Dagens Bibelord den 23 februari

 
 
Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver, den vinst den ger är bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära.
 
Ordspråksboken 3:13-16