och under 62 veckor), alltså som om det vore ett annat tillfälle, vilket vi nu med facit i handen också vet att det var. Här handlar det om just års-veckor, eftersom det förra gången gick 62 års-veckor (62 X 7 år = 434 år). Sju års-veckor är för övrigt en nyckel till att förstå detta, som jag kommer mer till senare, men vi kan redan nu ha i åtanke att sju års-veckor motsvarar en Jubelårsperiod, 49 år.

 

Jag lägger också märke till att de här i ONMB översätter till ”Messiah Prince”, men i nästa vers bara översätter till Messiah. Den versen syftar på Messias korsfästelse; ytterligare en liten detalj, som pekar på att de 7 års veckorna handlar om då Jesus skall komma som Prins/Kung, eller den Smorde Fursten, som Folkbibeln skriver, alltså Hans andra tillkommelse. Den här skillnaden har inte Folkbibeln med. Vi tittar på första halvan av nästa vers.

 

26 a Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer.

 

26 a And after sixty-two weeks the Messiah will be cut off and there will be no one to succeed Him, and the people of the prince that will come will destroy the city and the Sanctuary,

 

Folkbibeln skriver ”den Smorde” igen, medan engelskan här skriver ”Messiah”, ej ”Messiah Prince”. Vi ser att efter denna tid på 62 års-veckor ”Messiah will be cut off”, vilket syftar på Messias korsfästelse. Så den här andra tidsangivelsen sker alltså före den första tidsangivelsen på sju års-veckor, då Messias Prinsen skall komma, alltså då Han tar makten. I engelska texten står det dessutom att ingen kommer att efterträda Honom (efter de 62 veckorna). Det finns helt enkelt inte med i Folkbibeln.

 

Vi fortsätter läsa: ”Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer”, står det i Folkbibeln. I engelskan står det, fritt översatt till svenska: ”och folket till prinsen som kommer, kommer att förstöra staden och helgedomen”. Här tycker jag att engelskan talar om samma prins (Messias) som i vers 25 och början av vers 26, medan Folkbibeln skulle kunna mena en annan prins (Antikrist). Faktum är att här behöver vi titta i texterna från Jeremia och Jesaja för att få klarhet i detta. I Jeremia står det att efter dessa 70 år skall kungen i Babel straffas.

 

Jer 25: 12 Men när sjuttio år har gått, skall jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren , och även Kaldeernas land skall jag göra till en ödemark för all framtid.

 

I kapitel 25 talar Jeremia om dessa 70 år, som Daniel och Gabriel förklarar i Dan 9. Vi ser att kapitel 25 i Jeremia bok handlar om Herrens dag, då han skall straffa Kungen i Babel och den nationen. Detta är en nyckel till att förstå vilket folk och till vilken prins vers 26 menar. Eftersom Jeremia talar om Herrens dag, då Han skall straffa Babel med sina hedningar efter dessa 70 år, så får vi kolla vad texterna säger.

 

Jer 50: 15 Höj segerrop över henne från alla håll: "Hon har tvingats ge upp. Hennes stöd har fallit, hennes murar är nerrivna!" Detta är Herrens hämnd.

 

Jer 50: 25 Herren öppnade sitt vapenförråd och tog fram sin vredes vapen. Ty ett verk hade Herren,
Herren Sebaot, att utföra i kaldeernas land.

 

Och i Jesaja bok där han talar om samma sak blir det ännu tydligare, vilket folk det handlar om.

 

Jes 13: 2 Res upp ett baner på ett kalt berg, ropa högt till dem, vinka med handen att de må dra in genom de mäktigas portar. 3 Jag har befallt mina heliga, jag har också kallat mina krigare till mitt vredesverk, min stolta, jublande skara. 4 Hör, det dånar på bergen som av ett stort folk! Hör, det sorlar av riken, av samlade hednafolk! Herren Sebaot mönstrar sin krigshär. 5 Från fjärran land kommer de, från himlens ände, Herren och hans vredes redskap, för att fördärva hela landet. 6 Jämra er, ty Herrens dag är nära. Som våld från den Allsmäktige kommer den.

 

Det är väldigt tydligt att Gud genom Jeremia och Jesaja talar om sitt folk, som skall utföra Hans verk. Eftersom det är dessa texter som Gabriel förklarar och ger oss insikt i, så måste Prinsen i vers 26 syfta på Herren och folket i vers 26 vara Herrens krigare. Detta blir ännu tydligare, när vi läser klart vers 26 och vers 27. Nu kommer vi till saker där ni behöver lyssna till min undervisning i tre delar om det stora Babel i sista tiderna, för att ni skall förstå hur tydlig Bibeln är på att det är USA som är det stora Babel i sista tiderna. Här är länkarna till dessa tre delar:

 

Del 1: http://profetior.se/data/Sundsgruppen/Undervisning%20Sundsgruppen%202015/150421%20Jonny%20W%20Det%20stora%20Babylon%20del%201.mp3

 

Del 2: http://profetior.se/data/Sundsgruppen/Undervisning%20Sundsgruppen%202015/150428%20Jonny%20W%20Det%20Stora%20Babylon%20del%202.mp3

 

Del 3: http://profetior.se/data/Sundsgruppen/Undervisning%20Sundsgruppen%202015/150505%20Jonny%20W%20Det%20stora%20Babylon%20del%203.mp3

 


  Staden och helgedomen i vers 26, beskrivs också i Jeremia och Jesaja. Som ni nu förstår efter att ha lyssnat till min undervisning i tre delar, så tror jag det handlar om New York och Ground Zero, eftersom vi ser i Jeremia och Jesaja (och även andra Bibelställen) att det stora Babel i sista tiderna handlar om USA, och New York är ju centrum för all handel i världen. Detta blir också tydligare när vi läser vidare i vers 26 och 27. Så vi fortsätter:

 


  26 b Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

 

26 b and the end of it will be with a flood and to the end of the war desolations are determined.

 


  Men slutet kommer som en störtflod står det i Folkbibeln. Och i engelskan: ”and the end of it will be with a flood” (och slutet av det kommer att ske med en flod). Detta tyder på att det kommer ske plötsligt, precis som Jeremia, Jesaja och Uppenbarelseboken (med många flera) beskriver, att Herrens dag skall komma plötsligt.

 

 

 

Upp 18: 21 Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: "Så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den.

 


  Den stora staden, alltså New York, eftersom det handlar om USA.
 

 

”Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten”, står det i Folkbibeln, men det blir en tydligare koppling till Jeremia och övriga bibeln i engelskan. ”and to the end of the war desolations are determined”(och till slutet av kriget är ödeläggelse fastställd). Svensk Bibeln säger att det skall vara krig ända fram till slutet, medan engelska Bibeln talar om ”the war” (ett specifikt krig), där ödeläggelse är fastställt, till slutet av det kriget, och det är ju precis vad Jeremia, Jesaja och övriga bibeln talar om; ett krig mot Babel (USA) på Herrens dag, där ödeläggelse är fastställt.

 

Psaltaren 119: 160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

 

Och nu blir det ännu tydligare.

 

27 a Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer.

 

27 a And He will confirm the covenant with many for one week and for half of the week He will cause the sacrifice and the oblation to cease,

 

Också har vi då kommit till sjuttionde veckan, som så många tror är de sista sju åren.

 

”Han skall stadfästa förbundet...och mitt i veckan skall han ...”, står det i Folkbibeln, men i min engelska Bibeln står det Han med stort H på båda ställena, för att markera att det fortfarande är samma Prins det talas om. Han med stort H kommer bekräfta förbundet.
 

 

”med de många under en vecka”, fortsätter det i Folkbibeln, med många ”for one week” i min engelska bibel. Och ”mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer”, står det i Folkbibeln och i min engelska står det ”and for half of the week” kommer Han med stort H att orsaka slaktoffren och matoffren att upphöra. Här känns det väldigt tydligt att det handlar om Guds förbund med Adam, Eva & ormen (1 Mos 3: 14-19), som Han sedan bekräftar med Noa i 1 Mos 6: 18. Den mest riktiga översättningen är här, enligt ansedda hebreiska forskare: ”But with you I shall raise up My creation” (Men med dig skall jag resa upp Min skapelse) – hebr. ordet för förbund är här ”b'rit”, vilket med olika vokaler kan översättas antingen med förbund eller skapelse. Och sedan förklarar Han dessa sju dagar för Mose i 2 Mos 20: 9. ”Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den”.

 

Och detta hänvisar Petrus till i 2 Pet 3: 3 Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 4 och säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början."
5 De bortser medvetet fr
ån att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. 6 Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.
8 Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar.

 

På sex dagar skapade Gud världen och på den sjunde vilade Han. Här ser vi att det redan från start var fastställt, att det skulle gå 6000 år, innan Jesus kommer tillbaka. Och på de sista 1000 åren skall vi vila.1000 års riket börjar alltså efter ca 6000 år.

 

Så den mest troliga tolkningen av första halvan av vers 27 är alltså, att det är Guds förbund med många det hänsyftas till, som Han i mitten av veckan, genom sin död på korset orsakade offren att upphöra. För övrigt är det ju Gud som skapar förbund, inte den Onde. Eftersom han är en lögnare, så kan han ju inte skapa ett förbund med någon överhuvudtaget, allra helst inte med Guds folk. Det tror jag aldrig Gud skulle tillåta, även om det skulle vara ett falskt förbund.

 

Och fortsätter vi nu med slutet av vers 27, så blir det ändå tydligare.
 

 

27 b Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

 

27 b and for the overspreading of abominations He will make it desolate, even until the consummation and that determined will be poured upon the desolate.

 

Här blir det riktigt stor skillnad mellan översättningarna, vilket förståeligt också är huvud orsaken till att så många tror att det handlar om Antikrist i vers 26 och 27.

 

”Och på styggelsers vinge skall förödaren komma”, står det i Folkbibeln. I min engelska som alltså är översatt från de rätta grundtexterna, står det så här, fritt översatt till svenska: ”och på grund av den enorma utspridningen av styggelser (Babel/USA) kommer Han med stort H, att göra det ödelagt”.

 

Här är det mycket viktigt att man har läst texterna från Jeremia bok, som Gabriel här förklarar. För i Jeremia bok står det om detta Babel och dess enorma utspridning av styggelser och det står om kriget och naturkatastroferna som Gud kommer använda för att göra Babel ödelagt, på Herrens dag. Därför stod det också i vers 26: ”...to the end of the war desolations are determined.” (till slutet av kriget är ödeläggelse fastställd). Vilket krig? Jo, naturligtvis det krig som Herren talar om i Jeremia bok, som det där står skall ske på Herrens dag, som det där står är ett år lång, precis som på Noas dagar. Så här blir det väldigt tydligt att det hela tiden är Gud det talas om i dessa verser, eftersom det är Gud som med sitt hednafolk, med ett krig och naturkatastrofer, skall göra Babel ödelagt.

 

Jer 25: 12 Men när sjuttio år har gått, skall jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren, och även kaldeernas land skall jag göra till en ödemark för all framtid.

 

Och i avslutningen blir det än tydligare. ”...till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren”, står det i Folkbibeln, men i engelskan står det: ”...even until the consummation and that determined will be poured upon the desolate” (ända till fullbordandet och det som är fastställt blir uthällt över det ödelagda).

 

Jer 25: 15 Ty så sade Herren, Israels Gud, till mig: "Tag denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hednafolk som jag sänder dig till, dricka av den...”

 

Det är Gud som skall fullborda ödeläggelsen av Babel och det är Guds bägare av vredesvin som blir uthällt över Babels rike och alla hedningar.

 

I min engelska Bibel är vers 27 en hel mening utan punkt och i andra halvan av vers 27 blir det hur tydligt som helst, om man har läst Jeremia bok med flera, att det är Prinsen/Gud det handlar om i både vers 26 och 27. I Folkbibeln har man översatt från andra texter och där får man en känsla av att de har Antikrist i åtanke redan i vers 26, vilket leder till en väldigt felaktig översättning i vers 27. Men trots denna felaktiga översättning i Folkbibeln, skulle jag ändå inte tolka in Antikrist där, även om jag bara hade Folkbibeln att tillgå, på grund av att man får en så oerhört tydlig bild utav summan av övriga Ordet, vad verserna 26 och 27 handlar om.

 

Gabriel förklarar alltså först de sista 7 års-veckorna och sedan de 62 års-veckorna som var i mitten och sedan avslutar han med att förklara den första års veckan (7000år) som Gud fastställt. Och Jeremia sa att efter de 70 åren skall Herrens dag börja, alltså sista året, eftersom Herrens dag är ett år långt enligt Jeremia. Det sista året börjar då alltså efter de sista 7 års-veckorna (7 X 7 = 49 åren). Detta är som sagt en jubelårsperiod som vi ska titta på nu, när vi vet att det inte talas om några sista sju år i Daniel, därför att det hela tiden talas om Prinsen Jesus i Dan 9.

 

Vi läser Bibelstället igen.

 

25 Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem until the Messiah Prince will be seven weeks:

 

Från att Jerusalem intogs till att Jesus kommer med sin dag (Herrens dag), skall det alltså gå 7 års veckor (7 X 7 år = 49 år). 7 juni 1967 intogs Jerusalem och räknar vi 49 bibliska år från 7 juni 1967, så hamnar vi exakt på försoningsdagen 23 september 2015. Det finns en bra uträkning av detta här: http://aletheia.se/2008/09/27/17640-dagar/
 

 

Det är ju oerhört spännande att så mycket sker just kring september i år, allra helst om denna tolkning av Daniel 9 är den rätta, vilket jag tycker är oerhört tydligt när man jämför med summan av Ordet. Dels vet vi att tetraden avslutas med en blodröd måne den 28 september på lövhyddohögtiden, dels har vi en konferens med FN och påven som avslutas den 27 september, vilken de har kallat för ”hållbar utveckling”, vilket är väldigt likt ”fred och trygghet” som det står i:

 

1 Tess 5: 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.
4 Men ni, br
öder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

 

Faktum är också, som jag tidigare undervisat om, att det med största sannolikhet är just en jubelårsperiod, som avslutas med ett jubelår, som startar på Rosh Hashana 13 september i år.

 

7 x 7 = 49 år + Herrens dag/Jubelåret, då vi rycks upp på Rosh Hashana.


Halleluja Amen!
 

 

>>En Jesu lärjunge Jonny Widell!

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 14 maj 2015

 

 

Sven Reichmann undervisar ur Uppenbarelseboken

 

 

 

Del 1 Beredskap

 

http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Uppenbarelseboken/1.%20Beredskap.mp3

 

 

 

Del 2: Laglöshetens hemlighet

 

http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Uppenbarelseboken/2.%20Lagloshetens_hemlighet.mp3

 

 

 

Del 3: Skökan och krigen

 

http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Uppenbarelseboken/3.%20Skokan_och_krigen.mp3

 

 

 

Del 4: Seger i Lammets blod

 

http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Uppenbarelseboken/4.%20Seger_i_lammets_blod.mp3

 

 

 

Uppdaterat den 28 mars 2015

 

Nedanstående intressanta inlägg sändes in till Samtalsforumet av Jan-Åke. Jag återger det även här:

Mvh - Berndt

 

2015-03-27 23:24:34 - Jan-Åke, eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-5-she...

Angående Påve Franciskus besök hos Obama den 23 sep 2015.

Var sjunde dag, på sabbaten, har Herren gett oss vila där det är meningen att människor och djur ska vila.
Vi ser även att Herren har en liknande princip för jorden.

Enligt bibeln ska jorden vila vart sjunde år. Jorden ska inte brukas och produkter från jorden får inte köpas eller säljas. Jorden skall då lämnas i fred.

Herren har delat in de bibliska åren i 7 års cykler där det sjunde året är ett Shemitah (Sabbatsår).
När det har gått 7 st. 7 årscykler så infaller jubelåret d.v.s. det 50:e året, som är början på en ny 7 års cykel.

2014 är ett Shemitah år och inleddes den 24 september 2014.
Detta år fram till den 13 september 2015 har världen möjligheten att omvända sig från sina synder och vända sig till Herren för att åter söka Gud.
Men ingenting visar på att så är fallet.

Vad som ytterligare gör detta datum speciellt är att på detta datum inträffar den sista solförmörkelsen en serie på 4 blodröda månar och 2 st. solförmörkelse på Hebreiska högtider.
Shemitahåret avslutas med invigningen av det Hebreiska nyåret (som inleder de 7 nya årscyklerna), Rosh Hashanah även kallad Basunhögtiden.
Rosh Hashanah är en maning till omvändelse och en varning med trumpetstötar (där av namnet Basunhögtiden).

Ytterligare en MYCKET intressant koppling till denna period är Jerusalems införlivelse i Israel den 7 Juni 1967. Från det datumet har det gått EXAKT 49 år (7*7 Shemita år) som avslutas med ett jubelår.

Tittar vi på shemita åren bakåt i tiden så är det slående hur ekonomin har fått sig rejäla törnar vid varje avslutning på ett shemita år.
Till och med ekonomerna är förundrad över att vart 7:e år ”dippar” ekonomin.

Läs mer under denna länk.
eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-5-she...

Frid
Jan-Åke

 

Uppdaterat den 26 mars 2015

 

TT skriver: Påve Franciskus ska besöka USA:s president Barack Obama den 23 september. Enligt Vita huset ska de två bland annat diskutera fattigdomsbekämpning, miljöfrågor och religionsfrihet. Påven hade en central roll i de samtal som ledde fram till att USA och Kuba i december deklarerade att länderna planerar att återuppta diplomatiska förbindelser.SLUT CITAT

 

Detta möte äger rum samma dag som Yom Kippur 2015, dvs den 22-23 september i vår kalender.  Och fem dagar innan den sista blodröda månen. Världens mäktigaste politiske ledare möter då den mäktigaste religiösa ledaren. Skulle tro att det lär blir någon historisk markering i ändetidens skeenden med detta "stormöte".

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 9 mars 2015

 

Solförmörkelse den 20 mars - Ett tecken på en kommande dom? Läs >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 27 november 2014

 

Jonny Widell predikar om ”nycklar” till att förstå vad Jubelåret syftar på i ändetidens skeende: Lyssna >>HÄR

 

 


 

Uppdaterat den 25 september 2014

 

Why the Tribulation MUST Begin Next Year--the Clue Lies In the 'Sevens' and the Blood Moons >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 12 januari 2014

David Pawson undervisar om Vedermödan

och Jesu tillkommelse

David Pawsons undervisning om ändetiden är det bästa jag lyssnat till på mycket länge. Ibland när man lyssnar till förkunnare så får man konstatera att det som regel alltid finns något som man inte håller med om. Men jag kan bara säga ang. detta föredrag av David Pawson att jag håller med honom  i allt. Och dessutom är det så oerhört inspirerande att lyssna till. Vad än ni gör så missa inte detta!!! Klicka >>HÄR

 

Berndt

 

Uppdaterat den 12 maj 2013

 

Befinner vi oss i den sista Årsveckan?

 

Man riskerar ju alltid att få på pälsen när man funderar högt (spekulerar kallas det visst också) i det som har med ändetiden att göra. Och det är just vad jag nu ska göra. Några flyktiga tankar som kom till mig ikväll.

Jag frågar jag mig om det sjuåriga avtalet för de sju sista åren är något betydligt mer ”andligt” än något politiskt som vi kanske ofta har tolkat det?  Jag funderar på om det  möjligen kan vara så att de sju sista åren började den 18 december 2010, dvs startdatumet för den Arabiska våren? Var hamnar vi om vi räknar tre och ett halvt år från slutet av december 2010? Och sedan därefter ytterligare tre och ett halvt år?

 

Kan det vara så att det vi uppfattat som att det ska bli ett politiskt sjuårigt avtal mellan Antikrist och Israel, inte är något politiskt avtal eller politiskt förbund? Tänk om det är något som främst ligger i den andliga världen? Tänk om det är något som rent andligt började med den s.k. Arabiska våren som ju sades handla om demokrati och frihet men som visat sig handla om dess motsats och ett ännu djupare hat mot Israel.

Det Danielsprofetian säger är ju faktiskt följande:

Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”Daniel 9:26-27

 

Är ”förbundet med de många” något andligt mer än något politiskt? Kan det vara Antikrists ande som slöt förbundet med de många fienderna till Israel redan 2010, och att personen Antikrist kommer framträda efter tre och ett halvt år från december 2010 räknat?

 

Alltså; är den sista årsveckan betydligt med blandad av sånt som sker i den andliga världen och sånt som sker i det rent fysiska, dvs i denna världens politiska beslutsinstanser? Om så är så kan vi vara en bra bit inne i de sju sista åren då förbundet med de många redan är iscensatt och som leder till att personen Antikrist träder fram som en fysiskt igenkännbar person i samband med den falska freden och de tre och ett halvt sista åren tar sin början, dvs Den Stora Vedermödan?

 

Så kan man fundera... tiden kommer dock snart få alla bitarna i det profetiska pusslet att komma på plats.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 31 augusti

 

De bibliska Högtiderna i förhållande till vår kalender:

 

Bibliska Högtider 2010-2015)

*Detta är inte alla, men de mest betydelsefulla..

*Alla dagar börjar med solnedgången.

 

Rosh Hashanah, Basunhögtiden

2012:   September 16-18

2013:   September 4-6

2014:   September 24-26

2015:   September 13-15

Yom Kippur, Försoningsdagen

2012:   September 25-26

2013:   September 13-14

2014:   October 3-4

2015:   September 22-23

Påsken till minne av påskllammet

2012:   April 6-14

2013:   March 25-April 2

2014:   April 14-22

2015:   April 3-11

Av 9, historiskt katastrofdatum för judafolket

2012:   July 27-28

2013:   July 15-16

2014:   August 4-5

2015:   July 25-26

http://www.chabad.org/

 

 

Uppdaterat den 28 mars

 

De 17.640 dagarna = 7 årsveckor

 

Isaac Newton var både naturvetare och matematiker. Men även teologiskt var han mycket intresserad av Bibelns profetior och då särskilt dem i Daniels bok.

 

Om jag förstått saken rätt så är det han som ”lanserat” tanken att Daniels profetia om årsveckorna kommer få en andra uppfyllelse, för Bibelns profetior kan ju ofta ha flera bottnar. Isaac Newton lär ha sagt just detta med de 7 årsveckorna kommer få en andra uppfyllelse, och detta sa han alltså på 1700-talet. Han lär ha sagt att om judarna någon gång i framtiden får tillbaka Jerusalem så kommer det sedan gå exakt 7 årsveckor tills Messias kommer.

 

Sju årsveckor är 49 bibliska år vilket motsvarar exakt 17640 dagar.

 

Och nu råkar det vara exakt 17.640 dagar från den 6 juni 1967, då judarna fick tillbaka Jerusalem, till den 23 september 2015 som råkar vara Yom Kippur.

 

Om, jag säger OM, detta betyder något återstår att se, men intressant är det. Det är egentligen ingen profetia utan vetenskaplig fakta att detta råkar sammanfalla så exakt på dagen.

 

Det var väl om jag förstått det rätt Mark Biltz som först upptäckte detta samband och påminde om vad Isaac Newton sagt.

 

Haggaj som tidgare var en av bloggansvariga på Aletheia skrev en ganska >>uppmärksammad artiel om detta år 2008. Jag skrev och påminde honom idag om den artikeln och han svarade då så här på sin nya blogg:

 

"Onekligen hände något väsentligt den 7 juni 1967 när Israel tog in Jerusalem.Troligen händer något väsentligt även den 23 september 2015.Men enligt mitt sätt att se saken, så kan den 23 september 2015 inte vara den sista dagen på vedermödan, som jag kanske trodde den 28 sep 2008 och ett tag framöver. I sådana fall skulle judarna ha förstått att Jesus är Messias i september 2010 och några sådana tecken har inte synts till. Därför är det troligen något annat som kommer att hända den 2015. Kanske är det så att det är det datumet judarna kommer att förstå vem som är deras Messias. I sådana fall skulle en eventuell 7-årig vedermöda starta i september 2013.Å andra sidan håller ju (enligt arrangörerna) en miljon människor från alla områden som räknas upp i Hes 38 på att mobilisera mot Jerusalem just nu. På fredag kommer de att marschera mot Israel med Tempelberget som mål.
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/international-pro-palestinian-activists-descend-on-lebanon-ahead-of-land-day-protest-1.421261

 

“Mot mitt folk Israel skall du dra fram likt ett moln som täcker landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig rycka fram mot mitt land. Genom dig, Gog, skall jag visa min helighet inför folken, för att de skall inse vem jag är.” (Hes 38:16)" SLUT CITAT

 

http://www.mamres.net/?p=5013#comment-28804

 

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 25 februari

 

 

”Runes hörna” ( på Ohlins hemsida) skriver idag bland annat att den 6 april, den judiska påsken) är på dagen då det återstår 3 ½ bibliska år fram till Lövhyddohögtiden 2015 och den sista blodröda månen i den märkliga tetraden.  6 april råkar också vara vår Långfredag i år.

