Aktuella reflektioner

 

 

Uppdaterat den 8 maj 2024

 

I morgon, den 9 maj, är det Kristi

Himmelsfärds dag, då vi förkunnar

om Jesu himmelsfärd och löftet

att han på samma sätt ska komma

tillbaka. Viktigt att den kristna

förkunnelsen i denna fråga inte

blir besmittad av den s.k. pretrib-

läran som ockultisten Darby

lanserade. Men här en bra samman-

fattning som hjälp att ha en sund

och biblisk tro och förväntan

inför Jesu återkommst >>HÄR

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 19 mars 2024

 

Fly dessa sammanhang

Det pågår en djupt allvarlig villolära

med ockulta inslag i den lära som

brukar benämnas som "samhällets sju

berg" eller "dominionismen". Detta

är mycket utbrett i USA där en konsekvens

har blivit att man ger sitt stöd till

Donald Trump.

I Sverige är denna lära inte lika utbredd

men den dyker ändå upp hos vissa

förkunnare och i vissa parakyrkliga

sammanhang.

Som riktmärke kan det vara bra

att lämna sammanhang där denna

lära börjar smyga sig in.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 8 mars 2024

 

 

Ukraina önskar sig NATO-medlemskap

Ett reportage berättar om hur Ukrainas folk och ledare önskar att de gjort som andra Sovjetrepubliker gjorde när Sovjetunionen föll samman; nämligen att omgående be om att få bli anslutna till NATO. Man ser, berättar reportaget, hur dessa forna Sovjetländer nu har en trygghet som Ukraina skulle ha haft och som gjort att Putin aldrig vågat invadera deras land med kriget som alltjämt pågår. I reportaget gratulerar man svenska folket till den trygghet som NATO-medlemskapet innebär.

 

Personligen tror jag att vi varit trygga som land även utanför ett medlemskap i NATO. Risken att Putin skulle välja att gå i krig mot Sverige är långsökt och minimal; även om allt kan hända i en galen värld. Ukraina önskar nu att dagen, då man likt Sverige kan få bli anslutna till NATO, snart skall komma. Och dessförinnan även ett medlemskap i EU.


 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 12 jan. 2024

 

 

DAGEN skriver om en mycket kuslig utveckling i USA.

Donald Trump har i sina valmöten den senaste tiden fått draghjälp av en ny grupp – lokala evangelikala pastorer.”

Dessa s.k. ”evangelikala pastorer” drar skam och vanära över allt som kan kallas kristet. De gjorde under Trump-åren stor skada och nu förefaller de än en gång ställa sig i den gudlöse Donald Trumps tjänst.

Nu behöver sunda bönenätverk över hela världen samlas i bön om att Donald Trump inte än en gång ska nå presidentposten. Låt oss be att en sant kristen person må bli USA´s näste president.

 

Berndt

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 15 dec. 2023

 

Många framstående ledare har nu

uttryckt sitt stöd och uppskattning

för Peter Ljunggrens appell till

svensk kristenhet. >>HÄR

 

Uppdaterat den 13 dec. 2023

 

 

Låt inte de självutnämnda "profeterna" förstöra ditt liv!

 

Det har på senare år blivit allt vanligare att man i olika sammanhang hänvisar till spektakulära syner, drömmar och påstådda tilltal från Gud som självutnämnda profeter och profetissor säger sig ha fått. Det räcker att någon självutnämnd kvinna eller man säger sig ha mottagit något från Gud för att vissa aktörer sedan lanserar detta i olika forum och estrader. Skadorna hos människor som lyssnar och okritiskt anammar dessa s.k. syner, drömmar och profetiska tilltal blir ofta förödande.

 

DAGEN har uppmärksammat detta i två artiklar som förtjänar att spridas:

 

https://www.dagen.se/relationer/2023/12/06/profetian-till-min-man-forstor-vara-liv/

 

Samt:

 

https://www.dagen.se/debatt/2023/12/12/var-det-verkligen-gud-som-talade-nar-det-blev-tokigt/

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 9 december 2023

 

 

Krigsböneskolor???

Sajten >>”Krigsböneskolan” lanserar en verksamhet som

världsevangelisten Peter Ljunggren starkt varnar för och han

kallar det för >>bönebedrägeri och >>bön som förför. 

 

Det är lätt hänt att människor blir bedragna av läror som

verkar fromma och andliga, men som är i strid med det

sanna evangeliet.

Sånt som Bibeln säger att vi ska fly bort ifrån.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 11 nov. 2023

 

Viktor Orbans moraliska kollaps

är nu >>total

 

Uppdaterat den 14 okt. 2023

 

Carl Öst sjöng en gång i tiden:

Vi skall fara bortom månen vi skall fara bortom mars
Vi skall fara bortom Vintergatans stjärnevärld med hast.

 

Men glöm det! Vi ska vara kvar på denna jord,

dock en förnyad och nyskapad sådan, nya himlar och en ny

jord som blir till vid Jesu återkomst.

Lyssna och >>begrunda!

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 12 oktober 2023

 

Erikshjälpens uppmaning:

Sluta skänka pengar till barnhem

 

I min värld har jag alltid tänkt att Barnhem som bedrivs runt om i världen är något av det mest behjärtansvärda som man kan stöda med sina pengar och insamlingar. Men enligt Erikshjälpen så är det tänket helt fel.

 

Erikshjälpens generalsekreterare skriver nu: ”Allt fler länder väljer nu att stänga ner barnhem och investera i stödinsatser så att barn ska kunna växa upp i familjer.” 

 

Och vidare: ”Detta motverkas av svenska givare som fortsätter skicka pengar till barnhem – mot bättre vetande.

 

Må Gud förlåta alla oss som med våra pengar stöttat barnhemsverksamhet i tredje världen.

Tänk att vi inte förstod bättre ☹

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 15 sep. 2023

 

 

Hur kan Lot kallas ”rättfärdig”?

 

I 1 Mos 19 berättas det om hur Lot, som bodde i Sodom, en kväll fick besök av två män som visade sig vara änglar. Lot inbjöd den att övernatta i hans hus. Men plötsligt var huset omringat av Sodoms män, både unga och gamla, och dessa ropade till Lot ”Var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem till oss så att vi får ligga med dem.”

 

Dessa Sodoms män ville alltså gruppvåldta Lots gäster.

 

Lots svar måste rimligen sägas vara ett av de där fullständigt obegripliga orden i Bibeln, ja, sånt om vilket man brukar säga att man får lyfta på hatten och konstatera att man inte kan förstå det som sägs. Än mindre försvara det som sägs.

Alltså den Lot som i 2 Petrus brev kallas ”den rättfärdige Lot” svarar Sodoms män: ”Jag har två döttrar som aldrig har legat med någon man. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har kommit i skydd under mitt tak.

 

Med rätta kan vi fråga oss hur en rättfärdig man kan erbjuda sina egna döttrar att utlämnas till en gruppvåldtäkt? Vad slags kvinnosyn ger Lot uttryck för? Knappast något som vi idag skulle benämna som något kristligt eller på något sätt acceptabelt.

 

Inte sällan när det predikas om homosexualitet brukar Sodoms män lyftas fram, men just orden om Lots svar till dem brukar man bemöta med total tystnad.

 

Märkligt, minst sagt.

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 10 juni 2023

 

Putin ville ha mindre av Nato runt Ryssland.

Han gick på en rejäl blåsning och nu får han

mycket mer av Nato och Sverige ser ut att bli

det senaste landet att gå med i denna allians.

Fler länder står nu på kö, bland annat Ukraina.

Putins felbedömning är nästan komisk.

 

I Finland och Sverige fanns det ingen folklig

majoritetsopinion för ett Natointräde.

Hade Putin hållit tyst så skulle det inte har varit

aktuellt att Finland och Sverige skulle ansöka om

ett Natointräde. Men så kom Putin med sitt hot

mot hela Europa och allt förändrades över en natt.

Idag är Ryssland illa drabbat av Putins totala

missbedömning - dels med kriget mot Ukraina (som

han trodde skulle vara över på några dagar) och dels

med sina hot mot bland annat Sverige och Finland.

 

Och idag kommer dessutom den för Putin mycket

bekymmersamma nyheten att Erdogan vill ansluta

Turkiet till EU. Putin lär sova dåligt i natt ;-)

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 2 maj 2023

 

När andeutdrivning blir något spektakulärt

Sjukhuspastor Roland Stahre berättar i

DAGEN om "En pingstpastor från Sydasien

beskrev under ett samtal stora problem som

följt med karismatiska avarter som

importerats från väst: ”Genom åren har vi

blivit påtvingade en religiös underhållningskultur

som i vår sociala och religiösa värld faller inom

ramen för magi med besvärjelser och annan

ockult verksamhet.” Han berättade att lidande

människor många gånger diagnostiseras,

demoniseras och stigmatiseras, för att sedan

inte följas upp så att tomrummet fylls med

det som läker och ger god frukt. Andeutdrivning

blir något spektakulärt som drar folk, skapar

mer sår än läkedom, riskerar bidra till

beroendeförhållanden mellan ”hjälpt och

hjälpare” och ett osunt personfokus." SLUT CITAT

 

Ett skakande exempel på det Stahre

beskriver som spektakulär andeutdrivning

kan ses >>HÄR

 

Berndt

 

Uppdaterat den 21 april 2023

 

 

Hatet bland kristna

 

Pingstledaren Daniel Alm säger i en

intervju i DAGEN:

”Jag visste inte att det fanns så

mycket hat bland kristna.”

Och det är också vad en annan betydelsefull

ledare och teolog inom Pingströrelse säger,

nämligen Joel Halldorf. Journalisten Malina

Abrahamsson frågar Halldorf om det finns

de som vill utplåna honom?

 

Halldorf svarar: ”Ja, ibland märker jag av

cancel-signalen: den här personen tycker att

jag är oren och vill inte att jag ska vara del av

samtalet. Jag får mycket mer sånt från

inomkyrkligt håll än vad jag fick tidigare.”

SLUT CITAT

 

Och dessa hatkampanjer som pågår mot Joel

Halldorf, Mikael Tellbe, Ulf Ekman, Magnus Malm

Niklas Piensoho m.fl. är skrämmande.

Att världen hatar ordets förkunnare är en sak

och inte så förvånande, men när hatet kommer

från kristet håll så är det förvånande, som Alm

påpekar.

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat:

>>HÄR

och

>>HÄR

 

 

Uppdaterat den 9 mars 2023

 

Republikanen, Ron DeSantis, som

eventuellt blir presidentkandidat,

förklarar nu vad som bara kan

beskrivas som krig mot evangeliska

kristna i >>Florida.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 21 feb. 2023

 

 

Wilkersons "profetia" om apati

 

I en insändare i DAGEN uppmärksammas den profetia som David Wilkerson frambar i Filadelfiakyrkan i Stockholm år 2004. Där säger Wilkerson bland annat att den evangeliska kyrkan i Sverige ”lider av apati”. Detta påstående har sedan genom åren upprepats och citerats i det oändliga. Och det är ju så att om man upprepar en osanning tillräckligt ofta så uppfattas den till slut som en allmän sanning.

Men Wilkersons påstående, som han dessutom la i Guds mun, var inte sant då 2004 och är inte sant idag heller. Visst enskilda människor och enskilda församlingar kan säkert lida av apati, men det är inte vad den evangeliska kyrkan i allmänhet i Sverige lider av då 2004 eller idag. Tvärtom så sjuder det av liv och beredvillighet i våra församlingar runt om i landet. Människor som ger så mycket av sin tid och sina krafter åt att tjäna Gud och sina medmänniskor i sitt församlingsliv.

Jag tror att Guds hjärta bedrövas av dem som ständigt finner ett absurt nöje i att klanka ned på våra församlingar med dess människor som så troget, vecka efter vecka och år efter år, tjänar Gud med skor på sina fötter som har ”den beredskap som fridens evangelium ger.” Ef. 6: 15

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 15 feb. 2023

 

 

I alla tider har det funnits domedagsprofeter som missbrukat Guds namn genom att ”profetera” domedags- och katastrofstämningar bland folket. Motiven bakom detta har varierat, men gemensamt för dem alla är att man missbrukat Guds namn.

Sanna profeter som verkligen går Guds ärende profeterar likt Jeremia: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

 

Alla Guds nådegåvor och tjänster är ämnade att tjäna till uppbyggelse och fördjupad Gudsförtröstan, även när man talar förmaningar och tillrättavisningar. Profeter som inte har den grundläggande förtröstan som Jeremia uttrycker i ovan citerade ord, är vilseledande profeter som inte går Guds ärenden.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterar den 9 februari 2023

 

Lena Melin skriver i en krönika:

 

"För 365 dagar sedan släpptes vi ut. Ut ur coronafängelset. Restriktionerna slopades. Den 9:e februari 2022 startade

livet om." SLUT CITAT

 

Låt oss inte glömma att tacka Gud för att vaccinen mot

covid-19 äntligen kom. Miljontals människoliv har räddats

tack vare desssa Gudagivna vaccin. Hans är äran för detta!

Ingen människa ska ta åt sig äran. Gud vare lov och tack!

 

Berndt

 

UPPDATERAT DEN 25 JAN 2023

 

 

Ingen är rädder för ryska björnen

 

I början av Rysslands anfallskrig mot Ukraina fanns det en påtaglig rädsla i Europa. Man tänkte att det tar väl bara några veckor så är Ukraina intaget och sen står fler länder på tur. Framförallt trodde den vilsne Putin att det skulle bli en lätt sak, ungefär som när Krim intogs. Men nu när snart ett år har gått så har det visat sig att ryska armén är i ett dåligt skick och med en usel stridsmoral. Trots att Ukraina militärt borde varit i underläge så tyder nu allt på att man kommer kunna stå emot fortsatta anfall och nu får man en massiv uppbackning från hela den fria världen.

Och klarar inte Putin av att inta Ukraina så lär han ju definitivt inte våga sig på ytterligare ett grannland som är med i EU eller någon försvarspakt, vilket Ukraina inte är. Någon säger: Men han har ju kärnvapen? Jo, men det har även NATO i långt större mängd och till och med Putin inser att ett kärnvapenkrig kan han inte vinna. Boris Johnson som träffat Putin flera gånger säger på frågan om man ska ta Putins hot på allvar:

”Det är nonsens. Han kommer inte använda kärnvapen, säger Johnson under ett möte på torsdagsmorgonen, enligt brittiska nyhetsbyrån PA.

– Han vill att vi ska tänka tanken men han kommer aldrig att göra det.

Boris Johnsons råd från världspolitikens avbytarbänk var att sitta still i båten och inte tänka för mycket på den ryske presidenten.” SLUT CITAT

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4oL4xg/president-zelenskyj-osaker-pa-om-putin-lever

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 24 jan. 2023

 

 

Ett klassiskt knep

Inom den nu alltmer utbredda våg av falsk karismatik så är ett av kännetecknen att man likställer en enorm svada (där man talar i en upptrissad hastighet) med vad man menar är en andens smörjelse.

 

Detta är ett klassiskt knep när man vill vilseleda människor; eftersom man då inte ger dem tid att reflektera och pröva det som sägs. En slags manipulering och indoktrinering. Så var vaksam på detta så du inte blir vilseledd av dessa profeter och profetissor som ofta använder sociala medier för att locka anhängare.

 

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 7 jan. 2023

 

 

Svärdet genom kristenheten

Det finns de som menar att det går ett svärd genom kristenheten som kommer orsaka stor splittring. Och då syftar man på frågor som har med HBTQ att göra. Jag tror dock att det som kommer orsaka stor splittring i hela den globala kristenheten är allt det som har att göra med den falska karismatiken kombinerad med den osunda framgångsteologin.

 

Obs. den sunda bibliska karsmatiken är något som vi verkligen behöver i den tid vi lever i. Tyvärr låter många som längtar efter den bibliska och sunda karismatiken, bedras av det utbud av osund karismatik som nu väller fram som en flod av villfarelse och då i sådant som är helt grundläggande i vår kristna tro.

 

Vill rekommendera alla att se denna >>video samt denna >>video för de bringar mycket av klarhet och befogade varningar så att vi inte låter den falska karismatiken bringa splittring i våra led.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 4 jan. 2023

 

 

De som vill splittra Guds församling

Det har på senare år blivit allt vanligare med självutnämnda profeter och profetissor. Dessa ha inget samfund eller ens en lokal församling bakom sig utan de kör sina egna sololopp. När man lyssnar till dessa så framgår det att de har en gemensam motivation som driver dem. Bakom fromma fraser så finns det ett syfte att förmå folk i etablerade samfundsförsamlingar att lämna dem; ofta med motiveringen att det är ett religiöst skökosystem som man skyndsamt ska lämna. Det vill säga; dessa självutnämnda profeter och profetissor drivs att lusten att splittra Guds församling. Det är den röda underliggande tråden i allt de gör och säger.

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 18 nov. 2022

 

 

Själavinnaren Piensoho

 

Pingstpastorn Niklas Piensoho, i Filadelfia Stockholm, har under alla de år han nu varit där samlat stora skaror till sina söndagspredikningar. Och vid frälsningsinbjudan i slutet av gudstjänsterna brukar det alltid vara stora skaror som hörsammar frälsningsinbjudan. Tror inte att det är någon förkunnare i vårt land som vinner så många för Kristus som det visar sig vara vid hans frälsningsappeller. Detta har som sagt pågått sedan år 2006 då han tillträdde tjänsten som föreståndare i Filadelfia. När Gud gör något stort genom sina tjänare och tjänarinnor brukar det alltid förr eller senare komma motstånd och angrepp. Det är också vad Piensoho nu utsätts för. Låt oss be för honom att han får kraft och styrka till fortsatt själavinnartjänst där Gud har ställt honom.

 

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 14 nov. 2022

 

Salomonsson och Piensoho

Pingstpastorn Dan Salomonsson säger angående HBTQ-debatten:

Det är rätt ointressant vad predikanter tycker - jag vill fokusera på vad Bibeln säger.” 

Och det är ju exakt det principiella resonemang som Niklas Piensoho för i sina bibelstudier. Alltså att vi ska läsa vad bibeln faktiskt säger i dessa frågor.

- Det vill säga; de har båda två samma inställning till Bibeln, men kommer likväl till helt olika tolkningar av de få bibeltexter som kan sägas beröra ämnet.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 18 oktober 2022

 

Domedags- och konspirationssajterna

 

Jag följer en del amerikanska ”domedags och konspirationssajter”. Och det är nästan lite fascinerande hur de överträffar varandra i sånt som bara kan betraktas som sinnessjukt. Man driver konspirationer om coronapandemin och att det är djävulen som ligger bakom vaccinerna som tagits fram mot covid-19.

 

Man driver sinnessjuka konspirationer om att det är regimen i Ukraina som är orsaken till det pågående kriget och att det inte alls är Putin som är despoten utan president Volodymyr Zelenskyj.

 

Likaså driver man befängda konspirationsteorier om Agenda 2030 och att allt som har med globaliseringen att göra skulle vara av ondo. Det senare bemöter Stefan Swärd på ett föredömligt sätt i denna >>krönika.

 

Dessa konspirationssajter kännetecknas också av hur de driver en agenda av fruktan och framkallande av domedagsstämningar. Alltså en livsåskådning som är den absoluta motsatsen till den livsinställning som Jesus vill ge oss med orden i Matt 6:31-34

 

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

 

Dessa Jesu ord säger oss att vi inte behöver bete oss som världens barn när de lamslås av fruktan. Vi vet nämligen inget om vad som kan hända i morgon eller vad som kan inträffa långt fram i tiden. Så varför då oroa oss när vi ändå inte med allt vårt oroande kan lägga en enda dag till vår livstid. Eller som Jesus säger några verser innan de ovan citerade:

 

”Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?”

 

Alltså ord och löften som står i total motsats till de djupt osunda ”budskap” som de amerikanska ”domedags- och konspirationssajterna” förmedlar med sina braskade rubriker om ”Prophecy Update”.

Men deras profetior har inget att göra med hur Guds Ande, Hjälparen, vill leda oss dag för dag oavsett om det är tider då allt är lugnt eller om det stormar omkring oss.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 8 september 2022

 

 

Vilken märklig valrörelse vi har detta år i Sverige. Verkar som att årets val kommer gå till historien som taktikröstandets riksdagsval. Opinionsbildare för det rödgröna blocket uppmanar till ett taktikröstande på Miljöpartiet – ”för utan Miljöpartiet blir det ingen majoritet för en rödgrön regering” säger man. Opinionsbildare för det borgerliga blocket uppmanar till ett taktikröstande på Liberalerna – ”för utan Liberalerna blir det ingen majoritet för en borgerlig regering”, säger man.

Så vem vet? På söndag kväll kanske det visar sig att de stora vinnarna blir Miljöpartiet och Liberalerna, tack vare taktikröstarna...?

  Ja, hur det än går på söndag så låt oss be att Guds stora nåd må få förbli över vårt land och att våra politiker söker Guds ledning i de stora utmaningar som Sverige står inför de närmaste åren.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 4 maj 2022

 

Läror som skymfar Guds namn

 

Pingstpredikanten Christian Kastö skriver i DAGEN om hur kristen lära och dogmer blir till. Han säger att det i alla tider varit så att man förutom själva bibeltexterna använder sig av ”filosofiska och teoretiska argument…det gör ju alla teologer som försöker forma en lära.

 

Och Kastö konstaterar vidare:

 

Man läser texterna och försöker hitta det svar som förklarar flest texter, har minst antal logiska luckor eller motsägelser och som svarar på fler frågor än vad det ger upphov till. För saker går ju i varandra och frågan om de ofrälstas eviga tillvaro påverkar även vår gudsbild, vår människosyn och vår syn på rättvisa.”

 

Kommentar: Det är helt riktigt. När kristna läror och uppfattningar ska formuleras så måste man se till helheten i vad Bibeln har att säga. Och där är det mycket uppenbart att Bibelns samlade uppfattning inte ger något stöd för att de förlorade skulle hamna i ett evigt pinorum. Den läran är en form av skymf och hädelse av den samlade Gudsbilden vi får i GT och NT.

Ja, läran om att helvetet skulle vara ett evigt pinorum gör Gud till en sadist, vilket ju om något är hädiskt.

Däremot finns det ett överväldigande stöd i Bibeln för att Jesu seger på Golgata är grunden för alla människors, och hela Skapelsens, återupprättelse.

 

Paulus, Nya testamentets store teolog, skriver i Rom 5:18

 

”Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor.”

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 29 april 2022

 

 

Guds nåd inväntar de förlorade

 

Vad händer med oss människor när vi dör? Den frågan har människor i allmänhet ställt sig och i synnerhet har teologer och bibelläsare forskat i vad Guds ord säger i denna fråga.

 

Från 400-talet efter Kristus så började en helveteslära växa fram som menade att alla som dör utan att ha tagit emot Jesus som sin personlige frälsare kommer att brinna i eviga helvetesplågor. Och detta då oavsett om man varit en despot som Hitler och Putin eller om man levt ett osjälviskt och på alla sätt ett hänsynsfullt liv, men inte kunnat tro att just detta med Jesus var den enda sanna tros- och -livsåskådningen.

 

En annan lära kallas den dubbla utgången som menar att de här i tiden frälsta får evigt liv efter döden, medan de ofrälsta går evigt förlorade i meningen evig död där deras existens för alltid upphör.

 

Men den bibliska läran, och som var helt dominerande de 400 första åren efter Kristus, kallas universalism och där man ser Bibelns löften om både människors och hela skapelsens återupprättelse som det stora löftet. Med ett finare ord kallas detta för apokatastasis.

 

Någon invänder mot detta och säger att Bibeln talar ju om att vägen till himlen och frälsningen är smal och att det är få som finner den och att det stora flertalet går på den breda vägen och går förlorade. Och så är det; det stora flertalet i mänskligheten har inte här i tiden tagit emot Jesus som sin personlige frälsare. Men då ska vi ha i minne vad Jesus i sin undervisning har att säga om vad det är att gå förlorad. I Lukas 15 ger han oss tre mäktiga liknelser som med stor tydlighet och tyngd förklarar vad som händer med de förlorade, de borttappade (förtappade). Han talar om herden som har 100 får och tappar bort ETT av dem. Han säger inte att jag har ju 99 får och jag struntar i det enda som kommit bort. Nej, säger Jesus, han ger sig ut och letar efter det förlorade tills han finner det.

 

Sedan berättar Jesus liknelsen om kvinnan som hade 10 silvermynt men förlorade (tappade bort) ett av dem och då ”söker noga” tills hon finner det.

 

Och den tredje liknelsen handlar om den förlorade sonen som lämnade fadershuset för ett liv i synd och självförnedring. Men fadern stängde på inget sätt sitt hjärta för den förlorade sonen utan väntade i dagar och år på att han skulle återvända hem. När sonen kom tillbaka var faderns hjärta vidöppet och han välkomnades hem med en stor välkomstfest och mycket glädje. Fadern säger ”min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.”

 

Alltså; på ett trefaldigt sätt proklamerar Jesus att de förlorade kommer Gud söka och vänta på tills de  alla har nåtts av den stora frälsningen, det stora återupprättandet. Och Guds nådeserbjudande handlar om att vi redan här i tiden kan få ta emot frälsningen i Kristus, vilket ju är det allra bästa.

 

Berndt

 

OBS! Rekommenderar alla att läsa två artiklar som senaste veckan publicerats i DAGEN:

 

https://www.dagen.se/debatt/2022/04/07/gor-upp-med-den-obibliska-helveteslaran/

 

https://www.dagen.se/debatt/2022/04/13/inget-helvete-men-dom-och-darefter-upprattelse/

 

https://www.dagen.se/debatt/2022/04/28/ta-av-helvetesglasogonen-och-las-vad-bibeln-faktiskt-sager/

 

Uppdaterat den 9 april 2022

 

 

I en facebookgrupp som uppstått efter Daniel Hultbergs >>artikel i DAGEN, så finns det en ganska sjuk kommentar om att det skulle vara en sund biblisk tolkning av Bibeln att Helvetet innebär eviga torterande kval och straff.

Alltså att det skulle vara sund och härlig biblisk lära att när människor plågats i helvetiska kval i 10 miljarder år, så säger Gud, vi kör ytterligare 10 miljarder år av brinnande plåga och sen därefter en evighet. Det är exakt vad den obibliska helvetesläran innebär.

 

Men Hultberg skrev så klokt i sin insändare:

En annan viktig fråga är hur det över huvud taget är meningsfullt att kalla Gud för god och kärleksfull om han fortsätter att upprätthålla denna plåga för evigt. Hur är det vare sig rättvist eller kärleksfullt att han efter några miljarder års plåga fortfarande tänker “Nej, jag låter det fortsätta för evigt”? Och detta blir detsamma för tyranner och smålögnare – och ofrälsta barn.” SLUT CITAT

 

 

 Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 8 april 2022

 

 

Ingen väckelse via krig!

 

Det finns de som menar att svenska folket kanske bara kan förmås att omvända sig till Gud om nöd och krig drabbar vårt land. Men om man ser på vad som händer i Ukraina just nu så säger en pastor, Yaroslav Pysz , mitt i krigets Ukraina,  ”Jag tror att kriget kommer att påverka människors tro, och inte på ett positivt sätt.”

 

Alltså, denne pastor inser att kriget som landet du drabbas av snarare får människor att börja tvivla eller rent av förlora sin tro på Gud. Man frågar sig; om Gud finns, varför förhindrade han då inte detta krig? Eller med andra ord; det finns ingen koppling mellan krig och väckelse.

 

Så låt oss be om att vårt land får fortsätta att leva i fred och att vi i fredstider får se en folkväckelse.

 

Berndt

 

Relaterat:

 

https://www.dagen.se/nyheter/2022/04/08/kyrkorna-kampar-i-det-vaxande-lviv/

 

 

Uppdaterat den 16 mars 2022

 

Ska vi vara rädda för Putin?

 

Ska svenska folket frukta för att Putins armé kommer anfalla vårt land? Svaret är Nej. Först och främst därför att vi kan lita på Guds beskydd över vårt kristna land. Men även rent mänskligt finns det ingen egentlig anledning att tro att Ryssland efter det förödande och ”misslyckade” kriget mot Ukraina skulle ha förmåga att angripa exempelvis de nordiska länderna.

Redan nu efter några veckors krig är stridsmoralen helt i botten bland ryssarna, och Putin måste förnedra sig själv genom att försöka rekrytera stridande från Syrien och vissa afrikanska länder. Han kommer säkert försöka hota och skrämmas men Ukrainakriget är början till slutet för despoten Vladimir Putin.

Hans dagar är räknade. Han har i alla bemärkelser gjort bort sig och han är med hast på väg till historiens skräphög för sina brott mot mänskligheten.

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 10 mars 2022

 

 

Skillnaden mellan världens barn och Guds barn

I tider av oro borde det visa sig vad skillnaden är mellan

Guds barn och världens barn. Världens barn bekymrar sig

för morgondagen, medan Guds barn vilar i Jesu ord:

"Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

 

Världens barn fruktar den ryska björnen, medan Guds barn är trygga i tron på Segerfursten, Jesus, som är den samme igår, idag och i evighet.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 8 mars 2022

 

Missbruket av "så säger Herren"

För ett antal årtionden sedan så var det ganska vanligt med s.k. profetiska budskap som frambars i kyrkornas sammankomster, bönemöten och gudstjänster. Idag är sånt sällan förekommande och i många kyrkor har man mer eller mindre uttalat förbjudit detta.

Och visst borde det vara tillåtet, men man kan samtidigt förstå att detta förbud har kommit, nämligen därför att man insåg att så mycket av detta profeterande var ”i köttet” och det gjorde därför stor skada.

Ofta, inte alltid, handlade det om att det var självutnämnda profeter som tog sig en plattform och på ett sätt som ingen riktigt vågade pröva i rädsla för att man då skulle hämma Guds Ande och den profetiska gåvan.

 

Idag har man kanske kört ned i ett annat dike, men för den skull har vi ingen anledning att åter öppna för självutnämnda profeters manipulerande i gudstjänster och sammankomster där man missbrukar ”så säger Herren” för att manipulera eller för att göra sig märkvärdig.

Vi behöver profetians gåva i ett andligt sunt sammanhang och där andebedömningens gåva gör att det som är "i köttet" inte tillåts härja och styra i Guds församling.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 18 jan 2022

 

 

Låt inte siarna slå mynt med din själ

I vår vilsna tid kan verkligen självutnämnda profeter, med lite tur, göra sig ett namn. Hörde i början av detta år en sådan ”profet” profetera att under 2022 (alltså innevarande år) så kommer Sverige hamna i krig. Några dagar senare hörde jag en annan självutnämnd profet säga att Sverige kommer inte drabbas av krig under 2022.

När sedan 2022 ska summers om drygt 11 månader så kommer en av dessa båda kunna säga; se vilken sann profet jag var i min förutsägelse. Ja, detta kan verka raljant, men det är just så banaliserad marknaden har blivit bland dessa självutnämnda siande profeter. År efter år fortsätter de med dessa profetior som i själva verket bara är ”köttsliga” gissningar som slår in med lite ”tur”.

Somliga av dessa självutnämnda är s.k. lyckoprofeter, andra är konstanta domedagsprofeter – i båda fallen blir människor ständigt bedragna, år efter år.

 

Allt som behöver profeteras om framtiden finns redan i Bibeln, Guds profetiska ord. Så låt ingen i någon mening slå mynt av dig.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 13 jan 2022

Ska vi vara rädda för den Ryska Björnen?

 

Har vi anledning att frukta att Putins Ryssland kommer invadera Sverige, Finland eller något annat EU-land? Först och främst ska vi förlita oss på Guds beskydd för våra fria länder. Eller som vi sjunger: >>”Lita på din Gud, han är nära”.

Men även rent mänskligt förnufttänkande säger oss att Putin aldrig skulle våga invadera ett EU-land. Den enorma sanktionskostnad Ryssland skulle utsättas för skulle på inget sätt uppvägas av fördelarna med att invadera exempelvis vårt land, som dessutom har samarbetsavtal med Nato. Och militära bedömare menar att det är osannolikt att Putin ens skulle våga invadera Ukraina (förutom Krim 2014), trots att en stor del av Ukrainas befolkning är ryssar. Ukraina skulle under många år i så fall komma att bemöta de ryska trupperna med gerillakrigföring som skulle försätta Ryssland i ett ”Vietnamkrig” med enorma förluster.

 

Uppdaterat den 8 mars: Putins galenskap ledde till krig och invasion av Ukraina. Något som nu utvecklas på ett sätt han inte trodde; ett gerillakrig som leder till att även hans egna soldater kommer hem till Ryssland i liksäckar och en hel värld som fördömmer hans krig.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 31 dec 2021

 

 

Hatiska skrifter

Under senare år har det i vissa kretsar inom den globala kristenheten (främst USA) börjat produceras vad som bara kan kallas ”hatböcker” mot Katolska kyrkan. Böcker som ibland översätts till de skandinaviska språken. Och detta fenomen är i sig ett slags kännetecken för ändetidens kärlekslöshet.

Katolska kyrkan utgör den i särklass största kyrkan inom den globala kristenheten, dvs det som är Kristi kropp bestående av alla världens på Jesus Kristus troende. Även om dessa hatiska böcker inte får någon större spridning så kan de ändå i viss mån såra och skada den Andens enhet Jesus bad om bland alla Guds barn. Böckerna i fråga gör nidbilder av katolska dogmer och traditioner för att sedan angripa vantolkningen och utmåla den största kyrkan som ett skökosystem och liknande skymfande uttryck man använder.

 

MEN under bara det gångna året har vi också sett många motsatta uttryck för hur den sanna enheten inom Kristi världsvida kropp fördjupas i en verklig skönhet och ett vittnesbörd. Exempelvis detta: >>HÄR

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 29 dec 2021

 

 

Pojken som ropade "vargen kommer"

De nu ytterst sjuka konspirationsteorier, som florerar i vissa sammanhang, om att coronavaccinen skulle ha med Vilddjurets märke att göra kan visa sig göra stor skada på sikt. Den dag då det verkligen kommer att bli tal om ”Vilddjurets märke” (vad än det kan tänkas komma att handla om) och det kommer finnas anledning att varna människor för att ta ”märket” så kommer nog många tänka att det där har ju >>extremister varnat för tidigare. Lite grann som pojken som ropade >>”vargen kommer” utan att den var i antågande och som sen inte blev trodd när den verkligen kom och rev fårhjorden han skulle vakta.

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 24 dec 2021

 

Evangeliet på bästa sändningstid

Ibland kan vi tycka att Sverige avkristnas och vi kan

känna oss upprörda över hur allt kristet nästan blir

censurerat. Men det finns också ljuspunkter, som ikväll

när kronprinsessan Victoria får läsa upp julevangeliet i

SVT för en halv miljon tittare på absolut bästa sändningstid.

 

Och så bra hon gör det! >>HÄR

 

Berndt

 

Uppdaterat den 22 dec 2021

 

 

Låt inte Alex Jones och kompani skrämma dig!

 

Fråga dig själv om du känner någon i din bekantskapskrets som dött av vaccinet mot covid-19? Av alla miljontals som globalt sett fått vaccinet så finns det på sin höjd en på miljonen som dött av själva vaccinet, som varit allergisk eller liknade. Ytterst få har fått allvarliga biverkningar men miljontals människoliv har räddats och miljontals har skonats från att bli allvarligt sjuka.

