JESU TILLKOMMELSE

 

Uppdaterat den 4 mars 2019

 

>>Jesu återkomst sett ur Uppenbarelsebokens perspektiv

 

 

Uppdadetar den 27 okt 2018

 

>>Kommer Jesus snart?

 

 

Upppdaterat den 16 okt 2018

 

>>SR Pretrib är Farligt  

 

 

Uppdaterat den 12 sep. 2018

 

Stig Melin: >>Tiden innan Jesu återkomst

 

 

Uppdaterat den 19 aug. 2018

 

"Det har lanserats många teorier om hur Jesus ska komma tillbaka. Och bland det allra värsta som florerar är teorin om det så kallade >>”uppryckandet” av församlingen före vedermödan."

 

 

Uppdaterat den 11 aug 2018

 

>>Jesu återkomst - när och hur?

 

 

Uppdaterat den 11 dec 2017

 

>>Uthållighet i tron

 

Upptaterat den 4 dec 2017

 

>>Var rädd om er, därute!

 

 

Uppdaterat den 27 nov 2017

 

>>Jesus kommer!

 

Uppdaterat den 22 nov 2017

 

>>2018 - jordbävningarnas år?

 

 

Uppdaterat den 20 nov 2017

 

>>Ovan där randas morgonen – ovan där samlas helgonen – eller?

 

Uppdaterat den 13 nov 2017

 

>>– som en tjuv om natten

 

 

Uppdaterat den 30 oktober 2017

 

>>2036?

 

Uppdaterat den 23 okt 2017

 

>>Bekräftar Gud verkligen återkomsten?

 

Uppdaterat den 22 sept. 2017

 

Denne >>Robert Breaker menar att något stort kommer att hända den 23 september 2017, något som är relaterat till judafolket och Israel.

 

 

Uppdaterat den 21 sept. 2017

 

>>Tidens tecken tyder på att det är nära nu

 

 

Uppdaterat den 14 aug. 2017

 

>>Därför spelar din syn på den yttersta tiden roll

 

Uppdaterat den 8 juli 2017

 

Vilka är kvar under Vedermödan?

 

1 Joh. 5:4-5 för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

 

Läste på en blogg att det ordet tas som intäkt för att vi som kristna inte ska vara med under vedermödan och därmed inte behöva möta Vedermödans förföljelser och martyrskap, vi kan ju inte övervinnas av världen, menade bloggaren. Utan Vedermödans förföljelse drabbar judarna och de kristna är bortryckta till himlen, menade bloggaren.

 

Men den teorin stämmer föga. Dels så har ju kristna i alla tider ”övervunnits av världen” om man med det menar förföljelse och martyrskap. Och dels blir det så under Vedermödans svåra dagar att då kommer både judar och kristna bli förföljda. Tror säkert många kommer bli bevarade, men många kommer enligt Uppenbarelseboken bli martyrer för tron på Jesus.

 

Upp. 20:4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 2 juli 2017

 

 

Låt ingen bedra er!

 

1800-talsläran om att de kristna ska ryckas upp INNAN Antikrist framträder är en villolära som man kunde rycka på axlarna åt om det inte vore för att den är så farlig och djupt obiblisk. Den riskerar att vagga in kristna i den falska tryggheten att de inte ska behöva vara kvar på jorden när Antikrist framträder. För vad händer då när Antikrist framträder? Jo, de kommer inte vilja tro att det är han och man riskerar att bli bedragen och inlurad i hans nät. Man kommer inte förstå faran för man har ju dessförinnan vaggats in i den falska tron att man inte ska behöva möta den svåra tid som Antikrists regim kommer bli för jordens alla invånare. Man kommer lättvindigt ta emot hans Märke, för man kommer inte inse vad det är för man skulle ju inte vara med utan då vara uppryckt osv. Låt ingen bedra er!

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 7 juni 2017

 

”Och bland det allra värsta som florerar är teorin om det så kallade ”uppryckandet” … Den säger i korta drag, att Jesus kommer i flera omgångar. Först kommer han osynligt och hemligt och rycker upp sin församling till himlen – det vill säga, bara de troende som är redo och inte lever i oförlåten synd. Sedan går det sju år på jorden med stort lidande och vedermöda för dem som är kvar här nere, medan de uppryckta är i himlen med Jesus. Och då uppträder Antikrist. Efter dessa sju år kommer Jesus sedan tillbaka på ett synligt sätt till jorden. I denna artikel vill jag visa på ett tydligt sätt att denna lära är en villfarelse som helt saknar stöd i Bibeln. Förutom att den helt saknar stöd i den kristna kyrkans historia och tradition. Men många läser Bibeln med ordet ”uppryckande” som tolkningsglasögon och ser det överallt, trots att begreppet och tanken inte förekommer i Bibeln!” SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

 

 

Uppdaterat den 5 maj 2017

 

>>Vad ska ske innan Jesu återkomst?

 

Uppdaterat den 10 mars 2017

 

 

Lyssna till när Monte Judah undervisar om hur Posttribläran är den enda korrekta tolkningen av när uppryckandet sker. (Samma undervisning som för övrigt också Mark Biltz har.) Uppryckandet sker i slutet av Vedermödan. >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 28 feb. 2017

 

>>Arbetsdagen lider mot sitt slut

 

 

Uppdaterat den 21 feb. 2017

 

>>Mellan råg och limpa –

 

Uppdaterat den 14 feb 2017

 

>> Om sju dagar kommer floden, sade Gud till Noa - hur varnar och tröstar Gud i dag för framtida händelser?

