Aktuella reflektioner

Uppdaterat den 30 sep 2019

 

Det kristna förhållningssättet i klimatfrågan

Hur ska vi som kristna förhålla oss i klimatfrågan? Ja, om det kan man säga att var och en får pröva sig själv och göra sitt ställningstagande. Personligen tycker jag att vi som kristenhet ska gå före och visa att vi tar forskarnas dramatiska rapporter på största allvar. Dessa rapporter som det råder en 99.94% enighet om bland klimatforskarna – dvs att världen står inför en katastrofal utveckling om inte koldioxidutsläppen dramatiskt minskas. Den globala temperaturen kommer då fortsätta att stiga med allt vad det kommer innebära av extremväder (med torka och översvämningar) och kollaps av hela ekosystem (något som redan börjat ske).

 

En del säger då att man helt sonika inte tror på dessa klimatrapporter, att det bara är illasinnade konspirationer för att framtvinga en djävulsk global världsregering. Andra säger att de ”inte tar ställning” i frågan om klimatkrisen, trots dessa ytterst entydiga klimatrapporters varningar.

 

De båda förhållningssätten tycker jag för min del blir att svika våra barn, barnbarns och kommande generationers möjligheter att leva ett drägligt liv på denna jord. Jag känner för min del att jag inte vill att mina barn, och barnbarn i framtiden ska kunna säga att jag kände till vad klimatforskarna så tydligt varnade för i sina rapporter och att jag tillhörde dem som misstrodde dem eller som valde att inte ta ställning i frågan om klimatkrisen.

 Och visst, jag tror av hela mitt hjärta på löftet om Jesu tillkommelse med löftet om nya himlar och en ny jord. Alltså då hela Skapelsen ska bli återupprättad. Men lika tydlig som Bibeln är i det löftet är den i frågan om att vi människor getts uppdraget att rätt förvalta Skapelsen Gud satt oss i – att bruka men inte missbruka. Vi har ingen som helst rätt att skövla jorden som vi faktiskt nu gör med redan nu katastrofala konsekvenser för många människor, än så länge främst i de redan fattiga länderna, men snart drabbas vi alla. Att Jesus ska komma tillbaka det vet vi, men ingen av oss vet hur länge det dröjer. Kommer det dröja 10 år, 100 år eller mycket längre än så? Det vet vi inte! Och i väntan på hans återkomst har vi uppdraget att rätt förvalata jorden Gud gett oss.

Någon invänder nu kanske och säger att Bibeln har faktiskt förutsagt att det ska bli dramatiska tidstecken som kan tyckas vara det samma som det vi nu ser i den globala klimatkrisen. Är det då inte lika bra att bara invänta slutet? Som svar på det tycker jag vi kan göra en jämförelse med svälten som råder på många håll i världen. Bibeln har faktiskt förutsagt att det i ändetiden ska bli svält på många håll i världen (Luk.21:11). Jag tror inte någon sund människa vill tolka det bibelordet som att   vi inte ska göra vad vi rimligen kan för att hjälpa människor som svälter eller som riskerar att hamna i svältkatastrofer. Vi kanske inte lyckas att hjälpa alla, men utgångspunkten är att vi definitivt ska göra vad vi kan för att ingen ska behöva leva i svält. På samma sätt menar jag att vi ska förhålla oss till den globala klimatkrisen. Vi kan inte bara konstatera att Bibeln förutsagt den, utan vi ska göra vad vi kan som goda förvaltare av Skapelsen i väntan på ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Pet. 3:13).

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 29 sep 2019

 

Omskärelse, barndop och barnvälsignelse

 Nu finns det åtminstone två partier (Sd och C) i Riksdagen som vill olagligförklara omskärelse av gossebarn. De båda partierna menar att sån omskärelse bara ska kunna utföras om det är av ”medicinska skäl”, men inte om det sker av religiösa skäl. Joel Halldorf  konstaterar: ”>>om förslaget förverkligas betyder det i praktiken att judiskt och muslimskt liv i Sverige förbjuds”.

Personligen tror jag att det inte kommer dröja länge innan man från politiskt håll kommer kräva att också ”religiösa handlingar” som barndop och barnvälsignelse ska förbjudas, och då med precis samma motiveringar som man nu vill förbjuda omskärelse av gossebarn.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 15 aug 2019

 

Bönelivet och Jesu tillkommelse

Gitten Öholm har en bra insändare i DAGEN angående förkunnelsen om Jesu tillkommelse. Men det är en formulering som jag ändå är frågande inför, och det är när hon skriver:

Det är kanske lättare att försjunka sig in i en stilla förbönsstämning än att vakna till och rikta uppmärksamheten på att tiden är kort och vi behöver vara redo på att han kommer snart.” SLUT CITAT

Som jag ser det så finns det aldrig något motsatsförhållande mellan att vara försjunken i förbön, och att ha ett vakande sinne inför att Jesus snart kommer åter. Tvärtom, så är väl den som är bedjande och söker Guds Ansikte en person som verkligen är redo att möta Jesus när han kommer åter.

När Paulus talar om den Andliga vapenrustning som vi ska vara utrustade med, så avslutar han den liknelsen med att säga: ” Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” Ef. 6:18

 

Berndt Isaksson

Relaterat: https://www.dagen.se/debatt/gitten-oholm-predika-att-jesus-kommer-snart-1.1568209

 

 

Uppdaterat den 17 juli 2019

 

Kallelsen att med Evangeliets ljus vara en del av fredsrörelsen och en del av klimatrörelsen

 

Den kristna tidningen DAGEN skriver idag: ”Flera kristna organisationer är besvikna över regeringens beslut att inte skriva under FN:s konvention för kärnvapenförbud. Nu mobiliserar de krafterna för att höja den kristna rösten för fred och nedrustning.SLUT CITAT

 

Detta är något mycket hoppfullt, att kyrkor och andra kristna organisationer nu reagerar enat och kraftfullt mot att Sveriges regering valt att inte skriva under FN:s konvention för kärnvapenförbud.

 

Här har vi som bred kristenhet en kallelse, att vara en del av det globala fredsarbetet, precis som vi ska vara en del av klimatrörelsen, en del av opinionsbildandet i de många rättvisefrågorna, jämställdhetsfrågorna osv.

 

Eller som Jesus formulerar det i Bergspredikan; att vi ska vara ”jordens salt och världens ljus.

Vi har i tron på Evangeliet om Jesus Kristus något som är unikt radikalt och unikt hoppfullt att med våra liv och våra ord vittna om och verka för.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 10 juli 2019

 

David Wilkerson och Donald Trump

Enligt David Wilkersons egen uppfattning så är en av de viktigaste förutsägelserna i hans bok Synen, att miljöaktivister och klimatforskare med tiden kommer att bli mer och mer hatade, förlöjligade och illasinnat ifrågasatta när de presenterar rön angående klimatkristen. Detta har funnits med allt sedan det att Wilkerson fick Synen 1974, men i och med Donald Trump så har verkligen det Wilkerson såg fått en väldigt tydlig uppfyllelse. Världens mäktigaste man, USA´s president Donald Trump, är en inbiten förnekare av klimatkrisen och som hetsar mot och förlöjligar allt och alla som talar om klimathotet förorsakat av ett extremt koldioxidutsläpp. Att sedan många av USA`s tv-predikanter lånar sig till samma typ av klimatförnekelse, och ett förlöjligande av de kyrkor som engagerar sig i klimatarbetet, visar att vi lever i en tid av avfällighet från det som är den sanna kyrkans kallelse – att vårda skapelsen och att vinna människor för Jesus Kristus.

Förnekandet av klimatkrisen bland framförallt vissa evangelikala i USA är något som undergräver trovärdigheten när vi ska förkunna Evangeliet.

Personligen är jag övertygad om att David Wilkerson, om han levt idag, kraftigt skulle ha gått emot Donald Trump i klimatfrågan och i det ytterst olämpliga sätt på vilket han utövar sitt ämbete som president. Eller som bloggaren >>Jacob Schönning skriver om Trump – att han är ”en politiker som utger sig för att vara kristen men i sin karaktär uppvisar fler synder än man kan räkna: högmod, girighet, egoism, skrytsamhet, uppblåsthet, brist på självkontroll, hatiskhet, otukt, sexism, rasism och patologisk lögnaktighet”.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 2 juli 2019

 

Tidens Tecken och klimatkrisen

Den klimatkris vår värld nu drabbas av kan tyckas sammanfalla i viss mån med de tidstecken som Bibeln förutsagt ska komma, exempelvis i Jesu tal om den yttersta tiden och det som vi finner beskrivet i Uppenbarelseboken.  Innebär då detta att vi kan luta oss tillbaka vad klimatkrisen beträffar och säga att detta är förutsagt i Bibeln? Nej, verkligen inte.

Den klimatkris vi nu är inne i och som kommer bli allt värre enligt forskarna, är en kris som vi ALLA är delskyldiga till. I synnerhet vi som bor i de rika delarna av världen. Det är allas vår rovdrift av naturen, Guds Skapelse, som är orsaken till att så många människor drabbas av ett klimat med extremväder. Sånt har alltid förekommit men forskarna har en fullständig samsyn (99,94%) om att det som nu sker med klimatet är utöver de naturliga svängningar som alltid funnits och att det är vi människor som orsakat detta.

Då kan vi inte skylla på några ”tidstecken” utan vi har ett ansvar att ”städa upp” i det vi ställt till med, i annat fall sviker vi det förvaltarskap vi alla har fått av Gud. Teologen Anders Gerdmar har så rätt och riktigt konstaterat att "Klimatet är inte en eskatologisk fråga utan en fråga om förvaltarskap."

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 20 juni 2019

 

Vi ska inte tjäna Satan

I alla sommarens frikyrkokonferenser och Oas-möten ger man stort fokus på klimatfrågan, dvs det klimathot mänskligheten står inför, och som miljontals människor redan direkt i sin vardag drabbats av. Det är en slags väckelse där Guds folk börjar inse att klimatfrågan i allra högsta grad är en del av det förvaltarskap vi som enskilda och folk kommer få göra räkenskap inför Gud – Skapelsens Herre. Vi kan som enskilda känna oss maktlösa, men det som vi alla kan göra är att bestämt säga Nej till klimatförnekarna. Teologen Anders Gerdmar har så rätt och riktigt konstaterat att "Klimatet är inte en eskatologisk fråga utan en fråga om förvaltarskap."

Och att vara en otrogen förvaltare är exempelvis när man blundar inför att 99,94 procent av världens klimatforskare är eniga i att vi står inför ett katastrofalt miljöhot och att det orsakas av oss människor och vår rovdrift. Om vi skulle vägra att lyssna till denna totala samsyn (koncensus) som råder bland forskarna i klimatfrågan, så kommer ju våra barn och barnbarn fälla en tung dom över vår generation. Forskarna menar att vi möjligen kan ha 5 till 10 år på oss att stoppa de förödande koldioxidutsläpp som hotar planeten. Sen är det försent och vi har därmed gjort framtiden för kommande generationer svår och mörk. Ja, om inte koldioxidutsläppen snabbt och omfattande minskar blir vår och våra barns framtid fruktansvärt svår. Djävulen, även kallad Satan, kännetecknas av att han vill ”stjäla, slakta och döda” och det vill han göra med människoliv och med hela Guds Skapelse.

 

Låt oss se till att vi inte ställer oss i hans tjänst.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 24 april 2019

 

 

Greta Thunberg och Al Gore

Vad har Greta Thunberg och Al Gore gemensamt? Jo, ingen av dem utger sig för att vara expert på frågor som har med den globala uppvärmningen att göra, men båda två använder sitt kändisskap för att lyfta fram vad klimatforskarna säger om det globala hot som mänskligheten orsakar genom rovdriften av naturen och ett extremt högt utsläpp av koldioxid. Det vill säga det som orsakar den globala uppvärmningen.

Koldioxidutsläpp har alltid förekommit, men vår tids ökade användning av naturgas, olja, kol – ja, stora mängder att det som kallas fossila bränslen – leder med stormsteg till en global katastrof med apokalyptiska proportioner.  (År 2018 var koldioxidutsläppen högre än någonsin, vilket ju är alarmerande).

Kampen för att dessa utsläpp nu dramatiskt måste minska, ska vara en hjärtefråga för alla människor och inte minst för oss som har en kristen bekännelse. I vår kristna tro och kallelse ligger att vinna människor till tro på Jesus Kristus som Frälsare, samt att förvalta Skapelsen Gud gett oss som just en gåva att förvalta och inte missbruka. Dessa båda sidor i det kristna lärjungaskapet får aldrig ställas mot varandra eller spelas ut mot varandra. Vi är kallade att göra både ock. Som enskilda kan vi tycka att det är svårt att se vad vi kan göra. Men när de många gör vad de kan för att åtminstone minska användandet av fossila bränslen till att uppvakata våra förtroendevalda politiker och kräva att de i de stora politiska besluten alltid tar hänsyn till vad som är bra för att minska koldioxidutsläppen.

I väntan på vår Herre Jesu Kristi återkomst må vi be om nåden att kunna vara goda förvaltare av alla Guds gåvor – de andliga gåvorna i frälsningen och den gåva som planeten (Skapelsen) vi fått att bruka (inte missbruka).

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 21 mars 2019

 

Viktor Orbans parti äntligen uteslutet ur EPP

Ikväll har Viktor Orbans parti i Ungern, Fidesz, uteslutits från EU parlamentets största grupp EPP. Svenska moderater och kristdemokrater röstade också för denna uteslutning. Mycket bra och välkommet. Viktor Orbans parti är en mycket destruktiv kraft som strider mot allt vad demokratiska värden heter som EU står för. Vissa kristna har låtit sig duperas av Orbans dimridåer om påstådda "kristna värderingar".  Men detta har de allra flesta numera genomskådat, tack och lov.

 

Berndt

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 18 feb 2019 

Britt G Hallqvist summerar och ger en mycket god

biblisk och sant evangelisk förståelse när hon i den

älskade psalmen 285 beskriver vad Evangeliet om

Jesus faktiskt handlar om:

 

v. 2 Det finns djup i Herrens godhet

och dess gränser ingen ser.

Det finns värme i hans domslut,

mer än någon frihet ger.

 

v.3 Det finns nåd för nya världar,

Mycket större än den här,

nya skapelser och tider,

nåd för allt som blir och är.

  Det finns underbar förlossning

  i det blod som göts en gång.

  Det finns glädje bortom graven

  och en framtid full av sång.

 

 Berndt

Uppdaterat den 24 jan 2019

 

Den yttersta tiden blir en lurig tid, som Sven Reichmann lär ha sagt.

 

Magnus Malms senaste debattartikel i DAGEN är något av det bästa jag läst på länge. Och den bör verkligen läsas och begrundas av alla de som tror att det är något "kristet" som händer i länder som Polen, Ungern, Braslien, Chile m.fl. länder. Dessa länder är bara tragiska exempel på hur kristna blir grundligt lurade. Magnus Malm citerar i sin artikel René Padilla, aktiv i evangelikala Lausannerörelsen, som säger så här:

”Nu möter de protestantiska kyrkorna ett helt nytt problem. De växer oerhört snabbt. Och så fort de blir många ställs de inför ett nytt problem: De blir viktiga för politikerna. Risken är stor att de blir manipulerade av sina regeringar. Ta Chile till exempel. Där har katolska kyrkan varit kritisk mot Pinochet-regimen. Därför går presidenten en gång om året till pingstkyrkan i Santiago. Och pastorerna tycks inte märka hur de manipuleras för regimens syften. De evangeliska kyrkorna är formellt naturligtvis inga statskyrkor, men de fungerar alltmer som sådana. Deras ledare får speciella privilegier av myndigheterna, som inte andra kristna ledare får. De får fria händer att göra radioprogram, de får tillgång till armén, till skolorna och så vidare. Och i sin iver att predika evangeliet spelar de med på regimens villkor”. SLUT CITAT

 

Läs och sprid Magnus Malms artikel >>HÄR

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 8 augusti 2017

Nåd över Sverige

Det talas ibland om ”den svenska synden” och då med anledning av den sexliberalism som Sverige sedan årtionden blivit känt för runt om i världen. Idag är inte Sverige mer sexliberalt än övriga västvärlden. Men bilden av Sverige och ”den svenska synden” finns kvar.

I Matteus 25 talas det om hur Människosonen en gång kommer döma nationerna. Om vi då tänker oss bilden att varje nation har två vågskålar, där den ena skålen rymmer allt det onda och själviska ett folk har gjort och den andra skålen rymmer det goda och rättfärdiga folket/nationen har gjort.

Vad skulle då kunna finnas i Sveriges goda skål? Ja, Sverige har också gjort sig känt runt om i världen för att vi kämpat för rättvisa och solidaritet med u-länderna. Likaså har Sverige gjort sig känt för att vara det västland som tar emot fler flyktingar, i förhållande till vårt lands storlek, än vad de flesta andra länder västländer gör. Inte minst nu under de senaste årens flyktingströmmar. I liknelsen om Människosonens dom så säger Han till de goda; ”Jag var främling och ni tog emot mig.”

Och förhoppningsvis har Sveriges flyktingmottagande gjort att vi samlat något i den ”goda skålen” och som kan föranleda ”Nåd över Sverige”.

   Sverige är ett geografiskt stort land och mycket glesbefolkat. Det medför att vi kan fortsätta att samla mycket gott i vårt lands goda vågskål.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 2 juli 2017

 

Be för de förföljda

Vi ska be för alla människor som för sin tro blir förföljda och trakasserade. Just nu är det >>Jehovas Vittnena i Ryssland som vi behöver be för, även om vi inte alls delar deras tro. Men de är våra medmänniskor som nu förföljs och hotas i Ryssland. Det de utsätts för är också en kuslig föraning om hur snabbt det kan ändras och hur även vi som kristna mer eller mindre över en natt kan bli förföljda i det vi trodde var ett fritt och demokratiskt land. Och av Bibeln vet vi att den sista tiden innan Jesu tillkommelse ska bli en svår förföljelsetid där i synnerhet vi som kristna, tillsammans med judarna, kommer bli förföljda. En förföljelse orkestrerad av Antikrist. Vissa önskedrömmer om att vi kommer bli Upprykta innan detta, men så lär inte Bibeln.

Men låt oss be för alla oskyldiga som nu förföljs, vare sig de är kristna eller av annan tro.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 30 maj 2017

 

Pingstledarna visar vägen

Det är onekligen intressant att båda pingstledarna - Daniel Alm och Pelle Hörnmark – är idag i Lewi Pethrus anda, djupt involverade i att den evangeliska delen av kristenheten ska fördjupas till att även omfatta den Ortodoxa och Romersk Katolska kyrkan. Lewi Pethrus var ju i sina yngre dar klart antikatolsk men på äldre dag var han mycket öppen och positiv till att Katolska kyrkan skulle vara med i exempelvis karismatiska konferenser. Lewi Pethrus såg på äldre dar att något haltade om inte Katolska kyrkan skulle ses som en del av kristenheten (Kristi kropp på jorden). Och den synen på Katolska kyrkan förvaltar nu Daniel Alm och Pelle Hörnmark på ett förnämligt sätt. Visst det finns dogmer där vi inte är överens med katolikerna, precis som det finns dogmer där vi inte heller bland de protestantiska rörelserna är ense. Men vi har ändå så mycket grundläggande gemensamt så att vi ska kunna bejaka varandra som lemmar i Kristi kropp på jorden.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 26 maj 2017

 

Mikael Karlendal som tidigare var pingstpastor men som sedan något år konverterat till Katolska Kyrkan, ställer i sin senaste >>bloggpost några utmanande frågor till oss protestanter. Jag tycker personligen frågorna är utmanande, intressanta och nyttiga att verkligen fundera på. Ja, vi borde alla fundera på vad vi vill och kan svara på dessa frågor.

 

Mikael Karlendals frågor är alltså dessa:

 

1. Kan man verkligen tro att frågan om hur kyrkan ska definieras och hur den ska styras är en fråga som var så oväsentlig för Jesus, att han lämnade det helt fritt?

 

2. Tror ni som läser detta på fullaste allvar att Jesus bara startade en rörelse av individer som tror på honom, utan att ha några tankar på hur denna skulle organiseras och ledas?

 

3. Tror ni på fullaste allvar att allt som Jesus sade och gjorde angående detta med apostlar bara hade ett enda syfte – att de skulle se till att ett Nya testamente skulle skrivas och som sedan skulle tolkas av var och en?