 

Läs Runes hörna >>HÄR

 

 

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 18 januari

 

Här vill jag lägga ut ett inlägg som Jan-Åke sände in till Samtalsforumet. Det berör verkligen frågan om den sista Årsveckan:

 

2012-01-17 23:25:11 - Jan-Åke

Hej!

Många med mig tittade profetiskt vad som ev. skulle kunna hända månadsskiftet september/oktober i fjol.

Vi vet att Antikrist kommer att inleda vedermödan med ett 7 årigt avtal, där Israel är inblandad i.
Mitten av avtalet skall Antikrist avskaffa mat och slaktoffer, där vedermödan tar fart på riktigt (vad jag förstår).

Jesus uppfyllde vårens 4 högtider till punkt och pricka, då han gick på jorden.
Bibeln visar på att höstens högtider kommer uppfyllas av Jesu andra återkomst.

Tittar vi på vad som skall hända nu i april, så verkar det vara en ny ”hållpunkt” att lägga ett extra vakande öga på.

I slutet av oktober i fjol var ”kvartetten” samlad i Jerusalem för att ta fram en plan där det inom tre månader skulle finnas en plan på hur gränserna mellan palestina och Israel skall se ut. Frågan är om denna process drar ut några månader till april i år.
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315

Det finns rykten om att påven skall avgå då han fyller 85, vilket sker i april i år (vem tar då över-Malachias profetia kanske? www.flammor.com/profetior/profetia033.asp ).

vaticaninsider.lastampa.it/en/homepage/news/detail...

Grekland kan gå i konkurs redan nu den 20 mars, om vi skall tro Ed Parker. Detta skulle enl. en profetia från Wilkerson få USA på ekonomiskt fall inom två veckor (i april?).
www.truereformation.net/category/prophecy-and-more...
www.dn.se/ekonomi/fitch-grekland-kommer
ewallstreeter.com/fitch-says-greece-will-default-b...

Det ryktas om att Israel inom kort kommer att slå till mot Iranska kärnvapen mål.
Kan det tänkas att ske nu i april?

Tittar vi på den Jusiska/hebreiska högtiderna så har Judarna sin påsk den 7 april i år.
Skulle ”halvtid” inträffa nu i påsk, så har vi 3,5 år framåt, hösten 2015, vilket är precis i slutet av hösthögtiderna.

Med tanke på att Dan.9:25 beskriver Jerusalmes återuppbyggande ........Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor ...........

1 vecka = 7 år
7 veckor = 49 år
49 judiska år = 17640 dagar
17640 dagar från det att Israel intog Jerusalem 7 juni 1967 är den 23 september 2015
Den 23 september 2015 är enligt bibeln Yom Kippur
Yom Kippur = Försonongsdagen

Kommer Jesus snart?

Frid
Jan-Åke

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 2 december

 

Dagen och stunden för Jesu tillkommelse

 

Jag tror att de flesta som studerar och forskar i fråga om Bibelns ändeprofetior är eniga om att när Antikrist begår någon form att skändande handlig på tempelplatsen i Jerusalem, så blir det samtidigt startskottet för att den Stora Vedermödan börjar och att den varar i 3 ½ år dvs fram till det att Jesus kommer åter på himmelens skyar och besegrar Antikrist.

 

Men det är som att Jesus i det stora talet om Ändetiden i Matteus 24 kastar in en brasklapp vad gäller hur lång tid den Stora Vedermödan kommer att vara. För visst kan det uppfattas så att Jesus utgår ifrån att profetiorna alltifrån gamla testamentet talar om 3 ½ år, men att Gud i sin suveränitet och nåd kan komma att förkorta den tiden. Så uppfattar i vart fall jag det som Jesus säger med dessa ord i Matt. 24:

 

15 När ni då ser 'förödelsens styggelse',* som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

 

Alltså; Gud har suveränt bestämt att den Stora Vedermödan ska vara 3 ½ år, men i samma suveränitet kan han välja att förkorta den svåra tiden.

 

Därför kan vi aldrig med någon säkerhet räkna ut dagen för Jesu tillkommelse, inte ens när ”förödelsens styggelse” begås i Jerusalem. Möjligen kan vi säga att det då är max 3 ½ år kvar, men det kan också vara betydligt kortare tid som Gud i sin nåd bestämmer utan att fråga någon om tillåtelse därtill. Ja, faktiskt är det så att Jesus inte bara antyder att den tiden kan komma att förkortas, utan han säger uttryckligen att den kommer att förkortas: ” Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

 

 

Mvh

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 24 november

 

Vilddjuret

Elvor och Janne Ohlin har en intressant tanke, nämligen att Mellanöstern Kvartetten kan vara Vilddjuret som omtalas i Uppenbarelse-boken,  vilddjuret som i ändetiden lockar in Israel i en falsk fred.

 

Läs om det >>HÄR

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 30 september

 

 

En kvinna klädd i solen

Vi har nyligen gått igenom den Bibliska Högtiden kallad Basunhögtiden (Rosh Hashana). Kan det möjligen ha varit så att vi på dagen (28 september) fick ett tecken på stjärnhimlen som signalerar att vi nu gått in i födslovåndornas tid, och möjligen de sju sista åren som då ändas med Hösthögtiderna 2018? Kan det som hände på stjärnhimlen den 28 september vara det tecken som beskrivs i Uppenbarelseboken 12:1-2 ”Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda.”

 

 

Ray Bentley, pastor i Maranatha Chapel talar om detta >>HÄR

 

Och här några andra som är inne på samma tankegång: >>HÄR   och >>HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 14 september

 

 

 

De bibliska Hösthögtidernas innebörd

De bibliska Vårhögtiderna som är gammaltestamentliga förebilder och generalrepetitioner på det som skulle hända när Jesus, Messias, skulle komma till jorden och dö på ett kors, bli lagd i en grav, uppstå på tredje dagen och slutligen sända den helige Ande på Pingsten. ALLT detta gick i uppfyllelse på ETT OCH SAMMA ÅR, nämligen det år och den vår när Jesus dog och uppstod och sände den Helige Ande. Dvs. Vårhögtiderna gick uppfyllelse inte bara på samma år, utan dessutom på exakt rätt dag i Vårhögtiderna.

 

Då kan man tycka att samma mönster rimligen borde följas när Hösthögtiderna ska gå i fullbordan, dvs att deras respektive innebörd kommer gå i uppfyllelse på exakt rätt Högtidsdag och inom en och samma höst. Det skulle då innebära att vi kan förvänta att på den första Hösthögtiden som kallas Basunhögtiden kan vi vänta att Uppryckandet ska ske, och att Jesus kommer tillbaka 10 dagar senare på Försoningsdagen då judarna kommer se, förstå och bekänna att Jesus är deras Messias. Fem dagar därefter på Lövhyddohögtiden börjar 1000 årsriket, den Sjunde Årtusendet.

 

Så har jag också uppfattat att Mark Biltz tidigare har undervisat. Men i den intervju som Daniel Forslund gör med honom nyligen >>SE HÄR (ca. 17 minuter in i filmen) så uppfattar jag att Biltz justerar den uppfattningen genom att säga att vi kan veta att Vedermödan (inte uppryckandet) kommer börja ett år på dagen för Basunhögtiden, även om vi inte vet vilket år. Vi kan också veta att judarna kommer bekänna Jesus ett år just på Försoningsdagen (Yom Kippur) då slöjan tas bort från deras ögon och de ser vem Jesus är, enligt profetian i Sakarja 14. 

 

Dvs. som jag uppfattar Biltz så menar han nu att mönstret med Vårhögtiderna där allt sker på ett och samma år, inte nödvändigtvis kommer följas med Hösthögtidrna, utan att det kan vara utspritt över ett antal år. Men han menar att vi kan veta att det är på dessa respektive Hösthögtider som deras respektive innebörd kommer gå i uppfyllelse. Han menar att Basunhögtiden inte står för Uppryckandet, utan står för den dag då Vedermödan börjar. Var han menar att uppryckandet sker vet jag inte…

 

 

Berndt

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 3 september

 

 

Spana och lyssna efter basunstötar

 

Broder Brian skriver: >>”Kollisionskursen kommer att inträffa, och vi får se om tiden är inne nu. September/ oktober kommer att vara väldigt viktiga månader. Det är svårt att se hur allt detta inte skulle vara profetiskt, men man kan aldrig vara helt säker förrän Antikrist uppenbaras. Det är då Jesus säger om du har öron att höra Skriften, för allting kommer att börja att klarna (Matt 24:15). Den tiden kan vara inne väldigt snart.SLUT CITAT   

 

Det kan oneklige vara så som broder Brian säger, att vi nu står inför en profetisk milstolpe som Bibeln har gett oss att spana efter, och där vi kan veta att det sedan handlar om ett visst antal månader innan tidsåldern avslutas med Jesu tillkommelse. Den milstolpen är när Antikrist träder fram.  Så här långt har vi ingen aning om han är någon nu känd person eller om det blir någon som plötsligt träder fram. Jag tror mera på det senare, men vi kan bara spekulera till den dag han träder fram i samband med något avtal/förbund som Israel tecknar med sina grannar, ett avtal som lovar fred och trygghet.

 

Att palestinierna kommer lägga fram kravet om ett ensidigt utropande av Palestina i FN den 20 september är känt och något som vållar världens makthavare mycken huvudbry. Hur USA kommer rösta är det verkligt avgörande. Hur kommer Israel agera. Blir det först ett mindre krig innan avtalet tecknas?

 

Palestiniernas krav om utropande av en palestinsk stat och ett israelisk tillbakadragande till 1967 års gränser, presenteras alltså den 20 september. Men om jag fattat saken rätt så dröjer det ytterligare ett antal dagar innan själva omröstningen sker. Då hamnar vi bra precis i den tid av det bibliska kalenderåret som innehåller Hösthögtiderna med deras dramatiska generalrepetitioner av ändetidens händelser.

 

Jag vill verkligen understryka att vi inte vet om det är detta som nu är förestående, men visst kan det komma visa sig att vi nu denna höst får se och höra en profetisk signal (basunstöt) som direkt kan kopplas till det som  i Bibeln kallas den 70:e Årsveckan, de sista Sju Åren.

 

Som jag skrivit tidigare i denna flik, så ska vi utan att blygas spana efter de tecken som Bibeln själv gett oss att spana efter och som vi ska vara vaksamma inför så att vi rätt kan tyda den tid vi lever i.

 

Låt oss när vi kommer samman i det som Bibeln kallar ”de heligas gemenskap” ha en glädje i att dela det profetiska ordet vi har i Bibeln, och dela våra tankar och funderingar i allt detta som har att göra med tidsålderns avslutning och Jesu tillkommelse. Något är fel om detta inte är ett kärt och ständigt återkommande samtalsämne när vi som Jesustroende kommer samman. Biblen liknar oss vid en Brud som längtar och spanar efter att Brudgummen ska komma och bröllopsfesten kan börja. Finns den förväntan ibland oss, eller är vi andlige sovande och liknöjda inför talet om att Jesus ska komma tillbaka?

 

 

Berndt

 

 

 

XXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 10 augusti

 

Fäst era säkerhetsbälten

 

Tiden 1:a till 9:e Av i den Bibliska kalendern, i år motsvarande 1-9 augusti, har historiskt visat sig vara kritiska dagar med dramatiska händelser. Under dessa dagar i år så har det varit en mycket stor global dramatik, inte minst på börsen i Israel. En oro som alltjämt pågår och som väntas kunna bli ännu värre under hösten. En börsanalytiker konstaterar med oro: ”Vi befinner oss på okänd mark”

 

 

Mark Biltz skrev i sitt nyhetsbrev den 2:a augusti bland annat så här:

 

Tänk att månaden augusti är här nu! Den sammanfaller i år exakt med månaden Av (i den bibliska kalendern) så att 1:a augusti sammanfaller med den 1:a i månaden Av. Många vet att detta är en historisk månad! På dagen den 10 Av gav spejarna den onda rapporten i fråga om Löfteslandet. Den 9 augusti är datumet då Templen förstördes i Jerusalem, dels år 585 f.Kr. och dels år 70 e.Kr.”  och vidare:

”Jag tror att denna höst kommer bli en mycket profetisk tid då vi får se historiska händelser utvecklas inför våra ögon. Fäst era säkerhetsbälten för det kommer bli en stormig resa. Hela skapelsen ropar efter Messias tillkommelse.”

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 8 augusti

 

 

Så här kan det inte få fortsätta...

 

 ja, det är väl vad både folk i allmänhet, de politiska ledarna och det ekonomiska ledarskapet i alla länder nu säger med en mun inför den ekonomiska turbulensen, den som egentligen pågått sedan hösten 2008. Nu måste något radikalt göras, säger alla.

 

Det paradoxala i allt detta är att den starke ledare som vi vet kommer träda fram i Bibeln likväl kallas den Laglöse. Den som världen tror ska skapa ordning och reda, fred och stabilitet kommer i själva verket bli ett svar på att världen av Gud blivit prisgiven åt sin egen gudsfrånvändhet och den Laglöse får fritt tillträde. Ske er som ni vill, säger Gud, och det som hållit tillbaka den Laglöse från att träda fram röjs undan och människorna och nationerna får det man själva bett om.

 

Ja, det är min övertygelse att vi nu är på väg in i det skeende där det hinder som i årtusenden hållit Antikrist, den Laglöse, tillbaka från att öppet träda fram nu är på väg att tas bort och vägen blir öppen för honom. Ur kaos och rådlöshet träder han fram som världens hopp och räddning, men slutet på hans dagar kommer med hast och det blir som en förödande störtflod. (Dan. 9:26).

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 16 juni

 

 

Utvärdering och uppdatering

 

Det sägs ju att det är höjden av enfald att citera sig själv, och med risk för att dra på mig att bli kallad enfaldig ;-) så vill jag ändå citera vad jag skrev i denna flik förra året den 5 juni 2010.

 

Så här skrev jag då, och jag citerar det i blått, för att sedan ge en uppdaterande kommentar och teori:

 

 

Var befinner vi oss nu i det profetiska skeendet – vad den sista årsveckan beträffar?

 

Tre stycken teorier tycker jag är aktuella, och jag tror verkligen att en av dessa tre kommer visa sig vara den rätta.

1.   Den första teorin är att den sista årsveckan (de 7 sista åren) börjande med ENP-avtalet som slöts den 1 januari 2007, och som då skulle innebära att vi nu i mitten av juni skulle befinna oss i mitten av de sju åren, dvs att de 3 1/2 sista åren börjar. Denna teori har ju framför allt ”Pastor Brian” belyst, och denna sommar visar om denna teori är den rätta eller inte. Det som krävs är att Bibelns profetia om ”förödelsens styggelse” ska gå i uppfyllelse och att ”de två vittnena” börjar predika. (Läs något om det här; ( http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/Brian5-6-10.html )

 

2.   Den andra teorin är att den årsvecka som började vid Rosh Hashana hösten 2008 är den sista årsveckan, alltså den som ändas hösten 2015. Mark Biltz upptäckt om sol- och månförmörkelserna på Herrens högtider, kan då möjligen sägas tala för den teorin, vilken då skulle innebära att de 3 ½ sista åren börjar våren 2012.

 

3.   Den tredje teorin är att den judiska tideräkning som finns i ”The book of Jubliee” är den rätta, trots att den inte är lika allmänt vedertagen inom judendomen. Men somliga menar att det trots det ändå förmodligen är den rätta. Om den stämmer så börjar en ny årsvecka denna kommande höst, 2010 och ändas hösten 2017 och de 3 ½ sista åren börjar då våren 2013.

 

Detta vill säga: Om den först teorin är den rätta, alltså att den sista årsveckan började 2007, så kommer vi denna sommar, kanske redan i mitten av juni, få detta bekräftat och om inte så kan vi avfärda den. 

När jag nu skriver detta så kan jag nästan höra alla dem som menar att dessa teorier bara skulle vara en osunt och dumt spekulerande. Personligen tror jag att vi gör klokt i att pröva det som händer i världen just nu i ljuset av det profetiska ordet, och med det förhållningssättet så kommer vi också kunna ha ett öppet sinne för när de verkliga bekräftelserna kommer och förstå vad det handlar om. Ja, en konkret uppfyllelse av det bibliska löftet: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Ps 119:105  Det löftet kommer visa sig vara extra värdefullt när vi går in i det som kallas vedermödan.

Vi får förhålla oss ödmjuka och samtidigt nyfikna på dessa frågor. Den inställningen är jag övertygad om att den är Gud välbehaglig. Vad som däremot bedrövar Guds hjärta är när man fnyser åt det profetiska och säger att ”vi kan inget veta”, eller ”det är inte meningen att vi ska veta något” och liknande invändningar. Danielsboken och Uppenbarelse boken är tillsammans med Jesu eskatologiska tal mäktiga profetior, och detaljerade profetior, som trots sina detaljer ofta varit svårbegripliga genom århundraden. Men i Danielsboken finns det intressanta löftet om att det i ändetiden, när allt ska börja gå i uppfyllelse, så ska insikten och kunskapen också börja växa till hos dem som intresserar sig för det profetiska ordet. Det vill säga; när vi kommer nära så kommer det som kanske tidigare var obegripligt att klarna och bli tydligt, med då givetvis bara för den läser och intresserar sig för vad Bibeln har att säga. Så här lyder löftet i Daniel 12:4.

”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor."

 

Uppdaterande kommentar 16 juni 2011

Till dessa teorier har vi anledning att foga att denna höst med någon form av ett delande av Israel och Jerusalem, skulle kunna vara en slags profetisk basunsignal om att de Sju Sista åren, sista Årsveckan börjar och ändas ca 2017/2018 (det bibliska året överlappar ju vårt kalenderår). Skulle det stämma så kan man ställa det i relation till Mark Biltz upptäckt om en tetrad (fyra blodröda månar) 2014/2015. Lägg då också märke till att tidigare tetrader har ägt rum året EFTER det att något stort och avgörande (ibland av positiv art ibland av negativ art) i Israels historia.

 

Alltså: Kan det MÖJLIGEN vara så att sista Årsveckan börjar i höst 2011, något dramatiskt händer 2012/2013 som bekräftas med en efterföljande tetrad 2014/2015 som mittpunkt i Årsvecka, som då skulle ändas ca 2018 med Herrens tillkommelse? Visst, detta är spekulationer, om man vill kalla det så. Men låt oss vara spanande efter de tecken Herren ger, och i tron på löftet i Daniels bok om kunskapen/insikten som ska växa till i ändetiden om vad profetiorna säger och hur de ska förstås.

 

Berndt

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 15 juni

 

 

Intressant bloggpost på bloggen Isaskar

 

>> I september blir det fullt upp…

 

 Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 14 juni

 

 

Missa inte denna bloggpost på Aletheia:

 

>>Varbölden är på väg att spricka

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 10 juni

Jan-Åke N har detta intressanta inlägg i Samtalsforumet idag, och jag lägger ut det även under denna flik om sista Årsveckan. Tack Jan-Åke för denna sammanställning och nyttiga påminnelse.

Mvh Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2011-06-10 00:25:05 - Jan-Åke N

Angående Thomas Arvidsson >> insändare om Jesu återkomst
Jag spaltar ned lite intressanta tecken som pekar på att tiden är nära.

Om delningen av landet Israel sker nu i höst (1 oktober är dagen efter Rosh Hashana, Judarnas nyår) med ett 7-årigt fredsavtal. då kommer 3,5 år att inträffa den 4 april 2015 (Dan 9:27 .....och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer..... )
Den 4 april 2015 är judarnas påsk (Har de påbörjat mat och slaktoffer då?)

Med tanke på att Dan.9:25 beskriver Jerusalmes återuppbyggande ........Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor ...........

1 vecka = 7 år
7 veckor = 49 år
49 judiska år = 17640 dagar
17640 dagar från det att Israel intog Jerusalem 7 juni 1967 är den 23 september 2015
Den 23 september 2015 är enligt bibeln Yom Kippur
Yom Kippur = Försonongsdagen

Jesus uppfyllde vårens 4 högtider till punkt och pricka.
Bibeln visar på att höstens högtider kommer uppfyllas av Jesu återkomst.

Lägg då till att bibeln visar på att den som får vara med om Israels tillblivelse skall få vara med om Jesu återkomst.

Matt 24:32-34
Lär av en jämförelse med fikonträdet (symbol för Israel). Redan när kvisten blir mjuk (Israel bildas som stat) och bladen spricker ut (Jerusalem tillfaller Israel), vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte (grundtextens ord=genea=generation) skall inte dö, förrän allt detta händer.

Ps 90:10
Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker.............

Israel bildades 1948.
1948 + 70 = 2018
Vedermödan = 7 år
År 2018-7år=2011!!

Vad visar Solen och månen framåt i tiden?

Joel 2:30-31
Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden:
blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod,
innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

4 st månförmörkelse på rak kallas för en tetrad
Tittar vi på åren 2014 – 2015 så är det är 4 månförmörkelser och 2 solförmörkelser, då på bara under dessa 17 månader.
Alla dessa månförmörkelser inträffar på Judiska heliga dagar.
Det börjar alltså 15 april 2014 till den 13 september 2015 och det första vi ser är en månförmörkelse med en påföljande serie på 4 månförmörkelser som gör månen blodröd.
Det har endast varit enstaka tetrader tidigare i världshistorien som har infallit på judiska högtider.

1492 Då Judarna kastades ut ur Spannien.
1949-1950 Strax efter Israels bildande
1967-1968 Då Israel intog Jerusalem
Det dröjer väldigt länge (flera hundra år) innan nästa tetrad inträffar på Judiska heliga dagar.
Matt 24:29
Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken.
Matt 24:33
När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.
Observera orden: "vet ni att han är nära". Detta bibelord säger att vi ska ha vetskap om i vilken tid vi kan förvänta Jesu andra ankomst.

aletheia.se/2008/09/27/17640-dagar


Lägg då även till vad solstormarna kan ställa till med den närmaste tiden.
www.expressen.se/nyheter/1.1541790/supersolstormar...
www.modernteknik.nu/0109/doc/mt109_s3_5.pdf
www.sydsvenskan.se/vetenskap/article427425/Superso...
www.popast.nu/2009/04/faran-fran-solstormar-skrivs...

Nu till något mycket intressant.
Javier Solana satt på några mycket inflytelserika positioner inom EU. Han ansågs av många (bl.a p.g.a. den mäktiga positionen) vara en kandidat till Antikrist. När han avträdde posten fick Catherine Ashton överta denna mäktiga position.
Det har stormats mycket kring denna kvinna och nu har hon fått till september på sig att visa styrka, annars avsätts hon från sitt uppdrag. Om hon avsätts, skall vi hålla ögonen på den MAN som kommer att få detta uppdrag.

Summering av ett tänkt scenario:
1 oktober 2011 delas Israel som land och halva Jerusalem tillfaller palestina
1 oktober 2011 bildas ett 7-årigt fredsförbund.
1 oktober 2011 tar en ny Herre (Antikrist skall vara en man) positionen som utrikesminister efter Catherine Ashton
1 oktober 2011 + 3,5 år är halvtid och då skall mat och slaktoffer avskaffas och Judarnas påsk infaller den 4 april 2015.


Matt 16:3 (Jesu förebråelse till fariséerna)
………Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda.

