JESU ÅTERKOMST

 

Uppdaterat den 26 nov 2020

 

Det hedrar tidningen DAGEN att man i en ledare tar ett tydligt avstånd från >>Darbyismen.

 

Uppdaterat den 25 nov 2020

 

Fredrik Wenell  skriver i DAGEN: "Uppenbarelseboken och Jesu ord om den sista tiden har ett annat syfte än att vara ett tidsschema för att ange när Jesus kommer tillbaka". >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 22 nov 2020

 

 

Gudstjänst på Domsöndagen från Västerortskyrkan (tillhörande Equmeniakyrkan) i Vällingby, med en mäktig och Jesuscentrerad predikan av Svante Zettergren: Lyssna >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 15 nov 2020

 

Idag den 15 november predikade Anders Bengtsson i Vetlanda Missionskyrka. Han predikade om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Lyssna till predikan >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 6 nov 2020

 

 

Hanna Larsdotters vittnesbörd

Konstnären Hanna Larsdotter ger i en svt-dokumentär ett starkt vittnesbörd om den skada förkunnelsen om ”uppryckandet” gjorde i det väckelsekristna sammanhang hon växte upp i. I hennes barnahjärta skapades oro och ångest och allt det som är raka motsatsen till vad sann Jesusförkunnelse ska kännetecknas av. Hennes vittnesbörd är tyvärr inte ovanligt bland dem som växte upp med den felaktiga s.k. pretrib-läran. Jag minns själv hur jag som tonåring växte upp med den förkunnelsen. Det gavs ut romaner med skrämmande och absurda berättelser om hur det skulle bli vid uppryckandet. Dels skulle alla sant troende bli uppryckta, dels alla barn över hela jorden eftersom de tillhör himmelriket och dessutom beskrevs det hur alla barn i fosterstadiet hos kvinnor över hela världen skulle försvinna från mödrarnas livmoder i det stora uppryckandet. Det vill säga; fullständigt absurt.

 

Dessbättre är det idag ytterst få förkunnare, även i väckelsekristna sammanhang, som tror på eller förkunnar läran att de troende ska ryckas bort ett antal år innan Jesu synliga tillkommelse.

 

Men när Jesus kommer tillbaka ska vi få möta honom i skyn för att sedan vara med honom då den nya tidsåldern ska förverkligas i det att himmel och jord möts i den Nya Skapelsen.

 

Uppenbarelseboken 21:1-4 ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta."

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 1 nov 2020

 

 

Egyptens plågor

När de svåra plågorna drog fram över Egypten därför att Farao inte ville släppa israelerna, så drabbades inte israelerna av plågorna. De blev bevarade när de många straffdomarna drabbade Egypten trots att de alltjämt var kvar i landet.

Detta är en tydlig parallell till vredesskålarna som i Uppenbarelseboken beskrivs som domar som ska drabba denna värld i tidsålderns avslutning.  Men inte med ett ord antyder Uppenbarelseboken (eller övriga Bibeln) att de Jesustroende ska ryckas bort innan. Och precis som Gud bevarade israelerna i Egypten när plågorna drog fram så kommer han också kunna bevara de troende mitt i och genom Vedermödan.  När den sista plågan över Egypten dragit fram så kunde Mose leda israelerna ut till vandringen mot Kanaans land.

Så kommer också vår Mose (Jesus Kristus) bevara de Jesustroende genom Vedermödan och därefter också leda de sina in i det Eviga Löfteslandet.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat 22 okt 2020

 

HIMLENTV7

 

HIMLENTV7 ska ha heder för att de lägger ut David Pawsons undervisning om tidens tecken och Jesu återkomst. Pawson säger att Jesus kan inte komma tillbaka ikväll. Han menar, med bibliskt stöd, att de kristna som tror att Jesus kan komma tillbaka vilket ögonblick som helst har fel. Det finns nämligen vissa saker som måste ske innan Jesus kommer åter, och han är noga med att det finns bara EN Jesu återkomst som inte är uppdelad i ett första uppryckande och sedan 7 år senare en synlig Jesu återkomst. Den villoläran bemöter han med stor pondus och med bibliskt stöd. Pawson säger: Jesus kan inte komma tillbaka idag  eller inom de sju närmaste åren ( ca. 55 minuter in i detta >>klipp säger han det). Och hans poäng blir att även om Jesus så skulle dröja 100 år så ska vi troget tjäna honom i nuet.

 

Andra undervisningar på samma tema:

 

https://www.himlentv7.se/vod/player/17241/

 

 Berndt Isaksson

 

Uppdaterat 20 okt 2020

 

Mikael Karlendal skriver om "Uppryckandet".

 

"I denna artikel vill jag visa på ett tydligt sätt att denna lära är en villfarelse som helt saknar stöd i Bibeln. Förutom att den helt saknar stöd i den kristna kyrkans historia och tradition." >>HÄR

 

 

Uppdaterat 16 okt 2020

 

"Dom, uppryckning och alltings slut. På söndag är kyrkoårets tema ”Den yttersta tiden”. Ett ämne som för många förknippas med stor oro. Teologen och författaren Mikael Tellbe tror att vi behöver revidera den uppfattningen. ”När det talas om framtiden i Bibeln talas det om hopp, inte rädsla”, säger han." SLUT CITAT Läs >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 14 okt 2020

 

Dawid Pawson: 20 profetior återstår

 

David Pawson säger i den >>predikan han höll  i Kansas City , USA år 2011, att det är ca 20 profetior som måste gå i uppfyllelse innan Jesus kommer tillbaka.

 

Paulus säger: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."                                                    

 

Fler predikningar (se länkar här under) där Pawson bemöter den obibliska lära som menar att Uppryckandet sker sju år innan Jesus synliga återkomst. En lära som man, tack och lov, övergett även inom den lilla del av den globala kristenheten där den förr förkunnades. Sprid gärna dessa länkar med David Pawsons förkunnelse om den yttersta tiden.

http://www.himlentv7.se/vod/player/49086/ 

 

http://www.himlentv7.se/vod/player/62966/ 

 

http://www.himlentv7.se/vod/player/49089/

 

Uppdaterat den 19 sep 2020

 

 

När kommer Jesus tillbaka?