 

4. Tror ni på fullaste allvar att detta NT sedan skulle vara så otydligt om hur Kristi kropp/Guds folk/Guds församling skulle organiseras och styras , att det skulle vara utlämnat till hundratals disparata tolkningar?

 

5. Tror ni på fullaste allvar att Jesus var så obetänksam om den kommande växande kristna rörelsen att han menade att det var upp till varje enskild individ att läsa och tolka och bedöma vad som är rätt tolkning av Bibeln och alltså kristen lära?

 

6. Tror ni på fullaste allvar att Jesus menade att kyrkan skulle ha en skriven Bibel som högsta auktoritet de 1400 år av kristen historia då de flesta människor inte kunde läsa och de flesta människor inte kunde ha råd att ha en tryckt bibel i sina hem därför att tryckkonsten ännu inte var uppfunnen?

 

7. Tror ni på fullaste allvar, att det som kallas kyrka och Guds församling är något som Jesus lade ut på fri entreprenad där vem som helst kan göra lite vad som helst och kallas sig pastor eller präst och biskop och bestämma efter eget huvud och tolkning vad som är rätt och fel angående kristen lära och kristet liv?

 

8. Kan ni hitta något bibelstöd för att svara ja på en endaste av dessa frågor?

 

Uppdaterat den 26 maj 2017

 

Ulf Ekman var under de första årtiondena som grundare av Livets Ord en i mitt tycke arrogant och stöddig framgångsteolog. Idag är han den absoluta motsatsen. Exempelvis när han nu talar om lidandets plats i den kristnes liv (något han aldrig skulle ha talat om som framgångsteolog) gör han det på ett så sunt och bibliskt och ödmjukt sätt. Har sagt det tidigare att hans fredagspodcast, som han lagt ut varje vecka sedan den 10 februari, är allt igenom genuint god och sund undervisning och trots att han nu mera är katolik så är hans podcast helt utan de "konstigheter" vi vet också finns i den katolska läran. De sakerna kanske kommer senare i Ekmans fredagspodcast men ännu finns det inget av katolska konstigheter. Vill därför varmt rekommendera dagens (26 maj) podcast där han fortsätter undervisningen om hur vi som kristna ska se på lidandet. >>HÄR

 

 Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 17 maj 2017

 

Tänk så ofantligt mycket vi bekvämlighetskristna

i västvärlden har att lära av våra kristna medsyskon

i exempelvis >>Egypten.

 

Uppdaterat den 13 april 2017

 

Andlig strid i skolvärlden

 

Det tycks nu finnas politisk majoritet i Sverige för att ”inga religiösa inslag får finnas i skolor där huvudmannen är med och påverkar”. Däremot är det fritt fram att ordna ”frivilliga andakter och bönestunder om det sker på elevernas egna initiativ.”

Om detta förslag vinner politisk majoritet, vilket allt tyder på, så kommer de religiösa friskolorna, kristna som muslimska, att med lätthet kunna anordna ”religiös påverkan” precis hur mycket man vill. Det är bara att se till att man ber eleverna ta olika initiativ med kristna andakter eller muslimska bönetimmar m.m.

Som kristenhet ska vi givetvis stötta kristna skolgrupper som på olika sätt vill evangelisera i skolvärlden. Men på motsvarande sätt får vi räkna med att muslimska församlingar kommer uppmana sina elever till olika religiösa sammankomster och bönestunder i samma skolvärld.

De nya politiska tongångarna är ju i praktiken ändå inget nytt eftersom det redan idag finns denna möjlighet med elevernas ”frivilliga initiativ”, men det nya kan bli att de olika religionernas företrädare kommer använda sig av eleverna när friskolornas huvudmän får skärpta lagar med förbud om religiös påverkan.  Eleverna kan komma att bli ”brickor i spelet”. För vad kan med det nya förslaget hindra att både kommunala skolor och muslimska och kristna friskolor på elevernas initiativ på lunchrasten inbjuder till muslimska bönestunder eller att kristna skolgrupper på lunchrasten inbjuder till andakter med frälsningsappeller?

Men de politiska krafter som finns på hela den politiska skalan från höger till vänster vill ju i praktiken att skolorna ska vara fria från all religiös påverkan och med tiden kommer det säkert höjas krav om att även elevernas egna initiativ ska stoppas.

Därför ska vi be för de kristna skolgrupperna att de får kraft och mod att evangeliserna, med kärlek och vishet, medan möjligheten finns.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 1 januari 2017

Vad kommer hända framöver i kristenheten?

Det finns idag en äkta sann ekumenik som sammanför Jesustroende. Men tyvärr finns det också en falsk ekumenik och en interreligiös medveten agenda som vi finner rakt genom hela kristenheten, från Katolska kyrkan ut till karismatiska rörelser och samfund. Och dessutom börjar man nu sända tydliga signaler om ett närmande till andra religioner och ett försök att hitta en interreligiös trosgrund att mötas på. Det senare applåderas av denna världens makthavare och av många inflytelserika ledare från alla delar av den världsvida kristenheten och inom andra religioner.  

   Här har Jesustroende, vare sig man är katolik eller protestant, stor anledning att vara vaksam så att vi inte dras med i den interreligiösa agendan. Vi som räknar oss som protestanter och evangelikala är kanske mest utsatta för influenser som kommer från >>Emerging chuch och den falska karismatikens företrädare: >>HÄR  och >>HÄR och >>HÄR

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterad den 4 november 2016

 

En försoningens attityd

Peter Halldorf skriver i DAGEN: Man behöver inte hålla med om allt vad han (Påven) säger. Men efter tre år går det knappast att förneka att denna påve menar vad han säger. När Franciskus talar om att vi står inför ett ”enhetens mirakel” är det inte en retorisk såpbubbla. Han menar det.SLUT CITAT

Kan inte riktigt hålla med Peter Halldorf och Påven i det konstaterandet. Även denna påve, Franciskus, har varit mycket tydlig med att det aldrig kan komma på tal att kvinnor ska kunna prästvigas. Och det är ju då ingen udda fråga ute i periferin, utan en konkret fråga som lär sätta en mycket kraftig käpp i det ekumeniska hjulet. Praktiskt taget alla protestantiska kyrkor har ju idag både kvinnliga präster/ pastorer och biskopar och Svenska Kyrkan har en kvinna som ärkebiskop. För min del tycker jag att det är helt rätt att kvinnor bekräftas i sin kallelse till dessa ämbeten. Och jag skulle tro att lika tydlig som Katolska kyrkan är i sitt Nej till kvinnor i dessa ämbeten, lika tydlig är de protestantiska kyrkorna i sitt Ja. Men även i andra frågor är positioneringarna mycket tydliga. Så något organisatoriskt enande av Katolska kyrkan med de protestantiska lär ligga i en mycket avlägsen framtid.

Likväl är det positivt med den försoningens attityd som nu växer fram där man ber varandra om förlåtelse för gångna tiders övergrepp och förföljelser.  Civiliserade människor gör upp med gångna tiders försyndelser.

http://www.dagen.se/debatt/peter-halldorf-vagar-aven-vi-andra-attityd-1.798790

Berndt

 

Uppdaterat den 1 november 2016

En missionsvåg från Bethel Church?

Mikael Stenhammar skriver: ”Det är tydligt att Bethels lära levererar såväl andliga upplevelser som vittnesbörd om helanden. Men att något fungerar och kommer med kraft får aldrig bli vårt sanningskriterium. Jesus säger uttryckligen att det finns många som profeterat och gjort mirakler i hans namn utan att han för den skull känt dem (Matt 7:21-23).” SLUT CITAT

Just denna fråga som Stenhammar tar upp är något som försvararna av Bethel Church konsekvent vägrar att reflektera över, dvs detta att Jesus själv är den som varnar för att det i ändetiden ska komma falska profeter som I HANS NAMN kommer att driva ut onda andar, profetera och utföra många kraftgärningar. Allt detta I HANS NAMN. Men att Jesus kommer säga dem sanningen; jag har aldrig känt er.

Urbam Thoms på tidningen DAGEN kallar det för en ”missionsvåg” som visade sig i Friends Arena och att den kommer nå Europa och världen. Och jag tror han har rätt i detta, dock tror jag att det inte är en sund ”missionsvåg” som utgår från Bethel Church, utan något osunt.

Jag är övertygad om att det är en profetisk trumpetstöt som Mikael Stenhammar sänder ut och som borde väcka många, när han skriver:

Att blåögt välkomna Bethel och deras helandeteologi kommer stå oss dyrt och i långa loppet hindra den förnyelse av Andens gåvor som Herren vill verka i svensk pingströrelse och andra sammanhang.”

 

Må Herren Jesus bevara oss alla!

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

Uppdaterat den 28 oktober 2016

Holy drunkness

Micael Grenholm skrivier i ett inlägg på Stefan Swärds blogg:

”Det är alltså irrelevant hur Heidi beter sig när hon predikar, frågan är om hon predikar Evangeliet och om folk kommer till tro och blir befriade från fattigdom genom hennes tjänst. Vilket är fallet.” SLUT CITAT

Man tar sig för pannan. En predikant kan alltså bete sig hur som helst inför dem man talar till? Man kan bete sig som en av alkohol utslagen person, och hävda att berusningen är från den Helige Ande? Det finns ju ett antal filmklipp där Heidi Baker och många andra predikanter ligger totalt utslagna och till och med själva kallar det för holy drunkness.

Dessa ”holy drunkness” förkunnare väcker äckel och anstöt och de scener som utspelar  sig i deras möten är djupt anstötliga. Ordet säger: 1 Kor 10:32 Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling.

Rom. 16:17-18 Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

 

Jonnie Slottheden har  en bra artikel på sin blogg med rubriken:

HISTORIEN ”holy drunkness

Där står bland annat detta att läsa:

De som förnekar att dessa fenomen kommer från Gud kommer utan tvivel att anklagas för att häda den helige Ande. De upplevelse-orienterade hänvisar till Matt 12:31-32 och hävdar att de som tillskriver Satan eller köttet det som de själva anser vara från den helige Ande, de har hädat Anden. Detta är allvarliga anklagelser. De som hädar den helige Ande är fördömda för evigt. Enligt Jesus själv blir de inte förlåtna vare sig i denna världen eller i den tillkommande. Detta borde få oss att vara försiktiga när vi bedömer övernaturliga fenomen eller sådant som till synes verkar vara övernaturligt. Helt visst måste vi vaka över våra hjärtan och förvissa oss om att vi inte står emot Guds nåd på grund av orena motiv. Många som känner olust inför dessa nya fenomen men som saknar kunskap att urskilja vad det egentligen handlar om, grips av fruktan för att begå den oförlåtliga synden. Därför blir de som förstenade vid tanken på att ställa anhängarna till svars. Detta har varit ett problem i många församlingar idag, och många pastorer är för fega för att uttala sig mot bisarra händelser eftersom de är rädda för att häda den helige Ande. Andra har sin stolthet i att acceptera vad som helst — de vill inte döma — för att kunna umgås i alla kretsar. Lester Sumrall uttrycker sig så här: ”Anledningen till att jag funnits med i varje ny rörelse från Gud är att jag aldrig kritiserat någon tjänst eller något verk från Gud!” Naturligtvis! Den som vägrar kritisera t om det mest uppenbara obibliska anspråket på sanning och på att det är Gud som verkar, han kommer att vara mitt uppe i vad som än påstås vara ”ett Guds verk.” Det är den sanna ekumeniska andan som genomsyrar våra dagars sk övernaturliga manifestationer.SLUT CITAT

Läs hela artikeln här:

http://www.jonnieslottheden.se/holly-drunknes

 

Berndt

 

Uppdaterat den 28 oktober 2016

 

Kommer Katolska kyrkan att ändra sig?

Equmeniakyrkans ledare, Lasse Svensson, säger inför Påvens besök att protestanter och katoliker  borde kunna att gå till samma nattvardsbord.  

”Vi erkänner ju varandras dop, då borde nattvarden också kunna bli föremål för gemensamt erkännande. För människor som lever sina liv utanför kyrkan och tro måste det te sig väldigt märkligt att kristna inte kan fira Herrens måltid tillsammans.” SLUT CITAT

Men så tillägger han: ”Samtidigt vet man aldrig när förändringar kan ske i den katolska kyrkan. Det kan bli om några år men det kan också dröja hundra.” SLUT CITAT

Ja, det är kanske såna tidsperspektiv det handlar om…

 

Berndt Isaksson

Relaterat:

http://www.sandaren.se/nyhet/pavebesoket-ger-hopp-om-gemensam-nattvard

 

 

Uppdaterat den 16 oktober 2016

 

Uppenbarelseboken

Jag har vuxit upp med ett stort intresse för frågor om den yttersta tiden och därav ett särskilt intresse för Bibelns sista bok – Uppenbarelseboken. Förutom bibelkommentarer så finns det ju otroligt mycket litteratur skriven om just Uppenbarelseboken. Alltifrån sånt som extrema liberalteologer skrivit till allt som skrivits av evangelikala bibeltroende författare och teologer.

Och lika många författare lika många teorier och tolkningar och spekulationer finns det om det som Uppenbarelseboken beskriver av Vredeskålar, Ryttare, Skökan, Basuner , Vilddjur , Vittnen osv. Varför finns det ingen koncensus i vad allt detta konkret betyder om vad som komma skall i tidsålderns avslutning? Tolkningarna spretar ju så att säga åt alla håll även bland evangelikala bibeltroende.

Jag tror därför nu mera att vårt förhållningssätt till Uppenbarelseboken ska vara att vi flitigt läser den, gärna ett kapitel per dag och på så sätt ständigt låter dess text vara en del av vår dagliga andakt och bibelläsande. Någon invänder kanske med att säga; varför lägga tid på att läsa en bok som är så svårbegriplig och bitvis så dyster och skrämmande?

Poängen med att ständigt läsa Uppenbarelseboken, och givetvis även andra bibelböcker, blir då att när Uppenbarelsebokens scenario dras igång, som kallas Vedermödan eller Sista Årsveckan, så kommer vi känna igen och förstå att detta är vad som är förutsagt och vad som är den rätta tolkningen. Och då kommer det för den bibeltroende bli ständiga bekräftelser på att Gud som är historiens Gud också har domsscenerna beskrivna i Uppenbarelseboken under full kontroll och att Han kommer föra tidsåldern till sin avslutning och fulbordan. Det vill säga, Uppenbarelsebokens främsta syfte är inte så mycket att vi i förväg ska förstå den i alla detaljer, men att vi ska känna igen den när dessa profetiskt förutsagda händelser börjar verkställas. När Vilddjuret, Antikrist, träder fram så kommer bibelläsaren förstå vem han verkligen är. När de Två Vittnena träder fram kommer bibelläsare förstå vad det handlar om. När Vilddjurets märke lanseras så kommer bibelläsaren förstå vad det handlar om i ljuset att Uppenbarelseboken.

Så därför gör vi klokast i att flitigt läsa Uppenbarelseboken, men lämna tydningen av den tills allt börjar rullas upp likt en bokrulle.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 16 augusti 2016

 

Ser vi början till "den stora Korsstriden"?

 

Ett av kyrkohistoriens mest tragiska uttryck är det som för drygt 100 år sedan kom att kallas ”Den stora försoningsstriden”, där man inom kristenheten bekämpade varandra om hur Jesu försoningsverk skulle förstås. Vad kan vara mer paradoxlat och tragiskt än en ”försoningsstrid” bland dem som ska vara Guds folk?  Just nu har vi en liknande tragik; strid om det som borde vara självklart – nämligen vår tacksamhet och frimodiga bekännelse till Jesu Kristi Kors och allt som det representerar, och vår oreserverade solidaritet med alla dem som förföljs för tron på det som Jesus gjorde där på Korset – försonade världen med Gud.

Aposteln Paulus proklamerade och bekände: ”För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.Gal 6:14

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 13 augusti 2016

 

Guds förunderliga vägar

Kina är ett land där många kristna lever under förföljelser och stora svårigheter. Paradoxalt nog finns i Kina världens största bibeltryckeri som förser hela världen med biblar. Ett gigantiskt tryckeri som producerar 70 biblar per minut. Detta sker som sagt paradoxalt nog i Kina. Hälften av alla biblar som trycks säljs inom Kina och resten trycks på 90 olika språk och säljs till 70 olika länder. Paradoxalt, men Guds vägar är förunderliga.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 4 augusti 2016

 

I Friends Arena i Stockholm inbjuds det till ”>>AWAKENING EUROPE: OCTOBER 28-30 || 2016

I tidningen Sändaren läser jag att Tomas Hammar, en av kyrkoledarna i Equmeniakyrkan, säger att han känner sig tveksam till detta privata initiativ av en amerikansk pastor som vill samla svensk kristenhet till en stor dyr konferens. Vidare säger han: ”Jag tycker att pastor Ben Fitzgerald borde kontakta Sveriges Kristna Råd, både för prövning av tilltal han menar sig ha fått från Gud, och för att förankra en sådan här konferens ekumeniskt i svensk kristenhet.”

Sedan har man också ett otroligt svulstigt motto för arrangemanget i Friends Arena: ”This is not about a conference, this is taking back history”.

Det som gör mig ytterst tveksam, ja mer än så, till detta arrangemang är att Heidi Baker är en av talarna, hon som representerar en mycket, mycket osund karismatik.

Här bara två av många exempel på detta: >>HÄR   >>HÄR

 

Berndt

 

Uppdaterat den 2 augusti 2016

 

 

 

Vive la France!!

Jihadister och Islamiska staten hade med avrättningen av den katolske prästen i Frankrike hoppats på att så splittring mellan muslimerna och katolikerna och hela franska folket. Men tänk, så här långt tycks effekten bli den motsatta. Moskéerna i Frankrike säger att de inte ens vill jordfästa de båda terroristerna därför att de har skändat Islam med mordet på den katolske prästen. Vid minnesgudstjänster efter prästen kommer det tusentals muslimer till katolska kyrkor för att visa sin solidaritet med katolikerna och sitt avståndstagande mot jihadisterna. Så här långt har effekten av terrordåden snarare lett till att muslimer, katoliker och övriga befolkningen sluter sig samman omkring de demokratiska värden som man tillsammans vill slå vakt om – vare sig hotet kommer från jihadister eller högerextrema som Marine Le Pens parti.

 

Vive la France!!

Berndt Isaksson

 

UPPDATERAT DEN 31 JULI 2016

 

Vår bästa tid...?

Joakim Lundqvist, förståndare och pastor på Livets Ord, säger: >>”Jag tror av hela mitt hjärta att församlingen och Guds folk kan ha sin bästa tid framöver, men det kommer kräva en hel del av oss.slut citat

Ja, det beror förstås vad man menar med att vi har vår bästa tid framöver. Om han menar att vi kommer få ha tider där allt flyter på och vi som kristna kommer vara ”väl sedda” i samhället, så tror jag han har fel. Jag tror att vi snarare har mycket tuffa tider framöver, och det i många avseenden. Ska vi vara trogna vår kallelse; trogna Evangeliet om frälsning i Jesus allena; trogna Guds ord; – ja, då är inte annat än tuffare tider att vänta.

 

Inför de hårdnande tiderna kommer säkert många enskilda kristna och samfund välja att anpassa sig och tona ned budskapet. Det ser vi för övrigt redan nu. Dessutom är det inte något normaltillstånd att vi som kristna har bra och lätta tider. Nä, normaltillståndet är snarare förföljelse och världens fiendskap. Guds ord säger: ” Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” 2 Tim. 3:12

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 27 juli 2016

 Jesu nåd i mötet med Jihadisternas hot mot kyrkorna

Tittade igår kväll på ett reportage från Sky News. En samhällsanalytiker sa att han tror att terrorattentatet igår i Frankrike där en präst mitt under en gudstjänst blev halshuggen, var ett mycket medvetet attentat beordrat från Islamiska Staten för att sända meddelandet att kristna måste böja sig och erkänna Islam. Han menade också att det är troligt att vi står inför fler sådana angrepp från radikaliserade muslimer, dvs angrepp mot kristna i deras kyrkor. Detta går inte att skydda sig mot eftersom inget samhälle har resurser att bevaka var enda kyrka och samlingsplats. Symbolvärdet blir för dessa jihadister enormt stort, när man tvingar ned en kristen präst på knä framför altaret och bokstavligen skär halsen av honom, allt under det att man ropar Allahu akbar (arabiska, الله أكبر). När detta mord av prästen i Frankrike utfördes så filmade man det samtidigt och sekvensen lär komma att visas i rekryterings- och propagandasyfte av ledarna inom Islamiska Staten.

