"Citatet för dagen" 

 

 

 

 

"Peter Ljunggren och Lars Enarson har blivit

varandras motpoler inom svensk kristenhet."

 

Bloggkommentar

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Sverige är redan innan något NATO-medlemskap

tryggt inbäddat bland många NATO-länder.”

 

Sveriges Statsminister, Ulf Kristersson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När Gud blir allt i alla kommer det inte

längre finnas några helveten."

 

Wurtenbergteologen Johan Albert Bengel

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Kanske finns där ett olyckligt drag över oss frikyrkliga,

av den puritanism som vill dröja sig kvar i våra traditioner.

Men det är kanske dags att slänga den där puritanismen

åt helvete (ja, nu kom det. Men jag menar det faktiskt helt

bokstavligt). Och istället börja vara församlingar som

församlingar var tänkta att vara."

 

Robert Tjernberg, chefredaktör

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Denna regering har inget gemensamt med kris-
tendom, säger pastor Ivanyi till New York Times.
Både han och Hillary Clinton, som båda är präglade
av metodismen, har fått se hur deras högerradikala
politiska fiender, trumpister och orbánister, fort-
sätter att ha både beundrare och medlöpare bland
såväl förmenta ”evangelikala” som mer auktoritärt
sinnade katoliker.
Inte heller Trumps och Orbáns propaganda-
metoder tycks stöta bort sådana som tror på den
radikaliserade högerns ledare, men också påstår sig
vara kristna. De tiger och samtycker när de hör det
organiserade Clintonhatets skränande talkörers bud-
skap om att ”låsa in henne”.
De öppet antisemitiska och statsbetalda ungerska
plakatkampanjerna upprepas och fortgår, under för-
strödd likgiltighet i kristna sammanhang i alltför
många länder.
Finns det ingen gräns där ekumeniken och de
internationella samfundsrelationerna till sist blir en
verksam motkraft? Hur många ska tiga innan
stenarna börjar ropa?" SLUT CITAT

 

Åke Wredén
Tidigare politisk redaktör, Nerikes Allehanda

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"För vår tid är så mycket ljusare. Till skillnad från 1930-talet

har vi en koalition av 26 europeiska stater som gemensamt

står mot den fascistiske angriparen. Och USA är – än så länge

– inte isolationistiskt som det var i början av andra världskriget.

Vi har en värld av demokratier som inte accepterar den

fascistiske angriparens nävrätt, en värld av demokratier

som bistår Ukraina."

 

Peter Kadhammar

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ett sanningens ord till alla domedagsprofeter:

"Jag tror att det är mer hälsosamt för vår kristna

tro att vara tacksam över allt det goda vi fortfarande

har, än att sucka över det elände som dagligen

flödar mot oss. Kanske vi borde stänga av

”eländeskanalerna” istället för att djupdyka i eländet?"

 

>>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Många i kristenheten har under de senaste åren pekat ut det

ena och andra som skulle starta upp Antikrists rike.

Coronapandemin var en sådan sak. Coronavaccinet skulle förslava

oss och även ta död på en stor del av jordens befolkning.

Vaccinpass skulle låsa in oss. Vaccinet sades t.o.m. vara vilddjurets

märke! Och en del menade att den nya mobilnätstandarden 5G

var det som spred coronasmittan! Sedan sades mycket om

”The Great Reset” som var tankegångar lanserade av Klaus Schwab,

han som förestår World Economic Forum. Dessa tankegångar, som han

skrev om i en bok med titeln The Great Reset, skulle vara starten på

Antikrists rike, menade somliga. Ja, det surrades om mycket annat också."

 

>>Lennart

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Årets roligaste citat: ”Var var alla ni som säger er

värna troende människors känslor den 21 november

2007 när SVT på bästa sändningstid förnedrade Kristus?”

 

Jag vet inte vem som skrev Ebba Buschs sommartal

men hen ska ha tack, jag skrattar än (men inte åt Kristus).

 

>>Anna Andersson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det spelar mindre roll att hans skämt skulle

ha handlat om att Jesus ber oss att vända om,

det vill säga bli frälsta (något vi alla behöver).

Men när vi vet att människor historiskt har

farit illa i kyrkliga sammanhang för att de själva,

deras föräldrar eller kyrkliga ledare på skadliga

sätt försökt påverka en sexuell läggning eller

könsidentitet, blir skämtet en kränkning av alla

som är drabbade. Det borde inte anstå den som

vill verka som pastor eller själavårdare."

 

>>Frida Park, ledarskribent i tidningen DAGEN

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Peter Ljunggren säger:

”Kära väckelsekristna,

var inte så >>lättlurade.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Tar han bort alla muslimer från Sverige

får han själv jobba i vården."

 

>>Selal Bulduk

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”I Sverige river vi inte gudstjänstlokaler”

 

>>Statsminister Ulf Kristersson 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Nej, det handlar inte om en tveksam bibelsyn

som skulle ha blivit “liberal” eller “urvattnad”.

Det handlar om att vara varsam med människor.

 

>>Frida Park

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi behöver inse att vår framtid och skapelsens framtid hänger

intimt samman med varandra. När Guds barn befrias och förhärligas,

då kommer också skapelsen ut ur sin fångenskap och ut i frihet.

Att tro att frälsningen bara handlar om själen och att komma till

himlen är en farlig villfarelse. När Jesus dog på korset och när Jesus

uppstod igen förändrade det allt både när det gäller vår framtid

och hela skapelsens framtid.."

 

>>Peter Svanberg

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

>>Husförsamling vill se positiv satsning

i stället för förfäran från kristet håll.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Våga vara kritisk!"

 

>>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag noterar att ett antal svenska kulturpersonligheter

förfasas över våldet i Mellanöstern ’den senaste veckan’.

Det gör jag också. Jag noterar att de vill ha fred. Det vill

jag också. MEN de nämner inte med ett ord det som

hände innan ’den senaste veckan’. De kräver inte att

Hamas ska frige gisslan i Gaza. Och de kräver inte att

Hamas ska sluta använda den palestinska befolkningen

som mänskliga sköldar. Men det kräver jag."

 

>>Micael Bindefeld 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Av Hamas kan man inte vänta sig någonting,

utom terror och död."

 

>>Ledare i Expressen

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är dags att göra upp med plattformskulten

och hitta tillbaka till Azusa Street."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att inte godkänna någon annans dop blir nästan

detsamma som att säga att den inte är kristen."

 

>>Joel Appelfeldt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Inom kristenheten finns ofta en motsättning mellan

karismatik och engagemang för fred, rättvisa och miljö.

Men det finns ingen motsättning här. De tidiga kristna

som tog emot Anden levde i egendomsgemenskap.

Jag längtar efter att detta ska bli mer självklart,

att engagemang för miljö och rättvisa ska förenas med

att be för sjuka, profetera och be i tungor."

 

>>Micael Grenholm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Jag gjorde jämförelsen med de delar av pingströrelsen som

nu börjat svänga i sin inställning till homosexuella, och hur

det nästan är som att de ibland förväntar sig beröm för att

de nu är mer toleranta, när de egentligen faktiskt har ett

botgöringsarbete att göra!"

 

>>Jonas Gardell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"De extrema värmeböljorna som ägt rum i södra

Europa och Nordamerika under juli, som i vissa

fall har legat på 45 grader och som har resulterat

i många dödsfall, skulle ha varit ”nästintill omöjliga”

utan den mänskligt orsakade klimatförändringen

enligt en färsk studie. Om vi inte snabbt ställer

om till ett fossilfritt samhälle kan en femtedel av

jorden bli obeboelig om några decennier, och två

miljarder människor kan förlora tillgången till

dricksvatten om bara 30 år."

 

>>Micael Grenholm

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"På den globala scenen sticker Eds prästkrage inte ut

för att den är en religiös symbol – sådant är man van

vid utanför våra gränser. Däremot överraskar det nog

en och annan att en kvinna bär ämbetets symbol.

Det utmanar invanda föreställningar och de patriarkala

normer som präglar många religiösa traditioner.

Men det visar att religiös identitet och moderna idéer

om jämställdhet faktiskt går att förena. Det är ett viktigt

vittnesbörd. Om inte annat borde det få svenska politiker

och opinionsbildare att tänka efter en gång till, innan de

ropar att Ed ska avkraga sig för att passa in."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Många av oss vet mycket väl hur trosförkunnelsen ställde till det

i våra liv, och hur lätt det är att missförstå bibelord när de inte ställs

i relation till Bibeln som helhet, den kristna traditionen och goda

vägvisares vittnesbörd.

Jag tror att mycket skulle förändras om vi i stället för att önska oss

”mer av Gud” i stället fokuserade på att ge Gud mer – av oss. Inte

bara så att vi plussar på vårt schema med mer tid för bön och

bibelläsning, som förvisso är viktigt men som också kan bli en

återvändsgränd: ”Se på mig, Gud, så flitig jag är …” "

 

>>

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Alla som någon gång tänt ett ljus i en kyrka

har biskop Martin Lönnebo att tacka.

Joel Halldorf minns en andlig fadersgestalt

och en stor författare."

>>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Hur hamnade vi här, att splittring, som kyrkans egen Herre

varnade oss för, inte längre ses som något att sky utan något

att efterfråga? Hur blev splittring slagordet heliga tar till för

att skydda sig från vad man ser som orent? En förklaring är

uppenbar: De som förespråkar splittring är ofta de som ogärna

lyssnar till andra sidors argument. Endast den rätta läran ges

utrymme i talarstolar, i bönegrupper eller i spalterna – för att

undvika att ”skapa förvirring”. Det borgar sällan för sundhet."

 

>>Frida Park

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Retoriken om bibeltrogen kontra

liberal är osann och vilseledande."

 

Antje Jackelén >>HÄR

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Om vi gör en direkt koppling mellan vårt agerande

och Guds handlande, till exempel när vi ber om helande

för en sjuk människa, blir resultatet antingen högmod

eller missmod. Högmod om människan blir frisk:

vi tar äran från Gud genom att förklara helandet utifrån

vår förbön. Missmod om människan inte blir frisk:

vi bad fel eller för lite. I båda fallen hamnar människan

i centrum snarare än Gud, vilket i längden alltid leder

till sekularisering."

 

>>Magnus Malm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men vem är i själva verket mera bibeltrogen – den som plockar

ut några verser här och där och tolkar de bokstavligt eller den

som brottas med texterna, kanske ägnar sig åt studier av grundspråken,

tar till sig exegetisk forskning, läser kommentarer och kämpar sig fram

till ett svar på frågan: ”vad säger texten i vår tid?”

 

>>Antje Jackelén

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När sista mötet klingat ut och kyrkkaffet dukas av står

arrangören, pappa Per Olof Eurell, och försöker finna orden.

För ett halvår sedan valde han att stå upp för sin son och

skriva en bok om teologin bakom det. Det kom att kosta

honom allt. Hans vänner, hans sociala nätverk, hans

upphöjda position i kyrkan: Alla har vänt honom ryggen,

baktalat honom. Att skapa konferensen var nödvändigt,

men hans horisont har inte sträckt sig längre. Vad händer nu?

Han vet inte. Han vet bara att han ville stå på rätt sida,

när historia skrivs." SLUT CITAT

 

>>Emanuel Karlsten

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi behöver inte fler polariserande röster från dem

som gör anspråk på inflytande i kristenheten men

inte vill tillhöra en församling. Vi behöver inte fler

swishpredikanter som utan att stå räkenskapsskyldiga

någonstans använder det egna mobilnumret och

utnyttjar mångas goda vana att ge utifrån sin kristna tro."

 

Daniel Alm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vi har känt igen Guds Ande även i människor som

lever i en samkönad relation. Och om Gud har satt

sitt sigill – sin Ande – på en människa, och vi känner

att det är en broder eller syster, då är det inte trovärdigt

att man inte kan vara med i församlingen.

Det går inte ihop."

 

>>EFK-ledarna Linalie Newman och Ingemar Forss

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Låt oss bekänna våra egna synder mer än att stigmatisera

andras i en önskan att framstå mest bibeltrogna."

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det finns så mycket jag skulle kunna säga om Martin,

han var verkligen en portalfigur, en bred kristen ledare

med ett sylvasst Kristuscentrum."

 

>>Tomas Sjödin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi i Svenska kyrkan pratar inte om kampen

mot demoner, men vi ser nog all bön,

allt gudstjänstfirande, allt upprättande av människor,

allt byggande av gemenskaper, som en strid mot onda

makter. Vi i Svenska kyrkan kan kanske framstå som

lite torra när vi sitter i våra möten och meckar med

våra almanackor och bokningsprogram, eller enträget

firar våra kyrkliga högtider år efter år hellre än att

försöka driva ut demoner med bön. Men i slutändan

syftar det till att ordna så att människor döps,

undervisas och att mässan firas.

Det är nog på det sättet många av oss svenskkyrkliga

tänker oss kampen mot det onda. Ett gnetande i vardagen

i till synes små insatser. I alla våra olika traditioner

återfinns kampen för Guds rike, men med lite olika

förtecken."

 

>>Jennifer Lantz Herstek.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är och måste vara skillnad att investera i näringslivet

och i Guds rike. Som riskkapitalist eller produktutvecklare

finns det en direkt koppling mellan investering och avkastning.

Men det är förödande att ha samma synsätt på gåvor till

församling eller kristna organisationer.

I fredagens dokument skrev Dagen om finansmannen

Kjell-Roger Holmström som vill se en direkt effekt av gåvorna

till kristenheten och kristna medier i form av opinionsbildning

enligt hans önskemål."

 

>>Lennarth Hambre

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Hbtq-frågan ska inte vara en måttstock

för bibeltrohet, Gerdmar."

 

Daniel Alm

föreståndare Pingst FFS

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I dag värnar vissa frikyrkor renlärighet på ett sätt

som egentligen inte är troget vår tradition. Frikyrkorna

uppstod ju som en reaktion mot den lutherska

ortodoxins krav på kunna upprepa trossatser,

och ställde i stället frågor av typen: Vad säger

bibeltexten mig i dag?"

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att alltid vara varsam med de konservativa.

Det gjorde mig galen."

 

>>Emanuel Karlsten

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Man kan inte göra gudstjänsten till en show

och sedan bli överraskade när medlemmar säger

att de slutat gå till kyrkan för att de inte får ut

något av det. Om du skapar en konsumistisk

kultur är det klart att besökarna utvärderar

gudstjänsten som vilken nöjesupplevelse som helst."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Inte minst genom trosrörelsen på 1980-talet började

ett helt system byggas upp som kanske inte alls är

särskilt synligt i dagens församlingar, men som i

praktiken fortsätter att påverka hur vi uppfattar det

kristna livet och församlingens ansvar:

Om vi tror på ett visst sätt så kommer Gud att handla.

Om vi ber tillräckligt mycket blir det väckelse. Om

vi blir bättre på marknadsföring kommer församlingen

att växa. Om vi ger tionde öppnas Guds förråd. Om vi

stödjer staten Israel blir vi välsignade av Gud. Om vi

lovsjunger en halvtimme före predikan får den större

kraft. Om vi …"

 

>>Magnus Malm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Carola har haft ont i magen inför publiceringen

av intervjun, skriver hon. Om hon bara visste hur

ont i magen andra har nu när de har läst den."

 

>>Irena Požar

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Inför valet var det ett väldigt mullrande från Moskva.

Men när Finland nu är Nato-medlem och Sverige

snart går samma väg är det märkligt tyst från

Moskva. Vladimir Putin spelade högt men är

den store förloraren."

 

>>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Man ska aldrig ge igen med det oförsonliga

mynt jag möjligen fått av andra. Det är att följa

Jesus. Om andra korsfäster mig, då ber jag

Fader förlåt dem”. Ger vi igen tror jag att

vi förlorar allt."

 

Filadelfiapastor och pingstledaren

Niklas Piensoho

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är för sent att skrämma Sverige och svenskarna.

För sent att stoppa medlemskapet i Nato.

Därför faller den ryske Stockholmambassadörens hot

platt till marken och blir istället en påminnelse om vilken

katastrofal felkalkyl Putin gjorde när han invaderade

Ukraina." SLUT CITAT

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ska man vara ärlig hör ju både Donald Trump

och Vladimir Putin egentligen hemma i fängelse.

De är – på sina olika sätt – politiska gangsters."

 

>>Anders Lindberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men, Guds tankar och tidtabell är inte vår. Han ser hela bilden.

Det gör inte vi. Det betyder inte att vi slår oss till ro och resignerar.

Men vi kan inte heller rastlöst och alarmistiskt uppfyllas av harm

över allt som är fel runt omkring oss och börja hänvisa till Guds

domar. Risken är att vi tror oss vara de enda som vet när och hur

Gud dömer. Då kan vi i vår iver eller frustration missbedöma

tidsläget. Vår uppgift är att autentiskt leva ut ett alternativ till

ondskan, inte bara klaga på den. Det är inte helt lätt."

 

>>Ulf Ekman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Ledartexten av Världen idags chefredaktör är på många

sätt häpnadsväckande. Inte främst på grund av att han

använder den mycket tveksamma teologin om att göra

Gamla testamentets Israel till förebild för Sverige i dag

utan också för att han i sin första, efter stark kritik kraftigt

reviderade (!), version av texten sammankopplar Mattias

Flinks horribla mord på åtta personer i Falun en lördagsmorgon

1994 med att Sveriges riksdag samma vecka beslutade att

ge homosexuella par rätt att ingå partnerskap. ”Var det bara

en tillfällighet”, frågar Adolfsson retoriskt.

Det är en retorik som känns igen från såväl Putin, den

rysk-ortodoxe patriarken Kirill som från andra politiska

rörelser runt omkring i världen, något som även Daniel

Alm skriver: ”Tidningen Världen idag verkar anse att om

vi bekämpar homosexuella i Sverige kommer Ryssland

avstå att invadera oss”.

Att Adolfsson skriver denna text samtidigt som Ukraina

just nu försvarar sig med alla till buds stående medel mot

en pågående invasion gör texten än mer besvärande.

Betyder det enligt samma logik att Ukraina har uppvisat

ett moraliskt förfall och att Gud därför använder Putin för

att straffa nationen?" SLUT CITAT

 

>>Fredrik Wenell, ledarskribent på Dagen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

”Vi blir ärkehycklare om vi definierar, pekar ut och

dömer vissa synder noggrant och andra inte alls.”

 

Daniel Alm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Läran om ”uppryckandet” uppstod på 1800-talet i USA,

den har inte alls funnits sedan kristendomens födelse.

En del kyrkofäder var premillennialister, men de var

inte dispensationalister och de förkunnade inte saker

som att Jesus kommer tillbaka två gånger, att alla kristna

ska teleporteras bort en vacker dag och att alla Andens

gåvor upphörde utan anledning. Sådant obibliskt nonsens

kom med Darby och de andra dispensationalisterna

på 1800-talet."

 

>>Micael Grenholm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

”De som inte står med Ukraina är på fel sida av historien”.

 

>>Christian Lindner, Tysklands finansminister

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vem kunde för ett år sedan ha trott att Rysslands

invasion skulle ha medfört Ukrainas snabba utveckling

mot en modern europeisk stat? Det sker nu. Vem kunde

för ett år sedan har förutsett att kriget skulle innebära

själva Rysslands upplösning? Även det tycks nu inträffa."

 

>>Peter Kadhammar

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det kan se ut som liv i karismatiska församlingar

- men är ofta dött."

 

Daniel Mämecke

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Snart kommer det finnas barn i söndagsskolor i hela

landet som har två mammor eller två pappor.

Vad ska kyrkans budskap till dessa barn vara?"

 

>>Gabriel Eurell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det som ibland kan uppfattas som en strid för

den sanna läran är i själva verket många gånger ett

självskadebeteende som sårar, splittrar och söndrar

Kristi kropp."

 

Magnus Persson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Medan Ulf Kristersson och Tobias Billström är fullt upptagna

med att smöra för Turkiet har vi fått ännu en bekräftelse på

att Sverige förödmjukar sig helt i onödan. USA kommer att

sälja stridsflygplanet F-16 till Turkiet för att få Erdogan att

lägga ner sitt veto mot Sverige och Finland."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Bibeln är full av berättelser om hur öknen formar

människor till tjänst i Guds rike. Det gäller också för oss.

Du som upplever att du lever i en andlig stenöken där

allt är sterilt och dött – håll ut, det kommer andra tider!

Och till alla oss som hoppas på ett andligt klimatomslag

i Sverige – för Gud är allting möjligt. Låt oss be att öknen

blommar nästa år!"

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Om vi kristna inte ens kan enas i de frågor som Bibeln

faktiskt talar mycket om, som dopet och nattvarden,

hur ska vi egentligen kunna enas i en fråga som Jesus

aldrig talar om och Bibeln knappt berör?"

 

>>Gabriel Eurell

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När Wijk berättar sin historia hos >>Carina Bergfeldt i SVT

beskriver han också hur han växer upp i en pingstkyrka som

förmedlat budskapet att han var älskad av Gud. Att han i dag

har en varm relation till sina föräldrar, och är fortsatt aktiv i

kyrkan, är ett kvitto på detta. Samtidigt har frikyrkorna burit

på ett mörkt ”men” i relation till homosexuella, och det är detta

Piensoho nu adresserar. Han är inte vem som helst utan som

pastor i Filadelfia Stockholm sitter han på Lewi Pethrus stol.

Han leder den församling som i praktiken fungerat som

ärkebiskopssäte i pingströrelsen sedan starten."

 

>>Joel Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Nyligen blev jag upplyst om att pre-trib-förespråkare även

använder sig av berättelser grundade i änglabesök, uppenbarelser

och syner som Ingvar Harknäs påstår sig ha fått från Gud.

Denne Harknäs var pastor och han gick bort 2016. Harknäs

presenterade sina många budskap "från Gud" i sin bok Världens

sista dagar. Ett stort problem med bokens tillförlitlighet är att

budskapen även här innehåller ett antal andra villfarelser och

påståenden som saknar stöd i Bibeln, som t.ex. att det kommer

att bli en aldrig tidigare skådad väckelse under vedermödan.

Det finns många fler exempel på hur syner, drömmar, uppenbarelser

och möten med Jesus förs fram som argument för pre-trib-tolkningen,

inte minst i USA. Men i allt detta blir det uppenbart att sådant här

material används just för att man saknar ett genuint bibelstöd."

 

>>Lennart Jareteg

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Halloween och allhelgona är högtider av helt olika karaktär.

Den ena står för det ytliga och den andra för det djupa.

Vi behöver båda, men den ena får större uppmärksamhet,

inte minst i medier. Det är inte ett problem att vi har kul

tillsammans. Snarare bör vi fråga oss vilka proportioner

det ytliga generellt ges i samhället. Om det ytliga blir det

vi allra mest samlas omkring, det som skapar gemenskap,

är risken att vi kommer sakna ritualer och språk när det

riktigt jobbiga i livet drabbar oss."

 

>>Fredrik Wenell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Nånstans måste vi ändå få säga ifrån när folk i

högt tonläge och med mycket stora ord frikostigt

delar med sig av "profetiska budskap" som inte

visar sig stämma, och dom uppenbarligen inte

slutar med detta. Detta har pågått åtminstone

sedan 1950-talet (och liknande grejer ledde på

1840-talet till att flera andra RELIGIONER växte

fram ur kristendomen och att många kristna som

trodde på det bytte religion). Alla kan göra fel

och höra fel, men vi behöver kanske inte acceptera

att vissa regelbundet menar sig ha fått budskap

från Gud som visar sig vara fel och bara ett uttryck

för deras egna idéer, önskemål och frustrationer?

För som jag ser det, om en person gör anspråk på

att vara Herrens språkrör och inte är det, vems

språkrör är hen då? Och ska det vara okej att personer

får tala "å Guds vägnar" när typ alla, och kanske

även de själva, förstår att de inte gör det? "

 

>>Leif Jacobsson

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vi lever i en tid när globalisering i alla former demoniseras

och nationalismen populariseras i vissa kristna kretsar. "

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Saxat från Expressen:

"Det var på torsdagen som USA:s president Joe Biden gjorde flera uttalanden om sin ryska motsvarighet Vladimir Putins upprepade kärnvapenhot.

– Armageddon har inte varit så här nära sen Kennedy och Kubakrisen, sa Biden.

Biden underströk att Putin ”inte bluffar” om hoten.

Uttalandet, som skedde i samband med ett kampanjtal, skapade visst rabalder och Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre tvingades under fredagen att backa från påståendet å presidentens vägnar. 

– Vi ser inga indikationer på att Ryssland förbereder användandet av kärnvapen, sa hon på pressträff.

Nu möts Joe Bidens uttalande också av kritik från egna allierade.

Under fredagens EU-möte i Prag mötte Frankrikes president Emmanuel Macron reportrarna och kritiserade Bidens ord.

– Man måste tala med försiktighet om de här sakerna, sade han, enligt New York Post.

– Själv avråder jag från politisk fiktion, särskilt när det handlar om kärnvapen, fortsatte han." SLUT CITAT

https://www.expressen.se/nyheter/macron-kritiserar-bidens-armageddon-uttalande/

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Antalet utvägar krymper nu för Putin. Västs strategi att förse

Ukraina med vapen fungerar. Angriparnas strategi gör det inte.

De senare har inget mer att kämpa för än risken att straffas för

ordervägran, men de ukrainska soldaterna har sitt land, sin heder

och sina medborgare att försvara. Den kraften ska inte underskattas;

den har mer än en gång i historien hjälpt en David att besegra en

Goliat, oavsett hur skrytsamma ord den storleksmässigt överlägsne

motståndaren försöker ta till. Den tanken är uppmuntrande, inte

bara på det militära slagfältet.  Möjligheten till en uppgörelse

där Ryssland skulle kunna komma ur detta med något slags heder

i behåll tycks nu krympa hastigt. Inte ens Rysslands traditionella

vänner Serbien och Turkiet stödjer annekteringsbeslutet, och även

internt växer kritiken mot den krigsinsats som framstår som en

av historiens mest dåraktiga. Situationen för Vladimir Putin tycks

gå allt tydligare mot att vinna eller försvinna. Det andra alternativet

tycks ligga allt närmare till hands, och bäst för allas skull vore

om det skedde förr hellre än senare."

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Så vad är det då som våra grannar får i >>brevlådan?"

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Problemet är inte att Mrs Kronelid tror att Gud skapat oss utan

att hon genom att acceptera ung-jords kreationism förkastar vetenskap."

 

>>Samuel Heffern

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Här i Luleå resulterade uppmärksammandet av detta till att alla församlingar tackade nej till att medverka i Brevlådemissionens satsning. Men flera församlingar hade ställt sig positiva till en början. Man hade helt enkelt utgått från att materialet var något som man kunde ställa sig bakom utan att först granska det, och planerna på medverkan var ganska långt framskridna. Räcker det med nyckelord som ”Bibel”, ”Nya testamentet” och ”Nå ut med evangelium” för att vi ska ställa oss positiva till ett projekt som detta? Varför är det så lätt att hoppa över arbetet att läsa på?"

 

>>Claes Eriksson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Idag går svenskarna till valurnorna för att rösta.

Vi är uppskrämda och har månader av uppvigling

ledd av politiker bakom oss. Jag tänker på barnen

som inte ser någon annan utväg än döden samtidigt

som BUP nedmonteras, och jag tänker på de nyfödda

som varje år dör i onödan på grund av platsbrist och

stress på landets förlossningsmottagningar.

