Himmel och Helvete

Uppdaterat den 8 augusti 2017

 

Matt 10:29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja.

I grundtexten saknas ordet "vilja", vilket säger oss att Fadern själv faller med sparven till marken. Han hämtar hem djurets ande/ själ. Det var ju poängen i jämförelsen med Guds omsorg om lärjungarna. Så stor är hans omsorg och hans uppmärksamhet också om sina minsta skapelser. Hur mycket mindre skulle han då kunna låta någon försmäkta i ett evigt helvete?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 6 augusti 2017

 

 

>>Stanley Sjöberg - När jag vågade ifrågasätta "helvetet" blev många upprörda

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Även om Gud ofta sagt att han skulle ta sin hand från sitt folk, så ångrade han sig, för han stod inte ut med att se deras plåga. Hur skulle han då kunna se människor han skapat plågas i evighet?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 5 augusti 2017

 

"Gud kan inte sluta älska människorna han skapat. Hans helighet kräver att dom avkunnas, men han går inte till rätta för evigt! Han låter inte någons ande försmäkta eftersom var och en är skapad av honom."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 4 augusti 2017

 

"Men det är orimligt att mena att Gud skapat universum och mänskligheten bara för att förlora det mesta."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 3 augusti 2017

 

>>Hell and Mr. Fudge

 

 

Uppdaterat den 2 augusti 2017

 

"Här i tiden har många fått en förvrängd uppfattning om Gud, kanske främst därför att en djupt rotad och helt felaktig föreställning om Bibelns eld har spritts i förkunnelsen, men också för att många ledare utnyttjat sina församlingsmedlemmar för egna vinstsyften och maktbegär, m.m. Inte konstigt att så många vänder kristendomen ryggen."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 31 juli 2017

 

"Vi måste gå in genom den trånga porten, Matt 7:13, den passage där allt vårt eget måste dö. Det är bara det som är fött av Ande som består i Himlen. Om agnarna (vår fallna natur) får brinna upp här och nu, slipper vi elden på andra sidan. Här syftar vi inte på skärselden, en katolsk lära, utan på 1 Kor 3:12-15 med flera ställen."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

Uppdaterat den 30 juli 2017

 

>>N .T. Wright on the Rapture Passage

 

 

>>Bold answers from NT WRIGHT

 

Uppdaterat den 21 juli 2017

 

Den engelske teologen NT Wright menar att läran om "uppryckandet" är en feltolkning av vad Bibeln verkligen lär:  Obs.  >>HÄR  Nu fungerar länken!

 

Uppdaterat den 20 juli 2017

 

"Tänk dig en ung kille som vuxit upp i slummen. Nästan dagligen såg han pappa slå mamma när han kom hem full och otrevlig. Aldrig fick han höra något bekräftande ord från pappa, bara att han var till besvär och kostade pengar. Våld var det enda språk han lärde sig. När han blev gammal nog gick han med i ett gäng och dog vid 15 års ålder i ett gängkrig. När han kommer inför Gud blir han också förkastad för evigt.

Är det verkligen din bild av Gud? "

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 20 juli 2017

 

"Oavsett hur smärtsamt, brutalt eller nedtryckande det är, oavsett hur långt hemmifrån människor känner sig på grund av sin synd, likgiltighet eller motvilja, finns det alltid en försäkran om att det inte kommer vara så för alltid."

 

Rob Bell

 

Uppdaterat den 19 juli 2017

"Evangeliets kraft ligger inte i löftet om en ny andlighet eller religiösa upplevelser, och inte heller i hotet om helvetets eld (och definitivt inte i hotet om att bli lämnad kvar) som kan undanröjas om åhörarna bara kryssar i rätt ruta, ber rätt bön, räcker upp en hand eller något annat. Evangeliets kraft ligger i att Gud är Gud, Jesus är Herre, ondskans krafter har blivit besegrade och Guds nya värld har börjat."

