Aktuella debatter inom kristenheten

Uppdaterat den 6 okt 2019

 

>>Vad är den Nya Apostoliska Reformationen (NAR) för något?

 

 

Uppdaterat den 4 okt 2019

 

"Om man bara argumenterar utifrån principen om individens autonomi och kroppsliga integritet, lär det för övrigt inte dröja länge innan även det kristna barndopet ifrågasätts. Även det initierar ju barn i en troendegemenskap innan de har haft en möjlighet att göra egna och medvetna val. I sitt individualistiska nit glömmer man helt enkelt bort är att alla barn växer upp i ett sammanhang och formas av dess miljö och arv." SLUT CITAT

 

>>Jacob Rudenstrand

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ett utmärkt bra svar från

>>Antje Jackelén.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Joel Halldorf: >>Omskärelseförbud gör judiskt och muslimskt liv olagligt

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

>>Vad är problemet med framgångsteologi?

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

När jag var ung på 70-80-talet var det ofta Stanley Sjöberg som i media fick vara frikyrklighetens representant och språkrör. Idag verkar det allt mer och mer bli pastorn och bloggaren >>Micael Grenholm som får inta den rollen. Må Gud välsigna och leda honom med visdom och klokskap i den kallelsen.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>”Alla orkar inte stå och sjunga lovsång i tio minuter”

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Det som de unga söker

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Tack och lov har ingen den ”traditionella” synen på kvinnligt ledarskap idag

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>Börja undervisa om kvinnors självklara rätt att leda i kyrkan

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Predika Jesus - inte slöjförbud

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ang. >>Kenneth Copeland

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Mycket väckande budskap. Sprid detta! >>HÄR

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>20 år sedan "guldmiraklet" på Nyhemsveckan

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Det har varit tyst om Marcus Birro, både i profan och kristen media, på senare år. Förr var han jämt i ropet. Men nu tar han till orda igen; >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag står inte bakom allt som sägs och görs under Pride. Men jag kan inte bortse från att Pride handlar om och finns till för människor som både historiskt och i nutid har behandlats fruktansvärt illa. Om människor som vill kunna gå längs gatan hand i hand med den de älskar. Utan att utsättas för förakt, hot och våld."

 

>>Ebba Busch Thor

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Tänk att Donald Trump inte begriper något så grundläggande som att vi i Sverige har ett självständigt rättsväsende. Men å´ andra sidan så förstår han det säkert, men han vill gärna använda denna >>fråga för att ta fokus från det växande missnöjet i USA mot Trumps skandalösa politik.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Detta är ju något av det största som skett i svensk kristenhet på länge. Verkligt konkret >>försoningsmöte.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Daniel Alms svar till Nätverket för klassisk baptism

 

Efter det att tre företrädare för Nätverket för klassisk baptism skrivit en uppmärksammad >>debattartikel i DAGEN, där man bland annat kritiserar Equmeniapastor Esther Kazen och hennes liberala syn på sex- och samlevnadsfrågor, så har en livlig debatt börjat i DAGEN och på sociala medier.

Pingstledaren Daniel Alm har redan bemött insändaren i ett >>inlägg på facebook. Det är mycket som är intressant i det inlägget, bland annat detta: 

 

Jag uppfattar Ester Kazen för långtgående i flera av dessa frågor. Givetvis är det positivt med samtal om sexualitet och vi behöver kunna föra dialog. Men vi behöver också stå för de värderingar vi uppfattar bibliska. Givetvis måste vi söka göra detta utan att bli moralistiska. En tro på äktenskapet som ram för sexuell utlevnad mellan människor behöver inte leda till utestängande av människor med andra erfarenheter.” (understrykningen är min).