Jag tänker på kvinnorna som skriver brev till sin

familj med ord som ”i händelse av min död” medan

deras män sover. Jag tänker på barn som inte har

behöriga lärare och ingen som kan hjälpa dem med

läxorna.

På gamla människor som gett allt för Sverige men

som nu ligger i korridorerna på akutmottagningar

och tynar bort. Jag tänker på min son och hur hans

barn kommer vada i flodvatten eller stekas till döds

i 50-gradig värme. Men mest tänker jag på att jag

inte litar på att en enda av de nio politiker som jag

sett babbla inövade onliners bryr sig om allt det där,

det som drabbar de flesta av oss och som gör att

vi inte kan sova om nätterna."

 

>>Irena Pozar

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Citat från Expressen:

"Men även om Vladimir Putin och de statsstyrda ryska

medierna inte vill tala om motgångar vid fronten -

och det verkar vara stora nu i Charkiv-regionen -

så finns det ryska nationalistiska militärbloggare

som inte skräder orden om vad som nu pågår.

Som i just Balaklija. Signaturen ”Starsje Eddy”

är en av dem och han skrev så här i veckan på

Telegram.

”Det måste sägas att de ukrainska styrkorna

fullständigt har överlistat vår militärledning i Balaklija.”

Han har ökat sin popularitet under krigets gång.

Enligt the Guardian hade han cirka 28 000 följare

på Telegram före invasionen, i dag har han över 500 000.

En av de argaste kritikerna av hur kriget går för Ryssland

är Igor Girkin. Han kallades ”Strelkov” 2014 när ryska

separatister tog kontrollen över delar av östra Ukraina

och spelade själv en viktig roll där.

Han är hökaktig rysk nationalist som exempelvis inte längre

låter sig intervjuas av västerländska journalister eftersom

de nu är hans ”fiender”.

Men Girkin är inte alls nöjd med hur kriget går. Den här

veckan lade han upp en film på Telegram där han bland

annat säger följande:

– Kriget i Ukraina kommer att fortsätta fram till Rysslands

totala nederlag. Vi har redan förlorat. Resten är bara en >>tidsfråga."

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Många förkunnar att Jesus skall komma som en tjuv

om natten och hämta hem sina sanna lärjungar. Det

stämmer inte med Bibeln eftersom Bibeln säger att

han kommer fullt synlig för alla människor. Det är

den dagen som kommer som en tjuv för de oförberedda.

Och med detta uttryck menas att den dagen kommer

lika oväntat som en tjuv. Det är poängen. Vi läser

om detta i 1:a Tessalonikerbrevet 5:2 samt 2:a Petrusbrevet 3:10"

Läs resten >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Världen idag har sökt Kristdemokraterna

för att fråga vad i det Sacrédeus uttryckt

som inte är KD:s officiella syn, men har inte fått svar."

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Sverigedemokraterna vill att barn ska kunna dömas till straffarbete.

Till och med nioåringar ska kunna tvingas utföra vad partiet anser är

”förnedrande” uppgifter. Som exempel tar de att städa toaletter,

skrapa bort tuggummin, plocka fimpar och tvätta bort klotter.

– Det är en form av samhällstjänst med vad jag kallar

statusnedbrytande syfte, säger Sverigedemokraternas

rättspolitiska talesperson Tobias Andersson.

Utöver det vansinniga i att vilja kommendera nioåringar

till straffarbete säger utspelet en hel del om partiets

människosyn. Sverigedemokraterna säger sig vilja företräda

vanligt folk och försvara deras intressen. Men när det kommer

till kritan anser partiet att det arbetare gör på dagarna är

”förnedrande”.

Att det finns folk som städar, sanerar och håller rent är

en helt grundläggande förutsättning för att samhället ska

fungera. Jobben kräver kunskap, erfarenhet och skicklighet.

Att kalla städning för en ”statusnedbrytande” aktivitet är

inget annat än stinkande klassförakt.

Den här typen av nedlåtande attityd drabbar städare på

flera sätt, enligt Inger Lundholm, andra ordförande för

fackförbundet Fastighets.

– Många städare arbetar under svåra villkor och med en

låg lön, en del av förklaringen är att yrket hela tiden

nedvärderas, skriver Lundholm till tidningen Arbetet.

Vilka andra yrken anser Sverigedemokraterna vara förnedrande?

Kanske är det skamligt att arbeta inom äldrevården, där man

behöver hjälpa andra att duscha och gå på toaletten. Eller är

det möjligtvis ”statusnedbrytande” att hämta och hantera sopor?

Det går bara att föreställa sig vad Jimmie Åkesson och hans

partiföreträdare tycker." SLUT CITAT

 

>>Susanna Kierkegaard

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Tomas Sjödin får frågan;  Varför är tungotal så bespottat?

 

Han svarar: "För att det blivit så missbrukat och man gjort det

till något som hör hemma på estraden och i det offentliga rummet,

när det egentligen hör hemma i det fördolda. När det blir

spektakulärt blir det en måttstock på hur andlig man är."

>>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Respekt åt C, MP och V som vägrade fiffla när de erbjöds

ta emot stora anonyma gåvor. Skämmes, ni andra"

 

>>Ulf Bjereld

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi har en högkonjunktur för domedagsprofeter

och dysterkvistar."

 

>>Annie Lööf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"För oss som är födda under “förra årtusendet” framstår

mycket som annorlunda och främmande i dagens utbud.

När jag hör vår ungdomspastor introducera föreståndarens

predikan med: “Vi har en grym pastor som är sjukt taggad

för predikan i dag”, är det ett för mig främmande språkbruk,

men som fungerar kommunikativt med en ung generation.

Själv skulle jag aldrig uttrycka mig på ett sådant sätt men

förstår att det kan låta så i dag."

 

>>Conny Brännberg

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När jag hör röster som menar att det går ett svärd

genom kristenheten och att det är hur man ställer sig i

just denna fråga som avgör på vilken sida man hamnar

blir jag fundersam. Sådan retorik riskerar att polarisera

och sätta press på människor att ta ställning innan man

känner sig färdigtänkt. Jag tror att det kan finnas de som

då hellre lämnar hela sammanhanget än att tvingas göra

ett ställningstagande som man inte känner sig redo att stå för."

 

>>Pingstpastor Linnea Sennehed

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Mikael Karlendal skriver ang. Bibelläsningsplaner:

"Jag är ingen vän av bibelläsningsplaner i största allmänhet. Av de olika planer som jag läst om, så tycker jag att de alla verkar plottriga och fragmentariserande och därmed fördummande. Dessutom strider de alla mot de bibliska författarnas intentioner. Alla bibliska författare tänkte ju nämligen att deras böcker skulle läsas som helheter, inte som uppsplittrade smådelar uppblandat med smådelar från andra bibelförfattares verk. Undantag från detta är Psaltaren, där man kan läsa enstaka psalmer var för sig; Ordspråksboken, där man kan läsa olika ordspråk lite lösryckt ur textsammanhanget – men något fler undantag kan jag inte komma på. Bibelböckerna ska läsas i sin helhet. Och med det menar jag inte nödvändigtvis att man läser hela Jesaja på en dag, men kanske under ett visst antal dagar i följd, men att man då tar hänsyn till de naturliga indelningar som finns i texten, så att man inte bryter mitt i ett givet sammanhängande större avsnitt." SLUT CITAT

Läs resten >>HÄR

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Tidigare har ekumeniken ofta varit centrerat runt att

skriva gemensamma dokument. Det sättet att arbeta

har passat pingst dåligt. Vår tradition bygger inte så

mycket på tro som baseras på dokument, utan på levd

tro. Att mötas till den typ av samtal som receptiv

ekumenik innebär ligger närmare den levda teologi

som pingst representerar."

 

>>Ulrik Josefsson från Akademi

för ledarskap och teologi (ALT) 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Ärkebiskopen kommer inte från en tradition där det är

kutym att skryta över och blåsa upp siffror, och därför

tror inte vi frikyrkliga att människor blir frälsta i Svenska

kyrkan. Men det blir de. Och det är mer värt att människor

faktiskt får möta Jesus än att predikanten är duktig på att

skryta om det.

Som jämförelse kan nämnas när Reinhard Bonnke talade

på Nyhemsveckan 2005 – då var protesterna inte alls

högljudda, trots att fokus i predikan knappast var Jesus.

Bonnke var mer upptagen med att berätta om de 38,5

miljoner (sic!) som blivit frälsta genom hans kampanjer

i Afrika, och Bonnke kom från en kultur som vi frikyrkliga

förstår och kom därför undan med det. Det är ett

friskhetstecken att Antje Jackelén nu blivit kallad som

predikant."

 

>>Carl Lindahl, pastor inom Efk

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vi kristna behöver vara spjutspetsar i miljödebatten."

 

 

>>Stefan Swärd

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

“Kyrkan ska inte få dig att känna oro och skapa ångest,

utan vara en plats som ger dig glädje och frid.”

 

>>Manuel Henriques,

pastor och föreståndare i

Solna Pingstförsamling 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Dåligt samvete ger ingen

glädje i bibelläsningen"

 

 

>>Elisabeth Sandlund

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Pastorerna och lärarna fick mig att tro att jag skulle

brinna i helvetet, och jag var fruktansvärt rädd för det.

När jag hade gjort något syndigt låg jag bara och väntade

på att demonerna skulle komma ut ur väggen. Jag tänkte

på det varenda kväll. Rädslan har kostat mig många

sömnlösa nätter i tonåren. Ändå syndade jag nästa kväll

igen, låg och grät och bad Gud om förlåtelse...

– När jag tittar tillbaka på det kan jag känna att det

var så... orättvist."

 

>>Sebastian Järpehag

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Om ekumenik fastnar i en diskussion om idéer eller läror

kommer den inte fördjupas. Det krävs vänskap för att vi ska

kunna förstå varandra på djupet. Sann ekumenik gynnas av

personliga relationer som kan vara vänner på riktigt men ändå

vara fundamentalt oense om grundläggande läror.

Därför är det vackert att Linda Bergling efter flera år sökte

upp sin vän Birgitta Ekman för att be om förlåtelse. Betyder

det att hon omfamnar allt Ekmans står för? Nej, men det

förtar inte betydelsen av att människor ändå kan mötas i

samförstånd. Trots att betydande skillnader i viktiga teologiska

frågor kan finnas kvar vet vi alla att respekten och förståelsen

nästan alltid växer genom att lyssna på dem som tänker

annorlunda. Ta Bergling till föredöme."

 

>>Fredrik Wenell

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

I Instagraminlägget från skärtorsdagen skriver Linda Bergling:

 

“Jag är så glad över att våra hjärtan, mitt och Ulf och Birgittas

har förenats igen. De är mina käraste vänner. Mycket har berott

på låsningar i mitt inre. Det är konstigt, men nu känns det som

om det bara gått en enda dag. Jesus har lagt en varm och stor

kärlek i mitt hjärta till Katolska kyrkan. I kväll var jag för första

gången i en mässa.” SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Oavsett procentsatsen är Antje Jackelén den näst största

samfundsledaren för pingstvänner i Sverige. Bara Daniel Alm

övertrumfar henne. Därför är det svårt att förstå fördömanden

och avståndstaganden av pingstvänner när det nyligen blev

känt att ärkebiskopen ska tala på Nyhem på midsommarafton.

En del säger sig till och med vilja bojkotta hela Nyhemsveckan

i år av denna anledning. Men varför kan inte hon få komma

till pingstkonferensen och tala till sina medlemmar?"

 

>> Claes Waern

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Men ändå verkar Ryssland nu mer tandlöst

än man kunnat befara. Inte ens Putin hotar."

 

 

Lena Mellin

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Och trots alla skrivningar om nästan oundvikliga

akuta hot mot Sverige har Putin inga möjligheter,

även om han vill det, att invadera Gotland,

han håller på att möta sitt Poltava i Ukraina."

 

>>Pierre Schori

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Samtidigt är det skakande att inse att denna

sorts andliga övergrepp fortfarande förekommer

i svenska församlingsmiljöer."

 

Roland Stahre: >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Målet med kriget i Ukraina var att göra Ryssland stort igen.

Istället ser vi en försvagad stormakt där den ryska armén

underpresterat på punkt efter punkt. Snarare växer bilden

fram av ett stärkt och återuppväckt Nato.

Kriget är långtifrån över men i nuläget är en rysk seger i

Ukraina inte mer än en avlägsen hägring för Kreml.

Putin har hittills förlorat på så gott som alla fronter."

 

>>Wolfgang Hansson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Att tro på en gud som skapar människor ur ingenting

för att sedan plåga merparten av dem i evigheter

(i sin allmakt visste guden naturligtvis att människan

skulle falla), och därtill prisa denne gud och beteckna

honom som god och rättvis, är inget annat än bottenlös

empati- och kärlekslöshet. Till gudens försvar kan kan

anföras att han inte existerar. Till hans undersåtars

försvar, dessa som bejakar denna fruktansvärda

människo- och gudssyn, finns inte mycket att säga.

Skrämmande.

 

>>Håkan Viklund

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Kommer Gud lyckas med sin plan? Skulle han som är

kärlek vara förmögen att skapa människan för att sedan

låta större delen av mänskligheten plågas i ett evigt pinorum?

Bibeln speglar i mina ögon en harmonisk enhet mellan Guds

kärleksnatur och domsnatur och bär på goda nyheter om

människans slutdestination. På den så kallade domedagen

kommer vårt livsverk enligt Bibeln att prövas och brännas upp,

men “själv skall han dock bli frälst, men som genom eld”

(1 Kor 3:15). Vredesdomen tog Jesus på sig. Han är vår

ställföreträdare som likt i en amerikansk domstolsscen reser

sig upp när domen ska falla och ropar “Objection, your honor!”

och förklarar personen oskyldig. Domen blir alltså “icke skyldig”.

Det är också en dom! När evangeliet sammanfattas till en enda

fråga om man “kommer in” eller inte förminskas Guds storhet.

De goda nyheterna är bättre än så!"

 

>>Sophia Henriksson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att Sverige anfalls militärt av Ryssland eller något annat land

är osannolikt och skulle fortfarande vara en risk med ett starkare försvar."

 

>>Martin Smedjeback

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är för bedrövligt att hålla fast vid ett evigt helvete

som både är obibliskt och ologiskt! Argumentationen är

under all kritik, och varför argumentera för något så fruktansvärt,

i stället för att bli glad över att man faktiskt kan slippa denna

tolkning som driver människor bort från kyrkan och som gör

vår kärleksfulla Gud till en sadist! "

 

>>Jan Engdahl

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Men har det svenska – och finska – säkerhetsläget specifikt

och akut drastiskt försämrats i och med det ryska kriget i Ukraina?

Har risken för krig mot Sverige verkligen ökat?

Det finns inget som stöder den farhågan."

 

>>Carl Tham

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det som i dag kallas universalism har rötter ända ner till det första århundradet. Läran om allas frälsning kom att kallas apokatastasis, det vill säga alltings återupprättelse. Detta var den dominerande teologin kring frälsningen i omkring 400 år, ungefär fram till Augustinus och hans enorma inflytande över kyrkan – i synnerhet över den del av kyrkan som inte talade grekiska. Läran om alltings upprättelse bygger på ett gigantiskt hopp, nämligen att Gud inte låter något stå i vägen för hans strävan att rädda och återupprätta allt. Men, universalismen innebär inte frånvaro av dom! Universalismen innebär däremot att det inte bara finns ett slutdatum för ondskan – det finns också ett slutdatum för domen och straffet."

 

>>Eric Le Hir

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Är jag då en flummig oevangelikal universalist som man

kan avfärda? Nej, jag brottas fortfarande med den här frågan.

Däremot så är det min starka önskan att kärleken ska segra

och att det är den tomma graven och den uppstånde som har

sista ordet. Inte ett helvete där människor plågas för evigt."

 

>>Joachim Elsander

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den traditionella helvetesläran är ett resultat av en bitvis

förskräcklig kyrkohistoria, grekisk mytologi och undermålig

exegetik. Att den predikats i många hundra år världen över

är inget argument för att den är biblisk."

 

>>Daniel Hultberg.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Saxat från Expressen

"Bakslag på bakslag och en rysk armé som har stannat upp.

Enligt överstelöjtnant Joakim Paasikivi finns det mycket som nu tyder på att Ryssland ger upp en storskalig offensiv i Ukraina och i stället ”nöjer sig” med Donbass och utbrytarrepublikerna.

Med andra ord: ett tillbakadragande och kanske en början på krigets slut.

– Den ryska offensiven mot Ukraina har till del varit militär katastrofal. Man har lidit stora lokala nederlag, säger Paasikivi."

Läs resten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I tonåren reste jag på pilgrimsfärd till Rom med

en församling i Svenska kyrkan.

Mässa varje morgon, och när prästen placerade

oblaten i mina händer visste jag att Gud var nära,

oavsett hur jag mådde eller kände just då.

Det var en nyfunnen frid för en ung pingstvän,

formad som jag var av väckelsens hetta.

Jag var van vid att Guds närvaro mättes i mitt eget

känslomässiga gensvar. Men i mässan var den

en gåva som inte krävde något annat än att jag öppnade

mina händer. Jag har varit medlem i Svenska kyrkan

sedan födseln och firat gudstjänst här sedan jag var 25.

Jag har döpt mina barn in i Svenska kyrkan, och jag

hoppas att en dag få bli begravd i samma kyrka.

Jag betraktar mig, och har länge gjort det, som en del

av Svenska kyrkan."

 

>>Joel Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Rysslands angrepp på Ukraina är oerhört allvarligt och många

oskyldiga människor får lida. Sverige bör stå upp mot Putin och

hans stor-ryska visioner. Men det betyder inte att Sverige ”måste”

gå med i Nato. Sverige har aldrig varit en del av ett ryskt storvälde

eller ett östeuropeiskt kommunistvälde. Det finns inte, och har aldrig

funnits, någon större rysk befolkning i Sverige som skulle motivera

en ”hjälp” österifrån. 

 

 

 >>Sven Almkvist

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Det är viktigt att lyssna på trovärdig nyhetsförmedling

och avstå från det som kallas ”doomsday scrolling

- att ständigt och nästan tvångsmässigt bläddra igenom

nyhetsflödet i mobilen. "

 

>>Ärkebiskop Antje Jackelén 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Att fortsätta att fira nattvard är en kristen

motståndshandling eftersom den påminner

om att det slaktade lammet kommer få sista ordet."

 

>>Fredrik Wenell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Trump kan vara tillbaka om bara drygt två år.

Eller någon annan isolationistisk ”America first”-anhängare.

Det är hög tid att EU tar det fulla ansvaret för sin egen säkerhet,

inte bara på grund av USA:s opålitlighet utan också på grund av

USA:s och EU:s olika metoder. USA-NATO jobbar bara militärt,

EU både civilt och militärt, dock mest civilt."

 

>>Per Gahrton

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Detta tål att tänkas på när det gäller dagens profeter

i Sverige som tycker om att profetera dom.

Dessa profeter låter som gamla testamentets

profeter i sitt språkbruk och vokabulär.

Men vi lever inte i gamla testamentet

idag. Vi lever i nya testamentet."

 

>>Christer Åberg

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag hör till ryss-skräckens generation som söndag efter

söndag bombarderades med falska profetior, uttalade i falsett,

om att Ryssland skulle invadera Sverige och att alla kristna

skulle torteras ihjäl. "Ooo mitt folk, mitt folk, säger Herren

..... och så vidare...""

 

>>Kjell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Kriget har inte gått som Ryssland velat och Putin har nu problem på tre fronter. Väst har inte splittrats, Ukraina bjuder på motstånd och den egna befolkningen börjar vända sig emot Putin.

– Det här kommer straffa Putin och Ryssland något alldeles oerhört och jag har svårt att se hur Kreml ska klara sig ur den här situationen.

– Jag kan nästan gå så långt som att säga att här börjar nedräkningen för Putins tid vid makten."

 

>>Claes Levinsson.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ukraina kommer att bli segern som får Vladimir Putin på fall.

Den isolerade tsaren liknar alltmer en figur i något tragiskt Shakespearedrama,

oförmögen att läsa av världen utanför palatsets väggar.

Nästan allt han har velat uppnå sedan 20 år börjar nu falla samman."

 

>>Magnus Falkehed

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Vi befinner oss i allt väsentligt i en situation där den

rysk-ortodoxa kyrkan är involverad i Vladimir Putins inre

krets minst lika mycket som vissa evangelikaler varit med

Donald Trump. Och de personernas handlingar har vi tagit

avstånd ifrån. Den rysk-ortodoxa kyrkans agerande är ett

svek mot Kristus."

 

>>Lars Gunther

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi gillar normalt när medier tar sitt granskande uppdrag på allvar.

Vi ska därför inte misstänkliggöra motiven. De gör sitt jobb.

Vi behöver i stället se granskning utifrån som en möjlighet att bli

bättre församlingar – ja bättre kristna. Det gäller i allra högsta grad

även Gud som haver barnen kär."

 

>>Öyvind Tholvsen 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Dessa människor talar sin sanning, utifrån vad de själva

varit med om. Att väga sin egen erfarenhet mot deras kan

i bästa fall tolkas som respektlöst, i värsta fall som ett försök

att tysta rösterna."

 

>>David Strömmare, fd Maranatabarn

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Himlen kanske inte handlar om att åka bortom månen

eller bortom mars, det kanske handlar om att Jesus är

närvarande synligt på jorden. Att Guds härlighet uppfyller

vår jord, och himlen kan då vara en vandring i Sareks

nationalpark, en båtfärd i Stockholms skärgård eller en

vandring efter Fårös västra kust."

 

>>Stefan Swärd

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Till er som medverkar i programmet ”Gud som haver barnen kär” - tack för att ni vågade, orkade och ville berätta. Tack. Det är oändligt viktigt att religiösa sammanhang värnar era erfarenheter, och gör bättre på de områden där vi brister. Att vara kyrka är ett stort ansvar, och vi måste alltid jobba aktivt med att vara ett kristet sammanhang på ett hälsosamt sätt.

Jag förstår att det kanske finns kristna som vill försvara kyrkan, säga att inte alla kristna barn far illa, att många sammanhang är bättre. Men personligen tycker jag det är lika onödigt som att skrika ”inte alla män” efter en dokumentär om våld i nära relationer. Det är självklart. Det behöver inte sägas.
Jag hoppas att ni som medverkat i programmet - och alla ni andra som berättar om liknande erfarenheter - får höra att era röster är viktiga. Och att ni inte främst får höra försvarstal - utan istället förlåt. Som representant för kyrkan så vill jag vara en av rösterna som säger förlåt för det ni behövt gå igenom. För det som hänt och händer i de sammanhang där jag finns. Förlåt."
 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vi är många inom Svenska kyrkan som verkligen tror

– på Gud, på att brödet och vinet på altaret verkligen är

hela universums medelpunkt."

 

>>Emma Audas är teologie doktor och pilgrimspräst, Vadstena

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Jag har stor respekt för att man vill drömma sig bakåt,

men det som en gång var, kanske inte heller var så rosaskimrande

som man vill minnas det."

 

>>Pär-Magnus Möller, kyrkoherde

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Det beror på att det inte fanns några militära avsikter med

att låta pressfotografera stridsfordon på Gotland. Avsikterna

var politiska, att åter framställa Ryssland som ett militärt hot

mot Gotland, trots att ingen i regeringen eller militärledningen

trodde på detta kommande anfall. Så man kanske bara ville

visa sig ”kraftfull”.

 

>>Jan Guillou

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Dessa två citat känns svåra att förena, >>eller hur? "

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Sverige har reagerat häftigare än någon av våra

nordiska grannar på det ryska hotet.

Följer man debatten här hemma kan man rentav

förledas att tro att det är Sverige som står i begrepp

att invaderas.

Men det är faktiskt Ukraina vars självständighet hotas.

Inte Sveriges."

 

 

>>Wolfgang Hansson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Min andra invändning mot Piensoho har att göra med att vi båda tillhör ett samfund som historiskt sett har varit dåliga på att hantera just andligt maktmissbruk. Under 1900-talet underkändes och uteslöts många med hänvisning till syndakatalogen, och på nittiotalet brändes otaliga ut av det karismatiska kaos som då härjade.

Det är värt att påminna om att detta kaos inte bara levde undanskymt i församlingarnas källare, utan att en rad pastorer och predikanter som var direkt olämpliga fick tillgång till rörelsens största estrader på Nyhem och evangelistveckan.

Vad detta kostade i form av trauman och uppbrott från pingströrelsen är det ingen som vet. Men inget av detta har bearbetats eller ens kommenterats officiellt. I stället har de som drabbats fått sköta det själva, eller genom att söka upp varandra i privata Facebook-grupper och liknande forum. Och fortfarande saknar pingströrelsen och flera andra frikyrkosamfund genomarbetade strukturer för att hantera den här typen av problem." SLUT CITAT

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Inget som tyder på att Sverige

skulle anfallas. "

 

Wolfgang Hansson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Saxat från Aftonbladet:

"Sedan i går patrullerar Försvarsmakten Visby hamn.

I dag fick soldaterna i hamnen tung förstärkning av ett tiotal stridsfordon.

Men enligt överste Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente,

är risken för väpnad konflikt väldigt låg

– Jag sover gott om nätterna, säger han."

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Sett i ett större perspektiv skulle omikron kunna vara steget

till den flockimmunitet som experter talade om i början av pandemin.

Om WHO:s prognos slår in har mer än hälften av Europas befolkning

smittats inom sex–åtta veckor, och då ligger en sådan flockimmunitet

inom räckhåll ganska snart. "

 

>>Per Ewert

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Alla som du, på grund av dina teorier,

hindrar att ta vaccinet och som på

grund av detta dör på grund av det

kommer att tillräknas dej en gång på domens dag."

 

>>Kjell_P

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

"Det är inte främst våra rättigheter som individer som vi bör tänka på,

utan snarare våra skyldigheter att göra vad vi kan för att skydda människor."

 

 

>>Bertil Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Sanningen är att du är villkorslöst älskad av Jesus."

 

Sebastian Stakset

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– USA har stationerat ut sina missiler vid våra hem, på verandan till våra hus. Vad skulle amerikanarna tycka om vi kom till gränsen mellan Mexiko och USA med våra missiler?, säger Vladimir Putin. " SLUT CITAT

 

Kommentar: Och så är det ju faktiskt. Vi minns ju hur kraftigt

USA reagerade när det visade sig att Sovjetregimen hade placerat

ut missiler på Kuba. Det som kommit att kallas Kubakrisen 1962,

då världen var nära ett världskrig.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Alla får lida av det en minoritet av

Sveriges befolkning ställt till med."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"De som nu vägrar att vaccineras, avslöjar att de inte har den

grundläggande trygghet som de annars menar sig ha som troende

kristna.

Det är upprörande att det finns moralister utan ansvar som utsätter

sina medmänniskor för smittan. Antikrists märke blir något helt annat

kopplat till trofasthet eller svek i relation till vår tro."

 

>>Stanley Sjöberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag menar att Semas debattartikel är radikaliserande och missvisande.

