Gå med i "Förbönskedjan kl. 12.00"

Jag vill här ta ett initiativ till en förbönskedja, genom att erbjuda dig att teckna dig med namn eller om du önskar med en anonym signatur, och att sedan alla vi som är med på listan ber för varandra. Kanske ibland så mycket som bara med en bönesuck om vi inte hinner mera och att vi gör det mitt på dagen, dvs kl. 12.00. Du ska sedan inte känna någon förebråelse om du glömmer detta ibland, utan allt vi lovar varandra är att vi försöker komma ihåg att be för dem som finns med på listan. Vi kanske bara blir några få som vill vara tecknad på listan, men det har ändå ett värde att varje dag få vara innesluten i förbön från några trossyskon.

Tänk om Du som står tecknad på listan också någon gång under kommande månader ville ta en bön- och fastedag för dem som står tecknade på listan. Det skulle säkert också bidra till välsignelse både för dig själv och deltagarna i övrigt.

 

Du kanske läser detta och tänker att du gärna vill vara med på denna lista, men att du känner att kl 12.00 har du som mest och därför inte lär komma ihåg att be vid den tiden. Du är lika välkommen att vara med på namnlistan - och så ber du för de övriga deltagarna någon annan tid på dygnet som passar dig bättre.

 

Jag börjar med mitt eget namn, och sedan kan du per mail på: 

isaksson.berndt@telia.com meddela mig om du vill vara med i denna förbönskedja - om du vill stå med ditt riktiga namn eller med signatur.

 

