Uppdaterat 10 feb. 2024

 

Boken Apokatastasis - släng helvetesglasögonen

och läs Bibeln, i hoppet är vi frälsta" som jag

skriver om här under har blivit mycket uppskattad.

Många har köpt den.

Vill uppmana till att köpa den även till din

församlingspastor, ungdomsledare, äldstebröder

o.s.v.

Beställ den på Pingströrelsens förlag: >>NYA MUSIK

 

 

Uppdaterat den 13 jan. 2024

 

Boksläpp:

 

En mycket angelägen bok har skrivts av de

kända teologerna Göran Ljungberg och

Lasse Yngvesson. Boken presenteras

med följande ord:

"Frågan om allas slutgiltiga frälsning är brännande för många, den har följt kyrkan sedan den första tiden och utmanar oss än idag. Hur långt räcker nåden? Hur ska det hela sluta? Kan vi hoppas att alla människor och folkslag kommer att bli frälsta, att hela skapelsen och kosmos ska upprättas?"

 

Den kan beställas hos din bokhandel, som tar hem

den inom 14 dagar, eller hos exempelvis >>NYA MUSIK

 

Läs även >>HÄR

 

Uppdaterat den 24 augusti 2023

 

 

Verkligheten korrigerar :

en bok om homosexualitet i ljuset

av Bibeln, historien.

Författare: Per-Olof Eurell.

Boken kan beställas >>HÄR

 

 

 

 

Uppdaterat den 21 juni 2023

 

Man får gå flera årtionden tillbaka i tiden

för att hitta en bok (inom kristen svensk

litteratur) som sålt i så stora

upplagor på så kort tid som Joel Halldorfs

senaste bok. Första upplagan gick på

bara någon dag och stora upplagor

planeras det nu för. Jag läste den med

mycket stor behållning (vilket man alltid

gör med Joel Halldorfs böcker) och hoppas att

många fler tar del av den:

>>“Bokens folk”

 

 

 

Uppdaterat den 29 april 2023

 

 

Halldorf bjuder på magnifik resa

genom bokens historia.

 

Håkan Arenius har läst

>>“Bokens folk” av Joel Halldorf

 

 

Beställ boken >>HÄR

 

Uppdaterat den 25 april 2023

 

Redan nu, på kort tid, visar det sig att

Joel Halldorfs "Bokens folk" har blivit

en enorm försäljningsframgång. Den är

värd var enda krona.

Beställ boken >>HÄR

 

Uppdaterat den 22 april 2023

 

 

Ännu em mycket läsvärd bok från Joel Halldorf.

"Bokens folk är en kulturhistorisk exposé

om läsandets, skrivandets och böckernas

betydelse. Den hjälper oss att förstå vilka

vi är, och vad den digitala revolution som

vi just nu genomlever egentligen betyder."

 

Beställ boken >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 10 mars 2023

 

 

Boken "Tidens fullbordan" är alltjämt en

efterfrågad bok och en Bästsäljare.

Så här skriver en läsare, Lena T, i en recension:

"En bok som rätar ut massor av frågetecken

och som grundligt går igenom missar som kommit

till genom olika bibelöversättningar och tolkningar.

Man får många aha-upplevelser, och fler för varje

gång man läser den. För mig är detta en bok som

min ande gläds över och säger ja till. Den är en

stark bekräftelse till att Gud är god och rättfärdig.

Förståelsen av att hans planer är högre, har ökat

för varje gång jag läst den. Alla borde läsa den,

en skattkammare och tröst i dessa turbulenta tider.

Vi kan vara trygga i Faderns hand." SLUT CITAT

 

Beställ boken >>HÄR

 

Uppdaterat den 6 feb. 2023

 

Har precis läst en mycket stark och gripande

bok som alla borde läsa i dessa tider när antisemitismen

åter gör sig gällande runt om i världen inklusive i

vårt land Sverige.

Boken handlar om den judiske journalisten och

författaren Jackie Jakubowski och hur han och

hans familj drabbades av antisemitismen i Polen

på 1960-talet. Från detta flydde han och hans far

till Sverige 1970. Hans livsöde hade han själv tänkt

skriva om. Men han drabbades av en dödlig sjukdom

och avled i maj 2020. Men dessförinnan berättade

han för Lena Einhorn och sitt livsöde och bad henne

skriva boken om hans liv, vilket hon gjort på ett

mycket förnämligt sätt. Boken har fått titeln "En låda

apelsiner" som är skriven i romanform.