Pingstvännen Anders Gärdeborn menar att vi nu inte har långt kvar till Jesu återkomst, ja, han menar att det går att utifrån Bibelns ord bevisa att Jesus kommer tillbaka så snart som år 2036, dvs om ca 16 år.

 

>>HÄR

 

>>HÄR

 

 

Uppdaterat den 11 sep 2020

 

Lars Enarson gör en grundläggande uppgörelse med pre-trib-läran, även om han gör det på ett försiktigt sätt. Men det är tydligt att Enarson inte tror på något uppryckande sju år innan Jesu synliga tillkommelse, utan uppryckandet sker i samband med Jesu synliga tillkommelse i slutet av Vedermödan. Då ska de troende som då lever ryckas upp tillsammans med alla de som genom tiderna dött i tron på Jesus. Och uppryckandet handlar om att vi rycks upp Jesus tillmötes för att sedan vara med honom på molnen när han eskorteras tillbaka till den förvandlade jorden. Detta som Enarson undervisar är också helt i enlighet med vad de allra flesta bibeltroende förkunnar idag, inte minst den engelske teologen NT Wright.

 

Lyssna till Enarsons undervisning om detta >>HÄR

 

Och här ungefär samma undervisning från >>NT Wright

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 10 september

 

 

Pingstpastor Linda Bergling i församlingen Arken säger: ”Jag tror inte att Jesus kommer tillbaka än.>>HÄR

 

 

Uppdaterat den 5 sep 2020

 

Jesustroende behövs i Vedermödans svåra dagar

 

Läran om att de kristna ska ryckas upp till himmelen innan sista dagarnas vedermöda, kallat den stora Vedermödan, för att fira bröllop i himmelen är en egotrippad tanke. Läran kallas bland annat för pre-trib.

  Men vad slags glädjefest kan det bli i himlen om man samtidigt vet att vänner, nära och kära, som inte var avgjorda kristna är kvar på jorden under Vedermödans lidanden? Läran (pre-trib) är inte bara egotrippad den är också obiblisk från början till slut.

 Jesus har lovat att vara med oss ALLA DAGAR till tidens slut, inklusive under Vedermödans sista svåra år. Och som kristna kommer vi då ha en ofantligt stor uppgift att vittna om Jesus som Hoppet och Frälsningen. Vittna om att vare sig vi lever eller får möta martyrdöden eller drabbas av Vredesskålarnas katastrofer, så hör vi Herren till. Vi har redan nu vår kallelse att vittna om Jesus och den kallelsen kommer bli än viktigare när Vedermödan börjar.

 Sen vet vi inte om Vedermödan börjar i vår generation eller om det sker först om kanske hundratals år. I varje generation har man trott att man levt i den sista generationen och man har också tyckt sig se tecken på det. Herren Jesus har dröjt men en dag kommer han tillbaka, exakt som han lovat. Då i samband med hans tillkommelse ska vi ryckas honom till mötes, inte några år INNAN hans tillkommelse. Det är en allvarlig missuppfattning som blivit till en lära kallad (pre-trib).

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 5 sep 2020

 

Saxat från BibelFokus:

 

"I denna >>text kommer jag att främst ägna utrymme åt pre-trib-lärans ursprung, för som vi skall se är det en mycket ung lära som kommer ur mycket grumliga vatten. Inte sällan lever den också vidare i andra grumliga vatten."

 

...och vidare: "Alla s.k. kyrkofäder trodde fast och fullt att de kristna skulle behöva genomlida Antikrists period. Det är också fastlagt att kyrkofäderna var väl insatta i eskatologiska frågor (dvs tolkningar om yttersta tiden), så det var ingalunda så att de saknade insikt. Pre-trib-tolkningen förekommer alltså inte i huvuddelen av den kristna historien. Det är först i slutet av 1700-talet man ser en skymt av den och i 1800-talets början som den dyker upp på allvar – och då i mycket grumliga vatten!"

SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 3 sep 2020

 

 

Lennart Jareteg citerar: 2 Tess 2:1-4  Läs nu noga:

 

"När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

 

”Det här innebär alltså att Jesus inte kommer när som helst för att hämta de kristna. Han kommer efter ett stort avfall och efter Antikrists framträdande. Det är ju solklart i detta bibelställe, och jag förstår inte hur man kan se förbi detta.” SLUT CITAT 

Läs resten >>HÄR

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 2 sep 2020

 

Den mycket uppskattade gudsmannen, Joachim Elsander, som nu är hemma hos Herren, skrev på sin blogg ang. det som kallas ”Uppryckandet” följande:

 

Sen kom tonåren med den gamla 70-tals filmen "Som en tjuv om natten" som vi tonåringar såg i pingstkyrkans (alltid i pingstkyrkans) källare. Jag gjorde ju också en sväng i trosrörelsen, där denna undervisning om ett uppryckande också fanns. Sen läste jag teologi på ÖMS och kunde så småningom lämna den här föreställningen/villfarelsen bakom mig. Det finns en mängd stora problem med detta synsätt, förutom att det skrämmer livet ur människor. Det handlar om eskapism, ett förlorat gudsrikes perspektiv, tappad förvaltartanke, gnosticism, osv.” Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 1 sep 2020

 

 

Om uppryckandet: "Nu vet vi alltså utifrån fullständigt klara och entydiga texter att inget uppryckande sker förrän de döda har uppstått, och att de döda kommer att uppstå på den yttersta dagen. Då vet vi därmed också, att inget uppryckande kommer att ske före den yttersta dagen! Då kommer vi att ryckas upp Herren till mötes, när han är på väg ner hit till jorden för att börja regera, och vi kommer att följa honom ner hit, som hans förhärligade, strålande brudeskara." Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 20 aug 2020

 

Jesu återkomst – när och hur?

Sajten Sola Scriptura (Skriften Allena) har en gedigen undervisning om ändetidens skeende i samband med Jesu tillkommelse. Bland annat bemöter man missuppfattningen att de kristna skulle ryckas bort innan Vedermödan. En lära som ytterst få idag förkunnar därför att man insett att den saknar bibliskt stöd, plus att den är fullständigt ologisk.