 1. Berndt Isaksson
 2. Calle
 3. Liselotte
 4. Peter Svensson
 5. "Barbro Elise".
 6. Barbro
 7. Sara
 8. Ellen
 9. Laila
 10. Mats
 11. Elisabeth
 12. Jeanette
 13. Mats E.
 14. Anna-Lena
 15. Lotta
 16. Yvonne
 17. Sten
 18. Siv-Elisabeth
 19. LT
 20. Folke
 21. Kerstin
 22. Anders
 23. Maria
 24. Nadine
 25. Minea
 26. Janne Lundstedt
 27. "Lynne"
 28. Edward
 29. Mats
 30. Annica
 31. Bror
 32. Lillian
 33. Liselotte Andersson
 34. Tone
 35. Hulda
 36. Nina A
 37. Björn
 38. Evelina
 39. JIFF
 40. BirgittaB
 41. Christina
 42. Maria och Pär-Anders
 43. Hans
 44. Gun
 45. MB & A Goldek
 46. Gabriella
 47. Fredric
 48. Annika Alexandersson
 49. Jörgen Milton
 50. Bosiljka Eriksson
 51. Stefan
 52. Anette
 53. Anders H
 54. Christina
 55. Erik o. Birgitta
 56. Thomas F
 57. Agneta Johansson
 58. Frank Brundin
 59. Christina C
 60. J & R. A
 61. Lennart
 62. Andreas Frost
 63. Annelie o Mikael
 64. Christer
 65. Anna
 66. Maria
 67. Billy
 68. Roger
 69. Per Spektiv
 70. Dan
 71. Ola
 72. Antonia
 73. Lilli
 74. Sonja o. Olof
 75. Samuel
 76. Ingela
 77. Mikael W
 78. Anna S
 79. Eva S.
 80. Miriam
 81. Maria M
 82. "Syster E."
 83. Inger H
 84. Ann-Christin 
 85. Ove L.
 86. Inger och Ilkka T
 87. Pelle
 88. Pastor Veronica
 89. Jaana
 90. Stefan Sundvall
 91. Sture
 92. Andreas
 93. Gun & Lasse
 94. Birgit
 95. Lars
 96. Viveka
 97. Sefast Tronde
 98. Malin Tronde
 99. Solveig
 100. Solle
 101. Britt
 102. Wenche S.L
 103. Gerd
 104. J-Å Med familj
 105. Elionore med familj
 106. Inga-Britt
 107. Thomas
 108. xxxxxxxx
 109. Margareta
 110. Anna-Greta med familj
 111. Karin Larsson
 112. Malin B.
 113. Marcus Lennartsson
 114. Bosse Asplund
 115. Teddy
 116. Christian 
 117. Mattias
 118. Marcus
 119. Ann-Cathrine
 120. Doris H. med fam.
 121. Inger Anita
 122. /göran
 123. Hans-Peter S.
 124. Jonatan L
 125. Margaretha H
 126. Rita med familj
 127. Anja och Karlhåkan
 128. Ingegerd
 129. Riitta och Michaela
 130. Birgitta S-Bäck
 131. Ethel
 132. Åke
 133. Linnea
 134. Eva Sundström
 135. Tiina Arvonen 
 136. "Annica med familj"
 137. Samuel
 138. Isabella E
 139. Daniella E
 140. Benny E
 141. Anders C
 142. Slavka D
 143. Milina M
 144. Dragica M
 145. Reidun
 146. Susanne
 147. Sara
 148. Hannah
 149. Daniel
 150. Andreas
 151. arne m.fam. 
 152. SAV  
 153. Annelie D.
 154. Maj-Lis P.
 155. Janne S.
 156. Nicklas
 157. Karin 
 158. Verna 
 159. P-O I. 
 160. My
 161. Holger
 162. Anna-Lena
 163. Arild og Bjørg/m familie
 164. Fredrik Timren
 165. Ragnhild
 166. Eva med familj.
 167. “ ELVAN”
 168. Marie
 169. Annelie med fam.
 170.  
 171. Uwe Krause 
 172. Troendemoder
 173. Di 
 174. Ann-Margret
 175. Magnus Nordström
 176. Lisbeth B.
 177. Mary och Jörgen 
 178. Tomas med familj
 179. Karin L 
 180. Marita Johansson
 181. Alina
 182. Christer Ryden 
 183. Annelie 
 184. Bosse Bwall
 185. Andy Svensson
 186. Ola Windås 
 187. Ann-Christine och Roland
 188. Micke S. med familj
 189. Bert Lundgren, Spanien
 190. Hans 
 191. Eva och Leif
 192. Nina
 193. Axel
 194. Birgit
 195. Viktoria
 196. Walther Emanuel
 197. Tuulia
 198. Kerstin
 199. Timo Kainulainen
 200. miia
 201. G.S.
 202. Fredrik Q
 203. Karin med familj
 204. Maria med familj
 205. Gunilla
 206. Maria S
 207. Mia M
 208. Margitta
 209. Daniel Jo
 210. Stefan Sundvall
 211. ”Jiff”.
 212. Jörgen och Gun Mårtensen
 213. Charlotte och Nils Alvar EKSTÉN
 214. RH
 215. Ann-Marie
 216. Peter.S
 217. Anna
 218. Katarina och Anders
 219. Annette Bergman
 220. Ingrid AR
 221. Ann med familj
 222. Eva med två söner
 223. Hildegard.
 224. Ulf med familj
 225. gunnelo
 226. Pelle
 227. Carl-Åke
 228. Christina.
 229. Gun Elisabeth
 230. Marica Burman
 231. Magnus Jonsson
 232. Pelle E.
 233. Fredrik A.
 234. Cee
 235. Liliana
 236. Pelle Eriksson
 237. Leif Lindgren
 238. Yvonne M
 239. Bengt Olsson
 240. Dominic
 241. Hanna Ländell
 242. kristian
 243. Christina
 244. "ROL".
 245. Pelle Eriksson
 246. Nils-Gunnar Svensson.
 247. Bojan
 248. Gunilla
 249. Agnela Nyström
 250. Leif.A
 251. Märta
 252. eva-lena
 253. Isabella
 254. Marianne
 255. Mikael
 256. Caroline
 257. Micke
 258. Anders Eriksson
 259. Naime Yacoub
 260. Mats Björklund med familj.
 261. Mary
 262. Janet
 263. Ann-Britt
 264. Bojje o Ingela
 265. Anita H. 
 266. Marina K 
 267. Monica L
 268. Monica med familj. 
 269. Ingvor
 270. Berit
 271. Mia
 272. Susanne P
 273. Fredrick Andreasson
 274. Sofia med familj”.
 275. Stefan Sundvall
 276. Roger
 277. Sven
 278. "Susanne J"
 279.  
 280.