Jag heter Berndt Isaksson och arbetar som Equmeniapastor i Korskyrkan i Vetlanda. Detta är dock min helt privata hemsida.

Min önskan är att med denna hemsida lyfta fram frågor som har med den kristna tron och läran att göra och då i synnerhet sådant som handlar om tidens tecken och Jesu återkomst .

Jag försöker att uppdatera hemsidan regelbundet med sådant jag själv skriver, med gästartiklar, med läsarmejl eller länkar till aktuella artiklar i media.

 

Min önskan och bön är att denna hemsida ska få vara ett redskap i Guds tjänst. I annat fall har den inget existensberättigande.