Frågor och brev från läsare av denna hemsida

Frågor och läsarbrev kan sändas in på denna mejladress:

isaksson.berndt@telia.com

Ett läsarbrev:

Läste vad du skrivit ang >>Förvrängd Nådesförkunnelse  ett verk av Satan .

Mycket bra formulerat .

Jag har personligen ofta predikat om detta i olika slags församlingar genom årens lopp , och ofta stött på just vad du skriver om .

Nu har jag dragit mej tillbaka  i avskildhet och  bön sedan en längre tid , är bara ute då och då ,

Tänk redan detta att det står om laglöshet, och just på grund av detta kallnar kärleken hos de flesta .

Äkta ödmjukhet och förkrosselse kan aldrig fås , annat än om vi tar Guds ord på allvar med lag Buden så att evangeliet kan bli levande mat för våra själar , annars blir det bara en teori som slutar med att vi somnar och säjer allt är bara nåd vi kan ingenting göra !? Om vi är någorlunda vaken och nyktra varför skulle Gud ge oss en så stor bok , om vi ingenting kan göra !? Där för säjer Guds ord till oss så här idag  :

VAKNA upp och håll dig vaken, och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. Ty jag har ICKE funnit dina GÄRNINGAR vara FULLKOMMLIGA inför min Gud. (Upp. 3:2) 

Akten på allt detta, så mycket mer som I veten vad tiden lider, att stunden nu är inne för eder att VAKNA upp ur SÖMNEN . Ty frälsningen är oss nu närmare, än då vi kommo till tro. (Rom. 13:11)

Därför heter det: "VAKNA  upp, du som SOVER, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig." (Ef. 5:14)

Ofta hör man om någon som kommer i nöd eller blir tuktad och agad , varför skulle detta ÖDE hända mej ?

Detta ord ÖDE och MJUK = ÖDMJUK ,hör ihop  ,vi kan aldrig bli ödmjuk  i hjärtat annat än om vi lyder och följer lag buden ,som är en uppfostrare till Kristus!

Visst finns det trevliga och omtänksamma människor , , men det är skillnad att försöka vara eller spela ödmjuk , än att vara det efter Jesu sinnelag !

Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ÖDMJUK I HJÄRTAT ; 'så skolen I finna ro för edra själar'. (Matt. 11:29) 

Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i "ödmjukhet" och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne (Kol. 2:18 )Ofta blir det en chimäraktigt lull lull ödmjukhet  där man  talar om änglar  och om jesus som om han fortfarande var kvar i stallets krubba.

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Är vattnet i dopet på något sätt magiskt? Hur ser du som equmeniapastor på det?

 

Vänligen

Gerd

 

Svar. Nej, ingen kyrka vad jag vet ser på dopvattnet som något magiskt. Möjligen att det finns vissa extrema som menar att det är mängden vatten det ankommer på eller huruvida hela kroppen sänks ned eller inte. Ser man det så kan man nog säga att man har en magisk syn på dopvattnet. Men sådana är inte representativa för det bibliska dopet och hur kristenheten ser på just dopvattnet.

 

När en människa tar emot Jesus i vuxenålder och inte blivit döpt som barn, så ska man låta sig döpas. Och då är det inte mängden vatten eller dopsättet det ankommer på; men att det sker i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Om det då sker genom nedsänkning eller begjutning har ingen betydelse eftersom det inte är någon magi i vattnet. Välsignelsen ligger i de löften Gud gett angående dopet.

 

//Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Brev till Kennet och Julia

Hej. Jag heter Jonas. Precis som pastor Bernt säger så har Jareteg en bra bibelgenomgång om vad Det Stora Avfallet handlar om. Om Bernt tillåter så vill jag ge ett längre citat från Jaretegs blogg. Han säger så här.

"Nu skall vi se på ett antal Bibelord som tydligt pekar på ett stort avfall inom kristenheten. Vi börjar med Matt 24:11-12:

 

"Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta."