/Jan-Åke N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 29 april

 

 

Tider och stunder – de profetiska milstolparna

 

Jörgen skriver i Samtalsforumet 2011-04-29 17:16:59 bland annat så här:  ”Såg i Bibel 2000 Daniel 12:4b:"Många kommer att avfalla" - det har jag inte läst i någon annan översättning.” slut citat

 

Det är en intressant iakttagelse som Jörgen gör där. Så här ser skillnaden ut mellan Bibel 2000 och Folkbibeln:

 

Daniel 12:4 ”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor." Folkbibeln

 

Daniel 12:4 ”Men du, Daniel, skall hålla orden hemliga och försegla boken ända till den sista tiden. Många kommer att avfalla, men kunskapen skall tillta." Bibel 2000

 

Jag håller med Jörgen om att det är märkligt att orden om att ”många kommer avfalla” inte finns med i exempelvis Folkbibelns översättning, och inte heller i 1917 års översättning, och inte heller i den översättning som Handbok för Livet utgår ifrån.

 

Att många kommer avfalla skulle ju också vara i samklang med Matt 24:11 ”Många falska profeter skall träda fram och bedra många”.

 

Likaså i samklang med Matt 24:12 ”Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.”

 

Bibelns bild av ändetiden får nog sägas vara den som uttrycks där i Daniel 12:4 i Bibel 2000. Alltså en situation då många avfaller från den sunda tron, blir ljumma i sitt gudsförhållande, blir allmänt kärlekslösa osv. Samtidigt finns det en kvarleva som mitt i avfallet söker Guds ljus och ledning och får en kunskap och en insikt som hållits dold intill slutet då de troendes kunskap växer till och blir stor. Ja, det finns ett tydligt löfte där i Daniel 12:4 om att det i tidsålderns absoluta slutskede ska komma en tid då det som varit obegripligt i den bibliska profetiska beskrivningen börjar falla på plats och bilden klarnar som när bilden i ett pussel växer fram när de flesta bitarna är på plats.

 

Redan innan pusslets sista bit är på plats så kan man ofta dessförinnan se vad pusslets bild föreställer. Ungefär så tror jag kunskapen nu växer till inför Jesu tillkommelse. Vi väntar ännu på några pusselbitar och ju fler som kommer på plats ju större kommer kunskapen om var vi befinner oss på Guds tidtabell växa till. Vi kommer inte kunna se exakt dag i förväg för Jesu återkomst, men vi kommer få en ganska god uppfattning om var någonstans vi befinner oss. Bibeln har vissa milstolpar i ändetidens skeende, som vi borde kunna ”pricka av”. Det finns vissa saker som måste ske INNAN det stora ögonblicket då Jesus kommer åter på himmelens skyar och bokstavligen sätter sina fötter på Oljeberget i Jerusalem.

 

De första kristna var väl insatta i vad dessa milstolpar handlade om, även om de kanske trodde att de skulle få se det i deras generation. Därför kunde Paulus i 1 Tess- alonikerbrevet gör ett intressant påpekande då han till de troende säger: ”Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.” 1 Tess 5:1-2. D.v.s. Paulus utgick ifrån att de hade tillgodogjort sig kunskapen om ”tider och stunder”, vilket ju då rimligen bör handla om sådant som först måste ske innan Jesus kommer åter ”som en tjuv om natten”.

 

I vers 4 säger han ”Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv”. De orden kan ju då i sammanhanget sägas ha en dubbel innebörd: dels att leva i andlig beredskap gör att man är redo när Jesus kommer, dels att ha kunskap om ”tider och stunder” ger beredskap, kunskap, insikt om när Herrens dag är för dörren därför att de profetiska milstolparna har passerats.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 12 april

 

Åter igen har signaturen Jan-Åke N skrivit ett intressant inlägg i Samtalsforumet den 2011-04-11 22:36:05 som jag gärna återger även i denna flik om den sista Årsveckan.

 

Saxat från Samtalsforumet, skivet av Jan-Åke N.

 

Vad jag förstår så har Gud varken lovat något tempel eller altare innan Jesus kommer åter i härligheten.

Sak 6:12-13
Och du skall säga till honom: "Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera.

Om jag har förstått allting rätt så kommer byggandet av det 3:e templet påbörjas 5 dagar efter Messias har dömt världen, d.v.s. på judarnas lövhyddohögtid.
All annan byggnation, vare sig det är ett tempel eller ett altare tror jag inte är från Gud.

Tempelinstitutet har satsat 27 miljoner dollar på ett 3:e tempel. Tempelinstitutets vision är ett framtida tempel som kommer att vara "ett hus för bön som är öppna för alla troende i de monoteistiska religioner "- kristna, muslimer och judar.

Matt 24:15 När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det.

Varför skriver Matteus att ”den som läser detta bör noga lägga märke till det”.
Jag har lagt märke till att mycket som rör ”sista tiden” i bibeln, uppmanar oss gång på gång att vara observanta.
Kan det vara så att när templet, eller altaret som kommer att byggas på tempelberget, så kommer det inte att vara uppenbart att det är ”förödelsens styggelse” som stå på helig plats.
”Förödelsens styggelse” kanske är den interreligiösa samlingarna som skall ta plats på tempelberget.

Än en gång….. mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer (Dan 9:27).
Då måste det väl finnas något att avskaffa?

Ja, det var bara en tanke……….

/Jan-Åke N

xxxxxxxxxxxxxxxx

Uppdaterat den 16 mars

 

 

Signaturen /Jan-Åke N skrev nedanstående inlägg i Samtalsforumet 2011-03-15 22:58:33  

 

Hej!

Det skall bli väldigt intressant att se om det kommer att utropas någon palestinsk stat nu i september. Ett utropande av en palestinsk stat innebär att Israel måste göra eftergifter gällande deras mark och halva Jerusalem. Märk väl att det är den halvan som tillhör det historiska Jerusalem som Jesus vandrade i, dessutom ligger Oljeberget på den sidan.

Skulle palestina utropas som en egen stat i september så skulle man kunna gissa att detta skulle börja gälla den 1 oktober.
Den 1 oktober är dagen efter den Hebreiska viktigaste högtid Rosh Hashana (basunhögtiden, högtiden som ingen vet när den kommer, Judarnas nyår). Har man studerat Herrens högtider så inser man hur enormt viktigt och intressant dessa högtider är och hur viktig dessa var i Guds frälsningsplan (vårens högtider) och är i Jesu återkomst (höstens högtider).

”Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."( Dan 9:27)

Det som också är intressant är att Israel kräver ett långsiktigt säkerhetsarragemang som motbud i ett fredsavtal. ”Kvarteten” kan tänka sig max ett 7 årigt avtal.

Läser man Daniel 9:27, så ser man att Antikrist kommer att avskaffa slaktoffer och matoffer mitt i veckan (efter 3,5 år). Om nu palestina får ett erkännande som stat den 1 oktober så inträffar 3,5 år (mitt i veckan) i början av april 2015.
Den 4 april 2015 är den Hebreiska påsken. Vi vet också att Sanhedrin (stora rådet) har återupptagit offrandet på olika platser i Jerusalem.
Kan det vara så att Antikrist kommer att tvinga Judarna att avstå från offrandet april 2015?


2 Tim 4:8
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

/Jan-Åke N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 8 mars

 

 

 

Bloggen Alletheia har idag en mycket läsvärt bloggpost med rubriken:

 

Netanyahus förslag = vedermödan

 

Läs den HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 28 februari

 

De sju sista åren

Vi lever nu i mycket spännande tider, ja vi lever i ett spanande efter uppfyllelsen av Daniel 9:27 där det om Antikrist sägs:

 

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

 

De allra flesta evangelikala bibelkännare har genom tiderna tolkat detta som att det handlar om det sjuåriga fredsfördrag som kommer tecknas mellan Israel och dessa arabiska grannländer, och där Antikrist kommer framstå som arkitekten bakom fördraget. Men efter 3 ½ år , dvs i mitten av den sjuåriga Årsveckan, bryter Antikrist själv detta fördrag genom att samtidigt på ett hädiskt och skymfande sätt begå någon form av skändande handling mot judarna och deras tro. I det ögonblicket börjar den Stora Vedermödan, dvs de 3 ½ sista åren innan Jesus kommer tillbaka och slutligen besegra Antikrist och hans härar vid det stora Harmageddonslaget.

 

Att det nu finns mycket som tyder på att det i år, framåt september, kommer bli en palestinsk stat utropad, kan ju möjligen tyda på att det samtidigt, för att det ska bli möjligt, måste till ett fredsfördrag mellan Israel och dess grannar. Detta gör att vi lever i en mycket intressant tid. Vi vet inte, men det kan möjligen vara så att den sista Årsveckan börjar kommande höst, och då ändas hösten 2018…

 

En enkel skiss över den sista Årsveckan hittade jag på denna sajt HÄR

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 februari

 

 

 

Pastor Brian skriver bland annat så här idag:

"September är månaden det gäller. Alla händelser vi ser idag leder fram till den mest händelserika höst (vår på södra halvklotet) som vi kanske någonsin sett. För det första, kommer palestinierna att få sin stat på det ena eller andra sättet, enligt EU och andra källor. För det andra, kommer palestinierna att hålla val sent till sommaren eller in i september. För det tredje, kommer Egypten att hålla sitt val i september. Dessutom, kommer UNSC att mötas vid den årliga Generalförsamlingen i New York, och Mellanöstern kommer att stå som första punkt på dess agenda. Slutligen, inleds Rosh Hashanah, det judiska nyåret, med sina heliga dagar som sträcker sig över några höstveckor, i den senare delen av september. Ja, september nalkas snart, och det kommer att bli händelserikt, och händelserna vi ser idag leder fram till en möjlig profetisk explosion till hösten." SLUT CITAT

Läs resten här:

www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/Bria...


Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Det har de senaste dagarna debatterats i Samtalsforumet angående Uppryckandet, om vi som Jesustroende är kvar här på jorden under vedermödan osv. Jag vill här under återge ett stycke ur ett av Lars Enarsons bönebrev där han behandlar denna fråga.

 

Saxat från Bönebrev 09-29 Elia Bönearmé Sep 23, 2009

Vedermödan och Guds vrede

Det är viktigt att göra en klar åtskillnad mellan den stora vedermödan och Guds vrede. Vi ska inte drabbas av Guds vrede. Den kommer över de ogudaktiga. Men ingenstans i Skriften lovas det att vi ska undkomma vedermödan! Tvärtom repeteras det gång på gång att vi ska möta lidanden, prövningar, svårighter och förföljelse för vår tro. Och när det gäller den slutliga stora vedermödan står det tydligt:

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.” (Matt. 24:29-31)

 Den sista versen talar om Basunhögtiden och uppryckandet. Lägg märke till att uppryckande vid ljudet av basunen kommer att inträffa ”efter de dagarnas nöd” inklusive uppenbarelsen av 'förödelsens styggelse' i vers 15, vilket syftar på antikrist. Paulus förklarar samma sak i 2 Tess. 2:1,3-4:

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom [uppryckandet], …Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Vi kan inte frukta både Gud och antikrist!”

Det kan inte vara tydligare! Först vedermöda från fienden, sedan Guds dom över de ogudaktiga. Lägg märke till hur klart Paulus framställer detta i 2 Tessalonikerbrevets första kapitel. Den dag då Messias kommer blir det härlighet för de rättfärdiga som fått lida och dom för de ogudaktiga som förorsakat lidandet! Detta händer på samma dag.

Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att för härligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.” (2 Tess. 1:4-10)

När antikrist uppenbaras sker precis det motsatta: glädje för de ogudaktiga och lidande för de rättfärdiga. Denna glädje för de ogudaktiga och vedermöda för de rättfärdiga måste ske först, innan Messias kommer åter! Bibeln är mycket tydlig på den punkten! Vi måste skilja mellan vedermöda från fienden och vrede från Gud!

OBS! När den populära undervisningen om ett hemligt uppryckande före den stora vedermödan uppstod i England på 1800-talet, så gick gudsmän som Charles Spurgeon och George Muller starkt emot detta och hävdade att denna undervisning inte var skriftenlig. De hade rätt.

Vi måste komma ihåg en mycket viktig sak! Jeshua har uttryckligen befallt oss att inte vara rädda för den stora vedermödan! Hör vad han säger om denna tid:

En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. …Var alltså inte rädda för dem. …Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.” (Matt. 10:21-22,26,28-31)

Tre gånger befaller Jesus oss uttryckligen att inte vara rädda för den tid då alla nationer kommer att hata oss, förfölja oss och även mörda somliga bland oss! Ändå har den dominerande undervisningen om tidens slut och uppryckandet framställts på ett sådant sätt att den förorsakat fruktan för antikrist och den stora vedermödan. Detta är inget mindre än synd och otro! Sådan undervisning är inte från Gud. Han ger aldrig upphov till fruktan för fienden.

Den underbara sanningen är att om vi fruktar Gud så finns det inget utrymme för någon annan fruktan. Vi kan inte frukta både Gud och antikrist! Det är antingen eller.

Bibeln befaller oss att glädjas i prövningar och svårigheter,

Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.” (Jak. 1:2-4)

Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. (1 Petrus 1:5-7)

Regn kommer att ösa ner, störtfloder kommer att välla fram och stormar att rasa. Men om vårt hus är byggt på klippan genom att vi noggrant lyder Guds Ord, kommer huset att stå kvar” ”…i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.” (Rom 8:37) Halleluja!

Vem kommer att varna?

Vi ska varken frukta vedermödan eller antikrist, men vi är befallda att frukta Guds vrede! Innan Gud utgjuter sin vrede kommer Han först att varna mänskligheten. Så har Gud alltid gjort. Innan Nineve förstördes skickade han Jona för att varna folket. Före den sista Domedagen kommer han först att varna mänskligheten så att den kan undfly den kommande vreden.

 I Psalm 2, som handlar om Sion (Östra Jerusalem!) som Guds tron på jorden, och om nationerna som vänder sig mot hans plan för Jerusalem, säger Gud till Messias:

Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor." (v. 8-9)

Sedan avslutas Psalmen med dessa ord:

Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.” (v. 10-12)

Frågan är: vem ska ge denna varning till nationerna och speciellt till deras kungar, presidenter och premiärministrar? Gud har i Malaki 4:5-6 lovat:

Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.”

“Vi tror på ett övertagande från himlen”

Elia varnade Israels konung och samlade hela nationen på berget Karmel. Gud kommer att resa upp profeter i denna sista tid som kommer att göra samma sak med vår tids kungar och presidenter. Han måste göra det. Han kommer inte att sända en dom utan att först varna. Vi måste nu i denna tid be om profeter med Elias mantel som kan varna nationerna och dess ledare för den kommande domen! Varningen måste höras högt och tydligt.

Vi tror inte på en flykt från antikrist. Vi tror på ett övertagande från himlen och att antikrist ska förgöras! Vi måste varna nationerna från att komma mot Jerusalem, Messias tron.

Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: "Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter." (Upp. 11:15)

Detta är budskapet under Basunhögtiden och Rosh Hashanah! Inte ett budskap om att fly, utan att himmelen kommer att invadera jorden och att Guds Rike kommer att upprättas! Halleluja! ” SLUT CITAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 januari

 

Här under en insändare,  angående Den Sista Årsveckan, från Lasse som har hemsidan    www.harmoni.be

 

Tankar kring den sista årsveckan

 

Frid alla vänner!

 

Jag har några tankar som jag funderat på en tid och som jag vill dela med er, i all ödmjukhet.

Det talas mycket om den sista årsveckan, vad som ska hända då och när den ev. börjar. Detta är ju mycket viktigt att få klarhet i, eftersom det resulterar i att Jesus kommer tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget i stor makt och härlighet, i slutet av denna period. Detta som alla kristna väntat på under 2000 år, kommer mycket snart att ske! Mittpunkten efter 3½ år, är en viktig milstolpe då utvecklingen plötsligt ändras och får en mer hotfull och skrämmande inriktning. Nu kommer det att ”braka loss” och den Onde får fritt spelrum, i och med att den Helige Ande tas bort från jorden. Scenariot kan vi i vår vildaste fantasi inte ens ana. Ondska, krig, våld, katastrofer och andra svåra prövningar kommer att bli hemska upplevelser och ännu värre blir det andliga mörker med all den ångest, som då härskar på jorden. Under denna vedermöda är det otroligt viktigt att stå under Herrens beskydd, för att kunna ta sig igenom denna svåra tid och inte avfalla från den rätta tron, utan vara redo när uppryckandet sker. Ovanstående ska inte ses som en domedagspredikan eller skrämselpropaganda, utan detta är den framtid som bibeln talar om. Detta måste vi inse, för att förstå vikten av det jag skriver längre ner i detta inlägg. Till dig som känner oro inför detta som måste ske, kan jag säga att det finns ett löfte om beskydd, under den kommande svåra tiden.

 

När börjar den sista årsveckan?

 

Så här säger Jesus själv bl.a., om hur det ska vara när han kommer tillbaka, i Matteus 24:

37. Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. 

38. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; 

39. och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.

 

I Lukas kapitel 17 beskrivs samma ställe så här:

26. Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar: 

27. människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.

 

Dessa välkända bibelställen känner de flesta av oss till, men finns det mer information att få om detta? Jesus hänvisar ju till Noa i dessa verser och när vi läser i avsnittet om Noa, i Första Moseboken, så står följande:

 

1 Mos 6:11b – 12

  . . . och jorden uppfylldes av våld. 

 Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden.

 

Jorden var vid denna tid en våldsam plats att bo på och människorna hade avfallit från Gud och blivit andligt fördärvade. I 1 Petr. 3:20 står det att folket var ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid”. Så här var det alltså innan floden kom och den här beskrivningen stämmer bra, med hur det ser ut i vår värld idag. Ett av det största tecknet för att vår tidsålder är nära slutet, är just avfallet. Numera bygger man ju församlingar med utgångspunkt från företags- och föreningslivet, där personlighet(egot) och ekonomi(pengar) är ledstjärnorna. Villolärorna florerar fritt inom tidigare bibeltrogna frikyrkor och pingströrelsen är ett föråldrat begrepp. Nu ska allt vara nytt och fräscht och ett nytt(läs: annat) evangelium förkunnas. Detta har gått så långt, att man förstår att slutet måste vara nära förestående.

 

Hur var Noa då? När vi läser i 1 Mos 6:9b, står det att

 

Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte;

i umgängelse med Gud vandrade Noa.

 

Noa vandrade med Gud och var en rättfärdig och from man och framför allt hade Noas släkt inte beblandat sig med de fallna änglarna(Guds söner), utan hade en ren härstamning från Adam. Därför fann Noa, tillsammans med sin familj, nåd inför Gud och blev utsedda att föra släktet vidare efter syndafloden. I det 7:e kapitlet vers 13-16 kan vi läsa om, när Gud sa till Noa att gå in i Arken, sju dagar innan floden kom;

 

På denna samma dag gick Noa in i arken, så ock Sem, Ham och Jafet, Noas söner, vidare Noas hustru och hans söners tre hustrur med dem, 

 

därtill alla vilda djur, efter sina arter, och alla boskapsdjur, efter sina arter, och alla kräldjur som röra sig på jorden, efter sina arter, och alla flygande djur, efter sina arter, allt vad fåglar heter, av alla slag. 

 

De gingo in till Noa i arken, två och två av allt kött som hade i sig någon livsande. 

 

Och de som gingo ditin voro hankön och honkön av allt slags kött, såsom Gud hade bjudit honom. Och HERREN stängde igen om honom.

 

Hur ska nu detta sammanhang tolkas?

 • Händelsen med Noa är en spegelbild av vad som kommer att ske i ändens tid.

 

 • 8 personer som befunnits rättfärdiga och funnit nåd inför Gud, innesluts i arken.
  Arken som nämns symboliserar Jesus själv. Jesu tal är dessutom just 8.

 

 • Det tog sju dagar innan floden kom. Dessa dagar avser den sista årsveckans sju år.
 • Sedan kom floden, som är Guds vredesdom över de ogudaktiga.
  I Danielsboken 9:26b står det att ” slutet kommer som en störtflod”.

 

 • Och HERREN stängde igen om honom. (1 Mos 7:16b)Detta tolkar jag som att det blir Herren själv som kommer att innesluta sin skara av rättfärdiga under sitt beskydd, under den sista årsveckan. Detta kommer att ske när den sista årsveckan börjar. Vi kommer sedan att stå under Herrens beskydd under hela årsveckan ända fram till uppryckandet, som troligen sker någon gång mot slutet av denna vecka. Må vi alla vara vakande och bedjande när den sista årsveckan börjar, så vi inte går miste om detta beskydd i den kommande svåra tiden. Jesus säger själv i Matteus 24:21 :

Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.

 

Det står inget i Bibeln om att någon blev insläppt i arken under de sju dagar som man väntade på att floden skulle komma. Men jag kan tänka mig att några säkert var och bultade på porten till arken, när de såg att det drog ihop sig. Även om Noa skulle ha velat öppna för dem, så kunde han inte det, för Herren hade stängt porten, så var Herrens beslut. Folket hade inte lyssnat på Noa och gjort bot och bättring i tid, trots att Noa hade predikat om detta i 120 år.

 

Nu, idag, är det dags att omprioritera våra liv och sätta in alla resurser för Herren. Betänk att mycket talar för att sista årsveckan kan starta redan i år! Om vi ska få med oss några bröder och systrar in i arken, har vi kanske bara ett halvår på oss. En del förkunnare tror att inneslutandet i arken betyder att det blir ett uppryckande, just när sista årsveckan börjar. Personligen tror jag inte det, men den åsikten ska inte förringas och absolut inte uteslutas. Vänner, tiden är mycket kortare än vi tror! Må Herren hjälpa oss att förmedla detta budskap till vår omgivning, så att fler kommer in i Arken, innan porten stängs.

 

Det som mycket troligt blir starten på sista årsveckan, är det som omtalas i Daniel 9:27 :

Och han (antikrist) skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade; och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren. 

Alltså ett 7-årigt förbund, någon form av fredsavtal, där Israel är delaktigt. Förmodligen blir det antikrist som får detta avtal till stånd, på uppdrag av FN. Denne antikrist kommer sedan att bryta avtalet efter 3½ år och därefter kommer en svår tid med stor förföljelse av Guds folk (Upp 12:17), under den tid som kallas Vedermödan.

 

Jag vill inte skapa någon debatt med detta inlägg, där åsikt ska rannsakas mot åsikt. Kände bara att dessa tankar, som jag haft den senaste tiden, skulle jag dela med er vänner. Om du inte delar min ståndpunkt i allt, så ta ändå till dig det som du finner gott i ovanstående och lämna resten därhän.

 

 

Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig;

natten kommer, då ingen kan verka.   (Joh. 9:4)

 

 

Tack för ordet.   

Fridshälsningar

 

Lasse    www.harmoni.be

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 16 januari

 

 

Så har då åter Rune J skrivit ett mycket intressant inlägg i Samtalsforumet i fråga om Tecken Gud ger på himlavalvet i form av sol och månförmörkelser. Rune påpekar hur 2018 tycks vara ett högintressant år ur dessa aspekter. Till det Rune har skrivit kan också påpekas att om det nu detta år blir ett fredsavtal mellan Israel och dess många grannländer, så är det då SJU ÅR fram till 2018....

Jag återger hela det inlägg Rune J skrivit i Samtalsforumet även här.

Berndt

 

2011-01-16 14:09:00 - Rune J

Intressant månförmörkelse 2018

Genom de, jag vill påstå revolutionerande upptäckter Mark Biltz gjorde för några år sedan känner vid sambandet mellan sol-och månförmörkelser och de Judiska Högtiderna. Troligen är det så att relationen mellan förmörkelser och den judiska kalendern fortfarande till vissa delar är outforskade.

Det som hitintills varit aktuellt är de tre totala solförmörkelserna 2008-10 under 1 Av. Vidare vet vi att partiella eller ringformade solförmörkelser kommer att inträffa i samband med Jerusalemdagen de närmsta tre åren 2011-13. Därefter infaller de tunga åren 2014-15 med måntetraden under Påsk- och Lövhyddohögtiderna. Vi har under 2015 också en total solförmörkelse som äger rum 29 Adar – 1 Nisan, dvs när Herrens nyår inträffar. Under hösten sker så en partiell solförmörkelse under Jom Teruah (Basunhögtiden).


