Himmel och Helvete

 

 

Uppdaterat den 16 juli 2024

 

"Om jag ska spetsa till det: Himlen är inte vårt rätta hem,

utan Guds. Vårt hem är jorden, men vi behöver himlens

atmosfär. Jag vet att det finns väckelsesånger som uttrycker

det annorlunda, men Bibeln är tydlig: Riktningen är från

himlen till jorden. Det var dock inte detta jag blev lärd

under min första tid som kristen. Jag levde med föreställningen

att det var i himlen vi skulle spendera evigheten, men bitarna

kommer på plats nu och kristenlivet blir både relevant och spännande."

 

>>Peter Artman

 

 

Uppdaterat den 29 juni 2024

 

"En del kanske tror att himlen är vårt slutmål,

men den andliga tillvaro dit vi välkomnas efter

vår vandrings slut och som vi brukar benämna

himlen är bara en tillfällig anhalt." SLUT CITAT

 

>>Madeleine Wallgren.

 

Uppdaterat den 4 februari 2024

 

"Apokatastasis är grekiska och betyder återställelse. Från

den anglosaxiska världen kommer begreppet Universalism

från latinets universalis som betyder allmän.

De båda begreppen används parallellt och syftar på

alltings återställelse och allas slutliga räddning.

Allförsoning och recapitulatio är andra benämningar

för samma lära.

De flesta tidiga kyrkofäderna delade tron på allas

slutgiltiga frälsning. Till de mer inflytelserika hörde

Irenaeus av Lyon (125-202) som var först med

att formulera recapitulatio, återställelse, som ett

centralt begrepp i sin teologi.

Klemens av Alexandria (150-215) skrev:

Vi kan inte sätta någon gräns för Återlösarens

uppdrag...Alla människor tillhör Kristus, somliga

genom att de känner honom, resten gör det

ännu inte.

Östkyrkans store teolog Origenes (185-254)

undervisade om apokatastasis pantom,

allas slutgiltiga frälsning."slut citat

 

Citat ur boken >>Apokatastasis författad av Göran

Ljungberg och Lasse Yngvesson

(Sid. 11)

 

 

Uppdaterat 1 februari 2024

 

"Moltman tar tydlig ställning för universalism

och hävdar, som vi redan sett, att frälsningen

inte endast gäller individens frälsning utan

hela skapelsen och kosmos."

 

Citat ur boken >>Apokatastasis författad av Göran

Ljungberg och Lasse Yngvesson

(Sid. 38)

 

Uppdaterat den 30 januari 2024

 

”Elden är i Bibeln ett begrepp med olika betydelse.

Elden kan vara både förtärande och renande.

Den renande elden är Guds verktyg för att forma

och locka fram det äkta. I Malaki 3 läser vi om

Budbäraren som ska komma. Budbäraren liknas

vid en smed som har kontroll över elden när

järnet glödgas och mjuknar, tar det ur elden i

rätt tid för att kunna bearbeta och forma.

Slagget bränns bort och det äkta lockas fram.

Det är ett bildspråk som hjälper oss att betrakta

Gehennaelden utan rädsla.” SLUT CITAT

 


Citat ur boken >>Apokatastasis författad av Göran

Ljungberg och Lasse Yngvesson

(Sid. 26)

 

 

 

 

Uppdaterat den 13 jan. 2024

 

"Under de första århundradena efter Kristus växte det

fram olika teologiska skolor runt Medelhavet, i den tidiga

kristna tiden, och de flesta av dessa undervisade om

apokatastasis – läran om allas slutliga frälsning. Denna

lära är inte ny eller ovanlig, och den skymmer inte

missionsbefallningen. Missionen betonar både domen

och hoppet.

Svenska Missionsförbundets föreståndare under de

första 25 åren, E.J. Ekman, förkunnade läran om allas

slutliga räddning. Han skrev för 120 år sedan att när

vi delar denna lära inspireras vi till mission. Vi citerar:

”... det skall göra oss mera brinnande i anden, mera

himmelskt sinnade, mera frimodiga och uthålliga i

striden, för vi vet att Gud ger segern genom Jesus

Kristus”.

Ekman visade stor omsorg om missionen och predikade

väckelsens budskap i kyrka och missionshus. Han

glömde inte evighetsallvaret, men förenade det

med evighetshoppet och ett starkt engagemang för

mission." SLUT CITAT

 

Läs även >>HÄR

 

Uppdaterat den 4 jan. 2024

 

Den kände pingstteologen, Roland Stahre, har idag en insändare

i Pingströrelsens tidning, DAGEN, där han bemöter den enorma

skada som forna tiders helvetesförkunnelse orsakade i människors

liv med bland annat psykisk ohälsa.

 

Här några citat ur hans insändare:

 

”Enligt min mening är förkunnelsen om helvetet och den dubbla

utgången helt förkastlig som drivkraft och agent för Guds rike.”

 

Och vidare:

 

”Vilket budskap behöver nutidens människor höra? Att de är

dömda till evigt helvete om de inte tror? Eller att en kärleksfull

Gud finns med i det djupaste mörker? Drivkraften till mission

blir att dela detta förvandlande evangelium till en förtvivlad,

lidande mänsklighet.”

 

Läs hela insändaren >>HÄR

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 7 feb. 2023.

 

Insändare i DAGEN från Eric Le Hir

 

Finns inget helvete - men en dom och därefter upprättelse

Replik. Det kan inte finnas en himmel utan rättvisa. Samtidigt finns det en riktning i Guds rättvisa. Den är inte straffande, den är fostrande, skriver Eric Le Hir.

Om Putin hinner be om förlåtelse på dödsbädden kommer han inte att behöva stå till svars för några synder. Var finns rättvisan i det? skriver Eric Le Hir. (Mahdi Dastmard och privat foto)

Det är bra att fundera över de stora frågorna om vad som händer efter döden, och över den traditionella synen på helvetet, något som både Stefan Swärds krönika och Daniel Hultbergs debattartikel där han avvisar den traditionella helvetesläran, har bidragit till. Både Swärd och Hultberg tar avstånd från den tolkningstradition som kallas universalismen och därför skulle jag, utan att söka polemik, vilja presentera denna inriktning närmre.

Det som i dag kallas universalism har rötter ända ner till det första århundradet. Läran om allas frälsning kom att kallas apokatastasis, det vill säga alltings återupprättelse. Detta var den dominerande teologin kring frälsningen i omkring 400 år, ungefär fram till Augustinus och hans enorma inflytande över kyrkan – i synnerhet över den del av kyrkan som inte talade grekiska.

Läran om alltings upprättelse bygger på ett gigantiskt hopp, nämligen att Gud inte låter något stå i vägen för hans strävan att rädda och återupprätta allt. Men, universalismen innebär inte frånvaro av dom! Universalismen innebär däremot att det inte bara finns ett slutdatum för ondskan – det finns också ett slutdatum för domen och straffet.

Guds rike bygger på rättfärdighet och rättvisa. Det kan inte finnas en himmel utan rättvisa. Samtidigt finns det en riktning i Guds rättvisa. Den är inte straffande, den är fostrande.

Putin togs som exempel i Swärds text. Jag fortsätter på det spåret, och påstår att vi behöver hålla ihop minst tre parallella påståenden: 1) Putin är älskad av Gud 2) Jesus Kristus har dött för Putin och därmed gjort frälsningen tillgänglig för honom 3) Putin har gjort mycket ont som drabbat många människor.

Om Putin hinner be om förlåtelse på dödsbädden kommer han inte att behöva stå till svars för några synder eftersom Jesus har dött för honom och sonat alla synder. Var finns rättvisan i det för alla hans offer?

Om Putin inte omvänder sig innan han träder in i evigheten, är han enligt evangelikal teologi dömd. På vilket sätt hans offer känner att rättvisa skipas genom att Putin får plågas i evighet övergår mitt förstånd. Jag menar det inte sarkastiskt. Jag förstår faktiskt inte det alls. Det är hämnd. Inte rättvisa och sannerligen inte upprättelse.

Enligt klassisk universalism måste brotten sonas, och det innebär inte först och främst en viss mängd lidande. Det innebär inte heller något straff – det har Jesus tagit på sig en gång för alla. Tänk er att Putin skulle ha gjort en miljon människor illa. Vägen till frälsning för honom är att han tvingas konfrontera sin ondska i varje enskilt fall. Först då blir de som blivit utsatta upprättade. Först då blir det verkligen rättvisa.

Det innebär också att hur lång vägen än blir för att möta alla dessa offer så finns det så småningom ett slut. Det innebär en resa då hans synd blir uppenbar, hans behov av nåd alltmer uppenbar och djupet i den förlåtelse som Gud erbjuder tydligare och tydligare.

Alternativet enligt evangelikal försoningslära är att om Putin hinner be om förlåtelse på dödsbädden kommer han inte att behöva stå till svars för några synder eftersom Jesus har dött för honom och sonat alla synder. Var finns rättvisan i det för alla hans offer?

Universalismen säger att alla kommer att saltas med eld. Alla kommer vi att stå inför Jesu Kristi domstol. Alla kommer vi att prövas i eld. Alla kommer att få erfara om våra liv, våra gärningar och våra verk var guld och silver (som består) eller halm och strå (som förtärs).

Den eld Bibeln talar om kan mycket väl innebära just detta att vi tvingas stå till svars för allt vi har gjort och sagt, och konfronteras med vad våra ord och gärningar åsamkat andra. Det är, vill jag återigen understryka, inte en straffande dom utan en upprättande dom. Både för mig som gärningsman och för dem som påverkats av mitt liv. På det sättet blir det verkligen rättvisa, samtidigt som nåden genomsyrar allt. Det behövs nämligen inget helvete för att ställa människor och tyranner till svars.

Varför i så fall bli frälst? Varför lämna sitt liv i Jesu händer? Jag är övertygad om att om Putin hade mött Jesus skulle han aldrig ha startat ett krig i Ukraina. Då hade hans många offer inte varit så många och hans behov av att konfronteras och ställas till svars inte varit så ofantligt stort.

Det gör skillnad att möta Jesus eftersom förvandlingen börjar redan nu och mängden synder vi gör oss skyldiga till gentemot andra blir, förhoppningsvis, mindre.

I Jesus börjar både domen och upprättelsen redan i det här livet. I Jesus blir vi landningsplatser för himlen och tecken som pekar mot en djupare verklighet: Vi pekar mot ett hopp och en frid som övergår allt förstånd. I Jesus kan vi fortsätta förmedla orden från Gud som om och om möter oss i Skriften: “Var inte rädd!” I Jesus kan vi trotsigt börja skapa hopp där hopplöshet råder. I Jesus kan vi säga, till oss själva och till den här världen: Det är inte kört! Räddningen är på väg!

Allt som vi gör och säger kommer vi att stå till svars för. Och allt kommer att prövas av den mest barmhärtiga Domaren av alla, vars mål och syfte är endast detta: att försona och upprätta allt!

Oändlig nåd, oändlig vishet, och fullständig rättvisa. Det är apokatastasis.

 

 

 >>"Finns inget helvete - men en dom och därefter upprättelse

 

 

 

Uppdaterat den 13 juni 2022

 

Ett mycket intressant samtal på bloggen

Hela Pingsten utifrån senaste månadernas

debatt i DAGEN ang. helvetesdebatten.

Gå in och lyssna på detta intressanta blogg-

samtal mella Micael Grenholm och Daniel

Hultberg m.fl. Poddavsnittet nummer ett

och nummer två. >>HÄR och >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 31 maj 2022

 

Ännu ett vittnesbörd om den enorma

skada "helvetesförkunnelsen" orsakat

i människors liv. Än en gång tack till

DAGEN för den öppenhet man visar

även idessa "känsliga" frågor. >>HÄR

 

 

 

Helvetesdebatten i tidningen Dagen

Som du kanske sett har det pågått en intensiv debatt om helvetets vara och icke vara i Dagen. Företrädare för den traditionella synen med eviga straff har varvats med förespråkare för konditionalismen/annihilationismen (ogudaktigas utplåning) och universalism.

Vingårdens böcker i ämnet kanske kan intressera dig?

>>E J Ekman: Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen - eller är de verkligen eviga?

och

>>Peter och Madeleine Wallgren: Tidens fullbordan

 

Uppdaterat den 13 maj 2022

 

Helvetesläran har nu debatterats under en längre tid i DAGEN.

Som flera påpekat så har det varit lärorikt för dem som följt den. 

Den s.k. klassiska helvetesläran om ett evigt pinorum för var enda

en som inte här i livet kommit till en personlig tro på Jesus,

är det ytterst få som bekänner sig till. Man inser att den är både

absurd och obiblisk. Man inser idag att den läran fått många genom

tiderna att vända Gud ryggen.

 

De två mest läsvärda insändarna i DAGEN-debatten är skrivna

av Eric Le Hir respektive Sophia Henriksson. Återger här under

delar av deras insändare.

 

Eric Le Hir avslutar sin insändare med dessa ord:

Universalismen säger att alla kommer att saltas med eld.

Alla kommer vi att stå inför Jesu Kristi domstol. Alla kommer

vi att prövas i eld. Alla kommer att få erfara om våra liv, våra

gärningar och våra verk var guld och silver (som består) eller

halm och strå (som förtärs).

Den eld Bibeln talar om kan mycket väl innebära just detta att

vi tvingas stå till svars för allt vi har gjort och sagt, och

konfronteras med vad våra ord och gärningar åsamkat andra.

Det är, vill jag återigen understryka, inte en straffande dom

utan en upprättande dom. Både för mig som gärningsman och

för dem som påverkats av mitt liv. På det sättet blir det verkligen

rättvisa, samtidigt som nåden genomsyrar allt. Det behövs

nämligen inget helvete för att ställa människor och tyranner till svars.

Varför i så fall bli frälst? Varför lämna sitt liv i Jesu händer?

Jag är övertygad om att om Putin hade mött Jesus skulle han aldrig

ha startat ett krig i Ukraina. Då hade hans många offer inte varit så

många och hans behov av att konfronteras och ställas till svars inte

varit så ofantligt stort.

Det gör skillnad att möta Jesus eftersom förvandlingen börjar redan

nu och mängden synder vi gör oss skyldiga till gentemot andra blir,

förhoppningsvis, mindre.

I Jesus börjar både domen och upprättelsen redan i det här livet.

I Jesus blir vi landningsplatser för himlen och tecken som pekar mot

en djupare verklighet: Vi pekar mot ett hopp och en frid som övergår

allt förstånd. I Jesus kan vi fortsätta förmedla orden från Gud som om

och om möter oss i Skriften: “Var inte rädd!” I Jesus kan vi trotsigt

börja skapa hopp där hopplöshet råder. I Jesus kan vi säga, till oss

själva och till den här världen: Det är inte kört! Räddningen är på väg!

Allt som vi gör och säger kommer vi att stå till svars för. Och allt kommer

att prövas av den mest barmhärtiga Domaren av alla, vars mål och syfte

är endast detta: att försona och upprätta allt!

Oändlig nåd, oändlig vishet, och fullständig rättvisa. Det är apokatastasis.” SLUT CITAT

https://www.dagen.se/debatt/2022/04/13/inget-helvete-men-dom-och-darefter-upprattelse/

 

Sophia Henriksson avslutar sin replik med dessa ord:

”Guds plan enligt Bibeln är tydlig: Alla knän ska böjas

i Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden,

och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre

(Fil 2:10-11). Jesus ska dra alla människor till sig (Joh 12:32).

Han har övervunnit döden och har nyckeln till dödsriket.

En invändning blir att om detta stämmer är missionärens

arbete att sprida nyheterna om Jesus meningslöst. Inte alls!