Det är de proportionerna vi måste ha när i synnerhet amerikanska antivaxxare, som >>Alex Jones, i sin cynism skrämmer människor från att låta sig vaccineras. Ställ de eventuella riskerna med vaccinen mot den livsavgörande nytta de gör och valet blir inte svårt. Låt dig vaccineras om din läkare inte råder dig att avstå.

 

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 21 dec 2021

 

 

Hakkors bland antivaxxare upprör Judiska ungdomsförbundet

Saxat från Expressen

"En nazisymbol användes vid en demonstration mot vaccinpass i Malmö. Flaggan syns tydligt på filmer som lagts ut på Twitter, där personer reagerat på det historielösa i användandet av hakkorset.

På tisdagen meddelade polisen att det upprättats en anmälan om hets mot folkgrupp.

– Jag är chockad, helt tom. Jag kunde inte föreställa mig att få se hakkors mitt på ljusa dagen. Där fanns hundratals personer, men ingen tycktes reagera, säger Nina Tojzner, generalsekreterare i Judiska ungdomsförbundet." SLUT CITAT

 

RELATERAT: >>här

 

 

 

 

Uppdaterat den 15 dec 2021

 

Stanley Sjöberg har fått stor uppskattning...

för sin markering på facebook mot dem som försöker göra direkta eller indirekta kopplingar mellan coronavaccinen och det som i Uppenbarelseboken kallas Vilddjurets märke.  Det är extra värdefullt att denna markering kommer från Stanley Sjöberg som genom åren ofta predikat om tidens tecken och Jesu återkomst.

 

Sjöberg skriver: ”Det är upprörande att det finns moralister utan ansvar som utsätter sina medmänniskor för smittan. Antikrists märke blir något helt annat kopplat till trofasthet eller svek i relation till vår tro." SLUT CITAT

 

Och läser vi i Uppenbarelseboken 14:9 så framgår det tydligt att vilddjurets märke är förenat med att man också tillber vilddjuret. Och vilddjuret (Antikrist) kommer bli en person som HELA världen tillber.

 

Även om det sedan ett antal år finns en teknik som skulle kunna användas så att man inte kan köpa eller sälja utan någon form av märke (datachip eller liknande) så innebär det inte att vi skulle vara i närheten av det som beskrivs i Upp. 14 om en global ledare som hela världen samlas inför i en religiös tillbedjan. Jag säger inte att det aldrig någonsin kommer ske, men den situationen finns idag inte ens ”på kartan” som man brukar säga. Alltså då världens alla muslimer, alla kristna, alla Kinas många miljoner, Indiens alla hinduer och världens alla ateister skulle förenas i en religiös tillbedjan av en världsledare.  Ingen kan i nutid se en sådan situation uppstå, utan det ligger i så falla många generationer fram i tiden.

 

Ibland brukar det hävdas att en stor global kris eller ett världskrig skulle kunna ge en sådan situation där hela världen samlas kring en ledare. Men inte ens en sådan situation skulle ena världens alla folk i en religiös tillbedjan inom en för oss överskådlig framtid.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 27 okt 2021

 

 

Att ställa sig neutral som kristen ledare är att svika

 

Kända svenska förkunnare visar civilkurage och samhällsansvar när man uppmanar sina medmänniskor att låta sig vaccineras mot covid-19. Givetvis menar de att det till syvende och sist är den enskilda människans ansvar att avgöra detta. Men dessa ledare är dock tydliga med att de inte förhåller sig neutrala i vaccinationsfrågan, utan de pekar med hela handen och uppmanar människor att inte tveka utan låta sig vaccineras.

 

Två exempel på föredömliga ledare i denna fråga är Filadelfiapastorn Niklas Piensoho och Livets Ordspastorn Joakim Lundqvist. Båda dessa, och många andra framstående ledare, är tydliga med att de inte ställer sig neutrala i vaccinationsfrågan, utan de uppmanar alla att låta sig vaccineras. Det är att som ledare ta ansvar, när antivaxxare vill undergräva människors tillit till de vaccin som räddar liv. Kristna ledare och förkunnare, som även finns i Sverige, som säger sig vara neutrala i vaccinationsfrågan riskerar att deras lyssnare avstår från att vaccineras och därmed riskerar att bli sjuka och föra smittan vidare.

 

Kristet ledarskap förpliktar till att inte gå konspirationsteoretikernas ärende, för då sviker vi vår kallelse och våra medmänniskor.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 6 september 2021

 

Joakim Lundqvist, Livets Ord och Ulf Ekman

Utvecklingen på Livets Ord i Uppsala och inom hela den internationella ”Livets Ord familjen” är minst sagt imponerande. Många kanske trodde att Livets Ord skulle rasa ihop som ett korthus när Ulf Ekman lämnade församlingen och blev katolik. Men hans efterträdare, Joakim Lundqvist, har fått vara ett redskap som föreståndare och pastor och Livets Ord står idag i en stark utveckling både inom vårt land och internationellt.

  I söndags så tillkännagav Joakim Lundqvist att han nu går in i en ny tjänst i Livets Ords internationella arbete. Han har i processen fått många profetiska bekräftelser på att det är Guds vilja, och inte minst så har Ulf Ekman nu fått vara ett av redskapen i detta bekräftande. Både Joakim Lundkvist och församlingens evangelist, Sebastian Stakset, bekräftade i söndagens Gudstjänst hur även Ulf Ekman haft stor betydelse för det nya andliga skeende som församlingen Livets Ord nu går in i.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 6 augusti 2021

 

Den största dagen i mitt liv - 8 maj 1957

Den 8 maj 1957 är den viktigaste dagen i mitt liv, trots att jag inte har något minne av den eftersom jag då bara var ett dygn gammal. Jag föddes den 7 maj och dagen därefter, alltså den 8 maj, bars jag av mina föräldrar, på Luleå BB, fram för att döpas. Dopförrättare var kyrkoadjunkt Erik Åkerberg. Jag har i min ägo dopbeviset och fotografier.

 

Dopet är ett av de heliga sakramenten, eller nådemedlen, som vi livet igenom får leva i och bekänna oss till. Nådemedlen är i sig själva ytterst enkla, vatten vid Dopet, ett stycke bröd och vin i Nattvarden men som bär eviga andliga välsignelser in i vårt liv. Dopet sker en gång och behöver inte upprepas, men vi får leva i en ständig bekännelse till att vi blivit döpta in i Kristi kropp som är hans kyrka (församling) här på jorden.

 

Så därför; tacka Gud för ditt dop, oavsett när i livet du tog emot det. Är du på Jesus Kristus troende men ännu inte av någon anledning blivit döpt så uppmanar jag dig att låta dig döpas. Alla kristna kyrkor praktiserar det kristna dopet. Och ett gott råd är att låta årsdagen för ditt dop vara en dag då du på ett särskilt sätt uttrycker din glädje och tacksamhet över den Guds nåd du mottagit i ditt kristna dop som en gång skedde i Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn.

 

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat de 21 juli 2021

 

Var på er vakt!

 

En fråga som åter blivit aktuell inom svensk kristenhet är huruvida en kristen ledare kan äga en verklig andlig gåva och kallelse som han/hon samtidigt missbrukar för själviska vinningar?

 

Och svaret är ju att sånt har förekommit i alla tider och att det är till stor skada för Guds verk. Och detta borde inte förvåna oss för Jesus har ju varnat för detta på ett mycket tydligt sätt i Matt 7:22-23 ”Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

 

Detta ord är verkligen högaktuellt. Men ibland finns det en godtrogenhet och naivitet i våra kristna led där vi inte vill ta in detta att även ett starkt karismatiskt sammanhang kan vara djupt korrumperat och där verkliga gudagivna andliga gåvor missbrukas för själviska vinningar. Men vi kanske ofta intalar oss att om det förekommer tungomålstal, profeterande och mirakler så måste det väl ändå vara från Gud? Men Jesu tydliga ord är att allt sådant kan förekomma i rikligt mått utan att det har med honom att göra. Dvs det är verkliga andliga gåvor och en kallelse som missbrukas för att vilseleda och utnyttja godtrogna människor.

 

Var på er vakt och låt er inte vilseledas bara för att det förekommer tungomålstal, profeterande och mirakler.!

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 28 juni 2021

 

Utvecklingen i USA, där allt för många församlingar blandar samman kristen tro med partipolitiska ställningstaganden, är avskräckande.” SLUT CITAT

 

Citatet ovan är ord från Stefan Gustavsson , direktor Apologia och ledarskribent på Världen idag.

 

Och till det kan vi konstatera att han har rätt i att de allra flesta kristna församlingar i Sverige låter bli att dra in partipolitik i sin förkunnelse. Men även i Sverige har vi parakyrkliga rörelser och s.k. bönenätverk som faktiskt under senare år dragit in partipolitik och tydliga ställningstaganden för bland annat Sverigedemokraterna. Dessa tendenser är allvarliga och påminner om den ”Trumpism” som stora delar av kristenheten i USA dragits in i, med förödande konsekvenser.

Stefan Swärd är en som starkt varnat för denna utveckling. (se länkar här under)

Här behövs vaksamhet och vi behöver be att dessa krafter inte vinner terräng i Sverige inför kommande valrörelse 2022.

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat:

 

https://www.dagen.se/debatt/2021/06/28/apologia-tro-ska-inte-blandas-samman-med-partipolitik/

 

http://www.stefansward.se/2021/01/22/diskussionen-om-trump-nu-hoger-jag-tonlaget/

 

http://www.stefansward.se/2021/01/09/8038/

 

 

Uppdaterat den 20 juni 2021

 

 

Kristen samling i enhet

 

Det finns de som uttryckt ”profetior” om att detta år, 2021, ska bli ett splittringens år i svensk kristenhet. Man tycker sig se detta bland annat i frågan om samkönade äktenskap. Debatten i den frågan har senaste tiden pågått, dock inte på något sätt som kan sägas ha slagit igenom på bred front även om kända kristna debattörer som Stefan Swärd, Jonas Gardell Joel Halldorf, Olof Edsinger m.fl. har deltagit. Men det som dessa debattörer faktiskt har gemensamt är konstaterandet att denna fråga kräver ett fortsatt samtal och ett pågående bearbetande.

 

 Så kommer det också bli av allt att döma. Det vill säga, frågan kommer inte alls leda till någon djupgående splittring i svensk kristenhet, utan man kommer landa i att de olika synsätten (som är mer än bara två) kommer kunna leva sida vid sida både i lokala församlingar och i samfunden. Det finns förvisso parakyrkliga rörelser som gärna vill elda på en splittring bland de etablerade samfunden. Jag tror inte alls att de kommer lyckas med det uppsåtet, utan det finns en andlig mognad där man kan vårda den kristna enheten även när man i vissa lärofrågor landar i olika synsätt.

Egentligen är det så redan nu. Sveriges Kristna Råd kommer inte splittras och inte kommer något av de etablerade samfunden splittras även om debatternas vågor skulle komma att gå aldrig så höga. Men det är viktigt att var och en rannsakar sig så att vi inte går ärende åt den ”potentat” som vill orsaka splittring bland Guds folk.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 24 maj 2021

 

 

Ska vi frukta den ryska björnen?

 

I vårt land och i västra Europa har man genom tiderna spelat på en rädsla för Ryssland (den ryska björnen). Detta finns även i våra dagar. Är då den rädslan befogad? Ja, men kanske inte alls på det sätt och av de anledningar som man traditionellt har spelat på för att skrämmas för denna hotande björn. Nu har exempelvis Ryssland påbörjat en militär mobilisering uppe i Arktis, detta i takt med att det arktiska istäcket på grund av klimatförändringarna smälter. ”Issmältningen är Rysslands ”värsta mardröm”, säger Michael Kofman, som är senior researcher på amerikansk tankesmedjan CNA. 

 

Det vill säga en militär bedömning som säger att det inte alls handlar om att Ryssland mobiliserar i Arktis för att anfalla västländer som exempelvis Sverige, utan att det snarare handlar om en rysk mobilisering för att kunna försvara sig om västmakter skulle få för sig att anfalla Ryssland norrifrån. Amerikanska militära bedömningar säger:

 

De smältande isarna har exponerat framför allt Ryssland för potentiella säkerhetshot, vilket fått landet att öka sin militära närvaro i landet. Ryssland, som har den längsta kuststräckan bland länderna som ingår i Arktis, har genom historien varit skyddat från attacker norrifrån. I och med de smältande isarna försvinner det skyddet.” SLUT CITAT

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 21 maj 2021

 

De fem kyrkoledarna

Fem kyrkoledare i vårt land har idag en välkommen artikel i DAGEN ang. hur vi genom pingstundret i kristenheten kan leva i respekt och ömsesidig förståelse. Ja, det som Pingsten verkligen handlar om.

 

 Men det skulle inte förvåna mig om man från vissa extrema konspiratörer även ser de fem kyrkoledarnas artikel som något som är av ondo, tecken på avfall, falsk ekumenik osv. Jag har också noterat hur man på senare tid från dessa konspirationspredikanter går ut i direkta uppmaningar till kristna i de etablerade samfunden att de genast ska lämna sina samfundsförsamlingar och i synnerhet om samfundet tillhör Sveriges Kristna Råd (SKR).

 

Men dessa splittrande uppmaningar visar vems ärende de går, nämligen hans som vill splittring i församlingen för att ”fåren” ska skingras och bli lätta byten för vargen som bara vill ”slakta och förgöra”.

 

  Låt oss inför kommande Pingsthelg be om Guds Andes beskydd över vårt lands kristenhet och att den ekumeniska gemenskapen får gå på djupet i tydliga och konkreta enhetsmanifestationer födda av Guds Ande. Vi vet att den enheten bad Jesus om i sin översteprästerliga förbön – allt för att världen ska kunna tro.

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 12 maj 2021

 

 

Vaccinen - ett stort bönesvar!

För ca 1 år sedan var forskarna tämligen överens om att det skulle ta ca.5-6 år att få fram ett fungerande vaccin på covid-19. Men nu visade det sig att man fick fram ett (flera) vaccin på 7-8 månader! Detta kan inte anses som annat än ett stort bönesvar från Himmelens Gud. Nu börjar fler och fler länder att öppna upp sina samhällen efter många månader av svåra restriktioner, allt efter det att vaccineringen av befolkningen fortgår.

 

Men låt oss be för de många fattiga länder i vår värld där man inte alls kommit så långt i vaccineringen, om den ens har påbörjats. Här är det nu viktigt att den rika världen gör allt för att även människorna i världens fattiga länder får del av vaccinen mot covid-19.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 30 april 2021

 

Hur såg Jesus ut när han vandrade här på jorden?

Den högra teckningen är med all sannolikhet mest trovärdig.

 

 

 

Uppdaterat den 24 april 2021

 

 

Konspiratörerna spelar med människors liv

 

Talade idag med en äldre kvinna som blivit uppskrämd av en domendagspredikant som varnat henne för att coronavaccinet är vilddjurets märke och att hon därför tackat nej. Kvinnan är en bra bit över 80 år. Jag hoppas att jag lyckades med att få henne att åtminstone överväga att låta sig vaccineras därför att vaccinet är en Guds gåva.

Men jag tänker på att det säkert finns många personer som av domedagspredikanter blivit uppskrämda till att inte låta sig vaccineras och därför riskerar att dö om de blir sjuka i covid-19.

Sen undrar man ju också om dessa konspirerande domedagspredikanter någonsin kommer inse att de med sina konspirationer leker med människors liv?

 

Den evangeliske teologen Mikael Tellbe (aktiv inom Efk) har tillsammans med Micael och Sara Grenholm idag lagt ut ett poddsamtal som jag verkligen hoppas får stor spridning i synnerhet bland dem som riskerar att annars vilseföras av domedagspredikanter.

Lyssna till podden >>HÄR

 

 

 

 Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 13 april 2021

 

 

"Great Reset" - ännu en galen konspirationsteori

"Great Reset" är beteckningen på ännu en av de vridna konspirationsteorier som florerar främst i USA. I korta drag går denna konspirationsteori ut på att det finns illasinnade världsledare som vill utnyttja pandemisituationen för att skapa en ny världsordning genom att kuppartat ta över världen genom att omdana hela världsordningen med förevändning att världsekonomin måste ”nollställas” för att kunna återstartas. Dvs att det skulle vara en kommunistisk kupp på gång osv.

Detta är givetvis bara struntprat och ännu en osund konspirationsteori i raden av många andra som vilseleder och skrämmer människor. Verkligheten är dock att världens ekonomier kommer behöva samla sig för att återhämta det som gått ned under pandemin. Alltså inget konstigt alls, utan logiskt och nödvändigt. Så låt dig inte dras med i dessa osunda amerikanska konspirationsteorier.

 

 

 

Berndt

Relaterat: https://www.youtube.com/watch?v=wCGtpdgp0QM

 

 

 

Uppdaterat den 4 april 2021

 

 

En unik möjlighet att nå ut med evangelium

Idag på Påskdagen, precis som många andra söndagar det senaste året, så har det sänts gudstjänster på våra tv-kanaler och från många församlingar i webbgudstjänster. Tyvärr så når webbgudstjänster inte så många icketroende som man skulle hoppas, utan det är till stor del redan troende som tar del av dem. Och det är ju inte att förakta eftersom det också har ett stort värde i denna pandemitid.

 

Men EN förkunnare och teolog som verkligen når ut till sekulariserade svenskar är pingstteologen Joel Halldorf. Vecka efter vecka bereds han en helt unik möjlighet att med sina krönikor predika i Sveriges näst största tidning; Expressen.

Det finns de som ondgör sig över detta och som helst skulle se att han stoppas, men än så länge bereds han av Expressen denna möjlighet att förkunna Guds ord i den tidning som inte direkt brukar förknippas med kristen tro och bibeltrohet.

Låt oss be att Joel Halldorfs unika möjlighet får fortsätta under kommande år. Idag på Påskdagen har han en krönika som verkligen kan betecknas som en Påskpredikan av bästa sort: >>HÄR

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat den 17 mars 2021

 

Tidningen DAGEN...

är i särklass den största kristna tidningen i vårt land, med 16.600 prenumeranter.  En ökning med 3,8% sedan föregående år.

Detta är mycket positivt och har sin klara orsak i att DAGEN under senaste årtiondena blivit en megafon för sanning och en verklig kristen röst i samhällsdebatten såväl som i det inomkyrkliga. Flera av tidningens skribenter är värda en stor eloge för att man visar på integritet och mod där man inte låter sig styras av sådana som annars gärna vill dirigera vad som får skrivas.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 7 mars 2021

 

Konspirationsrörelsens fula nuna

Den numera globala konspirationsrörelsen visade verkligen under lördagen sitt rätta ansikte i Stockholm, däri att man uppträdde som värsta anarkiströrelse och angrepp blåljuspersonal och skadade flera poliser. Konspirationsrörelsen är en laglöshetens rörelse vars mål är att skapa kaos och anarki. Det vill säga; motsatsen till det som är ett sant kristet samhällsengagemang.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 6 mars 2021

 

 

Luriga tider

Sven Reichmanns ord om att ”den sista tiden kommer bli en lurig tid” skulle ju verkligen passa på det som nu sker med en mycket osund spridning av konspirationsteorier om än det ena och än det andra. Idag demonstrerar dessa konspiratörer i Stockholm under paroller om att det inte finns någon coronapandemi utan att det är 5G masterna som gör folk sjuka och andra direkt bisarra konspirationsteorier. Att människor dras in i detta är ju verkligen vad Reichmann varnade för ang. luriga tider. Låt ingen bedra er, skulle Jesus säga ang. konspirationsrörelsen.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 3 mars 2021

 

Sanning och verklighetssinne

 

Konspirationssjukan är ett stort problem i USA och då även på vissa håll inom amerikansk kristenhet. I Sverige kan vi dock med tacksamhet notera att vårt lands kristenhet är nästan helt förskonad från de direkt sjuka konspirationsteorier som blivit som en landsplåga i USA. I ytterst marginaliserade sammanhang finns någon motsvarighet i vårt lands kristenhet. Anledningen till att vi klarat oss så bra är nog beroende på att samfundsledare och inflytelserikare teologer, bloggare m.fl. varit noga med att markera och sakligt argumentera mot den sekteristiska konspirationssjuka som råder i USA.

I dessa tider då frågorna om vaccin mot sjukdomar är aktuella så skulle man kunna önska att det fanns ett vaccin mot konspirationssjukan också. Men å´ andra sidan så kanske ett sånt vaccin redan finns för alla dem som vill ta emot det, och det vaccinet har namnet ”sanning och verklighetssinne”.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 2 mars 2021

 

 

Olika falla ödets lotter

 

Två länder som leds av ledare som räknar sig som kristna och som har stort stöd bland sina länders bibeltroende är också de länder som drabbats hårdast av Coronapandemin. Dvs Brasilien med dess ledare Bolosnaro och USA - tills helt nyligen - under Trump. Man kan ju tycka att ledare som bekänner sig som Jesustroende och till stor del stöds av evangelikala skulle lyckas bättre i att skydda landet från pandemin…? Men så tycks inte vara fallet. Brasilien och USA har drabbats mycket hårt i Coronapandemin.

Samtidigt har länder med uttalat ateistiska regimer procentuellt klarat sig mycket bra i denna pandemi – exempelvis Kina, Nordkorea och Vietnam.

 

Olika falla ödets lotter, kanske man kan säga?

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 23 jan 2021

 

 

USA först – sedan Ryssland?

 

I presidentvalet i USA i höstas så reste sig det amerikanska folket mot sittande president Trump. Även om han fick fler röster än vad han fick i föregående val, så var det ändå några miljoner fler som röstade på Joe Biden. Trump var inte i närheten av att vinna, utan Bidens seger handlade om ca. 5 miljoners marginal. Med andra ord; det var en folklig resning som fällde Trump.

 

Just nu så pågår något av en folklig resning i Ryssland där man vill avsätta den korrumperade presidenten Putin. Läget är spänt och hur detta kommer sluta är ytterst osäkert. Ska Putin bemöta den folkliga resningen med ännu mera våld? Det risken är mycket stor.

Låt oss be att Ryssland får en fredlig övergång till verklig demokrati efter Putins skräckvälde.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 20 jan 2021

 

 

Förkunna bibliskt om Jesu återkomst

Leif Carlsson aktualiserar frågan om varför tron och förkunnelsen om Jesu återkomst inte predikas mer i vår tid. Han ger några tänkbara anledningar till detta. Bland annat lyfter han fram hur Darbyismen (läran om de troende bortryckande innan Vedermödan)har bränt marken hos många människor i frikyrkoleden. Carlsson skriver: ”Detta har skapat en rädsla hos många för att bli kvarlämnade i vedermödan efter att det hemliga försvinnandet har ägt rum.”

 

Och där har han rätt. I de sammanhangen (vilket verkligen inte gäller hela kristenheten) har det blivit av förståeliga skäl svårt att förkunna om Jesu återkomst utan att människor som vuxit upp med Darbyismen genast får ångestkänslor från forna tiders skräckpredikningar om att bli lämnad kvar därför att man inte skulle vara en tillräckligt god kristen.

 

Men sen är ju ändå den grundläggande frågan: Är Darbyismen sann biblisk lära? Svaret är tveklöst nej. Och det håller praktiskt taget alla teologer, evangelikala, liberala osv med om. Jesus kommer tillbaka EN gång och då ska vi möta honom tillsammans med dem som gått före oss genom tiderna.

 

 

 

Berndt

 

Relaterat: >>HÄR

 

 

 

 

Uppdaterat den 16 jan 2021

 

 

I samband med terroristattacken den 6 januari mot kongressen i Kapitolium var mobben bara sekunder från att få tag i vicepresident Mike Pence. Av allt att döma så var deras avsikt att antingen döda eller kidnappa honom. Samma rörelse av terrorism befaras planera attacker mot kristna kyrkor den 17 och 20 januari. Låt oss be för våra kristna syskon i USA som nu utsätts för hot, hat och våld från vad som kommit att kallas ”trumpismen”.

 

Relaterat: >>HÄR  och >>HÄR

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 13 jan 2021

 

Det finns några få hemsidor (bloggare) även i vårt land som genom åren hänvisat till >>Alex Jones som om han skulle ha en viss trovärdighet. Men att man inte ens nu efter senaste årens uppenbara urspårning hos denne extremist är beredda att be om ursäkt för att man hänvisat till honom som trovärdig är mycket märkligt.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 13 jan 2021

 

Jag har under ett antal år på denna hemsida varnat för det jag kallar den falska karismatiken. Senaste tiden har just den falska karismatiken blivit brutalt avslöjad. Dessa falska karismatiker har för alla med öppna ögon blivit avklädda som just >>FALSKA profeter.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 8 jan 2021

 

En farlig tid

Nancy Pelosi, och blivande president Joe Biden, har verkligen visat prov på politiskt ledarskap efter det fruktansvärda tragedi som Trump hetsade sina anhängare till den 6 januari, då ”Trump-supportrar” stormade den amerikanska kongressen. Pelosi ser nu den enorma fara som finns i att den uppenbart mentalt sjuke Trump kan starta kärnvapenattacker. Iran som hotat att hämnas på USA kan komma att utnyttja den politiska osäkerhet som råder fram till Joe Bidens maktövertagande den 20 januari. Veckorna fram till dess är en farlig tid.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 6 jan 2021

 

Det Trump visat prov på, inte minst senaste dygnet, är verkligen sådant som vi förknippar med en diktator som vägrar att foga sig i demokratiska beslut. Mycket skrämmande.

 

 

Uppdaterat den 4 januari 2021

 

Svensk kristenhet är tack och lov nästan helt (dvs med några undantag) förskonad från den sjuka konspirationsrörelse som finns i USA inklusive på vissa håll i den amerikanska kristenheten.

Micael Grenholm skriver om detta och han gör det med en sådan profetisk skärpa. Missa inte detta:

>>HÄR

 

>>HÄR

 

Uppdaterat den 2 januari 2021

 

 

Coronapandemin – kris och utveckling

För alla människor som drabbats av Corona – d.v.s. de som blivit arbetslösa, bestående sjuka eller förlorat någon närstående i covid-19 – så är denna pandemi en tragedi. Ännu ett antal månader kommer dödssiffrorna att vara höga, men som alla vet så har nu den stora vaccineringen påbörjats. Ett Stort Bönesvar. 

Men vad kommer vi att finna i slutet av denna ”mardröm”? Ja, jag tror att denna globala kris kommer leda till något gott, nämligen ett uppvaknade där inte minst vi i den rika delen av världen (dit även Kina numera ska räknas) börjar inse att vi inte kan leva det osunda materialistiska liv vi lever. Osunda förhållanden inom djurhushållning och bristande hygien på djurmarknaderna i Kina men också runt om i världen lär vara orsaken till att Coronapandemin uppstod. Redan nu visar det sig att både politiker och folk i allmänhet börjar inse att en radikal förändring måste ske. Det är välkommet och lovande. 

Detta i sin tur har också lyft fram hela den globala fråga som klimathotet ställer oss inför. Så mycket görs nu för en ”klimatsmart omställning” för att minska koldioxidutsläppen. Därför har vi anledning att tro att denna pandemi får leda till ett uppvaknade där vi som mänsklighet ser och inser vårt gudagivna ansvar att rätt vårda skapelsen. Coronapandemin är en global kris, men en kris behöver inte sluta i katastrof utan kan istället få leda till en sund utveckling och fördjupat ansvarstagande. Det ska vi tro och förvänta oss att också denna pandemi kommer att leda till. 

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 30 dec 2020

 

2020 - konspirationernas år

Snart kan vi lägga år 2020 bakom oss och så mycket kan sägas och kommer utvärderas angående detta pandemiår då Corona blivit ett begrepp som hela världen känner till och förhåller sig till. Radioprogrammet >>”Människor och tro” har uppmärksammat hur konspirationsteorier, som alltid funnits, under denna pandemi fått ny fart; gamla och nya konspirationsteorier.

Nu har det exempelvis uppstått konspirationsteorier om att Cornanvaccinen i själva verket är det som i Uppenbarelseboken kallas Vilddjurets märke. Att vaccinet ändrar vårt DNA och att Bill Gates i själva verket är en ondskefull person som vill reducera jordens befolkning till 500 miljoner och liknande helt grundlösa konspirationsteorier.

Samtidigt har nygamla konspirationsteorier väckts till liv om det som kallas New World Order och hur ”Eliten” planerar för en antikristlig världsregering. Likaså driver man hetsande teorier angående Frimurarordern och Katolska Kyrkan och att Påven är den falske profeten. Kyrkornas Världsråd utmålas som ett ondskefullt forum i Antikrists tjänst samt att FN:s Globala mål för Agenda 2030 är en förberedelse för en världsdiktatur. Konspirationsteorier om att det inte finns något Klimathot, som världens samlade vetenskap varnar för, angående den av människor orsakade globala uppvärmningen av jordens temperatur. Man kallar det för en klimatbluff.

I USA och på många håll i världen har denna konspirationssjuka fått fäste bland en stor del av befolkningen och även bland kristna. I Sverige har vi, skulle jag tro, klarat oss ganska bra från dessa konspirationsteorier men risken finns att vi i oroliga tider kan få se hur skrupelfria konspirationsteoretiker finner en marknad även i vårt land.

Som kristenhet har vi kallelsen av vara ett salt och ett ljus i denna värld och det handlar inte minst om att vara ett folk som inte låter sig snärjas av konspirationssnarorna som läggs ut. Vi ska vara ett folk som avslöjar mörkrets gärningar dvs de verkliga konspirationerna som vill vilseleda människor.

Rom 13:12

Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning.

Ef 5:11

Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Kol 1:13

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 20 dec 2020

 

New world order

”New world order” är en mycket befängd konspirationsteori som spritts under ett antal år. Svt´s Vaccinkrigarna avslöjar en av dessa konspirationsteoretiker, Linda Karlström, med hjälp av dolda kameror och mikrofoner. Hela hennes världsbild blir totalt avslöjad när hon tror att hon inte längre filmas. Bland hennes märkliga idéer finns just idéen om ”New world order” och snacket om Eliten som man menar styr för ett globalt maktövertagande. Dessutom blir hon avslöjad med klassiska antisemitiska åsikter. Det visar sig att konspiratonsteorier ofta går hand i hand med antisemitism som exempelvis förintelseförnekande.

 

Berndt

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 5 dec 2020

 

Vilddjurets märke

Många har frågat sig vad som menas med orden i Upp. 13:16-17 där det talas om ”odjurets märke” (eller Vilddjurets märke i vissa översättningar). Ja, förmodligen såg Johannes i sin uppenbarelse det som skulle komma att gå i uppfyllelse under de närmaste århundradena i Romarrikets kejsarkult.

Mikael Tellbe, som är en känd evangelikal teolog skriver i boken ”Lammet och odjuret” följande angående hur orden i Upp.13:16-17 rimligen ska förstås:

”Vad avses då med ”odjurets märke”? Papyrusskrifter från 300-talet berättar om hur rökelseoffer till kejsaren och Rom kunde avkrävas av var och en som beträdde de romerska domstolarna. Var och en som i rätten svor till kejsaren fick sedan ett märke på handen. Det är möjligt att liknande system var i funktion redan under det första århundradet. Även om vi inte har några belägg för det, är det till exempel fullt möjligt att ingen fick tillträde till marknaden i Efesos utan att först passera kejsartemplet och offra till kejsaren vid den väldiga statyn i Domitianus. Det är väl belagt att den romerska kejsarkulten ofta kopplades till ekonomi och handel, vilket också stärktes av beskrivningen av skökan i Upp 18:19-20. I slutet av det första århundradet gick det helt enkelt inte att ”köpa eller sälja” i Mindre Asien utan att samtidigt på ett eller annat sätt ta del i dyrkan av av kejsaren.SLUT CITAT

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 27 nov 2020

 

Frukta icke

Lyssnade idag på en internationellt känd s.k. böneledare som dels sa att vi inte ska låta oss gripas av fruktan angående Coronapandemin, och samtidigt spred han stor fruktan (åtminstone till dem som tar honom på orden) för att låta sig vaccineras mot Corona. Där hävdade han på klassiskt konspiratoriskt sätt att vaccinet handlar om att bli märkt (underförstått med antikrists märke) och att allt som har med Corona att göra är iscensatt just för denna enda saks skull.

Vill för min del uppmana alla att inte låta sig skrämmas av dessa konspirationer utan med trygghet låta sig vaccineras när det kommer bli möjligt. Dessutom ska man ju ställa risken att bli sjuk i covid-19 mot de eventuella biverkningar ett vaccin skulle kunna få. Men som någon forskare sa här om dagen så är dessa vaccin mot Corona nu så rigoröst testade och därför betydligt säkrare än vad tidigare vaccin varit under senare årtionden.

Låt oss tacka Gud och ge honom äran för att forskarna nu faktiskt lyckats med att framställa vaccin för att stoppa Coronapandemin. Det är ju det bönesvar som kristna över hela världen bett om sedan pandemin bröt ut.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 25 nov 2020

 

Gembäcks grämelse

Svt serien ”Domedagen” har bland annat intervjuat Knutbypastorn Peter Gembäck. I intervjun framgår det hur förkunnelsen om Jesu återkomst var som ett ”skräckfilmsscenario” i Knutbyförsamlingen. Men Gembäck vittnar också om hur han i sin egen uppväxt, innan Knutbytiden, ständigt fick höra ”tänk om Jesus kommer i morgon” och hur det i många barnahjärtan skapade ångest. Men det sättet att förkunna om Jesu tillkommelse ansågs som radikalt, säger han. Han berättar om hur han vid ett tillfälle under Knutbytiden hörde en av Ulf Ekmans senare predikningar på Livets Ord och där han sa ”Jesu tillkommelse kan dröja 1500 år” och det gjorde Gembäck mycket upprörd.

Men nu så här flera år efter Knytbytiden så bekänner Gembäck ärligt att det han mest sörjer över är de konsekvenser det fick för barnen som växte upp med skämselförkunnelsen om uppryckandet m.m.  Gembäck konstarerar med grämelse i rösten att ”det är den smärtsamma sanningen” om vad det orsakade i främst ungas hjärtan.

Och just det är det nog många barn som upplevt i ”left behind sammanhang”, sådana som idag vänt kyrkan och den kristna tron ryggen. Det som skulle vara ett tröstens budskap har i en del av frikyrkligheten (egentligen en mycket begränsad del) blivit till ett grymt missgrepp för att hålla människor i ett fruktans och rädslans grepp. Tack och lov är det åtminstone i vårt land numera ovanligt med ”left behind-predikningar” men i USA förekommer det alltjämt sådana.

 

Berndt Isaksson

Relaterat:

 

https://www.svtplay.se/video/29213382/domedagen/domedagen-sasong-1-varfor-fascineras-vi-av-domedagen?start=auto

 

 

Uppdaterat den 23 nov 2020

 

En ny världsordning

Påven har i helgen talat om att vi behöver en ny ekonomisk världsordning. När någon talar om ”en ny ekonomisk världsordning” brukar det alltid finnas de som högljutt börjar hävda att det är Antikrists agenda som är på gång. Men Påven har de facto rätt i att den nuvarande världsordningen inte kan fortsätta, för då går vi mot en oundviklig katastrof.

Den växande världsfattigdomen och den växande klimatkatastrofen borde få var enda människa att inse att vi inte kan fortsätta att leva i en ”tvångsmässig konsumism” som Påven uttrycker det. Så oavsett hur det förhåller sig med ändetidens antikristliga agenda, så måste vi som världsmedborgare inse att nuvarande världsordning med rovdrift av Guds Skapelse och med enorma ekonomiska orättvisor inte kan få fortgå. I väntan på vår Herre Jesu Kristi återkomst är vi alla kallade att delta i arbetet för en ny världsordning med rättvisa och klimatansvar samtidigt som vi förkunnar om Jesus som världens ende Frälsare.

 

Berndt Isaksson

Relaterat:

https://www.dagen.se/nyheter/2020/11/22/paven-propagerar-for-ny-ekonomisk-varldsordning-bland-unga/

 

Uppdaterat den 21 nov 2020

 

 Att inte vilseledas av drömmare

Det har nog i alla tider varit vanligt att vissa ”överandliga” försöker göra sig ett namn genom att påstå sig ha fått profetiska drömmar eller syner om vad som ska hända. Alltså personer som säger att Gud i en dröm har visat personen i fråga hur det ska gå exempelvis i ett förstående presidentval. Valet står mellan kandidat A och kandidat B. Om man då säger att Gud i en dröm visat att kandidat B kommer vinna valet så har man kanske 50% chans att det också blir så. Och vips får man namnet om sig att vara en profet, för ”det slog ju in”.

På Stefan Swärds blogg är det någon med signaturen wildwest63 som skriver bland annat så här:

Att det förekommer profetior till höger och vänster är ett otyg, ett problem. Här saknar jag handfast teologisk vägledning. Väldigt många av senaste århundradets profetior om stort eller smått har ju inte inträffat! Ska man då kalla alla dessa för falska profeter och slå dövörat till nästa gång? Jag bläddrade nyligen i gamla böcker om profetior över framtiden i Norden. En del skrivna på 20-talet och syftande fram till 50-talet. Mycket av det som där profeterades har bevisligen inte inträffat. Wilkersons böcker på 70-talet - ja i stora drag stämmer mycket, men en del stämmer inte alls. Profetiorna om Trumps seger, fast den inte verkar finnas, där tror jag man får vänta ett tag till innan man vågar fastslå att det är lögn. Men visst är jag väldigt skeptisk mot detta profeterande eftersom det känns mer som ett eget positionerande och viktigpettrande än om Guds ingivelse.” SLUT CITAT Se resten >>HÄR

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 20 nov 2020

 

Pastor David Servant har idag ännu en respons på den falske profeten Dana Coverstones "apokalyptiska drömmar":

>>Another Look at Pastor Dana Coverstone’s “Prophetic” Dream for November 2020

 

 

 

Uppdaterat den 19 nov 2020

 

 

Domedagsprofeterna och framgångsteologerna

 

Dana Coverstone heter en pastor som blivit uppmärksammad för sina påstådda apokalyptiska drömmar, som han hävdat att den Helige Ande gett honom, dvs att det är profetiska drömmar. Sedan i somras har han regelbundet lagt ut berättelser om sina nattliga drömmar på YouTube och det har fått en enorm spridning. Många människor över hela världen har trott på dessa drömmar och Coverstones råd om att människor skulle hamstra mat, vapen, silver och guld därför att hela det amerikanska samhället skulle under denna höst drabbas av apokalyptiska domar. Men inget att det som hans drömmar handlat om har visat sig slå in, som exempelvis att den amerikanska dollarn skulle förlora två tredjedelar av sitt värde under andra och tredje veckan i oktober. Det skedde inte som vi vet, lika lite som annat i hans apokalyptiska drömmar. Tidigare i somras så lovade Coverstone att om hans apokalyptiska drömmar inte skulle slå in så skulle han offentligt be om ursäkt för att ha sagt att han fått drömmarna från den helige Ande.

 

Vad jag kan se så ber han inte om ursäkt, utan säger nu att människor får göra vad de vill med hans drömmar. Han säger nu att det var ju en kväll det var demonstrationer med våldsamheter på gatorna i Washington. Men det han falskeligen profeterade om var ju något helt annat, med enorma apokalyptiska scenarior som skulle bryta ut i hela landet efter presidentvalet. Soldater från Kina och Ryssland skulle tillsammans med FN-soldater behöva inta Washington för att stoppa anarkin och mycket annat.

 

Man behöver inte vara psykolog för att inse att Coverstones drömmar var hans egen ångest som han kanaliserade ut till lättlurade offer. Och detta är ett kännetecken på vad man kan kalla falska domedagsprofeter. De säger att de fått sina drömmar och syner från Gud medan det i själva verket är deras egna rädslor och brist på Gudsförtröstan som spelar dem ett spratt.

 

I den tid vi lever i är det så viktigt att vi inte låter oss bedras av vare sig domedagsprofeter eller ytliga framgångsteologer vars gudar är mammon och materialism.

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 18 nov 2020

 

Pandemin - en nystart

Vi lever i en tid av oro då domedagspredikanter använder världsläget till att kanalisera sin egen ångest på sina lyssnare. Man målar upp dagsläget och framtiden i mörka färger som inte skapar tro och gudsförtröstan. Men då är det så mycket mer befriande och sant uppbyggligt att lyssna till prästen och Oasledaren Berit Simonsson.

Missa inte detta:

https://www.facebook.com/Oasrorelsen/videos/3535346923190103/?sfnsn=mo

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 25 oktober 2020

 

Apokalyptiska tider?

Den tid vi lever i kan uppfattas som apokalyptisk i tanke på Coronapandemin. Många frågar sig om vi lever i slutet av denna tidsålder. Dock ska vi komma ihåg att det många gånger tidigare i historien har varit långt mycket värre ”apokalyptiska tider” än den som vi just nu upplever. Det räcker att vi påminner om vad som hände under 1900-talet. Då var det säkerligen många, inte minst bland kristna, som tänkte att det nu var den Stora Vedermödan som kommit.

Mellan 1914-1918 pågick Första Världskriget då 20 miljoner människor dog. Och direkt i slutskedet av världskriget bröt pandemin Spanska sjukan ut där ca 50 miljoner människor dog. Den verkligheten måste ha fått många att tänka att nu befinner vi oss i den Stora Vedermödan.

Mellan 1939-1945 pågick Andra Världskriget med alla dess apokalyptiska katastrofer då uppemot 85 miljoner människor dödades, bland annat i Hitlers koncentrationsläger. I slutet av detta krig fälldes de första atombomberna. En fruktansvärd händelse som verkligen ledde tankarna till det som beskrivs som Vredesskålar i Uppenbarelseboken. Många tänkte säkerligen att nu var slutet nära, mer apokalyptiskt än så här kan det inte bli.

Och går vi tillbaka till åren 1346-1353 så kan man verkligen tala om apokalyptiska tider då pesten Digerdöden drog fram och då var tredje person i Europa dog. I stort sett alla smittade dog i denna pest. Totalt räknar man med att 75 miljoner människor dog i Digerdöden.

Och så kan vi fortsätta att räkna upp stora apokalyptiska skeenden som faktiskt varit ännu värre än Coronapandemin.

Beträffande Corona så får de allra flesta bara milda sjukdomssymptom.  Under det halvår pandemin pågått så har flera effektiva mediciner tagits fram som hjälper dem som blir svårt sjuka även om inte alla kan räddas till liv.

Det finns således redan ljus i tunneln, även om flera månader tros återstå av pandemin. Dessutom har flera företag vacciner på gång att tas i bruk inom de närmaste månaderna.

Vi kan se hoppfullt på framtiden och sätta vår förtröstan till Jesus som lovat vara med oss alla dagar, oavsett om det är dagar av apokalyptiska händelser eller tider då allt är ”lugn och ro”.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 21 oktober 2020

 

Doverstones förvirrade drömmar

En förvirrad person vid namn Dana Coverstone har blivit mycket uppmärksammad för sina drömmar och syner om vad som ska hända i USA. De har redan visat sig vara fria fantasier. Det allvarliga med hans drömmar är att de undergräver tilltron till det som är sanna drömmar och syner som verkliga profeter får från Gud. En annan pastor vid namn David Servant bemöter dock Coverstones fantasidrömmar i dessa fyra avsnitt, se här under;

https://www.davidservant.com/pastor-dana-coverstone-prophetic-dreams/#part1

 

https://www.davidservant.com/pastor-dana-coverstone-prophetic-dreams/#part2

 

https://www.davidservant.com/pastor-dana-coverstone-prophetic-dreams/#part3

 

https://www.davidservant.com/pastor-dana-coverstone-prophetic-dreams/#part4

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 16 oktober 2020

 

Vaccin mot covid-19

Vad jag vet så är det ingen svensk politiker eller myndighet som menar att det ska bli obligatoriskt att ta vaccinet mot covid-19 när det finns på marknaden, antagligen inom några månader.

Men i USA har nu presidentkandidaten Biden sagt att ”man bör överväga att göra det obligatoriskt att ta vaccin mot covid-19 när det finns tillgängligt”.

Det lär nog bli en ENORMT kontroversiell fråga – i USA och säkert i hela världen.

Personligen kommer jag ta vaccinet men jag vet att många känner stor tveksamhet i tanke på befarade biverkningar.

 

Berndt Isaksson

Uppdaterat den 9 september 2020

 

Det ljusnar i vår värld!

Vetenskapens värld, i Svt, kommer nu på söndag den 11 oktober, att sända en dokumentär om hur vår värld faktiskt blir fredligare och fredligare. Tvärtom vad mediaflödet annars kan få oss att tro. Flera historiska händelser har fått oss att bli mindre våldsbenägna, vilket ger hopp för framtiden. ”Sanningen bakom våldet” heter dokumentären, som sänds i två delar. Den första 11 oktober och den andra den 18 oktober. Säkerligen nyttiga vetenskapliga dokumentärer som blir en motvikt till dem som vill svartmåla vår tid trots att den är ljusare och mer hoppfull att vad den varit många och långa tider under världshistorien.

 

Berndt Isaksson

OBS! Programmen kan även ses på Svt Play och ligger efter sändningarn ute ett halvår:

https://www.svtplay.se/vetenskapens-varld?tab=upcoming

 

Uppdaterat den 5 oktober 2020

 

Vem får Nobels Fredspris 2020 ?

 

Nu på fredag, den 9 oktober, kommer norska nobelkommittén att tillkännage vem som kommer tilldelas Nobels fredspris 2020. Ifjol var det många som tippade på att Greta Thunberg skulle få det. Så blev det inte. Men kanske att hon får det i år? Hon vore verkligen värd det för sitt engagemang för den globala miljön och för att väcka världen inför den klimatkatastrof som redan börjat och som lär bli mycket värre i framtiden om inget görs för att få ned koldioxidutsläppen. Klimathotet och världsfreden hänger ihop - därför är Greta Thunbergs opinionsbildande arbete värt att tilldelas Nobels Fredspris.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 4 sep 2020

 

Missbruket av Guds ord från kyrka och samhälle

 

Stanley Sjöberg skriver i DAGEN (den 3 sep. 2020) bland annat så här ”Men liksom människokroppen är skadad och därmed försvagad, har bibeltexterna också skadats i samband med olika översättningar och olika missbruk av Bibelns ursprungliga ord.SLUT CITAT

Vill verkligen instämma i detta konstaterande som Sjöberg gör. Inte minst har bibelöversättningar orsakat skada i förhållande till grundtexten i frågan om vad som menas med att gå förlorad.

Grundtexterna visar att de som inte här i tiden tagit emot frälsningen i tron på Jesus (vilket ju kan vara av många olika anledningar) kommer att mötas av möjligheten att i kommande tidsåldrar ta emot Guds nåd till frälsning och evig salighet. Och som Sjöberg skriver om hur man genom tiderna har missbrukat Guds ord, så har det ju ofta visat sig i hur man med den påhittade ”helvetesläran” har hållit människor i ett fruktans grepp. Alltså missbrukat Guds ord till något som blivit motsatsen till de Goda Nyheter som Evangeliet är.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 20 aug 2020

 

Gud är Kärlek

Ibland stöter man på uppfattningen att Gud är som en våg med två vågskålar. I den ena menar man att Guds kärlek finns och i den andra Guds helighet. Och att dessa båda balanserar upp varandra. Men det är en missuppfattning; Gud är Kärlek, och hans Helighet är en av hans kännetecken; inte en motvikt till hans kärlek.

1 Joh. 4:7-10 Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.  Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.  Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.  Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 31 juli 2020

 

Hur ska man förbereda sig?

Jag har fått en fråga om vad jag anser om en viss amerikansk pastor vid namn Dana Coverstone som på internet publicerat vad han påstår att Gud visat honom i drömmar och syner om de hemskheter som kommer drabba USA under kommande höst. Och upprepade gånger ska Gud ha sagt förbered dig själv, förbered dig själv, förbered dig själv. Han räknar upp några saker som denna förberedelse innebär. Och det som då fullständigt punkterar trovärdigheten i hans s.k. budskap är när han påstår att Guds röst säger att man ska förbereda sig genom att skaffa ”ett stort förråd av skjutvapen och ammunition” för att vara förberedd när anarkin bryter lös.

 

Där hoppas jag alla inser att Gud inte uppmanar oss att skaffa skjutvapen och ammunition precis som att det är vad vi som kristna ska använda för att försvara oss och våra hem med. Det är inte Jesu röst som uppmanar oss till något sådant. Att USA kan ha turbulenta månader framför sig kan mycket väl stämma och man behöver inte vara någon profet för att ana det. Det är också vad många politiska samhällsanalytiker befarar. Men som sagt; Dana Coverstones budskap om att Guds röst uppmanar oss att förbereda oss med skjutvapen och ammunition är ett okristligt och vilseledande budskap. Vår förberedelse ska istället bestå i att vi ber för vårt land, våra nära och kära och om att fred och samförstånd ska få prägla våra samhällen.

1Tim 2:1-4 Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor,  för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

 

Berndt Isaksson

 

Relaterat >>HÄR

 

Uppdaterat den 24 juli 2020

 

Tacka Gud för EU

 

Det finns inget som tyder på att EU skulle ha mer med någon framtida Antikristlig regim att göra, än vad exempelvis USA, Kina eller Ryssland har. Bland dessa fyra är EU helt klar den svagaste; ekonomiskt, politiskt och militärt. USA under Trump har utvecklats på ett oroväckande sätt. Kina och Ryssland har en ännu värre och odemokratisk utveckling med riktigt skrämmande diktatoriska kännetecken med ständiga försök till världsherravälde. 

Som svenskar kan vi vara tacksamma över att vi är med i EU. Vår trygghet ska vi ju givetvis ha i Gud, men likväl kan vi vara tacksamma för det som EU står för, och som en gång grundades av kristna människor. Man kan säkert rikta befogad kritik mot EU, men det är ändå en i grunden demokratisk union med demokratiska val där vi kan välja vilka politiker och partier som ska representera oss i EU-parlamentet.

  För några årtionden sedan så fanns det en förkunnelse (i vissa kretsar) om att EU (EG) skulle vara en framtida plattform för en kommande Antikrist. Idag har de allra flesta övergett den uppfattningen därför att verkligheten har visat att så inte är fallet samt att den idéen byggde på en extremt spekulativ bibeltolkning.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 20 juli 2020

Stanley Sjöbergs sista skrivprojekt

Tidningen DAGENs artikel om Stanley Sjöberg har rönt stor uppskattning dvs. den om hur han vill ägna sina sista år åt att bemöta den helveteslära, som åtminstone förr i tiden, fick många att vända den kristna tron ryggen. Den 1 augusti startar han en blogg som kommer att ägnas åt att komma till rätta med strafftänkandet och en bibelsyn som talar om ett evigt brinnande helvete, något han själv säger inte finns belägg för i Bibelns texter.

  Jag tror och hoppas att den kommande bloggen ska bli till stor välsignelse. Många har uttryckt stor förväntan inför Sjöbergs kommande skrivande i dessa frågor som har med Evigheten och Kristi totala försoningsgärning att göra. Kanske blir detta Stanley Sjöbergs mest betydelsefulla uppdrag i sin långa förkunnargärning. Må Herren välsigna honom i detta som han menar kan vara hans sista skrivprojekt i sin förkunnargärning.

 

Berndt

Relaterat:

https://www.dagen.se/nyheter/stanley-sjoberg-om-sitt-livs-sista-skrivuppdrag-1.1744276

 

 

Uppdaterat den 3 juli 2020

 

Hotet mot Sverige?

Svenska företrädare för vårt försvar och vår krigsindustri varnar titt som tätt för det de menar är ett militärt hot mot vårt land. I regel är det Ryssland man varnar för. Dessa varningar ska givetvis beaktas, men samtidigt måste vi också ta med i helhetsbedömningen att det finns ett ”intresse” från försvaret och krigsindustrin att hålla detta hot aktuellt för att kunna motivera varför så stora summor av skattemedel årligen ska beviljas till krigsindustrin och försvarsmakten. Så när alarmerande rapporter om ”hotet mot Sverige” kommer så ska även denna aspekt vägas in. Regering- och riksdagspolitiker har ett ansvar att göra en helhetsbedömning när olika delar av vårt samhälle menar att just deras område är extra angeläget att stötta.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 22 juni 2020

 

Sann kristen enhet

Kristen enhet är viktigt och har med kristenhetens trovärdighet att göra. En förutsättning för sann andlig enhet är ju att man erkänner varandras dop, eftersom det kristna dopet är så grundläggande för en kristen. Under tider har det ju varit så att man exempelvis från baptistiskt håll inte erkänt barndopet som ett sant giltigt dop, dvs att man inte erkänt det dop som en majoritet av kristenheten ser som ett sant bibliskt/kristet dop. Men sedan ett antal år har det skett en stor förändring i detta att man erkänner de olika doptraditionerna. Och nu senast så är det den stora >>Filadelfiakyrkan i Oslo som erkänner barndopet som ett giltigt dop för medlemskap i församlingen. Flera andra stora Baptist- och Pingstförsamlingar har på senare år tagit motsvarande beslut. Detta är mycket positiva steg för att en sann djup kristen enhet ska vara möjlig. För erkänner man inte varandras dop så är det något väsentligt som fattas för att den kristna enheten ska vara trovärdig. Men låt oss därför tacka Gud för det ömsesidiga doperkännande som nu växer fram bland Guds folk.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 3 maj 2020

 

Gud är inte en dömande Gud

När pingstpastor Marcus Sönnerbrandt predikade i dagens ekumeniska gudstjänst från Askeby kyrka, så öppnar han sin predikan med att säga: ”Vad som skaver är när jag möter bilden av att Gud skulle vara en dömande Gud”. Sedan följde en predikan som verkligen visade på hur Guds kärlek vill följa oss och forma oss livet igenom. En enkel och mycket sann evangelisk predikan. Likaså gav prästen Katja Ekman ett starkt vittnesbörd/ appell utifrån Psaltarorden 8:4-5. Lyssna till gudstjänsten >>HÄR

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 20 april 2020

 

Samla inte i lador

David Wilkerson är en person vars livsgärning förtjänar respekt. Särskilt hans evangelistgärning och likaså hans skarpa uppgörelse med framgångsteologerna och de falska karismatikerna.

Det sägs dock, vilket jag inte kunnat få bekräftat, att han vid något tillfälle skulle ha sagt att alla borde bunkra mat för 30 dagar ifall en nödsituation skulle uppstå. Som sagt, jag vet inte med säkerhet om  Wilkerson verkligen sagt så, men låt oss utgå ifrån att det stämmer.

Vad hade då hänt om alla följt den uppmaningen? Om vi utgår ifrån att alla från år 2011, då Wilkerson dog, hade hamstrat matförråd för 30 dagar. Som vi vet med facit i hand så har ingen sådan nödsituation ännu uppstått, vilket ju skulle ha inneburit ett enormt svinn av matvaror som konserver, torrvaror o.d. Alla sådana varor har ju ett sista förbrukningsdatum, i bästa fall några år. Den typen av matvaror är ju kanske inte något man i vanliga tider äter, och allt eftersom förbrukningsdatumet passeras så blir det kasserat. Och som sagt det skulle ha blivit ett enormt matsvinn om alla hade följt Wilkersons råd om hamstring för 30 dagar.

 

I främst USA har det på senare år uppstått något av en sektliknande rörelse med s.k. preppers. Människor som samlar enorma förråd med särskilda specialtillverkade produkter för nödtider. Företagen bakom dessa preppers-produkter spelar skickligt på människors rädsla och får dem att hamstra. Tillverkarna av produkterna skrattar nog hela vägen till banken.

Statsepidemiologerna och myndigheterna anser att det kan vara bra om vi till mans har ett visst förråd, för några dagar, ifall något akut skulle hända i vårt samhälle; några paket pasta eller ris exempelvis. Alltså sånt som vi vanligen använder och därför lätt kan byta ut.

Men i allt detta kan vi som kristna ha en helt annan förtröstan, än vad världens barn har. Vi har ju vår trygghet i Gud som i sitt ord har lovat att vi inte behöver bekymra oss för morgondagens behov.

Matt 6:31-34 Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? 32 Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. 34 Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Luk. 12:24 Se på korparna. De varken sår eller skördar, de har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?

Och vi vet att inga hamstrande förråd i världen ger oss någon verklig trygghet. Jesus berättade liknelsen om ”den rike dåren” som hamstrade i sina lador och sedan sa till sig själv: ”Kära själ, du har samlat mycket gott för många år.”  Men Guds respons till detta var att kalla honom för dåre. Han hade satt sin framtida trygghet i det materiella, och inte i den gode Gud som lovat ombesörja alla våra verkliga behov, dag för dag.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 15 april 2020

 

Tacka Gud för statsepidemiologen

Som så ofta i tider av kris i ett lands historia, så reser Gud upp män och kvinnor som får vara hans redskap i tjänst för hela folket. I den Coronakris som Sverige nu går igenom, precis som övriga världen, så har Gud hos oss rest upp en sådan som statsepidemiolog Anders Tegnell. En person som för det stora flertalet var helt okänd innan pandemin började. Det är så tydligt hur han med sitt sätt att tala inger hopp i den annars så dystra tid vi går igenom. Han är något av en motsats till ”Krösa Majorna”. När andra sprider panik och undergångsstämning så visar Tegnell med sina tabeller att det finns ljus som lyser längre fram i tunneln.

Jag vet inget om Tegnells livsåskådning, om han är troende kristen eller vad han bekänner sig till. Men han är i vart fall ett redskap i Guds hand, till tjänst för hela vårt folk.

Låt oss tacka Gud för Tegnell och låt oss be för honom i denna historiska livsuppgift han nu har och som han förmodligen förberetts för under många år.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 4 april 2020

 

Lyckoprofeter lika illa som Krösa-Major

Justin Peter visar hur ”lyckoprofeterna” blir totalt avslöjade. En lång rad av dem profeterade inför år 2020 om hur den fantastiska framgången bara skulle fortsätta för USA och att allt stod väl till. Sedan vet vi vad som hände en bit in på detta år, och hur Donald Trumps skryt över det starka och framgångsrika USA bara på några veckor rasade. Men detta såg inte den falska karismatikens lyckoprofeter komma, och de har brutalt avslöjats i sina falska lyckoprofetior. Lyssna till Justin Peters genomgång av detta >>HÄR

Men i ett annat dike finns domedagsprofeterna som ALLTID predikar och profeterar om dom och elände, ja, de är något av Lönnebergas Krösa-Maja. Det hävdar Ulrica Ambjörn. Hon skriver:

Dagens Krösa-Major har hittat till sociala medier, till facebook och twitter, där de i hetsiga ordalag för lösa rykten och obekräftade uppgifter vidare. Coronaviruset utgör en fysisk smittrisk, men Krösa-Majorna står för en mental smittspridning, som är nog så farlig. I många fall drivs de av sin egen rädsla, en rädsla som smittar andra med dåligt psykiskt immunförsvar – de som redan är rädda, ensamma eller på andra sätt i en utsatt situation.SLUT CITAT

Läs resten >>HÄR

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 3 april 2020

 

Framflyttad Påsk

Många kyrkor stänger nu och har inga offentliga gudstjänster, allt för att förhindra att Coronaviruset sprids. Hur länge denna stängning ska pågå vet ingen, det kan handla och flera veckor, kanske månader. Tills vidare sänder många församlingar webbsända andakter och studiogudstjänster. Det är ett gott alternativ i dessa tider.

Man kan ju då bara hoppas att när vi väl får öppna kyrkorna igen för att komma samman till gudstjänst, på det sätt vi åtminstone i Sverige sett som en självklar möjlighet i generationer, så kommer det finnas ett uppdämt behov och att många då kommer strömma till våra gudstjänster i glädje och tacksamhet.

Påsken är ju en stor högtid då åtminstone Påskdagen brukar vara som en folkfest med välfyllda kyrkor, men så blir det inte i årets påskfirande. Men kanske att vi frampå sensommaren eller i höst får mötas till en försenad ”påskgudstjänst” då vi får glädjas över att vi tillhör Livets Furste, Jesus Kristus, och i tacksamhet glädjas över den frälsning vi har i tron på Honom.

Så även när vi nu trots den härliga våren kanske känner oss dystra och oroliga för Coronavirusets framfart, så kan vi veta att det kommer bättre dagar. Alla influensor har sin tid, så ock denna förskäckliga pandemi, som blivit till något vi inte sett i mannaminne vad omfattningen och konsekvenserna beträffar. 

Men med Jesu Kristi nåd, så kommer vi som mänsklighet resa oss ur denna kris. Vi kommer sörja över alla dem som dött men också tacka Gud för att ändå den stora majoriteten av de smittade överlevt. Och låt oss aldrig glömma Rom. 14:8b ” Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 31 mars 2020

 

Det hedrar tidningen DAGEN...

... att man lyfter fram den gode katolske teologen, kardinal Anders Arborelius, i tider då det finns parakyrkliga rörelser som hetsar mot Katolska Kyrkan genom att kalla den för ”Skökan” och för att vara ”i Antikrists tjänst”. Arborelius visar gång på gång prov på verklig ödmjukhet och ett sant kristet sinnelag och gott ledarskap både för Katolska Kyrkan och som ordförande i Sveriges Kristna Råd (SKR).

 

Berndt Isaksson 

Relaterat:

https://www.dagen.se/livsstil/biskop-anders-arborelius-manga-upptacker-gud-under-perioder-av-isolering-1.1688497

 

http://dagensmanniska.libsyn.com/avsnitt-115-anders-arborelius

 

 

Uppdaterat den 30 mars 2020

OS 2020 blir inte inställt...

...men framflyttat till juli 2021. Spelen hålls i Tokyo och kommer fortfarande att heta Tokyo 2020. Själv är jag inte särskild intresserad av sport, men vet att exempelvis OS är något av en global folkfest som betyder mycket för många människor och till förbrödring mellan folken. Bibeln har ett par hänvisningar till idrottsvärlden som en bild på det kristna livet. Det står i Heb. 12:1 När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss

 

Berndt

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 28 mars 2020

 

Nu behövs profeterna

I denna oroliga tid vi och hela världen lever i så behövs sanna profeter. Inte s.k. profeter som politiserar den kristna tron eller på något sätt utnyttjar människors skräck och rädsla. Vi behöver sanna profeter som ingjuter den tröst, kraft och hopp som den Helige Ande vill ge i den oroliga tid vi lever i. Profeter som får vara en kanal för den dimension – Guds rikes dimension – som politiker och  myndigheter inte har att ge. Ingen av oss undgår att känna vånda över dagsläget i Coronasmittans framfart, men som troende kan vi mitt i vår svaghet och vånda ändå be om att få förmedla framtidstro och levnadsmod till oroliga människor i vår egen omgivning.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 23 mars 2020

 

Corona är inte en Guds dom

Det finns de som menar att det är en Guds dom mot Donald Trump att Coronaviruset nu drabbar USA så hårt. Men Corona handlar inte om någon Guds dom mot vare sig USA, Kina, EU, Iran eller för den delen Israel som också drabbats hårt. Däremot är denna typ av virus ett direkt resultat av en hänsynslös djurhållning (i detta fall i Kina) där naturlagarna reagerar. Det är en viktig väckarklocka till hela världen att vi måste börja leva och producera på ett ekologiskt hållbart sätt, eller rättare sagt att börja vårda den skapelse Gud gett oss att bruka men icke missbruka.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 23 mars 2020

 

Biblisk predikan i orostider

I de oroliga tider vi nu lever i på grund av Corona, så blir sann evangelisk förkunnelse viktigare än någonsin. Tycker denna >>predikan från gångna söndagen blir så rätt och så sant evangelisk.

 

Uppdaterat den 19 mars 2020

 

Identifiera härskartekniker

 

DAGEN har idag en intressant artikel om ”den så kallade profetrörelsens intåg i Sverige under början av 1990-talet.” Håkan Sunnliden berättar om hur han var inbjuden att tala i Knutby Filadelfia under en helg. Han berättar hur han fick bära fram en profetia som skulle komma att bli betydelsefull för församlingen under kommande år, en profetia som ofta citerades och nya medlemmar skulle komma att informeras om den. Profetian tolkades som att den Helige Andes eld skulle falla över Knutby Filadelfia för att sedan spridas ut över landet. Vi känner dock till i vilken mening Filadelfia i Knutby skulle komma att bli ökänt över hela landet. Församlingen skulle snare komma att bli känd för något som var motsatsen till den Helige Andes verk. DAGEN frågar Sunnliden hur han idag ser på profetian han frambar, med följande fråga:

Hur tänker du i dag på bilden som du förmedlade 1992 – har du dåligt samvete, eller känner du rent av någon skuld för det som inträffade därefter?

Håkan Sunnliden svarar då:

Nej, det har aldrig funnits på kartan. Det är helt otänkbart. Den som profeterar ska bara vara lydig mot Gud och det han hör och ser. De som lyssnar, och särskilt ledningen, har ett ansvar att pröva allt.”

 

Tycker det svaret är tänkvärt, även om jag tycker att han gör det enkelt för sig.

 

Men vad kan vi idag dra för lärdom av detta? Jo, på senare år har det uppstått något av en liknande ”profetrörelse” som den som var i början av 1990-talet. Har hört flera på senare tid som menar sig fått profetiska budskap som de kräver att människor både bokstavligt och bildligt talat ska böja sitt huvud inför och ta emot som direkta och bokstavliga tilltal från Gud. Det inleds ofta med orden ”så säger Herren” och resultatet bli då att människor inte vågar pröva det som sedan profeteras. Och i de sammanhang dessa s.k. profetior frambäres förekommer ingen egentlig prövning, vare sig gentemot Guds ord eller i någon andlig bedömning. Godtrogna människor sväljer allt och blir vilseledda och utnyttjade.

Så många s.k. profetior som förmedlats och som utlovar än det ena än det andra, och sedan sker aldrig någon utvärdering utan de självutnämnda profeterna fortsätter med det som i praktiken blir ett vilseledande och duperande.

De själavårdare som hjälpt de drabbade medlemmarna i Knutby säger att en lärdom man kan dra är att ”identifiera härskartekniker”.  Det tror jag är högaktuellt med den ”profetrörelse” vi nu kan se på vissa håll i svensk kristenhet. Alltså härskartekniker som används för att få människor att okritiskt ta emot budskap som är osunda och faktiskt obibliska, även om man använder ett aldrig så fromt språk.

Själavårdarna som hjälpt de sargade medlemmarna i Knutby varnar för att det även nu, år 2020, ”finns oroande tendenser hos vissa församlingar. Alltså att det finns vad som kan kallas en ”profetrörelse” som den som på 1990-talet som ofta fick förödande konsekvenser.

Låt oss be om Guds Andes hjälp att leva i vaksamhet och andligt nyktra, så vi inte blir bedragna.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 18 mars 2020

 

Gud kallar både kvinnor och män till tjänst

 

Till skillnad från denne >>man så anser jag att vi

ska vara tacksamma för och bekräfta alla kvinnor som

svarar Ja på Guds kallelse att bli biskopar, präster,

pastorer, förkunnare och som innehar olika ledande

positioner i kristenheten idag.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 18 mars 2020

 

"Låt inte rädsla styra ditt liv"

I en tid då många känner oro på grund av Coronaviruset, så är det verkligen gott att lyssna till Niklas Piensohos senaste predikan under temat: "Låt inte rädsla styra ditt liv". Predikan är som en varm rengörande dusch från den fruktan som inte minst media gärna smutsar ned oss med. Gud har allt under kontroll och vi kan vara trygga därvid. Lyssna till och sprid denna >>predikan som ett vaccin mot oro och fruktan.

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 16 mars 2020

 

Låt oss be för tidningen DAGEN

Tror det är viktigt att vi ber för tidningen DAGEN och de som arbetar med dess utgivande.  DAGEN har, särskilt under senare år, blivit en mycket värdefull röst i samhällsdebatten genom att ta ställning i frågor som har med flyktingmotagande och konvertiter att göra samt i många andra sociala frågor.

Likaså har DAGEN visat stor integritet i granskandet av det som sker inom kristenheten.

Men i helgen så blev DAGEN anklagad i ett konferenssammanhang, som också sändes ut över nätet, för att vara ”avfallets främsta megafon i detta land”. Alltså en djupt orättfärdig anklagelse som konferensarrangörerna borde ta tillbaka och be om förlåtelse för. Men jag skulle inte tro att de kommer göra det.

Dock, som sagt, låt oss be för dem som arbetar med utgivandet av DAGEN att de även fortsättningsvis får vara en profetröst med integritet som man nu varit under många år.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 11 mars 2020

 

 

Väktare på muren

Vi lever i en tid då Guds verk på olika sätt angrips. Exempelvis så anordnas det sammankomster vars syfte är att splittra den ekumeniska enhet och gemenskap som under många år byggts upp i vårt land. Och kanske då i synnerhet det verk som gjorts för att bringa förlåtelse och enhet mellan protestanter och katoliker efter hundratals år av splittring och djup osämja. Reformationen med Luther var bra och nödvändig, men dess syfte var aldrig att orsaka en bestående osämja mellan protestanter och katoliker. På senare årtionden har flera steg tagits för att inte bara i teorin men också i praktiken försonas i en kristen enhet i tron på Frälsaren Jesus och i bekännelsen av trons grundsanningar samlade i den Apostoliska trosbekännelsen.

Det fanns en tid då osämjan var särskild stor mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan. Många hårda och fördömande ord yttrades från båda håll. Därför är det både intressant och stort att det i vårt lands kristehet är just två pingstledare som betytt så mycket för att även Katolska kyrkan ska ses som en kristen kyrka och en del av den ekumeniska familjen. De två pingstledare jag syftar på är Lewi Pethrus och Sten-Gunnar Hedin.

Må vi alla vara tacksamma för det livsverk dessa båda fått utföra till välsignelse för Pingströrelsen och övriga kristeheten i vårt land. Vi får ställa oss på muren som väktare till försvar för en fortsatt bevarad och fördjupad kristen enhet i Kristus på Ordets grund.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 10 mars 2020

 

Unik ekumenik

Den breda ekumeniska gemenskap vi har i Sverige är unik. Ett av många uttryck för bredden är att en lång rad samfund enades om en gemensam Psalmbok ”psalmer och sånger” där de 325 första psalmerna är gemensamma. Detta är fortfarande världsunikt och vittnar om den goda ekumeniska gemenskap som finns i svensk kristenhet. Pingströrelsens grundare, >>Lewi Pethrus, är en av flera som starkt bidragit till denna goda ekumeniska sammanhållning mellan de >>fyra kyrkofamiljerna, som bland annat samarbetar i Sveriges Kristna Råd (SKR).

I dessa tider ska vi inte låta någon slå in en kil mellan dessa kyrkofamiljer, utan i stället be om en fördjupad Andens enhet i tron på Jesus vår Frälsare.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 9 mars 2020

 

Birros tacksamhet

Marcus Birro har blivit en stor profil inom svensk kristenhet. Här uttycker han sin tacksamhet över sin andliga hemvist i Katolska Kyrkan:

I Sverige lever vi katoliker nästan som i hemlighet, här i Rom är vi i majoritet och det känns. Det har varit en väldigt varm andlig upplevelse att stå på Petersplatsen och vara en del av denna varma förväntan.” SLUT CITAT

 

Relaterat:

https://www.varldenidag.se/nyheter/marcus-birro-kanner-gladje-och-tacksamhet/cbbmcm!KiY01l0GUmOTXNNjC3RBg/

 

Uppdaterat den 5 mars 2020

 

Bruden och Skökan

Under min uppväxt talades det ibland om att det i ändetiden skulle komma att bli en uppdelning av sant kristna (de Brudekristna) och de falska som benämndes som ”skökokristna”. Dvs talet om Bruden och Skökan. Vi lever i en tid som onekligen kännetecknas av vad vi kan kalla ”sköko-influenser” i kristenheten. Allra tydligast kommer detta till uttryck i den vulgära form av s.k. framgångsteologi som grovt manipulerar och utnyttjar människor för ekonomisk vinning. Ett tydligt exempel på detta har uppmärksammats de senaste dagarna från ett inslag i Visjon Norge >>HÄR. >>HÄR  >>HÄR

 

Och en annan kanske ännu mer förrädisk form att skökoinfluenser finner vi i den falska karismatiken som i sin tur har mycket gemensamt med framgångsteologin. De härrör ur samma osunda källa. Dessa influenser INOM kristenheten utgör ett mycket större hot än vad många har insett.

En tredje osund influens kommer från rörelser som vill driva kristenheten till att bli en högerextrem politisk kraft som leder till ett totalitärt politiskt system, något vi märker tydliga tendenser till  i länder som Polen, Ungern och Brasilien samt i vissa länder i Afrika.

Skökoväsendet beskriver Jesus med exempelvis dessa ord:

Matt 24:24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Matt 7:15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.

Matt 7:22-23 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 2 mars 2020

 

Saxat från Världen idag ang.

Lewi Pethrus syn på Katolska kyrkan:

 

"Den mogne Lewi Pethrus var banbrytande för den nya ekumeniska öppenheten i vårt land. Trots ofta hårt och (i dag) obegripligt motstånd från den egna rörelsen banade han väg för det som många i dag tackar Gud för. Vi talar inte högt om den skamliga behandling han utsattes för av "sina egna" vid Kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968. Tillsammans med David du Plessis, ("Mr Pingst") kom han genom sin närvaro där på kraftig kollisionskurs med inställningen till ekumenik i allmänhet och Kyrkornas världsråd i synnerhet inom pingströrelsen. När han inbjöd media till ett möte mellan honom, du Plessis och representanter från världskyrkomötet och bad att få låna Pingstkyrkan i Uppsala, så svarade de frankt nej! Förmodligen efter att inhämtat stöd från Filadelfia i Stockholm. Detta historiska möte blev dock av, men Petrus fick gå till Missionskyrkan i Uppsala för att låna lokal. Där fanns öppenhet för pingstledaren! Ett annat exempel är den roll Lewi Pethrus spelade under 1970-talet och den karismatiska förnyelsen. Sedan dess har det pågått ett kontinuerligt närmande mellan pingstväckelsen och de övriga kyrkorna inklusive Katolska kyrkan, i Sverige - såväl som internationellt. LP bejakade mot slutet av sitt liv den ekumeniska kontakten med katoliker, bland annat i samband med konferensen Karisma i Stockholm 1972, och det allkristna mötet i Göteborg samma år, det så kallade G72 – i det mötet fällde också Pethrus yttrandet; "Hade jag varit född i ett katolskt land, skulle jag förmodligen ha varit katolik i dag. Nu föddes jag som baptist..." SLUT CITAT

Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 1 mars 2020

 

SEA och Katolska kyrkan

Ang. frågan om Katolska kyrkan är en kristen kyrka, och därmed en del av den globala kristenheten, så är även Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) tydlig i den frågan, dvs att katolikerna är våra bröder och systrar i Kristus. SEA´s tidigare generalsekreterare, Stefan Gustavsson konstaterade i samband med Ulf Ekmans konvertering att det visserligen finns läroskillnader mellan katolsk och protestantisk tro, men han kan ändå tydligt konstatera "Som kristna står vi tillsammans som bröder och systrar i Herren; i Kristus är vi förenade. Jag ser fram emot att få möta Ulf Ekman utifrån hans nya plattform och utifrån dessa nya förutsättningar arbeta tillsammans på olika områden". slut citat

Och den inställningen till Katolska kyrkan, att den utgör våra kristna trossyskon, kännetecknar inte bara SEA utan faktiskt hela Sveriges samlade kristenhet. Inte ett enda samfund har någon annan uppfattning i den frågan.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 28 feb 2020

 

Katolska kyrkan

Är Katolska kyrkan en del av kristenheten i vårt land Sverige? Ja, det är den enligt alla rimliga bedömningar. Om detta råder också total enighet bland Sveriges kristna samfund. SKR, Sveriges Kristna Råd, består av 4 kyrkofamiljerFrikyrkofamiljen, Katolska familjen, Lutherska familjen samt Ortodoxa och Österländska kyrkofamiljen.

Och inom denna breda samlade kristenhet finns det total samsyn om att Katolska kyrkan är en kristen kyrka och som sagt en del av vårt lands kristenhet. Inom svensk frikyrklighet har det funnits mycket av fördomar och motstånd mot Katolska kyrkan, men det tragiska historiska arvet har  man idag gjort upp med och lagt bakom sig i försoning och ömsesidig förlåtelse. Frikyrkofamiljen och den Lutherska familjen har alltjämt olika syn på vissa lärofrågor och traditioner som finns inom Katolska Kyrkan, men man står ändå enade på den grund som den Apostoliska trosbekännelsen utgör som en sammanfattning av de mesta centrala sanningarna i den kristna tron och bekännelsen. Och alla medlemskyrkor, och observatörer, inom SKR har som sin första tumregel för en god ekumenik följande formulering:

Ekumeniken utgår från vår gemensamma tro på Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare. Tillsammans ärar vi en enda Gud, Fader, Son och helig Ande”.

 

Berndt Isaksson

 

UPPDATERAT DEN 21 FEB 2020

 

 

Den skada helvetespredikningarna gjort

 

Det finns bland vissa fundamentalistiska kretsar, främst i USA, en konstig uppfattning om att man kan få människor att bli frälsta om man bara skrämmer dem tillräckligt mycket med helvetet. Och det kan säkert finnas sådan som blivit frälsta efter att ha hört någon svavelosande helvetespredikan. Men på varje person som blivit frälst efter en helvetespredikan så går det säkert tusentals som vänt Gud och den kristna tron ryggen efter att ha hört helvetespredikningar. Med rätta har man inte velat ha med en sådan Gud att göra. För Bibelns Gud har inget gemensamt med den gudsbild helvetespredikningarna förmedlat – dessa som orsakat att så många vänt den kristna tron ryggen.

 

Joachim Elsander skrev i en bloggpost 21 februari 2011 (för precis 9 år sedan) att Bibelns Gud finns allra bäst beskriven i Jesu liknelse om den kärleksfulle fadern" i Lukas 15  han som aldrig slutade att vänta på att sonen skulle komma hem igen.

 

Så här skrev Elsander:

 

Hur ser föresten  vår gudsbild ut? Är Gud kärlek? Är Gud en pappa/mamma som älskar oss? jag har märkt en tendens hos vissa att sopa bort "föräldra-argumentet" med att Gud minsann inte är någon "curling förälder" modell 2011. Sant, men han är sannerligen ingen hedersstyrd pappa från dagens mellanöstern heller. Vi får inte glömma bort att Jesus chockade alla med sin berättelse om den älskande pappan i Luk 15.

Men Gud är inte allas far, kanske någon invänder. Men lägg märke till att Jesus berättar den här storyn för dem som var "utanför". Det står tydligt att han vänder sig till "syndarna". (vers 1) De som blev sura var de som var "innanför" alltså fariseerna och de skriftlärda.

För mig är helvetet som om:

Gud slutligen lämnar fåret i gropen, det hade ju trots allt brutit mot hans regler.

Gud struntar i myntet, hittar han det så åker det ner i brunnen för alltid. Ingen fest, ingen glädje.

Gud vid en punkt slutar att spana efter vägen...

Jag tycker det är problematiskt.
SLUT CITAT

 

Vill verkligen instämma i dessa ord som Elsander skrev. 

 

Berndt

Relaterat:  http://elonje.blogspot.com/2011/02/vilka-glasogon-har-vi.html

 

 

 

Uppdaterat den 30 jan 2020

 

Må Gud bevara våra kyrkor från partipolitik

Som kristna kan vi gärna engagera oss partipolitiskt, och det gör också många kristna – pastorer, präster och lekmän. Vi behövs som kristna i de olika partierna. MEN det blir dock väldigt fel när man från predikostolen, eller från sitt förkunnarämbete, uppmanar folk att rösta på och be till Gud om att ett visst namngivet parti ska bli det största. Hörde över nätet en ganska känd predikant för några dagar sedan ge just en sån uppmaning. Tråkigt och risken är uppenbar att andra bemöter det med uppmaningar till att rösta på och be Gud om att något annat namngivet parti ska bli det största. Så förvandlas förkunnelsen i våra kyrkors gudstjänster till partipolitiskt pajkastande. Må Gud bevara oss från den utvecklingen i våra kyrkor. Sånt finns på vissa håll i den globala kristenheten, och de exemplen förskräcker.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 27 jan 2020

 

Bilden av Sverige i fakenews och den verkliga bilden

 

Uttrycket "fakenews" har ju blivit ganska vanligt. Inte minst detta att Donald Trump anklagar media för att sprida falska nyheter. Men hur är det då i Sverige? Sprider media även här en överdrivet falsk och mörk bild om läget i vårt land? Visst får man lätt bilden att Sverige är på fallrepet och att det är kriminella krafter som tar över. Men FAKTA visar att Sverige har en minskande våldsutveckling. Faktum är att brottsligheten i Sverige inte ökar.

 

Journalisten Lars Lindström skriver: "Enligt Brå-statistiken för anmälda brott ligger misshandelssiffrorna för de två senaste åren lägre än de gjort på många år. Inte sedan 2005 har så få fall av misshandel och grov misshandel anmälts per 100 000 invånare. Efter en tidigare uppgång visar de senaste 10-15 åren alltså en glädjande kurva.

 

Statistiken över antalet personer som fått vård för våldsskador antyder att våldet mot både kvinnor och män har minskat dramatiskt de senaste tio åren, särskilt våldet mot unga män. Det har halverats. Hur det kan komma sig om det nu pågår ett inbördeskrig kan ingen ens dikta upp ett svar på." SLUT CITAT

 

Och vidare konstaterar Lindström: "Det dödliga våldet i Sverige, antal mord per 100 000 invånare, låg under det senaste decenniet lägre än på 50 år. Brottsligheten i Sverige skenar, sägs det, men det gör den inte."

 

Läs resten >>HÄR

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 21 jan 2020

 

 

Låt ingen dupera er!

Jag har noterat hur det blivit ganska vanligt att vissa predikanter menar sig fått profetiska tilltal från Gud och som de sedan ord för ord har tecknat ned på ett papper. Detta läser de sen upp inför sina åhörare, inte sällan med darr på rösten och lite ödesmättad bakgrundsmusik.

 

Många godtrogna som säkert skulle hålla med om att även såna profetiska tal ska prövas, duperas ändå i praktiken till att tro att detta måste ju vara direkt från Gud: predikanten läser ju innantill vad Gud påstås ha sagt

 

Just detta innantill läsande från det upphållna pappret gör att vissa inte i praktiken prövar vad som påstås vara ett direkt tilltal från Gud. För hur ska man våga granska och pröva något om man samtidigt ska tro att predikanten nedtecknat  ord för ord vad Gud sagt?

 

Och kan predikanten dessutom hänvisa till ett exakt datum och klockslag då det påstådda budskapet gavs från Gud, så blir prövningen ännu knepigare… för de godtrogna.

 

Låt ingen dupera er!

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 7 jan 2020

 

 

Låt oss be om fred!

Jag har noterat hur det på vissa extrema högerkristna sajter i USA florerar en konstig lära om att vi inte ska be om fred eftersom Jesus sagt att krig skall komma i ändetiden. Och det blir ju då en absurd bibelförståelse. Visst har Jesus förutsagt att krig skall komma, men det fråntar ju oss inte som kristna att be om och verka för fred. Jesus har ju också förutsagt att det ska komma jordbävningar och hungersnöd m.m. Av det drar vi ju rimligen inte slutsatsen att vi inte ska be om att människor förskonas från jordbävningar och hungersnöd. Nej, vi ska givetvis be om fred, allting annat är ett okristligt förhållningssätt. Och Jesus säger i Matt. 5:9 ”Saliga är de som håller fred, de skall kallas Guds söner.” (fotnoten i Bibel 2000 säger: håller fred Grundtextens uttryck, som bokstavligen betyder ”gör fred (frid), är format efter hebreiskans mönster. Innebörden är att man ständigt strävar efter ett fredligt levnadssätt.)

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 17 dec 2019

 

Räkenskapens dag kommer

Klimatminister >>Isabella Lövin gör ett mycket bra arbete i klimatfrågan. I sann kristen anda inser hon att vi människor har fått ett av Gud givet ansvar för Skapelsen och att rätt förvalta den. Inte ett enda bibelord så mycket som antyder att det ansvar Gud gett oss människor skulle ha tagits tillbaka. Hur vi förvaltat Skapelsen är en del i det som vi som enskilda och som nationer kommer få göra räkenskap för en dag. Den rika världens skövlande av Skapelsen slår redan nu hårt mot de allra fattigaste länderna och många svälter och törstar ihjäl på grund av den rika världens svek i förvaltandet av jordens resurser. Jesu ord om vad vi gjort eller inte gjort mot de svaga och utsatta människorna är högst relevanta i klimatfrågan. I andlig mening är denna tidsålders agenda korrumperad och medför att starka krafter motverkar det livsnödvändiga klimatarbete som måste göras för kommande generationers möjlighet till liv - och just därför har vi som kristna en kallelse att vara ett salt i förruttnelsen och ett ljus i mörkret. Är det några som ska ha den strakaste motivationen av alla i klimatfrågan så är det vi som bär en kristen bekännelse.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 30 sep 2019

 

Det kristna förhållningssättet i klimatfrågan

Hur ska vi som kristna förhålla oss i klimatfrågan? Ja, om det kan man säga att var och en får pröva sig själv och göra sitt ställningstagande. Personligen tycker jag att vi som kristenhet ska gå före och visa att vi tar forskarnas dramatiska rapporter på största allvar. Dessa rapporter som det råder en 99.94% enighet om bland klimatforskarna – dvs att världen står inför en katastrofal utveckling om inte koldioxidutsläppen dramatiskt minskas. Den globala temperaturen kommer då fortsätta att stiga med allt vad det kommer innebära av extremväder (med torka och översvämningar) och kollaps av hela ekosystem (något som redan börjat ske).

 

En del säger då att man helt sonika inte tror på dessa klimatrapporter, att det bara är illasinnade konspirationer för att framtvinga en djävulsk global världsregering. Andra säger att de ”inte tar ställning” i frågan om klimatkrisen, trots dessa ytterst entydiga klimatrapporters varningar.

 

De båda förhållningssätten tycker jag för min del blir att svika våra barn, barnbarns och kommande generationers möjligheter att leva ett drägligt liv på denna jord. Jag känner för min del att jag inte vill att mina barn, och barnbarn i framtiden ska kunna säga att jag kände till vad klimatforskarna så tydligt varnade för i sina rapporter och att jag tillhörde dem som misstrodde dem eller som valde att inte ta ställning i frågan om klimatkrisen.

 Och visst, jag tror av hela mitt hjärta på löftet om Jesu tillkommelse med löftet om nya himlar och en ny jord. Alltså då hela Skapelsen ska bli återupprättad. Men lika tydlig som Bibeln är i det löftet är den i frågan om att vi människor getts uppdraget att rätt förvalta Skapelsen Gud satt oss i – att bruka men inte missbruka. Vi har ingen som helst rätt att skövla jorden som vi faktiskt nu gör med redan nu katastrofala konsekvenser för många människor, än så länge främst i de redan fattiga länderna, men snart drabbas vi alla. Att Jesus ska komma tillbaka det vet vi, men ingen av oss vet hur länge det dröjer. Kommer det dröja 10 år, 100 år eller mycket längre än så? Det vet vi inte! Och i väntan på hans återkomst har vi uppdraget att rätt förvalata jorden Gud gett oss.

Någon invänder nu kanske och säger att Bibeln har faktiskt förutsagt att det ska bli dramatiska tidstecken som kan tyckas vara det samma som det vi nu ser i den globala klimatkrisen. Är det då inte lika bra att bara invänta slutet? Som svar på det tycker jag vi kan göra en jämförelse med svälten som råder på många håll i världen. Bibeln har faktiskt förutsagt att det i ändetiden ska bli svält på många håll i världen (Luk.21:11). Jag tror inte någon sund människa vill tolka det bibelordet som att   vi inte ska göra vad vi rimligen kan för att hjälpa människor som svälter eller som riskerar att hamna i svältkatastrofer. Vi kanske inte lyckas att hjälpa alla, men utgångspunkten är att vi definitivt ska göra vad vi kan för att ingen ska behöva leva i svält. På samma sätt menar jag att vi ska förhålla oss till den globala klimatkrisen. Vi kan inte bara konstatera att Bibeln förutsagt den, utan vi ska göra vad vi kan som goda förvaltare av Skapelsen i väntan på ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Pet. 3:13).

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 29 sep 2019

 

Omskärelse, barndop och barnvälsignelse

 Nu finns det åtminstone två partier (Sd och C) i Riksdagen som vill olagligförklara omskärelse av gossebarn. De båda partierna menar att sån omskärelse bara ska kunna utföras om det är av ”medicinska skäl”, men inte om det sker av religiösa skäl. Joel Halldorf  konstaterar: ”>>om förslaget förverkligas betyder det i praktiken att judiskt och muslimskt liv i Sverige förbjuds”.

Personligen tror jag att det inte kommer dröja länge innan man från politiskt håll kommer kräva att också ”religiösa handlingar” som barndop och barnvälsignelse ska förbjudas, och då med precis samma motiveringar som man nu vill förbjuda omskärelse av gossebarn.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 15 aug 2019

 

Bönelivet och Jesu tillkommelse

Gitten Öholm har en bra insändare i DAGEN angående förkunnelsen om Jesu tillkommelse. Men det är en formulering som jag ändå är frågande inför, och det är när hon skriver:

Det är kanske lättare att försjunka sig in i en stilla förbönsstämning än att vakna till och rikta uppmärksamheten på att tiden är kort och vi behöver vara redo på att han kommer snart.” SLUT CITAT

Som jag ser det så finns det aldrig något motsatsförhållande mellan att vara försjunken i förbön, och att ha ett vakande sinne inför att Jesus snart kommer åter. Tvärtom, så är väl den som är bedjande och söker Guds Ansikte en person som verkligen är redo att möta Jesus när han kommer åter.

När Paulus talar om den Andliga vapenrustning som vi ska vara utrustade med, så avslutar han den liknelsen med att säga: ” Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” Ef. 6:18

 

Berndt Isaksson

Relaterat: https://www.dagen.se/debatt/gitten-oholm-predika-att-jesus-kommer-snart-1.1568209

 

 

Uppdaterat den 17 juli 2019

 

Kallelsen att med Evangeliets ljus vara en del av fredsrörelsen och en del av klimatrörelsen

 

Den kristna tidningen DAGEN skriver idag: ”Flera kristna organisationer är besvikna över regeringens beslut att inte skriva under FN:s konvention för kärnvapenförbud. Nu mobiliserar de krafterna för att höja den kristna rösten för fred och nedrustning.SLUT CITAT

 

Detta är något mycket hoppfullt, att kyrkor och andra kristna organisationer nu reagerar enat och kraftfullt mot att Sveriges regering valt att inte skriva under FN:s konvention för kärnvapenförbud.

 

Här har vi som bred kristenhet en kallelse, att vara en del av det globala fredsarbetet, precis som vi ska vara en del av klimatrörelsen, en del av opinionsbildandet i de många rättvisefrågorna, jämställdhetsfrågorna osv.

 

Eller som Jesus formulerar det i Bergspredikan; att vi ska vara ”jordens salt och världens ljus.

Vi har i tron på Evangeliet om Jesus Kristus något som är unikt radikalt och unikt hoppfullt att med våra liv och våra ord vittna om och verka för.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 10 juli 2019

 

David Wilkerson och Donald Trump

Enligt David Wilkersons egen uppfattning så är en av de viktigaste förutsägelserna i hans bok Synen, att miljöaktivister och klimatforskare med tiden kommer att bli mer och mer hatade, förlöjligade och illasinnat ifrågasatta när de presenterar rön angående klimatkristen. Detta har funnits med allt sedan det att Wilkerson fick Synen 1974, men i och med Donald Trump så har verkligen det Wilkerson såg fått en väldigt tydlig uppfyllelse. Världens mäktigaste man, USA´s president Donald Trump, är en inbiten förnekare av klimatkrisen och som hetsar mot och förlöjligar allt och alla som talar om klimathotet förorsakat av ett extremt koldioxidutsläpp. Att sedan många av USA`s tv-predikanter lånar sig till samma typ av klimatförnekelse, och ett förlöjligande av de kyrkor som engagerar sig i klimatarbetet, visar att vi lever i en tid av avfällighet från det som är den sanna kyrkans kallelse – att vårda skapelsen och att vinna människor för Jesus Kristus.

Förnekandet av klimatkrisen bland framförallt vissa evangelikala i USA är något som undergräver trovärdigheten när vi ska förkunna Evangeliet.

Personligen är jag övertygad om att David Wilkerson, om han levt idag, kraftigt skulle ha gått emot Donald Trump i klimatfrågan och i det ytterst olämpliga sätt på vilket han utövar sitt ämbete som president. Eller som bloggaren >>Jacob Schönning skriver om Trump – att han är ”en politiker som utger sig för att vara kristen men i sin karaktär uppvisar fler synder än man kan räkna: högmod, girighet, egoism, skrytsamhet, uppblåsthet, brist på självkontroll, hatiskhet, otukt, sexism, rasism och patologisk lögnaktighet”.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 2 juli 2019

 

Tidens Tecken och klimatkrisen

Den klimatkris vår värld nu drabbas av kan tyckas sammanfalla i viss mån med de tidstecken som Bibeln förutsagt ska komma, exempelvis i Jesu tal om den yttersta tiden och det som vi finner beskrivet i Uppenbarelseboken.  Innebär då detta att vi kan luta oss tillbaka vad klimatkrisen beträffar och säga att detta är förutsagt i Bibeln? Nej, verkligen inte.

Den klimatkris vi nu är inne i och som kommer bli allt värre enligt forskarna, är en kris som vi ALLA är delskyldiga till. I synnerhet vi som bor i de rika delarna av världen. Det är allas vår rovdrift av naturen, Guds Skapelse, som är orsaken till att så många människor drabbas av ett klimat med extremväder. Sånt har alltid förekommit men forskarna har en fullständig samsyn (99,94%) om att det som nu sker med klimatet är utöver de naturliga svängningar som alltid funnits och att det är vi människor som orsakat detta.

Då kan vi inte skylla på några ”tidstecken” utan vi har ett ansvar att ”städa upp” i det vi ställt till med, i annat fall sviker vi det förvaltarskap vi alla har fått av Gud. Teologen Anders Gerdmar har så rätt och riktigt konstaterat att "Klimatet är inte en eskatologisk fråga utan en fråga om förvaltarskap."

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 20 juni 2019

 

Vi ska inte tjäna Satan

I alla sommarens frikyrkokonferenser och Oas-möten ger man stort fokus på klimatfrågan, dvs det klimathot mänskligheten står inför, och som miljontals människor redan direkt i sin vardag drabbats av. Det är en slags väckelse där Guds folk börjar inse att klimatfrågan i allra högsta grad är en del av det förvaltarskap vi som enskilda och folk kommer få göra räkenskap inför Gud – Skapelsens Herre. Vi kan som enskilda känna oss maktlösa, men det som vi alla kan göra är att bestämt säga Nej till klimatförnekarna. Teologen Anders Gerdmar har så rätt och riktigt konstaterat att "Klimatet är inte en eskatologisk fråga utan en fråga om förvaltarskap."

Och att vara en otrogen förvaltare är exempelvis när man blundar inför att 99,94 procent av världens klimatforskare är eniga i att vi står inför ett katastrofalt miljöhot och att det orsakas av oss människor och vår rovdrift. Om vi skulle vägra att lyssna till denna totala samsyn (koncensus) som råder bland forskarna i klimatfrågan, så kommer ju våra barn och barnbarn fälla en tung dom över vår generation. Forskarna menar att vi möjligen kan ha 5 till 10 år på oss att stoppa de förödande koldioxidutsläpp som hotar planeten. Sen är det försent och vi har därmed gjort framtiden för kommande generationer svår och mörk. Ja, om inte koldioxidutsläppen snabbt och omfattande minskar blir vår och våra barns framtid fruktansvärt svår. Djävulen, även kallad Satan, kännetecknas av att han vill ”stjäla, slakta och döda” och det vill han göra med människoliv och med hela Guds Skapelse.

 

Låt oss se till att vi inte ställer oss i hans tjänst.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 24 april 2019

 

 

Greta Thunberg och Al Gore

Vad har Greta Thunberg och Al Gore gemensamt? Jo, ingen av dem utger sig för att vara expert på frågor som har med den globala uppvärmningen att göra, men båda två använder sitt kändisskap för att lyfta fram vad klimatforskarna säger om det globala hot som mänskligheten orsakar genom rovdriften av naturen och ett extremt högt utsläpp av koldioxid. Det vill säga det som orsakar den globala uppvärmningen.

Koldioxidutsläpp har alltid förekommit, men vår tids ökade användning av naturgas, olja, kol – ja, stora mängder att det som kallas fossila bränslen – leder med stormsteg till en global katastrof med apokalyptiska proportioner.  (År 2018 var koldioxidutsläppen högre än någonsin, vilket ju är alarmerande).

Kampen för att dessa utsläpp nu dramatiskt måste minska, ska vara en hjärtefråga för alla människor och inte minst för oss som har en kristen bekännelse. I vår kristna tro och kallelse ligger att vinna människor till tro på Jesus Kristus som Frälsare, samt att förvalta Skapelsen Gud gett oss som just en gåva att förvalta och inte missbruka. Dessa båda sidor i det kristna lärjungaskapet får aldrig ställas mot varandra eller spelas ut mot varandra. Vi är kallade att göra både ock. Som enskilda kan vi tycka att det är svårt att se vad vi kan göra. Men när de många gör vad de kan för att åtminstone minska användandet av fossila bränslen till att uppvakata våra förtroendevalda politiker och kräva att de i de stora politiska besluten alltid tar hänsyn till vad som är bra för att minska koldioxidutsläppen.

I väntan på vår Herre Jesu Kristi återkomst må vi be om nåden att kunna vara goda förvaltare av alla Guds gåvor – de andliga gåvorna i frälsningen och den gåva som planeten (Skapelsen) vi fått att bruka (inte missbruka).

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 21 mars 2019

 

Viktor Orbans parti äntligen uteslutet ur EPP

Ikväll har Viktor Orbans parti i Ungern, Fidesz, uteslutits från EU parlamentets största grupp EPP. Svenska moderater och kristdemokrater röstade också för denna uteslutning. Mycket bra och välkommet. Viktor Orbans parti är en mycket destruktiv kraft som strider mot allt vad demokratiska värden heter som EU står för. Vissa kristna har låtit sig duperas av Orbans dimridåer om påstådda "kristna värderingar".  Men detta har de allra flesta numera genomskådat, tack och lov.

 

Berndt

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 18 feb 2019 

Britt G Hallqvist summerar och ger en mycket god

biblisk och sant evangelisk förståelse när hon i den

älskade psalmen 285 beskriver vad Evangeliet om

Jesus faktiskt handlar om:

 

v. 2 Det finns djup i Herrens godhet

och dess gränser ingen ser.

Det finns värme i hans domslut,

mer än någon frihet ger.

 

v.3 Det finns nåd för nya världar,

Mycket större än den här,

nya skapelser och tider,

nåd för allt som blir och är.

  Det finns underbar förlossning

  i det blod som göts en gång.

  Det finns glädje bortom graven

  och en framtid full av sång.

 

 Berndt

Uppdaterat den 24 jan 2019

 

Den yttersta tiden blir en lurig tid, som Sven Reichmann lär ha sagt.

 

Magnus Malms senaste debattartikel i DAGEN är något av det bästa jag läst på länge. Och den bör verkligen läsas och begrundas av alla de som tror att det är något "kristet" som händer i länder som Polen, Ungern, Braslien, Chile m.fl. länder. Dessa länder är bara tragiska exempel på hur kristna blir grundligt lurade. Magnus Malm citerar i sin artikel René Padilla, aktiv i evangelikala Lausannerörelsen, som säger så här:

”Nu möter de protestantiska kyrkorna ett helt nytt problem. De växer oerhört snabbt. Och så fort de blir många ställs de inför ett nytt problem: De blir viktiga för politikerna. Risken är stor att de blir manipulerade av sina regeringar. Ta Chile till exempel. Där har katolska kyrkan varit kritisk mot Pinochet-regimen. Därför går presidenten en gång om året till pingstkyrkan i Santiago. Och pastorerna tycks inte märka hur de manipuleras för regimens syften. De evangeliska kyrkorna är formellt naturligtvis inga statskyrkor, men de fungerar alltmer som sådana. Deras ledare får speciella privilegier av myndigheterna, som inte andra kristna ledare får. De får fria händer att göra radioprogram, de får tillgång till armén, till skolorna och så vidare. Och i sin iver att predika evangeliet spelar de med på regimens villkor”. SLUT CITAT

 

Läs och sprid Magnus Malms artikel >>HÄR

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 8 augusti 2017

Nåd över Sverige

Det talas ibland om ”den svenska synden” och då med anledning av den sexliberalism som Sverige sedan årtionden blivit känt för runt om i världen. Idag är inte Sverige mer sexliberalt än övriga västvärlden. Men bilden av Sverige och ”den svenska synden” finns kvar.

I Matteus 25 talas det om hur Människosonen en gång kommer döma nationerna. Om vi då tänker oss bilden att varje nation har två vågskålar, där den ena skålen rymmer allt det onda och själviska ett folk har gjort och den andra skålen rymmer det goda och rättfärdiga folket/nationen har gjort.

Vad skulle då kunna finnas i Sveriges goda skål? Ja, Sverige har också gjort sig känt runt om i världen för att vi kämpat för rättvisa och solidaritet med u-länderna. Likaså har Sverige gjort sig känt för att vara det västland som tar emot fler flyktingar, i förhållande till vårt lands storlek, än vad de flesta andra länder västländer gör. Inte minst nu under de senaste årens flyktingströmmar. I liknelsen om Människosonens dom så säger Han till de goda; ”Jag var främling och ni tog emot mig.”

Och förhoppningsvis har Sveriges flyktingmottagande gjort att vi samlat något i den ”goda skålen” och som kan föranleda ”Nåd över Sverige”.

   Sverige är ett geografiskt stort land och mycket glesbefolkat. Det medför att vi kan fortsätta att samla mycket gott i vårt lands goda vågskål.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 2 juli 2017

 

Be för de förföljda

Vi ska be för alla människor som för sin tro blir förföljda och trakasserade. Just nu är det >>Jehovas Vittnena i Ryssland som vi behöver be för, även om vi inte alls delar deras tro. Men de är våra medmänniskor som nu förföljs och hotas i Ryssland. Det de utsätts för är också en kuslig föraning om hur snabbt det kan ändras och hur även vi som kristna mer eller mindre över en natt kan bli förföljda i det vi trodde var ett fritt och demokratiskt land. Och av Bibeln vet vi att den sista tiden innan Jesu tillkommelse ska bli en svår förföljelsetid där i synnerhet vi som kristna, tillsammans med judarna, kommer bli förföljda. En förföljelse orkestrerad av Antikrist. Vissa önskedrömmer om att vi kommer bli Upprykta innan detta, men så lär inte Bibeln.

Men låt oss be för alla oskyldiga som nu förföljs, vare sig de är kristna eller av annan tro.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 30 maj 2017

 

Pingstledarna visar vägen

Det är onekligen intressant att båda pingstledarna - Daniel Alm och Pelle Hörnmark – är idag i Lewi Pethrus anda, djupt involverade i att den evangeliska delen av kristenheten ska fördjupas till att även omfatta den Ortodoxa och Romersk Katolska kyrkan. Lewi Pethrus var ju i sina yngre dar klart antikatolsk men på äldre dag var han mycket öppen och positiv till att Katolska kyrkan skulle vara med i exempelvis karismatiska konferenser. Lewi Pethrus såg på äldre dar att något haltade om inte Katolska kyrkan skulle ses som en del av kristenheten (Kristi kropp på jorden). Och den synen på Katolska kyrkan förvaltar nu Daniel Alm och Pelle Hörnmark på ett förnämligt sätt. Visst det finns dogmer där vi inte är överens med katolikerna, precis som det finns dogmer där vi inte heller bland de protestantiska rörelserna är ense. Men vi har ändå så mycket grundläggande gemensamt så att vi ska kunna bejaka varandra som lemmar i Kristi kropp på jorden.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 26 maj 2017

 

Mikael Karlendal som tidigare var pingstpastor men som sedan något år konverterat till Katolska Kyrkan, ställer i sin senaste >>bloggpost några utmanande frågor till oss protestanter. Jag tycker personligen frågorna är utmanande, intressanta och nyttiga att verkligen fundera på. Ja, vi borde alla fundera på vad vi vill och kan svara på dessa frågor.

 

Mikael Karlendals frågor är alltså dessa:

 

1. Kan man verkligen tro att frågan om hur kyrkan ska definieras och hur den ska styras är en fråga som var så oväsentlig för Jesus, att han lämnade det helt fritt?

 

2. Tror ni som läser detta på fullaste allvar att Jesus bara startade en rörelse av individer som tror på honom, utan att ha några tankar på hur denna skulle organiseras och ledas?

 

3. Tror ni på fullaste allvar att allt som Jesus sade och gjorde angående detta med apostlar bara hade ett enda syfte – att de skulle se till att ett Nya testamente skulle skrivas och som sedan skulle tolkas av var och en?

 

4. Tror ni på fullaste allvar att detta NT sedan skulle vara så otydligt om hur Kristi kropp/Guds folk/Guds församling skulle organiseras och styras , att det skulle vara utlämnat till hundratals disparata tolkningar?

 

5. Tror ni på fullaste allvar att Jesus var så obetänksam om den kommande växande kristna rörelsen att han menade att det var upp till varje enskild individ att läsa och tolka och bedöma vad som är rätt tolkning av Bibeln och alltså kristen lära?

 

6. Tror ni på fullaste allvar att Jesus menade att kyrkan skulle ha en skriven Bibel som högsta auktoritet de 1400 år av kristen historia då de flesta människor inte kunde läsa och de flesta människor inte kunde ha råd att ha en tryckt bibel i sina hem därför att tryckkonsten ännu inte var uppfunnen?

 

7. Tror ni på fullaste allvar, att det som kallas kyrka och Guds församling är något som Jesus lade ut på fri entreprenad där vem som helst kan göra lite vad som helst och kallas sig pastor eller präst och biskop och bestämma efter eget huvud och tolkning vad som är rätt och fel angående kristen lära och kristet liv?

 

8. Kan ni hitta något bibelstöd för att svara ja på en endaste av dessa frågor?

 

Uppdaterat den 26 maj 2017

 

Ulf Ekman var under de första årtiondena som grundare av Livets Ord en i mitt tycke arrogant och stöddig framgångsteolog. Idag är han den absoluta motsatsen. Exempelvis när han nu talar om lidandets plats i den kristnes liv (något han aldrig skulle ha talat om som framgångsteolog) gör han det på ett så sunt och bibliskt och ödmjukt sätt. Har sagt det tidigare att hans fredagspodcast, som han lagt ut varje vecka sedan den 10 februari, är allt igenom genuint god och sund undervisning och trots att han nu mera är katolik så är hans podcast helt utan de "konstigheter" vi vet också finns i den katolska läran. De sakerna kanske kommer senare i Ekmans fredagspodcast men ännu finns det inget av katolska konstigheter. Vill därför varmt rekommendera dagens (26 maj) podcast där han fortsätter undervisningen om hur vi som kristna ska se på lidandet. >>HÄR

 

 Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 17 maj 2017

 

Tänk så ofantligt mycket vi bekvämlighetskristna

i västvärlden har att lära av våra kristna medsyskon

i exempelvis >>Egypten.

 

Uppdaterat den 13 april 2017

 

Andlig strid i skolvärlden

 

Det tycks nu finnas politisk majoritet i Sverige för att ”inga religiösa inslag får finnas i skolor där huvudmannen är med och påverkar”. Däremot är det fritt fram att ordna ”frivilliga andakter och bönestunder om det sker på elevernas egna initiativ.”

Om detta förslag vinner politisk majoritet, vilket allt tyder på, så kommer de religiösa friskolorna, kristna som muslimska, att med lätthet kunna anordna ”religiös påverkan” precis hur mycket man vill. Det är bara att se till att man ber eleverna ta olika initiativ med kristna andakter eller muslimska bönetimmar m.m.

Som kristenhet ska vi givetvis stötta kristna skolgrupper som på olika sätt vill evangelisera i skolvärlden. Men på motsvarande sätt får vi räkna med att muslimska församlingar kommer uppmana sina elever till olika religiösa sammankomster och bönestunder i samma skolvärld.

De nya politiska tongångarna är ju i praktiken ändå inget nytt eftersom det redan idag finns denna möjlighet med elevernas ”frivilliga initiativ”, men det nya kan bli att de olika religionernas företrädare kommer använda sig av eleverna när friskolornas huvudmän får skärpta lagar med förbud om religiös påverkan.  Eleverna kan komma att bli ”brickor i spelet”. För vad kan med det nya förslaget hindra att både kommunala skolor och muslimska och kristna friskolor på elevernas initiativ på lunchrasten inbjuder till muslimska bönestunder eller att kristna skolgrupper på lunchrasten inbjuder till andakter med frälsningsappeller?

Men de politiska krafter som finns på hela den politiska skalan från höger till vänster vill ju i praktiken att skolorna ska vara fria från all religiös påverkan och med tiden kommer det säkert höjas krav om att även elevernas egna initiativ ska stoppas.

Därför ska vi be för de kristna skolgrupperna att de får kraft och mod att evangeliserna, med kärlek och vishet, medan möjligheten finns.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 1 januari 2017

Vad kommer hända framöver i kristenheten?

Det finns idag en äkta sann ekumenik som sammanför Jesustroende. Men tyvärr finns det också en falsk ekumenik och en interreligiös medveten agenda som vi finner rakt genom hela kristenheten, från Katolska kyrkan ut till karismatiska rörelser och samfund. Och dessutom börjar man nu sända tydliga signaler om ett närmande till andra religioner och ett försök att hitta en interreligiös trosgrund att mötas på. Det senare applåderas av denna världens makthavare och av många inflytelserika ledare från alla delar av den världsvida kristenheten och inom andra religioner.  

   Här har Jesustroende, vare sig man är katolik eller protestant, stor anledning att vara vaksam så att vi inte dras med i den interreligiösa agendan. Vi som räknar oss som protestanter och evangelikala är kanske mest utsatta för influenser som kommer från >>Emerging chuch och den falska karismatikens företrädare: >>HÄR  och >>HÄR och >>HÄR

 

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterad den 4 november 2016

 

En försoningens attityd

Peter Halldorf skriver i DAGEN: Man behöver inte hålla med om allt vad han (Påven) säger. Men efter tre år går det knappast att förneka att denna påve menar vad han säger. När Franciskus talar om att vi står inför ett ”enhetens mirakel” är det inte en retorisk såpbubbla. Han menar det.SLUT CITAT

Kan inte riktigt hålla med Peter Halldorf och Påven i det konstaterandet. Även denna påve, Franciskus, har varit mycket tydlig med att det aldrig kan komma på tal att kvinnor ska kunna prästvigas. Och det är ju då ingen udda fråga ute i periferin, utan en konkret fråga som lär sätta en mycket kraftig käpp i det ekumeniska hjulet. Praktiskt taget alla protestantiska kyrkor har ju idag både kvinnliga präster/ pastorer och biskopar och Svenska Kyrkan har en kvinna som ärkebiskop. För min del tycker jag att det är helt rätt att kvinnor bekräftas i sin kallelse till dessa ämbeten. Och jag skulle tro att lika tydlig som Katolska kyrkan är i sitt Nej till kvinnor i dessa ämbeten, lika tydlig är de protestantiska kyrkorna i sitt Ja. Men även i andra frågor är positioneringarna mycket tydliga. Så något organisatoriskt enande av Katolska kyrkan med de protestantiska lär ligga i en mycket avlägsen framtid.

Likväl är det positivt med den försoningens attityd som nu växer fram där man ber varandra om förlåtelse för gångna tiders övergrepp och förföljelser.  Civiliserade människor gör upp med gångna tiders försyndelser.

http://www.dagen.se/debatt/peter-halldorf-vagar-aven-vi-andra-attityd-1.798790

Berndt

 

Uppdaterat den 1 november 2016

En missionsvåg från Bethel Church?

Mikael Stenhammar skriver: ”Det är tydligt att Bethels lära levererar såväl andliga upplevelser som vittnesbörd om helanden. Men att något fungerar och kommer med kraft får aldrig bli vårt sanningskriterium. Jesus säger uttryckligen att det finns många som profeterat och gjort mirakler i hans namn utan att han för den skull känt dem (Matt 7:21-23).” SLUT CITAT

Just denna fråga som Stenhammar tar upp är något som försvararna av Bethel Church konsekvent vägrar att reflektera över, dvs detta att Jesus själv är den som varnar för att det i ändetiden ska komma falska profeter som I HANS NAMN kommer att driva ut onda andar, profetera och utföra många kraftgärningar. Allt detta I HANS NAMN. Men att Jesus kommer säga dem sanningen; jag har aldrig känt er.

Urbam Thoms på tidningen DAGEN kallar det för en ”missionsvåg” som visade sig i Friends Arena och att den kommer nå Europa och världen. Och jag tror han har rätt i detta, dock tror jag att det inte är en sund ”missionsvåg” som utgår från Bethel Church, utan något osunt.

Jag är övertygad om att det är en profetisk trumpetstöt som Mikael Stenhammar sänder ut och som borde väcka många, när han skriver:

Att blåögt välkomna Bethel och deras helandeteologi kommer stå oss dyrt och i långa loppet hindra den förnyelse av Andens gåvor som Herren vill verka i svensk pingströrelse och andra sammanhang.”

 

Må Herren Jesus bevara oss alla!

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

Uppdaterat den 28 oktober 2016

Holy drunkness

Micael Grenholm skrivier i ett inlägg på Stefan Swärds blogg:

”Det är alltså irrelevant hur Heidi beter sig när hon predikar, frågan är om hon predikar Evangeliet och om folk kommer till tro och blir befriade från fattigdom genom hennes tjänst. Vilket är fallet.” SLUT CITAT

Man tar sig för pannan. En predikant kan alltså bete sig hur som helst inför dem man talar till? Man kan bete sig som en av alkohol utslagen person, och hävda att berusningen är från den Helige Ande? Det finns ju ett antal filmklipp där Heidi Baker och många andra predikanter ligger totalt utslagna och till och med själva kallar det för holy drunkness.

Dessa ”holy drunkness” förkunnare väcker äckel och anstöt och de scener som utspelar  sig i deras möten är djupt anstötliga. Ordet säger: 1 Kor 10:32 Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling.

Rom. 16:17-18 Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

 

Jonnie Slottheden har  en bra artikel på sin blogg med rubriken:

HISTORIEN ”holy drunkness

Där står bland annat detta att läsa:

De som förnekar att dessa fenomen kommer från Gud kommer utan tvivel att anklagas för att häda den helige Ande. De upplevelse-orienterade hänvisar till Matt 12:31-32 och hävdar att de som tillskriver Satan eller köttet det som de själva anser vara från den helige Ande, de har hädat Anden. Detta är allvarliga anklagelser. De som hädar den helige Ande är fördömda för evigt. Enligt Jesus själv blir de inte förlåtna vare sig i denna världen eller i den tillkommande. Detta borde få oss att vara försiktiga när vi bedömer övernaturliga fenomen eller sådant som till synes verkar vara övernaturligt. Helt visst måste vi vaka över våra hjärtan och förvissa oss om att vi inte står emot Guds nåd på grund av orena motiv. Många som känner olust inför dessa nya fenomen men som saknar kunskap att urskilja vad det egentligen handlar om, grips av fruktan för att begå den oförlåtliga synden. Därför blir de som förstenade vid tanken på att ställa anhängarna till svars. Detta har varit ett problem i många församlingar idag, och många pastorer är för fega för att uttala sig mot bisarra händelser eftersom de är rädda för att häda den helige Ande. Andra har sin stolthet i att acceptera vad som helst — de vill inte döma — för att kunna umgås i alla kretsar. Lester Sumrall uttrycker sig så här: ”Anledningen till att jag funnits med i varje ny rörelse från Gud är att jag aldrig kritiserat någon tjänst eller något verk från Gud!” Naturligtvis! Den som vägrar kritisera t om det mest uppenbara obibliska anspråket på sanning och på att det är Gud som verkar, han kommer att vara mitt uppe i vad som än påstås vara ”ett Guds verk.” Det är den sanna ekumeniska andan som genomsyrar våra dagars sk övernaturliga manifestationer.SLUT CITAT

Läs hela artikeln här:

http://www.jonnieslottheden.se/holly-drunknes

 

Berndt

 

Uppdaterat den 28 oktober 2016

 

Kommer Katolska kyrkan att ändra sig?

Equmeniakyrkans ledare, Lasse Svensson, säger inför Påvens besök att protestanter och katoliker  borde kunna att gå till samma nattvardsbord.  

”Vi erkänner ju varandras dop, då borde nattvarden också kunna bli föremål för gemensamt erkännande. För människor som lever sina liv utanför kyrkan och tro måste det te sig väldigt märkligt att kristna inte kan fira Herrens måltid tillsammans.” SLUT CITAT

Men så tillägger han: ”Samtidigt vet man aldrig när förändringar kan ske i den katolska kyrkan. Det kan bli om några år men det kan också dröja hundra.” SLUT CITAT

Ja, det är kanske såna tidsperspektiv det handlar om…

 

Berndt Isaksson

Relaterat:

http://www.sandaren.se/nyhet/pavebesoket-ger-hopp-om-gemensam-nattvard

 

 

Uppdaterat den 16 oktober 2016

 

Uppenbarelseboken

Jag har vuxit upp med ett stort intresse för frågor om den yttersta tiden och därav ett särskilt intresse för Bibelns sista bok – Uppenbarelseboken. Förutom bibelkommentarer så finns det ju otroligt mycket litteratur skriven om just Uppenbarelseboken. Alltifrån sånt som extrema liberalteologer skrivit till allt som skrivits av evangelikala bibeltroende författare och teologer.

Och lika många författare lika många teorier och tolkningar och spekulationer finns det om det som Uppenbarelseboken beskriver av Vredeskålar, Ryttare, Skökan, Basuner , Vilddjur , Vittnen osv. Varför finns det ingen koncensus i vad allt detta konkret betyder om vad som komma skall i tidsålderns avslutning? Tolkningarna spretar ju så att säga åt alla håll även bland evangelikala bibeltroende.

Jag tror därför nu mera att vårt förhållningssätt till Uppenbarelseboken ska vara att vi flitigt läser den, gärna ett kapitel per dag och på så sätt ständigt låter dess text vara en del av vår dagliga andakt och bibelläsande. Någon invänder kanske med att säga; varför lägga tid på att läsa en bok som är så svårbegriplig och bitvis så dyster och skrämmande?

Poängen med att ständigt läsa Uppenbarelseboken, och givetvis även andra bibelböcker, blir då att när Uppenbarelsebokens scenario dras igång, som kallas Vedermödan eller Sista Årsveckan, så kommer vi känna igen och förstå att detta är vad som är förutsagt och vad som är den rätta tolkningen. Och då kommer det för den bibeltroende bli ständiga bekräftelser på att Gud som är historiens Gud också har domsscenerna beskrivna i Uppenbarelseboken under full kontroll och att Han kommer föra tidsåldern till sin avslutning och fulbordan. Det vill säga, Uppenbarelsebokens främsta syfte är inte så mycket att vi i förväg ska förstå den i alla detaljer, men att vi ska känna igen den när dessa profetiskt förutsagda händelser börjar verkställas. När Vilddjuret, Antikrist, träder fram så kommer bibelläsaren förstå vem han verkligen är. När de Två Vittnena träder fram kommer bibelläsare förstå vad det handlar om. När Vilddjurets märke lanseras så kommer bibelläsaren förstå vad det handlar om i ljuset att Uppenbarelseboken.

Så därför gör vi klokast i att flitigt läsa Uppenbarelseboken, men lämna tydningen av den tills allt börjar rullas upp likt en bokrulle.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 16 augusti 2016

 

Ser vi början till "den stora Korsstriden"?

 

Ett av kyrkohistoriens mest tragiska uttryck är det som för drygt 100 år sedan kom att kallas ”Den stora försoningsstriden”, där man inom kristenheten bekämpade varandra om hur Jesu försoningsverk skulle förstås. Vad kan vara mer paradoxlat och tragiskt än en ”försoningsstrid” bland dem som ska vara Guds folk?  Just nu har vi en liknande tragik; strid om det som borde vara självklart – nämligen vår tacksamhet och frimodiga bekännelse till Jesu Kristi Kors och allt som det representerar, och vår oreserverade solidaritet med alla dem som förföljs för tron på det som Jesus gjorde där på Korset – försonade världen med Gud.

Aposteln Paulus proklamerade och bekände: ”För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.Gal 6:14

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 13 augusti 2016

 

Guds förunderliga vägar

Kina är ett land där många kristna lever under förföljelser och stora svårigheter. Paradoxalt nog finns i Kina världens största bibeltryckeri som förser hela världen med biblar. Ett gigantiskt tryckeri som producerar 70 biblar per minut. Detta sker som sagt paradoxalt nog i Kina. Hälften av alla biblar som trycks säljs inom Kina och resten trycks på 90 olika språk och säljs till 70 olika länder. Paradoxalt, men Guds vägar är förunderliga.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 4 augusti 2016

 

I Friends Arena i Stockholm inbjuds det till ”>>AWAKENING EUROPE: OCTOBER 28-30 || 2016

I tidningen Sändaren läser jag att Tomas Hammar, en av kyrkoledarna i Equmeniakyrkan, säger att han känner sig tveksam till detta privata initiativ av en amerikansk pastor som vill samla svensk kristenhet till en stor dyr konferens. Vidare säger han: ”Jag tycker att pastor Ben Fitzgerald borde kontakta Sveriges Kristna Råd, både för prövning av tilltal han menar sig ha fått från Gud, och för att förankra en sådan här konferens ekumeniskt i svensk kristenhet.”

Sedan har man också ett otroligt svulstigt motto för arrangemanget i Friends Arena: ”This is not about a conference, this is taking back history”.

Det som gör mig ytterst tveksam, ja mer än så, till detta arrangemang är att Heidi Baker är en av talarna, hon som representerar en mycket, mycket osund karismatik.

Här bara två av många exempel på detta: >>HÄR   >>HÄR

 

Berndt

 

Uppdaterat den 2 augusti 2016

 

 

 

Vive la France!!

Jihadister och Islamiska staten hade med avrättningen av den katolske prästen i Frankrike hoppats på att så splittring mellan muslimerna och katolikerna och hela franska folket. Men tänk, så här långt tycks effekten bli den motsatta. Moskéerna i Frankrike säger att de inte ens vill jordfästa de båda terroristerna därför att de har skändat Islam med mordet på den katolske prästen. Vid minnesgudstjänster efter prästen kommer det tusentals muslimer till katolska kyrkor för att visa sin solidaritet med katolikerna och sitt avståndstagande mot jihadisterna. Så här långt har effekten av terrordåden snarare lett till att muslimer, katoliker och övriga befolkningen sluter sig samman omkring de demokratiska värden som man tillsammans vill slå vakt om – vare sig hotet kommer från jihadister eller högerextrema som Marine Le Pens parti.

 

Vive la France!!

Berndt Isaksson

 

UPPDATERAT DEN 31 JULI 2016

 

Vår bästa tid...?

Joakim Lundqvist, förståndare och pastor på Livets Ord, säger: >>”Jag tror av hela mitt hjärta att församlingen och Guds folk kan ha sin bästa tid framöver, men det kommer kräva en hel del av oss.slut citat

Ja, det beror förstås vad man menar med att vi har vår bästa tid framöver. Om han menar att vi kommer få ha tider där allt flyter på och vi som kristna kommer vara ”väl sedda” i samhället, så tror jag han har fel. Jag tror att vi snarare har mycket tuffa tider framöver, och det i många avseenden. Ska vi vara trogna vår kallelse; trogna Evangeliet om frälsning i Jesus allena; trogna Guds ord; – ja, då är inte annat än tuffare tider att vänta.

 

Inför de hårdnande tiderna kommer säkert många enskilda kristna och samfund välja att anpassa sig och tona ned budskapet. Det ser vi för övrigt redan nu. Dessutom är det inte något normaltillstånd att vi som kristna har bra och lätta tider. Nä, normaltillståndet är snarare förföljelse och världens fiendskap. Guds ord säger: ” Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” 2 Tim. 3:12

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 27 juli 2016

 Jesu nåd i mötet med Jihadisternas hot mot kyrkorna

Tittade igår kväll på ett reportage från Sky News. En samhällsanalytiker sa att han tror att terrorattentatet igår i Frankrike där en präst mitt under en gudstjänst blev halshuggen, var ett mycket medvetet attentat beordrat från Islamiska Staten för att sända meddelandet att kristna måste böja sig och erkänna Islam. Han menade också att det är troligt att vi står inför fler sådana angrepp från radikaliserade muslimer, dvs angrepp mot kristna i deras kyrkor. Detta går inte att skydda sig mot eftersom inget samhälle har resurser att bevaka var enda kyrka och samlingsplats. Symbolvärdet blir för dessa jihadister enormt stort, när man tvingar ned en kristen präst på knä framför altaret och bokstavligen skär halsen av honom, allt under det att man ropar Allahu akbar (arabiska, الله أكبر). När detta mord av prästen i Frankrike utfördes så filmade man det samtidigt och sekvensen lär komma att visas i rekryterings- och propagandasyfte av ledarna inom Islamiska Staten.

Reportern i Sky News konstaterade att enda sättet att komma åt och förhindra dessa dåd är genom att underrättelsetjänsterna gör ett ännu bättre arbete för av övervaka och avlyssna.

Som kristna vet vi dock att det som är ännu viktigare är att vi använder oss av förbönens makt, där vi ber till Himmelens Gud om beskydd för vårt land och folk och ber om att jihadisterna istället får möta Jesus till frälsning. Sådana vittnesbörd finns de redan flera av, låt oss be om en radikal Jesusväckelse bland vilsna jihadister. JESUS - Han är svaret för vår värld idag. Han är inte en av flera alternativa räddare, nej, Han är världens ende möjlige Frälsare. "Amen, kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla."
 Upp. 22:20-21

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 20 juli 2016

Nedsättande om bibeltrohet från våra egna led

Liberalteologerna går nu till ett försåtligt angrepp på alla dem som vill att kristen tro och lära faktiskt ska vara tydlig om vad som är rätt respektive fel lära, rätt livsstil respektive fel livsstil. Allt sådant förkastas som pekpinnekristendom av liberalteologerna.

I vårt lands kristenhet har vi på senare år fått en välkommen resurs till försvar för den sunda bibliska tron och läran, nämligen i Svenska evangeliska alliansen (SEA). Jag skulle tro att SEA kommer möta ett växande motstånd, trots att SEA har en ödmjuk och saklig framtoning under generalsekreteraren Stefan Gustavssons ledning. SEA är ett ljus och ett salt till försvar för det sanna evangeliet i tro, lära och livsstil. Men från >>”våra egna led” angrips nu SEA med påståenden om att de leder in människor i en sektliknande subkultur, dvs blir svärmiska och i fel mening världsfrånvända. Istället för att uppmuntra unga människor att inte leva i den normlöshet som präglar vår tid, så säger man lite föraktfullt; "Hur intressant är det för unga människor i dag att gå i klinch med så gott som hela samhället utanför kyrkans murar?" Att som ung (eller i andra skeenden i livet) stå upp och frimodigt visa på bibelns ord och vad som är rätt och fel, är alltså att på ett destruktivt sätt "gå i klinch" med samhället? Kan inte uppfatta debattörerna på annat sätt än att vi ska tiga och flyta med i strömmarna av normlöshet och moralupplösning.

Så låt oss därför be för Svenska evangeliska alliansen och dess ledarskap. De behövs som stöd för enskilda kristna, inte minst ungdomar i skolvärlden, men också i de lokala församlingarnas dagliga kamp för den sunda kristna tron. På område efter områd blir det allt trängre för bibeltroende och i dagar som kommer lär vi behöva varandra på ett långt djupare och konkretare sätt vi behövt hitintills.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 16 juli 2016

 

Var vaksam inför hatretorikens snaror!

Vad är det direkta syftet när Islamiska Staten (IS) uppmanar till terrordåd i exempelvis Frankrike? Wolfgang Hansson, krönikör på Aftonbladet, menar att syftet är att skapa en splittring mellan muslimerna som är bosatta i Frankrike och den övriga befolkningen. Han menar att det redan nu finns tydliga tendenser till att detta har börjat och kan urarta. Wolfgang Hansson skriver: ”Terrorgrupperna hoppas att Frankrike ska ta till drakoniska åtgärder som drabbar den muslimska befolkningen som då i sin tur reser sig mot den franska staten och mer och mer börjar sympatisera med IS och andra grupper. Ur detta kaos ska en islamistisk revolution starta där jihadisterna och islam ska stå som slutgiltig segrare.”

Likaså påpekar W. Hansson att Patrick Calvar, Frankrikes säkerhetschef, nyligen sagt att Frankrike ”står på randen till ett inbördeskrig mellan högerextrema grupper och islamistiska extremister”.

Efter de senaste årens svåra terrorattentat har franska folket enats i solidaritetsmanifestationer och gemensamt stått upp för demokratiska grundläggande värderingar och att man inte ska låta sig skrämmas av terrorismen och inte tillåta dem att skapa splittring. Men Wolfgang Hansson skriver att efter det senaste terrorattentatet börjar nu andra röster att göra sig allt mera högljudda, nämligen de högerextrema rörelserna som också de gärna underblåser hatet och konfrontationen mellan etniska fransmän och andra grupper i Frankrike.

Som kristna och demokratiskt sinnade människor har vi nu en kallelse att inte låta oss dras med i den upptrappade hatretoriken, för då har de onda krafterna lyckats med det som de vill uppnå.  Vi ska vara en motkraft som lyser med Jesu Kristi kärlek i våra hjärtan. Gör vi inte det så lever vi inte i vår kallelse och därmed förnekar vi vår Herre Jesus som en gång för alla visat oss Guds kärlek och nåd.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 1 juli 2016

 

 

Ännu en osund karismatisk våg

 

Todd Bentley blev ju i samband med den så kallade Lakelandväckelsen (ö)känd över stora delar av världen. Det var extremt många konstiga och osunda saker som hände och sades under dessa Lakelandmöten sommaren 2008. Efter något års uppehåll så var Todd Benteley åter på ”scenen” i osunda karismatiska sammanhang i USA och på andra platser i världen, bland annat i Sydafrika.

 

Nu har också denne Todd Bentley en kollega som faktiskt måste anses som ännu osundare än honom själv och dessa båda kampanjar nu ihop. Hans namn är Doug Addison. I ett Nyhetsbrev presenterar Todd Bentley denne Doug Addison med följande ord:

 

Doug Addison is a prophetic dream interpreter, speaker, writer, Life Coach, and stand-up comedian. His high energy prophetic messages have been shared on television, radio and the internet for over a decade. Doug brings laughter, fun and a unique prophetic style while empowering people to transform their lives, discover their destiny and understand their dreams, tattoos and piercings. Dougs positive messages stay with his audiences long after hearing him.”

 

Det finns många exempel att finna på internet på hur djupt osund ”förkunnelse” denne Doug Addison förmedlar. Spola fram ca. 27 minuter i detta >>program så kan du se ett exempel på vad det handlar om.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 12 mars 2016

Vad talar Alexander Bard om?

En av Sveriges mest eftertraktade föreläsare är ”internetgurun” Alexander Bard. Han är ateist och absolut inte profet i någon biblisk mening. Men han har under många år varit en som långt i förväg förutsett den digitala utvecklingen och internets ständigt växande möjligheter. Han har ofta fått rätt och på ett ganska träffsäkert sätt.

Han intervjuas i >>Svenska Dagbladet om vad han nu tycker sig se komma, och intervjun avslutas med dessa ganska kryptiska ord som jag anar att de syftar på Vilddjurets märke och tekniken som kommer finnas kring det. Alexander Bard säger:

Den stora revolutionen som står runt hörnet är mikrobetalningar. Det blir lättare och lättare att överföra små summor, som känns mindre i plånboken. Det är bara det att det inte är Dagens Nyheters artiklar vi kommer betala för, utan det kommer vara något som har ett högre värde, som vi inte redan har. Mikrokapitalismens storhet kommer ta fart!.SLUT CITAT (fetstilsmarkeringen är min)

Notera uttrycket "något som har ett högre värde". Vilddjurets Märke kommer ju inte bara handla om ännu ett framsteg i den teknikska utvecklingen där vi smidigt kan betala för varor och tjänster. Nä, "ett högre värde" kommer vara kopplat till detta, och Uppenbarelseboken beskriver hur just detta "betalmärke" kommer vara förenat med att den som tar emot det lovar tillbedjan av Vilddjuret och en trohetsförklaring till honom. Märket kommer således ha "ett högre värde" än vad en aldrig så avancerad betalningsteknik kan innebära. Dessvärre kommer detta högre värde inte vara något gott, utan något som leder människor evigt vilse.


Berndt Isaksson

Uppdaterat den 2 februari 2016

Steg för steg

Hédi Fried, idag 91 år, är en överlevare av Förintelsen som nazityskland riktade mot främst judarna. Denne Hédi Fried har sagt: ”Att tyskarna lyckades med Förintelsen berodde på att saker hände steg för steg för steg. Och du kunde aldrig gissa vad nästa steg skulle bli."

Hennes iakttagelse är både intressant och kuslig. Vi vet att det än en gång kommer riktas en stor förföljelse och ett förintelseförsök mot främst judar och kristna under den Stora Vedermödan. Detta kommer vara orkestrerat av Antikrist. Säkerligen kommer det även då vara på samma sätt, dvs att det blir något smygande och där det kommer vara omöjligt att med mänskligt förstånd räkna ut vad nästa steg i den upptrappade förföljelsen kommer handla om. Det kommer vara listigt utlagda snaror som bara de andligt vaksamma kommer se och kunna undvika.

Jesus har lovat vara med oss ALLA dagar intill tidens slut. Han kommer vara den Gode Herden som kommer leda oss även genom Vedermödans dagar, och sitt namn till ära kommer han leda oss på rätta vägar där vi inte fångas av de listigt utlagda snarorna. Utan hans herdeskap kommer vi inte ha en chans att förutse och undvika den djupt andliga förförelse som kommer över jordens alla inbyggare, men i hans sällskap kommer vi vara trygga även i den svårasta av alla tider. Jesus har lovat att leda oss steg för steg, dag för dag och det löftet kommer visa sig än mer dyrbart ju närmare denna tidsålders slut vi kommer. I Honom kommer vi äga den andliga klarsynthet vi i oss själva inte äger.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 14 december 2015

 

Falska profeter och äkta mirakler

Mark 13:22-23 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Jag vet att vi är många som brukar citera ovanstående bibelverser, och det har vi också all anledning att göra. Det slår mig att det sägs om dessa profeter och messiasgestalter att de är falska, men det sägs inte att deras tecken och under är falska. Hur ska det förstås? Förmodligen just så att ändetidens falska profeter kommer göra mirakler som inte bara är några illusionstrix, men verkliga mirakler. Givetvis inte äkta i bemärkelsen att Gud har något med dessa mirakler att göra, men att de är verkliga i meningen att de är övernaturliga och inte fejkat eller mänsklig fingerfärdighet eller illusionsnummer. Inför detta ändetidsfenomen säger alltså Jesus att vi ska vara på vår vakt, och han understryker att han nu har förvarnat oss om detta.

Den varningen behöver vi verkligen nu ta till oss, kanske särskilt i våra ofta godtrogna frikyrkoled. Hur lätt är det inte att tro att det är ett Guds verk om det sker mirakler och påtagliga under? Men syftet med de FALSKA  profeternas mirakler är inte att förmedla någon egentlig hjälp, men att bedra människor bort från den sanna frälsande tron. Den antikristliga anden som är verksam i tiden har inget emot att vi anordnar mirakelkonferenser och inbjuder till kittlande seminarier om övernaturliga gåvor, så länge som dessa sammankomster leds av ledare som kommer i fårakläder men inombords är glupande ulvar som vill skada och skingra Guds hjord.

Vi kanske tror att vi har sett det mesta och det värsta av dessa falska profeters verksamhet. Men förmodligen är det bara något mycket ringa vi hitintills har sett av denna kommande svåra andliga förförelsen, och att det som ligger framför oss kommer bli så mycket tuffare att stå emot och inte bli förledd av. Inte så att vi har anledning att känna fruktan, men vi ska inte heller i något övermod tro att vi i oss själva är så andligt klarsynta att vi inte skulle kunna bli bedragna. Utlämnade år oss själva blir vi dock lätta offer när ändetidens svåra andliga förförelse i kraft av antikrists ande kommer vara verksam - för att om möjligt bedra oss. Därför kallar Herren oss till den överlåtelse där hans nåd får bevara oss, den nåd som gör skillnad mellan liv och död.

Joh 17:15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda.

Fil 4:7 Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.


 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 21 oktober 2015

 

Den Helige Ande och estetik

Jag kan tänka mig att människor som gillar sånt som är estetiskt tilltalande också kan ha lättare för att attraheras av Katolska kyrkan. För vad gäller sånt så kan det ju i exempelvis svensk frikyrklighet vara ganska torftigt och fjärran från allt som tilltalar dem som vill ha stil och sinnlig estetik.

Jag tror inte att Gud som skapat oss missunnar oss sånt som är vackert och estetiskt tilltalande. Men samtidigt är det så snubblande nära att man i brist på den Helige Andes liv och sant andligt skeende när vi kommer samman till gudstjänster och bönesamlingar, då istället försöker kompensera det med själslig/sinnlig estetik. Det finns ju något kittlande i sånt och tyvärr förväxlas det ofta med sant andligt liv och Gudsnärvaro.

När jag var i 20-årsåldern var jag med i en bönegemenskap i Metodistkyrkan i Luleå när vi åtminstone fick ”ögonblick”  av  andliga upplevelser där sinnlig estetik och den helige Andes liv och manifestationer förenades i en skönhet som jag aldrig kommer glömma. Jag kan egentligen inte sätta ord på vad vi vid några få tillfällen fick uppleva av detta och kanske att jag inte heller vill försöka sätta ord på det därför att det då alltid finns en risk att det blir att kasta pärlor som trampas ned.

Men poängen är att jag anar att det finns ett sant andligt församlingsliv där estetik inte är en ersättning men något som den Helige Ande tar i bruk för att uppenbara Guds härlighet.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

Uppdaterat den 9 oktober 2015

 

Bruden eller Brudgummen?

Allt elände kommer från Amerika – ja, så kan man ofta höra människor säga, ibland på allvar, ibland lite skämtsamt. Men ofta ligger det mycket i att det finns så mycket osunt i tiden som visar sig komma från just Amerika. Detta gäller även inom kyrkornas värld.  Läror som kommer från Amerika och som många imponeras av, men som ändå visar sig vara osunda. Kanske inte vid ett första möte och anblick, men på sikt märker man att detta leder fel, detta blir osunt, detta ger inte en god frukt. Men ofta dröjer det länge innan man kan sätta fingret på vad exakt som är orsaken till att det blivit så fel.

Jag har senaste årtiondet märkt hur många kollegor tjusas av läror där den kristna lokalförsamlingen prisas och upphöjs och framställs som det som ska rädda staden där man bor, rädda landet, rädda världen. Och vid ett första möte med den typen av förkunnelse som prisar församlingen så kan man tänka att detta är ju bra. Minns en ung pastor som varit i USA och inspirerats av dessa läror och som gång på gång utropade ”jag älskar den lokala församlingen”. Ofta möter man idag exempel på pastorer som ser församlingen som ”sin” församling och som något man experimenterar med och som man ser som ett företag genom vilket man vill göra sig ett namn, precis som företagare som vill bli framgångsrika genom att lyckas i affärsbranschen.

Allt fler börjar dock sakta inse vart detta leder. Denna typ av förkunnelse, även kallad herraväldesteologi, är i grunden djupt förrädisk. Den handlar om att man dyrkar församlingen istället för att av hela sitt hjärta älska Brudgummen Jesus Kristus.

Något är sjukt om bruden älskar och dyrkar sig själv, vill förverkliga sig själv, bli framgångsrik och lyckad istället för att först och sist älska brudgummen.

Att tillhöra en församling ska vi förvisso vara tacksamma för att få göra och vi ska verkligen måna om församlingsgemenskapen och vara trogna i församlingslivet. Men låt oss vara andligt vakna så att vi inte dras in i en församlingssyn som präglas av självdyrkan och herraväldesteologi. Det är inte församlingen som kommer rädda denna värld. Församlingen består av bristfälliga människor, men som genom Guds nåd blivit kallade att vara de heliga som vittnar om och väntar på Brudgummen Jesus. Församlingen har inga löften om att vi ska kunna förvandla denna värld genom någon herraväldesteologi till ett paradis INNAN Jesus kommer åter. Men det är just vad herraväldeslärorna idag, i dess olika varianter, vill få oss att tro; dvs att Jesus inte kan komma tillbaka innan vi fixat till denna värld genom att ta herravälde över den och där församlingen blir en andlig och politisk maktfaktor inför vilken världen får böja sig.

På vissa hålla i världen är det senare på väg att hända, men det är verkligen inget som sprider Gudsrikets väldoft. Istället upprepar sig det som gång på gång har skett genom historien, att där kyrkan  börjar göra anspråk på den världsliga makten blir det ALLTID korrumperat, sjukt och ett djupt andligt förfall.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 6 oktober 2015

 

Världens enda hopp - Jesu Kristi återkomst!

Stefan Swärd imponeras i ett Tweets av kyrkoherde Paul Harcourt som nyligen i en New Wine-samling för ledare ska ha sagt; ”Guds plan för att förändra världen är kyrkan". Detta imponeras Swärd av i en Tweet-kommentar.

Men kyrkoherden har fel. Visserligen är vi som kristenhet och församling kallade att vara ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen. Samtidigt vet vi att denna värld bara kommer bli mer och mer korrumperad och slutligen totalt bedragen av Antikrist. Församlingen kommer lida svår förföljelse in i det sista och slutet blir en förföljelse som överträffar allt annat tidigare och då många kristna får möta martyrskap.

Men det som kommer rädda och förändra världen är enbart Jesus tillkommelse, då all ondska och djävulskap ska fängslas för de 1000 åren.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 30 september 2015

Stora värlshändelser avlöser varandra i samband med den sista blodmånen

 

I går visade sig den sista blodmånen i Tetraden. Senaste dagarna har verkligen varit späckade med profetiska händelser. Idag kom nästa riktigt "stora" nyhet som dirkekt berör Israel. Palestiniernas ledare annullerar fredsavtalet med Israel, vilket ju är en indirekt krigsförklaring och början på en helt ny upptrappning av krig och terror mot Israel. Nu finns inget som håller tillbaka att de palestinska ledarna kan starta ett nytt terrorkrig mot Israel och som redan börjat sen nån vecka tillbaka med vad som helt klart är en växande intifada.

 

Dagen efter sista blodmånen och andra dagen i judarnas heliga Lövhyddohögtid kom alltså Mahmud Abbas med denna krigsförklaring och dessutom proklamerad i FN. Som belöning för krigsförklaringen hissade FN för första gången den palestinska flaggan utanför högkvarteret i New York. Givetvis är detta en historiskt mörk dag för det judsika folket.

Till detta kommer också att Ryssland på bara några få veckor fått en helt ny maktställning i Mellanöstern genom en enorm militär mobilisering i Syrien, dvs ett land direkt gränsande till Israel. Ryssland är där för att stanna. NU heter det att man är där för att bekämpa Islamiska Staten. Det är snart gjort, men sen kommer detta Putins Ryssland att vända sig mot Israel och då med en armén som representerar hela världen. När det sker är vi oerhört nära Jesu tillkommelse.

 

Berndt Isaksson

Relaterat: >>HÄR

 

Uppdaterat den 28 september 2015

 

Blodmånen blev till en Super-måndag!

Denna dag, måndagen den 28 september 2015, som alltså är dygnet då den sista blodmånen i Tetraden visade sig, blev verkligen till en ödesdag och milstolpe i världshändelserna. Observera att helt utan några referenser till blodmånen skriver DN-journalisten Sanna Torén Björling om vad som sen hänt i FN denna dag och kallar dagen för ”super-måndagen” och då inte alls i tanke på superblodmånen, utan på stora politiska tal i FN!

Saxat från >>DN:

”Under vad som kommit att kallas ”super-måndagen” talade vid generalförsamlingens öppnande flera av världens stora ledare. FN fyller 70 år och inte på många år har så många världsledare samlats här, och maratontalen fortsätter hela veckan. Säkerhetspådraget är enormt, och polisnärvaron i området kring FN-högkvarteret på Manhattan massiv. Efter ett introduktionsanförande av generalsekreterare Ban Ki-Moon, som manade medlemsländerna att minnas de FN:s ursprung och stadgar, i en tid då misstro och ojämlikhet ökar, intas talarstolen inom loppet av ett par timmar av ledarna för Brasilien, USA, Kina, Ryssland, Iran och Frankrike. Efter en helg som i hög grad har handlat om hållbarhetsmål har FN-mötet nu gått in i en politiskt hårdare vecka. Obama ledde på måndagen ett toppmöte om en drastisk förstärkning av FN:s fredsbevarande styrkor. Samtidigt diskuteras hur rekryteringen till våldsam extremism kan hejdas och hindras, och hur flyktingkrisen ska hanteras av FN.” SLUT CITAT (fetstil och understrykningar är mina)

 

Ja, jag tror med risk för att bli förlöjligad att den Gud som kallas ”den gamle av dagar” redan innan världens grund var lagd och innan Han skapat solen och månen, planerade för att en superblodmåne skulle signalera att just denna dag skulle bli en dag då ”stora” politiska tal skulle hållas och som skulle bli ett avstamp till den nya världsordning som kommer ledas av den ”starke ledaren” Antikrist. Kanske att vi nu också är inne i vad som blir sista årsveckan, men i vart fall upplever jag att Gud som styr historiens gång signalerar med de skapade himlaljusen, solen och månen, för att vi står inför ändetidens slutscenario.

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 27 september 2015

 

Tetradens finalmåne i natt

 

I natt mellan kl. 04:11 och 5:23 kan du (förutsatt att det är molnfritt där du bor) se ett mäktigt fenomen på himlen, nämligen en blodröd måne som samtidigt är en s.k. supermåne.  Denna blodröda jättemåne är den sista i Tetraden med fyra blodröda månar, där den första inföll på den bibliska Påskdagen våren 2014. Jag tror på att det kommer visa sig att denna Tetrad, som tidigare, kommer sammanfalla i tiden med något stort i judafolkets historia. I tanke på allt som nu händer i Mellanöstern och bland beslutsfattare i FN, EU, Ryssland m.fl. så är det ju så mycket som direkt eller indirekt  handlar om Israel. Denna världens styrande och den onda andevärldens krafter vill skada Israel, ja allra helst utplåna hela judafolket. Men det kommer inte Gud tillåta ske, även om vi vet att Israel än en gång kommer gå igenom svåra prövningar och vedermödor innan Messias, Jesus från Nasaret, kommer åter.

 

Gå gärna upp i natt någon gång mellan kl. 04:11-05:23) och betrakta den blodröda supermånen och be samtidigt för Israel. Bed om beskydd och Shalom över judafolket, bed att de får insikt och tro på Jesus som deras efterlängtade Messias.

 

 

 

Berndt Isaksson 

 

 

 

Uppdaderat den 9 augusti 2015

 

Låt er inte bedras av de som  förklär sig till rättfärdighetens tjänare

 

Matt. 7:15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. 20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Mark. 13:21 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.


2 Kor. 11:12 12 Och jag tänker fortsätta göra som jag gör, för att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad de skryter med. 13 Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. 14 Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. 15 Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar.


2 Pet. 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. 2 Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. 3 I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte.


Ovanstående verser talar om falska profeter, falska apostlar och falska lärare. Notera hur det i dessa verser inte sägs något om att man måste förneka helt grundläggande bekännelsesanningar för att hamna i kategorin ”falsk profet/lärare/apostel, vilket det ju finns andra Bibelord som talar om. Alltså, det finns idag som i alla tider sådana som säkert svarar rätt på grundläggande kontrollfrågor vad gäller trons bekännelsefrågorna om vem Jesus är och hans frälsningsverk, men som likväl är falska profeter därför att de samtidigt har falska motiv och personliga agendor i sina hjärtan. Många av de i människors ögon stora förkunnarna i vår tid inom den falska karismatiken och inom de sökarvänliga megakyrkorna (typ Joel Osteens) är säkert sådana som kan svara helt rätt på kontrollfrågor om kristen tro och lära, men som ändå är vad Bibeln kallar falska profeter och villolärare och sådana som ” förklär sig till rättfärdighetens tjänare” . Men den grunda bibelkunskap som finns bland många kristna idag så är man lätta byten för dem som kommer till dem just ”förklädda” som rättfärdighetens tjänare men bakom förklädanden och de korrekta svaren är glupande ulvar.  Det kommer en gång visa sig att de har varit karismatiska och de har flitigt använt Jesu namn och talat om och till Jesus som Herre, Herre men ändå får de en dag möta ett totalt avvisande inför Jesus.

Detta är viktigt att vi betänker för det finns i vår tid de som försvarar dessa falska profeter med att de just svarar rätt på ”kontrollfrågorna” i grundläggande troslära. Till det säger man att om man bara är rätt i de frågorna så är det inte så allvarligt om det i övrigt finns överdrifter i annat. Men bibelorden här ovan visar att den andliga förförelsen är mera utstuderad än att den kan undvikas med enkla ”kontrollfrågor” i kristen troslära.

 

Berndt Isaksson

Uppdaterat den 18 juni 2015

 

Vad menas med "Onådda folk"?

I nummer 5 av tidningen ”Ljus i Öster” finns den en artikel med rubriken ”Jesus kommer” och den är författad av Mika Kosonen. Han skriver bland annat om något som heter ”Joshua projekt” som fokusera på att nå "onådda folk" med evangeliet. Man hävdar att det idag finns 6600 onådda folkgrupper och att det motsvarar att 40% av jordens folk är onådda, dvs nästan 3 miljarder människor.

Men vad är då definitionen på ”onådda folkgrupper”? Ja, definitionen är att man ”saknar en livskraftig och självutbredande församling inom sin folkgrupp samt saknar Bibeln på sitt modersmål.”

Jag har hört liknande definitioner tidigare. Men vad bygger man detta på? Var i Skriften står det skrivet om någon sådan exakt definition på vad som ska uppfyllas innan man kan säga att Matt. 24:14 är uppfyllt? Alltså dessa Jesusord: ” Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.”

Jag kan omöjligen se att Bibeln ”kräver” att det ordet bara kan sägas vara uppfyllt när det finns en livskraftig och självutbredande församling plus att de har Bibeln på just sitt språk. Den rimliga tolkningen är, som jag ser det, att man har hört budskapet om Jesus inom sin folkgrupp, och då kanske inte exakt var enda människa i respektive folkgrupp. I dessa internettider och då människor med lätthet förflyttar sig även till otillgängliga områden, så skulle jag tro att man kan säga att man inom de allra flesta folkgrupper i någon bemärkelse har hört budskapet om Jesus. Jag skulle därför tro att man förmodligen kan säga att Matt 24:14 redan är mer eller mindre uppfyllt.

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat den 29 mars 2015

 

Vad ska vi vara beredda på?

 

Nedanstående citat från Sven Reichmann kan låta märkligt, men stämmer så väl om man tänker efter.

Har du en gång lämnat ditt liv i Jesu händer så är du ju redo när han kommer, mer redo kan du inte bli. Vad är det vi ska vara beredda på, för någonting? Jo, jag tror det är något helt annat, jag tror det är Antikrists ankomst. Inte Jesu ankomst. Ty Antikrist kommer bli en lurig figur. Och det är stor risk att vi inte känner igen honom som den motståndare till Kristus som han kommer att vara.

ca. 35 minuter in i denna ljudfil.

http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Uppenbarelseboken/1.%20Beredskap.mp3

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 5 februari 2015

Vision Norge bekänner färg

Skandinavisk kristenhet har förvissa haft en hel del osunda influenser från det som kallas framgångsteologi. Men likväl har man även i trosrörelsesammanhang i Skandinavien lyckats hålla stången mot den allra värsta och grövsta och mest manipulativa formen av framgångsteologi som finns på andra håll i världen. Nu verkar det som att den växande tv-kanlaen ”Vision Norge” definitivt börjar slå in på en bana där just den riktigt råa manipulativa framgångsteologin predikas. Där man mot generösa penninggåvor utlovas bönesvar som helande och ekonomiskt överflöd i sin privatekonomi. Vision Norge har haft en sändning  (>>som blivit uppmärksamma av norska Dagen) med en förkunnare vid namn Bayo Oniwinde som totalt oblygt predikar detta, och sedan i samma program följs det upp med instämmande från Oddvar Johansen. Du kan lyssna till programmet >>Här (spela fram till 4 minuter och 30 sekunder. När grundaren och högste ledaren på Vision Norge, Jan Hanvold tillfrågas angående detta så tar han på inget sätt avstånd från denna förkunnelse, utan angriper istället Dagen för deras kritik >>Här

 

Berndt Isaksson

 

 

Då all rädsla och fruktan är borta

En konsekvens av syndafallet var inte bara att människans natur blev korrumperad då vi fick del att syndanaturen. Paulus talar i Rom 8 om hur hela skapelsen blev lagd under förgängelsen och hur även den harmoniska ordningen i skapelsen blev rubbad. En effekt blev att rädslan och fruktan kom in. Människor är rädda för djuren (åtminstone de farliga) och djuren själva är rädda för varandra. Det lilla lammet som fruktar vargen eller lejonet osv. Men så var det inte innan syndafallet fördärvade människan OCH skapelsen. Då levde både djuren sinsemellan i harmoni och likaså människa och människa och människa och djuren. Detta ska en gång bli återupprättat i Tusenårsriket, där fruktan inte längre ska finnas hos vare sig djur eller människor. Tycker detta charmerande youtube klipp kan stå som en liten påminnelse om hur det blir när Skapelsen blir återställd till det den ska vara:>>HÄR

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 20 januari 2014

 

Telefonsamtal om dopfrågan

Jag fick ett telefonsamtal här om dagen som jag fått tillåtelse att sammanfattningsvis återge. Personen som ringde sa samman-fattningsvis så här:

Jag är baptist av födsel och ohejdad vana skulle man kunna säga. För en tid sedan debatterades dopfråga i din hemsidas samtalsforum. Det finns två sorters baptister. De som menar att bara det baptistiska dopet är det rätta och att spädbarnsdop inte ska anse som ett riktigt dop. Sen finns det en annan sorts baptister dit jag själv räknar mig. De som tycker att det baptistiska dopet är det lämpligaste men att även spädbarnsdopet ska ses som ett kristet dop och räknas med för dem som vill leva i det dopet.SLUT CITAT

Observera att ovan citerade inte är ett ordagrant citat utan en sammanfattning jag har gjort av vad en person sa i ett längre samtal. Jag har fått personens tillåtelse att sammafatta det som jag kort gjort här ovan. Jag tycker nämligen att den inställningen är hoppfull och dessutom den inställning som idag växer fram i breda baptistiska led, som jag uppfattar det. Alltså en ömsesidig respekt och utrymme där vi bekänner oss till ETT KRISTET DOP om än tillämpningen vad just de allra minsta barnen skiljer sig åt. Där stora delar av kristenheten ser en biblisk förankring i att låta spädbarnen frambäras till dopet, medan en annan stor del av kristenheten vill låta barnen vänta med dopet tills de kan tala och ge ett eget muntligt medgivande och bekännelse.

Vissa som då ogillar den framväxande enhet i dopfrågan ser dock bara en krypande konspiration bakom detta av samma sort som den enhet som har Rom som slutdestination. Där tror dock jag att man begår ett stort tankefel och missar ett enhetsbyggande som inte kan tillskrivas ”kyrkopolitik” men som är den Helige Andes enhetsverk. Vi behöver inte den kyrkoorganisatoriska enhet som så mycket idag handlar om när man talar om ekumenik och kristen enhet. Ofta är det just bara kyrkopolitik som är drivkraften. Men enhet i en av kristenlivets viktigaste frågor, dopet till Jesu Kristi död och uppståndelse, är dock något helt annat än kyrkopolitiskt tjafs och människoverk.

 

Jag är övertygad om att dopet till Jesu Kristi död och uppståndelse, oavsett doppraxis, kommer vara en styrka och inspiration för Jesustroende på ett särskilt sätt under Vedermödans svåra dagar. När alla mörkrets krafter kommer göra allt för att förmå oss att ta emot Vilddjurets Märke och lova Vilddjuret vår trohet, så kommer vårt kristna dop med dess bekännelse till Jesu död och uppståndelse var en källa som kommer ge oss den kraft där till och med ett martyrskap för Jesu namns skull kommer ses som en nåd och en ära.

 

Berndt

 

Uppdaterat den 15 januari 2014

 

Äkta vänskap i sorg och glädje

Det sägs ju ofta att vem som är ens verkliga vänner visar sig när man kommer i problem eller kanske i en utsatt situation där man av alla blivit missförstådd eller i tider av sorg.  Då sägs det att vem som är ens verkliga vänner visar sig i deras trofasthet och i huruvida de deltar i det svåra man går igenom. Så är det förvisso.

Men jag skulle nog ändå säga att verklig vänskap visar sig kanske ännu mer när något riktigt stort och glädjande når ens liv. Vänner som då delar ens glädje på ett äkta och uppriktigt sätt trots att de inte har något att själva vinna på det eller med några baktankar.  Deras sanna vänskap visar sig i deras deltagande glädje. Inte den falska hymlande och som visar sig vara full av avundsjuka och missunnsamhet.  De avslöjar själva att de inte är ens verkliga vänner.

 

Visst, verkliga vänner gråter med dig när du gråter, men kanske är äkta vänskap ännu tydligare i de vänner som verkligen  delar glädjen när lyckan når ditt liv. Inte den lycka som högsta vinsten i ett penninglotteri kan ge, för den lyckan vill många med blandade motiv dela med dig. Men den lycka du möter och som dina vänner inte har något mera att hämta av än att de i sann vänskap gläds därför att du är glad. Då kan du veta att det är äkta vänner.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 5 januari 2014

 

En Dopväckelse växer fram

Dopet av spädbarn har en biblisk tradition förebildad redan i gamla förbundet. Vissa motståndare till spädbarnsdopet säger att det skulle ha utombibliska rötter i olika hedniska ritualer. Dop av olika slag förekommer säkert inom alla möjliga hedniska sammanhang, så skulle det vara en relevant jämförelse så slår det i så fall lika mot både det baptistiska dopet som mot spädbarnsdopet. Men djävulen gör alltid snarlika kopior på allt som Gud förordnar i syfte att skymfa och förvränga.

Ett mycket tydligt bibelord som visar på kopplingen mellan omskärelsen och spädbarnsdopet är Kol. 2: 11-12 ”I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.”

Läs det bibelordet i vilken översättning som helst och det framgår med överväldigande tydlighet hur kopplingen omskärelsen och dopet sker. Likväl finns det de som kör huvudet i sanden och säger att det uttryckligen måste stå att de döpte spädbarn för att de ska tro att så skedde bland de första kristna.


Men fler och fler baptistteologer och predikanter har börjat inse hur i grunden felaktigt det är att förkasta dopet av spädbarn till troende föräldrar. Det man inte har förstått är ju att när kristendomen föddes så blev det ju av naturliga skäl dopet av vuxna som blir det helt dominerande, precis som det blir det när väckelsen idag bryter igenom i ett område där inga kristna har funnits. Då blir det första skeendet dop av vuxna som kommer till tro det helt dominerande, men med tiden så kommer också hela familjer med och de nyfödda barnen till de troende bärs enligt det bibliska mönstret fram till dopet. Vilken förälder vill inte att barnet från början av livet ska få förbundstecknet, som ju är EN innebörd i dopet?

 

Det vi ser nu på flera håll är en slags dopväckelse som Guds Ande verkar fram, där bibeltroende i olika sammanhang och traditioner finner varandra och där dopfrågan inte längre av Guds Ande tillåts få vara en stötesten. Jag tror att vi åtminstone i dopfrågan kommer få se en slags reformation där man från baptistiskt håll kommer erkänna och se att spädbarnsdopet är ett fullt bibliskt och giltigt kristet dop. Utan ett sådant erkännande lär inte bibeltroende kunna enas i den Andens enhet som Jesus bad om. Det finns mycket vi kan vara "oeniga" i utan att det påverkar Andens enhet. Men om en kristen förkastar en medbroders spädbarnsdop som ett ogiltigt dop så skymfar man inte bara denne sin medbroder, man skymfar ju även den heliga handling Gud i dopet utfört i den människans liv.

Jag har inte rätt att döma, men jag tror de som mot bättre vetande förkastar det spädbarnsdop som människor har sin dopvisshet i riskerar att förhärda sig själva. Dvs när man förtrampar och föraktar något som är bibliskt rätt och dessutom utfört i Treenighetens namn. Men det som sker nu är en dopväckelse som syftar till den sanna Andens enhet som är något helt annat är den religiöspolitiska enhet och falska ekumenik som vi samtidigt ser växa fram. Vid sidan av den högljudda och babelstornsliknande falska ekumeniken växer nu istället enheten fram bland de bibeltroende, och för att den ska bli möjlig röjer Guds Ande bort den stötesten som missuppfattningarna och de låsta positionerna varit i dopfrågan.

 

Dopet handlar om själva hjärtat i det kristna livet - att vi i dopet dör och uppstår med Kristus. I något så centralt och livsviktigt vill givetvis Guds Ande att hans sanna efterföljare ska vara ett.

Paulus säger i Ef. 4: 3-6 ”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.” (understrykningen min)

Blir det då inte TVÅ dop kan man undra om både vuxendopet och spädbarnsdopet erkänns? Nej, det är ett och samma kristna dop, precis som det var en och samma omskärelse oavsett om den mottogs hos den nyfödde eller hos en som i vuxenålder konverterade.

 

Berndt

 

 

 

När föddes Jesus?

 

På bloggen Aletheia förs det en livlig och intressant debatt under frågeställningen >>”När föddes Jesus egentligen, om inte på julafton?”

 

Som jag ser på frågan så vet vi inte med säkerhet vilken dag på året Jesus föddes. Om vi visste det skulle vi givetvis fira hans födelsedag på den årsdagen. Nu finns det lite olika tankar och teorier om när Han föddes, men ingen kan sägas vara helt ”vattentät”. Vi vet med andra ord inte när Han föddes, och därför är i princip vilken dag som helst under året lika god som någon annan att fira hans födelse.

 

På Aletheia citeras ”The Catholic Encyclopedia” som medger att det var den hedniska festen, Solens Högtid (Natalis Invicti), som firades den 25 december och som man sedan valde som datum för Juldagen och firandet av Jesu födelse.

 

Ett suveränt val, vill jag säga om det. Vilken stark symbolik, att slänga ut den hedniska tron och högtiden, och ta in tron på Jesus som är Rättfärdighetens Sol som gått upp med helande under sina vingar (Mal 4:2). Att välja samma dag, den 25 december, blir ju en mäktig manifestation och demonstration att man bytt tro och religion.

 

Valet av den 25 december var också pedagogiskt vist, för det visade att man inte avsåg att fortsätta att fira Solens högtid (Natalis Invicti) parallellt med den kristna tron på Jesus som Herre. Nej, valet sa tydligt, ut med det gamla och in med den nya - tron och bekännelsen av Jesus som Herre och Frälsare.

 

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 22 oktober 2013

 

Afrika, framgångsteologin och Älmhult


Tidningen DAGEN har idag en mycket bra artikel om hur förödande framgångsteologin är för kristenheten i Afrika. Det handlar om teologen Mikael Stenhammar som varnar för hur västerländska framgångsteologer fått ett stort inflytande i Afrika och hur detta undergräver tilltron till det som är det sanna och sunda evangeliet.
När jag läser detta så tänker jag att vi har något liknande på gång i Sverige. På 1980-talet kom en våg av framgångsteologiskt inflytande från Amerika till vårt land främst genom församlingen Livets Ord. Men sett i backspegeln så kunde de mest osunda avarterna motas i grinden. Men nu görs det ett nytt försök att lansera framgångsteologin genom den s.k. Älmhultsväckelsen och där den kristna tv-stationen Kanal 10 är behjälplig i att lansera detta, och då inte bara till Sverige utan till ett flertal länder.

Jag hoppas att kristenheten genomskådar det förrädiska och djupt obibliska som framgångsteologin representerar. Den är definitivt ett falskt evangelium och likväl något som tilltalar egoismen i varje människa.

 

Artikeln om framgångsteologin i Afrika kan läsas >>HÄR


Berndt

 

 

Uppdaterat den 17 september 2013

 

Ett kunskapens ord

”Ett kunskapens ord” har blivit ett populärt sätt att profetera, särskilt bland vissa tv-profeter.  Och det där är ju ett så bekvämt och riskfritt sätt att göra sig ett namn som profet eller profetissa. Det är bara att titta djupt in i kameran och säga att man har fått ett kunskapens ord om att det bland de kanske många tusen eller kanske många miljoner tittarna finns någon som har svår allergi och som just nu sitter i tv-soffan och följer programmet. Ja, det ska väl då väldigt mycket till för att det inte ska vara bra många som det stämmer in på, men var och en av dem kanske tror att tv-profeten talar å´ Guds vägnar. Eller så säger tv-profeten att det finns någon som lider av svår ångest och du följer just nu vår sändning och jag kan se hur du framför dig på tv-bordet har en fruktskål.  Inte sällan uppmanas de tilltalade att sända in en gåva pengar till tv-profetens organisation.

Dessa tv-profeter med sina ”kunskapens ord” behöver aldrig riskera att stå till svars för att ha profeterat falskt, för deras manipulerande profetior stämmer ju alltid in på någon. Jag tänker på Jesusorden ”Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn …Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er.”

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 27 juli 2013

 

Yrvaket

 

Jag skulle tro att det är så för många av oss som var unga under 70- och 80-talet att vi fått med oss att allt som är karismatiskt är lika med bibeltroget och äkta kristendom. Att karismatik skulle kunna vara osunt och obibliskt existerande aldrig som en möjlighet. Ja, inget som ens på något sätt behövde prövas och granskas. De som möjligen kritiserade karismatiska yttringar ansåg vi vara förlorade liberalteologer eller ateister. Men så nu på senare år har vi yrvaket börjat inse att det som har sken av karismatik och sken av trosvisshet och framgångsväckelse, i själva verket OFTA är minst lika obibliskt och osunt som liberalteologin, om än med en annan framtoning.

  Samtidigt har vi fått med oss att det skulle vara farligt och syndigt att vara kritisk och prövande när det sker karismatiska yttringar, att vi då kan bedröva Guds Ande. Ledare inom den falska karismatiken och trosrörelsen har också effektivt skuldbelagt alla som ifrågasatt och granskat och prövat med Guds ord som måttstock. När ledande förkunnare blivit mångmiljonärer har de slagit blå dunster i ögonen på oss och fått oss att tro att deras vältrande i lyx och pengar är ett bevis på att de har med Gud att göra och att de funnit andliga nycklar till ett sant kristet framgångsliv, och att de ska ses som föredömen som vi alla ska försöka ta efter och bli lika. Men i själva verket har de bara praktiserat en vulgär manipulation där längtande människor förmåtts att tömma sina plånböcker och bankkonton till lyxpredikanternas fortsatta lyxliv.

 

Den falska karismatiken och framgångsteologin kan sägas ha skadat ”den kristna saken” på många olika sätt, men det mest förödande har förmodligen varit att man lyckats omformulera evangeliet till ett korslöst budskap där ingen verklig omvändelse anses behövas. Och vips har man också fått en produkt som även världen kan anamma och gilla. Det kallas ”sökarvänligt” men är i själva verket ett budskap där människor kittlas i öronen och fortsätter på en väg där ingen omvändelse ses som nödvändig. Man har ett sken av gudsfruktan, men är i sina hjärtan lika materialistiska som de som lever utan någon kristen bekännelse och identitet.

 

Yrvaket vaknar nu somliga, och varje uppvaknade är en stor Guds Nåd. Att få nåden att bli väckt inför det stora avfall som sedan årtionden brett ut sig, är en nåd som förpliktigar envar till att vara en väktare på muren.  Det som ligger framför oss kommer också bli så mycket svårare och ännu mera bedrägligt i det att avfallet kommer verkligen vara ”fromt” och äga sken av att vara ett Guds verk. Stor nåd kommer behövas för att inte bli andligt vilseledd. Det religiösa grupptrycket kommer för många bli övermäktigt om man inte är väl grundad i Guds ord och nåd.

 

Berndt

Läs också  >>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 12 juni 2013

 

Låt dig inte luras av Nigeriabreven

 

De s.k. Nigeriabreven kommer alltjämt och det kan väl kanske tyda på att det fortfarande finns människor som låter sig luras av dem. Trots all information som funnits i flera år om hur den typen av brev är ren bluff och bedrägerier. Det finns också har jag noterat sådana Nigeriabrev som är skräddarsydda för oss kristna. Breven är  översatta till svenska av ett översättningsprogram och därför på knagglig svenska, men vissa av breven har ett fromt kristet språkbruk och ger verkligen sken av att komma från en varmt kristen människa i Afrika. Inte sällan så utger sig personen för att vara dödsjuk, som i brevet här under, och med en enorm förmögenhet som personen vill dela med sig av till en helt främmande person (som mig) uppe i Norden. Allt jag behöver göra är att förmedla mina bankkontouppgifter m.m.

Tydligen finns det som sagt godtrogna och lättlurade människor som går på dessa bedrägerier eftersom dessa brev fortsätter att komma. Och det är klart, får de napp på ett av 10.000 utskick så kan det ju alltid ge något.

 

Berndt

P.S. Här under brevet som kom ikväll:

 

Från fru Zafirah Bahijah
Kära i Kristus,

Må vår gode Herren välsigne dig, belöna dig för din gå ut och ditt kommer in genom Jesus Kristus, vår Lord.Amen.

Mitt namn är fru Zafirah Bahijah, ursprung Kuwait, jag gift med sen Mr Ghassane Bahijah som arbetade med Kuwait ambassaden här i Elfenbenskusten för nio år innan han dog år 2009.

Vi var gifta i elva år utan barn. Han avled efter en tids sjukdom som varade endast fyra dagar. Före sin död var vi båda pånyttfödd kristen. Sedan hans död bestämde jag mig att inte gifta om sig eller få ett barn utanför min makars hem som Bibeln är emot. När min avlidne maken levde han lämnade summan av två miljoner $ 500.000 ($ 3.5million) 3.500.000 United State dollar i ett allmänt förtroende konto i en bank här i Abidjan, Elfenbenskusten Västafrika, Nyl igen , efter min ohälsa min läkare berättade för mig att jag inte skulle räcka för de kommande åtta månader p å grund av min cancer problem.

Han berättade för mig att under de kommande 2 månaderna kommer att bli en spridning av denna cancer på mina ben och jag kommer inte att leva igen, är den som stör mig mest min stroke sickness.Having känt min åkomma jag beslutat att donera denna fond till en kristen, Individ och organisation eller kyrka som jag vet kan behöva det och det kommer att använda dessa pengar som jag tänker att instruera häri enligt önskan min avlidne maken före sin död.

För närvarande är dessa pengar fortfarande med bank.I vill denna fond att användas i verksamheten befrielserörelser arbete som hjälper till pastorer familjer, barnhem, mindre gynnade i samhället och kristna skolor, fattiga människor i din mitt och upp förande av kyr kor och för att sprida Guds ord och att sträva efter att Guds hus bibehålls.

Jag tog detta beslut, eftersom jag inte har några barn som ska ärva pengarna och min man släkt ingar är inte kristna och jag vill inte att min mans strävan att användas av troende. Jag vill inte ha en situation där pengarna kommer att användas i en ogudaktig sätt. Det är därför jag tar detta beslut.

Bibeln gjorde oss att förstå att "Välsignad är den hand som giver". Jag är inte rädd för döden så jag vet vart jag är på väg. Jag vet att jag kommer att vara i famnen på Herren. Exodus 14 VS 14 säger att "Herren skall strida mitt fall och jag skall hålla min frid" Med Gud är allting möjligt.

Så fort jag får ditt svar Jag ska ge er kontakt av banken för dig att ta kontakt med dem direkt för vidare överföring. Jag kommer ock så att utfärda du en myndighet brev som kommer att visa dig som den nuvarande mottagaren av mina pengar. Jag vill att du och din familj att alltid be för mig eftersom Herren är min herde. Min lycka är att jag levde ett liv i en värdig kristen. Vem som vill tjäna Herren skall tjäna honom i a nde och sanning.

min svenska språket är inte så bra att du kan komma tillbaka till mig på engelska språket
Vänligen alltid vara bön hela ditt liv, kommer eventuella förseningar i ditt svar ger mig utrymme med att köpa en annan person för samma ändamål. Vänligen försäkra mig om att du kommer att agera därefter som jag förklarade häri. Hoppas att få ditt svar.

Förbli välsignad i Herren.

Din i Kristus,
Fru Zafirah Bahijah.

 

 

 

Uppdaterat den 15 maj 2013

Vår himmelske Far

I detta som nu blivit en debatt tror jag det är viktigt att vi reflekterar  över vad som måste vara helt grundläggande. Bön handlar inte om formuleringar och tituleringar. Allt sådant är underordnat.  Gud är en Gud som ser till människans hjärta och vad däri är. Håller jag på att drunkna så hör Gud mitt bönerop även om jag ropar på min himmelske Far eller på Jesus eller om jag råkar formulera min bön alldeles ”tokigt”.  Han ser vad i mitt hjärta är. Men större delen av livet är ju för de allra flesta inte fyllt av dramatiska drunkningssituationer där vi i desperation ropar på Guds omedelbara ingripande. 

 

Men vad är det då Jesus och nya testamentet vill säga med den kraftiga betoning som faktiskt finns om att vi ska be till vår himmelske Far i namnet Jesus? Ja, jag tolkar det som att Bibelns Gud, till skillnad från denna världens alla falska gudar, är en Far och inte någon stum staty eller opersonlig instans. Han är en Abba Fader, en kärleksfull pappa. Jesus vill pränta in i våra hjärtan sanningen att vi är Guds älskade barn som kommer inför en Gud som i sanning är vår himmelske Far. Jesus är inte ute efter att avkräva av oss rätta formuleringar i vår bön, men att hos oss plantera sanningen att genom frälsarnamnet Jesus förs vi in i en frälsning där Gud är vår Far som  ger oss det goda och det vi verkligen behöver. Jesus sa: ”Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.” Matt 7:9-11

Denne Far är ingen annan än den Treenige Guden som från evighet är just en total Enhet. Därför kan Jesus säga jag och Fadern är ett. Han kan säga att den som sett honom har sett Fadern osv. Men Nya Testamentets starka betoning på att be till vår himmelske Fader ska nog ses som Guds goda pedagogik för att vi i våra hjärtan ska odla medvetenheten om att vi är Guds barn och Gudomen i dess fullhet är vår Far. Det handlar alltså inte om rätt språkbruk och tituleringar men om hjärtas enkla förtröstan där frälsningens barnaskap är en verklighet i vår Gudsrelation. Bed till Fadern, bed till Jesus bed till den Helige Ande men oavsett vilket så är Bibeln mån om att du inte ska förlora barnaskapet i ditt hjärta där du kan ropa Abba Fader.

 

1Joh 3:1 ”Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 9 januari 2013

 

Vem är verksam i dopet?

Vem är den verkligt aktive i dopet? Är det dopförrättaren eller den som döps eller är det kanske föräldrarna när det är fråga om spädbarnsdop? Nej, den verkligt aktive i dopet är Gud. Han är den som genom sin Ande verkar i dopet, oavsett när i livet dopet mottages. Paulus ger i Rom. 6 en undervisning som visar på att dopet inympar oss i Jesus och hans liv på ett mycket påtagligt sätt. Så här skriver Paulus:

Rom 6:3-11 3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. 9 Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. 10 Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. 11 Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

Dopets betydelse kan inte överskattas och Bibeln undervisar oss pedagogiskt och grundligt med ett bildspråk för dopet redan i Gamla testamentets förebilder. Hur märkligt det än må låta så är syndafloden en sådan förebild. Den dränkte ondskan som hotade allt värdigt mänskligt liv, men räddade samtidigt den troende Noa och hans familj. Syndaflodens vatten lyfte frälsningsarken bort undan det som för andra blev syndaflodens dom.

Samma tanke finner vi i skildringen av hur israelerna tågade genom Röda Havet. Dess vatten blev Farao och hans ondskefulla härar till dom, samtidigt som Gudsfolket genom vattnet räddades till liv.

Därför är den nytestamentliga undervisningen om dopet att det handlar både om en begravning och en uppståndelse. Vi är döpta (begravda) till Jesu död för oss, och i dopet uppväckta till det nya livet i Jesu ständiga gemenskap. Från död till liv.

Dopet är alltså viktigt, mycket viktigt. Har man inte tagit emot det som spädbarn ska man skyndsamt göra det om man kommit till tro först i vuxen ålder. Tror man på Jesus som sin Frälsare finns ingen anledning att dröja med dopet om man inte fick det som spädbarn. Fick man det som spädbarn så är det ett fullt giltigt dop att bekänna sig till.

Somliga menar att spädbarn inte kan döpas utan att man måste vänta tills de blir så pass stora att de kan bestämma själv. Låt oss då bland annat betänka att både omskärelsen i Gamla förbundet på gossebarnen såväl som israelernas tågande som folk genom Röda Havet är förebilder på dopet. När folket gick undan hotet från Faraos härar, så lämnade man inte kvar de barn som inte kunde gå själva. Nej, man bar givetvis sina spädbarn med sig genom Röda havets räddande dop.

Kan man vara ett Guds barn och frälst om man inte är döpt? Ja, det kan man, för om inte annat så är ju den botfärdige rövaren på korset ett bevis på det, han som blev lovad att få vara med Jesus i paradiset. Men likväl ska det stå klart att dopet är något mycket stort och nådefullt  som ingen Jesustroende ska stå utanför. Och som redan sagt; har man inte mottagit det som spädbarn ska man absolut göra det om man kommit till tro senare i livet.

Är det då fel att låta döpa sig på nytt som vuxen om man kommit till tro och inte tycker att det ”räcker” med att veta att man blev döpt som barn? På det skulle jag svara att omdop är inte nödvändigt, men ingen ska heller känna någon fördömelse om man absolut vill att det ska ske på nytt som en medveten markering att man blivit frälst.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 30 december

 

Välkommen strålande Jul i Jesu namn

 

Jag fick i ett sammanhang frågan hur jag kan försvara den  hedniska julen. Men jag  försvarar inte den hedniska julen men väl den kristna julen. Det vissa lagivrare dock inte förstår och inte tydligen kan rymma i sitt liv är den frihet vi har i tron på Jesus, nämligen att vi mycket väl kan samlas till glädjefest, som julen är, för att glädjas över att Jesus kom ibland oss som vår Herre och Gud. Julen ska inte alls jämföras med Herrens Högtider, utan den är som sagt en glädjefest som inte kräver något lagiskt påbud.  Men lagivrarna menar att man måste ha ett lagiskt påbud för att komma samman till den glädjefest som den KRISTNA julen är, och det visar ju då bara att de sitter fast i ett lagiskt tänkande och inte lever i Guds barns frihet.

 

Men de är välkomna ut i den frihet som bara Jesus - vår Herre och Gud - kan ge!

 

Berndt

 

 

Profetiska budbärare tystas ned

 

Profetiska tilltal som frambärs i våra församlingar, vilket var vanligt förekommande i den frikyrklighet jag växte upp i på 70-80-talet, är idag något mycket ovanligt. Det är beklagligt och sorgligt.

 

Men det är än värre för jag hör ständigt hur det berättas om hur man gör på vissa håll, när man från predikostolens ledare bokstavligen avbryter och tystar de profeter och profetissor som står upp och börjar profetera med "Så säger Herren". Jag hör talas om sådana exempel till och med från Pingstsammanhang, där det ju ändå tills inte för så länge sedan fanns öppenhet och mottaglighet för profetiska budskap.

 

Idag tystas ofta dessa profeter och profetissor abrupt ned, inte sällan med någon konstig motivering om att det skapar oordning, men förmodligen är den verkliga anledningen att man skäms inför dessa tilltal och avfärdar dem som överandliga. Pastorer och ledare kräver att de som menar sig ha profetiska budskap ska skriva ned vad de vill frambära och att det ska granskas innan det möjligen kan frambäras.

Profeter och profetissor är ju bara människor, och givetvis hämmas dessa om man blir avbruten i sitt profeterande av pastorn eller mötesledaren och gjord till åtlöje inför församlingen. Dessa som avbryter dessa profetiska budskap skadar djupt det andliga livet i en församling. Sann biblisk karismatik ska vara öppen för både tungomålstal och profetiska tilltal och övriga Andens gåvor.

 

Att det nu i vår tid kommer en störtflod av osund och falsk karismatik över kristenheten, får inte heller tas som anledning att kväva det som är den Helige Andes verkliga gärningar genom människor som fått andliga nådegåvor.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 29 augusti

 

Brudklädnaden

Jag läser om en ung kvinna i Kanade vid namn Maria Pantazopoulo, som för en tid sedan gifte sig. Där hon bor finns den en mycket konstig sed som kallas ”Tras the Dress” och som går ut på att man efter bröllopet på ett lekfullt sätt ska förstöra sin brudklänning. Hon anlitade en fotograf som skulle fotografera henne då hon iklädd sin fina brudklänning gick ut i Ouareau floden . Men genast blev den blöta bröllopsklänningen för tung och i den strida strömmen drogs hon snabbt ned i floden och försvann. Några timmar senare kunde dykare finna henne drunknad på botten av floden i sin brudklänning. Den tragiska händelsen har fått uppmärksamhet över hela världen. Man kan ana att denna tragik kommer att bli mytomspunnen och omskriven för lång tid.

Jag tycker att denna händelse också kan tjäna som en bild och påminnelse om hur viktigt det är att Guds folk som i Bibeln kallas Kristi Brud verkligen ska vara rädd om sin brudklänning. Det bröllopet har ännu inte ägt rum, utan det återstår och ska äga rum i himlen. Men redan nu ska Guds folk, de frälsta, vara som en brud som är smyckad och klädd för att möta sin brudgum. Tyvärr har det i kristenheten kommit in en konstig sed som kan sägas att den i praktiken handlar om att till och med före bröllopet med Brudgumen Kristus fördärva sin bröllopsklädnad genom att man smutsar ned den i denna världens smuts. Man är inte längre rädd om sina bröllopskläder och om ingen omvändelse sker kommer man stå naken och inte redo att gå med Brudgummen in till bröllopssalen när han kommer.

 

Upp. 16:15 ”Var på er vakt för jag ska komma lika oväntat som en tjuv!Välsignade är alla de som väntat på mig, alla som har kläder färdiga, och inte behöver gå nakna och skämmas.” (Levande Bibeln)

 

Berndt

 

Uppdaterat den 25 augusti

 

Dopet till Kristus

 

Dopdebatten har gått i höga vågor de senaste dagarna, och det vet jag av erfarenhet att de alltid gör. Vill i denna artikel sammafatta hur jag brukar argumentera för den dopsyn jag känner mig mycket trygg och förankrad i och funnit som den bibliskt hållbara.

 

Till dem som förnekar att spädbarnsdopet är ett giltigt, kristet och bibliskt riktigt dop brukar jag säga: Studera och fundera på hur omskärelsen faktiskt är en förebild (skuggbild) på det nytestamentliga dopet till Kristus. Alla gammaltestamentliga förebilder är skuggbilder som ändå antyder stora nytestamentliga sanningar. Omskärelsen skedde på gossebarnen när de var bara några dagar gamla, det skedde bara bland troende föräldrar, inte alls ämnat att praktiseras bland hedningar. Omskärelsen var ett förbudstecken i gamla förbundet. Dopet är det nya förbudets tecken. De judiska gossebarnen omskars utan deras medvetna godkännande, eftersom de var spädbarn – och därefter uppfostrades de i den judiska tron och undervisningen.

Så är också tanken med det nytestamentliga dopet. Men där har skuggbilden vuxit i klarhet. Nu är det inte bara gossebanen, eftersom det nu inte längre heter man eller kvinna, alltså ingen könsdiskriminering. Att barn till Jesustroende föräldrar skulle döpas tas som en självklarhet redan under den första kristna tiden (att tänka sig något annat är inte kulturellt trovärdigt) . Tanken var att barnen (även spädbarnen) döptes om föräldrarna kom till tro. Eller kan verkligen någon på allvar mena att man bland de första kristna döpte hela barnaskaran, men inte sina spädbarn? Barnen döptes givetvis för att sedan undervisas i allt det som Jesus sagt och gjort. I Bibeln är det alltid så att alla i familjen inberäknades, till och med de som inte hade en ansenligare ålder än åtta dagar. Hela familjen döptes när man blev kristna. Nya testamentet berör inte ens frågan och lämplig ålder för dop för det är en icke-fråga.

Den omskärelse som är påbjuden i gamla förbundet var ämnad enbart för det judiska folket, men i nya förbundet är detta vidgat till att heta “här är icke jude eller grek alla är vi ett i Kristus” osv

I gammal teologisk litteratur bland ”spädbarnsdöpande teologer” så var det en självklarhet att anknyta till omskärelsen som förebild på det nytestametliga dopet. Idag är det inte alls lika vanligt att det argumentet tas fram. Jag har frågat mig varför det har tonats ned? Och det jag tycker mig ha kommit fram till är ganska tragiskt: man ser parallellen alltjämt lika tydligt, men man ”skäms” över att bli förknippad med något så judiskt som omskärelsen. Ja, ett typiskt stänk av den uråldriga antisemitismen som kommer till uttryck i det att man ogärna talar om omskärelsen som en Gammaltestamentlig skuggbild på nya förbundets dop till Kristus, trots att Paulus gör den kopplingen i Kolosserbrevet.

Kol. 2:11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. 13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Inte sällan hör jag argumentet från baptistiskt  håll att det skulle vara högst troligt att spädbarn inte döptes, i den första kristna tiden, eftersom de inte är mogna att bli lärjungar till Jesus. Och det argumentet förvånar mig mycket, för det skulle då betyda att det ären mognadsfråga att få bli döpt? Undrar hur många som i den baptistiska traditionen varit mogna att bli döpta i så fall? Spädbarnen har ingen tro, säger vissa. Jasså inte? Man sätter  då förstås likhetstecken mellan tro och intellektuellt försanthållande. Men “tro” i Skriften är inte baserat på förnuftet. Tro är förtroende, att lita på någon. Förnuft och logik kan stärka tron eller förstöra den. Det finns inget ord för “relation” på grekiska, Nya Testamentets språk. I stället uttrycks relationer med prepositioner. Om man på grekiska vill säga “jag har ett personligt förhållande med Kristus”, säger man “jag är i Kristus, jag är döpt in i Kristus”, osv. Tro är en relation till Gud och människor som går utöver förnuftet. Förtroende och tillit är en relation som föregår det rationella tänkandet och som småbarn är kapabla till. Jesus sade “låt barnen komma till mig”. Det grekiska ordet “paidion” syftar vanligen på småbarn. Han vet också att relationer av tro och tillit kan finnas redan innan man blivit född. Johannes Döparen spratt till i sin moder Elisabets liv när han kom i närheten av Jesus som var i Marias liv.


Kan Gud begränsas av vårt intellekt? Kan det inte finnas en personlig relation till honom oberoende av våra mentala tankeprocesser för igenkännande av honom? Ska vi som föräldrar vänta tills våra barn känner igen oss och kan säga våra namn, innan vi älskar dem, godkänner dem och ger dem del av allt gott vi har? Börjar vår relation till Gud inte förrän vi kan tala om honom?

Om tron är baserad på förnuftet, borde genier vara de frommaste av alla människor. Men förmågan att hysa tillit är inte kopplad till vår IQ. Vi behöver inga rationella skäl för att älska. Vi kan lita på någon utan att använda logik. Den som får Alzheimers sjukdom mister inte sin tro. Mentalt utvecklingsstörda kan tro lika mycket som andra.

Alltså är kravet på tro något som även små barn uppfyller, och deras änglar ser alltid vår himmelske Faders ansikte.

Det konsekventa finns i faktumet att spädbarnet ÄR frälst, och kommer till himlen om det skulle dö – och det dessutom oavsett om det är döpt eller inte. Ja, spädbarnet är FRÄLST för i annat fall skulle det ju finnas en annan väg till himlen än frälsningsvägen, och det utgår jag ifrån att ingen kristen vill mena att det gör. Bara genom frälsningen når en människa himlen.  Eftersom spädbarnet är frälst så hindrar inget att det döpes och att  föräldrarna ”lär barnet” när det växer om det  som har med den kristna tron och läran att göra. Sedan kan barnet genom hela livet bekänna sig till sitt kristna dop, eftersom dopets giltighet på inget sätt har något att göra med om man har ett medvetet ”komihåg” av sitt dop eller inte.  Precis som den som blivit baptistiskt döpt kan bekänna sig till sitt dop, och det även om man skulle ha levt som avfälling i många år och sedan kommit tillbaka till tron. Den personen behöver ju inte i baptisttraditionen döpas om, utan kan bekänna sig till sitt dop som man mottog för många år sedan innan man blev en avfälling.

Och det mest naturliga och underbara är när en människa växer upp med och växer in i den kristna tron utan att först ta en sväng ut i världen. När spädbarnets gudsrelation växer raka vägen in i det som blir den medvetna tron där de aspekter kommer med där man även rent intellektuellt kan hålla trons sanningar för sanna, och där man kan bekänna sig till det dop som ens föräldrar bar fram en till, allt förebildat i gamla testamentes skuggbild av dopet, nämligen omskärelsen.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 6 augusti

 

Onenessrörelsen fortsätter att skörda sina offer

 

Har skrivit en hel del och varnat för det som kallas Onenessblessing eller Deeksha och som sprider sig som en ockult löpeld över världen. Deeksha är ingenting annat än ett ockult andedop, men som oftast börjar som en behaglig upplevelse, precis som vissa droger vid första försöket kan vara något behagligt. Men snart är man fast och dras ned i misär och andligt/själsligt mörker.

 

Jag läste om Sofia Savita Norgren som på en sajt berättar om hur hon tagit emot Onenesblessingen och sedan också själv blivit en Deekshagivare. Hon är ny i detta och hon är lyrisk över allt detta. Känner dock bara sorg och förtvivlan när jag läser om henne och förstår att hennes välordnade liv med eget företag, make och barn snart kan komma att hamna i djupaste själsliga nöd och mörker.

 

Deeksha (Onenessvälsignelsen) är som sagt en invigning, ja ett ockult andedop, där man öppnar sitt liv för mycket starka mörka krafter.

 

Låt oss ropa och be till Gud om att Sofia Savita Norgren ska bli frälst och befriad från de mörka krafter hon nu har öppnat sitt liv för i tron att det är något gott och ljust.

 

http://www.inspirelife.se/http:/www.inspirelife.se/oneness-awakening

 

http://www.inspirelife.se/http:/www.inspirelife.se/oneness-blessing

 

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 2 maj

 

Förföljelsen av Jesustroende tilltar

 

Birger Thureson på tidningen >>DAGEN skriver:

Kristna är världens mest förföljda religiösa grupp i dag, enligt flera undersökningar. Tankesmedjan Pew Research Center har till exempel visat att kristna trakasseras i två tredjedelar av jordens länder, fler än några andra religionsutövare. Detta speglas inte särskilt ofta i svensk debatt och opinionsbildning. Nog skulle det kännas uppfriskande att se en smula solidaritet med förföljda kristna runt om i världen uttryckt på demonstrationsplakaten den 1 maj.SLUT CITAT

 

Detta är så sant. Men varför bara begära att förstamajtågen ska uppmärksamma detta, borde det inte också vara något för den årliga stora Jesusmanifestationen?  Eller skulle det möjligen störa det tjo & tjim som man också vill ha över dessa manifestationer? Vill man i dessa parader bry sig om våra kristna medbröder och medsystrar runt om i världen som dagligen trakasseras, förföljs och dödas bara för sin kristna bekännelses skull.

 

Nej, lika lite som förstamajtågen uppmärksammade detta, kommer Jesusmanifestationen 2012 att göra det. Tyvärr!

Thureson tycker att det skulle ha varit uppfriskande med visad solidaritet med förföljda kristna på förstamajtågens plakat. Men varför inte begära samma sak inför Jesusmanifestationens plakat? Om inte ens kristenheten bryr sig om alla våra kristna medsyskon som förföljs, främst i muslimska länder, varför då begära att andra ska bry sig?

 

Förslag:

  1. Låt oss be i >>förbönskedjan kl. 12 de närmaste dagarna för alla som förföljs för sin kristna tro och bekännelse.
  2. Låt oss i gudstjänster och bönesamlingar offentligt uppmärksamma den växande globala förföljelsen av kristna.
  3. Tillskriv ”din” riksdagspolitiker och vädja att man lyfter frågan i både Sverige och EU.

 

Berndt

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 27 april

 

Obefogad kritik mot Reichmann

Andreas Frost har en bloggpost om Sven Reichmanns senaste artikel i serien om Kyrkan och Torah. Men likväl sågar han Reichmann i en egen kommentar som avslutas med dessa ord:

 

Vad gäller Reichmann har jag stort förtroende för honom. Det är tack vare hnom jag fått upptäcka en sund kristendom. Därför är hans senaste artikel något av ett frågetecken…men som vi alla vet är ingen perfekt. Be därför Herren hjälpa denne dyrbare broder Reichmann hitta rätt igen vad gäller nåd och torah.” slut citat

http://www.vaknasverige.se/2012/04/22/kyrkan-och-torah-teologisk-serie-av-sven-reichmann-del-3/#comment-3971

 

Tycker det är trist att Andreas Frost tycker sig vara i en position där han kan mästra Sven Reichmann och stämpla honom som en som ”behöver hitta rätt vad gäller nåd och torah.”

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat 2012-04-21

 

Reichmann ang. Eddie Chumney

 

Sven Reichmann har nu kommit till del 3 i serien om ”Kyrkan och torah”. Nu har han också bemött den förkunnelse som Edmund ”Eddie” Chumney predikar, och jag tycker att Reichmann ger en bra och nyanserad analys. Där han dels varnar för risken som finns med Chumneys förkunnelse, att den kan leda in i lagiskhet och prestationstro, dels också ger Chumney rätt i att man som kristen mycket väl kan fira sabbat och Herrens Högtider så länge vi inte tror att det på något sätt är ett Guds krav.

 

Sven Reichmanns senaste artikel i serien ”Kyrkan och torah” har underrubriken ”Den kristne och lagen” del 3 och kan läsas >>HÄR

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat 2012-04-02 

 

Att pröva allt

 

Att pröva allt ja, det är lätt sagt men inte alltid så lätt i praktiken. Att pröva allt i förhållande till vad Bibeln säger, är ju något vi vill ha som ledstjärna och regel. Men i praktiken vet vi att det inte alltid är så lätt att utläsa tydliga svar i Bibeln i vad som kan vara ganska komplicerade frågeställningar inom teologin, inom kristen etik, inom ändetidens profetior m.m. Därför behöver vi först och sist och däremellan Honom som kan göra Bibeln begriplig och levande för oss – nämligen Hjälparen den helige Ande. Utan honom kan vi läsa Bibeln lika fel som de skriftlärda på Jesu tid som inte förstod att profetiorna faktiskt talade om Jesus från Nasaret som kommit. De läste skrifterna och kunde dem utantill, men missade likväl Jesus. Det säger oss att vi behöver Guds Andes hjälp för att rätt förstå Bibeln, både i lärofrågor, etikfrågor och i sådant som har med profetior att göra.

 

Sedan är det inte heller alltid så lätt att avgöra vad som är andesmord förkunnelse och vad som bara är skicklig talekonst. Vi kanske ofta tror oss om att kunna skilja på det, men i praktiken är det inte alls lätt. Vi är i oss själva så lättmanipulerade vi människor – fromma som ofromma.

 Därför är det inte utan anledning som det finns en särskild nådegåva som heter ”att skilja mellan andar”, alltså andebedömningens nådegåva. Den gåvan är nu så oerhört viktig att vi verkligen ska bedja om att få äga den i vårt liv – i våra församlingars liv - nu i den förvirrade tid vi lever i.      

   Många talare i våra kyrkliga sammanhang har en naturlig gåva att tala övertygande. Med lite retorikkonst fogat till det kan det lätt förväxlas med andesmord förkunnelse om vi inte har gåvan att skilja mellan andrar. Alltså gåvan att skilja det som verkligen är den Helige Andes tilltal och det som bara är tal i ”köttet” eller kanske onda andars läror och manifestationer.

Predikanter med en väldig svada och kanske mycket humor blir inte sällan ansedda som andeinspirerade, men lika ofta är deras enorma ordflöde bara manipulativ talekonst som kittlar folk i öronen, eller som väcker önskad stämning och atmosfär - allt i syfte att manipulera och dupera människor till det man vill använda dem till.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 25 mars


Vad innebär Guds allvetande?

 

Frågan om Gud vet vilka som kommer bli slutfrälsta och vilka som kommer gå förlorade, är en fråga som dyker upp då och då. I frågan ligger också ofta tanken om det är samma sak att Gud VET vilka som kommer gå förlorade som att han BESTÄMT att vissa ska gå förlorade och vissa ska bli frälsta till evig salighet.

 

Jag läser min Bibel och uppfattar den så att Gud som är fullkomlig i alla sina egenskaper, inklusive sitt Allvetande, också ser allt som hör framtiden och evigheten till, inklusive varje människas eviga destinationsort – himmel eller helvete.

 

Men innebär då detta Guds förutvetande det samma som ett förutbestämmande. Nej, inte alls!

 

Gud har inte bestämt någon till evigt helvete, han vill att alla människor ska blir frälsta. Det är hans hjärtas inställning. Det motsäger dock inte att Han också vet och ser hur du och jag kommer ställa oss till hans nåd i slutändan – han är som sagt fullkomlig även i sitt allvetande och han läser allt som hör framtiden och evigheten till som en uppslagen bok.

 

Det finns en enkel bild som kan säga en del i denna fråga. Nämligen den att vi vet att solen kommer gå upp i morgon, men det är inte vårt förutvetande som GÖR att solen går upp  - det skulle den ha gjort ändå. Bilden är enkel men kan ändå användas i denna fråga. Gud vet hur det kommer gå för varje människa i förväg i frälsningsfrågan, men det är inte hans förutvetande som avgör var vi hamnar en gång.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 7 mars

 

Lagen och Nåden och kristenlivet

En debatt har ju pågått en tid om lag & Nåd, och någon valde att vantolka det bland annat Kjell skrivit när ha sa att lagen gäller i full kraft. Alltså detta vantolkades trots att Kjell tydligare än de flesta varnat för lagiskhet.

Lagen som vi finner i moseböckerna är ju Guds ord fullt ut. Det kan ingen bibeltroende rimligen förneka. Alltså även det som står i moseböckerna är lika mycket Guds ord, som det vi finner i exempelvis de fyra evangelierna. Det borde också alla bibeltroende kunna instämma i.

Som frälsta genom tron på Jesus lever vi i det nya förbundet och vi har fått Hjälparen den Helige Ande med allt vad det innebär av hjälp och liv till ett liv i gudsfruktan och renhet och helighet (även om vi här i jordelivet ännu alltjämt kommer begå synder och felsteg, för fullkomliga i vår helgelse blir vi inte innan vi når himlens strand).

Hur är då vårt förhållande till de bibeltexter som kan sägas vara Guds ord i gamla förbundet, moseböckerna och profeterna m.m.?

Där tycker jag ”Björn bloggaren” på Andreas Frosts blogg skrev något bra och klokt när han skrev så här:


Visst är det nåden som fostrar oss, men Guds nåds Ande har en förmåga att använda skriften. Det är alltså ett Guds initiativ att använda det skrivna ordet till förvandling, det är således inte min strävan att genom ordetläsning förvandla mig själv, om du förstår vad jag menar!SLUT CITAT

Och det tror jag kan sägas vara en bra sammanfattning av vad också Kjell syftade på.

Mvh

Berndt

 

 

 

 

Uppdaterat den 17 februari

 

Namnet Jesus!

Jag vill anknyta till ett inlägg jag själv skrev i Samtalsforumet den 16 februari angående namnet Jesus.

 

Det går över västvärlden, inklusive Sverige, en trend där man börjar byta ut den västerländska stavningen av vår Frälsares namn, Jesus, till Yahushua eller Jeshua eller Yeshua och kanske ytterligare varianter.

 

Finns det något berättigande i detta? Bibeln och de bibliska personernas namn översätts till världens alla språk och till uttal som är relevanta uttal i de olika språken. Det svenska språkets översättning och uttal av Frälsarnamnet Jesus är för oss relevant. I den engelskspråkiga världen har man samma stavning, men uttalar inte namnet Jesus som vi gör i svenskan. Men vi har nu en väl etablerad och för vårt språk lämplig stavning och uttal av vår Frälsares namn, JESUS!

Dessutom är det väldigt förvirrande och konstigt för de sekulariserade svenskar vi vill vinna om vi nu skulle ändra på stavningen av namnet Jesus, till någon av ovan angivna varianteter och dessutom börja uttala det lite mera hebreiskt klingande. I den mån sekulariserade svenskar känner till något om vår Frälsare, så är det under namnet Jesus. Låt oss slå vakt om namnet Jesus och inte bidra till helt onödig förvirring.

 

Det vill säga: Det finns inte tillräckligt tunga skäl, som jag ser det, att börja laborera med alla dessa olika översättningsvarianter, stavningar och uttal av vår Frälsare Jesu namn.  I praktiken blir detta att man sår förvirring och osäkerhet kring frälsarnamnet och det är det sista vårt lands andliga klimat behöver.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

UPPDATERAT DEN 20 JANUARI

 

 

KYRKAN OCH TORAH

Jag läser Sven Reichmanns första del om >Kyrkan och Torah  och ser att han ställer en lång rad nyttiga frågor (frågor kan ofta vara nyttiga). Senare delar kommer säkert innehålla konkreta svar på dessa frågor. Beträffande det inflammerade begreppet "våra hebreiska rötter" så tycker jag att den lite slitna bilden om "att inte kasta ut barnet med badvattnet" är en relevant liknelse. Genom Messianska Föreningen Shaloms (MFS) verksamhet så har talet om hebreiska rötter i vår kristna tro blivit så inflammerat att vi kanske i viss mening kan bete oss som att vi kastar ut barnet med badvattnet. Då har verkligen själafienden via MFS lyckats i uppsåtet att söndra och skada genom att besudla något som är värdefullt, rent och berikande i vår kristna tros rötter.


Jag tänker inte tillåta djävulen att beröva mig det som jag anser kan kallas ett hebreiskt perspektiv i vår kristna tro, eftersom jag i det begreppet inte lägger lagiskhet men det perspektiv som Gamla Testametet ger för alla oss som bekänner oss till samtliga Bibelns 66 böcker. Jag växte upp i en församling där man ofta talade om Tabernaklet och Templet som förebilder på nytestamentliga verkligheter. Skulle den förkunnelsen idag gå fri från att bli klassad som osunt tal som vill dra in oss i lagiskhet?


Aldrig någonsin att vi ens tänkte den tanken, än mindre hade anledning att uppfatta förkunnelsen så. Vi förstod mycket väl att dessa föreskrifter som gavs till judarna var skuggbilder (förebilder) på det nya och stora som sedan kom med Nya förbundet i Jesus.  De gammaltestamentliga föreskrifterna stod där som bilder och liknelser som hjälpte oss att förstå och få insikt i de verkligheter som vi får i Honom som rymmer hela Guds rika förrådshus – Jesus vår Frälsare. Han som uppfyllt lagens alla krav och bud i vårt ställe.

Jesus är Kopparormen som upphöjdes i öknen människor som ville tro till räddning och liv. Han är Klippan som följde hebréerna genom öknen. Mannat som regnade ned från himlen är Kristus som blivit Livets bröd för alla som tror och tar emot honom. Han är templets förlåt genom vilken vi får gå in i den direkta Gudsgemenskapen. Jesus är samtidigt vår store överstepräst som gått in i det allra heligaste med sitt eget blod oss till försoning och frälsning , osv osv.


När gamla förbundet gav förbud om att äta viss mat, så ser jag däri en förebild på den lagiskhet och andliga inskränkthet jag var hänvisad till innan den verkliga friheten kom med Jesus. I tron på honom blir all mat tillåten och det som en bild på den totala frihet som tron på honom ger min ande. Paulus säger: ”Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga.  Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren.”  1 Kor. 10:25-26. Ett underbart ord om den sunda frihet jag får i Kristus, och de gammaltestamentliga förbuden påminner mig om hur jag en gång var undert lagens "tvång och måste" men nu får den frihet Jesus fört mig in i. Paulus säger i  Tit 1:15 ”För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade.”


Till fariséernas osunda lagiskhet sa Jesus: ”Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er.” Luk 11:41

 

Låt oss leva i den frihet Jesus gett oss, utan att missbruka den oss själva till dom. Låt oss leva i den sanning som bara Jesus kan ge oss, han som sa: ”och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria”. Och denna frihet som Jesus ger oss är verkligen så total, ja, så total att Guds ord samtidigt på flera ställen i breven finner anleding att varna oss för att missbruka denna totala frihet. Det säger en hel del om hur verklig friheten i Jesus Kristus är.


Gal 5:13
Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

1 Petr 2:16
Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud.

1 Kor 8:9

Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga.


Berndt

 

 

Uppdaterat den 10 januari

 

Cirkus Hinn & Johnson

Hur kan folk vara så dumma att de låter sig luras av sådana som Benny Hinn och Bill Johnson?
Jag tror man kan jämföra med när barn på cirkus fascineras av trollkarlen som gör sina magiska nummer. Även barnen vet nog innerst inne att det är tricks och knep, MEN samtidigt vill man så gärna tro att det är magi. Man vill så gärna tro att  trollkarlen faktiskt kan trolla fram levande kaniner eller få föremål att fritt sväva i luften osv. Ja, man kan säga att barnen VILL bli lurade, att man vill kunna tro att det är ”äkta” magi. Om någon avslöjar hur trollkarlen gör sina tricks så känner barnen ett stänk av besvikelse, för man ville ju så gärna tro att det var äkta magi.

Det är i grund och botten samma fenomen som sker på Benny Hinns och Bill Johnsons trollmöten – folk VILL bli lurade. Man anar om man är ärlig mot sitt hjärta att det inte är äkta, men viljan att bli lurad och begäret att få fascineras av mirakler är starkare än kärleken till sanningen. Det blir därför fråga om en underförstådd och omedveten överenskommelse mellan Hinn och Johnsons och deras publik. Hinn och Johnson får sina pengar och sitt maktbegär tillfredsställt, och publiken får sitt cirkus- och underhållningsbegär kittlat. Man vill bli lurad för det är så fascinerande att tro på magi och övernaturlighet, även om man innerst inne vet att det bluffas. Så är det säkert för det stora flertalet på Hinns och Johnsons massmöten. Vore det hela bilden så skulle ju allt kunna sägas vara helt i sin ordning – alla får vad de vill ha.
Men så finns det då de som är förlorarna, de som blir utnyttjade och kränkta. Nämligen alla de som kommer till Hinns och Johnsons möten med svåra krämpor och sjukdomar och handikapp och som av hela sitt hjärta vill bli hjälpta och botade. De tror verkligen att Gud genom Hinn och Johnson ska bota dem, och de har många gånger sått in en rejäl summa pengar på Hinns uppmaning, ”en trossådd” som garanterar att man får bönesvar.

I den mån NÅGON någonsin blivit frisk på Hinn/Johnsons möten så har det varit helt på grund och Guds stora nåd och trots att Cirkus Hinn & Johnson var där. Men jag skulle gissa att 99,9% av de påstådda helandena i denna Cirkus är antingen direkt lögn och ofta den placeboeffekt som även ”sockerpiller” (läs: Hinns handpåläggning) kan ge för en kort stund.

 

Om dessa människor skulle jag aldrig vilja säga att de är dumma, utan de har verkliga behov och är i en desperat situation och griper efter halmstrået som säger ”tänk om det ändå är äkta det som  Hinn o Johnson säger sig kunna ge”.  Dessa människor är förlorarna som blir kränkta och illa medfarna och utnyttjade – inte sälla till den grad att man förlorar allt förtroende för kyrkorna och kanske även förlorar tron på en hjälpande Gud.

Berndt

 

Uppdaterat den 18 december

 

 

Stor generositet och djup tydlighet

 

En ständigt återkommande fråga i alla samtal om kristen enhet och betydelsen av den, är ju hur vi ska förhålla oss till varandra i frågor där vi kanske inte har samsyn i hur den kristna tron och bekännelsen ska formuleras och tolkas.

 

Jag menar att vi ska ha stor generositet i de frågor som inte är direkt frälsningsavgörande, men också djup och bergfast tydlighet i de frågor som verkligen är vägskiljande, dvs de som handlar om vlken syn vi har på Jesus, vem Han Är, och hans verk och vilken syn vi har på Treenigheten. Har vi enighet i de frågorna så är vi trossyskon, medan andra som inte delar samma syn alltjämt är våra medmänniskor som vi ska älska men inte betrakta som syskon i tron.

 

Detta kan inte nog mycket understrykas i dessa tider av interreligiös villfarelse och i tider av snedvriden och vilsen ekumenik. Den förste som åker ut i den vilsna ekumeniken och i den interreligiösa agendan är just Jesus och tron på Honom som Sann Gud och Sann Människa samt mänsklighetens ende möjlige Frälsare.

 

Därför säger jag att man ska skaka dammet från sina fötter och gå vidare om man hamnar i sammanhang där man inte vill lyssna till Bibelns vittnesbörd om vem Jesus är, utan istället förnekar att han är Gud och därmed också förnekar det som är grunden för hans frälsningsverk. I den frågan har vi ett tydligt exempel där vi inte kan säga att vi ska ha en generös attityd och leende acceptera att man kan se lite olika på detta vem Jesus är och ändå vara syskon i tron. Nej, låt oss vara djupt förankrade i bekännelsen av Jesus som ”min Herre och min Gud”, för tappar vi bort den bekännelsen är vi andligen ruinerade.

 

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 5 december 2011

 

Min dopsyn

 

Det har senaste dagarna varit en dopdebatt i Samtalsforumet, och jag hade inte tänkt ge mig in i den. Inte därför att jag inte vet vad jag tror i dopfrågan, utan mera därför att jag av erfarenhet vet att dopdebatter nästan alltid spårar ur i hätskhet och pajkastning. Men känner mig dock i alla fall nu manad att ge min dopsyn.

 

Spädbarnen tillhör Guds rike och Guds rike tillhör dem, dvs spädbarnen är frälsta. Om ett spädbarn dör så kommer det till himlen, och någon annan väg in i himlen för en människa finns inte än den som går genom frälsningen i Jesus. Vad innebär det? Jo, att spädbarnet är frälst genom Jesu försoning och därmed en fullt lämplig dopkandidat.

 

Dopet är bland annat en bekräftelse på att man redan lever i frälsningen. Rövaren på korset blev frälst, men inte döpt och blev ändå lovad evig salighet. Att i synnerhet barnen till kristna föräldrar ska döpas är både bibliskt och helt i paritet med orden i Jesu missionsbefallning: ”Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” 

 

Alltså spädbarnen döps och sedan får de allt under det att de växer och mognar undervisas om vad den kristna tron handlar om. För många kristna är det också så att man inte har en speciell dag att peka på då man gjorde ett direkt medvetet ställningstagande att tro på och följa Jesus, utan man har vuxit in i den kristna tron, som också för oss alla livet igenom innebär en daglig omvändelse. Vi är alla kallade att leva i omvändelsen, eftersom vi hela tiden syndar i tankar, ord och gärningar och inte blir syndfria i den bemärkelsen innan vi fullkomnas hemma hos Gud en gång.