 

Ta del av undervisningen: >>HÄR

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 19 aug 2020

 

 

Vår andliga beredskap

Hur ska vi leva våra liv i väntan på Jesu tillkommelse? Vi vet ju som bekant inte när han kommer tillbaka. Människor har allt sedan Jesus gjorde sin Himmelsfärd väntat på hans återkomst och i varje generation har man trott att man levt i den yttersta tiden. Hur länge kommer Jesus dröja? Kommer han i vår tid och generation eller dröjer han ytterligare några hundra år? Svaret är att det vet vi inte, även om vi också precis som tidigare generationer kan tycka att vi har tecken på att Jesus borde komma snart.

Men hur ska vår vaksamhet se ut? Hur ska vår andliga beredskap vara? Ja, Martin Luther är nog den som formulerat det väldigt bra med orden "Även om jag visste att världen skulle gå i bitar i morgon, så skulle jag ändå plantera mitt äppelträd." Dvs. vi ska inte låta oss lamslås av domedagsprofeternas skrämselpropaganda utan vi kan tryggt veta att Gud har allt under full kontroll,  och han vet dagen och stunden då Jesus ska komma tillbaka för att upprätta den nya Skapelsen, då när jord och himmel ska mötas i en ny och fulländad Skapelse. Det som Romarbrevet 8 och Uppenbarelsebokens sista kapitel vittnar om. Det är vår fasta tro och förtröstan, även om det kan dröja flera generationer innan detta fullbordas. Men med kristna från alla tidigare generationer får vi be; kom snart, Herre, Jesus!

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 24 juli 2020

 

 

Församlingen innan Jesu återkomst

 

Jag kanske inte delar Lars Enarsons undervisning i alla stycken, men i hans senaste förkunnelse på youtube så tycker jag han framför ett budskap och bibelförståelse som jag helt delar. Som jag uppfattar Enarson så menar han att församlingen (de Jesustroende) kommer att vara kvar på jorden när Vedermödans prövningar går fram. D.v.s. att vi inte kommer försvinna innan i det som kommit att kallas ”Uppryckandet”. Men Gud har lovat vara med oss genom Vedermödan och att vi i ödmjukhet och Gudsförtröstan även under de dagarna ska få tjäna Honom hela vägen fram till Jesu synliga Återkomst på himmelens skyar.

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 18 juli 2020

 

 

>>Den yttersta tiden

 

 

 

Uppdaterat den 6 juli 2020

 

 

Vårt sanna hopp

Förkunnelsen i de eskatologiska frågorna (dvs det som har att göra med Jesu återkomst och den nuvarande tidsålderns avslutning) har till stor del tystnat i vårt land. Förr i tiden så var förkunnelsen i dessa frågor mycket vanligare men å´ andra sidan så var den ofta missinriktad och präglad av krampaktig ångest som inte medförde något gott, utan snarare att människor vände den kristna tron och läran ryggen. Men sann eskatologi är inte ångestskapande, utan befriande och hoppfull. Den är inte präglad av den falska läran om att man kommer hamna i ett evigt pinorum kallat Helvetet om man inte här i livet kommit fram till en personlig tro på Jesus som sin Frälsare.

 

Den förkunnare som jag personligen tycker på ett suveränt sätt förkunnar den verkligt bibliska läran i dessa frågor är den engelske teologen NT Wright. Jesu tillkommelse är hela mänsklighetens och hela Skapelsens stora hopp att se fram emot – nämligen då Himmel och jord skall bli ett och allt ska bli återupprättat och Gud skall bli allt i alla.

 

Lyssna exempelvis till detta: >>HÄR

 

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 30 juni 2020

 

NT Wright är suveränt duktig på att förklara vad som ska ske i samband med Jesu tillkommelse. Missa inte >>detta.

 

Uppdaterat den 28 juni 2020

 

 

”I och med Kristi återkomst påbörjas återställelsen av allt som synden fördärvat. I den närvarande tiden utses en brud, som vid Kristi återkomst skall delta i arbetet med att återupprätta riket. Men vi kan inte förvänta oss någon återupprättelse i nuläget. Nu är den onda tidsåldern (Gal. 1:4). Men när Jesus kommer tillbaka och hans brud rycks honom till mötes, då börjar den tid som kännetecknas av alltings återställelse. Det är då, i tidernas fullbordan, som allt skall sammanfattas under huvudet Kristus, både det som är i himlen och det som är på jorden (Ef. 1:10). Då skall allt återförsonas med Gud genom Kristus (Kol. 1:20). Då skall man få uppleva att Guds löften är ja och amen genom honom, Gud till ära genom oss (2 Kor 1:20.)” SLUT CITAT

 

>>E J Ekman

 

 

 

 

Uppdaterat den 27 april 2020

 

 

Daniels 70:e årsvecka

Många bibeltroende runt om i världen frågar sig om Coronapandemin kan vara ett startskott för det som kallas Daniels 70:e årsvecka, dvs denna tidsålders sju sista år innan Jesus kommer åter för att upprätta sitt Rike. Dessa sju sista år kallas också för Vedermödan. Men till dessa sju sista år kopplar Bibeln att det också ska uppstå en världsledare (Antikrist, Vilddjuret) som kommer bli en diktator. En världsledare som till att börja med kommer få hela världens beundran och världens regeringar kommer frivilligt överlämna makten över sina länder åt denne Antikrist.

 

Dessutom kommer det en bit in i denna sjuårsperiod bli mer och mer tydligt att denne ledare kräver att människorna ska tillbe honom som gud. Upp. 13 talar om ett märke på högra handen eller i pannan som alla människor kommer avkrävas för att visa denne Antikrist sin lojalitet och tillbedjan.

 

Finns det något som tyder på att denna tid (70:e årsveckan) är nära oss i tid? Jag skulle för min del vilja påstå att detta ännu inte syns ens i horisonten. Dvs tanken att världens stormakter som Kina, Ryssland, USA, EU, Storbritannien m.fl. skulle avhända sig sitt självbestämmande till en världsledare (diktator).