 

Tom Wright

 

Uppdaterat den 15 juli 2017

 

"Triumfalismens baksida har visat sig vara förtvivlan. För om man lägger alla sina ägg i den korg som heter "Kyrkan=Jesus", vad blir då kvar när det visar sig att vi själva är vad Paulus kallar lerkärl?"

 

Tom Wright

 

Uppdaterat den 12 juli 2017

 

"Hur kan vi efter att ha studerat Guds olika grepp för att vinna tillbaka mänskligheten tro att han ger upp och kastar de flesta i ett evigt helvete?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

Uppdaterat den 11 juli 2017

 

"Skulle verkligen Gud som är Allvetande kunna missa målet så totalt? Skulle han, som är kärleken personifierad och i vilken inget ont finns, kunna skapa människan för att sedan låta henne lida i all oändlighet? Detta skulle ju göra Gud till en syndare, en som missar målet." SLUT CITAT

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 10 juli 2017

"Hade tänkt att lämna debatten om helvetet i och med slutordet. Nu har Stefan Swärd gjort ett inlägg om hela debatten och framför allt av vad jag har sagt på den här bloggen. I den gör han några häpnadsväckande uttalanden som gör att jag måste återkomma.
En del tror att det är Stefan Swärd jag vill angripa. Inte alls. Men jag vill angripa den helvetessyn som förgiftat så mycket i kyrkans historia och i så många människosinnen. Min iver är inte att skapa ”ett tandlöst evangelium”, utan tvärtom uppmuntra till ett frimodigare, gladare, mer kraftfullt och befriande – som jag menar är det ursprungliga." SLUT CITAT

 

>>Torsten Åhman

 

 

Uppdaterat den 9 juli 2017

 

”Och detta är hemligheten i människornas hjärtan, i synnerhet många kristna människors hjärtan: de älskar inte Gud. De kan inte älska Gud, eftersom den bild av honom som de har fått inte går att älska. Den Gud de har blivit ställda inför är skräckinjagande. Det är en Gud som inte går att leva med.”

 

Rob Bell

 

 

Uppdaterat den 8 juli 2017

"Om det är något fel med din Gud,

om han är kärleksfull den ena sekunden och grym nästa,

om din Gud kommer att straffa människor i evighet för de

synder de begick under den korta tid de levde på jorden,

kommer nämligen ingen marknadsföring - hur smart den

än är -

och inget övertygande språk

och ingen bra musik

och inget gott kaffe

att lyckas dölja denna sanna, ohållbara, oacceptabla och

förskräckliga verklighet."

 

Rob Bell

 

 

Uppdaterat den 7 juli 2017

"Vi läser i Uppenbarelseboken om den nya staden: Dess portar ska aldrig stängas om dagen - natt blir det inte där. Det är bara en liten detalj och det finns alltid en risk att vi tar små detaljer alltför bokstavligt, så bokstavligt att de till slut blir mindre sanna. Men portar är till för att hålla människor inne och att hålla människor ute. Om portarna aldrig stängs är människor fria att komma och gå som de vill."

 

Rob Bell

 

Uppdaterat den 6 juli 2017

 

"Omkring en miljard människor runtom i världen saknar idag tillgång till rent vatten. I den kommande världen kommer det att finnas rent vatten åt alla. Att arbeta för att alla ska få rent vatten redan idag är att delta i den kommande världens liv. Det är vad som händer när framtiden dras in i nuet."

 

Rob Bell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Vilken bild av Gud ger oss detta är en av de frågor han ställer och som också vi behöver ställa oss? En ”helig Gud”, ”en stor Gud” säger de som till varje pris försvarar tanken på denna eviga ångest. Vad är det för helighet som tillfredsställs av en så ohygglig plåga? Det man kallar helighet är inget annat än sadism av grövsta sort. Att hävda en sådan tanke är att dra den allra största vanära över Gud. Att många människor vänder sig bort från en sådan Gud är inget att förvåna sig över!