Reportern i Sky News konstaterade att enda sättet att komma åt och förhindra dessa dåd är genom att underrättelsetjänsterna gör ett ännu bättre arbete för av övervaka och avlyssna.

Som kristna vet vi dock att det som är ännu viktigare är att vi använder oss av förbönens makt, där vi ber till Himmelens Gud om beskydd för vårt land och folk och ber om att jihadisterna istället får möta Jesus till frälsning. Sådana vittnesbörd finns de redan flera av, låt oss be om en radikal Jesusväckelse bland vilsna jihadister. JESUS - Han är svaret för vår värld idag. Han är inte en av flera alternativa räddare, nej, Han är världens ende möjlige Frälsare. "Amen, kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla."
 Upp. 22:20-21

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 20 juli 2016

Nedsättande om bibeltrohet från våra egna led

Liberalteologerna går nu till ett försåtligt angrepp på alla dem som vill att kristen tro och lära faktiskt ska vara tydlig om vad som är rätt respektive fel lära, rätt livsstil respektive fel livsstil. Allt sådant förkastas som pekpinnekristendom av liberalteologerna.

I vårt lands kristenhet har vi på senare år fått en välkommen resurs till försvar för den sunda bibliska tron och läran, nämligen i Svenska evangeliska alliansen (SEA). Jag skulle tro att SEA kommer möta ett växande motstånd, trots att SEA har en ödmjuk och saklig framtoning under generalsekreteraren Stefan Gustavssons ledning. SEA är ett ljus och ett salt till försvar för det sanna evangeliet i tro, lära och livsstil. Men från >>”våra egna led” angrips nu SEA med påståenden om att de leder in människor i en sektliknande subkultur, dvs blir svärmiska och i fel mening världsfrånvända. Istället för att uppmuntra unga människor att inte leva i den normlöshet som präglar vår tid, så säger man lite föraktfullt; "Hur intressant är det för unga människor i dag att gå i klinch med så gott som hela samhället utanför kyrkans murar?" Att som ung (eller i andra skeenden i livet) stå upp och frimodigt visa på bibelns ord och vad som är rätt och fel, är alltså att på ett destruktivt sätt "gå i klinch" med samhället? Kan inte uppfatta debattörerna på annat sätt än att vi ska tiga och flyta med i strömmarna av normlöshet och moralupplösning.

Så låt oss därför be för Svenska evangeliska alliansen och dess ledarskap. De behövs som stöd för enskilda kristna, inte minst ungdomar i skolvärlden, men också i de lokala församlingarnas dagliga kamp för den sunda kristna tron. På område efter områd blir det allt trängre för bibeltroende och i dagar som kommer lär vi behöva varandra på ett långt djupare och konkretare sätt vi behövt hitintills.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 16 juli 2016

 

Var vaksam inför hatretorikens snaror!

Vad är det direkta syftet när Islamiska Staten (IS) uppmanar till terrordåd i exempelvis Frankrike? Wolfgang Hansson, krönikör på Aftonbladet, menar att syftet är att skapa en splittring mellan muslimerna som är bosatta i Frankrike och den övriga befolkningen. Han menar att det redan nu finns tydliga tendenser till att detta har börjat och kan urarta. Wolfgang Hansson skriver: ”Terrorgrupperna hoppas att Frankrike ska ta till drakoniska åtgärder som drabbar den muslimska befolkningen som då i sin tur reser sig mot den franska staten och mer och mer börjar sympatisera med IS och andra grupper. Ur detta kaos ska en islamistisk revolution starta där jihadisterna och islam ska stå som slutgiltig segrare.”

Likaså påpekar W. Hansson att Patrick Calvar, Frankrikes säkerhetschef, nyligen sagt att Frankrike ”står på randen till ett inbördeskrig mellan högerextrema grupper och islamistiska extremister”.

Efter de senaste årens svåra terrorattentat har franska folket enats i solidaritetsmanifestationer och gemensamt stått upp för demokratiska grundläggande värderingar och att man inte ska låta sig skrämmas av terrorismen och inte tillåta dem att skapa splittring. Men Wolfgang Hansson skriver att efter det senaste terrorattentatet börjar nu andra röster att göra sig allt mera högljudda, nämligen de högerextrema rörelserna som också de gärna underblåser hatet och konfrontationen mellan etniska fransmän och andra grupper i Frankrike.

Som kristna och demokratiskt sinnade människor har vi nu en kallelse att inte låta oss dras med i den upptrappade hatretoriken, för då har de onda krafterna lyckats med det som de vill uppnå.  Vi ska vara en motkraft som lyser med Jesu Kristi kärlek i våra hjärtan. Gör vi inte det så lever vi inte i vår kallelse och därmed förnekar vi vår Herre Jesus som en gång för alla visat oss Guds kärlek och nåd.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 1 juli 2016

 

 

Ännu en osund karismatisk våg

 

Todd Bentley blev ju i samband med den så kallade Lakelandväckelsen (ö)känd över stora delar av världen. Det var extremt många konstiga och osunda saker som hände och sades under dessa Lakelandmöten sommaren 2008. Efter något års uppehåll så var Todd Benteley åter på ”scenen” i osunda karismatiska sammanhang i USA och på andra platser i världen, bland annat i Sydafrika.

 

Nu har också denne Todd Bentley en kollega som faktiskt måste anses som ännu osundare än honom själv och dessa båda kampanjar nu ihop. Hans namn är Doug Addison. I ett Nyhetsbrev presenterar Todd Bentley denne Doug Addison med följande ord:

 

Doug Addison is a prophetic dream interpreter, speaker, writer, Life Coach, and stand-up comedian. His high energy prophetic messages have been shared on television, radio and the internet for over a decade. Doug brings laughter, fun and a unique prophetic style while empowering people to transform their lives, discover their destiny and understand their dreams, tattoos and piercings. Dougs positive messages stay with his audiences long after hearing him.”

 

Det finns många exempel att finna på internet på hur djupt osund ”förkunnelse” denne Doug Addison förmedlar. Spola fram ca. 27 minuter i detta >>program så kan du se ett exempel på vad det handlar om.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 12 mars 2016

Vad talar Alexander Bard om?

En av Sveriges mest eftertraktade föreläsare är ”internetgurun” Alexander Bard. Han är ateist och absolut inte profet i någon biblisk mening. Men han har under många år varit en som långt i förväg förutsett den digitala utvecklingen och internets ständigt växande möjligheter. Han har ofta fått rätt och på ett ganska träffsäkert sätt.

Han intervjuas i >>Svenska Dagbladet om vad han nu tycker sig se komma, och intervjun avslutas med dessa ganska kryptiska ord som jag anar att de syftar på Vilddjurets märke och tekniken som kommer finnas kring det. Alexander Bard säger:

Den stora revolutionen som står runt hörnet är mikrobetalningar. Det blir lättare och lättare att överföra små summor, som känns mindre i plånboken. Det är bara det att det inte är Dagens Nyheters artiklar vi kommer betala för, utan det kommer vara något som har ett högre värde, som vi inte redan har. Mikrokapitalismens storhet kommer ta fart!.SLUT CITAT (fetstilsmarkeringen är min)

Notera uttrycket "något som har ett högre värde". Vilddjurets Märke kommer ju inte bara handla om ännu ett framsteg i den teknikska utvecklingen där vi smidigt kan betala för varor och tjänster. Nä, "ett högre värde" kommer vara kopplat till detta, och Uppenbarelseboken beskriver hur just detta "betalmärke" kommer vara förenat med att den som tar emot det lovar tillbedjan av Vilddjuret och en trohetsförklaring till honom. Märket kommer således ha "ett högre värde" än vad en aldrig så avancerad betalningsteknik kan innebära. Dessvärre kommer detta högre värde inte vara något gott, utan något som leder människor evigt vilse.


Berndt Isaksson

Uppdaterat den 2 februari 2016

Steg för steg

Hédi Fried, idag 91 år, är en överlevare av Förintelsen som nazityskland riktade mot främst judarna. Denne Hédi Fried har sagt: ”Att tyskarna lyckades med Förintelsen berodde på att saker hände steg för steg för steg. Och du kunde aldrig gissa vad nästa steg skulle bli."

Hennes iakttagelse är både intressant och kuslig. Vi vet att det än en gång kommer riktas en stor förföljelse och ett förintelseförsök mot främst judar och kristna under den Stora Vedermödan. Detta kommer vara orkestrerat av Antikrist. Säkerligen kommer det även då vara på samma sätt, dvs att det blir något smygande och där det kommer vara omöjligt att med mänskligt förstånd räkna ut vad nästa steg i den upptrappade förföljelsen kommer handla om. Det kommer vara listigt utlagda snaror som bara de andligt vaksamma kommer se och kunna undvika.

Jesus har lovat vara med oss ALLA dagar intill tidens slut. Han kommer vara den Gode Herden som kommer leda oss även genom Vedermödans dagar, och sitt namn till ära kommer han leda oss på rätta vägar där vi inte fångas av de listigt utlagda snarorna. Utan hans herdeskap kommer vi inte ha en chans att förutse och undvika den djupt andliga förförelse som kommer över jordens alla inbyggare, men i hans sällskap kommer vi vara trygga även i den svårasta av alla tider. Jesus har lovat att leda oss steg för steg, dag för dag och det löftet kommer visa sig än mer dyrbart ju närmare denna tidsålders slut vi kommer. I Honom kommer vi äga den andliga klarsynthet vi i oss själva inte äger.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 14 december 2015

 

Falska profeter och äkta mirakler

Mark 13:22-23 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Jag vet att vi är många som brukar citera ovanstående bibelverser, och det har vi också all anledning att göra. Det slår mig att det sägs om dessa profeter och messiasgestalter att de är falska, men det sägs inte att deras tecken och under är falska. Hur ska det förstås? Förmodligen just så att ändetidens falska profeter kommer göra mirakler som inte bara är några illusionstrix, men verkliga mirakler. Givetvis inte äkta i bemärkelsen att Gud har något med dessa mirakler att göra, men att de är verkliga i meningen att de är övernaturliga och inte fejkat eller mänsklig fingerfärdighet eller illusionsnummer. Inför detta ändetidsfenomen säger alltså Jesus att vi ska vara på vår vakt, och han understryker att han nu har förvarnat oss om detta.

Den varningen behöver vi verkligen nu ta till oss, kanske särskilt i våra ofta godtrogna frikyrkoled. Hur lätt är det inte att tro att det är ett Guds verk om det sker mirakler och påtagliga under? Men syftet med de FALSKA  profeternas mirakler är inte att förmedla någon egentlig hjälp, men att bedra människor bort från den sanna frälsande tron. Den antikristliga anden som är verksam i tiden har inget emot att vi anordnar mirakelkonferenser och inbjuder till kittlande seminarier om övernaturliga gåvor, så länge som dessa sammankomster leds av ledare som kommer i fårakläder men inombords är glupande ulvar som vill skada och skingra Guds hjord.

Vi kanske tror att vi har sett det mesta och det värsta av dessa falska profeters verksamhet. Men förmodligen är det bara något mycket ringa vi hitintills har sett av denna kommande svåra andliga förförelsen, och att det som ligger framför oss kommer bli så mycket tuffare att stå emot och inte bli förledd av. Inte så att vi har anledning att känna fruktan, men vi ska inte heller i något övermod tro att vi i oss själva är så andligt klarsynta att vi inte skulle kunna bli bedragna. Utlämnade år oss själva blir vi dock lätta offer när ändetidens svåra andliga förförelse i kraft av antikrists ande kommer vara verksam - för att om möjligt bedra oss. Därför kallar Herren oss till den överlåtelse där hans nåd får bevara oss, den nåd som gör skillnad mellan liv och död.

Joh 17:15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda.

Fil 4:7 Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.


 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 21 oktober 2015

 

Den Helige Ande och estetik

Jag kan tänka mig att människor som gillar sånt som är estetiskt tilltalande också kan ha lättare för att attraheras av Katolska kyrkan. För vad gäller sånt så kan det ju i exempelvis svensk frikyrklighet vara ganska torftigt och fjärran från allt som tilltalar dem som vill ha stil och sinnlig estetik.

Jag tror inte att Gud som skapat oss missunnar oss sånt som är vackert och estetiskt tilltalande. Men samtidigt är det så snubblande nära att man i brist på den Helige Andes liv och sant andligt skeende när vi kommer samman till gudstjänster och bönesamlingar, då istället försöker kompensera det med själslig/sinnlig estetik. Det finns ju något kittlande i sånt och tyvärr förväxlas det ofta med sant andligt liv och Gudsnärvaro.

När jag var i 20-årsåldern var jag med i en bönegemenskap i Metodistkyrkan i Luleå när vi åtminstone fick ”ögonblick”  av  andliga upplevelser där sinnlig estetik och den helige Andes liv och manifestationer förenades i en skönhet som jag aldrig kommer glömma. Jag kan egentligen inte sätta ord på vad vi vid några få tillfällen fick uppleva av detta och kanske att jag inte heller vill försöka sätta ord på det därför att det då alltid finns en risk att det blir att kasta pärlor som trampas ned.

Men poängen är att jag anar att det finns ett sant andligt församlingsliv där estetik inte är en ersättning men något som den Helige Ande tar i bruk för att uppenbara Guds härlighet.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 9 oktober 2015

 

Bruden eller Brudgummen?

Allt elände kommer från Amerika – ja, så kan man ofta höra människor säga, ibland på allvar, ibland lite skämtsamt. Men ofta ligger det mycket i att det finns så mycket osunt i tiden som visar sig komma från just Amerika. Detta gäller även inom kyrkornas värld.  Läror som kommer från Amerika och som många imponeras av, men som ändå visar sig vara osunda. Kanske inte vid ett första möte och anblick, men på sikt märker man att detta leder fel, detta blir osunt, detta ger inte en god frukt. Men ofta dröjer det länge innan man kan sätta fingret på vad exakt som är orsaken till att det blivit så fel.

Jag har senaste årtiondet märkt hur många kollegor tjusas av läror där den kristna lokalförsamlingen prisas och upphöjs och framställs som det som ska rädda staden där man bor, rädda landet, rädda världen. Och vid ett första möte med den typen av förkunnelse som prisar församlingen så kan man tänka att detta är ju bra. Minns en ung pastor som varit i USA och inspirerats av dessa läror och som gång på gång utropade ”jag älskar den lokala församlingen”. Ofta möter man idag exempel på pastorer som ser församlingen som ”sin” församling och som något man experimenterar med och som man ser som ett företag genom vilket man vill göra sig ett namn, precis som företagare som vill bli framgångsrika genom att lyckas i affärsbranschen.

Allt fler börjar dock sakta inse vart detta leder. Denna typ av förkunnelse, även kallad herraväldesteologi, är i grunden djupt förrädisk. Den handlar om att man dyrkar församlingen istället för att av hela sitt hjärta älska Brudgummen Jesus Kristus.

Något är sjukt om bruden älskar och dyrkar sig själv, vill förverkliga sig själv, bli framgångsrik och lyckad istället för att först och sist älska brudgummen.

Att tillhöra en församling ska vi förvisso vara tacksamma för att få göra och vi ska verkligen måna om församlingsgemenskapen och vara trogna i församlingslivet. Men låt oss vara andligt vakna så att vi inte dras in i en församlingssyn som präglas av självdyrkan och herraväldesteologi. Det är inte församlingen som kommer rädda denna värld. Församlingen består av bristfälliga människor, men som genom Guds nåd blivit kallade att vara de heliga som vittnar om och väntar på Brudgummen Jesus. Församlingen har inga löften om att vi ska kunna förvandla denna värld genom någon herraväldesteologi till ett paradis INNAN Jesus kommer åter. Men det är just vad herraväldeslärorna idag, i dess olika varianter, vill få oss att tro; dvs att Jesus inte kan komma tillbaka innan vi fixat till denna värld genom att ta herravälde över den och där församlingen blir en andlig och politisk maktfaktor inför vilken världen får böja sig.

På vissa hålla i världen är det senare på väg att hända, men det är verkligen inget som sprider Gudsrikets väldoft. Istället upprepar sig det som gång på gång har skett genom historien, att där kyrkan  börjar göra anspråk på den världsliga makten blir det ALLTID korrumperat, sjukt och ett djupt andligt förfall.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 6 oktober 2015

 

Världens enda hopp - Jesu Kristi återkomst!

Stefan Swärd imponeras i ett Tweets av kyrkoherde Paul Harcourt som nyligen i en New Wine-samling för ledare ska ha sagt; ”Guds plan för att förändra världen är kyrkan". Detta imponeras Swärd av i en Tweet-kommentar.

Men kyrkoherden har fel. Visserligen är vi som kristenhet och församling kallade att vara ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen. Samtidigt vet vi att denna värld bara kommer bli mer och mer korrumperad och slutligen totalt bedragen av Antikrist. Församlingen kommer lida svår förföljelse in i det sista och slutet blir en förföljelse som överträffar allt annat tidigare och då många kristna får möta martyrskap.

Men det som kommer rädda och förändra världen är enbart Jesus tillkommelse, då all ondska och djävulskap ska fängslas för de 1000 åren.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 30 september 2015

Stora värlshändelser avlöser varandra i samband med den sista blodmånen

 

I går visade sig den sista blodmånen i Tetraden. Senaste dagarna har verkligen varit späckade med profetiska händelser. Idag kom nästa riktigt "stora" nyhet som dirkekt berör Israel. Palestiniernas ledare annullerar fredsavtalet med Israel, vilket ju är en indirekt krigsförklaring och början på en helt ny upptrappning av krig och terror mot Israel. Nu finns inget som håller tillbaka att de palestinska ledarna kan starta ett nytt terrorkrig mot Israel och som redan börjat sen nån vecka tillbaka med vad som helt klart är en växande intifada.

 

Dagen efter sista blodmånen och andra dagen i judarnas heliga Lövhyddohögtid kom alltså Mahmud Abbas med denna krigsförklaring och dessutom proklamerad i FN. Som belöning för krigsförklaringen hissade FN för första gången den palestinska flaggan utanför högkvarteret i New York. Givetvis är detta en historiskt mörk dag för det judsika folket.

Till detta kommer också att Ryssland på bara några få veckor fått en helt ny maktställning i Mellanöstern genom en enorm militär mobilisering i Syrien, dvs ett land direkt gränsande till Israel. Ryssland är där för att stanna. NU heter det att man är där för att bekämpa Islamiska Staten. Det är snart gjort, men sen kommer detta Putins Ryssland att vända sig mot Israel och då med en armén som representerar hela världen. När det sker är vi oerhört nära Jesu tillkommelse.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 28 september 2015

 

Blodmånen blev till en Super-måndag!

Denna dag, måndagen den 28 september 2015, som alltså är dygnet då den sista blodmånen i Tetraden visade sig, blev verkligen till en ödesdag och milstolpe i världshändelserna. Observera att helt utan några referenser till blodmånen skriver DN-journalisten Sanna Torén Björling om vad som sen hänt i FN denna dag och kallar dagen för ”super-måndagen” och då inte alls i tanke på superblodmånen, utan på stora politiska tal i FN!

Saxat från >>DN:

”Under vad som kommit att kallas ”super-måndagen” talade vid generalförsamlingens öppnande flera av världens stora ledare. FN fyller 70 år och inte på många år har så många världsledare samlats här, och maratontalen fortsätter hela veckan. Säkerhetspådraget är enormt, och polisnärvaron i området kring FN-högkvarteret på Manhattan massiv. Efter ett introduktionsanförande av generalsekreterare Ban Ki-Moon, som manade medlemsländerna att minnas de FN:s ursprung och stadgar, i en tid då misstro och ojämlikhet ökar, intas talarstolen inom loppet av ett par timmar av ledarna för Brasilien, USA, Kina, Ryssland, Iran och Frankrike. Efter en helg som i hög grad har handlat om hållbarhetsmål har FN-mötet nu gått in i en politiskt hårdare vecka. Obama ledde på måndagen ett toppmöte om en drastisk förstärkning av FN:s fredsbevarande styrkor. Samtidigt diskuteras hur rekryteringen till våldsam extremism kan hejdas och hindras, och hur flyktingkrisen ska hanteras av FN.” SLUT CITAT (fetstil och understrykningar är mina)

 

Ja, jag tror med risk för att bli förlöjligad att den Gud som kallas ”den gamle av dagar” redan innan världens grund var lagd och innan Han skapat solen och månen, planerade för att en superblodmåne skulle signalera att just denna dag skulle bli en dag då ”stora” politiska tal skulle hållas och som skulle bli ett avstamp till den nya världsordning som kommer ledas av den ”starke ledaren” Antikrist. Kanske att vi nu också är inne i vad som blir sista årsveckan, men i vart fall upplever jag att Gud som styr historiens gång signalerar med de skapade himlaljusen, solen och månen, för att vi står inför ändetidens slutscenario.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 27 september 2015

 

Tetradens finalmåne i natt

 

I natt mellan kl. 04:11 och 5:23 kan du (förutsatt att det är molnfritt där du bor) se ett mäktigt fenomen på himlen, nämligen en blodröd måne som samtidigt är en s.k. supermåne.  Denna blodröda jättemåne är den sista i Tetraden med fyra blodröda månar, där den första inföll på den bibliska Påskdagen våren 2014. Jag tror på att det kommer visa sig att denna Tetrad, som tidigare, kommer sammanfalla i tiden med något stort i judafolkets historia. I tanke på allt som nu händer i Mellanöstern och bland beslutsfattare i FN, EU, Ryssland m.fl. så är det ju så mycket som direkt eller indirekt  handlar om Israel. Denna världens styrande och den onda andevärldens krafter vill skada Israel, ja allra helst utplåna hela judafolket. Men det kommer inte Gud tillåta ske, även om vi vet att Israel än en gång kommer gå igenom svåra prövningar och vedermödor innan Messias, Jesus från Nasaret, kommer åter.