Hoppas många beställer och läser denna gripande

bok: >>HÄR

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 11 jan. 2023

 

 

Beställ denna läsvärda bok >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 17 dec. 2022

 

 

>>Språkmirakler

 

 

Uppdaterat den 25 nov. 2022

 

 

>>Tomas Sjödin har släppt sin första andaktsbok

 

Kan beställas >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 4 juni 2022

 

Beställ och läs Pekka Mellergårds senaste bok:

 

"Hur kunde det gå så här långt?

En essä om trumpismen och den

nya högerkristendomen"

Beskrivning:

"Hur kan kristna människor rösta fram och

fortsätta stödja personer som Donald Trump,

trots främlingsfientlighet, klimatskepticism

och bisarra konspirationsteorier? Hur kan man

förstå att människor som säger sig följa Jesus

blundar för sexskandaler och oräkneliga

presidentlögner, och väljer att driva frågor om

egen makt och välstånd på bekostnad av de Jesus

kallade ”mina minsta”? Pekka Mellergård vänder

på historiska och teologiska stenar på ett sätt

som gör detta mer begripligt. Samtidigt ges exempel

på kristen tro som fått helt andra konsekvenser och

inspirerat till kamp för rättvisa och omsorg om hela

skapelsen." slut citat

 

Boken kan beställas >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 9 jan 2022

 

Jag har nu under någon månad läst

bibelparafrasen >>The Message och

blivit mycket positivt inställd till den.

Vet att det för ett antal år sedan skrevs

negativt om den i den engelskspråkiga

världen. Alla parafraser, och översättningar,

har alltid sina brister. Endast grundtexten

kan sägas vara fullkomlig. Men The Message

ger infallsvinklar på ett modernt vardagsspråk

som är välgörande att ta del av.

Så jag vill rekommendera att läsa

denna parafras parallellt med exempelvis

Bibel 2000 eller Svenska Folkbibeln eller

Kärnbibeln.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 7 jan 2022

 

Anders Arborelius: "Jag tror att den äkta omvändelsen alltid börjar på knä, i bön. Vill man då kyrkans bästa, vill man världens frälsning, vill man att världen ska närma sig Gud, ja då är det väl helt naturligt att man ber >>tidebönerna?"

 

 

Uppdaterat den 1 jan 2022

 

David Nyström har läst den svenska

översättningen av >>“The Message”

 

 

 

Uppdaterat den 16 nov 2021

Bibelöversättningen "The Message" finns nu som helbibel.

Den rekommenderas varmt av pastorn och författaren

>>Tomas Sjödin, Mikael Tellbe m.fl. Översättningen är

en parafras, dvs mera en "läsbibel" än en studiebibel.

Kan beställas >>HÄR

 

 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Joel Halldorfs bok har redan blivit

en stor försäljningsframgång. Beställ den!

Uppdaterat den 20 sep 2021

Jag vill varmt rekommendera Joel Halldorfs

senaste bok: "Kvällstidningsteologi 2010-2020".

Boken är en sammanställning av krönikor som

Joel Halldorf, svensk pingströrelses mest tongivande teolog under senare år, skrivit i Expressen, DAGEN och i ett antal andra sammanhang. Boken är en mycket

värdefull samling texter till stor hjälp att ur ett

kristet perspektiv förstå det gångna årtiondet. Birger Thureson skriver i en >>recension bland annat så här:

"Men det finns förstås goda skäl för att samla opinionstexter från ett årtionde, skrivna utifrån aktuella händelser och pågående debatter och inifrån trons katedral. Ett skäl är att det skapar översikt över en tämligen turbulent period. Ett annat är att också sådana som inte följt Joel Halldorfs framfart i diverse tidningar och tidskrifter ges chansen att möta ett kristet perspektiv på samtiden." SLUT CITAT

 

Köp boken och ge den stor spridning. Kan beställas

>>HÄR

 

 

Uppdaterat den 26 aug. 2021

 

Birger Thureson har läst “Sången om livet – om pilgrimsfolket och jordens framtid” av Harry Månsus. Thureson skriver bland annat så här:

 

"Författaren berättar i boken om sin barndoms och tidiga ungdoms “lakanspredikanter” i Österbotten, som i en grafisk framställning på stora tygsjok tolkade Uppenbarelseboken. Där fick åhörarna se hur de frälsta via en gräddfil skulle räddas undan vedermödan till den himmelska härligheten.