 

Dessa ord är från Jesu tal om den yttersta tiden i Matteusevangeliet, kapitel 24. Det är uppenbart att många skall falla för det som de falska profeterna kommer med, och det gör att den sanna kärleken så gott som försvinner innan Jesus kommer till baka. Det här är inte vilket kärlek som helst. Den grekiska grundtexten talar om agape – kärleken, den förbehållslösa kärlek som finns i Guds levande församling. Den kärleken skall alltså i stort sett försvinna, och det innebär ju i så fall ett stort avfall. Så här ser vi inte skymten av en världsvid väckelse i den yttersta tiden. Som en parentes skall jag säga att den väckelse och andeutgjutelse som profeten Joel talar om i GT handlar om Israels, judarnas, andliga uppvaknande i den yttersta tiden. Där kommer det att bli en genomgripande väckelse, vilket kommer att vara ett starkt tidstecken i den yttersta tiden. Men det skall jag inte prata er om här.

 

Läs istället min text om Joels profetia på

 

http://www.bibelfokus.se/joel

 

Nästa Bibelord är ifrån Luk 18:8, och Reformationsbibeln. Alla andra bibelcitat är från Svenska Folkbibeln om jag inte skriver något annat. Men jag tycker att ordföljden är bra här: "Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer?" 

 

I den grekiska grundtexten står ”tro” i bestämd form. Skall Jesus finna TRON på jorden då han kommer tillbaka? Den sanna Guds-tron? 

 

I dessa Jesu ord tycker jag framskymtar att den troende skaran på jorden kommer att vara starkt decimerad i den yttersta tiden. Jesus sa ju också att före hans ankomst så skall vara som i Noas dagar. Då fanns det bara 8 personer som levde i full trohet till Gud. Så det är inte på grund av något uppryckande av de kristna som Jesus undrar ifall han skall finna någon tron på jorden när han kommer, det är på grund av det stora avfallet i den yttersta tiden! 

 

Vi fortsätter till 2 Petr 2:1-2: "bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.  Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas." 

 

Här sägs att många skall falla för de förödande läror som kommer att smygas in av falska förkunnare. Det här kan man tyvärr se på många håll i kristenheten idag. 

 

Vi hoppar till 2 Tim 4:3-4, (Bibel 2000) : "Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna."

 

Det här Bibelordet tycker jag talar mycket om vår tid. Det kunde lika gärna ha stått att man skaffar sig "den ena kristna pocketboken efter den andra", eller "den ena kristna TV-kanalen efter den andra". Smaskiga sensationer är mer intressant än att studera Bibeln. Den grekiska grundtextens ord för legenderna betyder ungefär "påhittade läror", och det är tyvärr precis så som det många gånger är inom den kommersialiserade kristenheten. Böcker med ett smaskigt budskap säljer bättre än rena Bibelstudier. Att slå dövörat till för sanningen är inget annat än just avfall.

 

Om vi nu backar tillbaka till 2 Tess 2 igen så ser vi vad som orsakar avfallet. Vi skall fortsätta i vers 9-11 (Bibel 2000) : "Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen". 

 

Här ser vi att kärleken till sanningen är helt avgörande, och att Gud vill ge oss denna kärlek. Och vi ser också vad som gör att människor dras in i den sista tidens avfall: det är kärleken till tecken och under. Tecken och under är alltså drivkraften i Antikrists framträdande. Lägg det på minnet! 

 

Här måste vi ta varning och rannsaka oss själva. Vad har vi mest kärt? Är det Sanningen eller är det spektakulära berättelser och tecken och under?

 

Det finns alltså många Bibelord som talar om att många skall avfalla från sanningen och Gud i den yttersta tiden. I Uppenbarelsebokens kapitel 13 så får vi den kanske mest skrämmande bilden av det här: "Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: 'Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?' .....och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det , alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning." 

 

Ser du det, ALLA jordens invånare kommer att tillbe Antikrist som gud i den yttersta tiden, alla förutom Jesu sanna lärjungar. Vi står alltså inför en enorm  ekumenisk rörelse bland ateister, buddhister, hinduer, bahai-troende, new age:are, ockultister, satanister, och alla avfallna kristna, och som kommer att leda till att alla i enhet tillber Antikrist som messias och gud. Det blir en enhet och ekumenik som världen aldrig tidigare skådat, men en enhet som leder till fördärvet.  Hur i hela världen kan kristna hamna där då? Jo, vägen dit går via falska profeter och villoläror. Lockbetet är häftiga andliga upplevelser och under och tecken. För att satan skall kunna lyckas locka i stort sett hela mänskligheten in i denna tillbedjan av Antikrist, så krävs så klart att han öppnar många olika dörrar, många olika vägar som strålar samman till den breda avfallets väg."

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hej Bernt. Vi undrar vad som menas med uttrycket DET STORA AVFALLET?