 

Gå gärna upp i natt någon gång mellan kl. 04:11-05:23) och betrakta den blodröda supermånen och be samtidigt för Israel. Bed om beskydd och Shalom över judafolket, bed att de får insikt och tro på Jesus som deras efterlängtade Messias.

 

 

 

Berndt Isaksson 

 

 

 

Uppdaderat den 9 augusti 2015

 

Låt er inte bedras av de som  förklär sig till rättfärdighetens tjänare

 

Matt. 7:15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. 20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Mark. 13:21 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.


2 Kor. 11:12 12 Och jag tänker fortsätta göra som jag gör, för att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad de skryter med. 13 Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. 14 Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. 15 Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar.


2 Pet. 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. 2 Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. 3 I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte.


Ovanstående verser talar om falska profeter, falska apostlar och falska lärare. Notera hur det i dessa verser inte sägs något om att man måste förneka helt grundläggande bekännelsesanningar för att hamna i kategorin ”falsk profet/lärare/apostel, vilket det ju finns andra Bibelord som talar om. Alltså, det finns idag som i alla tider sådana som säkert svarar rätt på grundläggande kontrollfrågor vad gäller trons bekännelsefrågorna om vem Jesus är och hans frälsningsverk, men som likväl är falska profeter därför att de samtidigt har falska motiv och personliga agendor i sina hjärtan. Många av de i människors ögon stora förkunnarna i vår tid inom den falska karismatiken och inom de sökarvänliga megakyrkorna (typ Joel Osteens) är säkert sådana som kan svara helt rätt på kontrollfrågor om kristen tro och lära, men som ändå är vad Bibeln kallar falska profeter och villolärare och sådana som ” förklär sig till rättfärdighetens tjänare” . Men den grunda bibelkunskap som finns bland många kristna idag så är man lätta byten för dem som kommer till dem just ”förklädda” som rättfärdighetens tjänare men bakom förklädanden och de korrekta svaren är glupande ulvar.  Det kommer en gång visa sig att de har varit karismatiska och de har flitigt använt Jesu namn och talat om och till Jesus som Herre, Herre men ändå får de en dag möta ett totalt avvisande inför Jesus.

Detta är viktigt att vi betänker för det finns i vår tid de som försvarar dessa falska profeter med att de just svarar rätt på ”kontrollfrågorna” i grundläggande troslära. Till det säger man att om man bara är rätt i de frågorna så är det inte så allvarligt om det i övrigt finns överdrifter i annat. Men bibelorden här ovan visar att den andliga förförelsen är mera utstuderad än att den kan undvikas med enkla ”kontrollfrågor” i kristen troslära.

 

Berndt Isaksson

Uppdaterat den 18 juni 2015

 

Vad menas med "Onådda folk"?

I nummer 5 av tidningen ”Ljus i Öster” finns den en artikel med rubriken ”Jesus kommer” och den är författad av Mika Kosonen. Han skriver bland annat om något som heter ”Joshua projekt” som fokusera på att nå "onådda folk" med evangeliet. Man hävdar att det idag finns 6600 onådda folkgrupper och att det motsvarar att 40% av jordens folk är onådda, dvs nästan 3 miljarder människor.

Men vad är då definitionen på ”onådda folkgrupper”? Ja, definitionen är att man ”saknar en livskraftig och självutbredande församling inom sin folkgrupp samt saknar Bibeln på sitt modersmål.”

Jag har hört liknande definitioner tidigare. Men vad bygger man detta på? Var i Skriften står det skrivet om någon sådan exakt definition på vad som ska uppfyllas innan man kan säga att Matt. 24:14 är uppfyllt? Alltså dessa Jesusord: ” Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.”

Jag kan omöjligen se att Bibeln ”kräver” att det ordet bara kan sägas vara uppfyllt när det finns en livskraftig och självutbredande församling plus att de har Bibeln på just sitt språk. Den rimliga tolkningen är, som jag ser det, att man har hört budskapet om Jesus inom sin folkgrupp, och då kanske inte exakt var enda människa i respektive folkgrupp. I dessa internettider och då människor med lätthet förflyttar sig även till otillgängliga områden, så skulle jag tro att man kan säga att man inom de allra flesta folkgrupper i någon bemärkelse har hört budskapet om Jesus. Jag skulle därför tro att man förmodligen kan säga att Matt 24:14 redan är mer eller mindre uppfyllt.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat den 29 mars 2015

 

Vad ska vi vara beredda på?

 

Nedanstående citat från Sven Reichmann kan låta märkligt, men stämmer så väl om man tänker efter.

Har du en gång lämnat ditt liv i Jesu händer så är du ju redo när han kommer, mer redo kan du inte bli. Vad är det vi ska vara beredda på, för någonting? Jo, jag tror det är något helt annat, jag tror det är Antikrists ankomst. Inte Jesu ankomst. Ty Antikrist kommer bli en lurig figur. Och det är stor risk att vi inte känner igen honom som den motståndare till Kristus som han kommer att vara.

ca. 35 minuter in i denna ljudfil.

http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Uppenbarelseboken/1.%20Beredskap.mp3

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 5 februari 2015

Vision Norge bekänner färg

Skandinavisk kristenhet har förvissa haft en hel del osunda influenser från det som kallas framgångsteologi. Men likväl har man även i trosrörelsesammanhang i Skandinavien lyckats hålla stången mot den allra värsta och grövsta och mest manipulativa formen av framgångsteologi som finns på andra håll i världen. Nu verkar det som att den växande tv-kanlaen ”Vision Norge” definitivt börjar slå in på en bana där just den riktigt råa manipulativa framgångsteologin predikas. Där man mot generösa penninggåvor utlovas bönesvar som helande och ekonomiskt överflöd i sin privatekonomi. Vision Norge har haft en sändning  (>>som blivit uppmärksamma av norska Dagen) med en förkunnare vid namn Bayo Oniwinde som totalt oblygt predikar detta, och sedan i samma program följs det upp med instämmande från Oddvar Johansen. Du kan lyssna till programmet >>Här (spela fram till 4 minuter och 30 sekunder. När grundaren och högste ledaren på Vision Norge, Jan Hanvold tillfrågas angående detta så tar han på inget sätt avstånd från denna förkunnelse, utan angriper istället Dagen för deras kritik >>Här

 

Berndt Isaksson

 

 

Då all rädsla och fruktan är borta

En konsekvens av syndafallet var inte bara att människans natur blev korrumperad då vi fick del att syndanaturen. Paulus talar i Rom 8 om hur hela skapelsen blev lagd under förgängelsen och hur även den harmoniska ordningen i skapelsen blev rubbad. En effekt blev att rädslan och fruktan kom in. Människor är rädda för djuren (åtminstone de farliga) och djuren själva är rädda för varandra. Det lilla lammet som fruktar vargen eller lejonet osv. Men så var det inte innan syndafallet fördärvade människan OCH skapelsen. Då levde både djuren sinsemellan i harmoni och likaså människa och människa och människa och djuren. Detta ska en gång bli återupprättat i Tusenårsriket, där fruktan inte längre ska finnas hos vare sig djur eller människor. Tycker detta charmerande youtube klipp kan stå som en liten påminnelse om hur det blir när Skapelsen blir återställd till det den ska vara:>>HÄR

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 20 januari 2014

 

Telefonsamtal om dopfrågan

Jag fick ett telefonsamtal här om dagen som jag fått tillåtelse att sammanfattningsvis återge. Personen som ringde sa samman-fattningsvis så här:

Jag är baptist av födsel och ohejdad vana skulle man kunna säga. För en tid sedan debatterades dopfråga i din hemsidas samtalsforum. Det finns två sorters baptister. De som menar att bara det baptistiska dopet är det rätta och att spädbarnsdop inte ska anse som ett riktigt dop. Sen finns det en annan sorts baptister dit jag själv räknar mig. De som tycker att det baptistiska dopet är det lämpligaste men att även spädbarnsdopet ska ses som ett kristet dop och räknas med för dem som vill leva i det dopet.SLUT CITAT

Observera att ovan citerade inte är ett ordagrant citat utan en sammanfattning jag har gjort av vad en person sa i ett längre samtal. Jag har fått personens tillåtelse att sammafatta det som jag kort gjort här ovan. Jag tycker nämligen att den inställningen är hoppfull och dessutom den inställning som idag växer fram i breda baptistiska led, som jag uppfattar det. Alltså en ömsesidig respekt och utrymme där vi bekänner oss till ETT KRISTET DOP om än tillämpningen vad just de allra minsta barnen skiljer sig åt. Där stora delar av kristenheten ser en biblisk förankring i att låta spädbarnen frambäras till dopet, medan en annan stor del av kristenheten vill låta barnen vänta med dopet tills de kan tala och ge ett eget muntligt medgivande och bekännelse.

Vissa som då ogillar den framväxande enhet i dopfrågan ser dock bara en krypande konspiration bakom detta av samma sort som den enhet som har Rom som slutdestination. Där tror dock jag att man begår ett stort tankefel och missar ett enhetsbyggande som inte kan tillskrivas ”kyrkopolitik” men som är den Helige Andes enhetsverk. Vi behöver inte den kyrkoorganisatoriska enhet som så mycket idag handlar om när man talar om ekumenik och kristen enhet. Ofta är det just bara kyrkopolitik som är drivkraften. Men enhet i en av kristenlivets viktigaste frågor, dopet till Jesu Kristi död och uppståndelse, är dock något helt annat än kyrkopolitiskt tjafs och människoverk.

 

Jag är övertygad om att dopet till Jesu Kristi död och uppståndelse, oavsett doppraxis, kommer vara en styrka och inspiration för Jesustroende på ett särskilt sätt under Vedermödans svåra dagar. När alla mörkrets krafter kommer göra allt för att förmå oss att ta emot Vilddjurets Märke och lova Vilddjuret vår trohet, så kommer vårt kristna dop med dess bekännelse till Jesu död och uppståndelse var en källa som kommer ge oss den kraft där till och med ett martyrskap för Jesu namns skull kommer ses som en nåd och en ära.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 15 januari 2014

 

Äkta vänskap i sorg och glädje

Det sägs ju ofta att vem som är ens verkliga vänner visar sig när man kommer i problem eller kanske i en utsatt situation där man av alla blivit missförstådd eller i tider av sorg.  Då sägs det att vem som är ens verkliga vänner visar sig i deras trofasthet och i huruvida de deltar i det svåra man går igenom. Så är det förvisso.

Men jag skulle nog ändå säga att verklig vänskap visar sig kanske ännu mer när något riktigt stort och glädjande når ens liv. Vänner som då delar ens glädje på ett äkta och uppriktigt sätt trots att de inte har något att själva vinna på det eller med några baktankar.  Deras sanna vänskap visar sig i deras deltagande glädje. Inte den falska hymlande och som visar sig vara full av avundsjuka och missunnsamhet.  De avslöjar själva att de inte är ens verkliga vänner.

 

Visst, verkliga vänner gråter med dig när du gråter, men kanske är äkta vänskap ännu tydligare i de vänner som verkligen  delar glädjen när lyckan når ditt liv. Inte den lycka som högsta vinsten i ett penninglotteri kan ge, för den lyckan vill många med blandade motiv dela med dig. Men den lycka du möter och som dina vänner inte har något mera att hämta av än att de i sann vänskap gläds därför att du är glad. Då kan du veta att det är äkta vänner.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 5 januari 2014

 

En Dopväckelse växer fram

Dopet av spädbarn har en biblisk tradition förebildad redan i gamla förbundet. Vissa motståndare till spädbarnsdopet säger att det skulle ha utombibliska rötter i olika hedniska ritualer. Dop av olika slag förekommer säkert inom alla möjliga hedniska sammanhang, så skulle det vara en relevant jämförelse så slår det i så fall lika mot både det baptistiska dopet som mot spädbarnsdopet. Men djävulen gör alltid snarlika kopior på allt som Gud förordnar i syfte att skymfa och förvränga.

Ett mycket tydligt bibelord som visar på kopplingen mellan omskärelsen och spädbarnsdopet är Kol. 2: 11-12 ”I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.”

Läs det bibelordet i vilken översättning som helst och det framgår med överväldigande tydlighet hur kopplingen omskärelsen och dopet sker. Likväl finns det de som kör huvudet i sanden och säger att det uttryckligen måste stå att de döpte spädbarn för att de ska tro att så skedde bland de första kristna.


Men fler och fler baptistteologer och predikanter har börjat inse hur i grunden felaktigt det är att förkasta dopet av spädbarn till troende föräldrar. Det man inte har förstått är ju att när kristendomen föddes så blev det ju av naturliga skäl dopet av vuxna som blir det helt dominerande, precis som det blir det när väckelsen idag bryter igenom i ett område där inga kristna har funnits. Då blir det första skeendet dop av vuxna som kommer till tro det helt dominerande, men med tiden så kommer också hela familjer med och de nyfödda barnen till de troende bärs enligt det bibliska mönstret fram till dopet. Vilken förälder vill inte att barnet från början av livet ska få förbundstecknet, som ju är EN innebörd i dopet?

 

Det vi ser nu på flera håll är en slags dopväckelse som Guds Ande verkar fram, där bibeltroende i olika sammanhang och traditioner finner varandra och där dopfrågan inte längre av Guds Ande tillåts få vara en stötesten. Jag tror att vi åtminstone i dopfrågan kommer få se en slags reformation där man från baptistiskt håll kommer erkänna och se att spädbarnsdopet är ett fullt bibliskt och giltigt kristet dop. Utan ett sådant erkännande lär inte bibeltroende kunna enas i den Andens enhet som Jesus bad om. Det finns mycket vi kan vara "oeniga" i utan att det påverkar Andens enhet. Men om en kristen förkastar en medbroders spädbarnsdop som ett ogiltigt dop så skymfar man inte bara denne sin medbroder, man skymfar ju även den heliga handling Gud i dopet utfört i den människans liv.

Jag har inte rätt att döma, men jag tror de som mot bättre vetande förkastar det spädbarnsdop som människor har sin dopvisshet i riskerar att förhärda sig själva. Dvs när man förtrampar och föraktar något som är bibliskt rätt och dessutom utfört i Treenighetens namn. Men det som sker nu är en dopväckelse som syftar till den sanna Andens enhet som är något helt annat är den religiöspolitiska enhet och falska ekumenik som vi samtidigt ser växa fram. Vid sidan av den högljudda och babelstornsliknande falska ekumeniken växer nu istället enheten fram bland de bibeltroende, och för att den ska bli möjlig röjer Guds Ande bort den stötesten som missuppfattningarna och de låsta positionerna varit i dopfrågan.

 

Dopet handlar om själva hjärtat i det kristna livet - att vi i dopet dör och uppstår med Kristus. I något så centralt och livsviktigt vill givetvis Guds Ande att hans sanna efterföljare ska vara ett.

Paulus säger i Ef. 4: 3-6 ”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.” (understrykningen min)

Blir det då inte TVÅ dop kan man undra om både vuxendopet och spädbarnsdopet erkänns? Nej, det är ett och samma kristna dop, precis som det var en och samma omskärelse oavsett om den mottogs hos den nyfödde eller hos en som i vuxenålder konverterade.

 

Berndt

 

 

 

När föddes Jesus?

 

På bloggen Aletheia förs det en livlig och intressant debatt under frågeställningen >>”När föddes Jesus egentligen, om inte på julafton?”

 

Som jag ser på frågan så vet vi inte med säkerhet vilken dag på året Jesus föddes. Om vi visste det skulle vi givetvis fira hans födelsedag på den årsdagen. Nu finns det lite olika tankar och teorier om när Han föddes, men ingen kan sägas vara helt ”vattentät”. Vi vet med andra ord inte när Han föddes, och därför är i princip vilken dag som helst under året lika god som någon annan att fira hans födelse.

 

På Aletheia citeras ”The Catholic Encyclopedia” som medger att det var den hedniska festen, Solens Högtid (Natalis Invicti), som firades den 25 december och som man sedan valde som datum för Juldagen och firandet av Jesu födelse.

 

Ett suveränt val, vill jag säga om det. Vilken stark symbolik, att slänga ut den hedniska tron och högtiden, och ta in tron på Jesus som är Rättfärdighetens Sol som gått upp med helande under sina vingar (Mal 4:2). Att välja samma dag, den 25 december, blir ju en mäktig manifestation och demonstration att man bytt tro och religion.

 

Valet av den 25 december var också pedagogiskt vist, för det visade att man inte avsåg att fortsätta att fira Solens högtid (Natalis Invicti) parallellt med den kristna tron på Jesus som Herre. Nej, valet sa tydligt, ut med det gamla och in med den nya - tron och bekännelsen av Jesus som Herre och Frälsare.

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 22 oktober 2013

 

Afrika, framgångsteologin och Älmhult


Tidningen DAGEN har idag en mycket bra artikel om hur förödande framgångsteologin är för kristenheten i Afrika. Det handlar om teologen Mikael Stenhammar som varnar för hur västerländska framgångsteologer fått ett stort inflytande i Afrika och hur detta undergräver tilltron till det som är det sanna och sunda evangeliet.
När jag läser detta så tänker jag att vi har något liknande på gång i Sverige. På 1980-talet kom en våg av framgångsteologiskt inflytande från Amerika till vårt land främst genom församlingen Livets Ord. Men sett i backspegeln så kunde de mest osunda avarterna motas i grinden. Men nu görs det ett nytt försök att lansera framgångsteologin genom den s.k. Älmhultsväckelsen och där den kristna tv-stationen Kanal 10 är behjälplig i att lansera detta, och då inte bara till Sverige utan till ett flertal länder.

Jag hoppas att kristenheten genomskådar det förrädiska och djupt obibliska som framgångsteologin representerar. Den är definitivt ett falskt evangelium och likväl något som tilltalar egoismen i varje människa.

 

Artikeln om framgångsteologin i Afrika kan läsas >>HÄR


Berndt

 

 

Uppdaterat den 17 september 2013

 

Ett kunskapens ord

”Ett kunskapens ord” har blivit ett populärt sätt att profetera, särskilt bland vissa tv-profeter.  Och det där är ju ett så bekvämt och riskfritt sätt att göra sig ett namn som profet eller profetissa. Det är bara att titta djupt in i kameran och säga att man har fått ett kunskapens ord om att det bland de kanske många tusen eller kanske många miljoner tittarna finns någon som har svår allergi och som just nu sitter i tv-soffan och följer programmet. Ja, det ska väl då väldigt mycket till för att det inte ska vara bra många som det stämmer in på, men var och en av dem kanske tror att tv-profeten talar å´ Guds vägnar. Eller så säger tv-profeten att det finns någon som lider av svår ångest och du följer just nu vår sändning och jag kan se hur du framför dig på tv-bordet har en fruktskål.  Inte sällan uppmanas de tilltalade att sända in en gåva pengar till tv-profetens organisation.

Dessa tv-profeter med sina ”kunskapens ord” behöver aldrig riskera att stå till svars för att ha profeterat falskt, för deras manipulerande profetior stämmer ju alltid in på någon. Jag tänker på Jesusorden ”Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn …Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er.”

