JESU ÅTERKOMST

 

 Uppdaterat den 22 maj 2024

 

 

>>Jesu återkomst – när, var, hur?

 

 

Uppdaterat den 15 jan. 2024

 

 

Uppdaterat den 6 jan. 2024

 

Stefan Swärd skriver på sin blogg:

 

"Darbys teser har varit ett inslag i modern evangelikalismen, men jag tvivlar på att någon majoritet av dagens amerikanska evangelikaler är Darbyister, trots genomslaget för LaHayes böcker med mera. Min gamla pastor Kjell Sjöberg, tog offentligt avstånd från Darbyismen i slutet av sjuttiotalet, det var vid den tidpunkten ganska radikalt inom pingströrelsen."

 

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat 1 jan. 2024

 

 

Har Vedermödan börjat?

 

En känd amerikansk predikant och bokförfattare har under många år predikat att de kristna kommer bli uppryckta till Himlen innan Vedermödan drar fram över jorden. Samme predikant har nu på senare tid börjat antyda att Vedermödan kanske redan har börjat. Men hur han sen vill förklara att de kristna alltjämt är kvar på jorden har han ingen förklaring till, trots att det ju strider mot vad han under många år predikat och skrivit böcker om.

 

Tycker detta är ganska belysande. Huruvida Vedermödan börjat eller inte har jag ingen aning om, men en dag så börjar den, dvs de sju sista åren innan Jesus kommer tillbaka. Men hur ska denne amerikanske förkunnare, och hans gelikar, förklara att de kristna är kvar på jorden när alla tecknen börjar infinna sig på att Vedermödan har börjat? Kommer man då att ”krypa till korset” och bekänna att man predikat en villolära genom att falskeligen ha predikat att alla kristna skulle slippa den och därför inte är vare sig andligen eller mentalt beredda? Alltså att ha den andliga beredskapen på att kristenheten, som alla andra, kommer få gå igenom Vedermödans sju sista år.

 

Men Jesus har lovat vara med oss alla dagar intill tidens slut, inklusive de sju sista åren innan hans återkomst i makt och härlighet.

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdateratden 18 dec. 2023

 

 

Vi tror på att Jesus kommer snart!

 

I Uppenbarelsebokens sista kapitel säger Jesus:

 

"Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar”. Upp 22:12

 

Detta har varit den kristna kyrkans tro och bekännelse i 2000 år – att Jesus kommer snart. Söndag efter söndag bekänner vi oss till denna sanning i den Apostoliska trosbekännelsen som förenar kristna över hela världen.

 

Och vad betyder det i så fall att Jesus kommer snart, när det ändå gått 2000 år sedan han gav löftet att han snart skulle komma tillbaka? Ett svar är att för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.

 

Vi kan också göra en annan jämförelse vad som kan menas med ”snart”. Om det exempelvis är torsdag, så kan vi säga att snart är det söndag. Tiden går så fort, brukar vi också säga. Men är det torsdag så vet vi att det snart är söndag men också att det dessförinnan blir fredag och lördag.

 

Så är det också med vår övertygelse och bibelförankrade tro om att Jesus kommer snart. Nämligen att det finns vissa skeenden som kommer innan Jesu snara återkomst. Enligt Bibelns lära så kommer det först att bli en Vedermöda med bland annat Antikrists framträdande. Så även om vi tror att Jesus kommer snart så gör han inte det innan dessa skeenden har blivit till.

 

Det har i vår tid uppstått en lära som förkastar vad Bibeln säger om det som ska ske innan Jesus kommer åter; nämligen läran som kallas pre-trib. (En lära som ockultisten John Nelson Darby lanserade på 1800-talet.) En lära som visserligen säger att Jesus kommer snart, men förnekar vad Bibeln säger om det som kommer ske i ändetiden innan han kommer. En lära som tack och lov inte fått något större genomslag i kristenheten men ändå på vissa håll skapat förvirring och irrläror. En förkunnelse som är obiblisk i det att man vantolkar Jesus och Bibelns samlade vittnesbörd om vad som menas med att Jesus kommer snart.

 

Men sen är det ju också så att varje dag kan för den enskilda människan vara den sista eftersom vi aldrig kan veta när vårt jordeliv tar slut. Därför ska vi andligen leva i den beredskap som säger oss att ”idag” kan bli den dag jag får möta Jesus som den Uppståndne personlige Frälsaren.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 10 nov. 2023

 

Citat från BibelFokus.se

 

"Men att ha en pre-trib-tro innebär ju då i praktiken att man inte tycker sig behöva ta många av Bibelns varningar på allvar – vilket kan vara en förödande tro. Jag kan ibland undra vem som ytterst sett ligger bakom en bibeltolkning som gör att man tror att många av Bibelns varningar inte gäller oss kristna!"

 

Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 25 sep. 2023

 

Idag skriver Lennart på bibelfokus.se bland annat detta:

 

"En del som förfäktar en tolkning som vi kallar för pre-trib blandar gärna ihop vedermödan med vredesdomen. Men det är två olika händelser. Först kommer vedermödan som kristna måste genomleva. Mycket talar för att vedermödan pågår i sju år, och det är under dessa år som Antikrist regerar. Först därefter kommer Guds vredesdom över världen." SLUT CITAT

Läs resten >>HÄR

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 15 sep. 2023

 

Citat:

"Låt det jag skrivit här bli till varning för dig. Sluta att besöka sajter på Nätet som sysslar med spekulationer och konspirationsteorier under täckmantel att det skulle vara ”profetiskt”. Sluta stötta sådana sajter och personer ekonomiskt om du gör det, för inte vill du väl att sådant skall fortsätta att förvrida klarsyn och sann vaksamhet på dina trossyskon?"

 

>>Lennart

 

Uppdaterat den 15 augusti 2023

 

 

Förr i tiden predikades det att om man sitter på en biograf när Jesus kommer tillbaka ska man inte räkna med att få följa med honom. Därför är det lite komiskt att idag flockas frikyrkofolket i just dessa förhatliga biografer  ;-)

 

Berndt

 

Uppdaterat den 28 juli 2023

 

 

Hollywood skändar vårt heliga hopp

 

Det har på senare år producerats ett flertal Hollywood-produktioner på teman om den yttersta tiden och Jesu tillkommelse och villoläran om ”uppryckandet”. Det som kännetecknar dessa, vad jag kallar, ”Hollywood-produktioner” är att de drar vår heliga tro och vårt levande hopp om Jesu tillkommelse i smutsen. Man gör kittlande actionfilmer av minst sagt orena och manipulativa motiv. Därför är det så viktigt att vi låter Bibeln vara vår vägledning i väntan på Jesu tillkommelse i härlighet och makt.

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat 23 maj 2023

 

>>Tidens tecken med KG Hammar m.fl.

 

Uppdaterat den 22 maj 2023

 

 

”Gud kan alltså beskriva hela situationen långt i förväg, och han gör det också. Den berättelsen avskräcker ingen just för att den är så gammal och för att hela Bibeln är så söndertröskad av bibelkritik. Evangelikala kristna är ofta fullt upptagna med att studera uppryckandet på skyar i hopp om att slippa undan hela vedermödan eller delar därav.” SLUT CITAT

 

 

Sven Reichmann

 

 

 

Uppdaterat den 20 maj 2023

 

Lars Enarson går än en gång

tillrätta med den villolära

som kallas pretrib, alltså att

Uppryckandet sker före

Vedermödan. >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 16 maj 2023

 

Sven Almkvist skriver i Världen idag:

"Människor har alltid upplevt sig leva i den sista tiden. Omvälvande händelser, förödande naturkatastrofer och blodiga krig har ofta tolkats som ett tecken på att den yttersta tiden är inne. Genom den kristna kyrkans tvåtusenåriga historia har Bibelns apokalyptiska texter, alltifrån Daniels bok i Gamla testamentet till Bibelns sista bok Uppenbarelseboken, ofta varit den lins som tidens tecken tolkats. Spekulationerna har varit många och domedagen ofta nära." SLUT CITAT

 

 

 

Uppdaterat den 15 mars 2023

 

Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla >>uppryckandet?

 

 

Uppdaterat 6 mars 2023

 

Pandemier och jordbävningar

är INTE tidstecken! Lyssna till

>>detta.

 

Uppdaterat den 2 jan. 2023

 

Saxat från Bibelfokus:

 

"Betyder då detta att denne Antikrist står alldeles utanför dörren för att träda fram redan under 2023? Att vedermödan börjar nu? Nej, det tror jag absolut inte! Vi har inte sett röken av denna person ännu, och än så länge är splittringen för stor i världen för att folken samfällt skall ropa efter EN stark och gemensam ledare. Splittringen som kom vid Babels torn är fortfarande verksam. Men varje liten oroshärd i världen innebär i vår tid att ytterligare en tråd vävs in i den väv som slutligen blir den fullt färdiga röda matta som den sista Antikrist skall träda fram på, bildligt talat. Väven har definitivt påbörjats! Hur lång tid kan det ta tills mattan är färdig att rullas ut? Ett sådant skeende, en sådan förändring kan ske mycket snabbt, kanske bara på 5-10 år, men det kan så klart även dröja längre. Men allt sker ju så makalöst snabbt idag. Är vi redo för DEN omställningen? Håller vår tro för förföljelser den dag denna nya världsordning införs? Ja, håller vi oss nära vår Herre och Gud – via främst bibelläsning och bön – då är jag övertygad om att vi skall klara av det!

 

När vi ser detta ”vilddjur” träda fram (om vi är vakna vill säga), då är det inte många år kvar tills Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden. Det kan handla om 7 år enligt en vanlig tolkning. Och han kommer precis på motsvarande sätt som han lämnade. Då skall ”ALLA knän böjas” – FÖR JESUS! Då börjar en helt ny tidsålder! Men hur blir då Jesu återkomst? Hur kommer vi att se denna händelse? Självklart kommer Jesus precis så som han sagt och som Bibeln informerar oss om. Jesus kommer alltså bara tillbaka vid ETT tillfälle och då fullt synlig för alla."

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 20 dec. 2022

 

 

Pre-trib-läran – ett tidstecken

 

Pre-trib-läran (läran om att de troende rycks bort till himmelen före Vedermödan) är i sig ett tidstecken. Det är en lära som ockultisten John Nelson Darby lanserade på 1800-talet. Han upptäckte snart att detta blev populärt och allt fler kittlades av läran att man som troende inte ska behöva gå igenom sista tidens Vedermöda. Dvs detta som Paulus varnar för angående den yttersta tiden med orden ”Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.” 2 Tim. 4:3.

 

Ja, detta har verkligen besannats även om det totalt och historiskt sett bara är en begränsad del av kristenheten som anammat denna obibliska och osunda lära. Men pre-trib-läran är som sagt något som kliar  (kittlar) och lockar. En känd amerikansk predikant John Hagee, som i flera år predikat denna lära, brukar försvara den med att säga ”Jag vill i vart fall inte vara kvar på jorden under Vedermödan”. Och det är ganska talande; dvs pre-trib-läran är ett önsketänkande och en eskapism.  