 

Jag tror verkligen på att detta som Bibeln talar om för den yttersta tiden också kommer ske en dag, men ännu finns det inget som tyder på att det skulle vara nära i tid att inträffa. Dessutom finns det ännu ingen sådan samlande person som skulle kunna vara en tänkbar kandidat att ena världen. Det finns säkert flera starka ledare men ingen som ens har en antydan till att vara en förenande global ledare. De ledare som för närvarande finns inom Stormakterna är som regel kontroversiella i sitt eget land och än mer på det globala planet. Ledare som Vladimir Putin, Donald Trump, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Xi Jinping m.fl. har inte ens tillstymmelse till att kunna ena världen under ett ledarskap av  (Obs!) både ett politisk OCH religiös innehåll. Det finns inte ”på kartan”, som man brukar säga.

Inte ens Coronapandemin, hur hemsk den än må vara, kommer leda till något sådant inom vad som mänskligt sett är en överskådlig framtid.

 

Berndt Isaksson 

 

 

Uppdaterat den 25 april 2020

 

"Tilläggas bör att Bibeln talar om en andra Jesu återkomst på den yttersta dagen – synligt för alla – då den ”första uppståndelsen” sker. Bibeln talar ingenstans om en hemlig eller osynlig ankomst."

 

Ohlins

 

Uppdaterat den 25 feb 2020

 

Saxat från Joachim Elsanders blogg:

"Det här perspektivet har vi till viss del missat. När man läser nya testamentet så finns det åtminståne två sätt man förstått det hela på. Ett av dessa sätt har präglat vår frikyrkliga tradition mer än den andra. Ett stråk talar om att himmel och jord ska brinna, det är alltså ändå ingen idé att bry sig om skapelsen det ska ju ändå gå åt skogen. Det finns ett par bibelord som skulle kunna tolkas åt det hållet. (tex i 2 Pet 3:10). Utifrån dessa tankar att allt ändå är kört. Allt blir värre och värre. Utifrån dessa tankar och några lösryckta bibelord så har man utvecklat tron på ett uppryckande. Tanken att vi kristna kommer att tas härifrån det här eländet. Men jag tror på ett annat stråk i Nya testamentet, ett stråk som jag tycker lyser fram mycket tydligare och det handlar om upprättelse. Att Gud faktiskt tänker återlösa den skapelse om vilken han en gång sa att den var god.
Om valet står mellan uppryckande och upprättelse så väljer jag upprättelse. Vad är det Paulus skriver om i Rom 8, när han kommer till höjdpunkten i sitt resonemang? (läs Rom 8:18-22). Vad är det som Jesus menar i Markus evangelium  när han säger ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”? (Mark 16:15) Vad är det som Johannes ser i Upp 21 och 22? Jo en förnyad himmel och en förnyad jord. Vi är kallade att vara Guds medhjälpare för att föra ut uppståndelsens kraft till en väntande värld. Varje gång vi i lydnad till Kristus väljer att handla i kärlek och kreativitet, varje gång som rättvisan segrar, varje gång som fred och rättfärdighet sprider sig, varje gång människor upprättas, familjer helas och frestelser besegras så är uppståndelsens kraft verksam!

Den pekar fram emot den dag som hela Nya testamentet står på tå inför. Dagen då Jesus kommer tillbaka för att slutligen upprätta allt! Det är möjligt därför att graven är tom!" SLUT CITAT
LÄS RESTEN >>HÄR

 

Uppdaterat den 9 feb 2020

 

 

Saxat från >>DAGEN

 

"Inom kyrkan har talet om Guds dom skrämt många. Mikael Tellbe förstår att tanken på en Gud som dömer kan låta som dåliga nyheter, men han menar att det faktum att Gud gör upp med ondskan egentligen hör till evangeliet, alltså de goda nyheterna.

 

– Jag tycker man kan se det så här. Vi har ansvar för våra liv och varje människa kommer att stå till svars. Men jag tror på en rättvis och barmhärtig Gud. Och jag skulle vilja uppmuntra den som tror till mod, hopp, frimodighet och djärvhet.

 

– Uppenbarelseboken är en tröstskrift och en kampskrift och den skrevs inte för att skapa skraja kristna. Den skrevs för att skapa modiga och kämpande kristna." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 25 jan 2020

 

Mycket klargörande:

 

>> Jesus kommer

 

 

 

Uppdaterat den 6 jan 2020

 

 

Lennart Jareteg, Sven Reichmann, Torsten Åhman, Mikael Karlendal, David Pawson, Lars Gunther, Mikael Tellbe, Monte Judah och många, många fler förkunnare i vårt land och internationellt är tydliga med att vårt uppryckande Jesus tillmötes sker vid hans synliga återkomst I SLUTET AV Vedermödan.

 

Framförallt vill jag rekommendera Sven Reichmanns starka förkunnelse i denna fråga och där han visar hur läran om ett Uppryckande innan Vedermödan allvarligt fördunklar perspektivet för kristna i ändetiden.

Lyssna till detta och sprid detta för denna undervisning är så livsviktig: >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 4 jan 2020

 

Det som nu händer i Australien, som ett direkt resultat av den globala uppvärmningen, ger verkligen apokalyptiska scener. Vårt hopp är att Jesus snart ska komma tillbaka, men ingen av oss vet hur länge det kommer dröja och hur stora delar av världen som kommer drabbas av katastrofer som nu slår så hårt mot Australien. Sverige fick en föraning sommaren 2018 med stora skogsbränder, något som vi kan komma att drabbas av igen och säkerligen ännu värre under kommande årtionden. Klimatforskarna har under många år varnat för det som nu sker med extremt väder på så många håll i världen.

 

Berndt

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 20 dec 2019

 

Citat: "Vad som är sant och falskt i all undervisning kring uppryckandet är av oerhört stor betydelse eftersom det har med de kristnas vaksamhet i den yttersta tiden att göra. Om Jesu sanna lärjungar skall bli uppryckta före Antikrists tid, så behövs ju ingen vaksamhet vad gäller hans förrädiska framträdande, inte heller någon beredskap inför den stora "vedermödan". Men om det är sant att de skall vara kvar på jorden under dessa händelser, då är all undervisning om det tidiga uppryckandet allvarliga villoläror. Då kan dessa villoläror leda till just den ovaksamhet som Jesus varnat för. Om man tror att man inte skall behöva uppleva Antikrist, då kommer man kanske inte att tro att det är Antikrist som är på gång när han väl kommer. Man kanske rent av tror att han är den profet eller messias som han kommer att utge sig för att vara. Tror man inte att man skall behöva leva på jorden under den stora vedermödan, så faller man lätt in i en bekväm tro som saknar beredskap och villigheten att gå in i det lidande som denna nöd kan innebära." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 19 dec 2019

 

Högaktuell undervisning ang.

