Dagens Bibelord den 20 augusti

 

Men den som lyder sanningen kommer
till ljuset, för att det skall bli uppenbart
att hans gärningar är gjorda i Gud.
 
 
Johannes 3:21