 

Men den sunda läran i denna fråga säger oss att Jesus har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut, dvs även under Vedermödans svåra tid.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 20 nov. 2022

 

>>Undvik spekulationer om Jesus återkomst

 

Uppdaterat den 9 nov 2022

 

Lennart Jareteg skriver:

"Som jag nämnt ovan innebär en pre-trib-tolkning att dess anhängare inte tror att man skall behöva genomleva Antikrists period och därmed inte heller vedermödans fasor. För oss kristna som lever ett bekvämt och ganska ofarligt liv i Sverige, är så klart detta en tro som blir väldigt attraktiv; den passar bra ihop med det liv vi nu lever. Att tänka sig att vi plötsligt skulle få det oerhört svårt att leva som idag, och dessutom lida förföljelse, kan kännas mycket overkligt och långt borta, särskilt för oss som levt i det trygga Sverige en längre tid. Därför är det inte konstigt att jag fått höra uttalande som detta när jag diskuterat uppryckandet med pre-trib-förespråkare: "Tror du verkligen vår kärleksfulle Far i himlen skulle låta oss bli utsatta för sådana hemskheter som Antikrist och vedermödan?!". Detta är inte ett ovanligt men ändå bara ett känslomässigt argument, eftersom det inte stämmer överens med Bibelns undervisning – annat än att Gud är kärleken och att han är vår kärleksfulla Far, så klart. Istället ser vi i Bibeln att Jesus varnar oss för att vi kan komma att utsättas för förföljelse. Vi ser också att prövningar är en del av den kristnes fostran. Ett sådant här bekvämt tankesätt blir också ett indirekt hån mot alla de sanna kristna som lider oerhört mycket på många olika håll i världen redan idag, inte minst i Nordkorea och i många muslimska länder. Det gäller även för alla troende som under hela den kristna historien fått möta lidande, förföljelse, tortyr och dödsstraff. Självklart skall vi räkna med Guds beskydd och att han skall förse oss med sådant vi behöver för att kunna överleva, men vi har inga löften om en orubbad välfärd eller att vi skulle slippa undan förföljelse." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 28 sep. 2022

 

 

Låt er inte duperas

 

När Jesus talar om den yttersta tiden, i Lukas 21, så är det två saker han riktigt betonar; nämligen att vi inte ska bli förskräckta och inte bli vilseledda. Varför betonar Jesus detta? Jo, därför att domedagsprofeter - inom den religiösa världen, den politiska världen och i vår tid inte minst inom media – systematiskt försöker skrämma upp människor inför stora dramatiska händelser. Och motivet till detta handlar om att man vet att skrämda människor är lätta att dupera (dvs. vilseleda).

Jesus varnar oss för dessa självutnämnda profeter som vill utnyttja tidens oro och turbulens för sina agendor. Fruktan och skräck bär aldrig någon god frukt för Guds rike.

 

Så därför; bli inte förskräckta när världen larmar och låt er inte vilseledas när det stormar. Gud har allt under fullständig kontroll.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 22 juli 2022

 

>>Bibliskt hopp

 

Uppdaterat den 19 juli 2022

 

Även >>Lars Widerberg tar kraftigt avstånd från den s.k. pretribläran.

 

 

Uppdaterat den 8 juli 2022

 

Lars Enarson fortsätter sin serie med undervisning om Jesu tillkommelse. Idag den 8 juli är ännu ett nytt avsnitt utlagt. Rekommenderar det varmt >>HÄR

 

Uppdaterat den 6 juli 2022

 

Uppskattningsvis har Enarsons undervisning >>Var inte rädd för Vedermödan setts av 5 miljoner människor. Den finnss på youtube och flera andra forum förutom >>Norden7:14

 

Berndt

 

Uppdaterat den 1 juli 2022

 

>>Var inte rädd för Vedermödan

 

 

 

Uppdaterat den 27 juni 2022

 

Lars Enarson skriver:

"Kommer uppryckandet av de troende att äga rum före eller efter vedermödan? Gå inte efter vad du hört från andra! Lyssna, men gå till Guds Ord och pröva allt som sägs väldigt noggrant i denna viktiga fråga! Gå inte efter känslor. Se 2 Tim 4.1-4! Många som inte är förberedda kan komma på fall och bli bedragna (Matt 24:9-11). Detta är en oerhört viktig fråga. “Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.” (Apg 17.11)"

 

Lyssna till undervisningen >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 24 juni 2022

 

En >>Kontroversiell fråga

 

 

Uppdaterat den 27 maj 2022

 

>>Vilddjurets märke del 3

 

Uppdaterat den 20 maj 2022

 

 

>>Vilddjurets märke del 2

 

 

Uppdaterat den 16 maj 2022

 

 

Enarsons profetiska varning

 

Lars Enarson undervisar i senaste avsnittet på >>norden714.com utifrån Uppenbarelseboken. Temat är Vilddjurets märke och ändetidens skeenden. Enarson understryker hur både Uppenbarelseboken och Bibelns övriga profetiska ord tydligt visar att församlingen är kvar på jorden under Vedermödans svåra prövningar.

Att ändra på detta genom att säga att församlingen ska ryckas bort innan dessa prövningar är att göra just det som Uppenbarelseboken varnar för: att lägga till eller ta bort något från dess profetiska budskap.

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 13 maj 2022

 

 

>>Vilddjurets märke del 1

 

 

 

Uppdaterat den 6 maj 2022

 

Micael Grenholm skriver

om Agenda 2030

 

"Att Agenda 2030 skulle ha med antikrist att göra är en obiblisk konspirationsteori som sprids på nätet och som kommer vara död om några år när folk märker att det inte alls har med en världsregering att göra utan det handlar om att bekämpa fattigdom – vilket också är anledningen till att hundratals kristna biståndsorganisationer samarbetar för att förverkliga de globala målen." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 11 mars 2022

 

 

Pre-tribläran är en allvarlig villolära

Lars Enarson har idag (den 11 mars) lagt ut en undervisning om Uppenbarelseboken. Enarson bemöter mycket föredömligt den villolära som pre-tribläran, Darbyismen, är om att församlingen inte är kvar på jorden under Vedermödan. Alltså den villolära som säger att församlingen inte finns med i Uppenbarelsebokens kapitel 4-19, och att de kapitlen bara gäller judarna.

 

Enarson tvekar inte att kalla detta för en allvarlig villolära som i praktiken innebär att man tar bort en mycket viktig lära i Guds ord. 

Som tur är så är ju pre-tribläran inte alls så utbredd som den var för några årtionden sedan inom pingströrelse. Som mest var det uppskattningsvis 50-60% av Pingströrelsens förkunnare som var av denna lära. Idag är det uppskattningsvis endast 5% av världens pingstpastorer som förkunnar pre-tribläran. Man har insett att den är obiblisk.

 

Lyssna till Enarson viktiga undervisning som han lagt ut idag: >>HÄR

 

 

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 7 mars 2022

 

 

Emanuel Minos uppmanade till prövning av all utombiblisk profetia

 

Emanuel Minos berättar i en  youtubevideo om hur han fick sig en profetia berättad av en kvinna i Norge 1968. Minos påpekar att utombibliska profetior alltid ska prövas, och tas med en nypa salt

 

Och om man då prövar denna kvinnas profetia finner jag den mycket tveksam.

 

Kvinnan förutsa att det skulle komma en stor ljumhet bland kristna. Har det gått i uppfyllelse? Ja, det stämmer nog, men hade man frågat ”vem som helst” då i slutet av 60-talet om man trodde att det skulle bli mer av ljumhet, så skulle nog de flesta svarat Ja på den frågan. Det behövdes ingen profetisk klarsyn för att förutse det.

 

Kvinnan förutsa att det i framtiden skulle komma att bli mer av ”kulturkristendom” än verklig omvändelseförkunnelse. Men skulle man frågat ”vem som helst” då 1968 om man trodde att det i framtiden skulle bli mer att ”kulturkristendom” så skulle nog de allra flesta svarat Ja på den frågan utan att behöva någon profetisk klarsyn.

 

Kvinnan förutsa då 1968 (när sexliberalismen tog fart) att det i framtiden skulle bli en moralupplösning. Men skulle någon, ”vem som helst”, då ha sagt att man INTE trodde att det skulle bli mer av sånt i framtiden? Nä, alla skulle nog ha svarat att de trodde att det skulle tillta. Det behövdes ingen profetisk klarsyn för att förutse det.

 

Kvinnan förutsa att det i framtiden, innan Jesus kommer tillbaka, kommer finnas inte bara en tv-kanal att välja på, utan flera. Skulle någon, ”vem som helst”, på frågan om det i framtiden kommer finnas mer än en tv-kanal att välja på, så skulle nog svaret vara Ja. Det behövdes ingen profetisk klarsyn för att förutse den utvecklingen.

 

Och så fortsätter hennes förutsägelser med sånt som ”vem som helst” kunde se komma mer och mer, ökad invandring till Europa, etniska motsättningar osv.

 

Inget i hennes profetia var sånt som inte ”vem som helst”, 1968, kunde se att det skulle komma i framtiden.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 17 feb 2022

 

En detaljerad genomgång av domedagsfilmen >>Left Behind

och >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 15 feb 2022

 

 

Biblisk lära om tidens slut och Jesu återkomst

 

Stefan Swärd är en känd profil inom kristenheten och med rötter inom Maranata, Pingströrelsen och Efk. Idag har han en krönika i DAGEN om Jesu återkomst. Han ger där mycket välkommet uttryck för en bibelsyn som idag alla bibeltrogna teologer omfattar, inte minst NT Wright. D.v.s. att det vi som kristenhet menar med vår eviga salighet (Himlen) handlar om en evig tillvaro på denna jord, dock en pånyttfödd jord där vare sig förgänglighet, ondska eller död längre finns. Swärd skriver:

 

” Personligen tror jag att den nya upprättade världen innebär att jord och himmel förenas, och vi får himmel här på jorden. I Uppenbarelseboken läser vi om att Johannes såg en syn om det nya Jerusalem som kom ner från himlen. Det eviga hemmet, himlen, är troligen en upprättad värld.” SLUT ICITAT

 

Likaså tycks Swärd ta avstånd från läran om att församlingen ska ryckas upp innan Vedermödan. Han kallar det för en lära som var ”populär under en period”, vilket ju är en korrekt beskrivning. Idag omfattas den läran inte ens i de sammanhang där den under några årtionden vann terräng.

 

Swärd skriver: ”Enligt en undervisning som var ganska populär under en period skulle kristna församlingen ryckas upp före dessa sista plågor som drabbar världen innan Jesu återkomst. Både vedermödan och Antikrist har dock varit verksamt i världen under dessa 2000 år, det räcker med att peka på medeltidens digerdöd, första och andra världskriget, och kristnas utsatthet i dagens Iran eller Nordkorea – för att se verkligheten både i antikristliga system och vedermöda.” SLUT CITAT

 

Berndt

 

Relaterat:

https://www.dagen.se/ledare/gastkronikor/2022/02/15/det-finns-en-deadline-for-ondskan-jesu-aterkomst/

 

 

 

Uppdaterat den 26 jan 2022

 

Dr. Micael Brown, känd i Sverige bland annat från Norden 7:14 konferenser, har genom åren undervisat så grundligt om att Jesu

återkomst och uppryckandet

är en och samma händelse, inte separerad med 7 år, det vill säga villoläran som kommit att kallas pretribläran. Alltså läran om ett uppryckande innan eller precis i början av Vedermödan, är en allvarlig misstolkning av Bibeln. Ja, en lära som de facto inte på något

sätt finns i Guds ord.

 

Idag har som väl är den läran övergetts även i de begränsade delar av kristenheten där den under några årtionden vann terräng.

Skulle du fortfarande "sitta fast" i pretribläran så lyssna till Dr. Micael Browns mycket klarläggande undervisning i denna >>fråga.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 30 dec 2021

 

Jesus sa i Luk 21:11 "Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen."

 

Den första delen av versen har gått i konstant uppfyllelse de 2000 år som gått sedan Jesus profeterade detta. Dvs vi har under dessa 2000 år hela tiden haft stora jordbävningar (nu som tidigare) och vi har under dessa 2000 år haft svält runt om i världen likaså pandemier och pest och farsoter som dragit fram.