 

>>Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?

 

 

Uppdaterat den 15 dec 2019

 

 

EU - ingen plattform för Antikrist

 

Idén att EU skulle vara en plattform för en kommande Antikrist var något som predikades på 70-talet, kanske främst bland vissa Sydstadsbaptister i USA och som ibland fick inflytande på vissa håll även i Skandinavien.

 

Stefan Swärd är en av många förkunnare som dock alltid gått emot den befängda idén och menat att den saknar både bibliskt stöd och är helt verklighetsfrånvänd. EU är ingen supermakt med despotiska kännetecken och inte heller någon militär eller ekonomisk supermakt att kunna utgöra någon antikristlig plattform för världsherravälde.

Nu är det dessutom klart att Storbritannien kommer lämna EU och det gör att unionen blir ännu svagare.

 

 

Relaterat >>HÄR

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 6 dec 2019

 

 

Monte Judah punkterar den s.k. pretrib-läran: >>Här

 

 

Uppdaterat den 4 nov 2019

 

 

Trösta nu varandra

Vi hade i gårkväll i Korskyrkan i Vetlanda, en sånggudstjänst med Ingarps Ungdomskör. Fantastisk sång och musik. I gudstjänsten höll församlingens ordförande, Anders Bengtsson, en kortare predikan om vårt kristna hopp om Jesu tillkommelse. Han utgick ifrån Paulus ord i 1 Tess 4 där det talas om hur vi en dag ska möta Jesus samt orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord.”  (1 Tess4:18)

 

Under Anders predikan blev det så tydligt att det är på det sättet vi ska tala om att Jesus ska komma tillbaka. Vi vet inte när, om det blir i vår tid eller längre fram i tiden. Men oavsett vilket så ska förkunnelsen om att Jesus faktiskt ska komma tillbaka vara ett tröstens budskap.

 

Men tyvärr finns de många förkunnare som inte talar så ofta om Jesu återkomst, men det beror inte på att de är ljumma eller saknar tro på den. Nej, snarare beror det på att vissa andra predikanter (främst amerikanska sådana) under långa tider har förkunnat om Jesu återkomst på ett sådant sätt att den skapat ångest, rädsla och obehag. Ett obehag som inte minst de s.k. ”Left behind-böckerna” (och den ökända amerikanska filmen ”Som en tjuv om natten”) bidrog till. Detta och mycket annat som bara hade det destruktiva syftet att skrämma människor till tro.

Den typen av förkunnelse har gjort att många idag känner att det är svårt att predika om Jesu återkomst, eftersom många lyssnare är blockerade av den osunda förkunnelsen i frågor om Jesu återkomst och de yttersta tingen.

 

Men Anders Bengtsson förkunnelse hade den ton Paulus uppmanar oss att ha i fråga om tron på Jesu återkomst; tonen av tröst och hopp – inte skrämsel och manipulation. Det senare skapar bara blockeringar och ångest och väcker ingen sann längtan att leva med tron på att Jesus ska komma tillbaka.

 

Så att förkunnelsen om ”de yttersta tingen” ofta har tystnat beror nog till största delen på forna tiders ”missgrepp” i förkunnelsen. Många präster/pastorer känner att frågan har blivit som ”bränd mark”.

 

Men i den ofta ångestfyllda tid vi lever i, så behöver vi verkligen med hopp och glädje lyfta fram budskapet att Jesus en dag ska komma tillbaka, även om vi inte vet om det kommer ske i vår livstid eller längre fram. Oavsett vilket så får vi leva av och i löftet att Jesus redan nu genom Den Helige Ande är med oss alla dagar till denna tidsålders slut och hans återkomst på Himmelens skyar.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat det 23 okt 2019

 

 

Anders Gärdeborn är ingenjör från Västerås och han har räknat ut att bibelkronologin fastställer att Jesus kommer tillbaka år 2036 (och att Vedermödan börjar 2029).  Han intervjuas i P1 programmet ”Människor och tro” >>HÄR

 

 

 

 

Uppdaterat den 20 okt 2019

 

 

Missa inte denna starka undervisning: >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 5 okt 2019

 

 

Hal Lindsey, uppryckandet och judafolket

Det finns en uppfattning (som jag växte upp med ) om att bara de som tror på Darbyismen (dvs 1800-talsläran om ett uppryckande, ”the Rapture”, av de på Jesus troende före Vedermödan) skulle vara de enda som har en levande tro på Jesu tillkommelse. Under min uppväxt så var HAL LINDSEY, en känd amerikansk förkunnare och den som hade ett stort inflytande och hans förkunnelse hade en tung betoning på just Darbyismen.

 

Idag är det en ytterst liten del av den globala kristenheten som tror på Darbyismen, och även i de kretsarna där den för några årtionden sedan var etablerad, har man övergett den läran och insett att den inte håller i en samlad biblisk bedömning.

 

Men tron och läran om Jesu tillkommelse behöver verkligen aktualiseras och då på ett sådant sätt att den ger hopp om att Herren Jesus kommer genom sin Ande vara med oss även under de svåra år som kallas Vedermödan. Och det är också den verkliga poängen i Uppenbarelsebokens dramatiska bildspråk om de sista åren, att hur mörkt den än kan komma att bli så är Jesus med oss även då och vi har inget att frukta. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut, men inte gett något löfte om att vi ska ryckas bort några år innan.

 

Darbyismen innebär också att man menar att Guds egendomsfolk, judarna, ska vara kvar på jorden under det att den uppryckta kristenheten firar bröllop med Jesus som Brudgum i himlen. Men den tanken stämmer inte på något sätt med vad exempelvis Paulus undervisar om i Rom. 11 om hur ”hela Israel” ska bli frälst i samband med Jesu tillkommelse, då när de ska se och förstå att Jesus är deras Messias. Då ska vi hednakristna (som är som en vild olikvist) bli och vara förenade med de frälsta judarna (som är kvistar i det äkta olivträdet) i det äkta Olivträdet Jesus. Tillsammans ska vi vara Kristi Brud och möta Jesus för att fira det som kallas Lammets Bröllopsmåltid och för evigt vara förenade med Honom.