Intressant är då att titta på de där efter kommande åren. Man kan lägga in många tolkningar i vissa samband mellan förmörkelser och den judiska kalendern men det är speciellt ett sammanträffande under 2018 som jag tycker sticker ut och är tänkvärt.

Den 28 juli 2018 infaller Shabbat Nachamu, denna vilodag har jag berört i tidigare inlägg, det är den första av sju sabbater av tröst för judarna. Denna sjuveckorsperiod infaller alltid mellan 9 Av och Jom Teruah och texten som läses i synagogorna under Shabbat Nachamu är bland annat från Jesaja 40 och förkunnar att vedermödan är slut och att man har sonat sina synder mot Herren.

Samtidigt som 2018-års Shabbat Nachamu inleds kvällen den 27 juli inträffar en total månförmörkelse som bland annat blir synlig över Jerusalem. Detta innebära att parallellt med att sabbatsnatten faller kommer förmörkelsen att växa till och ett par timmar senare kommer en helt blodröd måne att visa sig över Jerusalem. Det känns som att Herren denna sabbat vill tillkännage något alldeles speciellt med en blodröd måne över Jerusalem samtidigt som synagogorna förkunnar texten om att vedermödan är slut och att synderna är förlåtna.

Vill till sist klargöra att detta bara är iakttagelser av astronomiska fakta och av fakta från Torah och den judiska kalendern och gör inga som helst anspråk på att försöka fastlägga några konkreta tidsförlopp beträffande ändetiden.

Mvh Rune

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 13 januari

 

Jesus och Danielsprofetian

 

Läs först långsamt och eftertänksamt följande två bibelställen.

 Matt. 24:15-22

15 När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

 

Daniel 9: 26b-27

Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

 

 

Lägg här märke till hur Jesus uttryckligen hänvisar till profetian i Daniels bok om ”förödelsens styggelse” som skall stå på helig plats. Och så sägs det med emfas ” den som läser detta bör noga lägga märke till det”. Det är alltså något mycket viktigt att lägga märke till angående den händelsen, därför att den är ett startskott då en stor svår förföljelse bryter ut, och en nöd så stor att något liknande aldrig förekommit och ej heller därefter skall förekomma. Den tid som börjar med ”förödelsens styggelse på helig plats” blir en tid som kommer förkortas, underförstått - om den inte gör det så utplånas hela mänskligheten.

 

Detta ska då alltså enligt Jesus själv ses i ljuset av profetian i Daniels bok, och närmare bestämt det som där sägs om ”han” som stadfäster förbundet med de många” för en vecka, dvs en årsvecka= 7 år. Men mitt i denna vecka, alltså när det gått 3 ½ år och lika lång tid återstår, ska denne ”han” som Jesus uttryckligen kallar ”förödelsens styggelse,” på helig plats (förmodligen i Jerusalem) skymfa judafolket och samtidigt påbörja en förföljelse och ett terrorvansinne som världen aldrig sett motsvarigheten till, vilket då inte vill säga lite.

 

Exakt hur dess Jesu ord i Matt. 24 respektive orden i Daniels bok 9 , ska förstås finns det förvisso lite olika tankar om. En möjlig tolkning är att ”förödelsen styggelse” är personen Antikrist som kommer framstå som ”arkitekten” till det fredsförbund Israel ingår med sina många grannar och som inleder den sista årsveckan, men som ganska snart visar sig vara en ytterst förrädisk och bräcklig fred, och som senast efter 3 ½ år förbyts till ett förföljelsevansinne. Personligen tror jag att det då handlar om en förföljelse av judar och de Jesustroende/Bibeltrogna.

 

Om, jag säger OM, ovanstående tolkning är den rätta, alltså att ” förbundet med de många under en vecka” handlar om ett sjuårigt fredsförbund i Mellanöstern, så blir det ju i så fall högprofetiskt intressant att mycket tyder på att det under detta år, 2011,  kommer bli någon form att fredsavtal som inkluderar erkännandet av en palestinsk stat. Om så sker, så borde det samtidigt rimligen ge oss en fingervisning om vem Antikrist är. Bildandet av en palestinsk stat, borde också rimligen säga oss att den Stora Vedermödan börjar om 3 ½ år från den dag fredavtalet upprättas. Och låt oss komma ihåg att en rimlig tolkning är att de sista 3 ½ åren inte blir några 3 ½ år, eftersom den svåra tiden med all dess nöd enligt Jesu egna ord kan komma att förkortas.

 

Och om jag då ger mig på att spekulera om tider (säkert till mångas förtret ) så kan man ju då tänka så här: om fredavtalet mellan Israel och dess grannländer kommer nu i september, då det bibliska nyåret infaller vid Basunhögtiden, så skulle det i så fall innebära att ”förödelsens styggelse på helig plats” infaller ca mars 2015, medan de återstående 3 ½ år är en tid som kommer förkortas, underförstått ingen vet därefter dagen eller stunden för Jesu tillkommelse. Men den som lever i tro på det profetiska ordet, kommer dock veta att dagen är nära.

 

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 8 januari

 

Ett preludium till Vedermödan ?

Krönikören Alex Schulman som jag verkligen inte har något större förtroende för, har likväl en förmåga att mitt i allt sitt raljerande och skämtande, ändå komma med seriösa konstateranden och påpekanden. I sin senaste krönika skriver han om den ångest han känner inför den fågeldöd som nu skett på flera håll i världen, och jag tror han kan ha mera rätt än han avser och anar när han skriver så här:

 

För mig är detta början på något väldigt obehagligt. Om ett år kommer vi att säga: ”Allt det här hemska, all denna förstörelse, all denna sorg. Allt började med de där fåglarna som föll från skyn i Falköping.”  SLUT CITAT

 

  Det kan faktiskt vara så att denna fågeldöd, och fiskdöd, är ett slags preludium till Vedermödans tid. Men låt oss komma ihåg att hur än nu de närmaste åren kan komma att bli i denna värld, så har vi inget att frukta när vi överlämnat vårt liv i Jesu händer. Ja, tänk om Alex Schulman och alla andra som är uppgivna i ångest kunde se och ta emot den trygghet Frälsaren Jesus kan ge, Han som en gång sa:

 

Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?* Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.” Matt. 10:29-31

 

Berndt

P.S. Uppdatering. Nu kommer ännu fler rapporter om fågeldöd.

Läs HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 28 december

 

Signaturen Rune J har i Samtalsforumet idag den 28 dec. ett mycket intressant inlägg som även hör hemma under denna flik. Jag återger det därför här under också:

 

2010-12-28 13:46:31 - Rune J

Tankar inför 2011

Många är säkert överens med mej om att 2011 med all sannolikhet kommer att utveckla sig till ett mycket profetiskt år. Varför tror vi då detta? Ja det finns flera faktorer som pekar i den riktningen.

Ett av skälen är den rådande ekonomiska situationen, främst i Europa och Nordamerika. Underskotten i ett flertal länder är så stora att fler och fler ledande ekonomer är överens om att situationen i förlängningen är ohållbar och man menar att konsekvenserna av detta kommer att visa sig redan under första halvåret 2011 då hela emu-sammarbetet kommer att hamna under stor press. Sannolikt kommer detta att generera ett liknande scenario i USA. När vi når fram till slutomgången i detta ekonomiska spel så kommer finalen sannolikt att vara överstökad på några få veckor. Faktorer som styrker detta är bland annat ”inside information” från bland andra Lindsey Williams uppgiftslämnare och inte minst profetior från David Wilkerson som pekar på samma tidsperspektiv.

Politiskt är läget om möjligt än mer kaotiskt. Mellanöstern kommer under nästa år att, på ett eller annat sätt, genomgå fundamentala förändringar. Den deadline, som amerikanerna gett Netanyahu för att enas i kärnfrågorna löper till april 2011, vilket också är den deadline som EU har gett parterna. Man har också framlagt krav på att en palestinsk stat skall se dagens ljus senast under sensommaren. Det dödläge som nu råder i förhandlingarna måste brytas. Allt fler menar att Obama misslyckats med sin mellanösternpolitik och ett troligt scenario är att FN och EU allt mer kommer att ta över rodret i förhandlingarna. För att en ”fredsuppgörelse” skall kunna uppnås finns som jag ser det två möjliga vägar, antingen att Netanyahu mot sin vilja tvingas acceptera en uppgörelse, en unilateral palestinsk statsbildning, eller kanske mer troligt att en regeringsombildning ger Kadima plats i regeringen. Det sistnämnda eventuellt under eller efter att en akut kris eller ett kortare krig berört regionen under våren.

Sist men inte minst har vi så det profetiska perspektivet. Där pekar mycket på att även här kommer sensommaren att står i centrum. Den mycket viktiga judiska kalendern innehåller alltid under senare delen av juli och under augusti en sjuveckorsperiod som inleds med Shabbat Nachamu vilket betyder "sabbat av tröst." Shabbat Nachamu är den första av de sju sabbater som alltid ryms mellan Tisha B'Av och Jom Teruah (Basunhögtiden) . Denna period är avsedd att trösta judarna efter förstörelsen av Templet och försäkra dem om att det kommer att byggas upp igen. Under Shabbat Nachamu läser man bland annat en text som är mycket profetisk (Jes 40:1-26). De första fem verserna lyder:

1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. 2 Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess VEDERMÖDA ÄR SLUT, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder.3 En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. 4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. 5 HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat”.

Oavsett vilket framtida år detta syftar på så menar jag att denna SISTA Shabbat Nachamu då detta läses pekar på att VEDRMÖDAN DÅ ÄR SLUT, de 1290 dagarna (Dan 12:11) är till ända. Ännu mer intressant blir det då flera av de närmsta tio åren innebär att det är exakt 45 dagar mellan Shabbat Nachamu och Jom Teruah (Basunhögtiden) Dan 12:12 ”Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar”, (Matt 24:29-31 ).

Om vi utgår från detta scenario och sätter in Daniels 70:e vecka så innebär det att denna sjuårsperiod, oavsett år, kommer att ta sin början under sensommaren, närmare bestämt slutet av juli eller början av augusti. Kan variera något beroende på om de aktuella åren innehåller 12 eller 13 månader och när Hösthögtiderna infaller.

Ytterligare ett tecken som visar på att Jerusalem de närmsta åren kommer att stå i världshändelsernas centrum är de solförmörkelser som tre år i rad (2011-13) kommer att infalla på Yom Yerushalayim (Jerusalemdagen).

Vi vet alla att vi idag inte kan peka ut exakt var på ”timeline” vi befinner oss men som sagt ett flertal faktorer pekar på att 2011 kan bli ett mycket profetiskt år. Vi kan få se en global ekonomisk härdsmälta, ett sjuårigt ”fredsavtal” och en inledning av 70:e veckan. Håll ögonen speciellt på augusti månad.

Rune

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 22 december

 

De sju sista åren?

 

Ibland händer sånt som borde få stora rubriker i media – både sånt som är nyheter med positiva som negativa förtecken – men av någon anledning blir det bara mindre notisartade nyheter. En negativ nyhet som inte vad jag kunnat se fått några större rubriker är att flera länder nu i Sydamerika börjat erkänna Palestina som en självständig stat. DAGEN skriver:

 

” Bolivia erkände på fredagen Palestina som en egen stat, och följde därmed Brasiliens, Argentinas och Uruguays exempel. Bolivias president Evo Morales sade att hans regering kommer att skicka ett brev till Mahmud Abbas, palestiniernas president, och meddela att Bolivia erkänner Palestina som en "oberoende och suverän stat".”  SLUT CITAT

 

Detta är ju ganska stora och tungt vägande länder – åtminstone de två första – och risken ökar ju nu dramatiskt att detta kan få en lavinartad fortsättning där många fler länder ansluter sig till det som i praktiken innebär att beröva Israel stora landområden och sedan erkänna det som ett annat land.

 

Och detta handlar inte bara om några värdelösa ytterområden i Israel, utan det som är hjärtat  i Israel, inklusive att man vill beröva judarna åtminstone halva Jerusalem. När nu fler och fler länder erkänner det som i praktiken skulle bli ett annekterande av stora delar av judafolkets land så sätter ju detta den s.k. fredsprocessen under ett enormt tryck – vilket ju givetvis är syftet. Allt tyder på att det blir NÅGON form att historiskt och profetiskt avgörande i Israels historia under kommande år – 2011.

 

Vi funderar och spanar som bibeltroende efter tidstecken, bland annat tecken på att den sista Årsveckan börjat eller står för dörren. Började den möjligen 2008, som det fanns vissa tecken på? Eller är det nu kommande år som den börjar, och som då skulle ändas 2017? Vi vet ännu inget om detta, men vi har ALL anledning att nu vara vaksamma och be om Guds Andes ljus för att kunna vara profetiskt ”uppdaterade”. Ett fredsavtal kommande år kan mycket väl vara den profetiska signal som inleder den sista Årsveckan, men tiden får utvisa.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 17 december

 

 

2011 - ett vägskäl ?

Ett nytt nummer av tidningen Flammor kom ut idag, och där sägs bland annat följande i en artikel:

"Mycket talar för att 2011 kan bli ett avgörande år på flera områden."slut citat

Idag läser jag också hur en helt profan tidning konstaterar angående kommande års dramatiska utveckling i spansk ekonomi:

"Den under torsdagen genomförda emissionen på 2,4 miljarder euro är emellertid en liten krusning i jämförelse med den flodvåg som kommer under nästa år då den spanska staten, inklusive regionerna, behöver emittera 200 miljarder euro och därtill ska de spanska bankerna refinansiera 90 miljarder euro." slut citat

Läs hela artikeln HÄR

 

Tillsamans med att allt talar för att det kan bli ett utropande av en palestinsk stat under 2011 så talar allt verkligen för att 2011 på olika sätt kan bli ett profetiskt vägskäl, ja, kanske att det är kommande år som är början på de sju sista åren? Det finns ju lite olika teorier och tankar i den frågan, men med tiden kommer det visa sig vilken tolkning som är den rätta.

Låt oss vad än vi gör aldrig glömma att det är i ljuset av Bibeln vi ska tolka och följa det profetiska skeendet nu i tidsålderns avslutning och i väntan på Jesu återkomst.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 16 november

 

 

Signaturen Rune J har åter skrivit ett mycket intressant inlägg i samtalsforumet och som jag anser ska vara med under denna flik också dvs ang. frågan om den Sista Årsveckan. Så här skriver Rune J.

 

Ekonomikrasch och mellanösternavtal

 


Tror det är helt rätt det du idag skriver Berndt, botten håller på att gå ur världsekonomin. Jag tänker dock att det först är en bit in på nästa år som det kommer att hetta till ordentligt. I dagsläget är det framförallt Irland och Grekland som är satta under hård press. Vad Irland beträffar så hävdar man att inget behov av att ta upp nya lån på obligationsmarknaden finns förrän till sommaren 2011. För Greklands del hänger det på hur länge IMF och EU godkänner nya utbetalningar av den utlovade bailouten utan att ytterligare besparingar kommer att fodras. Till detta kommer att Portugal idag har antytt att man kanske kan behöva hjälp med sin ekonomi.

Ledande EU-politiker har dock klargjort att det för närvarande inte är aktuellt att låta privata långivare (banker) ta del av smällen om euroländer med budgetproblem skulle tvingas be om hjälp för att hantera finanserna. Detta har fått till följd att räntepressen på de mest utsatta länderna sedan i fredags har minskat.


Det värsta tänkbara scenariot är om exempelvis Frankrike eller Spanien skulle hamna i akuta svårigheter, då finns det sannolikt inte resurser att rädda så stora ekonomier utan då är kraschen ett faktum.


Även om detaljerna ännu inte är fastlagda så tyder allt i dagsläget på att det blir en ny frysning av byggnationen i östra Jerusalem och därmed fortsatta fredsförhandlingar. Shas partiet har gett signaler om att antingen avstå eller utebli från omröstningen om förnyad frysning av byggnationen. Detta ställningstagande är en förutsättning för att förslaget skall gå igenom.

www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/clinton-net...


I de eventuella nyupptagna förhandlingarna kommer Israel att utsättas för en enorm press från Kvartetten och från alla tänkbara håll. Vi får nog utgå från att Israel mer eller mindre kommer att tvingas till att träffa en uppgörelse under 2011. Eventuellt med ”hjälp” av en mindre konflikt i området. Det krav på ett sjuårigt avtal som USA haft får vi också utgå från kommer att accepteras, i första hand med tanke på skriftens ord.


Av detta resonemang ser jag ett tänkbart scenario om att vi får se en inledning av sista årsveckan under sensommaren 2011. Då har antikrist avtalat ett sjuårigt förbund med de många samtidigt som världsekonomin har nått vägs ände och kommer att totalt omstruktureras av samme antikrist inom ramen för New World Order.

Mvh Rune

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 9 november

 

Kära vänner

 

Det kan mycket väl vara så att det nu bara är en fråga om veckor eller månader snarare är år, innan Antikrist träder fram inför världen. Han kan vara någon av de nu kända stora politiska eller religiösa eller ekonomiska ledarna, men han kan också komma att visa sig vara en helt okänd person fram till den dag han träder fram.

Han blir liksom ett trumfkort som tas fram, och som omgående ges inte bara politisk  uppbackning, utan också religiös och ekonomisk sådan. Själva den massiva uppbackningen av honom spär på hans enorma popularitet tills den blir en religiös dyrkan, och då börjar ändetidens newage-religion ta form. Den religiösa kult det blir kommer vara mycket suggestiv och alla som inte är väl rotade i Jesus Kristus kommer dras med i den antikristliga kulten.

En kult som kommer framstå som modern, relevant och som den filosofi som en ny värld och en ny tid behöver som samlande faktor. Religiösa ledare från Emerging Church och andra religioner kommer backa upp detta, politiker kommer ge den sitt erkännande och ekonomer kommer se den som det enda som kan bli en ny grund för att skapa förtroende för en ny ekonomisk världsordning.  Allt detta kommer ge en behaglig känsla hos många människor att allt står väl till och att världen har ”fötts på nytt” för en ny lovande tidsålder.

Men mycket snart kommer det visa sig vara ett skräckvälde som växer fram, och han som först framstod som en räddande ängel, kommer visa sig vara mörkrets furste inkarnerade i människogestalt. Vi behöver vara mentalt förberedda inför detta som komma skall, men framför allt behöver vi vara andligen förberedda. Sann andlig förberedelse stavas HELGELSE.

 

Som det sista Josua sa till folket efter ökentiden och när de skulle gå det allra sista stycket över floden in i löfteslandet var orden: "Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er." Troget lät man lyfta upp Förbundsarken när man gick igenom det sista hindret, Jordanfloden. När man troget lyfte förbundsarken ställde sig Jordanflodens vatten som en ”högg vall”, och israelerna kunde gå torrskodda över Jordans flodbädd.

Förbundsarken som Israelerna bar och sedan förlorade kommer aldrig mera ha någon funktion, även om den rent fysiskt skulle bli återfunnen. Men det som Förbundsarken representerade, Jesus som är Ordet, Jesus i vilken vi har det nya förbundet och dess löften, är den som kommer gå med oss om vi vill vara Honom trogna. Låt oss med allt vi är och har lyfta Honom Högt ibland oss!!!

Han kommer leda oss ”torrskodda” genom den sista vedermödan på väg in i det evigt utlovade löfteslandet. I Jesus kommer vi hednakristna att tillsammans med judafolket följa Jesus det sista stycket, förenade i Honom som är vår ark i dubbel mening: vår förbundsark och vår frälsningark

 

Jeremia 3:14-18

14 Vänd om, ni avfälliga barn, säger HERREN, ty jag är er rätte herre och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion. 15 Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och de skall föra er i bet med förstånd och insikt.
16 När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger HERREN, då skall man inte mer tala om HERRENS förbundsark eller tänka på den. Man skall inte komma ihåg den eller sakna den och man skall inte göra någon ny. 17 På den tiden skall man kalla Jerusalem "HERRENS tron", och alla hednafolk skall samlas där för att ära HERRENS namn i Jerusalem.
Och de skall inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. 18 På den tiden skall Juda hus gå till Israels hus, och tillsammans skall de komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 8 november

 

 

Signaturen Rune J hade den 7 nov följande intressanta inlägg i Samtalsforumet. Jag återger det även i denna flik.

 

Berndt, du skriver om och länkar idag till en intressant artikel i Expressen. Rubriken är ”Israel i högerns grepp”. Där tror jag artikelförfattaren Anna Dahlberg trycker på en mycket viktig punkt. Hela fredsprocessen verkart på nytt ha gått i stå och det är framför allt Lieberman och den yttersta högern som står för bromsverkan från Israels sida. Vad är det då som kan lösa upp denna knut? Jag håller inte för otänkbart att detta kan var ett nytt ”mindre” mellanösternkrig. Vi som följt med Lindsey Williams info den senaste tiden har fått höra att en del av agendan är att tidigt under 2011 skapa en kris i mellanöstern för att leda bort fokus på substantiellt viktigare händelser. Man syftar då på det nya ”broderskapet” med olja-gasavtal mellan Kina och Ryssland samt inte minst degenerationen av dollarn som man absolut inte vill ha fokus på.

Det kan vara så att en kort akut kris i mellanöstern under första delen av 2011 skulle kunna var den katalysator som föder ett kommande ”fredsavtal”. Det skulle då kunna öppna upp för att på nytt låta Kadima och Livni ingå i regeringen och att man på så sätt marginaliserar högerfalangen. Denna regeringskonstellation skulle ha betydligt lättare att skriva under ett fredsfördrag med arabvärlden, en arabvärld som idag allt mer talar om en enad union under olivkvisten.


Under 2011 är det troligt att vi kommer att få se vilken stark kraft som kan kanalisera en fred i mellanöstern och samtidigt har en global lösning på de mycket stora problem som en kommande dollarkollaps kommer att skapa, med andra ord, det kan vara möjligt att vi under nästkommande år ser antikrist med full kraft träda in på arenan.


Det veckolånga förbundet med de många (Dan 9:27) kommer då troligast att ha sin startpunkt någon gång under augusti-september 2011, vilket på ett speciellt sätt skulle sätt fokus på Israel och inte minst Jerusalem. Den nya upptäckt som nyligen gjorts beträffande att solförmörkelser kommer att äga rum i samband med ”Jerusalemdagen” tre år i rad (2011, 2012 och 2013) talar också för att Jerusalem kommer att stå i centrum under denna period.

www.fivedoves.com/letters/sep2010/olivert920.htm


Åren 2014-15 kommer sedan den ”tunga” måntetrad som infaller under Påsk- respektive Lövhyddohögtiderna under dessa år. Denna tetrad skulle kunna vara en bekräftelse på och sätta fokus på att vedermödan tar sin början mitt i detta skeende under våren 2015 (Dan 9:27). (Hes 38:11)” Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar.” Detta scenario innebär också att denna världs slut och Jesu återkomst skulle äga rum under Hösthögtiderna 2018. Detta år då Israel och judarna firar sjuttioårsjubileum av statens bildande.


Observera att detta endast är tankegångar om en möjlig utveckling och absolut inget annat. (Matt 24:36) ” Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”


Mvh Rune

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 4 oktober

 

I fråga om den sista Årsveckan har Holger Nilsson på tidskrifen Flammor en mycket intressant artikel att läsa; KLICKA HÄR  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 16 september

 

Profetiskt vägskäl kan vara nära

Mitt under Hösthögtiderna pågår nu vad som förefaller historiskt avgörande fredsförhandlingar i Mellanöstern. Mycket tyder på att det kan bli något stort och helt avgörande som snart presenteras. Obama-administrationen utöver en enorm påtryckning på Israel att lämna ifrån sig stora delar av sitt land. Samtidigt närmar sig en monsterorkan USA´s östkust med det tydliga budskapet ”rör inte Guds egendomsfolk och deras av Gud givna land”. USA har fått många sådana varningar tidigare när man utövat påtryckningar på Israel, men likväl fortsätter man nu på den olycksbådande vägen. Vi vet genom Bibeln att det ska bli en kort falsk fred, ja bläcket på fredsförbundet kommer knappt hinna torka innan det visar sig vara just en falsk och förrädisk fred. Om den kommer nu inom de närmaste veckorna eller senare återstår att se. Men beslutsamheten verkar dock nu vara stor, så något profetiskt avgörande kan mycket väl vara på gång.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 11 september

På tröskeln till 7;e Årtusendet

JR Church är tillfälligt tillbaka i programmet Prophecy in the News fredagsprogram

http://www.prophecyinthenews.com/  . Han talar om hur den judiska tidräkningen räknar innevarande år som år 5771 efter Adam, emedan vi som evangelikala räknar med att vi nu är ca. 6000 år efter Adam och att vi alltså står på tröskeln till den sjunde årtusendet, som vi som Bibeltroende anser kommer bli 1000-årsriket - det som börjar med Jesu andra tillkommelse.