Enligt Bibeln har Jesus befallt oss att etablera Guds rike

på jorden. Om vi nonchalerar detta berövar vi människor

möjligheten att få utvecklas i trons rika livskvalité och

att smaka på Guds godhet redan här och nu.

Kommer Gud lyckas med sin plan? Skulle han som

är kärlek vara förmögen att skapa människan för att

sedan låta större delen av mänskligheten plågas i ett evigt

pinorum?

Bibeln speglar i mina ögon en harmonisk enhet mellan

Guds kärleksnatur och domsnatur och bär på goda nyheter

om människans slutdestination.

På den så kallade domedagen kommer vårt livsverk

enligt Bibeln att prövas och brännas upp, men “själv

skall han dock bli frälst, men som genom eld” (1 Kor 3:15).

Vredesdomen tog Jesus på sig. Han är vår ställföreträdare

som likt i en amerikansk domstolsscen reser sig upp när

domen ska falla och ropar “Objection, your honor!” och

förklarar personen oskyldig. Domen blir alltså “icke skyldig”.

Det är också en dom! När evangeliet sammanfattas till en

enda fråga om man “kommer in” eller inte förminskas

Guds storhet.

De goda nyheterna är bättre än så!” SLUT CITAT

https://www.dagen.se/debatt/2022/05/05/gud-kommer-lyckas-med-sin-plan-att-fralsa-hela-manskligheten/

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 11 maj 2022

 

 

Daniel Hultberg får slutreplik i DAGEN-debatten

om helvetet. Han avslutar sin insändare med dessa

ord:

"Helheten går dock ihop genom att evig, aion, betyder tidsålder.

Jesus använder till exempel uttrycket “tidsålderns slut” flera gånger.

Och ingen översätter detta till “evighetens slut”.

Att uttrycket, som ibland förstärks med den retoriska överdriften

“evigheters evigheter”, används i Uppenbarelseboken är alltså

symboliskt och betecknar slutgiltigheten av syndens konsekvenser,

inte varaktigheten. Guds dom är oåterkallelig! Precis som Guds

frikännande av de troende (Rom 5:16) är oåterkalleligt.

Bibeln saknar inte heller ord för plågande. Ordet basanitso används

inte mindre än tolv gånger i Nya testamentet för att beskriva sådant

som uppenbart betyder plåga. Men varken Jesus eller Paulus

använder någonsin detta ord för att beskriva människans tillstånd

efter domen.

Bibeln talar alltså om en eld som leder till död, inte en död som

leder till eld. Men den som tror på Jesus ska aldrig någonsin dö!

Jag avslutar med en fråga till er som har den traditionella helvetessynen:

Om Jesus tog människans straff, varför plågas han inte då för

evigt i ett helvete?" SLUT CITAT

 

https://www.dagen.se/debatt/2022/05/11/laran-om-evig-plaga-ar-den-mest-extrema/

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Glenn Kärnerup skriver i DAGEN-debatten:

"Det största problemet med den klassiska helvetesläran,

som jag ser det, är att den ger ett falskt vittnesbörd om

vem Gud är. Tellbe skriver att "våra liv och vår framtid

ligger i händerna på en alltigenom rättvis, barmhärtig

och kärleksfull Gud". Men om Gud är en alltigenom rättvis

Gud, hur kan han då straffa människor i biljarders,

biljarders och åter biljarders år av obeskrivligt lidande

om de inte förtjänar det? För om vi är helt ärliga; vem

förtjänar ett sådant straff? Känner vi inte avsky över

det som händer i Ukraina just nu, där ryska soldater

våldtar, torterar och avrättar civila? Samtidigt upphöjer

vi Gud som förväntas plåga människor ohyggligt mycket

värre? När Abraham samtalade med Gud sade han att

"skulle inte han som är hela jordens domare göra det

som är rätt [mishpat]?" Det hebreiska ordet "mishpat"

har med rättvisa att göra. Gud dömer rättvist, vilket

omöjligt kan innebära evigt lidande för människor som

inte förtjänar det. Personligen ser jag annihilismen som

det mest bibliska alternativet vad gäller människans

slutliga livsöde." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 10 maj 2022

 

Nu har även Mikael Tellbe, en av vårt lands främsta teologer,

inte minst vad eskatologi beträffar, gett sig in i debatten hos

DAGEN angående helvetet.

 

Tellbe påvisar hur det kan finnas enskilda bibelord till stöd för

exempelvis läran om att helvetet är ett evigt medvetet lidande

för alla ofrälsta. Men han påvisar också hur det finns andra

bibelord som talar för den dubbla utgången och andra som

talar för universalismen, dvs lära att alla till sist kommer att

nå frälsningen, somliga i denna tidsålder andra i kommande. 

 

Personligen anser jag att det finns ytterst få bibelord som möjligen

(men ändå mycket tveksamt) kan tolkas som att helvetet är

ett evigt pinorum där den stora majoriteten av mänskligheten

hamnar. MEN mot detta ska ställas att det finns en stor mängd

bibelord som talar för universalismen, grundad på Jesus fullkomliga

seger på Golgata. Men de som försvarar den ”klassiska”

helvetesläran väljer att strunta i dessa många bibelord,

för att istället bygga helvetesläran på ytterst få bibelord,

som dessutom visar sig säga något annat när man ser till

grundtexten. Kyrkopolitik från 400-talet har använt den falska

helvetesläran för att hålla människor i ett fruktans järngrepp,

vilket är raka motsatsen till evangeliet om Jesus seger.

 

Berndt

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 7 maj 2022

 

Signaturen Rune Olsson skriver i en kommentar på DAGEN:

 

"Problemet är väl inte om helvetet finns eller inte. Problemet är att påstå att 98% av den samlade mänskligheten kommer att hamna där. Den helt överväldigande delen utan att ha en aning om varför man hamnade där. Den eviga elden är tillredd för djävulen och hans änglar samt tydligen för en del förhärdade människor också. Vid den yttersta domen står det så tydligt "om någon inte fanns skriven i Livets bok ....... Det handlar alltså inte om någon massdeportation utan om några enstaka individer. Varför så konsekvent utelämna alla bibelord om Guds nåd och försoning. Till sist handlar det inte om vilket mått av Gudstro vi har haft utan om våra gärningar här i livet. När Jesus lyfter fram en så liten handling som ett glas vatten till en behövande så anar vi vidden av Guds barmhärtighet. I din teologi verkar det som om Gud letar efter minsta lilla karaktärssvaghet för att döma en människa till ett evigt lidande. Det behövs inte någon teologisk utbildning för att inse hur orimlig en sådan bibeltolkning är. Det räcker med lite sunt förnuft." SLUT CITAT

 

 

 

Uppdaterat den 7 maj 2022

 

Saxat från Rob Bells bok: Kärleken vinner 

”Som Gud säger gång på gång i profeternas böcker; ”Jag har försökt allt, men de lyssnar inte.” Resultatet, enligt Paulus, är att missgärningsmän förvandlas till rättgärningsmän. 

Samma idé finner vi i Jesu berättelse i Matteus 25 om får och getter som ska dömas och skiljas åt. Fåren ställs på ett ställe medan getterna ställs på ett annat, eftersom de inte kunde se Jesus i de hungriga och törstiga och nakna. 

Getterna skickas iväg till ”den eviga elden”, ett straff som varar en aion. Aion kan, som vi har sett betyda många olika saker. Det kan ha att göra med ”tidevarv” och med en upplevelses intensitet. Men det grekiska ord som översätts med ”eld” och ibland med ”lågor” är hämtat från trädgårdskonsten, och betyder egentligen att beskära och trimma så att det växer ännu bättre. 

Beroende på hur man översätter de båda orden kan det alltså handla om ”en trimningsperiod”, ”en tid för beskärning” eller en intensiv upplevelse av att bli korrigerad. 

I många bibelöversättningar står det på detta ställe om ”evig eld” och liknande, vilket många uppfattar som ett straff som aldrig kommer ta slut. Men Bibelns författare använde sig egentligen inte av ”evighet” som begrepp. Det närmaste som Gamla testamentets författare kommer ett ord för ”evig” är olam som kan översättas med ”en lång tid”, ”långvarig” eller ”det som är bortom horisonten”.

När olam används om Gud, som i Psaltare 90 (”Du är Gud från evighet till evighet”), är det nära evigheten som vi tänker oss den, tid utan början eller slut. Men när det används i andra sammanhang kan det ha en helt annan innebörd, som när Jona kastades i havet, slukades av en fisk och ”sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt”. Bara tre dagar senare spydde fisken upp honom. 

I detta fall var olam

tre dagar.

 

Olam är ett mångfacetterat, böjligt ord

Som oftast används om specifika tidsperioder

med början och slut.

 

När vi läser om ”eviga straff” i Bibeln måste vi alltså se upp för att läsa in kategorier och begrepp i texten som inte fanns där från början. Jesus talar inte om det eviga som vi tänker oss det. Han kan mycket väl tala om något helt annat. Och det får betydande följder för hur vi uppfattar vad som kommer att ske efter att vi dör, vilket vi kommer ägna nästa kapitel åt att gå igenom.”

 

Ur Rob Bells bok: Kärleken vinner – en bok om himmel och helvete och människans slutliga öde (sid. 98-99)

 

Kan beställas här:

https://www.bokborsen.se/list/Rob-Bell/K%C3%A4rleken-Vinner-En-Bok-Om-Himmel-Helvete-Och-V?f=1&qi=9789173871747

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 5 maj 2022

 

Pingstteologen och evangelisten Sophia Henriksson

ställer frågan "Skulle Gud låta större delen av

mänskligheten plågas för evigt?" Hon svarar själv

på frågan så klokt och bibelförankrat.

Ta del av hennes >>tänkvärda ord.

 

OBS! I en kommentar till ovanstående insändare

skriver Anders Branderud följande:

 

"Tack! Jättebra och vackert skrivet! Jag hade några år av

ångest som ung kristen när jag oroades mycket över att

andra skulle hamna i helvetet och kände sådan press att

evangelisera p.g.a. detta. Ibland oroades jag också över

mig själv. Nu har jag en mer kärleksfull och avslappnad

relation till Gud. Härligt att det finns många som insett

Guds kärleksfulla natur och väsen." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 28 april 2022

 

Läs vad Bibeln faktiskt säger och

ta av helvetesglasögonen

Läran om helvetet är ungefär samtida med att kristendomen

blev statsreligion och det evangeliska uppdraget blandades

samman med makt och viljan att hålla folk i schack,

skriver Christian Kastö. >>HÄR

 

Uppdaterat den 22 april 2022

 

En insändarskribent (Bruno Frandell)skriver

i DAGEN vad som ska vara ett försvar av helvetesläran

(om att människor som går förlorade hamnar

i en evig plågsam existens, dvs helvetesläran

som uppstod på 400-talet e.Kr.)

 

Men Frans Grenholm bemöter insändarskribenten

med följande kommentar:

 

"Det här var förvånansvärt svagt argumenterat av Frandell.

Han hävdar att Jesus pratade om "det eviga strafflidandet",

men det är ju inte en term som används av Jesus eller någon

annan i Bibeln. Han hänvisar till att Gud är en förtärande eld

(5 Mos. 4:24), och även helvetets eld beskrivs som förtärande

i Hebr. 10:27 – men Frandell anser ju att den elden INTE förtär

eftersom han tänker sig att människor förblir medvetna och

levande i evigheters evighet när de är i helvetet. På samma sätt

hjälps Frandell inte av att hänvisa till Jesu ord i Matt. 13 –

elden han talar om "bränner upp" (v. 40) på samma sätt som

ogräs bränns i en ugn. Det som kommuniceras av Jesus är inte

att man för evigt lever i eld utan att man gråter och skär tänder

medan man bränns upp och dör. Inte heller berättelsen om den

rike mannen och Lasarus i Lukas 16 är till stor hjälp för Frandell,

eftersom det utspelar sig i Hades innan uppståndelsen – den rike

mannen begravs men har ännu inte uppstått, hans bröder är

fortfarande vid liv och Hades kommer förgöras i eldsjön enligt

Upp. 20:14. Så även om berättelsen skulle tolkas som en bokstavlig,

historisk händelse istället för en liknelse säger den oss inget om de

ofrälstas slutgiltiga öde i Gehenna. Frandell ger här ingen biblisk

anledning alls till att tro att helvetet skulle vara ett "evigt strafflidande"

där man förblir medvetet vid liv i evighet trots att Jesus säger att

det är bara genom att tillhöra honom som man kan leva i evighet

(Joh. 6:51)." SLUT CITAT

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 13 april 2022

 

Den 7 april hade Daniel Hultberg en uppmärksammad och mycket

uppskattad artikel i DAGEN  med rubriken >>Gör upp med den obibliska helvetesläran.

 

Och idag den 13 april kommer ytterligare en artikel

(av Eric Le Hir) som är ännu bättre och som jag hoppas får lika stor spridning.

>>"Finns inget helvete - men en dom och därefter upprättelse

 

Uppmärksamma dina vänner och dina församlingsledare

på dessa båda artiklar.

 

1. >>Gör upp med den obibliska helvetesläran.

 

2. >>"Finns inget helvete - men en dom och därefter upprättelse

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 8 april 2022

 

Teologie kandidaten Daniel Hultberg har en mycket välskriven artikel

i DAGEN där han bemöter det man kan kalla den ”klassiska helvetesläran”.

Och om den läran avslutar han sin artikel med att säga:

”Det är dags för kyrkan att göra upp med denna både obibliska och vidriga lära!”

 

Och det har han ju helt rätt i.

 

MEN man skulle också kunna vända på det hela och säga att en

sån uppgörelse vore att slå in redan öppna dörrar. D.v.s. det finns

inga förkunnare av större vikt och inflytande som idag förkunnar

eller tror på det som tidigare utgjorde den ”klassiska helvetesläran”.

Jag kan i vart fall inte namnge någon.

Däremot finns det säkert de som tror på den ”dubbla utgången”,

dvs. att man antingen får evigt liv eller evig död och där det senare

innebär just död, att man inte längre existerar.

 

Eller som Hultberg formulerar det:

”Men det är bokstavligt talat en oändlig skillnad mellan en

dom som innebär evig död och en dom som innebär evig plåga.

Båda scenarierna utgör ett straff med eviga konsekvenser,

men utfallen är ojämförbara. Ett evigt straff är inte detsamma

som ett evigt straffande. Lika lite som en evig frälsning skulle

vara detsamma som ett evigt frälsande.” SLUT CITAT

 

Personligen tror dock jag på att universalismen är den lära

som ligger närmast sanningen. Alltså att människor även efter

döden kommer kunna böja sig inför Jesus Kristus och ta emot

frälsningen. Somliga blir av nåd frälsta i denna tidsålder, andra

i kommande. Men med att universalismen ligger närmast

sanningen, menar jag (som jag skrivit tidigare i denna flik)

att det kan vara sådana, säkert ytterst få, som inte ens

i kommande tidsåldrar kommer vilja kännas vid

frälsningen i Jesus. Vad som händer med dessa vet vi inte,

men de hamnar inte i något evigt pinorum.

 

Hultberg skriver också:

”Den traditionella helvetesläran är alltså inte biblisk över

huvud taget, utan ett resultat av en bitvis förskräcklig

kyrkohistoria, grekisk mytologi och undermålig exegetik.

Att läran sedan predikats i många hundra år världen

över är inget argument för att den är biblisk. Förutom

att helvetesläran är obiblisk har den andra monumentala

problem. Om någon på allvar tror på ett evigt helvete och

samtidigt väljer att skaffa barn uppstår ett stort moraliskt

dilemma. Ingen kan med säkerhet veta om barnen blir frälsta

eller kommer hamna i helvetet och plågas för evigt.