 

Det är vad Bibeln lär och tydligt undervisar, och inte någon Darbyism om att bara vi som hednakristna ska vara med på detta Bröllop medan judafolket (Guds ögonsten) är kvar i Vedermödan. Nej, uppryckandet Jesus till mötes sker i samband med hans synliga tillkommelse i slutet av Vedermödan – då när han kommer tillbacka för att upprätta sitt Rike. Paulus varnar i Romarbrevet oss hednakristna för att ”förhäva” oss över judarna eller se ned på dem. Att hävda att bara vi som hednakristna ska vara med på Lammets Bröllop är en del i detta förhävande som Paulus varnar oss för. Sven Reichmann (nu hemma hos Herren) har en undervisning om den saken, och han varnade för att Darbyismen snarare sänker Guds folks vaksamhet, genom att hävda att vi ska vara bortryckta när Vedermödan börjar. >>HÄR. 

 

Lyssna även till  David Pawson: >>HÄR

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 24 sep 2019

 

Den antikristliga världsordningen börjar allt mera och tydligare växa fram. Allra tydligast är det hos Ungerns ledare Viktor Orbán (och hans påhejare hos flera andra världsledare). Det är också det skräcksamhälle som Orwells framtidsskildring 1984 tecknar. DAGEN har en artikel om detta: >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 15 aug 2019

 

>>Predika att Jesus kommer snart

 

 

Uppdaterat den 15 aug 2019

 

>>Som en tjuv om natten

 

 

Uppdaterat 8 aug 2019

 

"Den tilltagande förföljelsen, som är förutsagd av Jesus, är ett tidens tecken som visar att vi närmar oss Jesu återkomst och Guds rikes upprättelse (Matt. 24:9-13; Upp. 6:9-11)."

 

>>Claes-Göran Bergstrand

 

 

Uppdaterat den 21 juli 2019

 

>>Det har lanserats många teorier om hur Jesus ska komma tillbaka. Och bland det allra värsta... >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 27 juni 2019

 

 

Vedermödan och Jesu återkomst

 

Min vän och kollega, Holger Nilsson, skriver på sin hemsida att om man tror på att kristenheten kommer vara kvar under vedermödan, så ska man i så fall predika att människor måste förbereda sig på det som ska ske under de svåra åren, exempelvis martyrskap och matbrist. Holger är av uppfattningen att församlingen rycks bort från jorden innan eller i början av Vedermödan.

 

För min del tror jag inte vi kan "förbereda" oss inför den yttersta tiden, om den nu infaller närmaste åren eller kanske först om flera generationer framåt i tiden. Vi vet inte när Vedermödan börjar om vi med den menar de sju sista åren (eller möjligen de 3 ½ sist åren). Men den förberedelse vi alla och i alla tider ska ägna oss åt är att vårda det personliga andaktslivet, vår inre människas gudsförhållande samt leva i det kristna förvaltarskapet; och med förvaltarskap menar jag då allt ifrån själavinnande, socialt ansvarstagande och ansvarstagande vad naturen, Guds Skapelse, beträffar.  På annat sätt kan vi inte förbereda oss.  Om vi visste att de sju sista åren börjar om exempelvis 1 år, ja då skulle vi ha anledning att hamstra förnödenheter, precis som man gjorde i Egypten under Josefs ledarskap. Där visste man att det först skulle komma sju goda år och sedan sju år av svält. Då kunde man under de sju goda åren hamstra inför de nödår som sen skulle komma. Vi däremot vet inte när Vedermödan börjar, men vi har all anledning att förlita oss på att Jesus som lovat vara med oss alla dagar intill tiden slut, kommer vara med oss även under Vedermödans svåra dagar. Och då gäller samma sak som gäller idag, nämligen att vare sig vi lever eller kommer dö i martyrskap eller dö på annat sätt så hör vi Herren till. Det är vad kristen tro och gudsförtröstan handlar om, som jag ser det.

 

 

Berndt Isaksson

 

Obs. lyssna gärna till baptistpastor David Pawsons förkunnelse om den Yttersta tiden:>>HÄR och >>HÄR

 

Uppdaterat den 25 juni 2019

 

 

Detta poddsamtal om Den Yttersta tiden m.m. är det bästa jag hört. Så otroligt bra!!! Lyssna till detta och sprid denna länk!!!!  >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 24 juni 2019

 

"Så, sammanfattningsvis, även om det finns ett ord i 1 Thess 4:17 som i vissa översättningar är översatt med ”rycka upp” och liknande, så har det ordet inte den begreppsliga innebörden som läran om uppryckandet har. Ordet beskriver den tekniska detaljen i hur vi möter Herren i luften när han stiger ner – vi rycks upp i luften för att möta honom där – men det har inte innebörden att vi rycks upp för att vara någon annanstans, i himlen, i sju år. Om man skulle låta bli att ägna sig åt den tekniska detaljen om hur vi möter Herren i luften, så kan vi alltså predika om Herrens ankomst utan att nämna ordet ”rycka upp”. Uttrycket står inte för en lära, lika lite som orden ”basun” och ”ärkeängels röst” står för någon enskild lära i sammanhanget.

Stryk ordet uppryckande ur den läromässiga vokabulären och ta av de tolkningsglasögonen!" SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 22 juni 2019

 

 

Darbyismen

Pierre Eriksson skriver i tidningen DAGEN om hur Darbyismen orsakat så mycket av förvirring och onödig ångest i undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Och Darbyismen är alltså läran från 1800-talets slut om att de kristna ska bli uppryckta innan den stora Vedermödan drar fram över jorden, en lära som de flesta lämnat idag, även i de led där den för bara några årtionden var ganska utbredd. Och jag är själv, precis som Pierre Eriksson, uppvuxen med läran om Uppryckandet före Vedermödan, och under ett antal år i min pastorstjänst var det också vad jag trodde och predikade.

