Dagens Bibelord den 17 oktober

 
Det är Anden som ger liv, köttet är inte
till någon nytta. De ord som jag har talat
till er är Ande och liv.
 
Johannes 6:63