 

Kenneth och Julia

 

Svar: Jag tycker Lennart på BibelFokus.se har gjort en bra sammanställning i ett bibelstudium som ni kan ta del av här.

 

http://bibelfokus.se/avfallet

 

 

Mvh

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Finns det liv på andra planeter? Är det ens möjligt?

 

Kerstin P

 

Svar: Om det finns liv på andra planeter vet vi inte. Men visst är det möjligt. Och om det finns liv där så är det något som Gud har skapat, för han är Skaparen av allt som finns på jorden precis som han är skaparen av hela Universum. Bibeln säger inget om huruvida Gud skapt liv på andra planeter och den säger inte heller att han inte har gjort det.

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Joh17: 21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Detta bibelord är nog det bibelord som oftast används som argument för att vi måste bli ett med varandra. Och vi får inte vara splittrade. Stora enhetsbyggen har byggds. Samfund har slagits ihop. Ofta ber vi i våra samlingar för ekumeniska samlingar som om de skulle vara ett tecken på att Jesu bön håller på att bli verklighet. Nu ber inte Jesus om att vi alla ska vara i samma lokal. Han ber inte heller att vi ska underordna oss påven eller någon människa. Han ber inte heller oss om att arbeta för att bli ett. Han ber till Fadern att vi ska vara ett. Han ber att vi ska vara i dem (treenigheten). Joh.15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Jesu bön är redan uppfylld. När vi förblir i honom är vi ett med varandra. Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.
 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Vi som blivit födda av Gud och tro på honom som är full av nåd och sanning. Om vi förblir i honom så får vi uppleva Guds härlighet som är nåd och sanning. Detta fick även Mose uppleva när Gud ställde honom i klippan. (Kristus) 2 Mos. 33:22 När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. På samma sätt som Mose fick uppleva Guds härlighet så får vi när vi förblir i Jesus uppleva Guds härlighet. Jesu bön blir uppfylld när vi förblir i honom. Joh 10:27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.  28 Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand.

 

Magnus från Nybro

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Är det en synd att tatuera sig? Jag har en tatuering sen många år.

 

Elise

 

Svar: Nej, jag skulle inte äga att det är en synd att tatuera sig, även om jag inte själv skulle kunna tänka mig att ta någon form av tatuering. Men som sagt, jag skulle inte säga att det är en synd, lika lite som jag skulle säga att det är en synd när kvinnor sminkar sig. Men sen har vi ju som kristna ett personligt ansvar att visa måttfullhet och anständighet.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Fråga till pastor Bernt

 

Varför anser du att moder Teresa är värd dagens ros?

 

//Robin

 

Svar: Det beror, som du ser i min motivering, helt och fullt på hennes livslånga sociala insats bland de allra fattigaste. Den livsgärningen har inspirerat många till liknande arbete.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Jag har ikväll per telefon fått en fråga om T.B. Joshua och huruvida jag tror att han är en gudsman eller en falsk profet. Svaret är att han är ett mycket tydligt exempel på falsk profet, bluffmakare, trollkarl m.m. Här kan man se åtta korta avsnitt (några minuter vardera) som avslöjar vilken bluffmakare han är. En riktigt "antikristlig" typ: >>HÄR

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Min fråga till pastor Bernt Isaksson.

Biubelfokus.se säger att uppryckandet och Jesu återkomst sker samtidigt. Jag väljer att citera ett litet stycke får bibelfokus.se.

-Texten talar i samma stycke om Jesu synliga ankomst och om uppryckandet. Dessa två saker hör alltså samman. Det är i texten väldigt tydligt att först skall det ske ett stort avfall (bland de kristna) och sedan skall Antikrist träda fram. Sedan står det att Jesus skall förgöra Antikrist vid sin ankomst ("förinta med glansen vid sin ankomst" NT 81). Jesu sanna lärjungar skall alltså få möta Jesus vid hans "tillkommelse" genom uppryckandet till honom . Det är då Jesus också förintar Antikrist, och detta är samma händelse som vi läst om i Sakarja 14:4, när Jesus kommer som Israels Messias och befriar dem ifrån Antikrists arméer. Mer om det längre fram. Många kristna brukar säga att "Jesus kommer snart" eller att "vi ses snart igen, om vi får leva och Herren dröjer". Sådana hälsningar är baserade på en tro att Jesus kan komma när som helst. Det var exakt den typen av tro som Paulus var tvungen att ta itu med bland lärjungarna i Tessalonika. Han var tvungen att korrigera deras tro och säga: "tappa inte besinningen, Jesus kommer inte när som helst. Först måste det stora avfallet ske och Antikrist träda fram". Låt dig korrigeras av Paulus undervisning om du trott som lärjungarna i Tessalonika.-

