Obs. När du sänder in ditt böneämne ange om det ska vara

med eller utan din namnunderskrift när det läggs ut här. 

 

Sänd in ditt böneämne på denna mailadress:

isaksson.berndt@telia.com   

 

Vänligen

Berndt

____________________________

"Därför, min Gud, låt dina ögon

vara öppna och dina öron lyssna

till vad som beds på denna plats."

 

 
 

Kom just en nyhet om att Alexej

Navalnyj är död.

Låt oss förenas i bön för hans familj.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ta gärna med och bed för en person som 

brakade ihop totalt efter svåra trauman 

och det är 5 år sedan. 
Har isolerat sig totalt och varit liggande 

i sängen. 
Bed att allt som bundit blir löst.