Hur kan man då ta risken att sätta dem till världen?

Samtidigt tänker man att man ska bli lycklig i himlen,

medan ens barn fortsätter att plågas. Därutöver finns

medvetenheten om att man själv spelat en avgörande

roll i detta genom att sätta dem till världen. En sorg över

att någon oåterkalleligt dött är däremot något som Gud

och tiden kan hela. Jag har hört en del argumentera

för att vi i himlen, när vi äntligen befriats från synden,

kommer inse att barnen, och många andra, bara förtjänar

att plågas för evigt. Vi kommer därför inte känna vare sig

empati eller kärlek till dem längre. Men om så är fallet,

varför känner vi då sådan stark kärlek till dem i dag?

Är det också synd? Nej, ingen förälder vill i onödan utsätta

sina barn ens för ändliga plågor. Om någon på allvar tror på

ett evigt helvete och ändå väljer att sätta barn till världen

kan jag inte dra någon annan slutsats än att denna människa

gör sig skyldig till något djupt moraliskt förkastligt! En annan

viktig fråga är hur det över huvud taget är meningsfullt

att kalla Gud för god och kärleksfull om han fortsätter att

upprätthålla denna plåga för evigt. Hur är det vare sig rättvist

eller kärleksfullt att han efter några miljarder års plåga fortfarande

tänker “Nej, jag låter det fortsätta för evigt”? Och detta blir

detsamma för tyranner och smålögnare – och ofrälsta barn.

Både förnuftet och Bibeln är tack och lov glasklara med att straffet

måste stå i proportion till brottet. Annars skulle begrepp som gott

och ont bli meningslösa. Krig, våldtäkter, mord och tortyr

blir obetydliga i jämförelse med en plåga som aldrig upphör.

All ondska i världen blir “en droppe i havet” i jämförelse med det.”

SLUT CITAT

 

Berndt Isaksson

Relaterat:

https://www.dagen.se/debatt/2022/04/07/gor-upp-med-den-obibliska-helveteslaran/

 

 

Uppdaterat den 7 april 2022

 

Dags att göra upp med den obibliska >>helvetesläran.

 

 

Uppdaterat den 23 feb 2022

 

Intressant samtal på >>Hela Pingsten.

 

 

Uppdaterat den 14 feb 2022

 

Micael Grenholm skriver:

"Berättelserna om hur kyrkliga sammanhang har skadat barn ska absolut tas på allvar. En teologisk hemläxa jag tycker alla kristna ledare bör ta med sig är hur otroligt svårt – för att inte säga omöjligt – det är att förmedla goda nyheter om en god Gud samtidigt som man predikar att han kommer skicka mängder med människor för att leva för evigt i plåga, >>något Bibeln aldrig uttryckligen säger."

Läs resten >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 3 jan 2022

 

Den hädiska helvetesläran

 

Jag skulle tro att de som predikar det vi kan kalla ”den klassiska helvetesläran” gör sig ofta skyldiga till att människor vänder Gud och den kristna tron ryggen. Den klassiska helvetesläran (som de allra flesta idag lämnat, som välkommet är) säger nämligen att alla människor, onda som goda och osjälviska människor, som lämnar jordelivet utan en personlig tro på Jesus som Frälsare ska pinnas i ett evigt helvetesstraff, ”dag och natt” i evigheternas evigheter. Den läran säger alltså dessutom att detta helvetesstraff inte har något syfte eller mål, utan att Gud skulle finna nån slags bisarr tillfredsställelse i att se människor plågas i ångest och kval i evighet och helt utan syfte eller mening om återupprättelse. Ja, denna lära är onekligen hädisk och en skymf mot himmelens Gud. Må Gud förlåta dem som förkunnar denna vrångbild.

Rob Bell ger i sin bok ”Kärleken vinner” en mycket bra och biblisk redogörelse om vad som menas med Guds straffdomar.

Jag återger här under ett längre citat som på ett föredömligt sätt ”punkterar” den klassiska helvetesläran och visar hur djupt obiblisk den läran är.

 

Berndt

 

SAXAT från Rob Bells bok >>"Kärleken vinner"

 

”Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren. När han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet fick han se röken stiga som från en smältugn.” Sedan dess har ”Sodom och Gomorra” tjänat som ett varnande tecken på vad Gud kan göra när han bestämmer sig för att utfärda domar och verkställa dem snabbt och radikalt. Men det är faktiskt inte slutet på historien om Sodom och Gomorra. Profeten Hesekiel hade en rad av visioner i vilka Gud visade honom vad som skulle komma att hända, och bland dem finns också löftet att Gud ska ”vända deras öde, Sodoms och hennes döttrars öde”. De ska ”bli vad de en gång var” (Hes 16). Vända Sodoms öde? Det är alltså inte förbi med Sodom och Gomorra? Är det så att det som verkade vara den slutliga, eviga, pyrande domen över dem … inte är det? Det som verkade vara slut, är det inte. Hesekiel säger att det som en gång förstördes kommer att återställas.

Men detta är ändå inte det sista vi får höra om dessa två städer. När Jesus är på väg från by till by i Galileen och lär människor att se verkligheten på ett helt nytt sätt möter han stort motstånd på vissa ställen, i synnerhet bland de mer religiösa och hängivet troende. I Matteus 10 varnar han Kafarnaum: ”Jag säger er: för Sodoms land ska det bli lindrigare på domens dag än för dig.

Lindrigare för Sodom?

Säger han verkligen att hängivna, fromma och religiösa människor att de kommer få det värre än Sodom på domens dag?

Finns det alltså fortfarande hopp?

Om det fortfarande finns hopp för Sodom och Gomorra, vad innebär det i så fall för alla andra liknande städer?

Berättelsen och Sodom och Gomorra är inte den enda i Bibeln där vi kan finna en rörelse från dom till upprättelse, från straff till nytt liv.

 

…Oavsett hur smärtsamt, brutalt eller nedtryckande det är, oavsett hur långt hemifrån människor känner sig på grund av sin synd, likgiltighet eller motvija, finns det alltid en försäkran om att det inte kommer vara så för alltid.

… Än en gång är saker och ting inte vad de först ser ut att vara. Folken som kämpar mot Gud kommer tillbe honom, de som är långt bort ifrån honom kommer att komma nära, de som står inför att bli förkastade kommer att återupprättas.

Åter och åter ser vi att det inte finns något sådant som ett slutgiltigt misslyckande. Domen har en avsikt och konsekvenserna syftar till människors bättring.”

Mot denna bakgrund kan vi börja ana logiken i en del ställen i Nya Testamentet som annars kan verka helt bisarra. Som när Paulus, i sitt första brev till Timoteus, skriver om Hymenaios och Alexandros, ”som jag överlämnar åt satan för att de ska lära sig att inte häda.”

…. Överlämnade år Satan?

Kan Paulus verkligen lämna över människor åt djävulen? Gör man det? Kan man göra det? Hur går han i så fall tillväga rent praktiskt? Finns det några blanketter som man ska fylla i?

Men likafullt står det klart att Paulus är övertygad om att det är för deras eget bästa som båda har blivit överlämnade åt satan, hur otroligt det än kan verka. Han är säker på att de kommer att lära sig något. De kommer att växa. De kommer att bli bättre människor. ”Satan” kan faktiskt användas, enligt Paulus, för att tjäna Guds syfte att förvandla världen. Vem och vad han än menar när han talar om ”Satan”, kommer Hymenaios och Alesandros att återupprättas till följd av de de har blivit ”överlämnade”.

Detta är inte de enda exemplet på Paulus övertygelse om att också de hårdaste domar kan tjäna Guds syften och avsikter i världen. I 1 Korinthierbrevet, till exempel råder han församlingen att överlämna en viss person ”åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag! (1 Kor 5). SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 10 okt 2021

 

Micael Grenholm på bloggen Hela Pingsten skriver:

"Faktum är att när man studerar den här kyrkan (Österns kyrka) slås

man av hur lik de ortodoxa den är. De mest märkbara skillnaderna från

europeisk kristendom, förutom de rent kulturella, är att man har varit

mer avvisande till läran om evig plåga: idén att helvetet innebär ett

evigt liv i lidande." SLUT CITAT

Läs resten >>Här

 

 

Uppdaterat den 7 okt 2021

Pingstteologen Peter Halldorf skriver i sin senaste bok ”Den  svåra kärleken” på sidan 83-84 följande:

 

”Kyrkornas stora teologer under de första århundradena håller i sin tro fast vid två grundläggande principer, utan att försöka upplösa den spänning som finns mellan dem: Den första: Gud är kärlek. Den andra: Människan är en fri varelse.

Å ena sidan är Guds kärlek så outömlig att han omöjligen kan vända någon enda människa ryggen. ”han kommer fortsätta att älska utan gräns” som Kallistors Ware uttrycker det. Å andra sidan är människans frihet så stor att hon kan säga nej till Gud. Och hålla fast vid detta nej.

  • Dessa två principer låter sig inte på logisk väg försonas i ett enkelt system. Jag tror att vi helhjärtat och utan att kompromissa behöver betona bägge. Vi kan inte sätta gränser för Guds kärlek, men den frihet som Gud gett oss människor som gåva är oåterkallelig.” SLUT CITAT

Det som Peter Halldorf framhåller i sin bok är alltså en bibeltolkning och förståelse av kyrkans verkligt stora teologer genom tiderna, särskilt under de första århundradena efter Kristus; att människan erbjuds frälsningen här i tiden men även i kommande tidsåldrar.

Gud kommer likt fadern i liknelsen om den förlorade sonen att fortsätta att vänta att de förlorade ska återvända hem. Denna Guds stora kärlek till människorna upphör inte i det ögonblick människans jordeliv upphör. Underförstått; när människor här i tiden av olika anledningar inte kommit till ett frälsningsavgörande i tron på Guds kärlek bevisad i Jesus Kristus, så kommer man ju rimligen motta den när man i den eviga världen ser och förstår vad frälsningen i Jesus erbjuder.

 

Men Peter Halldorf menar, precis som exempelvis NT Wright, att det även i den eviga världen kan komma att finns människor som i sin fria vilja verkligen inte vill ha med Gud att göra. Vad som till slut händer med dessa vet vi inte, för Skriften berättar inget om det. NT Wright menar, och som jag uppfattar Halldorf, att de som verkligen inte vill kännas vid Gud succesivt upphör att vara de gudsavbilder vill alla en gång skapades till att vara. Det vill säga att man blir något annat, vad kan dock ingen veta.

Universalismen, läran om allas slutfrälsning, är det som ligger närmast sanningen, med den reservationen att det kan komma att finnas de som genuint inte vill kännas vid Guds frälsning i Kristus. Dessa lär dock vara ytterst få.

Och skulle det inte förhålla sig på det sättet så innebär det ju i så fall att det är Djävulen som vunnit det stora slaget om mänskligheten ifall det det är så att alla som här i tiden inte kommit till en personlig tro på Jesus går evigt förlorade, utan möjlighet att komma hem till Fadershuset. Nej, och åter nej; Jesus vann den stora frälsningssegern på Golgata. Jesus säger: ”Och när jag blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig.”

 

Berndt Isaksson

OBS! Beställ Peter Halldorfs bok: ”Den svåra kärleken” >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 27 juni 2021

 

"För de onda finns straff, emellertid INTE EVIGA, så att inte odödligheten som ligger redo för dem ska bli till nackdel, utan DE SKA RENAS EN KORT PERIOD, VARS VARAKTIGHET ÄR BEROENDE PÅ MÅTTET AV ONDSKAN I DERAS GÄRNINGAR. De ska därför lida straff under en kort tidsrymd, men SALIGHET UTAN SLUT I EN ODÖDLIG TILLVARO VÄNTAR DEM... de straff som tilldelas för sina många och grova synder ska vida överskuggas av den barmhärtighet som ska visas dem"

 

Diodorus av Tarsus (320-394)

 

Uppdaterat den 2 april 2021

Här under ytterligare några citat ur boken >>Tidens fullbordan

 

Nyckeln till att förstå något om tidens fullbordan är att inse att orden som översätts med ”evighet” – grekiskans aion och hebreiskans olam – inte betyder evighet. De allra tidigaste kyrkofäderna uppfattade aion och olam som begränsad tid och ofta i bemärkelsen av den kommande tidsåldern.

 

….I de allra flesta fall du ser ordet ”evighet” i NT står det aion i någon form i grundtexten. I vissa fall är aion också översatt med ”världen”.

 

… När du förstår innebörden av grundtextens ord kommer detta av vända upp och ner på dina förutfattade meningar.

 

… En vanlig invändning mot att aion står för begränsad period är att då vet vi inte om de frälsta får vara med i evigheten. Vi kanske bara får vara med under en sådan tidsperiod… Frukta inte! Det finns ord i grekiskan för att uttrycka evighet. När ängeln Gabriel blev sänd till Maria sade han: Luk 1:30-33: Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kalls den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”

Aldrig få något slut” är översatt från grekiskans ouk estas telos. Så vi kan lita på att Guds rike saknar slut. Det är evigt! Paulus tröstar dem som oroar sig över framtiden med löftet att vi alltid (pantoe) ska vara hos Herren.

 

OBS! Köp boken Tidens fullbordan >>HÄR

 

Uppdaterat den 31 mars 2021

 

Här under några citat ur boken >>Tidens fullbordan

 

”Här i tiden har många fått en förvrängd uppfattning om Gud, kanske främst därför att en djupt rotad och helt felaktig föreställning om Bibelns eld har spritts i förkunnelsen, men också för att många ledare utnyttjat sina församlingsmedlemmar för egna vinstsyften och maktbegär, mm. Inte konstigt att så många vänder kristendomen ryggen.”

 

”Vi måste gå in genom den trånga porten, Matt 7:13, den passage där allt vårt eget måste dö. Det är bara det som är fött av Ande som består i Himlen. Om agnarna (vår fallna natur) får brinna upp här och nu, slipper vi elden på andra sidan. Här syftar vi inte på skärselden, en katolsk lära, utan på 1 Kor. 3:12-15 med flera ställen.”

 

”Målet är att Gud i slutändan skall vara allt i alla, 1  Kor 15:28. Det är inte så idag, men det är så det ska bli enligt Paulus. ”

 

”Värt att tänka på är att om straffet vore evigt, så hade Jesus behövt försona synden i motsvarande evighet. Nu tog han straffet för hela världens synder och fullbordade försoningen på korset – inte i dödsriket, där han istället förkunnade evangelium. All synd som begåtts sedan mänsklighetens början och all synd som kommer att begås inkluderas i hans lidande. Återupprättelsen ligger i framtiden. I Guds plan ingår att allting en dag ska återupprättas till sin ursprungliga ordning, men det sker i etapper, Apg 3:21.”

 

”Om Jesus skulle mena att enbart de som lämnat allt och lidit för Kristi skull blir frälsta ( i den bemärkelse vi oftast lägger in i ordet ) så skulle den skaran bli mikroskopiskt liten.”

 

”I Kristus ska alla ”göras levande”. Ofta hör vi att detta handlar om uppståndelsen, men det är INTE grundtextens ord här, utan Paulus använder ordet ana-zoopoieo, ett ord som är sammansatt av tre ord: ana, på nytt, zoo, att äga Guds slags liv och poieo, göra. Det betyder alltså att alla ska förenas med Kristus och få del av hans liv.”