 

Min fråga är nu om du Bernt som är Equmeniapastor håller med om att uppryckandet inte sker före vedermödan och att då församlingen ska vara kvar under vedermödan ända till det att Jesus kommer tillbaka? Jag har alltid hört att vi ska slippa vara med under Vedermödan. Denna fråga är viktig för mig att få klarhet i.

 

hälsar

Per-Eric

 

SVAR till Per-Eric

Har fått en liknande fråga, här under, se även det svaret. Jag har precis samma uppfattning som den som Lennart på Bibelfokus skriver. Jag tror och tolkar Bibeln som att den är tydlig i detta att församlingen (kristenheten) är kvar på jorden genom Vedermödan fram till Jesu synliga återkomst och att det är då vi rycks upp, tillsammans med de troende som genom seklerna väntat på Uppståndelsen. Då ska vi tillsammans möta den Jesus som kommer åter för att sen för alltid få vara tillsammans med Honom.

Du citerar från Bibelfokus. Och för den som inte känner till den hemsidan och just undervisningen om Herren Jesu återkomst så finns direktlänken här:

http://bibelfokus.se/jesu_aterkomst

 

Mvh

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Fråga från Gunnar och Erica

Det finns en massa böcker skrivna av människor som påstår att de varit i himlen. De skriver massa in i detalj om allt de såg och upplevde där. Kan man tro på dessa berättelser om himlabesök? Ikväll läse vi på en blogg om en annan som sa att hon varit i helvetet och sett hur människorna plågades där.

 

Gunnar och Erica

 

SVAR: Helt ärligt så vill jag säga att dessa berättelser om människor som varit i Himlen eller i Helvetet är svammel och påhitt och inte sällan handlar det om att man vill göra sig en slant på en bra bokförsäljning. För det första så finns det inga människor i Himlen ännu, så de som säger att det varit där och träffat nära och kära som dött har fel och fantiserar. De som har dött i tron på Jesus vilar till uppståndelsens dag då Jesus kommer tillbaka. Ordet som klart motsäger att människor redan nu är i himlen är exempelvis: 1 Tess. 4: Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.


Paulus skriver vid ett tillfälle, i 2 Kor 12:1 ”Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen . Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. 3 Jag vet att den mannen – om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet – 4 blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala.

Observera, att Paulus, den man som skrivit en tredjedel av Nya Testamentet och blev den store Aposteln, om sitt besök i ”tredje himlen” säger att det han fick höra och se var så stort att ingen människa, inte ens han, får eller kan uttala sig.

 

Är det då inte märkligt att det nu i vår tid kommer en störtflod av fantasieggande böcker från människor som berättar de mest otroliga och motsägelsefulla historier om hur de varit i himlen?


Likaså finns det ännu inga människor i Helvetet, ja det finns inte någon ännu i Helvetet. Helvetet är tillrett för Djävulen och hans änglar DIT DE EN GÅNG  kommer att kastas. Sedan talar också Bibeln om att de förlorade EFTER DEN YTTERSTA DOMEN, inte ännu, kommer att hamna där. Så de som fantiserar och påstår att de varit i helvetet och sett människor plågas där redan nu faniserar och deras påstådda uppenbarelser strider mot Guds ord. Berättelsen och den rike mannen och Lasarus har ibland missbrukats och feltolkats på ett sånt sätt så att den blivit ett helt annat budskap än vad Bibelns samlade vittnesbörd säger om Himmel och helvete.

Mycket mera skulle kunna sägas som svar på er fråga men detta får räcka.

 

Mvh

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

FRÅGA: Livets ord flygbombar islamiska staten med biblar. Vad skulle hända om muslimer började bomba våra kristna länder med Koranen?