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 27 juli 2013

 

Yrvaket

 

Jag skulle tro att det är så för många av oss som var unga under 70- och 80-talet att vi fått med oss att allt som är karismatiskt är lika med bibeltroget och äkta kristendom. Att karismatik skulle kunna vara osunt och obibliskt existerande aldrig som en möjlighet. Ja, inget som ens på något sätt behövde prövas och granskas. De som möjligen kritiserade karismatiska yttringar ansåg vi vara förlorade liberalteologer eller ateister. Men så nu på senare år har vi yrvaket börjat inse att det som har sken av karismatik och sken av trosvisshet och framgångsväckelse, i själva verket OFTA är minst lika obibliskt och osunt som liberalteologin, om än med en annan framtoning.

  Samtidigt har vi fått med oss att det skulle vara farligt och syndigt att vara kritisk och prövande när det sker karismatiska yttringar, att vi då kan bedröva Guds Ande. Ledare inom den falska karismatiken och trosrörelsen har också effektivt skuldbelagt alla som ifrågasatt och granskat och prövat med Guds ord som måttstock. När ledande förkunnare blivit mångmiljonärer har de slagit blå dunster i ögonen på oss och fått oss att tro att deras vältrande i lyx och pengar är ett bevis på att de har med Gud att göra och att de funnit andliga nycklar till ett sant kristet framgångsliv, och att de ska ses som föredömen som vi alla ska försöka ta efter och bli lika. Men i själva verket har de bara praktiserat en vulgär manipulation där längtande människor förmåtts att tömma sina plånböcker och bankkonton till lyxpredikanternas fortsatta lyxliv.

 

Den falska karismatiken och framgångsteologin kan sägas ha skadat ”den kristna saken” på många olika sätt, men det mest förödande har förmodligen varit att man lyckats omformulera evangeliet till ett korslöst budskap där ingen verklig omvändelse anses behövas. Och vips har man också fått en produkt som även världen kan anamma och gilla. Det kallas ”sökarvänligt” men är i själva verket ett budskap där människor kittlas i öronen och fortsätter på en väg där ingen omvändelse ses som nödvändig. Man har ett sken av gudsfruktan, men är i sina hjärtan lika materialistiska som de som lever utan någon kristen bekännelse och identitet.

 

Yrvaket vaknar nu somliga, och varje uppvaknade är en stor Guds Nåd. Att få nåden att bli väckt inför det stora avfall som sedan årtionden brett ut sig, är en nåd som förpliktigar envar till att vara en väktare på muren.  Det som ligger framför oss kommer också bli så mycket svårare och ännu mera bedrägligt i det att avfallet kommer verkligen vara ”fromt” och äga sken av att vara ett Guds verk. Stor nåd kommer behövas för att inte bli andligt vilseledd. Det religiösa grupptrycket kommer för många bli övermäktigt om man inte är väl grundad i Guds ord och nåd.

 

Berndt

Läs också  >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 12 juni 2013

 

Låt dig inte luras av Nigeriabreven

 

De s.k. Nigeriabreven kommer alltjämt och det kan väl kanske tyda på att det fortfarande finns människor som låter sig luras av dem. Trots all information som funnits i flera år om hur den typen av brev är ren bluff och bedrägerier. Det finns också har jag noterat sådana Nigeriabrev som är skräddarsydda för oss kristna. Breven är  översatta till svenska av ett översättningsprogram och därför på knagglig svenska, men vissa av breven har ett fromt kristet språkbruk och ger verkligen sken av att komma från en varmt kristen människa i Afrika. Inte sällan så utger sig personen för att vara dödsjuk, som i brevet här under, och med en enorm förmögenhet som personen vill dela med sig av till en helt främmande person (som mig) uppe i Norden. Allt jag behöver göra är att förmedla mina bankkontouppgifter m.m.

Tydligen finns det som sagt godtrogna och lättlurade människor som går på dessa bedrägerier eftersom dessa brev fortsätter att komma. Och det är klart, får de napp på ett av 10.000 utskick så kan det ju alltid ge något.

 

Berndt

P.S. Här under brevet som kom ikväll:

 

Från fru Zafirah Bahijah
Kära i Kristus,

Må vår gode Herren välsigne dig, belöna dig för din gå ut och ditt kommer in genom Jesus Kristus, vår Lord.Amen.

Mitt namn är fru Zafirah Bahijah, ursprung Kuwait, jag gift med sen Mr Ghassane Bahijah som arbetade med Kuwait ambassaden här i Elfenbenskusten för nio år innan han dog år 2009.

Vi var gifta i elva år utan barn. Han avled efter en tids sjukdom som varade endast fyra dagar. Före sin död var vi båda pånyttfödd kristen. Sedan hans död bestämde jag mig att inte gifta om sig eller få ett barn utanför min makars hem som Bibeln är emot. När min avlidne maken levde han lämnade summan av två miljoner $ 500.000 ($ 3.5million) 3.500.000 United State dollar i ett allmänt förtroende konto i en bank här i Abidjan, Elfenbenskusten Västafrika, Nyl igen , efter min ohälsa min läkare berättade för mig att jag inte skulle räcka för de kommande åtta månader p å grund av min cancer problem.

Han berättade för mig att under de kommande 2 månaderna kommer att bli en spridning av denna cancer på mina ben och jag kommer inte att leva igen, är den som stör mig mest min stroke sickness.Having känt min åkomma jag beslutat att donera denna fond till en kristen, Individ och organisation eller kyrka som jag vet kan behöva det och det kommer att använda dessa pengar som jag tänker att instruera häri enligt önskan min avlidne maken före sin död.

För närvarande är dessa pengar fortfarande med bank.I vill denna fond att användas i verksamheten befrielserörelser arbete som hjälper till pastorer familjer, barnhem, mindre gynnade i samhället och kristna skolor, fattiga människor i din mitt och upp förande av kyr kor och för att sprida Guds ord och att sträva efter att Guds hus bibehålls.

Jag tog detta beslut, eftersom jag inte har några barn som ska ärva pengarna och min man släkt ingar är inte kristna och jag vill inte att min mans strävan att användas av troende. Jag vill inte ha en situation där pengarna kommer att användas i en ogudaktig sätt. Det är därför jag tar detta beslut.

Bibeln gjorde oss att förstå att "Välsignad är den hand som giver". Jag är inte rädd för döden så jag vet vart jag är på väg. Jag vet att jag kommer att vara i famnen på Herren. Exodus 14 VS 14 säger att "Herren skall strida mitt fall och jag skall hålla min frid" Med Gud är allting möjligt.

Så fort jag får ditt svar Jag ska ge er kontakt av banken för dig att ta kontakt med dem direkt för vidare överföring. Jag kommer ock så att utfärda du en myndighet brev som kommer att visa dig som den nuvarande mottagaren av mina pengar. Jag vill att du och din familj att alltid be för mig eftersom Herren är min herde. Min lycka är att jag levde ett liv i en värdig kristen. Vem som vill tjäna Herren skall tjäna honom i a nde och sanning.

min svenska språket är inte så bra att du kan komma tillbaka till mig på engelska språket
Vänligen alltid vara bön hela ditt liv, kommer eventuella förseningar i ditt svar ger mig utrymme med att köpa en annan person för samma ändamål. Vänligen försäkra mig om att du kommer att agera därefter som jag förklarade häri. Hoppas att få ditt svar.

Förbli välsignad i Herren.

Din i Kristus,
Fru Zafirah Bahijah.

 

 

 

Uppdaterat den 15 maj 2013

Vår himmelske Far

I detta som nu blivit en debatt tror jag det är viktigt att vi reflekterar  över vad som måste vara helt grundläggande. Bön handlar inte om formuleringar och tituleringar. Allt sådant är underordnat.  Gud är en Gud som ser till människans hjärta och vad däri är. Håller jag på att drunkna så hör Gud mitt bönerop även om jag ropar på min himmelske Far eller på Jesus eller om jag råkar formulera min bön alldeles ”tokigt”.  Han ser vad i mitt hjärta är. Men större delen av livet är ju för de allra flesta inte fyllt av dramatiska drunkningssituationer där vi i desperation ropar på Guds omedelbara ingripande. 

 

Men vad är det då Jesus och nya testamentet vill säga med den kraftiga betoning som faktiskt finns om att vi ska be till vår himmelske Far i namnet Jesus? Ja, jag tolkar det som att Bibelns Gud, till skillnad från denna världens alla falska gudar, är en Far och inte någon stum staty eller opersonlig instans. Han är en Abba Fader, en kärleksfull pappa. Jesus vill pränta in i våra hjärtan sanningen att vi är Guds älskade barn som kommer inför en Gud som i sanning är vår himmelske Far. Jesus är inte ute efter att avkräva av oss rätta formuleringar i vår bön, men att hos oss plantera sanningen att genom frälsarnamnet Jesus förs vi in i en frälsning där Gud är vår Far som  ger oss det goda och det vi verkligen behöver. Jesus sa: ”Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.” Matt 7:9-11

Denne Far är ingen annan än den Treenige Guden som från evighet är just en total Enhet. Därför kan Jesus säga jag och Fadern är ett. Han kan säga att den som sett honom har sett Fadern osv. Men Nya Testamentets starka betoning på att be till vår himmelske Fader ska nog ses som Guds goda pedagogik för att vi i våra hjärtan ska odla medvetenheten om att vi är Guds barn och Gudomen i dess fullhet är vår Far. Det handlar alltså inte om rätt språkbruk och tituleringar men om hjärtas enkla förtröstan där frälsningens barnaskap är en verklighet i vår Gudsrelation. Bed till Fadern, bed till Jesus bed till den Helige Ande men oavsett vilket så är Bibeln mån om att du inte ska förlora barnaskapet i ditt hjärta där du kan ropa Abba Fader.

 

1Joh 3:1 ”Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 9 januari 2013

 

Vem är verksam i dopet?

Vem är den verkligt aktive i dopet? Är det dopförrättaren eller den som döps eller är det kanske föräldrarna när det är fråga om spädbarnsdop? Nej, den verkligt aktive i dopet är Gud. Han är den som genom sin Ande verkar i dopet, oavsett när i livet dopet mottages. Paulus ger i Rom. 6 en undervisning som visar på att dopet inympar oss i Jesus och hans liv på ett mycket påtagligt sätt. Så här skriver Paulus:

Rom 6:3-11 3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. 9 Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. 10 Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. 11 Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

Dopets betydelse kan inte överskattas och Bibeln undervisar oss pedagogiskt och grundligt med ett bildspråk för dopet redan i Gamla testamentets förebilder. Hur märkligt det än må låta så är syndafloden en sådan förebild. Den dränkte ondskan som hotade allt värdigt mänskligt liv, men räddade samtidigt den troende Noa och hans familj. Syndaflodens vatten lyfte frälsningsarken bort undan det som för andra blev syndaflodens dom.

Samma tanke finner vi i skildringen av hur israelerna tågade genom Röda Havet. Dess vatten blev Farao och hans ondskefulla härar till dom, samtidigt som Gudsfolket genom vattnet räddades till liv.

Därför är den nytestamentliga undervisningen om dopet att det handlar både om en begravning och en uppståndelse. Vi är döpta (begravda) till Jesu död för oss, och i dopet uppväckta till det nya livet i Jesu ständiga gemenskap. Från död till liv.

Dopet är alltså viktigt, mycket viktigt. Har man inte tagit emot det som spädbarn ska man skyndsamt göra det om man kommit till tro först i vuxen ålder. Tror man på Jesus som sin Frälsare finns ingen anledning att dröja med dopet om man inte fick det som spädbarn. Fick man det som spädbarn så är det ett fullt giltigt dop att bekänna sig till.

Somliga menar att spädbarn inte kan döpas utan att man måste vänta tills de blir så pass stora att de kan bestämma själv. Låt oss då bland annat betänka att både omskärelsen i Gamla förbundet på gossebarnen såväl som israelernas tågande som folk genom Röda Havet är förebilder på dopet. När folket gick undan hotet från Faraos härar, så lämnade man inte kvar de barn som inte kunde gå själva. Nej, man bar givetvis sina spädbarn med sig genom Röda havets räddande dop.

Kan man vara ett Guds barn och frälst om man inte är döpt? Ja, det kan man, för om inte annat så är ju den botfärdige rövaren på korset ett bevis på det, han som blev lovad att få vara med Jesus i paradiset. Men likväl ska det stå klart att dopet är något mycket stort och nådefullt  som ingen Jesustroende ska stå utanför. Och som redan sagt; har man inte mottagit det som spädbarn ska man absolut göra det om man kommit till tro senare i livet.

Är det då fel att låta döpa sig på nytt som vuxen om man kommit till tro och inte tycker att det ”räcker” med att veta att man blev döpt som barn? På det skulle jag svara att omdop är inte nödvändigt, men ingen ska heller känna någon fördömelse om man absolut vill att det ska ske på nytt som en medveten markering att man blivit frälst.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 30 december

 

Välkommen strålande Jul i Jesu namn

 

Jag fick i ett sammanhang frågan hur jag kan försvara den  hedniska julen. Men jag  försvarar inte den hedniska julen men väl den kristna julen. Det vissa lagivrare dock inte förstår och inte tydligen kan rymma i sitt liv är den frihet vi har i tron på Jesus, nämligen att vi mycket väl kan samlas till glädjefest, som julen är, för att glädjas över att Jesus kom ibland oss som vår Herre och Gud. Julen ska inte alls jämföras med Herrens Högtider, utan den är som sagt en glädjefest som inte kräver något lagiskt påbud.  Men lagivrarna menar att man måste ha ett lagiskt påbud för att komma samman till den glädjefest som den KRISTNA julen är, och det visar ju då bara att de sitter fast i ett lagiskt tänkande och inte lever i Guds barns frihet.

 

Men de är välkomna ut i den frihet som bara Jesus - vår Herre och Gud - kan ge!

 

Berndt

 

 

Profetiska budbärare tystas ned

 

Profetiska tilltal som frambärs i våra församlingar, vilket var vanligt förekommande i den frikyrklighet jag växte upp i på 70-80-talet, är idag något mycket ovanligt. Det är beklagligt och sorgligt.

 

Men det är än värre för jag hör ständigt hur det berättas om hur man gör på vissa håll, när man från predikostolens ledare bokstavligen avbryter och tystar de profeter och profetissor som står upp och börjar profetera med "Så säger Herren". Jag hör talas om sådana exempel till och med från Pingstsammanhang, där det ju ändå tills inte för så länge sedan fanns öppenhet och mottaglighet för profetiska budskap.

 

Idag tystas ofta dessa profeter och profetissor abrupt ned, inte sällan med någon konstig motivering om att det skapar oordning, men förmodligen är den verkliga anledningen att man skäms inför dessa tilltal och avfärdar dem som överandliga. Pastorer och ledare kräver att de som menar sig ha profetiska budskap ska skriva ned vad de vill frambära och att det ska granskas innan det möjligen kan frambäras.

Profeter och profetissor är ju bara människor, och givetvis hämmas dessa om man blir avbruten i sitt profeterande av pastorn eller mötesledaren och gjord till åtlöje inför församlingen. Dessa som avbryter dessa profetiska budskap skadar djupt det andliga livet i en församling. Sann biblisk karismatik ska vara öppen för både tungomålstal och profetiska tilltal och övriga Andens gåvor.

 

Att det nu i vår tid kommer en störtflod av osund och falsk karismatik över kristenheten, får inte heller tas som anledning att kväva det som är den Helige Andes verkliga gärningar genom människor som fått andliga nådegåvor.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 29 augusti

 

Brudklädnaden

Jag läser om en ung kvinna i Kanade vid namn Maria Pantazopoulo, som för en tid sedan gifte sig. Där hon bor finns den en mycket konstig sed som kallas ”Tras the Dress” och som går ut på att man efter bröllopet på ett lekfullt sätt ska förstöra sin brudklänning. Hon anlitade en fotograf som skulle fotografera henne då hon iklädd sin fina brudklänning gick ut i Ouareau floden . Men genast blev den blöta bröllopsklänningen för tung och i den strida strömmen drogs hon snabbt ned i floden och försvann. Några timmar senare kunde dykare finna henne drunknad på botten av floden i sin brudklänning. Den tragiska händelsen har fått uppmärksamhet över hela världen. Man kan ana att denna tragik kommer att bli mytomspunnen och omskriven för lång tid.

Jag tycker att denna händelse också kan tjäna som en bild och påminnelse om hur viktigt det är att Guds folk som i Bibeln kallas Kristi Brud verkligen ska vara rädd om sin brudklänning. Det bröllopet har ännu inte ägt rum, utan det återstår och ska äga rum i himlen. Men redan nu ska Guds folk, de frälsta, vara som en brud som är smyckad och klädd för att möta sin brudgum. Tyvärr har det i kristenheten kommit in en konstig sed som kan sägas att den i praktiken handlar om att till och med före bröllopet med Brudgumen Kristus fördärva sin bröllopsklädnad genom att man smutsar ned den i denna världens smuts. Man är inte längre rädd om sina bröllopskläder och om ingen omvändelse sker kommer man stå naken och inte redo att gå med Brudgummen in till bröllopssalen när han kommer.

 

Upp. 16:15 ”Var på er vakt för jag ska komma lika oväntat som en tjuv!Välsignade är alla de som väntat på mig, alla som har kläder färdiga, och inte behöver gå nakna och skämmas.” (Levande Bibeln)

 

Berndt

 

Uppdaterat den 25 augusti

 

Dopet till Kristus

 

Dopdebatten har gått i höga vågor de senaste dagarna, och det vet jag av erfarenhet att de alltid gör. Vill i denna artikel sammafatta hur jag brukar argumentera för den dopsyn jag känner mig mycket trygg och förankrad i och funnit som den bibliskt hållbara.

 

Till dem som förnekar att spädbarnsdopet är ett giltigt, kristet och bibliskt riktigt dop brukar jag säga: Studera och fundera på hur omskärelsen faktiskt är en förebild (skuggbild) på det nytestamentliga dopet till Kristus. Alla gammaltestamentliga förebilder är skuggbilder som ändå antyder stora nytestamentliga sanningar. Omskärelsen skedde på gossebarnen när de var bara några dagar gamla, det skedde bara bland troende föräldrar, inte alls ämnat att praktiseras bland hedningar. Omskärelsen var ett förbudstecken i gamla förbundet. Dopet är det nya förbudets tecken. De judiska gossebarnen omskars utan deras medvetna godkännande, eftersom de var spädbarn – och därefter uppfostrades de i den judiska tron och undervisningen.

Så är också tanken med det nytestamentliga dopet. Men där har skuggbilden vuxit i klarhet. Nu är det inte bara gossebanen, eftersom det nu inte längre heter man eller kvinna, alltså ingen könsdiskriminering. Att barn till Jesustroende föräldrar skulle döpas tas som en självklarhet redan under den första kristna tiden (att tänka sig något annat är inte kulturellt trovärdigt) . Tanken var att barnen (även spädbarnen) döptes om föräldrarna kom till tro. Eller kan verkligen någon på allvar mena att man bland de första kristna döpte hela barnaskaran, men inte sina spädbarn? Barnen döptes givetvis för att sedan undervisas i allt det som Jesus sagt och gjort. I Bibeln är det alltid så att alla i familjen inberäknades, till och med de som inte hade en ansenligare ålder än åtta dagar. Hela familjen döptes när man blev kristna. Nya testamentet berör inte ens frågan och lämplig ålder för dop för det är en icke-fråga.

Den omskärelse som är påbjuden i gamla förbundet var ämnad enbart för det judiska folket, men i nya förbundet är detta vidgat till att heta “här är icke jude eller grek alla är vi ett i Kristus” osv

I gammal teologisk litteratur bland ”spädbarnsdöpande teologer” så var det en självklarhet att anknyta till omskärelsen som förebild på det nytestametliga dopet. Idag är det inte alls lika vanligt att det argumentet tas fram. Jag har frågat mig varför det har tonats ned? Och det jag tycker mig ha kommit fram till är ganska tragiskt: man ser parallellen alltjämt lika tydligt, men man ”skäms” över att bli förknippad med något så judiskt som omskärelsen. Ja, ett typiskt stänk av den uråldriga antisemitismen som kommer till uttryck i det att man ogärna talar om omskärelsen som en Gammaltestamentlig skuggbild på nya förbundets dop till Kristus, trots att Paulus gör den kopplingen i Kolosserbrevet.