 

”När Paulus sedan säger att den sista fienden som ska berövas all sin makt är döden, 1 Kor 15:26, så bör det därför gälla både den andliga döden och den andra döden (”eldsjön”) i Uppenbarelseboken. När den andra döden har berövats sin makt har alla människor återfått den härlighet vi var iklädda före syndafallet. Den andra döden bör förstås som en död bort från den onda naturen, alltså ett avskiljande av den onda naturen. Jämfört med Adams död, som var en död bort från Guds härlighetstillstånd. När den andra döden berövats sin makt har den fullgjort sitt syfte. Den har inte längre någon makt, eftersom den inte har något att döda (skilja). Då blir döden uppslukad av livet. 1 Kor 15:54 ”Men när detta förgängliga (eller fördärvade) har klätts i oförgänglighet (oförvanskat tillstånd) och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.

 

”Himmelrikets dörr är nu öppen för alla som vänder om, det vill säga alla som tacksamt erkänner Jesu offerdöd och vill leva rätt. Inte alla får samma chanser att vända om under jordelivet. Men var står det i Skriften att Gud inte förmår tala till och undervisa människor bara för att de förlorat sin förgängliga kropp?”

 

”Innebär utväljandet av Israel att Gud nu gav upp hoppet om resten av mänskligheten? Somliga verkar tro att Gud bara bryr sig om Guds vinträd Israel samt de som inlemmas i vinträdet genom tron på Kristus, Rom 11. Men så är inte fallet. Genom historien ser vi att Gud älskar hela sin skapelse och alla Adams och Evas avkomlingar. Till och med Ismael och hans avkomlingar hade Gud goda gåvor att ge, trots att dessa blivit dödsfiender till Guds egendomsfolk.”

 

OBS! Köp boken Tidens fullbordan >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 23 mars 2021

 

Angående dem som förnekar storheten i Jesu Kristi försoningsverk på Golgata 

Saxat från EJ Ekmans bok om Evangeliets fullhet: 

”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne (ordagrant: vittnesbördet för egna eller särskilda tider.) 1 Ti. 2:3-6 

Här sägs att Gud vill, att alla människor skall bli frälsta, och att denna frälsning förmedlas genom Jesus Kristus, som givit sig själv till lösen för alla. Vittnesbördet om detta, det vill säga evangeliets predikan, skall ljuda vid särskilda tider, så att alla människor verkligen får höra evangelium, visserligen inte på en gång utan på egna eller särskilda tider under eonernas lopp.

Enligt den gängse uppfattningen kommer Guds vilja inte att förverkligas, då den stöter på ett starkt motstånd i människors vilja, att Gud inte klarar av att övervinna detta, utan tvingas ge upp sin vilja.

Vidare blir Jesu Kristi utgivande till lösen för alla, det vill säga att hela Kristi försoningsverk, misslyckats, eftersom det endast kommer en bråkdel av miljarderna till godo. Kristus har kommit för att tillintetgöra djävulens gärningar, men dessa är så starka och mäktiga, att han inte klarar av sin uppgift. Hans frälsarverksamhet går till största delen om intet genom ondskans och mörkrets makt. Är detta kristendomens Gud och kristendomens frälsare? Är detta resultatet av Guds och Kristi verk för att frälsa människosläktet? Är detta den Gud och den frälsare, som allt skapat till slut skall ge sin hyllning? Besvara dessa frågor en gång på allvar.

Men vidare säger man enligt den gängse doktrinen, att evangelium endast predikas under detta livet, och att allt är avgjort i och med döden. Förutom andra ställen, som motsäger en sådan uppfattning, heter det i vår text, att vittnesbördet om Guds vilja och om Kristi skall höras på egna särskilda tider, som Gud bestämt för att förverkliga sin frälsningsplan med alla människor. Ty alla människor är objekt för Guds frälsningsviljas förverkligande i och genom Kristus. Därför läser vi 1 Tim 4:10:

  Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsare för alla människor, först och främst för de troende. ” 

Det är Guds plan att det utvalda eller nu troende , skall bli frälsta först och sedan, genom olika medel antingen här eller i kommande tidsåldrar, skall alla människor bli frälsta. 

”Han (Jesus) har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.” 2 Tim 1:10 

Här sägs det, som så småningom skall bli verklighet, vara ett fullbordat faktum. Den tid skall komma, då ingen död skall vara mer. Detta är en fullkomligt avgjord sak. Men då synden härskar genom döden (Rom 5:21) och dödens udd är synden (1 Kor 15:56), så följer av det att dödens fullständiga tillintetgörande har ett mycket nära samband med syndens totala borttagande. Ty om synden fortsätter att härska över myriader och åter myriader av människor, ja, om det så vore över blott en enda människa, och håller dem bundna i ett evigt tillstånd av fiendskap mot Gud, då är naturligtvis inte synden borttagen. Då har inte djävulens gärningar blivit till intet, de som visar sig i den mänskliga viljans fortsatt upproriskhet mot Gud, och då kommer vi till slutsatsen, som vi ofta påpekat, att Kristi verk är alldeles förspillt. Då har också aposteln Paulus tillskrivit Kristus sådana gärningar som han inte kan utföra.” SLUT CITAT

 

>>EJ Ekmans bok och Evangeliets fullhet

 

 

 

Uppdaterat den 10 mars 2021

 

Den obibliska helvetesläran uppstod på 400-talet

En av de teologer som betytt allra mest inom svensk kristenhet är EJ Ekman. Han konstaterade i sin sakliga  genomgång av bibelns grundtexter, hebreiska och grekiska som han behärskade, att människan en gång kommer dömas och utan att bortförklara straffens realitet, konstaterade han att det inte utifrån Bibeln går att styrka att straffen är eviga. Att straffen skulle vara eviga menade han är inte bara obibliskt utan också fullständigt omoraliskt.

Alltså att Gud som skapat människorna skulle döma dem till ett evigt straff i en pinorum utan syfte till bättring, omvändelse och upprättelse. Alltså ett helt poänglöst straff! För det är ju vad den helveteslära som uppstod först på 400-talet efter Kristus lär och säger. Då när kejsare och påvar och makthavare i denna värld insåg att den typen av helveteslära var ett effektivt sätt att skrämma folk till underkastelse.

Ekman radar upp ofantligt många bibelställen som verkligen belyser och förklarar hur Guds plan är att i slutänden av tidsåldrarna upprätta skapelsen och mänskligheten där de som inte blivit frälsta i denna tidsålder kommer bli det i kommande. På de få bibelställen som kanske möjligen, möjligen skulle kunna antyda att människor kommer dömas till ett evigt brinnade pinorum, så finns den oerhört många andra bibelord som talar om alltings upprättelse i tidsåldrarnas fullbordan. >>EJ Ekman skriver:

Av nu anförda bibelställen framgår med all önskvärd tydlighet, att Gud genomför sitt rådslut att frälsa människorna genom domar, och att detta inte är begränsat till jordelivet. Men skulle någon ovisshet finnas kvar, så försvinner den inför Petrus bestämda ord: Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.” 1 Pet 4:6

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat den 18 feb 2021

 

Torsten Åhman som var en av Sveriges mest uppskattade

riksevangelister skrev för ett antal år sedan på sin blogg följande tänkvärda och bibelförankrade tankar:

 

"Jag har reagerat starkt mot tron på helvetet som en fasansfull tortyr utan uppehåll och utan slut. Och lika starkt mot att Guds helighet är av sådan art att den kräver detta ofattbara och ändlösa lidande.

Att jag reagerat så starkt beror på att jag tycker illa om när man säger så om min Gud. Han är inte sådan. Han vredgas över det onda och när människor förstör livet för andra. När man utsuger och plågar och förnedrar och förstör. Men han är inte sådan att något i hans natur finner tillfredställelse över att själv plåga andra. Det är inte helighet. Jag delar inte en sådan tro.

Jag reagerar därför att det för upp stenbumlingar på vägen som gör det svårt för ärliga gudssökare att tro.

Jag reagerar därför att det ger trons motståndare onödig och kraftfull ammunition.

Men framför allt reagerar jag därför jag inte tror att detta är sant." SLUT CITAT

 

>>Riksevangelist/ pastor Torsten Åhman

 

 

Updaterat den 22 nov 2020

 

Citat från DAGEN ur Britta Bolmenäs betraktelse

över Domsöndagens texter:

 

"Men sedan …sedan kommer den svåra liknelsen om dåliga fiskar som ska kastas bort. Om uppdelning av de goda och de onda. De onda som ska kastas i en brinnande ugn. “Fattar ni?” frågade Jesus lärjungarna som svarade “ja”. Gjorde dom verkligen det? Hur kan man fatta detta?

Jag tror att fler än jag hukar när vi läser dagens evangelium. Hur sjutton är detta ett glatt budskap? Jesu ord skaver, ja skrämmer rent av. För jag vet ju att jag är för ljum. För självisk. Jag vill följa Jesus - men mitt liv är så bräckt och blandat. Bekvämligheten vinner ofta över den goda viljan. Inte på något vis förtjänar jag att hamna i de goda fiskarnas korg. Trodde jag på karma, ja då var helt kört för mig. Men jag tror på Jesus. Och det var för oss dåliga firrar som Han kom! För att rädda oss syndare, vi som förtjänat den brinnande ugnen. Jag räcker inte till. Väger för lätt. Ett rättvist domsutslag lyder “skyldig bortom rimligt tvivel”. Men den oerhörda vändningen i det kosmiska dramat på Golgata kors gäller också mig. Han som dömer mig är den som själv tar mitt straff." SLUT CITAT

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 4 sep 2020

 

Gud vill att ALLA ska bli frälsta

Det finns några få bibelord som kan tyckas tala om att det finns ett evigt helvete i meningen en plats där människor som här i tiden inte blivit frälsta ska plågas i ångestkval – i all evighet dvs utan något slut. De få bibelorden är för det första vantolkade. Men framför allt så går det väldigt, väldigt många andra bibelord att citera som istället talar för att hela Skapelsen och hela Mänskligheten i slutänden kommer bli återupprättade i Guds eviga Rike. Ja, det finns så många bibelord som talar om att just ALLA till sist kommer att återvända till Fadershuset. Gud kommer invänta var enda en, även om det ska ta tidsåldrar innan alla är inne. Det är det helt dominerande budskapet genom hela Bibeln, och inte den bisarra helvetesläran som så förvrängt tron på vem Gud verkligen är, den Gud som bevisade sin eviga kärlek däri att Jesus, hans Son, dog för oss alla på Korset.

 

Berndt Isaksson

P.S. på tal om >>ALLA

 

Uppdaterat den 3 sep 2020

 

En av de mest kända pingstförkunnarna inom svensk

pingströrelse är Stanley Sjöberg och redan för många år sedan gav han uttryck för att han inte tror på något evigt pinorum kallat Helvetet. Idag delar de allar flesta pingstpastorer samma uppfanning. Endast en liten minoritet håller fast vid den missuppfattning som talar om Helvetet som en evig tortyrkammare för alla som inte här i livet förstått att det var just Jesus som var frälsningsvägen. Stanley Sjöberg skriver;

 

"– Min önskan är att få försvara Bibelns trovärdighet. Samtidigt vill jag klarlägga missförstånd och mycket som blockerat människor som har en andlig längtan. Inte minst vill han komma till rätta med strafftänkandet och en bibelsyn som talar om ett evigt brinnande helvet, något han själv säger inte finns belägg för i Bibelns texter." läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 19 juli 2020

 

Saxat ur Peter och Madeleine Wallgrens bok Tidens fullbordan. 

”Ja, men Kristi rättfärdighet gäller enbart de troende”, är en invändning jag ofta hört. Läs noga innantill!

Rom 5:18-19 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. 

Notera att det står ”liksom”, alltså på samma sätt som alla blev syndare och dog på grund av Adams synd, på samma sätt har Kristi rättfärdighet, som han vann på korset, lett till rättfärdiggörelse för alla. Kort och gott säger Paulus här att alla människor blir frikända i domen, vers 16 

Om en människa, som släktets huvud och representant, kunde dra sådana olyckor över hela mänskligheten, så kan Jesus Kristus, som släktets nya huvud och representant, bringa frälsning och välsignelse till mänskligheten. 

Samma princip ser vi här:

 1 Kor 15:21-22 ”Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så  skall också i Kristus alla göras levande.

Det går inte att förneka att ”i Adam” handlar om alla människor som någonsin fötts på jorden. Och Paulus slår fast, utan reservationer, att på samma sätt, inte på något annat sätt, ska samma människor göras levande i Kristus. Inte utanför Kristus. Utan inneslutna i Kristus. De får sig tillgodoräknade Kristi rättfärdighet utan att har gjort sig förtjänta av det.

  Den traditionella tolkningen säger att Adams synd är mycket större än den försoning Kristus åstadkom på korset. Man menar att konsekvenserna av Adams synd upphävs bara hos den lilla skara som bekänner sig tro på Jesus. Men det är inte vad Skriften säger. Kristi offerdöd upphäver fullkomligt konsekvenserna av Adams synd. SLUT CITAT

 

Ovan insaxade citat är alltså från boken Tidens fullbordan som kan beställas här:

https://vingarden.org/produkt/tidens-fullbordan/

 

Likaså kan man från samma förlag beställa JE Ekmans bok ”Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen

https://vingarden.org/produkt/evangeliets-fullhet-och-de-andlosa-straffen-eller-ar-de-kanske-inte-eviga/

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 18 juli 2020

 

Gud vill att ALLA ska bli frälsta

Det finns några få bibelord som kan tyckas tala om att det finns ett evigt helvete i meningen en plats där människor som här i tiden inte blivit frälsta ska plågas i ångestkval – i all evighet dvs utan något slut. De få bibelorden är för det första vantolkade. Men framför allt så går det väldigt, väldigt många andra bibelord att citera som istället talar för att hela Skapelsen och hela Mänskligheten i slutänden kommer bli återupprättade i Guds eviga Rike. Ja, det finns så många bibelord som talar om att just ALLA till sist kommer att återvända till Fadershuset. Gud kommer invänta var enda en, även om det ska ta tidsåldrar innan alla är inne. Det är det helt dominerande budskapet genom hela Bibeln, och inte den bisarra helvetesläran som så förvrängt tron på vem Gud verkligen är, den Gud som bevisade sin eviga kärlek däri att Jesus, hans Son, dog för oss alla på Korset.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 18 juli 2020

 

"Syner är mer förrädiska än "Nära döden upplevelser". En del är ingivna av fienden. Det kan tyckas märkligt att syner som har stort fokus på ett brinnande helvete kan komma från lögnens herre, med det borde inte komma som en överraskning att djävulen vill misskreditera Gud. Låt dig inte vilseföras av aldrig så fruktansvärda syner, utan läs noggrant vad Bibeln lär - och vad grundtexten säger!"

 

Citat från boken >>Tidens fullbordan

 

Uppdaterat den 22 juni 2020

 

Jesus talade främst om Himlen

Det finns ett påstående som då och då dyker upp; nämligen att Jesus skulle ha talat mer om helvetet än om Himlen. Det är dock fullständigt felaktigt. Himlen och Himmelriket (eller Guds Rike) är ofantligt mycket mer frekvent framträdande i Jesu förkunnelse. Och den ”klassiska” helvetesförkunnelsen är dessutom i total motsättning till vad Jesus och Nya Testamentet menar med uttryck som att gå förlorad m.m. I denna flik här under finns massvis med citat och reflektioner i detta ämne.