 

Ewa

 

SVAR: Tja, det behöver de ju inte göra. I våra fria demokratiska länder har de full frihet att gå ut var de vill och dela ut koranen. Medan det i IS skulle vara lika med att skriva under sin egen dödsdom om man där gick ut och började dela ut Biblar. Det är skillnaden.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Jag har fått frågan om jag accepterar Katolska kyrkan som en kristen kyrka? Svaret är att jag gör det trots det myckna man kan kritisera den kyrkan för. MEN vi har likväl det absolut grundläggande gemensamt- det som är formulerat i den Apostoliska trosbekännelsen, i Treenighetsläran, bekännelsen av vem Jesus Är osv. Att ha allt det gemensamt och sedan säga att det inte är en kristen kyrka blir ju väldigt konstigt.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Förtydligande: Denna avdelning "Frågor och brev..." är inte tänkt att fungera som det tidigare Samtalsforumet gjorde. I den mån jag anser mig ha tid att svara på konkreta frågor kommer jag göra det och om jag finner det lämpligt lägger jag ut något läsarbrev emellanåt.

Men det är inte tänkt att fyllas med "länktips" o.d.

 

Mvh

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Jag har på Mikael Karlendals blogg fått en fråga från signaturen Inge. En fråga som dels undrar om jag inte rent av beundrar Katolska Kyrkan och är lite avundsjuk på Mikael Karlendal som sen någon månad konverterat till den.

Så här svarar jag på det.

Vad katolsk lära säger och hur den ska tolkas kan nog Karlendal svara på. Men så pass tror jag mig veta att kristenheten, inklusive Katolska kyrkan, delar synen på Jesus som Sann Gud och sann Människa. Kristenheten, inklusive Katolska kyrkan bekänner sig till den Tro som sammanfattas i Treenighetsläran. Kristenheten, inklusive Katolska kyrkan kan stämma in i den sammanfattande deklaration vi kallar den Apostoliska Trosbekännelsen.

Och där kan jag helt ärligt säga att jag känner ingen annan beundran för Katolska kyrkan än den beundran jag kan känna inför alla andra kyrkor där vi har trons fundament gemensamt. Eller med andra ord, det finns alltid något i alla kyrkor och samfund man kan beundra och uppskatta och känna tacksamhet över, utan att för den sakens skull fundera på att byta skuta. Jag känner mig trygg och kallad av vara i det sammanhang jag befinner mig i, nämligen Equmeniakyrkan och i lokalförsamlingen Korskyrkans Församling i Vetlanda. Som du vet så består ju Equmeniakyrkan av de tre tidigare Missionsförbundet, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan. Vad just samfundsidentitet beträffar kommer jag nog i själ och hjärta alltid vara metodist. Men den andliga identiteten ska vi ju alla ha i Kristus.

I tidningen >>DAGEN får Peter Halldorf en fråga om hur han ser på att Ulf Ekman valde att konvertera till Katolska kyrkan. Jag tycker Peters svar rymmer vishet. Han svarar så här:

– Jag vill inte kommentera enskilda personers beslut. Men generellt ser jag det så här; jag vill uppmuntra människor att så långt det bara är möjligt förbli kvar i den kyrka där man är döpt, att förbli trogen den traditionen. Sedan ser jag också att det ibland kan vara så att man av pastorala skäl behöver hjälpa en människa att ta ett steg till ett uppbrott, då handlar det ofta om att man under lång tid har funnit sitt andliga hem i en annan kyrka. Men min hållning är att det är genom att vara trogen det sammanhang där man finns som vi också bäst och mest trovärdigt kan verka för enhet och gemenskap mellan kyrkorna. Om jag konverterar, bryter upp från min egen kyrka och går till en annan, blir det problematiskt, åtminstone under ett antal år, att med trovärdighet fortsätta tala om enhet.” SLUT CITAT

 

Notera hur Peter Halldorf säger ”att fortsätta att tala om enhet”. Och hur skeptiska vi än med rätta ska vara mot mycket av det som händer i kristenheten idag, så får vi likväl inte i den osäkerheten tappa bort Jesusvisionen som han ber i en av sina sista böner här på jorden: ”Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.” Joh. 17:21

Något har ju gått riktigt snett om den bönen, längtan och visionen inte är levande ibland oss utan bara en teori till intet förpliktigande.

Jag tror samme Peter Halldorf också har rätt när han i sin senaste bok ”Att älska sin nästas kyrka som sin egen” så insiktsfullt på sidan 28 skriver:

Och förmodligen kommer vägen till den synliga enhet bland sina lärjungar som Jesus bad om få oss alla att häpna. Har inte överraskningsmomentet alltid varit utmärkande för den helige Andes gärningar?” SLUT CITAT

 

Berndt Isaksson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Vad tror du om valet i USA ?