Harry Månsus vänder på perspektivet. Vad Johannes såg var en gigantisk rörelse från himlen till jorden, skriver han. “Här tecknas en gudsbild med ett glödande patos, som kämpar för att befria den lidande världen från den invasiva djävulska parasitmakten … Profeten ute på Patmos ville ingjuta tro att Gud ingalunda glömt sin värld eller gett den till spillo.” Och det är väl just detta profeten i Barkarby vill göra med sin nya bok; ingjuta tro och hopp och inspirera till kamp mot fördärvsmakterna här och nu." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

Uppdaterat den 25 april 2021

Uppenbarelseboken är en av Bibelns mest svårtolkade böcker, men likväl en oerhört viktig bok för människor i alla tider. På svenska finns det inte särskilt många seriösa böcker och kommentarer till Uppenbarelseboken. Här under har jag rekommenderat Leif Carlssons bok om Uppenbarelseboken. Men även Mikael Tellbe, docent i Nya testamentet, har skrivit en mycket gedigen bok, som verkligen fungerar som en guide genom Uppenbarelseboken. Tellbe medverkade nyligen i ett poddsamtal med pastorerna Micael och Sara Grenholm i frågan om vad som är innebörden när Uppenbarelseboken 13 talar om Vilddjurets märke. Samtalet kan lyssnas till >>HÄR.

Boken Lammet och odjuret – en guide till Uppenbarelseboken kan beställas >>HÄR

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 26 feb 2021

På bokförlaget >>bokus hemsida presenteras boken så här:

Det finns ett stort behov av texttrogna men inte alltför svårtillgängliga utläggningar av Uppenbarelseboken på svenska. Framför allt behövs det utläggningar som tar fasta på bokens budskap utan att fastna i perifera detaljer och spekulativa beräkningar. Det är redaktionens förhoppning att den här volymen skall fylla detta behov.
Mikael Tellbe, huvudredaktör för NTB-serien och författare till Lammet och Odjuret

Uppenbarelseboken har fängslat och förbryllat bibelläsare i alla tider. Det brokiga och märkliga bildspråket fångar snart intresset och sätter fantasin i rörelse. Här finns scenen som skildrar striden mellan ett lamm och ett lejon och framtidssyner av en stad som kommer ner från himlen. Somliga fascineras av bokens hemlighetsfulla texter - till exempel talet 666, "den vita stenen" och riket som varar i tusen år - och andra har svårt att veta vad man skall göra med dem. Ingen bok i Bibeln har väckt och väcker så skilda känslor som Uppenbarelseboken.

Vad för slags bok är det då? Hur skall man tolka alla symboler? Gäller budskapet tider som varit eller framtiden? Vad har denna bibelbok att säga till oss i dag?

Leif Carlsson hjälper oss att börja förstå Uppenbarelseboken. Dess syfte är att förmedla tröst i onda tider och att uppmuntra till en trotsig kamp för det goda. Tröst och trots är den andra boken i serien Nya testamentets budskap(NTB). SLUT CITAT

 

Göran Duvenett skriver i en recension:

Det bästa med denna bok är att det äntligen finns en bok som törs göra upp med Darbys spekulativa tolkningar från mitten av 1800-talet, som fortfarande är rådande i svensk frikyrklighet enda in i vår tid. Leif Carlssons tolkning av uppenbarelseboken är en väl genomgången färd bland molnen med båda fötterna på jorden. Jag har under närmare fyrtio år studerat och läst rätt mycket apokalyptik litteratur med inriktning på Jesu andra tillkommelse. Denna bok är absolut den bästa jag läst i sitt slag!
Ps. Köp också Leif Carlsson bok: "I väntan på återkomsten" - Thessalonikerbreven.