Kol. 2:11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. 13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Inte sällan hör jag argumentet från baptistiskt  håll att det skulle vara högst troligt att spädbarn inte döptes, i den första kristna tiden, eftersom de inte är mogna att bli lärjungar till Jesus. Och det argumentet förvånar mig mycket, för det skulle då betyda att det ären mognadsfråga att få bli döpt? Undrar hur många som i den baptistiska traditionen varit mogna att bli döpta i så fall? Spädbarnen har ingen tro, säger vissa. Jasså inte? Man sätter  då förstås likhetstecken mellan tro och intellektuellt försanthållande. Men “tro” i Skriften är inte baserat på förnuftet. Tro är förtroende, att lita på någon. Förnuft och logik kan stärka tron eller förstöra den. Det finns inget ord för “relation” på grekiska, Nya Testamentets språk. I stället uttrycks relationer med prepositioner. Om man på grekiska vill säga “jag har ett personligt förhållande med Kristus”, säger man “jag är i Kristus, jag är döpt in i Kristus”, osv. Tro är en relation till Gud och människor som går utöver förnuftet. Förtroende och tillit är en relation som föregår det rationella tänkandet och som småbarn är kapabla till. Jesus sade “låt barnen komma till mig”. Det grekiska ordet “paidion” syftar vanligen på småbarn. Han vet också att relationer av tro och tillit kan finnas redan innan man blivit född. Johannes Döparen spratt till i sin moder Elisabets liv när han kom i närheten av Jesus som var i Marias liv.


Kan Gud begränsas av vårt intellekt? Kan det inte finnas en personlig relation till honom oberoende av våra mentala tankeprocesser för igenkännande av honom? Ska vi som föräldrar vänta tills våra barn känner igen oss och kan säga våra namn, innan vi älskar dem, godkänner dem och ger dem del av allt gott vi har? Börjar vår relation till Gud inte förrän vi kan tala om honom?

Om tron är baserad på förnuftet, borde genier vara de frommaste av alla människor. Men förmågan att hysa tillit är inte kopplad till vår IQ. Vi behöver inga rationella skäl för att älska. Vi kan lita på någon utan att använda logik. Den som får Alzheimers sjukdom mister inte sin tro. Mentalt utvecklingsstörda kan tro lika mycket som andra.

Alltså är kravet på tro något som även små barn uppfyller, och deras änglar ser alltid vår himmelske Faders ansikte.

Det konsekventa finns i faktumet att spädbarnet ÄR frälst, och kommer till himlen om det skulle dö – och det dessutom oavsett om det är döpt eller inte. Ja, spädbarnet är FRÄLST för i annat fall skulle det ju finnas en annan väg till himlen än frälsningsvägen, och det utgår jag ifrån att ingen kristen vill mena att det gör. Bara genom frälsningen når en människa himlen.  Eftersom spädbarnet är frälst så hindrar inget att det döpes och att  föräldrarna ”lär barnet” när det växer om det  som har med den kristna tron och läran att göra. Sedan kan barnet genom hela livet bekänna sig till sitt kristna dop, eftersom dopets giltighet på inget sätt har något att göra med om man har ett medvetet ”komihåg” av sitt dop eller inte.  Precis som den som blivit baptistiskt döpt kan bekänna sig till sitt dop, och det även om man skulle ha levt som avfälling i många år och sedan kommit tillbaka till tron. Den personen behöver ju inte i baptisttraditionen döpas om, utan kan bekänna sig till sitt dop som man mottog för många år sedan innan man blev en avfälling.

Och det mest naturliga och underbara är när en människa växer upp med och växer in i den kristna tron utan att först ta en sväng ut i världen. När spädbarnets gudsrelation växer raka vägen in i det som blir den medvetna tron där de aspekter kommer med där man även rent intellektuellt kan hålla trons sanningar för sanna, och där man kan bekänna sig till det dop som ens föräldrar bar fram en till, allt förebildat i gamla testamentes skuggbild av dopet, nämligen omskärelsen.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 6 augusti

 

Onenessrörelsen fortsätter att skörda sina offer

 

Har skrivit en hel del och varnat för det som kallas Onenessblessing eller Deeksha och som sprider sig som en ockult löpeld över världen. Deeksha är ingenting annat än ett ockult andedop, men som oftast börjar som en behaglig upplevelse, precis som vissa droger vid första försöket kan vara något behagligt. Men snart är man fast och dras ned i misär och andligt/själsligt mörker.

 

Jag läste om Sofia Savita Norgren som på en sajt berättar om hur hon tagit emot Onenesblessingen och sedan också själv blivit en Deekshagivare. Hon är ny i detta och hon är lyrisk över allt detta. Känner dock bara sorg och förtvivlan när jag läser om henne och förstår att hennes välordnade liv med eget företag, make och barn snart kan komma att hamna i djupaste själsliga nöd och mörker.

 

Deeksha (Onenessvälsignelsen) är som sagt en invigning, ja ett ockult andedop, där man öppnar sitt liv för mycket starka mörka krafter.

 

Låt oss ropa och be till Gud om att Sofia Savita Norgren ska bli frälst och befriad från de mörka krafter hon nu har öppnat sitt liv för i tron att det är något gott och ljust.

 

http://www.inspirelife.se/http:/www.inspirelife.se/oneness-awakening

 

http://www.inspirelife.se/http:/www.inspirelife.se/oneness-blessing

 

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 2 maj

 

Förföljelsen av Jesustroende tilltar

 

Birger Thureson på tidningen >>DAGEN skriver:

Kristna är världens mest förföljda religiösa grupp i dag, enligt flera undersökningar. Tankesmedjan Pew Research Center har till exempel visat att kristna trakasseras i två tredjedelar av jordens länder, fler än några andra religionsutövare. Detta speglas inte särskilt ofta i svensk debatt och opinionsbildning. Nog skulle det kännas uppfriskande att se en smula solidaritet med förföljda kristna runt om i världen uttryckt på demonstrationsplakaten den 1 maj.SLUT CITAT

 

Detta är så sant. Men varför bara begära att förstamajtågen ska uppmärksamma detta, borde det inte också vara något för den årliga stora Jesusmanifestationen?  Eller skulle det möjligen störa det tjo & tjim som man också vill ha över dessa manifestationer? Vill man i dessa parader bry sig om våra kristna medbröder och medsystrar runt om i världen som dagligen trakasseras, förföljs och dödas bara för sin kristna bekännelses skull.

 

Nej, lika lite som förstamajtågen uppmärksammade detta, kommer Jesusmanifestationen 2012 att göra det. Tyvärr!

Thureson tycker att det skulle ha varit uppfriskande med visad solidaritet med förföljda kristna på förstamajtågens plakat. Men varför inte begära samma sak inför Jesusmanifestationens plakat? Om inte ens kristenheten bryr sig om alla våra kristna medsyskon som förföljs, främst i muslimska länder, varför då begära att andra ska bry sig?

 

Förslag:

  1. Låt oss be i >>förbönskedjan kl. 12 de närmaste dagarna för alla som förföljs för sin kristna tro och bekännelse.
  2. Låt oss i gudstjänster och bönesamlingar offentligt uppmärksamma den växande globala förföljelsen av kristna.
  3. Tillskriv ”din” riksdagspolitiker och vädja att man lyfter frågan i både Sverige och EU.

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 27 april

 

Obefogad kritik mot Reichmann

Andreas Frost har en bloggpost om Sven Reichmanns senaste artikel i serien om Kyrkan och Torah. Men likväl sågar han Reichmann i en egen kommentar som avslutas med dessa ord:

 

Vad gäller Reichmann har jag stort förtroende för honom. Det är tack vare hnom jag fått upptäcka en sund kristendom. Därför är hans senaste artikel något av ett frågetecken…men som vi alla vet är ingen perfekt. Be därför Herren hjälpa denne dyrbare broder Reichmann hitta rätt igen vad gäller nåd och torah.” slut citat

http://www.vaknasverige.se/2012/04/22/kyrkan-och-torah-teologisk-serie-av-sven-reichmann-del-3/#comment-3971

 

Tycker det är trist att Andreas Frost tycker sig vara i en position där han kan mästra Sven Reichmann och stämpla honom som en som ”behöver hitta rätt vad gäller nåd och torah.”

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat 2012-04-21

 

Reichmann ang. Eddie Chumney

 

Sven Reichmann har nu kommit till del 3 i serien om ”Kyrkan och torah”. Nu har han också bemött den förkunnelse som Edmund ”Eddie” Chumney predikar, och jag tycker att Reichmann ger en bra och nyanserad analys. Där han dels varnar för risken som finns med Chumneys förkunnelse, att den kan leda in i lagiskhet och prestationstro, dels också ger Chumney rätt i att man som kristen mycket väl kan fira sabbat och Herrens Högtider så länge vi inte tror att det på något sätt är ett Guds krav.

 

Sven Reichmanns senaste artikel i serien ”Kyrkan och torah” har underrubriken ”Den kristne och lagen” del 3 och kan läsas >>HÄR

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat 2012-04-02 

 

Att pröva allt

 

Att pröva allt ja, det är lätt sagt men inte alltid så lätt i praktiken. Att pröva allt i förhållande till vad Bibeln säger, är ju något vi vill ha som ledstjärna och regel. Men i praktiken vet vi att det inte alltid är så lätt att utläsa tydliga svar i Bibeln i vad som kan vara ganska komplicerade frågeställningar inom teologin, inom kristen etik, inom ändetidens profetior m.m. Därför behöver vi först och sist och däremellan Honom som kan göra Bibeln begriplig och levande för oss – nämligen Hjälparen den helige Ande. Utan honom kan vi läsa Bibeln lika fel som de skriftlärda på Jesu tid som inte förstod att profetiorna faktiskt talade om Jesus från Nasaret som kommit. De läste skrifterna och kunde dem utantill, men missade likväl Jesus. Det säger oss att vi behöver Guds Andes hjälp för att rätt förstå Bibeln, både i lärofrågor, etikfrågor och i sådant som har med profetior att göra.

 

Sedan är det inte heller alltid så lätt att avgöra vad som är andesmord förkunnelse och vad som bara är skicklig talekonst. Vi kanske ofta tror oss om att kunna skilja på det, men i praktiken är det inte alls lätt. Vi är i oss själva så lättmanipulerade vi människor – fromma som ofromma.

 Därför är det inte utan anledning som det finns en särskild nådegåva som heter ”att skilja mellan andar”, alltså andebedömningens nådegåva. Den gåvan är nu så oerhört viktig att vi verkligen ska bedja om att få äga den i vårt liv – i våra församlingars liv - nu i den förvirrade tid vi lever i.      

   Många talare i våra kyrkliga sammanhang har en naturlig gåva att tala övertygande. Med lite retorikkonst fogat till det kan det lätt förväxlas med andesmord förkunnelse om vi inte har gåvan att skilja mellan andrar. Alltså gåvan att skilja det som verkligen är den Helige Andes tilltal och det som bara är tal i ”köttet” eller kanske onda andars läror och manifestationer.

Predikanter med en väldig svada och kanske mycket humor blir inte sällan ansedda som andeinspirerade, men lika ofta är deras enorma ordflöde bara manipulativ talekonst som kittlar folk i öronen, eller som väcker önskad stämning och atmosfär - allt i syfte att manipulera och dupera människor till det man vill använda dem till.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 25 mars


Vad innebär Guds allvetande?

 

Frågan om Gud vet vilka som kommer bli slutfrälsta och vilka som kommer gå förlorade, är en fråga som dyker upp då och då. I frågan ligger också ofta tanken om det är samma sak att Gud VET vilka som kommer gå förlorade som att han BESTÄMT att vissa ska gå förlorade och vissa ska bli frälsta till evig salighet.

 

Jag läser min Bibel och uppfattar den så att Gud som är fullkomlig i alla sina egenskaper, inklusive sitt Allvetande, också ser allt som hör framtiden och evigheten till, inklusive varje människas eviga destinationsort – himmel eller helvete.

 

Men innebär då detta Guds förutvetande det samma som ett förutbestämmande. Nej, inte alls!

 

Gud har inte bestämt någon till evigt helvete, han vill att alla människor ska blir frälsta. Det är hans hjärtas inställning. Det motsäger dock inte att Han också vet och ser hur du och jag kommer ställa oss till hans nåd i slutändan – han är som sagt fullkomlig även i sitt allvetande och han läser allt som hör framtiden och evigheten till som en uppslagen bok.

 

Det finns en enkel bild som kan säga en del i denna fråga. Nämligen den att vi vet att solen kommer gå upp i morgon, men det är inte vårt förutvetande som GÖR att solen går upp  - det skulle den ha gjort ändå. Bilden är enkel men kan ändå användas i denna fråga. Gud vet hur det kommer gå för varje människa i förväg i frälsningsfrågan, men det är inte hans förutvetande som avgör var vi hamnar en gång.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 7 mars

 

Lagen och Nåden och kristenlivet

En debatt har ju pågått en tid om lag & Nåd, och någon valde att vantolka det bland annat Kjell skrivit när ha sa att lagen gäller i full kraft. Alltså detta vantolkades trots att Kjell tydligare än de flesta varnat för lagiskhet.

Lagen som vi finner i moseböckerna är ju Guds ord fullt ut. Det kan ingen bibeltroende rimligen förneka. Alltså även det som står i moseböckerna är lika mycket Guds ord, som det vi finner i exempelvis de fyra evangelierna. Det borde också alla bibeltroende kunna instämma i.

Som frälsta genom tron på Jesus lever vi i det nya förbundet och vi har fått Hjälparen den Helige Ande med allt vad det innebär av hjälp och liv till ett liv i gudsfruktan och renhet och helighet (även om vi här i jordelivet ännu alltjämt kommer begå synder och felsteg, för fullkomliga i vår helgelse blir vi inte innan vi når himlens strand).

Hur är då vårt förhållande till de bibeltexter som kan sägas vara Guds ord i gamla förbundet, moseböckerna och profeterna m.m.?

Där tycker jag ”Björn bloggaren” på Andreas Frosts blogg skrev något bra och klokt när han skrev så här:


Visst är det nåden som fostrar oss, men Guds nåds Ande har en förmåga att använda skriften. Det är alltså ett Guds initiativ att använda det skrivna ordet till förvandling, det är således inte min strävan att genom ordetläsning förvandla mig själv, om du förstår vad jag menar!SLUT CITAT

Och det tror jag kan sägas vara en bra sammanfattning av vad också Kjell syftade på.

Mvh

Berndt

 

 

 

 

Uppdaterat den 17 februari

 

Namnet Jesus!

Jag vill anknyta till ett inlägg jag själv skrev i Samtalsforumet den 16 februari angående namnet Jesus.

 

Det går över västvärlden, inklusive Sverige, en trend där man börjar byta ut den västerländska stavningen av vår Frälsares namn, Jesus, till Yahushua eller Jeshua eller Yeshua och kanske ytterligare varianter.

 

Finns det något berättigande i detta? Bibeln och de bibliska personernas namn översätts till världens alla språk och till uttal som är relevanta uttal i de olika språken. Det svenska språkets översättning och uttal av Frälsarnamnet Jesus är för oss relevant. I den engelskspråkiga världen har man samma stavning, men uttalar inte namnet Jesus som vi gör i svenskan. Men vi har nu en väl etablerad och för vårt språk lämplig stavning och uttal av vår Frälsares namn, JESUS!

Dessutom är det väldigt förvirrande och konstigt för de sekulariserade svenskar vi vill vinna om vi nu skulle ändra på stavningen av namnet Jesus, till någon av ovan angivna varianteter och dessutom börja uttala det lite mera hebreiskt klingande. I den mån sekulariserade svenskar känner till något om vår Frälsare, så är det under namnet Jesus. Låt oss slå vakt om namnet Jesus och inte bidra till helt onödig förvirring.

 

Det vill säga: Det finns inte tillräckligt tunga skäl, som jag ser det, att börja laborera med alla dessa olika översättningsvarianter, stavningar och uttal av vår Frälsare Jesu namn.  I praktiken blir detta att man sår förvirring och osäkerhet kring frälsarnamnet och det är det sista vårt lands andliga klimat behöver.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

UPPDATERAT DEN 20 JANUARI

 

 

KYRKAN OCH TORAH

Jag läser Sven Reichmanns första del om >Kyrkan och Torah  och ser att han ställer en lång rad nyttiga frågor (frågor kan ofta vara nyttiga). Senare delar kommer säkert innehålla konkreta svar på dessa frågor. Beträffande det inflammerade begreppet "våra hebreiska rötter" så tycker jag att den lite slitna bilden om "att inte kasta ut barnet med badvattnet" är en relevant liknelse. Genom Messianska Föreningen Shaloms (MFS) verksamhet så har talet om hebreiska rötter i vår kristna tro blivit så inflammerat att vi kanske i viss mening kan bete oss som att vi kastar ut barnet med badvattnet. Då har verkligen själafienden via MFS lyckats i uppsåtet att söndra och skada genom att besudla något som är värdefullt, rent och berikande i vår kristna tros rötter.


Jag tänker inte tillåta djävulen att beröva mig det som jag anser kan kallas ett hebreiskt perspektiv i vår kristna tro, eftersom jag i det begreppet inte lägger lagiskhet men det perspektiv som Gamla Testametet ger för alla oss som bekänner oss till samtliga Bibelns 66 böcker. Jag växte upp i en församling där man ofta talade om Tabernaklet och Templet som förebilder på nytestamentliga verkligheter. Skulle den förkunnelsen idag gå fri från att bli klassad som osunt tal som vill dra in oss i lagiskhet?


Aldrig någonsin att vi ens tänkte den tanken, än mindre hade anledning att uppfatta förkunnelsen så. Vi förstod mycket väl att dessa föreskrifter som gavs till judarna var skuggbilder (förebilder) på det nya och stora som sedan kom med Nya förbundet i Jesus.  De gammaltestamentliga föreskrifterna stod där som bilder och liknelser som hjälpte oss att förstå och få insikt i de verkligheter som vi får i Honom som rymmer hela Guds rika förrådshus – Jesus vår Frälsare. Han som uppfyllt lagens alla krav och bud i vårt ställe.

Jesus är Kopparormen som upphöjdes i öknen människor som ville tro till räddning och liv. Han är Klippan som följde hebréerna genom öknen. Mannat som regnade ned från himlen är Kristus som blivit Livets bröd för alla som tror och tar emot honom. Han är templets förlåt genom vilken vi får gå in i den direkta Gudsgemenskapen. Jesus är samtidigt vår store överstepräst som gått in i det allra heligaste med sitt eget blod oss till försoning och frälsning , osv osv.


När gamla förbundet gav förbud om att äta viss mat, så ser jag däri en förebild på den lagiskhet och andliga inskränkthet jag var hänvisad till innan den verkliga friheten kom med Jesus. I tron på honom blir all mat tillåten och det som en bild på den totala frihet som tron på honom ger min ande. Paulus säger: ”Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga.  Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren.”  1 Kor. 10:25-26. Ett underbart ord om den sunda frihet jag får i Kristus, och de gammaltestamentliga förbuden påminner mig om hur jag en gång var undert lagens "tvång och måste" men nu får den frihet Jesus fört mig in i. Paulus säger i  Tit 1:15 ”För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade.”


Till fariséernas osunda lagiskhet sa Jesus: ”Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er.” Luk 11:41

 

Låt oss leva i den frihet Jesus gett oss, utan att missbruka den oss själva till dom. Låt oss leva i den sanning som bara Jesus kan ge oss, han som sa: ”och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria”. Och denna frihet som Jesus ger oss är verkligen så total, ja, så total att Guds ord samtidigt på flera ställen i breven finner anleding att varna oss för att missbruka denna totala frihet. Det säger en hel del om hur verklig friheten i Jesus Kristus är.


Gal 5:13
Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

1 Petr 2:16
Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud.

1 Kor 8:9

Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga.


Berndt

 

 

Uppdaterat den 10 januari

 

Cirkus Hinn & Johnson

Hur kan folk vara så dumma att de låter sig luras av sådana som Benny Hinn och Bill Johnson?
Jag tror man kan jämföra med när barn på cirkus fascineras av trollkarlen som gör sina magiska nummer. Även barnen vet nog innerst inne att det är tricks och knep, MEN samtidigt vill man så gärna tro att det är magi. Man vill så gärna tro att  trollkarlen faktiskt kan trolla fram levande kaniner eller få föremål att fritt sväva i luften osv. Ja, man kan säga att barnen VILL bli lurade, att man vill kunna tro att det är ”äkta” magi. Om någon avslöjar hur trollkarlen gör sina tricks så känner barnen ett stänk av besvikelse, för man ville ju så gärna tro att det var äkta magi.

Det är i grund och botten samma fenomen som sker på Benny Hinns och Bill Johnsons trollmöten – folk VILL bli lurade. Man anar om man är ärlig mot sitt hjärta att det inte är äkta, men viljan att bli lurad och begäret att få fascineras av mirakler är starkare än kärleken till sanningen. Det blir därför fråga om en underförstådd och omedveten överenskommelse mellan Hinn och Johnsons och deras publik. Hinn och Johnson får sina pengar och sitt maktbegär tillfredsställt, och publiken får sitt cirkus- och underhållningsbegär kittlat. Man vill bli lurad för det är så fascinerande att tro på magi och övernaturlighet, även om man innerst inne vet att det bluffas. Så är det säkert för det stora flertalet på Hinns och Johnsons massmöten. Vore det hela bilden så skulle ju allt kunna sägas vara helt i sin ordning – alla får vad de vill ha.
Men så finns det då de som är förlorarna, de som blir utnyttjade och kränkta. Nämligen alla de som kommer till Hinns och Johnsons möten med svåra krämpor och sjukdomar och handikapp och som av hela sitt hjärta vill bli hjälpta och botade. De tror verkligen att Gud genom Hinn och Johnson ska bota dem, och de har många gånger sått in en rejäl summa pengar på Hinns uppmaning, ”en trossådd” som garanterar att man får bönesvar.

I den mån NÅGON någonsin blivit frisk på Hinn/Johnsons möten så har det varit helt på grund och Guds stora nåd och trots att Cirkus Hinn & Johnson var där. Men jag skulle gissa att 99,9% av de påstådda helandena i denna Cirkus är antingen direkt lögn och ofta den placeboeffekt som även ”sockerpiller” (läs: Hinns handpåläggning) kan ge för en kort stund.

 

Om dessa människor skulle jag aldrig vilja säga att de är dumma, utan de har verkliga behov och är i en desperat situation och griper efter halmstrået som säger ”tänk om det ändå är äkta det som  Hinn o Johnson säger sig kunna ge”.  Dessa människor är förlorarna som blir kränkta och illa medfarna och utnyttjade – inte sälla till den grad att man förlorar allt förtroende för kyrkorna och kanske även förlorar tron på en hjälpande Gud.

Berndt

 

Uppdaterat den 18 december

 

 

Stor generositet och djup tydlighet

 

En ständigt återkommande fråga i alla samtal om kristen enhet och betydelsen av den, är ju hur vi ska förhålla oss till varandra i frågor där vi kanske inte har samsyn i hur den kristna tron och bekännelsen ska formuleras och tolkas.

 

Jag menar att vi ska ha stor generositet i de frågor som inte är direkt frälsningsavgörande, men också djup och bergfast tydlighet i de frågor som verkligen är vägskiljande, dvs de som handlar om vlken syn vi har på Jesus, vem Han Är, och hans verk och vilken syn vi har på Treenigheten. Har vi enighet i de frågorna så är vi trossyskon, medan andra som inte delar samma syn alltjämt är våra medmänniskor som vi ska älska men inte betrakta som syskon i tron.

 

Detta kan inte nog mycket understrykas i dessa tider av interreligiös villfarelse och i tider av snedvriden och vilsen ekumenik. Den förste som åker ut i den vilsna ekumeniken och i den interreligiösa agendan är just Jesus och tron på Honom som Sann Gud och Sann Människa samt mänsklighetens ende möjlige Frälsare.

 

Därför säger jag att man ska skaka dammet från sina fötter och gå vidare om man hamnar i sammanhang där man inte vill lyssna till Bibelns vittnesbörd om vem Jesus är, utan istället förnekar att han är Gud och därmed också förnekar det som är grunden för hans frälsningsverk. I den frågan har vi ett tydligt exempel där vi inte kan säga att vi ska ha en generös attityd och leende acceptera att man kan se lite olika på detta vem Jesus är och ändå vara syskon i tron. Nej, låt oss vara djupt förankrade i bekännelsen av Jesus som ”min Herre och min Gud”, för tappar vi bort den bekännelsen är vi andligen ruinerade.

 

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 5 december 2011

 

Min dopsyn

 

Det har senaste dagarna varit en dopdebatt i Samtalsforumet, och jag hade inte tänkt ge mig in i den. Inte därför att jag inte vet vad jag tror i dopfrågan, utan mera därför att jag av erfarenhet vet att dopdebatter nästan alltid spårar ur i hätskhet och pajkastning. Men känner mig dock i alla fall nu manad att ge min dopsyn.

 

Spädbarnen tillhör Guds rike och Guds rike tillhör dem, dvs spädbarnen är frälsta. Om ett spädbarn dör så kommer det till himlen, och någon annan väg in i himlen för en människa finns inte än den som går genom frälsningen i Jesus. Vad innebär det? Jo, att spädbarnet är frälst genom Jesu försoning och därmed en fullt lämplig dopkandidat.

 

Dopet är bland annat en bekräftelse på att man redan lever i frälsningen. Rövaren på korset blev frälst, men inte döpt och blev ändå lovad evig salighet. Att i synnerhet barnen till kristna föräldrar ska döpas är både bibliskt och helt i paritet med orden i Jesu missionsbefallning: ”Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” 

 

Alltså spädbarnen döps och sedan får de allt under det att de växer och mognar undervisas om vad den kristna tron handlar om. För många kristna är det också så att man inte har en speciell dag att peka på då man gjorde ett direkt medvetet ställningstagande att tro på och följa Jesus, utan man har vuxit in i den kristna tron, som också för oss alla livet igenom innebär en daglig omvändelse. Vi är alla kallade att leva i omvändelsen, eftersom vi hela tiden syndar i tankar, ord och gärningar och inte blir syndfria i den bemärkelsen innan vi fullkomnas hemma hos Gud en gång.

 

Men inget är så kristet och så naturligt och så rätt som att kristna föräldrar bär fram sina barn till dopet och sedan både med sitt liv och senare med sina ord undervisar sitt barn i den kristna tron, precis som Jesus befallt. En god förälder undervisar sitt barn från första dagen det är fött, inte i första hand med ord men med sin kärlek och omsorg och sina förböner, vilket kanske är den helt avgörande undervisningen för barnets framtida personliga utveckling och Gudstro.

 

Jag håller helt med Esbjörn Andersson i Samtalsforumet om att omskärelsen på gossebarn är en förebild på dopet och att Paulus gör den kopplingen. Men med den förebilden är det precis som med alla andra förebilder i gamla testamentet på nytestamentliga sanningar, nämligen att de är skuggbilder av något som alltid är mycket större och mycket härligare. Så är det också med omskärelsen av gossebarnen, det är en skuggbild. Därför att i nya testamentets omskärelse, det kristna dopet, så är det inte längre begränsat till man eller kvinna, (ingen könsdiskriminering), träl eller fri, (ingen social diskriminering) jude eller grek (ingen etnisk diskriminering), inte något som sker på köttet utan i människans ande  och är grundat i den frälsning som finns i Jesu försoningsverk på Golgata. Spädbarnen är inneslutna i det frälsningsverket och Guds rike tillhör dem enligt Jesu egna tydliga ord.

 

Att sedan spädbarnet trots kristen uppfostran senare kan komma att säga nej till Gud, är ett problem, precis som det är ett problem att även den vuxendöpte kan avfalla och säga nej till Gud och till det dop man tog emot.

 

Beträffande omskärelsen som en dunkel gammaltestamentlig förebild på dopet, så var det mycket vanligare förr i tiden att man bland spädbarnsdöpare lyfte fram den sanningen i dopförkunnelsen. På senare årtionden har detta som jag anser starka argumentet för spädbarnsdopet tonats ned bland spädbarnsdöpande pastorer och präster. Jag frågar mig varför och har ofta grubblat över varför det argumentet idag inte är lika vanligt som det var förr i tiden i dopförkunnelsen. Min personliga teori om det är att man i vår tid börjat tycka att det är lite genant att vårt kristna dop skulle ha teologiska rötter i något ”så judiskt” och ofta så föraktat som omskärelsen i gamla förbundet, och man har omedvetet distanserat sig från något som kan uppfattas som judiskt. Senare årtiondens växande antisemitism har även i denna fråga satt sin prägel.

 

Detta är nu ytterst kortfattat och ofullständigt när det gäller hur jag ser på dopet idag, efter att i många år brottats med dopfrågan. Idag är det dock en fråga där jag ”landat” och kan säga att jag funnit en övertygelse som är fast och som jag anser vara väl förankrad i Bibeln.

 

Men som jag sa inledningsvis, så vet jag ändå av erfarenhet att dopdebatter sällan blir konstruktiva utan tenderar att spåra ur i hätskhet och pajkasting. Därför tänker jag inte heller nu debattera något utifrån det jag här skrivit i dopfrågan.

 

Men jag avser inte att hindra andra att fortsätta samtalet om dopet. Hoppas att det i så fall blir mer ett samtal än en debatt. Men själv deltar jag inte.

 

 

Mvh

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 21 november


 

YHWH:s blod som rann på Golgata

 

 

 

Det diskuteras just nu huruvida man kan säga att det var YHWH:s blod som rann på Golgata. Jag menar att det är korrekt att säga att det var det så till vida att Jesus var YHWH (Jahve) i inkarnerad form när han vandrade här på jorden och dog och utgöt sitt blod på korset. Det är också de allra flesta kristna kyrkor eniga om. Men ändå finns det vissa även bland kristna som tvekar på om man kan säga att det var YHWH:s blod som rann på Golgata.

 

Apg 20:28 säger: Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

 

 

Alltså: ”I Guds församling som han köpt med sitt eget blod.” Kan det sägas tydligare? Det blod vi har köpts med var Jesu blod som rann på korset, och här sägs det att Gud har köpt sin församling med sitt eget blod. Dvs det var Guds blod, YHWH:s blod, som rann på Golgata, därför att Jesus var Gud inkarnerad.

 

Men de som förnekar att Jesus är Gud siktar nu in sig på att säga att det inte var Guds blod som rann på Golgata, eftersom man har som sin huvudsakliga agenda att förneka Jesu Gudom.

 

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 november

 


 

Motsatsen till Onenessblessing och Torontovälsignelsen

 

Det har framkommit kritik mot att det på den här sidan är för stort fokus på det negativa och osunda som kommer som en våg genom kristenheten, och på allt det ockulta som kommer inom new age.

 

Men idag läser jag i DAGEN om något som är mycket positivt i all sin enkelhet, och som är raka motsatsen till sådant som Onenessblessingen och Torontoblessingen o.d. En enkel bönerörelse som sprider sig från Öland ut över världen, och allt är så enkelt och handlar om att man på ett visst klockslag ber för varandra i en bönekedja. Nämligen klockan 12.00 när båda visarna pekar upp mot himlen. Man ”ber för sin församling, sitt samfund och för varandra i bönekedjan.

 

Och DAGEN skriver: ”En kvinna från Australien berättade att det känns som en tidvattenvåg av bön. När alla ber klockan tolv i sin tidszon täcks hela klotet in och världen blir omfamnad av bön.

 

I mina öron låter detta enkla böneinitiativ som ett underbart sant kristet alternativ till allt det osunda som idag erbjuds människor från mörkrets rike.

Du som brukar besöka denna hemsida kan nu om du så önskar teckna dig med namn eller med anonym signatur på en lista för bönekedja. Läs om det  >>HÄR

 

 

Berndt

Relaterad artikel >>HÄR

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 4 oktober

 

Cindy Jakobs ger ”kingdom now” läran ett ansikte

 

Har tittat på predikningar med Cindy Jacobs. Vill inte använda för starka ord, men jag kan bara beskriva det jag hör som djävulskt. Till exempel detta: >> HÄR

 

Andan (anden) i det hela är så främmande för Kristi sinne. Ungefär som rörelsen Moral Majority under Jerry Falwel, på 1980 talet, ofta gjorde sig till språkrör för evangelikala, men trots att man i sak sa sånt som kunde vara sant och rätt, så var det i alla fall en stank som visade att det inte var Guds Andes verk. Moral Majority hade politiska ambitioner uppblandat med religiösa metoder, och det blir då alltid korrumperat och sjukt.

 

I Cindy Jacobs har vi förmodligen just nu det tydligaste exemplet på vad ”kingdom now” förkunnelsen handlar om, och det är något som vill gå långt mycket längre än vad Moral Majority-rörelsen lyckades med. Man talar om moralisk upprustning och om att ta herravälde över samhälle och land i alla bemärkelser, sammanfattat i ”de sju kullarna”,  men det stinker av något som inte har med Jesu Kristi Ande att göra.

 

Det handlar om mänsklig maktambition med ett ”karismatiskt” språk som dimridå – och jag tvivlar inte på att det är verkliga andliga mörka makter inblandat i detta. Det handlar om Skökan som Bibeln förutsagt ska uppstå. Vi har ofta tänkt oss att Skökan kommer vara trots dess avfall något enbart religiöst, men jag börjar ana att Skökoväsendet kommer vara minst lika mycket politiskt, bara förklätt i ett religiöst skimmer för att kunna bedra jämväl de utvalda. Eller som djävulen alltid agerat; att komma förklädd som en Ljusets ängel.

 

 

Berndt

 

 

De som profeterar det egna hjärtats syner

 

Kära vänner

 

Vi måste vara medvetna om att det även i vårt lands frikyrklighet finns en grupp av självutnämnda profeter som gör sig själva ett namn genom att uttala spektakulära profetior som kittlar folk i öronen. Folk älskar profetior om mäktiga väckelser som ska komma, och gärna över just den ort och församling profeten för tillfället gästar.

 

Aldrig att det skulle vara tal om profetior som går tillrätta med synd och orättfärdigheten och avfälligheten i de led man gästar, nej, ett kittlande lyckobudskap om framgång och segrar och sådant som folk vill höra. Och vips har profeten gjort sig ett namn och vips blir profeten en  uppskattad talare som reser land och rike kring.

 

Låt oss begrunda dessa ord från den gråtande profeten Jeremia:

 

 

Jer. 23;16-22

 

16 Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er,
ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de,
inte vad som kommer från HERRENS mun.
17 Om och om igen säger de till dem som föraktar mig:
"HERREN har sagt: Det skall gå er väl."
Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de:
"Ingen olycka skall drabba er."
18 Men vem har tillträde till HERRENS råd,
så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord
och lyssnat till det?

19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram,
en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner.
20 HERRENS vrede skall inte vända åter,
förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar.
I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

21 Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg.
Jag talade inte till dem, ändå profeterade de.
22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk
för att få dem att vända om från sina onda vägar
och sina onda gärningar.

 

 

Berndt

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 21 juli

 

 

Bill Johnsons luftslott

I denna >>predikan talar Bill Johnson. Han börjar med att säga att vi är den generation som ska uppenbara för världen vem Jesus verkligen är.

 

(Aha, och var i Bibeln står det att det är den sista generations kristna som ska lyckas med det?)

 

Bill Johnson: "Han (Jesus) är nationernas verkliga längtan, den som världen vill ha. Och ju mer vi verkligen representerar Jesus som han genuint är, ju mer (desirable) åtråvärda/ eftersträvansvärda kommer vi bli för nationerna."

 

Och det är i ett nötskal Bill Johnsons och profetrörelsens teologiska luftslott. Framför allt så är det obibliskt.

 

Min Bibel säger om Jesus och om hans efterföljare då och i kommande generationer någonting helt annat än vad Bill Johnson predikar:

 

Joh. 1:10

Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.

 

 

Joh 3:19

Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

 

Joh 15:18-19

Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.

Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er

 

Joh 17:14

Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen.

 

2 Tim 3:12

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 juli

 

 

Falska profeter uppbärs av understödjande lyckoprofeter

 

Jag har på senare tid insett mer och mer av hur det fungerar inom den sk. profetrörelsen och inom den falska karismatiken. Man har ett mycket systematiskt sätt att peppa varandra med påstådda profetiska tilltal. Alltid är dessa profetiska tilltal vad som på profant språk kallas ”pep talk” där man ständigt överträffar varandra i att profetera lyckoprofetior om personen i frågas framtid med stor framgång på livets alla områden.

 

 

De kända ”stora” etablerade falska profeterna uppbärs likt en forntida kejsare av personer som lyfter dem mot höjden med den ena lyckoprofetian efter den andra. Men dessa lyckoprofetior med sin andliga pep talk skulle aldrig komma med verkliga profetiska förmaningar, och är det en förmaning så gör man den likväl till en indirekt profetia om att ännu större framgångar kommer om ledaren bara tror ännu mera. Men det är aldrig tal om profetiska tilltal som går tillrätta med synden, men avfälligheten, m.m. Nej, det är lyckoprofetior som lovar människor stor framgång och som lovar väckelse från Smygehus till Treriksröset. Åren går med väckelsen uteblir och avfallet är det enda som växer. Men lyckoprofeterna riskerar aldrig att få sina profetior utvärderade, utan de fortsätter att profetera ännu mera eggande och fantastiska profetior.

 

Inom den globala profetrörelsen börjar man nu mera och mera att profetera om hur Guds Rike ska komma på denna jord genom att Guds folk med dessa självutnämnda  apostlar och profeter tar över herravälde och makt över länder och samhällen och kuvar olydnad och otro. Sedan kan Jesus komma någon gång i en mera avlägsen framtid till ett färdigt och ordningsställt Guds Rike här på jorden, alltså något som i ordningsställts av människor som trätt in i en andlig maktposition.

 

Något Guds rike på jorden kommer aldrig dessa självutnämnda apostlar att kunna skapa, men däremot så kommer de med stora under och tecken lyckas bedra och vilseleda många människor, och många kommer avfalla från den sunda tron. Att vilseleda är alltid det mål som anden hos de falska profeterna har.

 

Här ett riktigt typiskt exempel på hur exempelvis Bill Johnson uppbärs att en undersåte som hyllar honom med lyckoprofetior >>HÄR

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 14 juli

 

 

Falska under och tecken som är äkta?

 

Det som tar tag i mig allra mest när jag läser >>Bob DeWaays analys av Bill Johnsons villoläror, är när DeWaay skriver så här:

 

”Johnson sopar undan möjligheten till sådan villfarelse genom att kalla dessa tecken ”förfalskningar” (Johnson: 110). Sådana falska tecken och under som Bibeln varnar för är inte fingerfärdiga magiska tricks utan verkliga tecken som pekar mot ett falskt budskap. Således gäller skiljandet mellan andar att objektivt bedöma undervisning (1 Johannesbrevet 4:1-5), inte att subjektivt bedöma synbara mirakler. Ett psykiskt helande kan vara ett verkligt helande, men det är inte från Gud. Man vet att det är falskt genom healerns falska undervisning. Om en sådan falsk lärare producerade ett verkligt, verifierat helande, skulle undervisningen och läraren fortfarande vara falsk.Genom att kombinera tecken och under med en falsk kristologi som förnekar Kristi gudomlighet har Johnson placerat sina anhängare i centrum av villfarelsen i ändens tid. I stället för den ende ”Smorde” (Jesus Kristus som är unik) finns det många ”smorda” som förment kan göra större mirakler än Jesus. Denna situation finns beskriven i Bibeln: ”Kära barn, nu är den sista tiden. Och så som ni har hört att Antikrist skall komma, så har också redan många antikrister trätt fram och därav vet vi att det är den sista tiden” (1 Johannesbrevet 2:18). ”Antikrister” förstås i grekiskan som ersättnings-”smorda”. I Bibeln är alla kristna lika ”smorda” av Gud, och bara Jesus är särskilt smord, dvs. Messias. [10] En elitgrupp av särskilt smorda vilka utgör ”Elia generationen” som Bill Johnsons Latter Rain-teologi lär ut skulle kvalificera sig som antikrister.” SLUT CITAT

 

Alltså, vi ska vara medvetna om att allt som nu kommer i dessa rörelser som utgår ifrån den s.k. Torontoväckelsen inte är psykologiska mänskliga manipulationer, utan att mycket är äkta manifestationer och äkta under och tecken, DOCK inte utförda av Guds Ande, utan av mörkrets makter. Som Bob DeWaay påpekar  så är alltid syftet att legitimera ett falskt budskap som människor får med sig i bara farten. Sker det en massa imponerande under och tecken tycker man inte att det är så noga att prova det som predikas i förhållande till Guds ord, Bibeln. Den kopplingen är självklar, och Själafienden vet att det fungerar som andlig förförelse.

 

Därför: låt oss be Gud om att vi må ha både en andlig mognad och beredskap och en intellektuell beredskap, så vi inte blir förförda och andligen vilseledda när det framöver kommer ”mäktiga rapporter” om vad som händer i dessa sammanhang som Bill Johnsons och liknande kampanjer. Tyvärr är människor ofta naiva och lättlurade och av syndanaturen dragen till det spektakulära.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 12 juli

 

 

 

Uppdaterat den 11 juli

 

 

Stanley Sjöbergs bittra erfarenhet

 

Kära vänner

 

 

Jag kan förstå de som tycker att denna hemsida den senaste tiden har haft för mycket fokus på den osunda karismatiken som representeras av sådana som Rodney Howard Browne, Todd Bentley, Bill Johnson, Matthew Ford m.fl. Vad är nyttan med att skriva om detta och därmed ge dessa ”herrar” uppmärksamhet, undrar en del?