 

Någon kanske undrar om det spelar någon roll vad man tror i denna fråga, är inte det viktiga att Jesus ska komma tillbaka? Pierre skriver om hur det getts ut böcker och gjorts skrämmande filmer om Uppryckandet. Om dessa filmer säger han:

 

Jag vill dock slänga in en brasklapp. Det kan vara lätt att anamma filmernas och tv-seriernas dramatik, men det är inte ovanligt att man hör om människor som blivit skrämda och inte speciellt längtansfyllda efter en predikan om Jesu återkomst. Vi är många som i tonåren har kommit hem till ett tomt hus och varit övertygade om att vi missat Jesu återkomst. Eller gått omkring med en ständig oro över att inte vara tillräckligt frälsta, att inte vara helt redo om Jesus skulle komma tillbaka. Vi kanske skrattar åt det i dag, men jag tror att vissa sår sitter djupt och det gör att pratet om det kristna framtidshoppet sällan känns så hoppfullt som det borde.” SLUT CITAT

 

 

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat

>>HÄR  och

>>HÄR  och

>>HÄR  och

>>HÄR

 

 

Uppdaterat den 19 juni 2019

 

>>Jesus återkomst – när, var, hur?

 

Uppdaterat den 18 juni 2019

 

Saxat från DAGEN:

Vad är läran om uppryckningen?

 

Läran om uppryckningen säger att de kristna i den sista tiden ska upptas till himmelen i förtid och den hämtas främst från Matteusevangeliet 24:40-41 ”Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar.”

 

Mikael Tellbe är dock skeptisk till den tolkningen.

 

– Jag är personligen väldigt tveksam till läran om uppryckandet, som menar att alla kristna behöver avlägsnas från jorden och bevaras från de svåra tiderna som skall komma. Det är svårt att finna ett tydligt stöd för denna lära när man läser bibeltexterna i sin helhet, säger han." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 4 mars 2019

 

>>Jesu återkomst sett ur Uppenbarelsebokens perspektiv

 

 

Uppdadetar den 27 okt 2018

 

>>Kommer Jesus snart?

 

 

Upppdaterat den 16 okt 2018

 

>>SR Pretrib är Farligt  

 

 

Uppdaterat den 12 sep. 2018

 

Stig Melin: >>Tiden innan Jesu återkomst

 

 

Uppdaterat den 19 aug. 2018

 

"Det har lanserats många teorier om hur Jesus ska komma tillbaka. Och bland det allra värsta som florerar är teorin om det så kallade >>”uppryckandet” av församlingen före vedermödan."

 

 

Uppdaterat den 11 aug 2018

 

>>Jesu återkomst - när och hur?

 

 

Uppdaterat den 11 dec 2017

 

>>Uthållighet i tron

 

Upptaterat den 4 dec 2017

 

>>Var rädd om er, därute!

 

 

Uppdaterat den 27 nov 2017

 

>>Jesus kommer!

 

Uppdaterat den 22 nov 2017

 

>>2018 - jordbävningarnas år?

 

 

Uppdaterat den 20 nov 2017

 

>>Ovan där randas morgonen – ovan där samlas helgonen – eller?

 

Uppdaterat den 13 nov 2017

 

>>– som en tjuv om natten

 

 

Uppdaterat den 30 oktober 2017

 

>>2036?

 

Uppdaterat den 23 okt 2017

 

>>Bekräftar Gud verkligen återkomsten?

 

Uppdaterat den 22 sept. 2017

 

Denne >>Robert Breaker menar att något stort kommer att hända den 23 september 2017, något som är relaterat till judafolket och Israel.

 

 

Uppdaterat den 21 sept. 2017

 

>>Tidens tecken tyder på att det är nära nu

 

 

Uppdaterat den 14 aug. 2017

 

>>Därför spelar din syn på den yttersta tiden roll

 

Uppdaterat den 8 juli 2017

 

Vilka är kvar under Vedermödan?

 

1 Joh. 5:4-5 för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

 

Läste på en blogg att det ordet tas som intäkt för att vi som kristna inte ska vara med under vedermödan och därmed inte behöva möta Vedermödans förföljelser och martyrskap, vi kan ju inte övervinnas av världen, menade bloggaren. Utan Vedermödans förföljelse drabbar judarna och de kristna är bortryckta till himlen, menade bloggaren.

 

Men den teorin stämmer föga. Dels så har ju kristna i alla tider ”övervunnits av världen” om man med det menar förföljelse och martyrskap. Och dels blir det så under Vedermödans svåra dagar att då kommer både judar och kristna bli förföljda. Tror säkert många kommer bli bevarade, men många kommer enligt Uppenbarelseboken bli martyrer för tron på Jesus.

 

Upp. 20:4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 2 juli 2017

 

 

Låt ingen bedra er!

 

1800-talsläran om att de kristna ska ryckas upp INNAN Antikrist framträder är en villolära som man kunde rycka på axlarna åt om det inte vore för att den är så farlig och djupt obiblisk. Den riskerar att vagga in kristna i den falska tryggheten att de inte ska behöva vara kvar på jorden när Antikrist framträder. För vad händer då när Antikrist framträder? Jo, de kommer inte vilja tro att det är han och man riskerar att bli bedragen och inlurad i hans nät. Man kommer inte förstå faran för man har ju dessförinnan vaggats in i den falska tron att man inte ska behöva möta den svåra tid som Antikrists regim kommer bli för jordens alla invånare. Man kommer lättvindigt ta emot hans Märke, för man kommer inte inse vad det är för man skulle ju inte vara med utan då vara uppryckt osv. Låt ingen bedra er!

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 7 juni 2017

 

”Och bland det allra värsta som florerar är teorin om det så kallade ”uppryckandet” … Den säger i korta drag, att Jesus kommer i flera omgångar. Först kommer han osynligt och hemligt och rycker upp sin församling till himlen – det vill säga, bara de troende som är redo och inte lever i oförlåten synd. Sedan går det sju år på jorden med stort lidande och vedermöda för dem som är kvar här nere, medan de uppryckta är i himlen med Jesus. Och då uppträder Antikrist. Efter dessa sju år kommer Jesus sedan tillbaka på ett synligt sätt till jorden. I denna artikel vill jag visa på ett tydligt sätt att denna lära är en villfarelse som helt saknar stöd i Bibeln. Förutom att den helt saknar stöd i den kristna kyrkans historia och tradition. Men många läser Bibeln med ordet ”uppryckande” som tolkningsglasögon och ser det överallt, trots att begreppet och tanken inte förekommer i Bibeln!” SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

 

 

Uppdaterat den 5 maj 2017

 

>>Vad ska ske innan Jesu återkomst?