 

Men varför då denna skillnad på ca 240 år mellan den judiska tidräkningen och ”vår tidräkning”. Ja, det är ju känt sedan tidigare hur man i judendomen ”av någon anledning” har dribblat bort 243 år. På WikipediA kan man läsa detta: "Rabbi Akiba, som stödde revolten, trodde att Bar Kochba (stjärnans son, riktiga namnet antagligen Simon Ben Kosiba) var den länge förväntade Messias."  

 

Alltså, för att få profetiorna att stämma in på denne Bar Kochba, strök man helt sonika 243 år i sin tidräkning. J.R. Church kommer nu ut med en bok i denna fråga, som alltså inte är någon ny kunskap utan fakta väl kända sedan tidigare. Med det som nu händer i Mellanöstern så förstår vi att vi är precis på tröskeln nu till det 7:e årtusendet efter Adam, dvs vi står inför Jesus tillkommelse och 1000-årsrikets upprättande.

 

I en bokrecension skrivs detta bland annat om J.R Churchs nya bok:

"Why? They had discovered that, by using the prophecies of Daniel, one could predict the arrival time of the Messiah. Jesus created the cover-up by showing up exactly when he was supposed to! You will want to read this shameful attempt at revisionist history.

You may also want to examine J. R.’s chart of 6,000 years of human history, complete with Sabbatical Years, Jubilees, historical events and Daniel’s 70 weeks. I know it took him years to put this together. You won’t find this information anywhere else and once you read his book you will understand the incredible importance of the Sabbatical cycles, the Jubilee years and the Jupiter-Saturn connection. It seems as if the violation of God’s laws were the source of Israel’s trouble and one of the key messages underlying Daniel’s book.

God instructed Daniel to seal this book until the time of the end. Only now can we fully understand the big picture as we watch history unfoltd. Read it carefully. You will find a lot of secrets hidden within the pages of his book." SLUT CITAT

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 8 september

 

Ikväll den 8 september börjar ett nytt bibliskt år, och enligt the Book of Julilee en ny årsvecka. Intressant att det då samma dag kommer ett "tecken i skyn", som med bibliska begrepp skulle kallas stjärnfall. TT sänder ikväll ut detta meddelande:

Två asteroider passerar jorden

Två asteroider passerar jorden på nära håll i dag, men enligt den amerikanska rymdstyrelsen Nasa utgör ingen av dem någon risk.

Rymdstenarna upptäcktes den 5 september och ska i dag vara möjliga att se med lite större amatörteleskop, meddelade Nasa.

Den ena stenen är 10-20 meter i diameter och beräknas passera på 24800 mils avstånd, medan den andra och lite mindre på 6-14 meter passerar på 7900 mils avstånd.

Stenar av den här storleken brinner upp i atmosfären.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Uppdaterat den 7 september

 

Nyårsafton nu på onsdag den 8 september !

Nu på onsdag kväll den 8 september infaller det som är Nyårsafton i den Bibliska kalendern. Rosh Hashana kallas  denna dag, även Basunhögtiden, och den börjar vid solnedgången i Jerusalem. En stor Högtid i den bibliska historien, en högtid som instiftades i 3 Mos. 23 som den första av Hösthögtiderna, och som den fjärde av Herrens åtta Högtider. Som jag skrivit om och även hänvisat till andra, så finns det i den bibliska kalendern årsveckor (sjuårsperioder) och bland annat talas det ju om årsveckor i profeten Daniels bok. I den boken kallas  de sju sista åren i vår tidsålder för den 70:e Årsveckan. På andra ställen i Bibeln talas det om Vedermödan som de sju sista åren.

 

För att gör en lång historia kort så profeterade Daniel om 70 årsveckor som var bestämda, men hur det mellan årsvecka 69 och 70 finns en nu tvåtusenårig parentes som vi kallar församlingens tidsålder. När börjar då den sista årsveckan? Ja, det har bibelläsare funderat på i alla tider. Vad blir tecknet på att det är den sista årsveckan som börjat? Kommer det något sådant tecken överhuvudtaget?

 

Svaret är att vi inte ännu kan vara tvärsäkra på hur tydligt det kommer vara när allt går av stapeln. Men vi vet att EN årsvecka enligt EN av de två judsika tidräkningarna började på Rosh Hashana 2008 (slutet av september) och ändas hösten 2015. Det som möjligen kan tala för att det var något stort och avgörande som inträffade 2008 var ju den stora Börskrasch som ägde rum t.o.m. på dagen för Rosh Hashana, som blev början på en djupgående global ekonomisk kris som fått och alltjämt får konsekvenser som ingen kanske riktigt överblickar ännu och som är ett led i det antikristliga system som ska sjösättas de sista åren i den sista årsveckan. Om det var den sista årsveckan som började på Rosh Hashana i september 2008 så blir, så blir i så fall våren 2012 mittpunkten i nuvarande Årsvecka. Den sista årsveckans mittpunkt motsvarar början på de sista 3 ½ åren som kallas Den Stora Vedermödan (Jakobs nöd).

 

Men som jag har skrivit tidigare längre ned i denna flik så finns det också en annan tidräkning bland judarna än den mera allmänt vedertagna. Den finns i det som kallas  ”The Book of Jubilees” och har en ”eftersläpning” på 2 år i förhållande till den allmänt vedertagna. Men om det är så att The Book of Jubilees tidräkning är den korrekta och som stämmer överens med den ursprungliga och bibliska, vilket inte så få hävdar, så innebär det att en ny årsvecka börjar nu på onsdag den 8 september.

Huruvida det sedan är den SISTA Årsveckan vet bara Gud, men låt oss ivrigt och under bön spana efter tecken, för Gud gör alls inget utan att uppenbara det för sina tjänare profeterna, säger Bibeln.  Låt oss vara öppna för att Gud låter någon form av signal äga rum under Hösthögtiderna som börjar nu på onsdag och pågår några veckor.

 

Många, som jag uppfattar det, får i all enkelhet drömmar och tilltal från Gud om att Jesu återkomst är nära förestående. Dessutom har vi så MÅNGA Stora tidstecken i övrigt som nu ropar att tiden är kort. Fredsförhandlingarna och övriga händelser i Mellanöstern är säkerligen också starka profetiska signaler som vi ska lyssna till, och som i Bibelns ljus kan ge oss vägledning var vi befinner oss i tidsålderns avslutande händelser som leder upp till Jesu återkomst med de heliga änglarna på himmelens skyar.

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 1 september

 

Förödelsens styggelse på helig plats

 

Tidningen DAGEN skriver att den israeliske socialistledaren Barak säger med anledning av de nu påbörjade fredsförhandlingarna följande anmärkningsvärda ord angående delningen av Jerusalem:

”ett "särskilt styre" och därmed sammanhängande förordningar ska gälla för den gamla staden samt för områdena Olivberget och Davids stad vid den gamla stadsmurens östra sida.” SLUT CITAT

 

I de orden kan rymmas en internationell överhöghet över Tempelplatsen där Antikrist på något sätt kommer skända och skymfa Israels Gud. Ja, den överenskommelse som Barak talar om kan mycket väl rymma det som leder fram till händelsen ”förödelsens styggelse på helig plats” som både Daniels bok och Jesus talar om i Matt. 24. Alltså den kommande fredsöverenskommelsen med ett ”specialavtal”  för områdens Olivberget och Davids stad vid gamla stadsmuren kan möjligen bädda för det som Bibeln profetiska varnar för med orden om förödelsen styggelse, som kanske inte är ett helt lätttolkat uttryck, men som möjligen handlar om någon form av religiös ritual vars syfte är att skända och kränka. Alltså det som är Antikrists natur och ambition i allt vad han säger och gör.

 

 

Matt 24

15 När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 25 augusti

 

Den Stora Vedermödan respektive Guds vrede

Jag är personligen övertygad om att Församlingen (de frälsta) kommer vara kvar här på jorden under Vedermödans, FRAM TILL 10 dagar innan Jesus synligen kommer tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget i Jerusalem och påbörjar upprättandet av 1000-årsriket.


Herrens Vårhögtider gick i bokstavlig uppfyllelse exakt på rätt Högtidsdag och PÅ ETT OCH SAMMA ÅR. Vi kan förvänta som en rimlig tolkning att samma sak kommer ske med det som respektive Hösthögtid förebildar. Om den tolkningen är den rätta så sker uppryckandet av de frälsta TIO DAGAR INNAN Jesus kommer åtet. Dvs. Basunhögtiden som talar om uppryckandet vid den sista basunens ljud, infaller 10 dagar innan Yom Kippur (Försoningsdagen) som förebildar Jesu synliga återkomst.

I dagens nyhetsbrev från Elia Bönearmé skriver Lars och Harriet Enarson om skillnaden mellan den Stora Vedermödan och det som kallas Guds vrede. Om jag förstår Enarsons rätt så menar de att vi (de frälsta) är med under den Stora Vedermödan men skonas genom Uppryckandet från att drabbas av Guds stora vrede. Om Enarson även menar att Guds vrede är begränsat till de tio dagarna mellan Basunhögtiden och Yom Kippur vet jag inte. Men så här skriver han bland annat i det senaste nyhetsbrevet:
 

SAXAT FÅR BÖNEBREVET Elia Bönearmé:
Vi nämnde även att den stora vedermödan är inte detsamma som Guds vrede. Det är oerhört viktigt att förstå skillnaden i detta. Den stora vedermödan är anti-messias vrede mot Guds utvalda! Jeshua säger,
”När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats ...då skall det bliva 'en stor vedermöda' ...men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.” (Matt. 24:15,21-22 – 1917 års översättn.)
Vi ser här väldigt tydligt att det är anti-messias som kommer att åstadkomma den stora vedermödan och att de utvalda kommer att gå igenom denna tid.

“Den stora vedermödan är inte detsamma som Guds vrede.”
Guds vrede är fullständigt annorlunda. Guds vrede och dom drabbar anti-messias och hans efterföljare i syfte att förkorta och avsluta den stora vedermödan! Vi vet från berättelsen om Job att fienden aldrig kan göra mer än vad Gud ger honom tillåtelse att göra. Guds utvalda kommer att möta den stora vedermödan, men de "som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd” (Upp. 12:17) kommer att undgå Guds vrede och domar. Uppryckandet kommer att skydda oss från Guds vrede, halleluja! Innan Guds vrede utgjutes blir vi uppryckta för att vara med Herren.
Det är de ogudaktiga och ohörsamma som kommer att få möta Guds vrede från himlen. Detta är t.ex. beskrivet i Uppenbarelseboken 6:15-17,
”Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: ’Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå’?”

Lars och Harriet Enarson

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 23 augusti

I frågan om när sista årsveckan kan tänkas börja så kan det möjligen handla om denna höst, 2010. Jag vet att bland  vissa ”rättroende” judar så anser man the book of Jubilees tidräkning som den som stämmer överens med den ursprungliga bibliska kalendern. Mark Biltz upptäckt om sol och månförmörkelserna som sammanfaller på ett förunderligt sätt med hösthögtiderna 2015 skulle då kunna tala för att sista årsveckan började 2008 och ändas 2015.

Vad ska man då tro? Psalmisten skriver Ps 139:17Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!”

En tanke jag har är att ”glappet" 2015-2017 möjligen kan rymma en hemlighet, nämligen Jesu ord i Matt. 24 där han talar om den stora vedermödan - som egentligen ska vara 3 ½ år - kan komma att förkortas.

Matt: 24: 21-22 ”Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.  Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.”

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 21 augusti

Signaturen Rune Johansson skriver ett intressant inlägg i samtalsforumet som jag återger även under denna flik. Tack Rune för intressanta tankar.

Mvh Berndt

 

2010-08-21 15:55:10 - Rune Johansson

Avgörande läge för mellanöstern

De flesta är nu överens om att de kommande veckorna och månaderna är mycket avgörande för hela mellanösterns framtid. Man står vid ett vägval där alternativen är krig eller en fredsuppgörelse. Många förespråkar dock att det Gog-Magogkrig som beskrivs i Hes 38-39 måste föregå en kommande fredsuppgörelse och att Harmageddonkriget är ett senare fenomen. Jag tror dock att Hes 38-39 och Uppenbarelseboken är en beskrivning av samma slutgiltiga krig. Om vi läser Hes 38:18-23 så tycker jag detta är en mycket likvärdig beskrivning av vad som beskrivs i Uppenbarelseboken.

”18 Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede. 19 I min nitälskan och min vredes eld försäkrar jag: På den dagen skall det bli en stor jordbävning i Israels land. 20 Då skall de bäva för mig, fiskarna i havet, fåglarna under himlen, djuren på marken och alla kräldjur som rör sig på jorden, och alla människor på jordens yta. Bergen skall slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden. 21 Jag skall kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren, HERREN. Den enes svärd skall vara vänt mot den andres. 22 Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom. 23 Så skall jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de skall inse att jag är HERREN.”

Efter en så total förödelse som här beskrivs och där HERREN visar sin storhet och helighet och gör sig känd inför många hednafolk så skulle det väl knappast finnas förutsättningar för antikrist att träde fram och lyckas med allt han skall företa sig. Vi skulle i ett sådant scenario också hamna i en inledning av vedermödan som tidigast skulle ta sin början långt in på 2020-talet eller kanske 2030-talet, ett scenario som känns ”allt för tidskrävande”.

De direkta förhandlingar som planeras ta sin början 2 september tror jag kan vara en första milstolpe i det som skall led fram till Daniels 70:e vecka. Här gäller det nu att vara mycket vaksam på utvecklingen framöver. Mellanösternkvartettens representant och sändebud Tony Blair verkar redan från början vara mycket aktiv i förberedelserna till överläggningarna och jag tror personligen att Mr Blair kan spela en stor och kanske helt avgörande roll i de kommande förhandlingarna. Han verkar ju ha skapat sig ett mycket gott renommé både bland palestinier och på sista tiden inte minst hos israelerna.
www.tonyblairoffice.org/quartet/news-entry/tony-bl...

I uttalandet från Kvartetten tror man att det är möjligt att uppnå ett fredsavtal inom ett år och att detta avtal skall göra det möjligt för de aktuella staterna att leva sida vid sida i FRED OCH SÄKERHET. (1Tess 5:3 ”När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan”.)

www.tonyblairoffice.org/quartet/news-entry/quartet...

Vi kan konstatera att ett scenario med ett fredsavtal som inrättas runt Hösthögtiderna 2011 och därmed också skulle innebära en inledning på Daniels 70:e vecka skulle sluta i samband med Hösthögtiderna 2018, samma år som Israel firar sitt 70-årsjubilem som stat, en spännande tanke.

Mvh
Rune

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Uppdaterat den 2 augusti

 

Tidslinjen i höst ?

Nu verkar något stort vara på gång i Mellanöstern. Dels ser vi ju den upptrappade situationen med nästan dagliga raketattacker från Gaza in mot Israeliska städer, allt i syfte att provocera. SAMTIDIGT tycks någon form av fredsgenombrott vara nära förestående, kanske att direkta fredssamtal börjar inom två veckor.

Broder Brian skriver:

” Tidslinjen för detta ligger nu i höst, då Israels högheliga helger firas. Många tror att profetian kommer att sammanfalla med dessa högheliga dagar. Kommer det att bli ett nytt förbund? Kommer ENP att sättas åt sidan för gott, eller visa sig vara förbundet från Daniel? Så många frågor är fortfarande obesvarade, men vi kanske får svar nu i höst? Obama har kallat till världstoppmöte om fredsprocessen i Mellanöstern, EU kommer att ha sin diplomatservice på plats till december, och EU kommer att utnämna viktiga personer till särskilda poster, inklusive en särskilt utsänd till Mellanöstern som ska fokusera på konflikten, inom en snar framtid.” SLUT CITAT.

Läs hela hans intressanta artikel genom att KLICKA HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 23 juli

OBS! OBS! OBS!

 

Kära Vänner

Jag har just nu lyssnat till Mark Biltz när han nu ännu en gång (den 7 juli) gästat Ray Bentley i Maranatha Chapel. De gör en mycket intressant uppdatering av det de talat om vid tidigare tillfällen, nämligen om tecknen i solen och månen – dvs sol- och månförmörkelser. Bland annat så påpekar Mark om de tre solförmörkelser som ägt rum nu tre år i rad på exakt samma datum, den 1 Av.

 

Solförmörkelserna förebådar dom över nationerna. Den första som ägde rum sommaren 2008 förebådade den stora ekonomiska krasch som sedan kom med början under hösten 2008 och som världen alltjämt lider under. Solförmörkelsen sommaren 2009 kan vi nu med facit i hand se att den förebådade de stora jordbävningar + det stora vulkanutbrottet på Island som ägt rum under det gångna året. Vad sommarens tredje och sista solförmörkelse förebådar återstår att se. Kanske handlar det om kommande krig… men vad återstår som sagt att se.

 

Lyssna till detta högintressanta och inspirerande samtal (om du förstår engelska) (CA, 45 MINUTER IN I PROGRAMMET) mellan Mark Biltz och Ray Bentley. Det gav mig oerhört mycket.

Lyssna här

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 20 juli

 

 

Den 9:e Av är till ända

Den 9:e Av är nu till ända, eftersom det judiska dygnet vara får solnedgång till solnedgång. Datumen 9:e Av är för judarna ett mörkt och ödesmättat datum eftersom så mycket tragiskt (se uppräkningen här under för den 17 juli) har hänt i judafolkets historia på just detta datum. Denna dag uppmärksammar man därför bland judarna genom att göra den så ”dyster” och sörjande som möjligt och man avstår från allt som kan verka ytligt och glättigt. Låt oss nu tacka Gud, tillsammans med judarna, för att detta år 9:e Av dock passerade utan någon nationell katastrof, och låt oss be om Guds beskydd över Israel för dagar som kommer. För på ett mycket oroväckande sätt försvinner israels vänner, en efter en, och runt hela landet mobiliserar nu grannländerna på ett sätt som bara kan tyda på en enda sak: man förbereder sig för ett samordnat attackkrig mot Israel.

 

Men vi fortsätter att be för Israel och att judafolket ska komma till den trons insikt där man ser och bekänner Jesus som Messias, Herre och Gud.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 17 juli

 

20 juli = den 9:e Av

Nu på tisdag den 20 juli är det den 9:e Av i den bibliska kalendern. Ett datum som varit ett ödesdatum många gånger i det judiska folkets historia. Miriam Knudtzon har skrivit om detta på sajten BED. NU, en artikel som infördes redan år 2005. Jag citerar här hennes sammanställning av dramatiska händelser som ägt rum på just den 9:e Av.

Den 9e Av

1200 f.kr. Israel fick veta av Gud i öknen att den rådande generationen inte skulle komma in i löfteslandet,


586 f.kr. babyloniska armén förstörde templet,


år 70 romerska armén förstörde templet,


år 135 "Bethar" föll, fästet Bar Kochba hade upprättat för judisk självständighet,


år136 började romarna bygga en hednisk stad på tempelplatsen,


år 1096 startade det första korståget,


år 1290 fördrevs judarna från England,


år 1306 fördrevs judarna från Frankrike,


år 1492 undertecknade kung Ferdinand och drottning Isabella ett dekret som sa att alla judar skulle vara ute ur Spanien senast den 9:e Av,


år 1648 massakrerades tiotusentals polska judar,


år 1914 startade första världskriget,


år 1942 antogs den slutgiltiga lösningen av judefrågan som trappade upp andra världskriget.


Det var också enligt den judiska traditionen på någon av de här dagarna som de tolv spejarna återvände med sina rapporter, bara två gav Guds gensvar. De andra tio gav så negativa rapporter att det påverkade hela folkets fortsatta liv och ledde dem in i ökenvandringen.

 

Läs hela artikeln:  HÄR

Låt oss vara bedjande och be om Guds beskydd för Israel inför den 9:e Av, (20 juli).

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 6 juli

 

Rune Johansson som ibland skriver i samtalsforumet har idag (den 6 juli) en intressant "fundering" utlagd på Ohlins hemsida.Jag citerar den i sin helhet här:

 

"6/7-10

Idag kör vi Rune Johansson "Funderar"

Under de senaste dagarna har jag funderat en del angående ENP, det avtal som många under lång tid har följt som tänkbar förklaring till Daniels 70:e vecka. Jag vill inte påstå att detta scenario varit fel och vi har fortfarande inte hela facit av detta men jag har hela tiden tyckt att det inte stämmer med Herrens Högtider, Biltzs tetrader etc. Det jag studerat och som enligt min uppfattning är minst lika intressant är följande. Den 13-14 juli 2008 möttes ledarna för EU-länderna och de södra partnerländerna som tidigare ingick i Barcelonaprocessen. Mötet ägde rum i Paris och man implementerade då något nytt, man enades om att förnya Barcelonaprocessen och ge samarbetet ett nytt namn, Union for the Mediterranean, man har sedan också utökat antalet medlemsländer som i dagsläget är 43 (han skall med många sluta ett starkt förbund) >>

På svenska regeringskansliets hemsida kan man bl.a. läsa om att: ”EU:s grannskapspolitik (The European Neighbourhood Policy, ENP) är ett komplement (min understrykning) till den multilaterala Unionen för Medelhavet.”

Vi utgår nu från 14 juli 2008 och bygger ett scenario på att detta är starten på Daniels 70:e vecka. Mitten av denna period (3,5 år) blir då i mitten av januari 2012.(Dan 9:27) Om vi då räknar från mitten av januari (här 17 januari 2012) och 1335 dagar (Dan 12:11-12) framåt så hamnar vi exakt på 13-14 september 2015 vilket också är Jom Teruah (Basunhögtiden) under detta år. 1335 dagar är varken 3,5 år (Dan 7:25, Dan 12:7, Upp 12:14) eller 42 månader (Upp 11:2) men vi vet inte om starten för dessa 42 månader eller 3,5 år är exakt synkroniserade med den händelse då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd på helig plats. Vi har sedan även de 1290 dagarna som är de första 1290 av de 1335 dagarna att ta hänsyn till, dessa vet vi startar med Dan 12:11. Där till kommer de 1260 dagarna som De Två Vittnena skall verka och som också infaller under denna period.

Det är många olika bibelställen och infallsvinklar man måste ta hänsyn till i ett sådant här scenario men jag tycker ändå att det sammantaget är något som vi framöver bör hålla ögonen på. Det tänkta händelseförloppet stämmer ju också mycket bättre in på tetraderna 2014-15 och synkroniseras också betydligt bättre med Herrens Högtider. Sista tetradförmörkelsen infaller ju på Jom Kippur (Försoningsdagen) 23 september 2015 vilket också är det datum då de 17.640 (49x360) dagarna har gått sedan 7 juni 1967 då östra Jerusalem befriades. >> Till sist kan man tycka att mitten av januari 2012 också verkar trolig som start på vedermödan med tanke på eventuella solstormar etc."   SLUT CITAT

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 5 juli

 
 
 
Ett nytt bibliskt år börjar i höst i samband med hösthögtiderna, och enligt en av de judiska tideräkningarna så är det dessutom en ny årsvecka som börjar denna höst. Därför är det nu mycket intressant att det finns vissa uttalanden som tyder på att en palestinsk stat – en s.k. tvåstatslösning – kan komma att utropas i september. Om så sker kan det mycket väl vara den profetiska signal som visar var vi befinner oss i ändetidens skeenden. Bloggen Isaskar skriver om detta idag  ”Vi delar Israel i höst”

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 9 juni

 

Kommer vi att se de Två Vittnena dyka upp i Jerusalem

Missa inte denna artikel på Ohlins hemsida. Högintressant!