I en artikel i DAGEN så berättar ”knutbybarnen” som fanns i Knutby Filadelfiaförsamling under skandalåren, om den enorma skada ”helvetesförkunnelsen” gjorde i deras barnahjärtan (och likaså skrämselförkunnelsen om ”uppryckandet” dvs att man skulle bli lämnad kvar). Mycket viktigt att man gör upp med den typ av förkunnelse som gjort sådan skada och som inte är en sann biblisk lära. Läs mer om det >>HÄR

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 20 juni 2020

 

"För om människosläktets utveckling slutar så, att det för flertalet blir en evig skilsmässa från Gud, från vilken allt utgått, och att den starke" behåller sitt byte, fastän en "starkare" kommit, som skulle ta ifrån honom hans byte, då blir följden att Guds hela frälsningsplan förfelas och omintetgörs av mörkrets furste - och den av Gud utkorade och sände världsfrälsarens mission blir till största delen om intet.

Om man antar att detta blir resultatet av Guds frälsningsplan och Jesu räddningsgärning, så skakas det bibliska Guds- och Kristusbegreppet i sina grundvalar, och det starkaste tänkbara vapen sätts i händerna på otron och gudsförnekelsen. Detta måste väl vara skäl nog för en allvarlig och omsorgsfull granskning av vad Bibeln själv säger angående denna viktiga och omfattande fråga. Har jag nu genom dessa studier i någon ringa mån kunnat bidra till att belysa dessa frågor från biblisk ståndpunkt och därmed hävda okränkbarheten av Guds och Kristi verk, så är mitt arbete inte förgäves, utan jag vill med tacksamhet till Gud lägga ner pennan."

Citat från förordet till EJ Ekmans bok om >>Evangeliets fullhet

 

 

 

UPPDATERAT DEN 21 FEB 2020

 

 

Den skada helvetespredikningarna gjort

 

Det finns bland vissa fundamentalistiska kretsar, främst i USA, en konstig uppfattning om att man kan få människor att bli frälsta om man bara skrämmer dem tillräckligt mycket med helvetet. Och det kan säkert finnas sådan som blivit frälsta efter att ha hört någon svavelosande helvetespredikan. Men på varje person som blivit frälst efter en helvetespredikan så går det säkert tusentals som vänt Gud och den kristna tron ryggen efter att ha hört helvetespredikningar. Med rätta har man inte velat ha med en sådan Gud att göra. För Bibelns Gud har inget gemensamt med den gudsbild helvetespredikningarna förmedlat – dessa som orsakat att så många vänt den kristna tron ryggen.

 

Joachim Elsander skrev i en bloggpost 21 februari 2011 (för precis 9 år sedan) att Bibelns Gud finns allra bäst beskriven i Jesu liknelse om den kärleksfulle fadern" i Lukas 15  han som aldrig slutade att vänta på att sonen skulle komma hem igen.

 

Så här skrev Elsander:

 

Hur ser föresten  vår gudsbild ut? Är Gud kärlek? Är Gud en pappa/mamma som älskar oss? jag har märkt en tendens hos vissa att sopa bort "föräldra-argumentet" med att Gud minsann inte är någon "curling förälder" modell 2011. Sant, men han är sannerligen ingen hedersstyrd pappa från dagens mellanöstern heller. Vi får inte glömma bort att Jesus chockade alla med sin berättelse om den älskande pappan i Luk 15.

Men Gud är inte allas far, kanske någon invänder. Men lägg märke till att Jesus berättar den här storyn för dem som var "utanför". Det står tydligt att han vänder sig till "syndarna". (vers 1) De som blev sura var de som var "innanför" alltså fariseerna och de skriftlärda.

För mig är helvetet som om:

Gud slutligen lämnar fåret i gropen, det hade ju trots allt brutit mot hans regler.

Gud struntar i myntet, hittar han det så åker det ner i brunnen för alltid. Ingen fest, ingen glädje.

Gud vid en punkt slutar att spana efter vägen...

Jag tycker det är problematiskt.
SLUT CITAT

 

Vill verkligen instämma i dessa ord som Elsander skrev. 

 

Berndt

Relaterat:  http://elonje.blogspot.com/2011/02/vilka-glasogon-har-vi.html

 

 

Uppdaterat den 19 feb 2020

 

Jag uppskattar verkligen Joachim Elsander, som numera är hemma hos Herren, för det är ett rikt arv han lämnat efter sig i bloggposter, artiklar, poddar, böcker. Bland annat gick han starkt tillrätta med den tragiska förkunnelsen om ”helvetet som ett evigt pinorum”.

 

Han tog kraftigt avstånd från den läran, bland annat i detta poddsamtal (vilket jag verkligen rekommenderar alla att lyssna till och sprida:

https://elsander.se/var-podd-den-har-gangen-om-helvetet

 

Elsander hade ju också bloggen Kolportören, där han också tog upp frågan om helvetet och hur obibliskt det är att skrämma människor med helvetet.

http://elonje.blogspot.com/2009/08/att-nyansera-bilden-av-helvetet.html

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 6 februari 2020

 

 

Helge Åkesson

En av de mest texttrogna bibelöversättningarna är Helge Åkessons.

Den uppskattas mycket och en av de sanningar han kom fram till i sitt

studie av de bibliska grundtexterna var att den annars ganska

omfattade läran om Helvetet som ett evigt pinorum, inte var förenlig

med Bibelns grundtext.

 

Han menade också att en enda liten felöversättning kunde leda till helt

felaktig dogmatik/lära. Han grundade Fribaptistsamfundet som senare

gick samman med Helgelseförbundet.

Beträffande frågan om Helvetesläran sammanfattar Håkan Arenius

med följande ord vad Helge Åkesson kom fram till i sitt studie av

grundtexten:

Människan ska dömas efter sina gärningar, men får sina synder förlåtna i Jesu namn om hon bekänner dem. Hon blir då ren och kan ha gemenskap med Gud. Det finns inget evigt straff, syndaren får utstå ett tidsåldrigt straff, för att därefter förenas med Gud.

 

 

Berndt

Källa: https://www.dagen.se/livsstil/vandraren-som-fick-200-000-foljare-1.303398

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag har reagerat starkt mot tron på helvetet som en fasansfull tortyr utan uppehåll och utan slut. Och lika starkt mot att Guds helighet är av sådan art att den kräver detta ofattbara och ändlösa lidande.

Att jag reagerat så starkt beror på att jag tycker illa om när man säger så om min Gud. Han är inte sådan. Han vredgas över det onda och när människor förstör livet för andra. När man utsuger och plågar och förnedrar och förstör. Men han är inte sådan att något i hans natur finner tillfredställelse över att själv plåga andra. Det är inte helighet. Jag delar inte en sådan tro.

Jag reagerar därför att det för upp stenbumlingar på vägen som gör det svårt för ärliga gudssökare att tro.

Jag reagerar därför att det ger trons motståndare onödig och kraftfull ammunition.

Men framför allt reagerar jag därför jag inte tror att detta är sant." SLUT CITAT

 

Riksevangelist/ pastor Torsten Åhman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I Jesaja 53:11 läser vi om smärtornas man:

Genom den vedermöda hans själ har utstått

får han se och bli tillfreds.” Hur kan läran om

evigt helvete rimma med dessa ord? Vill man

förmå oss att tro att lära ut att vår frälsare kan

känna sig mättad och tillfredsställd med sitt

lidande, om han vet, att miljarder av dem, som

han gått i döden för, ligger i helveteskval utan

möjlighet att komma därifrån? Och att han bara

vunnit en handfull frälsta i förhållande till de tallösa

skarorna av evigt förlorade? En sådan tanke om

vår frälsare är – och vi tvekar inte säga det

rent av en hädelse. Nej, han kan inte bli mättad,

om ett enda förlorat får saknas. Han skall söka det,

tills han finner det (Luk.15). Sådan han varit, sådan

är han, och sådan kommer han att förbli, ty han är

den samme i går och idag och under tidsåldrarna (Heb. 13:8)."

SLUT CITAT

 

Läs reten >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Stanley Sjöberg skriver om Harald Gustavsson, som under många år var pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg, att han i slutet av sitt liv ändrade uppfattning om eviga straff. Stanley skriver: "Under tårar bekände han så för mig att han inte längre trodde på den traditionella helvetesförkunnelsen. Han hade upptäckt nya perspektiv i Bibeln. Jesu Kristi försoning var större och mer genomgripande än han hade förstått. Han hade upptäckt att det finns nåd och barmhärtighet som gäller upprättelse och frälsning även i evighetens värld. Han grät av glädje och gripenhet inför evighetens stora överraskning."

 

Saxat från boken >>Tidens fullbordan:

 

 

 

Uppdaterat den 18 sep 2019

 

>>Den rike mannen och Lasarus, del 1 och 2

 

 

Uppdaterat den 21 aug 2019

 

Stanley Sjöbergs rekommendation av boken >>Tidens fullbordan.

”Jag är imponerad av er djupa förankring i noga studier i Bibeln som helhet, med beundransvärd förmåga att tränga in i grundtextens innebörd och komplettera med citat från kända och okända teologer genom historien. Det ger förtroende och styrka i beskrivningen om försoningens räckvidd och djup utifrån löftet om en total upprättelse till frälsning för alla människor och hela skapelsen, som då inte slutar i kaos, utan blir efter alla kriser den fullkomliga verklighet Gud syftade till från början.” SLUT CITAT

 

Beställ boken >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 16 juli 2019

 

Saxat ur EJ Ekmans bok: >>"Evangeliets fullhet..."

”Att synden har med sig straff, både i denna tid och i kommande, framgår tydligt i Bibeln. Men dessa straff utgör inte ett mål i sig, så att syndaren straffas för straffets egen skull, utan straffet är ett medel i den gudomliga kärlekens hand som hjälper syndaren att komma ut ur det elände och det obotfärdiga tillstånd som han befinner sig i. Straffet är alltså inte en hämndaktion som skall tillfredsställas i oändlighet. Därför heter det: ”Hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.” Ps. 62:13

 

Uppdaterat den 3 augusti 2019

 

Saxat ur EJ Ekmans bok: >>"Evangeliets fullhet..."

"Ett evigt helvete och en besegrad djävul är en motsägelse. Ty det skulle väl vara djävulens eviga makt över sinnena, som skulle åstadkomma det eviga helvetet. Men om hans makt är krossad, så kan Kristus dra alla till sig....

...Att nu Fadern genom olika frälsningsmedel, anpassade efter vars och ens tillstånd, arbetar på alla, för att ALLA, var och en i sin tid, skall komma till Sonen, framgår ju tydligt av att han har gett Sonen makt över allt kött. Om Fadern med sin gudomliga kärleksenergi bara arbetar med några få och inte alla, så hade han ju inte behövt ge Sonen makt över alla utan endast över några.

  Men nu vill Gud, att alla människor skall bli frälsta (1 Tim 2:4). Han vill inte att någon skall gå förlorad, utan att alla skall omvända sig. Ytterst sett beror det på vem som skall få sin vilja igenom - den besegrade djävulen eller den kärleksrike Fadern, som sträcker ut sina händer till ett motsträvigt folk hela den långa världsdagen. Det är på detta det beror, om Jesu ord att han skall dra alla till sig, skall förverkligas eller ej.

... I och med Kristi återkomst påbörjas återställelsen av allt som synden fördärvat." SLUT CITAT

 

 

 

 

Uppdaterat den 12 juli 2019

 

Saxat ur boken >>Tidens fullbordan:

”Du kanske invänder något i stil med: ”Att alla knän ska böjas för Herren bevisar väl inte att man av hjärtat vänt om och accepterat Jesus som sin Herre? I den här världen finns det många som böjer knä för diktatorer utifrån fruktan.”

Ja, just det. I den här världen sker mycket utifrån fruktan, därför att världens makthavare ofta regerar genom hot, våld och förtryck. Men menar du verkligen att det stämmer med Guds karaktär att handla på samma sätt som jordens råa härskare?

 Eftersom Gud är densamme igår, idag och i evighet, Hebr. 13:8, tvingar han ingen i nästa tidsålder heller. Han respekterar oss och väntar tills den förlorade vänder om av egen vilja. Om han vore som världens härskare hade han för längesen kunnat tvinga alla till lydnad. Det vore ju en barmhärtighetsgärning i jämförelse med att de ska brinna i helvetet i evighet. Korstågens ledare drevs av denna tanke, men inte Gud!SLUT CITAT

 

Beställ boken >>HÄR

 

Uppdaterat den 11 juli 2019

 

Citat ur EJ Ekmans bok - >>Evangeliets fullhet... 

”Synden består i sinnets och viljans felvända riktning, som gör att de älskar mörkret. Men just här finns orsaken till att Herrens frälsningsplaner förverkligas långsamt hos en del och snabbare hos andra.

 Det är ju inte genom sin allmakt utan genom sin kärleksmakt, som han genomför sitt frälsningsverk. Herren vill att alla nu ska få höra och tro evangeliets budskap. Somliga tar också genast emot, tror och blir frälsta när budskapet når dem. Men andra går allt längre och längre bort i synden såsom till exempel den förlorade sonen. Han sjönk djupt, men det kom ett ögonblick då han återfick sin sans. Det händer när han genom syndens följder börjar inse sin dårskap. Då sade han: ”Jag vill stå upp och gå till min fader.” Guds syfte med honom förverkligades, men på en smärtsam omväg.

  På samma sätt skall det gå till exempel med Israel. Israel förefaller genom sin otro ha korsat Guds planer, och genom sin olydnad dragit över sig fruktansvärda domar, men allt skall ändå sluta med att hela Israel skall bli frälst (Rom 11:26). ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra” (Rom 11:29.

  Ja, Gud vare lov, han genomför sitt rådslut och sina planer genom outgrundliga domar och på outrannsakliga vägar. SLUT CITAT

 

OBS!! Beställ boken >>HÄR

 

 

UPPDATERAT DEN 8 JULI 2019

 

Citat ur EJ Ekmans bok - >>Evangeliets fullhet...

 

”Lägg märke till att det är kvinnans säd som skall söndertrampa ormens huvud. Och Jesus säger i sitt sista stora tal: ”Denna världens furste är dömd” (Joh. 16:11). Kristus uppenbarades, för att han skulle förinta eller omitetgöra djävulens gärningar.

Men djävulens hemskaste gärning är att han fördärvat människans innersta väsen, så att hon vill göra det onda och vill vandra i mörkret istället för att göra Guds vilja.

  Skall Kristus lyckas eller misslyckas i sin frälsande mission? Skall han verkligen lyckas ge fångarna den inre friheten, så att de vill stå upp och gå till sin fader? Kan han besegra djävulen på alla andra områden? Eller kommer hans uppdrag, då det gäller att omintegöra djävulens gärningar i den mänskliga personens centrum, i hennes viljeverksamhet, att stranda? I så fall kullkastas hela ändamålet med att han kom, som ju vara att tillintetgöra dessa gärningar! Eller med andra ord, skall miljarder av kvinnans säd förbli i djävulens våld? Regeras av honom, plågas av synden, under det att bara en lite bråkdel av mänskligheten blir frälst? Är detta det evangelium, som Gud låter förkunna för världen – en segrande djävul och en besegrad frälsare, som måste återvända till sin fader med den  bekännelsen: ”Jag har misslyckats med uppdraget du gav mig att utföra.”

  Så måste han säga, om den dogmatiska läroåskådningen är riktig. Förstår du inte, hur hela det kristna gudsbegreppet skakas i sina grundvalar, och hur Kristi härliga och storartade verk i stort sett blir lika med noll?

I 1 Mos 12:3 står: ”I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.

Och i 1 Mos 22:18 står det: I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade.

Denna säd är Kristus (Gal 3:16). Att detta frälsningslöfte är universellt bekräftas genom orden: ”och alla människor skall se Guds frälsning” Luk 3:6. och ”alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning” (Jes. 52:10).