 

Uppdaterat den 10 mars 2017

 

 

Lyssna till när Monte Judah undervisar om hur Posttribläran är den enda korrekta tolkningen av när uppryckandet sker. (Samma undervisning som för övrigt också Mark Biltz har.) Uppryckandet sker i slutet av Vedermödan. >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 28 feb. 2017

 

>>Arbetsdagen lider mot sitt slut

 

 

Uppdaterat den 21 feb. 2017

 

>>Mellan råg och limpa –

 

Uppdaterat den 14 feb 2017

 

>> Om sju dagar kommer floden, sade Gud till Noa - hur varnar och tröstar Gud i dag för framtida händelser?

 

 

Uppdaterat den 9 februari 2017

 

Bengt Berggren avfärdar talet om "den röda kvigan" och likaså att det skulle finnas en sjuttionde årsvecka som återstår.Likaså avfärdar han fixeringen vid att Gud på något sätt skulle ha att göra med ett tredje Tempelbygge på Tempelplatsen i Jerusalem. Det är att avledas och ha uppmärksamheten på fel håll, säger han.

 

Bengt Berggren har en postrib lära, dvs att uppryckandet och Jesu tillkommelse äger rum samtidigt. Lyssna till honom >>HÄR och >>HÄR

 

Uppdaterat den 7 februari 2017

 

>>Slöjan dras undan

 

Uppdaterat den 27 jan 2017

>>Jesus sa aldrig att ingen någonsin kommer att veta när han kommer tillbaka

 

Uppdaterat den 8 jan. 2017

 

>>Spiken i kistan för ”uppryckandet”

 

>>Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan

 

Uppdaterat den 4 jan. 2017

 

David Pawson är en fantastik förkunnare och han undervisar om hur Bibeln tydligt visar att uppryckandet inte kan ske ”när som helst” utan att vi som troende är kvar på jorden genom den stora Vedermödan. Och den ”Stora Vedermödan” har inte på något sätt ännu gått av stapeln, dvs de 3 ½ sista åren innan Uppryckandet och Jesu tillkommelse.

Tack till kanalen HimlenTV7 för att ni lagt ut denna viktiga undervisning som går till rätta med missuppfattningen om ett uppryckande innan Vedermödan. Lyssna till David Pawsons utläggning >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 29 dec. 2016

 

Missa inte detta: >>John Haller Prophecy Update: "Trump|Terror|Israel"

 

 

Uppdaterat den 7 dec. 2016

 

>>Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?

 

Uppdaterat den 15 aug. 2016

 

Kan Jesu tillkommelse och därmed vårt uppryckande äga rum när som helst? Det är en klassisk och ofta ställd fråga. Förr fanns det i frikyrkoleden under ett antal årtionden en lära med rötterna i 1800-talet, att Jesu tillkommelse skulle äga rum i två etapper med sju års mellanrum. Dvs läran om ett tidigt uppryckande där de sant Jesustroende tas bort från jorden och inte behöver möta Vedermödan, de sju sista åren. Själv anser jag det vara MYCKET TYDLIGT  att Bibeln lär att Församlingen, de Jesustroende, är kvar på jorden under den sjuåriga Vedermödan (Jakobs nöd) och uppryckande sker i samband med Jesu synliga tillkommelse, då när han kommer dels för att ta oss till sig, dels för att krossa Antikrist, dels för att upprätta Tusenårsriket.

 

Vi är nu inne i en tid av ”födslovåndor” som går över världen. Vi vet att detta skulle komma. Kanske är vi inne i Vedermödan, kanske börjar den kommande höst med de bibilska hösthögtiderna. Vi vet inte, men allt visar att vi är på tröskeln till Vedermödan. Får vi leva kommer vi gå igenom den, och Jesus har lovat vara med oss alla dagar, även i Vedermödans svåra dagar, och i slutet får vi möta honom då skyn brister och Han kommer tillbaka.

 

Blev i går kväll påmind om Elvor Ohlins videoserie om dessa viktiga frågor och som jag varmt rekommenderar. De finns alltså i nio avsnitt och är mycket välgjorda och bibelförankrade, klicka >>HÄR

 

Likaså vill jag rekommendera Sven Reichmanns undervisning: Läran om "uppryckandet" innan vedermödan ger ovaksamhet >>HÄR

 

Jesu tillkommelse - Vad betyder egentligen "Som en tjuv om natten?" >>HÄR

 

*** Lennart Jareteg har samma lära och bibelförståelse som ovan nämnda personer. Han skriver så här:

”Matt 24:32-33: "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta VET ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

När NI SER sa Jesus. Det betyder ju att de troende inte är uppryckta vid den här tiden eftersom han säger ”NI” (förstås med avseende på sina lärjungar i den yttersta tiden) och ”SER”, de är alltså på plats. Och när vi ser ”allt detta” kan vi alltså VETA att Jesu återkomst står för dörren. Men vi kan alltså inte veta något innan vi sett alla de tidstecken han räknade upp. Sedan säger han också detta:

Mark 13:24-27: ”Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens makter skall skakas. DÅ skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns.”

Så innan vi sett ”allt detta” är det alltså ingen idé att börja ana Jesu återkomst. Men när vi ser att alla tidstecken är på plats, då kan vi alltså veta att hans ankomst är nära, det är ju faktisk vad Jesus sa. Vi kommer aldrig att veta dag eller tid, men är vi vakna kommer vi inte att bli fullkomligt överraskade av Jesu återkomst, det är också vad Paulus skrev om just den dagen:

1 Tess 5:4: ” Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.” (Bibel 2000) ”slut citat

 

 

 

 Berndt

 

Uppdaterat den 4 augusti 2016

 

>>Jesu tillkommelse - Kan han verkligen komma när som helst?

 

 

Uppdaterat den 16 februari 2015

 

Högaktuell undervisning av bl.a. Sven Reichmann.Turordningen för ändetidens skeende. Antikrists framträdande, vedermödan, uppryckandet m.m. >>HÄR

 

Lennart Jareteg: Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet? >>HÄR

 

Lennart Jareteg: Jesus återkomst – när, var, hur? >>HÄR