Dagens Bibelord den 22 januari

 
Nej, när du ber, gå in i din kammare och
stäng din dörr och be till din Fader i det
fördolda. Då skall din Fader, som ser i det
fördolda, belöna dig.
 
Matteus 6:6