 

 

Uppdaterat den 9 februari 2017

 

Bengt Berggren avfärdar talet om "den röda kvigan" och likaså att det skulle finnas en sjuttionde årsvecka som återstår.Likaså avfärdar han fixeringen vid att Gud på något sätt skulle ha att göra med ett tredje Tempelbygge på Tempelplatsen i Jerusalem. Det är att avledas och ha uppmärksamheten på fel håll, säger han.

 

Bengt Berggren har en postrib lära, dvs att uppryckandet och Jesu tillkommelse äger rum samtidigt. Lyssna till honom >>HÄR och >>HÄR

 

Uppdaterat den 7 februari 2017

 

>>Slöjan dras undan

 

Uppdaterat den 27 jan 2017

>>Jesus sa aldrig att ingen någonsin kommer att veta när han kommer tillbaka

 

Uppdaterat den 8 jan. 2017

 

>>Spiken i kistan för ”uppryckandet”

 

>>Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan

 

Uppdaterat den 4 jan. 2017

 

David Pawson är en fantastik förkunnare och han undervisar om hur Bibeln tydligt visar att uppryckandet inte kan ske ”när som helst” utan att vi som troende är kvar på jorden genom den stora Vedermödan. Och den ”Stora Vedermödan” har inte på något sätt ännu gått av stapeln, dvs de 3 ½ sista åren innan Uppryckandet och Jesu tillkommelse.

Tack till kanalen HimlenTV7 för att ni lagt ut denna viktiga undervisning som går till rätta med missuppfattningen om ett uppryckande innan Vedermödan. Lyssna till David Pawsons utläggning >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 29 dec. 2016

 

Missa inte detta: >>John Haller Prophecy Update: "Trump|Terror|Israel"

 

 

Uppdaterat den 7 dec. 2016

 

>>Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?

 

Uppdaterat den 15 aug. 2016

 

Kan Jesu tillkommelse och därmed vårt uppryckande äga rum när som helst? Det är en klassisk och ofta ställd fråga. Förr fanns det i frikyrkoleden under ett antal årtionden en lära med rötterna i 1800-talet, att Jesu tillkommelse skulle äga rum i två etapper med sju års mellanrum. Dvs läran om ett tidigt uppryckande där de sant Jesustroende tas bort från jorden och inte behöver möta Vedermödan, de sju sista åren. Själv anser jag det vara MYCKET TYDLIGT  att Bibeln lär att Församlingen, de Jesustroende, är kvar på jorden under den sjuåriga Vedermödan (Jakobs nöd) och uppryckande sker i samband med Jesu synliga tillkommelse, då när han kommer dels för att ta oss till sig, dels för att krossa Antikrist, dels för att upprätta Tusenårsriket.

 

Vi är nu inne i en tid av ”födslovåndor” som går över världen. Vi vet att detta skulle komma. Kanske är vi inne i Vedermödan, kanske börjar den kommande höst med de bibilska hösthögtiderna. Vi vet inte, men allt visar att vi är på tröskeln till Vedermödan. Får vi leva kommer vi gå igenom den, och Jesus har lovat vara med oss alla dagar, även i Vedermödans svåra dagar, och i slutet får vi möta honom då skyn brister och Han kommer tillbaka.

 

Blev i går kväll påmind om Elvor Ohlins videoserie om dessa viktiga frågor och som jag varmt rekommenderar. De finns alltså i nio avsnitt och är mycket välgjorda och bibelförankrade, klicka >>HÄR

 

Likaså vill jag rekommendera Sven Reichmanns undervisning: Läran om "uppryckandet" innan vedermödan ger ovaksamhet >>HÄR

 

Jesu tillkommelse - Vad betyder egentligen "Som en tjuv om natten?" >>HÄR

 

*** Lennart Jareteg har samma lära och bibelförståelse som ovan nämnda personer. Han skriver så här:

”Matt 24:32-33: "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta VET ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

När NI SER sa Jesus. Det betyder ju att de troende inte är uppryckta vid den här tiden eftersom han säger ”NI” (förstås med avseende på sina lärjungar i den yttersta tiden) och ”SER”, de är alltså på plats. Och när vi ser ”allt detta” kan vi alltså VETA att Jesu återkomst står för dörren. Men vi kan alltså inte veta något innan vi sett alla de tidstecken han räknade upp. Sedan säger han också detta:

Mark 13:24-27: ”Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens makter skall skakas. DÅ skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns.”

Så innan vi sett ”allt detta” är det alltså ingen idé att börja ana Jesu återkomst. Men när vi ser att alla tidstecken är på plats, då kan vi alltså veta att hans ankomst är nära, det är ju faktisk vad Jesus sa. Vi kommer aldrig att veta dag eller tid, men är vi vakna kommer vi inte att bli fullkomligt överraskade av Jesu återkomst, det är också vad Paulus skrev om just den dagen:

1 Tess 5:4: ” Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.” (Bibel 2000) ”slut citat

 

 

 

 Berndt

 

Uppdaterat den 4 augusti 2016

 

>>Jesu tillkommelse - Kan han verkligen komma när som helst?

 

 

Uppdaterat den 16 februari 2015

 

Högaktuell undervisning av bl.a. Sven Reichmann.Turordningen för ändetidens skeende. Antikrists framträdande, vedermödan, uppryckandet m.m. >>HÄR

 

Lennart Jareteg: Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet? >>HÄR

 

Lennart Jareteg: Jesus återkomst – när, var, hur? >>HÄR