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/BTW9-6-10.html

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 5 juni

 

Var befinner vi oss nu i det profetiska skeendet – vad den sista årsveckan beträffar?

 

Tre stycken teorier tycker jag är aktuella, och jag tror verkligen att en av dessa tre kommer visa sig vara den rätta.

1.   Den första teorin är att den sista årsveckan (de 7 sista åren) börjande med ENP-avtalet som slöts den 1 januari 2007, och som då skulle innebära att vi nu i mitten av juni skulle befinna oss i mitten av de sju åren, dvs att de 3 1/2 sista åren börjar. Denna teori har ju framför allt ”Pastor Brian” belyst, och denna sommar visar om denna teori är den rätta eller inte. Det som krävs är att Bibelns profetia om ”förödelsens styggelse” ska gå i uppfyllelse och att ”de två vittnena” börjar predika. (Läs något om det här; ( http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/Brian5-6-10.html )

 

2.   Den andra teorin är att den årsvecka som började vid Rosh Hashana hösten 2008 är den sista årsveckan, alltså den som ändas hösten 2015. Mark Biltz upptäckt om sol- och månförmörkelserna på Herrens högtider, kan då möjligen sägas tala för den teorin, vilken då skulle innebära att de 3 ½ sista åren börjar våren 2012.

 

3.   Den tredje teorin är att den judiska tideräkning som finns i ”The book of Jubliee” är den rätta, trots att den inte är lika allmänt vedertagen inom judendomen. Men somliga menar att det trots det ändå förmodligen är den rätta. Om den stämmer så börjar en ny årsvecka denna kommande höst, 2010 och ändas hösten 2017 och de 3 ½ sista åren börjar då våren 2013.

 

Detta vill säga: Om den först teorin är den rätta, alltså att den sista årsveckan började 2007, så kommer vi denna sommar, kanske redan i mitten av juni, få detta bekräftat och om inte så kan vi avfärda den.

 

När jag nu skriver detta så kan jag nästan höra alla dem som menar att dessa teorier bara skulle vara en osunt och dumt spekulerande. Personligen tror jag att vi gör klokt i att pröva det som händer i världen just nu i ljuset av det profetiska ordet, och med det förhållningssättet så kommer vi också kunna ha ett öppet sinne för när de verkliga bekräftelserna kommer och förstå vad det handlar om. Ja, en konkret uppfyllelse av det bibliska löftet: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.Ps 119:105  Det löftet kommer visa sig vara extra värdefullt när vi går in i det som kallas vedermödan.

Vi får förhålla oss ödmjuka och samtidigt nyfikna på dessa frågor. Den inställningen är jag övertygad om att den är Gud välbehaglig. Vad som däremot bedrövar Guds hjärta är när man fnyser åt det profetiska och säger att ”vi kan inget veta”, eller ”det är inte meningen att vi ska veta något” och liknande invändningar. Danielsboken och Uppenbarelse boken är tillsammans med Jesu eskatologiska tal mäktiga profetior, och detaljerade profetior, som trots sina detaljer ofta varit svårbegripliga genom århundraden. Men i Danielsboken finns det intressanta löftet om att det i ändetiden, när allt ska börja gå i uppfyllelse, så ska insikten och kunskapen också börja växa till hos dem som intresserar sig för det profetiska ordet. Det vill säga; när vi kommer nära så kommer det som kanske tidigare var obegripligt att klarna och bli tydligt, med då givetvis bara för den läser och intresserar sig för vad Bibeln har att säga. Så här lyder löftet i Daniel 12:4.

Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor."

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jag lyssnade till J. R Church (Prophecy in the news)   när han tidigare i veckan påpekade att den judiska skriften ” The Book of Jubilees har en annan tidräkning är den som är den allmänt vedertagna inom judendomen idag, det är nämligen en skillnad på 2 år. Exempelvis så var ju hösten 2008, vid Rosh Hashana tiden då en Årsvecka (sjuårig sabbatscykel ) avslutades och en ny påbörjades som sedan ändas hösten 2015 vid Rosha Hashana. Men enligt ”The Book of Jubilees” så är detta år ett sabbatsår, vilket innebär att nästa år, september 2010 till september 2011 är det första året i en sabbatscykel (årsvecka). Och det leder oss ju då till tröskeln till det som i vår tidräkning är år 2018, vilket är det år då Israel fyller 70 år. Jesus profeterade om Israels återupprättelse i ändetiden med bilden av fikonträdet.

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer.”  Matt 24:32-34

 

Detta ord har av bibeltroende tolkats så att det släkte = generation (he geneá) som lever när Israel blir till skall inte dö innan Jesus kommer åter. Men vad är då en generation? Sanningen är att ingen riktigt vet med säkerhet. En del menar att det är 40 år, 50 år, 70 år osv.

Det återupprättade Israel fyller som sagt 70 år 2018. Är då en generation (he geneá) 70 år så skulle alltså 2018 vara en slags yttersta gräns. Och när vi nu ändå är inne på detta spekulerande (för det är det) så kan vi då fråga oss om det möjligen är i år som den sista årsveckan börjar, dvs om det är ” The Book of Jubilees” som har rätt tidräkning och inte den som idag är mera allmänt vedertagen inom judendomen. Men i vilket fall så tyder allt  sammantaget på att vi nu är mycket nära eller rent av inne i den sista årsveckan. Låt oss också komma ihåg att när det gäller tidstecken för ändetiden, så är Israel Tidstecknet med stort Tnavet kring vilket alla andra tecken kretsar. Så därför finns det nu all anledning att noga följa det som händer i Israel, fredsavtal osv. Där någonstans kan vi komma att få en verklig bekräftelse på var vi befinner oss på Guds tidsschema.

 

Det finns som sagt en del olika tankar och teorier om hur Guds ord ska tolkas när det gäller detta med den sista Årsveckan, när den börjar osv. En del tycker att det är jobbigt och förvirrande att det finns denna oklarhet, och det kan jag förstå. Men låt oss komma ihåg att Gud har tiden helt i sin hand, och vi kommer i sinom tid förstå när det drar ihop sig till slutdrabbningen. Det finns vissa tydliga milstolpar vi kommer kunna pricka av, och vi kan vara nära en sådan bekräftelse nu. Låt oss se på fikonträdet, säger Jesus, så ska vi förstå när sommaren är nära. Alltså det som händer i Israel kommer vara tydliga profetiska signaler var vi befinner oss i Guds tidsschema.

Berndt

P.S. I en kommentar till detta skriver Rune Johansson så här i samtalsforumet den 8 april:

Till Berndt

Mycket intressant det du skriver om ”The Book of Jubilees”. Detta skulle innebära att 70:e veckan skulle börja vid Hösthögtiderna 2011. Detta scenario skulle ju också ”tima” med att ett fredsavtal skall upprättas inom en tvåårsperiod. Stämmer också utmärkt med de viktiga tetraderna 2014-15 som då skulle bekräfta att vi går in i de sista 3,5 åren våren 2015. Att sedan Israel fyller 70 2018 gör ju detta inte mindre intressant.


Mvh

Rune

Och vidare skriver Rune:

Tillägg till tankarna om ”The Book of Jubilees”

Om antagandet att vi ligger två år sent skulle vara rätt så är det ju, som du påpekade Berndt, så att en ny sjuårsperiod börjar vid Hösthögtiderna 2010. Sabbatscykeln skulle då vara till ända Hösthögtiderna 2017. Nu har det ju tidigare förekommit tankar om att året från Hösthögtiderna 2015 till Hösthögtiderna 2016 skulle innebära ett Jubelår (vad jag förstår går meningarna här isär) och att detta skulle vara en logisk tidpunkt för Jesu återkomst. Om vi gör en tidsförskjutning på två år även beträffande Jubelåret skulle vi hamna på Hösthögtiderna 2018 som Herrens återkomst och sammanfalla med Israels 70-årsjubileum vilket skulle kunna bekräfta 2011 som inledningen på 70:e veckan.


Viktigt att poängtera är att detta endast är SPEKULATIONER.


Mvh
Rune

 

Och JanÅke Nordin skriver:

Hej!

Det är intressant att se de olika tidsskeendena m.a.p Jesu återkomst.
Dag och stund skall vi inte veta. Detta bibelord gömmer sig tyvärr många kristna bakom, så att de kan fortsätta att leva sina liv utan att bli ”störd” av Jesu återkomst.
Men jag tror att liksom det finns olika aspekter, när i vedermödan Jesus skall komma tillbaka, skall det finnas på Jesu återkomst. Detta tror jag Gud medvetet har gjort tolkningsbart så att vi skall hålla oss på ”alerten”, och ständigt söka i skriften och hos Gud.

Det finns nu tre intressanta tolkningar.

1. ENP-avtalet 2007-2014. Det som talar för ENP-avtalet, är dess slående likhet med Dan 9:27, samt att det är det enda fredsavtal som har slutits med Israel (vad jag vet).
2. Israels återtagande av staden Jerusalem den 7 juni 1967. Om man läser in Dan 9:25 så hamnar man exakt på försoningsdagen då Jesus enligt judisk tolkning skall döma och försona världen (23 sep 2015 om man räknar 49 judiska år eller 17640 dagar från 7 juni 1967). Samt att det skall enl. många vara slutet på ett sabbatgsår. Ser man till att Jesus fullbordade vårens högtider då han gick här på jorden så varför skulle han slarva vid hans återkomst och inte uppfylla hösthögtiderna?
3. Den senaste tolkningen, att den sista årsveckan börjar 2011 och slutar 2018, detta skulle ge de sista profetiorna ”en chans att hinna slå in”

Bara för att vi inte förstår dessa skillnader i tider, så behöver de inte vara motsägelsefulla.

Angående fikonträdet och generation/släkte, så ser det hoppfullt ut.

Ps 90:10
Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker.

MVH
Jan-Åke Nordin

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

På bloggen – isaskar – finns det en mycket läsvärd artikel om var vi kan tänkas befinna oss i det profetiska skeendet.

Under rubriken:

Vad kan hända när Israel fyller 62? Krig? Delning av Jerusalem??

http://isaskar.wordpress.com/2010/03/08/293/#more-293

 

Rune Johansson som brukar skriva i detta forum har gett en intressant kommentar till artikeln några inlägg under den. Missa inte den heller.

 

Mvh

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nu börjar verkligen ”behovet” av en starkt ledare som kan träda fram i Europa och rädda det nyuppståndna romerska imperiet, EU, från en ekonomisk kollaps. En starkt ledare som i Bibeln är förutsagd som Antikrist. Han kommer nämligen att träda fram som den som rädda världen från kaos genom att han kan visa ett starkt ledarskap.

Ohlins har på nedanstående länk översatt en intervju som är gjord med en spansk ekonom. Intervjun handlar om hur extremt allvarligt det ekonomiska läget är i EU, och att vi senast i sommar kommer få se en stor ekonomisk kollaps som kommer beröra vart enda hushåll.

Läs artikeln här:

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/EU_EKONOMI.html

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jag fick idag ett mail från Jonny Widell och med hans tillåtelse lägger jag ut det här under:

Hej syskon!

 

Har ni sett denna reklam?: http://www.youtube.com/watch?v=UDhDrFrs7as

Efter att Veri Chip har fått igenom sina patent att få inplantera Chip via vaccinsprutan nästa år, så har det börjat ploppa upp reklam lite var stans. Hörde av Bengt att de hade ett scenario i CSI på kanal 5 där det var en som hade inplanterat ett chip via en vaccinspruta.

Här får ni några vilda gissningar av mig:

 • Vi får se ett nytt tempel börja byggas i Jerusalem inom 6mån.
 • Antikrist träder öppet fram inom 8 månader. Endast de som Gud har väckt kommer att förstå.
 • De två vittnena Elia och vem det nu blir kanske Hanok eller Mose, kommer till Jerusalem nu till sommaren.
 • En världsvaluta innan 2010 är över.

 

Räta på ryggarna syskon, när antikrist uppenbarats då står vår förlossare för dörren!

Guds frid!

Jonny Widell

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jörgen Milton som har hemsidan – Radikalt Liv Mission – har idag en hänvisning till en nyhet från USA om att ”Vilddjurets märke” nu kan vara i full gång med att tas i bruk.  Titta på detta och Jörgens sida länkar vidare:

http://radikaltlivmission.viviti.com/entries/tidstecken/verichip

 

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stanley Sjöberg om Mark Biltz

 

Äntligen börjar nu fler att uppmärksamma Mark Biltz upptäckt ang. sol och månförmörkelserna som ett tecken.

Men ändå tråkigt att Stanley Sjöberg gör det djupt felaktiga påstående om Biltz när Sjöberg skriver:

”Samtidigt menar jag bestämt att han är för snabb med sina slutsatser och är på farligt område i sitt tänkande, när han fastslår att Jesus ska komma tillbaka 2014 eller 2015″
slut citat

Aldrig någonsin påstår Mark Biltz detta. Aldrig. Tvärtom så är han MYCKET noga med att framhålla att han inte är någon ”date setter”. Men han konstaterar att det enligt tidigare mönster finns denna ”tetrad” av fyra blodröda månar året 2014/2015 som det fanns året efter det att Judarna fick tillbaka Jerusalem 1967 och likaså efter det att de fick tillbaka landet Israel 1948. Och då påpekar Mark Biltz med eftertryck att vad som signaleras för inför 2014/2015 vet vi inte, men det är åtminstone rimligt att anta att det enligt tidigare mönster kan vara något stort i det judiska folkets historia som kommer ske. Vad återstår att se, påpekar Mark Biltz med eftertryck.

Mvh Berndt Isaksson.

Obs. Här är länken till Stanley Sjöbergs artikel i Hemmets Vän:
http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=2112

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uppdaterat den 2 november

 

En ny valutakris

 

Jim Rogers från styrelsen för ”Rogers Holdings” befarar att en ny

mycket allvarlig valutakris kommer under 2010 eller senast 2011.

Han misstor djupt de krispaket som många av världens regeringar

nu gett under senare års stora globala finanskris. Han säger att det

är som att ”tapetsera över problemen” och att roten till det onda finns

kvar där under.

Rogers menar också att det är totalt förödande det som USA nu har

gjort då man har tryckt upp dollar i en rekordstor mängd och sedan

pumpat in dessa i ekonomin med hjälp av en historiskt låg ränta och

genom ett omfattande uppköp i obligationsmarknaden. Allt detta kan

bara leda till en ny finanskris.

Om Rogers har rätt i denna sin ”profetia” om en ny stor finanskris

nästa år eller 2011 så blir det också den kris som kan bli en av flera

förevändningar många tror kommer användas för att skapa en

världsregering lagom till ca. 2012, det som möjligen kan vara året

då den stora Vedermödan börjar.

 

Källa: http://e24.no/makro-og-politikk/article3353169.ece

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mark Biltz blir intervjuad av Gil Mulder

ang. sol- och månförmörelsernas betydelse.

I denna intervju, som är i två delar, så broderar

Mark Biltz ut det hela ännu mera än vad han

gjort i tidigare föredrag och intervjuer. Så missa

inte detta:

 

Del 1

http://www.elshaddaiministries.us/video/20090913eclipses1.html

 

Del 2

 

http://www.elshaddaiministries.us/video/20090913eclipses2.html

 

Berndt

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paret Ohlin skriver idag under "Ohlins funderingar" något mycket

intressant om senaste veckornas jordbävningar.

 

Jag saxar här in ett avsnitt från Ohlins funderingar för 13 oktober:

 

"Det är nu stora jordbävningar på olika platser på mycket kort tid utan att forskarna kan se något samband mellan dem.

Det här är nog bara början på saker som kommer att utveckla sig som människors visdom inte förmår att fatta.

1 Kor1:19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet,

och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

Vi läste nyss en artikel om att de senaste jordbävningarna som drabbat

Asien och övriga delar sen den 27 september övergår forskarnas förstånd.

Vi citerar här delar av artikeln >>

Artikelns överskrift: Ever increasing clusters of Killer

Earthquakes shake Scientists

Artikeln säger att de stora klustren av stora jordbävningar som

drabbat Asien förbryllar forskarna. En av de bästa på området,

Gary Gibson, har börjat att söka efter en förklaring.

Det går inte längre att säga att det här skulle vara en slump,

säger Gibson. Men vad det är för mekanism som satt

igång det hela har ingen hittills svaret på.

"När två stora jordbävningar sker inom någon timmes mellanrum

så är det onormalt. Vi har nu haft 7,6 + 7,8 + 7,3 i Vanatu sedan

bara några minuter: Sedan kommer det ännu ett stort skalv på

Filippinerna. Och sedan dess har områden skakats av stora skalv.

Det här är het otroligt!. Jag har arbetat med det här i 30 år och jag

har inte skådat det här förut säger Gibson". slut citat

När Gud räcker ut sin hand och berör jorden för att väcka

oss för de eviga värdena, står människorna som rådlösa.

Experterna på området har ingen aning vad som sker.

Men även den enklaste lilla läsare i sin bönevrå kan förstå vad som håller på att ske. SLUT CITAT

Läs "Ohlins funderingar" för 13 oktober i sin helhet här:

 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/Ohlins13-10-09.html

 

Mvh

 

Berndt Isaksson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De bibliska Hösthögtiderna är nu över för i år.

Som jag skrivit om så har ju Mark Biltz, m.fl.

påtalat att det kan visa sig vara ett mönster

att det efter solförmörkelserna på den 1:a i

månaden AV kan komma domssignaler över

hednanationerna, (en föreställning som

finns inom judendomen). I fjol kom det stora

börsraset på Basunhögtiden.

 

I år har vi under Hösthögtiderna sett kraftiga

signaler. Enligt forskarna har det varit ovanligt

många jordbävningar, som dödat flera tusen

människor och en kraftig tsunami som också

ställde till stor förödelse. Och även idag, den

12 oktober har det varit en kraftig jordbävning

på 6,4 i Stilla havet. Vi är uppenbarligen inne i

en tid där det blir "jordbävningar på den ena

platsen efter den andra".

 

Men även utdelningen av Nobels Fredspris till

president Obama, är ju något som skett under

Hösthögtiderna, och Rolf Porseryd på tv 4

sammanfattade vad många känner inför denne

Obama med orden:

 


”Det är nästa något Messianskt över

 

Obamas utnämning” och ”Frågan är

 

om han kan gå på vatten”.

 

 

 

Jo, det finns messiasförväntningar på Obama,

 

men inte är det frågan om den Messias som Jesus

 

Kristus är, det är ett som är säkert. Men Obama

 

är definitivt en som nu dels vill dela Israel och dels vill

 

globalisera världen i riktning mot en världsregering.

 

Att han nu getts Fredspriset är ett uttryck för hur

 

hela världen ropar på en stark ledare. Och en strak

 

ledare kommer, Bibeln kallar honom Antikrist.

 

 

 

Nu bereder världens ledande politiker marken

 

för denne Antikrists framträdande. Vi vet inte om

 

det är någon av dem nu kända ledarna eller om

 

det är någon som alltjämt är okänd för folkflertalet.

 

Men scenen ställs i ordning.

 

 

 

Berndt

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Efter valet på Irland där det i praktiken blev ett Ja för Lissabonfördragets genomförande i EU sa Javier Solana att:

 

EU har utvecklats under senaste årtiondet och vunnit hela världens respekt och stor trovärdighet”.

 

Vidare så säger han också att :

 

"EU: s roll i Världen har förändrats dramatiskt under de

senaste tio åren. Det har blivit en global leverantör av säkerhet.

Det finns en efterfrågan på mer och mer Europa i världen och vi

måste fortsätta utveckla bättre verktyg och instrument för att möta

denna efterfrågan. När Lissabonfördraget genomförts kommer

vi att kunna arbeta mer effektivt. Vad gäller krishantering, kommer

detta även innebära att vi bättre kommer kunna kombinera våra

civila och militära resurser.

 

Alltså, vad Solana säger är att EU nu går in som den ledande

stormakten i världen, som den stormakt hela världen ser upp till

och begär att den ska ta den ledande rollen i världen. Detta är

exakt vad profeter förutsett och talat om. Mycket tyder på att

USA nu snart rasar samman som ekonomisk stormakt i världen.

Och då blir EU den efterträdare som inte kommer behöva ”ta” någon

ledande roll i världen, utan man kommer begära att EU träder in i en roll

som världsledande stormakt. Då är EU redo att bli den politiska

maktbas som Antikrist kommer agera utifrån. Solana är den person

som under många år förberett den maktposition den person (Antikrist)

kommer få. Just nu har Solana den rollen, (generalsekreterare för

Europeiska unionens råd och Höge representanten för GUSP) men

ska enligt vad han sagt gå i pension nu i höst. Om han gör det återstår

att se, men oavsett om han stannar för en ny period eller om det

kommer någon annan, så kommer den personen ha en enorm makt,

även större makt än den blivande EU-presidenten (Tony Blair?)

kommer få. Vi vet inte, men det finns anledning att bevaka frågan

om vem som efterträder Solana eller om han sitter kvar – för den

befattningen kan eventuellt komma att bli detsamma som personen

Antikrist.

 

Berndt Isaksson

 

Källa:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/declarations/110433.pdf

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det ser inte ut som att det kom något påtaglig domssignal under Basunhögtiden i år som det gjorde i fjol. Då kom det stora börsfallet samma dag som Rosh Hashana. I judiskt tänkande är solförmörkelser som infaller under de första 10 dagarna i månaden AV något som förebådar kommande domar över världen, domar som sedan förväntas infalla under Hösthögtiderna. Det kan ju verkligen sägas att det skedde i fjol.

 

På exakt samma datum som i fjol inföll en stor solförmörkelse även denna sommar, och om mönstret upprepas så är vi nu inne i den tid då det enligt judiskt tänkande det kan komma nya domar. Hösthögtiderna började fredagen den 18 september med Rosh Hashana, och nu följer sedan Yom Kippur den 28 september och sedan fem dagar därefter Lövhyddohögtiden, som pågår i sju dagar. Och då är vi inne i början av oktober. Denna tid är, enligt judiskt tänkande, en kritisk tid, särskilt efter sommarens solförmörkelse, då domar kan komma över världen.

 

Vi följer dock det som nu sker i världen och det som sker i Israel och Mellanöstern. Sammantaget så har vi nu bilden av hur världen samlar sig för en världsregering, en världsvaluta och en världsarmé. Allt detta sker för att bli den plattform från vilken den starke väldsledaren, Antikrist, kommer att agera. Janne och Elvor Ohlin säger på deras hemsida så här angående Antikrist:

 

Antikrist kommer inte fram genom krig utan genom diplomatisk list och legal makt (val). Lägg märke till att Dan 7 stämmer överens med Upp 13. Han kommer att regera 3 1/2 år, fram till Jesus kommer, Upp 19.” slut citat.

 

Berndt

 

Kommer Jesus tillbaka under Hösthögtiderna 2015?

 

Det vet vi inte – men Gud signalerar onekligen att NÅGOT stort är på gång den hösten. Himlaljusen, solen och månen är satta för att utmärka särskilda tider som är samma ord som för (Högtider), enligt 1 Mos 1:14 och 3 Mos 23.

Detta äger rum Hösten 2015;

*  På basunhögtiden den 13 september äger den rum en solförmörkelse.

 

*  På Yom Kippur den 23 september, har det gått exakt 17.640 dagar = 7 bibliska årsveckor, sedan judarna fick tillbaka Jerusalem.

 

*  På lövhyddohögtidens första dag, den 28 september infaller en månförmörkelse, som är den fjärde blodröda månen på en biblisk högtid inom en och samma 12 månadersperiod. När fyra blodröda månar infaller på bibliska högtider på ett och samma år brukar det hända något stort i det judiska folkets historia – senast var det 1967, när de fick tillbaka hela Jerusalem, dessförinnan 1948/49 när de fick tillbaka landet Israel.

 

Dessutom är det en månförmörkelse på påskdagen den 4 april 2015.