Har ju läst om Trumph tidigare.

Det senaste gäller Hillary Clinton. Hennes ev.

blivande bitr. prem.min. heter Tim Kaine och

han har en lång, djup relation med radikal islam.

Skulle vara som att rösta på "pest" eller "kolera".

Sommarhälsningar

Lillian

 

SVAR: Precis som du säger så är det som att välja mellan pest och kolera. Men även om Hillary Clinton är utan trovärdighet så är hon likväl ändå avsevärt bättre om enda alternativet är Donald Trump. Jag tror han i vore en enda stor katastrof som president. Den fräckhet och arrogans och härskarteknik han visat prov på i valrörelsen är alarmerande. Tvekar inte för egen del att uppmana till bön om att denne Trump inte ska nå presidentposten.

 

Mvh

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Hej pastor Bernt

Visst är det så att du som de flesta som predikar om Jesu återkomst säger att uppryckande sker när Jesus kommer tillbaka i slutet av vedermödan och samtidigt som han krossar antikrist? Själv tror jag också att det är så men visst är det också så du menar?

 

Sommarhälsningar

 

Agneta L

 

SVAR: Jo det är så jag och de flesta tolkar Bibeln, alltså att Uppryckandet sker när Jesus synligen kommer tillbaka på skyarna i slutet av Vedermödan. Så har också kristna genom 2000 år tolkat Bibeln i denna fråga. Läran som kallas pretrib (dvs läran om ett uppryckande innan Vedermödan) är en sentida lära. En bibellärare med mycket stort förtroende är Sven Reichmann, och han undervisar på ett suveränt och tydligt sätt i dett bibelstudium: >>HÄR

 

Mvh

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXX

 

Fråga: Kommer Antikrist att vara europé? Eller vilken nationalitet kommer han ha?

Caroline och Lennart

 

Svar: Som jag kan se det så har vi inget tydligt ord i Bibeln på den frågan. Vet att en del läser in att han kommer vara europé, andra att han kommer vara från något land i arabvärlden, somliga menar att han kommer vara av judisk börd. En del menar att han kommer vara från Persien (Iran), eller österopé osv. Men vad jag tycker Bibeln säger ganska tydligt är dock att han på något sätt kommer ha en "kristen" härkomst. I 1 Joh. 2:18-19 läser vi: "Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss."

Uttrycket "De har gått ut från oss" anser jag ganska tydligt visar att även den siste Antikrist kommer träda frm ur kristna led. Men vilken nationalitet han kommer ha ger inte Bibeln något tydligt svar på.

 

Mvh

Berndt

 

Läsarmejl.

Vill framföra mitt tack för den sunda balans som finns här på denna blogg. Så många andra bloggar har kört ned sig något dike. Men skriv gärna mera om Israel.

 

Mina varmaste hälsningar

 

Maud

 

 

Läsarmejl.

Tack Bernt Isaksosn för din hänvisning till Mikael Karlendals dopundervisning. Jag har alltid lutat åt att det är så man ska se på dopet som han gör. När jag nu läste hans undervisning så faller de sista bitarna på plats. Vi ska vara rädda om dopet vi en gång fått. Att förneka något man fått i treenighetens namn är en allvarlig sak.

 

Henric

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Fråga: Varför finns det olika uppfattningar om dopet? Hur ser du själv på dopet?

 

Gittan

 

Svar: När jag hade ett samtalsforum så kom dopfrågan upp lite då och då. Det brukar alltid vara en fråga som väcker heta känslor. Själv har jag den metodistiska dopsynen som jag anser stämmer överens med den som vi verkligen finner i Bibeln. Men som svar på din fråga gör jag det enkelt för mig och hänvisar till den utläggning som Mikael Karlendal uttryckte i samband med att han övergav den baptistiska dopsynen men innan han blev katolik. Läs dessa hans båda bloggposter så får du samtidigt också min syn på hur jag tolkar Bibeln i dopfrågan.

 

http://www.mikaelkarlendal.se/2014/01/06/dopet-bibeln-och-teologin/

 

http://www.mikaelkarlendal.se/2014/01/08/ett-forsok-att-avsluta-dopdiskussionen/

 

 

Mvh

 

Berndt