Men den sista delen har vi ännu inte sett; "skrämmande syner och väldiga tecken från himlen." Alltså inte om det syftar på några övernaturliga tecken. Men det lär också komma innan Jesu återkomst, eftersom Jesu profetiska ord alltid är trovärdiga.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 27 dec 2021

 

Saxat från DAGEN:

"Det finns bland vissa kristna riktningar ett stort intresse för att fastställa exakt när Jesus ska komma tillbaka. Finns det något årtal som återkommer bland dem som nämner ett särskilt år?

 

– Nej, det finns inget återkommande årtal, säger Mikael Tellbe, som själv har följt vissa uträkningar. Ibland nämns 2036. Och Martin Luther – som själv inte är känd för att spekulera – har faktiskt i någon text nämnt 2040." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 26 dec 2021

 

Saxat från DAGEN:

"Frågan är bara hur pass stora dessa spekulationer är? När Christian Post basunerar ut sin nyhet att den svenska uppfinningen satt igång en debatt om vilddjurets märke gör de det utan att hänvisa till en enda pastor eller teolog som tar uppgifterna på allvar."

 

 

 

Uppdaterat den 8 dec 2021

 

Jesustroende behövs i Vedermödans svåra dagar

Läran om att de kristna ska ryckas upp till himmelen innan sista dagarnas vedermöda, kallat den stora Vedermödan, för att fira bröllop i himmelen är en egotrippad tanke. Läran kallas bland annat för pre-trib.

 

  Men vad slags glädjefest kan det bli i himlen om man samtidigt vet att vänner, nära och kära, som inte var avgjorda kristna är kvar på jorden under Vedermödans lidanden? Läran (pre-trib) är inte bara egotrippad den är också obiblisk från början till slut.

 

 Jesus har lovat att vara med oss ALLA DAGAR till tidens slut, inklusive under Vedermödans sista svåra år. Och som kristna kommer vi då ha en ofantligt stor uppgift att vittna om Jesus som Hoppet och Frälsningen. Vittna om att vare sig vi lever eller får möta martyrdöden eller drabbas av Vredesskålarnas katastrofer, så hör vi Herren till. Vi har redan nu vår kallelse att vittna om Jesus och den kallelsen kommer bli än viktigare när Vedermödan börjar.

 

 Sen vet vi inte om Vedermödan börjar i vår generation eller om det sker först om kanske hundratals år. I varje generation har man trott att man levt i den sista generationen och man har också tyckt sig se tecken på det. Herren Jesus har dröjt men en dag kommer han tillbaka, exakt som han lovat. Då i samband med hans tillkommelse ska vi ryckas honom till mötes, inte några år INNAN hans tillkommelse. Det är en allvarlig missuppfattning som blivit till en lära kallad (pre-trib).

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 21 nov 2021

 

Öyvind Tholvsen skriver i DAGEN:

"En annan som hjälpt mig är teologen N T Wright som säger att vi inte endast ska prata om “livet efter döden”, utan främst om “livet efter livet efter döden”. När vi dör flyttar vi först hem till Gud. “Livet efter döden” är en icke-fysisk tillvaro hos Herren.

Men detta är inte slutdestinationen. Vi väntar på att något enormt ska inträffa: Herrens dag, Jesu återkomst, uppståndelsens morgon och dagen då vi förvandlas. Då börjar “livet efter livet efter döden”. Ofta talar vi om den första fasen som om det var det stora. Men nu får våra döda kroppar liv som ett litet frö som lagts i jorden. I begravningsgudstjänsten lyfter jag tre kraftfulla liljor som en gång varit ett litet frö, en i taget, lägger på kistan och säger: “Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft.”

Många har bilder av framtiden som bara är hämtade från tiden innan uppståndelsens morgon. En kroppslös tid. Men vårt slutmål är när Guds rike fullt ut har kommit till jorden, hela skapelsen blivit ny och Guds vilja sker på jorden såsom i himlen. Då får vi nya oförgängliga, härliga och kraftfulla kroppar." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 6 nov 2021

 

 

Sonny Lindgren (ledare för Sverigeavdelningen i bönenätverket Norden7:14) predikade i helgen i Vetlanda Friförsamling. Sonnys predikan var en uppgörelse med den pretriblära , som han säger att han själv förkunnade under många år, men nu gjort upp med.

OBS! Även Lars Enarsson har tidigare gjort upp med pretribläran >>HÄR ).

Sonny beskriver hur pretribläran var som ett filter som hindrade honom från att se klart i vad Bibeln faktiskt säger om Jesu återkomst, vedermödan, uppryckandet osv.

Alltså den lära som säger att församlingen ska ryckas bort från jorden innan Vedermödan. Sonny Lindgren visade på ett gediget sätt hur Bibeln talar om hur församlingen är kvar på jorden under Vedermödan, precis som israelerna var kvar i Egypten när Gud lät domarna dra fram över landet.

Spola fram 45 minuter så kommer ni direkt till predikans början.
https://www.youtube.com/watch?v=3-o2pqoBWxI

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 16 okt 2021

 

 

Örebro Teologiska Högskola är värd en eloge

 

Mikael Karlendal skriver på sin >>blogg:

”Många av de nyare har dessutom fostrats och utbildats inom Örebro Teologiska Högskolas hägn och därmed inmundigats en allmän skepsis gentemot allt som hörde ihop med den gamla förkunnelsen. Det räcker med att nämna namnet Darby, så är locket på och öronen stängda.SLUT CITAT (Understrykningen är min)

 

Det är korrekt som Karlendal skriver om att Örebro Teologiska Högskola haft stor betydelse inom en begränsad del av svensk frikyrklighet i frågan om Jesu tillkommelse och den vilseledande förkunnelse som darbyismen (läran om ett uppryckande innan vedermödan) utgör.

Jag skulle vilja säga att skolan med Mikael Tellbe i spetsen, är värd en stor eloge. Örebro Teologiska Högskolas bidrag har inte medfört att det förkunnas mindre om Jesu återkomst, men väl att det idag förkunnas sunt och bibelförankrat.

Exempelvis så har Mikael Tellbes bok (som getts ut i nya utökade upplagor) haft och har stor betydelse för en bättre förståelse av bibelns texter om den yttersta tiden. Mikael Tellbe och >>Leif Carlsson är två kända författare som starkt bidragit till att förkunnelsen om Jesu återkomst blivit sundare och bättre förankrad i bibelordets vittnesbörd om den yttersta tiden.

 

Berndt Isaksson 

OBS! Beställ Tellbes bok>>HÄR

 

 

Uppdaterat den 9 okt 2021

 

 

Darbyismen - satans taktik

 

Lennart Jareteg varnar nu starkt för de konsekvenser som villoläran om att uppryckandet ska ske före eller i början av Vedermödan, dvs läran om att de troende inte ska behöva finnas kvar på jorden när den sjuåriga sista Vedermödan går av stapeln.

Jareteg skriver:

 

”Om vi idag skulle stå inför ett plötsligt uppryckande, enligt läran om det tidiga uppryckandet, så skulle man kunna tänka sig att Jesus skulle vilja väcka oss på flera andra sätt än genom Bibelns Ord. Men det är ett typiskt mänskligt och känslomässigt sätt att resonera som passar bra för den som inte vill tränga in i bibelordet. Det är sådant som passar för de andligt slöa och sovande.

Sanningen är nog istället den, att vi i rask takt nu närmar oss Antikrists framträdande. Vem är då mån om att finta bort de kristnas vaksamhet? Jo, Satan så klart. Det har ju Jesus gång på gång varnat för. Satan vill få bort vårt fokus från denna händelse genom alla dessa uppenbarelser om det snara uppryckandet. Alla dessa syner och uppenbarelser är djävulska bländverk som kan fånga vår uppmärksamhet bort från det väsentliga. Att i vår tid gå och tro på ett uppryckande före Antikrist och vedermödan är minst sagt att vara ovaksam.” SLUT CITAT (Understrykningen är min)

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat: https://bibelfokus.se/jesu_aterkomst#slut

 

 

Uppdaterat den 29 sep 2021

 

Mikael Karlendal skriver: "Jag tror att de kristna och den kristna församlingen kommer att finnas här på jorden under de >>sju år vedermödan varar." SLUT CITAT

Det vill säga samma uppfattning som varit och är den kristna läran i 2000 år.

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 28 sep 2021

 

Mikael Karlendal:

>>Det är dags att tala om Jesu återkomst

 

 

Uppdaterat den 3 juli 2021

 

Dikten >>Jag vandrar mot Dig har fått stor uppmärksamhet och inte minst uppskattning.

 

Uppdaterat den 10 juli 2021

 

En anonym dikt om att växa upp i skräck för >>Jesu återkomst.

 

 

Uppdaterat den 15 maj 2021

 

>>UPPRYCKANDET - Bruden har gjort sig redo!

 

Uppdaterat den 8 maj 2021

 

Missa inte del 2 av samtalet mellan Mikael Tellbe och Sara och Micael Grenholm. Ett mycket klarläggande samtal om hur Uppenbarelseboken ska förstås. Lyssna >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 1 maj 2021

 

 

Undervisning från Immanuelskyrkan ang. >>Uppryckandet

 

 

Uppdaterat den 24 april 2021

 

Missa inte detta: >>Vilddjurets märke 666 – vaccin, mikrochip, eller något helt annat?

 

 

Uppdaterat den 16 april 2021

 

Hans Lindholm skriver:

"Och i Matteus 24, där Jesus brukar anses räkna upp tecken på sin nära återkomst, är det lärjungarna som frågar efter “tecknet” för tidens slut (v 3). Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss. I stället talar han om vad som utmärker hela tiden fram till återkomsten. Fruktansvärda krig, svältkatastrofer och falska profeter går över världen. Men vi behöver inte vara rädda. Gud har inte har tappat kontrollen över historien eller övergett oss när vi lider. Ur smärtan sträcker vi oss mot den dag då Jesus äntligen kommer och upprättar sitt eviga rike." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 26 feb 2021

Bra slutreplik från Leif Carlsson:

>>Låt inte skrämselpropaganda skymma hoppet

 

 

Uppdaterat den 22 feb 2021

 

Rolf Ericson som har hemsidan https://www.rolferic.se/  skriver bland annat detta:

 

”Darbyismen, en eskatologisk irrlära 

Förkunnelsen om Jesu andra tillkommelse har tyvärr använts på ett felaktigt sätt i västvärldens kristenhet. Många har blivit vilseledda av falska läror, inte bara av rörelser sådana som Jehovas vittnen och Adventisterna, utan även av kända bibellärare i de väckelsekristna samfunden och rörelserna. Förkunnelsen har många gånger skett i välmening och oförstånd, men ibland också med felaktiga motiv, då man utnyttjat människors oro för framtiden på ett spektakulärt sätt. 

 

En av dessa eskatologiska irrläror är ”darbyismen.” Plymouthbrodern John Nelson Darby var denna läras främste talesman. Läran är i korthet följande: Kristus skall vid två tillfällen återkomma till jorden. Tidsperioden däremellan – futtiga sju år – kallar man vedermödan. Vidare påstår man att ett tiostatsförbund – som skall ledas av en person (=antikrist) – kommer att bildas. 

 

Detta är en lära som strider emot vad vi läser och tolkar i Guds Ord när det gäller Jesu andra tillkommelse. Att förutsäga tiden när denna skall äga rum är ingenting vi skall ägna oss åt.  