 

Berndt

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nästa vecka, fredag den 18 september vid solnedgången infaller Baunhögtiden (Rosh Hashana).
Med anledning av det skriver Lars Enarson i bönebrevet ELIA BÖNEARMÉ  följande tänkvärda ord:

 

"I förra veckan nämnde vi också att vi måste vaka i bön, eftersom de globala händelser som äger rum runt Basunhögtiden varje år blir allt allvarligare. Vaka i bön över vad som ska hända vid det kommande öppnandet av FN:s generalförsamling i slutet av Ramadan, bara några dagar före Basunhögtiden. Troligtvis planerar President Obama att då presentera sin plan för fred i Mellanöstern. Vi vet att den fredsplanen kommer att bli ett direkt angrepp på Israel och Guds planer för Mellanöstern. Psalm 2 förklarar,

Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: "Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen." Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: ’Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg [Östra Jerusalem].’

Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: "Du är min son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor." Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.”

Vi behöver dagligen be Sakarja 12:9-10 efter varje måltid:

På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.”  SLUT CITAT

 

Den 18 september infaller alltså Basunhögtiden, och sedan 10 dagar senare Yom Kippur och sedan 5 dagar därefter börjar Lövhyddohögtiden. Under dessa hösthögtider, från 18 september och några veckor framåt kan det komma en ny kraftig signal om att vi är inne i de sju sista åren. I fjol kom alltså finasfallet som världen inte ännu rest sig ifrån, och en del tror att det värsta återstår. Men det kanske kommer en ny kratig signal under årets hösthögtider, men då något av en helt annan art. Kanske något i Mellanöstern, kanske krig, kanske naturkatastrof, kanske terrorattentat med massförstörelsevapen osv. Låt oss, som Lars Enarson säger här ovan, vaka i bön.

 

Ju närmare vi kommer Jesu tillkommelse, ju mer kommer dramatiken på alla områden att tillta. Men vi lyfter blicken och vi vet att vår Frälsare Jesu tillkommelse står för dörren.

 

Berndt

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Uppdaterat den 6 september 2009

Om den Årsvecka i den judiska kalendern som började vid Basunhögtiden den 29 september 2008 är den sista Årsveckan i denna tidsålder, så innebär det att den Stora Vedermödan (de 3 ½ sista åren) börjar någon gång 2012. Till saken hör ju då att 2012 från olika hålla pekas ut som ett stort ödesår. Det finns ”profetior” inom andra religioner som pekar på det året, men även rent vetenskaplig forskning oroas för vad som ska hända ca. 2012. På Ohlins funderingar för 6 september kan du läsa mera om detta:

 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/Ohlin_6-9-09.html

 

Berndt

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

När man nu läser vad olika förkunnare och profeter skriver så blir intrycket att det mycket väl kan vara så att vi under höstmånaderna/ eller början av 2010 kommer få se vem som är Antikrist. Personligen tror jag att vi kommer få se att det är en nu etablerad politiker. Det finns nu flera ”kandidater” som arbetar för att avskaffa dollarn och för att det ska bli en global regering. Kanske är det så att exempelvis president Barack Obama "bara" är en motsvarande Johannes döparen som förbereder vägen för Antikrist. Men Obama är som jag tror inblandad i detta som har med Antikrists framträdande att göra och kanske att han själv är Antikrist… ?

 

Ja, det får närmaste framtiden utvisa. Och betänk att vi nu är framme i en tid då ärkefiender som Ryssland, Kina, USA, Tyskland och Frankrike m.fl. nu ALLA säger samma sak: låt oss bygga en ny världsordning med en enda valuta.

Detta vore en total omöjlighet för bara något år sedan – alltså att länder som USA och Ryssland kan tänka sig att avskaffa sina egna valutor - som de haft sådan stolthet i -  för att ersättas av en världsvaluta som sedan kommer kopplas till systemet med ”Vilddjurets märke” som alla måste ha för att få delta i ”köpandet och säljandet”.

Parallellt med utvecklingen mot en världsvaluta och världsregering ser vi nu också hur någon form av fredsavtal är nära förestående i Mellanöstern. När det blir verklighet får vi också förmodligen ett tydligt tecken på vem som är Antikrist.

Vill också rekommendera alla att läsa Janne och Elvor Ohlins ”fundering” från den 21 augusti, på följande länk:

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN21-8-09_Lissabon-ravspel.html

 

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Floden Eufrat ett tidstecken

Tidningen The New York Time hade den 13 juli en artikel om hur floden Eufrat torkar ut mer och mer och hur Irak lider svårt av detta. Men New York Time påpekar också att detta är något som är förutsagt i Uppenbarelseboken 16:12. Här i Sverige har bland annat bloggen Aletheia uppmärksammat detta, medan de kristna tidningarna vad jag vet är helt tysta. Men Uppenbarelseboken 16:12 säger alltså: ”Och den sjätte ängeln utgöt sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut, för att vägen skulle beredas för kungarna från östern.

Och detta är då som en upptakt till det som står i vers 16 ”Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.”

Jag tror att den profana tidningen The New York Times är mer profetiskt klarsynta än vad många kristna är. Floden Eufrats uttorkning är ett enormt tidstecken som nu sammanfaller med andra dramatiska händelser och bilden blir mycket klar: Vi är nu inne i den sista Årsveckan och allt ställs i ordning för slutdrabbningen. Världen, inklusive muslimländerna, väntar nu på den starke ledaren som Bibeln kallar Antikrist. Som Bibeltroende vet vi att allt detta ska komma och vi vet att Gud har allt under fullständig kontroll och vi vet att Jesus snart kommer tillbaka. Den Antikristliga eran blir kort, men Kristi Rike är evigt. Hans rike är vi genom frälsningen redan nu medborgare i och därför kan vi glädjas och lyfta vår blick när vi ser att denna tidsålder är på väg att avslutas, för vi vet att för dem som älskar Jesus som Herre och Frälsare väntar nya himlar och en ny jord.

Berndt

Artikeln i The New York Times finns att läsa på denna länk:

http://www.nytimes.com/2009/07/14/world/middleeast/14euphrates.html

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vi har nu inom de närmaste veckorna/månaderna något framför oss kan bli profetiskt helt avgörande. En fredsplan ska presenteras av Barack Obama för Israel och palestinierna och förmodligen dess grannländer. Här ska vi då komma ihåg att en fredsplan handlar alltså om en klart utstakad väg som har ett datum då ett FREDSAVTAL ska tecknas. Detta fredavtal kan då komma visa sig vara det förbund som profeten Daniel talade om och som handlar om någon slags överenskommelse mellan Antikrist regim och Israel. Efter en tid bryts denna överenskommelse och samtidigt börjar den Stora Vedermödan som är lika med de 3 ½ sista åren av denna tidsålder.

 

Att det är Barack Obama som nu driver på med denna fredsplan behöver inte betyda att det är han som är Antikrist, utan han kan ju visa sig vara en som förebereder vägen för allt detta, och då tillsammans med en rad andra nu dominerande ledare. Men när fredavtalet väl tecknas, om det nu blir under hösten eller möjligen in på år 2010, så tror jag att vi får en tydlig anvisning om vem som kan tänkas vara Antikrist. Somliga tror att han kommer från ett europeiskt land andra att han kommer vara muslim och komma från ett muslimland. Det finns bibelord att använda till stöd för båda teorierna, men den närmaste framtiden kommer ge klarhet i detta som i mycket annat. Mitt i allt detta ska vi aldrig glömma att dagligen be för Israel – dess regering och folk.

 

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Debatten som bland annat väckts av Walid Shoebats förkunnelse handlar delvis om huruvida Antikrist kommer vara muslim och ha muslimvärlden som ”sitt” imperium. Men bibelord som möjligen talar mot denna teori är ju när Johannes säger:

Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

Mahidi som muslimerna väntar på, och som Wahid Shoebat menar är Bibelns Antikrist, kan ju knappast då sägas vara en som utgått från våra (kristenhetens) led.

Visst är det viktigt att vi studerar Skriften även i frågor som har med ändetidens scenario att göra och försöker få så mycket klarhet vi bara kan få. Men låt oss aldrig glömma att vi inte kan förlita oss på vår intellektuella förståelse, för då lär vi hamna fel och bli vilseledda i den svåra andliga förförelse som kommer. När Johannes talar om dessa frågor så gör han ett mycket viktigt påpekande när han säger:

Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.”

Alltså, smörjelsen är vad som kan hjälpa oss att bli bevarade och inte bli ledda vilse. Vi behöver inte i förväg ha hela den eskatologiska teologin klar för oss, utan vi har löftet om att smörjelsen ska lära oss vad som är sanning och vad som är lögn.

Berndt Isaksson

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Som jag skrivit flera gånger under den här fliken så tror jag att det kan vara så att vi är inne i den sista årsveckan, även kallad vedermödan  där de 3 ½ sista åren kallas den Stora Vedermödan.

Men vad är det då som vi närmast ska vara vaksam på som tecken? Ett nyckelord borde rimligen vara Jesu ord i Matt 24:3 och vers 15

 

3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"

Jesus beskriver sedan tidstecken och förföljelser som ska komma, men säger sedan i vers 15 följande ord:

15 När ni då ser 'förödelsens styggelse',* som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det –

Förödelsens styggelse är ett annat begrepp för Antikrist och den bild (staty eller liknande) som Antikrist kommer låta sätta upp på tempelplatsen för att tillbedjas. Exakt vad detta blir för något ser vi inte nu, men det kommer vara uppenbart när det sker och det kommer också vara en signal när den Stora Vedermödan börjar med förföljelse av dem som inte vill inordna sig under Antikrist välde och visa honom trohet.

 

Muslimvärlden väntar nu på Mahidi och den demokratiska fria världen väntar på en stark ledare som kan samla världen ekonomiskt, politiskt och religiöst. Antikrist (Mahidi) kommer bli denne världsledare som kommer få till ett avtal om fred i Mellanöstern, men hans hela och ända ambition är att skända och krossa judafolket som han vet har en nyckeroll när Jesus ska komma tillbaka.

När det ser ut som att Antikrist (Mahidi) ska lyckas med att krossa Israel, så kommer Jesus tillbaka till Israels räddning och frälsning.

Berndt

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Idag, den 6 augusti, äger det rum en månförmörkelse över Jerusalem. Det är fullmåne och det lär bli en ödesmättad blodröd måne denna kväll. Enligt judisk  tro förebådar månförmörkelser dom över Israel och solförmörkelser dom över hednanationerna. Nu har det nyligen varit en solförmörkelse som bevittnats av fler människor än vad någon solförmörkelse tidigare i historien bevittnats av. Och som sagt, idag en ödesmättad månförmörkelse över Israel. Dessa båda tecken på himlavalvet kanske förebådar att vi har en mycket dramatisk höst både i världen i stort och i Israel. Låt oss vara vakande och bedjande.

 

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxx

Nu finns det en liten video att se som visar hur det gick till i förra veckan den 9:e Av när en grupp troende judar började bygga på det som snart kommer bli Tempelaltaret. Ännu byggs det inte på Tempelplatsen, utan i Mitzpe Yericho strax öster om Jerusalem. Se videon på denna länk:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132664

 

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den 9 Av i den bibliska kalendern har ofta varit ett mörkt ödesdatum i det judiska folkets historia. I år infaller den 9 Av i månadsskiftet juli/augusti i vår kalender. Detta då dessutom efter den ödesmättade solförmörkelse som ägde rum den 1 Av (22 juli). Vi kan inte veta, men det finns anledning att bevaka om något särskilt kommer hända i världen – i Israel eller i världen i stort – runt den 9 Av. Likaså har vi anledning att förvänta att något stort och dramatiskt kan komma att hända vid hösthögtidernas början – från 18 september och veckorna framöver. Gud har talat till oss i sitt ord och han har lagt signaler i själva skapelsen som signalerar till oss tydliga tidstecken om att hans Sons återkomst är nära.

Jag vill rekommendera alla att ta del av Mark Biltz undervisning från ett möte hos pastor Ray Bentley den 22 juli. De talar båda en tydlig engelska så det går lätt att följa med om man kan engelska något så när. kopiera denna länkadress och gå in och lyssna. Det går att spola fram om man vill hoppa över inledningen av mötet och komma direkt till det intressanta samtalet mellan mark Biltz och Ray Bentley. Mycket givande:

http://www.maranathachapel.org/webcast/index.php?section=archive&id=1283&event=3

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Templets återuppbyggande i Jerusalem kommer bli en mycket viktig milstolpen i den sista Årsveckan. Ibland kankse vi är låsta i hur bibelorden i denna fråga ska tolkas och förstås. Bloggaren "Haggaj" på Aletheia skriver så här:

"Kan uttrycket i Matt 24:15 på helig plats syfta till Tempelberget som plats betraktat, och den vanhelgade skändligheten innebära ett tempel, som inte har Guds välsignelse? Alltså att det tempel, som byggs ihop med andra religioner, är själva skändligheten? Jag önskar er läsares tankar omkring detta." slut citat.

Och visst har han rätt i att uttrycket "helig plats" inte bara behöver syfta på det allra heligaste i templet, utan att det lika gärna kan syfta på det som idag för judar och kristna är den heliga tempelplatsen i Jerusalem. Likaså att ett interreligiöst tempel, om ett sådant nu skulle byggas, kan beskrivas som "den vanhelgande skändligheten".

Nu har det bara under senaste månaderna och veckorna kommit flera rapporter som talar om hur det finns långt gångna planer på att bygga ett tempel på Tempelberget i Jerusalem. Därför har vi nu, kanske mer än någonsin tidigare, anledning att bevaka vad som händer angående den mest "brännheta" platsen på jorden - Tempelplatsen i Jerusalem. Kankse blir det så att judarna som folk kommer lockas i in i ett fredsfördrag med löfte om att få bygga ett tempel på Tempelplatsen. Det är ju dessutom troligt att det är det enda som skulle kunna få de religiösa ortodoxa partierna i israelisk politik att rösta ja till ett fredsfördrag om en tvåstatslösning. Dessvärre blir det en falsk och förödande fredslösning.

 

Berndt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saxat från tidningen Expressen:

"Det värsta är fortfarande på väg, anser president Barack Obamas ekonomiska rådgivare Lawrence Summers om den ekonomiska krisen.
- Jag tror inte att det värsta är över, sade han till Financial Times i lördags.
" slut citat

Förmodligen har denne ekonomiske rådgivare rätt, det värsta ligger fortfarande framför oss vad finansiell oro och kaos beträffar. Vissa bedömare menar att det kommer en ny kris denna höst som bli värre än den som drabbade världen förra hösten. Kanske är det så att allt detta dessutom är frammanipulerat av krafter som vill driva igenom en ny världsordning med en världsregering.

 

Scenen är egentligen sedan länge iordningsställd för en världsdiktator att ta över. Förutsättningarna för det totalitära kontrollsamhället finns redan på plats med ett system där man måste ha ett ”märke” (chip eller liknande) för att kunna delta i samhällets köpande och säljande och därmed samhällets olika funktioner. Praktiskt taget skulle kontanter kunna avskaffas ”över en natt”. Vad som blir den utlösande faktorn för att inför detta vet vi inte; den kan bli en ny finanskris, det kan bli en terrorvåg, eller något annat som kommer användas som motivering.

 

Berndt Isaksson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Solförmörkelsen den 22 juli, motsvarande den 1:a AV

 

Om drygt två veckor infaller den 22 juli som denna sommar, motsvarar den 1:a i månaden AV i den bibliska kalendern. (Jag har tidigare skrivit om detta längre ned i denna flik). Det handlar alltså om att tre år i rad – 2008. 2009, 2010 – så infaller en total solförmörkelse på detta samma datum – 1 AV. I år är det alltså motsvarande 22 juli i vår kalender då denna solförmörkelse infaller. Ska den precis som förra årets solförmörkelse förebåda kommande domsscener under kommande höst? I judisk tro förebådar solförmörkelser som infaller under perioden 1-10 AV dom över hednanationerna.

 

Berndt Isaksson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kommer Solana gå i pension i oktober?

Javier Solana (generalsekreterare för Europeiska unionens råd och Högste representanten för GUSP, dvs EU:s utrikespolitiske talesman) har ett förordnande som går ut nu i oktober 2009. För oss som följt teorin om att den 70:e Årsveckan kan ha börjat 1 januari 2007, när denne Javier Solana slöt ett sjuårigt handelsavtal med bland annat Israel, ser hans annalkande pensionering som något av stort intresse. Om han nu går i pension i oktober så borde ju teorin om att han kan vara Antikrist anses som överspelad?

Ungefär så resonerar man på sajten Fulfilled Prophecy.

Men man frågar sig också: kommer han att gå i pension? Solana har föreslagit flera olika personer som lämpliga efterträdare, när han nu har uppnått en ålder av 66 år. Men det var de som trodde att han skulle sluta redan 2004, men han utsågs då för en andra 5 årsperiod.


Förutom möjligheten att Solanas period skulle kunna förlängas ytterligare en gång nu i oktober, finns det också en möjlighet - om Lissabonfördraget ratificeras – att han då kommer att utses till den högste representanten för EU i Utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Om Solana kommer kandidera igen är alltjämt oklar, och närmaste månaderna kommer ge svar på den frågan. Kommer han lämna scenen eller kommer han åter igen hålla sig kvar?

Källa:

http://www.fulfilledprophecy.com/commentary/will-solana-retire-in-october-what-holly-think/

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hungersnöd är ett av de tidstecken Jesus talar om ska känneteckna tiden strax före hans tillkommelse. Då kan man ju tänka att det är något som alltid har funnits, men faktum är att det nu trots enorma rikedomar är värre än någonsin vad hungersnöd beträffar. FAO säger att det aldrig har varit så många som är undernärda och hungriga som det är nu. Bara för något år sedan så hette det att det bara var en tidsfråga innan svälten i världen skulle vara ett löst problem och att fler och fler skulle få en dräglig levanadsstandard. Men på kort tid har allt förändrats. Efter finanskollapsen hösten 2008 går det snabbt utför med denna värld, och värst drabbas nu de redan hårt drabbade människorna. Svält och hungersnöd breder ut sig, och vi kan med Bibeln i hand veta att det dessvärre bara kommer bli värre och värre och att även vi i den förhållandevis rika världen kommer drabbas av stor nöd. Vi är inne i den sista årsveckan och för varje år kommer det Jesus talar om i Matt. 24 bli mer och mer uppenbart. Men låt oss då komma ihåg att vid denna tidsålders slut kommer Jesus för att hämta dem som hör Honom till.

Berndt Isaksson

Saxat från DAGEN

"Aldrig förr har så många människor i världen varit undernärda och hungriga. Det framgår av en rapport från FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

- Över en miljard människor världen runt är hungriga i år, säger Kostas Stamoulis, som är chefsekonom på FAO.

Stamoulis säger att orsaken till den utbredda hungern och kroniska undernäringen är den globala ekonomiska krisen, som i kombination med höga matpriser minskar de fattigas möjlighet att köpa mat." SLUT CITAT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Denna vecka talar JR Church på (Prophecy in the News) utifrån en tanke som finns och länge har funnits i den kristna kyrkan, nämligen att de sju breven mellan Hebreerbrevet och Uppenbarelseboken, i kronologisk ordning har något specifikt att säga om de sju åren i den sista Årsveckan. Alltså Jakobsbrevet har något att säga om det första året, osv och Judasbrevet har något att säga om det sista av de sju åren.

http://www.prophecyinthenews.com/

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Har sista Årsveckan, Daniels 70:e Årsvecka, Den sjuåriga Vedermödan (detta är olika namn för samma sak) börjat?

 

Mark Biltz som jag refererat till en hel del här på min hemsida är inne på att det MÖJLIGEN kan vara så att den nya Årsvecka (sjuårsperiod)  som började i den bibliska/judiska kalendern den 29 september 2008 kan vara det samma som den sista Årsveckan.

 

Sedan finns det andra bedömare, och de blir fler och fler, som tror att den sista Årsveckan började 1 januari 2007 med det sjuåriga (7 år) ”freds och handelsförbund” som EU slöt med Israel och som Javier Solana (även kallad Mr. Europa) var arkitekten till. Alltså då ska vi enligt den teorin räkna från 1 januari 2007, vilket innebär att vi då sommaren 2010 är mitt i denna sjuårsperiod, och som då skulle vara den tidpunkt då det som kallas Den stora Vedermödan (de 3 ½ sista åren) bryter ut. Det finns onekligen mycket som tyder på att både en kommande s.k. tvåstatslösning, (delning av Israel), ett nytt globalt ekonomiskt handelssystem, och även en ny global religion kommer att lanseras vid den tiden.

 

Enligt Uppenbarelseboken kommer två världsledare vara de samlande gestalterna för hela världen vid denna tidpunkt, De kallas de två vilddjuren – men också Antikrist och den Falske profeten. Allt fler frågar sig nu om möjligen Javier Solana och Bark Obama är dessa båda Vilddjur som kommer förleda människor med tal om enhet, men där slutet blir en skräckvälde Världen aldrig tidigare skådat.

 

Janne och Eivor Ohlin har en gedigen utläggning om detta på denna länk, som jag varmt rekommenderar er att läsa:

 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/Ekonomi_666_2010.html

 

Berndt Isaksson

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bibeln talar om hur himlaljusen är satta på himlavalvet för att utmärka särskilda tider, dagar och stunder. Detta har en mycket djupare innebörd än att det bara skulle handla om dygnsrytmen. Utan särskilda tider syftar också på stora händelser i världs- och frälsningshistorien. Till saken hör att på exakt samma dag i den bibliska kalendern (den 1:a i månaden AV) äger det nu rum solförmörkelser tre år i rad . Den första av dessa tre solförmörkelser kom ju i vår kalender i augusti 2008. Solförmörkelser i den judiska tolkningen handlar om domshändelser över hednanationerna. Under hösthögtiderna 2008 kom ju sen också den stora finanskrisen, som utbröt samma dag som Rosh Hashana, 29 sep. 2008.

 

Mark Biltz tror att de solförmörkelser som nu kommer i augusti i år 2009 och i augusti 2010, också kommer följas upp med nya domar över hednanationerna under hösthögtiderna, och att dessa domar nu kan komma att handla om krig och globala sjukdomsepidemier. Till saken hör ju att det också just nu är väldigt mycket vapenskrammel både från Nordkorea och från Iran. Bara under de senaste månaderna har världen blivit väldigt mycket osäkrare.

 

Men som sagt, om Mark Biltz har rätt i sin tolkning så kan det handla om att någon händer under de bibliska Hösthögtiderna denna kommande höst. D.v.s. från slutet av september och första veckorna i oktober. Låt oss vara vakande och följa det som händer med en uppslagen Bibel.

 

Berndt

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

Jag har fått detta intressanta mail från Jan-Åke Nordin, och med hans tillåtelse lägger jag här ut det:

 

Hej!
 
Med tanke på att Obama personligen skall besöka Israel nu i Juni och verka för en tvåstatslösning (på Israels bekostnad), så bifogar jag dessa två dokument (http://www.bed.nu/db/10 stora händelser.pdf  ) som visar på hur allvarligt Gud ser på splittringen av Israel och dess egendomsfolk.
 
Min tanke går till det David Wilkerson skrev den 7/3 och 9/3 i år.
http://www.elvorochjanne.se/2009-03-07%20profetia%20Wilkerson.htm
 
Kan det vara nu i Juni som det kommer att ske något extremt som kommer att skaka om alla, till och med den mest Gudfruktige av oss?
 
I Joel 3:2 kallar Herren hela världen till rättegång i Josafats dal utanför Jerusalem. Åtalspunkt nr ett är delningen av Israel. Kan detta syfta på Obamas besök nu i Juni, eller kommer det fler tillfällen. Hur än det är så är det onekligen intressant, den månad som kommer. 
 

I Joel 3:1-3 läser jag om Guds dom över Israels fiender:

Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk

 

MVH
Jan-Åke Nordin

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Det som sker just nu i samband med påvebesöket kan verkligen komma visa sig vara en MYCKET tydlig signal om att vi verkligen är inne i den sista Årsveckan. Många bedömare menar att det fredsavtal som nu tycks vara nära förestående och som tog fart med påvebesöket kan vara det som syftas på i Daniel 9:27. Exempelvis så säger bloggaren ”Haggaj” på Aletheia så här:

För en veckas tid kommer han att sluta ett starkt förbund med många”. Så står det i profeten Daniels bok (Dan 9:27). Detta är en text som många anser anspela på antikrist. Texten är superaktuell idag efter den 57-statslösning som presenterats av Jordaniens kung Abdullah.

