Jag heter Berndt Isaksson och har under mitt vuxenliv arbetat som pastor, först inom Metodistkyrkan och sedan samfundssammanslagningen 2011 inom Equmeniakyrkan.

Men från och med idag, den 29 augusti 2022, är jag pensionär.

 

Uttrycket ”första dagen på resten av mitt liv” känns extra relevant för mig denna dag. Ser fram emot och hoppas på att få många år av god hälsa och att livet med Guds nåd även fortsättningsvis ska få vara meningsfullt.

 

Denna hemsida ”I Bibels ljus” kommer jag att bruka på samma sätt som tidigare och ber om att den ska få vara till välsignelse.

 

Berndt Isaksson

Vetlanda 29 augusti 2022