 

Den darbyistiska eskatologin uppstod på 1830-talet inom irvingrörelsen i England genom en kvinna, Margret MacDonald, som fick en uppenbarelse om Jesu återkomst. J.N. Darby (1800-1882) verksam inom Plymothrörelsen tolkade denna uppenbarelse som en tvådelad återkomst och konstruerade den välkända eskatologi som fick en stark ställning inom väckelserörelserna i Sverige. Genom Darbys besök i USA under 1850-talet etablerades denna lära bland baptisterna. Den övertogs senare av den framväxande pingstväckelsen. Hur kunde denna lära etablera sig så snabbt?

 

Det finns en historisk förklaring till detta. Baptistevangelisten William Millers budskap om att Jesu återkomst skulle ske 1844 hade innan dess fått ett enormt genomslag i USA. När detta år passerade blev det något av ”bränd mark” att fastställa nya årtal för Jesu återkomst. När då Darby kom och förkunnade att inga mer uträkningar behövs, därför att församlingens uppryckande kan ske när som helst, och att denna återkomst var osynlig för världen, mottogs det med öppna armar. Herren skulle rädda oss undan den ”kommande vreden”, sa man. Slutförandet av missionsbefallningen förlades till ”vedermödan”, då skulle det bli väckelse och judarna skulle bli frälsta. På så sätt kringgick man de texter som talade om att uppdraget måste slutföras innan Herren kommer. Darbys förkunnelse passade som hand i handske i tiden efter Millers misslyckande. ” SLUT CITAT

 

Läs resten här: https://www.rolferic.se/kommentarer.htm

 

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 20 feb 2021

 

 

”När Paulus talar om att möta Herren i rymden är poängen inte, som de som tror på uppryckandet vill göra gällande, att de sedan kommer stanna därute och aldrig återvända till jorden. Poängen är att de, efter att ha gått ut för att möta sin återvändande Herre, kommer att eskortera honom tillbaka till hans egendom, alltså platsen de kom ifrån. ” SLUT CITAT

 

Tom Wright, från boken >>"Ännu bättre – hoppet om himlen med nya ögon"

 

 

Uppdaterat den 13 feb 2021

 

Jochim Elsander skrev på sin blogg den 23 aug 2008 bland annat följande:

 

"Tror någon på "uppryckandet" längre?

Jag håller på att läsa N.T. Wrights utmärkta bok "Surprised by hope". När jag läser så fylls jag av minnen på temat eskatologi och framtiden. När jag var liten så brukade jag och min bror somna till frikyrkosångaren Pelle Karlssons kassettband. En favorit var Pelles översättning av Larry Normas klassiker: I Wish We'd All Been Ready. Med Pelles ord blev det: Du blev lämnad kvar, Jesus kom, tog hem sitt folk men du blev lämnad kvar. (Sen fortsätter sången uppmuntrande, allting blev till krig och död, barnen dog i hungersnöd osv). Som du förstår så är jag inte så lite "frikyrkoskadad".
Sen kom tonåren med den gamla 70-tals filmen "Som en tjuv om natten" som vi tonåringar såg i pingstkyrkans (alltid i pingstkyrkans) källare. Jag gjorde ju också en sväng i trosrörelsen, där denna undervisning om ett uppryckande också fanns. Sen läste jag teologi på ÖMS och kunde så småningom lämna den här föreställningen/villfarelsen bakom mig. Det finns en mängd stora problem med detta synsätt, förutom att det skrämmer livet ur människor. Det handlar om eskapism, ett förlorat gudsrikes perspektiv, tappad förvaltartanke, gnosticism, osv." SLUT CITAT

Kommentar: Det är en träffsäker beskrivning som Elsander gör för att ge ord åt den skada som darbyismen gjorde på vissa håll inom kristenheten. Idag är dock den läran inom svensk kristenhet så gott som helt borta. Elsander skrev att på 70-talet så var det främst inom pingströrelsen som den läran slog igenom. Idag skulle jag personligen gissa att endast ett fåtal pingstpastorer i svensk pingströrelse predikar darbysimens irrlära om ett uppryckande av de troende 7 år innan Jesu återkomst.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 11 feb 2021

 

 

Dr. Michael Brown bemöter darbyismen

Förkunnelsen och läran om Jesu återkomst vid tidsålderns slut har under senare år genomgått en rening och återupprättelse. Detta efter att denna sanning under ett antal år blivit nedsolkad av osunda läror och utombibliska spekulationer. Men idag lyfts sanningen om Jesu återkomst fram som ett hoppets budskap om hur vi även under Vedermödan kan vara trygga i väntan på Jesus återkomst.

 

Lyssna till Dr. Michael Brown när han systematiskt bemöter den missuppfattning som Darbyismen, från 1800-talet är >>HÄR

och >>HÄR

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 9 feb 2021

 

>>När Antikrist satte mig på vatten och bröd

 

Uppdaterat den 5 feb 2021

 

 

Lars Enarson tar än en gång upp och bemöter den obibliska lära som säger att de troende inte ska behöva möta Vedermödan, utan att vi ska ryckas upp innan den. Enarson berättar hur han redan för många år sedan tillrättavisade en känd predikant som menade att det inte kan finnas någon mening i att vi skulle behöva möta några prövningar och svårigheter och att det inte skulle vara någon mening att vi skulle behöva gå igenom ändetidens prövningar och svårigheter: Spola fram ca. 40 minuter så kommer ni till när Enarson på ett förtjänstfullt sätt bemöter denna missuppfattning: >>HÄR

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 24 jan 2021

 

 

Ang. David Wilkersons bok Synen

 

Kjell som har bloggen >>”Vad är sanning?” skriver i ett inlägg angående David Wilkersons bok Synen "The Vision" bland annat så här:

 

”Jag köpte boken och läste den och blev mycket besviken. Kanske på grund av att jag hade hört hundratals falska profetior om vedermödans början och Herrens återkomst allt sedan tonåren. Det första jag vände mej mot var att tidsplanen i boken absolut inte stämde, och fortfarande inte stämmer. Det andra var att precis som alla tidigare eskatologiska böcker jag hade läst satt USA i centrum. Okay, David var ju Amerikan så det kanske var väntat men jag var utled på alla “förutsägelser” som körde i spåren av fördömande av Europeiskt samarbete och stereotypiska påståenden om Sovjetunionen. Historien har avslöjat alla dessa profetior som falska. De allra flesta försöken att läsa in nyheterna i Uppenbarelsebokens bilder har visat sig totalt misslyckade. Min uppfattning är fortfarande att “The Vision” inte bör kallas “profetisk”. Om man tillskriver den profetisk status gör man sig skyldig till “cherry picking”.” SLUT CITAT

 

Tycker Kjells konstaterande är korrekt och befogat angående boken Synen. Jag minns själv hur vi i det sammanhang jag då fanns läste boken Synen som om den vore mer eller mindre likställd med Bibeln själv. Vi trodde på vart enda ord som stod i den, ja, det förelåg oss inte ens att något skulle kunna vara fel och inte direkt sann uppenbarelse från Gud. Vet också att Wilkerson i slutet av sitt liv uttryckte viss ånger över mycket av det som han skrivit i boken Synen.

 

Men som Kjell också påpekar så är Wilkersons evangelistgärning värd stor respekt och tacksamhet.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: https://niwega.net/2021/01/13/detta-maste-ni-lasa/#comment-14343

 

 

Uppdaterat den 20 jan 2021

 

Kom Du vår Herre, Jesus Kristus!

 

Inte ett enda av de kristna samfunden i Sverige har som sin officiella lära att Darbyismen skulle vara en erkänd dogm i samfundets lära och tro. Må hända att det finns enskilda lokala församlingar som har det (men knappast det heller) och definitivt inget som finns på samfundsnivå.

 

Ibland hävdas att det inte längre överhuvudtaget förekommer någon förkunnelse alls i de etablerade kyrkorna som berör ämnet ”Jesu återkomst”. Det är något som ofta upprepas, men egentligen utan att det finns belägg för det. Min uppfattning är att det predikas minst lika mycket om detta som det gjordes för ett antal årtionden sedan. Den positiv skillnaden är att man idag inte predikar med den tidigare typiska ”darr på rösten” och det klassiska spelandet på människors känslor av skräck och ångest ”att bli lämnad kvar”. Det tror jag inte någon vill ha tillbaka, för det gjorde mer skada än nytta.

 

Kom Du vår Herre, Jesus Kristus!

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 19 jan 2021

 

Den evangeliske bibelläraren Leif Carlsson har idag, i tidningen DAGEN, en välskriven artikel om vår kristna tro på att Jesus ska komma tillbaka. Leif Carlsson påvisar hur den förkunnelsen är viktig. Samtidigt påtalar han hur 1800-talsläran - Darbyismen - saknar bibliskt stöd och hur den under några årtionden skapade förvirring inom en begränsad del av kristenheten. Idag har man dock i samma kretsar lämnat Darbyismen och förkunnar numera det som varit och är den kristna kyrkans syn på den yttersta tiden och händelserna i samband med Jesu återkomst. Läs Leif Carlssons artikel >>HÄR

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 19 dec 2020

 

 

Uppryckandet

Bibelläraren Lars Enarson talar i sin senaste undervisning på Youtube om ”Uppryckandet”, dvs den kristna läran om hur vi i samband med Jesu tillkommelse ska ryckas Honom tillmötes, bland annat enligt 1 Tess 4:17

 

Och angående detta säger Lars Enarson ca. 51 minuter in i undervisningen följande:

 

De sju sista åren är födslovåndor och vedermödor som kommer gå över jorden. Och Gud kommer att ge oss speciell beskydd under den tiden för att vi ska vara bevarade fram till dess att Herren kommer och vi ska få gå in till bröllopsfesten.SLUT CITAT

 

Vill verkligen instämma i dessa ord och denna bibliska syn på att Uppryckandet Jesus till möte kommer att ske i slutet av de sju sista åren då Jesus synligen kommer tillbaka på himmelens skyar. Då ska de som då lever tillsammans med alla de som genom tiderna dött i tron på Jesus möta Honom på himmelens skyar.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 3 dec 2020

 

Tidningen DAGEN har fått mycket beröm för att man på >>ledarplats, den 25 november, så tydligt tagit avstånd från den lära som under ett antal årtionden spreds inom främst Pingströrelsen; dvs läran om att de troende kommer ryckas upp innan Vedermödan. Idag har de allra flesta även inom Pingströrelsen tagit avstånd från den läran, så på ett sätt blev DAGENs ställningstagande en slags bekräftelse. Och det är värdefullt eftersom DAGEN alltjämt har en stark ställning inom Pingströrelsen.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 28 nov 2020

 

OHLINS skriver: "Ni som tror på ett ”hemligt uppryckande” innan vedermödan, här har ni rötterna till läran. Man bygger upp denna lära på en falsk profetia. Hade man testat detta mot skriften redan då skulle vi sluppit all förvirring idag."

>>Margaret Macdonald’s Revelation – (Tricia Tillin)

 

Uppdaterat den 26 nov 2020

 

Det hedrar tidningen DAGEN att man i en ledare tar ett tydligt avstånd från >>Darbyismen.

