Dagens Bibelord 4 mars

 

 

En man kom från Baal Shalisha till

gudsmannen med tjugo kornbröd,

bakade på det första av den nya

skörden, och med färska ax av sin

gröda. »Ge det åt männen att äta«,

sade Elisha, men hans tjänare invände:

»Skulle jag sätta fram det här åt hundra

man?« – »Ge det åt männen«, upprepade

Elisha, »ty så säger Herren: De skall

äta och få över.«

Då satte han fram det, och de åt och

fick över, som Herren hade sagt.


 
 
2 Konungaboken 4:42-44