”Vårt erbjudande till israelerna innebär att en tredjedel av världen möter dem med öppna armar”, säger den jordanska kungen. Om detta inte är ett starkt förbund med många så vet inte jag. Men vem är då antikrist? Kan man vara säker på att det är antikrist som skall sluta ett starkt förbund med många? slut citat

Låt oss nu följa nyhetsförmedlingen samtidigt som vi låter de bibliska profetiska texterna vägleda oss. Vi närmar oss det som är början til slutet på denna tidsålder, och därmed också Jesu tillkommelse.

 

Berndt

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

I morgon den 8 maj kommer påven till Israel för ett flerdagarsbesök, och det kan bli profetiskt högintressant att se om det är något som händer i samband med detta, ett avtal eller något liknande. Och den 9 maj, mitt i besöket, har det gått 220 dagar in i den årsvecka som började 29 sep 2008. Kan detta besök vara någon slags signal om att vi verkligen är inne i den Sista Årsveckan.(Se det jag skriver längre ner i detta ämne, ang. de 220 dagarna och ca. 9 maj som ett nyckeldatum)

 

Berndt Isaksson

 

XXXXXXXXXXXXXX

Tidningen DAGEN skrivier nu om hur Shimon Peres, israels president, vill att Israel ska överlämna komtrollen av en lång rad heliga platser i israel till Vatikanstaten, dvs till Påven. Sker detta så är det förmodligen en mycket stark profetisk signal om att vi är inne i den sista Årsveckan. Påvebesöken nu 8-11 maj kan som sagt bli profetiskt högintressant.

Läs detta:

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169559

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Mark Biltz i Fox News

 

Lyssna till nedastående videolänk där bl.a. pastor . Mark Biltz medverkar i Fox News. Mycket intressant: 

http://www.elshaddaiministries.us/video/20090428KMPHFox26.html

samt: 

http://www.elshaddaiministries.us/video/20090429KMPHFox26.html

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Påvebesöket i Israel

Den katolska tidsskriften Signum skriver så här om påvens besök I Israel 8-15 maj 2009: 

” Givetvis vill Benedictus XVI med denna resa till Heliga landet understryka den katolska kyrkans plikt till försoning med judendomen. Han vill göra klart att det inte finns någon återvändo från Andra Vatikankonciliet och dess deklaration Nostra aetate (1965) om den interreligiösa dialogen. Men han vill samtidigt också påskynda dialogen med de moderata krafterna inom islam.

Dessutom hoppas han att resan ska sända ut en signal i ekumenisk riktning – just i Jerusalem där de kristnas splittring framstår särskilt tydligt. Slutligen ska besöket ge en impuls för freden i regionen. Men framför allt vill påven besöka de katoliker som bor i Mellanöstern och som utgör en liten minoritet som kläms alltmer mellan islam och judendom.

Benedictus XVI:s besök är i stora drag tänkt att följa samma upplägg som Johannes Paulus II:s besök år 2000 – med några förändringar. Det börjar i Jordaniens huvudstad Amman, där det islamska kommer att få starkare betoning denna gång. Påven kommer för andra gången till en muslimsk helgedom – den första gången var det den Blå moskén i Istanbul 2006. Den stora mässan på Ammans stadion avser att samla katolikerna i Jordanien och de arabiska grannländerna, inklusive Irak.

I Israel kommer Benedictus XVI att besöka minnesmärket över Förintelsen, Yad Vashem, träffa överrabbinen och stromuftin, han kommer att gå till Klagomuren och Nattvardssalen och möjligen också till Dormitio-klostret. Han kommer dessutom också att fira mässan utomhus vid Oljebergets fot, något som hans företrädare inte gjorde. ” Slut citat  /Röd markeringarna är mina/

http://www.signum.se/signum/template.php?page=news

 

 Berndt Isaksson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maj 2009 - en profetiskt högintressant tid. 

 

Påve Benedikt XVI kommer göra en resa i Mellanöstern under tiden 8-15 maj. Detta kan vara profetiskt högintressant och en verklig profetisk milstolpe. Vad som sker vid detta besök kan vara mycket avgörande, och stora förväntningar finns från flera håll. Katolska kyrkan och påven kan nu få en nyckelroll enligt Douglas Brommesson, fil dr i statsvetenskap.

 

Påve Benedikt XVI är också MYCKET drivande i religionsdialogen och uppenbarligen en stark pådrivare för en interreligiös världsreligion, som vi förstår bli det Uppenbarelseboken kallar den Stora Skökan. Kanske blir det nu så att påven får en mycket central om inte rent av avgörande roll i det fredsavtal som efterstävas mellan Israel och dess grannar.

 

Det kan ju vara så att den årsvecka som började i den bibliska kalndern 29 sep 2008 också är den sista Årsveckan, även kallad Daniels 70:e årsvecka. (Något jag skrivit om en hel del på andra ställen på denna hemsida). Men om denna sista årsvecka så säger Bibeln att mitt i den, när 3 ½ år återstår, ska ett avgörande ske och Antikrist kommer visa sitt verkliga jag. och den stora Vedermödan börjar, vilken då är de sista 3 ½ åren av de 7 åren. Då finns det en märklig angivelse i Daniels boken om 2300 dagar. ”Då svarade han mig: "Tvåtusentrehundra kvällar och morgnar, sedan skall helgedomen renas och återställas."” Daniel 8:14.

 

Jonny Widell som har hemsidan http://www.profetior.se/

 Skrev så här i ett mail till mig den 13 mars 2009:

 

”Jo, om det förödande avfallet är = bekräftandet av förbundet och 2300 kvällar och morgnar är = 2300dygn, då bör bekräftandet av förbundet ske 220 dagar in på de sista 7 åren vilket är ca:9maj enligt våra beräkningar. 7 år =2520dygn -2300 dygn=220dygn. ” slut citat

 

Alltså: detta visar sig nu sammanfalla i tiden precis med påvens historiska besök i Israel. Visst finns det anledning att följa detta i ljuset av det profetiska ordet. Vi är förmodligen inne i sista Årsveckan, och maj månad kan bli högintressant!!!!

 

Och med tiden kommer bilden klarna mer och mer och vi kommer få den ena puzzelbiten efter den andra medan vår förväntan stiger att vår Jesus, judarnas Messias, snart kommer åter. Som de säger i Amerika: Keep looking up!!!

 

Berndt Isaksson

Källa:

http://dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168713

 XXXXXXXX    XXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXX

De ekonomiska rapporterna fortsätter att berätta att den globala ekonomin kommer fortsätta nedåt och man ser ingen ljusning. Det kommer bli mycket värre, vi har bara sett början – är budskapet som både ekonomer och politiker ger. Men låt oss nu vara vakande och bedjande – för vi står mycket nära – det är min övertygelse – Antikrists framträdande via en världsregering. Världen ropar nu efter den starke ledaren, och ropet växer för varje dag. Från vänster till höger på den politiska skalan välkomnas nu globala lösningar, vilket gör att scenen nu är redo för en världsdiktator.

 

Parallellt med detta tyder nu mycket på att ett krig i Mellanöstern är nära förestående. Iran driver sitt kärnkraftsprogram till den punkt där omvärlden, inklusive vissa moderata arabländer, kommer anse att krigshandlingar måste vidtas. Om det sker så är risken stor att Israel dras in och ett storkrig bryter ut. Men låt oss be för Israel och om Guds beskydd över landet – för hela Mellanösternkonflikten handlar djupast sett om ett andligt krig, där djävulen vill utplåna Israel och judafolket.

 

Berndt Isaksson

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barak Obama vänder sig mot Guds egendomsfolk

 

USA har alltid varit den demokrati i världen som starkt och beundransvärt har försvarat Mellanösterns enda demokrati – nämligen nationen Israel. Men enligt Bibeln kommer det om inte förr så inför slaget vid Harmageddon bli så att världens ALLA nationer vänder sig mot Israel. Att Barak Obama inte är någon vän av Israel har det sedan länge kommit tecken på, men nu börjar det bli än tydligare. Under Barak Obama kommer USA att vända sig mot Israel, Mellanösterns enda demokrati och framför allt Guds egendomsfolk. Detta blir ytterligare ett tecken på hur vi nu förmodligen är inne i Sista Årsveckan. Här kan du på engelska läsa en nyhetsartikel om hur Barka Obama förbereder sveket mot Israel:

 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/130501

 

Berndt Isaksson

den 22 mars 2009 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

I helgen har det varit ett förberedande möte inför G20-mötet som snart ska hållas i London.

 

Så här skriver Expressen: “Storbritanniens premiärminister Gordon Brown talade om “en bred överenskommelse mellan denna världs länder och kontinenter” för en ny ekonomisk världsordning.”
slut citat

Och vidare:

“I London är även globala tungviktare som Brasilien, Indien, Kina och Ryssland med. Och inte minst blir det första gången många av världsledarna får träffa den viktigaste av dem alla, USA:s nye president Barack Obama.
Då måste de stora besluten fattas.
- Vi förstår alla att det är sista chansen. Vi kan inte tillåta ett misslyckande i London, sade Frankrikes president Nicolas Sarkozy.”
slut citat

 

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1475466/g20-fler-biljoner-behovs-mot-krisen

Det blir allt mer och mer uppenbart att denna globala finanskris kommer användas för att tvinga fram en ny världsordning, det som blir Antikrists världsherravälde med total kontroll över allt köpande och säljande.

 

Berndt Isaksson

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den finanskris som började samma dag som en ny biblisk Årsvecka började, dvs den 29 september 2008, är en kris som nu bara fortsätter och nu talar man om att risken är stor att USA går i konkurs, och därmed drar med sig övriga industrivärlden. Allt tyder på att finanskrisen var och är startskottet som visar att vi är inne i den Sista Årsveckan, även kallad Vedermödan. Många kan nu se att denna finanskollaps kommer leda till stora krig, för de rika länderna i världen kommer inte finna sig i att tvingas till en levnadsstandard som man kanske hade för 100 år sedan, och då kommer man börja roffa åt sig av andra länders tillgångar som exempelvis olja. Personligen tror jag att vi redan detta år, 2009, kommer få höra krigsmuller från länder vi inte hade väntat det ifrån. Men oavsett vad som händer, låt oss komma ihåg att detta är födslovåndor som förebådar att Jesus snart kommer tillbaka.

 

Ang, allvaret i finanskrisen - läs detta:

http://www.expressen.se/ekonomi/1.1442848/krisen-blir-annu-varre

 

 

==============================================

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jag skrev ju här den 4 januari om en upptäckt som Jonny Widell har gjort i Danielsboken om de 1150 dagarna, och hur han kom fram till den 17 januari i år som ett möjligt nyckeldatum i den sista Årsveckan. Och då är det ju intressant att det idag, den 17 januari, så här långt verkar bli en vapenvila i israel och Gaza ... även om det är väldigt skör...

Är det möjligen en vapenvila som blir till ett fredsavtal, som bryts någon gång i mitten av Årsveckan? Tja, den närmaste tiden utvisar om det möjligen kan handla om detta...

Berndt Isaksson

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

När börjar den 70:e Årsveckan. som jag skrivit tidigare under denna flik så tror jag att den började den 29 september 2008. Men nu brukar man ju tolka bibelns profetior, främst den i Daniels bok, så att det under denna årsvecka ska bli ett fredsavtal mellan Israel och dess grannar. Och då står det så här i Daniels bok:

 

8:13-14 13 Sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade: "Hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedomen och härskara förtrampas?" 14 Då svarade han mig: "Tvåtusentrehundra kvällar och morgnar, sedan skall helgedomen renas och återställas."

 

Idag (den 4 januari 2009) fick jag ett mail från Jonny Widell som har hemsidan http://www.profetior.se/

Och Jonny Widell påpekar att 2300 kvällar och morgnar står för 1150 dagar. Och efter 3 ½ år in i den sista Årsveckan så ska Antikrist bryta fredavtalet. Men då innebär ju detta att Årsveckan inte börjar med ett fredsavtal (fredsförbund) eftersom det fattas 110 dagar till de 1150 dagarna för att det ska bli 3 ½ år in i Årsveckan. Eller med andra ord; fredavtalet sker 110 dagar efter det att Årsveckan har börjat. Alltså runt 17 januari 2009, om det var så att årsveckan började, som jag tror, den 29 september 2008.

 

I tanke på oroligheterna i Israel och Gaza så blir ju den tanken mycket intressant; kan det bli så att det blir ett fredavtal runt 17 januari?

=============================================== 

Mark Biltz har tidigare i år påpekat att det nu kommer tre solförmörkelser tre år i rad och alla infaller på samma datum i den judiska kalendern. Nämligen under månaden AV, och på den första dagen i AV dessutom. Alltså detta skedde nu 2008 och kommer upprepas 2009 och 2010. Och Biltz sa tidigare i år att enligt judisk tro är solförmörkelser tecken på dom över hednafolken och månförmörkelser tecken på kommande dom över Israel.

 

Och då är det ju intressant och faktiskt skakande att det också några veckor efter denna solförmörkelse 2008, på dagen för det judiska Nyåret (Rosh Hashana) anses som startdatumet då den ekonomiska globala finanskrisen fick sin början. CNN utropade den 29 september som en historisk dag – alltså exakt den dag då den nya sjuåriga årsveckan började.

 

Och Mark Biltz säger i sitt nyhetsbrev den 17 december 2008 att vi nu ska komma ihåg att det alltså också nu är en total solförmörkelse 2009 och en 2010 och att dessa båda infaller i månaden AV och att vi kan förvänta ytterligare globala domar under de bibliska hösthögtiderna dessa år.  

Det är tre saker som folk vill ha: en inkomst, trygghet och en god hälsa. Men i kommande domar kommer Gud att slå undan dessa tre ben människor förlitar sig på. I år (2008) var det ekonomin. De två andra benen handlar om militär makt och hälsa. Det är sånt som händer i sin ordning. När ekonomin i nationerna rasar samman leder det till krig, och som en följd av krig kommer ofta sjukdomar. Vi kan alltså förvänta att detta är vad som kommer hända under hösten 2009 respektive hösten  2010

 

I ett annat sammanhang hörde jag att solförmörkelsen 2009 är unik på så sätt att ingen solförmörkelse i historien har bevittnats av så många människor som den son nu kommer 2009. Den sträcker sig praktiskt taget från Mellanöstern hela vägen bort över Indien, Kina och Sydostasein. Alltså enormt tätbefolkade områden, och därför blir det en solförmörkelse som kommer kunna ses av fler människor än någon solförmörkelse tidigare i historien. Den är dessutom ovanligt lång –

6-7 minuter.

  ======================================

 

Uppdaterat den 16 december

 

Vem är egentligen Barak Obama? Lyssna till detta: 

 

del 1

http://66.155.114.80/video/56k/5912-A_.wmv 

   

del 2

http://66.155.114.80/video/56k/5912-B_.wmv 

 

Uppdaterat den 14 december

 

Utvecklingen i världen är nu sådan att vi allt mera och mera kan ana att vi verkligen är inne i den sista Årsveckan. Personligen är jag övertygad om att vi är det. Dramatiken i finansvärlden, den som började den 29 september, fördjupas och får allt mera dramatiska konskevenser för miljontals människor. Men denna oro är med all sannolikhet frammanipulerad och allt i syfte att bereda människors medvetande om behovet av en världsregering, och därmed det som blir Antikrists plattform. EU kan förväntas utgöra platsen var världsregeringen har sitt säte. Och denna dramatik kommer nu eskalera under åren som ligger framför oss. Nästa år, 2009 kommer vi få se hur tidstecknen växer i styrka ytterligare - vad världsekonomin beträffar, vad tidstecken i skapelsen beträffar, vad utvecklingen i Mellanöstern beträffar osv. För den som läser tiden genom Bibelns profetiska ord kommer förstå vad som händer och vad som är att vänta härnäst. Men den som inte vill se, utan vänder Guds ord ryggen, så kommer också den andliga förvillelsen bara bli djupare och djupare. Men i allt detta ska vi komma ihåg att allt det dramatiska är tecken på att Jesu tillkommelse är mycket nära. Och därför ska vi rannsaka våra liv och be om Guds kraft att bli fri från materialism och allt som vill hindra oss att leva i andlig väntan och vaksamhet.JESUS KOMMER SNART!

Uppdaterat den 14 november

Nu avlöser det ena mötet det andra med världens stora ledare och ett globalt finanssystem är vad man planerar för. Frankrikes president, tillika EU´s ordförande Nicolas Sarkozy, sa så sent som idag (14 nov) att han nu vill involvera hela världen – och just nu reser han för att involvera länder som Indien och Kina i det nya globala system han menar måste till skyndsamt. Snart tillträder Barak Obama i USA och han är inne på exakt samma politik. Och vi kan ana att det nu kommer gå mycket fort, eftersom finanskrisen i världen är mycket djup och vi har bara sett början på de katastrofala konsekvenser för ”vanligt folk” som detta kommer medföra.  Vissa ekonomer menar att det trots alla försök bara kommer gå ut för vad gäller Amerika, och att man där om några få år kommer ha hungerkravaller och en situation som bara kan beskrivas som anarki och inbördeskrig.

 

Personligen är jag helt övertygad om att den Årsvecka som började den

29 september i år, i den bibliska kalendern, också är den sista årsveckan.

Av dessa sju år så är det ju de 3 ½ sista åren som kallas den Stora Vedermödan,

och det skulle ju då innebära att den svåra tiden börjar år 2012, som ju är

mitten av Årsveckan vi nu befinner oss i.

 

 Och tiden fram till dess är ju rimligen vad som behövs för att nu verkställa

det man så intensivt planerar för och nu talar om i allt mera tydliga ordalag.

Globala lösningar har blivit de politiska ledarnas motto och svar på alla slags

problem för att förbereda folket på den världsregering man planerar för, och

den världsledare som Bibeln kallar Antikrist. Vi ser nu hur flera starka

ledare som exempelvis Nicolas Sarkozy, Barak Obama m.fl. träder upp som

förlöpare och vi kan inte utesluta att någon av dem vi nu ser träda fram som

hyllade straka ledare kan vara den som visar sig vara Antikrist.

 

Åren fram till 2012 bör vi använda på ett klokt sätt och göra oss så

ekonomiskt skuldfria som det bara är möjligt – som privatpersoner,

som egenföretagare, som kyrkor och församlingar. Men ännu viktigare

är att vi söker Gud och övar oss i Gudsfruktan. Paulus säger:

 

 1 Tim 4:8Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men

gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om

liv, både för den här tiden och den kommande -”

 

Uppdaterat den 5 november 

 

Enligt den judekristne forskaren och bibelkännaren Mark Biltz

så kom Syndafloden 1000 år före Mose. I den bibliska/judiska

kalendern är årsdagen för syndafloden den 15 november.

 

Och det som i vår kalender motsvarar den 15 november är dessutom

årsdagen för domen över Sodom och Gomorra.

 

Mark Biltz påpekar att det är ett anmärkningsvärt sammanträffande att

den 15 november i år 2008 kommer ledare från Världens stora inflytelserika

nationer mötas i Washington D.C. för att komma fram till konkreta steg mot

en ny världsordning.

 

Denna nya världsordning vet vi som bibeltroende handlar om att förbereda

för Antikrists framträdande på Världsscenen. Samtidigt pågår det på det

religiösa området motsvarande samtal för att skapa en ny världsreligion,

som har klara konturer redan nu till det som blir den världsreligion som i

Bibeln beskrivs med ordet Skökan. Läs om det här:

 

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159662

 

Uppdaterad den 17 oktober:

 

David Wilkerson, en av de mest respekterade förkunnarna inom kristenheten,

fick i början av 1970-talet en uppenbarelse ang. vad som kommer ske strax

innan Jesus kommer tillbaka. Mycket i den synen har gått i bokstavlig

uppfyllelse. Det som nu sker på finansmarknaden är också väldigt tydligt

beskrivet i den syn som Wilkeson fick, och som är återgiven i boken Synen.

Här ett utdrag ur den:

”Förenta Staternas regering kommer att reagera på ett överdrivet sätt,

då den ser den ekonomiska utvecklingen gå sig ur händerna. Jag ser en

flod av nästan panikartade beslut fattas av olika regeringsorgan, men dessa

förhastade ansträngningar att få bukt med ekonomin misslyckas.Förenta

Staternas president gör ett, möjligen två, framträdanden i radio och tv,

för att säkra nationen att allt är väl och att bästa tänkbara ekonomiska

tider ligger framför. Men det kommer inte att få åsyftad verkan. Folk

kommer att misstro dessa påståenden och den fruktan alla känner leder

till en revolution vid valurnorna.Bilindustrin blir allvarligt skadad.

Krisen slår särskilt hårt mot dem som tillverkar fordon för fritidsbruk.

Försäljningssiffrorna sjunker drastiskt, medan varuförråden ökar." SLUT CITAT

Uppdaterat den 11 oktober

Allt fler profetiska uttolkare frågar sig nu om möjligen det som kallas

G7-länderna är vad som i Uppenbarelseboken beskrivs som ett vilddjur

med sju huvuden och tio horn.

Och denna helg – 11-12 oktober är G7-ländernas ledare samlade

till ett toppmöte för att besluta om vad man ska göra för att lösa

den globala finanskrisen. Vi kan utgå ifrån att det som nu förbereds

är ytterligare steg mot en världsregering och sedan Antikrists framträdande

som den starke ledaren.

 

Följande är saxat från Svenska Dagbladet:

G7 har en plan – men inga detaljer än

Publicerad: 11 oktober 2008, 18.30. Senast ändrad: 11 oktober

2008, 19.55

G7-länderna har enats om principerna för en fempunktsplan mot

finanskrisen, och den amerikanska staten har bestämt sig för att

gå in som delägare i krisdrabbade banker i USA. Men alla detaljer

i G7-planen diskuteras fortfarande vid helgens finanspolitiska

toppmöten i Washington. SLUT CITAT

 

Och Bibeln säger: 

Upp 13:1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade

tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina

huvuden hädiska namn.

 

 

Uppdaterat den 3 oktober

 

Nu har Rosh Hashana firats över hela världen. Som bibeltroende

kan vi fråga oss om det var något som sammanföll med denna högtid

och början på den bibliska årsveckan på sju år. Ja, den 29 september

blev exempelvis enligt CNN en historisk dag med en extrem oro på

börsmarknaden. Och ungefär samtidigt som solen gick ned i Jerusalem

och den nya Årsveckan inleddes i Rosh Hashanahögtiden, gick Frankrikes

president Nicolas Sarkozy ut i en presskonferens och talade om att han

ska kalla samman till ett toppmöte om en ny ekonomisk världsordning.

Och det är ju exakt vad som kommer uppstå under de sju sista åren som

en del i Antikrists maktutövande. Det som snart leder till Upp. 13: 16-17    

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar,

att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen

kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller

dess namns tal.

Nu finns det verkligen anledning att vara en vakande kristen och

noga följa utvecklingen. Om, jag säger OM, det är så att den sista

Årsveckan börjat så är det mycket mörka år som ligger framöver,

men Herren har lovat vara med oss när vi överlämnar vårt liv i hans

händer.

 

Bibeln talar också om hur den sista årsveckan kommer inledas med

en fred mellan Israel och dess grannfolk, men hur det blir en fred som i

Israel bittert får ångra efter 3 ½ år. Och som alla vet så förhandlas det

just nu mycket intensivt om ett fredsavtal i Mellanöstern och som kan

bli tillkännagiven inom den närmaste tiden. Det blir i så fall en ytterligare

signal om att vi kan vara inne i den sista Årsveckan innan Jesus kommer

tillbaka.

 

Uppdaterat den 3 oktober:

 

Nu kommer ytterligare tecken på att den falska freden

är på gång att verkställas:

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025598.html

 

http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=17285

 

 I allt detta får vi ropa vårt Maranata – Du vår Herre kom!!