 

Uppdaterat den 25 nov 2020

 

Fredrik Wenell  skriver i DAGEN: "Uppenbarelseboken och Jesu ord om den sista tiden har ett annat syfte än att vara ett tidsschema för att ange när Jesus kommer tillbaka". >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 22 nov 2020

 

 

Gudstjänst på Domsöndagen från Västerortskyrkan (tillhörande Equmeniakyrkan) i Vällingby, med en mäktig och Jesuscentrerad predikan av Svante Zettergren: Lyssna >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 15 nov 2020

 

Idag den 15 november predikade Anders Bengtsson i Vetlanda Missionskyrka. Han predikade om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Lyssna till predikan >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 6 nov 2020

 

 

Hanna Larsdotters vittnesbörd

Konstnären Hanna Larsdotter ger i en svt-dokumentär ett starkt vittnesbörd om den skada förkunnelsen om ”uppryckandet” gjorde i det väckelsekristna sammanhang hon växte upp i. I hennes barnahjärta skapades oro och ångest och allt det som är raka motsatsen till vad sann Jesusförkunnelse ska kännetecknas av. Hennes vittnesbörd är tyvärr inte ovanligt bland dem som växte upp med den felaktiga s.k. pretrib-läran. Jag minns själv hur jag som tonåring växte upp med den förkunnelsen. Det gavs ut romaner med skrämmande och absurda berättelser om hur det skulle bli vid uppryckandet. Dels skulle alla sant troende bli uppryckta, dels alla barn över hela jorden eftersom de tillhör himmelriket och dessutom beskrevs det hur alla barn i fosterstadiet hos kvinnor över hela världen skulle försvinna från mödrarnas livmoder i det stora uppryckandet. Det vill säga; fullständigt absurt.

 

Dessbättre är det idag ytterst få förkunnare, även i väckelsekristna sammanhang, som tror på eller förkunnar läran att de troende ska ryckas bort ett antal år innan Jesu synliga tillkommelse.

 

Men när Jesus kommer tillbaka ska vi få möta honom i skyn för att sedan vara med honom då den nya tidsåldern ska förverkligas i det att himmel och jord möts i den Nya Skapelsen.

 

Uppenbarelseboken 21:1-4 ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta."

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 1 nov 2020

 

 

Egyptens plågor

När de svåra plågorna drog fram över Egypten därför att Farao inte ville släppa israelerna, så drabbades inte israelerna av plågorna. De blev bevarade när de många straffdomarna drabbade Egypten trots att de alltjämt var kvar i landet.

Detta är en tydlig parallell till vredesskålarna som i Uppenbarelseboken beskrivs som domar som ska drabba denna värld i tidsålderns avslutning.  Men inte med ett ord antyder Uppenbarelseboken (eller övriga Bibeln) att de Jesustroende ska ryckas bort innan. Och precis som Gud bevarade israelerna i Egypten när plågorna drog fram så kommer han också kunna bevara de troende mitt i och genom Vedermödan.  När den sista plågan över Egypten dragit fram så kunde Mose leda israelerna ut till vandringen mot Kanaans land.

Så kommer också vår Mose (Jesus Kristus) bevara de Jesustroende genom Vedermödan och därefter också leda de sina in i det Eviga Löfteslandet.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat 22 okt 2020

 

HIMLENTV7

 

HIMLENTV7 ska ha heder för att de lägger ut David Pawsons undervisning om tidens tecken och Jesu återkomst. Pawson säger att Jesus kan inte komma tillbaka ikväll. Han menar, med bibliskt stöd, att de kristna som tror att Jesus kan komma tillbaka vilket ögonblick som helst har fel. Det finns nämligen vissa saker som måste ske innan Jesus kommer åter, och han är noga med att det finns bara EN Jesu återkomst som inte är uppdelad i ett första uppryckande och sedan 7 år senare en synlig Jesu återkomst. Den villoläran bemöter han med stor pondus och med bibliskt stöd. Pawson säger: Jesus kan inte komma tillbaka idag  eller inom de sju närmaste åren ( ca. 55 minuter in i detta >>klipp säger han det). Och hans poäng blir att även om Jesus så skulle dröja 100 år så ska vi troget tjäna honom i nuet.

 

Andra undervisningar på samma tema:

 

https://www.himlentv7.se/vod/player/17241/

 

 Berndt Isaksson

 

Uppdaterat 20 okt 2020

 

Mikael Karlendal skriver om "Uppryckandet".

 

"I denna artikel vill jag visa på ett tydligt sätt att denna lära är en villfarelse som helt saknar stöd i Bibeln. Förutom att den helt saknar stöd i den kristna kyrkans historia och tradition." >>HÄR

 

 

Uppdaterat 16 okt 2020

 

"Dom, uppryckning och alltings slut. På söndag är kyrkoårets tema ”Den yttersta tiden”. Ett ämne som för många förknippas med stor oro. Teologen och författaren Mikael Tellbe tror att vi behöver revidera den uppfattningen. ”När det talas om framtiden i Bibeln talas det om hopp, inte rädsla”, säger han." SLUT CITAT Läs >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 14 okt 2020

 

Dawid Pawson: 20 profetior återstår

 

David Pawson säger i den >>predikan han höll  i Kansas City , USA år 2011, att det är ca 20 profetior som måste gå i uppfyllelse innan Jesus kommer tillbaka.

 

Paulus säger: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."                                                    

 

Fler predikningar (se länkar här under) där Pawson bemöter den obibliska lära som menar att Uppryckandet sker sju år innan Jesus synliga återkomst. En lära som man, tack och lov, övergett även inom den lilla del av den globala kristenheten där den förr förkunnades. Sprid gärna dessa länkar med David Pawsons förkunnelse om den yttersta tiden.

http://www.himlentv7.se/vod/player/49086/ 

 

http://www.himlentv7.se/vod/player/62966/ 

 

http://www.himlentv7.se/vod/player/49089/

 

Uppdaterat den 19 sep 2020

 

 

När kommer Jesus tillbaka?

Pingstvännen Anders Gärdeborn menar att vi nu inte har långt kvar till Jesu återkomst, ja, han menar att det går att utifrån Bibelns ord bevisa att Jesus kommer tillbaka så snart som år 2036, dvs om ca 16 år.

 

>>HÄR

 

>>HÄR

 

 

Uppdaterat den 11 sep 2020

 

Lars Enarson gör en grundläggande uppgörelse med pre-trib-läran, även om han gör det på ett försiktigt sätt. Men det är tydligt att Enarson inte tror på något uppryckande sju år innan Jesu synliga tillkommelse, utan uppryckandet sker i samband med Jesu synliga tillkommelse i slutet av Vedermödan. Då ska de troende som då lever ryckas upp tillsammans med alla de som genom tiderna dött i tron på Jesus. Och uppryckandet handlar om att vi rycks upp Jesus tillmötes för att sedan vara med honom på molnen när han eskorteras tillbaka till den förvandlade jorden. Detta som Enarson undervisar är också helt i enlighet med vad de allra flesta bibeltroende förkunnar idag, inte minst den engelske teologen NT Wright.

 

Lyssna till Enarsons undervisning om detta >>HÄR

 

Och här ungefär samma undervisning från >>NT Wright

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 10 september

 

 

Pingstpastor Linda Bergling i församlingen Arken säger: ”Jag tror inte att Jesus kommer tillbaka än.>>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 5 sep 2020

 

Saxat från BibelFokus:

 

"I denna >>text kommer jag att främst ägna utrymme åt pre-trib-lärans ursprung, för som vi skall se är det en mycket ung lära som kommer ur mycket grumliga vatten. Inte sällan lever den också vidare i andra grumliga vatten."

 

...och vidare: "Alla s.k. kyrkofäder trodde fast och fullt att de kristna skulle behöva genomlida Antikrists period. Det är också fastlagt att kyrkofäderna var väl insatta i eskatologiska frågor (dvs tolkningar om yttersta tiden), så det var ingalunda så att de saknade insikt. Pre-trib-tolkningen förekommer alltså inte i huvuddelen av den kristna historien. Det är först i slutet av 1700-talet man ser en skymt av den och i 1800-talets början som den dyker upp på allvar – och då i mycket grumliga vatten!"

SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 3 sep 2020

 

 

Lennart Jareteg citerar: 2 Tess 2:1-4  Läs nu noga:

 

"När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

 

”Det här innebär alltså att Jesus inte kommer när som helst för att hämta de kristna. Han kommer efter ett stort avfall och efter Antikrists framträdande. Det är ju solklart i detta bibelställe, och jag förstår inte hur man kan se förbi detta.” SLUT CITAT 

Läs resten >>HÄR

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 2 sep 2020

 

Den mycket uppskattade gudsmannen, Joachim Elsander, som nu är hemma hos Herren, skrev på sin blogg ang. det som kallas ”Uppryckandet” följande:

 

Sen kom tonåren med den gamla 70-tals filmen "Som en tjuv om natten" som vi tonåringar såg i pingstkyrkans (alltid i pingstkyrkans) källare. Jag gjorde ju också en sväng i trosrörelsen, där denna undervisning om ett uppryckande också fanns. Sen läste jag teologi på ÖMS och kunde så småningom lämna den här föreställningen/villfarelsen bakom mig. Det finns en mängd stora problem med detta synsätt, förutom att det skrämmer livet ur människor. Det handlar om eskapism, ett förlorat gudsrikes perspektiv, tappad förvaltartanke, gnosticism, osv.” Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 1 sep 2020

 

 

Om uppryckandet: "Nu vet vi alltså utifrån fullständigt klara och entydiga texter att inget uppryckande sker förrän de döda har uppstått, och att de döda kommer att uppstå på den yttersta dagen. Då vet vi därmed också, att inget uppryckande kommer att ske före den yttersta dagen! Då kommer vi att ryckas upp Herren till mötes, när han är på väg ner hit till jorden för att börja regera, och vi kommer att följa honom ner hit, som hans förhärligade, strålande brudeskara." Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 20 aug 2020

 

Jesu återkomst – när och hur?

Sajten Sola Scriptura (Skriften Allena) har en gedigen undervisning om ändetidens skeende i samband med Jesu tillkommelse. Bland annat bemöter man missuppfattningen att de kristna skulle ryckas bort innan Vedermödan. En lära som ytterst få idag förkunnar därför att man insett att den saknar bibliskt stöd, plus att den är fullständigt ologisk.

 

Ta del av undervisningen: >>HÄR

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 19 aug 2020

 

 

Vår andliga beredskap

Hur ska vi leva våra liv i väntan på Jesu tillkommelse? Vi vet ju som bekant inte när han kommer tillbaka. Människor har allt sedan Jesus gjorde sin Himmelsfärd väntat på hans återkomst och i varje generation har man trott att man levt i den yttersta tiden. Hur länge kommer Jesus dröja? Kommer han i vår tid och generation eller dröjer han ytterligare några hundra år? Svaret är att det vet vi inte, även om vi också precis som tidigare generationer kan tycka att vi har tecken på att Jesus borde komma snart.

Men hur ska vår vaksamhet se ut? Hur ska vår andliga beredskap vara? Ja, Martin Luther är nog den som formulerat det väldigt bra med orden "Även om jag visste att världen skulle gå i bitar i morgon, så skulle jag ändå plantera mitt äppelträd." Dvs. vi ska inte låta oss lamslås av domedagsprofeternas skrämselpropaganda utan vi kan tryggt veta att Gud har allt under full kontroll,  och han vet dagen och stunden då Jesus ska komma tillbaka för att upprätta den nya Skapelsen, då när jord och himmel ska mötas i en ny och fulländad Skapelse. Det som Romarbrevet 8 och Uppenbarelsebokens sista kapitel vittnar om. Det är vår fasta tro och förtröstan, även om det kan dröja flera generationer innan detta fullbordas. Men med kristna från alla tidigare generationer får vi be; kom snart, Herre, Jesus!

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 24 juli 2020

 

 

Församlingen innan Jesu återkomst

 

Jag kanske inte delar Lars Enarsons undervisning i alla stycken, men i hans senaste förkunnelse på youtube så tycker jag han framför ett budskap och bibelförståelse som jag helt delar. Som jag uppfattar Enarson så menar han att församlingen (de Jesustroende) kommer att vara kvar på jorden när Vedermödans prövningar går fram. D.v.s. att vi inte kommer försvinna innan i det som kommit att kallas ”Uppryckandet”. Men Gud har lovat vara med oss genom Vedermödan och att vi i ödmjukhet och Gudsförtröstan även under de dagarna ska få tjäna Honom hela vägen fram till Jesu synliga Återkomst på himmelens skyar.