 

Alm talar alltså om äktenskapet som en ram för sexuell utlevnad mellan människor, istället för som det annars brukar heta ”mellan en man och en kvinna”.  Vet inte om hans formulering är en fingervisning om att även Pingströrelsen är på väg att bejaka samkönade äktenskap?  För den debatten pågår ju inom alla kyrkosamfund idag, exempelvis inom >>EFK. Svenska Kyrkan har ju sen flera år fullt ut bejakat samkönade äktenskap. Inom Equmeniakyrkan är det upp till varje lokal församling att avgöra om man erbjuder vigsel av samkönade.

 

Det andra som också är intressant i Daniel Alms facebookinlägg är när han konstaterar följande: ”Vi ser idag ett antal debatter i kristenheten som drivs av människor som företräder antingen sig själva eller på sin höjd ett nätverk eller en parakyrklig organisation.

 

Och vidare säger han om detta att ”rent allmänt är detta ett stort problem i kristenheten idag.” Och han konstaterar också: ”de riskerar att bidra till polarisering i sin iver att få uppmärksamhet för sin fråga.

 

Berndt Isaksson

OBS! Daniel Alms hela facebookinlägg kan läsas >>HÄR

 

OBS! Uppdaterat:

Esther Kazens som är generalsekreterare i SEK  och även privat driver plattformen @feministpastorn, får stort stöd från Styrelsen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

https://www.dagen.se/debatt/stor-bredd-ryms-inom-sek-1.1557039

 

Samt från medlemmar i Facebookgruppen Kristna feminister

https://www.dagen.se/debatt/meningslost-trata-och-leta-fel-hos-varandra-1.1557042

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Saxat från Sändaren i ett reportage från Hönökonferensen:

 

"I ett annat bibelstudium talade Malm om "tre karismatiska heresier".

 

– Jag är ett barn av den karismatiska väckelsen och den har haft en avgörande betydelse i mitt liv. Men i dag ser jag en oroande utveckling i den karismatiska rörelsen. Det finns tre karismatiska heresier, tre falska föreställningar om Gud: Vi tror att vi kan förstå Gud, vi tror vi kan säga åt honom vad han ska göra, och vi tror att Gud är skyldig oss att handla på ett visst sätt om vi bett, lovsjungit och tänkt på ett visst sätt. Paulus talar emot allt detta i Romarbrevet 11:33, "Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda?"

 

– Om vi försöker påverka Gud blir det inte tro, utan vad religionspsykologin kallar magi." SLUT CITAT

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Nätverket för klassisk baptism får svar på tal >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Ekumeniskt gehör behövs. En känsla av tillhörighet till den stora kyrkan.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Ja, vad är det som får brinnande evangelister från Danmark att falla pladask för ett Trump-möte?

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Jag är helt övertygad om att vi som vill se mångfald och tolerans är i kraftig majoritet i Sverige. Men det räcker inte. Vi kan inte sitta hemma och säga bra saker. Vi måste göra oss hörda på gator och torg. När en jude eller en lesbisk kvinna utsätts för hot eller våld i Almedalen utsätts vi alla.

För i morgon kan det vara du eller jag."


Willy Silberstein, styrelseledamot i Svenska kommittén mot antisemitism

 

Läs resten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>Gud låter inte sig beskrivas eller begränsas av ett kön.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Saxat från >>Sändaren:

"Equmeniakyrkan har fått nog. Nu kräver kyrkan amnesti för ensamkommande flyktingar som varit i Sverige i två år. Ett skarpt besked från kyrkokonferensen i Jönköping." SLUT CITAT

 

Känner tacksamhet över att Equmeniakyrkan höjer sin röst i viktiga samhällsfrågor som flyktingmottagande och klimatfrågor. Hand i hand med det dagliga arbetet, i de många församlingarna, för att också vinna människor till tro på Jesus Kristus som världens ende Frälsare. Aldrig att de båda sidorna i den kristna tron och bekännelsen får spelas ut mot varandra.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Antikrist är inte miljövän: den karismatiska rädslan för Agenda 2030

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Trump får EFK att tveka inför ordet ”evangelikal”

