Jag heter Berndt Isaksson och arbetar som Equmeniapastor i Korskyrkan i Vetlanda. Detta är dock min helt privata hemsida.

Jag försöker att uppdatera hemsidan regelbundet med sådant jag själv skriver, , eller länkar och citat till aktuella artiklar i media.

 

Min önskan och bön är att denna hemsida ska få vara ett redskap i Guds tjänst. I annat fall har den inget existensberättigande.