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 18 juli 2020

 

 

>>Den yttersta tiden

 

 

 

Uppdaterat den 6 juli 2020

 

 

Vårt sanna hopp

Förkunnelsen i de eskatologiska frågorna (dvs det som har att göra med Jesu återkomst och den nuvarande tidsålderns avslutning) har till stor del tystnat i vårt land. Förr i tiden så var förkunnelsen i dessa frågor mycket vanligare men å´ andra sidan så var den ofta missinriktad och präglad av krampaktig ångest som inte medförde något gott, utan snarare att människor vände den kristna tron och läran ryggen. Men sann eskatologi är inte ångestskapande, utan befriande och hoppfull. Den är inte präglad av den falska läran om att man kommer hamna i ett evigt pinorum kallat Helvetet om man inte här i livet kommit fram till en personlig tro på Jesus som sin Frälsare.

 

Den förkunnare som jag personligen tycker på ett suveränt sätt förkunnar den verkligt bibliska läran i dessa frågor är den engelske teologen NT Wright. Jesu tillkommelse är hela mänsklighetens och hela Skapelsens stora hopp att se fram emot – nämligen då Himmel och jord skall bli ett och allt ska bli återupprättat och Gud skall bli allt i alla.

 

Lyssna exempelvis till detta: >>HÄR

 

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 30 juni 2020

 

NT Wright är suveränt duktig på att förklara vad som ska ske i samband med Jesu tillkommelse. Missa inte >>detta.

 

Uppdaterat den 28 juni 2020

 

 

”I och med Kristi återkomst påbörjas återställelsen av allt som synden fördärvat. I den närvarande tiden utses en brud, som vid Kristi återkomst skall delta i arbetet med att återupprätta riket. Men vi kan inte förvänta oss någon återupprättelse i nuläget. Nu är den onda tidsåldern (Gal. 1:4). Men när Jesus kommer tillbaka och hans brud rycks honom till mötes, då börjar den tid som kännetecknas av alltings återställelse. Det är då, i tidernas fullbordan, som allt skall sammanfattas under huvudet Kristus, både det som är i himlen och det som är på jorden (Ef. 1:10). Då skall allt återförsonas med Gud genom Kristus (Kol. 1:20). Då skall man få uppleva att Guds löften är ja och amen genom honom, Gud till ära genom oss (2 Kor 1:20.)” SLUT CITAT

 

>>E J Ekman

 

 

 

 

Uppdaterat den 27 april 2020

 

 

Daniels 70:e årsvecka

Många bibeltroende runt om i världen frågar sig om Coronapandemin kan vara ett startskott för det som kallas Daniels 70:e årsvecka, dvs denna tidsålders sju sista år innan Jesus kommer åter för att upprätta sitt Rike. Dessa sju sista år kallas också för Vedermödan. Men till dessa sju sista år kopplar Bibeln att det också ska uppstå en världsledare (Antikrist, Vilddjuret) som kommer bli en diktator. En världsledare som till att börja med kommer få hela världens beundran och världens regeringar kommer frivilligt överlämna makten över sina länder åt denne Antikrist.

 

Dessutom kommer det en bit in i denna sjuårsperiod bli mer och mer tydligt att denne ledare kräver att människorna ska tillbe honom som gud. Upp. 13 talar om ett märke på högra handen eller i pannan som alla människor kommer avkrävas för att visa denne Antikrist sin lojalitet och tillbedjan.

 

Finns det något som tyder på att denna tid (70:e årsveckan) är nära oss i tid? Jag skulle för min del vilja påstå att detta ännu inte syns ens i horisonten. Dvs tanken att världens stormakter som Kina, Ryssland, USA, EU, Storbritannien m.fl. skulle avhända sig sitt självbestämmande till en världsledare (diktator).

 

Jag tror verkligen på att detta som Bibeln talar om för den yttersta tiden också kommer ske en dag, men ännu finns det inget som tyder på att det skulle vara nära i tid att inträffa. Dessutom finns det ännu ingen sådan samlande person som skulle kunna vara en tänkbar kandidat att ena världen. Det finns säkert flera starka ledare men ingen som ens har en antydan till att vara en förenande global ledare. De ledare som för närvarande finns inom Stormakterna är som regel kontroversiella i sitt eget land och än mer på det globala planet. Ledare som Vladimir Putin, Donald Trump, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Xi Jinping m.fl. har inte ens tillstymmelse till att kunna ena världen under ett ledarskap av  (Obs!) både ett politisk OCH religiös innehåll. Det finns inte ”på kartan”, som man brukar säga.

Inte ens Coronapandemin, hur hemsk den än må vara, kommer leda till något sådant inom vad som mänskligt sett är en överskådlig framtid.

 

Berndt Isaksson 

 

 

Uppdaterat den 25 april 2020

 

"Tilläggas bör att Bibeln talar om en andra Jesu återkomst på den yttersta dagen – synligt för alla – då den ”första uppståndelsen” sker. Bibeln talar ingenstans om en hemlig eller osynlig ankomst."

 

Ohlins

 

Uppdaterat den 25 feb 2020

 

Saxat från Joachim Elsanders blogg:

"Det här perspektivet har vi till viss del missat. När man läser nya testamentet så finns det åtminståne två sätt man förstått det hela på. Ett av dessa sätt har präglat vår frikyrkliga tradition mer än den andra. Ett stråk talar om att himmel och jord ska brinna, det är alltså ändå ingen idé att bry sig om skapelsen det ska ju ändå gå åt skogen. Det finns ett par bibelord som skulle kunna tolkas åt det hållet. (tex i 2 Pet 3:10). Utifrån dessa tankar att allt ändå är kört. Allt blir värre och värre. Utifrån dessa tankar och några lösryckta bibelord så har man utvecklat tron på ett uppryckande. Tanken att vi kristna kommer att tas härifrån det här eländet. Men jag tror på ett annat stråk i Nya testamentet, ett stråk som jag tycker lyser fram mycket tydligare och det handlar om upprättelse. Att Gud faktiskt tänker återlösa den skapelse om vilken han en gång sa att den var god.
Om valet står mellan uppryckande och upprättelse så väljer jag upprättelse. Vad är det Paulus skriver om i Rom 8, när han kommer till höjdpunkten i sitt resonemang? (läs Rom 8:18-22). Vad är det som Jesus menar i Markus evangelium  när han säger ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”? (Mark 16:15) Vad är det som Johannes ser i Upp 21 och 22? Jo en förnyad himmel och en förnyad jord. Vi är kallade att vara Guds medhjälpare för att föra ut uppståndelsens kraft till en väntande värld. Varje gång vi i lydnad till Kristus väljer att handla i kärlek och kreativitet, varje gång som rättvisan segrar, varje gång som fred och rättfärdighet sprider sig, varje gång människor upprättas, familjer helas och frestelser besegras så är uppståndelsens kraft verksam!

Den pekar fram emot den dag som hela Nya testamentet står på tå inför. Dagen då Jesus kommer tillbaka för att slutligen upprätta allt! Det är möjligt därför att graven är tom!" SLUT CITAT
LÄS RESTEN >>HÄR

 

Uppdaterat den 9 feb 2020

 

 

Saxat från >>DAGEN

 

"Inom kyrkan har talet om Guds dom skrämt många. Mikael Tellbe förstår att tanken på en Gud som dömer kan låta som dåliga nyheter, men han menar att det faktum att Gud gör upp med ondskan egentligen hör till evangeliet, alltså de goda nyheterna.

 

– Jag tycker man kan se det så här. Vi har ansvar för våra liv och varje människa kommer att stå till svars. Men jag tror på en rättvis och barmhärtig Gud. Och jag skulle vilja uppmuntra den som tror till mod, hopp, frimodighet och djärvhet.

 

– Uppenbarelseboken är en tröstskrift och en kampskrift och den skrevs inte för att skapa skraja kristna. Den skrevs för att skapa modiga och kämpande kristna." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 25 jan 2020

 

Mycket klargörande:

 

>> Jesus kommer

 

 

 

Uppdaterat den 6 jan 2020

 

 

Lennart Jareteg, Sven Reichmann, Torsten Åhman, Mikael Karlendal, David Pawson, Lars Gunther, Mikael Tellbe, Monte Judah och många, många fler förkunnare i vårt land och internationellt är tydliga med att vårt uppryckande Jesus tillmötes sker vid hans synliga återkomst I SLUTET AV Vedermödan.

 

Framförallt vill jag rekommendera Sven Reichmanns starka förkunnelse i denna fråga och där han visar hur läran om ett Uppryckande innan Vedermödan allvarligt fördunklar perspektivet för kristna i ändetiden.

Lyssna till detta och sprid detta för denna undervisning är så livsviktig: >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 4 jan 2020

 

Det som nu händer i Australien, som ett direkt resultat av den globala uppvärmningen, ger verkligen apokalyptiska scener. Vårt hopp är att Jesus snart ska komma tillbaka, men ingen av oss vet hur länge det kommer dröja och hur stora delar av världen som kommer drabbas av katastrofer som nu slår så hårt mot Australien. Sverige fick en föraning sommaren 2018 med stora skogsbränder, något som vi kan komma att drabbas av igen och säkerligen ännu värre under kommande årtionden. Klimatforskarna har under många år varnat för det som nu sker med extremt väder på så många håll i världen.

 

Berndt

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 20 dec 2019

 

Citat: "Vad som är sant och falskt i all undervisning kring uppryckandet är av oerhört stor betydelse eftersom det har med de kristnas vaksamhet i den yttersta tiden att göra. Om Jesu sanna lärjungar skall bli uppryckta före Antikrists tid, så behövs ju ingen vaksamhet vad gäller hans förrädiska framträdande, inte heller någon beredskap inför den stora "vedermödan". Men om det är sant att de skall vara kvar på jorden under dessa händelser, då är all undervisning om det tidiga uppryckandet allvarliga villoläror. Då kan dessa villoläror leda till just den ovaksamhet som Jesus varnat för. Om man tror att man inte skall behöva uppleva Antikrist, då kommer man kanske inte att tro att det är Antikrist som är på gång när han väl kommer. Man kanske rent av tror att han är den profet eller messias som han kommer att utge sig för att vara. Tror man inte att man skall behöva leva på jorden under den stora vedermödan, så faller man lätt in i en bekväm tro som saknar beredskap och villigheten att gå in i det lidande som denna nöd kan innebära." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 19 dec 2019

 

Högaktuell undervisning ang.

 

>>Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?

 

 

Uppdaterat den 15 dec 2019

 

 

EU - ingen plattform för Antikrist

 

Idén att EU skulle vara en plattform för en kommande Antikrist var något som predikades på 70-talet, kanske främst bland vissa Sydstadsbaptister i USA och som ibland fick inflytande på vissa håll även i Skandinavien.

 

Stefan Swärd är en av många förkunnare som dock alltid gått emot den befängda idén och menat att den saknar både bibliskt stöd och är helt verklighetsfrånvänd. EU är ingen supermakt med despotiska kännetecken och inte heller någon militär eller ekonomisk supermakt att kunna utgöra någon antikristlig plattform för världsherravälde.

Nu är det dessutom klart att Storbritannien kommer lämna EU och det gör att unionen blir ännu svagare.