Genom romantisering av svensk missionshistoria, i kombination med

idealisering av martyrskapet, häller de farligt bränsle på idéer som odlar

kristen extremism. Texten är missvisande därför att den ensidigt lyfter fram

exempel, utan att ta hänsyn till radikaliseringens och traumatiseringens

ödesdigra konsekvenser."

 

>>Roland Stahre.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"På den tiden innan mobiltelefonens intåg när jag kom hem till ett tomt hus där jag växte upp kastade jag mig på telefonen och ringde någon av de “kristnaste” jag kände. Tryggheten av att om de svarade så hade nog inte Jesus kommit gjorde att min rädsla släppte. Men jag byggde min rädsla på något som bottnade i en felaktig bild av vad som en gång kommer ske och vad kvalifikationerna är. Det jag var rädd för var helt enkelt inte sant." SLUT CITAT

 

>>Pingstpastor Andreas Nielsen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Alla kyrkbesökare får lida när vissa vägrat vaccin

De har tackat nej till vaccin på grund av slöhet, okunnighet,

rädsla och för att de missletts av falska profeter."

 

>>Elisabet Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"“Du är den Helige som tronar på Israels lovsånger” läste någon

från den gamla översättningen av Psalm 22. Det dröjde inte länge

förrän man började tala om att “nu ska vi resa en tron av lovsång

till Gud”, som inledning till den alltmer obligatoriska lovsången innan

predikan. Och det lät ju bra. Tills tröttheten och det alltmer ansträngda

tonläget började viska om att något hade gått snett här. Vad var det

egentligen för teologi som låg bakom den här sortens lovsång?"

 

>>Magnus Malm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Som föreståndare och predikant har jag kastat sten, och avkrävt människor syndabekännelser. Men med tilltagande ålder har jag blivit mer förlåtande och insett att jag är full utav brister själv. I dag vill jag säga om församlingen som uteslöt mina föräldrar: “Förlåt för det som varit, de visste inte bättre”."

 

>>Roland Nelsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Som teolog borde jag kanske jubla över politikernas växande intresse för kristendom. Och visst är det bra om människor blir medvetna om sina rötter, och partiprogram får gärna beskriva historien korrekt. Men vad händer när vi försöker hämta moralisk kraft från en tradition som vi inte lever i?

De återkommande referenserna till Bibeln och kristet arv i dagens politik är fantomsmärtor efter en förlust. Man försöker mjölka moralisk auktoritet ur något som man egentligen inte tror på – men som man samtidigt anar att man inte klarar sig utan. Konsekvensen är att Bibeln och den kristna tron reduceras till medel för andra mål.

Tydligast är detta hos Sverigedemokraterna, som vill använda Svenska kyrkan och ”kristna värderingar” för att kitta ihop nationen. Men göra Gud till en pelare i vårt statsbygge är att krympa Gud. För då är det vi och inte Gud som är universums mittpunkt. Gud är inte längre härskarornas Gud, utan vår kosmiska butler. Det var just detta Nietzsche menade när han talade om Guds död i det moderna samhället. När människan gör Gud till ett medel för sina mål, då har hon själv tagit Guds plats."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vi har ett uppdrag att förvalta skapelsen. Respekt för Gud som gett

den gåvan måste rimligen innebära att vi hanterar också skapelsen

som helhet respektfullt. Att värna miljön är också att värna framtiden

för kommande generationer."

 

>>Ulf Häggqvist från Svenska alliansmissionen

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Och det här måste ju vara extremt viktigt för alla kristna,

eftersom de kristna som lever när det händer kommer att

få vara med om detta. Bibeln talar inte om något uppryckande

som ska ske före detta. Och då är det ju bättre att vi är

förberedda mentalt och förstår vad det innebär för mission

och evangelisation och kyrkans arbete här och nu."

 

>>Mikael Karlendal

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Undvik konspiratoriska tolkningar. Med detta menar jag

påståenden som bygger på tvivelaktiga källor och lösryckta

bibelverser. Här kan nämnas uppfattningen om att Bill Gates

har preparerat coronavaccinet med ett chip för att kunna kontrollera

världen. Ett annat exempel är påståendet om att påven och Katolska

kyrkan genom sin religionsdialog planerar att skapa en ny världsreligion."

 

>>Leif Carlsson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Orsaken till denna brist på eskatologiska predikningar kan troligen mestadels härledas till det överskott på eskatologisk förkunnelse och spekulation som pågick under främst 1970-talet och en bit in på 80-talet. Då låg nog frikyrkoförkunnare, och särskilt de inom pingströrelsen, i ett dike när det gäller detta. Man gjorde detaljerade försök att förutsäga framtiden och positionera oss i den eskatologiska tidtabellen, med Bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra. En del försökte till och med utse årtal då Jesus skulle komma tillbaka. Och saken är den att många, väldigt många, trodde på detta.

Men det gick inte så bra. Jesus kom inte tillbaka under just de årtalen och EG gick från att ha tio stater till betydligt fler och sedan heta EU. Den på 70-talet frammejslade kartan med inspiration från Hal Lindseys bok ”Vart är mänskligheten på väg” stämde allt sämre med verkligheten. Försöken att läsa Bibeln och dagstidningen ihop blev allt knepigare." SLUT CITAT

 

>>Mikael Karlendal

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Gud hjälpe oss … ”Predikanter” som Kenneth Copeland

lägger kyrkan i en tidig grav."

 

>>Samuel Heffern

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det finns en annan betydelsefull aspekt av bibelanvändningen,

nämligen förmågan att kunna bedöma det som sägs i predikningar

och undervisning. Paulus skriver: “Förakta inga profetior men pröva

allt” (1 Thess 5:20–21). I dag finns det en växande flora av spekulativa

budskap som grundas på konspirationer och godtyckliga hänvisningar

till bibeltexter. Hur ska åhörarna kunna pröva det som sägs om de

inte vet vad som står i Bibeln?"

 

>>Leif Carlsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I Berlin hade man skrattat åt Jimmie Åkesson och SD:s besatthet

av invandring, kultur och islam istället för valets verkliga debatter.

Han är gårdagens politiker med gårdagens frågor.

Vi borde skratta här också."

 

>>Anders Lindberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att spå är svårt, särskilt om framtiden."

 

Storm P

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Norges avgående statsminister Erna Solberg gratulerar sin politiske

motståndare till valsegern och regeringsmakten, och skyller inte på

valfusk eller att valet är stulet, underbart att det finns civiliserade

länder i västvärlden."

 

Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Äntligen! Den 29 september försvinner samtliga coronarestriktioner,

meddelade regeringen igår. TV4 fick tag i Carola som reagerade med

ett jublande "Yes!" på beskedet. Ett hallelujah hade kanske varit mer

väntat – och också passande. I mer än 1,5 år har vi levt kringskurna

liv på grund av pandemin. Det har minst sagt varit en prövningarnas tid,

med sjukdom, anhöriga som strukit med, isolering, oro och hemarbete

för många. Det är nästan svårt att ta in att den här mörka perioden går

mot sitt slut. "SLUT CITAT

 

>>Jonna Sima, ledarskribent på Aftonbladet

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Alla som har varit inlagda på Iva med covid-19 de senaste tre

veckorna i hela Sydsverige har varit helt ovaccinerade. 

Lisa Hassel, som är Iva-sjuksköterska på Helsingborgs lasarett tycker det är bedrövligt att inte alla ser till att bli vaccinerade.

– Vi kommer inte komma ur det här om inte folk vaccinerar sig.

Så enkelt är det, >>säger hon."

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Nästan alla som nu vårdas för covid-19 på iva i Västra

Götalandsregionen är ovaccinerade.

– Det är beklämmande, i första hand för deras egen skull men

också för att de tar upp platser på intensiven där det redan är trångt."

 

>>Intensivvårdsläkare Kai Knudsen vid Sahlgrenska

universitetssjukhuset i Göteborg."

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Det är inte ett ideal att ha kvar sin barnatro, man måste växa!

Den här infantiliseringen av tron ligger väldigt djupt i oss: dels

att vi talar om “vår enkla barnatro”, dels har vi den här Andraé

Crouch-sången “Take me back to the place where I first received you”.

Men vi ska inte tillbaka! Kallelsen är vidare – mot mognad, fördjupning

och transformation!"

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi säger ofta att tron hör till det privata, men för mig är den

lika lite en privatsak som socialismen är det för Göran Greider,

miljöengagemanget för Greta Thunberg eller kärleken till språket

för en poet. Det betyder inte att jag alltid måste prata om den eller

övertyga andra att tycka som jag. Men det känns inte heller värdigt

att gömma undan den. "

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Även om Bibeln skrevs i en annan tid och med andra kulturella

förutsättningar än våra, är dess budskap kristallklart: Gud skapade

man och kvinna och gav dem, gemensamt och tillsammans,

uppdraget att förvalta skapelsen."

 

>>Joakim Lundqvist

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"– Jag är förundrad över att just KD skulle bli det parti

som öppnade dörren in till värmen för Sverigedemokraterna."

 

>>Pastor Daniel Berner

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Polen och Ungern är på väg att utvecklas till auktoritära

länder av ryskt snitt.

Då är det inte rimligt att svenska och andra EU-skattebetalare

ska bidra ekonomiskt till deras utveckling. Det är dags att stänga

EU:s pengakran till de båda och förbereda deras uteslutning ur EU."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"2009 infördes rätten till vigsel för samkönade par i svensk lag. Visst var det en påfrestning på ekumeniken när Svenska kyrkan bejakade detta. En del varnade för att ekumeniken i Sveriges kristna råd skulle gå sönder. Så har dock inte blivit fallet. Våra kyrkliga ledare fortsätter att tillsammans glädjas åt enhetens gåva i Kristus och samtidigt ta ansvar för kallelsen att älska varandra för att världen ska tro och leva. Ekumenik handlar djupast om vänskapen i Kristus och insikten att vi som kristna har ett gemensamt uppdrag att tjäna Gud i den värld som Gud älskar."

 

>>Björn Cedersjö

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I dopet får vi del i rörelsen från död till liv.

Vi blir delaktiga i Jesu död och uppståndelse."

 

>>Sofia Camnerin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Nästan alla som avled med covid-19 i USA i juni var inte vaccinerade,

enligt landets främsta smittskyddsrådgivare >>Anthony Fauci."

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

>>“Kristna kan bli ledare i klimatkampen”

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Invandring har blivit en syndabock för mycket som gått fel i samhället.

Det politiska livet har låtit detta ske utan ordentlig analys. Sverige skulle

stanna utan invandrare. De förtjänar respekt. Många är stolta nya svenskar.

Dags på bred front säga Nej till främlingsfientlighet."

 

 

Jan Eliasson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi som är systematiker och kyrkohistoriker har en tendens

att förenkla vad Bibeln säger om samkönade relationer.

Bibelforskare däremot vet att det inte går att dra tvärsäkra slutsatser."

 

 

Fredrik Wenell, ledarskribent på Dagen 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

”Anpassningen till samhällstrender har inget egenvärde,

utan kan tvärtom leda kyrkan i fördärvet. Som när delar

av kyrkan i trettiotalets Tyskland anpassade sig till den

nazistiska ideologin. Detta kan hjälpa oss att förstå vad

som gått fel i USA. De vita evangelikalas entydiga allians

med republikanerna innebär både att de bidrar till polariseringen

i samhället, och att de reducerar sin tro till ideologiproduktion.

Precis som Trump själv gör de tron till ett medel för ett annat mål:

den politiska makten.”

 

Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Folk som sprider antimuslimska nidbilder bortser gärna från att muslimer i Sverige också är en utsatt minoritet som möter hat – och från de samarbeten som sker mellan judar och muslimer. Det finns gott om exempel på svenska muslimer som blir förbannade och säger ifrån när judehatet visar sig. I förra veckan protesterade palestinier mot antisemitism på Möllevångstorget i Malmö, efter att en tolvårig judisk flicka trakasserats på sin skola."

 

Niklas Orrenius

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

" “Vi vill inte ha dem här”, säger initiativtagaren till ett upprop

mot de muslimska gravarna. Han säger det mot människor han

inte känner. Som han omöjligen kan döma för deras handlingar.

För han vet inget om dem. Och de kan inte längre svara för sig.

Men han vill inte “ha dem här”. Det ekar. Och den som tror att

sådan rasism kommer stanna vid muslimer vet inget om vår historia."

 

>>Gustav Fridolin

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Lewi Pethrus ändrade sig om mycket under sitt långa liv,

men öppenheten för Anden går som en röd tråd från början till slutet.

Strax före sin död välkomnade han sjuttiotalets karismatiska förnyelse

och Andens verk i den Katolska kyrkan. "

 

>>Joel Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vi måste inte vara lika eller tycka lika.

Det går att nå enhet även i skillnad.

Det går att nå en försonad mångfald."

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Växjö-Rögle i hockeyfinal,

inget är längre som förut,

vi lever i den yttersta tiden."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En sund eskatologi förutsätter att vi låter bibeltexten tala. Och kom då ihåg >>Carlssons varning för övertolkningar! De uppstår när vi utifrån ett tänkt schema läser in något i texten som inte står där. Som exempel anger han Upp 4:1, som utifrån Darbys modell felaktigt sägs handla om “uppryckandet”. Dessvärre finns många liknande övertolkningar i den “profetiska” förkunnelsen."

 

>>Hans Lindholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"När Gud från början skapade människan till sin avbild gav han henne uppdraget att ta hand om skapelsen. Gud sa till första människorna: “Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.” Detta innebär en förvaltning och att ta hand om vår planet, inte att förstöra den. En del kristna tycks tro att detta inte gäller längre i församlingens och evangeliets tidsålder. Men det är ett uppdrag till mänskligheten som gäller i alla tider. När vi förstör biologiska mångfalden och genom vår livsstil bidrar till allvarliga klimatförändringar, då går vi utanför de ramar Gud har bestämt för människan. Att förstöra Guds skapelse är en synd mot skaparen själv. Bibeltroende kristna borde vara frontfigurer i miljökampen, i att främja miljöforskningen och i att minska utsläppen av växthusgaser."

 

Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Putin må vara en icke-demokratisk skurk. Men varför skulle han anfalla Gotland och hamna i krig med EU, i värsta fall också Nato, förlora all export av gas och olja och hamna i totalt handelskrig med hela västvärlden? Och därmed riskera ekonomisk ruin – för Gotlands skull? Förutom allt han skulle förlora, vad skulle han vinna på ett sådant dåraktigt krig?"

 

Jan Guillou

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Trump är inte kristen annat än på ett skenbart sätt och röstfiskande sätt. Trump är helt beroende av rösterna från vita evangelikaler för att få politisk makt. Därför säger han och gör ett antal saker som de gillar, annars hade han inte haft en chans att få politisk makt. Det gör honom dock inte till kristen. Man blir inte kristen av att fotograferas med en bibel i handen, gå med i en pro life demonstration eller få förbön av evangelikala ledare. Trumps tweets visar att han inte har några kristna värderingar över huvud taget. Han svär, donderar, hatar, skäller, smickrar, ljuger – konstant när han twittrar. Det är så långt från kristna värderingar man kan komma."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

“Jag kan minnas tider när jag förkastade

dessa människors teologi och uttalade Guds

dom över vad jag uppfattade som villfarelse

och falska läror. Men nu kände jag hur den

helige Andes värme genomströmmade mig,

och i stället för hätskhet fylldes jag av en

sådan kärlek till dessa kyrkoledare,

att jag ville ge mitt liv för dem snarare än

fördöma dem.”

 

>>Citat ur David du Plessis memoarer

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag har försökt läsa en del av sociala medier-reaktioner i svensk kristenhet senaste veckan. Jag tycker att många av debattörerna uttrycker sig mycket respektlöst om homosexuella och de som brottas med sin homosexuella läggning. Vissa reaktioner visar bara att man aldrig har haft att göra med människor som faktiskt berörs av saken."

 

Efk-pastor Stefan Swärd

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Gårdagens demonstrationer visade en total brist

på respekt gentemot all den vårdpersonal som

fortfarande sliter i pandemin för att rädda liv,

och även gentemot de tusentals medborgare som

förlorat en nära anhörig eller som själva har insjuknat

i covid-19".

 

 

Inrikesminister Mikael Damberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"... vi tror på en Gud som verkar öppet i historien,

inte en gud som gömmer sig i det fördolda och skriver

tidens tecken i ett språk som enbart de med rätt gnosis kan uttyda."

 

>>

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vaccinen mot covid-19 bör vi betrakta som en gudagåva för mänskligheten,

inte som elitens lömska försök att förgifta befolkningen."

 

>>Ledare i Expressen 17 mars 2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi behöver ett språk som låter oss lovsjunga kärleken och skönheten, och samtidigt ger ord för livets trauman: döden, skulden och ensamheten. När pandemin ställer livet på sin spets blir behovet särskilt uppenbart. Därför måste kulturen ta ett steg fram. För nu, precis som för ett sekel sedan, behöver vi ord för vad vi är med om. Det bär ofta konstnärer och akademiker emot att peka ut en riktning – vi föredrar att ställa frågor. Men om de intellektuella abdikerar hörs bara charlatanerna och deras konspirationsteorier."

 

>>Joel Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det kristna hoppet handlar om en ny värld. En ny och rättfärdig regim. En värld där ondskan inte längre kan regera utan är besegrad en gång för alla. En värld där både död och sjukdom har tappat greppet om våra liv.

Låter det som en dröm? Ja visst är det en dröm. Och vad är alternativet? Ateismens enda långsiktiga vision är att vi alla dör. Och till slut dör hela planeten. För eller senare kommer livsbetingelserna på vår planet att kollapsa. Alternativen är tron på den eviga döden eller tron på det eviga livet."

 

>>Stefan Swärd

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Och detta är hemligheten i människornas hjärtan, i synnerhet många kristna människors hjärtan: de älskar inte Gud. De kan inte älska Gud, eftersom den bild av honom som de har fått inte går att älska. Den Gud de har blivit ställda inför är skräckinjagande. Det är en Gud som inte går att leva med.”

 

Rob Bell


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"
Men jag blir lika illa berörd när mina frikyrkliga vänner talar illa
om katoliker, lutheraner eller ortodoxa. Det hörs exempelvis titt
som tätt att katoliker bara är kristna av tradition och inte har någon
levande personlig tro. Det stämmer inte. Den katolska traditionen
bär på skatter som många av oss har kunnat luta oss mot i sökandet
efter en fördjupad tro. Kyrkans, och då menar jag hela kyrkans,
rikedom tillhör oss alla
."

>>Fredrik Wenell

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Man kan inte hamna i vilddjurets grepp genom ett

chip under huden eller något annat ingrepp på eller i kroppen."

 

>>Willy Ahlberg.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Tolkningarna om Jesu återkomst och framtiden är lindrigt uttryckt

många och förvirrande. Det är lätt att gå vilse bland fikonträd, vedermödor

och skräckregimer. Det väsentliga i budskapet om återkomsten är dock tydligt:

Jesus ska slutgiltigt krossa ondskan och upprätta sitt eviga gudsrike.

I min bok >>Tröst och Trots sätter jag fokus på konsekvenserna av detta budskap:

Sprid tröst genom hoppet om en återupprättad värld och trotsa redan nu ondskans makter."

 

>>Leif Carlsson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Undvik konspiratoriska tolkningar. Med detta menar jag påståenden som bygger på tvivelaktiga källor och lösryckta bibelverser. Här kan nämnas uppfattningen om att Bill Gates har preparerat coronavaccinet med ett chip för att kunna kontrollera världen. Ett annat exempel är påståendet om att påven och Katolska kyrkan genom sin religionsdialog planerar att skapa en ny världsreligion."

 

>>Leif Carlsson

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Det är väldigt illa om kristna blir kända för att tro på evangeliet – och för att tro på konspirationsteorier. Då undergräver man förtroendet för Bibeln och risken är att icke-kristna människor avfärdar evangeliet av den anledningen.

Så det är mycket som står på spel."

 

>>Stefan Gustavsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Trump portades för att han uppmanade till våld. Swebbtv slängdes ut från Youtube efter upprepade brott mot användarreglerna och flera varningar. Det handlade inte om att Swebbtv var kritiska mot regeringen, som många vill låta påskina, utan om att de spred felaktigheter om covid-19 och hade ett hatiskt innehåll. Swebbtv har spridit mer tokigheter än så men som Google accepterat, som att Estonia sänktes av två torpeder."

 

>>Patrik Oksanen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Alternativet är den draksådd som vi nu fått skörda en del av frukterna av, i form av vaccinmotstånd på de allra lösaste av boliner, eller amsagorna om Donald Trump och det kristna rike han på något sätt skulle upprätta, en villfarelse som svensk kristenhet ingalunda förblivit obesmittad av. Men också den oerhörda skada som detta fria förhållande till fakta gjort på mig och ett okänt antal andra under många år. En skada som ingen, säger ingen, predikant som åsamkat den någonsin tagit minsta ansvar för. Likt sämre begagnade bilhandlare har de fegt smitit runt knuten snabbt som ögat efter att ha prackat på en sina sekunda andliga varor. Öppen självrannsakan eller erkännande om att man haft fel är lika sällsynt som minsta intresse för själavård för dem man skadat. Ofta har man bara glatt gått vidare till nästa galenskap."

 

>>Jonathan Newton

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Låt oss be för att denna mammonistiska guldkalv kollapsar och

att en biblisk Jesusrörelse som förenar karismatik med fred och

rättvisa reser sig ur askorna."

 

>>Micael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Trump har senaste månaderna aktivt använt twitter för att försöka genomföra en statskupp, att gripa makten utan stöd i ett demokratiskt val. Det är tragiskt att twitter väntade så länge med att stänga hans konto. Det handlar inte om yttrandefrihet, det måste finnas vissa anständighetens gränser för vad man skriver på twitter och facebook. Yttrandefrihet och pressfrihet är inte att allt ska publiceras. Tidningar gallrar hårt i vad de publicerar. Socialamedierföretag måste också ta ett publicistiskt ansvar."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är sunt att kritiskt granska andlighet som spårat ur,

men vi behöver också lyfta fram och tala väl om ett liv i

den helige Andes kraft."

 

>>Mikael Hallenius

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Som tidning har Dagen en glasklar hållning. Vår uppfattning är att

Gud kallar både män och kvinnor till alla uppgifter i sin kyrka, vare sig

det handlar om att tjänstgöra som barnledare, diakon, pastor, biskop,

kyrkorådsordförande, samfundsledare eller i någon av alla andra roller

som bidrar till det övergripande uppdraget att utbreda Guds rike. Alla

former av förminskning, kränkning och trakasserier mot kvinnor i traditionellt

manliga uppgifter måste med kraft avvisas och motverkas. "

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Trump kan betraktas som en förebild för antikrist, en varning inför det som en gång kommer att hända. Nu syftar jag inte på hans politiska gärning, för den kan man ha olika åsikter om, utan just detta att så många har anammat en alternativ verklighet som bygger på lögner. Trumps presidentperiod visar hur lätt det är att bedra stora massor även i en demokrati. Sanningen sätts på undantag bit för bit. Efter 4 år tror miljoner på lögnerna bara för att just han säger det. Det är antikrists ande. Förvillelse där även många kristna visar sig vara oerhört lättledda och beredda att sätta sitt hopp till en människa istället för Gud."

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men för mig personligen är en annan fråga ännu större och allvarligare:

Hur kunde pastorerna Pat Robertson och Franklin Graham och en lång rad

andra internationellt kända kristna ledare förvända synen på så många

evangelikaler? Donald Trump sades personifiera Guds vilja – vara Guds

utvalde. Nu, efter “kraschen”, låter det annorlunda! Hur länge ska vi hålla

på och sniffa efter vad dessa till synes maktgalna herrar säger sig stå upp för?"

 

>>Alf Svensson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Många kristna har gjort väldigt mycket gott under coronakrisen,

det har de verkligen. Men sen har vi de där kyrkoledarna som

fullständigt missbrukar sin maktposition och utnyttjar människors

rädsla och utsatthet för att gynna sig själva."

 

>>Micael Grenholm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Nationalism i en ohelig allians med apokalyptisk

kristendom blir en farlig cocktail. "

 

Frida Park

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Analytiker påstod att det var Donald Trumps fortsatta retorik om stulna val i sitt tal den där eftermiddagen som gjorde att massan sedan invaderade Kapitolium. Men allt det som vi fick se genom de skakiga mobilkamerorna var inte resultatet av vad han sa i sitt tal, det var resultatet av vad han sagt under 4 år. När Trump förlorade valet trodde jag under några naiva timmar att det var över. Kanske måste vi inse att det var då det började."

 

>>Alex Schulman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Trump drog likt Samson - en annan historisk figur

med speciellt hår - ner templet över sig själv."

 

>>Mats Larsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag tog avstånd från Trump redan för fyra år sedan.

Jag tyckte det var svårt att inte genomskåda den ande

av lögn, laglöshet, omoral och högmod som präglade denne man. "

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Samtidigt låter SVT svenska folket få höra om

Messias på tv-gudstjänster varje söndag året runt.

Det kan vi vara tacksamma för!"

 

>>Jacob

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är för övrigt helt obegripligt att kyrkan inte lyckats träda fram

under pandemin och spela en viktigare roll."

 

>>Jonas Gardell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Kungens recept mot resignation och modlöshet som hotar att ta överhanden, blir att se framåt:

– Vi behöver blicka framåt mot ett nytt och betydligt bättre år, sa han och syftade på 2021. Ljuset kommer tillbaka! Vaccinet är på väg! sa han med tydlig skärpa i rösten och stadig blick.

Till sist riktade han en välkänd uppmaning till var och en i Sverige:

– Kom ihåg: Håll i och håll ut!"

 

Citat från >>DAGEN

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag vill också peka på att alla dessa felaktiga konspirationsteorier och rykten kan ge en onödigt mörk världsbild. Sådant kan ställa till det för människor som har svårt att hantera den typen av negativ information och som kanske inte har så många glädjeämnen i livet. Detta bör man begrunda om man sprider sådant här vidare till andra. Det kan skapa en oro som inte en sund kristen skall behöva leva med. "

 

>>Lennart

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"– Med sin öppenhet och sitt ekumeniska patos var Henrik Roelvink

en stor gåva till svensk kristenhet."

 

>>Peter Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Uppenbarelseboken och Jesu ord om den sista tiden har ett

annat syfte än att vara ett tidsschema för att ange när Jesus kommer tillbaka."

 

>>Fredrik Wenell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Detta profeterande över Trump är andlig korruption.

Att använda profetia som valpropaganda och röstfiske

är hädelse och missbruk av Andens gåvor. Detta är en

galenskap som drabbat kristenheten. Detta är inte kristendom.

Trumpism är en politisk rörelse som försöker utnyttja och

kidnappa delar av kristna kyrkan. Liknande fenomen inträffade

när 68-vänstern infiltrerade kristna kyrkan på 60- och 70-talet.

Vårt avståndstagande mot denna galenskap måste vara kraftfull."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Profeterandet över Trump är andlig korruption

på en nivå som jag aldrig tidigare upplevt."

