Här är inte jude eller grek,

slav eller fri,

man och kvinna.

Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Gal 3:28

 

 

 
 

Jag heter Berndt Isaksson och jag är pastor i Korskyrkan  i Vetlanda, en församling som är en del av samfundet Equmeniakyrkan. Detta är dock min privata hemsida.

 

(Läser du denna hemsida från din mobiltelefon bör du tänka på att för att nå menyerna måste du först, när du kommer in på sidan, klicka på de tre strecken uppe till vänster.)

 

För mig som kristen är det också en självklarhet att vara >>sionist.  Mycket av det som du kan läsa på denna hemsida är relaterat till min identitet som just - kristen / sionist. 

Syftet och önskan med denna hemsida och dess >>Samtalsforum är att det ska vara en plats där man kan läsa och dela tankar och funderingar på ett "icke akademiskt språk", som annars ofta kan skymma det enkla evangeliet.

 

Bibeln, Guds ord, är skriven på ett sätt så att alla människor ska kunna förstå den och ta till sig dess budskap. Dessvärre har ”skriftlärda och teologer” ofta krånglat till det enkla Gudsordet och berövat de ”vanliga” människorna tilltron och tilliten till Bibeln.

Likaså är ett av syftena med denna hemsida och dess samtalsforum att det ska vara en plats där frågor om den yttersta tiden blir belysta - dvs tidstecknen och Jesu snara tillkommelse.

 Jag hoppas dessutom att denna hemsida ska få vara något av en väktare på muren, som varnar för och belyser det avfall som vi vet ska komma som det Stora Avfallet från den sunda bibliska tron strax innan Jesus kommer åter. För ett antal år sedan trodde vi kanske att Det Stora  Afallet enbart handlade om det vi ser inom den s.k. liberalteologin. Men på senare år kan vi se att det Stora Afallet handlar minst lika mycket, kanske ännu mera, om det vi idag ser av osunda manifestationer och obibliska läror inom den falska karismatiken och herraväldesteologin. Denna falska "väckelse" förleder minst lika mycket och lika många som liberalteologin gör och har gjort.

 

Min personliga övertygelse är att Jesus kommer tillbaka inom de närmaste åren, och att vi nu står på tröskeln till det som sker strax innan han kommer åter - Antikrists framträdande och den Stora vedermödan som varar i 42 månader.

 

Denna hemsida erbjuder också Dig att bli med i en förbönskedja kallad >>"FÖRBÖNSKEDJAN kl.12.00", där du kan teckna dig med ditt namn, eller med en anonym signatur, och dagligen vara med och be för andra på listan och själv bli omsluten med förbön. Läs mer om det >>HÄR

 

Vill du veta mera om mig, eller fråga om något av det jag skriver om här på denna hemsida, så kan du skriva och fråga på min epost: isaksson.berndt@telia.com

 

Med denna hemsida vill jag också kunna erbjuda möjligheten att få hjälp i bön. Därför finns det en flik som heter Akut bönehjälp där jag om du så önskar lägger ut ditt böneämne och att det då förhoppningsvis blir många som beder för dig eller det du önskar förbön för.

 

I genomsnitt besöks nu denna hemsida 2997 gånger per dygn.  Räknaren är sessionsbaserad vilket innebär att en besökare räknas endast en gång fram tills att besökarens webbläsare har gjort sig av med sin sessionscookie som kommer från Din Studio. Med andra ord så räknas besökaren ytterligare en gång ifall webbläsaren har stängts ner mellan besöken eller om besökaren manuellt har rensat alla cookies från sin webbläsare.

 

 

Bed att denna hemsida får vara ett redskap Gud kan använda. I annat fall har den inget existensberättigande.

 

 

Berndt Isaksson