 

Uppdaterat den 21 feb 2021

 

Passa på - nu 50% rabatt på boken

>>Tidens fullbordan

 

Uppdaterat den 17 dec 2020

 

 Julklappstips med andligt angeläget innehåll:

 

Passa på och köp till rabatterat pris de båda ”måste läsa böckerna”: 

Erik Jako Ekmans bok:

>>Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen – Eller är de kanske inte eviga?

Och Peter och Madeleine Wallgrens bok:

>>Tidens fullbordan

 

Uppdaterat den 20 okt 2020

 

Uppbyggelselitteratur

 

Tomas Sjödins senaste bok "Ljudet av tystnad" har blivit mycket

uppskattad och till välsignelse för många människor. Om hans bok

kan man läsa följande:

"Boken är en vindlade berättelse som tar läsaren genom storm och stiltje, oro och frid, gryningar och nattlig svärta, djupa skogar och det avskilda hörnet i hemmet. Ljudet av tystnad är en djupt personlig berättelse om konsten att värna det inre livets helhet i fragmentiserad tid." Läs mer om boken och hur du beställer den:  >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 10 sep 2020

 

Pingstteologen Joel Halldorfs senaste bok gud:jakten har av någon kallats för en "bladvändare". Det är också det uttryck jag vill använda om den boken. Alltså en bok man har svårt att lägga ifrån sig därför att den är så intressant. Även när den kommer in på "djupheter" så är den ändå lättläst och mycket givande. Vill verkligen rekommendera alla, i synnerhet präster och pastorer, att läsa den.

 

Berndt

 

Boken kan beställas >>HÄR

 

Uppdaterat den 1 sep 2020

 

 

Ny bok av pingstteologen Joel Halldorf hyllas

både i kristen och profan press.

Titeln är: Gud: Jakten Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet

 

Boken kan beställas >>HÄR

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 6 sep 2019

 

 

Köp Tomas Sjödins nya bok:

 

Lita på att det ljusnar - >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 1 juli 2019

 

XP-Media säljer Sven Reichmanns sista bok ”Konungens Ankomst” som bland annat handlar om den Yttersta tiden och Jesu återkomst.  Boken kan beställas >>HÄR.

 

Här ett litet smakprov på Reichmanns förkunnelse i den >>frågan.

 

Uppdaterat den 30 juni 2019

 

 

Jag har inte läst Micael Grenholms bok - ”Dokumenterade mirakler. Vetenskap, helande & Guds existens.” Men jag noterar det intressanta hur denna bok hyllas från alla håll – dvs från bibeltroende och fundamentalistiska kristna hela vägen ut till en känd liberalteolog som förre ärkebiskopen Anders Wejryd. Det är inte ofta en bokutgivning får en så samstämd hyllning.

Här kan ni läsa Stig Öbergs >>recension.

 

Bokbeställning >>HÄR  

 

Uppdaterat den 19 april 2019

 

 

"I sin nya bok Dagen då revolutionen började utmanar bibelforskaren Tom Wright återigen invanda kristna trosuppfattningar. Han hävdar att Jesus död på korset inte bara handlar om att frikänna oss från våra synder, utan att den faktiskt var starten på en revolution där Gud sjösätter det oerhörda projektet att upprätta och förnya hela sin skapelse.

Dagen då revolutionen började ger en storslagen bild av Jesus offer och dess fulla betydelse för den kristna tron. Med hjälp av sitt starka intellekt och sin stora kunskap slår Tom Wright på ett övertygande sätt fast detta: Jesus korsfästelse är mer omvälvande än vi någonsin har förstått." SLUT CITAT

 

Beställ boken >>HÄR

 

Uppdaterat den 28 mas 2019

 

Erika Rönngård skriver: "Gud älskar oss och vill bara vårt allra bästa – men om vi inte tror på rätt sätt eller inte hinner be om förlåtelse för allt ont vi gjort innan vi dör kommer han att se till att vi plågas i helvetets eldar för all överskådlig framtid. Är det här ett påstående som gör dig både provocerad och förvirrad? Då kan Rob Bells Kärleken vinner vara en bok som väcker ditt intresse. Bell verkar nämligen också ha haft ganska stora problem med att få ihop logiken i att många kristna talar dels om kärlekens Gud, dels om helvetet som väntar alla de som inte hör till de rätta kretsarna. Gud är större än så, hävdar Bell, och fortsätter med att förklara varför våra föreställningar om helvetet verkar vara mänskliga konstruktioner snarare än bibliskt underbyggda sanningar." SLUT CITAT

 

Beställ boken >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 13 feb 2019

 

Vill varmt rekommendera boken, Evangeliets fullhet,

författad av Missionsförbundets grundare EJ Ekman.