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Björn Cedersjö: >>Därför är mitt ja bibelgrundat

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Nu har ledarna för Pingströrelsen och Alliansmissionen svarat på varför deras samfund valt att lämna SEA. Och deras motivering är ju faktisk rimlig. De skriver bland annat så här:

"Vår andra synpunkt var att om man vill ha samfund som förankringsbas och stöd måste förankring någon gång ske. Det blir en omöjlig situation för oss att tas till intäkt för yttranden vi inte har haft någon möjlighet att påverka. Detta avvisades av ledarna för SEA som ville ha sin fria roll och inte behöva förhålla sig till våra samfundsledningar på så sätt. Därför finns vi inte kvar i nätverket." slut citat

 

Relaterat: >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är absolut inget vi önskar eller alls driver – abort ska aldrig ses som preventivmedel – men ibland verkar det oundvikligt givet livets komplexiteter. Jag tror att alternativet med illegal abort är mycket sämre än att det tillåts i en abortlagstiftning, och givetvis måste omfattningen av en sådan lagstiftning kunna debatteras. Men framför allt behöver vi en fördjupad etisk diskussion. Det behövs mer kärlek i tiden, så att fler väljer att föda sina barn. Och inte minst behöver män ta mer ansvar för sin sexualitet."

 

>>Daniel Alm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är inte ett bra vittnesbörd för vår tro på Gud och försoningen när kristna abortmotståndare uppträder ensidigt fördömande, skriver Stanley Sjöberg." Läs >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Både Pingströrelsen och Svenska alliansmissionen har exempelvis valt att avsluta sitt medlemskap, och kallar sig numera ”närstående organisationer” utan att synas på SEA:s hemsida. Detta försvagar SEA:s ställning i svensk kristenhet."

 

>>Stefan Swärd

Samt >>HÄR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>Vanvettig värld!

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Nej, sätt inte rätten till asyl på undantag

118 röster från frikyrkan: Ge inte Trump och Orbán större inflytande

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Kashif Virk har fel om Jesus och korsfästelsen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Elisabeth Sandlund: Pelosis varning om Trump kan inte avfärdas

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

EU-debatt i tidningen >>DAGEN

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Frågan om Jesus som enda frälsningsvägen har blivit det avgörande testet på de kristnas trohet mot evangeliet."

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>Orbáns regim ”skenkristen”

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Tack gode Gud för pingstteologen Mikael Stenhammar. Med anledning av det som denna helg pågår i Friends Arena skriver han bland annat så här :

 

Saxat från DAGEN

 

”Det är tydligt att Bethels lära levererar såväl andliga upplevelser som vittnesbörd om helanden. Men att något fungerar och kommer med kraft får aldrig bli vårt sanningskriterium. Jesus säger uttryckligen att det finns många som profeterat och gjort mirakler i hans namn utan att han för den skull känt dem (Matt 7:21-23). Det är inte bara teologin om helande i Bethel som bekymrar mig, utan även andra läror och uttryck som måste skärskådas i Bibelns ljus med Andens hjälp. När nu under och tecken är Bethels signum passar det att börja ett ödmjukt granskande på detta område. Jag är förvånad att det så gott som saknats hittills. Att blåögt välkomna Bethel och deras helandeteologi kommer stå oss dyrt och i långa loppet hindra den förnyelse av Andens gåvor som Herren vill verka i svensk pingströrelse och andra sammanhang.

 

Mikael Stenhammar, pastor i Sionförsamlingen Linköping och doktorand i Pentekostal teologi vid University of Birmingham, England.

 

Läs hela artikeln >>HÄR

 

 

 

Micael Grenholm: >>Problemen med scenlampor och rökmaskiner i frikyrkan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Mikael Karlendal: >>Var den tidiga kristna kyrkan protestantisk eller katolsk? 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Mikael Karlendal bemöter Anders Gerdmars bok:

 

>>Är Skriften allena förenlig med Skriften?