  Hur kan alla släkter och alla folk bli välsignade i Kristus, om alla går förlorade i eviga kval och bara en bråkdel blir frälsta? Om Guds ord och befallningar blir till intet, då blir också Gud själv om intet.”  SLUT CITAT

 

Uppdaterat den 5 juli 2019

 

Citat ur Sven Reichmanns bok; Konungens Ankomst:

 

"Så här beskriver han (Paulus) historiens slut i en enda mening:

Gud har gjort alla till fångar under olydnaden

för att sedan förbarma sig över alla.” Rom. 11:32

 

 

Uppdaterat den 12 juni 2019

 

"Avgörande för en nation är alltså enligt Matt 25 hur den bemöter nödlidande människor. Den som stänger sitt hjärta och landets portar för främlingen, den hungrige och nakne, kommer att räknas bland getterna." SLUT CITAT

 

>>Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 13 maj 2018

 

"Med åren har det grundlagts en slags djupglädje hos mig över detta outsläckliga hopp om livets fortsättning, som inte ens världens mörker kan fräta sönder, en röst som tycks komma långt inifrån, som ett eko från en annan värld, från en tillvaro där ingen smärta eller sorg längre existerar. Där Gud blir allt i alla. I detta hopp lever jag idag. Med detta hopp vill jag dö."

>>Hans-Erik Lindström

 

Uppdaterat den 7 maj 2019

Citat ur boken >>Tidens fullbordan

 

”Skriften kallar oss att bli Guds imitatörer, Ef 5:1 enligt grundtexten. Om Gud hade en dubbel standard i moraliska frågor, så skulle också vi med gott samvete kunna ha det. Och sanningen är att många kristna har det, och under historiens gång har ännu fler haft denna dubbla standard. Tänk bara på korstågen, inkvisitionen och konventikelplakatet! Vi skulle kunna räkna upp många fler saker som varit och är en frukt av den dubbla Gudsbild som helvetestron medför. Om man tror på ett evigt helvete för alla som inte tagit emot Kristus här i livet, uppstår lätt en desperation att leda människor till Kristus. Man kommer då att handla utifrån sin fruktan för att få deras blod på sitt samvete. Man blir drivande i sitt sätt, och lyssnar inte inkännande på dem man talar med. Mycket missbruk av Guds namn härstammar från helvetesläran. Korstågen motiverades nämligen delvis utifrån tanken att hedningarna skulle döpas så att de slapp helvetet. Inkvisitionen syftade till att förhindra villoläror som man menade skulle leda folk till helvetet. Konventikelplakatet hade i viss mån samma syfte. Det fanns naturligtvis många andra själviska motiv med i dessa företeelser, men det är ingen tvekan om att helvetestron bidragit till att ursäkta handlingarna. Jesus sade: ”Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?” (Luk 12:57) Med andra ord menade han att vi bör kunna lyssna till vårt inre, där Gud har gett oss en känsla för rätt och fel. Tycker du verkligen att det är rätt med evig tortyr?” SLUT CITAT

 

Uppdaterat den 1 maj 2019

 

Citat ur boken "Tidens fullbordan:

"Låt oss inte underskatta traditionens makt och köttets

stolthet hos dem som står emot kunskaper som inte passar

in i de rigida system som det mänskliga sinnet byggt upp.

Bara den ödmjuke vågar ompröva sina ställningstaganden

utifrån det ljus den helige Ande skänker den som uppriktigt

söker sanningen.

.....Den största orsaken till att konservativa kristna tror på

eviga straff grundar sig i översättningen av orden ólam och aion.

Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vi förstår deras

rätta innebörd." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 1 maj 2019

 

"Gud förbjude att jag skulle begränsa tiden

till att ta emot tron under det närvarande livet.

I djupet av den gudomliga barmhärtigheten

kan det finnas tillfälle att vinna den i framtiden."

 

Martin Luther

 

 

 

Uppdaterat den 31 mars 2019

Saxat ur Nils Ibstedts bok ”Samtal om tidens tecken – Kristi återkomst & de yttersta dagarna”.

 

”Jag tror att Jesu försoning har en sådan kraft att den till slut ska lyfta hela det fallna människosläktet – även de nu ohörsamma – ut ur syndafallets alla förbannelser: förtappelse, ångest och bedrövelse, mörker och död….

Gud skulle inte vara den fullkomliga kärleken, om en del av mänskligheten skulle bli kvar under följderna av det onda, låt vara att det åsamkats av människorna själva. Avsikten med försoningen kan inte vara helt avslutat, om inte alla får ingå i den. Det står: Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan ocksåför hela världens” (1 Joh 2:2. Märk väl att det står ”han är försoningen”, alltså presens, som visar att försoningens kraft ÄR verksam i och för hela världen och jag tror inte den kommer sluta verka förrän Gud har blivit allt överallt.

….... Min erfarenhet är att människor i allmänhet kan förstå att det kommer straff för synden och även att en dom väntar dem som lever ett syndigt liv, men de kan inte tänka sig en Gud som tillåter att straffet skulle vara en ändlös evighet utan någon möjlighet till förändring. En rätt tolkning av vad dom och straff för synden innebär tror jag, ger mera förtroende för evangeliet och hjälper människor mera till tro på en rättfärdig Gud, än vad en onyanserad förkunnelse om ett ”evigt helvete” skulle göra. SLUT CITAT

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Citat från Alf Lindbergs bok ”Människans väg”.

”I Guds världsplan ingår att återföra alla till deras gudomliga ursprung. Detta kommer att ske genom Kristus som uppenbarar ”trons hemligheter” för varje enskild människa och för henne in på självkännedomens och reningens väg. Det innebär en process som, väl att märka, fortsätter också efter människans död. Sedan den enskilda människan fullbordats i och genom denna process har hela skapelsen återförts till sin gudomliga status och härlighet, och Gud har blivit allt, överallt. Jmf med 1 Kor 15:28 ”Men när allt har lagts under honom, skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.” SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 28 mars 2019

 

”Otroligt många människor har fått höra att ett litet antal utvalda kristna kommer tillbringa en oändligt lång tid på en fridfull och glädjefylld plats som kalls himlen, samtidigt som resten av mänskligheten avtjänar sitt eviga straff i helvetets plågor utan att någonsin kunna komma därifrån. Många har fått det sagt till sig att detta är den kristna trons centrala sanning och att den som inte tror på detta vis i praktiken tar avstånd från Jesus. Inget kunde vara mer fel. Sådana påståenden är som gift och omöjliggör i slutänden spridandet av Jesu budskap om kärlek, fred, förlåtelse och glädje.”

 

>>Rob Bell

 

 

Uppdaterad den 24 mars 2019

Citat från EJ Ekmans bok om Evangeliets fullhet.

 

"Men avgörande i den här frågan är att Skriften inte på ett enda ställe talar om att den nuvarande livsformen skulle vara den enda under vilken sinnesändring kan ske. Man har nått denna uppfattning genom att misstolka vissa bibelställen. Petrus säger dock tydligt och klart: ”Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.” 1 Pet 4:6

Detta står i ett brev vars äkthet aldrig ifrågasatts. Talas det inte här om avlidna människor, som genom att höra evangeliet predikas skall få möjlighet att omvända sig efter döden? Behöver vi fler vittnesbörd? …. Men därmed är ju hela läran om nådatidens begränsning till den närvarande tiden bevisad vara ohållbar.”

 

 

Uppdaterat den 27 feb 2019

 

>>Stanley Sjöberg - När jag vågade ifrågasätta "helvetet" blev många upprörda

 

Uppdaterat den 24 februari 2019

 

Citat ur EJ Ekmans bok: "Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen"

 

”Tag bort svavel och eld och låt säga, att allt detta bara är symboler av ett andligt lidande, så är ju ändå det kvar, som symbolen skulle förebilda; den eviga, aldrig upphörande pinan. Detta är nog för att mana oss till en allvarlig undersökning av det berättigade i en sådan lära. Eller har du, som driver en dylik lära och anser att den hör till en av kristendomens viktigaste läropunkter, med allvar försökt fatta dess förfärliga innehåll? Har du det? Och kan du vara glad, äta och sova, prata och skämta, under det att du vet – i överensstämmelse med din uppfattning – att kanske din pappa, din mamma, din make eller maka, dina barn och syskon och miljarder av medvandrare ligger i hopplös förtvivlan, i eviga kval, vilka aldrig skall upphöra, utan, då miljoner år förgått, så har detta gräsliga tillstånd nyss börjat! Har du med allvar tänkt över detta sakförhållande? Kan du leva med en sådan tanke, med en sådan övertygelse? Måste inte ditt eget liv förpestas av en sådan uppfattning, gudsbegreppet förvridas och Jesu hela mission till största delen omintetgöras?.... Eller kanske du omfattar den avskyvärda åsikt, som den uttalades av skolastikens störste teolog och filosof, Tomas från Aquino (död 1274)… vilken i ett av sina teologiska arbeten säger: Varje sak kan man lära känna bättre genom att jämföra med dess motsats. För helgonens salighet må vara dem så mycket ljuvligare och de må kunna frambära Gud så mycket rikare tacksägelse beskäres dem att utan återvändo åskåda de gudlösas straff.”

Samma tanke hade redan tidigare uttalats av en annan medeltida teolog, Petrus Lombardus (död 1164) som i ett stort teologiskt arbete säger: ”Så tågar Guds utkorade ut till att skåda de fördömdas kval, och vid denna syn grips de inte av sorg utan mättas av fröjd vid åsynen av de ogudaktigas outsägliga elände.

Vilken satanisk teologi! Vilken karikatyr av kärlekens religion hos män, som gjort till sitt livs uppgift att uttolka det som är dyrbarast för ett människohjärta! Vilken begreppsförvirring hos tänkande män – allt i den mänskliga dogmatikens tjänst! Men sådant går igen också i våra dagar om än inte på samma sätt och med samma uttryck. Till tusendes "uppbyggelse" förkunnas fortfarande läran om de eviga straffen…. Många, ofantligt många, har frigjort sig från denna lära, men tyvärr har de samtidigt frigjort sig från Gud och frälsningen genom Jesus Kristus. De har lämnat allt vad tro är, eftersom de har satt likhetstecken mellan en förvänd dogmatik och den bibliska sanningen och kastat båda överbord.” SLUT CITAT

 

Obs! Boken kan beställas >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 20 feb 2019

 

Skriftens eget bevis för att aion inte betyder evighet

https://madeleine-wallgren.blogspot.com/2015/05/skriftens-eget-bevis-for-att-aion-inte.html

 

Kan man bli frälst efter döden?

https://madeleine-wallgren.blogspot.com/2017/05/kan-man-bli-fralst-efter-doden.html

 

Talar Bibeln om eviga straff? Om Matt 25:46

https://madeleine-wallgren.blogspot.com/2015/05/talar-bibeln-om-eviga-straff-om-matt.html

 

Apokatastasis – central biblisk lära om alltings återupprättelse

https://madeleine-wallgren.blogspot.com/2017/06/apokatastasis-central-biblisk-lara-om.html

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

Uppdaterat den 19 februari 2019

 

Citat ur EJ Ekmans bok: Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen:

 

”Du har kanske en far eller en mor eller maka, syskon eller barn,

som dött utan att ha kommit till en levande tro. Deras sinne var

vända till jorden och det jorden tillhör. Kan du med ditt förstånd

och ditt hjärta se framför dig att röken av deras plågor stiger upp

natt och dag, år ut och år in, tiotal av år, hundratal, tusental, miljoner,

miljarder år? Du somnar om aftonen och vet att din maka eller ditt

barn plågas i eviga kval. Du vaknar om morgonen och förhållandet är

det samma. Du kan sova, sova gott, vakna glad och munter, leva den

ena dagen efter den andra fullt medveten om detta! Detta bevisar bara

att du egentligen inte tror det, för då skulle du varken kunna sova gott

eller leva lycklig, ja, inte ens härda ut att leva, såvida du inte är omänsklig.

Men prisad vare Gud, vi behöver varken själva tro detta eller lära andra

att tro sådant, om vi bara förstår Uppenbarelsebokens symbolspråk

och dess motsvarighet i Gamla Testamentet.....

En sådan österländsk bild möter oss då Egypten liknas vid en järnugn

(5 Mos 4:20 SFB) för Israels barn under den tid de vistades där.

Det låter ju förskräckligt att befinna sig i en ugn. Där måste man väl

lida gräsliga kval och plågor. Vari bestod nu plågorna i denna järnugn?

Jo, Faraos arbetsfogdar plågade dem med slavarbete (2 Mos 1:11) och

förbittrade deras liv med tungt arbete med murbruk och tegel (se vers 14).

Men hur betraktade Israels barn själva sin vistelse i Egypten? De sade:

- Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid

köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta! Men ni har fört oss

hit i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. (2 Mos 16:3).

Men deras vistelse där sägs likväl vara såsom i en järnugn.

Detta är således en symbolisk skildring av hur de hade det.SLUT CITAT

 

Kommentar Isaksson: EJ Ekmans poäng är att på samma sätt har vi i

övriga Bibeln, inkluslive Uppenbarelseboken, symboliska bilder.

 

 

Uppdaterat den 15 september 2017

 

 

Kommer alla människor att bli frälsta?

Kommer alla människor att bli frälsta? frågar sig Olof Edsinger i en artikel på >>SEA. Det vill säga den lära som kallas universalismen. Personligen tror jag inte att var enda människa kommer bli frälst. Men jag tror att alla människor kommer om inte här i tiden så efter döden att erbjudas frälsning i omvändelse till Jesus Kristus. Och givetvis kan vi utgå ifrån att de allra, allra flesta kommer ta emot den frälsande Nåden i Kristus när de väl får se vem Han är. Dock tror jag som Tom Wright m.fl. menar att det dock kommer finnas ett fåtal som även då säger nej tack till Jesus och väljer att vandra bort från Honom. Vad som händer med dessa kan vi ju inte veta, men en tanke är att de allt mera tynar bort som de gudsavbilder vi alla en gång skapades till och blir något annat. Men det är inte fråga om ett evigt pinorum som den klassiska helvetesläran säger.

Olof Edsinger undviker i sin artikel att ta upp frågan om han menar att de förlorade ska pinas i all evighet, bara därför att de inte här i tiden av någon anledning (intellektuella eller andra orsaker) inte kunde komma till tro på just Jesus som sin personligen frälsare. För det är ju vad klassisk helveteslära säger; att både den mest förhärdade syndaren såväl som den mest godhjärtade och osjälviska människa ska pinas i all evighet om de inte här i tiden tagit emot Jesus som sin frälsare.

Jag tror av hela mitt hjärta att Riksevangelisten Torsten Åhman fångade detta helt rätt och Skriftenligt när han sa: ”Jag tror alltså på den dubbla utgången – men inte på den eviga pinan”. Och likaså när han på sin blogg skrev; ”Att jag skrev på Bells bok beror på att han med eftertryck säger något som, enligt min starka övertygelse, behöver sägas. Nämligen att Jesu seger är mycket större än vi vanligtvis tänker oss. Att Gud inte är en sektledare utan Universums Herre. Att han inte kommer att förlora matchen med 1-10 utan vinna med 10-1. Minst!