Den bemöter den missuppfattning och vantolkning

som säger att Helvetet skulle handla om ett evigt pinorum för dem som här i tiden inte kommit till tro på Jesus Kristus.

Beställ boken här: >>Evangeliets fullhet  

 

Uppdaterat den 18 okt 2017

 

>>Kristi kyrka - om kyrkans kännetecken

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 7 juli 2017

"Den här boken kommer att både överraska

och inspirera alla som är intresserade av

meningen med livet inte bara vad som

händer efter döden utan också före." SLUT CITAT

BOKEN KAN BESTÄLLAS >>HÄR

 

 

 

 

Uppdaterat den 26 juni 2017

 

Rob Bell resonerar kring vedertagna slutsatser om himmel och helvete. Tänk om det som Jesus sade om himmel, helvete och frälsning är annorlunda än hur vi har uppfattat dem?

Köp boken  >>HÄR

 

Uppdaterat den 18 juni 2017

Peter & Madeleine Wallgren har för en tid sedan kommit ut med boken >>"Tidens fullbordan". Det är en bok jag vill rekommendera och den utmanar den "helveteslära" som från och till varit allmänt vedertagen i kristenheten, d.v.s. läran om att alla som inte tagit emot Jesus Kristus som sin personlige frälsare här i jordelivet kommer att brinna i en evig plåga i Helvetet. Det finns vissa bibelord som kan tolkas så, men väldigt många andra bibelord som talar om hur Gud kommer upprätta hela mänskligheten genom domsakter som möter människor som inte här i tiden tagit emot Nåden genom tron på Jesus Kristus. Renande domsakter som kommer vara för många djupt smärtsamma men som ändå syftar till omvändelse och rening och inte till ett evigt totalt meningslöst pinande i en bokstavlig svavelseld.

 

Stanley Sjöberg skriver så här i ett omdöme av denna bok:

”Jag är imponerad av er djupa förankring i noga studier i Bibeln som helhet, med beundransvärd förmåga att tränga in i grundtextens innebörd och komplettera med citat från kända och okända teologer genom historien. Det ger förtroende och styrka i beskrivningen om försoningens räckvidd och djup utifrån löftet om en total upprättelse till frälsning för alla människor och hela skapelsen som då inte slutar i kaos, utan blir efter alla kriser den fullkomliga verklighet Gud syftade till från början.”  Slut citat

 

Jag vill utmana alla att läsa denna bok som trots det svåra ämnet är lättläst utan av vara ytlig eller banal. Boken kan beställas >>HÄR

 

Berndt

 

 

>>Martin Luthers befriande upptäckt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>Behöver tron försvaras? : Manifest för kristen apologetik

av Stefan Gustavsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Rowan Williams bok ”Vara kristen”, utgiven på Libris, är en bok jag beställde för några månader sen och har nu läst den åtskilliga gånger. En liten bok på 95 sidor och handlar om det som är det helt grundläggande i det kristna livet – dopet, bibeln, nattvarden och bönen.  Man läser rätt ofta böcker man uppskattar men det är kanske inte så vanligt att man känner att denna bok vill jag läsa ytterligare en gång och det gång på gång. Den ger så väldigt mycket av andlig uppbyggelse och vägledning.

 

Det var genom tidingen DAGEN och en >>läsarpodd där Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar om boken som min nyfikenhet väcktes för att beställa hem den och själv läsa den. I ett tackmejl skrev jag bland annat:

 

 "Jag har nu läst den flera gånger och känner att det är en bok jag kommer återvända till många gånger. Det är inte ofta man känner så för en bok, förutom Bibeln förstås, att den ger så oerhört mycket och att man känner att det ständigt finns nya djup och aha-upplevelser att göra när man läser den. Den ger inte bara något för intellektet men även för ens inre andliga uppbyggelse."

 

Berndt Isaksson