 

 

Relaterat >>HÄR

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 6 dec 2019

 

 

Monte Judah punkterar den s.k. pretrib-läran: >>Här

 

 

Uppdaterat den 4 nov 2019

 

 

Trösta nu varandra

Vi hade i gårkväll i Korskyrkan i Vetlanda, en sånggudstjänst med Ingarps Ungdomskör. Fantastisk sång och musik. I gudstjänsten höll församlingens ordförande, Anders Bengtsson, en kortare predikan om vårt kristna hopp om Jesu tillkommelse. Han utgick ifrån Paulus ord i 1 Tess 4 där det talas om hur vi en dag ska möta Jesus samt orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord.”  (1 Tess4:18)

 

Under Anders predikan blev det så tydligt att det är på det sättet vi ska tala om att Jesus ska komma tillbaka. Vi vet inte när, om det blir i vår tid eller längre fram i tiden. Men oavsett vilket så ska förkunnelsen om att Jesus faktiskt ska komma tillbaka vara ett tröstens budskap.

 

Men tyvärr finns de många förkunnare som inte talar så ofta om Jesu återkomst, men det beror inte på att de är ljumma eller saknar tro på den. Nej, snarare beror det på att vissa andra predikanter (främst amerikanska sådana) under långa tider har förkunnat om Jesu återkomst på ett sådant sätt att den skapat ångest, rädsla och obehag. Ett obehag som inte minst de s.k. ”Left behind-böckerna” (och den ökända amerikanska filmen ”Som en tjuv om natten”) bidrog till. Detta och mycket annat som bara hade det destruktiva syftet att skrämma människor till tro.

Den typen av förkunnelse har gjort att många idag känner att det är svårt att predika om Jesu återkomst, eftersom många lyssnare är blockerade av den osunda förkunnelsen i frågor om Jesu återkomst och de yttersta tingen.

 

Men Anders Bengtsson förkunnelse hade den ton Paulus uppmanar oss att ha i fråga om tron på Jesu återkomst; tonen av tröst och hopp – inte skrämsel och manipulation. Det senare skapar bara blockeringar och ångest och väcker ingen sann längtan att leva med tron på att Jesus ska komma tillbaka.

 

Så att förkunnelsen om ”de yttersta tingen” ofta har tystnat beror nog till största delen på forna tiders ”missgrepp” i förkunnelsen. Många präster/pastorer känner att frågan har blivit som ”bränd mark”.

 

Men i den ofta ångestfyllda tid vi lever i, så behöver vi verkligen med hopp och glädje lyfta fram budskapet att Jesus en dag ska komma tillbaka, även om vi inte vet om det kommer ske i vår livstid eller längre fram. Oavsett vilket så får vi leva av och i löftet att Jesus redan nu genom Den Helige Ande är med oss alla dagar till denna tidsålders slut och hans återkomst på Himmelens skyar.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat det 23 okt 2019

 

 

Anders Gärdeborn är ingenjör från Västerås och han har räknat ut att bibelkronologin fastställer att Jesus kommer tillbaka år 2036 (och att Vedermödan börjar 2029).  Han intervjuas i P1 programmet ”Människor och tro” >>HÄR

 

 

 

 

Uppdaterat den 20 okt 2019

 

 

Missa inte denna starka undervisning: >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 5 okt 2019

 

 

Hal Lindsey, uppryckandet och judafolket

Det finns en uppfattning (som jag växte upp med ) om att bara de som tror på Darbyismen (dvs 1800-talsläran om ett uppryckande, ”the Rapture”, av de på Jesus troende före Vedermödan) skulle vara de enda som har en levande tro på Jesu tillkommelse. Under min uppväxt så var HAL LINDSEY, en känd amerikansk förkunnare och den som hade ett stort inflytande och hans förkunnelse hade en tung betoning på just Darbyismen.

 

Idag är det en ytterst liten del av den globala kristenheten som tror på Darbyismen, och även i de kretsarna där den för några årtionden sedan var etablerad, har man övergett den läran och insett att den inte håller i en samlad biblisk bedömning.

 

Men tron och läran om Jesu tillkommelse behöver verkligen aktualiseras och då på ett sådant sätt att den ger hopp om att Herren Jesus kommer genom sin Ande vara med oss även under de svåra år som kallas Vedermödan. Och det är också den verkliga poängen i Uppenbarelsebokens dramatiska bildspråk om de sista åren, att hur mörkt den än kan komma att bli så är Jesus med oss även då och vi har inget att frukta. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut, men inte gett något löfte om att vi ska ryckas bort några år innan.

 

Darbyismen innebär också att man menar att Guds egendomsfolk, judarna, ska vara kvar på jorden under det att den uppryckta kristenheten firar bröllop med Jesus som Brudgum i himlen. Men den tanken stämmer inte på något sätt med vad exempelvis Paulus undervisar om i Rom. 11 om hur ”hela Israel” ska bli frälst i samband med Jesu tillkommelse, då när de ska se och förstå att Jesus är deras Messias. Då ska vi hednakristna (som är som en vild olikvist) bli och vara förenade med de frälsta judarna (som är kvistar i det äkta olivträdet) i det äkta Olivträdet Jesus. Tillsammans ska vi vara Kristi Brud och möta Jesus för att fira det som kallas Lammets Bröllopsmåltid och för evigt vara förenade med Honom.

 

Det är vad Bibeln lär och tydligt undervisar, och inte någon Darbyism om att bara vi som hednakristna ska vara med på detta Bröllop medan judafolket (Guds ögonsten) är kvar i Vedermödan. Nej, uppryckandet Jesus till mötes sker i samband med hans synliga tillkommelse i slutet av Vedermödan – då när han kommer tillbacka för att upprätta sitt Rike. Paulus varnar i Romarbrevet oss hednakristna för att ”förhäva” oss över judarna eller se ned på dem. Att hävda att bara vi som hednakristna ska vara med på Lammets Bröllop är en del i detta förhävande som Paulus varnar oss för. Sven Reichmann (nu hemma hos Herren) har en undervisning om den saken, och han varnade för att Darbyismen snarare sänker Guds folks vaksamhet, genom att hävda att vi ska vara bortryckta när Vedermödan börjar. >>HÄR. 

 

Lyssna även till  David Pawson: >>HÄR

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 24 sep 2019

 

Den antikristliga världsordningen börjar allt mera och tydligare växa fram. Allra tydligast är det hos Ungerns ledare Viktor Orbán (och hans påhejare hos flera andra världsledare). Det är också det skräcksamhälle som Orwells framtidsskildring 1984 tecknar. DAGEN har en artikel om detta: >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 15 aug 2019

 

>>Predika att Jesus kommer snart

 

 

Uppdaterat den 15 aug 2019

 

>>Som en tjuv om natten

 

 

Uppdaterat 8 aug 2019

 

"Den tilltagande förföljelsen, som är förutsagd av Jesus, är ett tidens tecken som visar att vi närmar oss Jesu återkomst och Guds rikes upprättelse (Matt. 24:9-13; Upp. 6:9-11)."

 

>>Claes-Göran Bergstrand

 

 

Uppdaterat den 21 juli 2019

 

>>Det har lanserats många teorier om hur Jesus ska komma tillbaka. Och bland det allra värsta... >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 27 juni 2019

 

 

Vedermödan och Jesu återkomst

 

Min vän och kollega, Holger Nilsson, skriver på sin hemsida att om man tror på att kristenheten kommer vara kvar under vedermödan, så ska man i så fall predika att människor måste förbereda sig på det som ska ske under de svåra åren, exempelvis martyrskap och matbrist. Holger är av uppfattningen att församlingen rycks bort från jorden innan eller i början av Vedermödan.

 

För min del tror jag inte vi kan "förbereda" oss inför den yttersta tiden, om den nu infaller närmaste åren eller kanske först om flera generationer framåt i tiden. Vi vet inte när Vedermödan börjar om vi med den menar de sju sista åren (eller möjligen de 3 ½ sist åren). Men den förberedelse vi alla och i alla tider ska ägna oss åt är att vårda det personliga andaktslivet, vår inre människas gudsförhållande samt leva i det kristna förvaltarskapet; och med förvaltarskap menar jag då allt ifrån själavinnande, socialt ansvarstagande och ansvarstagande vad naturen, Guds Skapelse, beträffar.  På annat sätt kan vi inte förbereda oss.  Om vi visste att de sju sista åren börjar om exempelvis 1 år, ja då skulle vi ha anledning att hamstra förnödenheter, precis som man gjorde i Egypten under Josefs ledarskap. Där visste man att det först skulle komma sju goda år och sedan sju år av svält. Då kunde man under de sju goda åren hamstra inför de nödår som sen skulle komma. Vi däremot vet inte när Vedermödan börjar, men vi har all anledning att förlita oss på att Jesus som lovat vara med oss alla dagar intill tiden slut, kommer vara med oss även under Vedermödans svåra dagar. Och då gäller samma sak som gäller idag, nämligen att vare sig vi lever eller kommer dö i martyrskap eller dö på annat sätt så hör vi Herren till. Det är vad kristen tro och gudsförtröstan handlar om, som jag ser det.

 

 

Berndt Isaksson

 

Obs. lyssna gärna till baptistpastor David Pawsons förkunnelse om den Yttersta tiden:>>HÄR och >>HÄR

 

Uppdaterat den 25 juni 2019

 

 

Detta poddsamtal om Den Yttersta tiden m.m. är det bästa jag hört. Så otroligt bra!!! Lyssna till detta och sprid denna länk!!!!  >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 24 juni 2019

 

"Så, sammanfattningsvis, även om det finns ett ord i 1 Thess 4:17 som i vissa översättningar är översatt med ”rycka upp” och liknande, så har det ordet inte den begreppsliga innebörden som läran om uppryckandet har. Ordet beskriver den tekniska detaljen i hur vi möter Herren i luften när han stiger ner – vi rycks upp i luften för att möta honom där – men det har inte innebörden att vi rycks upp för att vara någon annanstans, i himlen, i sju år. Om man skulle låta bli att ägna sig åt den tekniska detaljen om hur vi möter Herren i luften, så kan vi alltså predika om Herrens ankomst utan att nämna ordet ”rycka upp”. Uttrycket står inte för en lära, lika lite som orden ”basun” och ”ärkeängels röst” står för någon enskild lära i sammanhanget.

Stryk ordet uppryckande ur den läromässiga vokabulären och ta av de tolkningsglasögonen!" SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 22 juni 2019

 

 

Darbyismen

Pierre Eriksson skriver i tidningen DAGEN om hur Darbyismen orsakat så mycket av förvirring och onödig ångest i undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Och Darbyismen är alltså läran från 1800-talets slut om att de kristna ska bli uppryckta innan den stora Vedermödan drar fram över jorden, en lära som de flesta lämnat idag, även i de led där den för bara några årtionden var ganska utbredd. Och jag är själv, precis som Pierre Eriksson, uppvuxen med läran om Uppryckandet före Vedermödan, och under ett antal år i min pastorstjänst var det också vad jag trodde och predikade.

 

Någon kanske undrar om det spelar någon roll vad man tror i denna fråga, är inte det viktiga att Jesus ska komma tillbaka? Pierre skriver om hur det getts ut böcker och gjorts skrämmande filmer om Uppryckandet. Om dessa filmer säger han:

 

Jag vill dock slänga in en brasklapp. Det kan vara lätt att anamma filmernas och tv-seriernas dramatik, men det är inte ovanligt att man hör om människor som blivit skrämda och inte speciellt längtansfyllda efter en predikan om Jesu återkomst. Vi är många som i tonåren har kommit hem till ett tomt hus och varit övertygade om att vi missat Jesu återkomst. Eller gått omkring med en ständig oro över att inte vara tillräckligt frälsta, att inte vara helt redo om Jesus skulle komma tillbaka. Vi kanske skrattar åt det i dag, men jag tror att vissa sår sitter djupt och det gör att pratet om det kristna framtidshoppet sällan känns så hoppfullt som det borde.” SLUT CITAT

 

 

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat

>>HÄR  och

>>HÄR  och

>>HÄR  och

>>HÄR

 

 

Uppdaterat den 19 juni 2019

 

>>Jesus återkomst – när, var, hur?