 

>>Stefan Swärd

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

"Såväl framgångsteologi som trumpism bygger på ett besynnerligt

äktenskap mellan marginaliserade människors längtan och senkapitalismens

geschäft. Här finns något djupt tragiskt. Dessa människor förtjänade bättre

– både bättre politiker och bättre pastorer."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men det långsiktiga problemet med Ungern och Polen

kvarstår och måste lösas på något sätt."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ingen börjar från dag ett att tillbe en annan människa. Det börjar så klart alltid på en lägre nivå. Det inleds med en fascination, en fascination som blir allt mer osund. Ifrån detta vi just läst i Upp 13:3-4 kan vi nog dra slutsatsen att den kommande Antikrist är en vältalig och karismatisk person som med sin mycket speciella utstrålning trollbinder allt fler. Kanske vi till en början kommer att få se människor som har T-shirts, kepsar och kaffemuggar med bilder av den blivande Antikrist. Kanske viftar man med flaggor och vimplar, precis som på Hitlers tid (Hitler var ju en slags prototyp på Antikrist). "

 

>>Lennart

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Det jag har allra svårast med angående den kristna Trumpismen är hur man använder profetia för att främja valkampanjer och röster i ett politiskt val. Jag anser att det är andlig korruption och ett grovt missbruk av profetians gåva. Min granskning av amerikansk kristenhet visar att detta har blivit omfattande och utbrett. Det är ett nytt fenomen som har uppkommit med Trumpismen."

 

>>Stefan Swärd

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Men när ett samfund utövar ett direkt styre över ett parti

sker en anmärkningsvärd sammanblandning av religion och politik. "

 

>>Gustaf Lantz

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Allt detta profeterande över Trump har fullständigt kört hela amerikanska profetrörelsen i diket. Man säljer sin själ med en Trumpvänlig profetia och får den politiska maktens gillande."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”När inget är heligt kan vad som helst hända.

Allvarligt med vandalisering av en katolsk kyrka i Göteborg”.

 

 

>>Antje Jackelén 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Trump har också lärt oss hur villig allmänheten är att låta sig luras, hur villig den är att följa förföraren.

En medborgare i USA har alla möjligheter att ta reda på fakta och i moralisk mening skilja på rätt och fel. Ändå valde 70 miljoner människor lögnaren och hans attacker på demokratin. De valde myterna på nätet i stället för verkligheten, tro istället för vetenskap, "alternativa fakta" i stället för det de ser med egna ögon.

Trump förlorade valet men är inte historia.

Han är förebudet." slut citat

 

>>Peter Kadhammar

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Lättnaden över att Trump ser ut att förlora är kanske starkare

än glädjen över att Biden den 20 januari nästa år kan installeras

som USA:s 46:e president. Mycket starkare till och med. Men

lättnad är faktiskt ingen dålig känsla."

 

>>Ingvar Persson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Världen har inte rösträtt i det amerikanska valet.

Låt oss hoppas att majoriteten av det amerikanska

folket inser hur illa det vore med ytterligare fyra år

för Donald J Trump i Vita huset. För dem och för oss."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Jag är själv en evangelikal kristen och jag tror vi kommer

att få leva med Trump-stämpeln i många år, något som jag

fruktar kommer att skada vår möjlighet att dela evangeliet."

 

>>Jonathan R Peterson 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Om de globala målen ska uppfyllas

måste vi kristna kavla upp ärmarna."

 

>>Madeleine Sundell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Vi har mött ganska många världsledare under de senaste två åren

och ni skulle bli förvånade om ni hörde vissa av de sakerna som sagts

när kameror och mikrofoner stängts av. Vi kommer skriva många

artiklar om detta. Och lita på oss – det kommer vi att göra”.

 

>>Greta Thunberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Islam är knappast, som en del tycks frukta, på väg ta över Sverige."

 

>>Joel Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Därför är jag djupt bekymrad över utvecklingen i USA

och andra länder där demokratin bryts ner. Oroad även för

vårt land. Det är med sorg jag ser att grenar i kyrkans träd

stöder och förstärker denna utveckling. Jag hoppas att de

grenar som värnar demokrati och medmänsklighet är starkare

och mer livskraftiga."

 

>>

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Lösningen på gängproblematiken i Sverige är inte hårdare tag,

utan kärlek och upprättelse."

 

>>Sebastian Stakset

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vi ser inte fram emot världens slut, utan världens nyfödelse genom Messias ankomst (Matt 19.28). Vi väntar inte på den stora katastrofen, utan på den slutliga återupprättelsen (Apg 3.21). Vi behöver återerövra det bibliska hoppet i vår tid: Messias skall träda fram i makt och härlighet för att ta över! (Tit 2.13, Matt 24.30-31). Vi väntar inte på en evakuering från jorden utan på en invasion från himmelen, när vi rycks upp för att möta Jesus bland molnen när han kommer. Allt ska inte förintas utan allt ska förvandlas och bli nytt (Matt 24.35, Heb 1.10-12, 2 Pet 3.10-13). Synden kommer att dömas och rättfärdigheten kommer att segra (2 Pet 3.13). Djävulen och hans antikrist är förlorare. Jesus är Herre!"

 

>>Lars Enarson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

En av Sveriges mest uppskattade riksevangelister,Torsten Åhman, sa följande tänkvärda ord:

 

"Jag har reagerat starkt mot tron på helvetet som en fasansfull tortyr utan uppehåll och utan slut. Och lika starkt mot att Guds helighet är av sådan art att den kräver detta ofattbara och ändlösa lidande.

Att jag reagerat så starkt beror på att jag tycker illa om när man säger så om min Gud. Han är inte sådan. Han vredgas över det onda och när människor förstör livet för andra. När man utsuger och plågar och förnedrar och förstör. Men han är inte sådan att något i hans natur finner tillfredställelse över att själv plåga andra. Det är inte helighet. Jag delar inte en sådan tro.

Jag reagerar därför att det för upp stenbumlingar på vägen som gör det svårt för ärliga gudssökare att tro.

Jag reagerar därför att det ger trons motståndare onödig och kraftfull ammunition.

Men framför allt reagerar jag därför jag inte tror att detta är sant." SLUT CITAT

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"De som vanligen reagerar starkast tycks vara de som håller sig till pre-trib-tolkningen, alltså tror på ett uppryckande av de troende till Jesus före det att den yttersta tidens elände bryter ut. Det är så klart bekvämt och skönt att tro så, och då är det kanske inte så konstigt att det blir lite känsligt om någon ger sig på att riva ner det som denna bekväma tolkning lutar sig mot. De som tror på ett senare uppryckande brukar peka på risken med att tro annorlunda. Det kan ju orsaka en andlig blindhet om man t.ex. inte tror att man skall behöva uppleva avfall och Antikrists tid på jorden. Har man inte trott att man skall få uppleva Antikrist så har man troligen inte heller studerat bibelställen om hans ankomst speciellt ingående. Så när han då väl kliver fram på världsarenan, så kanske man inte begriper att det är Antikrist som har kommit! Så här uppstår då en naturlig konflikt mellan den bekvämare tron och den tro som värnar om vaksamhet, beredskap och villighet att lida förföljelse etc." SLUT CITAT

 

>>Lennart Jareteg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Hur länge skulle församlingen stanna i världen för att fullfölja hans gudomliga uppdrag? Innebörden är att detta uppdrag skulle pågå till tidens slut. Helt klart är att detta löfte skulle vara underligt om Guds plan var att ta bort församlingen sju år före den tidpunkten! Om, när tidens slut kommer, församlingen inte längre skulle vara på jorden, skulle ett löfte som detta vara meningslöst."

 

Läs resten >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag tror inte alls på spekulationen om att EU är

ett begynnande antikristligt världsherravälde. "

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Jag är personligen väldigt tveksam till läran om uppryckandet,

som menar att alla kristna behöver avlägsnas från jorden och

bevaras från de svåra tiderna som skall komma. Det är svårt att

finna ett tydligt stöd för denna lära när man läser bibeltexterna

i sin helhet."

 

>>Mikael Tellbe

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"På sikt gynnar krispaketet också Sverige. Två tredjedelar av vår export går till EU, svenska företag har ett par tusen miljarder investerade inom unionen, produktionen är beroende av långa leveranskedjor från söder. Det ligger därför i vårt intresse att EU fortsätter att fungera både ekonomiskt och politiskt. Därmed också EMU, trots att vi inte är medlemmar."

 

>>Petter Larsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den ”allt-ska-brinna”-teologi som format många kristnas sätt att

tänka på jordens framtid är en avart ur samma dualism."

 

>>Peter Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Själv blev jag vid första kontakten med Washer (såg en video) lite positivt överraskad. Men min fru, som ofta reagerar snabbare än jag på andliga övertoner, anade genast ugglor i mossen vid denna första kontakt. Jag själv tänkte att här var minsann en radikal broder som vågade ta bladet från mun och predika emot en ljummen och villfaren kristenhet. Det behövs ju profetröster i vår tid (om nu någon lyssnar vill säga). På samma sätt tänker många andra. Man är less på en ljum kristenhet som inte förkunnar evangelium utan bara sysselsätter sig med perifera saker som ofta saknar relevans och bibelstöd. En radikal förkunnare som Washer kan då tyckas var sänd av Gud. Men så kikade jag lite mer, och såg en Washer som alltid ser plågad ut, som nästan aldrig skrattar, som sällan säger ett vänligt ord, som sällan säger något till uppmuntran, som inte leder sina åhörare till trons vila och barnaskapet, osv.

Sedan började mail komma in till mig från helt sönderbrutna kristna ungdomar som hade fått sin tro helt förstörd av Washers undervisning. De hade genom denna undervisning hamnat i en lagisk prestationstro och därmed tappade bort hela sin frälsningsvisshet. Flera personer hade mått riktigt dåligt rent psykiskt. Kanske någon beundrare av Washer nu tänker att dessa syskon inte hade en sann tro före mötet med Washers förkunnelse, men JO, det bedömer i vart fall jag att de hade haft. De hade levt i ett enkelt barnaskap och glad förtröstan på att Jesus var deras frälsare; att nåden räcker hela vägen hem till saligheten hos Gud!"

 

>>Lennart

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Är det inte märkligt att Paulus som blev anförtrodd försoningens hemlighet

och hela Guds frälsningsplan, aldrig med ett enda ord nämnde något om evigt straff?"

 

Citat från boken >>Tidens fullbordan

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Är jag då en flummig oevangelikal universalist som man kan avfärda? Nej, jag brottas fortfarande med den här frågan. Däremot så är det min starka önskan att kärleken ska segra och att det är den tomma graven och den uppstånde som har sista ordet. Inte ett helvete där människor plågas för evigt."

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Låt oss hoppas att den undanskuffade Junia får komma tillbaka till alla våra biblar i framtiden.

Inte bara för hennes skull. Inte bara för alla de apostlakvinnor som Gud kallar i dag.

Utan framför allt för Guds rikes skull."

 

>>Åsa Molin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ett typiskt kännetecken för dessa maktmänniskor är

att skuldbeläggning är deras främsta vapen och att fruktan

alltid följer i deras spår."

 

>>Per-Gustaf Eriksson,

teolog och beteendevetare.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ekumenisk är man inte bara

för att man kallar sig så."

 

>>Peter Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Det finns då ett enklare sätt. Lyssna inte på Beatles och absolut inte på fagra löften från influencers. Men se på IVA-sköterskorna: De förhäver sig inte, de skrävlar sällan – men ingen har större kärlek än den som ger sitt allt för sina patienter." SLUT CITAT

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men denna öppning till offentliga samtal bemöter Daniel Alm

med ett svar som lägger locket på (Dagen 25 juni). Alm är

pingströrelsens ledare och ordförande för Sveriges kristna råd.

I ett obehagligt tonläge påstår han att Halldorf har fel, och att

Halldorf har en egen byk att tvätta.  Genom Alms inlägg blir

Halldorf en persona non grata. Vem vågar då fortsätta samtalet

om bibelbruk?"

 

>>Sune Fahlgren

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men de inlägg i otal chatt-trådar som dokumentären väckt samt de mejl som nu strömmar till mig och mina kollegor från medlemmar som vuxit upp i pingströrelsen vittnar om något annat. ”Jag känner igen så mycket fast jag aldrig varit i Knutby”, ”Jag minns med fasa tältmöten som inte lämpade sig för barn” och ”vi fick också lära oss att Jesus kommer när som helst, jag var livrädd att jag hade syndat och skulle bli kvarlämnad här” är bara några av de vittnesmål som nu når oss."

 

>>Anna Lindman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"För mig är det helt obegripligt att det är tillåtet

för i stort sett vem som helst att gräva en pool på

tomten och sedan fylla den med tusentals liter perfekt dricksvatten.

Det borde vara förbjudet att slösa med

jordens resurser på det sättet."

 

>>Lena Mellin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Avgörande för en nation är alltså enligt Matt 25 hur den bemöter nödlidande människor. Den som stänger sitt hjärta och landets portar för främlingen, den hungrige och nakne, kommer att räknas bland getterna."

 

>>Madeleine Wallgren

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Donald Trump är en omdömeslös och självcentrerad person vars

ledarskap är en fara för både USA och världen."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Med stor självsäkerhet äntrade han scenen när ordet blev fritt. Den unge pastorn ville avge sitt credo inför kollegerna: ”Jag tror på Bibelns verbalinspiration”, började han. ”Jag tror att varje ord i Bibeln är inspirerat av Gud. Vi måste läsa som det står, för det finns inte ett enda fel i Bibeln.

Varför återberättar jag detta? Det plågsamma inlägget på pingstpastorernas årliga konferens på Clarion hotell i Stockholm för några år sedan, helt säkert allvarligt menat, kunde gärna lämnats därhän. Om det inte varit för att det följdes av applåder, medan varje antydan till korrektiv lyste med sin frånvaro."

 

>>Peter Halldorf pingstpastor, bibellärare och författare

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det oroar att markeringen mot den fundamentalistiska läsningen av Bibeln,

som i dag finns på fler håll än Knutby, inte är mer resolut."

 

>>Peter Halldorf pingstpastor, bibellärare och författare

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Nu ska sägas att stora delar av pingströrelsen långsamt har gjort upp med en fundamentalistisk bibelläsning. Såväl Teologiska Nätverket inom Pingst som dess föreståndare, Daniel Alm, har i skrift förtjänstfullt tagit steg i den riktningen.

 

>>Peter Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Sammanfattningsvis var pingstkarismatiker för hundra år sedan

rätt så pragmatiska i sin respons till pandemin: De trodde på Guds

helande och såg spanska sjukan som något ont, men när myndigheter

krävde att möten begränsades eller ställdes in anpassade de sig efter det.

De som i dag vill hålla stora massmöten till varje pris hade varit udda

fåglar då lika mycket som nu."

 

Micael Grenholm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ibland sägs det i modern svensk kristenhet att ”eldstoden drog vidare

men Guds folk stod kvar”. Men jag undrar om det inte är tvärtom.

Eldstoden stod kvar, men Guds folk drog vidare. Förbarma dig över oss, o Gud."

 

>>Daniel Mämecke, före detta teologistudent

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Min vän, om du tror på Jesus kan du med glädje och frimodighet fira nattvard där du är, tillsammans med andra, online eller själv. Anden kommer att vara närvarande och det nya förbundet har gjort dig godkänd att frimodigt komma inför Fadern."

 

>>Andreas Nielsen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vilka blir följderna av ett samhälle där hela livet förbehålls de som

bär ett armband som visar att de bär på antikroppar? Det är en inte

en hypotetisk fråga. Det är ­precis vad flera regeringar nu planerar

för att kunna öppna sina samhällen igen."

 

Rasmus Fleischer.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

– Ordet ”farsot” är i princip samma sak som pandemi, säger han och hänvisar till den pest som nämns i Uppenbarelsebokens sjätte kapitel.

Men det går inte att sätta likhetstecken mellan de födslovåndor som Jesus talar om och corona, menar han.

– Människor har lidit förfärligt i många hundra år."

 

KG Larsson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vi som varit med om kriser vet att det inte

blir som förr när allt är över. Det blir bättre."

 

>>Barbro Westerholm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Smittor kommer med jämna mellanrum, då och då riktigt allvarliga som

digerdöden och den här. Min slutsats är att vi ska vara försiktiga med att peka

på sådant som funnits i varenda tid och säga att detta är tecknet på att Jesus

ska komma tillbaka just nu."

 

Stefan Gustavsson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Varken du eller jag vet ju vad snittsvensken verkligen känner,

men nog är det hög tid att grodan, i det här fallet kristenheten,

påminner sig om vad som verkligen är viktigt, tänker på frukten

och trädet igen och snarast hoppar ut ur den kokande kastrullen

– innan det är försent."

 

>>Niclaz Erlingmark.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"För egen del lyssnade jag som ung hänfört på Alex Jones-typer,

misstänkte mycket från ledarhåll som fejk och tyckte förstås att

Dagen var avfallets främsta megafon i det här landet. Skulle jag

också ha ryckt på axlarna åt covid-19 och sett Trump som den

stora sanningen? Det dröjde till vuxen ålder innan jag förstod att

vi män inte saknar det tolfte revben som Gud använde för att skapa Eva."

 

>>Niclaz Erlingmark.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Dags för kristenheten att göra slut med konspirationsteoretikerna

och göra upp med nidbilderna av kristen tro."

 

>>Niclaz Erlingmark.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den som hade lagt fem minuter på att googla George Soros hade insett att precis den sortens frågeställningar är en modern version av gamla antisemitiska myter om judar. Sedan flera år har exempelvis Viktor Orbán använt George Soros som slagträ mot demokratiska krafter i ungersk inrikespolitik, kampanjerna spelar öppet på idén att judar styr världen i det fördolda. I Orbáns EU-kampanj förra året avbildades EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, också han från EPP, tillsammans med George Soros trots att Soros inte hade något som helst med valet att göra."

 

>>Karin Pettersson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Aldrig förr har väl svensk socialdemokrati och amerikansk

extremhöger varit så nära varandra i en fråga."

 

>>Alex Schulman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men precis som regeringen stödjer kultur- och idrottssektorn

tycker jag att man ska stödja trossamfunden. Ett åtgärdspaket

till kyrkorna vore fantastiskt."

 

>>Karin Wiborn

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Nej, han strider bara för egen ära och makt.

Han har redan utropat sig som "King of Israel". (Finns på video!)

Bland hans evangelikala väljarkår finns många som anser att han frestas (anfalls av den demokratiska satan) på samma sätt som Jesus blev anfallen. Dessa ser Trump som en Messias.

Han ljuger och hotar, skymfar och avskedar. Precis det vi bör förvänta oss av en "antikrist". Jag skriver med litet "A" för vi vet inte ännu om det är han.

Han omringar sig med förkunnare av demoniska läror som Rodney-Howard Browne och lyssnar till råd av profana villolärare som Paula White.”

 

>>Kjell

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– det kristna budskapet handlar om hopp och upprättelse.

Det handlar inte bara om att jag som individ ska klara mig

undan en katastrof, utan Bibelns budskap är att hela skapelsen,

allt som ser katastrofalt och olösligt ut, ska upprättas."

 

Göran Lennartsson, teolog och pastor som tidigare

var lärare på ALT, hemmahörande i pingströrelsen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Många placerar Donald Trump i samma fack som de karismatiska framgångsteologer som han gärna har i sin närhet, där berättelsen handlar om den framgångsrika affärsmannen som blir politiker och har Gud med sig i allt han gör.

Joe Bidens berättelser är av ett helt annat slag. Han förmedlar snarare något av en tröstarteologi där tron på Gud är som starkast i motgången. Det är i mörkret och sorgen som Joe Biden hittar sin tro, som blir en hjälpande hand upp mot fastare mark."

 

>>Jacob Zetterman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”SD:s partiledare Jimmie Åkesson tyckte för en månad sedan att hans uppgift i livet var att flyga till gränsen mellan Turkiet och Grekland för att förödmjuka utsatta människor samtidigt som polis besköt migranter med tårgas. Jimmie Åkesson i flygplanet, med keps och ett lyckligt flin, på väg ”mot nya äventyr”, en bild han själv tog och publicerade på Instagram, är en illustration av det mest olustiga och oviktiga som en svensk partiledare någonsin har företagit sig.”

 

>>Lars Lindström

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det jag ser i Europa i dag visar vägen och det fyller mig med stolthet. Europas framtid är de polska läkarna som åker till Italien. Den är de tjecker som skickar 10 000 masker till Spanien och till andra länder. Den är de flygplan som tar sjuka människor från norra Italien till östra Tyskland. Den är de bulgarer som skickar skyddsutrustning till österrikare, och de österrikare som skickar masker till Italien. Den är det första gemensamma europeiska lagret av medicinsk utrustning, eller de respiratorer och testkit som köps gemensamt av nästan varje land, från Rumänien till Portugal, för att skickas till Spanien, Italien och andra länder. Solidariteten i denna union omfattar även de tusentals européer som strandsatta utanför EU flögs tillbaka på europeisk bekostnad. Med sådana solidaritetshandlingar reser sig Europa igen, steg för steg. Och jag tvivlar inte på att vi i Europa inom kort kommer att vara på fötter igen. Tillsammans."

 

>>Ursula von der Leyen

Ordförande för Europeiska kommissionen

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Minns du Krösa-Maja, den skinntorra gumman i Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga? Så fort benen bar henne sprang hon mellan de småländska gårdarna med det senaste skvallret, utbroderat med detaljrika överdrifter och rena fantasier, pepprat med skrock och vidskepelse – och med ett jämrande ”hujedamej” på läpparna. ”Skräm inte barnen”, manade Emils mamma henne. ”Jo, gör det!” sa en storögd Emil, kittlad av de hemskaste historier om farliga sagoväsen, om olyckor och död. Men räddast av alla var förstås Krösa-Maja själv."

 

>>Ulrica Ambjörn

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag har stora problem med denna totala svartmålning av Sverige som land och svensk kristenhet som präglar denna bönerörelse. Jag älskar mitt land och blir upprörd när en trailer för ett bönemöte bara framhäver skottlossningar och sprängningar. Är det enstaka kriminella gäng som ska prägla bilden av Sverige. Nej. Är svensk kristenhet i stort avfällig. Nej."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi tror att Pre-Trib läran är vilseledande och

hindrar de kristna att kunna förstå den yttersta tiden."

 

>>Ohlins

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I den kristna traditionen beskriver ordet förtröstan en tillit till att historiens Gud leder allt mot ett gott slut. Vi är alla del av Guds berättelse, och Gud skriver inte en tragedi. Förtröstan handlar alltså inte om att just jag kommer att besparas lidande och död – säkert inte – utan om att ondskan inte får det sista ordet. När boken till sist stängs, kommer alla tårar att torkas."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Min kritik handlar om att man politiserar kristendomen och lyfter fram politiska partier och politiska ledare som ideal. Jag ser en fara i detta som ständigt har upprepats i historien. Det var många kristna i Tyskland på trettiotalet som menade att Hitler var sänd av Gud och upprest av Gud för att rädda Tyskland. Kristna kyrkan får aldrig bli för nära allierad med statsmakten eller mena att räddningen finns i en viss politik. Det är Jesus och evangeliet som räddar världen – inte Sverigedemokraterna. Inte några politiska partier."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Precis som de evangelikala i USA och Brasilien stödjer Trump respektive Bolsonaro uppmanas kristna i Sverige stödja SD. De tillhör alla samma antiglobalistiska nationalpopulistiska strömning som går över hela världen.  Dit kan också räknas ledare son Putin (vilka det finns de inom SD som hyllar) och Polens starke man Kaczynski.

På grund av att svensk kristenhet inte förstår att hylla detta ideal och samfällt lägga sina röster på SD betraktar Enarson den som avfällig. I Enarsons konspiratoriska värld är hela Sveriges kristenhet från pingstpastorer, Trosrörelsen, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, tidningen Dagen till Sveriges Kristna Råd avfälliga och står för ett antikristligt inflytande.

I Enarsons värd betyder inte tron så mycket. Därför har det ingen betydelse om Orban eller Kaczynski är katoliker eller inte (Ungern är ett huvudsakligen katolskt land, Orbans familj är katoliker men själv är han medlem i ungerska reformerta kyrkan). Tron spelar ingen roll, bara man har rätt politisk agenda." slut citat

 

>>Bengt Malmgren

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Enarson själv proklamerade att tidningen Dagen är avfallets

främsta megafon i Sverige. Detta medan bönemötesdeltagarna

skrattade och applåderade när Enarson raljerade över tidningen.

Om det funnits ett uns av gudsfruktan bland bedjarna

i Solnahallen borde man väl ha gråtit över detta?"

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Enarson talade om högerledarna Trump och Orbán med beundran och värme, medan svensk kristenhet avfärdades som avfällig. Visst, de öststatsländer som går i en högerextrem inriktning bejakar kristet arv och skriver om Gud i grundlagen, men samtidigt gör de inskränkningar i grundläggande demokratisk pressfrihet och domstolarnas självständighet. Det gör även Putins Ryssland, det katolska Polen och Orbáns Ungern. Värt att notera är att den helt dominerande kristna kyrkan i Ungern är den katolska kyrkan, vilken Enarson klassar som antikristlig, det är inte helt enkelt att begripa hur ekvationen går ihop." SLUT CITAT

 

>>Stefan Swärd

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I ett uttalande under konferensen beskrevs tidningen Dagen

som ”landets främsta megafon för avfall”, och här vill vi från

Världen idag tydligt dra en lans för vår kristna branschkollega.

Vi har en god relation med Dagen, och tidningens medarbetare

är våra vänner. Dagen utmärker sig för sin professionalitet, och

med sin storlek och tyngd gör tidningen viktiga avtryck i det

offentliga Sverige." SLUT CITAT

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Det jag reagerat mot är att vi inte kan ha en bönesatsning

och samtidigt splittra kristenheten i den här frågan."

 

>>Lennart Torebring

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är också viktigt att ha lite proportioner på den nuvarande krisen, att vi som kristna ska hamna i apokalyptiska och eskatologiska spekulationer på grund av ett smittsamt virus, är enligt min mening en överdrift. För trots allt var det mycket värre förr."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Börserna faller, och regeringar tar höjd för tuffa tider.

Vi saknar kunskap, och det känns ovant. Men forskarna

som söker efter botemedel och vaccin kommer snart ha

lyckats. I väntan på det är detta ett tillfälle att växa i vishet."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag skäms inte över evangeliet, men jag skäms

över Tv-kanalen Vision Norge hårresande beteende.."

 

>>Runar Sögaard

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Frikyrkliga helgon finns i olika format: den trofasta bönetanten,

den djärva missionären och den karismatiske predikanten.

Joachim Elsander var ingen av dessa. Men han var ett helgon".

 

>>Joel Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är svårt att förstå att de fnissiga männen på bilden

har väskan fylld av flygblad som de ska dela ut till de flyktingar

som just nu befinner sig i helvetet på jorden. Det är svårt att

ta in att två män kan visa upp sån obekymrad glädje, givet vad

de faktiskt ska göra."

 

>>Alex Schulman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är väl därför det gör extra ont i magen när förintelseöverlevaren

Hédi Fried säger att det är allvar nu:

”Det är akut, det kan gå fort. Vi måste förstå att demokratin är hotad.”."

 

>>Johanna Frändén

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men priset tar ändå tv-kanalen Visjon Norge som tillåter sändningar med en självutnämnd profet som utlovar Guds beskydd mot viruset för den som betalar 2 020 kronor. Det är inte bara ett skamlöst utnyttjande av människors rädslor. Det är riktigt dålig teologi och ett förvanskande av evangeliet.