Att människor automatiskt ska hamna där , utan egen förskyllan, därför att de inte nåddes av budskapet om räddning, eller därför att de inte vid något tillfälle i livet bad den rätta bönen, är tankar Bell ifrågasätter. Jag menar att han gör det med all rätt. Att tro så är att göra Gud och frälsningen alldeles för liten.

Han vänder sig också mot den självsäkerhet som kan finnas hos dem som menar sig vara innanför. Däremot välkomnar generöst alla som tror sig vara utanför. Jag kan inte se annat än att det är just den hållning Jesus hade. Den enda grupp ur kristen kultur som Jesus sa skulle går förlorad var en grupp övertygade karismatiska predikanter (Matt 7:22-23 ) Detta bör vi kristna tänka till över innan vi placerar andra där. Och till fariséerna sa han: ”Tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.”

Vi behöver den påminnelsen."SLUT CITAT

 

>>Riksevangelisten Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

En av världens mest repekterade teologer, NT Wright,

"punkterar" här den helveteslära som är ett enda stort

missförstånd och som inte är vad Bibeln lär och inte heller

vad de första kristna lärde. Missa inte detta: >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag har reagerat starkt mot tron på helvetet som en fasansfull tortyr utan uppehåll och utan slut. Och lika starkt mot att Guds helighet är av sådan art att den kräver detta ofattbara och ändlösa lidande.

Att jag reagerat så starkt beror på att jag tycker illa om när man säger så om min Gud. Han är inte sådan. Han vredgas över det onda och när människor förstör livet för andra. När man utsuger och plågar och förnedrar och förstör. Men han är inte sådan att något i hans natur finner tillfredställelse över att själv plåga andra. Det är inte helighet. Jag delar inte en sådan tro.

Jag reagerar därför att det för upp stenbumlingar på vägen som gör det svårt för ärliga gudssökare att tro.

Jag reagerar därför att det ger trons motståndare onödig och kraftfull ammunition.

Men framför allt reagerar jag därför jag inte tror att detta är sant." SLUT CITAT

 

>>Riksevangelist/ pastor Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Torsten Åhman skriver:

Jag tror alltså på den dubbla utgången – men inte på den eviga pinan.

...Sedan är det min övertygelse att den stora majoriteten till slut kommer att räddas till detta liv. Att Jesus seger är mycket större än vi vanligtvis föreställer oss. Gud är ingen sektledare."

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Från och till dyker debatten upp om huruvida det finns ett

Evigt pinorum kallat Helvetet där människor som inte tagit

emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare ska pinnas

i ett evigt eldsinferno.

 

Stefan Swärd är en förespråkare av den läran och han har

också gett ut en bok med det budskapet.

Riksevangelisten och pastorn Torsten Åhman skriver

dock på sin blogg en berättigad invänding mot denna helveteslära följande:

 

"Man undrar verkligen om Swärd, som är en god människa med starka engagemang, har dragit konsekvenserna av vad han säger sig tro på. Då skulle han väl knappast kunna skriva så här på sin blogg: ”Det var ett skojigt frukostseminarium i Stockholm i morse där vi diskuterade frågan om helvetet, arrangör Svenska Evangeliska Alliansen. Överfullt hos EFS -café utsikten.

Han skriver boken för att vi ska få större klarhet och frimodighet i vår förkunnelse av helvetet. Detta ovannämnda ingår alltså i det budskap en modern sökare ska ta till sitt hjärta. Hur ska detta kunna kallas ”goda nyheter”?

Varför har predikan om helvetet tystnat, undrar författaren. Är det underligt att den predikan tystnat när människor som lyssnar associerar till en så förfärande företeelse att Auschwitz och Treblinka bleknar? Och till en så ohygglig gudsbild som följer på detta?" SLUT CITAT Läs hela bloggposten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX