Uppdaterat den 9 juli 2013

 

Ordförand för MFS i Sverige säger på Aletheia om Kertiel Blad, dvs. MFS läromästare bosatt i Israel, följande:

 

Ketriel tillhör omskärelseförbundet och äter därför inte gris eller annan "oren" föda. Det han skriver gäller de troende från nationerna.” SLUT CITAT

 

Detta fick mig att börja undra vad som nu är på gång i vad jag anser vara en ökänd sekt, dvs MFS. När jag går in på deras hemsida finner jag en artikel författad av deras läromästare Ketriel Blad. När jag läser den så blir det överväldigande hur snett ute MFS verkligen är. Så totalt vilse i lagiskhet och gärningsläror. Så främmande för verkligt EVANGELIUM och den frihet vi har i tron på Jesus.

 

Eller vad säger ni när ni läser detta? :

http://www.messianskaforeningen.se/kbfort.htm

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 24 augusti 2012

 

Jesus är Gud!

Från och till i denan hemsidas Samtalsforum och på en del andra bloggar så kommer ständigt frågan upp om det verkligen är bibliskt korrekt att Jesus är Gud – Sann Gud och sann Människa. Ketriel Blad i Messianska Föreningen är en av dem som i vår tid ständigt angriper tron och bekännelsen att Jesus är Gud. Ketriel Blad är vad jag förstår kunnig och välutbildad i både hebreiska och nytestamentlig grekiska.

Ang. argumentering utifrån hebreisk grammatik så kan jag omöjligen bemöta en sådan som Ketriel Blad, eftersom jag inte läst hebreiska. Den eventuella hebreiska man läser i en pastorsutbildning är i praktiken mycket ytlig, och man blir definitivt inge expert. Samma sak med den nytestamentlig grekiska som ingår i de flesta pastorsutbildningar, man blir långt ifrån någon expert i ämnet enbart med den utbildning man får i en vanlig pastorsutbildning. Nytestamentlig grekiska är ett av flera ämnen och det blir som sagt egentligen bara ett ”skummande på ytan”. Det krävs ytterligare flera års studier i de bibliska språken, hebreiska och grekiska, innan man på något sätt ska kunna anses som expert och sakkunnig.

Därför blir man alltid ställd om verkliga experter på dessa språk ställer frågor utifrån grundtexternas ofta grammatiskt komplicerade formuleringar och dess kontext. Ett konstaterande att göra för oss som är lekmän eller kanske inte ens det, i de båda bibliska språken är dock att även dessa experter många gånger kommer fram till helt olika tolkningar och förståelser av vad grundtexten faktiskt säger.

I mitt personliga andaktsliv kan jag ställa mig den rannsakande frågan? Är jag övertygad utan minsta skugga av tvivel att min Frälsare Jesus verkligen är GUD, och inte bara ett sändebud eller en ängel? På den frågan kan jag utifrån den personliga relationen precis som lärjungen utbrista ”min Herre och min Gud” inför Jesus.

Tycker jag mig i min bibelläsning – och då med bibelläsning syftande på det som inte bara handlar om att läsa bibeln som en lärobok utan också som min andliga näring – finna en kunskap om Jesus som säger mig att Han är Gud, och inte bara ett sändebud eller en ängel? Där blir svaret att jag utan skugga av tvivel på Bibelns blad möter Honom som Bibelns Gud som blivit människa i Jesus från Nasaret.

Vad gäller komplicerade grammatiska uttryck i hebreiska och grekiska som jag definitivt inte är någon expert på, måste jag förlita mig på den överväldigande teologiska expertis som genom två tusen år kunnat och alltjämt kan konstatera att Bibelns grundtexter och Bibelns samlade vittnesbörd talar om Jesus som sann Gud, andra personen i Gudomen.

När tron och läran om Jesus som sann Gud, som stått sig i två tusen år och bekräftas av både Katolska kyrkan och i lika hög grad av reformatorer och gudsmän som Martin Luther, John Wesley och många, många övriga teologer och gudsmän som sedan reformationen haft ett stort inflytande. Mycket har man varit oense om, men ifråga om att Bibelns vittnesbörd om Jesus är att Han är Gud har det rått stor enighet.

Detta får man då tillsammans med ens egets hjärtas vittnesbörd och sitt eget personliga ”bibelätande” ställa mot sådana som Ketriel Blads förnekande av Jesu gudom, eller Jehovas vittnens förnekande av Jesu gudom. Vilka grammatik ”experter” sätter vi störst tilltro till om vi för en stund bortser från vårt egets hjärta vittnesbörd om vem Jesus är?

Mvh

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 16 januari

 

Angreppen på Jesustron tilltar

Jag har kollar runt på en del bloggar denna mångdagsmorgon, och får åtminstone en känsla av att det just nu sker ett systematiskt och samordnat attackerande - från Messianska Föreningen Shaloms representanter och sympatisörer - på vår älskade Jesus.


Attacken består som alltid på tron och läran att Jesus ÄR Gud. Somliga kanske tycker att en sådan fråga bara tillhör ”teologiska diskussionsklubbar” och att det inte är något som har någon större betydelse, alltså huruvida Jesus är Gud eller om han bara är Guds särskilt utvalde, en profet eller bara en messiasgestalt i meningen en stor gudsman. Men då misstar vi oss allvarligt; ty angreppet på bekännelsen av Jesus som Gud är det mesta djävulska av alla angrepp som nu sker på den kristna tron. Det är fundamentet man nu angriper. Människor i våra led som inte är trygga och grundade i tron och i Bibelns vittnesbörd, kan bli lätta offer för det andliga gift som dessa angrepp på Jesus utgör.

Varför är det då en lockelse i något sådant som att förneka Jesu gudom? Hur kan det överhuvudtaget finnas något lockande i en förnekelse? Är inte alltid en lockelse ett erbjudande snararare än en förnekelse?

Men vi människor har vår syndanatur och i den finns det som gör att vi inte alls älskar sanningen av oss själva, utan hatar den och syndanaturens åtrå står till lögnen. Och sanningen är djupast och ytterst inte bara en viss teologisk formulering, men personen Jesus Kristus. Därför finns det något i vår syndanatur som finner en lockelse i att förneka och angripa Honom och hans frälsningsverk för oss. Utan förkrosselse och omvändelse står vår åtrå till lögnen och till begäret att göra oss våra egna gudar eller göra oss själva till guds like.


Så anledningen till att vissa som inte är rotade i tron på Jesus och hans frälsning blir lätta offer för den djävulska lockelsen att förneka Jesus som Herre OCH Gud, bottnar i att man aldrig egentligen överlåtit sig till Honom som sin Frälsare. Man har aldrig kommit dit hän att man SATT SIN HAND TILL PLOGEN för att sedan aldrig mera se sig tillbaka.

I angreppen på tron att Jesus är Herre och Gud, så vill man nu försöka göra gällande att lärjungarna och de första kristna inte alls hade den uppfattningen att Jesus var Gud, utan att det var något som först senare formulerades. Den uppfattningen är dock fel, för redan vid Jesu Himmelsfärd stod det i vart fall helt klart att deras älskade Jesus också var Gud. Endast Gud kan man och ska man tillbe, annat vore avguderi. Lägg därför märke till vad som står skrivet:


Luk. 24:44-53
44 Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna." 45 Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. 46 Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni är själva vittnen om detta. 49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden."50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. 52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. 53 Och de var alltid i templet och prisade Gud.

Alltså, det sista Jesus gjorde var att ÖPPNA DERAS SINNEN SÅ ATT DE FÖRSTOD SKRIFERNAS VITTNESBÖRD OM HONOM.  Vad blev resultatet: jo, de tillbad Honom. Helt otänkbart att de skulle göra det om de inte fått det uppenbarat för sig att den Jesus de vandrat med också var Gud, värd deras tillbedjan. Men detta kan egentligen djupast sett inte förståndet komma fram till. Det krävs att Jesus genom sin Ande uppenbarar vad Skrifterna faktiskt säger om Honom. Och tron är inte en intellektuell prestation i första hand, utan först och sist en gåva, en nådegåva.

 Berndt

 

Uppdaterat den 30 november

 

Jesus är Gud och Han har funnits i evighet

 

Ordförande för sekten Messianska Föreningen Shalom(MFS) säger på en blogg att tron och läran om att Jesus hade en preexistens före sin tid på jorden är något som inte apostlarna förkunnade. Som bekant så förnekar ju MFS att Jesus är Gud och att han alltid har funnits.

Han citerar 1 Kor. 15:1-11 där Paulus säger att han vill meddela det som är ”det allra viktigaste i vår tro”, och att han då i en uppräkning av det inte nämner något om att Jesus skulle ha haft en preexistens (förutvarande innan han kom till jorden). Men det han och MFS då försöker bortförklara och förneka är ju själva grunden i vem Jesus ÄR. Han är Gud.

I Paulus uppräkning just där i 1 Kor. 15:1-11 nämns inte heller att Jesus är jungfrufödd, men det tas som en självklarhet för vore han inte det så skulle hans frälsningsverk vara av noll och inte värde. Inte heller nämner Paulus just där i sin uppräkning av det viktigaste i vår tro sanningen att Jesus ska komma tillbaka? Men i ljuset av Ny testamentet, och inte minst Paulus brev, så är det den mest omnämnda sanningen. Inte heller finns i Paulus uppräkning i 1 Kor. 15:1-11 sådant som dop och nattvard omnämnt, m.m.

 

Poäng: Bara för att Jesu preexistens inte omnämns i  uppräkningen i 1 Kor. 15:1-11 så betyder inte det att det är en oviktig fråga, utan snarare att den är lika självklar som hans jungfrufödsel och andra grundläggande sanningar i den kristna tron och läran. Vem Jesus ÄR är inte poängen i just uppräkningen i 1 Kor. 15:1-11, utan där är poängen VAD Jesus har gjort för oss: Nämligen – han dog för våra synder, han lät sig begravas, han uppstod från de döda och bekräftade sin uppståndelse genom att visa sig för många hundra däribland för Paulus.

 

Berndt

 

1 Kor 15

1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, 2 och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3 Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, 5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. 7 Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. 8 Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster. 9 Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. 11 Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på.

 

Uppdaterat den 19 juni

 

 

Så nära Jesus men ändå utanför frälsningen

 

Kom idag att tänka på hur oändligt tragiskt det är med dem som säger sig tro på Jesus, men som samtidigt förnekar att Han är Gud, utan bara Guds son, bare en profet, bara ett sändebud osv. Tänk att vara så nära en sann tro på Bibelns Jesus, men ändå helt missa vem han är. Att säga sig tro på Jesus men samtidigt förneka att Han är Gud, är ju att ställa sig utanför det frälsningserbjudande som finns i tron på Jesus, sann Gud och sann människa. Inte så att man måste ha all teologi och dogmatik klar för sig innan man kan bli frälst genom att tro på Jesus, men när man medvetet förnekar att Han är Gud i människogestalt, då blir det en annan jesus man bekänner sig till och sätter sin tro till.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 7 maj

 

 

Mycket angeläget

 

Jag har ju en fråga jag ofta återkommer till och det är betydelsen av att inte förneka att Jesus verkligen är Gud, och att inte förneka det som fått det sammanfattande begreppet Treenigheten. Alltså att Fadern är Gud, att Sonen är Gud och att den Helige Ande är Gud.

 

Idag sker angrepp på detta från olika håll. Vissa liberalteologer förnekar att Jesus är jungfrufödd och därmed förnekar att han är Gud osv. Messianska Föreningen Shalom (MFS) som har en from framtoning som tilltalar vissa bibeltroende är en sekt vars absolut enda egentliga mål är att så in förnekelser av att Jesus är Gud. De talar i  övrigt vackert och varmt om Jesus, men allt bottnar i ett grundläggande förnekande av att Han är Gud.

 

 

 Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 5 april

 

Låt dig inte bländas

 

Från sekten Messianska Föreningen Shalom (MFS) och den svans av efterföljare den har, så framkommer det ganska ofta en aggressiv kritik mot framgångsteologin och den falska karismatiken. I det allra mesta av den kritiken så kan man skriva under på den och anse det vara rätt och berättigad i sak. Men likväl ska vi dra öronen åt oss, för det kännetecknar alltid farliga sekter att de har vissa saker där de har helt rätt och genom det försöker vinna förtroende.

 

När MFS och dess gelikar angriper trosförkunnelsen och de falska karismatikerna så är det egentliga syftet att via den kritiken vinna anhängare för den egna sektens läror, där förnekandet av Bibelns Jesus är sektens hela syfte och mål.

 

Så låt dig inte ”bländas” av sekter som kritiserar andra sekter, utan lev förankrad i ordet, lev i nära relation till den Jesus som ÄR Herre och Gud.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterad den 27 mars

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 30 november

 

 

MFS´s läror känner inte Bibelns Jesus

I söndags var det en debatt, i Korskyrkan i Uppsala, mellan Stefan Gustavsson från Credo Akademin och Ketriel Blad från Messianska Föreningen Shalom (MFS). Stefan Gustavsson hade den som jag anser lätta uppgiften, att utifrån Bibeln visa att Jesus ÄR Gud. Andra personen i Gudomen. Ketriel Blad hade den omöjliga uppgiften att utifrån Bibeln hävda att Jesus INTE är Gud, utan bara ett annat slags väsen. Vad jag kunnat läsa i referat från panelsamtalet i Korskyrkan så blev det inte heller någon ”match”, utan Stefan Gustavsson kunde enkelt med tydliga bibelord bevisa att Jesus är Gud.

 

Låt oss samtidigt be att kristenheten kan bibehålla den tydlighet man faktiskt har idag gentemot (MFS) – dvs en tydlighet där man utan tvekan deklarerar att MFS inte är en kristen rörelse (vilket inte ens MFS själva hävdar) utan en villolärande sekt av farligaste slag. I ett sammanhang där denna fråga debatterades för något år sedan så blev jag anklagad för att skicka MFS´s medlemmar till helvetet. Jag har ju givetvis ingen rätt att sätta mig till doms över NÅGON ENDA människa, för bara Gud vet vad som är i den enskilda människans hjärta. Däremot är det min plikt som kristen och pastor att varna för alla villoläror eftersom de leder människor vilse.

 

Har man exempelvis som MFS en lära som säger att Jesus INTE är Gud, ja, då är det inte heller Bibelns Jesus man bekänner sig till, och har man inte Bibelns Jesus så har man inte heller någon verklig Frälsare. Utan Frälsaren Jesus går människan förlorad. Så enkelt och så allvarligt är det. Alltså den enskilda människans hjärteförhållande till Gud kan ingen människa döma över, men villoläror kan vi och ska vi avslöja och varna för vad de får för konsekvenser i frälsningsfrågan.

 

Utan Bibelns Jesus, sann Gud och sann Människa, ingen frälsning.

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Uppdaterat den 1 november

 

Jesus eller jesus

Från alla möjliga håll sker det nu attacker i ett andligt krig mot den sunda läran och mot den frälsande tron på Jesus, Guds Son, vår Herre. Företrädare för Messianska Föreningen Shalom (MFS) riktar in sig uteslutande på att förneka och så ut tvivel om huruvida Jesus verkligen var och är Gud. En företrädare för MFS skriver så här på en blogg till en kristen försvarare av den sunda tron ”har du någon förklaring till apostlarnas tystnad om vikten att tro att Jeshua är JHWH för att bli frälst?”

 

Frågan är ju både dum och ologisk. Apostlarnas skrifter, precis som hela Bibelns skrifter, är oerhört tydlig med att Jesus ÄR Gud. Om man då förnekar den grundläggande sanningen, så är det en annan jesus man tror på, och inte den Jesus som ÄR Gud, och som kan frälsa syndare.  

 

Men förnekar man att Jesus är Gud, så är det en annan jesus man bekänner sig till.

Förnekar man att Jesus är född av en jungfru, så är det en annan jesus man bekänner sig till.

 

Givetvis ska vi läsa vår Bibel som en helhet, och där kan inte andliga grundläggande sanningar graderas utifrån hur ofta de omnämns. Likaså ska vi alltid se till det samlade vittnesbörd Bibeln ger om honom. Den som förnekar Honom är en antikrist, vare sig man förnekar Jesu jungfrufödsel eller hans Gudom som andra personen i Treenigheten.

 

1Joh 2:22

Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

 

1Joh 4:3

och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu äri världen.

 

2Joh 1:7

Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 

Berndt