Att tv-kanalens grundare Jan Hanvold försvarar sändningen och profeten Baez med att han tillhör den stora pingstkarismatiska familjen är helt omdömeslöst. I både Sverige och Norge har pingstkarismatiska profiler och andra kyrkoledare fördömt tilltaget i skarpa ordalydelser.

Människors rädslor behöver tas på allvar och mötas, men får aldrig, ALDRIG, utnyttjas för egen vinning."

 

>>Joakim Hagerius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Enarsons tes att svensk kristenhet och Pingst är svag på grund av katolska

inflytandet är enligt min mening grundlöst. "

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den fastetid vi är inne i manar varje kristen till rannsakan och till uppoffring.

Låt det bli utgångspunkten för vad vi gör och vad vi underlåter i relation till

”dessa mina minsta” vid de turkiska gränserna."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Tack Stefan för tydligt svar angående Lars E hårresande utfall mot

i stort sett det mesta av svensk kristenhet. Helt otroligt att man går

ut med att samla Sveriges folk till en stor bönesatsning när man har

en sådan syn på andra kristna. Det blir en splittrande satsning. Var

finns ödmjukheten? Heder åt Birger Skoglund och Lennart Torebring

som visserligen sent omsider förstår att deras medverkan skulle för

många känts märklig inte minst med den tydliga koppling som

initiativtagaren har mot SD."

 

>>David Duveskog

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag vet inte hur väl Enarson känner katolske biskopen i Sverige Arborelius,

en lågmäld och ödmjuk person som inte visar några tecken på dominans eller

att försöka påverka de andra kyrkorna. Att han skulle använda SKR för att

utöva ett katolskt inflytande är helt utan grund, jag menar att det är en lögn. "

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att genom bilden peka ut viktiga kristna ledare och hävda att de sysslar

med något som drar Guds dom över sig, det blir inte en särskild bra grund

för en kristen bönekonferens."

 

>>Stefan Swärd

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Citat från bloggen Kolportören:

En intressant sak är att vi aldrig ser lärjungarna i apostlagärningarna hota med helvetet när de sprider budskapet. Faktum är att under kyrkans första århundraden så var det en spridd uppfattning att alla skulle räddas tillslut. Det här är alltså under den tid man räknar med att kyrkan växer till 20.0000 människor på lite mer än trehundra år. Dessutom i en tid där bekännelsen att Jesus var Herre kunde få dig dödad. Tydligen var kallelsen till Jesus och hans rike så attraktiv att man inte behövde bygga argumenten på skrämsel.” SLUT CITAT

 

Och vidare:

Det är inte en slump att helvetet kom att bli en trogen allierad med makten som ett redskap att hålla människor i tuktan, fruktan och förmaning. Det är vid den här tiden vanföreställningen att helvetet är någon sorts lekstuga för djävulens och hans demoner växer fram. Logiken är som följer: Om du inte underordnar dig kejsaren här, om än grym och orättvis så kommer du att i all evighet få det långt värre under djävulen och hans demoner. En fin pedagogisk poäng om än helt vidrig rent teologisk.”  SLUT CITAT

Läs resten här:

http://elonje.blogspot.com/2011/02/universalism-i-den-tidiga.html

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Kris Vallotton and Bob Jones have apparently been visited

by the same angel. And this angel is a mockery of Gods Angels! "

 

>>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När jag skrev kritiskt om en händelse i församlingen >>Bethel i USA, som i nästan en vecka hade bett för att en tvåårig flicka som var död och låg på bårhuset skulle uppväckas, var det inte för att ifrågasätta bön för någons återuppväckande. Utan för att ställa frågan om vad som är pastoralt vist. Om man mobiliserar människor till ett sådant initiativ, hur länge bör det pågå? En vecka, två, eller tre?"

 

>>Joakim Hagerius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Uppmaningen till alla församlingar som funderar över hur besöksskarorna

ska kunna ökas genom nytänkande och spännande satsningar är självklar:

Gräv där ni står. Utnyttja seklers erfarenheter av hur kristen tro kan presenteras

och utövas. Det räcker mycket längre än mer eller mindre naiva inlån från

österländska religioner."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det kostar på att vara trogen den bibliska berättelsen

när samtiden går en annan väg."

 

>>Joakim Hagerius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Samla svensk kristenhet i en stor manifestation på Sergels torg i Stockholm!

Låta våra kyrkklockor ringa fara å färde. Protestera vid förvaret i Märsta vid

varje utvisning. Som Martin Luther King sa: ”Den yttersta tragedin är inte de

onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad.”

 

Jag vill att vi som svensk kristenhet blir argare och enas både med

varandra och med andra flyktingvänliga organisationer och kräver en

förändring av Sveriges orättfärdiga asyl­politik."

 

>>Christian Mölk, pastor, Härnösand

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Flyktingfrågor är globala frågor som kräver globala lösningar och en moralisk ledstjärna som tar hänsyn till allas välfärd – inte minst flyktingarna själva. Därför är det orimligt, utifrån en biblisk moral baserad på gyllene regeln, att ett rikt land som Sverige enbart tar emot 19 000 per år av världens miljontals flyktingar."

 

>>Micael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Visst kan det finnas brister i vissa av alla klimatmodeller som

figurerar men enligt de mest etablerade modellerna verkar det

snarare vara på det sättet att klimathotet har underdrivits, inte överdrivits. "

 

Mattias Berggren, gymnasielärare och predikant, God jord

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi ska vara tacksamma att vi har Greta."

 

>>Prins Daniel

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Krocken mellan Thunbergs moraliska ledarskap och dagens sociala medier-smarta politiker blev tydlig i höstas, när klimattoppmötet flyttades från Santiago till Madrid. Plötsligt befann sig Thunberg på fel sida oceanen och behövde resa hem. Då twittrade Sara Skyttedal (KD) ironiskt att hon gärna köpte en flygbiljett åt henne. Slagkraftigt, visst – och tweeten belönades också med ett par tusen likes. Men också ett tecken på att Skyttedal inte förstår, eller vill förstå, det ledarskap Thunberg utövar.

Hon avstår inte från att flyga för att en enskild resa leder till klimatkatastrof, utan för att hon vet att moraliskt ledarskap kräver att man praktiserar det man predikar.

Men här befinner vi oss: alltför många politiker i dag kan allt om kommunikation, men ingenting om ledarskap."

 

>>Joel Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I USA har man valt en president som saknar grundskolekompetens

när det gäller klimat- och miljöforskning och hur moderna energisystem fungerar. "

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Vakna innan det är för sent. Ert hus och vårt hus brinner.”

 

>>Gunhild Stordalen

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Om frestelsen för den romersk-katolska kyrkan har varit att lägga till

läror som saknar stöd hos apostlarna, har frestelsen för den liberala

delen av den evangeliska kyrkan i stället varit att plocka bort läror från

apostlarnas undervisning."

 

>>Stefan Gustavsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Att be är inte bara att ta Gud på allvar, utan också att utforska djupen i ens eget inre – de valv som vetter mot Gud. Så upptäcker vi att vi inte bara är biologiska och rationella varelser, utan även andliga. Det finns en sida av det mänskliga som gränsar mot det gudomliga, och bland det högsta en människa kan ägna sig åt är att utforska denna väg.

Därför är politikers hets, tidningars misstänkliggöranden och företags och kommuners förbud mot bön djupt tragiskt. Genom lagar, drev och förbud försöker man skapa ett samhälle där fönstret mot oändligheten är stängt, låst och reglat.

Det krymper inte bara världen, utan också människan."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

"Att Christianity Today sätter ner foten likt en elefant i det evangelikala

rummet är efterlängtat och sker inte en dag för tidigt."

 

>>Joakim Hagerius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När det gäller Bibelns ord om "som en tjuv om natten" så är det så här, att det är inte Jesus som skall komma som en tjuv om natten. Bibeln säger att det är den dagen som kommer som en tjuv. Med detta uttryck menas att den dagen då Jesus kommer tillbaka kommer lika oväntad som en tjuv. Det handlar alltså inte om att Jesus osynligt skall smyga sig in i vår värld och rycka bort människor i hemlighet. Det handlar om att den dag då Jesus kommer fullt synlig tillbaka skall vara oväntad, och oväntad för de oförberedda, det är poängen i Bibelordet. Vi kan t.ex. se detta här:1 Tess 5:2: "Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten."2 Petr 3:10: ´Men Herrens dag kommer som en tjuv´. "

 

Läs resten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att länder samarbetar genom gemensamma institutioner

som FN och EU där alla medlemmar har rösträtt, avskaffar inte

nationalstaterna. Det är inte globalism. Det är en sund variant

av internationell demokrati som begränsar stormakternas

dominans och världsherravälde.

Är det därför ett skäl till varför Trump varken gillar EU eller FN?"

 

>>Stefan Swärd, pastor och statsvetare

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"För hur kan det vara så år 2019 att vi kvinnor,

likt Maria inte får plats på BB? Att vi ska tvingas

färdas långa vägar för att hitta en ledig plats?

Maria låg utelämnad och tvingades föda i ett stall

– i dag hör vi kvinnor som tvingats föda i en bil,

på vägrenar, i en skrubb. Säg mig, är det någon skillnad?"

 

>>Nina Campioni

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det finns ingen person i världen som har påverkat världen i så

positiv riktning som Greta Thunberg under det här året. Hon har

startat en enorm global ungdomsrörelse, som jag verkligen hoppas

kommer att sätta det politiska trycket, så att vi kan stoppa klimatkrisen."

 

>>Klimatminister Isabella Lövin

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag uppmanar alla kyrkor som har möjlighet att ringa i sina

kyrkklockor nu på tisdag klockan 12 för att samlas till bön och

protest mot att Sverige utvisar kristna och andra flyktingar till

ett liv i rädsla och förföljelse".

 

>>Christian Mölk

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Julfirandet är en blek återspegling av den stora festen i evigheten

där vi aldrig mer behöver lida eller dö. Det är det som är poängen.

Den enda ankomst vi med säkerhet kan förvänta oss i ett ateistiskt

universum är dödens fullständiga seger, när alla ljus slocknar tillsammans

med solen och stjärnorna och alla mänskliga bedrifter rinner ut i sanden.

Ateismens och kristendomens framtidsvisioner är som natt och dag."

 

>>Micael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"And to the leaders who are headed to Madrid,

our message is simple: the eyes of all future

generations are upon you. Act accordingly."

 

>>Greta Thunberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Världens ledare måste lyssna på forskarna.

Hon (Greta Thunberg) lägger ansvaret där det hör hemma. Klimatfrågan kan aldrig förminskas till en fråga om ett köp av en billig tröja. Det är världens politiska ledare som måste agera och det gäller såväl Xi Jinping som Donald Trump och vår egen Stefan Löfven.

Trots alla larmrapporter verkar de äldre männen ha lite svårt att fatta. I fjol uppmättes rekordhöga halter av växthusgaser i atmosfären. Halten koldioxid har inte varit så hög på miljontals år.

Vi har bara tio år på oss att få ner de globala utsläppen. De måste ner med sju procent om året, konstaterar FN:s miljöprogram, Unep. Om vi fortsätter som i dag kommer värmen att öka med mer än tre grader.

Så varm har inte jorden varit på fem miljoner år.

Klimatmötet i Madrid kommer att handla om hur världens ledare kan höja sina ambitioner och snabba på omställningen. Det går för långsamt just nu."

 

>>Eva Franchell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag föreslår att vi satsar på att välja Joel Halldorf som

kommande generalsekreterare i Sveriges kristna råd.

Han är den person som jag tror bäst skulle kunna axla

en sådan mantel."

 

>>Stefan Swärd

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Bruket av begreppet ”globalister” (Trumps sista reklamfilm inför valet pekade ut just tre judar som globalister ). Finansmannen och filantropen George Soros och globalisterna är idag en fiendebild som binder samman hela det radikalnationalistiska landskapet och bygger en infrastruktur för radikalisering. Man lär sig att Soros och ”globalisterna” manipulerar. Läser man vidare kring ämnet är den öppna antisemitismen aldrig långt borta.

Sverigedemokraterna har hakat på trenden. I våras uppmärksammade Expo hur Sverigedemokraternas Björn Söder hävdat att George Soros ”drar i trådarna” i europeisk politik. "

 

>>Daniel Poohl

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"– Man kan inte ta selfies och hylla Greta utan att vara beredd att ta tuffa historiska beslut när det gäller, även om det påverkar ekonomiska intressen. Man kan inte erkänna forskningen och situationens absoluta allvar och sedan prata om lösningar som ligger årtionden bort, eller skjuta ansvaret på andra länder. Klimatkrisen är här och nu och allas vårt ansvar. "

 

>>Isabella Lövin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Uppemot 200 miljoner människor väntas fly på grund av klimatförändringarna.

Det är den rika delen av världen som bär det stora ansvaret för klimatförändringarna,

samtidigt är det också vi som har möjligheten att ge skydd till människor på flykt."

 

>>Alice Bah Kuhnke

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Kristendomen är tydlig med ansvaret att ta hand om Guds skapelse

och där har man mycket att tillföra i hållbarhetsdebatten.

– Det finns många troende som gör ett jättebra klimatarbete, men sedan

finns det också många som tänker att ”det där kan inte vi göra något åt

– det är ju Gud som bestämmer”. Och den inställningen menar jag inte bidrar

till att ta ansvar för att förvaltar den skapelse och natur vi har omkring oss."

 

>>Pär Holmgren

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi återkommer till vårt huvudbudskap från vår första artikel.

Tillskriv inte döda ting; stenar, växter, avbilder av människor och

djur en makt som de inte har. Gläd dig människa du är friköpt,

ormens makt är krossad och demonerna har ingen makt över dig.

Du har i din identitet som Guds älskade barn fått rätten att beordra

befrielse från de onda andemakterna i Jesu namn. Amen."

 

>>P-O Flodström, apologet (Pingst)

>>Lars Gunther, pastor (Equmeniakyrkan)

>>Daniel Jansson Brask, präst (Svenska kyrkan)

>>Joachim Elsander, pastor (Evangeliska frikyrkan)

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En möjlig förståelse av uttrycket kan ju vara att hela paketet av

händelser som hör ihop med Jesu ankomst kommer som en tjuv

om natten. Plötsligt, utan att vi kunnat ana det, så framträder

Antikrist. Kanske plötsligare än att Berlinmuren föll, och vem kunde

ana det. Och då vet vi att Jesus kommer snart. Men vi kan ju inte

fördenskull veta dagen eller stunden eller året. Men för oss som är

vakna kristna ska ju dagen inte komma som en tjuv."

 

Läs resen >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Läran om uppryckandet är ett slags eskatologisk framgångsteologi. ”Det kommer att gå dåligt i den sista tiden, minsann, men inte för oss som tror på Kristus, ty vi kommer att vara på paradisisk förfest i sju år innan vi följer med Jesus tillbaka till jorden och upprättar en lycksalig teokrati!” Ungefär som att ändetidens kristna skulle få något slags genväg till himlen, till skillnad från de otaliga kristna martyrer och andra kämpar som genom tiderna utstått lidandets alla aspekter utan att finna lindring i något uppryckande! Vilken blindhet. Vilken historielöshet denna lära vittnar om."

 

>>Martin Lembke

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den slutsats vi uppenbart kan dra av ovanstående är,

att det inte finns något osynligt uppryckande av församlingen

sju år innan Jesu synliga återkomst i Bibeln! Den tanken

existerar inte hos Bibelns författare! Vi ser i stället tydligt hur

Jesu återkomst beskrivs som något mycket synligt, hörbart och

i alla sina effekter fullständigt världsomskakande händelse."

 

>>Läs resten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi är kallade att göra allt vi kan för att Guds vilja

ska ske på jorden såsom i himmelen."

 

>>Johannes Widlund, ordförande för God Jord.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Och vi behöver bli ännu bättre på att hitta spetsen i vårt budskap.

Jesus var supertydlig – det behöver vi också vara."

 

>>Mikael Stjernberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är som bekant svårt att sia, särskilt om framtiden.

Men jag vågar ändå ställa frågan: Kommer vi i efterhand

att kunna säga att det var i mitten av oktober 2019 som

det vände, att det var då som även de som i vått och torrt

ställt upp bakom USA:s president Donald Trump insåg att

hans dagar vid makten måste vara räknade?"

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"I vår rädsla för osund karismatik har vi ibland släppt

fram det mest osunda, nämligen ingen karismatik alls."

 

>>Daniel Alm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Dennis Mugwege och Abiy Ahmed är två exempel som visar på de odelat positiva följderna av kyrkans utveckling i globala syd. Men det finns också negativa. Som den helt oacceptabla utveckling i Uganda, där en lag som innebär dödstraff för homosexuella nu är på väg att röstas igenom med stöd från pentekostala och evangelikala kristna."

 

>>Joakim Hagerius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Och hur kommer historien att se tillbaka på alla de politiska ledare och kungligheter som nu radar upp sig på fotografier, skålar och ler ikapp med en makthavare som viger sin tid åt att så split mellan länder, driva krig mot medier och ljuga mer än han talar sanning. "

 

>>Frida Stranne

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ännu en gång har antisemitismen, denna hatets urmoder, visat sitt råa ansikte. Historien upprepar sig. Judehatet har aldrig försvunnit och det är inte mer avlägset än att det kan dyka upp när som helst och var som helst. Antisemitismen måste bekämpas. I vilken form det än framträder.

I denna tragedi, och i den viktigaste av alla högtider, står vi tillsammans med våra judiska syskon. I djupaste deltagande och i kampen mot hatet."

 

>>Joakim Hagerius

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Jag brukar säga att ska vi tala om det vi har gemensamt

får vi hålla på väldigt länge, och om det som skiljer – en kort stund."

 

>>Biskop Åke Bonnier

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men vi lever i desinformationens tid.

Det var lögner som tog Storbritannien

ut ur EU. Det var lögner som tog Trump

till Vita huset. Lögnen har vunnit på

bred front under de senaste åren.

Det är därför Gretas revolution är

dubbelt viktig, för den angriper också lögnen."

 

>>Alex Schulman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag tänker på andra framstående svenskar. Vilka finns det? Wallenberg. Heliga Birgitta. Hammarskjöld. Ingen är större än Greta. Ingen av dem gjorde det Greta nu gör – blir en avgörande röst i den mest akuta frågan jorden någonsin stått inför."

 

>>Alex Schulman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Världsledarna fortsätter att bete sig som barn och

någon måste vara den vuxna i rummet."

 

>>Greta Thunberg

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den politiska, fredliga lösningen är

mycket bättre än den militära."

 

>>Den saudiske ledaren bin Salman 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Förbjuder man centrala praktiker förbjuder man i realiteten också religionerna. Det kan tyckas udda att Centern, som under de senare åren varnat för främlingsfientlighet och 1930-talets återkomst, ställer sig bakom ett förslag som får SD att jubla. Richard Jomshof har de senaste åren motionerat om ett sådant förbud som Centern nu vill stödja, och det är en begränsning av judiskt liv som för tankarna till just trettiotalets Tyskland."

 

>>Joel Halldorf

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saxat från Expressen:

"Svenska kyrkans biskopar kräver att makthavarna steppar upp klimatarbetet. Och ärkebiskopen hyllar Greta Thunbergs engagemang.

– Det är enastående vad hon har åstadkommit globalt. Jag tänker att hon faktiskt är profetisk på samma sätt som de gammaltestamentliga profeterna var ihärdiga med sitt budskap, säger Antje Jackelén." >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Fredagen den 27 september 2019 kommer att skrivas in i framtidens historieböcker. Miljoner unga över hela världen, med den 16-åriga svenskan Greta Thunberg som katalysator, slår fast att de inte tänker tillåta oss att nonchalera klimatkrisen."

 

>>Lars Lindström

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Vuxna svenskar som inte kan känna stolthet över Greta Thunberg,

som inte kan se hennes passion och driv, går bortom mitt förstånd.

Det finns få svenskar i världen just nu som har större impact än Greta,

att på ett år gå från att sitta själv här utanför riksdagen till att inspirera

en hel värld är inte något annat än djupt imponerande.”

 

>>Annie Lööf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"All denna skrotade rättssäkerhet som politikerna

för närvarande tävlar i kommer förr eller senare

och i en eller annan bemärkelse att drabba oss alla.

Är det verkligen så vi vill ha det?"

 

>>Oisin Cantwell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"När dina barn och dina barns vänner och dina barnbarn står på gatorna och säger att vi accepterar inte att ni förstör vår framtid och alla generationers framtid för att några få ska tjäna pengar här och nu. Det är ett väldigt kraftfullt budskap."

 

>>Isabella Lövin.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Bilälskande män blir provocerade bortom sans

och vett av en skolflicka (Greta Thunberg) som tar till orda."

 

>>Peter Kadhammar

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En som inte känner något behov av att lyssna är president Donald Trump.

Tvärtom litar han betydligt mer på sig själv och sina egna instinkter än på

vetenskapen. Det är svårt att tänka sig två personer som befinner sig på

starkare kollisionskurs än Greta Thunberg och Donald Trump. Trump har

ända sedan han blev president fattat en rad beslut som innebär bakslag

på bakslag för världens försök att minska utsläppen som snabbar på

klimatförändringar."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Greta Thunberg ställer i klimatdebatten den relevanta frågan: Hur ser världen ut när hon och hennes generationskamrater kommit upp i medelåldern? Med stöd av klimatforskningen ser hon en framtid som är alldeles förfärande. Hon uppmanar oss att lyssna på klimatforskarna och göra allt vi kan för att bromsa utvecklingen, på alla nivåer och i alla sammanhang."

 

>>Simon Andersson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Drönare - obemannade flygfarkoster - som kan utrustas med bomber är inte längre någon oöverkomlig dröm för grupper som vill sprida död omkring sig. Som IS. Om huthierna klarar av det i dag, en icke-statlig aktör om ändock med viktigt stöd från Iran, så kommer terrorgrupper att klara av det i morgon. Och någon brist på måltavlor finns det inte för de hänsynslösa, från fullsatta idrottsarenor till kärnkraftverk, från stadscentrum till oljeanläggningar.”

 

>>Mats Larsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det handlar inte längre enbart om att normalisera Sverigedemokraterna. Det handlar om att normalisera ett tänkande som ser människor i nöd inte som individer utan som ett volymproblem och som ett kollektivt hot mot det svenska samhället. Offren för en stram migrationspolitik är först och främst de flyktingar som inte får chans att skapa sig en ny framtid. Men samtidigt är vi alla offer när Sveriges hjärta av kött och blod förvandlas till ett hjärta av sten."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I intervjun med Naomi Klein får Greta Thunberg även frågan om hur hon hanterar det hat som riktas mot henne – och som stundvis kommit från högt uppsatta politiker.

– Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det är roligt. Jag vet inte hur många skrattattacker jag haft till olika memes på Twitter. Jag brukar också ha en tävling med mig själv där jag försöker hitta den mest absurda konspirationsteorin, säger Greta Thunberg och fortsätter:

– De går efter min personlighet, mitt utseende och hur jag beter mig. Det visar bara att jag har vunnit – de har inget annat att attackera. De kan inte argumentera mot mig eftersom det inte går att argumentera mot forskning." SLUT CITAT

 

>>Linnea Lundgren

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När Boris Johnson tillträdde i somras ansåg många att jämförelserna med Donald Trump var överdrivna. Johnson var ju inte extrem i sin politik. Nu visar brexitstriden att Johnson precis på samma sätt som USA:s president är beredd att strunta i demokratin, vrida på reglerna och inte drar sig för rena lögner."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Hade man varit troende hade man kunnat föreställa sig att

Gud har lutat sig fram och slagit ögruppen sönder och samman

med knytnävarna. Men det är snarare en försmak av vad som

komma skall. Med våra utsläpp av växthusgaser är vi nu på god

väg mot en global uppvärmning på fyra grader, minst."

 

>>Pernilla Ericson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"– Men nu ska jag chocka en del av er: Jag menar att det är

en skymf mot Herren att säga ”ge 1 000 dollar”. Jag menar

också att det är en skymf mot den helige Ande att sätta en

prislapp på evangeliet. Det där är jag färdig med. Jag kommer

aldrig igen be er att ge 1 000 dollar eller någon annan summa,

jag tror att den helige Ande helt enkelt är trött på det."

 

>>Benny Hinn

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saxat från DAGEN

Vilka av hans (Lewi Pethrus) tankar lever vidare i Filadelfiaförsamlingen?

– Det finns nog ytterst få tankar som fungerade då som passar in i dagens tidsanda. Synen på kvinnor, på ledarskap, på församlingstukt – det är mycket vi kan vara glada för att det har förändrats sedan dess. Jag tror inte att Lewi Pethrus själv hade haft samma syn i dag. Jag har förstått att han var pragmatisk och det tror jag är bra. SLUT CITAT

 

LÄS RESTEN >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När Christine Meltzer lämnar Mariavall och systrarna som lever där

konstaterar hon att det är "mäktigt att tron och kärleken till Gud är

så stark att den fyller alla behov"."

 

Citat från >>DAGEN

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Nej, SD gör som vanligt, för en retorik där de svartmålar

våra samhällen och skyller allt på invandring och bristande

integration, som de inte har något intresse av att lösa.

Samtidigt för de en politik som skulle vara förödande för

Filipstad och andra små kommuner på landsbygden."

 

 

>>Per Gruvberger

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”När hatfyllda människor jagar dig för hur du ser ut innebär

det att de inte har något vettigare att syssla med.

Och då vet man att man har vunnit”.

 

>>Greta Thunberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det låter galet med tanke på att man mår hemskt när

man utsätts för prövning. Men om vi är tacksamma och

tillber Gud för vad vi har så finns det så mycket kraft i det

... oavsett smärtan du går igenom, fortsätt bara att säga

till dig själv att det inte kommer att vara för evigt!"

 

>>Justin Bieber

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att kristna dissar klimatfrågan, och mer eller mindre demoniserar klimatengagemang är obegripligt enligt min mening. Det är uttryck för en kristen vetenskapsförakt. Och även om det skulle visa sig om 20-30 år att klimatforskningen har innehållit felaktigheter, föreslår man ändå rätt åtgärder, avveckla kol och olja, och sluta hugg ner regnskogarna. Oljeberoendet görs oss beroende av några få diktaturstater och tvivelaktiga stater som Iran, Irak, Venezuela, Ryssland, Saudi-Arabien. Fortsätt gigantisk användning av olja och kol, vad är det för kristet budskap med detta? Det är i praktiken vad kristna klimatskeptiker säger."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Kombinationen av en regelbaserad världsordning som Trump

är på väg att riva ner och kärnvapen utan kontroll gör att världen

känns väldigt mycket mer osäker och farlig. Lägg klimathotet till

det och försök sova gott i natt. Det blir inte lätt."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Finns tydligt stöd både för barn- och vuxendop i Bibeln."

 

>>David Fröjmark

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men det är egentligen rätt irrelevant exakt vad jag hade röstat på i ett val mellan två usla alternativ. Oavsett vad jag hade röstat på så hade det inte förpliktigat mig att sedan ge den personen mitt ovillkorliga stöd, vilket jag uppfattar att Trump får av många vita evangelikaler i USA. Det är blind auktoritetslydnad, och olydnad mot Gud, att inte protestera när mäktiga män (eller kvinnor) bedriver orättfärdig och ondskefull politik.För att inte vara hycklare ska man inte bara bekänna Jesus med sin mun utan också med sitt liv."

 

>>Jacob Schönning

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att Hillsong och deras ledare Brian Houston väljer att bortse

från detta för att få sola sig ihop med premiärministern är inte

bra alls. Plattformen för en skapelsefientlig politik befästs.

Bland lärjungar till Honom som allt är skapat i, genom och för."

 

 

>>Jacob Schönning

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Som Malm skriver verkar det räcka med att beta kroken med israelstöd och abortmotstånd idag för att få kyrkor att rättfärdiga vilken auktoritär politik som helst. Ett av de tydligaste exemplen är ju narcissisten Trump."

 

>>Jacob Schönning

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Vägen smalnar. Till slut står vi inför valet mellan Kristus

och Antikrist. Kristus är den som samlar, Antikrist är den

som splittrar. "

 

>>Magnus Malm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– De som ser sig själva som den främsta uttolkaren av skriften,

och som gör det utan granskning från andra, riskerar att få

övertoner i sin predikan. Då blir de också lätt dömande."

 

>>Stefan Abrahamsson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Idén om en judisk-kristen etik eller värdegrund

är en efterkonstruktion med oklara syften."

 
>>Eli Göndör
Gästkrönikör i DAGEN

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Och han håller med den anglikanska teologen N.T. Wright som citerade 1 Korintierbrevet 15:58 som stöd för sin tolkning att det vi gör för miljön och skapelsen i dag är av betydelse även efter Jesu återkomst." >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"De hårda tongångarna från den politiska ledningen

i Eskilstuna sänder obehagliga signaler"

 

>>Seppo Sillankorva

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag är inte ett dugg orolig för att ateism, islam eller new age är någon form av hot mot Kristi kyrka. Inte ens dödsrikets portar kan stå emot oss när vi håller blicken fäst på Jesus (Matt 16:18). Nej, det jag är orolig för är när kyrkan försöker vinna världen men förlorar sin själ, när den kompromissar med andra läror och ideologier. Synkretism, liberalteologi, främlingsfientlighet och konsumtionism - det är de sanna hoten. Det är tistlar som förhindrar oss att bära frukt."

 

>>Micael Grenholm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"–  Inflytandet från amerikansk kristenhet är mycket litet i Oas.

Däremot har vi fått många influenser från Anglikanska kyrkan i

England och även från katolskt håll. Därför betyder också mässan

mycket för oss."

 

>>komminister Gunnar Hellerby

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Hur tar vi reda på vem som har rätt? Möjligtvis kan man försöka sig på en kraftmätninglikt den Elia och Baalsprofeterna ägnade sig åt, där den gud som gör störst under är den som ska tillbes. Det är inget orimligt test om kristendomen är sann är Gud starkare än andra andar. Men jag skulle vilja föreslå en annan strategi: låt oss titta på andarnas moraliska karaktär. Jag tror det är lättare och minst lika klargörande. Om miraklerna i ickekristna religioner är resultatet av onda andar, som kristendomen påstår, borde det synas."

 

>>Micael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

Kloka ord från pingstledaren Daniel Alm:

"Rubriken för debattartikeln är ”Problematisk feminism”. Jag tycker den rubriken är problematisk. Om jag nu är en av Ester Kazens kritiker när det gäller en del av det hon säger och uttrycker kan jag tycka att det är otroligt sorgligt om debattartikeln och mina rader här tas till intäkt för att det skulle vara kvinnorna som leder en liberalisering av kyrkan eller att feminism i sig skulle vara fel." SLUT CITAT

 

Läs resten >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Utifrån kristen tro uppmanar jag alla kyrkor och kristna att sätta sig

in i denna livsavgörande fråga och bidra till att bilda opinion, så att

vi tillsammans kan motverka denna skrämmande utveckling. Vi är

kallade att värna miljön i dess helhet och att vara goda förvaltare

av skapelsen och dess mångfald." SLUT CITAT

 

>>David Termén, pensionerad lärare och präst

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Vi måste prata klarspråk. Det här är något som kan drabba

oss och få förödande konsekvenser. Jag tror att det finns en

otroligt stark vilja och stöd för kärnvapenförbud."

 

>>Lotta Sjöström Becker

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det här är ironiskt. En ledare som gång efter annan har kritiserat andra troende och ledare inom kyrkan för att ha hanterat synd och omvändelse på ett obibliskt sätt stödde nu själv en politiker som utger sig för att vara kristen men i sin karaktär uppvisar fler synder än man kan räkna: högmod, girighet, egoism, skrytsamhet, uppblåsthet, brist på självkontroll, hatiskhet, otukt, sexism, rasism och patologisk lögnaktighet för att nämna några. Torben har dessutom kritiserat osunda hierariska ledarskapsideal inom kyrkan där vissa gudsmän upphöjs till mycket mer heliga och utvalda än vanliga troende, och ges makt över stort och smått."

 

>>Jacob Schönning

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Tydligen står Ebba Busch Thor nu ut med lite judehatande flabb,

eftersom hon äter lunch med sin partiledarkollega Jimmie Åkesson

och dessutom stolt twittrar om måltiden."

 

>>Willy Silberstein

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Åkesson har med mindre variationer hållit samma tal varenda gång. Invandringen förstör Sverige, välsignade av Sverigedemokraternas politiska motståndare. Det var temat även i år. Nu kallades motståndarna för ”vänsterliberaler” och under deras ledning så har Sverige hamnat i en snabb utförslöpa. Så kan man givetvis se det, om man samlar på enbart negativa nyheter. Prenumererar man även på de positiva så ökar medellivslängden, vi är friskare, ekonomin går som tåget, prisökningarna är låga, att låna pengar har aldrig varit billigare. Och så vidare och så vidare. Men Jimmie Åkesson tar fasta på orosmolnen. Inte de ljusa sommarskyarna.” SLUT CITAT

 

>>Lena Mellin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Pingströrelsen är nödvändig i arbetet för ett samhälle som ärar Gud genom hur vi behandlar naturen och varandra. Det finns en entreprenöriell och helhjärtad kultur inom pingst som behöver släppas lös på klimatkrisen. En kraftfull satsning skulle både bli ett tydligt vittnesbörd och en praktisk kärlekshandling mot de 500 miljoner pingstvänner globalt som ofta redan lider av klimatkrisen.

Till nästa års sommarkonferenser önskar vi att samfundet tagit tydliga steg mot en mer hållbar rörelse, som fokuserar på vår gemensamma livsmiljö över hela världen. Det finns enorma möjligheter när vi som pingströrelse tar hotet mot vår Guds skapelse på allvar, och ställer om till en hållbar rörelse." SLUT CITAT

 

>>Mats Svanteman, fristående debattör

>>Johannes Widlund, ordförande God Jord – kristna för miljö och rättvisa

>>Victor Egerbo, koordinator för insamling till Erikshjälpens barnrättsarbete.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Evangeliets kraft ligger inte i löftet om en ny andlighet eller religiösa upplevelser, och inte heller i hotet om helvetets eld (och definitivt inte i hotet om att bli lämnad kvar) som kan undanröjas om åhörarna bara kryssar i rätt ruta, ber rätt bön, räcker upp en hand eller något annat. Evangeliets kraft ligger i att Gud är Gud, Jesus är Herre, ondskans krafter har blivit besegrade och Guds nya värld har börjat."

 

Tom Wright

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

" Jag skulle absolut inte åka till Vita huset.

Jag vägrar prata med en man som inte förtjänar någon respekt."

 

>>Ali Krieger

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Jag vill se Uppenbarelseboken, inte som en detaljerad karta, utan mer som en kompass som hjälper mig med riktningen. Det är poängen med texten som är viktig – Gud ska torka våra tårar och upprätta skapelsen."

 

>>Mikael Tellbe

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Nu har pajen serverats, rykande varm, direkt ur ugnen.

Och den smakar inte gott. Den smakar riktigt, riktigt illa. "

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Svenska folket måste kunna förvänta sig att varje

parti som vill förtjäna förtroendet att styra landet har

genomtänkta förslag till åtgärder för att vända utvecklingen

mot ökande global uppvärmning och utarmning av jordens resurser. "

 

>>Elisabeth Sandlund

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag har likt dem stört mig på hur mina karismatiska syskon svartmålar internationellt samarbete för hållbarhet och social rättvisa som dold, auktoritär ondska. Något som jag tror behöver förtydligas än mer är dock hur tydligt politiskt styrd denna teologi är.

FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 beskrivs i vissa karismatiska sammanhang som djävulens onda plan för att förslava mänskligheten, vilket vid första anblick framstår som rätt absurt om man som jag faktiskt har läst agendan och dess målsättning att utrota hunger och fattigdom, minska mödra- och spädbarnsdödligheten, främja ekologisk hållbarhet, öka fiskbestånden, minska ojämlikheten, och så vidare. Det är inte direkt vad man brukar föreställa sig står på satans önskelista."

 

>>Micael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Bertil Rosenius skriver i en bloggkommentar:

 

"Att fundera på! Att varna för Antikrist är inte att vänta på Antikrist. Orden "väntar på Antikrist" skapar en absurd och omogen anspelan, då man många gånger gör det till en motpol till uttrycket "väntar på Jesus". Kanske är det en medveten förlöjligande ordlek, som kommer att visa sig ytterst ödesdiger!

"Väntar på" Antikrist - med en underliggande ton... - finns ingen kristen som gör. Däremot har vi - enligt vår tro på Guds Ord - en förväntan ang: Antikrists framträdande, vedermödan, uppryckandet, vredesdomarna, Jesus återkomst - att allt detta sker enligt en viss ordning." SLUT CITAT

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är meningen att vi ska vara en kristen nation, men vi är kända i världen som det mest krigiska landet på jorden. Och jag skulle säga att nästan alla krig som vi deltagit i har varit onödiga."

 

>>Jimmy Carter

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag är själv karismatiker och jag tror att det finns många antikristliga och demoniska strömningar i vår samtid. De tar sig dock inte uttryck i såpass Jesuslika och antidemoniska saker som fred, hungerbekämpning, jämställdhet och hållbarhet, utan i krig, rasism, orättvisor och skapelseförstöring."

 

>>Micael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Storbritannien och USA, som så länge jag varit människa utgjort de två länder som legat Sverige närmast, inte bara kulturellt, utan vi har delat sätt att se på världen. Två länder som vi svenskar alltid sett som våra allierade och våra vänner. Vår sak har varit deras, deras sak har varit vår. Inom kort styrs de här länderna av två narcissister, lögnare och opportunister. Den ena har gjort till sitt främsta budskap att han inte behöver oss. Den andra står på randen till att starta ett storkrig vars konsekvensspiral inte går att överblicka."

 

>>Alex Schulman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den lutherska dopsynen betonar att det är Gud som handlar och ger nytt liv, oavsett om den döpte är vuxen eller ett litet barn. Eftersom dopet tas på så stort allvar, vill EFS inte riskera att välsignelsen ska ses som ett jämställt alternativ."

 

>>Tomas Nygren

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Evangeliska frikyrkan (EFK) har enligt dem själva ett identitetsproblem. För samtidigt som man känner sig hemma i begreppet evangelikal så ogillar man att ordet i en amerikansk kontext ibland har kommit att kopplas till nationalism."

 

>>Samuel Teglund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Till Expressen säger Ebba Busch Thor att deltagandet i festivalen är ett tillfälle att ”ge energi och kraft”, ”lyssna och lära” och ”stå upp för alla människors lika värde”.

– Som rörelse är Pride så otroligt viktig. Det är ett andhål för många som känner att gatorna inte tillhör dem på samma sätt som för straighta." SLUT CITAT

Relaterat: >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Många av de goda saker man nu lägger i ”evangelikal” fångas redan av de andra nyckelorden missionell och karismatisk. Med evangelisk får man ett ord som pekar mot hjärtat av den kristna tron – evangeliet – men utan de politiska övertoner som i dag präglar evangelikal."

 

>>Joakim Hagerius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Är då Copeland girig? Självklart. Biblisk girighet är inte ett abstrakt, osynligt psykologiskt tillstånd som vi aldrig kan identifiera. Jesus säger att där vår skatt är där kommer vårt hjärta att vara (Matt 6:21), och Jakob är glasklar med att lyx och överflöd är synd (Jak 5:4). Anledningen till att Copeland och andra miljonärer inte nöjer sig med det nödvändigaste och vill vara rika är att de älskar pengar, vilket Paulus kallar en rot till allt ont (1 Tim 6:8-10)."

 

>>Micael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det värsta med den uppblossande krisen mellan Iran och USA är att den egentligen är helt onödig och ett resultat av president Trumps vårdslösa sätt att bedriva utrikespolitik."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Och hur kommer historien att se tillbaka på alla de politiska ledare och kungligheter som nu radar upp sig på fotografier, skålar och ler ikapp med en makthavare som viger sin tid åt att så split mellan länder, driva krig mot medier och ljuga mer än han talar sanning."

 

>>Frida Stranne

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Människor med religiös tro är mindre toleranta och mer korrupta."


>>Bo Rothstein, mångårig professor i statsvetenskap

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"• Mångkultur och mångfald ”gör Sverige bättre” – vårt land klarar sig inte utan invandring. 

• Föräldrar måste få återförenas med sina barn – det handlar om grundläggande medmänsklighet. "

 

>>Erik Ullenhag

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Slukhål är ett första symptom på något som är sjukt.

– Smälter permafrosten i islagret så blir det inte roligt sedan, för då kommer det ut enorma mängder metan. Det är 20 gånger aggressivare än koldioxid och om det släpper i stora mängder är Hollywoods katastroffilmer en västanfläkt." SLUT CITAT

 

>>Tom Arnbom, Arktisexpert på WWF

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det räcker gott att konstatera att EU-länderna har starka gemensamma intressen att hålla ihop. Inte minst i en värld där Europas makt kommer att minska drastiskt. "

 

>>Anna Dahlberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När Elise Lindqvist berättar om mötet med påven är hon stundtals allvarlig och berättar om den vördnad hon kände, inte minst under den mässa som hölls under ledning av påven.

– Det ingav en sådan helighet, det var en sådan vördnad, säger hon.

– Jag förstod inte ett ord av vad påven sa, men jag njöt av allt. Det var lugnt, lågmält, med kraft och pondus."

 

Saxat från >>DAGEN

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Så lyssna på pastorerna. De står på solid teologisk grund och de vet

hur verkligheten ser ut. Det borde vara en stark kombination för att få

genomslag i samhällsdebatten."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att bilda samfund blev inte den katastrof som en del pingstvänner fasade för. Tvärtom, när Pingst – fria församlingar i samverkan möts till rådslag i helgen och firar 15 år som samfund talas det gott om utvecklingen. Med all rätt. Flera lyfter fram hur samfundsbildning bidragit till en starkare gemensam identitet. Och vem kunde väl tro att yttre former skulle bidra med något sådant, i en pingströrelse? "

 

>>Joakim Hagerius

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att länder samarbetar genom gemensamma institutioner

som FN och EU där alla medlemmar har rösträtt, avskaffar

inte nationalstaterna. Det är inte globalism. Det är en sund

variant av internationell demokrati som begränsar stormakternas

dominans och världsherravälde. Är det därför ett skäl till varför

Trump varken gillar EU eller FN?"

 

>>Stefan Swärd, pastor och statsvetare

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Det finns ett perspektiv i bönens värld som varit till stor

välsignelse för bedjare genom alla århundraden, nämligen

färdigformulerade skrivna böner."

 

>>Sven Almkvist

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag blev helt lycklig över att det enda denna man kände till om Sverige var Greta Thunberg. Jag tänkte på alla människor runt om i världen som från och med nu associerar Sverige med Greta. Till klimatkamp, till ungdomarnas revolution, till skolstrejk. Inte Sara Skyttedal, inte Jimmie Åkesson inte Johan Hakelius och han XXXL-vd:n vad han nu hette. Utan bara – Greta.

Senaste tidens kritik och konspirationsteorier från svenska högerpolitiker och debattörer är för mig en ren skam. Ja, Greta är ett barn. Släpp det! Ja, hon skolkar? Men Greta har anpassad skolgång. Och snälla rara, skolkat har väl alla gjort? Jag är säker på att din anledning var mycket sämre än Gretas.

Nej, hon är ingen expert. Det har hon heller aldrig utgett sig för att vara. Greta ber oss bara att lyssna på experterna. Greta lär oss om klimatet samtidigt som hon lär oss om autism och att vara en ung tjej i dag. Hon ger röst och mod till så många som vanligtvis förminskas till oviktiga, tokiga eller överdrivna." SLUT CITAT

 

>>Amie Bramme Sey

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Viktor Orbán har gjort Ungern till en auktoritär,

enpartibehärskad stat. Detta har skett under

förströdd likgiltighet i kristna sammanhang i alltför

många länder."

 

>>Åke Wredén

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

" Problemet med klimatkrisen är snarare de namn vi saknar i det kollektiva medvetandet. Vad heter Exxons och BP:s vd:ar? Vad vet vi om de övriga oljebolagen i världen som spenderar två miljarder kronor per år på lobbyism med målet att försena, kontrollera och blockera miljöpolitik?"

 

>>Johanna Frändén

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Finns det ingen gräns där ekumeniken och de internationella

samfundsrelationerna till sist blir en verksam motkraft?

Hur många ska tiga innan stenarna börjar ropa?"

 

>>Åke Wredén

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi behöver predika och föra ut Jesus där människor

är för att han ska bli greppar och aktuell.

Vi måste aktualisera Gud och göra honom relevant.

Vi behöver omforma mässor, ge nattvard på stan,

göra budskapet enkelt, starta kristna ungdomsgårdar med mer. "

 

>>Omar Vinterfröjd, evangelist

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ett fantastiskt foto av det lysande korset mitt bland den askfyllda

luften inuti katedralen berör. Mitt i förödelsen lyser korset klart."

 

>>Frida Park

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Över hela Europa – från minsta samhälle till stora

världsmetropoler som Paris, London och Rom –

reser sig kyrktornen som tecken mot skyn och påminner

om den större bild av livet som präglat den här kontinenten.

 

Vi gläds åt att Notre-Dame ska återuppbyggas, men den

västerländska civilisationen kan vi inte återuppbygga.

Den kan bara återfödas om vi återvänder till honom som är

livets, skönhetens och kärlekens källa och som kommit till oss

i Jesus Kristus.” SLUT CITAT

 

>>Stefan Gustavsson

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

"En hel värld chockades av bilden av den brinnande Notre Dame-katedralen, en symbol för hela den västerländska civilisationen och för hela kristenheten. Det är inte bara en unik byggnad som brinner utan något mycket mer och större. För oss kristna är en kyrkobyggnad alltid ett tecken på kyrkans mysterium, Kristi brud. 

Att denna kyrka just står i lågor när vi firar den Stilla veckan, den vecka när Jesus börjar sin korsväg kan inte undgå att beröra oss. Samtidigt är korset alltid vägen till påsken, till uppståndelsen och det nya livet. Därför kan denna brand inte utsläcka hoppets spröda låga i våra hjärtan. Elden är alltid ett tecken på den helige Andes förtärande eld, som renar, helgar och försonar. Hur smärtsamt det än är att se denna kyrka i brand, kan vår tro inte komma på skam utan bara förstärkas."

 

>>kardinal Anders Arborelius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Man gav av sin tid på jorden till ett projekt vars frukter man själv aldrig skulle få skörda. Man byggde för framtiden – ja, för evigheten.

Det kräver något av både människor och samhällen att göra en sådan sak. Att trots hot om svält och den ständigt närvarande pesten lyfta blicken från det egna och ge till det gemensamma. Rykten går om arméer på marsch och intrigerande fiender, ändå tror man tillräckligt mycket om framtiden för att påbörja bygget av en katedral. "

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"De flesta av Förintelsens överlevare har nu dött en naturlig död.

Både mamma och Stieg Larsson dog för snart 15 år sedan.

De var röster som hjälpte yngre generationer att se de tidiga

tecknen på hur ”vi-och-dom” blir normaliserat."

 

>>Torbjörn Freij

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men när >>installationsbönen blir polariserande och upplevs

glida över i en partipolitisk proklamation, då har man gått över

gränsen och lämnat bönen för budskapsförmedling.

Nej, i en offentlig politisk situation bör inte detta hända,

inte någon gång. Det är att be illa."

 

>>Joakim Hagerius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Gud har ett syfte. En längtan. Ett mål. Och Gud viker aldrig från detta mål. I Lukasevangeliets femtonde kapitel berättar Jesus en rad liknelser om en kvinna som tappar bort ett mynt, en herde som förlorar ett får och en far som förlorar sin son. Men berättelserna handlar egentligen inte om förlorade saker och människor, utan om saker och människor som BLIR ÅTERFUNNA. Den Gud som Jesus predikar ger inte upp förrän allting som hade blivit förlorat har blivit återfunnet. Gud ger inte upp. Aldrig."

 

>>Rob Bell

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi får vara tacksamma för att den groteska

läran om evig pina inte är biblisk."

 

Vesa Annala

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Runtom i Europa jublades det i EU-fientliga partier när britterna rösade för brexit.

Nu var det bara en tidsfråga innan fler skulle lämna.

Det spekulerades om Swexit, Frexit, Nexit och en massa andra utträden….

 

Oavsett utgången så blir Theresa Mays eftermäle att hon åtminstone lyckades

ena ett annars splittrat Europa.”

 

>>Wolfgang Hansson

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– De tiggare som finns här förorsakar inga problem.

De ligger inte kommunen till last, de är inte oss andra till last heller.

De sitter där de sitter, det enda som plågas är våra samveten."

 

>>Pingstpastor Kristina Färdeman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men det viktiga budskap som Alf Svensson

ville förmedla är att ungdomarna inte får glömma

varför EU finns. Att det är ett fredsprojekt som

startades av kristna företrädare, byggt på ett kristet ideal."

 

Citatet från >>DAGEN

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

"– Så fort skolstrejkerna för klimatet kommer upp försöker de desperat

att byta ämne. De pratar om vad som helst förutom klimatkrisen. Om

skolk, om att vi är spioner, influerade av andra, att vi får betalt av andra.

De vill desperat byta ämne för att de har misslyckats, de har inga lösningar."

 

>>Greta Thunberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"På några dagar kan norra Sverige vara besatt av ryska trupper

– och Sverige har ingenting att sätta emot. Det menar en grupp

militärer och forskare, som varnar för en hotbild som nästan ingen

pratat om. ”Det behöver inte ens bero på ökad spänning i vårt

närområde. Det är det som gör scenariot så otäckt.”

 

>>Generalmajor Karlis Neretnieks.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det finns ett parti i Sveriges riksdag som säger sig värna om

äldreomsorgen men vill förbjuda invandring. Det visar en skrämmande

brist på kunnande. Redan i dag är en fjärde­del av alla anställda inom

äldreomsorgen från andra länder. I större städer är det dubbelt så många."

 

Erland Skagerö

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den ungerska staten har därtill gång på gång lanserat rena

propagandakampanjer. Under förra årets val till det ungerska

parlamentet täcktes hela landet med tusentals affischer där EU

och migration framställdes som ett hot mot det ungerska folket.

Den ungerska affärsmannen George Soros har vid flera

tillfällen attackerats med antisemitisk underton. "

 

>>Ulf Kristersson, Partiledare (M)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det kan låta som en oskyldig detalj, men faktum är att applåden kodar

om gudstjänsten. Sången och predikan förvandlas till framförande.

Församlingen reduceras till publik. Riktningen uppåt försvagas. Jag slår

på kassettbandspelaren igen. Strängmusiken spelar, och efteråt hör jag

ett dovt muller. Men det är inga applåder, utan ett annat gensvar.

Jag sluter ögonen, lyssnar noga och nu hör jag: Det är inte applådåskor,

det är bönebrus."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men det finns en gräns som inte får överskridas,

den som innebär att missionsbefallningen tonas

ner för att inte störa de goda relationerna."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Alla som döps i vatten i Faderns och Sonens och

den helige Andes namn är döpta."

 

>>Magnus Persson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Trosförkunnelse har ett brett spektrum:

från att ”förlösa” helande i Jesu namn till

att ”skapa” helande. Bethel Church, en

kyrka som påverkar svensk kristenhet,

har till och med gett ut en bok om helande

genom kvantmystik som i grunden är ett

new age-fenomen. "

 

>>Daniel Mämecke

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det tycks räcka att beta kroken med ”abortmotstånd”

och ”Israelstöd” så kan man dra med sig kyrkorna i vilken

auktoritär politik som helst."

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"This Christmas, let’s put the Christ back in “Christians”.

Let us welcome refugees as we would welcome him."

 

>>Michael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag tror inte alls på spekulationen om att EU är ett begynnande

antikristligt världsherravälde. Om man tror det lever man fortfarande

i 1800-talets politik, för fram till första världskriget styrde Europa

över världen."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Så är det då snart jul igen och vi får fira livet och ljuset som alltid segrar.

Ännu är vi inte i Guds fullkomnade rike utan vi lever i en kamp och en strid.

Men på sista raden vet vi att Gud och livet står som segrare. Därför finns

det alltid hopp. Alltid! Allt kommer att bli bra. Den som fruktar för att skickas

till en synnerligen osäker framtid i Afghanistan, den som räds den annalkande

klimatkatastrofen, den som också i jul är ensam och rädd. Till alla oss, vi svaga

och arma kommer ljuset. Det är stort. Vi får tro på Gud också denna jul.

Och igen tror Gud på oss. Det är evangelium."

 

Lasse Svensson

kyrkoledare för Equmeniakyrkan

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vad händer med ett land som slår rekord i rikedom,

och samtidigt utvisar de utsatta?"

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En stor del av kristenheten är idag starkt påverkad

av den falska undervisning som härstammar från Kenneth

Hagin och hans tronarvinge Kenneth Copeland. Detta är

troligen den största skada som någonsin drabbat den evangeliska

kristenheten.

Vi ser även varianter av denna undervisning hos förkunnare som

tagit avstamp i den s.k. Torontoväckelsen, som t.ex. Bill Johnson,

Heidi Baker, John Arnott, Todd White och många, många fler."

 

>>Lennart Jareteg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Frågan om det är moraliskt rätt att skaffa barn när världen lider av

överbefolkning är oundviklig, men svaret från de som säger nej har

bytt skepnad något de senaste åren. De som argumenterar för det

oansvariga i att mångdubbla koldioxidavtrycken när vi står inför

utmaningen att få ner dem har fått sällskap av en ny grupp som inte

nödvändigtvis är några klimataktivister, men som inte längre blundar

för det uppenbara: är det rätt mot barn att sätta dem till världen,

när civilisationen av allt att döma står inför sin egen kollaps?"

 

>>Johanna Frändén

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Uppenbarelsebokens skildringar bekräftas av forskare.

En del sluter ögonen för både vad forskare och Bibelns

profetior säger. Vad kan då göras?"

 

>>Holger Nilsson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Om någon menar sig ha varit i ett brinnande helvete

och plågats av demoner, så är han vilseledd."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att stå upp för människor på flykt sänder ett viktigt budskap

till myndigheter och politiker: Det som skedde i natt är en humanitär

tragedi, ett medmänskligt misslyckande. Dessa beslut och dess

konsekvenser får aldrig avhumaniseras eller tystas ner."