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 4 september 2017

 

 Missuppfattningen om Helvetet

 

Föreställningen att Helvetet är en plats där de förlorade pinas i alla evighet, ”dag och natt”, är en absurd tanke men något som åtminstone förr i tiden blev en lärosanning i vissa kyrkliga sammanhang. Det finns dock många teologer och förkunnare som genomskådat denna absurda föreställning. Tom Wright är en i mängden. Men bland ”vanliga” svenska förkunnare så tycker jag att pastorn och riksevangelisten Torsten Åhman på ett väldigt gediget sätt både utifrån Skriften och utifrån rimligt logiskt tänkande bemöter den helveteslära som säger att människor i all evighet kommer pinas i ångest och kval i Helvetet. Och detta ALLA  som oavsett anledning inte här i jordelivet tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare. För det är faktiskt vad klassisk helveteslära säger. Dessutom innebär ju den klassiska helvetesläran att det är Djävulen som vinner det stora slaget om mänskligheten. Men så kommer det inte bli. Eller som Torsten Åhman säger: Gud kommer inte att förlora matchen med 1-10 utan vinna med 10-1. Minst!"

 

För den som verkligen vill sätta sig in i detta ämne vill jag rekommendera Torsten Åhmans många bloggposter som han skrev för ett antal år sedan i polemik med bland annat Stefan Swärd. Första bloggposten  finns >>HÄR och sedan kan du alltefter klicka dig fram till den sista.

 

Sedan vill jag också varmt rekommendera Tom Wrights bok: ”Ännu bättre – hoppet om himlen med nya ögon”. Kan beställas >>HÄR

 

Och Rob Bells bok: ”Kärleken vinner”

Kan beställas >>HÄR

 

Och inte minst Peter & Madeleine Wallgrens bok: ”Tidens fullbordan” Kan beställas >>HÄR

 

Berndt Isaksson

Uppdaterat den 23 september 2018

 

Lyssna och ta emot denna

så djupt äkta bibliska >>undervisning.

 

 

Uppdaterat den 5 september 2018

 

"Det hedrar Stanley Sjöberg att han långt fram i sitt liv,

vid passerade 50, och i en etablerad frikyrkoposition,

förmådde bryta med läran om helvete och eviga straff."

SLUT CITAT  Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 25 augusti 2018

 

 

"I Jesaja 53:11 läser vi om smärtornas man:

Genom den vedermöda hans själ har utstått

får han se och bli tillfreds.” Hur kan läran om

evigt helvete rimma med dessa ord? Vill man

förmå oss att tro att lära ut att vår frälsare kan

känna sig mättad och tillfredsställd med sitt

lidande, om han vet, att miljarder av dem, som

han gått i döden för, ligger i helveteskval utan

möjlighet att komma därifrån? Och att han bara

vunnit en handfull frälsta i förhållande till de tallösa

skarorna av evigt förlorade? En sådan tanke om

vår frälsare är – och vi tvekar inte säga det

– rent av en hädelse. Nej, han kan inte bli mättad,

om ett enda förlorat får saknas. Han skall söka det,

tills han finner det (Luk.15). Sådan han varit, sådan

är han, och sådan kommer han att förbli, ty han är

den samme i går och idag och under tidsåldrarna (Heb. 13:8)."

SLUT CITAT

 

>>EJ Ekman

 

 

Uppdaterat den 17 juli 2018

 

Från boken Tidens fullbordan

 

Liknelsen om en psykopatisk vän

”Tänk dig att du känner en människa som kräver att du ska älska honom. Han kräver att du ska tro på allt han säger. Han jobbar dessutom på krematoriet där den brinnande ugnen finns inom räckhåll. Om du inte lyder honom hotar han med att lägga dig i en brinnande ugn – levande! Hur lätt tror du det blir att älska denne ”vän”? Är Gud en psykopat som tvingar oss att lyda honom, för annars hamnar vi i helvetet? Hitlers förintelseläger bleknar ju i jämförelse, eftersom offrens dödsångest bara varade några minuter. Skulle han ha tappat kontrollen helt? En sådan gud vill djävulen gärna måla upp, och han ger därför syner och visioner som styrker denna uppfattning.

Gatuevangelisten

En predikant gav sig ut på gatorna för att predika evangelium. En av hans åhörare sade:

- Kan jag ställa ett par frågor till dig.

- Visst svarade predikanten.

- Du har berättat för oss att Gud älskar oss innerligt.

- Ja.

- Och att han sände sin Son för att frälsa oss och att jag kan bli frälst i denna stund om jag vill.

- Det stämmer.

- Men om jag går iväg utan att på studs acceptera detta erbjudande och dör i en olycka på väg hem, så kommer jag till helvetet i evighet.

- Ja, det stämmer, sade predikanten.

- Om det förhåller sig på det viset, så vill jag inte ha någonting att göra med någon vars kärlek till mig förändras så drastiskt på bara fem minuter.  SLUT CITAT

 

Detta är ett längre citat från boken ”Tidens fullbordan”, från kapitlet ”Frukter av helvetesläran", sid 170-171

 

Rekommenderar alla att beställa denna bok och ge den stor spridning. Kan beställas  >>HÄR

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 15 juli 2018

 

Lyssna till denna så hälsosamt klarläggande undervisning:

>>Rethinking Life After Death (NT Wright)

 

 

 Uppdaterat den 3 juli 2018

 

Citat ur boken Evangeliets fullhet

 

”I allmänhet har man en förvrängd uppfattning av

Guds domar, eftersom man har en felaktig föreställning

om Gud själv. Man kan ju lätt förstå att det idag finns

många som menar att Guds rättfärdighet krävde att Jesus

skulle pinas och plågas till det yttersta, för att därigenom

få det mått av lidande, som mänsklighetens alla synder

förtjänar. När Gud fått detta mått av lidande känner han

sig tillfreds. Vår Gud framställs härigenom nästan som en

blodtörstig, österländsk despot. Dessutom lär man att alla

de människor, som inte under sin korta jordiska tillvaro tagit

till sig Kristi förtjänst som sin egendom och förlitat sig på den,

under eviga kval får lida det straff som synden förtjänar, utan

hopp om att en förändring någonsin skall inträffa. Detta är

höjden av begreppsförvirring om vad som är rättfärdigt och rätt.

Men många som lämnat den uppfattningen, har ändå för lite insikt

i vad som är syftet med Guds domar. Man är okunnig om att dessa

står i frälsningens tjänst och är medel i Guds hand till att föra

människorna tillbaka till fadershuset. Även om man tror att domarna

här i tiden har ett sådant mål, så menar man ändå att Gud efter

människans död inte är densamme, utan att domarna efter döden

får en helt annan karaktär – inte längre en frälsande karaktär utan

ett meningslöst pinande och lidande utan slut. Man glömmer totalt

att Herren är den förste och den siste, Jer 41:4 för alltid

densamme, Heb 13:8. Därför skall vi från Skriften visa exempel

på syftet med domarna och förstå Guds avsikt med dem." SLUT CITAT

 

>>EJ Ekman

Missionsförbundets grundare och förste missionsföreståndare.

(Citat ur boken Evangeliets fullhet …sid. 115 )

 

 

Uppdaterat den 5 oktober 2017

 

Det finns många missuppfattningar om helvetet.

Faktum är dock:

* Ingen brinner NU i helvetet.

* Ingen kommer att brinna för evigt i Helvetet.

* Helvetets eld kommer utsläcka de förlorades liv (det som kallas annihilationism, dvs de som vare sig här i livet eller efter döden vill ta emot Jesu försoningsverk till frälsning.

Lyssna till >>Doug Batchelor när han på ett förnämligt sätt undervisar om detta; att de som slutligen hamnar i helvetet kommer att , förintas, men inte plågas i evigheternas evigheter som den falska helvetesläran säger, dvs den lära som inte har stöd vare sig i GT, NT eller bland de första kristna, utan kom in i den kristna kyrkans långt senare, ofta för att skrämma och manipulera människor.

I detta håller jag med Doug Batchelor. Men jag tror dock, till skillnad från honom, att människor även efter döden kommer kunna ta emot Jesus till frälsning. Men alla kommer inte ens då vilja ha med Gud att göra och deras slutliga straff blir evig död.

Ett bibelord som ofta citeras i denna fråga är : Matt 25:46 "Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."
 

Här har man då sagt att om det är fråga om evigt liv i himlen så måste det väl vara fråga om en evig pina i helvetet. Men som många teologer, bland annat Doug Batchelor, påpekar så står det inte att de förlorade ska gå bort till ett evigt STRAFFANDE, vilket det skulle göra om det var fråga om ett aldrig upphörande lidande i ångest och helveteseld. Men evigt straff handlar alltså om evig död, till skillnad från evigt liv.

Här är länken till Doug Batchelors undervisning.

 

del1: https://www.youtube.com/watch?v=XkExgUCYxZA

 

del 2: https://www.youtube.com/watch?v=peT4cy7sebA

 

Obs. Vad Batchelor står i andra frågor vet jag inte.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 20 september 2017

 

Den falska helvetesläran hindrar

människor från att ta emot Jesus!

Låt dig inte luras av den absurda missuppfattningen att gå förlorad är det samma som att hamna i ett evigt medvetet pinorum där människor ska brinna i eld och ångest. Det är en total missuppfattning. Men en människa kan, om hon både här i tiden och efter döden säger Nej Tack till frälsningen i Jesus gå förlorad. Och det varnar Jesus för. Att slutligen gå förlorad innebär ett utslocknande av det mänskliga livet, det som kallas annihilationism.

 

Här reds dessa >>begrepp ut på ett för alla begripligt och Skriftenligt sätt. Och kom ihåg att den klassiska helvetesläran (om ett evigt pinorum) har gjort ofantligt stor skada i det att människor inte velat ha med den kristna tron att göra. Låt oss därför inte göra oss skyldiga till att människor på grund av missuppfattningar  vänder Jesus ryggen.

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 17 september 2017

 

Citat från Torsten Åhmans >>blogg:

 

"Men när han (Stefan Swärd) tar upp frågan om helvetet kan jag inte följa honom.

I klartext tror han på en ständig tortyr utan uppehåll och utan slut någonsin för miljoner av människor som inte i detta livet valt Jesus Kristus som sin Frälsare.

Detta är ett förfärande synsätt som jag inte delar. Jag menar att motsatsen till evigt liv är evig död. Det vill säga att den som vänder sig bort från livets källa ingår i den totala döden. Precis som när blomman bryts från roten – livsflödet bryts och blomman dör.

Stefan har rätt när han säger sig ha starkt stöd för sitt synsätt i den kyrkliga traditionen. Jag menar att det finns utomkristna orsaker till att det blivit så. Jag menar också att jag har starkast stöd för mitt synsätt (som verkligen inte bara är mitt) i de bibliska texterna. Och för mig är det avgörande.

  • Varför skulle Gud hålla människor vid liv i evighet bara för att plåga dem? Är det den bilden av Gud Jesus visar på?
  • Skulle han som säger att vi ska älska våra fiender planera en så fruktansvärd hämnd på dem som inte vill ha med honom att göra?

Nej, jag tror inte så.

Hur vi ser på helvetet har stora konsekvenser för vår tro.

Inget har skapat så mycket bekymmer och tvivel i kristna människors liv.

Ingenting har satt så skarpa vapen i våra motståndares händer.

Många kristna tiger om sin tro på grund av detta. Man känner inte stolthet över det man tror på. Och allt detta helt i onödan." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 6 september 2017

Ett citat från riksevangelist Torsten Åhmans blogg:

"Någon skrev någonstans att jag fört en ”vendetta” mot Stefan Swärd. Något sådant har inte funnits min tanke. Jag känner stor respekt för Stefan och hans engagemang för en levande tro, för både stora samhällsfrågor som miljön där han är engagerad internationellt och för enskilda människor som far illa.
Däremot är det så att vi inte delar synsätt i den fråga vi diskuterat här och som han skrivit en bok om för att hävda. Nämligen att det väntar ett straff i de mest gruvliga förhållanden då människor ska plågas utan uppehåll och utan lindring inte bara i hundratals miljoner år utan evigt utan lindring och utan slut någonsin. Och detta ska drabba en majoritet av mänskligheten. Att jag så häftigt vänt mig mot denna groteska idé beror på att jag menar att den fått mängder av människor att vända sig bort från den kristna tron. Den har gett det allra kraftigaste vapen till dem som velat bekämpa den kristna tron, den har fått skaror av kristna att blygas för sin tro och tiga istället för att känna stolthet och glädje. Och framför allt: den stämmer inte med Bibelns undervisning. Detta har jag gått igenom i tidigare inlägg och vill tillägga: Bibeln säger att Gud ska bli ”allt överallt”. (1 Kor 15:28) och att Gud ska göra ”allting nytt” (Upp 21:5), men om en stor del av mänskligheten fortfarande lever i uppror mot Gud, om himmel och helvete ska fortsätta i en oändlig kosmologisk dualism kan man då säga att Gud har blivit allt överallt och att allt har blivit nytt? Nej, då är historien ett misslyckande, ett stort fiasko. Den tron delar jag inte. Inte heller tron att Gud skulle äras och hans helighet hävdas genom att människor torteras. Den tanken är mig fullständigt främmande. Nej, han äras när människor upprättas, när död och ondska får träda tillbaka." SLUT CITAT

 

 

UPPDATERAT DEN 3 SEPTEMBER 2017

Ett citat från riksevangelist Torsten Åhmans blogg:

 

"Det Bell velat är inte att ge oss en heltäckande dogmatik utan att få oss att tänka till om några saker.

Till exempel – är det verkligen så att en majoritet av mänskligheten ska plågas dag och natt, i miljoner miljoner år utan uppehåll och utan slut någonsin. Jag citerar:

Är historien en tragedi?

Har miljarder människor skapats bara för att tillbringa evigheten i plågor och tortyr (under vilken de dessutom kommer att vara fullt medvetna)? Har miljarder människor skapats för att lida i all oändlighet för de synder de begick under det fåtal år som de tillbringade på jorden?

Vilken bild av Gud ger oss detta är en av de frågor han ställer och som också vi behöver ställa oss? En ”helig Gud”, ”en stor Gud” säger de som till varje pris försvarar tanken på denna eviga ångest. Vad är det för helighet som tillfredsställs av en så ohygglig plåga? Det man kallar helighet är inget annat än sadism av grövsta sort. Att hävda en sådan tanke är att dra den allra största vanära över Gud. Att många människor vänder sig bort från en sådan Gud är inget att förvåna sig över!

Att människor automatiskt ska hamna där , utan egen förskyllan, därför att de inte nåddes av budskapet om räddning, eller därför att de inte vid något tillfälle i livet bad den rätta bönen, är tankar Bell ifrågasätter. Jag menar att han gör det med all rätt. Att tro så är att göra Gud och frälsningen alldeles för liten.

Han vänder sig också mot den självsäkerhet som kan finnas hos dem som menar sig vara innanför. Däremot välkomnar generöst alla som tror sig vara utanför. Jag kan inte se annat än att det är just den hållning Jesus hade. Den enda grupp ur kristen kultur som Jesus sa skulle går förlorad var en grupp övertygade karismatiska predikanter (Matt 7:22-23 ) Detta bör vi kristna tänka till över innan vi placerar andra där. Och till fariséerna sa han: ”Tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.”

Vi behöver den påminnelsen." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 2 september 2017

 

Ännu ett citat från riksevangelist Torsten Åhmans blogg:

"Swärd nämner liknelsen om den rike mannen och Lasaros. Men den berättelsen handlar, enligt de flesta utläggningar jag läst, inte om själens slutmål. Den handlar inte om ”Nya himlar och en ny jord” utan om det som ofta kallas ”mellantillståndet”. Det vanliga livet på jorden pågår ju när detta sker. ”Skicka honom till min fars hus”.

Texterna om evigt liv och evigt straff stöder tanken på själens odödlighet, skriver han. Vilka texter? Jag kan inte se några texter som stöder tanken på att själen i sig är odödlig.