 

Men inget är så kristet och så naturligt och så rätt som att kristna föräldrar bär fram sina barn till dopet och sedan både med sitt liv och senare med sina ord undervisar sitt barn i den kristna tron, precis som Jesus befallt. En god förälder undervisar sitt barn från första dagen det är fött, inte i första hand med ord men med sin kärlek och omsorg och sina förböner, vilket kanske är den helt avgörande undervisningen för barnets framtida personliga utveckling och Gudstro.

 

Jag håller helt med Esbjörn Andersson i Samtalsforumet om att omskärelsen på gossebarn är en förebild på dopet och att Paulus gör den kopplingen. Men med den förebilden är det precis som med alla andra förebilder i gamla testamentet på nytestamentliga sanningar, nämligen att de är skuggbilder av något som alltid är mycket större och mycket härligare. Så är det också med omskärelsen av gossebarnen, det är en skuggbild. Därför att i nya testamentets omskärelse, det kristna dopet, så är det inte längre begränsat till man eller kvinna, (ingen könsdiskriminering), träl eller fri, (ingen social diskriminering) jude eller grek (ingen etnisk diskriminering), inte något som sker på köttet utan i människans ande  och är grundat i den frälsning som finns i Jesu försoningsverk på Golgata. Spädbarnen är inneslutna i det frälsningsverket och Guds rike tillhör dem enligt Jesu egna tydliga ord.

 

Att sedan spädbarnet trots kristen uppfostran senare kan komma att säga nej till Gud, är ett problem, precis som det är ett problem att även den vuxendöpte kan avfalla och säga nej till Gud och till det dop man tog emot.

 

Beträffande omskärelsen som en dunkel gammaltestamentlig förebild på dopet, så var det mycket vanligare förr i tiden att man bland spädbarnsdöpare lyfte fram den sanningen i dopförkunnelsen. På senare årtionden har detta som jag anser starka argumentet för spädbarnsdopet tonats ned bland spädbarnsdöpande pastorer och präster. Jag frågar mig varför och har ofta grubblat över varför det argumentet idag inte är lika vanligt som det var förr i tiden i dopförkunnelsen. Min personliga teori om det är att man i vår tid börjat tycka att det är lite genant att vårt kristna dop skulle ha teologiska rötter i något ”så judiskt” och ofta så föraktat som omskärelsen i gamla förbundet, och man har omedvetet distanserat sig från något som kan uppfattas som judiskt. Senare årtiondens växande antisemitism har även i denna fråga satt sin prägel.

 

Detta är nu ytterst kortfattat och ofullständigt när det gäller hur jag ser på dopet idag, efter att i många år brottats med dopfrågan. Idag är det dock en fråga där jag ”landat” och kan säga att jag funnit en övertygelse som är fast och som jag anser vara väl förankrad i Bibeln.

 

Men som jag sa inledningsvis, så vet jag ändå av erfarenhet att dopdebatter sällan blir konstruktiva utan tenderar att spåra ur i hätskhet och pajkasting. Därför tänker jag inte heller nu debattera något utifrån det jag här skrivit i dopfrågan.

 

Men jag avser inte att hindra andra att fortsätta samtalet om dopet. Hoppas att det i så fall blir mer ett samtal än en debatt. Men själv deltar jag inte.

 

 

Mvh

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 21 november


 

YHWH:s blod som rann på Golgata

 

 

 

Det diskuteras just nu huruvida man kan säga att det var YHWH:s blod som rann på Golgata. Jag menar att det är korrekt att säga att det var det så till vida att Jesus var YHWH (Jahve) i inkarnerad form när han vandrade här på jorden och dog och utgöt sitt blod på korset. Det är också de allra flesta kristna kyrkor eniga om. Men ändå finns det vissa även bland kristna som tvekar på om man kan säga att det var YHWH:s blod som rann på Golgata.

 

Apg 20:28 säger: Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

 

 

Alltså: ”I Guds församling som han köpt med sitt eget blod.” Kan det sägas tydligare? Det blod vi har köpts med var Jesu blod som rann på korset, och här sägs det att Gud har köpt sin församling med sitt eget blod. Dvs det var Guds blod, YHWH:s blod, som rann på Golgata, därför att Jesus var Gud inkarnerad.

 

Men de som förnekar att Jesus är Gud siktar nu in sig på att säga att det inte var Guds blod som rann på Golgata, eftersom man har som sin huvudsakliga agenda att förneka Jesu Gudom.

 

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 november

 


 

Motsatsen till Onenessblessing och Torontovälsignelsen

 

Det har framkommit kritik mot att det på den här sidan är för stort fokus på det negativa och osunda som kommer som en våg genom kristenheten, och på allt det ockulta som kommer inom new age.

 

Men idag läser jag i DAGEN om något som är mycket positivt i all sin enkelhet, och som är raka motsatsen till sådant som Onenessblessingen och Torontoblessingen o.d. En enkel bönerörelse som sprider sig från Öland ut över världen, och allt är så enkelt och handlar om att man på ett visst klockslag ber för varandra i en bönekedja. Nämligen klockan 12.00 när båda visarna pekar upp mot himlen. Man ”ber för sin församling, sitt samfund och för varandra i bönekedjan.

 

Och DAGEN skriver: ”En kvinna från Australien berättade att det känns som en tidvattenvåg av bön. När alla ber klockan tolv i sin tidszon täcks hela klotet in och världen blir omfamnad av bön.

 

I mina öron låter detta enkla böneinitiativ som ett underbart sant kristet alternativ till allt det osunda som idag erbjuds människor från mörkrets rike.

Du som brukar besöka denna hemsida kan nu om du så önskar teckna dig med namn eller med anonym signatur på en lista för bönekedja. Läs om det  >>HÄR

 

 

Berndt

Relaterad artikel >>HÄR

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 4 oktober

 

Cindy Jakobs ger ”kingdom now” läran ett ansikte

 

Har tittat på predikningar med Cindy Jacobs. Vill inte använda för starka ord, men jag kan bara beskriva det jag hör som djävulskt. Till exempel detta: >> HÄR

 

Andan (anden) i det hela är så främmande för Kristi sinne. Ungefär som rörelsen Moral Majority under Jerry Falwel, på 1980 talet, ofta gjorde sig till språkrör för evangelikala, men trots att man i sak sa sånt som kunde vara sant och rätt, så var det i alla fall en stank som visade att det inte var Guds Andes verk. Moral Majority hade politiska ambitioner uppblandat med religiösa metoder, och det blir då alltid korrumperat och sjukt.

 

I Cindy Jacobs har vi förmodligen just nu det tydligaste exemplet på vad ”kingdom now” förkunnelsen handlar om, och det är något som vill gå långt mycket längre än vad Moral Majority-rörelsen lyckades med. Man talar om moralisk upprustning och om att ta herravälde över samhälle och land i alla bemärkelser, sammanfattat i ”de sju kullarna”,  men det stinker av något som inte har med Jesu Kristi Ande att göra.

 

Det handlar om mänsklig maktambition med ett ”karismatiskt” språk som dimridå – och jag tvivlar inte på att det är verkliga andliga mörka makter inblandat i detta. Det handlar om Skökan som Bibeln förutsagt ska uppstå. Vi har ofta tänkt oss att Skökan kommer vara trots dess avfall något enbart religiöst, men jag börjar ana att Skökoväsendet kommer vara minst lika mycket politiskt, bara förklätt i ett religiöst skimmer för att kunna bedra jämväl de utvalda. Eller som djävulen alltid agerat; att komma förklädd som en Ljusets ängel.

 

 

Berndt

 

 

De som profeterar det egna hjärtats syner

 

Kära vänner

 

Vi måste vara medvetna om att det även i vårt lands frikyrklighet finns en grupp av självutnämnda profeter som gör sig själva ett namn genom att uttala spektakulära profetior som kittlar folk i öronen. Folk älskar profetior om mäktiga väckelser som ska komma, och gärna över just den ort och församling profeten för tillfället gästar.

 

Aldrig att det skulle vara tal om profetior som går tillrätta med synd och orättfärdigheten och avfälligheten i de led man gästar, nej, ett kittlande lyckobudskap om framgång och segrar och sådant som folk vill höra. Och vips har profeten gjort sig ett namn och vips blir profeten en  uppskattad talare som reser land och rike kring.

 

Låt oss begrunda dessa ord från den gråtande profeten Jeremia:

 

 

Jer. 23;16-22

 

16 Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er,
ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de,
inte vad som kommer från HERRENS mun.
17 Om och om igen säger de till dem som föraktar mig:
"HERREN har sagt: Det skall gå er väl."
Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de:
"Ingen olycka skall drabba er."
18 Men vem har tillträde till HERRENS råd,
så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord
och lyssnat till det?

19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram,
en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner.
20 HERRENS vrede skall inte vända åter,
förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar.
I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

21 Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg.
Jag talade inte till dem, ändå profeterade de.
22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk
för att få dem att vända om från sina onda vägar
och sina onda gärningar.

 

 

Berndt

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 21 juli

 

 

Bill Johnsons luftslott

I denna >>predikan talar Bill Johnson. Han börjar med att säga att vi är den generation som ska uppenbara för världen vem Jesus verkligen är.

 

(Aha, och var i Bibeln står det att det är den sista generations kristna som ska lyckas med det?)

 

Bill Johnson: "Han (Jesus) är nationernas verkliga längtan, den som världen vill ha. Och ju mer vi verkligen representerar Jesus som han genuint är, ju mer (desirable) åtråvärda/ eftersträvansvärda kommer vi bli för nationerna."

 

Och det är i ett nötskal Bill Johnsons och profetrörelsens teologiska luftslott. Framför allt så är det obibliskt.

 

Min Bibel säger om Jesus och om hans efterföljare då och i kommande generationer någonting helt annat än vad Bill Johnson predikar:

 

Joh. 1:10

Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.

 

 

Joh 3:19

Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

 

Joh 15:18-19

Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.

Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er

 

Joh 17:14

Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen.

 

2 Tim 3:12

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 18 juli

 

 

Falska profeter uppbärs av understödjande lyckoprofeter

 

Jag har på senare tid insett mer och mer av hur det fungerar inom den sk. profetrörelsen och inom den falska karismatiken. Man har ett mycket systematiskt sätt att peppa varandra med påstådda profetiska tilltal. Alltid är dessa profetiska tilltal vad som på profant språk kallas ”pep talk” där man ständigt överträffar varandra i att profetera lyckoprofetior om personen i frågas framtid med stor framgång på livets alla områden.

 

 

De kända ”stora” etablerade falska profeterna uppbärs likt en forntida kejsare av personer som lyfter dem mot höjden med den ena lyckoprofetian efter den andra. Men dessa lyckoprofetior med sin andliga pep talk skulle aldrig komma med verkliga profetiska förmaningar, och är det en förmaning så gör man den likväl till en indirekt profetia om att ännu större framgångar kommer om ledaren bara tror ännu mera. Men det är aldrig tal om profetiska tilltal som går tillrätta med synden, men avfälligheten, m.m. Nej, det är lyckoprofetior som lovar människor stor framgång och som lovar väckelse från Smygehus till Treriksröset. Åren går med väckelsen uteblir och avfallet är det enda som växer. Men lyckoprofeterna riskerar aldrig att få sina profetior utvärderade, utan de fortsätter att profetera ännu mera eggande och fantastiska profetior.

 

Inom den globala profetrörelsen börjar man nu mera och mera att profetera om hur Guds Rike ska komma på denna jord genom att Guds folk med dessa självutnämnda  apostlar och profeter tar över herravälde och makt över länder och samhällen och kuvar olydnad och otro. Sedan kan Jesus komma någon gång i en mera avlägsen framtid till ett färdigt och ordningsställt Guds Rike här på jorden, alltså något som i ordningsställts av människor som trätt in i en andlig maktposition.

 

Något Guds rike på jorden kommer aldrig dessa självutnämnda apostlar att kunna skapa, men däremot så kommer de med stora under och tecken lyckas bedra och vilseleda många människor, och många kommer avfalla från den sunda tron. Att vilseleda är alltid det mål som anden hos de falska profeterna har.

 

Här ett riktigt typiskt exempel på hur exempelvis Bill Johnson uppbärs att en undersåte som hyllar honom med lyckoprofetior >>HÄR

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 14 juli

 

 

Falska under och tecken som är äkta?

 

Det som tar tag i mig allra mest när jag läser >>Bob DeWaays analys av Bill Johnsons villoläror, är när DeWaay skriver så här:

 

”Johnson sopar undan möjligheten till sådan villfarelse genom att kalla dessa tecken ”förfalskningar” (Johnson: 110). Sådana falska tecken och under som Bibeln varnar för är inte fingerfärdiga magiska tricks utan verkliga tecken som pekar mot ett falskt budskap. Således gäller skiljandet mellan andar att objektivt bedöma undervisning (1 Johannesbrevet 4:1-5), inte att subjektivt bedöma synbara mirakler. Ett psykiskt helande kan vara ett verkligt helande, men det är inte från Gud. Man vet att det är falskt genom healerns falska undervisning. Om en sådan falsk lärare producerade ett verkligt, verifierat helande, skulle undervisningen och läraren fortfarande vara falsk.Genom att kombinera tecken och under med en falsk kristologi som förnekar Kristi gudomlighet har Johnson placerat sina anhängare i centrum av villfarelsen i ändens tid. I stället för den ende ”Smorde” (Jesus Kristus som är unik) finns det många ”smorda” som förment kan göra större mirakler än Jesus. Denna situation finns beskriven i Bibeln: ”Kära barn, nu är den sista tiden. Och så som ni har hört att Antikrist skall komma, så har också redan många antikrister trätt fram och därav vet vi att det är den sista tiden” (1 Johannesbrevet 2:18). ”Antikrister” förstås i grekiskan som ersättnings-”smorda”. I Bibeln är alla kristna lika ”smorda” av Gud, och bara Jesus är särskilt smord, dvs. Messias. [10] En elitgrupp av särskilt smorda vilka utgör ”Elia generationen” som Bill Johnsons Latter Rain-teologi lär ut skulle kvalificera sig som antikrister.” SLUT CITAT

 

Alltså, vi ska vara medvetna om att allt som nu kommer i dessa rörelser som utgår ifrån den s.k. Torontoväckelsen inte är psykologiska mänskliga manipulationer, utan att mycket är äkta manifestationer och äkta under och tecken, DOCK inte utförda av Guds Ande, utan av mörkrets makter. Som Bob DeWaay påpekar  så är alltid syftet att legitimera ett falskt budskap som människor får med sig i bara farten. Sker det en massa imponerande under och tecken tycker man inte att det är så noga att prova det som predikas i förhållande till Guds ord, Bibeln. Den kopplingen är självklar, och Själafienden vet att det fungerar som andlig förförelse.

 

Därför: låt oss be Gud om att vi må ha både en andlig mognad och beredskap och en intellektuell beredskap, så vi inte blir förförda och andligen vilseledda när det framöver kommer ”mäktiga rapporter” om vad som händer i dessa sammanhang som Bill Johnsons och liknande kampanjer. Tyvärr är människor ofta naiva och lättlurade och av syndanaturen dragen till det spektakulära.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 12 juli

 

 

 

Uppdaterat den 11 juli

 

 

Stanley Sjöbergs bittra erfarenhet

 

Kära vänner

 

 

Jag kan förstå de som tycker att denna hemsida den senaste tiden har haft för mycket fokus på den osunda karismatiken som representeras av sådana som Rodney Howard Browne, Todd Bentley, Bill Johnson, Matthew Ford m.fl. Vad är nyttan med att skriva om detta och därmed ge dessa ”herrar” uppmärksamhet, undrar en del?

 

Jag kan förstå den frågan och det är en balansgång. Men jag håller just nu på att läsa ”Boken om Stanley Sjöberg” skriven av Birger Thuresson. Där berättas det om hur Stanley Sjöberg kom i kontakt med Torontoväckelsen, även kallad Skrattväckelsen. Den uppstod under ledarskap av Rodney Howard Browne. Det råkade samtidigt bli så att svenskamerikanarna Eric Anders och hans fru Anette kontaktade Sjöberg och berättade om den fantastiska väckelsen och vilka under och tecken som skedde i Florida, Lakeland. Detta vara alltså i början av 1990, långt före det som hände i Lakeland 2008 under Todd Bentley.

 

Med stor entusiasm berättade Eric och Anette för Stanley om allt fantastiskt som hände runt Rodney Howard Browne. Stanley Sjöberg som alltid längtar efter väckelsens genombrott tänkte att här har vi något, och han nappade på deras förslag om att kalla Rodney Howard Browne till Sverige, allt i förhoppning om att möjligen därmed få igång en väckelse även här. Planen sattes i gång, och den växte från att först vara tänkt i Centrumkyrkan i Sundbyberg till att man insåg att stora Filadelfiakyrkan i Stockholm nog skulle behövas för att rymma allt folk. Hela planeringsmaskineriet växte snabbt. Under tiden var Sjöbergs uppfattning om Rodney Howaard Browne att han var en vanlig gedigen pingstpastor, och inte alls förknippad med några osunda yttringar eller villoläror.

 

Under tiden som planerandet för konferensen med Rodney Howaard Browne fortskred så reste sångarparet Eric och Anette Anders runt i Sverige och höll möten och peppade församlingarna för den kommande konferensen med Rodney Howard Browne i Filadelfia Stockholm. Tidningen DAGEN publicerade en stor artikel där Anette Anders  berättade om hur fantastiskt det var allt som skedde runt Rodney Howard Browne och hur hon själv hade blivit så välsignad. I DAGEN stod det att hon sa så här:

 

Det gäller att öppna sig och ta emot oreserverat. Det gäller att inte bara doppa tårna och känna efter hur vattnet är. Det gäller att inte titta på skräpet, som flyter med floden. Det följer alltid med oönskade saker i en mäktig flod, som bryter fram. Hellre för mycket än inget alls.” SLUT CITAT (SID 198).

 

Men då händer något enkelt men samtidigt dramatiskt som skulle slå ned som en bomb hos Stanley Sjöberg. Någon lämnar en videokassett till honom och det var en inspelning från Rodney Howard Brownes möten i Lakeland. Stanley inser genast att detta är osunt, han blir skrämd och upprörd när han såg de många märkliga och osunda yttringar som visade sig på dessa möten i Lakeland. Han såg det som var scener av våldsamma fylleslag som påstods vara den Helige Andes verk. Genast insåg Sjöberg att han nu måste göra allt för att stoppa den planerade konferensen med Rodney Howard Browne. Men det visade sig vara omöjligt eftersom de övriga pastorer och ledare som var involverade menade att planerandet och annonserandet hade gått för långt för att man nu skulle kunna ställa in. Konferensen hölls i Stockholm med förödande konsekvenser som beskrevs som ett ”Andligt övergrepp.”

 

När jag läser om detta i boken om Stanley Sjöberg så tänker jag att om han bara fått den där videokassetten från Rodney Howard Brownes möten i Lakeland tidigare, så hade detta som skedde i Stockholm aldrig behövt ske. Idag har vi massvis med liknande och ännu mera graverade videofilmer på You Tube från vad som sker inom den osunda karismatiken. Min förhoppning är att när det länkas till sådant på denna hemsida så kanske det kan bli någon till en väckarklocka, ja som i tid väcker människor som annars är på väg att dras in i sammanhang med falsk karismatik.

 

Jesus säger så här: ”Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.” Matt 10:16

 

Tänk att han säger att vi ska vara listiga som ormar!? Ja, jag tycker det Jesusordet är relevant även i denna fråga. Internet med alla dess möjligheter är ett enormt instrument som dessa fallna profeter inom den falska karismatiken använder sig av med stor framgång. Sådana som Matthew Ford och John Crowder som uppträder och predikar i det de kallar ”helig fylla” har skapat sig en nu global plattform via Internet. Då tänker jag på Jesu ord om att vi ska vara listiga som ormar – låt oss då be om Guds hjälp att använda just Internet i en väktartjänst där vi varnar människor för dessa falska profeter, så att de inte behöver gå i den snara Stanley Sjöberg gick i därför att han inte fick det varnade exemplet i tid. Låt oss vara listiga som ormar, som Jesus uppmanar oss, och använda den moderna tekniken både för att sprida det goda budskapet om Jesus, och samtidigt använda samma teknik för att nå ut till just dem som blir förledda. Teknik som datorer och Internet är aldrig i sig av ondo eller av godo, det är vad man använder detta till som avgör den saken. Precis som boktryckarkonsten eller filmkonsten i sig inte är av ondo eller av godo, utan beroende av vad man använder det till.

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

,Uppdaterat den 8 juli

 

 

Vad har alla dessa riktningar gemensamt?

Vi ser nu hur det uppstår olika läror och rörelser inom den globala religiositeten och nyandligheten. Alltifrån det som Rich Warren, Tony Blair representerar hela vägen ut till sånt som vi ser inom det jag vill kalla ”skratt och fyllerörelsen" med sådana som Matthew Ford, John Crowder och Rodney Howard Browne och däremellan sådana som Joel Osteen med sitt korslösa evangelium. Vi hör begrepp som ”sökarvänliga kyrkor” och ”Den spirande/framväxande kyrkan (Emerging Church) m.m.

 

Finns det något man kan säga är en slags gemensam nämnare där allt detta strålar samman?

 

Ja, jag tror det som på engelska kallas Kingdom Now-teologin kan sägas vara den gemensamma nämnaren. ”Riket Nu-teologin” blir väl då den bokstavliga översättningen av begreppet, som förenklat kan sägas handla om att vi här på jorden utan någon Jesu återkomst skulle kunna bygga ett Guds rike, det rike som annars enligt Bibeln bara kan bli verkligt med Jesus återkomst och då Han blir den som från Jerusalem upprättar Tusenårsriket. Bibelns egen beskrivning av hur det kommer vara i denna värld fram till dess att Jesus kommer åter är att allt kommer bli värre och värre, ondskan kommer uppfylla jorden som på Noa tid, kärleken kommer svalna hos de flesta, det kommer bli krig och hungersnöd m.m. innan slutet kommer som en störtflod.Förkunnelsen om tidens tecken, vedermödan och Jesu tillkommelse för att döma levande och döda finns inte med i ”Riket Nu-teologin”, vare sig det är i Todd Bentleys, Matthew Fords, Rick Warren eller Joel Osteens framställning.

 

Men är det då bara ”tomt prat” som dessa ytligt sett vitt skilda ”profeter” förmedlar med ”Riket Nu-teologi”? På ett sätt inte, men det har dock inget med Guds Ande att göra. När man inom denna förkunnelse också talar om ”dominion” (herravälde) så handlar det om hur dessa självutnämnda apostlar och dess efterföljare kommer få makt över förhållanden i denna värld och vara de verkliga makthavarna som menar sig fått makt att ställa saker och ting till rätta och makt att näpsa otro och uppror.

 

Jag håller det inte för otroligt att dessa falska apostlar och deras efterföljare kan komma att få någon form av övernaturlig makt att bedra och förvilla människor och inte minst skrämma människor till lydnad och underkastelse genom att de utför övernaturliga under och mirakler (läs; trolldomskonster). Dessa falska apostlar kallar Jesus i sitt profetiska tal om ändetiden för ”falska messiasgestalter”.  Titeln Messias betyder ”den smorde” och andlig smörjelse är just vad dessa falska messiasgestalter menar sig ha, och även har dock inte den Helige Andes smörjelse.

 

Den i sommar Sverigeaktuelle Bill Johnson (som kommer till Malmö i augusti) har blivit en flitigt anlitad konferenstalare över hela världen och hans inflytande växer snabbt. Han tillhör det som kommit att kallas ”Tecken och under-rörelsen” och han har skrivit en bok som på svenska skulle få titeln ”När himlen invaderar jorden” (When Heaven Invades Eart). Bill Jonson och hans ”kollegor” talar ofta om att de är en Eliaarmé som Gud nu reser upp, och som kommer förbereda för Jesu återkomst såsom Johannes Döparen förberedde Jesu första tillkommelse, fast Bill Johnsons armé kommer vara så mycket mäktigare.

Bob DeWaay avslöjar Bill Jonssons villoläror

                    

                                                                  Bill Johnson en villolärare att varna för

Bob DeWaay heter en förkunnare som på ett överväldigande tydligt sätt analyserat och avslöjat vilken allvarlig villolärare den nu Sverigeaktuell Bill Johnson är. Han har gjort en mycket välgjord analys av Bill Johnsons bok ”När himlen invaderar jorden”, och hans analys finns >>HÄR och missa inte att läsa och sprida detta.

 

Jesus säger i Matt 24:23-28

 

”23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna.”

 

”Riket Nu-teologin” som vi ser nu växa fram från olika håll sammanstrålar snart i en kort tid av stor förvillelse då många kommer bli bedragna av dessa falska messiagestalter Jesus så tydligt varnat för. Vissa människor kommer attraheras att de häftiga andliga manifestationer som kommer visa sig, andra kommer attraheras av den mera kontemplativa vägen eller det sociala engagemangets väg till ”Riket Nu”, men då när man tror att man byggt riket och funnit vägen till trygghet så kommer domen över dem. Ordet säger:

 

1 Tess 5:3

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

 

2 Petr 2:1

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

 

 

Berndt

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 6 juli

 

 

Skratt- och fyllerörelsen sprids över världen

 

Jag känner nöd för de kyrkor/församlingar i Malmöregionen som snart kommer ha en konferens med Bill Johnson som huvudtalare. För den som undersöker något om vad denne Bill Johnson representerar så borde larmklockorna ringa. Han står i en mycket osund fåra av new-age-andlighet med kristna förtecken. Han har en framtoning som inte är lika vulgär som många av de andra i samma fåra, men hans budskap är det samma. Just därför är det så mycket farligare med denne Bill Johnson. Hans framtoning gör att han säkert har större möjligheter att få ingång här i Sverige än vad hans kollegor skulle ha.

 

Förförelsen är mycket mer sofistikerad än vad vi kan föreställa oss. Ofta visar det sig i att mycket av det som dessa predikanter predikar kan kännas rätt och bibelenligt, men just därför  är det näst intill omöjligt att skydda sig mot förförelsen och villolärorna som smygs in, ofta inte i ord utan i besynnerliga och osunda manifestationer såsom guldregn och änglafjädrar som faller ned i eftermötenas ofta tumultartade scener.

 

Här är ett exempel på vilket sällskap Bill Johnsson tillhör >>HÄR

 

Här är ett annat exempel på vilka yttringar den osunda karismatiken kan ta >>HÄR Lägg märke till de demoniska skratten.

 

Många har skrivit till mig och ringt och gett exempel på hur detta som jag vill kalla ”skratt- och fyllerörelsen”. Det är nu etablerat och sprids snabbt på många håll i världen; Australien, England, USA m.fl. Det är så uppenbart demoniskt det som yttrar sig och sägs i dessa sammanhang. En förklaring till att ändå människor, både yngre och medelålders, ändå attraheras av denna sjuka ”skratt- och fyllerörelse” är säkert att vi i de etablerade kyrkorna som oftast inte lever i det helöverlåtna kristenliv vi är kallade till att leva. När vi inte gör det så är inte djävulen sen att låta ”stenarna ropa”.

 

Människor längtar efter verkligt liv, inte död religiositet eller materialism. Därför bör det tragiska som nu kommer med ”skratt- och fyllerörelsen” ända stämma oss till självrannsakan och bön om förlåtelse. Om vi tiger ropar stenarna, och stenar är stenar och inte bröd som ger liv.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX

Uppdaterat den 2 juli

 

 

 

En nattvardsväckelse

 

Jag vet att evangelisten Daniel Viklund har profeterat att det ska komma en Nattvardsväckelse, men jag vet inte i vilket sammanhang han profeterade detta, och vad som exakt avsågs med uttrycket Nattvardsväckelse. Dock hoppas jag att det inte har något att göra med den katolska Eukaristin med dess ”monstrans” som förvarar nattvardsbrödet som man menar bokstavligen, rent fysiskt, är Jesu kropp.

 

Men i sann biblisk mening behöver vi däremot en Nattvardsväckelse, där vi återupptäcker betydelsen och välsignelsen i att komma samman och fira den måltid Jesus instiftade – dels som en åminnelse av hans död, och dels som en påminnelse om att Han ska komma åter och att vi på nytt ska få fira denna måltid i himmelen tillsammans med Honom.

 

Men Nattvarden är dessutom ännu mera än åminnelse och påminnelse, därför att det är Jesu liv som förmedlas till oss för livet här och nu, andlig mat i vårt dagliga kristna lärjungaliv. Vi ska inte göra Nattvarden till något mystiskt, men i tro och förtröstan får vi ta emot att Jesus lovat att på ett särskilt sätt komma oss tillmötes i den ytterst enkla måltid som Nattvardsfirandet är. När Jesus instiftade Nattvarden och lyfte brödet sa han: ”Detta är min kropp, som är utgiven för er” och om Nattvardsbägaren med dess vin sa han: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod.

 

  Den mötesplatsen ska vi inte låta några förvrängningar av denna Heliga måltid beröva oss. Låt oss komma samman i hemmen och fira denna Herrens måltid, med värdighet och innerlighet, med allvar och med glädje, så väl som att vi också ska fira detta i den ”stora” gudstjänsten i församlingen.

 

Precis som denna måltid betydde mycket för de första kristna under tider av svår förföljelse, så tror jag att vi nu i den tid vi är på väg in i, av prövningar och utsatthet, kommer att finna stor välsignelse i att fira den måltid som Jesus instiftade som det allra sista innan Han gick upp till korset för att lida och dö i vårt ställe. Att predika och undervisa varandra med ord är bibliskt och centralt, men även Herrens heliga måltid är en slags förkunnelse. Bibeln säger nämligen: ”Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” (1 Kor. 11:26).

 

Personligen tänker jag mig att de troendes Nattvardsfirande är en mäktig förkunnelse och proklamation ännu mera i den andliga världen, där Jesus död och uppståndelseliv blir förkunnat inför makterna och väldigheterna som Han redan besegrat.

 

Det är också så likt Gud att han låter det enkla vara det allra största. När Jesustroende  firar denna enkla Herrens måltid bävar mörkrets makter. Förvrängningar och irrläror i fråga om denna av Jesus instiftade måltid, är mörkrets försök att omintetgöra den betydelse som Nattvarden har när kristna kommer samman för att minnas vad Han gjort och att Han snart ska komma åter i härlighet och makt.

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Skickade följande tackmail till Carl-Henric Jaklund för hans artikel i DAGEN ang. Benny Hinn:

 

Vill bara säga ett Varmt Tack för din artikel om Benny Hinn idag. Din uppföljande granskning är mycket sund, riktig och berättigad. Du och DAGEN har gjort ett fantastiskt viktigt arbete för att avslöja det som jag menar vara en tragisk "Benny Hinn Cirkus". Det finns ju hur mycket som helst som bevisar vilken bluffmakare och manipulerare han är, men ändå är det så många som låter sig bedras. Att kanal 10 "satsar" på denne Benny Hinn är för mig en gåta.


Än en gång Tack för ett värdefullt arbete.


Varmaste hälsningar


Berndt Isaksson

 

 

 

Maria sysslade INTE med Soaking

 

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Todd Bentley om Maria som satt ned vid Jesu fötter och lyssnade till hans undervisning. Han påstår att det Maria gjorde är samma sak som det som kallas Soaking. Vidare så säger Bentley att nästa all undervisning och alla uppenbarelser som finns att beställa från hans möten, och alla böcker han skrivit, kommer ur de Soakingupplevelser han gjort. Gud har ”droppat ned” uppenbarelser i mig, och det har skett så snabbt så att jag ibland har skrivit fyra predikningar på en gång, hävdar Bentley. Likaså visar det sig att när Todd Bentley talar om Soaking så använder han de nu typiska begreppen inom Emerging Church - Kontemplation and meditation. Den gemensamma nämnaren är ingen tillfällighet. Vi ser nu ändetidens massiva andliga förförelse ta form, och då sammanstrålar sånt som kan förefalla helt olika strömningar inom krisenheten till ett gemensamt religiöst paradigmskifte. Det som förefaller förena helt till synes olika riktningar blir sådant som kontemplativ bön, meditation, yoga mysticism och kundaliniyttringar.

 

Låt oss be om att det i varje lokal församling må finnas av Gud uppresta profeter och profetissor, som har förmågan att genomskåda när den andiga förförelsen kommer. Män och kvinnor som Gud har gett Andens ögonsalva så att de genomskådar och äger gåvan att hjälpa andra att se och förstå.

Läs också Lennart Jaretegs artikel om Soaking >> HÄR

 

 

 

Berndt

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXx

 

Uppdaterat den 10 november

 

Kikki Danielsson - ett tragiskt livsöde

Kikki Danielsson är en folkkär artist inom sångbranschen. Jag har sett och hört en del intervjuer med henne genom åren, och det finns något tragiskt och sorgligt över hennes liv som gör att man känner sympati för henne och verkligen ofta tycker synd om henne. Hon är också en person som är mycket självutlämnande och berättar ofta om sin djupa inre ensamhet och sina svårigheter att få verkliga vänner. Hon blev bortadopterad som liten och har aldrig fått några bra svar på varför hon blev det. Strax innan hennes biologiska pappa dog för några år sedan fick Kikki kontakt med honom och det betydde så mycket för henne, berättar hon.

 

När han då en kort tid därefter dog blev hennes inre tomhet och ensamhet så mycket svårare. Hon började då så sent som i år att söka kontakt med sin döde far via ett medium i spiritistiska seanser. För tidningen Expressen berättar Kikki om dessa kontakter med orden ”Det var inte otäckt utan jag blev rörd och började nästan gråta,” Hon säger vidare: ” Jag vill tro att pappa är med mig nu som min vägledare, min guide. Jag har fått en helt annan energi och en mer positiv syn”.

 

Vidare berättar Kikki att hon de senaste åren gått på flera seanser med olika medium, och dessa medium säger samma saker, och hon menar att det styrker äktheten i att det skulle vara verkliga hälsningar de förmedlar från döda anhöriga. Därför säger också Kikki att hon nu idag har ”ett stort intresse för spiritism”.

 

Om detta kan man först och främst känna en enorm sorg över att denna fina och folkkära människa som gått igenom så mycket av sorger och prövningar, nu ger sig in i något som riskerar att bli långt mycket värre och mörkare än allt vad hon tidigare mött i livet. Låt oss be för Kikki Danielsson att hon får möta Jesus som sin Herre, Frälsare och Vän. Han är den ende som skulle kunna möta hennes djupaste längtan och ensamhet.

 

Saken blir än mer tragiskt av att när nu denna folkkära artist går ut i en av landets största tidningar (säkert även flera veckotidningar) och i praktiken blir en reklampelare för spiritism som något som kan ge trygghet i livet, så kommer det säkert få många andra människor att börja intressera sig för spiritistiska seanser.

 

Som bibeltroende vet vi att det inte alls är med döda anhöriga som det talas med på dessa seanser, utan att det handlar om onda andrar spel med människor där de utger sig för att vara någon av dessa man vill ha kontakt med. Och som med all ockultism är det så att det till att börja med kan upplevas som varmt och ljust och behagligt, men snart visar sig dessa spiritistiska seanser bli en neråtgående spiral för dem som sysslar med det. Man fastnar i det och riskerar att bli sinnessjuk och inte sällan besatt av onda andar.

Låt oss därför be för Kikki Danielsson att hon med Guds hjälp inser att dessa spiritistiska seanser är djupt destruktiva, och låt oss be att hon blir frälst genom tron på Jesus Kristus och blir en ”reklampelare” för Honom istället för spiritism.

 

Berndt