Dagens Bibelord den 15 november

 
Detta är det budskap som vi har hört
från honom och som vi förkunnar för er,
att Gud är ljus och att inget mörker finns
i honom. Om vi säger att vi har gemenskap
med honom och vandrar i mörkret, så ljuger
vi och handlar inte efter sanningen. Men om
vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset,
så har vi gemenskap med varandra, och Jesu,
hans Sons, blod renar oss från all synd.
 
 
1 Johannesbrevet 1:5-7