 

Jag kan förstå den frågan och det är en balansgång. Men jag håller just nu på att läsa ”Boken om Stanley Sjöberg” skriven av Birger Thuresson. Där berättas det om hur Stanley Sjöberg kom i kontakt med Torontoväckelsen, även kallad Skrattväckelsen. Den uppstod under ledarskap av Rodney Howard Browne. Det råkade samtidigt bli så att svenskamerikanarna Eric Anders och hans fru Anette kontaktade Sjöberg och berättade om den fantastiska väckelsen och vilka under och tecken som skedde i Florida, Lakeland. Detta vara alltså i början av 1990, långt före det som hände i Lakeland 2008 under Todd Bentley.

 

Med stor entusiasm berättade Eric och Anette för Stanley om allt fantastiskt som hände runt Rodney Howard Browne. Stanley Sjöberg som alltid längtar efter väckelsens genombrott tänkte att här har vi något, och han nappade på deras förslag om att kalla Rodney Howard Browne till Sverige, allt i förhoppning om att möjligen därmed få igång en väckelse även här. Planen sattes i gång, och den växte från att först vara tänkt i Centrumkyrkan i Sundbyberg till att man insåg att stora Filadelfiakyrkan i Stockholm nog skulle behövas för att rymma allt folk. Hela planeringsmaskineriet växte snabbt. Under tiden var Sjöbergs uppfattning om Rodney Howaard Browne att han var en vanlig gedigen pingstpastor, och inte alls förknippad med några osunda yttringar eller villoläror.

 

Under tiden som planerandet för konferensen med Rodney Howaard Browne fortskred så reste sångarparet Eric och Anette Anders runt i Sverige och höll möten och peppade församlingarna för den kommande konferensen med Rodney Howard Browne i Filadelfia Stockholm. Tidningen DAGEN publicerade en stor artikel där Anette Anders  berättade om hur fantastiskt det var allt som skedde runt Rodney Howard Browne och hur hon själv hade blivit så välsignad. I DAGEN stod det att hon sa så här:

 

Det gäller att öppna sig och ta emot oreserverat. Det gäller att inte bara doppa tårna och känna efter hur vattnet är. Det gäller att inte titta på skräpet, som flyter med floden. Det följer alltid med oönskade saker i en mäktig flod, som bryter fram. Hellre för mycket än inget alls.” SLUT CITAT (SID 198).

 

Men då händer något enkelt men samtidigt dramatiskt som skulle slå ned som en bomb hos Stanley Sjöberg. Någon lämnar en videokassett till honom och det var en inspelning från Rodney Howard Brownes möten i Lakeland. Stanley inser genast att detta är osunt, han blir skrämd och upprörd när han såg de många märkliga och osunda yttringar som visade sig på dessa möten i Lakeland. Han såg det som var scener av våldsamma fylleslag som påstods vara den Helige Andes verk. Genast insåg Sjöberg att han nu måste göra allt för att stoppa den planerade konferensen med Rodney Howard Browne. Men det visade sig vara omöjligt eftersom de övriga pastorer och ledare som var involverade menade att planerandet och annonserandet hade gått för långt för att man nu skulle kunna ställa in. Konferensen hölls i Stockholm med förödande konsekvenser som beskrevs som ett ”Andligt övergrepp.”

 

När jag läser om detta i boken om Stanley Sjöberg så tänker jag att om han bara fått den där videokassetten från Rodney Howard Brownes möten i Lakeland tidigare, så hade detta som skedde i Stockholm aldrig behövt ske. Idag har vi massvis med liknande och ännu mera graverade videofilmer på You Tube från vad som sker inom den osunda karismatiken. Min förhoppning är att när det länkas till sådant på denna hemsida så kanske det kan bli någon till en väckarklocka, ja som i tid väcker människor som annars är på väg att dras in i sammanhang med falsk karismatik.

 

Jesus säger så här: ”Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.” Matt 10:16

 

Tänk att han säger att vi ska vara listiga som ormar!? Ja, jag tycker det Jesusordet är relevant även i denna fråga. Internet med alla dess möjligheter är ett enormt instrument som dessa fallna profeter inom den falska karismatiken använder sig av med stor framgång. Sådana som Matthew Ford och John Crowder som uppträder och predikar i det de kallar ”helig fylla” har skapat sig en nu global plattform via Internet. Då tänker jag på Jesu ord om att vi ska vara listiga som ormar – låt oss då be om Guds hjälp att använda just Internet i en väktartjänst där vi varnar människor för dessa falska profeter, så att de inte behöver gå i den snara Stanley Sjöberg gick i därför att han inte fick det varnade exemplet i tid. Låt oss vara listiga som ormar, som Jesus uppmanar oss, och använda den moderna tekniken både för att sprida det goda budskapet om Jesus, och samtidigt använda samma teknik för att nå ut till just dem som blir förledda. Teknik som datorer och Internet är aldrig i sig av ondo eller av godo, det är vad man använder detta till som avgör den saken. Precis som boktryckarkonsten eller filmkonsten i sig inte är av ondo eller av godo, utan beroende av vad man använder det till.

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

,Uppdaterat den 8 juli

 

 

Vad har alla dessa riktningar gemensamt?

Vi ser nu hur det uppstår olika läror och rörelser inom den globala religiositeten och nyandligheten. Alltifrån det som Rich Warren, Tony Blair representerar hela vägen ut till sånt som vi ser inom det jag vill kalla ”skratt och fyllerörelsen" med sådana som Matthew Ford, John Crowder och Rodney Howard Browne och däremellan sådana som Joel Osteen med sitt korslösa evangelium. Vi hör begrepp som ”sökarvänliga kyrkor” och ”Den spirande/framväxande kyrkan (Emerging Church) m.m.

 

Finns det något man kan säga är en slags gemensam nämnare där allt detta strålar samman?

 

Ja, jag tror det som på engelska kallas Kingdom Now-teologin kan sägas vara den gemensamma nämnaren. ”Riket Nu-teologin” blir väl då den bokstavliga översättningen av begreppet, som förenklat kan sägas handla om att vi här på jorden utan någon Jesu återkomst skulle kunna bygga ett Guds rike, det rike som annars enligt Bibeln bara kan bli verkligt med Jesus återkomst och då Han blir den som från Jerusalem upprättar Tusenårsriket. Bibelns egen beskrivning av hur det kommer vara i denna värld fram till dess att Jesus kommer åter är att allt kommer bli värre och värre, ondskan kommer uppfylla jorden som på Noa tid, kärleken kommer svalna hos de flesta, det kommer bli krig och hungersnöd m.m. innan slutet kommer som en störtflod.Förkunnelsen om tidens tecken, vedermödan och Jesu tillkommelse för att döma levande och döda finns inte med i ”Riket Nu-teologin”, vare sig det är i Todd Bentleys, Matthew Fords, Rick Warren eller Joel Osteens framställning.

 

Men är det då bara ”tomt prat” som dessa ytligt sett vitt skilda ”profeter” förmedlar med ”Riket Nu-teologi”? På ett sätt inte, men det har dock inget med Guds Ande att göra. När man inom denna förkunnelse också talar om ”dominion” (herravälde) så handlar det om hur dessa självutnämnda apostlar och dess efterföljare kommer få makt över förhållanden i denna värld och vara de verkliga makthavarna som menar sig fått makt att ställa saker och ting till rätta och makt att näpsa otro och uppror.

 

Jag håller det inte för otroligt att dessa falska apostlar och deras efterföljare kan komma att få någon form av övernaturlig makt att bedra och förvilla människor och inte minst skrämma människor till lydnad och underkastelse genom att de utför övernaturliga under och mirakler (läs; trolldomskonster). Dessa falska apostlar kallar Jesus i sitt profetiska tal om ändetiden för ”falska messiasgestalter”.  Titeln Messias betyder ”den smorde” och andlig smörjelse är just vad dessa falska messiasgestalter menar sig ha, och även har dock inte den Helige Andes smörjelse.

 

Den i sommar Sverigeaktuelle Bill Johnson (som kommer till Malmö i augusti) har blivit en flitigt anlitad konferenstalare över hela världen och hans inflytande växer snabbt. Han tillhör det som kommit att kallas ”Tecken och under-rörelsen” och han har skrivit en bok som på svenska skulle få titeln ”När himlen invaderar jorden” (When Heaven Invades Eart). Bill Jonson och hans ”kollegor” talar ofta om att de är en Eliaarmé som Gud nu reser upp, och som kommer förbereda för Jesu återkomst såsom Johannes Döparen förberedde Jesu första tillkommelse, fast Bill Johnsons armé kommer vara så mycket mäktigare.

Bob DeWaay avslöjar Bill Jonssons villoläror

                    

                                                                  Bill Johnson en villolärare att varna för

Bob DeWaay heter en förkunnare som på ett överväldigande tydligt sätt analyserat och avslöjat vilken allvarlig villolärare den nu Sverigeaktuell Bill Johnson är. Han har gjort en mycket välgjord analys av Bill Johnsons bok ”När himlen invaderar jorden”, och hans analys finns >>HÄR och missa inte att läsa och sprida detta.

 

Jesus säger i Matt 24:23-28

 

”23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna.”

 

”Riket Nu-teologin” som vi ser nu växa fram från olika håll sammanstrålar snart i en kort tid av stor förvillelse då många kommer bli bedragna av dessa falska messiagestalter Jesus så tydligt varnat för. Vissa människor kommer attraheras att de häftiga andliga manifestationer som kommer visa sig, andra kommer attraheras av den mera kontemplativa vägen eller det sociala engagemangets väg till ”Riket Nu”, men då när man tror att man byggt riket och funnit vägen till trygghet så kommer domen över dem. Ordet säger:

 

1 Tess 5:3

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

 

2 Petr 2:1

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 6 juli

 

 

Skratt- och fyllerörelsen sprids över världen

 

Jag känner nöd för de kyrkor/församlingar i Malmöregionen som snart kommer ha en konferens med Bill Johnson som huvudtalare. För den som undersöker något om vad denne Bill Johnson representerar så borde larmklockorna ringa. Han står i en mycket osund fåra av new-age-andlighet med kristna förtecken. Han har en framtoning som inte är lika vulgär som många av de andra i samma fåra, men hans budskap är det samma. Just därför är det så mycket farligare med denne Bill Johnson. Hans framtoning gör att han säkert har större möjligheter att få ingång här i Sverige än vad hans kollegor skulle ha.

 

Förförelsen är mycket mer sofistikerad än vad vi kan föreställa oss. Ofta visar det sig i att mycket av det som dessa predikanter predikar kan kännas rätt och bibelenligt, men just därför  är det näst intill omöjligt att skydda sig mot förförelsen och villolärorna som smygs in, ofta inte i ord utan i besynnerliga och osunda manifestationer såsom guldregn och änglafjädrar som faller ned i eftermötenas ofta tumultartade scener.

 

Här är ett exempel på vilket sällskap Bill Johnsson tillhör >>HÄR

 

Här är ett annat exempel på vilka yttringar den osunda karismatiken kan ta >>HÄR Lägg märke till de demoniska skratten.

 

Många har skrivit till mig och ringt och gett exempel på hur detta som jag vill kalla ”skratt- och fyllerörelsen”. Det är nu etablerat och sprids snabbt på många håll i världen; Australien, England, USA m.fl. Det är så uppenbart demoniskt det som yttrar sig och sägs i dessa sammanhang. En förklaring till att ändå människor, både yngre och medelålders, ändå attraheras av denna sjuka ”skratt- och fyllerörelse” är säkert att vi i de etablerade kyrkorna som oftast inte lever i det helöverlåtna kristenliv vi är kallade till att leva. När vi inte gör det så är inte djävulen sen att låta ”stenarna ropa”.

 

Människor längtar efter verkligt liv, inte död religiositet eller materialism. Därför bör det tragiska som nu kommer med ”skratt- och fyllerörelsen” ända stämma oss till självrannsakan och bön om förlåtelse. Om vi tiger ropar stenarna, och stenar är stenar och inte bröd som ger liv.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 2 juli

 

 

 

En nattvardsväckelse

 

Jag vet att evangelisten Daniel Viklund har profeterat att det ska komma en Nattvardsväckelse, men jag vet inte i vilket sammanhang han profeterade detta, och vad som exakt avsågs med uttrycket Nattvardsväckelse. Dock hoppas jag att det inte har något att göra med den katolska Eukaristin med dess ”monstrans” som förvarar nattvardsbrödet som man menar bokstavligen, rent fysiskt, är Jesu kropp.

 

Men i sann biblisk mening behöver vi däremot en Nattvardsväckelse, där vi återupptäcker betydelsen och välsignelsen i att komma samman och fira den måltid Jesus instiftade – dels som en åminnelse av hans död, och dels som en påminnelse om att Han ska komma åter och att vi på nytt ska få fira denna måltid i himmelen tillsammans med Honom.

 

Men Nattvarden är dessutom ännu mera än åminnelse och påminnelse, därför att det är Jesu liv som förmedlas till oss för livet här och nu, andlig mat i vårt dagliga kristna lärjungaliv. Vi ska inte göra Nattvarden till något mystiskt, men i tro och förtröstan får vi ta emot att Jesus lovat att på ett särskilt sätt komma oss tillmötes i den ytterst enkla måltid som Nattvardsfirandet är. När Jesus instiftade Nattvarden och lyfte brödet sa han: ”Detta är min kropp, som är utgiven för er” och om Nattvardsbägaren med dess vin sa han: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod.

 

  Den mötesplatsen ska vi inte låta några förvrängningar av denna Heliga måltid beröva oss. Låt oss komma samman i hemmen och fira denna Herrens måltid, med värdighet och innerlighet, med allvar och med glädje, så väl som att vi också ska fira detta i den ”stora” gudstjänsten i församlingen.

 

Precis som denna måltid betydde mycket för de första kristna under tider av svår förföljelse, så tror jag att vi nu i den tid vi är på väg in i, av prövningar och utsatthet, kommer att finna stor välsignelse i att fira den måltid som Jesus instiftade som det allra sista innan Han gick upp till korset för att lida och dö i vårt ställe. Att predika och undervisa varandra med ord är bibliskt och centralt, men även Herrens heliga måltid är en slags förkunnelse. Bibeln säger nämligen: ”Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” (1 Kor. 11:26).

 

Personligen tänker jag mig att de troendes Nattvardsfirande är en mäktig förkunnelse och proklamation ännu mera i den andliga världen, där Jesus död och uppståndelseliv blir förkunnat inför makterna och väldigheterna som Han redan besegrat.

 

Det är också så likt Gud att han låter det enkla vara det allra största. När Jesustroende  firar denna enkla Herrens måltid bävar mörkrets makter. Förvrängningar och irrläror i fråga om denna av Jesus instiftade måltid, är mörkrets försök att omintetgöra den betydelse som Nattvarden har när kristna kommer samman för att minnas vad Han gjort och att Han snart ska komma åter i härlighet och makt.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Skickade följande tackmail till Carl-Henric Jaklund för hans artikel i DAGEN ang. Benny Hinn:

 

Vill bara säga ett Varmt Tack för din artikel om Benny Hinn idag. Din uppföljande granskning är mycket sund, riktig och berättigad. Du och DAGEN har gjort ett fantastiskt viktigt arbete för att avslöja det som jag menar vara en tragisk "Benny Hinn Cirkus". Det finns ju hur mycket som helst som bevisar vilken bluffmakare och manipulerare han är, men ändå är det så många som låter sig bedras. Att kanal 10 "satsar" på denne Benny Hinn är för mig en gåta.


Än en gång Tack för ett värdefullt arbete.


Varmaste hälsningar


Berndt Isaksson

 

 

 

Maria sysslade INTE med Soaking

 

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Todd Bentley om Maria som satt ned vid Jesu fötter och lyssnade till hans undervisning. Han påstår att det Maria gjorde är samma sak som det som kallas Soaking. Vidare så säger Bentley att nästa all undervisning och alla uppenbarelser som finns att beställa från hans möten, och alla böcker han skrivit, kommer ur de Soakingupplevelser han gjort. Gud har ”droppat ned” uppenbarelser i mig, och det har skett så snabbt så att jag ibland har skrivit fyra predikningar på en gång, hävdar Bentley. Likaså visar det sig att när Todd Bentley talar om Soaking så använder han de nu typiska begreppen inom Emerging Church - Kontemplation and meditation. Den gemensamma nämnaren är ingen tillfällighet. Vi ser nu ändetidens massiva andliga förförelse ta form, och då sammanstrålar sånt som kan förefalla helt olika strömningar inom krisenheten till ett gemensamt religiöst paradigmskifte. Det som förefaller förena helt till synes olika riktningar blir sådant som kontemplativ bön, meditation, yoga mysticism och kundaliniyttringar.

 

Låt oss be om att det i varje lokal församling må finnas av Gud uppresta profeter och profetissor, som har förmågan att genomskåda när den andiga förförelsen kommer. Män och kvinnor som Gud har gett Andens ögonsalva så att de genomskådar och äger gåvan att hjälpa andra att se och förstå.

Läs också Lennart Jaretegs artikel om Soaking >> HÄR

 

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXx

 

Uppdaterat den 10 november

 

Kikki Danielsson - ett tragiskt livsöde

Kikki Danielsson är en folkkär artist inom sångbranschen. Jag har sett och hört en del intervjuer med henne genom åren, och det finns något tragiskt och sorgligt över hennes liv som gör att man känner sympati för henne och verkligen ofta tycker synd om henne. Hon är också en person som är mycket självutlämnande och berättar ofta om sin djupa inre ensamhet och sina svårigheter att få verkliga vänner. Hon blev bortadopterad som liten och har aldrig fått några bra svar på varför hon blev det. Strax innan hennes biologiska pappa dog för några år sedan fick Kikki kontakt med honom och det betydde så mycket för henne, berättar hon.

 

När han då en kort tid därefter dog blev hennes inre tomhet och ensamhet så mycket svårare. Hon började då så sent som i år att söka kontakt med sin döde far via ett medium i spiritistiska seanser. För tidningen Expressen berättar Kikki om dessa kontakter med orden ”Det var inte otäckt utan jag blev rörd och började nästan gråta,” Hon säger vidare: ” Jag vill tro att pappa är med mig nu som min vägledare, min guide. Jag har fått en helt annan energi och en mer positiv syn”.

 

Vidare berättar Kikki att hon de senaste åren gått på flera seanser med olika medium, och dessa medium säger samma saker, och hon menar att det styrker äktheten i att det skulle vara verkliga hälsningar de förmedlar från döda anhöriga. Därför säger också Kikki att hon nu idag har ”ett stort intresse för spiritism”.

 

Om detta kan man först och främst känna en enorm sorg över att denna fina och folkkära människa som gått igenom så mycket av sorger och prövningar, nu ger sig in i något som riskerar att bli långt mycket värre och mörkare än allt vad hon tidigare mött i livet. Låt oss be för Kikki Danielsson att hon får möta Jesus som sin Herre, Frälsare och Vän. Han är den ende som skulle kunna möta hennes djupaste längtan och ensamhet.

 

Saken blir än mer tragiskt av att när nu denna folkkära artist går ut i en av landets största tidningar (säkert även flera veckotidningar) och i praktiken blir en reklampelare för spiritism som något som kan ge trygghet i livet, så kommer det säkert få många andra människor att börja intressera sig för spiritistiska seanser.

 

Som bibeltroende vet vi att det inte alls är med döda anhöriga som det talas med på dessa seanser, utan att det handlar om onda andrar spel med människor där de utger sig för att vara någon av dessa man vill ha kontakt med. Och som med all ockultism är det så att det till att börja med kan upplevas som varmt och ljust och behagligt, men snart visar sig dessa spiritistiska seanser bli en neråtgående spiral för dem som sysslar med det. Man fastnar i det och riskerar att bli sinnessjuk och inte sällan besatt av onda andar.

Låt oss därför be för Kikki Danielsson att hon med Guds hjälp inser att dessa spiritistiska seanser är djupt destruktiva, och låt oss be att hon blir frälst genom tron på Jesus Kristus och blir en ”reklampelare” för Honom istället för spiritism.

 

Berndt