”Själens odödlighet är en följd av att vi är skapade till Guds avbild”, skriver han vidare. Ja, vi har ju som människor en del av Guds egenskaper. Vi har förmåga att utöva makt, kärlek, skaparkraft, känsla för rättvisa, för helighet osv. Men alla dessa ”egenskaper” är bristfälliga. Vi är inte allsmäktiga, vår kärlek är begränsad, vår skaparkraft lika så osv. Att bygga tanken på att vi är eviga därför att Gud är evig kan inte vara ett bärande argument. Det är logiskt att tänka att också här är vi begränsade i vår gudslikhet.

Så kommer det som ständigt nämns när den här frågan kommer upp. ”Gud har lagt ned evigheten i människans hjärta” Citatet är från Pred 3:11 1917 års översättning. I vår nya Bibel står det där:”Han låter människorna urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Gud verk från början till slut.” Det säger att detta bibelord är dunkelt och det kan absolut inte användas för att hävda människosjälens evighet. Samma författare säger ju några rader längre fram: ”Människans öde och djurens är ett och detsamma: hon dör som de. Samma livsande bor i dem båda.” (Pred 3:19)

Det finns inget stöd för själens odödlighet i Bibeln. Däremot står det i 1 Tim 6:16 om Jesus ”som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma.” Och ”Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.” (Rom 6:23) Det står också om Jesus att han är ”en ande som ger liv”. (1 Kor 15:45 se även Joh 5:24; 6:57)

Varför har tanken på själens odödlighet så stor plats i den kyrkliga traditionen, när den har så liten (ingen) plats i Bibeln?" SLUT CITAT

 

Uppdaterat den 2 september 2017

 

Ännu ett citat från riksevangelist Torsten Åhmans blogg:

 

"Det finns ingenting i Bibeln som säger att Guds möjligheter att frälsa är begränsade till den här världen.

Det finns två bibelord som brukar anföras

– ”nu är frälsningens dag” (2 Kor 6:2)

– ”det är människans lott att en gång dö och sedan dömas” (Hebr 9:27)

Inget av dem begränsar Gud möjligheter att frälsa efter döden. Däremot finns det bibelord som pekar i riktning mot att det skulle vara möjligt. 1 Petr 3:18-19 säger:

”Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.”

Jag är medveten om att detta bibelord har massor av tolkningar, men en sak säger det säkert: Det finns de som fått göra evangeliet av Jesus själv i dödsriket. Och att detta var en förkunnelse som ledde till omvändelse kan vi se i nästa kapitel i 1 Petr brev. Det är 4:6:

”Ty därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda: även om de som människor blev dömda kroppsligen, skulle de få leva andligen, som Gud.”" slut citat

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Citerar riksevangelist Torsten Åhman:

"Jag delar det synsätt som bland evangelikaler kallas ”The Universal Opportunity View” som går ut på att Gud tar hänsyn till människans fria vilja, men alla får en möjlighet att välja. Mängder av människor har aldrig hört talas om Jesus eller frälsning. Och många som hört har fått del av en fullständig vrångbild av vem Jesus är och vad tron går ut på.

Min övertygelse är att när man verkligen ser vem Jesus är och vad Gud har tänkt, då vill de allra flesta vara med! Därför är skaran i Uppenbarelseboken så oräkneligt stor.

Det är viktigt att vi ser detta därför att detta ärar Gud. Jag citerar Bell: ”Gud upphöjs inte, görs inte större av, att oräkneliga människor tillbringar evigheten i de svåraste plågor. Gud upphöjs inte av ändlöst lidande, men däremot av återupprättelse. Genom förnyelse och återvändande skiner Guds storhet igenom universum, men inte genom straff utan ände.”

Jag fortsätter: Gud upphöjs inte av att en majoritet av mänskligheten missar det de är skapade för. Och detta på grund av att de inte hade en aning om vad det handlade om. Alla måste få möjligheten. Och Gud har många vägar. Han använder människor, drömmar, uppenbarelser, änglar till och med stjärnbilder och jag vill inte utesluta att han även kan tala till människor efter döden. Varför skulle han begränsas av döden? Han har ju besegrat den! "  SLUT CITAT

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att jag skrev på Bell bok beror på att han med eftertryck säger något som, enligt min starka övertygelse, behöver sägas. Nämligen att Jesu seger är mycket större än vi vanligtvis tänker oss. Att Gud inte är en sektledare utan Universums Herre. Att han inte kommer att förlora matchen med 1-10 utan vinna med 10-1. Minst!" SLUT CITAT

 

Riksevangelist Torsten Åhman

 

Uppdaterat den 8 augusti 2017

 

Matt 10:29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja.

I grundtexten saknas ordet "vilja", vilket säger oss att Fadern själv faller med sparven till marken. Han hämtar hem djurets ande/ själ. Det var ju poängen i jämförelsen med Guds omsorg om lärjungarna. Så stor är hans omsorg och hans uppmärksamhet också om sina minsta skapelser. Hur mycket mindre skulle han då kunna låta någon försmäkta i ett evigt helvete?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 6 augusti 2017

 

 

>>Stanley Sjöberg - När jag vågade ifrågasätta "helvetet" blev många upprörda

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Även om Gud ofta sagt att han skulle ta sin hand från sitt folk, så ångrade han sig, för han stod inte ut med att se deras plåga. Hur skulle han då kunna se människor han skapat plågas i evighet?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 5 augusti 2017

 

"Gud kan inte sluta älska människorna han skapat. Hans helighet kräver att dom avkunnas, men han går inte till rätta för evigt! Han låter inte någons ande försmäkta eftersom var och en är skapad av honom."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 4 augusti 2017

 

"Men det är orimligt att mena att Gud skapat universum och mänskligheten bara för att förlora det mesta."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 3 augusti 2017

 

>>Hell and Mr. Fudge

 

 

Uppdaterat den 2 augusti 2017

 

"Här i tiden har många fått en förvrängd uppfattning om Gud, kanske främst därför att en djupt rotad och helt felaktig föreställning om Bibelns eld har spritts i förkunnelsen, men också för att många ledare utnyttjat sina församlingsmedlemmar för egna vinstsyften och maktbegär, m.m. Inte konstigt att så många vänder kristendomen ryggen."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 31 juli 2017

 

"Vi måste gå in genom den trånga porten, Matt 7:13, den passage där allt vårt eget måste dö. Det är bara det som är fött av Ande som består i Himlen. Om agnarna (vår fallna natur) får brinna upp här och nu, slipper vi elden på andra sidan. Här syftar vi inte på skärselden, en katolsk lära, utan på 1 Kor 3:12-15 med flera ställen."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

Uppdaterat den 30 juli 2017

 

>>N .T. Wright on the Rapture Passage

 

 

>>Bold answers from NT WRIGHT

 

Uppdaterat den 21 juli 2017

 

Den engelske teologen NT Wright menar att läran om "uppryckandet" är en feltolkning av vad Bibeln verkligen lär:  Obs.  >>HÄR  Nu fungerar länken!

 

Uppdaterat den 20 juli 2017

 

"Tänk dig en ung kille som vuxit upp i slummen. Nästan dagligen såg han pappa slå mamma när han kom hem full och otrevlig. Aldrig fick han höra något bekräftande ord från pappa, bara att han var till besvär och kostade pengar. Våld var det enda språk han lärde sig. När han blev gammal nog gick han med i ett gäng och dog vid 15 års ålder i ett gängkrig. När han kommer inför Gud blir han också förkastad för evigt.

Är det verkligen din bild av Gud? "

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 20 juli 2017

 

"Oavsett hur smärtsamt, brutalt eller nedtryckande det är, oavsett hur långt hemmifrån människor känner sig på grund av sin synd, likgiltighet eller motvilja, finns det alltid en försäkran om att det inte kommer vara så för alltid."

 

Rob Bell

 

Uppdaterat den 19 juli 2017

"Evangeliets kraft ligger inte i löftet om en ny andlighet eller religiösa upplevelser, och inte heller i hotet om helvetets eld (och definitivt inte i hotet om att bli lämnad kvar) som kan undanröjas om åhörarna bara kryssar i rätt ruta, ber rätt bön, räcker upp en hand eller något annat. Evangeliets kraft ligger i att Gud är Gud, Jesus är Herre, ondskans krafter har blivit besegrade och Guds nya värld har börjat."

 

Tom Wright

 

Uppdaterat den 15 juli 2017

 

"Triumfalismens baksida har visat sig vara förtvivlan. För om man lägger alla sina ägg i den korg som heter "Kyrkan=Jesus", vad blir då kvar när det visar sig att vi själva är vad Paulus kallar lerkärl?"

 

Tom Wright

 

Uppdaterat den 12 juli 2017

 

"Hur kan vi efter att ha studerat Guds olika grepp för att vinna tillbaka mänskligheten tro att han ger upp och kastar de flesta i ett evigt helvete?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

Uppdaterat den 11 juli 2017

 

"Skulle verkligen Gud som är Allvetande kunna missa målet så totalt? Skulle han, som är kärleken personifierad och i vilken inget ont finns, kunna skapa människan för att sedan låta henne lida i all oändlighet? Detta skulle ju göra Gud till en syndare, en som missar målet." SLUT CITAT

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 10 juli 2017

"Hade tänkt att lämna debatten om helvetet i och med slutordet. Nu har Stefan Swärd gjort ett inlägg om hela debatten och framför allt av vad jag har sagt på den här bloggen. I den gör han några häpnadsväckande uttalanden som gör att jag måste återkomma.
En del tror att det är Stefan Swärd jag vill angripa. Inte alls. Men jag vill angripa den helvetessyn som förgiftat så mycket i kyrkans historia och i så många människosinnen. Min iver är inte att skapa ”ett tandlöst evangelium”, utan tvärtom uppmuntra till ett frimodigare, gladare, mer kraftfullt och befriande – som jag menar är det ursprungliga." SLUT CITAT

 

>>Torsten Åhman

 

 

Uppdaterat den 9 juli 2017

 

”Och detta är hemligheten i människornas hjärtan, i synnerhet många kristna människors hjärtan: de älskar inte Gud. De kan inte älska Gud, eftersom den bild av honom som de har fått inte går att älska. Den Gud de har blivit ställda inför är skräckinjagande. Det är en Gud som inte går att leva med.”

 

Rob Bell

 

 

Uppdaterat den 8 juli 2017

"Om det är något fel med din Gud,

om han är kärleksfull den ena sekunden och grym nästa,

om din Gud kommer att straffa människor i evighet för de

synder de begick under den korta tid de levde på jorden,

kommer nämligen ingen marknadsföring - hur smart den

än är -

och inget övertygande språk

och ingen bra musik

och inget gott kaffe

att lyckas dölja denna sanna, ohållbara, oacceptabla och

förskräckliga verklighet."

 

Rob Bell

 

 

Uppdaterat den 7 juli 2017

"Vi läser i Uppenbarelseboken om den nya staden: Dess portar ska aldrig stängas om dagen - natt blir det inte där. Det är bara en liten detalj och det finns alltid en risk att vi tar små detaljer alltför bokstavligt, så bokstavligt att de till slut blir mindre sanna. Men portar är till för att hålla människor inne och att hålla människor ute. Om portarna aldrig stängs är människor fria att komma och gå som de vill."

 

Rob Bell

 

Uppdaterat den 6 juli 2017

 

"Omkring en miljard människor runtom i världen saknar idag tillgång till rent vatten. I den kommande världen kommer det att finnas rent vatten åt alla. Att arbeta för att alla ska få rent vatten redan idag är att delta i den kommande världens liv. Det är vad som händer när framtiden dras in i nuet."

 

Rob Bell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Vilken bild av Gud ger oss detta är en av de frågor han ställer och som också vi behöver ställa oss? En ”helig Gud”, ”en stor Gud” säger de som till varje pris försvarar tanken på denna eviga ångest. Vad är det för helighet som tillfredsställs av en så ohygglig plåga? Det man kallar helighet är inget annat än sadism av grövsta sort. Att hävda en sådan tanke är att dra den allra största vanära över Gud. Att många människor vänder sig bort från en sådan Gud är inget att förvåna sig över!

Att människor automatiskt ska hamna där , utan egen förskyllan, därför att de inte nåddes av budskapet om räddning, eller därför att de inte vid något tillfälle i livet bad den rätta bönen, är tankar Bell ifrågasätter. Jag menar att han gör det med all rätt. Att tro så är att göra Gud och frälsningen alldeles för liten.

Han vänder sig också mot den självsäkerhet som kan finnas hos dem som menar sig vara innanför. Däremot välkomnar generöst alla som tror sig vara utanför. Jag kan inte se annat än att det är just den hållning Jesus hade. Den enda grupp ur kristen kultur som Jesus sa skulle går förlorad var en grupp övertygade karismatiska predikanter (Matt 7:22-23 ) Detta bör vi kristna tänka till över innan vi placerar andra där. Och till fariséerna sa han: ”Tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.”

Vi behöver den påminnelsen."SLUT CITAT

 

>>Riksevangelisten Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

En av världens mest repekterade teologer, NT Wright,

"punkterar" här den helveteslära som är ett enda stort

missförstånd och som inte är vad Bibeln lär och inte heller

vad de första kristna lärde. Missa inte detta: >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag har reagerat starkt mot tron på helvetet som en fasansfull tortyr utan uppehåll och utan slut. Och lika starkt mot att Guds helighet är av sådan art att den kräver detta ofattbara och ändlösa lidande.

Att jag reagerat så starkt beror på att jag tycker illa om när man säger så om min Gud. Han är inte sådan. Han vredgas över det onda och när människor förstör livet för andra. När man utsuger och plågar och förnedrar och förstör. Men han är inte sådan att något i hans natur finner tillfredställelse över att själv plåga andra. Det är inte helighet. Jag delar inte en sådan tro.

Jag reagerar därför att det för upp stenbumlingar på vägen som gör det svårt för ärliga gudssökare att tro.

Jag reagerar därför att det ger trons motståndare onödig och kraftfull ammunition.

Men framför allt reagerar jag därför jag inte tror att detta är sant." SLUT CITAT

 

>>Riksevangelist/ pastor Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Torsten Åhman skriver:

Jag tror alltså på den dubbla utgången – men inte på den eviga pinan.

...Sedan är det min övertygelse att den stora majoriteten till slut kommer att räddas till detta liv. Att Jesus seger är mycket större än vi vanligtvis föreställer oss. Gud är ingen sektledare."

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Från och till dyker debatten upp om huruvida det finns ett

Evigt pinorum kallat Helvetet där människor som inte tagit

emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare ska pinnas

i ett evigt eldsinferno.

 

Stefan Swärd är en förespråkare av den läran och han har

också gett ut en bok med det budskapet.

Riksevangelisten och pastorn Torsten Åhman skriver

dock på sin blogg en berättigad invänding mot denna helveteslära följande:

 

"Man undrar verkligen om Swärd, som är en god människa med starka engagemang, har dragit konsekvenserna av vad han säger sig tro på. Då skulle han väl knappast kunna skriva så här på sin blogg: ”Det var ett skojigt frukostseminarium i Stockholm i morse där vi diskuterade frågan om helvetet, arrangör Svenska Evangeliska Alliansen. Överfullt hos EFS -café utsikten.

Han skriver boken för att vi ska få större klarhet och frimodighet i vår förkunnelse av helvetet. Detta ovannämnda ingår alltså i det budskap en modern sökare ska ta till sitt hjärta. Hur ska detta kunna kallas ”goda nyheter”?

Varför har predikan om helvetet tystnat, undrar författaren. Är det underligt att den predikan tystnat när människor som lyssnar associerar till en så förfärande företeelse att Auschwitz och Treblinka bleknar? Och till en så ohygglig gudsbild som följer på detta?" SLUT CITAT Läs hela bloggposten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX