Uppdaterat den 9 juli 2013

 

Ordförand för MFS i Sverige säger på Aletheia om Kertiel Blad, dvs. MFS läromästare bosatt i Israel, följande:

 

Ketriel tillhör omskärelseförbundet och äter därför inte gris eller annan "oren" föda. Det han skriver gäller de troende från nationerna.” SLUT CITAT

 

Detta fick mig att börja undra vad som nu är på gång i vad jag anser vara en ökänd sekt, dvs MFS. När jag går in på deras hemsida finner jag en artikel författad av deras läromästare Ketriel Blad. När jag läser den så blir det överväldigande hur snett ute MFS verkligen är. Så totalt vilse i lagiskhet och gärningsläror. Så främmande för verkligt EVANGELIUM och den frihet vi har i tron på Jesus.

 

Eller vad säger ni när ni läser detta? :

http://www.messianskaforeningen.se/kbfort.htm

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 12 juli 2013

Lägger här under ut det senaste nyhetsbrevet från The Berean Call som bland annat tar upp några märkliga uttalandet från Mark Biltz. Måtte detta inte tyda på att Mark Biltz är på väg att dras in i nyjudaismens lagiskhet!?

 

Berndt

======================

HEBREW ROOTS, THE NEPHILIM, AND THE SHROUD OF TURIN COME TOGETHER


TBC: The 2013 Pikes Peak Prophecy Conference at the end of July will feature speakers including Gary Stearman, Tom Horn, Chuck Missler, Jonathan Cahn, L.A. Marzulli, Mark Biltz, Lennart Moller, Joseph Farah, and others. The conference is sold out, and we probably shouldn't be surprised. The featured topics, while hardly biblical, are exciting and seem to capture the attention of those who seek to be ever learning (2 Timothy 3:7).

 

In his 2/14/13 blog, L.A. Marzulli posted an article entitled, "Evolution or Hybrid? As in the Days of Noah..." in which he speculates about the meaning of a Chinese boy born with blue eyes. Marzulli issues a token warning that "We shouldn't, however, jump on the Nephilim hybrid band wagon just yet, not until further tests are done on the boy," before jumping on that same band wagon himself. "We are told that it will be like the days of Noah when the son of man returns. This begs the question, what differentiates the days of Noah from any other? In my opinion it is the presence of the fallen angels openly manifesting on the earth and engaging in sex with human females, that resulted in hybrids. The question I would ask the mother of the child is this, does she recall being taken? Did she see lights in the sky and then have a period of missing time? I realize that the main street churches won't touch this with a 100-foot pole, but that doesn't mean in any way that the phenomena isn't real, burgeoning, and not going away, does it?"


Commentator Gaylene Goodroad notes, "If the foundation laid by God in Genesis 6 is shifted from personal sin to supposed invading gods and demonic DNA, then Christ's prophecy concerning 'the days of Noah' will also be altered to fit the Nephilim scenario. Note the Lord's actual teaching: 'And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all" (Luke 17:26-27).


"But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of man be. For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be" (Matt. 24:37-39).

 

"The Scripture mentions four things that will be taking place on the earth prior to His return: mankind will be 'eating,' 'drinking,' 'marrying,' and 'being given in marriage.' There is NO mention of an outside demonic horde planning to corrupt the human gene pool by sexual and reproductive means! The clear implication of these sobering passages is that people--sinners--will be doing normal things up until the time judgment comes. They won't be prepared for what happens very quickly--like the flood waters that overtook the men and women of Noah's day. The details for this judgment are found in the Book of Revelation--and the Nephilim are conspicuously absent from all twenty-two chapters." 

 

(http://herescope.blogspot.com/2012/07/nephilim-eschatology.html)


Marzulli has laid down rules at his blog, saying "There are a few topics [Marzulli is not to] be challenged here [on the blog] since he's a proponent or has colleagues who are strong proponents. Some of these are: The authenticity of the Shroud of Turin, the UFO phenomena, the Book of Enoch," etc. 

 

Whatever happened to "prove all things, hold fast that which is good" (1 Thessalonians 5:21)?

 

Consequently, it is not surprising to see that the conference will "be arranging special two-hour tours of the Shroud of Turin Museum" along with "archaeological updates on the Shroud of Turin; the Lost Shipwreck of Paul; the Mystery of Masada and the Egyptian chariot wheels discovered in the Red Sea!"

 

(http://www.prophecyinthenews.com/the-pikes-peak-prophecy-summit/)


In addition to Nephilim promoters L.A. Marzulli, Tom Horn, Chuck Missler, and Gary Stearman, the prophecy conference also features Hebrew Roots teacher Mark Blitz, who has stated quite bluntly on his website: ""My goal is not to convert Jews to Christianity but to bring non-Jews to a better understanding of YHVH through a better understanding of Torah. I think most Christians do not know YHVH as He really is but know Him as they have tried to create Him in their image rather than understanding they were created in His image. Many Christians believe they have a relationship with YHVH but they don't."

 

(http://www.elshaddaiministries.us/audio/more/goal_of_hr.html)

 

He says further, "I believe Christianity has hijacked Yeshua and has been presenting an Egyptian, which is why Yeshua is not recognized....The time is coming when the Jewish people will recognize the role Yeshua played and they will then fulfill their mission in taking Torah to the nations. They will straighten out the Christians theology in what Yeshua was really saying" (Ibid.).


The fantastical mix of mythology, science fiction, and biblical wresting shows no sign of abating, and we hope to address other aspects of these unscriptural teachings.

 

Uppdaterat den 24 augusti 2012

 

Jesus är Gud!

Från och till i denan hemsidas Samtalsforum och på en del andra bloggar så kommer ständigt frågan upp om det verkligen är bibliskt korrekt att Jesus är Gud – Sann Gud och sann Människa. Ketriel Blad i Messianska Föreningen är en av dem som i vår tid ständigt angriper tron och bekännelsen att Jesus är Gud. Ketriel Blad är vad jag förstår kunnig och välutbildad i både hebreiska och nytestamentlig grekiska.

Ang. argumentering utifrån hebreisk grammatik så kan jag omöjligen bemöta en sådan som Ketriel Blad, eftersom jag inte läst hebreiska. Den eventuella hebreiska man läser i en pastorsutbildning är i praktiken mycket ytlig, och man blir definitivt inge expert. Samma sak med den nytestamentlig grekiska som ingår i de flesta pastorsutbildningar, man blir långt ifrån någon expert i ämnet enbart med den utbildning man får i en vanlig pastorsutbildning. Nytestamentlig grekiska är ett av flera ämnen och det blir som sagt egentligen bara ett ”skummande på ytan”. Det krävs ytterligare flera års studier i de bibliska språken, hebreiska och grekiska, innan man på något sätt ska kunna anses som expert och sakkunnig.

Därför blir man alltid ställd om verkliga experter på dessa språk ställer frågor utifrån grundtexternas ofta grammatiskt komplicerade formuleringar och dess kontext. Ett konstaterande att göra för oss som är lekmän eller kanske inte ens det, i de båda bibliska språken är dock att även dessa experter många gånger kommer fram till helt olika tolkningar och förståelser av vad grundtexten faktiskt säger.

I mitt personliga andaktsliv kan jag ställa mig den rannsakande frågan? Är jag övertygad utan minsta skugga av tvivel att min Frälsare Jesus verkligen är GUD, och inte bara ett sändebud eller en ängel? På den frågan kan jag utifrån den personliga relationen precis som lärjungen utbrista ”min Herre och min Gud” inför Jesus.

Tycker jag mig i min bibelläsning – och då med bibelläsning syftande på det som inte bara handlar om att läsa bibeln som en lärobok utan också som min andliga näring – finna en kunskap om Jesus som säger mig att Han är Gud, och inte bara ett sändebud eller en ängel? Där blir svaret att jag utan skugga av tvivel på Bibelns blad möter Honom som Bibelns Gud som blivit människa i Jesus från Nasaret.

Vad gäller komplicerade grammatiska uttryck i hebreiska och grekiska som jag definitivt inte är någon expert på, måste jag förlita mig på den överväldigande teologiska expertis som genom två tusen år kunnat och alltjämt kan konstatera att Bibelns grundtexter och Bibelns samlade vittnesbörd talar om Jesus som sann Gud, andra personen i Gudomen.

När tron och läran om Jesus som sann Gud, som stått sig i två tusen år och bekräftas av både Katolska kyrkan och i lika hög grad av reformatorer och gudsmän som Martin Luther, John Wesley och många, många övriga teologer och gudsmän som sedan reformationen haft ett stort inflytande. Mycket har man varit oense om, men ifråga om att Bibelns vittnesbörd om Jesus är att Han är Gud har det rått stor enighet.

Detta får man då tillsammans med ens egets hjärtas vittnesbörd och sitt eget personliga ”bibelätande” ställa mot sådana som Ketriel Blads förnekande av Jesu gudom, eller Jehovas vittnens förnekande av Jesu gudom. Vilka grammatik ”experter” sätter vi störst tilltro till om vi för en stund bortser från vårt egets hjärta vittnesbörd om vem Jesus är?

Mvh

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 20 januari

 

Teologisk förvirring och andligt förblindande

 

Pär Stenberg heter en unga man som enligt egen uppgift för ett antal år sedan var en ivrig försvarare av den bibliska kristna tron att Gud är Treenig. På Haggajs blogg berättar nu denne Pär Stenberg hur han övergett denna tro. Det han skriver är rent intellektuellt mycket förvirrat. Den bibliska läran är egentligen inte alls svår att utläsa i fråga om att Gud är en treenig. Det råder överväldigande tydliga bibelord redan i Gamla Testametet att den kommande Messias skulle vara Gud i människogestalt. Jesus presenterar sig gång på gång med referens till Guds namnet Jag Är, och breven ger otaliga bekräftelser på att Jesus är Gud kommen i köttet, dvs i människogestalt.
 Men vad är det då som gör att Pär Stenberg som en gång ägde, enligt honom själv, en djup övertygelse om Jesus som sann Gud nu då blivit så både intellektuellt och framför allt andligt förblindad och förvirrad så att han lierar sig med Jesusförnekarna?


Ja, jag skulle tro att det började med att han öppnade först sin egen ande för det destruktiva tvivel som själafienden sår ut. Han började mata sin ande och sitt förstånd med litteratur som förnekar Jesu gudom och mörkret och tvivlet uppfyllde honom. Om det var via litteratur från MFS eller liknade sekter, vet jag inte. Men idag gör han på Haggajs blogg gemensam sak med ordförande i MFS (Stig Åke Gerdvall), i de sataniska angreppen på bekännelsen att Jesus är Gud.


På ett antal andra bloggar, vet inte hur många, deltar representanter från MFS i ett mycket aktivt angripande på läran att Jesus är Gud. Teologiskt förvirrade och andligt rotlösa människor, likt Pär Stenberg, riskerar att fångas i deras fiskande på kristna bloggar. MFS´s representanter räknar sig inte ens själva som kristna, vilket de gör rätt i eftersom de förnekar Bibelns Kristus. Likväl gör de allt för att infiltrera kristna bloggar och tankesmedjor med det andliga gift som förnekandet av Jesu gudom är. Låt oss be Gud om att han verkar för Pärs omvändelse innan han förhärdar sig i sitt förnekande av Jesus.

 


Berndt

obs! Uppdaterat: Läs om Pär Stenberg >>HÄR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 16 januari

 

Angreppen på Jesustron tilltar

Jag har kollar runt på en del bloggar denna mångdagsmorgon, och får åtminstone en känsla av att det just nu sker ett systematiskt och samordnat attackerande - från Messianska Föreningen Shaloms representanter och sympatisörer - på vår älskade Jesus.


Attacken består som alltid på tron och läran att Jesus ÄR Gud. Somliga kanske tycker att en sådan fråga bara tillhör ”teologiska diskussionsklubbar” och att det inte är något som har någon större betydelse, alltså huruvida Jesus är Gud eller om han bara är Guds särskilt utvalde, en profet eller bara en messiasgestalt i meningen en stor gudsman. Men då misstar vi oss allvarligt; ty angreppet på bekännelsen av Jesus som Gud är det mesta djävulska av alla angrepp som nu sker på den kristna tron. Det är fundamentet man nu angriper. Människor i våra led som inte är trygga och grundade i tron och i Bibelns vittnesbörd, kan bli lätta offer för det andliga gift som dessa angrepp på Jesus utgör.

Varför är det då en lockelse i något sådant som att förneka Jesu gudom? Hur kan det överhuvudtaget finnas något lockande i en förnekelse? Är inte alltid en lockelse ett erbjudande snararare än en förnekelse?

Men vi människor har vår syndanatur och i den finns det som gör att vi inte alls älskar sanningen av oss själva, utan hatar den och syndanaturens åtrå står till lögnen. Och sanningen är djupast och ytterst inte bara en viss teologisk formulering, men personen Jesus Kristus. Därför finns det något i vår syndanatur som finner en lockelse i att förneka och angripa Honom och hans frälsningsverk för oss. Utan förkrosselse och omvändelse står vår åtrå till lögnen och till begäret att göra oss våra egna gudar eller göra oss själva till guds like.


Så anledningen till att vissa som inte är rotade i tron på Jesus och hans frälsning blir lätta offer för den djävulska lockelsen att förneka Jesus som Herre OCH Gud, bottnar i att man aldrig egentligen överlåtit sig till Honom som sin Frälsare. Man har aldrig kommit dit hän att man SATT SIN HAND TILL PLOGEN för att sedan aldrig mera se sig tillbaka.

I angreppen på tron att Jesus är Herre och Gud, så vill man nu försöka göra gällande att lärjungarna och de första kristna inte alls hade den uppfattningen att Jesus var Gud, utan att det var något som först senare formulerades. Den uppfattningen är dock fel, för redan vid Jesu Himmelsfärd stod det i vart fall helt klart att deras älskade Jesus också var Gud. Endast Gud kan man och ska man tillbe, annat vore avguderi. Lägg därför märke till vad som står skrivet:


Luk. 24:44-53
44 Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna." 45 Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. 46 Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni är själva vittnen om detta. 49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden."50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. 52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. 53 Och de var alltid i templet och prisade Gud.

Alltså, det sista Jesus gjorde var att ÖPPNA DERAS SINNEN SÅ ATT DE FÖRSTOD SKRIFERNAS VITTNESBÖRD OM HONOM.  Vad blev resultatet: jo, de tillbad Honom. Helt otänkbart att de skulle göra det om de inte fått det uppenbarat för sig att den Jesus de vandrat med också var Gud, värd deras tillbedjan. Men detta kan egentligen djupast sett inte förståndet komma fram till. Det krävs att Jesus genom sin Ande uppenbarar vad Skrifterna faktiskt säger om Honom. Och tron är inte en intellektuell prestation i första hand, utan först och sist en gåva, en nådegåva.

 Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 12 december

 

”Guds onyttiga föreskrifter”

…så lyder rubriken på Kjells senaste bloggpost. Det han skriver där är kanske det mest intressanta som sagts på länge i evighetsdebatten om våra hebreiska rötter. Missa inte att läsa detta som Kjell skrivit för det är väldigt sunt och klarläggande. Kjells artikel tror jag kan bli många till hjälp som annars riskerar att dras in i exempelvis Messianska Föreningen Shaloms villoläror och andliga mörker i lagiskhet och Jesusförnekande.

 

 

Berndt

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 30 november

 

Jesus är Gud och Han har funnits i evighet

 

Ordförande för sekten Messianska Föreningen Shalom(MFS) säger på en blogg att tron och läran om att Jesus hade en preexistens före sin tid på jorden är något som inte apostlarna förkunnade. Som bekant så förnekar ju MFS att Jesus är Gud och att han alltid har funnits.

Han citerar 1 Kor. 15:1-11 där Paulus säger att han vill meddela det som är ”det allra viktigaste i vår tro”, och att han då i en uppräkning av det inte nämner något om att Jesus skulle ha haft en preexistens (förutvarande innan han kom till jorden). Men det han och MFS då försöker bortförklara och förneka är ju själva grunden i vem Jesus ÄR. Han är Gud.

 

I Paulus uppräkning just där i 1 Kor. 15:1-11 nämns inte heller att Jesus är jungfrufödd, men det tas som en självklarhet för vore han inte det så skulle hans frälsningsverk vara av noll och inte värde. Inte heller nämner Paulus just där i sin uppräkning av det viktigaste i vår tro sanningen att Jesus ska komma tillbaka? Men i ljuset av Ny testamentet, och inte minst Paulus brev, så är det den mest omnämnda sanningen. Inte heller finns i Paulus uppräkning i 1 Kor. 15:1-11 sådant som dop och nattvard omnämnt, m.m.

 

Poäng: Bara för att Jesu preexistens inte omnämns i  uppräkningen i 1 Kor. 15:1-11 så betyder inte det att det är en oviktig fråga, utan snarare att den är lika självklar som hans jungfrufödsel och andra grundläggande sanningar i den kristna tron och läran. Vem Jesus ÄR är inte poängen i just uppräkningen i 1 Kor. 15:1-11, utan där är poängen VAD Jesus har gjort för oss: Nämligen – han dog för våra synder, han lät sig begravas, han uppstod från de döda och bekräftade sin uppståndelse genom att visa sig för många hundra däribland för Paulus.

 

Berndt

 

1 Kor 15

1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, 2 och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3 Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, 5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. 7 Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. 8 Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster. 9 Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. 11 Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 5 augusti

 

 

Förhärdelsens sluttande plan

 

Återkommer än en gång till hur jag under några år följt vad som hänt med en man (vi kan kalla honom Harald) som växte upp i en pingstförsamling och ägt en levande tro på Jesus som sin Herre, Frälsare och Gud. Men så började han att dras in i de läror vi förknippar medsekten Messianska Föreningen Shalom (MFS), och ganska snart började han på sin blogg att skriva nära på dagliga angrepp på tron att Jesus är Gud och tron på det som sammanfattningsvis kallas Treenigheten.

 

 Angreppen blev hårdare och hårdare och till slut direkt vulgära. Även hans språkbruk i bloggen förändrades och han började använda svordomar och olika kraftuttryck. Förändringen hos honom var märkbar och stanken av förhärdelse började kännas. Förmodligen påskyndades denna förhärdelse av att han hade och har en skara av personer som hejar på och berömmer honom ju mer han förnekar Jesu Kristi gudom.

 

Bibeln säger att all annan synd, utom hädelse mot den helige Ande, kan bli en människa förlåten. Ordagrant:

 

Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. ”Matt 12:31-32

 

 

Att Jesus är Gud är djupast något som just den Helige Ande genom ordet uppenbarar för oss. Har man kommit till tro på Jesus som sin Herre och Gud, men sedan avfaller och börjar förneka hans gudom och istället hävdar att Han bara är en representant, eller en son, eller en profet – men inte Gud i människogestalt så är man uppenbarligen inne på det som kan handla om hädelse. Det är ju Anden som överbevisar oss om vem Jesus är, sann Gud och sann Människa. Trampar man sedan den överbevisningen i smutsen och förnekar det Anden genom ordet uppenbarat så närmar man sig det tillstånd Jesus så starkt varnade för. Dock finns det i Jesu varning ett påpekande att så länge hädelserna riktar sig mot Människosonen (Jesus) så är det dock fråga om något man alltjämt kan får förlåtelse för, men talar man hädiskt mot Anden så leder hädandet till det tillstånd varifrån ingen vänder åter till nåden – förhärdelsens tillstånd där man ingen nåd tycker sig behöva.

 

Låt oss be för alla som likt Harald befinner sig under inflytande av villoläror som förnekar Treenigheten, för då befinner man sig på ett sluttande plan.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 19 juni

 

 

Så nära Jesus men ändå utanför frälsningen

 

Kom idag att tänka på hur oändligt tragiskt det är med dem som säger sig tro på Jesus, men som samtidigt förnekar att Han är Gud, utan bara Guds son, bare en profet, bara ett sändebud osv. Tänk att vara så nära en sann tro på Bibelns Jesus, men ändå helt missa vem han är. Att säga sig tro på Jesus men samtidigt förneka att Han är Gud, är ju att ställa sig utanför det frälsningserbjudande som finns i tron på Jesus, sann Gud och sann människa. Inte så att man måste ha all teologi och dogmatik klar för sig innan man kan bli frälst genom att tro på Jesus, men när man medvetet förnekar att Han är Gud i människogestalt, då blir det en annan jesus man bekänner sig till och sätter sin tro till.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 7 juni

 

MFS förhindras att vilseleda människor

 

MyTwoCents som är bloggansvarig för Aletheia skriver så här som motivering till att man nu valt att förhindra att representanter för Messianska Föreningen Shalom (MFS) ska kunna använda Aletheia för att sprida sina villoläror :

” Den ”religiösa hårdhet” som många (inte alla) av MFS representanter visat mot kristenheten är inget vi önskar sprida här på Aletheia. Många sökare och församlingslösa håller till på denna sajt och just därför är det vår plikt att skydda så många som möjligt från den isolering, ensamhet och förvirring som denna krympande förening orsakat så många som kommit i kontakt med dem. Om jag skulle publicera all information jag fått del av i alla själavårdssamtal med f.d. MFS.are under årens lopp skulle jag inte göra annat. Faktum är att jag kommit i kontakt med fler sargade själar i denna kategori än ”Livets Ordare” och ändå har vi tagit mer tid att skriva om Trosrörelsens framfart.Kanske är det något att tänka lite på att en liten förening med ett 80 tal medlemmar procentuellt sett har större andel skadade får, än en rörelse med tiotusentals sympatisörer?” slut  citat

Bra att MyTwoCents (Daniel) förhindrar MFS:s representanter att fiska människor till den allvarliga och andliga vilsenhet som dess läror leder till. En eloge till Daniel för det!

 

Källa: >>HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

Uppdaterat den 21 maj

 

Förhärdelsen neråtgående spiral

 

Läser då och då i en ökänd ”MFS-blogg” och ser en tragisk och neråtgående spiral av förnekande. Först förnekas Treenigheten och nu går man vidare till att förneka Bibelns tillförlitlighet genom att hävda att Nya Testamentet inte är riktigt tillförlitligt.

 

Må den ansvarige för den bloggen, om han inte redan är förhärdad,  inse att han tjänar mörkrets rike med dessa angrepp.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 17 maj

 

 

Jag har via ett mail fått följande fråga som jag med frågeställarens tillåtelse lägger ut här och även mitt svar på frågan.

 

En fråga till dig Berndt. Du har ofta varnat för Messianska Föreningen Shalom, alltså MFS. De är som jag förstår verkliga Israelvänner, så vad är det som är så farligt med de?

 

Caroline Carlsson

 

Svar: Jag får ofta den frågan, och svaret är enkelt. Det handlar nämligen om att MFS har rätt i mångt och mycket, men de har fel i den viktigaste av alla frågor. De förnekar den Jesus vi möter i Bibeln, alltså Han som är Sann Människa, och Sann GUD. MFS förnekar det senare, och egentligen även det första. Bekänner man inte Jesus som sann Gud, så står man utan den Jesus som är världens ende möjlige Frälsare. Förnekar man att Jesus är Gud, så spelar det ingen roll om man sen skull ha aldrig så mycket annat som är sant och rätt. Som villolärande rörelse är MFS minst lika fel ute som Jehovas Vittnen, men kanske ännu farligare eftesom MFS ofta består av värvade medlemmar från traditionella kyrkor och inte sällan från trosrörelsen och som kan ”koderna” för att kunna nästla sig in bland de kristna som är dåligt förankrade i bibelns budskap om vem Jesus verkligen ÄR.

 

Men detta är ju sedan också så mycket mera än bara en teologisk avvikelse av den art som kan finnas blad oss kristna när vi kan ha lite olika uppfattningar i vissa teologiska frågor. Utan detta är en fråga som får direkta och allvarliga andliga konsekvenser. Förnekar man att Jesus är Gud - och i synnerhet om man gör det efter att en gång levt i bekännelsen av Honom som Gud - så riskerar man att hamna i förhärdelse där man sedan går längre och längre och riskerar att till slut hamna i den synd som heter "hädelse mot den Helige Ande." Jag känner till en man som hela sitt liv varit aktiv kristen men som via inflytande från MFS dragits in i ett förnekande av Treenigheten, där han förnekar att Jesus är Gud, och förnekar att den Heligen Ande är en person i Gudomen. Idag driver denna man en blogg vars enda syfte på senare tid blivit att angripa tron och bekännelsen av Jesus som Gud. Att angripa denna helt grundläggande kristna tro har blivit som en "besättelse" i hans skrivande på bloggen. Han är för mig ett tydligt exempel på hur farligt det är att förneka att Jesus verkigen är Gud. Börjar man att förneka det så går det sedan utför allt fortare och fortare.

 

I Judas brev finns ett av många bibelord på att Jesus verkligen är Gud. Så här uttrycks det i Judas brev v. 24-25

 

"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - 25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen."

 

Jesus kallas för "den ende Guden", "vår Frälsare", "Kristus" och "vår Herre" i denna mäktiga proklamation. Eftersom han är i den Treeniga Gudomen kan han kallas för "den ende Guden", precis som man kan säga så också om Fadern och den Helige Ande. Visst övergår det vårt mycket begränsade mänskliga förstånd hur tre personer kan vara En Gud. Men det är Bibelns tydliga undervisning som vi får tro och bekänna.

 

Mvh

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 7 maj

 

 

Mycket angeläget

 

Jag har ju en fråga jag ofta återkommer till och det är betydelsen av att inte förneka att Jesus verkligen är Gud, och att inte förneka det som fått det sammanfattande begreppet Treenigheten. Alltså att Fadern är Gud, att Sonen är Gud och att den Helige Ande är Gud.

 

Idag sker angrepp på detta från olika håll. Vissa liberalteologer förnekar att Jesus är jungfrufödd och därmed förnekar att han är Gud osv. Messianska Föreningen Shalom (MFS) som har en from framtoning som tilltalar vissa bibeltroende är en sekt vars absolut enda egentliga mål är att så in förnekelser av att Jesus är Gud. De talar i  övrigt vackert och varmt om Jesus, men allt bottnar i ett grundläggande förnekande av att Han är Gud.

 

Min gode vän Kjell som har bloggen ”Vad är sanning” har skrivit en bloggpost i frågan om hur allt ofta börjar med att man först förnekar att den Helige Ande är Gud, och sedan går förnekandet vidare till att också förneka att Jesus är Gud.

 

 

 Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 5 april

 

Låt dig inte bländas

 

Från sekten Messianska Föreningen Shalom (MFS) och den svans av efterföljare den har, så framkommer det ganska ofta en aggressiv kritik mot framgångsteologin och den falska karismatiken. I det allra mesta av den kritiken så kan man skriva under på den och anse det vara rätt och berättigad i sak. Men likväl ska vi dra öronen åt oss, för det kännetecknar alltid farliga sekter att de har vissa saker där de har helt rätt och genom det försöker vinna förtroende.

 

När MFS och dess gelikar angriper trosförkunnelsen och de falska karismatikerna så är det egentliga syftet att via den kritiken vinna anhängare för den egna sektens läror, där förnekandet av Bibelns Jesus är sektens hela syfte och mål.

 

Så låt dig inte ”bländas” av sekter som kritiserar andra sekter, utan lev förankrad i ordet, lev i nära relation till den Jesus som ÄR Herre och Gud.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterad den 27 mars

 

 

Treenighetsläran är Bibliskt korrekt!

 

Från bland annat Messianska Föreningen Shalom sker det idag ständiga angrepp på Treenighetsläran där man förnekar att Jesus verkligen är Gud, andra personen i Gudomen. I Samtalsforumet återkommer då och då frågor kring just Treenighetsläran. Från en god vän fick jag nedanstående länksamling där respektive länk leder till god och bibelförankrad förkunnelse som påvisar hur bibliskt korrekt och central Treenighetsläran är även om själva det språkliga ordet Treenigheten inte finns i Bibeln:

 


http://erevna.nu/?p=651

http://aletheia.se/2009/12/26/del-1-gud-manniska-eller-gud-och-manniska/


http://aletheia.se/2009/12/28/del-2-gud-manniska-eller-gud-och-manniska/


http://aletheia.se/2009/12/29/del-3-gud-manniska-eller-gud-och-manniska/


http://aletheia.se/2009/12/30/del-4-gud-manniska-eller-gud-och-manniska/


http://aletheia.se/2009/12/31/del-5-ar-fadern-sonen-ar-jehova-jesus/

http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=517


http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=516


http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=530


http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=541


http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=549


http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=557


http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=564

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 30 november

 

Jesusförnekarna gör gemensam sak

 

En numera ganska känd bloggare och Jesusförnekare, menar att forskningen visar att Matteusevangeliet ursprungligen var skrivet på hebreiska och inte grekiska som forskare till 99% är övertygade om. Att Matteusevangeliet skulle ha varit ursprungligen skrivet på hebreiska menar bloggaren medför att den huvudsakliga kritiken mot Messianska Föreningen Shalom (MFS) därmed skulle vara undanröjd.

Alltså, bloggaren tror att den huvudsakliga kritiken mot MFS skulle ha att göra med tvistefrågan om Matteusevangeliets ursprungsspråk. Och då har han ju också fått hela saken om bakfoten. Den huvudsakliga kritiken mot MFS är att de bekänner sig till en HELT ANNAN Jesus, än Bibelns Jesus, och därmed står de utan den enda möjliga Frälsare som är oss människor given – Jesus Kristus, sann Gud och sann Människa. 

 

Sanningen att Jesus var och ÄR Gud, står inte och faller med det grundspråk Matteusevangeliet var skrivet på. (Personligen finner jag det inte alls otroligt att matteusevangeliet skrevs på hebreiska) Sanningen att den kommande Messias är Gud finns tydligt redan i den gammaltestamentliga hebreiska texten, och är ännu tydligare proklamerad i nya testamentets böcker.

Men Jesusförnekarna – alltifrån MFS, via liberalteolgerna hela vägen ut till ”apostlarna” inom Emerging Church gör nu gemensam sak i ändetidens sista desperata försök att plantera ut en falsk lära, falsk tro och falsk förkunnelse om världens ende möjlige Frälsare – Jesus Kristus, vår Herre och Gud. När ändetidens slutdrabbning nu går av stapeln så riktar givetvis lögnens fader, Djävulen, in sina angrepp på det som är själva hjärtat, ja själva grunden, i den frälsande tron. Han vet att om han kan slå undan grunden där Jesus bekänns som Gud som blev människa, och dog för våra synder, så har han lyckats med det som är hans huvudsakliga strävan, att dra människor in i den eviga förtappelsen.

 

 Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 17 november

 

Lars Enarson har på sin blogg en ny bloggpost med rubriken:

Är allt judiskt sant?  

Med anledning av den senaste tidens debatt om MFS`s förnekande av Jesu Gudom så blir den bloggposten extra intressant och aktuell. Den kan läsas HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 16 november

 

MFS´s läror känner inte Bibelns Jesus

I söndags var det en debatt, i Korskyrkan i Uppsala, mellan Stefan Gustavsson från Credo Akademin och Ketriel Blad från Messianska Föreningen Shalom (MFS). Stefan Gustavsson hade den som jag anser lätta uppgiften, att utifrån Bibeln visa att Jesus ÄR Gud. Andra personen i Gudomen. Ketriel Blad hade den omöjliga uppgiften att utifrån Bibeln hävda att Jesus INTE är Gud, utan bara ett annat slags väsen. Vad jag kunnat läsa i referat från panelsamtalet i Korskyrkan så blev det inte heller någon ”match”, utan Stefan Gustavsson kunde enkelt med tydliga bibelord bevisa att Jesus är Gud.

 

Låt oss samtidigt be att kristenheten kan bibehålla den tydlighet man faktiskt har idag gentemot (MFS) – dvs en tydlighet där man utan tvekan deklarerar att MFS inte är en kristen rörelse (vilket inte ens MFS själva hävdar) utan en villolärande sekt av farligaste slag. I ett sammanhang där denna fråga debatterades för något år sedan så blev jag anklagad för att skicka MFS´s medlemmar till helvetet. Jag har ju givetvis ingen rätt att sätta mig till doms över NÅGON ENDA människa, för bara Gud vet vad som är i den enskilda människans hjärta. Däremot är det min plikt som kristen och pastor att varna för alla villoläror eftersom de leder människor vilse.

 

Har man exempelvis som MFS en lära som säger att Jesus INTE är Gud, ja, då är det inte heller Bibelns Jesus man bekänner sig till, och har man inte Bibelns Jesus så har man inte heller någon verklig Frälsare. Utan Frälsaren Jesus går människan förlorad. Så enkelt och så allvarligt är det. Alltså den enskilda människans hjärteförhållande till Gud kan ingen människa döma över, men villoläror kan vi och ska vi avslöja och varna för vad de får för konsekvenser i frälsningsfrågan.

 

Utan Bibelns Jesus, sann Gud och sann Människa, ingen frälsning.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 6 november

 

Låt oss vara lika kompromissovilliga som katolikerna

 

Debattens vågor gick höga på bloggen Aletheia i går efter avslöjandet om hur Ulf Ekman inför katoliker i Rom bedyrar sin hängivenhet för Maria. Det avslöjandet är ju dock bara en händelse bland många senaste åren som visar att Ulf Ekman, precis som Peter Halldorf, är på väg mot Rom och Katolska kyrkan.

 

Signaturen hubertus gör två intressanta och tänkvärda inlägg på Aletheia där han skriver så här:

 

”Först skulle vi ( på 90-talet ) kriga mot alla katolska andar nu skall vi ta dem in. Allt detta kära vänner på grund av en enda mans övertyggelse. Så är det med hierarkiskt styrda församlingar den som sitter på top bestämmer alla andra få följa efter . Synd att Pastor Sten Nilssons undervisning om den romerska kyrkan har blivit förkastad.” SLUT CITAT

 

Och vidare:

EN sak som jag tycker är märkligt att efter mer än 40 år av så kallad ” karismatisk väckelse” kör Patti Mansfield lika hårt med påven och Maria som innan.” SLUT CITAT

 

Det senare är ju ett intressant och viktigt påpekande. Det ekumeniska närmande som skett till Katolska kyrkan i den karismatiska rörelsen, har på inget sätt gjort att Katolska kyrkan backat i de frågor som varit de stora stötestenarna gentemot oss i de protestantiska evangelikala kyrkorna. Alltså frågor som tron på Påvens ställning som Kristi ställföreträdare på jorden, och tron på Maria som en person man ska ha en personlig relation till på samma sätt som man kan ha det till Jesus. Tron att Maria lever idag såsom Jesus lever. I dessa och vissa andra stora stridsfrågor har Katolska  kyrkan på inget sätt backat eller ens kompromissat. Tvärtom, man driver dem hårdare än någonsin. Patti Mansfields föredrag  visar det mycket tydligt.

,

Men även detta katolska tv-inslag visar på denna totala ovilja att kompromissa i dessa frågor: TITTA HÄR 

 

Som evangelikala bibeltroende kristna ska vi faktiskt lära något av katolikernas ovilja att kompromissa i det som är för oss grundläggande tros- och lärofrågor. Låt oss aldrig kompromissa i frågan om att Maria, som visserligen fick en fantastisk kallelse, ändå är en helt vanlig människa och en syndare som vi alla är. Att hon idag är död som alla andra som dött i tron på Jesus är det. Att hon på inget sätt är en medlare mellan oss och Gud, utan att Jesus ensam är den ende medlaren. Han blev den absolut enda människa som är och kan vara en medlare för oss, han den syndfrie, den fullkommlige.  Bibeln säger: i  1 Tim 2:5

 

Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,

 

Alltså Jesus, själv Gud, blev en gång människa och som sådan blev han vår ende möjlige Medlare, Frälsare, Överstpräst osv. Aldrig att någon syndig människa, inte ens Maria, skulle kunna bli en ytterligare medlare mellan oss och Gud. Alla bekännelser av Maria som medlare måste helt avfärdas som villolära.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 5 november

 

Bloggen Aletheia har idag en bloggpost under rubriken:

 

Ulf Ekman kom ur garderoben under samtal i Rom

 

läs den HÄR

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 1 november

 

Jesus eller jesus

Från alla möjliga håll sker det nu attacker i ett andligt krig mot den sunda läran och mot den frälsande tron på Jesus, Guds Son, vår Herre. Företrädare för Messianska Föreningen Shalom (MFS) riktar in sig uteslutande på att förneka och så ut tvivel om huruvida Jesus verkligen var och är Gud. En företrädare för MFS skriver så här på en blogg till en kristen försvarare av den sunda tron ”har du någon förklaring till apostlarnas tystnad om vikten att tro att Jeshua är JHWH för att bli frälst?”

 

Frågan är ju både dum och ologisk. Apostlarnas skrifter, precis som hela Bibelns skrifter, är oerhört tydlig med att Jesus ÄR Gud. Om man då förnekar den grundläggande sanningen, så är det en annan jesus man tror på, och inte den Jesus som ÄR Gud, och som kan frälsa syndare.  

 

MFS påminner här starkt om den liberalteologi som exempelvis Jonas Gardell företräder. Han brukar göra ett nummer av att det inte direkt i Nt´s brev talas om att Jesus blev jungfrufödd, utan bara nämns i Evangelierna, och därför inte ska anses som något som de första kristna trodde på och bekände.

 

Men förnekar man att Jesus är Gud, så är det en annan jesus man bekänner sig till.

Förnekar man att Jesus är född av en jungfru, så är det en annan jesus man bekänner sig till.

 

Givetvis ska vi läsa vår Bibel som en helhet, och där kan inte andliga grundläggande sanningar graderas utifrån hur ofta de omnämns. Likaså ska vi alltid se till det samlade vittnesbörd Bibeln ger om honom. Den som förnekar Honom är en antikrist, vare sig man förnekar Jesu jungfrufödsel eller hans Gudom som andra personen i Treenigheten.

 

1Joh 2:22

Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

 

1Joh 4:3

och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu äri världen.

 

2Joh 1:7

Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 29 oktober

 

En våg av "Mariauppenbarelser" drar fram över världen - många blir bedragna. Roger Oakland m.fl. varnar för denna ockulta förförelsevåg: LYSSNA HÄR

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 25 oktober

Trons angripare och trons försvarare möts

 

Det ryktas om att det snart ska bli en debatt i Korskyrkan i Uppsala mellan villoläraren Ketriel Blad som är ”gurun” inom sekten ”Messianska Föreningen Shalom” MFS och Stefan Gustavsson som är generaldirektör för den bibeltrogna rörelsen Svenska Evangeliska Alliansen.

 

Debatten ska handla om Jesu Gudom, vilken Ketriel Blad förnekar. Han och MFS sprider en av de mest vulgära villolärorna om Jesus, där man har, likt Jehovas Vittnen, byggt upp ett ”lärosystem” med ETT ENDA syfte: att angripa tron och bekännelsen av Jesus som sann Gud. Man vet nämligen att om man angriper den tron så kan man få allt vad bibliskt evangelium heter att falla ihop som ett korthus. Deras lära är således inspirerad av starka djävulska krafter. Är inte Jesus fullt ut Gud, andra personen i Treenigheten, så faller allt vi tror på: hans försoningsdöd blir av noll och intet värde, hans uppståndelse blir för oss meningslös, hans många löften blir stora med tomma ord osv.

 

Messianska Föreningen Shalom (MFS) är som jag uppfattar det en av de mest skadliga villolärande sekterna, däri att de uteslutande riktar in sig på att nästla sig in bland kristna, trots att de inte ens själva (med rätta) räknar sig som kristna, och de kan omöjligen räknas som våra frälsta medsyskon i tron.

 

De uppfyller verkligen den bild Jesus ger då han talar om vargar i fårakläder. Deras fårakläder består i att de har ett kristet språkbruk, använder sig av kristna teologiska termer och begrepp, och de kan dessutom ha vissa poänger – men blir just därför så djävulskt förrädiska när de ändå förnekar trons absoluta Upphovsman och Fullkomnare – Jesus Kristus, sann Gud och sann Människa.

 

Berndt