 

>>Joakim  Hagerius

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Under sin första vecka som president lovade Donald Trump att

prioritera arbetet för förföljda kristna. Det verkar dock ha varit

tomma ord, rapporterar >>Religion News."

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vårt saliga kristna hopp är Jesu synliga ankomst och framträdande,

inte något osynligt uppryckande. Vårt saliga hopp är Jesu återkomst

då han upprättar allt och skipar rättvisa, inte den falska föreställningen

att vi ska slippa undan tider av vedermöda och lidande i denna världen."

Läs resten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Evangelikala kristna är ofta fullt upptagna med att studera

uppryckandet på skyar i hopp om att slippa undan hela

vedermödan eller delar därav."

 

>>Sven Reichmann

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

" Ryssland försöker onekligen demonstrera sin styrka inför Sverige.

Om det finns ett litet land med attityd i närområdet så ska de vara

rädda för stora mäktiga Ryssland. Jag tvivlar inte på att planerna

på att anfalla Sverige finns. Ryssland har en överdimensionerad

militärbudget och en stor del av den går till generaler som spelar

med musklerna och ritar pilar på kartor. Annekteringen av Krim var

oerhört väl förberedd och liknande planer finns på pappret för alla

angränsande stater. Hotet förblir abstrakt ända fram till det ögonblicket

då det blir verkligt. Det vore enligt mig dumt av Sverige att inte ta

hotbilden på allvar. Samtidigt behöver man inte drabbas av förföljelsemani.

Ryska militären sitter inte dagligen med just Sverige."

 

>>Masha Gessen

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Även denna vecka kommer det att hållas väckelsemöten där

människor med olika funktionsnedsättningar lockas fram till förbön

utan att ens blivit tillfrågade. Sen kommer man att rapportera om

hur Guds kraft blivit synlig. När predikanten lämnat staden är det

få som frågar hur det gick för dem, säger hon till den lyssnande skaran.

– Och det är inte bara långt borta detta sker, det händer i Europa,

i vårt eget land och tyvärr även här, i vår egen kyrka ibland."

 

>>biskop Susanne Rappman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Man glömmer bort alla positiva aspekter av invandring,

Stockholms arbetsmarknad skulle kollapsa utan all invandring,

ett antal branscher domineras helt av personer som är utrikesfödda

eller har utrikesfödda föräldrar. Denna kollektiva skuldbeläggning

av invandring, invandrare och invandrartäta områden är omoralisk

och inte enligt fakta. De flesta invandrare vill arbeta, sköta sig,

integreras och lära sig svenska."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Rasism är en synd som därmed måste bekämpas".

 

Ärkebiskop Antje Jackelén

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Hotet från högerextrema gäller inte bara flyktingarna,

utan även oss som inte håller med."

 

>>Carl-Henric Jaktlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"– Jag misstänker starkt att Donald Trump manipulerar sin

konservativa kristna väljarbas, och skulle vända dem ryggen

på en gång om det skulle passa hans agenda att få mer makt."

 

>>teologen Roger E Olsen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Tack Stefan! Du kommer naturligtvis att få invändningar och kritik från dem som brukar ge support till SD och upprepat kritisera de 380 pastorala brevundertecknarna från 2014. Men jag stöder dig. Du har säkert missat en del detaljer, men helheten är korrekt och bl a ditt avsnitt om den slutna nationalismen borde bibelläsare och ärliga tänkare ta till sig. SD:s underblåsande av nutida antisemitiska tendenser har ju inte heller minskat och det är märkligt att ta del av alla uttalanden om att detta parti skulle vara särskilt jude- och Israelvänligt. Ett parti som i den svenska Riksdagen verkar för att göra judiskt liv i Sverige omöjligt. Tragiskt att många kristna fastnat i dimbankarna. De borde lyssna till vad de judiska företrädarna, liksom representanterna för Israel, faktiskt har att säga."

 

 

 

>>Kennet Hermansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Jag är till exempel för ett svenskt EU-medlemskap. Jag tror inte att EU

är eller bör vara en statsbildning, vi behöver aktivt bevara de nationsbildningar

som finns inom EU, tendensen är ju att det blir allt fler EU-stater, inte en riktning  

mot att bli en enda stat. Det är inte ett embryo till en antikristlig världsstats-,

statsbildning, det vore att kraftigt överdriva EU:s roll och betydelse i världen.  

Jag ser det som ett ekonomiskt samarbete för att framförallt gynna företagen

och näringslivet så att de kan ha hela EU som hemmamarknad. Det gynnar

Europa ekonomiskt. EU är inte någon mäktig del av världen längre, det försvann

med andra världskriget, det är en förlegad världsbild att tro att världsmakten

utgår från Bryssel."

 

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Sverige är ett land med relativt få problem, nästan helt utan

korruption, låg arbetslöshet, god välfärd, och god ekonomi.

Inte utan problem, men våra problem är vid globala jämförelser

bland de minsta som finns. Vi är starka. Om Gud händelsevis

skulle säga något som är unikt för oss svenskar, i vår situation,

så bör det snarare handla om vår skyldighet att visa solidaritet

med andra."

 

>>Lars Gunther

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Massor av människor går ut på gatorna och proklamerar

sin kärlek för invandrare och ropar att en annan värld är

möjlig. Jag ser det som kraftfulla profetiska handlingar."

 

>>Shane Claiborne

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Redan från skapelsen har människan haft i uppdrag

att förvalta skapelsen. Den som är alltför andlig för att

bry sig om skapelsen är mer grek än kristen i sin skapelsesyn."

 

>>Torbjörn Freij, pastor, författare och journalist

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"De ”profeter” som anser sig kunna säga att Gud

föredrar ett visst parti i riksdagsvalet har trampat

över ett råmärke och drar den profetiska tjänsten

i smutsen!"

 

>>Torbjörn Freij, pastor, författare och journalist

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men i dag finns det kristna som inbillar sig att staten ska

upprätthålla privilegier för kristendomen på andra religioners

bekostnad. Den religionsfrihet som frikyrkofäderna landsförvisades

för säljer man nu ut för en dröm om att staten till exempel ska

stoppa muslimska böneutrop."

 

>>Torbjörn Freij

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"— I mitt team har jag förbjudit alla att säga ”Så säger Herren”.

För om man formulerar sig så är det som att alla ord i hälsningen

kommer från Gud och det är inte alls säkert."

 

>>Marcus Olson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Du har kanske en far eller en mor eller maka, syskon eller barn,

som dött utan att ha kommit till en levande tro. Deras sinne var

vända till jorden och det jorden tillhör. Kan du med ditt förstånd

och ditt hjärta se framför dig att röken av deras plågor stiger upp

natt och dag, år ut och år in, tiotal av år, hundratal, tusental, miljoner,

miljarder år? Du somnar om aftonen och vet att din maka eller ditt

barn plågas i eviga kval. Du vaknar om morgonen och förhållandet är

det samma. Du kan sova, sova gott, vakna glad och munter, leva den

ena dagen efter den andra fullt medveten om detta! Detta bevisar bara

att du egentligen inte tror det, för då skulle du varken kunna sova gott

eller leva lycklig, ja, inte ens härda ut att leva, såvida du inte är omänsklig.”

SLUT CITAT

 

>>EJ Ekman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Evangeliets kraft ligger inte i löftet om en ny andlighet

eller religiösa upplevelser, och inte heller i hotet om

helvetets eld (och definitivt inte i hotet om att bli

"lämnad kvar") som kan undanröjas om åhöraren bara

kryssar i rätt ruta, ber rätt bön, räcker upp handen eller

något annat. Evangeliets kraft ligger i att Gud är Gud,

Jesus är Herre, ondskans krafter har blivit besegrade och

Guds nya värld har börjat. "

 

Tom Wright

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Donald Trump skapar en ekonomisk nationalism som hotar

hela världssamfundet. Han är en mycket farlig man."

 

>>Eva Franchell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den tidigare pingstförsamlingen United Malmö kan förenklat

beskrivas ha gått från karismatisk ”partykyrka” till allt mer av

luthersk teologi med liturgiska inslag och växelläsning i gudstjänsten.

Pastor Magnus Persson har bejaktat att spädbarnsdop praktiseras

och även i ämbetsfrågan anslutit sig till Svenska kyrkans syn,

där bara en vigd präst kan förrätta dop och dela ut nattvard."

 

>>DAGEN

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Själv ber jag om att Gud ska utrusta fler med den där

gåvan om att skilja mellan andar. Och funderar på hur ett

samtida uttryck för att klä sig i säck och aska skulle kunna se ut."

 

>>Pekka Mellergård

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX''

 

"Kristna som vill se censur bör betänka att det

inte finns några garantier för att de själva inte

kommer bli censurerade av den gudlösa staten

om den möjligheten införs."

 

>>Micael Grenholm

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Varför skulle främmande makt invadera Gotland

när det räcker med några knapptryckningar för

att stänga av betalningssystemet och därmed tvinga

oss till underkastelse?"

 

>>Björn Eriksson

Fd rikspolischef och landshövding

Ordförande i Säkerhetsbranschen och

initiativtagare till Kontantupproret

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

"Reformatorerna började alltså inte om från början och ville inte bryta sig ur kyrkans tradition; de ville återupprätta det genuint evangeliska i traditionen. Därför behöll de i stor grad kyrkorummets utformning, liturgin, mässan, korstecken, kyrkliga ordningar, ja, allt som befordrar evangeliets förkunnelse, eller åtminstone inte skymmer evangeliet. I vår svenska katolikskräck har vi tyvärr förlorat flera omistliga delar av kyrkans arv genom att negligera kyrkans katolicitet."

 

Magnus Persson

(sid 34 i boken >>KRISTI KYRKA)

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Innan man talar om dop­praxis så handlar det om

att förstå dopets innebörd. Vår resa innebär att vi

uppvärderar vad människan äger i sitt dop. Dopet

handlar inte om något vi gör för Gud genom vår lydnad

och bekännelse, utan det är Gud som är verksam i

dopet och snarare han som bekänner sig till oss.

–  När Jesus sedan säger att vi ska gå ut i hela världen

och göra alla folk till lärjungar och döpa dem, så kan vi

inte se varför vi skulle exkludera barnen från detta.

Vi kommer att räcka dopets gåva till alla barn. Och de

som inte är eller blir döpta som barn välkomnar vi att

bli döpta som vuxna."

 

>>Magnus Persson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den eskatologi som Welton företräder har tidigare

varit närmast okänd i Sveriges kristenhet. Den går

hand i hand med en teologi som gäller för stora

delar av Weltons (och Bethels) nätverk, och som

lite förenklat går ut på att ”allt kommer att bli bättre”.

Förutom att jag själv gör en annan tolkning av Skriften,

tror jag att det är viktigt att vi i Sverige är medvetna

om dessa impulser – och att vi på nytt börjar lyfta

frågorna kring de yttersta tingen i våra församlingar."

 

>>Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Jag är ingen Luther men jag blir allt mer medveten

om att den så kallade andefyllda kyrkan av i dag kämpar

med samma problem som den katolska gjorde 1517.

Vi säljer inte avlatsbrev – vi har tv-sända insamlings-

kampanjer. Vi har inte påvar – vi har superapostlar.

Vi har inte ett prästerskap som inte får ifrågasättas

– vi kastar bort våra pengar på kändisevangelister

som kräver att få flyga i privata plan."

 

>>J Lee Grady

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Församlingar med dubbel dopsyn är i dag inte endast

anslutna till Pingst fria församlingar i samverkan genom

samgående med pingstförsamlingar på olika orter, utan

i någon av dessa församlingar har det redan ordnats

med barndop enligt kyrkosamfundet Metodisternas teologi

och praxis (barnet tillhör redan Gud)."

 

>>Sigvard Svärd

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Tänk om vi skulle få se en ny reformation, som i stället

för att leda till den här splittringen som bara fortsätter att

knoppa av sig nya nätverk, sammanhang och logotyper,

får bli summan av hela Kristi kropp som utgör en helhet.

Att tillsammans med alla de heliga får förstå höjden, djupet,

bredden och längden i Kristi kärlek. Det drömmer jag om."

 

>>Magnus Persson

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag tror inte att hotet är en diktatur med rullande

stridsvagnar på Sergels torg, utan ett expertstyre

där vi inte låter landet styras av medborgarnas

värderingar. Demokratin glider oss ur händerna.

Färre vill bli folkvalda, partierna tonar ned ideologin.

Visst, jag ser en risk att det kan bli diktatur på sikt."

 

>>Håkan Juholt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det avgörande är inte om den ene är Pingst och

den andre Svenska kyrkan, om den ene är Livets ord,

den andre katolik. Det avgörande är att vi är kristna,

och vill vara kristna."

 

>>Göran Skytte

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi bör besinna var de första kristna la tonvikten

i sin förkunnelse. Ett evigt helvete som motiv för

omvändelse finns inte i den första tidens förkunnelse

så som den är återgiven i Apostlagärningarna."

 

>>Torsten Åhman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi har ett groteskt pensionssystem som spottar ur

sig fattigpensionärer, de flesta kvinnor."

 

>>Gudrun Schyman.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det kan bli Donald Trumps sista strid.

Man kan i alla fall hoppas.

Man kan hoppas att nåt så simpelt som

sport kan användas som bromskloss för

att stoppa den galenskap som får Vita

huset att likna ett hemsökt hus i en skräckfilm."

 

>>Mats Olsson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Dagen efter det judiska nyåret i år, 23 september, kommer Jungfruns stjärnbild (Virgo) att visa sig på exakt det sätt som solkvinnan beskrivs i Upp 12:1. Detta är ett stort tecken, vilket kan betyda att händelsen är en mycket viktig tidsmarkör i den sista tiden. I Guds handlande finns inga tillfälligheter. Han är allsmäktig och handlar utifrån sin frälsningsplan. Kan det vara tillfälligheter vad som händer med himlakropparna just nu? Jesus uppmanar oss i Luk. 21:25-28 att se på dessa tecken. Gud talar genom dessa händelser för att väcka oss kristna till att förstå i vilken tid vi lever och att kalla människor till omvändelse."

 

>>Claes-Göran Bergstrand

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En del tror att det är Stefan Swärd jag vill angripa. Inte alls. Men jag vill angripa den helvetessyn som förgiftat så mycket i kyrkans historia och i så många människosinnen. Min iver är inte att skapa ”ett tandlöst evangelium”, utan tvärtom uppmuntra till ett frimodigare, gladare, mer kraftfullt och befriande – som jag menar är det ursprungliga."

 

>>Torsten Åhman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Polisen måste använda sunt förnuft

och stoppa NMR:s demonstration."

 

>>Willy Silberstein

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Gud upphöjs inte av att en majoritet av mänskligheten missar det de är skapade för. Och detta på grund av att de inte hade en aning om vad det handlade om. Alla måste få möjligheten. Och Gud har många vägar. Han använder människor, drömmar, uppenbarelser, änglar till och med stjärnbilder och jag vill inte utesluta att han även kan tala till människor efter döden. Varför skulle han begränsas av döden? Han har ju besegrat den!"

 

Riksevangelist Torsten Åhman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"För många som hört avskräckande helvetesförkunnelse har effekten blivit den motsatta. De har sagt att de inte vill ha med en sådan gud att göra, en som kastar okunniga människor i helvetet."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I Matteusevangeliet kapitel 25 vers 46 talar Jesus om evigt liv och evigt straff. Ibland sägs: ”Är livet evigt måste ju straffet vara evigt”. Så här säger Swärd i sin bok: ”Det eviga livet är ett liv utan något slut, och ordet evigt bör rimligtvis gälla samma sak när det gäller det eviga straffet.” Uttrycker man sig så tänker man inte på att evig död är ett straff med eviga konsekvenser. Det står ju inte evigt straffande utan evigt straff.

Men orden i Uppenbarelseboken 20: 10, 15 då?

”Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet.”

”Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.”

Alla är vi väl överens om att Uppenbarelseboken är en svårtolkad bok. Den är ju så fylld av symboler och apokalyptiska bilder. Då är det viktigt att ”skrift får tolka skrift”. Vi har ett klarare bibelord om samma händelse i 1 Korinthierbrevet 15: 24-26. ”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden,” (förinta = katarges upphöra, avskaffa, tillintetgöra)

Med detta tänkesätt blir det möjligt med en dom som står i proportion till människors gärningar. Vi ska ju dömas ”efter våra gärningar” (Rom 2:6) Det finns ingen rimlighet att vanliga människors misslyckanden och felsteg ska leda till ett ändlöst pågående strafflidande i de mest gruvliga förhållanden. Det stämmer inte alls med det rättfärdighetstänkande Gud har uppenbarat om ”öga för öga och tand för tand” som är en spärr mot för alltför kraftiga straff. Gud kan väl inte vara sämre än han vill att vi ska vara.

Jag tror alltså på den dubbla utgången – men inte på den eviga pinan."

 

Riksevangelist Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag har reagerat starkt mot tron på helvetet som en fasansfull tortyr utan uppehåll och utan slut. Och lika starkt mot att Guds helighet är av sådan art att den kräver detta ofattbara och ändlösa lidande. Att jag reagerat så starkt beror på att jag tycker illa om när man säger så om min Gud. Han är inte sådan. Han vredgas över det onda och när människor förstör livet för andra. När man utsuger och plågar och förnedrar och förstör. Men han är inte sådan att något i hans natur finner tillfredställelse över att själv plåga andra. Det är inte helighet. Jag delar inte en sådan tro. Jag reagerar därför att det för upp stenbumlingar på vägen som gör det svårt för ärliga gudssökare att tro. Jag reagerar därför att det ger trons motståndare onödig och kraftfull ammunition. Men framför allt reagerar jag därför jag inte tror att detta är sant."

 

Riksevangelist Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Till sist förklarar Erik Johansson att han upplever den aggressivitet som ofta visas när dessa frågor diskuteras som mycket problematisk. Själv har han många kristna bekanta som gått igenom en svår brottningskamp för att bevara tron, när de bemötts med kategoriska fördömanden och utfrysning.
– Det är viktigt att visa respekt, det betyder inte att man behöver hålla med om allt. Homosexualitet nämns i Romarbrevets första kapitel tillsammans med andra synder som girighet, skvaller och förtal. Går man sedan vidare till andra kapitlet i Romarbrevet, gör Paulus fullständigt klart att ingen har någon som helst rätt att döma någon annan. Ingen av oss kommer undan Guds dom, alla ska vi svara för hur vi levt våra liv. Allt som faller utanför den ram som Bibeln anger måste hanteras på samma sätt och så är det inte alltid i våra församlingar." Läs resten >>HÄR

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I USA marscherar nazister för att slå vakt om statyer av Konfederationens ledare. I Sverige låter vi påminnelser från stormaktstidens blodiga historia stå kvar i stadsbilden. >>Jens Liljestrand undrar varför så få orkar protestera mot blodbesudlade ikoner."

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Yttrandefriheten är viktig. Men det är också dess gränser. Den kan upprätthållas utan att nynazister tillåts smutsa ner gaturummet. Kan polisen, säkert på goda grunder, stoppa en musikfestival i Nynäshamn med hänvisning till att säkerheten inte kan garanteras måste samma paragraf kunna utnyttjas i Göteborg. Vi vill inte se ett svenskt Charlottesville den 30 september."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Jag kommer för alltid att minnas 2016 som året då vi gick över en ny gräns för klimatförändringarna, vilket gav oss en läskig inblick i vad som kommer i framtiden."

 

>>klimatforskaren Kim Cobb

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Distinktionen mellan att rädda själar och att göra gott i världen har inget med Bibeln eller evangelierna att göra, utan med vår kulturella fångenskap i västerländskt tänkande."

 

Tom Wright

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Men nu har ytterligare en allvarlig sak tillstött. Måndagen den 10 juli (2017) deltog Rodney Howard Browne i en s.k. förbönsstund för Donald Trump i det Ovala rummet i Vita huset (läs mer här). Browne var då en av de framgångsförkunnare som la sina händer på Trump. När man betänker vilken skada ”smörjelsen” från Browne åstadkommit i kristenheten, då finns det all anledning att känna oro över vad som skall ske efter denna ceremoni. Världens mäktigaste person har nu fått del av ”holy drunkness” och inte kommer han att tänka klarare eller fatta bättre beslut efter detta! Folk i kristenheten kommer att tolka skeendena olika, men en sak är säker, vi närmar oss ytterligare den tid då en falsk kristusgestalt skall regera i världen. "

 

>>Lennart

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Bland katolikerna välkomnade påven Paul VI förnyelsen 1975 och sedan har de följande påvarna visat samma öppenhet. Katolska kyrkan har varit bra på att ordna kurser, bibelstudier och seminarier om den helige Ande och på det sättet lagt en grund för ett sunt Andens liv inom kyrkans ram. Knappast någon annan kyrka har förvaltat denna gåva så väl och fått se så mycket välsignelse av den."

 

>>Ivar Lundgren, författare, tidigare medarbetare på Dagen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I Donald Trumps USA har skamlösheten i praktiken upphöjts till kult. Ju mer skamlöst presidenten beter sig desto mer skamlöst dyrkad blir han av sina anhängare och medarbetare. Vid ett regeringssammanträde i Vita huset i början av sommaren tävlade ministrarna runt kung Donalds bord om vem som kunde brista ut i de mest underdåniga hyllningarna till den store ledaren. Det hela påminde litegrann om en satanisk sekt som knäfallande inför sin mörke Mästare söker rening och frälsning i synd och självförnedring."

 

>>Göran Rosenberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"En av orsakerna till min oro är att extrema ståndpunkter alltid skapat splittring. Det finns tendenser till detta nu igen. Det vore trist om New Wine med alla sina goda, bedjande människor skulle bidra till detta. Om man fortsätter att ge legitimitet åt Bethel, Redding gör man det."

 

>>Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det grekiska begreppet Anti Christos (som vi översätter till Antikrist ) kan ordagrant  översättas med ”istället-för-Kristus”, och därför kan denna person mycket väl komma ur kristenheten. Det vi ser hända i världen idag är ett preludium till den yttersta tiden. Jag misstänker att måndagen den 10 juli bidrog med några toner i det preludiet!"

 

>>Lennart

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag kommer under lyssningen på mig själv med att tänka att det är lika bra att tro på Gud. Att vara ateist kan på den yttersta dagen visa sig ha varit en vansklig chansning."

 

>>OISIN CANTWELL

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

”Predikan” har i delar av frikyrkan fått karaktär av stå-upp-komik och underhållande retorik som presenterar evangeliet så lättsamt och abstrakt som möjligt, med trevlig klädsel, ordval och beteenden, för att undvika det heliga.

 

 

>>Stanley Sjöberg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När medlemmarna i organisationen (NMR) försökte dela

ut sin tidning Nordfront till Margit Silberstein frågade hon:

– Vill du ge din tidning till en judinna?

"Då tystnade mannen", skriver hon på sitt Twitterkonto."

 

Saxat från >>DAGEN

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Nu kommer de att vilja bomba tillbaka och göra dåd

i Paris och London eftersom England och Frankrike har

varit aktiva i den här militäroperationen. Det vi kommer

se är att det nu blir fler terrordåd i både Irak, Syrien och

i väst. Det är så IS kommer verka nu när de inte behåller

sitt kalifat."

 

>>Magda Gad

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Med all respekt för dem som fortfarande håller sig till undervisningen om ett hemligt uppryckande – en del kära vänner och ordets tjänare bland andra – är det vår allvarliga övertygelse, att den bör avvisas, för det första, därför att den saknar säkert bibliskt stöd, och för det andra, p.g.a. dess jämförelsevis nya ursprung. Fastän uppfattningen om det hemliga uppryckandet fortfarande får mycket publicitet, finns det många i Kristi kropp som överväger frågan om uppryckandet. Det finns ett påtagligt återvändande till den ursprungliga, apostoliska, historiska uppfattningen."

 

Ralph Woodrow

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Är det så att av alla miljarder människor som någonsin har levat kommer endast ett utvalt fåtal att hamna i en bättre värld och resten plågas och bestraffas för alltid? Har Gud under tiotusentals år skapat miljontals människor som kommer tillbringa evigheten i yttersta lidande? Kan Gud göra detta, eller ens tillåta att det sker, och fortsätta göra anspråk på att vara en kärleksfull Gud? Bestraffar Gud människor i tusentals år med eviga plågor för saker de gjorde under den korta tid som deras liv varade?"

 

>>Rob Bell

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Signaturen Sefast Tronde skriver i en kommentar på >>Aletheia:

"Det är inte min uppgift att uttala fördömanden mot Mikael Alvén och hans arbete. Och visst kan man även kombinera kristet arbete med barmhärtighetsarbete, men skall man göra detta måste Jesus vara i centrum och inte i periferin eller bakgrunden. Agerandet mot Stanley Sjöberg förstärker därtill den okristliga auran runt detta på ett sätt att jag aldrig skulle vilja ha något samröre med det hela.

Tyvärr är det idag många som tycks vilja gå under kristet signum där vår Herre och Frälsare inte står i centrum och Hans namn, Jesus, inte får äran. Där Guds namn inte äras skall det inte kallas KRISTET." SLUT CITAT

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Sveriges regering har insett hotet mot Gotland

och håller nu på att bygga upp en militär beredskap

för att skydda Gotland. Nu är det allvar, och handlar

inte om ”gammal rysskräck”, som en del uttrycker det."

 

>>Holger Nilsson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Nu visar verkligheten att Sverigedemokraterna hade fel

för flyktingarna kom och Sverige går bättre än någonsin."

 

>>Eva Franchell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Gud har bare en universell menighet,

og den inkluderer alle kristne."

 

>>Gunnar Lund

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En ”helig Gud”, ”en stor Gud” säger de som till varje pris försvarar tanken på denna eviga ångest. Vad är det för helighet som tillfredsställs av en så ohygglig plåga? Det man kallar helighet är inget annat än sadism av grövsta sort. Att hävda en sådan tanke är att dra den allra största vanära över Gud. Att många människor vänder sig bort från en sådan Gud är inget att förvåna sig över!"

 

>>Riksevangelist Torsten Åhman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Tolkar vi dessa bibelord bokstavligt betyder det

att någonstans i den nya värld som Gud ska skapa

finns en tortyrkammare som är mer fasansfull än

något koncentrationsläger någonsin varit där människor

kommer att plågas dag och natt utan uppehåll och

utan slut. För mig är den tanken outhärdlig.

Jag vill fråga den som förfäktar en sådan syn:

Har du verkligen tänkt på att detta innebär?

Är det verkligen möjligt att den Gud som utgav

sig själv i döden i kärlek för att rädda människan

skulle inrätta en sådan institution? Dessutom,

vill jag påstå, är bibelstödet för en sådan uppfattning

inte alls så starkt som det ibland hävdats."

 

Torsten Åhman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Hos dem som förespråkar läran om den dubbla bestämmelsen

möter man ibland en kall attityd. De vekar vara mer angelägna

om att övertyga sina meningsmotståndare om sin lära än att ha

omsorg om sina medmänniskor. Dessutom verkar inte de som är

övertygade om ett evigt helvetesstraff lägga ner mer tid och kraft

på att vinna människor än andra troende. Om de verkligen trodde

att alla som inte bekänner Jesus som Herre skulle tillbringa evigheten

i ett brinnande helvetet efter döden borde de väl inte med gott

samvete kunna göra något som bara gynnar dem själva. Kanske

kan jag ibland ana en självgodhet. ”Jag är ju frälst i alla fall, så det

är gott och väl. Om Gud vill skicka de andra till helvetet, så är det

hans sak.

