Aktuella debatter inom kristenheten

 

Nätverket för klassisk baptism får svar på tal >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Ekumeniskt gehör behövs. En känsla av tillhörighet till den stora kyrkan.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Ja, vad är det som får brinnande evangelister från Danmark att falla pladask för ett Trump-möte?

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Jag är helt övertygad om att vi som vill se mångfald och tolerans är i kraftig majoritet i Sverige. Men det räcker inte. Vi kan inte sitta hemma och säga bra saker. Vi måste göra oss hörda på gator och torg. När en jude eller en lesbisk kvinna utsätts för hot eller våld i Almedalen utsätts vi alla.

För i morgon kan det vara du eller jag."


Willy Silberstein, styrelseledamot i Svenska kommittén mot antisemitism

 

Läs resten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>Gud låter inte sig beskrivas eller begränsas av ett kön.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Saxat från >>Sändaren:

"Equmeniakyrkan har fått nog. Nu kräver kyrkan amnesti för ensamkommande flyktingar som varit i Sverige i två år. Ett skarpt besked från kyrkokonferensen i Jönköping." SLUT CITAT

 

Känner tacksamhet över att Equmeniakyrkan höjer sin röst i viktiga samhällsfrågor som flyktingmottagande och klimatfrågor. Hand i hand med det dagliga arbetet, i de många församlingarna, för att också vinna människor till tro på Jesus Kristus som världens ende Frälsare. Aldrig att de båda sidorna i den kristna tron och bekännelsen får spelas ut mot varandra.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Antikrist är inte miljövän: den karismatiska rädslan för Agenda 2030

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Trump får EFK att tveka inför ordet ”evangelikal”

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Björn Cedersjö: >>Därför är mitt ja bibelgrundat

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Nu har ledarna för Pingströrelsen och Alliansmissionen svarat på varför deras samfund valt att lämna SEA. Och deras motivering är ju faktisk rimlig. De skriver bland annat så här:

"Vår andra synpunkt var att om man vill ha samfund som förankringsbas och stöd måste förankring någon gång ske. Det blir en omöjlig situation för oss att tas till intäkt för yttranden vi inte har haft någon möjlighet att påverka. Detta avvisades av ledarna för SEA som ville ha sin fria roll och inte behöva förhålla sig till våra samfundsledningar på så sätt. Därför finns vi inte kvar i nätverket." slut citat

 

Relaterat: >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är absolut inget vi önskar eller alls driver – abort ska aldrig ses som preventivmedel – men ibland verkar det oundvikligt givet livets komplexiteter. Jag tror att alternativet med illegal abort är mycket sämre än att det tillåts i en abortlagstiftning, och givetvis måste omfattningen av en sådan lagstiftning kunna debatteras. Men framför allt behöver vi en fördjupad etisk diskussion. Det behövs mer kärlek i tiden, så att fler väljer att föda sina barn. Och inte minst behöver män ta mer ansvar för sin sexualitet."

 

>>Daniel Alm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är inte ett bra vittnesbörd för vår tro på Gud och försoningen när kristna abortmotståndare uppträder ensidigt fördömande, skriver Stanley Sjöberg." Läs >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Både Pingströrelsen och Svenska alliansmissionen har exempelvis valt att avsluta sitt medlemskap, och kallar sig numera ”närstående organisationer” utan att synas på SEA:s hemsida. Detta försvagar SEA:s ställning i svensk kristenhet."

 

>>Stefan Swärd

Samt >>HÄR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>Vanvettig värld!

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Nej, sätt inte rätten till asyl på undantag

118 röster från frikyrkan: Ge inte Trump och Orbán större inflytande

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

>>Kashif Virk har fel om Jesus och korsfästelsen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Elisabeth Sandlund: Pelosis varning om Trump kan inte avfärdas

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

EU-debatt i tidningen >>DAGEN

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Frågan om Jesus som enda frälsningsvägen har blivit det avgörande testet på de kristnas trohet mot evangeliet."

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>Orbáns regim ”skenkristen”

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Tack gode Gud för pingstteologen Mikael Stenhammar. Med anledning av det som denna helg pågår i Friends Arena skriver han bland annat så här :

 

Saxat från DAGEN

 

”Det är tydligt att Bethels lära levererar såväl andliga upplevelser som vittnesbörd om helanden. Men att något fungerar och kommer med kraft får aldrig bli vårt sanningskriterium. Jesus säger uttryckligen att det finns många som profeterat och gjort mirakler i hans namn utan att han för den skull känt dem (Matt 7:21-23). Det är inte bara teologin om helande i Bethel som bekymrar mig, utan även andra läror och uttryck som måste skärskådas i Bibelns ljus med Andens hjälp. När nu under och tecken är Bethels signum passar det att börja ett ödmjukt granskande på detta område. Jag är förvånad att det så gott som saknats hittills. Att blåögt välkomna Bethel och deras helandeteologi kommer stå oss dyrt och i långa loppet hindra den förnyelse av Andens gåvor som Herren vill verka i svensk pingströrelse och andra sammanhang.

 

Mikael Stenhammar, pastor i Sionförsamlingen Linköping och doktorand i Pentekostal teologi vid University of Birmingham, England.

 

Läs hela artikeln >>HÄR

 

 

 

Micael Grenholm: >>Problemen med scenlampor och rökmaskiner i frikyrkan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Mikael Karlendal: >>Var den tidiga kristna kyrkan protestantisk eller katolsk? 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Mikael Karlendal bemöter Anders Gerdmars bok:

 

>>Är Skriften allena förenlig med Skriften?