 

Uppdaterat den 18 juni 2019

 

Saxat från DAGEN:

Vad är läran om uppryckningen?

 

Läran om uppryckningen säger att de kristna i den sista tiden ska upptas till himmelen i förtid och den hämtas främst från Matteusevangeliet 24:40-41 ”Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar.”

 

Mikael Tellbe är dock skeptisk till den tolkningen.

 

– Jag är personligen väldigt tveksam till läran om uppryckandet, som menar att alla kristna behöver avlägsnas från jorden och bevaras från de svåra tiderna som skall komma. Det är svårt att finna ett tydligt stöd för denna lära när man läser bibeltexterna i sin helhet, säger han." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 4 mars 2019

 

>>Jesu återkomst sett ur Uppenbarelsebokens perspektiv

 

 

Uppdadetar den 27 okt 2018

 

>>Kommer Jesus snart?

 

 

Upppdaterat den 16 okt 2018

 

>>SR Pretrib är Farligt  

 

 

Uppdaterat den 12 sep. 2018

 

Stig Melin: >>Tiden innan Jesu återkomst

 

 

Uppdaterat den 19 aug. 2018

 

"Det har lanserats många teorier om hur Jesus ska komma tillbaka. Och bland det allra värsta som florerar är teorin om det så kallade >>”uppryckandet” av församlingen före vedermödan."

 

 

Uppdaterat den 11 aug 2018

 

>>Jesu återkomst - när och hur?

 

 

Uppdaterat den 11 dec 2017

 

>>Uthållighet i tron

 

Upptaterat den 4 dec 2017

 

>>Var rädd om er, därute!

 

 

Uppdaterat den 27 nov 2017

 

>>Jesus kommer!

 

Uppdaterat den 22 nov 2017

 

>>2018 - jordbävningarnas år?

 

 

Uppdaterat den 20 nov 2017

 

>>Ovan där randas morgonen – ovan där samlas helgonen – eller?

 

Uppdaterat den 13 nov 2017

 

>>– som en tjuv om natten

 

 

Uppdaterat den 30 oktober 2017

 

>>2036?

 

Uppdaterat den 23 okt 2017

 

>>Bekräftar Gud verkligen återkomsten?

 

Uppdaterat den 22 sept. 2017

 

Denne >>Robert Breaker menar att något stort kommer att hända den 23 september 2017, något som är relaterat till judafolket och Israel.

 

 

Uppdaterat den 21 sept. 2017

 

>>Tidens tecken tyder på att det är nära nu

 

 

Uppdaterat den 14 aug. 2017

 

>>Därför spelar din syn på den yttersta tiden roll

 

Uppdaterat den 8 juli 2017

 

Vilka är kvar under Vedermödan?

 

1 Joh. 5:4-5 för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

 

Läste på en blogg att det ordet tas som intäkt för att vi som kristna inte ska vara med under vedermödan och därmed inte behöva möta Vedermödans förföljelser och martyrskap, vi kan ju inte övervinnas av världen, menade bloggaren. Utan Vedermödans förföljelse drabbar judarna och de kristna är bortryckta till himlen, menade bloggaren.

 

Men den teorin stämmer föga. Dels så har ju kristna i alla tider ”övervunnits av världen” om man med det menar förföljelse och martyrskap. Och dels blir det så under Vedermödans svåra dagar att då kommer både judar och kristna bli förföljda. Tror säkert många kommer bli bevarade, men många kommer enligt Uppenbarelseboken bli martyrer för tron på Jesus.

 

Upp. 20:4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 2 juli 2017

 

 

Låt ingen bedra er!

 

1800-talsläran om att de kristna ska ryckas upp INNAN Antikrist framträder är en villolära som man kunde rycka på axlarna åt om det inte vore för att den är så farlig och djupt obiblisk. Den riskerar att vagga in kristna i den falska tryggheten att de inte ska behöva vara kvar på jorden när Antikrist framträder. För vad händer då när Antikrist framträder? Jo, de kommer inte vilja tro att det är han och man riskerar att bli bedragen och inlurad i hans nät. Man kommer inte förstå faran för man har ju dessförinnan vaggats in i den falska tron att man inte ska behöva möta den svåra tid som Antikrists regim kommer bli för jordens alla invånare. Man kommer lättvindigt ta emot hans Märke, för man kommer inte inse vad det är för man skulle ju inte vara med utan då vara uppryckt osv. Låt ingen bedra er!

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 7 juni 2017

 

”Och bland det allra värsta som florerar är teorin om det så kallade ”uppryckandet” … Den säger i korta drag, att Jesus kommer i flera omgångar. Först kommer han osynligt och hemligt och rycker upp sin församling till himlen – det vill säga, bara de troende som är redo och inte lever i oförlåten synd. Sedan går det sju år på jorden med stort lidande och vedermöda för dem som är kvar här nere, medan de uppryckta är i himlen med Jesus. Och då uppträder Antikrist. Efter dessa sju år kommer Jesus sedan tillbaka på ett synligt sätt till jorden. I denna artikel vill jag visa på ett tydligt sätt att denna lära är en villfarelse som helt saknar stöd i Bibeln. Förutom att den helt saknar stöd i den kristna kyrkans historia och tradition. Men många läser Bibeln med ordet ”uppryckande” som tolkningsglasögon och ser det överallt, trots att begreppet och tanken inte förekommer i Bibeln!” SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

 

 

Uppdaterat den 5 maj 2017

 

>>Vad ska ske innan Jesu återkomst?

 

Uppdaterat den 10 mars 2017

 

 

Lyssna till när Monte Judah undervisar om hur Posttribläran är den enda korrekta tolkningen av när uppryckandet sker. (Samma undervisning som för övrigt också Mark Biltz har.) Uppryckandet sker i slutet av Vedermödan. >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 28 feb. 2017

 

>>Arbetsdagen lider mot sitt slut

 

 

Uppdaterat den 21 feb. 2017

 

>>Mellan råg och limpa –

 

Uppdaterat den 14 feb 2017

 

>> Om sju dagar kommer floden, sade Gud till Noa - hur varnar och tröstar Gud i dag för framtida händelser?

 

 

Uppdaterat den 9 februari 2017

 

Bengt Berggren avfärdar talet om "den röda kvigan" och likaså att det skulle finnas en sjuttionde årsvecka som återstår.Likaså avfärdar han fixeringen vid att Gud på något sätt skulle ha att göra med ett tredje Tempelbygge på Tempelplatsen i Jerusalem. Det är att avledas och ha uppmärksamheten på fel håll, säger han.

 

Bengt Berggren har en postrib lära, dvs att uppryckandet och Jesu tillkommelse äger rum samtidigt. Lyssna till honom >>HÄR och >>HÄR

 

Uppdaterat den 7 februari 2017

 

>>Slöjan dras undan

 

Uppdaterat den 27 jan 2017

>>Jesus sa aldrig att ingen någonsin kommer att veta när han kommer tillbaka

 

Uppdaterat den 8 jan. 2017

 

>>Spiken i kistan för ”uppryckandet”

 

>>Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan

 

Uppdaterat den 4 jan. 2017

 

David Pawson är en fantastik förkunnare och han undervisar om hur Bibeln tydligt visar att uppryckandet inte kan ske ”när som helst” utan att vi som troende är kvar på jorden genom den stora Vedermödan. Och den ”Stora Vedermödan” har inte på något sätt ännu gått av stapeln, dvs de 3 ½ sista åren innan Uppryckandet och Jesu tillkommelse.

Tack till kanalen HimlenTV7 för att ni lagt ut denna viktiga undervisning som går till rätta med missuppfattningen om ett uppryckande innan Vedermödan. Lyssna till David Pawsons utläggning >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 29 dec. 2016

 

Missa inte detta: >>John Haller Prophecy Update: "Trump|Terror|Israel"

 

 

Uppdaterat den 7 dec. 2016

 

>>Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?

 

Uppdaterat den 15 aug. 2016

 

Kan Jesu tillkommelse och därmed vårt uppryckande äga rum när som helst? Det är en klassisk och ofta ställd fråga. Förr fanns det i frikyrkoleden under ett antal årtionden en lära med rötterna i 1800-talet, att Jesu tillkommelse skulle äga rum i två etapper med sju års mellanrum. Dvs läran om ett tidigt uppryckande där de sant Jesustroende tas bort från jorden och inte behöver möta Vedermödan, de sju sista åren. Själv anser jag det vara MYCKET TYDLIGT  att Bibeln lär att Församlingen, de Jesustroende, är kvar på jorden under den sjuåriga Vedermödan (Jakobs nöd) och uppryckande sker i samband med Jesu synliga tillkommelse, då när han kommer dels för att ta oss till sig, dels för att krossa Antikrist, dels för att upprätta Tusenårsriket.

 

Vi är nu inne i en tid av ”födslovåndor” som går över världen. Vi vet att detta skulle komma. Kanske är vi inne i Vedermödan, kanske börjar den kommande höst med de bibilska hösthögtiderna. Vi vet inte, men allt visar att vi är på tröskeln till Vedermödan. Får vi leva kommer vi gå igenom den, och Jesus har lovat vara med oss alla dagar, även i Vedermödans svåra dagar, och i slutet får vi möta honom då skyn brister och Han kommer tillbaka.

 

Blev i går kväll påmind om Elvor Ohlins videoserie om dessa viktiga frågor och som jag varmt rekommenderar. De finns alltså i nio avsnitt och är mycket välgjorda och bibelförankrade, klicka >>HÄR

 

Likaså vill jag rekommendera Sven Reichmanns undervisning: Läran om "uppryckandet" innan vedermödan ger ovaksamhet >>HÄR

 

Jesu tillkommelse - Vad betyder egentligen "Som en tjuv om natten?" >>HÄR

 

*** Lennart Jareteg har samma lära och bibelförståelse som ovan nämnda personer. Han skriver så här:

”Matt 24:32-33: "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta VET ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

När NI SER sa Jesus. Det betyder ju att de troende inte är uppryckta vid den här tiden eftersom han säger ”NI” (förstås med avseende på sina lärjungar i den yttersta tiden) och ”SER”, de är alltså på plats. Och när vi ser ”allt detta” kan vi alltså VETA att Jesu återkomst står för dörren. Men vi kan alltså inte veta något innan vi sett alla de tidstecken han räknade upp. Sedan säger han också detta:

Mark 13:24-27: ”Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens makter skall skakas. DÅ skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns.”

Så innan vi sett ”allt detta” är det alltså ingen idé att börja ana Jesu återkomst. Men när vi ser att alla tidstecken är på plats, då kan vi alltså veta att hans ankomst är nära, det är ju faktisk vad Jesus sa. Vi kommer aldrig att veta dag eller tid, men är vi vakna kommer vi inte att bli fullkomligt överraskade av Jesu återkomst, det är också vad Paulus skrev om just den dagen:

1 Tess 5:4: ” Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.” (Bibel 2000) ”slut citat

 

 

 

 Berndt

 

Uppdaterat den 4 augusti 2016

 

>>Jesu tillkommelse - Kan han verkligen komma när som helst?

 

 

Uppdaterat den 16 februari 2015

 

Högaktuell undervisning av bl.a. Sven Reichmann.Turordningen för ändetidens skeende. Antikrists framträdande, vedermödan, uppryckandet m.m. >>HÄR

 

Lennart Jareteg: Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet? >>HÄR

 

Lennart Jareteg: Jesus återkomst – när, var, hur? >>HÄR