 

 

>>Ur boken ”Tidens fullbordan” av Peter och Madeleine Wallgren

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”När jag frågat troende vad de egentligen tror händer med dem

som inte bekänt Jesus som sin Herre i detta livet, får jag lite olika

svar. En minoritet menar rakt upp och ner att de är evigt förlorade.

Men många som tror sig mena att det inte finns möjlighet till

omvändelse och frälsning efter döden formulerar sig så här:

Gud är nådig och rättfärdig. Han kommer att döma rättvist. Han vet

vad som finns i människornas hjärtan. Detta är ett förtäckt sätt att

säga att det faktiskt finns hopp om frälsning efter döden. Att därefter

bestämt uttala att frälsning efter döden är villfarelse är hyckleri!

Det är samma innebörd, bara olika uttryckssätt. Det står faktiskt

ingenstans i Skriften att man inte kan vända om efter döden.

 

>>Ur boken ”Tidens fullbordan” av Peter och Madeleine Wallgren

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Det viktiga är nu att Gud kan behålla kvar under sin nåd

dem som vänt honom ryggen genom att han låter människor

som de syndiga eller förblindade har en relation stå nära

honom i kärlek....

Hela denna tanke väcker naturligtvis stora förhoppningar hos

dem som sett sina barn vända ryggen åt sin barndoms Gud.

Jag tror på en Gud som kan återförena sörjande föräldrar

med kyrkstrejkande barn och barnbarn, om inte i detta

livet så i nästa. Sluta inte att be men besinna att Gud vill dina

barns frälsning långt mer än du. Tjata inte på dina barn, det gör

det bara svårare för dem att söka Gud av eget fritt val. Gud kan

göra nåd med tusenden för din skull.”

 

Sven Reichmann

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När Anna Kinberg Batra nyligen i sitt tal under

Järvadagarna säger ”Ni hör inte hemma här” till

dem som bränner bilar, kastar sten på poliser eller

skjuter på öppen gata” är det alldeles utmärkt,

men hon måste utvidga det till att gälla också de

som bränner flyktingförläggningar, hotar journalister

och utför nazistiska terrordåd. För de hör sannerligen

inte heller hemma här."

 

>>Jonas Gardell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det finns mer som förenar än

skiljer protestanter och katoliker åt."

 

>>Ulf Ekman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Kristen TV förefaller fortfarande delvis vara en ganska

amatörmässig verksamhet för de redan troende."

 

>>Göran Skytte

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Två katolska profiler och en ortodox bland årets

Sommarvärdar i P1. Reformationsåret har uppenbarligen

inte gjort något djupare intryck på dem som utser årets

Sommarpratare."

 

>>Urban Thoms

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ponera att elever på kommunala skolor skulle

ombes att lyfta händerna och säga ”Gud – Fader,

Jesus Kristus, helige Ande”. Om och om igen,

nästan som ett mantra. Skulle Skolinspektionen

fortsatt hävda att det inte ryms några bekännande

inslag i ett sådant förfarande? Skulle kommunpolitiker

förneka kopplingen till religion? Mest troligt inte."

 

>>Lukas Berggren

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Då och då hör man om syner där man fått se människor

plågas i eldslågor omgivna av maskar och demoner som

torterar dem. Man tar för givet att sådana helvetesuppen-

barelser är från Gud.

Men har demoner verkligen sin vistelseort i dödsriket?

Och om de har det - varför skulle de kunna plåga

människor där utan att själva bli plågade? De skulle vara i

samma eldsflammor, om nu dödsriket är fyllt av eld. Eller har

Gud gjort demonerna immuna mot eld?"

 

Madeleine och Peter Wallgren

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Kärlekslösheten, som ibland uppenbarar sig bland dem

som envist hävdar att alla som inte lärt känna Jesus här

i livet ska brinna i helvetet, kan i sig vara en så graverande

synd att man inte direkt får tillträde till Fadern."

 

Madeleine och Peter Wallgren

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi står på ett fundament men behöver inte vara

fundamentalister, det finns en moral men vi ska inte

vara moralister. Hänsynen är en av det andliga livets

allra vackraste frukter."

 

>>Daniel Alm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En evangelist som reser mycket berättade att

man i vissa frikyrkor har tagit ner korset som var

väl synligt i kyrkan och ställt det i källaren. Visst

kan man ändra utformningen på sina lokaler, men

han var bedrövad och uppfattade det som en tragisk

trend. "

 

>>Anders Gerdmar

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När det ”kristna” i äktenskapet blir att hålla ihop det,

oavsett – då tror jag att vi är ute på riktigt farlig is. Det

blir då till exempel mer kristet att stå kvar i en relation

som är destruktiv och nedbrytande än att ta hjälp, tag i

problemen, gå vidare och hitta vägar där både barn och

vuxna kan få leva i kärleksfyllda och varma hem, oavsett

om man gör det tillsammans med hela sin ursprungsfamilj

eller i andra konstellationer. "

 

 

>>Lisa Minnhagen

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Militanta islamister vill se oss utrotade eftersom

vi lever ett liv som de menar är direkt hädiska."

 

>>Marcus Birro

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En kristen hållning till olika samhällsfrågor passar inte

in i politikens vänster-höger-modell. Vi kan stå för en mycket

konservativ syn i vissa frågor, till exempel när det gäller

familjevärderingar och synen på de ofödda. Och samtidigt

stå för en socialt radikal hållning i ett antal frågor; i svensk

debatt har kristna utmärkt sig tydligt i sin syn på flyktingar

och flyktingpolitik, och ställer upp på den svages sida. Det är

Bibeln och inte partiprogrammet som definierar vad som är

en kristen hållning och kristna värderingar i aktuella samhällsfrågor."

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"När staten inte längre kan skydda sina medborgare

förlorar staten i förtroende. Denna destabilisering är

precis vad terroristerna vill åstadkomma. En farlig

utveckling som vi ännu bara sett början av."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

" När USA:s president Donald Trump och Saudiarabiens

kung Salman blir rörande eniga finns det anledning till oro."

 

>>Magnus Falkehed

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag vet en häxa som har sagt att om kristna visste

hur stark bönen är så skulle de be oftare."

 

>>Sagt av en häxa

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Värre är att världens och våra öden ligger i händerna

på, för att citera den amerikanske politiske journalisten

David Brooks, ”en kille vars tankar ofta bara är ett halvt

dussin eldflugor som tutar omkring hit och dit i en glasburk”

 

>>Elisabet Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det kommer inte vara några märkbara protester

här när dagen kommer då det kontantlösa samhället

står i full blom och alla uppmanas gå över till ett

RF-chip. Onekligen kommer det troligtvis inte gå

att undvika någon stans i världen, men jag profeterar

att Sverige kommer bli bland de första länder att

omfamna det."

 

>>MyTwoCents

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi har sett alltför många exempel på politiker

som hävdar att de sitter inne med lösningar men

i slutänden visar sig vara falska profeter."

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

”Nazismen är ingen åsikt

utan brott mot mänskligheten"

 

>>Peter Hultqvist

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Mer oväntat var kanske Peter Ljunggrens inlägg,

där han hävdade att det enda (sic!) som leder till

sann tro och biblisk omvändelse är när vi låter åhörarna

”ta emot och njuta av Guds villkorslösa kärlek”.

Även LarsOlof Isgren var inne på samma sak. 

Självklart har jag ingenting emot talet om Guds kärlek.

Men för den skull håller jag inte med om att en förkun-

nelse som sätter ord på synden och vårt behov av om-

vändelse skulle sakna förmåga att skapa tro på Kristus.

Om detta vore sant, hade det ju varit väckelse i hela

folkkyrkan! Dessutom skulle Jesus själv ha varit en

jämförelsevis dålig företrädare för ”evangeliet” ..."

 

>>Olof Edsinger

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Människor kan imponeras av Konfucius lära.

Men han dog år 479 före Kristus och hans ben

ligger fortfarande begravda i Qufu i Kinas

Shandongprovins. Muhammeds stoft finns fortfarande

kvar i profetmoskén i Medina. Buddha är kremerad

och spridd för vinden sedan länge tillbaka. Men Jesus

lever. Han inte bara lever, han är beröringsbar,

inom räckhåll för dig och mer än villig att låta dig

lära känna honom."

 

>>Joakim Lundqvist

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Om katoliker inte är kristna så är det dags

att sluta säga att kristna blir förföljda av muslimer

då det mest är katoliker och ortodoxa som blir det

i mellanöstern...."

 

Michael Häggqvist

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

"Det är också därför som evangeliet inte får

reduceras till ett allmänt tal om Guds kärlek.

Snarare är det så att evangeliet förutsätter

Guds kärlek. Även detta behöver förstås predikas,

men om vi tror att vi har förkunnat evangelium

när vi har sagt att Gud älskar oss bedrar vi både

oss själva och dem som lyssnar. Evangeliet manar

oss nämligen till något mer – nämligen att kliva ut

ur vår egen självcentrering, vårt krampaktiga fast-

hållande vid att ”vi duger som vi är”, för att i stället låta

Jesus få kommandot i våra liv. Ett sant evangelium

befriar oss helt enkelt till Kristus – inte till oss själva."

 

>>Olof Edsinger

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"USA och Ryssland har fått två ledare som inte kan betecknas

som att de är "normala människor". Deras personlighetsdrag

är oroande och eftersom de har sådan oerhörd makt så har

världen blivit farligare att leva i. Bäva månde världen."


>>Holger Nilsson


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Nästa steg var att även släppa kravet på att åtminstone
i privat­livet leva efter kristen moral: trohet i äktenskapet,
inte ljuga, hederlig i affärer, en viss ödmjukhet i framtoning
och så vidare. Alltså fritt fram för Donald Trump som inkarnerar
de tre makter som kristna alltsedan Paulus identifierat som
denna tidsålders alternativ till treenigheten: pengar, sex och makt.
"

>>Magnus Malm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


"Magnus Persson har gjort många försök. Han vet hur man
får folk till kyrkan: man tar bort korset, stötande ord och allt
som påminner om kyrka. Motiven i församlingen United var
rätt, längtan att nå ut var genuin och när man får tredubbla
gudstjänsterna varje söndag måste man väl vara rätt ute?

Men Magnus hade sina dubier.

– Vi var bra på att mingla, nätverka och kommunicera. Men i

takt med kvantiteten blev vi upptagna med sekundära saker."

>>HÄRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"T
rump påminner mer om Putin och Erdogan
än en amerikansk president.
"

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Erkänn barndopet som ett riktigt dop

/Sten-Gunnar Hedin

tidigare föreståndare i Filadelfia Stockholm och föreståndare för Pingst FFS.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

”De pingstvänner som vill fortsätta att omdöpa spädbarnsdöpta kan väl inte hindras från att göra detta, men de bör vara medvetna omatt de härigenom kränker flertalet kristnas dop och bekännelse. Att de skulle ha Bibeln ”på sin sida” är heller knappast riktigt utifrån en opartisk bibelläsning. Lyckligtvis är det alltmer pingstvänner i Sverige som börjar förstå detta. Jag hoppas verkligen denna utveckling håller i sig. ” 

 

Anders Kraal

 http://www.dagen.se/ledare/pingstrorelsen-bor-erkanna-spadbarnsdopet-som-giltigt-1.223338

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Lögn urholkar själen.

Vi är inte gjorda för lögnen."

 

>>Anders Piltz

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ett allt mer beslutsamt Kina, Rysslands aggressiva politik gentemot Ukraina och dess grannar, krig, terror och anarki i Mellanöstern och Afrika, där radikal islam spelar en stor roll, samt oroande uttalanden från den nya amerikanska administrationen bidrar till att göra vår framtid högst oförutsägbar."

 

>>Donald Tusk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"USAs nyvalde president Trumps inträde på arenan kan bli den vändpunkt som påskyndar utvecklingen och drar folkets ovilja mot honom till att även drabba Israel och eskalera ländernas ovilja mot landet. Om han vidhåller ambassadflytt till Jerusalem och därmed omöjliggör den omhuldade tvåstatslösningen kan frustrationen bland Israels fiender utlösa en ”början tillslutetsituation”.

 

>>Stig Melin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ett annat allvarligt tecken är att intresset har minskat dramatiskt för sådana bibliska sanningar som skapelse, Jesu gudomlighet, rättfärdiggörelsen, omvändelsen, yttersta tiden, Jesu återkomst, Israels och judarnas roll i historien, m.m. Nu är det istället vanligt med fokus på obibliska föreställningar som att t.ex. "bygga Guds rike på jorden, här och nu" samt överbetoning av lovsångens betydelse. Dessa två ting är mycket tydliga i sammanhang som präglas av andligheten från Bill Johnson och Hillsong – men även från andra håll. I andra sammanhang "sänker man trösklarna" och gör Jesus till en fin förebild och kompis istället för den frälsare han är som också skall döma världen. Ibland är Jesus bara en "guru" bland många andra gurus."

 

>>Lennart

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"USA kan inte ha en president som använder lögnen för att

blåsa upp sin egen självbild. Hur ska utländska ledare kunna

lita på vad Trump säger när vi hamnar i en internationell krissituation?"

 

>>Wolfgang Hansson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag anser inte längre att den baptistiska argumentationen är hållbar.

Den är inte så självklar utifrån Bibeln som baptister och pingstvänner

i allmänhet tror. Det baptistiska dopet är inte, enligt min mening, en

”återupptäckt” av det bibliska dopet som i århundraden varit fördolt

för den kristna kyrkan, utan är snarast att betrakta som en schismatisk

feltolkning och felaktig användning av bibelordet, och ett brott mot den

goda kristna traditionen."

 

>>Mikael Karlendal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är bra att Filadelfia Stockholm vill låta barndöpta bli medlemmar.

Men det är fel att församlingen inte erkänner barndopet som ett riktigt dop."

 

>>Sten-Gunnar Hedin.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"I helgen demonstrerade en halv miljon människor i

Washington mot den tillträdande amerikanske presidenten.

Kanske är detta början på en rörelse som tar luften ur

Trumps momentum vid nästa val och avslutar hans politiska

karriär. Det vore givetvis välkommet."

 

>>Joel Halldorf

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Det där var ord och inga visor i Adam-Eva-debatten från en företrädare
för vad man skulle kunna kalla för EFK-etablissemanget. Man undrar ibland
om man är ett UFO i etablerad svensk frikyrklighet med de ståndpunkter man har,
som nästan alltid är fullständig mainstream i världsvida kyrkan."

>>Stefan Swärd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Trumps agenda är ett hot mot den liberala demokratins grundläggande
förutsättningar. Den bygger på en vilja att göra sig ovän med i stort sett
alla utom Putin. Det är allvar nu och det kräver handling."
>>Gunnar Hökmark

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Med Putin i Ryssland och Trump i USA kommer vi alla att
behöva en ny och stark vägledning. Det gäller inte minst oss
i kyrkligheten."

>>Göran Skytte


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Jag bara slänger ut tanken, ska man börja att bara kalla sig
för bibeltroende, inte för evangelikal?"

>>Stefan Swärd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Vi har mycket gemensamt men också saker som skiljer oss åt,
saker som vi står frågande inför. Och det är ömsesidigt, det gäller
åt båda håll. Vi har god arbetsgemenskap numera och känner tydligt
släktskap, vilket är en stor förändring mot förr. Jag minns hur
förvånad jag blev när jag på 1970-talet för första gången mötte en
katolsk präst som talade om Jesus på ett sätt som jag kände igen.
Det blev kött och blod och inte bara text och dogmatik.
Den erfarenheten tror jag många har och därför är det mindre dramatiskt.
"

>>Sten-Gunnar Hedin, nationell pingst­föreståndare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"När Gud slöt förbund med Abraham, skulle inte bara han, utan hela hans hus
omskäras (1 Mos 17:10, 23). På exakt samma sätt är det i Nya Testamentet.
När Lydia blir kristen, döps hela hennes hus (Apg 16:14–15), samma sak med
fångvaktaren (Apg 16: 30–34) och Stefanus (1 Kor 1:16). Kan vi då veta att det
fanns barn i dessa hus? Nej, men vi har sett att tanken i bibeln är att alla i familjen
räknas in, även om de bara är 8 dagar gamla. Poängen är att hela huset döps.
Åldrarna på barnen behandlas inte, för det är oväsentligt. Att det är mest vuxna
som döps i Nya Testamentet är självklart, det var en pionjärmissionssituation och
apostlarna döpte bara barn till troende föräldrar. Men om mina föräldrar inte tror då,
räknas mitt dop ändå? Absolut! Ett dop är ett dop och kan inte bli något annat
oavsett om föräldrarna inte tror. Poängen här är att förbundet även gäller små barn."

David NyströmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


"Ryska ubåtar förbereder sig – för ett cyberkrig. En ny svensk bok varnar
för att Ryssland har kapacitet att förstöra känsliga undervattenskablar mellan
USA och Europa:– En stor del av internet skulle kollapsa, säger säkerhetskonsulten
Joakim von Braun.
Det var länge sedan som ubåtar enbart sysslade med att
avfyra torpeder på fientliga skepp i krigstider."

Aftonbladet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

""Ett teologiskt seminarium som till exempel lär ut att första delen av 1 Mosebok 
är en gammal myt,
utan historisk förankring, är präglad av liberalteologi.
Bibeltroende kan inte ge stöd till en sådan
verksamhet.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lewi Pethrus blev mer vidsynt på äldre dar.
Sista åren såg han hela kristenhetens behov,
fri från samfundsgränser.Gemenskap med
katoliker ansågs uteslutet och villfarande.
När katolikerna nåddes av den karismatiska
väckelsen och vittnade om andedopet, undrade
en del om det var äkta eller kyrkopolitik.Vid
planeringen inför den första karismatiska
konferensen, 1971, sa Pethrus: ”Om katolikerna
inte kommer, blir det ingen karismatisk konferens.
Då täcker det inte helheten.”– Det var oerhört
modigt av honom att säga det.
"


>>Martin Tornell


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Om inkarnationen och uppståndelsen inte har skett
finns det väl ingen anledning att vara kristen?"

>>Stefan Gustavsson


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Inte nog med att Obama-regeringen underlät att skydda Israel
mot denna hopgaddning i FN, den deltog i den i det fördolda."

>>Premiärminister Benjamin Netanyahu


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"När det gäller politik, så är man som katolsk kristen inte skyldig
att rösta på samma parti som biskopen. Man är inte skyldig att ha
samma politiska åsikter som biskopen eller att fråga biskopen om
vilket parti man borde rösta på. Varje enskild katolik är i stället
skyldig att själv forma sitt samvete i enlighet med Bibeln och katolsk
lära och att sedan utifrån det fatta välgrundade politiska beslut.
Det innebär att det i praktiken finns katoliker inom säkert de flesta
partier i Sverige. Det är inte en självklarhet att det är just Kristdemo-
kraterna som i alla lägen bäst konkretiserar den katolska socialläran
i praktisk politik. Det kan mycket väl vara andra partier."

>>Mikael Karlendal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Att blåögt välkomna Bethel och deras helandeteologi
kommer stå oss dyrt och i långa loppet hindra den förnyelse
av Andens gåvor som Herren vill verka i svensk pingströrelse
och andra sammanhang."

Mikael Stenhammar,

pastor i Sionförsamlingen i Linköping och

doktorand i Pentekostal teologi

vid University of Birmingham, England.

 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Möt ropen från Aleppos barn -
Det finns konkreta insatser att göra."


>>Carl-Henric Jaktlund

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Ibland pekas jag själv ut som ”okarismatisk” och att jag är emot Andens gåvor, tungotal, etc. Det är helt fel eftersom jag själv fått och får vara med om sådant. Andens gåvor är oerhört viktiga för att en Guds församling skall kunna mogna och hålla stånd mot satans alla angrepp. Men här måste vi förstå det, att ett kärt knep som satan använt mycket på senare tid, är att så in ”falsk karismatik” i kristenheten, inte i liten skala heller, utan i mycket omfattande skala. Att kunna skilja mellan falsk och äkta karismatik är idag därför mycket viktigt för alla Guds barn som rör sig ute i olika sammanhang i den s.k. kristenheten. Idag stöter man ju på falsk karismatik i de flesta sammanhang."

 

>>Lennart

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Varför skrev jag då denna text? Jo, jag vill att du skall vara fast övertygad om att det är något som är allvarligt fel med hela Toronto-andligheten, Trosrörelsen, Bethel Church, dessa förkunnare och dess försvarare. Bara det faktum att man gång på gång måste ut och försvara/bortförklara saker och ting är ju i sig ett bevis på att något är fel."

 

>>Lennart

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Aldrig har decembernatten känts mörkare, tyngre, kallare än nu. När ett Luciabarn, här för att sprida ljus och hopp möter en vägg av hat. Skäms ni skuggor, som kan hata ett barn, som kan hata en hudfärg, som kan hata ett kön. Jag tycker synd om er. Vakna ni torftiga skuggor."

 

>>Frida Boisen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Lovsångsteam har blivit en slags elitgrupp, men också en maktfaktor, så att en annan musik­stil inte har något som helst värde i ett möte. Andra förmågor används inte i församlingen. Vi tror absolut inte att Gud hade menat att det skulle vara så – det känns helt fel! Lovsången har också blivit mer av ett uppträdande på många ställen, en ny musikstil, och mindre av att fungera som en tjänst att be ner himlen och öppna gudstjänsten för den h­elige Ande."

 

>>Anette Anders

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Och nu kära lovsångsledare, udden är inte riktad mot er utan mot de ledare som förlett er att tro att detta blir det understöd i gudstjänsterna som Herren behöver, det är det inte. Det är en form av ”följajohnsyndrom”, ursprungligen lanserat i Uppsala."

 

>>Stig Melin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi står inför profetiornas uppfyllelse på det politiska området! Nu är det dags att uppmana människor att vända om till Jesus, innan Antikrist framträder."

 

>>Holger Nilsson

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det är med sorg och beklämning jag tar del av valresultatet från USA, där kristendomen ska ha en så stark ställning. I Dagen konstateras att 81 procent av de evangelikala kristna – den konservativa kristna högern – röstat på Donald Trump, vilket troligtvis blev avgörande för valutgången.....>>HÄR"

 

Nils Holmberg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Det finns många fler s.k. tidstecken och sammantaget ser vi hur det drar ihop sig till finalen. Jag tror inte vi ska vara alltför ängsliga, men vi skall vara vaksamma. Vi har många varningar att förhålla oss till och det är inte de ogudaktiga människorna som styr utvecklingen, även om det ser ut så ibland."

 

>>Stig Melin

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Med Trump i Vita huset får världen inte bara en oberäknelig politiker som säger att han ska driva en starkt konservativ politik samtidigt som han själv omfattat nästan alla åsikter på den politiska skalan. Världen får en makthavare med en labil personlighet som gör honom ännu mer oberäknelig. Det enda säkra med Donald Trump i Vita huset är monumental osäkerhet."

 

>>Wolfgang Hansson

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"En del debattörer menar tydligen att om man är emot Trump är man för Hillary Clinton. Det är en orimlig slutsats. Amerikanska folket hade oändligt många valmöjligheter att vaska fram fler presidentkandidater och nu blev det dessa två man valde i slutändan. Hade jag varit amerikan hade jag inte röstat alls i detta val."

 

>>Stefan Swärd

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Bill Johnson går så långt att han hittar på saker som han tillskriver till Bibeln trots att det inte står där, och han använder dubbel måttstock när han jämför Trump och Clinton. Exempelvis påpekar han att ärlighet är en Gudsrikesprincip och att Clinton har ljugit. Men Trump ljuger mycket, mycket mer. Likaså är det först när han i slutet skriver om att den kvinnosyn som Trump har strider mot Guds vilja som han betonar förlåtelse och att ge en andra chans, något han inte alls talat om när han beskyllt Clinton för raderad epost och Benghazikrisen som dödade fyra amerikaner, ungefär en miljondel av alla de som lär dö av Trumps obefintliga klimatpolitik nu när den globala klimatkatastrofen närmar sig."

 

>>Micael Grenholm

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"– Det han (Trump) står för är i samma division som Putin i Ryssland, Orbán i Ungern, Le Pen i Frankrike och Åkesson i Sverige. Flera av dem gör också anspråk på kristna värderingar, men vi ska inte lura oss. Det är inte en levande kristen tro de förespråkar utan nationella konservativa värderingar med religiösa förtecken som passar in i deras schema."

 

Torsten Åhman

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"USA är nu ett kluvet land, befolkningen är delad i två läger. Det är ett land utan en stabil ledning. USA:s storhetstid är över, även som stormakt. Lägg detta på minnet. Ryssland kommer att vara den enda stormakten, det kommer att ge Putin utrymme för att handla. Han kommer att ta tillfället att utbreda sig territoriellt."

 

>>Holger Nilsson

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi måste förbereda oss på svåra år. Även det som verkat självklart i tillvaron kan äventyras."

 

>>Peter Wolodarski

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"God bless America, Gud välsigne Amerika, är en bön som fortfarande har relevans, liksom tillägget ”och oss alla”. Men denna onsdagsmorgon känns böneropet ”Gud bevare Amerika och oss alla” mer passande. Med Trump vid rodret går USA och hela världen en osäker framtid till mötes."

 

Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Vi kan bara hålla andan och hoppas på och be för att förutsägelserna från majoriteten av de seriösa prognosmakarna, att Clinton har ett säkert övertag, visar sig hålla. En seger för Hillary Clinton är i nuläget bästa möjliga resultat. Men det innebär inte att alla bekymmer är över."

 

>>Elisabeth Sandlund

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jeg er ikke av den nervøse typen. Men jeg må innrømme utsiktene til at Donald Trump om drøyt tre dager kan stå igjen som USA-valgets vinner og dermed som verdens mektigste mann, skremmer meg. For Donald Trump er farlig både for fødte og ufødte. Tanken på at en mann med et åpenbart sinneproblem, dårlig impulskontroll og total mangel på utenrikspolitisk erfaring skal få ansvaret for klodens største arsenal av atomvåpen, er virkelig ikke lys."

 

>>Vebjørn Selbekk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Den som följer Bill Johnson går miste om de teologiska redskapen för att leva i den verklighet som Bibeln målar upp; nämligen att Guds rike har brutit in med Jesus men väntar på sin fullbordan i hans återkomst. Denna så kallade ”nu-men-ännu-inte” dimension utgör en av de absolut viktigaste insikterna för att kunna förhålla sig till alla Andens gåvor, särskilt helande."

 

>>Mikael Stenhammar

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Se hur Ben Johnsson försvarade och välsignar clownen Todd Bentley? En clown som hade en affär med barnflickan och som sparkar och slår på folk och det menar man är Jesus i det hela? Vakna upp Stefan!"

 

>>Kenneth Mäki

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att blåögt välkomna Bethel och deras helandeteologi

kommer stå oss dyrt och i långa loppet hindra den

förnyelse av Andens gåvor som Herren vill verka i

svensk pingströrelse och andra sammanhang."

 

>>Mikael Stenhammar